PLUS Förvaltarutbildning DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart okt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLUS Förvaltarutbildning DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2014 22 okt"

Transkript

1 KURSER PLUS Förvaltarutbildning DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart okt HÖSTSTART

2 Vi startar ytterligare en kursomgång av vår framgångsrika Förvaltarutbildning Vill du utvecklas i din yrkesroll som Fastighetsförvaltare? Då är det här utbildningen för dig! Under hösten 2014 startar vi ytterligare en kursomgång av vår framgångsrika Förvaltarutbildning. Kursen vänder sig till dig som redan arbetar i Fastighetsbranschen och som vill utveckla din kunskapsgrund avseende förvaltningsfrågor. Kanske vill du uppdatera dina kunskaper eller också är du ny i Förvaltarrollen? Utbildningen passar även dig som har en byggteknisk eller ekonomisk bakgrund och vill bygga på dina kunskaper med en mer förvaltningsinriktad utbildning. Som fastighetsförvaltare har du ett mycket omväxlande arbete med krav på många olika kompetensområden. Du skall inte bara vara bra på att ta hand om och utveckla ditt fastighetsbestånd på bästa sätt utan du måste också se till att alla hyresgäster och kunder trivs och är nöjda. Ofta har en fastighetsförvaltarte ett stort ansvar för både fastighetens ekonomiska och tekniska skick och du bör också vara skicklig på att hantera entreprenörer och personal. Alla dessa olika komptenser speglas i vår innehållsrika utbildning. Kunskaper som ges i de olika utbildningsblocken ger en säkerhet och förståelse i diskussioner med såväl egen personal som inhyrda entreprenörer. I hela utbildningen varvas teori och praktik med betoning på praktisk tillämpning i det dagliga förvaltningsarbetet. Block 1 Block 2 Block 3 Block 4 Block 5 Ledarskap, kommunikation och personlig planering Juridik Teknik och installationer Fastighetsförvaltning Fastighetsekonomi Utbildningens omfattning och tid Vi genomför totalt 15 utbildningsdagar fördelade på 5 utbildningsblock under hösten 2014 samt våren Preliminära tider för respektive dagsprogram är kl Den första dagen i delblocket startar vi kl Den sista dagen avslutar vi kl Kvällspass kan förekomma. Upplägg och genomförande De olika delblockens undervisning genomförs med hjälp av erfarna lärare och konsulter med specialkunskaper och praktisk erfarenhet från branschen. Föreläsningar varvas med grupparbeten och i vissa fall praktiska övningar. Kursdokumentation PLUS tillhandhåller kursdokumentation till varje utbildningsblock i form av kurspärmar varvat med en del faktaböcker i de olika utbildningsämnena. 15 utbildningsdagar fördelade på 5 utbildningsblock med start 22 oktober 2014 Förvaltarauktorisation Vårt mål med Förvaltarutbildningen är att stärka deltagarnas kompetens inom olika ämnesområden och utveckla dem i yrkesrollen som fastighetsförvaltare. Vi vill också medverka till att deltagarna efter vår utbildning, om man har rätt förutsättningar med utbildning och yrkeserfarenhet, kan genomföra en prövning av ansökan till AFF:s auktorisation. Vi kommer under utbildningens slutskede att erbjuda deltagarna att göra ett frivilligt webbaserat förkunskapstest innehållande 50 flervalsfrågor inför en eventuell auktorisation.

3 Nätverk i Fastighetsbranschen Vi genomför utbildningen med en sammanhållen grupp för att skapa möjligheter till nätverkande deltagare och företag emellan. Vår förhoppning är att erfarenhetsutbytet skall leva vidare även efter avslutad utbildning och har därför valt att genomföra utbildningen i internatform. Genom detta kan vi säkerställa att tiden räcker till och ger även möjlighet till att diskussioner och tankar kan fortsätta utanför lektionssalarna. Vi håller ett relativt högt utbildningstempo med många undervisningstimmar vid varje utbildningsblock, bra om du kan stänga av ditt vanliga arbete så mycket som möjligt under de här dagarna för att fullt ut kunna tillgodogöra dig utbildningen. Kurs på internat Vi har valt att förlägga utbildningen på olika konferensanläggningar/kursgårdar i närheten av Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom att varva dessa tre orter får vi med deltagare från hela landet och kan på så sätt skapa ett bredare erfarenhetsutbyte. Vi på PLUS tar hand om bokning av logi och måltider för samtliga deltagare, kostnaden faktureras till deltagarna direkt från konferensanläggningen. Mer information om vilka anläggningar vi kommer att hålla till på presenteras i samband med bokning och bekräftelse av din kursplats. Tentamen och Diplomering Vi erbjuder tentamen i direkt anslutning till avslutat kursblock. Tentamen är frivillig. Vid genomförd tentamen med godkänt resultat för samtliga utbildningsblock diplomeras deltagarna vid utbildningens slut. Till de deltagare som valt att inte genomföra tentamen utdelas kursintyg. Utbildningsmål Efter genomgången utbildning skall du vara kunskapsuppdaterad på alla områden som ingår i en Förvaltares arbetsuppgifter och känna dig säker och trygg i din Förvaltarroll. Block 1 Block 2 Ledarskap, kommunikation och personlig planering 3 dagar oktober 2014 Stockholm Introduktion Förvaltarens roll i dagens fastighetsförvaltning Personlig planering - jobba smartare Ledarskap och samarbete Kommunikation Gruppers utveckling Konflikthantering Att lyssna Relationer Feedback 3 dagar 2-4 december Göteborg Juridik bostäder och lokaler Förhandlingsordning - Hyressättning Hyresavtal - Kontraktet Störande grannar Förverkande Uppsägning Återtagande Betalningskrav - Inkasso Att vittna i hyresnämnd och tingsrätt Bostadsrättsjuridik Entreprenadjuridik Plan- och bygglagen (PBL) Byggprocessen Entreprenadformer Allmänna bestämmelser Kontroll och besiktning Försäkringsformer Juridik PLUS Förvaltarträffar / Återträffar PLUS arrangerar varje år Förvaltarträffar för Förvaltare och Områdeschefer m.fl. Syftet med våra Förvaltarträffar är främst att på ett strukturerat sätt utbyta erfarenheter och kunskap förvaltare emellan. PLUS står för programmet och bjuder in en intressant föreläsare under en halvdag, resterande tid ägnas åt erfarenhetsutbyte där deltagarna styr innehållet. Du som har gått vår Förvaltarutbildning deltar GRATIS på första Förvaltarträffen efter din diplomering.

4 Block 3 Teknik och installationer Block 4 Fastighetsförvaltning 3 dagar januari 2015 Malmö Byggnaden Om- och tillbyggnad, bygglovsplikt (PBL-Grund) Underhållsplaner och besiktning Byggnadsstomme Yttertak Fasader Fönster Inomhusmiljö Besiktning Sjuka Hus Fukt och mögel El lagar och föreskrifter Ellagstiftning Elsäkerhet Delegering av elarbeten Elbesiktning av fastigheter VVS Energiplaner - Förbrukningsstatistik - Energidekl. Värmesystem Ventilationsystem Kylsystem Vatten- och avloppssystem Drift och energioptimering Styr- och reglersystem Inomhusklimat OVK Block 5 Fastighetsekonomi 3 dagar 5-7 maj 2015 Göteborg Grundläggande ekonomiska begrepp Redovisningsprinciper Hur förstår man ett bokslut? Fastighetsekonomi Kapitalanvändning Investeringsbedömning Nyckeltal - Kostnadsjakt Affärsmannaskap Kalkyler Budget Verksamhetsplanering 3 dagar mars 2015 Stockholm Fastighetens underhåll Periodiskt underhåll Löpande underhåll Underhållsplanering Besiktning Förebyggande underhåll Underhåll - Investering Utomhusmiljö Skötselplanering av den yttre miljön - Hårdgjorda ytor - Gräs - Planteringsytor - Beskärning Lekutrustning på lekplatser Beställarkompetens AFF-dokument Upphandling - Genomförande Utvärdering av pris och kvalitet Besiktning av utförda arbeten Terminologi - Koder Miljö- och Kvalitetsledningssystem Implementering - Utveckling Kemiska produkter Hälsoskydd Förorenade områden Avfall - Tillsyn - Miljösanktionsavgifter Miljöbalken Hänsynsregler Egenkontroll Tillsynsregler Arbetsmiljö - systematiskt arbetsmiljöarbete Genomgång av Arbetsmiljölagens grundläggande krav på arbetsmiljön Brottsbalkens regler om arbetsmiljöbrott Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare Samordningsansvar mellan olika arbetsgivare på gemensam arbetsplats Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 samt ändringsföreskriften AFS 2003:4 genomgång av föreskriften samt lämpliga delar Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

5 Diplomerade förvaltare från PLUS Förvaltarutbildning våren 2014 Kommentarer om PLUS Förvaltarutbildning från tidigare deltagare: Mycket innehållsrikt kursprogram. Bra mix av ämnen som man lätt kan koppla till det dagliga arbetet Positivt att träffa så många kunniga personer från branschen, har skaffat mig ett stort nätverk som jag kan rådfråga i stort och smått Jag har skaffat mig många nya kunskaper och har via kursinnehållet och alla nya kontakter fått många nya arbetsredskap Mycket nöjd med utbildningen, helt rätt innehåll på rätt nivå i samtliga utbildningsblock Läs mer om PLUS kursutbud på

6 KONTAKTPERSONER FÖR PLUS FÖRVALTARSUTBILDNING PROJEKTLEDNING, KONTAKT, BOKNING: Jessica Andersson telefon: e-post: Peder Andersson telefon: e-post: Om PLUS PLUS Utbildning arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling för fastighetsbranschens medarbetare. Vi erbjuder företagsinterna helhetslösningar i form av komptenskartläggning och utbildningar i syfte att skapa en långsiktig utveckling av alla medarbetare i din organisation. PLUS erbjuder också öppna kurser inom en mängd olika ämnesområden aktuella för fastighetsbranschen Nästa utbildningsstart okt Ort och konferensanläggning Utbildningen sker på trivsam konferensanläggning i närheten av Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har valt att varva dessa tre orter för att få med deltagare från hela landet och på så sätt skapa ett bredare erfarenhetsutbyte. Logi och måltider Vi kommer att erbjuda ett logi och måltidspaket för helpension på de aktuella konferensanläggningarna i god tid före utbildningen startar. Dessa kostnader faktureras direkt av respektive anläggning. Anmälan Via telefon, e-post eller på vår hemsida Kursavgift kr exklusive moms (OBS! exklusive kost och logi). Kursavgiften faktureras av PLUS före kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Förhinder / Återbud Ev. återbud vill vi ha senast fyra veckor före kursstart, annars måste vi debitera halv kursavgift. Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart eller om du uteblir helt, debiteras hel kursavgift. Får du förhinder att delta, i kursen, överlåt gärna din plats till en kollega. Med reservation för ev ändringar PLUS UTBILDNING STOCKHOLM ÅRSTAÄNGSVÄGEN STOCKHOLM TELEFON GÖTEBORG HJÄLLBO LILLGATA ANGERED TELEFON MALMÖ SÖDERGATAN MALMÖ TELEFON ESLÖV ÖSTERGATAN ESLÖV TELEFON

KURSER. PLUS Förvaltarutbildning. DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2015. 24 mar VÅRSTART. www.plus.

KURSER. PLUS Förvaltarutbildning. DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2015. 24 mar VÅRSTART. www.plus. KURSER PLUS Förvaltarutbildning DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2015 24 mar VÅRSTART www.plus.se Vi startar ytterligare en kursomgång av vår populära Förvaltarutbildning

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING

KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING BYGG & FASTIGHET Ett affärsområde inom STF U T B I L D N I N G S P R O G R A M STF KOMPETENSINFO NR 83/2010 KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING Diplomkurs med tentamen BFAB WWW.BFAB.SE Kunskap i samverkan

Läs mer

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Projektledning i byggprocessen Diplomkurs www.bfab.se Att leda ett byggprojekt är en utmanande och krävande uppgift. Kursen Projektledning i bygg processen

Läs mer

KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING

KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING BYGG & FASTIGHET Ett affärsområde inom STF U T B I L D N I N G S P R O G R A M STF KOMPETENSINFO NR 215/2010 KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING Diplomkurs med tentamen BFAB WWW.BFAB.SE Kunskap i samverkan

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2009

KURSUTBUD VÅREN 2009 KURSUTBUD VÅREN 2009 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4 BF9K 5 Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvarig 6 Arbetsmiljökomplettering 7 Ställningsbyggnad 8 Lyfta Säkert 9 Entreprenör som

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda.

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda. SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2015 1 2014 KURSPROGRAM VÅR 2O15 2 SBR BYGGINGENJÖRERNA K U R S PR O G R A M VÅ R EN 2015 INNEHÅLL ABK 09... 3 AMA HUS 11,

Läs mer

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station Kurskatalog 2012 Innehåll Nytt & nygammalt 1 Priser & villkor 2 Säkerhet 3 Brandfarliga varor föreståndare 3 Brandutbildning mera av allt 3 Grundkurs Livsmedelshygien och egenkontroll 4 Säker station 4

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

PROJEKTLEDNING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION

PROJEKTLEDNING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION PROJEKTLEDNING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK E Certifikat Marknadsföring E Certifikat Key Account

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Utbilda för framtiden! Utan kompetensutveckling stagnerar företaget. Utbildning är en förutsättning för att klara den allt hårdare konkurrensen. Med utbildning

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer