Undersökning Trafiken i skolan, 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning Trafiken i skolan, 2013"

Transkript

1 Undersökning Trafiken i skolan, 2013 Från 8 april till 6 maj fanns länken med en enkätundersökning på Trafikeniskolan.se. Mailadresser plockades fram via kommuners och skolors hemsidor. Målet var att skicka ut en uppmaning om att svara på enkäten till cirka 1500 skolor och 10 lärare per skola. Cirka 1500 skolor nåddes, men ibland via rektor och inte direkt mail till respektive lärare. Totalt har 742 svar skickats in. Dessa svar är fördelade på 200 kommuner och 463 skolor. Från 24 respondenter saknas kommuntillhörighet och för 19 av dessa saknas även skola. 286 personer (38,5%) svarar att de har fått mail där de ombetts svara på enkäten. 3 personer svarar nej på frågan, resterande har inte svarat alls. Förmodligen har merparten av personerna fått ett mail även om de inte svarat ja på frågan. 288 personer är lärare för årskurs F personer är lärare för årskurs personer är lärare för årskurs personer är övrig skolpersonal. 6 personer är förälder eller annan intressent. (Samma person kan undervisa i flera stadier.) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% åk F- 3 åk 4-6 åk 7-9 övrig skolpersonal förälder 1

2 Jag känner till Trafikeniskolan.se sedan tidigare. 252 personer svarar Ja. 483 personer svarar Nej. 8 personer har inte svarat. Jag känner till sedan tidigare. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja Nej Inget svar Jag har använt information/material på Trafikeniskolan.se. 117 svarar Ja, flera gånger. 50 svarar Ja, en gång. 357 svarar Nej, men skulle kunna tänka mig. 209 svarar Nej. 9 har inte svarat. Jag har använt information/ material på 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, Slera gånger Ja, en gång Nej, men skulle kunna tänka mig Nej Inget svar 2

3 Om ja, inom vilket/vilka ämne/ämnen? (procent räknat av samtliga respondenter) 281 svarar SO. 82 svarar NO. 41 svarar Språk. 69 svarar Matematik. 70 svarar Idrott/hälsa. 65 svarar Musik/bild. 41 svarar Annat ämne. 169 svarar Temadag. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Inom vilket ämne? Jag kan tänka mig att rekommendera Trafikeniskolan.se till andra lärare. 415 personer svarar Ja. 30 personer svarar Nej. 297 personer har inte svarat. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Rekommendera 0% Ja Nej Inget svar 3

4 Vad tycker du om Trafikeniskolan.se? Bra, för att 283 respondenter har svarat på frågan. Svaren handlar om a) kommentarer mer direkt kring innehållet, 157 svar b) inte känner till sidan och därför inte kan svara, 65 svar c) att ämnet är aktuellt och viktigt, 28 svar d) troligen refererar till Trafikkalendern, 20 svar e) kopplingar till läroplanen, 9 svar f) uttryck för att man kommer att använda materialet, 3 svar Bra saker med innehållet som särskilt lyfts är att sidan är pedagogisk, lättillgänglig med en bra struktur, många bra idéer och tips till hur man kan arbeta. Någon enstaka nämner även bra att miljö samt hållbar utveckling finns med. Flera nämner kopplingen till läroplanen. Av svaren att döma refererar troligen ca 10 procent av svaren till Trafikkalendern. Samtliga svar kan läsas i sin helhet i Bilaga 1, s Dålig, för att respondenter har svarat på frågan. Svaren handlar om a) Inte känner till sidan och kan därför inte svara, 41 svar b) Innehållet, 8 svar c) Troligen refererar till Trafikkalendern, 7 svar d) Generellt om undervisning kring trafik, 4 svar e) Tekniken, 1 svar Dåliga saker som lyfts fram är att det är svårt att hitta på sidan. Material som lätt kan användas direkt till barn saknas. Många känner inte till sidan och efterfrågar marknadsföring och mer information. Samtliga svar kan läsas i sin helhet i Bilaga 2, s Förslag till förbättringar 84 respondenter har svarat på frågan. Svaren handlar om a) Innehållet, 32 svar b) Inte känner till sidan och kan därför inte svara, 31 svar c) Marknadsföring, 15 svar d) Övrigt, 3 svar e) Troligen refererar till Trafikkalendern, 3 svar Man önskar mer material till barnen, även till de äldre barnen. Tydligare kopplingar till läroplanen. Gärna kopieringsunderlag, fler filmer, länkar till youtube mm. Enklare texter som även barnen kan läsa. Framför allt tycker många att marknadsföring saknas! Samtliga svar kan läsas i sin helhet i Bilaga 3, s

5 Bilaga 1 Trafikeniskolan.se är bra för att: Aktuellt och viktigt ämne Aktuellt ämne som vore kul att uppdatera sig kring. Alla barn tar sig till skolan på något sätt, samt att en del inte tycks tro att det finns några regler. Allt sådant här arbete är bra, jag har bara använt mig av material från trafikverket. Angeläget Barnen får ett bättre medvetande om trafik och hur man ska tänka i trafiken. Barnen ska veta hur viktigt trafiken är i skolan. Bra för att de tar upp säkerhet runt skolor. Den föreläsare vi haft hade givande lektioner med våra elever och det är ett angeläget ämne. Det finns alltid saker man kan ta upp med eleverna. Hur fungerar det när jag går till skolan? Hur ser min väg ut? När kan jag cykla till skolan? Mm Det på ett lätt sätt går att få barnen att förstå hur viktigt det är att alla vet hur de ska uppföra sig i trafiken så att alla kan färdas på ett säkert sätt Det är alltid bra att veta om trafiken i skolan! Det är viktigt att lära eleverna trafikvett. Eleverna behöver lära sig vistas ute i trafiken med tanke på att de cyklar och går i trafiken i väldigt låg ålder. Eleverna lär sig om trafikregler mm. Försöker att förebygga olyckor samt skapa en trygg trafiksäker miljö. Göra barn medvetna om säkerheten i trafiken. Jag har använt mig av lokala NTF i olika projekt som säker skolväg, mörker/reflexer och säker cykel. Jag har inte kollat så mycket än men finns det material att använda är det super bra! Jag är intresserad att ta del av detta. Har en förskoleklass och det är viktigt att prata om trafik m.m. Är nyfiken på ert material. Lära barn om trafik Naturligt inslag av Trafik, när de börjar vistas i trafiken med mopeder och ev. bilar då de börjar övningsköra för bil i åk.9 Ska ut på sidan nu! uppmärksamma faror i trafiken och att hela tiden hålla det aktuellt VI behöver få en puff att lära ut om trafik i skolan Vi har använt material från NTF tidigare Vi gör cykelbanan, hjälmprovet m.m. varje år i september Vi har en årlig trafikdag på vår skola då vi använder material från NTF, polisen och räddningstjänsten. Det här skulle kanske kunna komplettera detta. Vi har fått liknande material från gatukontoret i Malmö.(trafiksakraskolan) Kanske har de hämtat från Trafikeniskolan. Ämnet berör alla, ingen kan "undkomma" trafiken och allt vad det innefattar! Dock har vi olika förutsättningar, värderingar, erfarenheter etc vad gäller trafiken. 5

6 Kommentarer kring innehållet Allsidig Annorlunda övningar som stärker eleverna att handla rätt i trafiken. Att på ett tydligt pedagogiskt lekfullt sätt nå ut till elever, föräldrar. Bra med nytt material Barnen kan lätt ta till sig informationen. Filmerna "gatsmart" är roliga och informativa. Boken Trafiksmart var ett bra material att utgå från vid planeringen bra Bra aktuella teman som engagerar eleverna, och mig som lärare. Bra att det finns webb- baserat material som är lätt att få tag på Bra att det finns material som är tillgängligt. bra att det finns tips på nätet eftersom det inte finns så mycket arbetsmaterial om trafik på vår skola Bra att ha information och material samlat på ett ställe, så att det är lätt att komma åt om man vill låna något. Bra att samla info på ett ställe, filmerna verkar bra Bra fakta samt ger inspiration till intressanta lektioner Bra för den är verklighetsförankrad Bra material men framförallt bra med besök på skolorna om det är möjligt! Bra material som är lätt att använda Bra material. Eleverna tycker att det är intressant. Bra med trafikinformation för barn, lärare och föräldrar. Bra med inspirations material. Bra med kort fakta och reflektionsfrågor. Bra med material samlat på ett ställe Bra med mycket bakgrundsfakta om trafik samlat på ett ställe. Bra mycket bra tips och olika fakta. Bra och användbart material Bra och intressant information om trafik till barnen. De yngre fick själva testa olika situationer. Bra och jag skulle vilja ha tiden... att jobba mer med uppgifterna som hör till men då de är bra. Har blivit svårare med tiden sedan vi blev ämneslärare även på mellanstadiet och har mindre tid med resp klass. Vi har mycket som ska göras... Använder den "fläckvis"... om och när tid finns. Bra och lättförståeligt material. Bra och tydlig struktur Bra tips och idéer kring trafikvett Bra uppgifter som anknyter till årstider. ex reflexer. Bra upplägg Bra, det är ett engagerande och varierande material. Det finns f.ö väldigt lite att hitta om trafik för barn. Bra, lät att hitta inspirerande uppgifter. De även tar upp hållbar utveckling. Den ger bra info. Den ger en överskådlig bild av mångas väg till skolan och vanligt trafikvett. Den ger mig tips och idéer hur jag kan lägga upp mitt arbete i ämnet. 6

7 Den ger värdefull information. Den innehåller många bra aktiviteter, men tyvärr är tiden så knapp att vi bara har gjort några som handlat om trafiksituationen för barnen till och från skolan, samt vid skolan. Den innehåller många bra tips och idéer. Den på ett enkelt sätt inspirerar till olika upplägg när det gäller trafikundervisningen. Har SO i en åk. 1-3 och då kan man plocka olika delar ur innehållet så att det passar för alla åldrarna. Den på ett pedagogiskt och roligt sätt undervisar om vardagliga trafiksituationer Den skulle kunna användas ämnesövergripande. Den underlättar i planeringen, det är lätt att "fuska över" trafikundervisningen, på detta sätt blir trafik intressant och kul! Den verkar informativ och lärorik. Den är lätt att ta till sig Det därmed finns lättillgänglig information om saker man både som körskoleelev drar nytta av och även för att vana förare glömmer regler och därav kan hitta information enkelt. Det finns bra material att hämta till undervisningen i t ex trafik. Det finns även bra informationsfilmer som man kan se på därifrån t ex om varför man ska använda reflexer och hur en säker cykel ser ut (vilken utrustning den ska ha). Det finns färdiga förslag på arbetsområden/lektioner som jag kan knyta ihop med övrig undervisning. Materialet är trevligt utformat och tilltalar barnen. Variation i förslagen Det finns material samlat på ett ställe. Bra med ideér. Det finns mycket material och stöd som man som lärare kan använda sig av Det finns tips på lektioner! Det ger en enkel överblick och i stort sett färdiga lektionsupplägg. Det ger tips och idéer Det ger tips och idéer på hur man kan jobba och fakta till lärare och elever. Det ger tips på trafikundervisning. Det jag vid en snabbkoll tittade på gav mig flera tips på hur jag kan integrera trafikundervisningen i flera ämnen. Det kan vara en hjälp i undervisningen Underlätta med att eleverna förflyttar sig på ett säkrare sätt mellan olika skolor. Det kan vara svårt att hitta material inom ämnet trafik. Det är alltid bra att få konkreta tips och ideer på undervisning, det är också bra att ni tar upp både trafik och miljö. Det är bra att ha samlad information på ett ställe Det är de unga som blir/gör vår framtid. Alltid bra med användbar information/material till skolor så att vi på alla olika sätt kan nå de unga! Det är enkelt att använda för flera årskurser. (2 st) Det är ett bra material men vi har haft andra trafikböcker som vi använt när vi jobbat med trafik. Det är ett trevligt material som tar upp ämnet på ett varierande och roligt sätt. Det är ett tydligt och givande material som går att använda direkt. Det är lätt att hitta info. samt få inputs för arbeten och arbetsområden. Det är lätt att hitta information Det är mycket tydligt och välstrukturerat, lätt att följa för mig som pedagog. 7

8 Det är nog bra. Det är på en nivå som passar barnen. Relevant information för barn. Det är tydligt och pedagogiskt. Där finns mycket fakta och förslag på övningar. Jag tänker rekommendera den till min efterträdare eftersom jag går i pension snart. Där finns mycket information och bra tips och idéer. Enkel tydlig information. Ett välarbetat material. Fina intresseväckande ingångar Finns mycket matnyttigt. Färdiga idéer samt inspiration och hjälp till egna tankar. För att få en bättre kunskap i ämnet. Förklarar på ett enkelt sätt. Första gången jag ser sidan men tycker att den verkar användbar. Har bara tittat nu lite snabbt och tycker det verkar bra. Om jag använder det är det vid temadagar. Undervisar i slöjd. Har precis varit inne på sidan för första gången. Vad jag kan se finns material att använda i undervisningen då jag arbetar med elever i behov av särskilt stöd. helt okej Informativ - enkel att ta till sig. informativ, tydlig, intressant informativt Informativt, användbart Inspirerande! Intressant upplägg. givande i lärandesituationer Jag har inte tidigare använt det men när jag tittar igenom ert materiel så verkar det användbart. Även om jag tidigare arbetat med arbetsområden som rör trafik och miljö så är det alltid bra att få tips och idéer om andra sätt att arbeta. Jag har ännu inte använt den men nu när jag tittat igenom sidorna så kan jag mycket väl tänka mig att använda den. Det är ju dessutom uppdelat i de olika ämnena så det är bara att ta rakt av. Bra! Jag kan inte uttala mig eftersom jag inte visste om den, men jag har surfat runt lite på sidan och den ser mycket intressant ut Jag tycker att den är bra och man tar upp ämnet trafik mer regelbundet när man använder den eftersom det inte finns något i läroböckerna om det. Jag tycker att jag hittar informationen lätt men det var ett tag sedan jag använde mig av sidan. Lätt användbar fakta. lätt att använda och bra att kunna Lätt att använda på olika sätt beroende på syftet och klassens kunskaper. Lätt att hitta i, bra teman. Lätt att hitta information Lätt att hitta på sidan. Bra med tips. Lätt att komma åt. lättfattlig information som går att använda för planering och genomförande 8

9 Lätthanterligt, informativt, aktuell info Lättillgänglig. lättillgängligt, kul Lättillgänglig behövs ej beställning i förväg Lättillgänglig på nätet. Man får idéer. Bra för lektionsplaneringar. Temaarbeten (2 st) man får många tips om hur man kan arbeta kring hållbar utveckling man får tips och idéer. (2 st) Man får! handfasta tips Man har aktuella uppgifter att tillgå man kan arbeta med materialet ämnesövergripande Man kan jobba integrerat och få in alla ämnen. Materialet ser bra ut. allt samlat på en plats för 7 åringar. Materialet är pedagogiskt. Mkt bra. Varierande material och väldigt användbart. Byggde upp hela mitt tema kring trafik med hjälp av er. Mycket Bra! De börjar röra sig med mopeder och en del elever börjar också övningsköra i åk.9. Bra start, naturliga inslag med trafik i deras vardag. Mycket matnyttigt och påkostat material. Ni har en tydlig struktur kring hur, vad och när man kan arbeta med olika trafikfrågor samt användbara tips och idéer. Nya tips och idéer När jag väl fick veta om den verkar den vara väldigt bra att använda för att skapa diskussioner och belysa vad vi i skolan och vad föräldrar kan göra för att öka trafiksäkerheten i skolan. Nätbaserad, vilket gör det lättare att använda med klasser. Ok ok. blandat passar för olika nivåer Praktiska tips Relevanta bra aktiviteter/övningar. Saknar erfarenhet, ser intressant ut på hemsidan. Samlat material. Bra tips hur man kan jobba. Ser bra ut! Sidan har stor bredd, känns genomarbetad. Bra med tips på tema och arbetsformer. Tar enkelt upp viktiga saker, hjälp till lektioner. Tar upp bra saker Tar upp olika ämnen inom trafiksäkerhet. tips på saker man kan göra med klassen Trafikfrågor blir en allt viktigare del av elevers vardag nu och i framtiden trafikvett måste man lära sig Tydlig Tydlig lärarhandledning. Tydlig och bra upplägg Tydliga strukturerat noggranna ungdomarna förstår och den är aktuell Utarbetat material som passar eleverna. Eleverna tyckte materialet var intressant 9

10 Utförlig Verkar bra, ska börja kolla på detta! Verkar ha bra information. Verkar mycket bra! Tar upp så mycket runt själva trafiken som miljön, faror, droger, hastighet mm. Vi har använt materialet när vi arbetar med området trafik och cykel under en temadag i skolår 5. Bra länkar. Vi jobbar en hel del med trafikinfo och tema trafik men då tagit hjälp av NTF, polis, men även andra organisationer. Vill absolut använda mtrl och info från trafikeniskolan.se (2 st) överskådlig, enkel Koppling till läroplanen Alla förslag på hur man ska jobba och kopplingen till läroplanen Bra att få tips när man planerar undervisningen och bra att det är uppdelat och anpassat för olika årskurser. Bra att ni kopplat till Lgr 11 Den är så tydligt kopplad till Lgr 11. Bra länkar och uppgifter anpassade efter eleverns ålder. Det utgår från läroplanen. Går lätt att få fram fakta samt lagar och regler i trafiken. Finns förslag på arbetssätt när man arbetar med trafiken. Det verkar bra. Det är kopplat direkt till läroplanen och tips finns hur man gör med de olika momenten. Det är kopplat till läroplanen. Där finns mycket bra bakgrundsmaterial för mig som vuxen samt en del tips på hur andra jobbat. Bra med kopplingar till läroplanen. Flera konkreta lektionstips. Länktips. tydlig koppling till Lgr 11 Var in på er hemsida och kikade runt. Bra och tydlig information och förslag på aktiviteter och dylikt. Plus i kanten för kopplingarna till styrdokumenten. Uttalar att man kommer att använda materialet i framtiden Bra att det finns, ska definitivt använda delar av materialet vid nästa planeringstillfälle för år 7 i SO. Det jag sett på hemsidan verkar bra och jag ska till kommande termin se om jag kan använda materialet. Eftersom jag aldrig tidigare stött på detta material så har jag svårt att uttala mig om hur det fungerat i praktiken. Men efter att ha tittat på era sidor så är jag övertygad om att de hade varit mig till hjälp i höstas när vi hade trafiktema. Det gör jag gärna nästa gång! Vet inte, kan inte uttala mig Använder inte mtrl i min undervisning så jag kan/vill inte uttala mig om det. Det enda vi använder som vi tar del av som kommer "utifrån" är trafikkalendern som vi delar ut till eleverna och använder till och från beroende på innehållet. Men har den med ert tema "trafiken i skolan" att göra? Har aldrig använt det. Har för liten erfarenhet av trafikskolan för att kunna ha någon åsikt. 10

11 Har ingen aning har ingen direkt uppfattning med kan tänka mig att det är användbart. Har ingen egen erfarenhet av materialet (jobbar som kanslist) men har hört positiva omdömen från lärarna Har ingen erfarenhet av trafikskolan. Har ingen uppfattning om Trafiken i skolan. Inget material eller info som jag använder mig av i mitt arbete som skolsköterska. har ingen uppfattning. Jag har använt Trafikkalendern och dess material i många år. trodde faktiskt först att det var samma företag men det är det väl inte? trafikkalendern skickas ut till oss inför skolstarten varje höst. Har ingen åsikt har ingen åsikt eftersom jag inte kände tillmaterialet Har inte använt det men vill gärna ha mer information om hur jag kan gå tillväga. Har inte använt det. Har inte hunnit kolla igenom sidan än. Har tyvärr ingen erfarenhet Ingenkommentar/uppfattning (3 st) Jag har aldrig använt det, jag undervisar inte i de ämnen där man tar upp det. Jag har ingen tidigare erfarenhet av trafikeniskolan.se Jag har nog ingen uppfattning i frågan! jag har tyvärr inte varit inne på sidan tidigare. Jag har svårt att uttala mig om ifall den är bra eller dålig Jag vet inte har inte sett något av materialet. Jag vet tyvärr ingenting om det. Jag vet ännu inte så mycket om Trafikskolan.se Ska läsa och sätta mig in i "utbudet". Det krävs alltmer av både lärare och elever så det vore jättebra med ett trafikmaterial där man kan plocka idéer och få inspiration. Kan ej svara på denna fråga eftersom jag inte känner till Trafikeniskolan.se men jag ska studera hemsidan. Kan inte uttala mig (2 st) kan inte uttala mig när jag inte använt den så mycket! Kände inte till att det fanns. Känner som sagt inte till det, men gillar att det finns ett material. Blir nyfiken på att få ta del av det. Säkert ett bra material, men det var inte prioriterat...tyvärr Vet ej/inte (17 st) Vet ej då jag inte känner till Trafiken i skolan Vet ej eftersom jag inte använt materialet Vet ej mycket Vet ej ännu! Vet ej, men det kan vara bra med tips och påminnelser kring ämnen vi ska jobba med. Vet ej. Har inte använt sidan Vet inget om den Vet inte tillräckligt mycket. Vet inte vad det är riktigt. Är förskollärare i förskoleklass, dessutom ganska nyanställd. Kan absolut tänka mig att jobba med tema trafik under en dag, förutsatt att materialet 11

12 är anpassat för sexåringar. Vet inte, då jag inte undervisar. Vet tyvärr ingenting om det. Därför mycket svårt att svara på frågorna. Vet vad det är men är inte särskilt insatt... Vet ej då jag inte provat Vi har endast använt trafikalendern, men den har varit bra. Vi har deltagit i en tävling i år. Refererar troligen till Trafikkalendern Bra för det är flera tävlingar med priser till alla. Bra information/handledningar, filmer, roliga tävlingar, Bra lektionsfärslag som är uppskattade av eleverna. Tävlingar positivt Bra tips o eleverna får reflex då de deltar i rittävlingen. Den leder till bra diskussioner. Den är ett fint material som eleverna får ta hem. Lätt att motivera eleverna till att jobba med det. Den är lätt och överskådlig att använda samt att den följer året. Eleverna gillar att få materialet. Bra bilder och viktigt att vi vuxna arbetar med dessa frågor kontinuerligt i vårt vardagsarbete. Går in mycket på livskunskapsfrågor. Eleverna uppskattar den. Enkelt och roligt material Ett lättarbetat material, chans till vinster, lättillgängligt, trevligt utseende Får idéer hur man kan jobba med trafik i skola. Bra almanacka och tävlingar. Kalendern är lätt att följa och fylla i viktiga händelser. Där får de även möjlighet att prata årstider - månader- ÅRET. Det är intressanta texter/artiklar som man kan läsa /diskutera tillsammans. Webben är också bra eftersom eleverna kan vara med i tävlingar och spela olika ped.spel Lätt att anpassa efter alla åldrar. Elevnära frågor. omtyckt bland eleverna. Bra att elever som vill kan arbeta individuellt hemifrån också med vissa uppgifter. Lättillgängligt material på en lagom avancerad nivå! Barnen tycker att det är roligt att jobba med och tar till sig kunskapen på ett lekfullt sätt. (2 st) Många tips och idéer. Eleverna gillar materialet. Bra att ha som diskussionsmaterial både i skolan och på föräldramöten. Även hemuppgifter fungerar och kalendern där vi kan arbeta med tid. Roligt med tävling där alla vinner (reflex). Tydligt budskap, med enkel information som alla kan ta del av. Tävlingar som lockar eleverna till att rita skriva om ämnet trafik, utan att de tänker på det. Vi har bara jobbat med några utvalda uppgifter ur kalendern, den innehåller så mycket att man inte hinner jobba med allt. Teckningstävlingen brukar vi alltid göra och prata om trafik. Julkalendern vi får använder vi alltid Överskådlig och lätt att förstå. Varierade uppgifter. Färgglad 12

13 Bilaga 2 Trafikeniskolan.se är dålig för att: Generellt om trafik All trafikinfo är av godo!(2 st) Svårt att hinna med allt man skulle vilja ha med i skolan. Det som inte MÅSTE vara med kan lättare prioriteras bort till förmån för allt som Skolverket säger att vi måste ta upp. Det är mycket att hinna med... Tiden för att hinna är redan tajt i mina ämnen Tekniken Alla länkar fungerar inte. Innehållet Inte anpassat till Grundsärskolan Jag saknar lite kopieringsunderlag till de mindre eleverna. Som tex färglägg en hjälm eller sätt ut rätt delar på cykeln, bilen etc. Kan ta en del tid för eleverna, men elevens val, osv, kan funka. Lite svårt att snabbt få fram användbara sidor som vänder sig till barn. Tex sida om trafikmärken, trafikens historia. Lättare texter för barn typ Unga Fakta. Skulle önska att lektionsförslag lades upp på sidan. Svårt att hitta om man inte är van att använda sidan. Texterna - artiklarna på webben Vet inte, kan inte uttala mig Har ej hunnit sätt mig in i detta. har ej tillräcklig info Har ingen uppfattning ännu Har ingen åsikt Har inte använt det tillräckligt mycket för att veta och det var länge sen. har inte hittat något än Har inte hunnit kolla igenom sidan än. ingen kommentar Ingen kommentar, eftersom jag inte jobbat kring detta. Inget jag kan komma på Inget speciellt Inget svar. Jag inte hört talas om den tidigare. Fanns mycket bra material på hemsidan men det man inte vet om kan man inte använda. jag inte visste om det Kan inte svara eftersom jag inte känt till detta. Kan inte uttala mig pga att jag inte vetat om det Kan inte uttala mig! Kände inte till att det fanns. Tror inte att så många känner till den 13

14 vet ej / vet inte (19 st) Vet ej ännu! Vet ej. Har inte använt sidan. Vet inte tillräckligt mycket. Refererar troligen till Trafikkalendern De uppgifter vi har gjort har varit i stort sett samma varje år. Barnen är ju oftast inte samma, men när man arbetar i B- skola med flera klasser samtidigt så blir det samma elever flera år i rad. exemplen skiljer sig ju från var man bor någonstans, mitt i stan eller ute på landet och allt som rör sig kring detta. För åk 5-6 kan det bli lite barnsligt Kostade oss för mycket om det nu är materialet med "trafikkalendern"? Pappersslöseri. Många barns almanackor slängs. Räcker att få en till klassen. Svårighetsgraden på uppgifterna kunde öka något. Tror att informationen ibland blir lite för mycket i kalendern. Svårt att ta del av all information. Fråge tävlingar som man kan knyta till er hemsida kan vara ett sätt att få eleverna att jobba mer med dessa frågor också. 14

15 Bilaga 3 Förslag till förbättringar Innehållet Att kontrollera att ert material går att kopplas till läroplanen. Det skulle kunna finnas lättläst material för de mindre barnen att läsa själva. Någon form av digitalt spel om trafikkunskap skulle vara kul. En flik med kopieringsunderlag;- ) Filmer Fler konkreta lektionsmaterial. Har för mig att det även finns ett tryckt material i form av ett häfte som ni ger ut. Tycker att detta varit bra då eleverna själva får ngt att bläddra i. Höj nivån lite för de äldre, svårare övningar, frågeställningar inget speciellt Jag har inte bekantat mig med materialet tidigare, men såg nu att det fanns mycket användbart för åk 7-9! Jag visste om trafiken i skolan för att jag fick ett mail för någon månad sedan (vet ej hur det kom till oss på skolan), innan dess visste jag inte att det fanns. Mycket bra att få info via mail. Kan vara en idé att ta det genom NTF lokalt. Vi har ett mycket bra samarbete med NTF när det gäller mopedkunskap i åk 8 och det skulle vara bra om det blev ungefär på samma sätt. Leif Olsson rektor Kan utvecklas med färdiga lektionstips Kanske informera på olika medier så lärare och framför alt föräldrar får det från annat håll och efterfrågar undervisning i trafikvett. Koppla ihop med Lgr 11 underlättar i vårt arbete men kan också innebära att fler kollegor tar till sig materialet. Vi lärare lever med stor tidsbrist så allt som underlättar tror jag har ett försprång. Korta informationsfilmer som går att streama länkar till interaktiva övningar. länkar till media, t ex ur- filmer, youtubeklipp eller andra filmer om bra trafikbeteende, hur man säger nej till alkohol mm förslag på appar, t ex frö att hitta som Navigator, eller för kommunikationer som Res i Stockholm Lärarhandledning/efterbearbetnings- material till avsnitten gatsmart tex. Laborationer eller experiment som kopplar ihop flera ämnen. Teknik/NO osv. Mer färdigt material, typ bilder och planscher. mina lärare vet att materialet finns och använder det om det passar i undervisningen Mottager gärna info. Om Trafikeniskolan via e- post. Nu när jag vet att det finns kan jag visa på det. Jag vet många lärare som söker ett bra trafikmaterial. Olika filmer var bra men får gärna bli flera! Riktad även mot äldre elever, det känns som om det passar bättre för yngre elever. Skulle önska mer material att använda i undervisningen tex i form av bilder, fotografier, video, mm. strömmande videoavsnitt 15

16 Sätt att baka in informationen i innehållet som står i våra styrdokument. Mer direkta kopplingar från er skulle underlätta för oss. Nu kanske ni har sådana exempel också, jag har tyvärr inte satt mig in i ert utbud, bara fått en glimt. trafik frågor. till och från skolor. Tror att den mesta informationen riktas till yngre åldrar - satsning på högstadiet lika viktigt p g a moped/bilmoped/epatraktorer m m gör behovet av stort. Uppdatera oftare, se till att länkarna fungerar. Ändra gärna teckenstil (font) på texterna så blir det lättare att läsa. Vissa teckenstilar gör att texten känns små och nära varandra. På detta sätt kan även elever gå och läsa (som eventuellt har lässvårigheter). Ännu tydligare information för SVA elever. Marknadsföring Att information skickas till skolorna över mail så att man blir påmind om att information finns. Läroplanen gör ju nu att trafiken måste vara en del av vår undervisning. Tyvärr har den undervisningen legat nere på högstadiet under ett antal år p g a tidsbrist. Bli synligare så att all personal på skolan vet att ni finns. Bättre information! Fortsätt sprida att ni finns Få mera mail om vad som finns Har inte sett någon reklam för sidan, någonstans, eller hört talas om den. Lite bättre marknadsföring kanske!! Information om vad det är. Konstig enkät dessutom, när man aldrig hört talas om det som frågas. Ändå förväntas man ha synpunkter... Kanske ni behöver synas mer så alla vet att ni finns. Marknadsföring, man känner till trafikkalendern, är ett samarbete där möjligt då den delas ut till nästan alla elever på skolan? Roligt att få veta att ni fanns. Se till att fler känner till den. Skicka gärna lite aktuella punkter då och då via mail. Skicka ut info foldrar till F- klassen så att det uppmärksammas tidigt. skulle gärna få mer information Till vår skola får vi gratismaterial från Trafikkalendern. Vi känner inte till trafikeniskolan, men vi skulle gärna ert material också. Vi planerar nu för en trafikdag som vi ska ha i mitten av maj. Vet inte, kan inte uttala mig Aldrig använt sidan. har inga behöver sätta mig in mer Har inga. (2 st) Har ingen kunskap om materialet än. Har inte hunnit kolla igenom sidan än. Har inte tillreklig kännedom om sidan Inget svar. Jag behöver se materialet först innan jag kan lämna synpunkter. Jag måste först läsa på lite om vad Trafiken i skolan är för någonting innan jag kan 16

17 uttala mig om det. Jag vet för lite om Teknikeniskolan.se för att se att några förbättringar behövs Jag är inte så insatt att jag skulle kunna ge förslag till förbättringar Kan inte uttala mig! Kände inte till att det fanns. Måste arbeta med det mer för att kunna säga nåt om det Svarar ja om jag finner det intressant för mina elever men kan som sagt inte veta det än. vet ej (8 st) Vet ej då jag inte sett materialet Vet ej ännu! Vet ej. Ska prova först Vet inte tillräckligt mycket. Vet inte, jag känner inte tilldenna webbplats Vet, ej, då jag ej använt det. Återkommer när jag satt mig in i materialet. Övrigt Eftersom jag inte använt det förtjänar jag ingen lott! Jag kan inte rek något jag inte känner till Kan just nu inte peka på några, då jag inte använt hela materialet utan bitar av det. Refererar troligen till Trafikkalendern Kanske skulle det finnas ett häfte med märken som varje elev en gång i veckan kan ta och sätta in i sin kalender. Klistra fast och då fokusera på en uppgift som handlar om trafiken Mer varierande uppgifter år från år. Något större almanacka för oss på lågstadiet. 17

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Trafiken i praktiken årskurs 6 9.

Trafiken i praktiken årskurs 6 9. Trafiken i praktiken årskurs 6 9. Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att trafiksäkerhets arbetet ska ge någon

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 4-5

Trafiken i praktiken Åk 4-5 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 4-5 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Trafikkalendern har funnits i 23 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik.

Trafikkalendern har funnits i 23 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. har funnits i 23 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. Läsåret 2013/2014 distribueras materialet till drygt 500 000 skolbarn i årskurs F-6, 27 000 lärare

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Vilka förändringar har utvecklingsarbetet medfört gällande undervisning och/eller klassrumsorganisation? Jag tycker att eleverna har kommit igång

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Trafikdiplomerad skola

Trafikdiplomerad skola 2012-09-21 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafikdiplomerad skola Att arbeta långsiktigt med trafiksäkerhet är avgörande för vilken effekt trafikundervisningen har. Det är det lilla arbetet i vardagen som

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

Sammanfa2ning sta6s6k över deltagande. 11 kommuner totalt 258 anmälda klasser elever km 32,35 ton CO2

Sammanfa2ning sta6s6k över deltagande. 11 kommuner totalt 258 anmälda klasser elever km 32,35 ton CO2 Uppföljning 2015 Sammanfa2ning sta6s6k över deltagande 11 kommuner totalt 258 anmälda klasser 6 023 elever 181 716 km 32,35 ton CO2 Uppföljning På egna ben 2015 Enkätundersökning (Defgo.se) 233 enkäter

Läs mer

Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör!

Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör! Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör! Lektionsförslagen för de yngre till årets Tidningsveckan består av två delar,

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under hösten 2011. Deltagarnas

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 15/11/19 Förutsättningar som i stor utsträckning påverkat resultat 2014/2015 Eleverna har generellt bra kunskaper och är intresserade av

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

AV TRAFIKKALENDERN HEJ!

AV TRAFIKKALENDERN HEJ! 4:e UTGÅVAN AV TRAFIKKALENDERN HEJ! Trafikkalendern har funnits i 4 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. Läsåret 0/01 distribueras materialet till drygt

Läs mer

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation?

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation? 1. Hur tycker du att det har varit att gå i sjuan som helhet? Gör ett omdöme som handlar om rolighetsgraden (hur kul det har varit) och ett omdöme som handlar om hur du upplever ditt lärande (hur mycket

Läs mer

Stöd för genomförandet

Stöd för genomförandet Till varje fråga anges ett syfte, utom i de fall där frågan är självförklarande. Utöver detta finner du exempel på hur ett resonemang kring ett alternativ kan se ut. Dessa exempel kan du använda som stöd

Läs mer

Hej! Trafikkalendern har funnits i 25 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik.

Hej! Trafikkalendern har funnits i 25 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. Årgång 25 Hej! Trafikkalendern har funnits i 25 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. Läsåret 2015/2016 distribueras materialet till drygt 500 000 skolbarn

Läs mer

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. HEJ! FÖR TIONDE ÅRET I RAD ARRANGERAS DEN NATIONELLA UTMANINGEN GÅ OCH CYKLA TILL SKOLAN SOM VÄNDER SIG TILL SVERIGES ALLA ELEVER OCH PEDAGOGER I ÅR F-6. AKTIVITETEN ARRANGERAS AV TRAFIKKALENDERN - SVERIGES

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 6-9

Trafiken i praktiken Åk 6-9 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 6-9 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? ( 1 anger lägsta betyg, anger högsta betyg) Fråga 1 Fråga 1 Motivering: Bl a jätteintressant att träffa folk från

Läs mer

Unga och Internet Sektionen för förebyggande arbete

Unga och Internet Sektionen för förebyggande arbete Unga och Internet Sektionen för förebyggande arbete Mantha Kasagianni Kvällens upplägg o Kort information om sektionen för förebyggande arbete o Insatser på skolor I Botkyrka o Barns svar med diskussioner

Läs mer

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Samsas i trafiken. Malmö stad, Gatukontoret

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Samsas i trafiken. Malmö stad, Gatukontoret Trafiksäkra skolan Lärarhandledning Tema Samsas i trafiken Malmö stad, Gatukontoret Samsas i trafiken Lärarhandledning Trafiksäkra Skolan ska ses som både en uppmaning och ett påstående. Övergripande mål

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Lathund att skapa och tilldela en LPP

Lathund att skapa och tilldela en LPP Lathund att skapa och tilldela en LPP Här presenteras ett sätt att steg-för-steg ta fram en lokal pedagogisk planering för ett arbetsmoment eller en terminsplanering i ett ämne eller ett ämnesövergripande

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen

Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen Varför stödmaterial för förskoleklassen? Ny skollag och ny läroplan Förbättra likvärdigheten Tydliggöra rektorns ansvar Bidra till kompetensutveckling diskussionsfrågor

Läs mer

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 MatTE Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 Hej, Ingrid Margareta Vi vill nu berätta för dig om Eldorado läromedlet för FK-6 som vi hoppas ska bli ett tryggt och inspirerande verktyg för dig som pedagog, och

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT!

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Charlotte Berglund 070-5148307 Professionell Utveckling i Sverige AB 4 skolledarträffar! - Leda lärande (skolledare från

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Enkätfrågor 30 mars 2012. Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan.

Enkätfrågor 30 mars 2012. Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan. Linnéskolan, Alingsås Enkätfrågor 30 mars 2012 Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan. Välkommen att vara med och utforma de enkäter vi kommer att använda i vår. Lämna

Läs mer

Enkätresultat. Kursutvärdering öppen Datum: :57:27. Enkät: Status:

Enkätresultat. Kursutvärdering öppen Datum: :57:27. Enkät: Status: Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering öppen Datum: 2012-02-29 08:57:27 Grupp: Aktiverade deltagare (LFD200 H11 Läkemedel för djur) Besvarad av: 9(19) (47%) Typsjukdomar hos hund, katt och gnagare

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Enkät till föräldrar och vårdnadshavare om PTA:s kommunikation med mera

Enkät till föräldrar och vårdnadshavare om PTA:s kommunikation med mera Enkät till föräldrar och vårdnadshavare om PTA:s kommunikation med mera den 6 februari 2016 320 Totalt antal svar Skapad: den 25 januari 2016 Fullständiga svar: 304 Q1: Bakgrundsfråga till dig som svarar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Träff 7 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 7) hinner behandlas.

Träff 7 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 7) hinner behandlas. Träff 7 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 7) hinner behandlas. 2. Jämför vad ni skrivit om den föregående terminens fortbildningsarbete. 3.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Vilja veta! En lektion om vår medievardag för mellanstadiet respektive högstadiet. www.statensmedierad.se

Vilja veta! En lektion om vår medievardag för mellanstadiet respektive högstadiet. www.statensmedierad.se Vilja veta! En lektion om vår medievardag för mellanstadiet respektive högstadiet www.statensmedierad.se Vilja veta! En lektion om vår medievardag för mellanstadiet respektive högstadiet Inledning Det

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

1 of 6 15/02/2007 23:26 Enkätresultat Enkät: Enkät 479896 Status: öppen Datum: 2007-02-15 23:26:10 Grupp: Aktiverade deltagare (5C1108 Tillämpad fysik, mekanik) Besvarad av: 7(58) (12%) Sidan besökt av:

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Bo Hjalmarsson och Maria Lindborg hösten 2011 Upplägg av dagen Vi presenterar och resonerar kring Tematiska föräldramöten Ni kommer att få prova på delar av materialet

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II 1 ( 6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Miguel Giménez Johan Holtström THFR41 Miguel Giménez Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2 Kursens

Läs mer

Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen

Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen Viktiga telefonnummer: Fritids: 508 156 24 (detta nummer finns vi ALLTID på) Näcken (sjukanmälan): 508 156 24 Taxiändringar/frågor: 50815621 Tom Hagman, rektor:

Läs mer

5 I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande?

5 I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? Kursvärdering Patent, varumärke och design - information som inspiration HT13 ÖVDFR1 10 hp Kursansvariga: Ingrid Johansson Rolf Hasslöw Antal registrerade studenter: 30 Antal besvarade: 7 Antodkända studenter

Läs mer

Digitalt basläromedel i matte åk 1-3

Digitalt basläromedel i matte åk 1-3 as er ns La n re vå Digitalt basläromedel i matte åk 1-3 15 20 Edimia Education AB 2014 Om Edimia Teamet bakom läromedlet har många års erfarenhet av läromedelsproduktion. Ett team med stor passion och

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

HEJ! Hammarby Kaj Stockholm Tel

HEJ!  Hammarby Kaj Stockholm Tel HEJ! Trafikkalendern har funnits i 26 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. Läsåret 2016/2017 distribueras materialet till drygt 500 000 skolbarn i årskurs

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Elevers utvärdering av Evolutionstrappan. Skola: Solängsskolan, Gävle Lärare: Gunilla Djuvfelt Antal elever: sex st. Metod.

Elevers utvärdering av Evolutionstrappan. Skola: Solängsskolan, Gävle Lärare: Gunilla Djuvfelt Antal elever: sex st. Metod. Elevers utvärdering av Evolutionstrappan Skola: Solängsskolan, Gävle Lärare: Gunilla Djuvfelt : sex st Metod De elever som skulle delta i utvärdering av Evolutionstrappan fick information att ta hem till

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Moderna Språk. LGR 11 och verkligheten. Cajsa Uddefors 2011-10-17

Moderna Språk. LGR 11 och verkligheten. Cajsa Uddefors 2011-10-17 Moderna Språk LGR 11 och verkligheten Cajsa Uddefors 2011-10-17 Mitt uppdrag idag! Visa och beskriva hur jag gör för att stimulera elevernas livslånga språkutveckling.! Hur gör jag för att utveckla de

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Hej! Trafikkalendern har funnits i 22 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik.

Hej! Trafikkalendern har funnits i 22 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. Hej! har funnits i 22 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. Läsåret 2012/2013 distribueras materialet till drygt 500 000 skolbarn i årskurs F-6, 27 000

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

GATSMART INTRODUKTION OCH ARBETSBLAD

GATSMART INTRODUKTION OCH ARBETSBLAD 1 GATSMART INTRODUKTION OCH ARBETSBLAD GATSMART - EN SERIE OM TRAFIK FÖR LÅGSTADIET 5 tv-program à 15 minuter Målgrupp: årskurs 1-3 I serien Gatsmart ingår följande program: 1. Korsa gatan AV nr: 102478tv1

Läs mer

Matematiklyftet i förskoleklassen. Lärportalen. för matematik

Matematiklyftet i förskoleklassen. Lärportalen. för matematik Matematiklyftet i förskoleklassen Lärportalen för matematik Matematiklyftet i förskole klassen är en del av en unik satsning på fortbildning i mate matikdidaktik och riktar sig till personal i förskoleklass.

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Det utmärkta matrådet! Så påverkar du maten på din skola Det här är ett matråd Varje skola

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER Kvalitetsgranskning Undervisningen i särskolan 2009/2010 2 Av denna PM framgår vilka tre centrala frågor som ska granskas och bedömas i denna kvalitetsgranskning. Dessa frågor

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller Lektionen är skriven av Theres Farcher lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har kopplat lektionen till Svenska Direkt 7 grundbok och studiebok. Svenska Direkt är skriven av Cecilia Peña, Lisa

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

1 (1)

1 (1) Triaden Triaden är ett trafik-, brotts- och drogförebyggande program som vänder sig till eleverna i årskurserna 4, 5 och 6 i Sverige. För att knyta an föräldrarna i elevernas arbete i skolan så har dessa

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

Multimediasuccén från Storbritannien är här!

Multimediasuccén från Storbritannien är här! Multimediasuccén från Storbritannien är här! Liber espresso är ett omfattande, ämnesövergripande digitalt arkiv för F 6 som ständigt växer och uppdateras. Nyfiken p å framtide ns skola? Öp pna här >> Med

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under våren 2013. Deltagarnas

Läs mer

Läs mer på www.storyline.se

Läs mer på www.storyline.se Bilgren hela Storyline.doc Sidan 1 av 7 Till pedagogerna Vad är Storyline? Storyline är ett arbetssätt där vi jobbar med målen i form av en berättelse. Vi använder berättelsens form för att skapa sammanhang

Läs mer

10 olika sätt att genomföra IUP-processen

10 olika sätt att genomföra IUP-processen 10 olika sätt att genomföra IUP-processen augusti 2012 Visualisera och effektivisera IUP-processen på er skola? Hur ska ni genomföra IUP-processen pedagogisk, undervisning, skriftliga omdömen, framåtsyftande

Läs mer

Träff 1 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 8) hinner behandlas.

Träff 1 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 8) hinner behandlas. Träff 1 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 8) hinner behandlas. 2. Diskutera kursuppläggningsförslaget. Bestäm veckor och tider för de olika

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^

Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^ VCc ^j^\ Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^ Specialpedagogiska skolmyndigheten Definition Tvåspråkighet: Funktionell tvåspråkighet innebär att kunna använda båda språken för att kommunicera med omvärlden,

Läs mer

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Tidplan inför Läsåret 2016/17 Okt-nov -15 Rektorer planerar

Läs mer

VILL NI VARA MED OCH SKAPA

VILL NI VARA MED OCH SKAPA VILL NI VARA MED OCH SKAPA spring i bena Lärarhandledning www.activestep.se Susanna Norén Sjukgymnast och initiativtagare till Active Step Människor, hälsa och motion har engagerat mig så länge jag kan

Läs mer

Vänlig väg till skolan

Vänlig väg till skolan Vänlig väg till skolan Jag har 261 steg till skolan och jag gillar att gå. Christopher, Risebergaskolan, Malmö Att gå eller cykla till skolan gör barnen piggare, friskare och minskar biltrafiken. Det sparar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan 4-6 Sjötofta

Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan 4-6 Sjötofta Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundskolan 4-6 Sjötofta Innehåll 1 Anvisningar 3 2 Resultat 4 2.1 Kunskaper Utbildningsresultat... 4 2.1.1 Har i nuläget förväntade kunskaper för kunskapskravet

Läs mer

Sammanställning av webbenkät om miljökalender Gör Miljösmarta val och njut av livet. Sidan 1 av 8

Sammanställning av webbenkät om miljökalender Gör Miljösmarta val och njut av livet. Sidan 1 av 8 ic Sammanställning av webbenkät om miljökalender 2012 Gör Miljösmarta val och njut av livet Härryda kommun Victoria Hill juni 2012 Sidan 1 av 8 Bakgrund Miljösamordningen ansvarar för att miljökalendern

Läs mer