Projektledning i byggprocessen Diplomkurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektledning i byggprocessen Diplomkurs"

Transkript

1 BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Projektledning i byggprocessen Diplomkurs Att leda ett byggprojekt är en utmanande och krävande uppgift. Kursen Projektledning i bygg processen är framtagen och anpassad speciellt till dig i byggbranschen som vill driva ditt projekt efektivt och framgångsrikt. Det inns ett stort behov av duktiga byggprojektledare! STF :09 Bakom BFAB står STF Ingenjörsutbildning AB samt Byggherrarna, Fastighetsägarna, Svenska Teknik & Designföretagen och Sveriges Byggindustrier

2 Dags att ta nästa steg i karriären! En projektledare är inte chef i vanlig ordning. Projektet och projektgruppen är unik. Det är en tillfällig organisation som är tidsbegränsad med klart deinierade mål. Kursen Projektledning i byggprocessen är en kvaliicerad projektledar utbildning som riktar sig till dig som är eller är på väg in som projektledare för byggprojekt. Innehållet i kursen är anpassat till din roll som projektledare i ett byggprojekt. Vi dyker ner i projektets olika skeden och går igenom vad du som projektledare särskilt bör tänka på i respektive fas. Här får du redskap och metoder för att kunna driva ditt projekt efektivt och framgångsrikt. Samtliga föreläsare kommer från näringslivet där de är verksamma inom sina respektive områden. De har erfarenhet från byggbranschen och kan processen. Vi har dessutom med en extern kursledare, Fredrik Friblick, som medverkar under hela utbildningen för att säkra bästa möjliga förutsättningar för deltagarnas lärande. Han har dessutom egna återkommande avsnitt om Nya byggprocesser. Utbildningen omfattar fem block på totalt 11 dagar. Det är ca 1 månad mellan blocken där det första är på tre dagar och övriga på två dagar. Under kursen kommer du få de verktyg och metoder för att slipa genomförandet och planeringen av projektet. Du får en tydlig känsla för hur man kommunicerar efektivt och driver gruppen mot ett gemensamt mål. Inför det järde blocket, i januari, bjuds deltagarnas chefer in till ett inspirationsseminarium. En kväll som brukar vara mycket uppskattad. Eftersom du går tillsammans med samma grupp under hela utbildningen har du möjlighet att bygga ett unikt nätverk som du kan ha nytta av hela ditt yrkesliv. Utnyttjar du dessutom möjligheten att bo kvar på kursgården lär du känna dina kurskamrater ännu bättre. Detta kan inte nog poängteras enligt tidigare kursdeltagare. Efter avslutad utbildning har du numera möjligheten att skriva ett prov som, vid godkänt resultat, ger dig ett diplom istället för det intyg du annars får efter kursen. FÖRELÄSARE Fredrik Friblick driver och leder en rad förändringsprojekt i byggindustrin. Som litig debattör är Fredrik också en katalysator för förnyelse och förändring. Han är VD på Prolog Bygglogistik i Malmö och är krönikör i lera olika branschtidningar. Mitt uppdrag som kursledare är att hela tiden säkra bästa möjliga förutsättningar för kursdeltagarnas lärande. Det är en dynamisk process som alltid fascinerar. Deltagarna har med sig stora mängder erfarenheter och tricket för att få fram dessa egenskaper är att skapa en trygg, rolig och spännande lärandemiljö.

3 Utbildningens olika delar Block 1 Vi startar projektet! Block 2 Ledarskap, vägen till ett lyckat projekt Block 3 Mål, kvalitet, styrning av tid och resurser Block 4 Ekonomistyrning i projektet Block 5 Kommunikation projektets viktigaste verktyg Det var väldigt givande och trevliga dagar. Dagarna var bra schemalagda. Även om det är många timmar med föreläsningar så känns det som vi hunnit socialisera och lära känna varann bra på så kort tid. (Block 1) Bra att cheferna ick det klart för sig att det inte bara är att skicka iväg folk på kurs och sen har de gjort sitt. Att utan ett bra mottagande efter kursen så har den ny kunskapen något värde för organisationen. (Block 4) Bra blandning av teori och praktik. Vägledd praktik är mycket värt. (Block 2) Fredrik är väldigt rolig att lyssna på. Trevligt, avspänt och kul att vi ick presentera kursen för kollegor och medarbetare. Fick bara positiva kommentarer när jag kom tillbaka till kontoret och det väcker ökat intresse bland mina kollegor som ska gå kursen i framtiden. (Block 4) Intressant med de olika personlighetstyperna och förståelser för likheter och olikheter som styrka. (Block 2)

4 Block 1 Vi startar projektet Första blocket är på tre dagar och inleds med en introduktion till kursen och rollen som projektledare. Vilka förväntningar inns i gruppen och dig som kursdeltagare både på kursen och i rollen som projektledare. Fredrik Friblick håller i avsnittet och inns också med under hela kursen för att skapa en trygg, rolig och spännande lärandemiljö. Vikten av kommunikation i projektet En projektledares kanske viktigaste och svåraste uppgift. Ett ämne som vi även återkommer till under kursen. Tidiga skeden Vad händer i det tidiga skedet och hur kan du som projektledare påverka? Beställarens ekonomi Vad styr beställaren i projektet? Nya byggprocesser Ett återkommande avsnitt som avslutar varje block. Fredrik Friblick, Prolog Bygglogistik AB Örjan Wikforss, Arkitekturanalys AB Yves Chantereau, Svenska Teknik & Designföretagen Olof Johnsson, Sveriges Byggindustrier Fredrik Brunnberg, Trosse AB Översikt av standardavtal och upphandling Du får en översiktlig genomgång av vilka lagar och regler som styr i ett projekt och vad man ska vara speciellt uppmärksam på när man skriver avtal. Fredrik har varit så himla bra och inspirerande rakt igenom hela utbildningen och jag har rekommenderat alla mina kollegor att gå denna utbildning. Det här är den bästa utbildning jag har gått på i arbetslivet och jag kommer att praktisera alla de övningar Fredrik och föreläsarna har gett oss på kursen. Vi har fått med oss massor av tänkvärda recept på hur vi ska bli framgångsrika kostnadsefektiva och lyhörda projektledare. Den här utbildningen är ett minne för livet! Susanna Arbro, Sollentuna kommun Med reservation för eventuella ändringar i programmet

5 FÖRELÄSARKOMMENTAR Block 2 Ledarskap, vägen till ett lyckat projekt Att leda ett byggprojekt innebär att man tar på sig en mycket krävande och utmanande roll. I byggprojektet måste ett antal olika intressenter hanteras vars intressen många gånger skiljer sig åt, vilket leder till många utmanande konliktsituation. Den traditionella synen på projektledning går ut på att man som projektledare är ytterst ansvarig för att koordinera ett antal aktiviteter mot fastställda mål. Den modernare synen på projektledning har uppmärksammat att byggprojektledaren blir mest framgångsrik om han/hon har god självinsikt samt är duktig på att hantera relationer med omvärlden samt med sitt eget team. Ledarskap Teambuilding Ledarskap personlig utveckling Nya Byggprocesser Max Rapp Ricciardi, il dr i organisationspsykologi Fredrik Friblick Max Rapp-Ricciardi, fil dr i organisationspsykologi Den pågående professionaliseringen av byggprocessen ställer krav på ständiga förbättringar vad gäller skapandet av positiva relationer mellan projektledare och projektmedlemmar. Projektpsykologin är ett mycket praktiskt verksamhetsfält som syftar till att öka självinsikten hos projektledare och projektmedlemmar om hur de bidrar till och kan förbättra och efektivisera samverkan i projekt. Min övertygelse, efter att ha arbetat intensivt med professionella projektledare och projektmedarbetare i byggbranschen i många år, är att en ökad självinsikt om vad som motiverar mig som ledare och vilka strategier jag kan använda mig av för att få till stånd mer positiva relationer med medarbetare och kollegor gynnar efektiviteten i projekt. Mitt samarbete med BFAB sträcker sig sedan många år tillbaka. Jag trivs mycket bra med BFAB:s professionalism och känner också att jag kan bidra med min kompetens till de deltagare som brukar närvara på kurserna och som tycks uppskatta att få ta del av ett mer okonventionellt men nödvändigt perspektiv på projektledarskap i byggbranschen. Block 3 Mål, kvalitet, styrning av tid och resurser Ett projekt kan egentligen vara vad som helst så det gäller att deiniera sitt eget. Det inns säkert olika deinitioner men kursen bygger på att ett byggprojekt ska uppfylla följande faktorer: Det inns klart deinierade mål och är tidsbegränsat Det är unikt, inte återkommande Det är planerat, inte en akut aktivitet Det skapas en särskild, tillfällig organisation och omfattar oftast mer än den egna arbetsenheten Det inns en projektbudget Här kikar vi på de förutsättningar vi fått i projektet och hur vi bäst förvaltar dem i syfte att komma i mål, tidsmässigt, ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Projektets förutsättningar och struktur Riskanalys, kostnadsstyrning Projektledarens egenskaper Erfarenhetsåterföring Projekteringsprocessen en del av projektet Nya byggprocesser Dag Wingstrand, Tyréns Lars Tapper, SWECO Fredrik Friblick, Prolog Bygglogistik AB Med reservation för eventuella ändringar i programmet

6 Block 4 Ekonomistyrning i projektet Ekonomistyrning i byggprojektet är en nödvändighet och leds av dig som är projektledare. Den ger inte bara bra kontroll över ekonomin utan medför också ett större engagemang bland medarbetarna i projektet. Du lär dig jobba med nyckeltal och hur du kan påverka marknadsvärdet i projektet. Som byggprojektledare måste du också ha koll på de stora riskerna i projektet. Vilken osäkerhet inns i kalkylerna värde måste vägas mot nytta. Du lär dig riskidentiiera, analysera, åtgärda och följa upp. Projektet som afär att skapa värden Seminarium för deltagare och chefer Riskhantering Nya byggproceser Anders Wensfelt, Wefast AB Henrik, Szentes, STRABILITY AB Fredrik Friblick, Prolog Bygglogistik AB Det är också till det här blocket som vi bjuder in deltagarnas chefer till ett seminarium den första kvällen. Fredrik Friblick håller i diskussionen och vi avslutar med gemensam middag. En kväll som brukar vara mycket uppskattad. Block 5 Kommunikation projektets viktigaste verktyg Vikten av kommunikation vi har alltför lätt att glömma bort dess betydelse. Efektiv samordning av intern och extern kommunikation kan t.ex. ge tidsvinster som påverkar hela byggprojektets lönsamhet. Och vad är egentligen kommunikativ kompetens och vilken kommunikationsstil har du? Du får både lyssna och öva själv på det här passet. Till modern kommunikation hör numera BIM Building information Modelling. Tekniken används idag både inom husbyggnads- och anläggningsområdet och berör hela branschen och kan vara en starkt bidragande orsak till en lösning på ett kvalitets- och/eller efektivitetsproblem. Kommunikation för ett bättre projektresultat Kommunikation och möten en teorigenomgång Möteskompetens en praktisk övning BIM Building Information Modelling Vad har vi lärt oss? Karriärplanering ett verktyg Kristina Hansen, Stråla AB Linus Malm, Tyréns Fredrik Friblick, Prolog Bygglogistik AB FÖRELÄSARKOMMENTAR Kristina Hansen, Stråla AB All typ av kommunikation blir efektivare om du som avsändare klarar av att anpassa ditt budskap efter vem det är du talar med. I byggprojekt blir detta extra viktigt, dels för att det är många individer involverade, dels för att det krävs att du kan beskriva det som ännu inte har byggts. Under det här avsnittet arbetar vi både med att teoretiskt förstå hu kommunikation mellan människor fungerar och med praktiska övningar i form av rollspel. Jag arbetar mycket med tekniska konsulter och fastighetsbolag. Under kursen i BFAB s regi får jag möjlighet att träfa duktiga och drivande personer från olika verksamheter. Det är väldigt givande att tillsammans arbeta med de här frågorna som jag tror många tycker är viktiga, men som kanske inte alltid får högsta prioritet i vardagen. Med reservation för eventuella ändringar i programmet

7 Kurstillfällen Vi startar projektet 8-10 oktober Ledarskap vägen till ett lyckat projekt 5-6 november Mål, kvalitet, styrning av tid och resurser 4-5 december Ekonomistyrning i projektet januari Kommunikation projektets viktigaste verktyg februari 2014 Anmälan och vill du veta mer Anmäl dig på vår hemsida eller per telefon. Gunilla Ahrnfeldt, KURSFAKTA Datum Ort Kurslokal se ovan Märsta/Arlanda Kursnummer :09 Kursavgifter Steningevik konferens kr. Kostnad för kost och logi tillkommer med ca kr. Enbart måltidskostnad blir ca kr. Moms tillkommer på ovanstående priser. Anna Junzell-Månsson Kommer med värme att rekommendera denna kurs till mina kollegor. Fredrik är Fredrik och det behövs inga kommentarer, han är toppen och kan väcka en björn! Bra med konkreta övningar, får verkligen tänka själv vilket gör att det fastnar och man lär sig verkligen. Kul att känna att föreläsarna är måna om att vi ska få så mycket som möjligt med oss.

8 B SVERIGE Vidare Kompetens PORTO BETALT PORTO PAYÉ Välkommen till BFAB BFAB är ett dotterbolag till STF Ingenjörsutbildning AB Anmäl dig på vår hemsida eller kontakta kursansvarig Kursansvarig hittar du på sid 2. På vår hemsida hittar du information om aktuella kurser, nyheter, tider och priser. Där kan du också hämta kursprogram och kataloger i pdf-format. Vill du ha vårt nyhetsbrev... Betalningsvillkor Kursavgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Förhinder/Avbokning Enligt branschens standardregler för avbokning debiteras 50 % av kursavgiften vid avbokning 4-2 veckor före kursstart och 100 % av kursavgiften vid avbokning 2-0 veckor före kursstart. Överlåt gärna din plats till någon kollega. Force Majeure STF är inte ansvarigt för skada som är hänförligt till Force Majeure, vari även inräknas om en kurs ställs in pga. lärares sjukdom enligt beskrivning på STFs hemsida Medlem i Sveriges Ingenjörer? Förmåner för dig som medlem, läs mer på STF Ingenjörsutbildning är kvalitetscertifierade, enligt ISO 9001, sedan 1996 Vår kvalitetspolicy är att du som kund alltid står i fokus. I all vår verksamhet eftersträvar vi att du som kund är nöjd genom att vi gör rätt saker på rätt sätt och levererar i rätt tid. Kvalitetsansvaret delas av samtliga medarbetare och genom aktiv och engagerad medverkan i förbättringsarbetet. STF Kompetensinfo ges ut av STF Ingenjörsutbildning AB. Ansvarig utgivare: Astrid Westfeldt Corneman. Produktion och tryck: EO Graiska & Kommunikation. BFAB är en del av STF Ingenjörsutbildning. Vi utbildar inom en mängd områden. Läs mer om hela utbudet på Arbetsmiljö Bygg och fastighet El Energi Industriteknik IT/Telekom Kvalitet Medicinteknik Miljö Projektledning/ Management BFAB KUNGSBROPLAN 3 A BOX STOCKHOLM TELEFON FAX

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker Scrum STF KOMPETENSINFO NR 63/2011 HÖSTTERMINEN STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande WWW.STF.SE Scrum i praktiken

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Förändra på rätt sätt!

Förändra på rätt sätt! Affärslitteratur för ledare och chefer www.liber.se/bl Nummer 4 September 2007 Förändra på rätt sätt! Läs om periodens bok på sidan 2-3 Håll ett öga på omvärlden och kommunicera bättre! Välj vårt Inspirationspaket

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser Stockholm 2011 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Praktiskt ledarskap i vardagen Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + + Ny som chef Det

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Affärsutbildning 2015 75 kurser under året i Stockholm, Göteborg och Malmö Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Skräddarsy

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING E Certifikat Projektledning E Projektstyrning

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer