2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. el, energi & tele KURSKATALOG. STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. el, energi & tele KURSKATALOG. STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker"

Transkript

1 STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker KURSKATALOG el, energi & tele STF KOMPETENSINFO NR 181 / STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande

2 2 ELBRANSCHENS KURSKATALOG - EL, ENERGI & TELE Vi har under 2010 märkt av ett stadigt ökat intresse för våra elutbildningar. Ett område som många är intresserade av är AMS, Arbete med Spänning, som möjliggör avbrottsfritt underhåll. Dessa kurser genomförs vid vår övningsanläggning i Bjurfors där vi har våra tyngre kurser inom Elkraftsdistribution. Vi har också märkt ett ökat intresse för våra företagsförlagda internkurser där våra föreläsare genomför kurserna med anpassning av innehållet till det aktuella företaget. Vi kommer under året också att genomföra ett antal temadagar med aktuellt innehåll så håll utkik på vår hemsida! Vi alla på STF ser fram emot att träffa er i en kurslokal någonstans i Sverige under 2011! Lars Svärdling Avdelningschef Vår hemsida uppdateras ständigt och genomgår förändringar. Där kan du bl a beställa litteratur, se vårt kursutbud och självklart boka kursen just Du är intresserad av. Välkommen!

3 vi belyser de viktiga ämnena

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE MED SPÄNNING... 6 AMS Högspänning 1 36 kv Grundkurs... 7 Högspänning Luftledning... 8 Högspänning Stationsanläggningar... 9 Lågspänning nära och med spänning...10 ARBETSMILJÖ SÄKERHET...12 Arbete i mast repetition...12 Arbete i mast/vindkraftverk...12 Arbete på tak...13 Arbetsmiljöutbildning elanpassad...13 Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U el & energianpassad...13 Ergonomiutbildning för montörer...14 Industriell riskanalys...14 Nedtagning av nödställd i stolpe...14 Samordningsansvaret enligt lag, avtal och praktik Stolpgång och nedtagning av nödställd i stolpe...15 Olycksfallsbekämpning utredning av olycksfall och tillbud...16 Praktisk elsäkerhet vid skötsel och arbete i ställverk och centraler Säkerhet vid ställningsbyggande...17 Säkerhet på väg Grundutbildning...18 Utmärkningsansvarig Påbyggnadskurs till Säkerhet på väg...19 BEHÖRIGHETSUTBILDNINGAR...20 Begränsad behörighet BB Allmän behörighet Elinstallation...21 Ellära med matematik...21 BESIKTNING/TILLSYN...22 Besiktning av bostäder...22 Besiktning av elinstallationer < 1000 V...22 Besiktning av nätstationer...22 Besiktning i praktiken elinstallationer <1000 V...22 Besiktning av teletekniska anläggningar...24 Rötskadebesiktning...24 Besiktning av luftledningar...25 Tillsyn av högspänningsanläggningar...25 BREDBAND, IP OCH TELEKOM...26 Att bygga säkra trådlösa nätverk, WLAN...26 Felsökning i integrerade IP-nät...26 Introduktion till telekommunikation...26 IP Routing routing i bredbandsnät...26 IP-nät tjänster och protokoll...27 IP-Telefoni SIP, QoS...27 Nätverksteknik praktisk grundkurs...27 SDH Transportnät systemöversikt...27 Switchade nätverk Ethernet och IP...27 TCP/IP Översikt...28 Transport- och accessnät...28 WDM-system...28 DISTRIBUTIONSMONTÖR...30 EBR Diplomerad Distributionselektriker...30 Kraftkabelmontering...32 DOKUMENTATION...33 AMA AF 07 med aktuell byggjuridik...33 AMA EL CE-Märkning, maskinsäkerhet och riskanalys...34 Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning...34 Dokumentation av elanläggningar...35 Dokumentation (registrering) av tele- och datanät Elektrisk schemaläsning grundkurs...35 Märkning av lågspänningsanläggningar...35 ENERGI...36 Vindkraftprojekt från start till drift...36 Vindkraft Teknik och lösningar...36 Vindkraftverk...36 Energiexpert Utbildning inför certifiering...37 KNX Energibesparing...37 Lönsamt energiarbete i företag...37 Ångturbinen funktion, konstruktion och underhåll.. 37 ENTREPRENAD- & FASTIGHETSJURIDIK...38 AMA AF 07 med aktuell byggjuridik...38 Arrende och andra nyttjanderätter...38 Entreprenadjuridik...38 Konsultuppdrag upphandling och avtal...38 Offentlig upphandling...38 BFABs kurser om byggjuridik...39 Upphandling och avtal...39 FJÄRRVÄRME...40 Effektiv eldningsteknik...40 Förädlade och oförädlade Biobränslen...40 Värmemätaren...40 FÖRESKRIFTER ELSÄKERHET...42 Certifierad elarbetsansvarig...42 Elansvarspolicy i praktiken...42 Elansvar Systematiskt arbetsmiljöarbete i elmiljö Elinstallationer i riskområden...42 Lågspänningsföreskrifterna i praktiken...42 ELSA Elsäkerhet vid arbete...43 ESA Grund och metodbeskrivningarna för arbete utan, nära och med spänning...43 ESA Industri...43 Gatu- och vägbelysningsanläggningar...43 Kontroll före idrifttagning...43 Högspänningshandboken och Starkströmsföreskrifterna Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riskbedömning Elsäkerhet vid arbete...44 Starkströmsföreskrifter och Nya Elinstallationsreglerna...44 Tillfälliga elanläggningar & installationer...44 Ledningsdimensionering enligt Handbok 421 utgåva Ledningsdimensionering enligt SS Lyftanordningar och lösa lyftredskap...45 INDUSTRIELL ELTEKNIK...47 Elteknisk grundkurs fortsättning...47 Elteknisk grundkurs introduktion till eltekniken Säker Maskinel...47 Praktisk elteknik...48 Baskurs...48 Apparater och motorer...48 Schemaläsning och felsökning...49 Kraftelektronik...49 Elektronik grunder och tillämpningar...50 Styr och Reglerteknik för tekniker...51 INFORMATIONSSÄKERHET...52 IT-säkerhet hot och lösningar...52 JORDNING EMC...54 EMC-kunskaper för konsulter och tekniker...54 Jordtagsmätning jordning och jordningskontroll i låg- och mellanspänningsnät...55 Potentialutjämning & Åskskydd...55 Praktisk jordningsteori elnät 0,4 40 kv...55 Skärmning och jordning...55 MÄTTEKNIK...56 Att förebygga olovlig kraftavledning...56 Elmätning och mätdatainsamling Teori, föreskrifter, teknik och rapportering...56 Vibrationsmätningar grundkurs...56 Elkvalitet/Övertoner...57 Industriell mätteknik...57 Mättransformatorer...57 PROJEKTERING...58 Att driva industriella anläggningsprojekt i teorin och praktiken...58 Beredare inriktad på kabel och ekonomi...58 Ekonomikurs EBR inriktad på kostnadskatalogen Grundläggande ekonomi för tekniker...58 Installationer baskurs...58 Praktisk geoteknik...59 Smarta nät/grids...59 Teknisk innovationsprocess för företag...59 Lean produktutveckling...60 Lean projektledning i produktutvecklingsprojekt...60 Lean produktledning i produktutvecklingsprojekt...61 RELÄSKYDD...62 Reläskydd I grundkurs...62 Reläskydd II komplettering till grundkursen...62 Reläskydd III en praktisk tillämpning i utformning av reläskyddssystem...62 Mättransformatorer...63 Reläskydd för driftpersonal...63 Selektivplaner för elanläggningsskydd...63 RESERVKRAFT...64 Arbete Med Spänning 48 V DC...64 Batterianläggningar...64 Dieselmotorkunskap...64 Reservkraft: dimensionering, planering, projektering...64 drift och underhåll...64 TELENÄT...66 Heta arbeten...67 Nätkörkort (Linjenätets uppbyggnad)...67 Certifiering för tillträde till: TeliaSoneras teknikanläggningar...68 Teracoms teknikanläggningar...68 Stolpgång och nedtagning av nödställd i stolpe...69 Stolputbildning för svagströmstekniker...69 Sambyggnad och samförläggning för svagströmstekniker...70 Spridningsnät, underhåll...70 Mätteknik kopparkabel kabelunderhåll...71 Skarvning kopparkabel...71 Dokumentation (registrering) av tele- och datanät Fiberoptisk dokumentation...72 Fiberoptisk nätprojektering...72 Grundkurs i fiberoptik...73 Introduktion till mätning i fiberoptiska nät...73 Introduktion till skarvning av optokabel...73 VATTENKRAFT...74 Vattenkraftstationers dynamiska egenskaper...74 Vattenkraftteknik för små och stora kraftverk Vattenkraftteknik praktisk kurs...75 KOMMUNIKATION...76 Engelska intensivkurs...76 Presentera rätt grunderna i Presentationsteknik Bli en bättre utbildare en kurs i praktisk pedagogik...77 Retorik för tekniker...77 Hantera kulturskillnader i projekt...78 KVARVARANDE KURSER Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 5

6 ARBETE MED SPÄNNING AMS DEN OPTIMALA METODEN SOM FÖRENAR EL- OCH LEVERANSSÄKERHET, EKONOMI OCH ARBETSMILJÖ! Barhand > 72 kv Isolerstång Stationsanläggningar kv Barhand kv Isolerstång Luftledning kv Isolerstång Stationsanläggningar kv (4 dagar) Isolerstång Luftledning kv (5 dagar) Isolerstång Stationsanläggningar kv (5 dagar) Isolerhandske Stationsanläggningar kv (3 dagar) Isolerhandske Luftledning kv (3 dagar) Isolerstång Luftledning kv (5 dagar) Grundutbildning 1-36 kv (3 dagar) AMS Lågspänning Grundkurs (2 dagar) Genomförs på förfrågan. Kontakta Per Möller tfn eller Mattias Johansson tfn AMS Lågspänning Repetitionsutbildning (1 dag) 6 Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

7 ARBETE MED SPÄNNING Med STF/Bjurforsskolans nya upplägg av utbildningar i Arbete Med Spänning kan ni anpassa kunskapsnivån på AMS-personal, vare sig ni arbetar på luftledningar eller i stationsanläggningar, med hjälp av isolerstång, isolerhandsk eller barhandsmetoderna. Eftersom många idag förutsätter en i det närmaste oavbruten tillgång till elnätet är Arbete Med Spänning den optimala arbetsmetoden även när man räknar in ekonomi och arbetsmiljö. AMS Högspänning 1 36 kv Grundkurs Jobba utan att kunden märker det! Få en teoretisk och praktisk genomgång av enklare slackningsarbeten, apparatunderhåll samt våt och torr rengöring. Allt med isolerstångsmetoden. Kursen syftar till att deltagarna ska känna till vilka krav som ställs på personsäkerhet och arbetsutrustning vid arbete med spänning. Arbetslaget ska kunna genomföra enklare slackingar till kablar, säkringsapparater och avgreningar i luftledningsnät. Kunna utföra torr och våt rengöring i ställverksmiljö samt enklare frånskiljarunderhåll. Kursens innehåll: Organisation & planering Elarbetsansvarig & säkerhetsman för AMS Riskbedömning & riskanaslys Arbetsmetoder & arbetsbeskrivningar Skyddselement & riskavstånd Skyddsavskärmning Isolationsbarriärer Potentialskillnader Jordningssystem och jordningskonstruktioner Personlig skyddsutrustning Linjeskydd & reläinställningar Avesta februari : :- Avesta 4 6 april : :- Avesta 5 7 september : :- Mattias Johansson & Avesta 3 5 oktober : :- Per Möller Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 7

8 ARBETE MED SPÄNNING Högspänning Luftledning dig som skall genomföra underhålls- och reinvesteringsarbeten med isolerstångsmetod på friledningsnät med betoning på personsäkerhet. Deltagarna skall efter kursen självständigt kunna genomföra riskanalyser, avskärma, skapa arbetsinstruktioner, ha kunskap om förekommande mekaniska laster och hur dessa påverkar arbetet samt ha god kännedom om handhavande och skötsel av utrustningar och verktyg. AMS Högspänning Isolerstång, Luftledning kv Vänder sig till dig som skall kunna utföra stolp-, isolator- och konstruktionsbyten samt frånskiljarunderhåll med hjälp av förbikoppling med slackar. Förkunskaper; AMS HSP Grund 1 36 kv. AMS Högspänning Isolerstång, Luftledning kv Vänder sig till dig som skall kunna utföra stolp-, isolator- och konstruktionsbyten samt frånskiljarunderhåll med hjälp av förbi-koppling med tunga slackar. Förkunskaper; AMS HSP Grund 1 36 kv och AMS HSP Isolerstång Luftledning kv. Bjurfors mars : :- Bjurfors oktober : :- Mattias Johansson & Per Möller Bjurfors november : :- Mattias Johansson & Per Möller AMS Högspänning Isolerhandskmetod, Luftledning kv Vänder sig till dig som skall kunna utföra stolp-, isolator- och konstruktionsbyten med isolerhandskmetoden. Förkunskaper; AMS HSP Grund 1 36 kv och AMS HSP Isolerstång Luftledning kv. Bjurfors Genomförs på : :- begäran Mattias Johansson & Per Möller Kursernas innehåll: Organisation & planering Metod- och arbetsbetskrivning Elarbetsansvarig & säkerhetsman för AMS Riskbedömning & riskanalys Skyddsavskärmning Isolationsbariärer Potentialskillnader Jordningssystem & jordningskonstruktioner Personlig skyddsutrustning Linjeskydd & reläinställningar Skyddselement & säkerhetsavstånd 8 Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

9 ARBETE MED SPÄNNING Högspänning Stationsanläggningar dig som skall genomföra underhålls- och reinvesteringsarbeten med isolerstångsmetod i markbundna nät-, fördelnings- och mottagningsstationer, med betoning på personsäkerhet. Deltagarna skall efter kursen självständigt kunna genomföra riskanalyser, avskärma, skapa arbetsinstruktioner, ha kunskap om risker förknippade med korta fasavstånd och hur dessa påverkar arbetet samt ha god kännedom om handhavande och skötsel av utrustningar och verktyg. AMS Högspänning, Isolerstång, Stationsanläggning kv Vänder sig till dig som skall kunna utföra förbikopplingsarbeten med förbikopplingsvagn och apparatunderhåll i stationsanläggningar kv. Förkunskaper; AMS HSP Grund 1-36 kv. AMS Högspänning, Isolerstång, Stationsanläggning kv Vänder sig till dig som skall kunna utföra förbikopplingsarbeten med tunga slackar och apparatunderhåll i stationsanläggningar kv. Förkunskaper; AMS HSP Grund 1 36 kv och AMS HSP Isolerstång Stationsanläggning kv. Bjurfors 2 6 maj : :- Bjurfors september : :- Mattias Johansson & Per Möller Bjurfors maj : :- Bjurfors oktober : :- Mattias Johansson & Per Möller AMS Högspänning, Isolerhandskmetod, Stationsanläggning kv Vänder sig till dig som skall kunna utföra arbeten i nät-, fördelnings- och mottagningsstationer med isolerhandskmetoden. Förkunskaper; AMS HSP Grund 1 36 kv och AMS HSP Isolerstång Stationsanläggning kv. Bjurfors Genomförs på : :- begäran Mattias Johansson & Per Möller Kursernas innehåll: Organisation & planering Metod- och arbetsbetskrivning Elarbetsansvarig & säkerhetsman för AMS Riskbedömning & riskanalys Skyddsavskärmning Isolationsbariärer Potentialskillnader Jordningssystem & jordningskonstruktioner Personlig skyddsutrustning Linjeskydd & reläinställningar Isolerande arbetsplattformar Skrymmande redskap Skyddselement & säkerhetsavstånd Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 9

10 ARBETE MED SPÄNNING Lågspänning nära och med spänning Grundkurs Kopplingsutrustning, lågspänning, isolerhandskmetoden Kursens innehåll Starkstömsföreskrifterna Svensk standard Skapande av arbetsinstruktioner utifrån bedömning av risker och typ av arbete Användning och kontroll av isolerande handskar och isolerande skyddsduk Användning, kontroll och underhåll av handverktyg för AMS Teoretiskt prov all personal som i sitt arbete med verktyg kommer i kontakt med spänningsförande delar eller arbetar inom riskområdet för lågspänning. Kursens syfte är att deltagarna efter godkänd utbildning kan avskärma kringliggande, spänningsförande och jordade delar så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt enligt gällande regelverk. Bjurfors 7 8 mars : :- Mattias Johansson & Bjurfors 7 8 november : :- Per Möller Lågspänning nära och med spänning Repetition Kopplingsutrustning, lågspänning, isolerhandskmetoden Kursens innehåll Kursen ägnas åt uppföljning samt genomgång av tillämpliga delar av SS-EN Kunskaperna skall verifieras genom skriftligt prov. Kursens syfte är dels att förnya certifikatet och dels att få ta del av nyheter samt nya arbetsmetoder. Dig som genomgått kursen Arbete med spänning, kopplingsutrustning, lågspänning, isolerhandskmetod och behöver förnya ditt certifikat. Kunskaperna och färdigheterna vid arbete med spänning skall vidmakthållas genom tillämpning och repetitionsutbildning bör ske vart tredje år. Bjurfors 9 mars : :- Mattias Johansson & Bjurfors 9 november : :- Per Möller Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

11 Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 11

12 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Arbete i mast/vindkraftverk I denna 2-dagarskurs får du kunskap i att handha personlig utrustning för mastarbete, klättra i mast, ta hand om skadad i mast samt få en god färdighet i att arbeta i mast. Innehåll AFS 2000:6 (AFS 2005:11) :6 Genomgång av säkerhetsrisker mm Genomgång av skyddsutrustning Besiktning dagliga rutiner Högfrekventa elektromagnetiska fält Genomgång av nedtagning och omhänder- tagande av nödställd med fallskyddsutrustning Höjdprov Praktisk övning i mast Test dig som ska arbeta i mast/vindkraftverk. Obs! Godkänt läkarintyg krävs enligt AFS 2005:6 (Medicinska kontroller) för att delta i höjdaktiviteter under utbildningen. Kursens mål Att ge dig som genomgått kursen den kompetens och kunskap som krävs för att klättra och arbeta säkert i mast. Efter godkänd utbildning erhålls ett certifikat (mastintyg) Stockholm 3 4 maj : :- Per Möller Bjurfors september : :- Arbete i mast repetition Kursen ger uppdatering av gällande skyddsföreskrifter för mastarbete, besiktning av egen utrustning samt en genomgång i att ta hand om nödställd i mast. Innehåll Genomgång av säkerhetsrisker vid arbete i mast AFS 2000:6 Omhändertagande av skadad Demonstration av nedtagning av nödställd med fallskyddsutrustning Nödlarm, vad finns, vilka regler gäller? Praktisk övning i mast Besiktning av egen utrustning För personer som har ett mastintyg är kursen en årlig obligatorisk uppdatering. Efter godkänd utb. erhålles ett förnyat mastintyg! Stockholm 4 maj : :- Per Möller Stockholm 28 september : :- 12 Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

13 Arbete på tak Denna endagsutbildning ger dig kunskaper att tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter som förekommer på tak och en god färdighet i att arbeta säkert på tak. Innehåll Arbete på tak, AFS, Skyddsföreskrifter Högfrekventa elektromagnetiska fält Skyddsutrustningar, skötsel av utrustning EN-normer Nödlarm Praktiska övn. på tak Fastighetsskötare/snöröjare, servicetekniker, arbetsledare och projektörer som ska arbeta på tak vid projektering, installation, underhåll och service eller för att besiktiga anläggningar på tak för exempelvis NMT 450/900, GSM 900/1800, radiolänk, 3G eller olika utrustningar som kan förekomma på tak. Kursen genomförs vid Räddningsskolan i Rosersberg. Sthlm/Rosersberg 18 mars : :- Per Möller Sthlm/Rosersberg 17 maj : :- Sthlm/Rosersberg 14 oktober : :- Arbetsmiljöutbildning elanpassad Få mer kunskap i arbetsmiljölagstiftning, arbetsmiljöregler samt hur företagets systematiska arbetsmiljöarbete skall fungera enligt givna regler för att kunna förebygga risker, olycksfall, stress och utbrändhet. Göteborg 31 mars : :- Johnny Pettersson & Stockholm 28 oktober : :- Marie André Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U el & energianpassad Du får efter genomgången kurs veta vad som åläggs en Beställare, Byggherre och en Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/Bas-U och hur detta praktiskt ska handläggas. Stockholm 8 mars : :- Johnny Pettersson & Göteborg 17 maj : :- Marita Wallin Stockholm 8 november : :- Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 13

14 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Ergonomiutbildning för montörer Detta är en tvådagarskurs som syftar till att öka förståelsen för ergonomins betydelse när det gäller att förebygga arbetsskada. Kursen informerar och visar på vanliga problembilder bland montörer och förklarar orsaker och samband mellan kroppens funktioner och påverkande arbetsmoment. Kursens syfte Att öka deltagarnas förståelse för ergonomins betydelse när det gäller att förebygga arbetsskada. alla som arbetar med varierande monteringsarbete samt skyddsingenjörer och skyddsombud. Bjurfors Genomförs på begäran Per Möller Industriell riskanalys Riskanalyser är ett viktigt hjälpmedel för att identifiera, utvärdera och begränsa skadeverkningar på människor, miljö och egendom. Riskanalyser är allt oftare ett myndighetskrav, men är framförallt ett hjälpmedel för att förbättre lönsamheten genom att minska antalet olyckor och störningar. Kursens mål är att deltagarna efter kursen ska kunna utföra enklare riskanalyser och att ha grundläggande kunskaper i mer avancerade analysmetoder. personer inom kemi- och processindustrin, myndigheter och annan verksamhet där man arbetar med projektering, drift, övervakning eller planering av hälso- och miljöfarlig verksamhet. Stockholm 2 4 februari : :- Margareta af Sandeberg Nedtagning av nödställd i stolpe Kursens innehåll Teorigenomgång av nedtagningsmetoder samt demonstration av utrustning. Genomgång av säkerhetsrisker Omhändertagning av skadad Besiktning av utrustning Praktisk nedtagning av nödställd enl ex EBR, smartline Dig som arbetar med anläggning, underhåll i stolplinjenät och har grundläggande stolputbildning. För dig som även behöver en kurs i, eller repetera stolpgång, finns kursen "Stolpgång med nedtagning av nödställd i stolpe". Genomförs på begäran Per Möller Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

15 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Samordningsansvaret enligt lag, avtal och praktik Samordningsansvaret är centralt för företag, med skilda arbetsledningar, som samtidigt arbetar på samma arbetsplats. Risken för ohälsa och olycksfall skall minimeras. Mycket av detta styrs upp i de avtal man tecknar eller bör teckna men erfarenheten visar att man lätt slarvar med detta. Ett antal olyckor har inträffat med segdragna arbetstvister som följd. Detta går att undvika med en genomtänkt plan från början. Kursen tar upp vad samordningsansvaret innebär enligt lag, avtal och praktiska rättsfall från verkligheten. Kursen avslutas med ett skriftligt prov. skyddsingenjörer, huvudskyddsombud, produktionschefer, säkerhetsansvariga och upphandlingsansvariga samt du som lämnar anbud på entreprenad. Stockholm mars :- Homa Rad Stockholm november :- Stolpgång och nedtagning av nödställd i stolpe En kurs som innehåller både teori och praktik med utgångspunkt i gällande säkerhetsbestämmelser AFS 2000:6 (Mast och stolparbete). personal som ska arbeta/arbetar i stolpar vid kraftlinjenätet. Kursens innehåll AFS 2000:6 Mast och stolparbete AFS 1996:7 Personlig skyddsutrustning Praktiska övningar i stolpe - stolpskor Säkerhetsbälte (midjebälte, hel- och halvsele) Impregneringsmetoder, Nedgrävningsdjup Kontroll av stolpe före uppstigning Varningsmarkering - Besiktningsintervaller Märkspikens betydelse Teorigenomgång av nedtagningsmetoder Omhändertagande av skadad Genomgång och besiktning av utrustning Genomgång av säkerhetsrisker Praktisk nedtagning av nödställd Stockholm 7 8 mars : :- Per Möller Stockholm 3 4 oktober : :- Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 15

16 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Olycksfallsbekämpning utredning av olycksfall och tillbud Att utreda tillbud och olycksfall är en viktig del i företagets riskhantering. Utredningarna ger kunskap om risknivåer. Att utreda olyckor ingår som en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Stockholm april : :- Göteborg november : :- Johnny Pettersson & Marie André Praktisk elsäkerhet vid skötsel och arbete i ställverk och centraler En kurs som syftar till att lära deltagarna hur man kan hantera risker och riskkällor vid skötsel och arbete på elektriska anläggningar. Eltekniker som behöver uppdatera säkerhetsrutiner som gäller vid arbete och åtgärder i kopplingsutrustningar. Kursens syfte Att ge deltagarna ökade kunskaper om gällande skötselföreskrifter & hur dessa tillämpas praktiskt Kursens innehåll Föreskrifter och anvisningar för elarbete Riskbedömning före arbete och åtgärder Praktiska övningar i mellanspänningsstäverk, lågspänningsfördelningar och mätningar i kopplingsutrustning. Skriftliga förebilder Bevis före och efter arbete Bjurfors maj : :- Per Möller Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

17 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Säkerhet vid ställningsbyggande Kursens syfte Arbetsmiljöverket föreskriver att alla som reser ställningar, utomhus eller inomhus, skall ha tillräcklig utbildning för att förebygga olycksfall. För ställningar mellan 2-9 meters höjd skall utbildningen motsvara 16 timmar. I kursen ingår ett kunskapsprov och ett speciellt utbildningsbevis till alla som klarar provet. Minska olycksantalet och få ett säkrare arbetssätt! I kursen får deltagarna genomgång av alla delar som anges i Arbetsmiljöverkets regler. Kursens innehåll Arbetsmiljö Olyckor Regelverk, föreskrifter Definitioner Planering Materialval och dimensionering Montering / demontering Ansvar kontroll tillsyn Personligt skydd Stockholm 14 april : :- Per Möller Stockholm 3 november : :-

18 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Säkerhet på väg Grundutbildning Trafikverket ställer som krav att all personal som arbetar på eller befinner sig vid en vägarbetsplats genomgår en utbildning i Trafikverkets säkerhetsordning. Kursen ger grundkunskaper inom området som berör trafiksäkerheten och arbetsmiljön samt ger den kännedom och kunskap som behövs för att på ett betryggande sätt uppfylla säkerhets- och miljökraven. dig som arbetar med vägarbete på allmänna vägar, oavsett om du arbetar med byggande, underhåll eller drift. Efter utbildningen har eleven: Lärt sig att förstå: Nollvisionen och modernt trafiksäkerhetsarbete Trafiksäkerheten och arbetsmiljövillkoren Betydelsen av det egna uppträdandet och hur det kan påverka säkerheten Trafikanternas uppträdande och hur det kan påverka säkerheten Lärt sig att känna till: Ansvar och ansvarsfördelning vid vägarbeten Grundläggande säkerhetskrav inklusive delar av AFS:en (Arbetsmiljöverkets/Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling) Grundreglerna som gäller fordonsutmärkning i väghållningsarbete Grunden för utmärkning av vägarbete Lärt sig: Kraven och villkoren för det egna uppträdandet på vägen Stockholm 14 februari : :- Per Möller Stockholm 18 maj : :- Stockholm 19 september : :- 18 Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

19 ARBETSMILJÖ SÄKERHET Utmärkningsansvarig Påbyggnadskurs till Säkerhet på väg Kursen ger dig kunskaper för att kunna upprätta och tyda en TA-plan, trafikanordningsplan. Kunskaper kring kraven för utmärkning av en vägarbetsplats, fordonsutmärkning och hur tunga skydd och barriärer används. Kursens innehåll Eleven ska kunna: Upprätta och tyda en trafikanordningsplan Eleven ska känna till: Kraven för utmärkning av vägarbetsplats Kraven förfordonsutmärkning Kraven för hur tunga skydd och barriärer används reglerna för trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal Dig med ansvar i någon form för vägmärken och anordningar på en vägarbetsplats. Sådan personal är utmärkningsansvarig, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare och byggledare. Även personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsätts ha denna utbildning. Eleven ska ha kännedom om: Trafikanternas beteende Vilka lagar, föreskrifter och regler som styr och påverkar arbetet på vägen Arbetsmiljökraven vid arbete i trafikmiljö Ansvaret för uppföljning och kontroll av vägarbetsplatser Eleven ska förstå: Hur en riktig på- och avetablering av en arbetsplats kan påverka riskerna Förkunskaper Godkänd utbildning, Säkerhet på väg. Kursen avslutas med ett prov. Intyg ges därefter till deltagaren vid godkänt prov. Stockholm april : :- Per Möller Stockholm oktober : :- Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 19

20 BEHÖRIGHETSUTBILDNINGAR Vad innebär BEHÖRIGHET vid arbete med el? Elsäkerhetsverket föreskriver att man skall ha viss kompetens för olika elarbeten. Detta gäller såväl teori som praktik. BB1 Begränsad behörighet krävs lägst betyget godkänd i följande kurser från gymnasiets elprogram eller annan motsvarande utbildning: Ellära A Växelström trefas Elkompetens A Elkompetens B Utbildningskrav för respektive behörighet regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2007:2 samt ändringsföreskriften ELSÄK-FS 2010:4. AB Allmän Behörighet, gäller för alla elinstallationsarbeten. För att erhålla Allmän Behörighet krävs, förutom godkänd teoretisk utbildning, praktiktid minst 5 år varav minst 1 år på anläggning för högre än 1000V och minst 3 år på anläggning för högst 1000V. Det går även att ansöka om enbart ABL (lågspänning), då krävs minst 2 år eller 4 år beroende på teoretisk utbildning på anläggning för högst 1000V, eller ABH (högspänning) som kräver 4 år praktik på anläggning för högre än 1000V. Begränsad behörighet BB1 Gäller för vissa elinstallationsarbeten på anläggning med systemspänning högst 1000 V. Se Elsäkerhetsverkets behörighetsföreskrift ELSÄK-FS 2007:2 samt ändringsföreskriften ELSÄK-FS 2010:4. STF kommer att under våren köra 2 kurser i BB1, en kortare kurs som är för de som redan behärskar och har godkänt betyg i Ellära (Ellära A + Växelström trefas) (se innehållet ovan) och en längre kurs inklusive dessa ämnen. Se mer info på vår hemsida Stockholm med kursstart våren 2011 Kristina Franzén Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på

21 BEHÖRIGHETSUTBILDNINGAR Ellära med matematik En preparandkurs för Dig som ska gå utbildningen Allmän Behörighet eller ändå önska fördjupa Dina kunskaper inom området. Kursen ger erforderliga förkunskaper och bedrivs delvis som distansundervisning. Stockholm våren :- Kristina Franzén Allmän behörighet Elinstallation Utbildningen ger den teoretiska kompetens som Elsäkerhetsverket kräver för erhållande av Allmän Behörighet och följer skolverkets kursplan. Kursen bedrivs dels som distansundervisning och dels genom 8 st lärarledda träffar på 2 till 3 dagar åt gången, kursen omfattar 400 timmar. Stockholm med kursstart våren : :- Kristina Franzén Kurskatalog 2011 Anmälan och mer info om våra kurser på 21

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Vi erbjuder ett väl sammansatt utbildningspaket som ger dig förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt

Läs mer

EBR. Diplomerad distributionselektriker. www.stf.se

EBR. Diplomerad distributionselektriker. www.stf.se STF INGENJÖRSUTBILDNING Din partner för kompetensutveckling EBR Diplomerad distributionselektriker www.stf.se I samarbete med Svensk Energi genomför vi vår välrenommerade grundutbildning för distributionselektriker.

Läs mer

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Vi erbjuder ett väl sammansatt utbildningspaket som ger dig förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt

Läs mer

Kurser inom Arbete med spänning

Kurser inom Arbete med spänning Kurser inom Arbete med spänning 1 Bygger din kompetens Kurser inom Arbete med spänning Ska du utföra underhållsarbete och vill undvika drift- och produktionsstopp? Då är AMS Arbete med spänning den optimala

Läs mer

Kurskatalog 2009. El- Energi & Telebranschens. E L & E N E R G I E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F

Kurskatalog 2009. El- Energi & Telebranschens. E L & E N E R G I E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F E L & E N E R G I E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F STF KOMPETENSINFO NR 389 / 2008 El- Energi & Telebranschens Kurskatalog 2009 S T F I N G E N J Ö R S U T B I L D N I N G A B Din partner för

Läs mer

Elbranschens KURSÖVERSIKT. Utbildning ger färdighet. El & Energi, El & Tele, Bjurforsskolan. Hösten 2004 EL & ENERGI

Elbranschens KURSÖVERSIKT. Utbildning ger färdighet. El & Energi, El & Tele, Bjurforsskolan. Hösten 2004 EL & ENERGI Hösten 2004 EL & ENERGI E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Utbildning ger färdighet Utbildning ger färdighet STF KOMPETENSINFO NR 1981 / 04 Elbranschens KURSÖVERSIKT El & Energi, El & Tele, Bjurforsskolan

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

Tidplan Kurser hösten 2013 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling. www.stf.se. Vi lyfter din kompetens!

Tidplan Kurser hösten 2013 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling. www.stf.se. Vi lyfter din kompetens! STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Tidplan Kurser hösten 2013 Vi lyfter din kompetens! STF 1127700 Våra medarbetare På STF arbetar drygt 30 fast anställda medarbetare med att

Läs mer

Tidplan Kurser våren 2013

Tidplan Kurser våren 2013 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Tidplan Kurser våren 2013 www.stf.se Vi lyfter din kompetens! STF 1127700:03 Våra medarbetare På STF arbetar drygt 30 fast anställda medarbetare

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

Tidplan Kurser hösten 2012

Tidplan Kurser hösten 2012 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Tidplan Kurser hösten 2012 www.stf.se STF KOMPETENSINFO NR 94/2012 Våra medarbetare På STF arbetar drygt 30 fast anställda medarbetare med

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktorisation

Läs mer

ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER

ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA ELFÖRESKRIFTER & INSTLLATIONSREGLER

Läs mer

Arbete på elektrisk materiel

Arbete på elektrisk materiel 2003-10-10 Sida 1 (9) *AFEL* *AF EL -* Arbete på elektrisk materiel Innehållsförteckning 1 Arbete på elektrisk materiel... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Ordförklaringar... 3 2 Elektriskt arbete...

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

Utbildningskatalog. www.stf.se

Utbildningskatalog. www.stf.se STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling www.stf.se Utbildningskatalog 2012 STF och BFAB har ett av marknadens största utbud av kurser för dig som arbetar med teknik samt inom bygg

Läs mer

Nya regler för elarbete

Nya regler för elarbete Nya regler för elarbete Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället -

Läs mer

Torgny Ericsson Utbildning Elsäkerhet Arbetsmiljö

Torgny Ericsson Utbildning Elsäkerhet Arbetsmiljö Torgny Ericsson Utbildning Elsäkerhet Arbetsmiljö Gemensamma Nordiska regler för AUS Arbetsgrupp : AUS gruppe från Norge AMS kommitten från Sverige Två representanter från Danmark En representant från

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 förordning

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR ENERGIBRANSCHEN JANUARI-DECEMBER

UTBILDNINGSPAKET FÖR ENERGIBRANSCHEN JANUARI-DECEMBER UTBILDNINGSPAKET FÖR ENERGIBRANSCHEN JANUARI-DECEMBER 2015 CERTIFIERINGAR Planera årets utbildning för dig och din personal inom områdena: Elnät/EBR Elhandel Krishantering Kundservice Bild: EBR Metod-

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 SS-EN 50110-1 SS-EN 50110-1 2012-09-23

Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 SS-EN 50110-1 SS-EN 50110-1 2012-09-23 Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 Gäller för: ARBETE I YRKESMÄSSIG VERKSAMHET där elektrisk fara kan förekomma Arbete skall utföras

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar

Tillfälliga elanläggningar Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande och underhåll SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 September 2007 Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande

Läs mer

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens 2013 Hur Hur väl väl klarar klarar industrin Ni Ert sitt Elsäkerhetsarbete? Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Fråga Ni som är elansvariga på den industri/anläggningen

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar Innehåll Förord 5 7 Elsäkerhet vid arbete 10 ELSÄK-FS 2006:1 12 Utförande av elektriska starkströmsanläggningar 17 ELSÄK-FS 2008:1 23 ELSÄK-FS 2008:2 52 Innehavarens kontroll 63 Starkströmsförordning (2009:22)

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Ansvarig utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer beslutade den 28 september 2007. Med stöd av 3,

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

Utbildningskatalog. www.stf.se. Vi lyfter din kompetens!

Utbildningskatalog. www.stf.se. Vi lyfter din kompetens! STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling www.stf.se Utbildningskatalog 2013 STF och BFAB har ett av marknadens största utbud av kurser för dig som arbetar med teknik samt inom bygg

Läs mer

Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling. Välkommen. Lars Hedström Robin Alsterberg

Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling. Välkommen. Lars Hedström Robin Alsterberg Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling Välkommen Lars Hedström Robin Alsterberg Varför Svensk Uppdragsutbildning? Flexibla Kundanpassade lösningar Professionella utbildare för professionell rådgivning

Läs mer

Nätunderhållsarbete i stadsnät, 100 poäng, som bygger på kursen lågspänningsnät eller kursen högspänningsnät. Nätunderhållsarbete i vindkraftnät, 100

Nätunderhållsarbete i stadsnät, 100 poäng, som bygger på kursen lågspänningsnät eller kursen högspänningsnät. Nätunderhållsarbete i vindkraftnät, 100 ELDISTRIBUTIONSTEKNIK Ämnet eldistributionsteknik behandlar eldistributionsnät och tillhörande anläggningar samt felsökning och felavhjälpning i befintliga Dessutom behandlas säkerhetsfrågor eftersom eldistributionsanläggningar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Tidplan kurser hösten 2013

Tidplan kurser hösten 2013 BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Tidplan kurser hösten 2013 Beställ eller hämta vår kurskatalog 2013 på www.st f.se/ bestall-katalog STF 1128600:04 Bakom BFAB står STF Ingenjörsutbildning

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Aptum. Utbildningar Fallskydd

Aptum. Utbildningar Fallskydd Aptum Utbildningar Fallskydd Grundkurs i fallskydd Grundkurs i användande av fallskydd. Vi går igenom vilka lagar och förordningar som gäller för arbete på hög höjd. Utbildningen innefattar både teoretiska

Läs mer

El för Mekaniker 5 dagar

El för Mekaniker 5 dagar El för Mekaniker 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Skanska Sverige. Arbete med eller nära spänning skall utföras av, eller under ledning av, en för arbetet ansvarig person, se kompetenskrav.

Skanska Sverige. Arbete med eller nära spänning skall utföras av, eller under ledning av, en för arbetet ansvarig person, se kompetenskrav. 1 (6) 1. Allmänt Arbete i närheten av och med elledningar är en vanlig och farlig situation för oss, endera väl synlig luftledning eller som ledning under mark. Nedan finns beskrivet arbetssättet som ska

Läs mer

Innehåll. Protokoll provning 45

Innehåll. Protokoll provning 45 Innehåll 1. Behovet av kontroll före idrifttagning 6 2. Vilka installationsarbeten ska kontrolleras 8 3. Utförande avinstallationsarbete 9 4. Ansvar 11 5. Arbeten som inte kräver formell behörighet 12

Läs mer

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige Sida 1 / 6 Dokumentslag Datum Verksamhetsstyrande 2014-11-18 Dokumenttitel Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster Enhet Dokumentansvarig Doknr Utgåva RU Sverige H & S Per-Åke Albinsson

Läs mer

Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt

Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt Agenda Kort intro information och introduktion Nya elsäkerhetslagen som gäller från 2017 Elsäkerhet Effektivitetsvinster inom elområdet

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

Vattenkraftstationers generatorer Vattenkraftstationers reläteknik 15% rabatt om du går båda kurserna!

Vattenkraftstationers generatorer Vattenkraftstationers reläteknik 15% rabatt om du går båda kurserna! Vattenkraftstationers generatorer Vattenkraftstationers reläteknik 15% rabatt om du går båda kurserna! 1 Bygger din kompetens Vattenkraftstationers generatorer funktion/konstruktion/underhåll Inom vattenkraften

Läs mer

Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Elseminarium 2004 14.30-15.00 15.00-15.15 15.15-16.00 16.00-16.20 Kaffe och registrering Voltimum presenterar sig och kvällens program Elsäkerhet och standarder Minimässa 16.20-17.05 17.05-17.20 17.20-18.05

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Grundutbildning för industrirörmontörer. VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svetsteknik 2. Industrirör 3. Miljö 4. Arbetsredskap 4

Grundutbildning för industrirörmontörer. VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svetsteknik 2. Industrirör 3. Miljö 4. Arbetsredskap 4 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för industrirörmontörer Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2 VVS-svetsteknik 2 Industrirör 3 Miljö 4 Arbetsredskap 4 Ellära och elkompetens 5 Energi 6 Handlingar 6 Lagar,

Läs mer

Bosse Johansson RPS 2010-11-01

Bosse Johansson RPS 2010-11-01 Bosse Johansson Vår organisation Generaldirektör Elsäkerhetsrådet Stab Verksamhetsstöd Elektrisk materiel Behörighet Elektriska anläggningar Regionkontor Nord, Syd, Väst, Öst VÅRA KONTOR Umeå Kristinehamn

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM VVS Ämnet tekniska system VVS behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet VVS-installation. I projektering ingår

Läs mer

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING KUNSKAP & KÄNNEDOM UTBILDNING RÄTT UTBILDNING ÄR EN SÄKERHETSGARANTI! VÅRA UTBILDNINGAR Säkerhet skapas genom en kombination av fräscha maskiner, bra utrustning och rätt kunskap. Just därför är utbildning

Läs mer

Projekt Fastighetsskötsel, NT Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet

Projekt Fastighetsskötsel, NT Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet 1 Projekt Fastighetsskötsel, NT4-2002 Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet 1. Mål Målet för projektet är att kontrollera rutinerna för tillsyn av fastigheter samt personalkompetens och rutiner

Läs mer

Föreningen för industriell elteknik. Presentation

Föreningen för industriell elteknik. Presentation Föreningen för industriell elteknik Presentation FIE:s grunder Föreningen bildades 1960 och har till uppgift att verka för samarbete mellan företag och eltekniker, som direkt eller indirekt är aktiva inom

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll Peter Kovács, SP Energiteknik VI SKAPAR VÄRDE I SAMVERKAN Forskning: Kvalité livslängd Teknisk utvärdering Solenergi på SP Myndighetssupport Utbildning

Läs mer

UTBILDNING I EL- OCH MASKINSÄKERHETSANVISNINGAR INOM RINGHALSGRUPPEN

UTBILDNING I EL- OCH MASKINSÄKERHETSANVISNINGAR INOM RINGHALSGRUPPEN Dokumenttyp Sekretessklass Status Granskat ID-nummer / Utgåva Anvisning Företagsintern Godkänt Larsson Göran 910117025/ 5.0 Utfärdare Datum Antonsson Bo-Göran Alternativt ID Andersson Hans 2003-02-26 0414

Läs mer

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete En del av Systematiskt elsäkerhetsarbete AW Elteam AB Detta dokument innehåller grunduppgifter för företagets egenkontrollprogram enligt Elsäkerhetverkets

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för VVS-montörer. Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svets och lödning 3. Arbetsmiljö och säkerhet 3

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för VVS-montörer. Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svets och lödning 3. Arbetsmiljö och säkerhet 3 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för VVS-montörer Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2 VVS-svets och lödning 3 Arbetsmiljö och säkerhet 3 Arbetsredskap 4 Ellära och elkompetens 4 Energi 5 Entreprenadkunskap

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR ENERGIBRANSCHEN JANUARI-DECEMBER

UTBILDNINGSPAKET FÖR ENERGIBRANSCHEN JANUARI-DECEMBER UTBILDNINGSPAKET FÖR ENERGIBRANSCHEN JANUARI-DECEMBER 2015 CERTIFIERINGAR Planera årets utbildning för dig och din personal inom områdena: Elnät/EBR Elhandel Krishantering Kundservice Bild: EBR Metod-

Läs mer

utbildning industriell elteknik

utbildning industriell elteknik utbildning industriell elteknik väx verklighetsanpassat via våra öppna kurser, skräddarsydda programutbildningar, branschkonferenser och yrkeshögskoleutbildningar. SIDA 2 industriell elteknik grundläggande

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Skadegruppens Temadag 2016 Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm Innehåll Övergripandande förändringar Genomgång

Läs mer

Ledningsdimensionering

Ledningsdimensionering Ledningsdimensionering enligt HB 421, en vägledning i dimensionering i ledningsnät för lågspänning skydd vid kortslutning och skydd mot elchock Bygger din kompetens Ledningsdimensionering enligt HB 421

Läs mer

Onsdag den 8 januari torsdag den 9 januari 2014

Onsdag den 8 januari torsdag den 9 januari 2014 Aktuella kurser och övriga händelser i Januari 2014 2014 Nytt år och nya tag! Välkommen med anmälan till kurser i Januari Fredag den 3 januari 2014 Onsdag den 8 januari torsdag den 9 januari 2014 Arbete

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Produktsäkerhet och CE-märkning

Produktsäkerhet och CE-märkning Produktsäkerhet och CE-märkning En introduktion om CE-märkning och försäkran om överensstämmelse EG:s maskindirektiv i Arbetsmiljöverkets regler Regler för personlig skyddsutrustning Krav på tillverkare

Läs mer

Göran Forsling Sweco Energuide

Göran Forsling Sweco Energuide Göran Forsling Sweco Energuide Foto av vindkraftverk nr 10 vid BLIEKEVARE VINDKRAFTPARK Sveriges nu största driftsatta landbaserade vindkraftpark Storlek: 18 verk, 36 MW, invigdes 2009-08-26. Fotograf:

Läs mer

Kompetens och utbildning

Kompetens och utbildning Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal Bestämmelser om Kompetens och utbildning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten Fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR ENERGIBRANSCHEN

UTBILDNINGSPAKET FÖR ENERGIBRANSCHEN UTBILDNINGSPAKET FÖR ENERGIBRANSCHEN 2014 JANUARI DECEMBER CERTIFIERINGAR Planera årets utbildning för dig och din personal inom områdena: Elnät/EBR Elhandel Krishantering Kundservice Bild: Skellefteå

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Kursplan 2014-2015 Utbildningsnummer: 201312720-1 VA-projektör, Yrkeshögskolan i Eslövs kommun Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Översikt över ingående kurser i utbildningen

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum Kursprogram 2009 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning Introduktion Välkommen till TOOLS Momentums utbildningar!

Läs mer

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svara med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM EL. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM EL. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM EL Ämnet tekniska system el behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet elinstallation. I projektering ingår utrednings-

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Karin Sjöberg Utkom från trycket den 5 april 2017 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser

Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Locum-ESA Tillfälliga elanläggningar Kopplingsutrustningar på byggarbetsplatser Skapad: 2008-10-10 Senast ändrad: 2011-09-26 R 11 Lars Eliasson Börje Hjorth Karin Sjöndin 2008-10-10 2011-09-26 2011-09-26

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ

LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ Alla lager oavsett storlek eller ålder är en s.k. RISKMILJÖ Detta innebär att sannolikheten för olyckor är betydligt större där än på många andra arbetsplatser. Det finns regler

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Yrkesutgångar Elteknik Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

Regler för auktorisation och certifiering

Regler för auktorisation och certifiering Regler för auktorisation och certifiering 1 Giltighetsområde Auktorisation och certifikat omfattar montage av mätare elanslutning, röranslutning och provning och felsökning i samband med montage av mätare.

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

Elbranschens kurskatalog

Elbranschens kurskatalog E L & E N E R G I E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F STF KOMPETENSINFO NR 240 / 2009 Elbranschens kurskatalog el, energi & tele 2010 S T F I N G E N J Ö R S U T B I L D N I N G A B Din partner

Läs mer

Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer och styrande dokument

Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer och styrande dokument Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer och styrande dokument Konsult- och entreprenörsdagen 27 april 2017 Johan Nissen Kari Vaiho Vad är riktlinjerna till för? Specifika krav på komponenter Dokumentation

Läs mer

KURSKATALOG 2015. ELKUL utbildar Sveriges elektriker

KURSKATALOG 2015. ELKUL utbildar Sveriges elektriker KURSKATALOG 2015 ELKUL utbildar Sveriges elektriker ELKUL - Företaget ELKUL är ett företag som specialiserat sig på utbildningar inom el och elsäkerhet. Vårt mål är att alla utbildningar skall vara intressanta,

Läs mer

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Innehållsförteckning Grundutbildning/Lärlingsutbildning 2 Obligatoriska lärlingsveckan 2 Distansutbildning för lärlingar 2 Bilglas 3 Grundutbildning bilglas 3 MTK

Läs mer