Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok"

Transkript

1 Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok

2 Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11 Placering av projektorn Ställa in önskad bildstorlek...16 Anslutning Ansluta strömmen...18 Ansluta en dator...23 Ansluta videokällenheter...25 Ansluta en HDMI-källenhet...26 Ansluta en komponentvideokällenhet27 Ansluta en kompositvideokälla...28 Ansluta en iphone/ipod...29 Ansluta en extern högtalare...30 Ansluta till en extern minnesenhet...31 Spela ljud i projektorn...33 Användning Starta projektorn...34 Byta ingångssignal...34 Justera den projicerade bilden...35 Dölja bilden...36 Säkra projektorn...37 Uppdatering av inbyggd programvara.39 Välja bildförhållande...39 Optimera bilden...40 Användning på hög höjd...42 Justera ljudet Spela filer med iphone/ipod Visa bilder med dator- och videokällor Använda popup-menyerna dator/video Visar filer i internminnet, USB-enhet eller på SD-kortet Använda USB-direktuppspelning Använda inställningsmenyn Stänga av projektorn Underhåll Projektorunderhåll Felsökning Specifikationer Projektorspecifikationer Mått Frekvenstabell Stödd frekvens för HDMI-ingång Information om garanti och upphovsrätt Innehåll

3 Viktiga säkerhetsanvisningar Projektorn är utformad och testad för att uppfylla de senaste normerna för säkerhet för informationsteknisk utrustning. För att garantera att den här produkten används på ett säkert sätt är det dock viktigt att följa de instruktioner som nämns i denna handbok och som markerats på produkten. Säkerhetsinstruktioner 1. Läs igenom den här handboken innan du använder projektorn. Spara den för framtida behov. 2. Titta aldrig rakt in i projektorns objektiv när den är igång. Det intensiva ljuset kan skada ögonen. 4. I vissa länder är nätspänningen INTE stabil. Den här projektorn har utformats för att fungera säkert med en spänning på 19 V likström, men den kan sluta fungera vid elavbrott eller strömpulser på ±10 Volt. I områden där nätspänningen varierar eller där det förekommer elavbrott bör du ansluta projektorn via en spänningsstabilisator, ett överspänningsskydd eller en enhet för oavbruten strömförsörjning(ups). 3. Överlåt allt underhåll till behörig servicepersonal. 5. Blockera inte projektorobjektivet med något föremål när projektorn används. Det kan leda till att föremålet överhettas och deformeras eller t.o.m. orsaka eldsvåda. Viktiga säkerhetsanvisningar 3

4 Säkerhetsinstruktioner (forts.) 6. Byt aldrig ut elektroniska delar om projektorn inte är bortkopplad. 7. Placera inte produkten på ostadig vagn, ställning eller bord. Den kan falla ner och få allvarliga skador. 9. När projektorn är igång kan det komma varmluft och lukter från ventilationsgallret. Det är normalt och innebär inte att det är fel på projektorn. 10. Placera inte projektorn i någon av följande miljöer. - I trånga eller dåligt ventilerade utrymmen. Se till att det är minst 50 cm avstånd från väggar och fritt luftflöde runt projektorn. - På platser där det kan bli mycket varmt, t.ex. i en bil med stängda rutor. - På platser med fukt, damm eller cigarettrök, som kan förstöra de optiska komponenterna, förkorta projektorns livslängd och göra bilden mörkare. 8. Försök inte plocka isär projektorn. På insidan finns höga spänningar som kan vara livsfarliga om du kommer i kontakt med ledande delar. Hänvisa allt servicearbete till behörig servicepersonal. 4 Viktiga säkerhetsanvisningar

5 Säkerhetsinstruktioner (forts.) - Nära ett brandlarm - På platser med en omgivande temperatur över 40 C / 104 F - På högre höjd än m ( fot) 13. Ställ inte projektorn på högkant. Om du gör det kan den välta, vilket kan vålla kroppsskada eller skador på projektorn m 0 m 11. Blockera inte ventilationshålen. - Placera inte projektorn på en filt, ett täcke eller annan mjuk yta. - Täck inte över projektorn med en duk eller andra föremål. - Placera inga lättantändliga föremål i närheten av projektorn. 14. Kliv inte på projektorn och placera inte några föremål ovanpå den. Förutom skador på projektorn kan det också leda till olyckor och kroppsskada. Om ventilationshålen är blockerade kan överhettning inuti projektorn orsaka brand. 12. Placera alltid projektorn på en plan, horisontell yta vid användning. 15. Placera inga vätskor i närheten av eller ovanpå projektorn. Om du spiller vätska i projektorn kan den sluta att fungera. Om projektorn blir blöt drar du ut sladden ur vägguttaget och ringer till BenQ som kan utföra underhåll. Viktiga säkerhetsanvisningar 5

6 Säkerhetsinstruktioner (forts.) 16. Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriet. - Använd aldrig ett icke godkänt batteri. Det kan explodera. Endast batterier godkända av BenQ får användas till denna produkt. - Använd inte stark kraft på batteriet och gör inte håll i batteriet. - Värm aldrig upp batteriet och lagra det inte på en plats med hög temperatur, som t.ex. i en bil på sommaren. - Lämna inte batteriet i direkt solljus. - Låt inte batteriet bli fuktigt. - Låt inte bar eller husdjur suga eller slicka på batteriet. - Låt inte batteriets laddningskontakter vidröra metallföremål. 6 Viktiga säkerhetsanvisningar

7 Introduktion Projektorns funktioner I den här projektorn förenas högkvalitativ optisk visning och en användarvänlig utformning som gör den pålitlig och lättanvänd. Projektorn har följande funktioner: Avancerad LED-ljuskälla Långlivs-LED ger en mycket längre livslängd än vanliga lampor. Optisk motor med DLP-teknik WXGA-upplösning och en ljusstark bild. Olika användbara funktioner Stöder iphone/ipod-spelare, multimediaspelare, dokumentgranskare, internt minne, SD-kort, USB-flashenhet, USB-display och valfritt borttagbart och laddningsbart batteri. Lätt att bära Projektor är liten och lätt, vilket gör den lämplig för affärsresor och fritidsaktiviteter. Det går att visa dokument, videor och bilder var som helst. Flera ingångar Flera ingångar, inklusive dator, AV, HDMI, USB och SD-kort ger flexibel anslutning till kringutrustning. Ljudin- och utgång Utrustad med 2 W x 2 högtalare med RCA- och mini-ingångar och utgång med telefonjack. Smidiga menyposter En användarvänlig meny används till alla typer av ingångar och gör projektorn enkel att använda. Den projicerade bildens ljusstyrka varierar beroende på den omgivande belysningen och kontrast och ljusstyrkeinställningar för vald ingångssignal, och den står i proportion till projektionsavståndet. Lampans ljusstyrka försvagas med tiden och kan variera inom lamptillverkarens specifikationer. Detta är normalt och förväntat beteende. Introduktion 7

8 Innehåll Packa försiktigt upp och bekräfta att alla nedanstående föremål medföljer. Om något av dessa föremål saknas, kontakta inköpsstället. Standardtillbehör De medföljande tillbehören är anpassade till din region och kan skilja sig från de som visas här. *Garantikortet medföljer endast i vissa regioner. Kontakta försäljaren för mer detaljerad information. Projektor Nätsladd Fleringångskabel Nätadapter Joybee GP2 Mini Projector User Manual Säkerhetsanvisning ar Snabbstartguide Bruksanvisning på CD Garantikort* Dra ut fliken innan du använder fjärrkontrollen. Bärväska Fjärrkontroll med batteri mini-hdmiadapter 8 Introduktion

9 Extra tillbehör Batteri Introduktion 9

10 Projektorns utsida Framsida/ovansida Bak/undersida iphone/ipod-dockningsstation Utvändig kontrollpanel (Se "Projektor" på sid. 11 för ytterligare detaljer.) Ventilation (varmluftsutblås) Främre IR-fjärrsensor Interna högtalare Fokuseringsring Projektionsobjektiv SD-kortplats Typ A USB-kontakt Mini-B USB-kontakt Fleringångsuttag RGB (dator)/komponentvideo (YPbPr/ YCbCr)/kompositvideo/ ljudingång (V/H) HDMI-ingång Stativuttag Justeringsfot Ljudingång Ljudutgång (till ipod-docka / internt minne / SD-kort / USB-enhet / fleringångskabel RCA ljud in) Uttag för nätadapter Batterispärr Blockera inte ventilationsöppningarna. Blockerade ventilationsöppningar kan orsaka att projektorn överhettas och slutar fungera. 10 Introduktion

11 Kontroller och funktioner 1 Projektor II Ström Växla mellan standbyläge och påläge för projektorn. Se "Starta projektorn" på sid. 34och "Stänga av projektorn" på sid. 69 för mer information. 2. Vänster knapp När skärmmenyn (OSD) är på: - Navigera vänster för att välja menyposter. - Göra justeringar (t.ex. ljusstyrka, kontrast...). När skärmmenyn (OSD) är av: (Gäller endast SD-kort, internminne och USBläsaren.) - Spela föregående video- och ljudfil. - Tryck och håll ned för att spola tillbaka video- och ljudfil OK/Blank Kort tryckning: - Bekräftar en vald funktion när en meny visas. - Spelar eller pausar video, musik, bildspel. (Gäller endast SD-kort, internminne och USB-enhet.) Lång tryckning (tre sekunder): Växlar svart bild. 4. Meny Aktiverar inställningsmenyn. 5. Ned/volym ned-knapp När skärmmenyn (OSD) är på: - Navigera nedåt för att välja menyposter. - Göra justeringar (t.ex. manuell keystone...). När skärmmenyn (OSD) är av: (Gäller endast SD-kort, internminne och USBläsaren.) - Minskar volymen. 6. Upp/volym upp-knapp När skärmmenyn (OSD) är på: - Navigera uppåt för att välja menyposter. - Göra justeringar (t.ex. manuell keystone...). När skärmmenyn (OSD) är av: (Gäller endast SD-kort, internminne och USBläsaren.) - Ökar volymen. Introduktion 11

12 7. Start Går direkt tillbaka till skärmmenyns hemskärm. Avslutar program/popup-meddelande och går direkt tillbaka till hemskärmen. 8. Höger knapp När skärmmenyn (OSD) är på: - Navigera höger för att välja menyposter. - Göra justeringar (t.ex. ljusstyrka, kontrast...). När skärmmenyn (OSD) är av: (Gäller endast SD-kort, internminne och USBenhet.) - Spela nästa video- och ljudfil. - Tryck och håll ned för att spola fram video- och ljudfil. 9. Tillbaka Återgår till föregående OSD-meny, avslutar och sparar menyinställningarna. 12 Introduktion

13 Fjärrkontroll 5. Auto Använd automatiskt bästa uppdateringsfrekvens för den datorbild 2 9 som visas. Se "Automatisk justering av 10 bilden" på sid. 35 för ytterligare detaljer Menu Aktiverar inställningsmenyn Stäng av/sätt på ljud 6 14 Stänger av ljudet under uppspelning av video eller musik. (Gäller endast SDkort, USB-enhet, internminne, iphone och ipod.) 8. Mode Väljer tillgängligt bildinställningsläge. Se 1 7 "Välja bildläge" på sid. 40 för ytterligare detaljer. 1. II POWER Växla mellan standbyläge och påläge för projektorn. Se "Starta projektorn" på sid. 34 och "Stänga av projektorn" på sid. 69 för mer information. 9. Upp/volym upp-knapp När skärmmenyn (OSD) är på: - Navigera uppåt för att välja menyposter. - Göra justeringar (t.ex. manuell keystone...). 2. Keystone Manuell korrigering av bildförvrängning som uppstår p.g.a. vinkelprojektion. Se "Korrigera keystone" på sid. 36 för detaljer. När skärmmenyn (OSD) är av: (Gäller endast SD-kort, internminne och USBläsaren.) - Ökar volymen. 3. Blank Växlar svart bild av och på. Se "Dölja bilden" på sid. 36 för ytterligare detaljer. 10. Start Går direkt tillbaka till skärmmenyns hemskärm. 4. Vänster knapp När skärmmenyn (OSD) är på: - Navigera vänster för att välja menyposter. - Göra justeringar (t.ex. ljusstyrka, kontrast...). När skärmmenyn (OSD) är av: (Gäller endast SD-kort, internminne och USBenhet.) - Spela föregående video- och ljudfil. - Tryck och håll ned för att spola tillbaka video- och ljudfil. Avslutar program/popup-meddelande och går direkt tillbaka till hemskärmen. Introduktion 13

14 11. Höger knapp När skärmmenyn (OSD) är på: - Navigera höger för att välja menyposter. - Göra justeringar (t.ex. ljusstyrka, kontrast...). När skärmmenyn (OSD) är av: (Gäller endast SD-kort, internminne och USBenhet.) - Spela nästa video- och ljudfil. - Tryck och håll ned för att spola fram video- och ljudfil. 12. OK Bekräftar en vald funktion när en meny visas. Spelar eller pausar video, musik, bildspel. (Gäller endast SD-kort, internminne och USB-enhet.) 13. Tillbaka. Återgår till en högre nivå på skärmmenyn. Stänger skärmmenyns popupinställningsmeny. Avsluta aktuellt program i skärmmenyn. 14. Ned/volym ned-knapp När skärmmenyn (OSD) är på: - Navigera nedåt för att välja menyposter. - Göra justeringar (t.ex. manuell keystone...). När skärmmenyn (OSD) är av: (Gäller endast SD-kort, internminne och USBenhet.) - Minskar volymen. iphone/ipod Fjärrkontroll med iphone eller ipod fungerar inte i bara i aktiverat läge utan även i standbyläge där GP2 blir en dockad högtalare. 1. Volym upp/volym ned-knappar Justera iphone- eller ipod-volym. 2. Upp-knapp Rulla uppåt för att välja video eller musik på en fillista på ipod-menyn. 3. Knapparna Föregående/Nästa Hoppa till början på aktuell/nästa video eller musik. Tryck och håll ned för att spola bakåt/ framåt i aktuell video eller musik. 4. Menu/Tillbaka-knapp Öppna ipod-menyn Växla mellan undermenyn i ipod-menyn. Gå till föregående meny i ipod-menyn. 5. Ned-knapp Rulla nedåt för att välja video eller musik på en fillista på ipod-menyn. 6. Spela/paus-knapp Spela/pausa video eller musik på en fillista i ipod-menyn i iphone eller ipod. Om iphone eller ipod är på huvudmenyn, spelas all musik i enheten med en tryckning på Spela/paus-knappen. 7. OK-knapp Välj en meny eller funktion på ipodmenyn. Bekräfta att spela/pausa video eller musik på en fillista i ipod-menyn i iphone eller ipod. 14 Introduktion

15 Fjärrkontrollens effektiva räckvidd Den infraröda (IR) fjärkontrollsensorn sitter på projektorns framsida. Fjärrkontrollen måste hållas inom en vinkel på 15 grader från projektorns fjärrkontrollssensor för att fungera ordentligt. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorn bör inte överstiga 7 meter. Se till att inga hinder ligger mellan fjärrkontroll och projektorns IR-sensor som kan hindra den infraröda ljusstrålen. Byta fjärrkontrollens batterier 1. Dra ut batterihållaren. Följ de illustrerade instruktionerna. Tryck in låsarmen medan du drar ut batterihållaren. 2. Sätt i det nya batteriet i hållaren. Kontrollera att pluspolen pekar utåt. 3. Tryck in hållaren i fjärrkontrollen. Undvik överdriven hetta och luftfuktighet. Batterierna kan skadas om de sätts i på fel sätt. Cirka 15 Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ som rekommenderas av tillverkaren. Kassera använda batterier enligt batteritillverkarens instruktioner. Kasta aldrig ett batteri i öppen eld. Det finns en risk att det kan explodera. Om batteriet är dött eller om du inte kommer att använda fjärrkontrollen under en längre period, ta bort batteriet för att förhindra att fjärrkontrollen skadas genom att batterisyra läcker ut i batterifacket. Introduktion 15

16 Placering av projektorn Ställa in önskad bildstorlek Avståndet från projektorns objektiv till duken, zoominställningen (om sådan finns) och videoformat påverkar storleken på den projicerade bilden. 16:10 är projektorns ursprungliga bildförhållande. Storleksförhållandet 4:3 i ett 16:10- visningsområde Storleksförhållande 16:10 skalat till i ett 4:3- visningsområde Projektorn bör alltid förvaras horisontalt (t.ex. platt på ett bord) och vinkelrätt (90 rät vinkel) gentemot skärmens horisontala mitt. Detta förhindrar bildförvrängning orsakad av vinkelprojektion (eller projektion på vinklade ytor). En modern digital projektor projicerar inte rakt framåt (som gamla tiders filmprojektorer gjorde). Istället har digitala projektorer designats att projicera bilden i en något uppåtgående vinkel ovanför projektorns horisontella placering. På det viset kan de placeras på ett bord och projicera framåt och uppåt på en skärm som är placerad på så sätt att skärmens nedre kant är ovanför bordets nivå (och alla i rummet kan se skärmbilden). Om projektorn monteras i taket måste den monteras upp och ner så att bilden projiceras ifrån en aningen nedåtriktad vinkel. Som du kan se i tabellen på sid. 17 innebär den här typen av projektion att den nedre kanten av den projicerade bilden blir förskjuten i höjdled ifrån projektorns horisontalplan. Vid takmontering hänvisar detta till den övre kanten på den projicerade bilden. Om projektorn placeras längre ifrån duken ökar storleken på den projicerade bilden och förskjutningen i höjdled proportionerligt. När du avgör placeringen av duken och projektorn måste du räkna med både storleken på den projicerade bilden och förskjutningen i höjdled, som står i proportion till projektionsavståndet. BenQ tillhandahåller en tabell över skärmstorlekar som hjälp för att hitta den idealiska placeringen för din projektor. Se "Projektionsmått" på sid. 17 beroende på vilken projektor du använder. Två dimensioner måste tas med i beräkningen: det vinkelräta avståndet i sidled från dukens mitt (projektionsavståndet) och projektorns förskjutningshöjd i höjdled från den horisontella kanten på duken (förskjutning). 16 Placering av projektorn

17 Projektionsmått Se "Mått" på sid. 75 för måtten för objektivets mittpunkt för den här projektorn innan du beräknar lämplig placering. 1280:800 skärmdiagonal Duk Objektivets mittpunkt Projiceringsavstånd 1280:800 skärmdiagonal Rekommenderat projiceringsavstånd från skärmen i mm Fot Tum mm Genomsnitt 2, , , , , Alla mått är ungefärliga och kan skilja sig från de faktiska måtten. BenQ rekommenderar att o du avser att montera projektorn permanent bör du först testa projektionsstorleken och avståndet med projektorn på plats innan den installeras permanent för att lämna utrymme för projektorns optiska karakteristika. Detta hjälper dig att avgöra den exakta monteringsplacering som är bäst lämpad för din situation. Placering av projektorn 17

18 Anslutning Vissa av kablarna i de anslutningar som visas nedan medföljde kanske inte projektorn (se "Innehåll" på sid. 8). De kan inhandlas i elektronikaffärer. Ansluta strömmen Använd den medföljande nätadaptern eller det valfria laddningsbara Litium-ion-batteriet. Projektorn måste använda med den medföljande nätadaptern. Skada orsakad vid användning av en annan adapter täcks inte av garantin. Använda nätadaptern 1. Sätt in nätadapterns kontakt i uttaget DC IN. 2. Sätt in rätt ände av nätkabeln i nätadaptern. 3. Sätt in nätkabeln i ett vägguttag. Kontrollera att projektorns strömlampa tänds blå när nätadaptern används Använda det valfria batteriet. Projektorn måste användas med det specificerade laddningsbara Litium-ion-batteriet. Ladda batteriet innan projektorn används för första gången. Ladda batteriet med projektorn. Det går även att använda projektorn när batteriet laddas. Stäng av projektorn innan batteriet sätts in. Ladda batteriet Följ säkerhetsåtgärderna när batteriet används. 1. Flytta batterispärren till den öppna sidan. 18 Anslutning

19 2. Placera projektorn på batteriet. Batteriets indikatorlampa stängs av när batterikapaciteten ligger mellan 10 och 100 %. När batterikapaciteten är lägre än 10 % blinkar batterilampan i rött och systemet stängs av. 3. Passa försiktigt in batteriet tills det är på plats Sätt in nätadapterns kontakt i uttaget DC IN. 5. Sätt in rätt ände av nätkabeln i nätadaptern. 6. Sätt in nätkabeln i ett vägguttag. Batterilampan blinkar blå när laddningen startar och lyser med fat sken när batteriet är laddat. Ta bort batteriet Skjut batterilåsen på sidorna för att ta bort batteriet från projektorn. Anslutning 19

20 Batterilampans signaler Batteri + adapter Status Tillstånd Färg Laddar Ström på / standby-läge Blå blinkande Laddning slutförd Ström på / standby-läge Blå fast Vi rekommenderar att batteriet är anslutet till projektorn även om projektorn är ansluten till ett vägguttag. Batteriet måste laddas i ungefär 3,5 timmar om det är helt urladdat. När batteriet ansluts, ställs LED-läge i Inställningar in på Ekonomiläge, och det går att spela en video från valfri källa i cirka tre timmar på 100AL när batteriet är fulladdat. (Ställs LED-läge i Inställningar in på Normal, förkortas batteritiden med en timme vid 200AL.) Ekonomiläge-läget föreslås för längre projektionstider när enheten används med endast batterier. Batteriets laddningstid och kapacitet varierar beroende på batteristatus, driftsmiljö och användningstid. Batteriet drar ström även när enheten inte används. Drifttiden minskar gradvis över tiden. Batteriet går att ladda omkring 300 gånger. Batteriets livslängd beror på den enskilda användningen. Anvisningar och krav för hantering av batteriet Rekommenderad användning Läs batterianvisningarna och etiketten på batteriet före användning. Använd batteriet inomhus under normala förhållanden och temperatur: (25±3) C, absolut luftfuktighet: 65±20% När batteriet inte används ska de förvaras på avstånd från värme- och högspänningskällor och utom räckhåll för barn. Tappa inte batteriet. Använd den kompatibla laddaren. Ladda inte batteriet i laddaren över 24 timmar. Kortslut inte kontakterna. Förstör eller demontera inte batteriet på egen hand. Förvara inte batteriet på fuktiga platser. Slå inte in det i elektriskt ledande material för att undvika skada orsakad av kortslutning mellan metall och batteri. Förvara batteriet torrt. Avfallshantera batteriet. Placera det inte i eld eller vatten. Fara Montera inte isär batteriet Batteriet har en inbyggd säkerhetskrets för att undvika fara. Missbruk som att demontera batteriet förstör skyddsfunktionen och gör det varmt, utvecklar rök eller brand. Kortslut inte batteriet Rör inte vid plus- och minuspolerna med metall. Förvara eller flytta inte batteriet tillsammans med metallföremål. Om batteriet kortsluts ökar strömmen och orsakar skada, värme, rökutveckling och brand. Värm eller bränn inte batteriet. Om batteriet värms upp eller bränns upplöses batterielementen och skyddsfunktionen upphör eller elektroderna fattar eld eller överhettas, vilket orsakar värme, rök, förvridning eller eldsvåda. Använd inte batteriet nära värmekällor Använd inte batteriet nära eld eller spis eller över 60 C, överhettning kortsluter batteriet och utvecklar värme, rök, förvridning eller eldsvåda. 20 Anslutning

21 Lägg inte batteriet i vatten Utsätt inte batteriet för fukt och sänk inte ned det i vatten, vilket skadar den inbyggda skyddskretsen eller leder till onormala kemiska reaktioner som orsakar värme, rök, förvridning eller eldsvåda. Undvik att ladda batteriet nära öppen eld och i direkt solljus. Detta skadar den inbyggda skyddskretsen eller leder till onormala kemiska reaktioner som orsakar värme, rök, förvridning eller eldsvåda. Använd inte ospecificerade laddare Laddning under onormala förhållanden skadar den inbyggda skyddskretsen eller leder till onormala kemiska reaktioner som orsakar värme, rök, förvridning eller eldsvåda. Använd inte skadat batteri Skada inte batteriets metalldelar. Detta kan orsaka överhettning, rök, förvridning eller eldsvåda. Löd inte på batteriet Överhettning orsakar att batterielementet upplöses och skadar den inbyggda skyddskretsen eller orsakar värme, rök, förvridning eller eldsvåda. Ladda inte direkt genom vägguttaget eller bilens cigarettändare. Hög spänning och stark ström skadar batteriet och förkortar dess livstid och orsakar även överhettning, rök, förvridning eller eldsvåda. Använd inte batteriet till annan utrustning Felaktig användning skadar batteriet och förkortar dess livstid och orsakar även överhettning, rök, förvridning eller eldsvåda. Rör inte vid ett läckande batteri Den läckande elektrolyten orsakar hudirritation. Om elektrolyt kommer i ögat, gnid inte utan skölj med vatten och uppsök omedelbart läkare. Varning Blanda inte med andra batterier Detta batteri går inte att blandas vid avfallshantering. Onormal laddning och urladdning orsakar överhettning, rök, förvridning eller eldsvåda. Förvara batteriet utom räckhåll för barn och förhindra att de biter eller sväljer batteriet. Sätt inte in batteriet i laddaren en längre tid. Om det laddats över normal tid, sluta ladda batteriet om det sitter i laddaren. Onormal laddning överhettning, rök, förvridning eller eldsvåda. Lägg inte batteriet i en mikrovågsugn eller under tryck. Flytta batteriet från mobiltelefoner eller ut ur laddaren om det överhettas eller läcker (eller avger lukt) och avfallshantera det. Ett dåligt batteri orsakar överhettning, rök, förvridning eller eldsvåda. Försiktighet Obs! Undvik att utsätta batteriet för solljus så att det inte överhettas, avger rök, förvridning och minskar dess kapacitet och livslängd. Fri från statisk elektricitet Det finns en skyddskrets i batteriet som skyddar mot olyckor. Använd inte batteriet på platser med hör elektrostatisk spänning (över 1000 V), eftersom kretskortet kan förstöras och batteriet överhettas, förvrids, avger rök eller fattar eld. Användningstemperatur Rekommenderad användningstemperatur är 0-60 C, högre temperatur minskar batteriets kapacitet och livslängd. Läs brukanvisningen noggrant före användning eller vid behov. Anslutning 21

22 Laddningsmetod Använd den särskilda laddaren till att ladda batteriet. Första användning Om du använder batteriet för första gången och märker ett onormalt tillstånd med lukt eller rök, ta genast ut batteriet. Batteriet ska återlämnas till säljaren. Barn Barn ska hållas under uppsikt när de använder batteriet. Låt inte barn vidröra batteriet Batteriet ska förvaras oåtkomligt för barn. Förhindra att barn tar ut batteriet ur laddaren och leker med det. Undvik att spilla batterivätska på hud och kläder. Spola rent spill med rent vatten för att undvika hudirritation. Rådgivning Fråga efter kontaktinformation när du köper batteriet för att kunna nå säljaren för rådgivning vid behov. Garanti för säker användning Om batteriet använd i andra apparater, kontakta tillverkaren om information för att få information om bästa prestanda, maximal ström, snabb laddning och särskild användning. 22 Anslutning

23 Ansluta en dator Projektorn har ett VGA-ingångsuttag som gör det möjligt att ansluta den till både IBM - kompatibla och Macintosh -datorer. En Mac-adapter behövs om du ansluter en äldre Macintosh-dator. För anslutning av projektorn till en bärbar eller stationär dator: Använda en VGA-kabel 1. Anslut ena änden av den medföljande fleringångskabeln till datorns D-Sub-kontakt. 2. Anslut fleringångskabelns andra ände till uttaget märkt PC/AV på projektorn. 3. Om du vill använda projektorns högtalare, ta en lämplig ljudkabel och anslut ena änden av kabeln till datorns ljuduttag och den andra änden till fleringångskabelns ljudingångar. Bärbar eller stationär dator Fleringångskabel Ljudkabel eller På många bärbara datorer startas inte de externa videoportarna när de ansluts till en projektor. En tangentkombination som t.ex.fn + F3 eller CRT/LCD startar eller stänger ofta av den externa bildskärmen. Leta rätt på en funktionstangent kallad CRT/LCD eller en funktionstangent med en bildskärmssymbol på den bärbara datorn. Tryck på Fn och den märkta funktionstangenten samtidigt. Se dokumentationen för den bärbara datorn för att hitta tangentkombinationen för din dator. Anslutning 23

24 Använda en HDMI-kabel 1. Anslut ena änden på en HDMI-kabel till HDMI-kontakten på datorn. 2. Anslut den andra änden av HDMI-kabeln till HDMI-kontakten på projektorn.. HDMI HDMI Använda en USB-kabel 1. Anslut typ A-änden på USB-kabeln till datorns USB-uttag. 2. Anslut mini-b-änden på USB-kabeln till USB-DISPLAY-uttaget på projektorn. När projektorn ansluts till en dator går det att visa bilder lagrade i datorn eller överföra filer från datorn till projektorns internminne. USB USB 3. Välj USB-display och följ anvisningarna på skärmen för att först installera USBdrivrutinen på datorn. 4. Välj USB-filöverföring och gå till Den här datorn eller Windows Explorer för åtkomst till projektorns filer. Projektorn visas som en Flyttbar disk. Överför filerna från datorn till projektorn genom att dra och släppa eller kopiera och klistra in. 24 Anslutning

25 Koppla bort projektorn från datorn. i. Klicka på på Aktivitetsfältet i Windows. ii. Klicka på popup-meddelandet. iii. Koppla endast bort USB-kabeln när meddelandet säger att det är säkert att ta bort maskinvaran. Koppla inte bort USB-kabeln när filerna kopieras, eftersom detta kan orsaka förlust av data och skada på projektorn. Anslutningen avslutas inte om projektorfilerna är öppna i datorn. Stäng alla projektorfiler och försök igen. Andra versioner av Windows fungerar på samma sätt. Följ rätt procedur för att ta bort USB-enheten från datorn på ett säkert sätt i din Windows-version. Ansluta videokällenheter Du behöver bara ansluta projektorn till en videokällenhet med en av de ovanstående anslutningsmetoderna, men varje metod ger olika videokvalitet. Den metod du väljer kommer antagligen att bero på möjligheten att matcha terminalerna på projektorn och videokällan enligt vad som beskrivs nedan: Kontaktnamn Terminalens utseende Bildkvalitet HDMI HDMI Bästa Komponentvideo VGA Bättre Video Video Bra Om vald videobild inte visas när projektorn startas trots att korrekt videokälla valts, kontrollera att videokällan har startas och att den fungerar ordentligt. Kontrollera också att signalkablarna är korrekt anslutna. Anslutning 25

26 Ansluta en HDMI-källenhet Projektorn har en HDMI-ingång som låter dig ansluta den till en HDMI-källenhet, t.ex. en Blu-ray-spelare, DTV-tuner eller en bildskärm. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) stöder okomprimerad dataöverföring av video mellan kompatibla enheter som digitala tv tuners, Blu-ray-spelare och displayer via en enda kabel. Det ger en ren digital betraktelse- och lyssningsupplevelse. Undersök din videokälla för att se efter om den har en uppsättning oanvända HDMIutgångar lediga: Har den det kan du fortsätta med den här proceduren. Har den inte det måste du omvärdera vilken metod du ska använda för att ansluta enheten. För att ansluta en projektor till en HDML-källenhet: 1. anslut ena änden av en HDMI-kabel till HDMI-utgången på HDMI-källenheten. 2. Anslut den andra änden av HDMI-kabeln till HDMI-kontakten på projektorn HDMI-kabeln (visad i detta exempel) för anslutning till videokällan medföljer inte. Apple Digital AV-adapter går att köpa på 26 Anslutning

27 Ansluta en komponentvideokällenhet Kontrollera att videokällan har en ledig uppsättning komponentvideoutgångar: Har den det kan du fortsätta med den här proceduren. Har den inte det måste du omvärdera vilken metod du ska använda för att ansluta enheten. För att ansluta projektorn till en komponentvideokällenhet: 1. Ta den ände av adapterkabeln för komponentvideo till VGA (D-Sub) som har tre RCA-kontakter och anslut den till komponentvideoutgångarna på videokällan. Matcha kontakternas färger till de på uttagen: grönt till grönt, blått till blått och rött till rött. 2. Anslut den andra änden av en komponentvideo-till-vga (D-Sub)-adapterkabel (med en D-Sub-kontakt) till fleringångskabelns D-Sub-kontakt. 3. Anslut fleringångskabelns andra ände till uttaget märkt PC/AV på projektorn. 4. Om du vill använda projektorns högtalare, ta en lämplig ljudkabel och anslut ena änden av kabeln till videokällans uttag och den andra änden till fleringångskabelns ljudingångar. AV-enhet Ljudkabel eller Adapterkabel för komponentvideo till VGA (D-Sub) När ljudutgången är ansluten till hörlurar eller en extern högtalare kommer inget ljud från projektorns högtalare. Det kommer inget ljud från högtalaren eller ljudutgången om ingen videosignal skickas in. Det går inte heller att justera ljudet. Anslutning 27

28 Ansluta en kompositvideokälla Kontrollera att videokällan har en ledig uppsättning kompositvideoutgångar: Har den det kan du fortsätta med den här proceduren. Har den inte det måste du omvärdera vilken metod du ska använda för att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en kompositvideokälla: 1. Anslut ena änden av en videokabel till kompositvideokontakten på videokällan. 2. Anslut andra änden av videokabeln till fleringångskabelns videouttag. 3. Anslut fleringångskabelns andra ände till uttaget PC/AV på projektorn. 4. Anslut fleringångskabeln till uttaget märkt PC/AV på projektorn. 5. Om du vill använda projektorns högtalare, ta en lämplig ljudkabel och anslut ena änden av kabeln till videokällans uttag och den andra änden till fleringångskabelns ljudingångar. AV-enhet Fleringångskabel Ljudkabel Videokabel Du behöver bara ansluta enheten med kompositvideokablar om komponentvideoanslutningar inte fanns tillgängliga. Se "Ansluta videokällenheter" på sid. 25 för ytterligare detaljer. 28 Anslutning

29 Ansluta en iphone/ipod Ansluta projektorn till en iphone/ipod-enhet: 1. Docka iphone/ipod i dockningsanslutningen. Universal Dock Adapter krävs inte men ger den bästa anslutningen till till Apple-produkt. Den går att köpa på Se "Spela filer med iphone/ipod" på sid. 44 för ytterligare detaljer. Observera att om din iphone har ett skyddshölje, orsakar kanske detta en dålig anslutning mellan iphone och projektorn. Om du ser ett felmeddelande visas på iphone-skärmen när du ansluter den till projektorn, ta bort skyddshöljet och anslut igen. (Kommandon går inte att överföra på grund av dålig anslutning.) Anslutning 29

30 Ansluta en extern högtalare Det går att ansluta en extern högtalare istället för att använda projektorns inbyggda högtalare. Anslut projektorn till en extern högtalare: 1. Anslut en lämplig stereokabel till den externa högtalaren och projektorns utgång. När ljudkabeln ansluts stängs den inbyggda högtalaren av. 30 Anslutning

31 Ansluta till en extern minnesenhet Ansluta ett SD-kort Anslut projektorn till ett SD-kort: 1. Anslut ett SD-kort till projektorns SD-kortplats. SD CARD Maximal minneskapacitet som stöds för ett SD(HC)-kort är 16 GB. (Maximal kapacitet som stöds för externt minne bygger på test i vår fabrik. Den kan variera beroende på minnekortets tillverkare.) Projektorn är kanske inte kompatibel meden del SD-kort. Ansluta en USB-lagringsenhet Ansluta projektorn till en USB-lagringsenhet: 1. Anslut USB-lagringsenheten till en typ A USB-kontakt. USB-flashenhet Denna produkt stöder USB-minnesenheter HDD (hårddiskar). Endast en och den sista partitionen monteras. (Maximal kapacitet som stöds för externt minne bygger på test i vår fabrik. Den kan variera beroende på minnekortets tillverkare.) Denna stöder inte flerkortläsare. Denna produkt fungerar inte om USB-lagringsenheten ansluts med en USB-hubb. En del produkter som inte överensstämmer med USB-standarden kanske inte fungerar normalt. En USB-lagringsenhet med automatiskt igenkänningsprogram eller egen drivrutin kanske inte fungerar normalt. En USB-lagringsenhet som endast använder en viss drivrutin kanske inte identifieras. Igenkänningstiden för USB-lagringsenheten varierar med enheten. Anslutning 31

32 Stäng inte av produkten eller ta ut en ansluten USB-lagringsenhet när USB-enheten används. Detta kan orsaka skada på USB-lagringsenheten eller den lagrade filen. Använd en USB-lagringsenhet med vanliga filer. Onormala filer kan orsaka felfunktion eller så spelas inte filerna. USB-lagring måste vara formaterad i FAT16/FAT32/NTFS. FAT32 och NTFS rekommenderas till HDD (hårddiskar). Säkerhetskopiera viktiga data på USB-lagringsenheten eftersom de kan skadas. Användaren ansvarar för datahanteringen. BenQ ansvarar inte för dataförlust. USB-lagringsenhetens filträd bör vara så enkelt som möjligt. För många nivåer eller mappar gör åtkomsttiden längre. Om en extern minnesenhet inte fungerar efter att den anslutits till projektorn, försök att ansluta den till en dator. Om den fortfarande inte fungerar normalt, kontakta tillverkarens servicecenter eller kundcenter. 32 Anslutning

33 Spela ljud i projektorn Det går att använda projektorns högtalare i presentationer, men även ansluta separata, förstärkta högtalare till projektorns ljudutgång. Tabellen nedan beskriver hur olika enheter ansluts och varifrån ljudet kommer. Enhet Dator/komponentvideo Video Ljudingång Projektorn spelar ljudet från... Ljudutgång Ljudingång (V/H) AUDIO-IN Ljudingång (V/H) AUDIO-IN Ljudingång (V/H) Ljudingång (V/H) Den valda ingångssignalen avgör vilket ljud som spelas i projektorns högtalare och vilket ljud som skickas ut ur projektorn när ljudutgången är ansluten. En ljudingång behöver inte anslutas eftersom projektorn spelar ljud direkt från extern minne, en HDMI- och iphone/ipod-enhet. Det går dock att ansluta till en extern enhet för att spela upp ljudet. USB-display stöder inte ljudfunktionen. Anslutning 33

34 Användning Starta projektorn 1. Anslut strömmen med nätadaptern eller det valfria batteriet. Strömlampan tänds i blått och blinkar långsamt. 2. Tryck på II Ström på projektorn eller fjärrkontrollen för att starta fjärrkontrollen. Strömlampan, OK Ring LED-lampan är tända i blått när projektorn är på. Startproceduren tar flera sekunder. Mot slutet av startproceduren visas en startlogga. Om det behövs, vrid på fokuseringsringen för att ställa in skärpan i bilden. 3. Om projektorn är aktiverad för första gången, välj ditt OSD-språk med hjälp av instruktionerna på skärmen. 4. Om du uppmanas ange ett lösenord använder du pilknapparna till att ange ett sexsiffrigt lösenord. Se "Använda lösenordsfunktionen" på sid. 37 för detaljer. 5. Starta all ansluten utrustning. 6. Projektorn visar hemskärmen. Om ingångssignalens frekvens/upplösning överskrider projektorns driftområde visas meddelandet Utom räckhåll på en tom skärm. Byt till en insignal som är kompatibel med projektorns upplösning eller ange en insignal med en lägre inställning. Se "Frekvenstabell" på sid. 75 för ytterligare detaljer. Byta ingångssignal Projektorn kan anslutas till flera enheter samtidigt. Den kan emellertid endast visa en helskärm åt gången. Välj önskad ingångssignal genom att trycka på på projektorn eller fjärrkontrollen. Typen av ingångssignal påverkar också vilka inställningar som är tillgängliga i bildläget. Se "Välja bildförhållande" på sid. 39 för ytterligare detaljer. Projektorns ursprungliga visningsupplösning är bildförhållandet 16:10. Du bör välja och använda en ingångssignal som matar ut med den här upplösningen för att få bästa resultat vid bildvisning. Alla andra upplösningar skalförändras av projektorn beroende på vilket bildförhållande som ställts in, vilket kan orsaka bildförvrängning eller sämre bildskärpa. Se "Välja bildförhållande" på sid. 39 för ytterligare detaljer. 34 Användning

35 Justera den projicerade bilden Justera bildhöjden Projektorn har en justeringsfot. Denna ändrar bildhöjden. Så här justerar du projektorn: 1. Skruva på justeringsfoten för att justera bildhöjden. Dra in foten genom att skruva i motsatt riktning. Om projektorn inte står på en plan yta eller om skärmen inte står vinkelrätt mot projektorn blir den projicerade bilden trapetsformad. Information om hur du åtgärdar detta finns i "Korrigera keystone" på sid. 36. Titta inte in i objektivet när lampan är på. Det starka ljuset från lampan kan skada ögonen. Var försiktig när du skruvar på justeringsfoten, eftersom den sitter nära ventilationsgallret där det kommer ut varm luft. Finjustera bildskärpa 1. Vrid på fokusringen för bildskärpa. Automatisk justering av bilden I vissa fall behöver bildkvaliteten optimeras. Använda fjärrkontrollen Tryck på Auto. Inom tre sekunder ställer den inbyggda intelligenta autojusteringsfunktionen om frekvensvärdena och klockan så att du får bästa möjliga bildkvalitet. Aktuell information om källan visas längst upp till vänster på skärmen i tre sekunder. Den här funktionen är endast tillgänglig när datorsignal (analog RGB) valts. Användning 35

36 Korrigera keystone Keystone innebär att den projicerade bilden är märkbart bredare upptill eller nertill. Det inträffar när projektorn inte står vinkelrätt i förhållande till skärmen. Korrigera keystone när en bild visas på skärmen. Förutom att justera höjden på projektorn kan du korrigera det här manuellt med hjälp av något av följande steg. Använda fjärrkontrollen Tryck på Keystone på fjärrkontrollen för att visa sidan för keystone-korrigering. Korrigera keystone genom att trycka på på projektorn eller fjärrkontrollen. Använda OSD-menyn 1. Tryck på och tryck sedan på för att markera Keystone. Popup-menyn Keystone öppnas. 2. Tryck på för att korrigera keystoneförvrängning längst ned på bilden eller tryck på för att korrigera keystoneförvrängning längst upp på bilden. Tryck på /. Tryck på /. Dölja bilden Du kan tilldra dig publikens uppmärksamhet genom att: Använda fjärrkontrollen Dölja skärmbilden genom att trycka på Blank på fjärrkontrollen. Tryck en gång till på Blank eller på valfri tangent på fjärrkontrollen för att återställa bilden. Använda OSD-menyn Tryck och håll ned Blank i tre sekunder på projektorn för att dölja skärmbilden. Tryck en gång till på Blank eller på valfri tangent på projektorn för att återställa bilden. Blockera inte projektorns lins eftersom detta kan göra så att de blockerande föremålen blir överhettade, deformerade eller till och med börjar brinna. 36 Användning

37 Säkra projektorn Använda lösenordsfunktionen Av säkerhetsskäl och för att förhindra olovlig användning finns det en möjlighet att ställa in ett lösenord för projektorn. Lösenordet går att ställa in på menyn Inställningar. Det är förargligt om du aktiverar låsfunktionen vid strömtillförsel och sedan glömmer lösenordet. Skriv ut den här handboken (om nödvändigt) och skriv ned lösenordet i den. Förvara den sedan på säker plats för senare bruk. Ställa in strömbrytarlåset Om du ställer in ett lösenord måste du ange det varje gång du startar projektorn. I annat fall går den inte att använda. Ställ in lösenordet för första gången genom att ange projektorns standardlösenord (1, 1, 1, 1, 1, 1) genom att trycka på pilknappen fem gånger när du ombeds. 1. Tryck på / till menyn Inställningar markeras och tryck sedan på OK för att skriva in. 2. Gå till menyn ALLMÄNT > Säkerhetsinställn. > Ändra säkerhetsinställningar. 3. Tryck på OK. Meddelandet 'Ange aktuellt lösenord visas. 4. Som bilden till höger visar motsvarar de fyra pilknapparna (,,, ) fyra siffror (1, 2, 3, 4). Tryck på pilknapparna och ange sex siffror som lösenord. 5. När du har angett lösenordet återgår menyn till sidan Ändra säkerhetsinställningar. 6. Markera Strömbrytarlås och tryck på OK. Popup-menyn öppnas. Välj På och tryck på OK för att slutföra inställningen av strömbrytarlåset. 7. Stäng OSD-menyn med eller. Om du glömmer bort lösenordet Om lösenordsfunktionen är aktiverad visas en uppmaning att ange det sexsiffriga lösenordet varje gång du startar projektorn. Om du anger fel lösenord visas ett meddelande om fel lösenord i tre sekunder följt av meddelandet Ange lösenord. Om du anger ett felaktigt lösenord fem gånger i följd stängs projektorn automatiskt av efter en liten stund. Procedur för återställning av lösenordet Användning 37

38 1. Håll ned på fjärrkontrollen i tre sekunder. Projektorn visar ett kodat nummer på skärmen. 2. Skriv ned numret och stäng av projektorn. 3. Be om hjälp att avkoda numret på ditt lokala BenQ-servicecenter. Du kan bli ombedd att visa upp inköpskvittot på projektorn som bevis på att det är du som är ägaren. Ändra lösenordet 1. Gå till menyn Inställningar > ALLMÄNT > Säkerhetsinställn. > Ändra lösenord. 2. Tryck på OK. Meddelandet 'Ange aktuellt lösenord visas. 3. Ange det gamla lösenordet. Om lösenordet stämmer visas meddelandet Ange nytt lösenord. Om lösenordet inte stämmer visas felmeddelandet i tre sekunder följt av meddelandet Ange aktuellt lösenord och du kan försöka igen. Du kan trycka på för att avbryta ändringen eller försöka med ett annat lösenord. 4. Ange ett nytt lösenord. De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Skriv upp lösenordet här i handboken i förväg eller när du angett det så att du har det till hands om du skulle glömma det. Lösenord: Förvara handboken på ett säkert ställe. 5. Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen. 6. Du har nu angett ett nytt lösenord för projektorn. Kom ihåg att ange det nya lösenordet nästa gång du startar projektorn. 7. Stäng OSD-menyn med eller. Inaktivera lösenordsfunktionen Inaktivera lösenordsskyddet genom att gå tillbaka till Inställningar > ALLMÄNT > Säkerhetsinställn. > Strömbrytarlås. Markera Av och tryck på OK. Meddelandet Ange lösenord visas. Ange det aktuella lösenordet. Om lösenordet stämmer återgår skärmmenyn till sidan Säkerhetsinställn. och Av' visas i raden för lösenord Strömbrytarlås. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du sätter på projektorn. Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord i tre sekunder följt av meddelandet Ange lösenord och du kan försöka igen. Du kan trycka på för att avbryta ändringen eller försöka med ett annat lösenord. Även om du inaktiverar lösenordsfunktionen bör du ha det gamla lösenordet tillgängligt om du skulle behöva aktivera funktionen igen genom att ange det gamla lösenordet. 38 Användning

39 Uppdatering av inbyggd programvara Följ anvisningarna nedan för att uppdatera den inbyggda programvaran. Endast SD-kort stöds för uppdatering av den inbyggda programvaran. Ta inte ut SD-kortet under uppdatering. Tryck inte på knappar under uppdateringen. Stäng inte av projektorn under uppdatering. Bekräfta att uppdateringen genomförts genom att gå till Inställningar > Information > Fast programversion. Uppdatera den inbyggda programvaran 1. Anslut kortet som innehåller den senaste inbyggda programvaran till projektorn. 2. Välj Inställningar > ALLMÄNT > Uppgradering av inbyggd programvara på huvudmenyn. 3. Välj OK för att börja. 4. Stäng av projektorn när den inbyggda programvaran uppdaterats. 5. Slå på projektorn och kontrollera programversionen. Välja bildförhållande Bildförhållandet är förhållandet mellan bildens bredd och höjd. De flesta analoga tvapparater och datorer har bildförhållandet 4:3, vilket är standard för den här projektorn, och digital-tv-apparater och dvd-spelare har vanligtvis bildförhållandet 16:9. Eftersom digitala signaler blir allt vanligare kan digitala visningsenheter som den här projektorn dynamiskt sträcka ut och skalförändra bilden till ett annat förhållande än det som kommer från ingångssignalen. För att ändra bildförhållandet på den projicerade bilden (oavsett källans bildförhållande): 1. Tryck på för att öppna popup-menyn i ett av lägena dator, iphone/ipod, kompositvideo, komponent eller HDMI. 2. Tryck på för att markera Bildförhållande. 3. Tryck på / för att välja det bildförhållande som passar för videosignalens format och dina visningskrav. Användning 39

40 Optimera bilden Välja bildläge Projektorn levereras med ett flertal fabriksinställda programlägen så du kan välja ett som passar ditt rum och typ av ingångssignal. Välj ett användningsläge som passar dina behov genom att följa något av följande steg. Kontrollera att ingångskällan är inställd på ett av lägena dator, iphone/ipod, kompositvideo, komponent eller HDMI och att projektionsskärmen visas. Tryck på Mode på fjärrkontrollen eller projektorn upprepade gånger tills önskat läge är valt. Det går att trycka på för att öppna popup-menyn. Tryck på för att markera Bildlägesinställningar och tryck sedan på OK. Markera Bildläge och tryck / för val av önskat läge. Bildlägena visas nedan. 1. Ljust läge: Maximerar den projicerade bildens ljusstyrka. Den här inställningen passar omgivningar där extra hög ljusstyrka krävs, t.ex. när man använder projektorn i väl upplysta rum. 2. Standardläge (standard): Avsett för presentationer. Ljusstyrkan betonas i detta läge. 3. Bioläge. Detta lämpar sig för att se färgrika filmer, videoklipp från digitalkameror eller digital video från datoringången i ett mörkt (nedsläckt) rum. 4. Spelläge: Lämpligt till spel. 5. Användare-läge: Återkallar de inställningar som anpassats baserat på aktuella, tillgängliga bildlägen. Se "Ställa in läget Användare" på sid. 40 för ytterligare detaljer. Ställa in läget Användare Det finns ett användardefinierat lägen om de tillgängliga bildlägena inte motsvarar dina behov. Du kan använda ett av bildlägena (utom Användare) som startpunkt för att anpassa inställningarna. 1. Tryck på för att öppna popup-menyn. 2. Tryck på för att markera Bildlägesinställningar och tryck sedan på OK. 3. Markera Bildläge och tryck / för att välja Användare. 4. Tryck för att markera Referensläge. Denna funktion är endast tillgänglig när läget Användare valts i undermenyn Bildläge. 5. Tryck på / så att ett bildläge som motsvarar dina behov väljs. 6. Tryck på för att välja en delmenypost som ska ändras och justera värdet med /. Se "Finjustera bildskärpa" nedan för mer information. 7. När alla inställningar gjorts markerar du Spara inställningar och trycker på OK för att spara inställningarna. 8. Bekräftelsemeddelandet Inställning sparad visas. 40 Användning

41 Använda väggfärg I en situation när du projicerar på en färgad yta, till exempel en målad vägg som kanske inte är vit, kan funktionen Väggfärg korrigera den projicerade bildens färg för att förhindra eventuella färgskillnader mellan källan och de projicerade bilderna. Använd den här funktionen genom att trycka på för att öppna popup-menyn i ett av lägena dator, iphone/ipod, kompositvideo, komponent eller HDMI. Välj Väggfärg och tryck på / för att välja en färg som är närmast projektionsytans färg. Det finns flera förkalibrerade färger att välja mellan: Ljusgul, Rosa, Ljusgrön, Blå och Svart tavla. Finjustera bildkvaliteten i användarläget Beroende på vilken signaltyp som upptäckts finns det några användardefinierade funktioner tillgängliga när Användarläget valts. Baserat efter dina behov, du kan göra justeringar av dessa funktioner genom att markera dem och trycka / på projektorn eller fjärrkontrollen Justera Ljusstyrka Ju högre värdet är, desto ljusare blir bilden. Ju lägre inställning, desto mörkare bild. Justera kontrollen så att svarta områden i bilden ser svarta ut och så att du kan se detaljer i de mörka områdena. Justera Kontrast Ju högre värdet är, desto större blir kontrasten. Använd denna för att ställa in nivån av vita nyanser när du justerat Ljusstyrka inställningen för att passa din input och visningsområde Justera Färg Med en lägre inställning blir färgerna mindre mättade. Om inställningen är för hög blir färgerna i bilden för intensiva och bilden ser orealistisk ut. Justera Färgton Ju högre värde, desto rödare blir bilden. Ju lägre värde, desto grönare blir bilden. Justera Skärpa Ju högre värde, desto skarpare blir bilden. Ju lägre värde, desto mjukare blir bilden. Välja Färgtemperatur Det finns fyra alternativ för färgtemperatur* som varierar beroende på vald signaltyp. *Om färgtemperaturer: Det finns många olika toner som av olika anledningar benämns som "vita". Färgtemperatur är en vanlig metod för visning av vita nyanser. Vitt med låg färgtemperatur blir rödaktigt. Vitt med hög färgtemperatur ser ut att ha mera blått i sig. Användning 41

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör...

Läs mer

W1000+ Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1000+ Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1000+ Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, kopieras, lagras

Läs mer

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen MW814ST digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller och

Läs mer

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om eller lagras

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Joybee GP3 Miniprojektor Användarhandbok

Joybee GP3 Miniprojektor Användarhandbok Joybee GP3 Miniprojektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok

MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok. Välkommen

PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok. Välkommen PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återskapas, överföras, återges,

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok

MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

CUBE BLUETOOTH-HÖGTALARE. kitsound.co.uk BRUKSANVISNING. JB. 3079/Tillverkad i Kina. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK

CUBE BLUETOOTH-HÖGTALARE. kitsound.co.uk BRUKSANVISNING. JB. 3079/Tillverkad i Kina. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK kitsound.co.uk CUBE BLUETOOTH-HÖGTALARE JB. 3079/Tillverkad i Kina. KitSound 2015 BRUKSANVISNING Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 1 Vi är hantverkare. Vi är musiker. Vi är KitSound Vi engagerar oss

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

Ljusridå för pekning

Ljusridå för pekning Ljusridå för pekning Innehållsförteckning Information om användning... 2 Ljusridå för pekning... 3 Installation av ljusridå för pekning... 4 Steg 1: Projektorinstallation... 5 Steg 2: Konfiguration av

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-1W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer...

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer... Inledning Innehåll Allmän information Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Tillbehör

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

SU964 Digital projektor Användarhandbok

SU964 Digital projektor Användarhandbok SU964 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7 Projektorns

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 Föreskriven användning Produkten kan motta och tolka GPS-signalen. Via en trådlös bluetooth-anslutning blir denna data tillgänglig

Läs mer

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Lämplig för blyackumulatorer med elektrolyt i form av vätska eller gel Vi gratulerar till att du valt den här produkten, som har konstruerats

Läs mer

PCI ETHERNET CARD 100 MB

PCI ETHERNET CARD 100 MB PCI ETHERNET CARD 100 MB Användarhandbok Version 1.0/Winbond Upphovsrätt Ingen del av denna manual får utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd reproduceras eller överlämnas, i någon form eller

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 Introduktion Tack för att du väljer ett FLEX headset! FLEX ceti är ett trådlöst Bluetooth -headset i komfortmodell

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

EXPLORE 5 HD 20151124

EXPLORE 5 HD 20151124 EXPLORE 5 HD 20151124 SNABBSTARTGUIDE 1. Anslut USB-laddningskabeln till strömadaptern. 2. Håll i explorē 5 så att skärmen riktas mot dig. Försäkra dig om att den taktila cirkeln på USB-laddningskabeln

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Dell XPS 14 Ägarens handbok

Dell XPS 14 Ägarens handbok Dell XPS 14 Ägarens handbok Datormodell: XPS L421X Regulatorisk modell: P30G Regulatorisk typ: P30G001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning L-78 USB SKIVSPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar.

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Fjärrkontroll (endast vissa modeller)

Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

XPS 15 Ägarens handbok

XPS 15 Ägarens handbok XPS 5 Ägarens handbok Datormodell: XPS 9530 Regleringsmodell: P3F Regleringstyp: P3F00 Anmärkningar, viktigt och varningar ANMÄRKNING: Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer