2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. el, energi & tele KURSKATALOG. STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. el, energi & tele KURSKATALOG. STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker"

Transkript

1 STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker KURSKATALOG el, energi & tele STF KOMPETENSINFO NR 181 / STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande

2 2 ELBRANSCHENS KURSKATALOG - EL, ENERGI & TELE Vi har under 2010 märkt av ett stadigt ökat intresse för våra elutbildningar. Ett område som många är intresserade av är AMS, Arbete med Spänning, som möjliggör avbrottsfritt underhåll. Dessa kurser genomförs vid vår övningsanläggning i Bjurfors där vi har våra tyngre kurser inom Elkraftsdistribution. Vi har också märkt ett ökat intresse för våra företagsförlagda internkurser där våra föreläsare genomför kurserna med anpassning av innehållet till det aktuella företaget. Vi kommer under året också att genomföra ett antal temadagar med aktuellt innehåll så håll utkik på vår hemsida! Vi alla på STF ser fram emot att träffa er i en kurslokal någonstans i Sverige under 2011! Lars Svärdling Avdelningschef Vår hemsida uppdateras ständigt och genomgår förändringar. Där kan du bl a beställa litteratur, se vårt kursutbud och självklart boka kursen just Du är intresserad av. Välkommen!

3 vi belyser de viktiga ämnena

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE MED SPÄNNING... 6 AMS Högspänning 1 36 kv Grundkurs... 7 Högspänning Luftledning... 8 Högspänning Stationsanläggningar... 9 Lågspänning nära och med spänning...10 ARBETSMILJÖ SÄKERHET...12 Arbete i mast repetition...12 Arbete i mast/vindkraftverk...12 Arbete på tak...13 Arbetsmiljöutbildning elanpassad...13 Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U el & energianpassad...13 Ergonomiutbildning för montörer...14 Industriell riskanalys...14 Nedtagning av nödställd i stolpe...14 Samordningsansvaret enligt lag, avtal och praktik Stolpgång och nedtagning av nödställd i stolpe...15 Olycksfallsbekämpning utredning av olycksfall och tillbud...16 Praktisk elsäkerhet vid skötsel och arbete i ställverk och centraler Säkerhet vid ställningsbyggande...17 Säkerhet på väg Grundutbildning...18 Utmärkningsansvarig Påbyggnadskurs till Säkerhet på väg...19 BEHÖRIGHETSUTBILDNINGAR...20 Begränsad behörighet BB Allmän behörighet Elinstallation...21 Ellära med matematik...21 BESIKTNING/TILLSYN...22 Besiktning av bostäder...22 Besiktning av elinstallationer < 1000 V...22 Besiktning av nätstationer...22 Besiktning i praktiken elinstallationer <1000 V...22 Besiktning av teletekniska anläggningar...24 Rötskadebesiktning...24 Besiktning av luftledningar...25 Tillsyn av högspänningsanläggningar...25 BREDBAND, IP OCH TELEKOM...26 Att bygga säkra trådlösa nätverk, WLAN...26 Felsökning i integrerade IP-nät...26 Introduktion till telekommunikation...26 IP Routing routing i bredbandsnät...26 IP-nät tjänster och protokoll...27 IP-Telefoni SIP, QoS...27 Nätverksteknik praktisk grundkurs...27 SDH Transportnät systemöversikt...27 Switchade nätverk Ethernet och IP...27 TCP/IP Översikt...28 Transport- och accessnät...28 WDM-system...28 DISTRIBUTIONSMONTÖR...30 EBR Diplomerad Distributionselektriker...30 Kraftkabelmontering...32 DOKUMENTATION...33 AMA AF 07 med aktuell byggjuridik...33 AMA EL CE-Märkning, maskinsäkerhet och riskanalys...34 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning...34 Dokumentation av elanläggningar...35 Dokumentation (registrering) av tele- och datanät Elektrisk schemaläsning grundkurs...35 Märkning av lågspänningsanläggningar...35 ENERGI...36 Vindkraftprojekt från start till drift...36 Vindkraft Teknik och lösningar...36 Vindkraftverk...36 Energiexpert Utbildning inför certifiering...37 KNX Energibesparing...37 Lönsamt energiarbete i företag...37 Ångturbinen funktion, konstruktion och underhåll.. 37 ENTREPRENAD- & FASTIGHETSJURIDIK...38 AMA AF 07 med aktuell byggjuridik...38 Arrende och andra nyttjanderätter...38 Entreprenadjuridik...38 Konsultuppdrag upphandling och avtal...38 Offentlig upphandling...38 BFABs kurser om byggjuridik...39 Upphandling och avtal...39 FJÄRRVÄRME...40 Effektiv eldningsteknik...40 Förädlade och oförädlade Biobränslen...40 Värmemätaren...40 FÖRESKRIFTER ELSÄKERHET...42 Certifierad elarbetsansvarig...42 Elansvarspolicy i praktiken...42 Elansvar Systematiskt arbetsmiljöarbete i elmiljö Elinstallationer i riskområden...42 Lågspänningsföreskrifterna i praktiken...42 ELSA Elsäkerhet vid arbete...43 ESA Grund och metodbeskrivningarna för arbete utan, nära och med spänning...43 ESA Industri...43 Gatu- och vägbelysningsanläggningar...43 Kontroll före idrifttagning...43 Högspänningshandboken och Starkströmsföreskrifterna Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riskbedömning Elsäkerhet vid arbete...44 Starkströmsföreskrifter och Nya Elinstallationsreglerna...44 Tillfälliga elanläggningar & installationer...44 Ledningsdimensionering enligt Handbok 421 utgåva Ledningsdimensionering enligt SS Lyftanordningar och lösa lyftredskap...45 INDUSTRIELL ELTEKNIK...47 Elteknisk grundkurs fortsättning...47 Elteknisk grundkurs introduktion till eltekniken Säker Maskinel...47 Praktisk elteknik...48 Baskurs...48 Apparater och motorer...48 Schemaläsning och felsökning...49 Kraftelektronik...49 Elektronik grunder och tillämpningar...50 Styr och Reglerteknik för tekniker...51 INFORMATIONSSÄKERHET...52 IT-säkerhet hot och lösningar...52 JORDNING EMC...54 EMC-kunskaper för konsulter och tekniker...54 Jordtagsmätning jordning och jordningskontroll i låg- och mellanspänningsnät...55 Potentialutjämning & Åskskydd...55 Praktisk jordningsteori elnät 0,4 40 kv...55 Skärmning och jordning...55 MÄTTEKNIK...56 Att förebygga olovlig kraftavledning...56 Elmätning och mätdatainsamling Teori, föreskrifter, teknik och rapportering...56 Vibrationsmätningar grundkurs...56 Elkvalitet/Övertoner...57 Industriell mätteknik...57 Mättransformatorer...57 PROJEKTERING...58 Att driva industriella anläggningsprojekt i teorin och praktiken...58 Beredare inriktad på kabel och ekonomi...58 Ekonomikurs EBR inriktad på kostnadskatalogen Grundläggande ekonomi för tekniker...58 Installationer baskurs...58 Praktisk geoteknik...59 Smarta nät/grids...59 Teknisk innovationsprocess för företag...59 Lean produktutveckling...60 Lean projektledning i produktutvecklingsprojekt...60 Lean produktledning i produktutvecklingsprojekt...61 RELÄSKYDD...62 Reläskydd I grundkurs...62 Reläskydd II komplettering till grundkursen...62 Reläskydd III en praktisk tillämpning i utformning av reläskyddssystem...62 Mättransformatorer...63 Reläskydd för driftpersonal...63 Selektivplaner för elanläggningsskydd...63 RESERVKRAFT...64 Arbete Med Spänning 48 V DC...64 Batterianläggningar...64 Dieselmotorkunskap...64 Reservkraft: dimensionering, planering, projektering...64 drift och underhåll...64 TELENÄT...66 Heta arbeten...67 Nätkörkort (Linjenätets uppbyggnad)...67 Certifiering för tillträde till: TeliaSoneras teknikanläggningar...68 Teracoms teknikanläggningar...68 Stolpgång och nedtagning av nödställd i stolpe...69 Stolputbildning för svagströmstekniker...69 Sambyggnad och samförläggning för svagströmstekniker...70 Spridningsnät, underhåll...70 Mätteknik kopparkabel kabelunderhåll...71 Skarvning kopparkabel...71 Dokumentation (registrering) av tele- och datanät Fiberoptisk dokumentation...72 Fiberoptisk nätprojektering...72 Grundkurs i fiberoptik...73 Introduktion till mätning i fiberoptiska nät...73 Introduktion till skarvning av optokabel...73 VATTENKRAFT...74 Vattenkraftstationers dynamiska egenskaper...74 Vattenkraftteknik för små och stora kraftverk Vattenkraftteknik praktisk kurs...75 KOMMUNIKATION...76 Engelska intensivkurs...76 Presentera rätt grunderna i Presentationsteknik Bli en bättre utbildare en kurs i praktisk pedagogik...77 Retorik för tekniker...77 Hantera kulturskillnader i projekt...78 KVARVARANDE KURSER Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 5

6 ARBETE MED SPÄNNING AMS DEN OPTIMALA METODEN SOM FÖRENAR EL- OCH LEVERANSSÄKERHET, EKONOMI OCH ARBETSMILJÖ! Barhand > 72 kv Isolerstång Stationsanläggningar kv Barhand kv Isolerstång Luftledning kv Isolerstång Stationsanläggningar kv (4 dagar) Isolerstång Luftledning kv (5 dagar) Isolerstång Stationsanläggningar kv (5 dagar) Isolerhandske Stationsanläggningar kv (3 dagar) Isolerhandske Luftledning kv (3 dagar) Isolerstång Luftledning kv (5 dagar) Grundutbildning 1-36 kv (3 dagar) AMS Lågspänning Grundkurs (2 dagar) Genomförs på förfrågan. Kontakta Per Möller tfn eller Mattias Johansson tfn AMS Lågspänning Repetitionsutbildning (1 dag) 6 Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

7 ARBETE MED SPÄNNING Med STF/Bjurforsskolans nya upplägg av utbildningar i Arbete Med Spänning kan ni anpassa kunskapsnivån på AMS-personal, vare sig ni arbetar på luftledningar eller i stationsanläggningar, med hjälp av isolerstång, isolerhandsk eller barhandsmetoderna. Eftersom många idag förutsätter en i det närmaste oavbruten tillgång till elnätet är Arbete Med Spänning den optimala arbetsmetoden även när man räknar in ekonomi och arbetsmiljö. AMS Högspänning 1 36 kv Grundkurs Jobba utan att kunden märker det! Få en teoretisk och praktisk genomgång av enklare slackningsarbeten, apparatunderhåll samt våt och torr rengöring. Allt med isolerstångsmetoden. Kursen syftar till att deltagarna ska känna till vilka krav som ställs på personsäkerhet och arbetsutrustning vid arbete med spänning. Arbetslaget ska kunna genomföra enklare slackingar till kablar, säkringsapparater och avgreningar i luftledningsnät. Kunna utföra torr och våt rengöring i ställverksmiljö samt enklare frånskiljarunderhåll. Kursens innehåll: Organisation & planering Elarbetsansvarig & säkerhetsman för AMS Riskbedömning & riskanaslys Arbetsmetoder & arbetsbeskrivningar Skyddselement & riskavstånd Skyddsavskärmning Isolationsbarriärer Potentialskillnader Jordningssystem och jordningskonstruktioner Personlig skyddsutrustning Linjeskydd & reläinställningar Avesta februari : :- Avesta 4 6 april : :- Avesta 5 7 september : :- Mattias Johansson & Avesta 3 5 oktober : :- Per Möller Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 7

8 ARBETE MED SPÄNNING Högspänning Luftledning dig som skall genomföra underhålls- och reinvesteringsarbeten med isolerstångsmetod på friledningsnät med betoning på personsäkerhet. Deltagarna skall efter kursen självständigt kunna genomföra riskanalyser, avskärma, skapa arbetsinstruktioner, ha kunskap om förekommande mekaniska laster och hur dessa påverkar arbetet samt ha god kännedom om handhavande och skötsel av utrustningar och verktyg. AMS Högspänning Isolerstång, Luftledning kv Vänder sig till dig som skall kunna utföra stolp-, isolator- och konstruktionsbyten samt frånskiljarunderhåll med hjälp av förbikoppling med slackar. Förkunskaper; AMS HSP Grund 1 36 kv. AMS Högspänning Isolerstång, Luftledning kv Vänder sig till dig som skall kunna utföra stolp-, isolator- och konstruktionsbyten samt frånskiljarunderhåll med hjälp av förbi-koppling med tunga slackar. Förkunskaper; AMS HSP Grund 1 36 kv och AMS HSP Isolerstång Luftledning kv. Bjurfors mars : :- Bjurfors oktober : :- Mattias Johansson & Per Möller Bjurfors november : :- Mattias Johansson & Per Möller AMS Högspänning Isolerhandskmetod, Luftledning kv Vänder sig till dig som skall kunna utföra stolp-, isolator- och konstruktionsbyten med isolerhandskmetoden. Förkunskaper; AMS HSP Grund 1 36 kv och AMS HSP Isolerstång Luftledning kv. Bjurfors Genomförs på : :- begäran Mattias Johansson & Per Möller Kursernas innehåll: Organisation & planering Metod- och arbetsbetskrivning Elarbetsansvarig & säkerhetsman för AMS Riskbedömning & riskanalys Skyddsavskärmning Isolationsbariärer Potentialskillnader Jordningssystem & jordningskonstruktioner Personlig skyddsutrustning Linjeskydd & reläinställningar Skyddselement & säkerhetsavstånd 8 Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

9 ARBETE MED SPÄNNING Högspänning Stationsanläggningar dig som skall genomföra underhålls- och reinvesteringsarbeten med isolerstångsmetod i markbundna nät-, fördelnings- och mottagningsstationer, med betoning på personsäkerhet. Deltagarna skall efter kursen självständigt kunna genomföra riskanalyser, avskärma, skapa arbetsinstruktioner, ha kunskap om risker förknippade med korta fasavstånd och hur dessa påverkar arbetet samt ha god kännedom om handhavande och skötsel av utrustningar och verktyg. AMS Högspänning, Isolerstång, Stationsanläggning kv Vänder sig till dig som skall kunna utföra förbikopplingsarbeten med förbikopplingsvagn och apparatunderhåll i stationsanläggningar kv. Förkunskaper; AMS HSP Grund 1-36 kv. AMS Högspänning, Isolerstång, Stationsanläggning kv Vänder sig till dig som skall kunna utföra förbikopplingsarbeten med tunga slackar och apparatunderhåll i stationsanläggningar kv. Förkunskaper; AMS HSP Grund 1 36 kv och AMS HSP Isolerstång Stationsanläggning kv. Bjurfors 2 6 maj : :- Bjurfors september : :- Mattias Johansson & Per Möller Bjurfors maj : :- Bjurfors oktober : :- Mattias Johansson & Per Möller AMS Högspänning, Isolerhandskmetod, Stationsanläggning kv Vänder sig till dig som skall kunna utföra arbeten i nät-, fördelnings- och mottagningsstationer med isolerhandskmetoden. Förkunskaper; AMS HSP Grund 1 36 kv och AMS HSP Isolerstång Stationsanläggning kv. Bjurfors Genomförs på : :- begäran Mattias Johansson & Per Möller Kursernas innehåll: Organisation & planering Metod- och arbetsbetskrivning Elarbetsansvarig & säkerhetsman för AMS Riskbedömning & riskanalys Skyddsavskärmning Isolationsbariärer Potentialskillnader Jordningssystem & jordningskonstruktioner Personlig skyddsutrustning Linjeskydd & reläinställningar Isolerande arbetsplattformar Skrymmande redskap Skyddselement & säkerhetsavstånd Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 9

10 ARBETE MED SPÄNNING Lågspänning nära och med spänning Grundkurs Kopplingsutrustning, lågspänning, isolerhandskmetoden Kursens innehåll Starkstömsföreskrifterna Svensk standard Skapande av arbetsinstruktioner utifrån bedömning av risker och typ av arbete Användning och kontroll av isolerande handskar och isolerande skyddsduk Användning, kontroll och underhåll av handverktyg för AMS Teoretiskt prov all personal som i sitt arbete med verktyg kommer i kontakt med spänningsförande delar eller arbetar inom riskområdet för lågspänning. Kursens syfte är att deltagarna efter godkänd utbildning kan avskärma kringliggande, spänningsförande och jordade delar så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt enligt gällande regelverk. Bjurfors 7 8 mars : :- Mattias Johansson & Bjurfors 7 8 november : :- Per Möller Lågspänning nära och med spänning Repetition Kopplingsutrustning, lågspänning, isolerhandskmetoden Kursens innehåll Kursen ägnas åt uppföljning samt genomgång av tillämpliga delar av SS-EN Kunskaperna skall verifieras genom skriftligt prov. Kursens syfte är dels att förnya certifikatet och dels att få ta del av nyheter samt nya arbetsmetoder. Dig som genomgått kursen Arbete med spänning, kopplingsutrustning, lågspänning, isolerhandskmetod och behöver förnya ditt certifikat. Kunskaperna och färdigheterna vid arbete med spänning skall vidmakthållas genom tillämpning och repetitionsutbildning bör ske vart tredje år. Bjurfors 9 mars : :- Mattias Johansson & Bjurfors 9 november : :- Per Möller Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

11 Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 11

12 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Arbete i mast/vindkraftverk I denna 2-dagarskurs får du kunskap i att handha personlig utrustning för mastarbete, klättra i mast, ta hand om skadad i mast samt få en god färdighet i att arbeta i mast. Innehåll AFS 2000:6 (AFS 2005:11) :6 Genomgång av säkerhetsrisker mm Genomgång av skyddsutrustning Besiktning dagliga rutiner Högfrekventa elektromagnetiska fält Genomgång av nedtagning och omhänder- tagande av nödställd med fallskyddsutrustning Höjdprov Praktisk övning i mast Test dig som ska arbeta i mast/vindkraftverk. Obs! Godkänt läkarintyg krävs enligt AFS 2005:6 (Medicinska kontroller) för att delta i höjdaktiviteter under utbildningen. Kursens mål Att ge dig som genomgått kursen den kompetens och kunskap som krävs för att klättra och arbeta säkert i mast. Efter godkänd utbildning erhålls ett certifikat (mastintyg) Stockholm 3 4 maj : :- Per Möller Bjurfors september : :- Arbete i mast repetition Kursen ger uppdatering av gällande skyddsföreskrifter för mastarbete, besiktning av egen utrustning samt en genomgång i att ta hand om nödställd i mast. Innehåll Genomgång av säkerhetsrisker vid arbete i mast AFS 2000:6 Omhändertagande av skadad Demonstration av nedtagning av nödställd med fallskyddsutrustning Nödlarm, vad finns, vilka regler gäller? Praktisk övning i mast Besiktning av egen utrustning För personer som har ett mastintyg är kursen en årlig obligatorisk uppdatering. Efter godkänd utb. erhålles ett förnyat mastintyg! Stockholm 4 maj : :- Per Möller Stockholm 28 september : :- 12 Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

13 Arbete på tak Denna endagsutbildning ger dig kunskaper att tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter som förekommer på tak och en god färdighet i att arbeta säkert på tak. Innehåll Arbete på tak, AFS, Skyddsföreskrifter Högfrekventa elektromagnetiska fält Skyddsutrustningar, skötsel av utrustning EN-normer Nödlarm Praktiska övn. på tak Fastighetsskötare/snöröjare, servicetekniker, arbetsledare och projektörer som ska arbeta på tak vid projektering, installation, underhåll och service eller för att besiktiga anläggningar på tak för exempelvis NMT 450/900, GSM 900/1800, radiolänk, 3G eller olika utrustningar som kan förekomma på tak. Kursen genomförs vid Räddningsskolan i Rosersberg. Sthlm/Rosersberg 18 mars : :- Per Möller Sthlm/Rosersberg 17 maj : :- Sthlm/Rosersberg 14 oktober : :- Arbetsmiljöutbildning elanpassad Få mer kunskap i arbetsmiljölagstiftning, arbetsmiljöregler samt hur företagets systematiska arbetsmiljöarbete skall fungera enligt givna regler för att kunna förebygga risker, olycksfall, stress och utbrändhet. Göteborg 31 mars : :- Johnny Pettersson & Stockholm 28 oktober : :- Marie André Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U el & energianpassad Du får efter genomgången kurs veta vad som åläggs en Beställare, Byggherre och en Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/Bas-U och hur detta praktiskt ska handläggas. Stockholm 8 mars : :- Johnny Pettersson & Göteborg 17 maj : :- Marita Wallin Stockholm 8 november : :- Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 13

14 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Ergonomiutbildning för montörer Detta är en tvådagarskurs som syftar till att öka förståelsen för ergonomins betydelse när det gäller att förebygga arbetsskada. Kursen informerar och visar på vanliga problembilder bland montörer och förklarar orsaker och samband mellan kroppens funktioner och påverkande arbetsmoment. Kursens syfte Att öka deltagarnas förståelse för ergonomins betydelse när det gäller att förebygga arbetsskada. alla som arbetar med varierande monteringsarbete samt skyddsingenjörer och skyddsombud. Bjurfors Genomförs på begäran Per Möller Industriell riskanalys Riskanalyser är ett viktigt hjälpmedel för att identifiera, utvärdera och begränsa skadeverkningar på människor, miljö och egendom. Riskanalyser är allt oftare ett myndighetskrav, men är framförallt ett hjälpmedel för att förbättre lönsamheten genom att minska antalet olyckor och störningar. Kursens mål är att deltagarna efter kursen ska kunna utföra enklare riskanalyser och att ha grundläggande kunskaper i mer avancerade analysmetoder. personer inom kemi- och processindustrin, myndigheter och annan verksamhet där man arbetar med projektering, drift, övervakning eller planering av hälso- och miljöfarlig verksamhet. Stockholm 2 4 februari : :- Margareta af Sandeberg Nedtagning av nödställd i stolpe Kursens innehåll Teorigenomgång av nedtagningsmetoder samt demonstration av utrustning. Genomgång av säkerhetsrisker Omhändertagning av skadad Besiktning av utrustning Praktisk nedtagning av nödställd enl ex EBR, smartline Dig som arbetar med anläggning, underhåll i stolplinjenät och har grundläggande stolputbildning. För dig som även behöver en kurs i, eller repetera stolpgång, finns kursen "Stolpgång med nedtagning av nödställd i stolpe". Genomförs på begäran Per Möller Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

15 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Samordningsansvaret enligt lag, avtal och praktik Samordningsansvaret är centralt för företag, med skilda arbetsledningar, som samtidigt arbetar på samma arbetsplats. Risken för ohälsa och olycksfall skall minimeras. Mycket av detta styrs upp i de avtal man tecknar eller bör teckna men erfarenheten visar att man lätt slarvar med detta. Ett antal olyckor har inträffat med segdragna arbetstvister som följd. Detta går att undvika med en genomtänkt plan från början. Kursen tar upp vad samordningsansvaret innebär enligt lag, avtal och praktiska rättsfall från verkligheten. Kursen avslutas med ett skriftligt prov. skyddsingenjörer, huvudskyddsombud, produktionschefer, säkerhetsansvariga och upphandlingsansvariga samt du som lämnar anbud på entreprenad. Stockholm mars :- Homa Rad Stockholm november :- Stolpgång och nedtagning av nödställd i stolpe En kurs som innehåller både teori och praktik med utgångspunkt i gällande säkerhetsbestämmelser AFS 2000:6 (Mast och stolparbete). personal som ska arbeta/arbetar i stolpar vid kraftlinjenätet. Kursens innehåll AFS 2000:6 Mast och stolparbete AFS 1996:7 Personlig skyddsutrustning Praktiska övningar i stolpe - stolpskor Säkerhetsbälte (midjebälte, hel- och halvsele) Impregneringsmetoder, Nedgrävningsdjup Kontroll av stolpe före uppstigning Varningsmarkering - Besiktningsintervaller Märkspikens betydelse Teorigenomgång av nedtagningsmetoder Omhändertagande av skadad Genomgång och besiktning av utrustning Genomgång av säkerhetsrisker Praktisk nedtagning av nödställd Stockholm 7 8 mars : :- Per Möller Stockholm 3 4 oktober : :- Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 15

16 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Olycksfallsbekämpning utredning av olycksfall och tillbud Att utreda tillbud och olycksfall är en viktig del i företagets riskhantering. Utredningarna ger kunskap om risknivåer. Att utreda olyckor ingår som en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Stockholm april : :- Göteborg november : :- Johnny Pettersson & Marie André Praktisk elsäkerhet vid skötsel och arbete i ställverk och centraler En kurs som syftar till att lära deltagarna hur man kan hantera risker och riskkällor vid skötsel och arbete på elektriska anläggningar. Eltekniker som behöver uppdatera säkerhetsrutiner som gäller vid arbete och åtgärder i kopplingsutrustningar. Kursens syfte Att ge deltagarna ökade kunskaper om gällande skötselföreskrifter & hur dessa tillämpas praktiskt Kursens innehåll Föreskrifter och anvisningar för elarbete Riskbedömning före arbete och åtgärder Praktiska övningar i mellanspänningsstäverk, lågspänningsfördelningar och mätningar i kopplingsutrustning. Skriftliga förebilder Bevis före och efter arbete Bjurfors maj : :- Per Möller Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

17 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Säkerhet vid ställningsbyggande Kursens syfte Arbetsmiljöverket föreskriver att alla som reser ställningar, utomhus eller inomhus, skall ha tillräcklig utbildning för att förebygga olycksfall. För ställningar mellan 2-9 meters höjd skall utbildningen motsvara 16 timmar. I kursen ingår ett kunskapsprov och ett speciellt utbildningsbevis till alla som klarar provet. Minska olycksantalet och få ett säkrare arbetssätt! I kursen får deltagarna genomgång av alla delar som anges i Arbetsmiljöverkets regler. Kursens innehåll Arbetsmiljö Olyckor Regelverk, föreskrifter Definitioner Planering Materialval och dimensionering Montering / demontering Ansvar kontroll tillsyn Personligt skydd Stockholm 14 april : :- Per Möller Stockholm 3 november : :-

18 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Säkerhet på väg Grundutbildning Trafikverket ställer som krav att all personal som arbetar på eller befinner sig vid en vägarbetsplats genomgår en utbildning i Trafikverkets säkerhetsordning. Kursen ger grundkunskaper inom området som berör trafiksäkerheten och arbetsmiljön samt ger den kännedom och kunskap som behövs för att på ett betryggande sätt uppfylla säkerhets- och miljökraven. dig som arbetar med vägarbete på allmänna vägar, oavsett om du arbetar med byggande, underhåll eller drift. Efter utbildningen har eleven: Lärt sig att förstå: Nollvisionen och modernt trafiksäkerhetsarbete Trafiksäkerheten och arbetsmiljövillkoren Betydelsen av det egna uppträdandet och hur det kan påverka säkerheten Trafikanternas uppträdande och hur det kan påverka säkerheten Lärt sig att känna till: Ansvar och ansvarsfördelning vid vägarbeten Grundläggande säkerhetskrav inklusive delar av AFS:en (Arbetsmiljöverkets/Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling) Grundreglerna som gäller fordonsutmärkning i väghållningsarbete Grunden för utmärkning av vägarbete Lärt sig: Kraven och villkoren för det egna uppträdandet på vägen Stockholm 14 februari : :- Per Möller Stockholm 18 maj : :- Stockholm 19 september : :- 18 Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

19 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Utmärkningsansvarig Påbyggnadskurs till Säkerhet på väg Kursen ger dig kunskaper för att kunna upprätta och tyda en TA-plan, trafikanordningsplan. Kunskaper kring kraven för utmärkning av en vägarbetsplats, fordonsutmärkning och hur tunga skydd och barriärer används. Kursens innehåll Eleven ska kunna: Upprätta och tyda en trafikanordningsplan Eleven ska känna till: Kraven för utmärkning av vägarbetsplats Kraven förfordonsutmärkning Kraven för hur tunga skydd och barriärer används reglerna för trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal Dig med ansvar i någon form för vägmärken och anordningar på en vägarbetsplats. Sådan personal är utmärkningsansvarig, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare och byggledare. Även personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsätts ha denna utbildning. Eleven ska ha kännedom om: Trafikanternas beteende Vilka lagar, föreskrifter och regler som styr och påverkar arbetet på vägen Arbetsmiljökraven vid arbete i trafikmiljö Ansvaret för uppföljning och kontroll av vägarbetsplatser Eleven ska förstå: Hur en riktig på- och avetablering av en arbetsplats kan påverka riskerna Förkunskaper Godkänd utbildning, Säkerhet på väg. Kursen avslutas med ett prov. Intyg ges därefter till deltagaren vid godkänt prov. Stockholm april : :- Per Möller Stockholm oktober : :- Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 19

20 BEHÖRIGHETSUTBILDNINGAR Vad innebär BEHÖRIGHET vid arbete med el? Elsäkerhetsverket föreskriver att man skall ha viss kompetens för olika elarbeten. Detta gäller såväl teori som praktik. BB1 Begränsad behörighet krävs lägst betyget godkänd i följande kurser från gymnasiets elprogram eller annan motsvarande utbildning: Ellära A Växelström trefas Elkompetens A Elkompetens B Utbildningskrav för respektive behörighet regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2007:2 samt ändringsföreskriften ELSÄK-FS 2010:4. AB Allmän Behörighet, gäller för alla elinstallationsarbeten. För att erhålla Allmän Behörighet krävs, förutom godkänd teoretisk utbildning, praktiktid minst 5 år varav minst 1 år på anläggning för högre än 1000V och minst 3 år på anläggning för högst 1000V. Det går även att ansöka om enbart ABL (lågspänning), då krävs minst 2 år eller 4 år beroende på teoretisk utbildning på anläggning för högst 1000V, eller ABH (högspänning) som kräver 4 år praktik på anläggning för högre än 1000V. Begränsad behörighet BB1 Gäller för vissa elinstallationsarbeten på anläggning med systemspänning högst 1000 V. Se Elsäkerhetsverkets behörighetsföreskrift ELSÄK-FS 2007:2 samt ändringsföreskriften ELSÄK-FS 2010:4. STF kommer att under våren köra 2 kurser i BB1, en kortare kurs som är för de som redan behärskar och har godkänt betyg i Ellära (Ellära A + Växelström trefas) (se innehållet ovan) och en längre kurs inklusive dessa ämnen. Se mer info på vår hemsida Stockholm med kursstart våren 2011 Kristina Franzén Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

21 BEHÖRIGHETSUTBILDNINGAR Ellära med matematik En preparandkurs för Dig som ska gå utbildningen Allmän Behörighet eller ändå önska fördjupa Dina kunskaper inom området. Kursen ger erforderliga förkunskaper och bedrivs delvis som distansundervisning. Stockholm våren :- Kristina Franzén Allmän behörighet Elinstallation Utbildningen ger den teoretiska kompetens som Elsäkerhetsverket kräver för erhållande av Allmän Behörighet och följer skolverkets kursplan. Kursen bedrivs dels som distansundervisning och dels genom 8 st lärarledda träffar på 2 till 3 dagar åt gången, kursen omfattar 400 timmar. Stockholm med kursstart våren : :- Kristina Franzén Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 21

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Storelskolan Kurser våren 2015

Storelskolan Kurser våren 2015 Storelskolan Kurser våren 2015 STOREL I PÅ ELEKTRIKERNAS SIDA Energy Solutions 2 timmar om Solenergi Rexel Energy Solutions 3 Solenergi - del 1 Lars Andrén, Drivkraft 4 Solenergi - del 2 Robin Engborg

Läs mer

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen Reviderad juni 2012 ANSVAR En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen 3 EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet Inspecta Academy Innehåll Innehåll Inspecta Academy Välkommen till nya möjligheter och utmaningar 3 Seminarier Naturliga mötesplatser för branschen

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N E L S Ä K E R H E T S V E R K E T. » sid 4. i framkant. » sid 2. Marknadskontroll. för konsumentens bästa.

I N F O R M A T I O N F R Å N E L S Ä K E R H E T S V E R K E T. » sid 4. i framkant. » sid 2. Marknadskontroll. för konsumentens bästa. aktuellt# 2 2 0 0 9 I N F O R M A T I O N F R Å N E L S Ä K E R H E T S V E R K E T Sista tillsynsbesöket» sid 4 Skogsindustri i framkant» sid 2 Marknadskontroll för konsumentens bästa» sid 8 om EMC Skogsindustri

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Kurskatalog 2014/2015 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark

Läs mer

Gatubelysning. på entreprenad. Upphandling uppföljning utvärdering

Gatubelysning. på entreprenad. Upphandling uppföljning utvärdering Gatubelysning på entreprenad Upphandling uppföljning utvärdering SKL Kommentus Media AB Hornsgatan 15, 117 99 Stockholm Tfn 08-709 59 00, www.sklkommentus.se Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan

Läs mer

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda! KURSKATALOG MELLANRUBRIK HeIhic te magnis es dolori te volecestiis adic tent ex eliquis tinullorem etur? Ita nos plit quas int adios et aut fincilliqui sa volor. VÅRA UTBILDNINGAR Utbildning är en viktig

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

UTBILDNING 2015 SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND

UTBILDNING 2015 SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND UTBILDNING 2015 SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND INNEHÅLL ADMINISTRATION Begravningsadministration...4 Begravningslagstiftningen...5 Kundservice...6 Medling...7 FASTIGHETER Kyrkogårdens byggnader...8

Läs mer

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda.

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda. SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2015 1 2014 KURSPROGRAM VÅR 2O15 2 SBR BYGGINGENJÖRERNA K U R S PR O G R A M VÅ R EN 2015 INNEHÅLL ABK 09... 3 AMA HUS 11,

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar Kompetensutveckling för näringslivet Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre. Källa: Lily Tomlin Hösten

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer