Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014"

Transkript

1 Dokumentation lärträff BFL 19/ Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll. Inför varje möte så ska vi uppdatera oss på wikispaces. Vi känner att våra träffar sår frön som vi använder oss av i vårt dagliga arbete även om detibland för oss är svårt att sätta fingret på konkreta händelser. Gruppens förväntningar på lärledaren: Att hålla strukturen på mötet, se till att vi i gruppen håller den röda tråden, fungera som en länk mellan gruppen och GR och fördela talutrymmet. Lärledarens fortsatta roll är fortsättningsvis att stötta gruppen i vad den kommer fram till att den vill går genomföra/prova för att den ska känna att den går framåt. I gruppen beslutade vi att inför nästa träff 19/3 fundera kring vilka aktiviteter vi gör för att synliggöra lärandet för eleverna. Vi skapar en mailgrupp där vi håller kontakt med varandra. Där kan vi lägga tips, frågor eller annan information som gäller oss i BFL-gruppen. Grupp 2 Förväntningar på Bfl. Anpassning till barn på lågstadiet. Hur ger man respons till elever på lågstadiet? Vad har vi redan provat. No hands up, utvärderingar, kamratbedömningar. Läst artikel och diskuterat runt den. Grupp 3 Grupp 4 Presentation. Vi berättade för varandra vilka erfarenheter och förväntningar vi hade och vad vi hade gjort. Förväntningarna är stora och vi ser alla fram emot en givande grupp även om vi verkar bli få.

2 Grupp 5 Vi började med att prata om "no hands up". Flera av lärarna har börjat arbeta med miniwhiteborads och eleverna har varit mycket intresserade. Några lärare har använt den i matematik för att bland annat träna area och andra i svenska för att träna läsförståelse. Lärarna upplever det som att eleverna är mer delaktiga än tidigare. På Strömsskolan har man arbetat med dessa sedan i höstas medan man på Fuxernaskolans lågstadie har haft dem i ca en vecka. Vad gör vi med elever som tycker det är obehagligt med "no hands up", det vill säga att man kan få frågor utan att räcka upp handen? En lärare berättar att hon låter sina elever välja ut någon som kan hjälpa dem att komma på svaret på frågan. En lärare har berättat att eleverna har uppfattat denna förändring olika. En del har reagerat positivt och andra negativt. Vi diskuterade också under vilka olika situationer man kan använda sina whiteboards. En annan lärare berättade att det har varit svårast att övertyga flickorna om att gilla de nya verktygen. Vi diskuterade om någon använder elevrespons i sin undervisning: En lärare lärare låter en elev berätta något och de andra ger respons. En annan arbetar med nyheter där några elever får berätta och andra ger respons. En annan lärare berättar att eleverna får ge respons på varandras texter. Hur använder vi appar och ipads? Det ser väldigt olika ut eftersom en del årskurser har ipads och andra inte. Ska vi kunna utveckla arbetat med appar så behöver alla lärare och elever först få ipads och sedan möjlighet att kunna köpa appar som kostar pengar. Vilka appar används? Lärarnas uppfattning är att det finns bra appar i matte och engelska men dåligt utbud i svenska. Det är synd att inte de yngre eleverna får ipads eftersom det finns ett stort utbud av användbara appar för elever i yngre åldrar. En app som är användbar för de som ska lära sig att skriva heter "Grid player". Ta ansvar för sitt eget lärande: Vi har provat olika idéer som vi fått genom Bfl i klassrummen. En del använder t.ex. stickor och andra miniwhiteboards. Ystad kommun har en webbsida med många användbara länkar till ämnen som kan användas i undervisningen. Till nästa gång: Hur har vi arbetat vidare med "No hands up" i klassrummen.

3 Grupp 6 Förväntningar på vår grupp är att vi tar ett gemensamt ansvar och gör våra uppgifter i handlingsplanerna. Kan vi se filmerna och läsa dokumenten innan träffen för att få mer tid till diskussion? Vi diskuterar vid nästa lärträff eftersom alla i gruppen inte var närvarande. Viktigt att vi utvärderar vad vi gjort och att vi följer upp och inte hittar på nya saker för snabbt. Alla i gruppen har arbetat med No-hands och använt Names in a hat, glasspinnar och lappar. Nackdelen med Name s in a hat kan vara att varje namn bara kommer upp en gång. Önskemål i gruppen om att arbeta med Röda tråden (ämnes), vilket kommer att ske under nästa studiedag. Till nästa lärträff testar vi Answergarden för att synliggöra lärandet. Grupp 7 No hands up tycks genomsyra samtliga skolor. Eleverna är inte nöjda, de som inte får svara i Klassen blir missnöjda. Kan vara svårt med NHU i stor grupp. De duktiga känner sig inte uppmärksammade. Det finns elever som svarar rakt ut, även om de inte har fått ordet. Finns en viss lugn eftersom de väntar in vem som ska få ordet. En del grupper vill gärna att namnstickorna används. Viktigt att känna sig bekväm, att det passar till min lärstil. Kommunikation är en av punkterna som de tysta eleverna kan få möjlighet att visa sin styrka i, de kan inte smita undan. Det finns elever som blir stressade eftersom de upplever att de känner att de blir alltmer bedömda i allt fler situationer, några bryr sig inte medan andra oroar sig. Viktigt att elever får respons på det som de gjort. Det är bra att kunna sprida sparandet i klassrummet, kan öka lusten att svara. Kamratbedömning, parvis för att diskutera och motivera utifrån kunskapskraven. Kamratbedömning funkar bra i de flesta sammanhangen.

4 Kamratbedömning utifrån matematikens muntliga prov är en bra metod där deras förmåga att använda ämnesorden i sina riktiga sammanhang. De kan lära varandra, förklara och visa. Grupp 8 Förslag att man schematekniskt försöker göra en bättre lösning istället för att börja så sent som Många är trötta och lite oinspirerade efter en hel arbetsdag. Skulle vara önskvärt att kunna börja tidigare. Många orosmoment och funderingar kring vad händer T.ex med 7-9 på Tingberg som tar energi. Vad händer med organisationen mm. BFL kommer ju att vara aktuellt i vilket fall. Vi diskuterade olika metoder: No hands fördelar, nackdelar. Hur det har fungerat. Moxtra är en bra app. mentimeter IPad är bra men det har en del problematik kring det och då kan det vara svårt att använda det som pedagogiskt verktyg, T.ex många trasiga ipads. Metoder är bra att få till sig, men det grundläggande att det finns ett bra klassklimat för att kunna genomföra det. Tycker att det är bra att man ser på film gemensamt så man har något att diskutera. Nästa träff 19/3 ta med oss ett positivt tänk. Grupp 9 No hands - hur har det gått? En del har provat, andra inte.. Fördelar Har tänkt till hur man ställer frågor Har provat små whiteboards vilket varit bra, alla svarar och är delaktiga. Mer och fler aktiva elever Nackdelar

5 Muggarna har testats i textilslöjden, trodde mycket på det men det visade sig vara svårt. Under syslöjden rör sig elever och lärare runt i klassrummet, vilket gör det lite svårt/onödigt med muggarna. Inte funktionellt i detta ämne. Viktigt! Anpassa! Tänk på att vissa elever kan uppleva det väldigt jobbigt att få ordet "slumpmässigt". Att göra lika för alla är det mest orättvisa, vi kan låta elever slippa få ordet om vi vet att det är väldigt jobbigt för dem. Vi kan prova No hands i mindre grupper, för att "träna" på situationen, alla fixar det inte i helklass. Vi läste och diskuterade kort artikeln Formativa frågor i biologi. (Bra tips ang filmning) Till nästa gång.. Vad vill vi prova till nästa gång 19/3-14 (för att förbättra elevers lärande)? Vad vill vi få ut av gruppen/vad vill vi ha framöver? Träffas ämnesvis Önskemål: föreläsningar (med efterföljande diskussioner för att bolla tankar och utvecklas) Att lärledaren ställer frågor till oss i gruppen (under tiden vi diskuterar, för att "lyfta diskussionen") Grupp 10 Sammanfattning: No- hands har använts i varierande grad. Från att inte använda det alls till att använda det varje lektion. De flesta har upplevt det som något positivt. Names in a hat har använts. Här slumpas inte namn fram. Men man kan lägga in varje namn två gånger för att få den slumpmässiga funktionen. Pick a student. Fördelen med den är att det finns en randomfunktion. Vi pratade vidare om risken med vinnare och förlorare. "Blyga" elever backar och säger "vet inte". Tappar vi dessa elever eller blir de faktiskt sedda? Några av oss använder sig av livlina. Kan man inte så får man be någon annan hjälpa en med svaret. Finns det då en risk med att en "elitgrupp" bildas som alla vänder sig till om man inte kan. Man kan om frågan är svår för flera låta dem använda sig av vanlig handuppräckning.

6 Förslag: anpassa frågan efter person. Se i så fall till att ha namnet framme före frågan ställs. Vi kan se en vinst i att fler lyssnar; att man vet inte när man får frågan. Det går att lägga in andra funktioner än namn, ex. Googla eller diskussion, eleven ställer nästa fråga. Nackdel: En del elever upplever det som frustrerande att inte få svara. Att använda den alltid kan vara svårt. Att utgå ifrån den kan vara bra. Dock bör det finnas utrymme till att inte alltid använda no- hands. Utvärdering Hur ska vi fortsätta? Ska vi utgå ifrån samma handlingsplan eller fortsätta med varsin? Ett problem som kan uppstå är att våra ämnen ser väldigt olika ut. Samtidigt kan vi hjälpa varandra att hitta nya ingångar till våra ämnen. Vi diskuterar vad som skulle kunna vara vår nya handlingsplan. Vi beslutar att vi ska arbeta med no-hands till nästa gång. Vi ska också fundera över när det inte fungerar och hur vi löser det. Vi ska även fundera över vad vi skulle vilja jobba med framöver. Vi bestämmer också att vi ska komma förberedda till varje tillfälle genom att läsa in oss på den litteratur som hör till varje tillfälle. Det innebär att vi har två läxor till nästa gång. Grupp 11

7

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Elevens och lärarens ansvar

Elevens och lärarens ansvar Elevens och lärarens ansvar Matematik är av tradition ett ämne där läraren ger uppgifter som eleverna skall lösa. Leder det till att läraren övertar elevens ansvar för att lära matematik? Funderar eleverna

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 0 Handboken för sociala entrepenörer Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 Hejsan, Det du håller i din hand är en handbok i att driva projekt. Boken är framtagen inom Röda Korsets Ungdomsförbunds

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg AV-nr 101022tv 1-3 I en klass för sig I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola Författare: Clara Holmberg Inledning: Programserien vill inspirera till diskussion kring olika teman, stärka identiteten

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer