2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. el, energi & tele KURSKATALOG. STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. el, energi & tele KURSKATALOG. STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker"

Transkript

1 STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker KURSKATALOG el, energi & tele STF KOMPETENSINFO NR 181 / STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande

2 2 ELBRANSCHENS KURSKATALOG - EL, ENERGI & TELE Vi har under 2010 märkt av ett stadigt ökat intresse för våra elutbildningar. Ett område som många är intresserade av är AMS, Arbete med Spänning, som möjliggör avbrottsfritt underhåll. Dessa kurser genomförs vid vår övningsanläggning i Bjurfors där vi har våra tyngre kurser inom Elkraftsdistribution. Vi har också märkt ett ökat intresse för våra företagsförlagda internkurser där våra föreläsare genomför kurserna med anpassning av innehållet till det aktuella företaget. Vi kommer under året också att genomföra ett antal temadagar med aktuellt innehåll så håll utkik på vår hemsida! Vi alla på STF ser fram emot att träffa er i en kurslokal någonstans i Sverige under 2011! Lars Svärdling Avdelningschef Vår hemsida uppdateras ständigt och genomgår förändringar. Där kan du bl a beställa litteratur, se vårt kursutbud och självklart boka kursen just Du är intresserad av. Välkommen!

3 vi belyser de viktiga ämnena

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE MED SPÄNNING... 6 AMS Högspänning 1 36 kv Grundkurs... 7 Högspänning Luftledning... 8 Högspänning Stationsanläggningar... 9 Lågspänning nära och med spänning...10 ARBETSMILJÖ SÄKERHET...12 Arbete i mast repetition...12 Arbete i mast/vindkraftverk...12 Arbete på tak...13 Arbetsmiljöutbildning elanpassad...13 Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U el & energianpassad...13 Ergonomiutbildning för montörer...14 Industriell riskanalys...14 Nedtagning av nödställd i stolpe...14 Samordningsansvaret enligt lag, avtal och praktik Stolpgång och nedtagning av nödställd i stolpe...15 Olycksfallsbekämpning utredning av olycksfall och tillbud...16 Praktisk elsäkerhet vid skötsel och arbete i ställverk och centraler Säkerhet vid ställningsbyggande...17 Säkerhet på väg Grundutbildning...18 Utmärkningsansvarig Påbyggnadskurs till Säkerhet på väg...19 BEHÖRIGHETSUTBILDNINGAR...20 Begränsad behörighet BB Allmän behörighet Elinstallation...21 Ellära med matematik...21 BESIKTNING/TILLSYN...22 Besiktning av bostäder...22 Besiktning av elinstallationer < 1000 V...22 Besiktning av nätstationer...22 Besiktning i praktiken elinstallationer <1000 V...22 Besiktning av teletekniska anläggningar...24 Rötskadebesiktning...24 Besiktning av luftledningar...25 Tillsyn av högspänningsanläggningar...25 BREDBAND, IP OCH TELEKOM...26 Att bygga säkra trådlösa nätverk, WLAN...26 Felsökning i integrerade IP-nät...26 Introduktion till telekommunikation...26 IP Routing routing i bredbandsnät...26 IP-nät tjänster och protokoll...27 IP-Telefoni SIP, QoS...27 Nätverksteknik praktisk grundkurs...27 SDH Transportnät systemöversikt...27 Switchade nätverk Ethernet och IP...27 TCP/IP Översikt...28 Transport- och accessnät...28 WDM-system...28 DISTRIBUTIONSMONTÖR...30 EBR Diplomerad Distributionselektriker...30 Kraftkabelmontering...32 DOKUMENTATION...33 AMA AF 07 med aktuell byggjuridik...33 AMA EL CE-Märkning, maskinsäkerhet och riskanalys...34 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning...34 Dokumentation av elanläggningar...35 Dokumentation (registrering) av tele- och datanät Elektrisk schemaläsning grundkurs...35 Märkning av lågspänningsanläggningar...35 ENERGI...36 Vindkraftprojekt från start till drift...36 Vindkraft Teknik och lösningar...36 Vindkraftverk...36 Energiexpert Utbildning inför certifiering...37 KNX Energibesparing...37 Lönsamt energiarbete i företag...37 Ångturbinen funktion, konstruktion och underhåll.. 37 ENTREPRENAD- & FASTIGHETSJURIDIK...38 AMA AF 07 med aktuell byggjuridik...38 Arrende och andra nyttjanderätter...38 Entreprenadjuridik...38 Konsultuppdrag upphandling och avtal...38 Offentlig upphandling...38 BFABs kurser om byggjuridik...39 Upphandling och avtal...39 FJÄRRVÄRME...40 Effektiv eldningsteknik...40 Förädlade och oförädlade Biobränslen...40 Värmemätaren...40 FÖRESKRIFTER ELSÄKERHET...42 Certifierad elarbetsansvarig...42 Elansvarspolicy i praktiken...42 Elansvar Systematiskt arbetsmiljöarbete i elmiljö Elinstallationer i riskområden...42 Lågspänningsföreskrifterna i praktiken...42 ELSA Elsäkerhet vid arbete...43 ESA Grund och metodbeskrivningarna för arbete utan, nära och med spänning...43 ESA Industri...43 Gatu- och vägbelysningsanläggningar...43 Kontroll före idrifttagning...43 Högspänningshandboken och Starkströmsföreskrifterna Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riskbedömning Elsäkerhet vid arbete...44 Starkströmsföreskrifter och Nya Elinstallationsreglerna...44 Tillfälliga elanläggningar & installationer...44 Ledningsdimensionering enligt Handbok 421 utgåva Ledningsdimensionering enligt SS Lyftanordningar och lösa lyftredskap...45 INDUSTRIELL ELTEKNIK...47 Elteknisk grundkurs fortsättning...47 Elteknisk grundkurs introduktion till eltekniken Säker Maskinel...47 Praktisk elteknik...48 Baskurs...48 Apparater och motorer...48 Schemaläsning och felsökning...49 Kraftelektronik...49 Elektronik grunder och tillämpningar...50 Styr och Reglerteknik för tekniker...51 INFORMATIONSSÄKERHET...52 IT-säkerhet hot och lösningar...52 JORDNING EMC...54 EMC-kunskaper för konsulter och tekniker...54 Jordtagsmätning jordning och jordningskontroll i låg- och mellanspänningsnät...55 Potentialutjämning & Åskskydd...55 Praktisk jordningsteori elnät 0,4 40 kv...55 Skärmning och jordning...55 MÄTTEKNIK...56 Att förebygga olovlig kraftavledning...56 Elmätning och mätdatainsamling Teori, föreskrifter, teknik och rapportering...56 Vibrationsmätningar grundkurs...56 Elkvalitet/Övertoner...57 Industriell mätteknik...57 Mättransformatorer...57 PROJEKTERING...58 Att driva industriella anläggningsprojekt i teorin och praktiken...58 Beredare inriktad på kabel och ekonomi...58 Ekonomikurs EBR inriktad på kostnadskatalogen Grundläggande ekonomi för tekniker...58 Installationer baskurs...58 Praktisk geoteknik...59 Smarta nät/grids...59 Teknisk innovationsprocess för företag...59 Lean produktutveckling...60 Lean projektledning i produktutvecklingsprojekt...60 Lean produktledning i produktutvecklingsprojekt...61 RELÄSKYDD...62 Reläskydd I grundkurs...62 Reläskydd II komplettering till grundkursen...62 Reläskydd III en praktisk tillämpning i utformning av reläskyddssystem...62 Mättransformatorer...63 Reläskydd för driftpersonal...63 Selektivplaner för elanläggningsskydd...63 RESERVKRAFT...64 Arbete Med Spänning 48 V DC...64 Batterianläggningar...64 Dieselmotorkunskap...64 Reservkraft: dimensionering, planering, projektering...64 drift och underhåll...64 TELENÄT...66 Heta arbeten...67 Nätkörkort (Linjenätets uppbyggnad)...67 Certifiering för tillträde till: TeliaSoneras teknikanläggningar...68 Teracoms teknikanläggningar...68 Stolpgång och nedtagning av nödställd i stolpe...69 Stolputbildning för svagströmstekniker...69 Sambyggnad och samförläggning för svagströmstekniker...70 Spridningsnät, underhåll...70 Mätteknik kopparkabel kabelunderhåll...71 Skarvning kopparkabel...71 Dokumentation (registrering) av tele- och datanät Fiberoptisk dokumentation...72 Fiberoptisk nätprojektering...72 Grundkurs i fiberoptik...73 Introduktion till mätning i fiberoptiska nät...73 Introduktion till skarvning av optokabel...73 VATTENKRAFT...74 Vattenkraftstationers dynamiska egenskaper...74 Vattenkraftteknik för små och stora kraftverk Vattenkraftteknik praktisk kurs...75 KOMMUNIKATION...76 Engelska intensivkurs...76 Presentera rätt grunderna i Presentationsteknik Bli en bättre utbildare en kurs i praktisk pedagogik...77 Retorik för tekniker...77 Hantera kulturskillnader i projekt...78 KVARVARANDE KURSER Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 5

6 ARBETE MED SPÄNNING AMS DEN OPTIMALA METODEN SOM FÖRENAR EL- OCH LEVERANSSÄKERHET, EKONOMI OCH ARBETSMILJÖ! Barhand > 72 kv Isolerstång Stationsanläggningar kv Barhand kv Isolerstång Luftledning kv Isolerstång Stationsanläggningar kv (4 dagar) Isolerstång Luftledning kv (5 dagar) Isolerstång Stationsanläggningar kv (5 dagar) Isolerhandske Stationsanläggningar kv (3 dagar) Isolerhandske Luftledning kv (3 dagar) Isolerstång Luftledning kv (5 dagar) Grundutbildning 1-36 kv (3 dagar) AMS Lågspänning Grundkurs (2 dagar) Genomförs på förfrågan. Kontakta Per Möller tfn eller Mattias Johansson tfn AMS Lågspänning Repetitionsutbildning (1 dag) 6 Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

7 ARBETE MED SPÄNNING Med STF/Bjurforsskolans nya upplägg av utbildningar i Arbete Med Spänning kan ni anpassa kunskapsnivån på AMS-personal, vare sig ni arbetar på luftledningar eller i stationsanläggningar, med hjälp av isolerstång, isolerhandsk eller barhandsmetoderna. Eftersom många idag förutsätter en i det närmaste oavbruten tillgång till elnätet är Arbete Med Spänning den optimala arbetsmetoden även när man räknar in ekonomi och arbetsmiljö. AMS Högspänning 1 36 kv Grundkurs Jobba utan att kunden märker det! Få en teoretisk och praktisk genomgång av enklare slackningsarbeten, apparatunderhåll samt våt och torr rengöring. Allt med isolerstångsmetoden. Kursen syftar till att deltagarna ska känna till vilka krav som ställs på personsäkerhet och arbetsutrustning vid arbete med spänning. Arbetslaget ska kunna genomföra enklare slackingar till kablar, säkringsapparater och avgreningar i luftledningsnät. Kunna utföra torr och våt rengöring i ställverksmiljö samt enklare frånskiljarunderhåll. Kursens innehåll: Organisation & planering Elarbetsansvarig & säkerhetsman för AMS Riskbedömning & riskanaslys Arbetsmetoder & arbetsbeskrivningar Skyddselement & riskavstånd Skyddsavskärmning Isolationsbarriärer Potentialskillnader Jordningssystem och jordningskonstruktioner Personlig skyddsutrustning Linjeskydd & reläinställningar Avesta februari : :- Avesta 4 6 april : :- Avesta 5 7 september : :- Mattias Johansson & Avesta 3 5 oktober : :- Per Möller Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 7

8 ARBETE MED SPÄNNING Högspänning Luftledning dig som skall genomföra underhålls- och reinvesteringsarbeten med isolerstångsmetod på friledningsnät med betoning på personsäkerhet. Deltagarna skall efter kursen självständigt kunna genomföra riskanalyser, avskärma, skapa arbetsinstruktioner, ha kunskap om förekommande mekaniska laster och hur dessa påverkar arbetet samt ha god kännedom om handhavande och skötsel av utrustningar och verktyg. AMS Högspänning Isolerstång, Luftledning kv Vänder sig till dig som skall kunna utföra stolp-, isolator- och konstruktionsbyten samt frånskiljarunderhåll med hjälp av förbikoppling med slackar. Förkunskaper; AMS HSP Grund 1 36 kv. AMS Högspänning Isolerstång, Luftledning kv Vänder sig till dig som skall kunna utföra stolp-, isolator- och konstruktionsbyten samt frånskiljarunderhåll med hjälp av förbi-koppling med tunga slackar. Förkunskaper; AMS HSP Grund 1 36 kv och AMS HSP Isolerstång Luftledning kv. Bjurfors mars : :- Bjurfors oktober : :- Mattias Johansson & Per Möller Bjurfors november : :- Mattias Johansson & Per Möller AMS Högspänning Isolerhandskmetod, Luftledning kv Vänder sig till dig som skall kunna utföra stolp-, isolator- och konstruktionsbyten med isolerhandskmetoden. Förkunskaper; AMS HSP Grund 1 36 kv och AMS HSP Isolerstång Luftledning kv. Bjurfors Genomförs på : :- begäran Mattias Johansson & Per Möller Kursernas innehåll: Organisation & planering Metod- och arbetsbetskrivning Elarbetsansvarig & säkerhetsman för AMS Riskbedömning & riskanalys Skyddsavskärmning Isolationsbariärer Potentialskillnader Jordningssystem & jordningskonstruktioner Personlig skyddsutrustning Linjeskydd & reläinställningar Skyddselement & säkerhetsavstånd 8 Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

9 ARBETE MED SPÄNNING Högspänning Stationsanläggningar dig som skall genomföra underhålls- och reinvesteringsarbeten med isolerstångsmetod i markbundna nät-, fördelnings- och mottagningsstationer, med betoning på personsäkerhet. Deltagarna skall efter kursen självständigt kunna genomföra riskanalyser, avskärma, skapa arbetsinstruktioner, ha kunskap om risker förknippade med korta fasavstånd och hur dessa påverkar arbetet samt ha god kännedom om handhavande och skötsel av utrustningar och verktyg. AMS Högspänning, Isolerstång, Stationsanläggning kv Vänder sig till dig som skall kunna utföra förbikopplingsarbeten med förbikopplingsvagn och apparatunderhåll i stationsanläggningar kv. Förkunskaper; AMS HSP Grund 1-36 kv. AMS Högspänning, Isolerstång, Stationsanläggning kv Vänder sig till dig som skall kunna utföra förbikopplingsarbeten med tunga slackar och apparatunderhåll i stationsanläggningar kv. Förkunskaper; AMS HSP Grund 1 36 kv och AMS HSP Isolerstång Stationsanläggning kv. Bjurfors 2 6 maj : :- Bjurfors september : :- Mattias Johansson & Per Möller Bjurfors maj : :- Bjurfors oktober : :- Mattias Johansson & Per Möller AMS Högspänning, Isolerhandskmetod, Stationsanläggning kv Vänder sig till dig som skall kunna utföra arbeten i nät-, fördelnings- och mottagningsstationer med isolerhandskmetoden. Förkunskaper; AMS HSP Grund 1 36 kv och AMS HSP Isolerstång Stationsanläggning kv. Bjurfors Genomförs på : :- begäran Mattias Johansson & Per Möller Kursernas innehåll: Organisation & planering Metod- och arbetsbetskrivning Elarbetsansvarig & säkerhetsman för AMS Riskbedömning & riskanalys Skyddsavskärmning Isolationsbariärer Potentialskillnader Jordningssystem & jordningskonstruktioner Personlig skyddsutrustning Linjeskydd & reläinställningar Isolerande arbetsplattformar Skrymmande redskap Skyddselement & säkerhetsavstånd Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 9

10 ARBETE MED SPÄNNING Lågspänning nära och med spänning Grundkurs Kopplingsutrustning, lågspänning, isolerhandskmetoden Kursens innehåll Starkstömsföreskrifterna Svensk standard Skapande av arbetsinstruktioner utifrån bedömning av risker och typ av arbete Användning och kontroll av isolerande handskar och isolerande skyddsduk Användning, kontroll och underhåll av handverktyg för AMS Teoretiskt prov all personal som i sitt arbete med verktyg kommer i kontakt med spänningsförande delar eller arbetar inom riskområdet för lågspänning. Kursens syfte är att deltagarna efter godkänd utbildning kan avskärma kringliggande, spänningsförande och jordade delar så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt enligt gällande regelverk. Bjurfors 7 8 mars : :- Mattias Johansson & Bjurfors 7 8 november : :- Per Möller Lågspänning nära och med spänning Repetition Kopplingsutrustning, lågspänning, isolerhandskmetoden Kursens innehåll Kursen ägnas åt uppföljning samt genomgång av tillämpliga delar av SS-EN Kunskaperna skall verifieras genom skriftligt prov. Kursens syfte är dels att förnya certifikatet och dels att få ta del av nyheter samt nya arbetsmetoder. Dig som genomgått kursen Arbete med spänning, kopplingsutrustning, lågspänning, isolerhandskmetod och behöver förnya ditt certifikat. Kunskaperna och färdigheterna vid arbete med spänning skall vidmakthållas genom tillämpning och repetitionsutbildning bör ske vart tredje år. Bjurfors 9 mars : :- Mattias Johansson & Bjurfors 9 november : :- Per Möller Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

11 Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 11

12 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Arbete i mast/vindkraftverk I denna 2-dagarskurs får du kunskap i att handha personlig utrustning för mastarbete, klättra i mast, ta hand om skadad i mast samt få en god färdighet i att arbeta i mast. Innehåll AFS 2000:6 (AFS 2005:11) :6 Genomgång av säkerhetsrisker mm Genomgång av skyddsutrustning Besiktning dagliga rutiner Högfrekventa elektromagnetiska fält Genomgång av nedtagning och omhänder- tagande av nödställd med fallskyddsutrustning Höjdprov Praktisk övning i mast Test dig som ska arbeta i mast/vindkraftverk. Obs! Godkänt läkarintyg krävs enligt AFS 2005:6 (Medicinska kontroller) för att delta i höjdaktiviteter under utbildningen. Kursens mål Att ge dig som genomgått kursen den kompetens och kunskap som krävs för att klättra och arbeta säkert i mast. Efter godkänd utbildning erhålls ett certifikat (mastintyg) Stockholm 3 4 maj : :- Per Möller Bjurfors september : :- Arbete i mast repetition Kursen ger uppdatering av gällande skyddsföreskrifter för mastarbete, besiktning av egen utrustning samt en genomgång i att ta hand om nödställd i mast. Innehåll Genomgång av säkerhetsrisker vid arbete i mast AFS 2000:6 Omhändertagande av skadad Demonstration av nedtagning av nödställd med fallskyddsutrustning Nödlarm, vad finns, vilka regler gäller? Praktisk övning i mast Besiktning av egen utrustning För personer som har ett mastintyg är kursen en årlig obligatorisk uppdatering. Efter godkänd utb. erhålles ett förnyat mastintyg! Stockholm 4 maj : :- Per Möller Stockholm 28 september : :- 12 Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

13 Arbete på tak Denna endagsutbildning ger dig kunskaper att tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter som förekommer på tak och en god färdighet i att arbeta säkert på tak. Innehåll Arbete på tak, AFS, Skyddsföreskrifter Högfrekventa elektromagnetiska fält Skyddsutrustningar, skötsel av utrustning EN-normer Nödlarm Praktiska övn. på tak Fastighetsskötare/snöröjare, servicetekniker, arbetsledare och projektörer som ska arbeta på tak vid projektering, installation, underhåll och service eller för att besiktiga anläggningar på tak för exempelvis NMT 450/900, GSM 900/1800, radiolänk, 3G eller olika utrustningar som kan förekomma på tak. Kursen genomförs vid Räddningsskolan i Rosersberg. Sthlm/Rosersberg 18 mars : :- Per Möller Sthlm/Rosersberg 17 maj : :- Sthlm/Rosersberg 14 oktober : :- Arbetsmiljöutbildning elanpassad Få mer kunskap i arbetsmiljölagstiftning, arbetsmiljöregler samt hur företagets systematiska arbetsmiljöarbete skall fungera enligt givna regler för att kunna förebygga risker, olycksfall, stress och utbrändhet. Göteborg 31 mars : :- Johnny Pettersson & Stockholm 28 oktober : :- Marie André Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U el & energianpassad Du får efter genomgången kurs veta vad som åläggs en Beställare, Byggherre och en Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/Bas-U och hur detta praktiskt ska handläggas. Stockholm 8 mars : :- Johnny Pettersson & Göteborg 17 maj : :- Marita Wallin Stockholm 8 november : :- Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 13

14 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Ergonomiutbildning för montörer Detta är en tvådagarskurs som syftar till att öka förståelsen för ergonomins betydelse när det gäller att förebygga arbetsskada. Kursen informerar och visar på vanliga problembilder bland montörer och förklarar orsaker och samband mellan kroppens funktioner och påverkande arbetsmoment. Kursens syfte Att öka deltagarnas förståelse för ergonomins betydelse när det gäller att förebygga arbetsskada. alla som arbetar med varierande monteringsarbete samt skyddsingenjörer och skyddsombud. Bjurfors Genomförs på begäran Per Möller Industriell riskanalys Riskanalyser är ett viktigt hjälpmedel för att identifiera, utvärdera och begränsa skadeverkningar på människor, miljö och egendom. Riskanalyser är allt oftare ett myndighetskrav, men är framförallt ett hjälpmedel för att förbättre lönsamheten genom att minska antalet olyckor och störningar. Kursens mål är att deltagarna efter kursen ska kunna utföra enklare riskanalyser och att ha grundläggande kunskaper i mer avancerade analysmetoder. personer inom kemi- och processindustrin, myndigheter och annan verksamhet där man arbetar med projektering, drift, övervakning eller planering av hälso- och miljöfarlig verksamhet. Stockholm 2 4 februari : :- Margareta af Sandeberg Nedtagning av nödställd i stolpe Kursens innehåll Teorigenomgång av nedtagningsmetoder samt demonstration av utrustning. Genomgång av säkerhetsrisker Omhändertagning av skadad Besiktning av utrustning Praktisk nedtagning av nödställd enl ex EBR, smartline Dig som arbetar med anläggning, underhåll i stolplinjenät och har grundläggande stolputbildning. För dig som även behöver en kurs i, eller repetera stolpgång, finns kursen "Stolpgång med nedtagning av nödställd i stolpe". Genomförs på begäran Per Möller Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

15 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Samordningsansvaret enligt lag, avtal och praktik Samordningsansvaret är centralt för företag, med skilda arbetsledningar, som samtidigt arbetar på samma arbetsplats. Risken för ohälsa och olycksfall skall minimeras. Mycket av detta styrs upp i de avtal man tecknar eller bör teckna men erfarenheten visar att man lätt slarvar med detta. Ett antal olyckor har inträffat med segdragna arbetstvister som följd. Detta går att undvika med en genomtänkt plan från början. Kursen tar upp vad samordningsansvaret innebär enligt lag, avtal och praktiska rättsfall från verkligheten. Kursen avslutas med ett skriftligt prov. skyddsingenjörer, huvudskyddsombud, produktionschefer, säkerhetsansvariga och upphandlingsansvariga samt du som lämnar anbud på entreprenad. Stockholm mars :- Homa Rad Stockholm november :- Stolpgång och nedtagning av nödställd i stolpe En kurs som innehåller både teori och praktik med utgångspunkt i gällande säkerhetsbestämmelser AFS 2000:6 (Mast och stolparbete). personal som ska arbeta/arbetar i stolpar vid kraftlinjenätet. Kursens innehåll AFS 2000:6 Mast och stolparbete AFS 1996:7 Personlig skyddsutrustning Praktiska övningar i stolpe - stolpskor Säkerhetsbälte (midjebälte, hel- och halvsele) Impregneringsmetoder, Nedgrävningsdjup Kontroll av stolpe före uppstigning Varningsmarkering - Besiktningsintervaller Märkspikens betydelse Teorigenomgång av nedtagningsmetoder Omhändertagande av skadad Genomgång och besiktning av utrustning Genomgång av säkerhetsrisker Praktisk nedtagning av nödställd Stockholm 7 8 mars : :- Per Möller Stockholm 3 4 oktober : :- Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 15

16 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Olycksfallsbekämpning utredning av olycksfall och tillbud Att utreda tillbud och olycksfall är en viktig del i företagets riskhantering. Utredningarna ger kunskap om risknivåer. Att utreda olyckor ingår som en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Stockholm april : :- Göteborg november : :- Johnny Pettersson & Marie André Praktisk elsäkerhet vid skötsel och arbete i ställverk och centraler En kurs som syftar till att lära deltagarna hur man kan hantera risker och riskkällor vid skötsel och arbete på elektriska anläggningar. Eltekniker som behöver uppdatera säkerhetsrutiner som gäller vid arbete och åtgärder i kopplingsutrustningar. Kursens syfte Att ge deltagarna ökade kunskaper om gällande skötselföreskrifter & hur dessa tillämpas praktiskt Kursens innehåll Föreskrifter och anvisningar för elarbete Riskbedömning före arbete och åtgärder Praktiska övningar i mellanspänningsstäverk, lågspänningsfördelningar och mätningar i kopplingsutrustning. Skriftliga förebilder Bevis före och efter arbete Bjurfors maj : :- Per Möller Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

17 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Säkerhet vid ställningsbyggande Kursens syfte Arbetsmiljöverket föreskriver att alla som reser ställningar, utomhus eller inomhus, skall ha tillräcklig utbildning för att förebygga olycksfall. För ställningar mellan 2-9 meters höjd skall utbildningen motsvara 16 timmar. I kursen ingår ett kunskapsprov och ett speciellt utbildningsbevis till alla som klarar provet. Minska olycksantalet och få ett säkrare arbetssätt! I kursen får deltagarna genomgång av alla delar som anges i Arbetsmiljöverkets regler. Kursens innehåll Arbetsmiljö Olyckor Regelverk, föreskrifter Definitioner Planering Materialval och dimensionering Montering / demontering Ansvar kontroll tillsyn Personligt skydd Stockholm 14 april : :- Per Möller Stockholm 3 november : :-

18 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Säkerhet på väg Grundutbildning Trafikverket ställer som krav att all personal som arbetar på eller befinner sig vid en vägarbetsplats genomgår en utbildning i Trafikverkets säkerhetsordning. Kursen ger grundkunskaper inom området som berör trafiksäkerheten och arbetsmiljön samt ger den kännedom och kunskap som behövs för att på ett betryggande sätt uppfylla säkerhets- och miljökraven. dig som arbetar med vägarbete på allmänna vägar, oavsett om du arbetar med byggande, underhåll eller drift. Efter utbildningen har eleven: Lärt sig att förstå: Nollvisionen och modernt trafiksäkerhetsarbete Trafiksäkerheten och arbetsmiljövillkoren Betydelsen av det egna uppträdandet och hur det kan påverka säkerheten Trafikanternas uppträdande och hur det kan påverka säkerheten Lärt sig att känna till: Ansvar och ansvarsfördelning vid vägarbeten Grundläggande säkerhetskrav inklusive delar av AFS:en (Arbetsmiljöverkets/Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling) Grundreglerna som gäller fordonsutmärkning i väghållningsarbete Grunden för utmärkning av vägarbete Lärt sig: Kraven och villkoren för det egna uppträdandet på vägen Stockholm 14 februari : :- Per Möller Stockholm 18 maj : :- Stockholm 19 september : :- 18 Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

19 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Utmärkningsansvarig Påbyggnadskurs till Säkerhet på väg Kursen ger dig kunskaper för att kunna upprätta och tyda en TA-plan, trafikanordningsplan. Kunskaper kring kraven för utmärkning av en vägarbetsplats, fordonsutmärkning och hur tunga skydd och barriärer används. Kursens innehåll Eleven ska kunna: Upprätta och tyda en trafikanordningsplan Eleven ska känna till: Kraven för utmärkning av vägarbetsplats Kraven förfordonsutmärkning Kraven för hur tunga skydd och barriärer används reglerna för trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal Dig med ansvar i någon form för vägmärken och anordningar på en vägarbetsplats. Sådan personal är utmärkningsansvarig, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare och byggledare. Även personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsätts ha denna utbildning. Eleven ska ha kännedom om: Trafikanternas beteende Vilka lagar, föreskrifter och regler som styr och påverkar arbetet på vägen Arbetsmiljökraven vid arbete i trafikmiljö Ansvaret för uppföljning och kontroll av vägarbetsplatser Eleven ska förstå: Hur en riktig på- och avetablering av en arbetsplats kan påverka riskerna Förkunskaper Godkänd utbildning, Säkerhet på väg. Kursen avslutas med ett prov. Intyg ges därefter till deltagaren vid godkänt prov. Stockholm april : :- Per Möller Stockholm oktober : :- Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 19

20 BEHÖRIGHETSUTBILDNINGAR Vad innebär BEHÖRIGHET vid arbete med el? Elsäkerhetsverket föreskriver att man skall ha viss kompetens för olika elarbeten. Detta gäller såväl teori som praktik. BB1 Begränsad behörighet krävs lägst betyget godkänd i följande kurser från gymnasiets elprogram eller annan motsvarande utbildning: Ellära A Växelström trefas Elkompetens A Elkompetens B Utbildningskrav för respektive behörighet regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2007:2 samt ändringsföreskriften ELSÄK-FS 2010:4. AB Allmän Behörighet, gäller för alla elinstallationsarbeten. För att erhålla Allmän Behörighet krävs, förutom godkänd teoretisk utbildning, praktiktid minst 5 år varav minst 1 år på anläggning för högre än 1000V och minst 3 år på anläggning för högst 1000V. Det går även att ansöka om enbart ABL (lågspänning), då krävs minst 2 år eller 4 år beroende på teoretisk utbildning på anläggning för högst 1000V, eller ABH (högspänning) som kräver 4 år praktik på anläggning för högre än 1000V. Begränsad behörighet BB1 Gäller för vissa elinstallationsarbeten på anläggning med systemspänning högst 1000 V. Se Elsäkerhetsverkets behörighetsföreskrift ELSÄK-FS 2007:2 samt ändringsföreskriften ELSÄK-FS 2010:4. STF kommer att under våren köra 2 kurser i BB1, en kortare kurs som är för de som redan behärskar och har godkänt betyg i Ellära (Ellära A + Växelström trefas) (se innehållet ovan) och en längre kurs inklusive dessa ämnen. Se mer info på vår hemsida Stockholm med kursstart våren 2011 Kristina Franzén Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

21 BEHÖRIGHETSUTBILDNINGAR Ellära med matematik En preparandkurs för Dig som ska gå utbildningen Allmän Behörighet eller ändå önska fördjupa Dina kunskaper inom området. Kursen ger erforderliga förkunskaper och bedrivs delvis som distansundervisning. Stockholm våren :- Kristina Franzén Allmän behörighet Elinstallation Utbildningen ger den teoretiska kompetens som Elsäkerhetsverket kräver för erhållande av Allmän Behörighet och följer skolverkets kursplan. Kursen bedrivs dels som distansundervisning och dels genom 8 st lärarledda träffar på 2 till 3 dagar åt gången, kursen omfattar 400 timmar. Stockholm med kursstart våren : :- Kristina Franzén Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 21

EBR. Diplomerad distributionselektriker. www.stf.se

EBR. Diplomerad distributionselektriker. www.stf.se STF INGENJÖRSUTBILDNING Din partner för kompetensutveckling EBR Diplomerad distributionselektriker www.stf.se I samarbete med Svensk Energi genomför vi vår välrenommerade grundutbildning för distributionselektriker.

Läs mer

Tidplan Kurser våren 2013

Tidplan Kurser våren 2013 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Tidplan Kurser våren 2013 www.stf.se Vi lyfter din kompetens! STF 1127700:03 Våra medarbetare På STF arbetar drygt 30 fast anställda medarbetare

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

Utbildningskatalog. www.stf.se

Utbildningskatalog. www.stf.se STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling www.stf.se Utbildningskatalog 2012 STF och BFAB har ett av marknadens största utbud av kurser för dig som arbetar med teknik samt inom bygg

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Utbildningskatalog. www.stf.se. Vi lyfter din kompetens!

Utbildningskatalog. www.stf.se. Vi lyfter din kompetens! STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling www.stf.se Utbildningskatalog 2013 STF och BFAB har ett av marknadens största utbud av kurser för dig som arbetar med teknik samt inom bygg

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

Torgny Ericsson Utbildning Elsäkerhet Arbetsmiljö

Torgny Ericsson Utbildning Elsäkerhet Arbetsmiljö Torgny Ericsson Utbildning Elsäkerhet Arbetsmiljö Gemensamma Nordiska regler för AUS Arbetsgrupp : AUS gruppe från Norge AMS kommitten från Sverige Två representanter från Danmark En representant från

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige Sida 1 / 6 Dokumentslag Datum Verksamhetsstyrande 2014-11-18 Dokumenttitel Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster Enhet Dokumentansvarig Doknr Utgåva RU Sverige H & S Per-Åke Albinsson

Läs mer

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Ansvarig utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer beslutade den 28 september 2007. Med stöd av 3,

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR ENERGIBRANSCHEN JANUARI-DECEMBER

UTBILDNINGSPAKET FÖR ENERGIBRANSCHEN JANUARI-DECEMBER UTBILDNINGSPAKET FÖR ENERGIBRANSCHEN JANUARI-DECEMBER 2015 CERTIFIERINGAR Planera årets utbildning för dig och din personal inom områdena: Elnät/EBR Elhandel Krishantering Kundservice Bild: EBR Metod-

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR ENERGIBRANSCHEN

UTBILDNINGSPAKET FÖR ENERGIBRANSCHEN UTBILDNINGSPAKET FÖR ENERGIBRANSCHEN 2014 JANUARI DECEMBER CERTIFIERINGAR Planera årets utbildning för dig och din personal inom områdena: Elnät/EBR Elhandel Krishantering Kundservice Bild: Skellefteå

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Bosse Johansson RPS 2010-11-01

Bosse Johansson RPS 2010-11-01 Bosse Johansson Vår organisation Generaldirektör Elsäkerhetsrådet Stab Verksamhetsstöd Elektrisk materiel Behörighet Elektriska anläggningar Regionkontor Nord, Syd, Väst, Öst VÅRA KONTOR Umeå Kristinehamn

Läs mer

Vattenkraftstationers generatorer Vattenkraftstationers reläteknik 15% rabatt om du går båda kurserna!

Vattenkraftstationers generatorer Vattenkraftstationers reläteknik 15% rabatt om du går båda kurserna! Vattenkraftstationers generatorer Vattenkraftstationers reläteknik 15% rabatt om du går båda kurserna! 1 Bygger din kompetens Vattenkraftstationers generatorer funktion/konstruktion/underhåll Inom vattenkraften

Läs mer

UTBILDNING I EL- OCH MASKINSÄKERHETSANVISNINGAR INOM RINGHALSGRUPPEN

UTBILDNING I EL- OCH MASKINSÄKERHETSANVISNINGAR INOM RINGHALSGRUPPEN Dokumenttyp Sekretessklass Status Granskat ID-nummer / Utgåva Anvisning Företagsintern Godkänt Larsson Göran 910117025/ 5.0 Utfärdare Datum Antonsson Bo-Göran Alternativt ID Andersson Hans 2003-02-26 0414

Läs mer

El för Mekaniker 5 dagar

El för Mekaniker 5 dagar El för Mekaniker 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

Göran Forsling Sweco Energuide

Göran Forsling Sweco Energuide Göran Forsling Sweco Energuide Foto av vindkraftverk nr 10 vid BLIEKEVARE VINDKRAFTPARK Sveriges nu största driftsatta landbaserade vindkraftpark Storlek: 18 verk, 36 MW, invigdes 2009-08-26. Fotograf:

Läs mer

Aptum. Utbildningar Fallskydd

Aptum. Utbildningar Fallskydd Aptum Utbildningar Fallskydd Grundkurs i fallskydd Grundkurs i användande av fallskydd. Vi går igenom vilka lagar och förordningar som gäller för arbete på hög höjd. Utbildningen innefattar både teoretiska

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

El och maskinsäkerhet Januari 2010

El och maskinsäkerhet Januari 2010 El och maskinsäkerhet Januari 2010 Utveckla dig inom el och maskinsäkerhet säkerställ ditt arbete SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder. Hos SIS kan du påverka

Läs mer

STF Radioskola. Certifierad radiotekniker. Bygger din kompetens

STF Radioskola. Certifierad radiotekniker. Bygger din kompetens STF Radioskola Certifierad radiotekniker 1 Bygger din kompetens STF Radioskola Certifierad radiotekniker Från 39 500 kr Med STF Radioskola erbjuder vi dig en unik och branschanpassad utbildning inom radiokommunikation.

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Yrkesutgångar Elteknik Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll Peter Kovács, SP Energiteknik VI SKAPAR VÄRDE I SAMVERKAN Forskning: Kvalité livslängd Teknisk utvärdering Solenergi på SP Myndighetssupport Utbildning

Läs mer

v.3 Kursprogram 2012 Arbete på hög höjd

v.3 Kursprogram 2012 Arbete på hög höjd v.3 Kursprogram 2012 Arbete på hög höjd Crux Professionell utbildning på hög höjd Allt arbete på höjd medför risker. Även om man har den bästa utrustning som går att få, behöver man också rätt kunskaper

Läs mer

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svara med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet Maskinsäkerhet KURSINFORMATION Innehåll: KURSINFORMATION:» Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter era önskemål gällande innehåll, nivå och längd... 03» Våra kurser vänder sig till...

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2011:x Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom områdena betong-, trä- och stålkonstruktioner, geoteknik,

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( 2007:2) om behörighet för elinstallatörer Utkom från trycket den

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Skapad: 2008-10-10 Senast ändrad: 2011-09-26 R 11 Lars Eliasson Börje Hjorth Karin Sjöndin 2008-10-10 2011-09-26 2011-09-26

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Goda exempel med resultat för arbetsmiljö och produktion. Riskanalys för säkrare arbetsmiljö och mindre störning i produktionen.

Goda exempel med resultat för arbetsmiljö och produktion. Riskanalys för säkrare arbetsmiljö och mindre störning i produktionen. Riskanalys för säkrare arbetsmiljö och Elmia Arbetsmiljö 2008 Torsdag 22 maj, kl 13:30-16:00 Hans Strömberg Lars Harms-Ringdahl 13:30 13:35 14:15 14:20 15:00 15:20 15:40-16:00 Inledning och information

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

NY! El och maskinsäkerhet. Standarder, handböcker och utbildningar 2010. Säkerställ ditt arbete med aktuella standarder, böcker och Utbildningar

NY! El och maskinsäkerhet. Standarder, handböcker och utbildningar 2010. Säkerställ ditt arbete med aktuella standarder, böcker och Utbildningar El och maskinsäkerhet Standarder, handböcker och utbildningar 2010 NY! Säkerställ ditt arbete med aktuella standarder, böcker och Utbildningar SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

Besiktningstekniker fordonskontroll

Besiktningstekniker fordonskontroll Besiktningstekniker fordonskontroll Certifikat som besiktningstekniker visar DIN kompetens inom området och vald behörighetsklass. Fordonskategorier Fordon som omfattas av 4 kap. 2 a 1 p. fordonslagen

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Kursplan 2014-2015 Utbildningsnummer: 201312720-1 VA-projektör, Yrkeshögskolan i Eslövs kommun Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Översikt över ingående kurser i utbildningen

Läs mer

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar)

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Välkommen till de uppskattade CE-kurserna hos JL Safety AB. Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag. Del 1 Grundkurs i Maskinsäkerhet

Läs mer

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2 E05 - Isolering (AL) är den person som arbetsleder genomförandet av specifika arbeten med en eller flera arbetsansvariga. AL har bl.a. till uppgift att: - Utse arbetsansvariga och bemanna arbeten i samverkan

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet SSG Entré kommer att vara en förutsättning för att arbeta åt ABB. Från och med 1 januari

Läs mer

Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas

Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas Inledning Vad gör en verksjurist? Vad gör Elsäkerhetsverket? Vad gör VI? PROPORTIONALITET OBJEKTIVITET LEGALITET SNABBT ENKELT

Läs mer

Fjärrvärme. en allt hetare fråga!

Fjärrvärme. en allt hetare fråga! Fjärrvärme en allt hetare fråga! Utbildning 2010 Fjärrvärme utbildningsprogram 3-5 mars 2010, Stockholm Kursnr: 9313 Service av fjärrvärmecentraler, 3 dagar Syfte: Att ge dig kännedom om fjärrvärmecentralens

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för isoleringsbranschen. Innehåll. Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för isoleringsbranschen. Innehåll. Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2 2014-01-24 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för isoleringsbranschen Innehåll Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2 Ytbeklädnad Isoleringsplåtslagare 4 VVS-isolerare 5 Arbetsmiljö & säkerhet 6 Lagar, avtal

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Onsdag den 8 januari torsdag den 9 januari 2014

Onsdag den 8 januari torsdag den 9 januari 2014 Aktuella kurser och övriga händelser i Januari 2014 2014 Nytt år och nya tag! Välkommen med anmälan till kurser i Januari Fredag den 3 januari 2014 Onsdag den 8 januari torsdag den 9 januari 2014 Arbete

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar)

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Välkommen till de uppskattade CE-kurserna hos JL Safety AB i Skara. Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag. Del 1 Grundkurs i Maskinsäkerhet

Läs mer

för fastighetsägare och installatörer

för fastighetsägare och installatörer Installationsguide för fastighetsägare och installatörer Stadsnät, områdesnät, fastighetsnät och bostadsnät SplitVision är Borås öppna stadsnät. Vårt fibernät är väl utbyggt i Borås och öppet för alla

Läs mer

Gy&Vux 2013 El och energi

Gy&Vux 2013 El och energi Gy&Vux 2013 El och energi Välkommen till vår värld. Vår värld är full av allt från läromedel till digitala lärverktyg. Här i broschyren finner du det senaste inom just ditt område. Hela vårt utbud finns

Läs mer

Yh-YrkeshögskolanYrkeshögskolan

Yh-YrkeshögskolanYrkeshögskolan TB engineering i ab TB engineering i ab Jag heter Benny Olsson och är utbildningens projektledare. Har du frågor kring utbildningen är du välkommen att höra av dig till mig. 0733-94 57 30 benny.olsson@tbengineering.se

Läs mer

SIK Kompetenskrav Arbete på väg

SIK Kompetenskrav Arbete på väg SIK Kompetenskrav Arbete på väg Entreprenader som åberopar kompetenskrav enligt SIK-modell (Skandinavisk Infrastukturkompetens) ska cerifieras i fyra nivåer: Nivå 2: Kompetenskrav för förare av vägunderhåll-,

Läs mer

Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet

Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet BESLUT 2010-07-01 1(3) Dnr Teknik1:7 2010/29 Institutionen för teknikvetenskaper Box 534 751 21 Uppsala Ångströmlaboratoriet 018-471 00 00 vx www.teknik.uu.se Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen

Läs mer

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Innehållsförteckning Grundutbildning/Lärlingsutbildning 2 Obligatoriska lärlingsveckan 2 Distansutbildning för lärlingar 2 Bilglas 3 Grundutbildning bilglas 3 MTK

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen BYGG & FASTIGHET E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Projektledning i byggprocessen 27 oktober 2010-15 februari 2011 STF KOMPETENSINFO NR 341/2009 En kvalificerad projektledarutbildning som riktar

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering (2013:3);

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. RESERVDELSSPECIALIST MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet EE El- och energiprogrammet ger dig en av gymnasieskolans bredaste utbildningar. Du hamnar inom en bransch som ständigt är i starkt framåtskridande. På EE blandas teori och praktik.

Läs mer

Selga UTBILDNINGAR Selga utbildningar vårterminen 2014

Selga UTBILDNINGAR Selga utbildningar vårterminen 2014 Selga utbildningar vårterminen 2014 Solenergi - Info Rexel Energy Solutions Lär dig hur en installation bör utformas och vilka säkerhetsrisker som ska beaktas, förutom det eltekniska. Egenproduktion av

Läs mer

Kurser inom Vattenkraft

Kurser inom Vattenkraft Kurser inom Vattenkraft Bygger din kompetens Vattenkraftteknik grundläggande kurs Söker du en bra plattform för din fortsatta karriär inom vattenkraftteknik? Vi hjälper dig att få rätt kompetens utifrån

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET Teknisk specifikation rev 6 1 (5) TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET 1 ALLMÄNT 1.1 Definitioner För denna specifikation är följande definitioner tillämpliga: Nätägare

Läs mer