W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen"

Transkript

1 W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok Välkommen

2 Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion...8 Projektorns funktioner...8 Förpackningens innehåll...9 Standardtillbehör... 9 Valfria tillbehör... 9 Projektorns utsida...10 Framsida och ovansida Baksida Undersidan Kontroller och funktioner...11 Projektor...11 Fjärrkontrollen Byta batterier i fjärrkontrollen Fjärrkontrollens effektiva räckvidd Installera projektorn Välja placering...14 Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden...15 Hur du avgör projektorns placering för en given skärmstorlek Hur du avgör rekommenderad skärmstorlek för ett givet avstånd Installera en skärm med bildförhållandet 16: Installera en skärm med bildförhållandet 4: Flytta projektorlinsen...18 Anslutning Ansluta en dator...19 Ansluta videokällor...20 Ansluta en HDMI-enhet Ansluta en komponentvideokälla Ansluta en S-video- eller kompositvideokälla Använda projektorn Starta...23 Använda lösenordsfunktionen...24 Ställa in ett lösenord Om du glömmer bort lösenordet Procedur för återställning av lösenordet Ändra lösenord Avaktivera lösenordsfunktionen Byta ingångssignal...25 Aktivera automatisk källsökning Innehåll

3 Öka hastigheten på källsökning...26 Justera den projicerade bilden...26 Justera projiceringsvinkeln...26 Finjustera bildstorlek och skärpa...26 Korrigera tvådimensionell keystone...26 Korrigering av kudd- och cylinderformad skevhet...27 Optimera bilden Välja bildläge Justera bildkvaliteten Välja bildförhållande...29 Kontroller av avancerad bildkvalitet...30 Ställa in svart nivå...30 Justera bildskärpan...31 Välja färgtemperatur...31 Ställa in önskad färgtemperatur...31 Färghantering...32 Aktivera det blå filtret...32 Användning vid hög höjd...33 Söka efter detaljer i den projicerade bilden...33 Skapa en egen startskärmbild...33 Anpassa projektorns menyvisning...34 Stänga av strömmen...34 Menyer Skärmmenyernas struktur...35 Använda menyerna...36 Menyn Bild enkel...37 Menyn Bild avancerad...38 Menyn Visning...38 Menyn Systeminställning...39 Menyn Avancerade inställningar...40 Menyn Information...41 Underhåll Skötsel...42 Rengöra linsen...42 Förvaring...42 Transport...42 Rengöra och byta dammfilter...42 Information om lampan...44 Beräkna lamptid...44 Byta lampa...45 Information om temperatur...47 Innehåll 3

4 Indikatorer Felsökning Specifikationer Projektorspecifikationer...50 Optik El Kontakter Allmänna egenskaper Mått...50 Frekvenstabell...51 Information om garanti och copyright Copyright...53 Ansvarsfriskrivning...53 Garanti...53 Information om bestämmelser FCC-information...54 EEG-information...54 MIC-information...54 WEEE-direktiv Innehåll

5 Viktiga säkerhetsanvisningar Din BenQ-projektor har utformats och testats för att uppfylla kraven i aktuella standarder beträffande säkerhet hos informationsteknikutrustning. För att du ska kunna använda produkten på ett säkert sätt är det dock viktigt att du följer instruktionerna i den här handboken samt dem som finns angivna på produkten. Säkerhetsinstruktioner 1. Läs den här handboken innan du använder projektorn. Förvara handboken på ett säkert ställe för framtida referens. 2. Placera alltid projektorn på en plan yta när du använder den. - Placera inte projektorn på ostadigt underlag eftersom den kan falla ned och skadas. 4. Placera inte projektorn i någon av följande miljöer: - i trånga eller dåligt ventilerade utrymmen. Se till att det är minst 50 cm avstånd från väggar och fritt luftflöde runt projektorn. - på platser där det kan bli mycket varmt, t.ex. i en bil med stängda rutor. - på platser med fukt, damm eller cigarettrök, som kan förstöra de optiska komponenterna, förkorta projektorns livslängd och göra visningen mörkare. - Placera ingenting lättantändligt i närheten av projektorn. - Använd inte projektorn om den lutar mer än 10 grader åt vänster eller höger eller mer än 15 grader framåt eller bakåt. - nära ett brandlarm. - på platser med en omgivande temperatur över 40 C / 104 F. - på platser där höjden över havet är högre än 3050 meter / fot. 3. Projektorn får endast lämnas in till en kvalificerad tekniker när den behöver servas eller repareras meter Viktiga säkerhetsanvisningar 5

6 5. Blockera inte ventilationshålen när projektorn är igång (inte heller i viloläge): - Täck inte över projektorn med något föremål. - Placera inte projektorn på en filt, ett täcke eller någon annan mjuk yta. Säkerhetsinstruktioner (forts.) 9. Titta aldrig rakt in i projektorns lins medan den används. Din syn kan skadas. 6. I områden där nätspänningen varierar med ±10 volt bör du ansluta projektorn via en spänningsstabilisator, ett överspänningsskydd eller en enhet för strömförsörjning utan avbrott (UPS). 10. Du bör inte använda projektorlampan längre än angiven livslängd. Om du använder lampan längre än den angivna livslängden finns det en viss risk att den exploderar. 7. Kliv inte på projektorn och placera inte några föremål ovanpå den. 11. Lampan blir mycket varm när projektorn används. Låt projektorn kylas av under cirka 45 minuter innan du tar bort lampmonteringen för att byta lampa. 8. Placera inte vätska i närheten av projektorn. Garantin upphävs om du spiller vätska i projektorn. Om projektorn blir blöt drar du ut sladden ur vägguttaget och ringer till BenQ för att få den reparerad. 6 Viktiga säkerhetsanvisningar

7 12. Försök aldrig byta lampmonteringen förrän projektorn har svalnat och du har dragit ut nätsladden ur vägguttaget. Säkerhetsinstruktioner (forts.) 15. Med den här projektorn kan du visa omvända bilder för takmontering. Om du vill montera projektorn i taket bör du använda en takmonteringssats från BenQ. 13. Försök inte plocka isär projektorn. På insidan finns högspänning som är livsfarlig om du råkar beröra ledande delar. De enda delarna som användaren får byta ut är lampan och luftfiltren som har egna avtagbara höljen eller åtkomstpaneler. Se sidan 42. Du får inte på några villkor lossa eller ta bort några andra höljen. Servicearbete får endast utföras av därtill kvalificerad servicepersonal. 14. Förvara inte projektorn på högkant. Om du gör det kan den välta, vilket kan vålla kroppsskada eller andra skador. Montera projektorn i taket Eftersom vi vill att du ska ha mycket nöje av din BenQ-projektor vill vi ta upp följande säkerhetsfråga för att undvika eventuell skada på personer och egendom. Om du tänker montera projektorn i taket rekommenderar vi starkt att du använder en takmonteringssats från BenQ och att du noga kontrollerar att den är ordentligt och säkert fastsatt. Om du använder en takmonteringssats av annat märke än BenQ finns det en risk att projektorn kan ramla ned från taket p.g.a. olämplig fastsättning med fel mått eller skruvlängd. Du kan köpa en takmonteringssats av märket BenQ från samma handlare som sålde BenQprojektorn till dig. BenQ rekommenderar även att du anskaffar ett separat kensingtonlås med säkerhetskabel och fäster det i fästet för kensingtonlås på projektorn och till takmonteringsfästets bottenplatta. Detta fungerar då även som en hållare för projektorn om den skulle lossna från takfästet. Viktiga säkerhetsanvisningar 7

8 Introduktion Projektorns funktioner I den här projektorn förenas högkvalitativ optisk visning och en användarvänlig utformning som gör den pålitlig och lättanvänd. Projektorn har följande funktioner: LCD-system med tre paneler som ger bättre ljusstyrka, färgmättnad och färgdjup HQV (Hollywood Quality Video) -skalningsfunktionalitet som ger utmärkt bildkvalitet med bättre kontrast och skärpa, brusreducering och rörelseoptimering Projektorn kan ställas in på många sätt eftersom linsförskjutningsspaken styrs intuitivt. Unik kylsystemdesign som hindrar onödigt fläktljud. Det är lägre än 32 db i ekonomiläge. Valfri funktion för lösenordsskydd Lins av hög kvalitet med manuell zoom Digital tvåvägs-keystone-korrigering, korrigering av kudd- och cylinderformad skevhet Projektionslampa med ultrahög ljusstyrka Skärmmenyer på flera språk Möjlighet att växla mellan normalt läge och ekonomiläge för minskad strömförbrukning Kraftfull AV-funktion som ger en videobild med hög kvalitet Dynamiskt irissystem för att uppnå ett kontrastförhållande på 5000:1 Komponent-HDTV-kompatibel Många anslutningar till din video- och datorutrustning Den synbara ljusstyrkan i den projicerade bilden varierar beroende på ljusförhållandena och inställningarna för kontrast/ljusstyrka, och ljusstyrkan är proportionerlig till projektionsavståndet. Lampans ljusstyrka minskar med tiden och kan variera inom lamptillverkarens specifikation. Detta är normalt och förväntat. 8 Introduktion

9 Förpackningens innehåll Projektorn levereras med de kablar som behövs för anslutning till dator eller videoutrustning. Vissa artiklar finns eventuellt inte tillgängliga beroende på var du köpt den. Hör med inköpsstället. Standardtillbehör Tillbehör kan skifta mellan regioner och kan se annorlunda ut än dem på bilderna. Projektor Fjärrkontroll och två AAA-batterier Användarhandbok Snabbstartsguide Cd-skiva med användarhandbok Garantisedel Säkerhetshandbok Nätsladd Komponentvideokabel Valfria tillbehör 1. HDMI-kabel 2. Paket med reservlampa 3. Takmonteringssats Introduktion 9

10 Projektorns utsida Framsida och ovansida Utvändig kontrollpanel (Se sidan 11 för mer information) 2. Ventilation (varmluftsutblås) 3. Justering av fokus och zoom 4. Främre IR-sensor 5. Projektorlins 6. Ingång (sval luftintag) 7. Linsförskjutningsspak 8. Linsskydd Baksida Se Anslutning på sidan 19 för mer information om anslutning Främre justeringsfot 10. Anslutning för nätsladd 11. Bakre IR-sensor 12. RS-232C-port 13. USB-uttag 14. HDMI-port 15. RGB-uttag 16. Komponentvideoingångar (RCA) Giltiga videosignaler är Y/PB/PR eller Y/CB/CR 17. Kompositvideoingång (RCA) 18. S-videoingång (mini-din med 4 stift) 19. Likströmsuttag på 12 VDC Det används för att starta externa enheter som t.ex. en elektrisk skärm eller ljuskontroller. Kontakta din återförsäljare för information om hur du ansluter dessa enheter. Observera att den totala maxströmstyrkan inte får överstiga 0,5 A. 20. Ingång (sval luftintag) 21. Fäste för kensingtonlås Undersidan Skruvhål till takmonteringssatsen 23. Galler till dammfiltret 24. Lamphölje Introduktion

11 Kontroller och funktioner Projektor Fokusring Justerar den projicerade bildens skärpa. Se Finjustera bildstorlek och skärpa på sidan 26 för mer information. 2. Zoomring Justerar bildstorleken. Se Finjustera bildstorlek och skärpa på sidan 26 för mer information. 3. Ström Sätter på och stänger av projektorn. Se sidorna 23, 34 och 47 för mer information. 4. POWER-indikatorlampa Tänds eller blinkar när projektorn är i gång. Se Information om temperatur på sidan 47 för mer information. 5. MENU Används till att aktivera och inaktivera skärmvisningsmenyn. Se Använda menyerna på sidan 36 för mer information. 6. Keystone-/pilknappar ( vänster, upp, höger, ned) Manuell korrigering av bildförvrängning som uppstår på grund av projiceringsvinkeln. Se Korrigera tvådimensionell keystone på sidan 26 för mer information. När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna som riktningstangenter till att välja menyalternativ och göra justeringar. Se Använda menyerna på sidan 36 för mer information MODE Väljer stegvis en förinställd bildinställning som finns tillgänglig. Se 1. Välja bildläge på sidan 28 för mer information. 8. ENTER Utför det menyalternativ som du har valt på skärmvisningsmenyn. Se Använda menyerna på sidan 36 för mer information. 9. TEMPeraturvarningslampa Tänds eller blinkar om projektorn blir för varm. Se Information om temperatur på sidan 47 för mer information. 10. LAMPindikator Tänds eller blinkar när det är problem med projektorlampan. Se Information om temperatur på sidan 47 för mer information. 11. EXIT Avslutar och sparar alla ändringar som gjorts via skärmmenyn. Se Använda menyerna på sidan 36 för mer information. 12. SOURCE Väljer stegvis ingångssignalen D-SUB, HDMI, Video, S-Video, COMP1 eller COMP2. Se Byta ingångssignal på sidan 25 för mer information. 6 Introduktion 11

12 Fjärrkontrollen 1. POWER 1 Sätter på och stänger av projektorn. Se sidorna 23, 34 och 47 för mer information Källknappar (COMP1, COMP2, VIDEO, HDMI, D-SUB, S-VIDEO) Väljer en ingångskälla som ska visas. Se Byta ingångssignal på sidan 25 för 3 mer information. 3. Knappar för bildförhållande 4 (ANA (Anamorfisk), 4:3, LB (Brevlåda), WIDE, REAL) Väljer det bildförhållande som ska användas för visning. Se 3. Välja 6 5 bildförhållande på sidan 29 för mer information. 4. MODE 7 Väljer ett av bildlägena (Bioläge, dynamiskt läge, Standard, Fotoläge, 8 Användare 1, Användare 2, Användare3-läge). Se 1. Välja bildläge på sidan 28 för mer information MEMORY (1, 2 och 3) 11 Väljer bildläget Användare 1, 2 eller 3. Se 1. Välja bildläge på sidan 28 för mer information. 6. DEFAULT Återställer fabriksinställningarna för aktuellt bildläge. Se 1. Välja bildläge på sidan 28 för mer information. 7. Pilknappar ( vänster, upp, höger, ned) Flyttar aktuellt skärmmenyval i den pilens riktning som trycks ned. Se 12 Använda menyerna på sidan 36 för mer information. 8. ENTER Utför det menyalternativ som du har valt på skärmvisningsmenyn. Se Använda menyerna på sidan 36 för mer information. 9. MENU Används till att aktivera och inaktivera skärmvisningsmenyn. Se Använda menyerna på sidan 36 för mer information. 10. EXIT Avslutar och sparar alla ändringar som gjorts via skärmmenyn. Se Använda menyerna på sidan 36 för mer information. 11. Knappar för justering av bildkvalitet Se Menyn Bild enkel på sidan 37 för mer information. 12. LIGHT Tänder bakgrundsljuset på fjärrkontrollen i cirka 10 sekunder. Om du trycker på någon annan knapp medan bakgrundsljuset är tänt hålls det tänt ytterligare 10 sekunder. Tryck på lampknappen igen om du vill släcka bakgrundsljuset. 12 Introduktion

13 Byta batterier i fjärrkontrollen 1. Öppna batteriluckan genom att vända fjärrkontrollen upp och ned, trycka ned luckan vid fingerförsänkningen och skjuta upp i pilens riktning som bilden visar. Luckan skjuts av. 2. Ta bort de gamla batterierna (om det satt några i) och sätt in två nya AAA-batterier. Lägg märke till batteripolerna, som det finns instruktioner för i botten av batterifacket. Positiv pol (+) ska kopplas till positiv och negativ pol (-) till negativ. 3. Sätt tillbaka luckan genom att rikta in den mot facket och skjuta tillbaka den i läge. När du hör ett klickljud sitter den på plats. Blanda inte gamla och nya batterier och blanda inte olika sorters batterier. Låt aldrig fjärrkontrollen och batterierna ligga i varma eller fuktiga miljöer, som kök, badrum, bastu, solarium eller i stängda bilar. Släng de använda batterierna i enlighet med batteritillverkarens instruktioner och med lokala miljö- och återvinningsföreskrifter. Om du inte kommer att använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna för att förhindra batteriläckage som kan skada fjärrkontrollen. Fjärrkontrollens effektiva räckvidd Infraröda (IR) sensorer för fjärrkontroll är placerade på projektorns fram- och baksida. Du måste hålla fjärrkontrollen i en vinkel inom 45 grader vinkelrätt mot projektorns IR-sensorer för att den ska fungera. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorerna bör inte överstiga 8 meter. Kontrollera att det inte finns någonting mellan fjärrkontrollen och IR-sensorerna på projektorn som kan blockera den infraröda strålen. Kontrollera projektorn från framsidan Kontrollera projektorn från baksidan Cirka 22,5 grader Cirka 22,5 grader Introduktion 13

14 Installera projektorn Välja placering Projektorn är utformad för att installeras på något av följande fyra sätt: 1. På golvet, framför skärmen. 2. I taket, framför skärmen. 3. På golvet, bakom skärmen eller 4. i taket, bakom skärmen. Det är du själv eller storleken och formen på rummet som avgör vilken installation du väljer. Tänk på skärmens storlek och placering, var det finns ett lämpligt eluttag samt avståndet mellan projektorn och övrig utrustning. 1. På golvet, framför: 2. I taket, framför: Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn på t.ex. ett lågt bord framför skärmen. Det här är den vanligaste placeringen, och den gör att det går snabbt att installera och plocka undan projektorn. Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket framför skärmen. Om du vill fästa projektorn i taket kan du köpa en takmonteringssats från BenQ hos en återförsäljare. Ange I taket, framför på menyn Systeminställning > Projektorplacering efter att du satt på projektorn. 3. På golvet, bakom: 4. I taket, bakom: Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i på t.ex. ett lågt bord bakom skärmen. taket, bakom skärmen. Då behöver du en särskild skärm för bakprojicering. Ange På golvet, bakom på menyn Systeminställning > Projektorplacering efter att du satt på projektorn. För den här installationen behöver du en särskild skärm för bakprojicering och en takmonteringssats från BenQ. Ange I taket, bakom på menyn Systeminställning > Projektorplacering efter att du satt på projektorn. 14 Installera projektorn

15 Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden Storleken på den projicerade bilden påverkas av avståndet mellan projektorlinsen och skärmen, zoominställningen och videoformatet. BenQ har inkluderat separata tabeller över skärmstorlekar i både 16:9- och 4:3-bildförhållande som en hjälp för att hitta den idealiska placeringen för din projektor. Projektorn bör alltid förvaras horisontalt (t.ex. platt på ett bord) och vinkelrätt (90 rät vinkel) gentemot skärmens horisontala mitt. Detta förhindrar att bilden blir skev från vinklad projektion (eller projektion mot en vinklad yta). Om projektorn monteras i taket måste den monteras upp-och-ned så att den projekterar i en något nedåtgående vinkel. Denna projektor har en rörlig lins. Se Flytta projektorlinsen på sidan 18 för mer information. BenQ har inkluderat tabeller över skärmstorlekar i 16:9- och 4:3-bildförhållanden som en hjälp för att hitta den idealiska placeringen för din projektor. Den vertikala förskjutningen på höjden i tabellerna över skärmstorlekar på sidan 16 och 17 mäts när linsen flyttas helt upp eller ned. Du kan se i diagrammen på sidan 16 och 17 att med den här typen av projektion blir den projicerade bildens nedre kant vertikalt förskjuten från projektorns horisontala plan. Ifall den är monterad i taket, gäller detta den projekterade bildens övre kant. Det finns två dimensioner som måste tas i beaktning, det vinkelräta horisontella avståndet från skärmens mitt (projiceringsavstånd) och den vertikala förskjutningen på höjden från skärmens horisontella kant (förskjutning). Om projektorn flyttas längre bort från skärmen ökar den projekterade bildens storlek och den vertikala förskjutningen ökar också proportionerligt. När du avgör var du ska placera skärm och projektor måste du beakta både den projekterade bildstorleken och den vertikala förskjutningen, som är proportionerlig till projektionsavståndet. Hur du avgör projektorns placering för en given skärmstorlek 1. Hur avgör du om din skärm har bildförhållandet 16:9 eller 4:3? 2. Gå till tabellen och hitta den skärmstorlek som ligger närmast din egen i den vänstra kolumnen med namnet "Skärmdimensioner". När du hittat ditt värde söker du till höger på samma rad och hittar motsvarande genomsnittliga avstånd till skärmen i kolumnen benämnd Medel. Detta är projiceringsavståndet. Om du exempelvis har en 120-tums skärm med bildförhållandet 4:3 ska du titta i "Tabell över skärmdimensioner med bildförhållandet 4:3 (standard)". Det genomsnittliga projiceringsavståndet är 5332 mm. Om du placerar projektorn i en annan position (än den rekommenderade) måste du luta den uppåt eller nedåt för att centrera bilden på skärmen. I sådana situationer uppstår bildförvrängning. Korrigera förvrängningen med hjälp av keystone-funktionen. Se Justera den projicerade bilden på sidan 26 för mer information. Hur du avgör rekommenderad skärmstorlek för ett givet avstånd Du kan använda den här metoden om du har köpt projektorn och skulle vilja veta vilken skärmstorlek som skulle passa för ditt rum. Den maximala skärmstorleken begränsas av det fysiska utrymmet i rummet. 1. Hur avgör du om din skärm har bildförhållandet 16:9 eller 4:3? 2. Mät upp avståndet mellan projektorn och den plats du vill ha skärmen. Detta är projiceringsavståndet. 3. Titta i tabellen och hitta det närmast matchande avståndet i kolumnen Medel för medelavstånd till skärmen. Kontrollera att ditt uppmätta avstånd också är inom de minsta och maximala avstånden som är listade på medelavståndets vardera sida. 4. Använd det här värdet och titta till vänster på samma rad så hittar du motsvarande skärmdiagonal. Detta är den projicerade bildens storlek när projektorn är på det avståndet. Om du exempelvis har en skärm med bildförhållandet 16:9 och det uppmätta projiceringsavståndet är 4,5 m (4500 mm) ska du titta i "Tabell över skärmdimensioner med bildförhållandet 16:9 (bredbild)". Det närmaste matchande avståndet i kolumnen Medel är 4356 mm. Om du sedan tittar till höger på raden ser du att du behöver en skärm på 3048 mm (3,048 m). Om du endast har tillgång till skärmar med engelska mått kan du se att skärmstorleken är 10 fot (120 tum) diagonalt. Installera projektorn 15

16 Installera en skärm med bildförhållandet 16:9 Takmontering Diagonalt Förskjutning Höjd Projiceringsavstånd Linsens mitt Skärm Tak Diagonalt Installation på Höjd Förskjutning Skärm Linsens mitt Projiceringsavstånd Golv Tabell över skärmdimensioner med bildförhållandet 16:9 (bredbild) Skärmdimensioner Avstånd från skärmen i mm Vertikal förskjutning i mm Diagonalt Bredd Höjd Min. avstånd Fot Tum mm mm mm (med max. zoom) Medel Max. avstånd (med min. zoom) Högsta linsposition Lägsta linsposition 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , Installera projektorn

17 Installera en skärm med bildförhållandet 4:3 Takmontering Diagonalt Diagonalt Projiceringsavstånd Bildens höjd Förskjutning Tak Installation på Skärm Linsens mitt Linsens mitt Bildens höjd Skärm Förskjutning Projiceringsavstånd Tabell över skärmdimensioner med bildförhållandet 4:3 (standard) Skärmdimensioner Avstånd från skärmen i mm Vertikal förskjutning i mm Diagonalt Bredd Höjd Min. avstånd Fot Tum mm mm mm (med max. zoom) Medel Max. avstånd (med min. zoom) På grund av variationer hos optiska komponenter finns det en marginal på 3% för värdena i ovanstående två tabeller. Om du tänker installera projektorn permanent bör du fysiskt testa projiceringsstorleken och -avståndet för projektorn på plats innan du installerar den permanent, så att du kan göra anpassningar enligt projektorns optiska egenskaper. På så sätt kan du välja det bästa monteringsläget i relation till installationsplatsen. Golv Högsta Lägsta linsposition linsposition 3, , , , , , , , , , , , , , , , , Installera projektorn 17

18 Flytta projektorlinsen Tack vare linsförskjutningsspaken på framsidan av projektorn kan du installera projektorn var som helst i rummet. Projektorn behöver inte placeras mitt för skärmen. Linsförskjutningen uttrycks som ett procenttal av den projicerade bildens höjd eller bredd. Den mäts som en förskjutning från den projicerade bildens vertikala eller horisontala mitt. W500 har en vertikal linsförskjutning på % och en horisontal förskjutning på + 48,8 %. Du kan med hjälp av styrspaken flytta projektorlinsen åt alla håll inom tillåtet område beroende på önskat bildläge. Vertikal linsförskjutning Horisontal linsförskjutning Linsförskjutningsspaken kan låsas fast genom att den vrids medurs och lossas genom att den vrids moturs. Var försiktig så att du inte drar åt den för hårt. Justering av linsförskjutning ger inte sämre bildkvalitet. I sällsynta fall kan bilden bli skev. Om så är fallet kan du se Justera den projicerade bilden på sidan 26 för mer information. 18 Installera projektorn

19 Anslutning Du kan ansluta projektorn till alla sorters videoutrustning, t.ex. en videobandspelare, dvd-spelare, digital mottagare, kabel eller satellitdekoder, tv-spelkonsol eller digitalkamera. Du kan även ansluta den till en stationär eller bärbar dator eller ett Apple Macintosh-system. Projektorn kan anslutas till flera videoenheter samtidigt med olika kablar. Allt du behöver göra är att välja rätt ingång för projektorn. När du ansluter en signalkälla till projektorn måste du se till att: 1. stänga av all utrustning innan du gör några anslutningar. 2. Använd endast rätt sorts kablar till respektive källa med lämplig kontakt. 3. Se till att alla kabelkontakter sitter ordentligt i utrustningsuttagen. Observera att alla kablar som visas i följande anslutningsdiagram inte levereras med projektorn (Se sidan 9 för information om förpackningens innehåll). De flesta kablar finns att köpa i butiker som säljer elektronikutrustning. Vi rekommenderar att du köper kablar av internationell standard för kabelanslutning. Ansluta en dator Projektorn har VGA- och HDMI-ingångsuttag som gör det möjligt att ansluta den till en bärbar eller stationär dator. Så här ansluter du projektorn till en bärbar eller stationär dator (antingen med VGA-kabel eller HDMI-kabel): Med VGA-kabel: Med HDMI-kabel: 1. Anslut ena änden på VGA-kabeln till D-Sub-kontakten på datorn. 2. Anslut den andra änden på VGA-kabeln till D-Sub-kontakten på projektorn. 1. Ta en HDMI-kabel och anslut ena änden på HDMI-kontakten på datorn. 2. Anslut den andra änden på HDMI-kabeln till HDMI-kontakten på projektorn. 3. Du bör också ansluta den separata ljudkabeln till en passande ljudförstärkare. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: Bärbar eller stationär dator Från ljudingångskontakter Till ljudingångskontakter HDMI-kabel eller VGA-kabel En del bärbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar när de ansluts till en projektor. Vanligtvis kan du aktivera/avaktivera den externa skärmen med tangentkombinationen Fn + F3 eller CRT/LCD. Leta upp en funktionstangent med texten CRT/LCD eller en funktionstangent med en bildskärmssymbol på den bärbara datorn. Tryck samtidigt på Fn och funktionstangenten. I dokumentationen till den bärbara datorn finns information om vilken tangentkombination som gäller. Anslutning 19

20 Ansluta videokällor Din projektor kan anslutas till olika videokällor som har en av följande utgångskontakter: HDMI Komponentvideo S-video Kompositvideo Det räcker om du kopplar projektorn till videokällan med ett av alternativen ovan, men de olika alternativen har olika bildkvalitet. Den metod du väljer kommer antagligen att bero på möjligheten att matcha terminalerna på projektorn och videokällan enligt vad som beskrivs nedan: Bäst bildkvalitet HDMI är den bästa videoanslutningsmetoden. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) har stöd för okomprimerad videodataöverföring mellan kompatibla enheter som DTV-mottagare, dvd-spelare och skärmar över en kabel. Den har en ren digital bild och rent ljud. Se Ansluta en HDMI-enhet på sidan 20 för mer information om hur du ansluter projektorn till en HDMI-enhet. Om det inte finns någon HDMI-källa tillgänglig är komponentvideo (inte att förväxlas med kompositvideo) den nästbästa videosignalen. Digitala tv-mottagare och dvd-spelare har ursprungligen en komponentvideosignal, så om dina enheter har den möjligheten är det att föredra framför kompositvideo. Se Ansluta en komponentvideokälla på sidan 21 för mer information om hur du ansluter projektorn till en komponentvideoenhet. Bättre bildkvalitet S-video har en bättre analog bildkvalitet än vanlig kompositvideo. Om du har uttag för både kompositvideo och S-video på din videokälla bör du välja S-video. Bra bildkvalitet Kompositvideo är en analog videosignal som ger en acceptabel bild, men är inte det bästa din projektor kan åstadkomma. Det är den lägsta bildkvaliteten av de alternativ som beskrivs här. Se Ansluta en S-video- eller kompositvideokälla på sidan 22 för mer information om hur du ansluter projektorn till en S-video- eller kompositvideoenhet. Ansluta en HDMI-enhet Kontrollera att videokällan har en ledig HDMI-kontakt: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas till att ansluta enheten. 20 Anslutning

21 Så här ansluter du projektorn till en HDMI-enhet: 1. Ta en HDMI-kabel och anslut ena änden på HDMI-kontakten på videokällan. 2. Anslut den andra änden på HDMI-kabeln till HDMI-kontakten på projektorn. 3. Du bör också ansluta den separata ljudkabeln till en passande ljudförstärkare. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: HDMI-enhet: Dvd-spelare, digitalmottagare osv. Från Till ljudingångskontakter ljudingångskontakter HDMI-kabel Det är inte lämpligt att ansluta via DVI- till HDMI-kabel. DVI:ns vikt på HDMI-adaptern kan trycka ned på HDMI-porten och göra så att den blir lös med tiden. Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. Ansluta en komponentvideokälla Kontrollera att videokällan har en ledig uppsättning komponentvideoutgångar: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas till att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en komponentvideoenhet: 1. Anslut ena änden av en komponentvideokabel till komponentvideokontakten på videokällan. Matcha kontakternas färger till de på uttagen: grönt till grönt, blått till blått och rött till rött. 2. Anslut komponentvideokabelns andra ände till uttaget märkt COMPONENT på projektorn. Matcha kontakternas färger till de på uttagen: grönt till grönt, blått till blått och rött till rött. 3. Du bör också ansluta den separata ljudkabeln till en passande ljudförstärkare. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: AV-utrustning: Dvd-spelare, digitalmottagare osv. Från Till ljudingångskontakter ljudingångskontakter Komponentkabel Följande standarder stöds om du kopplar projektorn till en kanalväljare för High Definition TV (HDTV): 480i 480p 576i 576p 720p (50/60 Hz) 1080i (50/60 Hz) 1080p (24/ 50/ 60 Hz) Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. Anslutning 21

22 Ansluta en S-video- eller kompositvideokälla Kontrollera att videokällan har en ledig S-video- eller kompositvideoutgång: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas till att ansluta enheten. Om du redan har gjort en komponentvideoanslutning mellan projektorn och videokällan behöver du inte ansluta enheten med en S-video- eller kompositvideokabel eftersom det skulle utgöra en överflödig andra anslutning av sämre bildkvalitet. Du behöver bara ansluta med en kompositvideokabel om varken komponentvideo eller S-video finns på videokällan (t.ex. vissa analoga videokameror). Om S-videoanslutning finns är det att föredra framför kompositvideo. Se Ansluta videokällor på sidan 20 för mer information. Så här ansluter du projektorn till en S-video- eller kompositvideokälla (via S-videokabel eller videokabel): Med S-videokabel: Med videokabel: 1. Anslut ena änden av en S-videokabel till S-videokontakten på videokällan. 2. Anslut S-videokabelns andra ände till uttaget märkt S-VIDEO på projektorn. 3. Du bör också ansluta den separata ljudkabeln till en passande ljudförstärkare. 1. Anslut ena änden av en videokabel till videokontakten på videokällan. 2. Anslut videokabelns andra ände till uttaget märkt VIDEO på projektorn. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: AV-utrustning: Dvd-spelare, digitalmottagare osv. Videokabel Till ljudingångskontakter Från ljudingångskontakter S-videokabel Anslut inte både S-video- och kompositvideokabeln från samma videokälla samtidigt. Du ska alltid bara ansluta en av dem. Se Ansluta videokällor på sidan 20 för mer information. Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. 22 Anslutning

23 Använda projektorn Starta 1. Anslut nätsladden till projektorn och till ett vägguttag. Slå på vägguttaget (i tillämpliga fall). När du har satt på strömmen kontrollerar du att projektorns strömindikatorlampa lyser orange. Nätsladden som används på bilden kan se annorlunda ut jämfört med den typ som används där du bor. Använd endast den kabel som medföljer projektorn och som passar din region. 2. Ta bort linsskyddet. Om du inte tar bort det kan det bli deformerat av värmen från projektionslampan. 3. Tryck på POWER på projektorn eller fjärrkontrollen för att sätta igång projektorn. Strömindikatorlampan blinkar grönt och lyser med ett konstant grönt sken när projektorn är på. Startproceduren tar ca 30 sekunder. Mot slutet av startproceduren visas en startlogotyp. Om det behövs kan du vrida på fokusringen och ställa in skärpan i bilden. Projektorn svarar inte på ytterligare kommandon medan den värms upp. Om projektorn fortfarande är varm sedan du använde den sist går fläkten i ca 90 sekunder innan lampan tänds. 4. Om du får en uppmaning att ange ett lösenord använder du pilknapparna till att skriva ett sexsiffrigt lösenord. Se Använda lösenordsfunktionen på sidan 24 för mer information. 5. Slå på all ansluten utrustning. Projektorn börjar söka efter ingångssignaler. Den ingångskälla som söks visas mitt på skärmen. Sökmeddelandet visas tills en källsignal hittas. Du kan trycka på SOURCE på projektorn eller fjärrkontrollen för att visa fältet för val och växla mellan olika signaler. Se Byta ingångssignal på sidan 25 för mer information. Om frekvensen/upplösningen för ingångssignalen överstiger projektorns funktionsvidd visas meddelandet Utom räckhåll på en tom skärm. Byt till en insignal som är kompatibel med projektorns upplösning eller ange en insignal med en lägre inställning. Se Frekvenstabell på sidan 51 för mer information. Använda projektorn 23

24 Använda lösenordsfunktionen Av säkerhetsskäl och för att förhindra olovlig användning finns det möjlighet att ställa in ett lösenord för projektorn. Du kan ange lösenordet på skärmmenyn. Mer information om hur du använder skärmmenyerna finns i Använda menyerna på sidan 36. Om du aktiverar lösenordsfunktionen och sedan glömmer bort lösenordet går det inte att använda projektorn. Skriv ut den här handboken (om du inte har den utskriven) och skriv ned lösenordet i handboken. Förvara sedan handboken på ett särskilt ställe om du skulle behöva den. Ställa in ett lösenord Om du ställer in ett lösenord och aktiverar det måste du ange det varje gång du sätter på projektorn. I annat fall går det inte att använda projektorn. 1. Öppna skärmmenyn och gå till menyn Avancerade inställningar > Lösenord. Tryck på ENTER. 2. Markera Lösenord och välj Av genom att trycka på vänster eller höger. 3. Ett meddelande visas på skärmen. 4. Som bilden till höger visar motsvarar de fyra pilknapparna ANGE LÖSENORD ( upp, höger, ned, vänster) fyra siffror (1, 2, 3, 4). Tryck på pilknapparna för att ange sex siffror för lösenordet. När du har angett lösenordet visas sidan Lösenord igen. VIKTIGT! De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Skriv upp lösenordet här i handboken i förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle glömma det. Avsluta Tillb. Lösenord: Förvara handboken på ett säkert ställe. 5. Tryck på EXIT om du vill gå tillbaka till föregående sida eller tryck på MENU om du vill avsluta skärmmenyn. Om du glömmer bort lösenordet Om lösenordsfunktionen är aktiverad kommer en uppmaning om att ange det sexsiffriga lösenordet att visas varje gång du sätter på projektorn. Om Lösenordsfel du anger fel lösenord visas ett meddelande om fel lösenord (se bilden till Försök igen. höger) i tre sekunder följt av meddelandet ANGE LÖSENORD. Du kan försöka igen genom att ange ett nytt sexsiffrigt lösenord. Om du inte skrev upp lösenordet i handboken och inte kan komma ihåg det kan du återställa lösenordet. Se Procedur för återställning av lösenordet på sidan 24 för mer information. Om du anger ett felaktigt lösenord fem gånger i följd stängs projektorn automatiskt av efter en liten stund. Procedur för återställning av lösenordet Tryck på MODE på projektorn eller fjärrkontrollen. Projektorn kommer att visa ett kodat nummer på skärmen. Skriv ned numret och stäng av projektorn. Be om hjälp att avkoda numret på ditt lokala BenQservicecenter. Du kan bli ombedd att visa upp köpekvittot på projektorn som bevis på att det är du som är ägaren. ÅTERSTÄLLA Skriv ned återställningskoden och kontakta BenQ:s kundtjänst. Återställningskod: Avsluta Tillb. 24 Använda projektorn

25 Ändra lösenord 1. Öppna skärmmenyn och gå till menyn Avancerade inställningar > Lösenord. Tryck på ENTER. 2. Markera Ändra lösenord. Tryck på ENTER. 3. Meddelandet ANGE AKTUELLT LÖSENORD visas. Ange det gamla lösenordet. i. Om lösenordet stämmer visas meddelandet ANGE NYTT LÖSENORD. ii. Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord i tre sekunder följt av meddelandet ANGE AKTUELLT LÖSENORD och du kan försöka igen. Du kan trycka på EXIT om du vill rensa och ange sex siffror på nytt eller gå tillbaka till föregående sida. 4. Ange ett nytt lösenord. VIKTIGT! De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Skriv upp lösenordet här i handboken i förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle glömma det. Lösenord: Förvara handboken på ett säkert ställe. 5. Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen. 6. Nu har du angett ett nytt lösenord för projektorn. Kom ihåg att ange det nya lösenordet nästa gång du startar projektorn. 7. Tryck på EXIT om du vill gå tillbaka till föregående sida eller tryck på MENU om du vill avsluta skärmmenyn. Avaktivera lösenordsfunktionen Avaktivera lösenordsskyddet: 1. Gå tillbaka till menyn Avancerade inställningar > Lösenord > Lösenord efter du öppnat skärmmenysystemet. 2. Välj på genom att trycka på vänster eller höger. Meddelandet ANGE LÖSENORD visas. 3. Ange det aktuella lösenordet. i. Om lösenordet stämmer visas sidan Lösenord igen och på visas på raden för lösenord. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du sätter på projektorn. ii. Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord i tre sekunder följt av meddelandet ANGE LÖSENORD och du kan försöka igen. Du kan avbryta ändringen genom att trycka på EXIT eller göra ett nytt försök. Även om du avaktiverar lösenordsfunktionen bör du ha det gamla lösenordet tillgängligt om du skulle behöva aktivera lösenordsfunktionen igen genom att ange det gamla lösenordet. Byta ingångssignal Projektorn kan anslutas till flera enheter samtidigt. Den kan emellertid endast visa en skärm åt gången. Dukan välja en egen ingångssignal genom att trycka på en av källknapparna på fjärrkontrollen. Du kan växla mellan källorna stegvis genom att trycka på SOURCE på projektorn. Då visas fältet för val av källa. Tryck på upp eller ned flera gånger tills önskad signal valts och tryck på ENTER. Om det finns flera anslutna enheter kan du söka efter en till signal genom att trycka på knappen igen. Aktivera automatisk källsökning Om du vill att projektorn automatiskt ska söka efter signalerna kontrollerar du att funktionen Autokälldetektering på menyn Systeminställning är aktiverad. Gå till menyn Systeminställning > Autokälldetektering och välj På genom att trycka på vänster eller höger. Projektorn söker efter en ingångssignal tills den hittar en. Om funktionen inte är aktiverad används den senast använda ingångssignalen. Använda projektorn 25

26 Öka hastigheten på källsökning Du kan öka hastigheten på källsökningen genom att blockera källor som inte används. 1. Gå till menyn Avancerade inställningar > Blockering av källa och tryck på ENTER. 2. Markera ingångskällan med upp eller ned. 3. Avgör om du ska Söka eller Hoppa över den vid ingångssignaldetektering med vänster eller höger. 4. Upprepa steg 2 och 3 tills du är nöjd med inställningarna. 5. Avsluta och spara inställningarna genom att trycka på EXIT/MENU. Det är inte tillåtet att blockera alla källor samtidigt. Justera den projicerade bilden Justera projiceringsvinkeln Det finns två justeringsfötter undertill på projektorn. Dessa kan användas om du måste ändra projiceringsvinkeln. Skruva foten in eller ut efter behov för att rikta in och stabilisera projiceringsvinkeln. Linsförskjutningsspaken bredvid projektorlinsen kan vara till ytterligare hjälp vid fastställandet av läget för den projicerade bilden. Se Flytta projektorlinsen på sidan 18 för mer information. Om skärmen och projektorn inte är vinkelräta mot varandra blir den projicerade bilden vertikalt trapetsoid. Information om hur du åtgärdar detta finns i Korrigera tvådimensionell keystone på sidan 26. Finjustera bildstorlek och skärpa 1. Ställ in den storlek som du vill ha på den projicerade bilden med hjälp av zoomningsringen. 2. Sedan ställer du in skärpan genom att vrida på fokusringen. Korrigera tvådimensionell keystone Keystone-förvrängning inträffar när projektorn inte är vinkelrät mot skärmen och uppträder där den projicerade bilden visas som en trapetsoid form som något av följande: Två parallella sidor (vänster och höger eller överkant och nederkant) men en sida av bilden är märkbart bredare än den andra. Inga parallella sidor. Korrigera bildens form med hjälp av följande anvisningar. 1. Justera projiceringsvinkeln. Placera projektorn mitt framför skärmen med undersidan av objektivet i nivå med den övre eller nedre kanten på skärmen. 2. Om bilden fortfarande är förvrängd, eller om du inte kan placera projektorn enligt beskrivningen ovan, kan du korrigera bilden manuellt genom att utföra ETT av följande steg. 26 Använda projektorn

27 Tryck på en av keystone-/pilknapparna ( /, /, /, / ) på 2D-keystone projektorn eller fjärrkontrollen så visas sidan för 2D-keystone-korrigering. Tryck på den knapp vars keystone-ikon liknar den justering du vill göra. Knappen upp till exempel ( / ) gör bildens övre sida bredare och den undre delen mindre. Fortsätt trycka på samma knapp eller tryck på andra knappar tills du är nöjd med formen. Tryck på MENU på projektorn eller fjärrkontrollen. Öppna menyn Visning > Keystone och tryck på ENTER. Markera 2D-keystone och tryck på ENTER så Avsluta Bakåt visas sidan för keystone-korrigering. Tryck på en av keystone-/pilknapparna ( /, /, /, / ) på projektorn eller fjärrkontrollen vars keystone-ikon liknar den ändring du vill göra. Fortsätt trycka på samma knapp eller tryck på andra knappar tills du är nöjd med formen. Värdena längst ned på sidan ändras när du trycker på knapparna. När du når de största eller minsta värdena avbryts justeringen av bildens form. Du kan inte justera bilden mer i den riktningen. Två parallella sidor (vänster och höger eller överkant och nederkant) men en sida av bilden är märkbart bredare än den andra Gör den nedre sidan bredare genom att trycka på / eller Öppna menyn Visning > Keystone. Öppna sidan för 2D-keystone-korrigering och tryck på / upprepade gånger tills bilden blir kvadratisk. Inga parallella sidor Gör den övre sidan bredare genom att trycka på / eller Öppna menyn Visning > Keystone. Öppna sidan för 2D-keystonekorrigering och tryck på / upprepade gånger tills bilden blir kvadratisk. 1. Gör den vänstra sidan bredare genom att trycka på / eller 2. Öppna menyn Visning > Keystone. Öppna sidan för 2D-keystone-korrigering och tryck på /. 3. Gör den övre sidan bredare genom att trycka på / upprepade gånger tills bilden blir kvadratisk. 4. Avsluta och spara inställningarna genom att trycka på EXIT/MENU. Korrigering av kudd- och cylinderformad skevhet Den projicerade bilden kan ibland besväras av kudd- eller cylinderformad skevhet på grund av den svängda projiceringsytan. Kuddformad skevhet Horisontala och vertikala linjer böjs inåt mot bildens mitt. Skevheten är tydligast vid bildens fyra kanter. Cylinderformad skevhet Horisontala och vertikala linjer böjs utåt mot bildens kant. Skevheten är tydligast vid bildens fyra kanter. Använda projektorn 27

28 Korrigera bildens form med hjälp av följande anvisningar. 1. Tryck på MENU på projektorn eller fjärrkontrollen. Öppna menyn Visning > Keystone och markera Korrigering av kuddformad skevhet. 2. Justera bilden tills du är nöjd med formen genom att trycka på vänster eller höger upprepade gånger. Värdena på justeringsfältet på sidan ändras när du trycker på knapparna. När du når de största eller minsta värdena avbryts justeringen av bildens form. Du kan inte justera bilden mer i den riktningen. Kuddformad skevhet 1. Öppna menyn Visning > Keystone. 2. Markera Korrigering av kuddformad skevhet och tryck på / upprepade gånger tills bildens form blir kvadratisk. Cylinderformad skevhet 1. Öppna menyn Visning > Keystone. 2. Markera Korrigering av kuddformad skevhet och tryck på / upprepade gånger tills bildens form blir kvadratisk. Optimera bilden Optimera bilden med fjärrkontrollen eller skärmmenyerna. Mer information om hur du använder skärmmenyerna finns i Använda menyerna på sidan 36. Följande steg är valfria. Du behöver inte följa varje steg. Det beror på vilken bildkvalitet du önskar. 1. Välja bildläge Välj bildläge på fjärrkontrollen eller på menyn Bild enkel > Bildläge. Du kan även trycka på MODE på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen upprepade gånger tills önskat läge valts. Det finns sju lägen för varje inmatning. Dessa lägen består av förinställda värden som passar olika projiceringssituationer enligt vad som beskrivs nedan: Dynamiskt läge: Maximerar den projicerade bildens ljusstyrka. Den här inställningen passar omgivningar där extra hög ljusstyrka krävs, t.ex. när man använder projektorn i väl upplysta rum. Bioläge: Välbalanserad färgmättnad och kontrast med låg ljusstyrka. Det passar bäst för att se på filmer i en helt mörk miljö (som i en biosalong). Standard: Det är något ljusare än Bioläge och är lämpligt för rum där det finns en viss belysningsnivå. Fotoläge: Utformat för att visa digitalbilder i ett vardagsrum. Lägena Användare 1/Användare 2/Användare3-läge: Kommer ihåg anpassade inställningar. Se Ställa in lägena Användare 1/Användare 2/Användare 3 på sidan 29 för mer information. Dessa tre lägen kan även väljas direkt genom att trycka på knapparna Minne 1/2/3 på fjärrkontrollen Om du inte är nöjd med bildkvaliteten som gjorts av de förinställda bildlägena. Du kan justera inställningarna manuellt via menyerna Bild enkel och Bild avancerad. Se Menyn Bild enkel på sidan 37 och Menyn Bild avancerad på sidan 38 för mer information. 28 Använda projektorn

29 Ställa in lägena Användare 1/Användare 2/Användare 3 Du kan välja mellan tre användardefinierade lägen om de aktuella bildlägena inte motsvarar dina behov. Du kan använda något av bildlägena (utom Användare 1/2/3) som startpunkt och anpassa inställningarna. 1. Öppna menyn Bild enkel > Bildläge. 2. Tryck på vänster eller höger för att välja Användare 1, Användare 2 eller Användare3-läge. 3. Tryck på ned, markera Läs in inställningar från och tryck på ENTER. 4. Tryck på upp eller ned, markera ett bildläge som ligger närmast dina behov och tryck på ENTER. 5. Tryck på EXIT om du vill gå tillbaka till föregående sida och på ned om du vill välja ett menyalternativ som ska ändras och justera värdet med vänster eller höger. 6. Du kan även trycka på EXIT och därefter på höger för att öppna menyn Bild avancerad för flera bildjusteringar. Se Kontroller av avancerad bildkvalitet på sidan 30 för mer information. Byta namn på lägena Användare 1/Användare 2/Användare 3 Byta namn på användardefinierade lägen med hjälp av följande anvisningar. 1. Öppna menyn Bild enkel > Byt namn på användarläget och tryck på ENTER. 2. Tryck på upp eller ned för att markera Användare 1, Användare 2 eller Användare 3 och tryck på ENTER. 3. Välj ett teckenläge genom att trycka på vänster eller höger. 4. Ange en siffra eller en bokstav till detta teckenläge genom att trycka på upp eller ned upprepade gånger. Tryck på upp för att välja enskilda bokstäver i alfabetisk ordning eller tryck på ned för att välja omvänd ordning. Du kan välja mellan stora bokstäver, små bokstäver, siffror från 0 till 9 och mellanslag. 5. Upprepa steg 3 och 4 tills du är nöjd med det nya namnet. Det får vara högst 12 siffror. Det första tecknet får inte vara ett mellanslag. 6. Spara sedan inställningarna genom att trycka på ENTER. 2. Justera bildkvaliteten Inställningarna Ljusstyrka, Kontrast, Färg, Färgton och Skärpa anger du via menyn Bild enkel eller med fjärrkontrollen. Se Menyn Bild enkel på sidan 37 för mer information. Alla inställningar på menyn Bild enkel aktiveras direkt och sparas i valt bildläge. En del bildjusteringar kan endast göras när vissa ingångsportar används. De justeringar som inte kan göras visas inte på skärmen. 3. Välja bildförhållande Bildförhållandet är förhållandet mellan bildbredd och bildhöjd. De flesta analoga tv-apparater och datorer har bildförhållandet 4:3 och digital-tv-apparater och dvd-spelare har vanligtvis bildförhållandet 16:9. Eftersom digitala signaler blir allt vanligare kan digitala visningsenheter som den här projektorn dynamiskt sträcka ut och skalförändra bilden till ett annat förhållande än det som kommer från indatakällan. Bilder kan sträckas ut linjärt så att hela bilden sträcks ut jämnt eller icke-linjärt, vilket gör bilden skev. Du kan ändra bildförhållandet (oberoende av källans bildförhållande) genom att trycka på knapparna för bildförhållande på fjärrkontrollen eller på skärmmenyn Visning > Bildförhållande. Välj det bildförhållande som passar för videoinsignalens format och dina visningskrav. Det finns fem olika bildförhållanden: Använda projektorn 29

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör...

Läs mer

MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Innehåll... 2 Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens

Läs mer

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, kopieras, lagras

Läs mer

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om eller lagras

Läs mer

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör... 10 Valfria

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen SP920P Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller

Läs mer

W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen

W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Översikt... 6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av

Läs mer

W1000+ Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1000+ Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1000+ Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W7000/W7000+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W7000/W7000+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W7000/W7000+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7

Läs mer

PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok. Välkommen

PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok. Välkommen PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återskapas, överföras, återges,

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

W1070/W1080ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070/W1080ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070/W1080ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen MW814ST digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller och

Läs mer

MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W1060 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1060 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1060 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok

MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns

Läs mer

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen SP840 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

SU964 Digital projektor Användarhandbok

SU964 Digital projektor Användarhandbok SU964 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7 Projektorns

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens effektiva

Läs mer

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Användarhandbok

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Användarhandbok Projektor CP-DX250/CP-DX300 Användarhandbok Tack för att du köpte denna produkt. Vi vill be dig läsa den här användarhandboken innan du använder projektorn. Spara den för framtida behov. Innehåll Viktiga

Läs mer

TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok

TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

SH910 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

SH910 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen SH910 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

W1500 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1500 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1500 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Standardtillbehör... 6 Valfria tillbehör... 6 Byta batterier

Läs mer

SH963 Digital projektor Användarhandbok

SH963 Digital projektor Användarhandbok SH963 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7 Projektorns

Läs mer

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 10 Kontroller

Läs mer

TH682ST Digital projektor Användarhandbok

TH682ST Digital projektor Användarhandbok TH682ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

SH940 Digital projektor Användarhandbok

SH940 Digital projektor Användarhandbok SH940 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7 Projektorns

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5152 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3473794

Din manual VIEWSONIC PJD5152 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3473794 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok. Välkommen MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MX660/MX615/MS614 digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MX660/MX615/MS614 digital projektor Användarhandbok. Välkommen MX660/MX615/MS614 digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

ViewSonic. PJD5111 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD5111 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD5111 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - Model No. : VS12440

Läs mer

W1300 Digital Projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1300 Digital Projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1300 Digital Projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Projektorns funktioner... 7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9

Läs mer

SX914 Digital projektor Användarhandbok

SX914 Digital projektor Användarhandbok SX914 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien)

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Den interaktiva fjärrkontrollen demonstrerar egenskaperna, funktionerna, inställningarna och de justerbara menyerna

Läs mer

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

GP30 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP30 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP30 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

Digital projektor MW870UST. Användarhandbok

Digital projektor MW870UST. Användarhandbok Digital projektor MW870UST Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

W1350 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1350 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1350 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Projektorns funktioner... 7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12 Placering

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Digital projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Användarhandbok

Digital projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Användarhandbok Digital projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523 Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns egenskaper...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Placering av projektorn...15

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok

MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 2,4G 5G DINA PERSONLIGA INLOGGNINGSUPPGIFTER COM HEM WI-FI HUB C1 Ditt trådlösa nätverk (Wi-Fi-namn) Wi-Fi-namn (2,4 GHz): COMHEM_xxxxxx Wi-Fi-namn (5 GHz): COMHEM_xxxxxx-5G

Läs mer

Digital projektor MX766/MW767/MX822ST. Användarhandbok

Digital projektor MX766/MW767/MX822ST. Användarhandbok Digital projektor MX766/MW767/MX822ST Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Användarhandbok PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Användarhandbok Modell Nr. VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Information om överensstämmelse FCC-uttalande Denna enhet uppfyller kraven enligt

Läs mer

PX9210 Digital Projektor Användarhandbok

PX9210 Digital Projektor Användarhandbok PX9210 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

MX661 Digital Projektor Användarhandbok

MX661 Digital Projektor Användarhandbok MX661 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduction... 7 Projektorns egenskaper...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Placering av projektorn... 15 Välja en

Läs mer

MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok

MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok

Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 SÄRSKILDA KOMMENTARER OM LCD-BILDSKÄRMAR...2 Paket innehåll...3 Installations instruktioner...3 Sätta ihop skärmen...3 Åter-förpacka skärmen...4 Justera tittande

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide 1 Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. 2 Vad medföljer? Basstation Strömadapter till basstation Ethernet-kabel Magnetiska väggfästen Monteringsskruvar

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP

SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP Specifikationer SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP Fysiska specifikationer Storlek 59,3 cm B 40,1 cm H 7,6 cm D 23 5/16 tum B 15 13/16 tum H 3 tum D Med det justerbara

Läs mer

SX912 Digitalni projektor Korisnički priručnik

SX912 Digitalni projektor Korisnički priručnik SX912 Digitalni projektor Korisnički priručnik Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer