PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok. Välkommen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok. Välkommen"

Transkript

1 PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok Välkommen

2 Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återskapas, överföras, återges, lagras i ett informationssökningssystem eller översättas till något språk eller datorspråk i någon form eller på något sätt, på elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk eller manuell väg eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från BenQ Corporation. Ansvarsfriskrivning BenQ Corporation ger inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, med hänseende till innehållet, och reserverar sig uttryckligen för garantier, säljbarhet eller lämplighet för specifika syften. Vidare förbehåller sig BenQ Corporation rätten att revidera publikationen och att när som helst ändra dess innehåll utan krav på att meddela någon om sådana revideringar eller ändringar. *DLP, Digital Micromirror Device och DMD är varumärken som tillhör Texas Instruments. Övriga varumärken tillhör respektive företag eller organisation.

3 Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion... 9 Projektorns funktioner... 9 Förpackningens innehåll Projektorns utsida Kontroller och funktioner Installera projektorn Välja placering Säkerhetsinstruktioner för takmontering av projektorn. 18 Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden Anslutning Ansluta en dator eller bildskärm Ansluta videokällor Användning Starta Byta ingångssignal Justera den projicerade bilden Välja bildförhållande Optimera bilden Användning på hög höjd Anpassa visningen av projektormenyn Dölja bilden Fjärrbläddring Frysa bilden Använda laserpekaren i presentationen PIP-användning (Picture In Picture, bild-i-bild) Stänga av projektorn Använda skärmmenyer (OSD) Underhåll Skötsel Information om lampan Innehåll 3

4 Information om temperatur...52 Indikatorer...53 Felsökning Specifikationer Projektorspecifikationer...57 Mått...58 Frekvenstabell...58 Garanti Begränsad garanti...60 Information om bestämmelser FCC-information...61 EEG-information...61 MIC-information...61 WEEE-direktivet Innehåll

5 Viktiga säkerhetsanvisningar Din BenQ-projektor har utformats och testats för att uppfylla kraven i aktuella standarder beträffande säkerhet hos informationsteknikutrustning. För att du ska kunna använda produkten på ett säkert sätt är det dock viktigt att du följer instruktionerna i den här handboken samt dem som finns angivna på produkten. Säkerhetsinstruktioner 1. Läs den här användarhandboken innan du använder projektorn. Spara den för framtida bruk. 4. Glöm inte bort att alltid öppna linsslutaren eller ta bort linsskyddet när projektorlampan lyser. 2. Titta aldrig rakt in i projektorns lins medan den används. Det intensiva ljuset kan skada ögonen. 5. I vissa länder är inte nätspänningen stabil. Den här projektorn har utformats för att fungera säkert med nätspänningar på mellan 100 och 240 V växelström, men den kan sluta fungera vid elavbrott eller strömpulser på ±10 volt. I områden där nätspänningen varierar eller där det förekommer elavbrott bör du ansluta projektorn via en spänningsstabilisator, ett överspänningsskydd eller en enhet för strömförsörjning utan avbrott (UPS). 3. Om du tror att projektorn behöver underhållas eller repareras ska du endast lämna projektorn till en behörig tekniker. 6. Blockera inte projektorlinsen med något föremål när projektorn används. Det kan leda till att föremålet överhettas och deformeras eller t.o.m. orsakar eldsvåda. Om du vill stänga av lampan tillfälligt trycker du på BLANK (tom) på projektorn eller fjärrkontrollen. Viktiga säkerhetsanvisningar 5

6 Säkerhetsinstruktioner (forts.) 7. Lampan blir mycket varm när projektorn används. Låt projektorn kylas av under cirka 45 minuter innan du tar bort lampmonteringen för att byta lampa. 10. Placera inte produkten på ostadigt underlag. Då kan den falla i golvet och gå sönder. 8. Du bör inte använda lampan längre än angiven livslängd. Om du använder lampan längre än den angivna livslängden finns det en viss risk att den exploderar. 11. Försök inte ta isär projektorn. Du kan komma i kontakt med strömförande delar med hög spänning, vilket kan ge livshotande skador. Den enda del på projektorn som användaren kan åtgärda är lampan, som har ett eget lamphölje. Du får under inga omständigheter ta bort några andra höljen. Överlåt allt underhåll till behörig servicepersonal. 9. Byt aldrig ut lampmonteringen eller elektroniska komponenter när projektorn är ansluten. 6 Viktiga säkerhetsanvisningar

7 Säkerhetsinstruktioner (forts.) 12. Placera inte projektorn i någon av följande miljöer. - På en trång eller dåligt ventilerad plats. Avståndet till väggen bör vara minst 50 cm och det bör finnas fritt utrymme även runt projektorn. - På platser där det kan bli mycket varmt, t.ex. i en bil med stängda rutor. - På platser med fukt, damm eller cigarettrök, som kan förstöra de optiska komponenterna, förkorta projektorns livslängd och göra visningen mörkare. 13. Blockera inte ventilationshålen. - Placera inte projektorn på en filt, ett täcke eller någon annan mjuk yta. - Täck inte över projektorn med tyg eller annat material. - Placera ingenting lättandändligt i närheten av projektorn. - Nära ett brandlarm - På platser med en omgivande temperatur över 40 C - På högre höjd än m. Om ventileringshålen blockeras kan projektorn överhettas inuti och börja brinna. 14. Placera alltid projektorn på en plan och vågrät yta när du använder den. - Använd inte projektorn om den lutar mer än 10 grader åt vänster eller höger eller mer än 15 grader framåt eller bakåt. Om projektorn inte står helt plant när du använder den kan lampan skadas eller drabbas av funktionsfel meter Viktiga säkerhetsanvisningar 7

8 Säkerhetsinstruktioner (forts.) 15. Förvara inte projektorn stående på högkant. Om du gör det kan den välta, vilket kan vålla kroppsskada eller skador på projektorn. 17. Placera inte vätska i närheten av projektorn. Om du spiller vätska i projektorn kan den gå sönder. Om projektorn blir blöt drar du ut sladden ur vägguttaget och ringer till BenQ, som kan utföra underhåll. 16. Kliv inte på projektorn och placera inte några föremål ovanpå den. Förutom skador på projektorn kan det leda till olyckor och kroppsskada. 18. Med den här projektorn kan du visa spegelvända bilder för takmontering. Om du vill montera projektorn i taket ska du använda en takmonteringssats från BenQ och se till att projektorn är ordentligt fastsatt. 19. När projektorn är i gång kan det komma varmluft och lukter från ventilationsgallret. Det är normalt och innebär inte att det är fel på projektorn. 8 Viktiga säkerhetsanvisningar

9 Introduktion Projektorns funktioner I den här projektorn förenas högkvalitativ optisk visning och en användarvänlig utformning som gör den pålitlig och lättanvänd. Projektorn har följande funktioner: Lins av hög kvalitet med manuell zoom Fjärrkontroll med fullständiga funktioner Automatisk justering med en enda knapp för bästa bildkvalitet Digital keystone-korrigering av förvrängda bilder Justerbar färgbalans för data-/videovisning Projektionslampa med ultrahög ljusstyrka Visar 16,7 miljoner färger Menyer för skärmvisning (OSD) på flera språk 8 uppsättningar med fabriksinställda programlägen Möjlighet att växla mellan normalt läge och ekonomiläge för minskad strömförbrukning Inbyggda högtalare ger stereoljud Komponent-HDTV-kompatibel (YPbPr) Två PC-ingångar (insignalsuttag för RGB och en delad DVI-A-anslutning) och en utgång för PC Utbytbart dammfilter Den synbara ljusstyrkan i den projicerade bilden varierar beroende på ljusförhållandena och inställningarna för kontrast/ljusstyrka, och ljusstyrkan är proportionerlig till projektionsavståndet. Lampans ljusstyrka minskar med tiden och kan variera inom lamptillverkarens specifikation. Detta är normalt och förväntat. Introduktion 9

10 Förpackningens innehåll Med projektorn följer de kablar som behövs för anslutning till dator och videoutrustning. Packa försiktigt upp innehållet och kontrollera att du har allt som visas nedan. Om något saknas kontaktar du återförsäljaren. Standardtillbehör De medföljande tillbehören har anpassats för ditt geografiska område och kan skilja sig från de på bilden. Projektor Mjuk bärväska Fjärrkontroll med batterier Användarhandbok Snabbstartsguide Användarhandboks-cd VGA-kabel USB-kabel Nätsladd PC-ljudkabel Valfria tillbehör 1. Takmonteringssats 2. Reservlampssats 3. Presentation Plus 4. Dammfiltersats Videokabel 10 Introduktion

11 Projektorns utsida Fram- och ovansida Utvändig kontrollpanel Se "Projektor" på sidan 13 för mer information. 2. Ventilationsöppning (kylluftsintag) 3. IR-sensor för fjärrkontroll (framsida) 4. Fäste för kensingtonlås 5. Anslutning för nätsladd 6. Huvudströmbrytare 7. Främre filtergaller 8. Snabbjusteringsknappar 9. Fokusring och zoomningsring 10. Projektorlins 11. Linsskydd Baksida och projektorsida Se "Anslutning" på sidan 22 för mer information om hur du ansluter projektorn till annan utrustning Ventilationsöppning (varm utblåsningsluft) 13. IR-sensor för fjärrkontroll (baksida) 14. Anslutningspanel Se "Anslutningspanel" på sidan 12 för mer information. Undersida Bakre justeringsfötter 16. Sidofilterhölje 17. Främre justeringsfötter 18. Högtalargaller 19. Lamphölje 20. Bakre justeringsfötter Introduktion 11

12 Anslutningspanel Insignalsuttag för RGB (dator)/ komponentvideo (YPbPr/YCbCr) 22. Utsignalsuttag för RGB 23. Ingångsuttag för ljud (vänster/ höger)/video 24. Ingångsuttag för S-video 25. Insignalsuttag för DVI-I hanterar DVI-D-videosignal och PC-signal av typen DVI-A 26. RS 232-kontrollport För externa kontrollsystem, används av servicepersonal 27. Ingångsuttag för PC-ljud 28. USB-uttag 12 Introduktion

13 Kontroller och funktioner Projektor Fokusring Justerar den projicerade bildens skärpa. Se "Finjustera bildstorlek och skärpa" på sidan 32 för mer information. 2. Zoomningsring Justerar bildstorleken. I "Finjustera bildstorlek och skärpa" på sidan 32 finns mer information. 3. Temperaturvarningslampa Tänds eller blinkar om projektorns temperatur blir för hög. Se "Indikatorer" på sidan 53 för mer information. 4. Power-lampa Tänds när projektorn är i viloläge eller i drift. Se "Indikatorer" på sidan 53 för mer information. 5. Exit (avsluta) Avslutar och sparar menyinställningar. 6. Left/ Right (vänster/höger) Korrigerar keystone-förvrängning överst eller nederst i den projicerade bilden. Flyttar, när skärmmenyn är aktiverad, markeringen åt vänster eller höger eller gör justeringar. I "Korrigera keystone" på sidan 34 och "Använda menyerna" på sidan 42 finns mer information. I 7. Ström Slår på och av projektorn. I "Starta" på sidan 30 och "Stänga av projektorn" på sidan 40 finns mer information. 8. Source (källa) Väljer i tur och ordning ingångssignalerna analog RGB, DVI-A, DVI-D, analog YPbPr, S-video eller kompositvideo. Se "Byta ingångssignal" på sidan 31 för mer information. 9. Meny Aktiverar menyn för inställningar. Flyttar, när skärmmenyn är aktiverad, valmarkeringen nedåt. Se "Använda menyerna" på sidan 42 för mer information. 10. Indikeringslampa för projektorlampa Anger lampans status. Tänds eller blinkar när det är problem med lampan. Se "Indikatorer" på sidan 53 för mer information. 11. Blank (tom) Används för att dölja skärmbilden. Du kan trycka på Blank (tom) på projektorn eller fjärrkontrollen så visas bilden igen. Se "Dölja bilden" på sidan 38 för mer information. 12. Auto Bestämmer automatiskt bästa uppdateringsfrekvens för den bild som visas. Se "Automatisk justering av bilden" på sidan 32 för mer information. Introduktion 13

14 Fjärrkontroll: I 1. Ström Tryck på den här knappen så växlar projektorn mellan viloläge och påslaget läge. När projektorn är i viloläge trycker du en gång på knappen så slås den på. När projektorn är påslagen trycker du en gång på knappen för att placera den i viloläge. I "Starta" på sidan 30 och "Stänga av projektorn" på sidan 40 finns mer information. 2. ASPECT (bildförhållande) Väljer ett bildförhållande som passar ingångssignalen. Se "Välja ett förinställt läge" på sidan 35 för mer information. 3. SOURCE (källa) Väljer i tur och ordning ingångssignalerna analog RGB, DVI-A, DVI-D, analog YPbPr, S-video eller kompositvideo. Se "Byta ingångssignal" på sidan 31 för mer information. 4. UPP, NED När skärmvisningsmenyer är aktiverat trycker du på UPP för att avsluta och spara menyinställningarna. Tryck på NED så öppnas menyn för skärmvisning och flytta markeringen uppåt. Se "Använda menyerna" på sidan 42 för mer information. 5. MUTE (tyst) Slår av och på projektorns ljud. 6. Left, Right (vänster, höger) Korrigerar keystone-förvrängning överst eller nederst i den projicerade bilden. Flyttar, när skärmmenyn är aktiverad, valmarkeringen åt vänster eller höger eller gör justeringar. I "Korrigera keystone" på sidan 34 och "Använda menyerna" på sidan 42 finns mer information. 7. AUTO Bestämmer automatiskt bästa inställning för den bild som visas. Se "Automatisk justering av bilden" på sidan 32 för mer information. 8. MENU (meny) Aktiverar menyn för skärmvisning (OSD). Avslutar och sparar menyinställningar. Se "Använda menyerna" på sidan 42 för mer information. 9. PIP SIZE (PIP-storlek) Väljer en lämplig PIP-storlek. Se "PIPanvändning (Picture In Picture, bild-ibild)" på sidan 39 för mer information. 14 Introduktion

15 10. PAGE (sida upp och ned) Styr ett visningsprogram (på en ansluten dator) som har upp-/ nedkommandon (t.ex. Microsoft PowerPoint). Se "Fjärrbläddring" på sidan 38 för mer information. 11. PIP POS. (PIP-position) Väljer en lämplig PIP-position. Se "PIP-användning (Picture In Picture, bild-i-bild)" på sidan 39 för mer information. 12. Lysdiod Lyser röd när knappar på fjärrkontrollen trycks ned. 13. MODE (bildinställningsläge) Det finns ett flertal bildinställningsalternativ att välja mellan, beroende på vilken ingångssignal som har valts. Se "Välja ett förinställt läge" på sidan 35 för mer information. 14. FREEZE (frys) Bilden fryses om du trycker på FREEZE (frys). Ikonen " " visas längst ned i det högra hörnet av skärmen. Om du vill stänga av funktionen trycker du på FREEZE (frys) igen. Se "Frysa bilden" på sidan 38 för mer information. 15. BLANK Används för att dölja skärmbilden. Tryck på BLANK (tom) på projektorn eller fjärrkontrollen så visas bilden igen. Se "Dölja bilden" på sidan 38 för mer information. 16. VOLYM +/- Höjer eller sänker volymen. 17. Laserpekare Utsänder synligt laserljus för presentationsändamål. Laserpekaren är ett presentationsverktyg för yrkesanvändare. Den utsänder synligt rött ljus när du trycker på den och lysdioden lyser röd. VARNING: Titta inte in i laserljusfönstret och rikta inte laserljusstrålen mot dig själv eller andra. Läs varningsmeddelandena på fjärrkontrollens baksida och den bifogade användarinformationen innan du använder pekaren. 18. PIP SOURCE (PIP-källa) Väljer en lämplig PIP-källa. Se "PIP-användning (Picture In Picture, bild-i-bild)" på sidan 39 för mer information. 19. DIGITAL ZOOM +/- Förstorar eller förminskar storleken på den projicerade bilden. 20. RETURN (återställ) Återställer en zoomad projicerad bild till ursprungsstorlek. Se "Förstora detaljer i bilden" på sidan 32 för mer information. Varningsmeddelanden på baksidan av fjärrkontrollen Laserstrålen är synlig. LASER-knappen måste hållas nedtryckt så länge strålen ska användas. Laserpekaren är ingen leksak. Föräldrar bör tänka på de faror som laserenergi medför och förvara fjärrkontrollen utom räckhåll för barn. Läs på varningsetiketten på baksidan av fjärrkontrollen om hur du på ett säkert sätt använder laserpekaren. Introduktion 15

16 Fjärrkontrollens effektiva räckvidd Infraröda (IR) fjärrkontrollsensorer finns på fram- och baksidan på projektorn med en lutning på 45 grader. Vi rekommenderar att du håller fjärrkontrollen i en vinkel inom 30 grader vinkelrätt mot projektorns IR-sensorer för att den ska fungera. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorerna bör inte överstiga 6 meter. Kontrollera att det inte finns någonting mellan fjärrkontrollen och IR-sensorerna på projektorn som kan blockera den infraröda strålen. Rikta alltid fjärrkontrollen mot projektorns IR-fjärrsensor de flesta skärmarna reflekterar också IR-strålen till projektorn. I taket, bakom På golvet, bakom I taket, framför På golvet, framför Fjärrkontrollbatterier 1. Batterilocket öppnas genom att du vrider kontrollen så att baksidan är vänd uppåt, trycker på greppet på locket och sedan för det uppåt i pilens riktning som på bilden. Locket skjuts av. 2. Avlägsna befintliga batterier (vid behov) och sätt i två AAA-batterier. Lägg märke till hur batteripolerna ska vändas, vilket anges på batterifackets botten. Positiv pol (+) ska vändas mot positiv och negativ (-) mot negativ. 3. Sätt tillbaka locket genom att placera det på baksidan av fjärrkontrollen och skjuta det tillbaka ned i läge. Stanna när du hör ett klick och locket sitter på plats Undvik att lämna fjärrkontroll och batterier i en för varm eller fuktig miljö, exempelvis köket, badrummet, bastun, ett solrum eller i en stängd bil. Byt endast ut batteriet mot den typ eller motsvarande typ av batteri som rekommenderats av batteritillverkaren. Kassera använda batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner och lokala miljöbestämmelser i regionen. Kasta inte batterierna i elden. Det finns risk att det kan explodera. Om batterierna är slut eller om du inte kommer att använda fjärrkontrollen under en längre tid ska du avlägsna batterierna, så att du undviker att fjärrkontrollen tar skada på grund av ett eventuellt oljeläckage. 16 Introduktion

17 Installera projektorn Välja placering Projektorn är utformad för att installeras på något av följande fyra sätt: 1. På golvet, framför skärmen. 2. I taket, framför skärmen. 3. På golvet, bakom skärmen. 4. I taket, bakom skärmen. I. På golvet, framför Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn på t.ex. ett bord framför skärmen. Det här är den vanligaste placeringen, och den gör att det går snabbt att installera och plocka undan projektorn. II. I taket, framför Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket, upp-och-ned, framför skärmen. Om du vill fästa projektorn i taket kan du köpa en takmonteringssats från BenQ hos en återförsäljare. Ställ in i menyn Källa > Spegling efter att du slagit på projektorn. III. På golvet, bakom Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn på t.ex. ett bord bakom skärmen. Då behöver du en särskild skärm för bakprojicering. Ställ in i menyn Källa > Spegling efter att du slagit på projektorn. IV. I taket, bakom Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket, upp-och-ned, bakom skärmen. För den här installationen behöver du en särskild skärm för bakprojicering och en takmonteringssats från BenQ. Ställ in i menyn Källa > Spegling efter att du slagit på projektorn. Det är du själv eller storleken och formen på rummet som avgör vilken installation du väljer. Tänk på skärmens storlek och placering, var det finns ett lämpligt eluttag samt avståndet mellan projektorn och övrig utrustning. Installera projektorn 17

18 Säkerhetsinstruktioner för takmontering av projektorn Eftersom vi vill att du ska ha mycket nöje av din BenQ-projektor vill vi ta upp följande säkerhetsfråga för att undvika skada på personer och egendom. Om du tänker montera projektorn i taket rekommenderar vi starkt att du använder en takmonteringssats från BenQ och att du noga kontrollerar att den är ordentligt och säkert fastsatt. Om du använder en takmonteringssats av annat märke än BenQ finns det en risk att projektorn kan ramla ner från taket pga. olämplig fastsättning med fel mått eller skruvlängd. Du kan köpa en takmonteringssats av märket BenQ från samma handlare som sålde dig din BenQ-projektor. BenQ rekommenderar även att du anskaffar ett separat kensingtonlås med säkerhetskabel och fäster det i fästet för kensingtonlås på projektorn och till takmonteringsfästets bottenplatta. Detta fungerar då även som en hållare för projektorn om den skulle lossna från takfästet. 18 Installera projektorn

19 Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden Storleken på den projicerade bilden påverkas av avståndet mellan projektorlinsen och skärmen, zoominställningen och videoformatet. Projektorns maximala (ursprungsläge) upplösning är x 768 pixlar, vilket ger ett bildförhållande på 4 mot 3 (skrivs som 4:3). För att kunna visa ett bildförhållande på 16:9 (bredbild) ändrar projektorn storleken och skalan på bilden så den passar projektorns upplösning. Detta resulterar i aningen mindre bildhöjd motsvarande ungefär 75 % av projektorns ursprungliga bildhöjd. Storleksförhållande 4:3 i ett 4:3 visningsområde Storleksförhållande 16:9 i ett 4:3 visningsområde Därmed kommer en bild på 16:9 att lämna 25 % av höjden på en 4:3-bild outnyttjad när du använder den här projektorn. Den delen kommer att synas som mörka (obelysta) fält upptill och nertill (12,5 % av bildhöjden vardera) i 4:3-visningsområdet när en skalad 16:9-bild visas i mitten (vertikalt) av 4:3-projektionsområdet. När du bestämmer var du ska placera projektorn bör du beakta dess tänkta användning och ingångsignalernas bildförhållande. Alla ingångssignaler (förutom komponentvideo som sänds i 16:9-format) visas i bildförhållandet 4:3 (och kommer att kräva 33 % mer bildhöjd än en skalad 16:9-visningsbild). VIKTIGT: Välj inte en permanent placering av projektorn baserat på bildvisningsformatet 16:9 om du någonsin kommer att behöva en annan ingångssignal (utöver kompositvideo som sänds i 16:9-format). Projektorn bör alltid placeras horisontalt (t.ex. platt på ett bord) och vinkelrätt (i 90 rät vinkel) gentemot skärmens horisontala mitt. Detta förhindrar att bilden blir skev från vinklad projektion (eller projektion mot en vinklad yta). En modern digital projektor projekterar inte rakt framåt (som gamla tiders filmprojektorer gjorde). Istället har digitala projektorer designats att projektera bilden i en något uppåtgående vinkel ovanför projektorns horisontella placering. På det viset kan de placeras på ett bord och projekterar framåt och uppåt på en skärm som är placerad på så sätt att skärmens nedre kant är ovanför bordets nivå (och alla i rummet kan se skärmbilden). Om projektorn monteras i taket måste den monteras upp-och-ned så att den projekterar i en något nedåtgående vinkel. Med den här typen av projektion blir den projicerade bildens nedre kant vertikalt förskjuten från projektorns horisontala plan. (Se sidan 21.) Ifall den är monterad i taket, gäller detta den projekterade bildens övre kant. Om projektorn flyttas längre bort från skärmen ökar den projekterade bildens storlek och den vertikala förskjutningen ökar också proportionerligt. När du avgör var du ska placera skärm och projektor måste du beakta både den projekterade bildstorleken och den vertikala förskjutningen, som är proportionerlig till projektionsavståndet. BenQ har inkluderat en tabell över skärmstorlekar i 4:3-bildförhållande som en hjälp för att hitta den idealiska placeringen för din projektor. Det finns två dimensioner som måste beaktas, det vinkelräta horisontella avståndet från skärmens mitt (projiceringsavstånd) och projektorns vertikala förskjutning på höjden från skärmens horisontella kant (förskjutning). Installera projektorn 19

20 Hur man avgör projektorns placering för en given skärmstorlek 1. Välj skärmstorlek. 2. Gå till tabellen och hitta den skärmstorlek som är närmast din egen i kolumnen med namnet "4:3-skärmstorlek". När du hittat värdet söker du till höger på samma rad och hittar motsvarande genomsnittliga avstånd till skärmen i kolumnen "Medel". Detta är projiceringsavståndet. 3. På samma rad tittar du till höger och noterar motsvarande värde i kolumnen benämnd "Vertikal förskjutning i mm". Detta avgör projektorns slutgiltiga förskjutningsplacering i relation till skärmkanten. 4. Den rekommenderade placeringen av projektorn är vinkelrätt mot skärmens horisontella mitt med det avstånd som bestäms i steg 2 ovan och förskjutet med värdet från steg 3 ovan. Exempel: Om du har en skärmstorlek på 120 tum är ditt genomsnittliga projiceringsavstånd mm och du får en vertikal förskjutning på 302 mm. Om du placerar projektorn i en annan position (än den rekommenderade) måste du luta den uppåt eller nedåt för att centrera bilden på skärmen. I sådana situationer uppstår bildförvrängning. Korrigera förvrängningen med hjälp av keystone-funktionen. Se "Korrigera keystone" på sidan 34 för mer information. Hur man avgör rekommenderad skärmstorlek för ett givet avstånd Du kan använda den här metoden om du har köpt projektorn och skulle vilja veta vilken skärmstorlek som skulle passa för ditt rum. Den maximala skärmstorleken begränsas av det fysiska utrymmet i rummet. 1. Mät upp avståndet mellan projektorn och den plats du vill ha skärmen. Detta är projiceringsavståndet. 2. Titta i tabellen och hitta det närmast matchande avståndet under kolumnen för medelavstånd till skärmen, benämnd "Medel". Kontrollera att ditt uppmätta avstånd också är inom de minsta och maximala avstånden som är listade på medelavståndets vardera sida. 3. Använd det här värdet och titta till vänster på samma rad så hittar du motsvarande skärmstorlek i diameter. Detta är den projicerade bildens storlek när projektorn är på det avståndet. 4. På samma rad tittar du till höger och noterar motsvarande värde i kolumnen benämnd "Vertikal förskjutning i mm". Detta avgör skärmens slutgiltiga placering i förhållande till projektorns horisontala nivå. Exempel: Om ditt uppmätta projiceringsavstånd var 4,8 m (4 800 mm) är det närmsta matchande avståndet i Medel-kolumnen mm. Tittar du på den här raden ser du att du behöver en skärm på mm (3,5 m). Om du endast har tillgång till skärmar med engelska mått ser du att skärmstorlekarna omkring 3,5-metersskärmen är på 10 och 12 fot. Om du kontrollerar de minsta och maximala projiceringsavstånden för dessa skärmstorlekar ser du att avståndet 4,8 m måste minskas för att passa skärmen med storleken 10 fot eller ökas för att passa den med 12 fot. Projektorn kan justeras (med zoomverktyget) till att projicera på dessa olika skärmstorlekar på angivna avstånd. Var medveten om att dessa olika skärmstorlekar har olika förskjutningsvärden. 20 Installera projektorn

21 Maximal zoomning Minimal zoomning Skärm Linsens mitt Förskjutning Projiceringsavstånd 4:3-skärmstorlek Avstånd från skärmen i mm Vertikal förskjutning Fot Tum mm Min. avstånd (med max. zoom) Medel Max. avstånd (med min. zoom) i mm På grund av variationer hos optiska komponenter ska en marginal på 3 % tillåtas för de här värdena. BenQ rekommenderar att du fysiskt testar projiceringsstorleken och avståndet med den aktuella projektorn på plats innan du installerar den permanent, så att du tar hänsyn till projektorns optiska egenskaper. På det här sättet får du hjälp med att bestämma det exakta monteringsläget, så att det på bästa sätt passar din installationsplats. Installera projektorn 21

22 Anslutning När du ansluter en signalkälla till projektorn måste du se till att: 1. Stänga av all utrustning innan du gör några anslutningar. 2. Använda rätt signalkabel för respektive källa. 3. Se till att alla sladdar sitter i ordentligt. För anslutningarna nedan är det vissa kablar som inte levereras med projektorn (se "Förpackningens innehåll" på sidan 10). De finns att köpa i butiker som säljer elektronikutrustning. Ansluta en dator eller bildskärm Ansluta en dator Projektorn har VGA- och DVI-ingångar där du kan ansluta den till en bärbar eller stationär dator. Dessutom kan du ansluta datorn till projektorn med en USB-kabel och göra sidbläddring i programmet på datorn. (se "Fjärrbläddring" på sidan 38). Så här ansluter du projektorn till en bärbar eller stationär dator (med VGA-kabel eller VGA till DVI-A-kabel): Med VGA-kabel Med VGA till DVI-A-kabel 1. Anslut ena änden på den medföljande VGA-kabeln till D-Sub-kontakten på datorn. 2. Anslut den andra änden av VGA-kabeln till insignalsuttaget märkt D-Sub/Comp. Signalingång på projektorn. 1. Anslut VGA-änden på en VGA till DVI-A-kabel till D-Sub-utgången på datorn. 2. Anslut DVI-änden på VGA till DVI-A-kabeln till DVI-I-ingången på projektorn. 3. Om du vill använda funktionen för sidbläddring med fjärrkontrollen (se "Fjärrbläddring" på sidan 38) ansluter du den medföljande USB-kabelns större ände till en USB-port på datorn och den mindre änden till projektorns USBkontakt. 4. Om du vill använda projektorns högtalare vid en presentation ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till datorns ljudutgångsuttag och den andra änden till projektorns PC-ljuduttag. När ljudet anslutits kan det styras med fjärrkontrollen (Volym +/-) eller projektorns menyer för skärmvisning (OSD). I "Volym", "Diskant", "Bas" och "Tyst" på sidan 45 finns närmare information. 22 Anslutning

23 Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: Bärbar eller stationär dator VGA till DVI-A-kabel eller VGA-kabel USB-kabel PC-ljudkabel Om du vill ansluta till en Macintosh-dator av äldre modell behöver du en Mac-adapter (medföljer inte). En del bärbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar när de ansluts till en projektor. Vanligtvis kan du använda tangentkombinationen Fn + F3 eller CRT/LCD för att aktivera/avaktivera den externa skärmen. Leta upp funktionstangenten CRT/LCD eller en funktionstangent med en bildskärmssymbol på den bärbara datorn. Tryck samtidigt på Fn och funktionstangenten. Mer information om den bärbara datorns tangentkombinationer finns i dokumentationen till datorn. Anslutning 23

24 Ansluta en bildskärm Om du vill titta på din presentation på nära håll via en bildskärm, samtidigt som den visas på skärmen, kan du ansluta projektorns RGB-utgång till en extern bildskärm med hjälp av en VGA-kabel eller VGA till DVI-A-kabel enligt följande anvisningar: Ansluta projektorn till en bildskärm (med VGA-kabel eller VGA till DVI-A-kabel): Med VGA-kabel: Med VGA till DVI-A-kabel: Obs! Bildskärmen måste vara utrustad med en DVI-signalingång. 1. Anslut projektorn till en dator enligt instruktionerna i "Ansluta en dator" på sidan Anslut ena änden av en lämplig VGA-kabel (endast en medföljer) till bildskärmens D-Sub-ingång. 3. Anslut den andra änden till uttaget märkt D-Sub Out på projektorn. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: bärbar eller stationär dator 2. Anslut DVI-änden av en VGA till DVI-A-kabel till DVIsignalingången på bildskärmen. 3. Anslut VGA-änden av kabeln till D-Sub Out-uttaget på projektorn. VGA-kabel (DVI) VGA-kabel eller VGA till DVI-A-kabel (VGA) Utsignalen för D-Sub fungerar bara om projektorn har en lämplig insignal för D-Sub. Säkerställ att projektorn ansluter till datorn via uttaget D-Sub/Comp. In och inte DVIuttaget. 24 Anslutning

25 Ansluta videokällor Din projektor kan anslutas till olika videokällor som har en av följande utgångskontakter: DVI Komponentvideo S-video Kompositvideo Det räcker om du kopplar projektorn till videokällan med ett av alternativen ovan, men de olika alternativen har olika bildkvalitet. Den metod du väljer kommer antagligen att bero på möjligheten att matcha terminalerna på projektorn och videokällan enligt vad som beskrivs nedan: Bäst bildkvalitet Den bästa tillgängliga videoanslutningsmetoden är DVI, om det finns ett DVI-uttag på din källenhet. Beroende på vilken typ av DVI-anslutning du har kan du njuta av en digital eller en hög analog videokvalitet. Läs i "Ansluta en DVI-källa" på sidan 26 om hur projektorn ansluts till en DVI-källa och annan detaljinformation. Om ingen DVI-källa är tillgänglig kan den näst bästa videosignalen erhållas genom att du ansluter din enhet till projektorn med en komponentvideokabel (som inte ska förväxlas med kompositvideokabel). Digitala TV-mottagare och DVD-spelare sänder en ursprunglig komponentvideosignal, så om dina enheter har den möjligheten är det att föredra framför S- video eller kompositvideo. Läs i "Ansluta en komponentvideokälla" på sidan 27 om hur man kopplar projektorn till en komponentvideokälla. Bättre bildkvalitet S-video har en bättre analog bildkvalitet än vanlig kompositvideo. Om du har uttag för både kompositvideo och S-video på din videokälla bör du välja S-video. Se "Ansluta en S-videoenhet" på sidan 28 för mer information om hur man kopplar projektorn till en S-videokälla. Bra bildkvalitet Kompositvideo är en analog videosignal som ger en acceptabel bild, men är inte det bästa din projektor kan åstadkomma. Det är den lägsta bildkvaliteten av de alternativ som beskrivs här. Se "Ansluta en kompositvideokälla" på sidan 29 för mer information om hur man kopplar projektorn till en kompositvideokälla. Ansluta ljud Projektorn har två inbyggda högtalare med ljudfunktioner som kan användas i datapresentationer för affärsändamål. Projektorn är inte utformad för att kunna återge det ljud som man skulle förvänta sig i en hemmabiouppsättning. Om du har en stereoanläggning kommer du troligtvis få ett bättre resultat om du ansluter videokällans ljudsignal till stereoanläggningen istället för till projektorn. Ljudanslutningarna som beskrivs i följande avsnitt har endast informativt syfte. Du behöver inte koppla ljudet till projektorn om det finns ett annat ljudsystem tillgängligt eller om ljud inte behövs. Anslutning 25

26 Ansluta en DVI-källa Projektorn har en DVI-I-ingång där du kan ansluta projektorn till en DVI-källa, exempelvis en DVD-spelare eller en VGA-enhet, exempelvis en stationär eller bärbar dator. Det finns tre typer av DVI-anslutningar: DVI-A, DVI-D och DVI-I. DVI-I-uttaget är en integrerad anslutning som hanterar båda formaten: DVI-A och DVI-D. Med DVI-A-formatet återges en DVI-signal på en analog (VGA) skärm eller omvänt. Även om viss signalkvalitet går förlorad i signalomvandlingen överförs högre bildkvalitet än med standardmässig VGA-anslutning. Med DVI-D-formatet kan en digital signal återges på en digital skärm utan signalomvandling. Den rena digitala anslutningen ger snabbare och högre bildkvalitet än en analog anslutning på grund av det digitala formatets natur. DVI-A- och DVI-D-format är inte sinsemellan utbytbara. Du kan inte ansluta en anslutning av formatet DVI-A till en DVI-D-utrustning. Kontrollera vilken typ av format du behöver innan du köper kabeln. Du kan också köpa en DVI-I-kabel som kommer att bli mer användbar i alla typer av DVI-anslutningssituationer. Kontrollera din källenhet för att avgöra om den har en ledig kontakt för DVI eller VGA (D- Sub): Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas till att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en DVI-källa med DVI-kabel: Information om hur en DVI-källa ansluts till en dator med en VGA till DVI-A-kabel finns i "Ansluta en dator" på sidan Anslut den ena änden av DVI-kabeln (DVI-D eller DVI-I) till DVI-utgången på DVIkällan. 2. Anslut den andra änden till DVI-I-ingången på projektorn. 3. Om du vill använda projektorns högtalare vid en presentation ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till videons ljudutgångar och den andra änden till projektorns PC Audio- eller L/R-ljudingångar. När ljudet anslutits kan det styras med fjärrkontrollen (Volym +/-) eller projektorns menyer för skärmvisning (OSD). I "Volym", "Diskant", "Bas" och "Tyst" på sidan 45 finns närmare information. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: AV-enhet DVI-D- eller DVI-I-kabel Ljudsladd 26 Anslutning

27 Ansluta en komponentvideokälla Kontrollera att videokällan har en ledig uppsättning komponentvideoutgångar: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas till att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en komponentvideoenhet: 1. Ta den ände av adapterkabeln (valfritt tillval) för komponentvideo till VGA (D-Sub) med 3 RCA-kontakter och anslut den till komponentvideoutgångarna på videokällan. Matcha kontakternas färger till dem på signalingångarna, grönt till grönt, blått till blått och rött till rött. 2. Anslut den andra änden av adapterkabeln för komponentvideo till VGA (D-Sub) (med en D-Sub-kontakt) till ingången märkt D-Sub/Comp. In på projektorn. 3. Om du vill använda projektorns högtalare vid en presentation ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till videons ljudutgångsuttag och den andra änden till projektorns L/R-ljudingångar. När ljudet anslutits kan det styras med fjärrkontrollen (Volym +/-) eller projektorns skärmmenyer (OSD). I "Volym", "Diskant", "Bas" och "Tyst" på sidan 45 finns närmare information. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: AV-enhet Adapterkabel för komponentvideo till VGA (D-Sub) Ljudsladd Följande standarder stöds om du kopplar projektorn till en kanalväljare för High Definition TV (HDTV): 480i 480p 576i 576p 720p (50/60 Hz) 1080i (50/60 Hz) Komponentvideo är den enda videosignalen som ger ett ursprungligt bildförhållande på 16:9. Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. Anslutning 27

28 Ansluta en S-videoenhet Kontrollera att videokällan har en ledig S-videoutgång: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas till att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en S-videoenhet: 1. Anslut ena änden av en S-videokabel (tillbehör som inte medföljer) till S-videoutgången på videokällan. 2. Anslut S-videokabelns andra ände till projektorns S-videoingång. 3. Om du vill använda projektorns högtalare vid en presentation ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till videokällans ljudutgångar och den andra änden till projektorns L/R-ljudingångar. När ljudet anslutits kan det styras med fjärrkontrollen (Volym +/-) eller projektorns skärmmenyer (OSD). I "Volym", "Diskant", "Bas" och "Tyst" på sidan 45 finns närmare information. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: AV-enhet S-videokabel Ljudsladd Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. Om du redan har gjort en komponentvideoanslutning mellan projektorn och S-videokällan med komponentvideokablar behöver du inte ansluta enheten med en S-videokabel eftersom det skulle utgöra en överflödig andra anslutning av sämre bildkvalitet. Se "Ansluta videokällor" på sidan 25 för mer information. 28 Anslutning

29 Ansluta en kompositvideokälla Kontrollera att videokällan har en ledig uppsättning kompositvideoutgångar: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas till att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en kompositvideoenhet: Om du vill använda projektorns högtalare 1. ansluter du de tre RCA-kontakterna på en ljud-/videokabel till ljud-(r/l)/ videoutgångarna på videokällan. Matcha kontakternas färger mot dem på utgångarna, grönt till grönt, blått till blått och rött till rött. 2. Anslut ljud-/videokabelns andra ände till projektorns ljud-(r/l)/videingångar. Matcha kontakternas färger mot dem på ingångarna, grönt till grönt, blått till blått och rött till rött. När ljudet anslutits kan det styras med fjärrkontrollen (Volym +/-) eller projektorns skärmmenyer (OSD). I "Volym", "Diskant", "Bas" och "Tyst" på sidan 45 finns närmare information. Om du bara behöver använda projektorns videofunktion 1. ansluter du ena änden av videokabeln till videoutgången på videokällan. 2. Anslut videokabelns andra ände till videoingången på projektorn. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: AV-enhet Ljud-(L/R)/ Video-kabel Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. Du behöver bara ansluta enheten med kompositvideokablar om komponentvideo- eller S-videoanslutningar inte fanns tillgängliga. Se "Ansluta videokällor" på sidan 25 för mer information. Anslutning 29

30 Användning Starta 1. Anslut nätsladden till projektorn och till ett vägguttag. Slå på vägguttaget (i tillämpliga fall). 2. Ta bort linsskyddet. Om du inte tar bort det kan det bli deformerat av värmen från projektionslampan. 3. Slå på huvudströmbrytaren. Power-lampan lyser orange. I 4. Håll ned Power-knappen på fjärrkontrollen eller projektorn (i 2 sekunder) så startar projektorn. Power-lampan blinkar grönt och lyser med ett konstant grönt sken när strömmen är på. Startproceduren tar ca 30 sekunder efter att du I har tryckt på Power-knappen. Mot slutet av startproceduren visas BenQ:s logotyp. 5. Slå på all ansluten utrustning. 6. Projektorn börjar söka efter ingångssignaler. Den ingångskälla som söks just nu visas längst ned i det högra hörnet av skärmen. Sökningen fortsätter tills en ingångskälla har upptäckts. Du kan också välja önskad indatasignal genom att trycka på SOURCE (källa) på projektorn eller fjärrkontrollen. Se "Byta ingångssignal" på sidan 31 för mer information. Om frekvensen/upplösningen hos indatasignalen överstiger projektorns funktionsspecifikationer visas meddelandet "Out of Range" (utanför intervall) på en tom skärm. Byt till en ingångssignal som fungerar med projektorns upplösning. Se "Frekvenstabell" på sidan 58 för mer information. 30 Användning

31 Byta ingångssignal Projektorn kan anslutas till flera enheter samtidigt. Den kan emellertid bara visa en helskärm åt gången. Växla mellan tillgängliga ingångssignaler genom att trycka på SOURCE (källa) på projektorn eller fjärrkontrollen. Den valda källans namn visas längst ned i det högra hörnet av skärmen i 3 sekunder efter varje knapptryckning. Projektorn har en PIP-funktion vilket möjliggör visning av 2 signaler på samma gång. Se "PIPanvändning (Picture In Picture, bild-i-bild)" på sidan 39 för mer information. Den projicerade bildens ljusstyrka ändras också när du byter ingångskälla. "PC", dvs. datapresentationer (grafik) från en dator som använder mest stillbilder är generellt ljusare än "Video" som visar mest rörliga bilder (filmer). Vid byte mellan ingångssignaler måste du justera rumsbelysningen för att erhålla bästa bildkvalitet. Ingångskällan påverkar vilka inställningar som är tillgängliga i läget Förinställn. Se "Välja ett förinställt läge" på sidan 35 för mer information. Justera den projicerade bilden Justera projiceringsvinkeln Projektorn är utrustad med två snabbjusteringsfötter och två bakre justeringsfötter. Med hjälp av dessa kan du ändra bildhöjd och projiceringsvinkel. Så här justerar du projektorn: 1. Tryck in snabbjusteringsknapparna och lyft framdelen av projektorn. När bilden är rätt inställd släpper du ut snabbjusteringsknapparna så att de främre justeringsfötterna låses i läge. Titta inte in i linsen när lampan är på. Det starka ljuset från lampan kan skada ögonen. Var försiktig när du trycker på justeringsknapparna, eftersom de sitter nära ventilationsgallret där det kommer ut varm luft. 2. Finjustera den horisontella vinkeln genom att skruva på de bakre justeringsfötterna. Tryck in foten genom att hålla upp projektorn samtidigt som du trycker på snabbjusteringsknapparna och sänker ned projektorn. Skruva på de bakre justeringsfötterna i motsatt riktning. Om skärmen och projektorn inte står helt vinkelrätt i förhållande till varandra blir bilden vertikalt trapetsformad. Det här rättar du till genom att justera värdet för Keystone på menyn Visning på projektorns kontrollpanel eller på fjärrkontrollen. Se "Korrigera keystone" på sidan 34 för mer information. Användning 31

32 Automatisk justering av bilden I vissa fall kan du behöva justera för att få fram en optimal bildkvalitet. Gör detta genom att trycka på AUTO på projektorn eller fjärrkontrollen. Inom tre sekunder ställer den inbyggda funktionen Intelligent Auto Adjustment (intelligent autojustering) om värdena för Frequency (frekvens) och Clock (klocka) så att du får bästa möjliga bildkvalitet. Aktuell information om källan visas längst ned till höger på skärmen i 3 sekunder. Medan autojusteringsfunktionen körs är skärmen tom. Finjustera bildstorlek och skärpa 1. Ställ in den storlek som du vill ha på den projicerade bilden med hjälp av zoomningsringen. 2. Sedan ställer du in skärpan genom att vrida på fokusringen. Förstora detaljer i bilden Om du behöver förstora detaljer på den projicerade bilden trycker du på D. ZOOM + på fjärrkontrollen, så förstoras mitten av bilden. Om du trycker på förstoringsknappen + igen förstoras bilden ytterligare. Flytta runt i bilden med hjälp av riktningspilarna (,,, ) på projektorn eller fjärrkontrollen. Om du trycker på D. ZOOM - förminskas bilden. Om du trycker på förminskningsknappen - igen förminskas bilden ytterligare tills den har återställts till ursprunglig storlek. Du kan också återställa den ursprungliga storleken genom att trycka på RETURN (återställ) på fjärrkontrollen. Problem? Om du har andra visningsproblem läser du i "Felsökning" på sidan Användning

33 Välja bildförhållande Bildförhållandet är förhållandet mellan bildens bredd och höjd. De flesta analoga tvapparater och datorer visar en bild med förhållandet 4:3, vilket är standardinställningen på denna projektor, medan digital-tv vanligtvis har bildförhållandet 16:9. Du kan ändra det projicerade bildförhållandet (oavsett vilket bildförhållande källan har) genom att trycka på ASPECT (bildförhållande) på fjärrkontrollen. Välj ett bildförhållande som passar signalen och dina visningskrav. När den valda ingångssignalen är YPbPr, YCbCr, DVI-D, S-Video eller Video är endast två bildförhållanden tillgängliga. Du kan trycka på ASPECT (bildförhållande) en gång, så visas den aktuella inställningen och en gång till, så ändras den aktuella inställningen. Du kan också gå till Bild > Ändra storlek automatiskt och trycka på Left/ Right (vänster/höger) på projektorn eller fjärrkontrollen, så växlar du mellan de två alternativen. På bilderna nedan är de grå delarna inaktiva områden och de vita är aktiva områden. 1. 4:3: Justerar bilden så att den visas i mitten av skärmen med bildförhållandet 4:3. Det här passar bäst för 4:3-bilder som datorskärmar, vanlig tv och DVD-filmer i formatet 4:3, eftersom projektorn visar alla dessa utan att förändra bildförhållandet :9 (standardinställning) Justerar bilden så att den visas i mitten av skärmen med bildförhållandet 16:9. Det här passar för bilder som redan har bildförhållandet 16:9, som hdtv (High Definition TV), eftersom projektorn visar dem utan att förändra bildförhållandet. Bildförhållandet 16:9 kan bara tas från en komponentvideokälla som sänder en riktig 16:9-signal. Se "Ansluta en komponentvideokälla" på sidan 27 och "Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden" på sidan 19 för mer information. När den valda ingångssignalen är analog RGB, DVI-A eller DVI-D kommer ett tryck på ASPECT (bildförhållande) att slå på eller av den automatiska storleksändringsfunktionen eller ställa in bildförhållandet 16:9. Du kan trycka på ASPECT (bildförhållande) en gång, så visas den aktuella inställningen och en gång till, så ändras den aktuella inställningen. Du kan också gå till Bild > Ändra storlek automatiskt och trycka på Left/ Right (vänster/höger) på projektorn eller fjärrkontrollen, så växlar du mellan de tre alternativen. 1. På: Detta är projektorns standardinställning. Ingångssignalens pixelupplösning konverteras till projektorns ursprungliga upplösning (1 024 x 768). För ingångssignaler med lägre upplösning fylls pixelglappen i automatiskt med interpolering innan den visas. Det kan försämra bildens klarhet. Om upplösningen i bilden från källsignalen är samma som projektorns (1 024 x 768) har inte inställningen På någon verkan. 2. Av: Bilden visas i sin ursprungliga upplösning, utan pixelkonvertering. Ingångssignaler med lägre upplösning kommer att projiceras i en mindre bild än om den hade förstorats till att fylla skärmen. Du kan också justera zoomen eller flytta projektorn närmare skärmen för att öka storleken om det är nödvändigt. Du kan behöva korrigera projektorns fokusering efter sådana justeringar :9 Justerar bilden så att den visas i mitten av skärmen med bildförhållandet 16:9. Användning 33

34 Optimera bilden Optimera bilden genom att med knapparna på projektorn eller fjärrkontrollen justera bildinställningarna direkt eller ändra inställningarna på menyerna för skärmvisning (OSD). Läs om hur menyerna för skärmvisning används i "Använda menyerna" på sidan 42. Följande instruktioner är valfritt. Du behöver inte följa varje steg. Det beror på vilken bildkvalitet du önskar. Korrigera keystone Keystone innebär en situation där den projicerade bilden är märkbart bredare längst upp eller längst ned. Det inträffar när projektorn inte står vinkelrätt i förhållande till skärmen. Du måste (förutom att korrigera projektorns projiceringsvinkel) korrigera detta manuellt genom att följa EN av följande instruktioner. Tryck på Left/ Right (vänster/höger) på projektorn eller fjärrkontrollen så att statusfältet Keystone visas. Tryck på Right så korrigeras keystone-förvrängning överst i bilden. Tryck på Left så korrigeras keystone-förvrängning underst i bilden. Tryck på MENU (meny) på projektorn eller fjärrkontrollen. Gå till Visning > Keystone och justera värdena genom att trycka på Left/ Right (vänster/höger) på projektorn eller fjärrkontrollen. Till exempel: 1. Tryck på Right (höger) på projektorn eller fjärrkontrollen eller 2. Tryck på Right på projektorn eller fjärrkontrollen när du är i menyn Visning > Keystone. Keystone 0 Keystone 6 1. Tryck på Left (vänster) på projektorn eller fjärrkontrollen eller 2. Tryck på Left på projektorn eller fjärrkontrollen när du är i menyn Visning > Keystone. Keystone 0 Keystone Användning

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör...

Läs mer

MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om eller lagras

Läs mer

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, kopieras, lagras

Läs mer

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W1000+ Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1000+ Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1000+ Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen MW814ST digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller och

Läs mer

MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok

MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns

Läs mer

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok

MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör... 10 Valfria

Läs mer

MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Innehåll... 2 Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok

Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas

Läs mer

SU964 Digital projektor Användarhandbok

SU964 Digital projektor Användarhandbok SU964 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7 Projektorns

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen SP920P Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien)

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Den interaktiva fjärrkontrollen demonstrerar egenskaperna, funktionerna, inställningarna och de justerbara menyerna

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen SP840 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide

PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide Innehållsförteckning Produktinformation... 3 Linsinformation... 3 Obs! (vid kantövergång)... 3 Produktinformation... 4 Linsförskjutningsområde...

Läs mer

MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion...8 Projektorns funktioner...8 Förpackningens innehåll...9 Standardtillbehör...

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

PJD5123/PJD5223 DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123/PJD5223 DLP Projektor Användarhandbok PJD5123/PJD5223 DLP Projektor Användarhandbok Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande två omständigheter: (1) denna

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

W1060 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1060 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1060 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

TOPAZ XL HD Förstoringskamera

TOPAZ XL HD Förstoringskamera TOPAZ XL HD Förstoringskamera Användarmanual Freedom Scientific Inc. December, 2011 Art Nr. 1-3304 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 10 Kontroller

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SDV7220/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 44 Säkerhet 44 Återvinning 44 2 Din SDV7220/12 45 Översikt 45 3 Komma igång 46

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

PJD6350/PJD6351LS/PJD6352/ PJD6352LS/PJD6550LW/ PJD6551LWS/PJD6552LW/ PJD6552LWS DLP Projektor Användarhandbok

PJD6350/PJD6351LS/PJD6352/ PJD6352LS/PJD6550LW/ PJD6551LWS/PJD6552LW/ PJD6552LWS DLP Projektor Användarhandbok PJD6350/PJD6351LS/PJD6352/ PJD6352LS/PJD6550LW/ PJD6551LWS/PJD6552LW/ PJD6552LWS DLP Projektor Användarhandbok Modellnummer: VS15877/VS15878/VS15947/VS15948/VS15879/ VS15880/VS15949/VS15950 Tack för att

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3071 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning Instruktionsmanual Instruktionsmanual för FMH 6050 1 Inledning Du gjorde ett utmärkt val då du inhandlade denna produkt, tillverkad av innovativ teknologi som kommer ge dig unik service. Ta några minuter

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

SmartView Synergy PI Version 140130

SmartView Synergy PI Version 140130 ' SmartView Synergy PI Version 140130 Polar Print SmartView Synergi PI Användarmanual Viktig säkerhetsinformation Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner som markerats på produkten.

Läs mer

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE Innan du börjar 1. Den här utrustningen är endast till för användning i bil med en negativ och jordad anslutning på 12 V som strömkälla. 2. Läs de här anvisningarna

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

ViewSonic. PJD5111 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD5111 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD5111 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - Model No. : VS12440

Läs mer

SH910 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

SH910 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen SH910 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

ClearView + Version 120626

ClearView + Version 120626 ClearView + Version 120626 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grattis till din ClearView+... 3 2 Säkerhet och underhåll... 4 3 Beskrivning av ClearView +... 5 4 Handhavande... 7 5 Felsökning... 11 6 Garantivillkor...

Läs mer

8. Videoutgång 9. Driftknappar 10. Strömindikator 11. PAL-indikator 12. Kanalomkopplare 13. Videoingång. A. Meny B. Zoom C.

8. Videoutgång 9. Driftknappar 10. Strömindikator 11. PAL-indikator 12. Kanalomkopplare 13. Videoingång. A. Meny B. Zoom C. Produktinformation MOTTAGARE. Antenn 2. VGA-utgång 3. VGA-ingång 4. AUDIO-ingång 5. S-VIDEO 6. Nätanslutning 7. Kontrollknappar 8. Videoutgång 9. Driftknappar 0. Strömindikator. PAL-indikator 2. Kanalomkopplare

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Installationsanvisning - Spisvakt Prefi 2.2

Installationsanvisning - Spisvakt Prefi 2.2 Installationsanvisning - Spisvakt Prefi 2.2 Försäljning och support Rutab AB Tel: 0380-55 50 60 Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö order@rutab.se http://www.rutab.se Utvecklad och tillverkad av: Cabinova AB

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer