MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen"

Transkript

1 MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen

2 Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om eller lagras i elektronisk form, eller översättas till något språk eller datorspråk, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från BenQ Corporation. Ansvarsfriskrivning BenQ Corporation ger inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, med hänseende till innehållet, och reserverar sig uttryckligen för garantier, säljbarhet eller lämplighet för specifika syften. Vidare förbehåller sig BenQ Corporation rätten att revidera publikationen och att när som helst ändra dess innehåll utan krav på att meddela någon om sådana revideringar eller ändringar. *DLP, Digital Micromirror Device och DMD är varumärken som tillhör Texas Instruments. Övriga varumärken tillhör respektive företag eller organisation.

3 Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 1 Introduktion... 5 Projektorns funktioner... 5 Förpackningens innehåll... 6 Projektorns utsida... 7 Kontroller och funktioner... 8 Installera projektorn Välja placering Säkerhetsinstruktioner för takmontering av projektorn Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden Anslutning Ansluta en dator eller bildskärm Ansluta videokällor Användning Starta Använda lösenordsfunktionen Byta ingångssignal Justera den projicerade bilden Välja bildförhållande Välja bildläge Dölja bilden Skapa en egen startskärmbild funktionen Min startbild Aktivera panelknappslåset Ställa in presentationstimern Frysa bilden Använda FAQ-funktionen Stänga av projektorn Använda menyerna Innehåll iii

4 Underhåll Skötsel...44 Information om lampan...45 Felsökning Specifikationer Projektorspecifikationer...52 Frekvenstabell...53 Mått...54 Garanti Begränsad garanti...55 Information om bestämmelser FCC-information...56 EEG-information...56 MIC-information...56 WEEE-direktiv...56 iv Innehåll

5 Viktiga säkerhetsanvisningar Din BenQ-projektor har utformats och testats för att uppfylla kraven i aktuella standarder beträffande säkerhet hos informationsteknikutrustning. För att du ska kunna använda produkten på ett säkert sätt är det dock viktigt att du följer instruktionerna i den här handboken samt dem som finns angivna på produkten. Säkerhetsinstruktioner 1. Läs den här handboken innan du använder projektorn. Spara den för framtida behov. 4. Glöm inte bort att alltid öppna linsslutaren eller ta bort linsskyddet när projektorlampan lyser. 2. Titta aldrig rakt in i projektorns lins medan den används. Det intensiva ljuset kan skada ögonen. 5. I vissa länder är inte nätspänningen stabil. Den här projektorn har utformats för att fungera säkert med nätspänningar på mellan 100 och 240 V växelström, men den kan sluta fungera vid elavbrott eller strömpulser på ±10 volt. I områden där nätspänningen varierar eller där det förekommer elavbrott bör du ansluta projektorn via en spänningsstabilisator, ett överspänningsskydd eller en enhet för strömförsörjning utan avbrott (UPS). 3. Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. 6. Blockera inte projektorlinsen med något föremål när projektorn används. Det kan leda till att föremålet överhettas och deformeras eller t.o.m. orsakar eldsvåda. Om du vill stänga av lampan tillfälligt trycker du på BLANK (tom) på projektorn eller fjärrkontrollen. Viktiga säkerhetsanvisningar 1

6 Säkerhetsinstruktioner (forts.) 7. Lampan blir mycket varm när projektorn används. Låt projektorn kylas av under cirka 45 minuter innan du tar bort lampmonteringen för att byta lampa. 10. Placera inte produkten på ostadigt underlag. Då kan den falla i golvet och gå sönder. 8. Du bör inte använda lampan längre än angiven livslängd. Om du använder lampan längre än den angivna livslängden finns det en viss risk att den exploderar. 11. Försök inte plocka isär projektorn. På insidan finns högspänning som är livsfarlig om du råkar beröra ledande delar. Den enda del som användaren får byta ut är lampan som har ett eget avtagbart hölje. Du får inte på några villkor lossa eller ta bort några andra höljen. Servicearbete får endast utföras av därtill kvalificerad servicepersonal. 9. Byt aldrig ut lampmonteringen eller elektroniska komponenter när projektorn är ansluten. 2 Viktiga säkerhetsanvisningar

7 Säkerhetsinstruktioner (forts.) 12. Placera inte projektorn i någon av följande miljöer. - I trånga eller dåligt ventilerade utrymmen. Se till att det är minst 50 cm avstånd från väggar och fritt luftflöde runt projektorn. - På platser där det kan bli mycket varmt, t.ex. i en bil med stängda rutor. - På platser med fukt, damm eller cigarettrök, som kan förstöra de optiska komponenterna, förkorta projektorns livslängd och göra visningen mörkare. 13. Blockera inte ventilationshålen. - Placera inte projektorn på en filt, ett täcke eller någon annan mjuk yta. - Täck inte över projektorn med tyg eller annat material. - Placera ingenting lättantändligt i närheten av projektorn. - Nära ett brandlarm - På platser med en omgivande temperatur över 40 C - På högre höjd än m. Om ventilationshålen är blockerade kan överhettning inuti projektorn orsaka brand. 14. Placera alltid projektorn på en plan yta när du använder den. - Använd inte projektorn om den lutar mer än 10 grader åt vänster eller höger eller mer än 15 grader framåt eller bakåt. Om projektorn inte står helt plant när du använder den kan det hända att lampan inte fungerar som den ska eller skadas meter 15. Ställ inte projektorn på högkant. Om du gör det kan den välta, vilket kan vålla kroppsskada eller skador på projektorn. Viktiga säkerhetsanvisningar 3

8 Säkerhetsinstruktioner (forts.) 16. Kliv inte på projektorn och placera inte några föremål ovanpå den. Förutom skador på projektorn kan det leda till olyckor och kroppsskada. 18. Med den här projektorn kan du visa omvända bilder för takmontering. Om du vill montera projektorn i taket bör du använda en takmonteringssats från BenQ och kontrollera att projektorn sitter ordentligt fast. 17. Placera inte vätska i närheten av projektorn. Om du spiller vätska i projektorn kan den gå sönder. Om projektorn blir blöt drar du ut sladden ur vägguttaget och ringer till BenQ som kan utföra underhåll. 19. När projektorn är i gång kan det komma varmluft och lukter från ventilationsgallret. Det är normalt och innebär inte att det är fel på projektorn. 4 Viktiga säkerhetsanvisningar

9 Introduktion Projektorns funktioner I den här projektorn förenas högkvalitativ optisk visning och en användarvänlig utformning som gör den pålitlig och lättanvänd. Projektorn har följande funktioner: Valfri funktion för lösenordsskydd Kompakt, bärbar enhet Lins av hög kvalitet med manuell zoom Automatisk justering med en enda knapp för bästa bildkvalitet Digital keystone-korrigering av förvrängda bilder Justerbar färgbalans för data-/videovisning Projektionslampa med ultrahög ljusstyrka Visar 16,7 miljoner färger Skärmmenyer på flera språk Möjlighet att växla mellan normalt läge och ekonomiläge för minskad strömförbrukning Inbyggd högtalare som ger blandat monoljud när en ljudkälla är inkopplad Kraftfull AV-funktion som ger en videobild med hög kvalitet Komponent-HDTV-kompatibel (YPbPr) Den synbara ljusstyrkan i den projicerade bilden varierar beroende på ljusförhållandena och inställningarna för kontrast/ljusstyrka, och ljusstyrkan är proportionerlig till projektionsavståndet. Lampans ljusstyrka minskar med tiden och kan variera inom lamptillverkarens specifikation. Detta är normalt och förväntat. Introduktion 5

10 Förpackningens innehåll Projektorn levereras med de kablar som behövs för anslutning till dator eller videoutrustning. Packa försiktigt upp innehållet och kontrollera att du har allt som visas nedan. Om något saknas kontaktar du återförsäljaren. Standardtillbehör De medföljande tillbehören har anpassats för ditt geografiska område och kan skilja sig från de på bilden. Dra bort fliken innan du börjar använda fjärrkontrollen Projektor Mjuk bärväska Snabbstartsguide CD-skiva med användarhandbok Användarhandbok Fjärrkontroll med batterier VGA-kabel Nätsladd Valfria tillbehör 1. Paket med reservlampa 2. Takmonteringssats 3. Presentation Plus 4. Adapterkabel för komponentvideo till VGA (D-sub) 5. RS232-kabel 6 Introduktion

11 Projektorns utsida Framsida/ovansida Utvändig kontrollpanel (mer information finns i Projektor på sidan 8.) 2. Ventilation (varmluftsutblås) 3. Projektorlins 4. Justeringsknapp 5. Linsskydd 6. Fokusring och zoomningsring 7. IR-sensor för fjärrkontroll (framsida) Baksida Se Anslutning på sidan 17 för mer information Fot för justering bak 9. Fäste för kensingtonlås 10. Anslutning för nätsladd 11. IR-sensor för fjärrkontroll (baksida) 12. USB-uttag 13. RS232-kontrollport 14. Utsignalsuttag för RGB Vy underifrån Insignalsuttag för RGB (dator)/ komponentvideo (YPbPr/YCbCr) 16. Videoingångsuttag 17. S-videoingångsuttag 18. Ljuduttag 19. Justerbar fot 20. Lamphölje 21. Högtalargaller 22. Fot för justering bak Introduktion 7

12 Kontroller och funktioner Projektor Ström (Mer information finns i Starta på sidan 23 och Stänga av projektorn på sidan 34.) Slår på och av projektorn. 2. Blank/Q (tom)? (Mer information finns i Dölja bilden på sidan 30 och Använda FAQ-funktionen på sidan 34.) Används för att dölja skärmbilden. Bilden kommer tillbaka när du trycker på valfri tangent på kontrollpanelen. Om du vill starta FAQ håller du ned knappen i tre sekunder. 3. Mode (läge) (Mer information finns i Välja bildläge på sidan 29.) Väljer stegvis en fördefinierad bildinställning som är tillgänglig för varje ingång. 4. Source (källa) (Mer information finns i Byta ingångssignal på sidan 26.) Välj i tur och ordning mellan insignalerna RGB, komponentvideo, S-Video eller Video Auto (Mer information finns i Automatisk justering av bilden på sidan 27.) Använd automatiskt den bästa uppdateringsfrekvensen för den valda ingången. 6. Lampindikator (Mer information finns i Indikatorer på sidan 49.) Anger lampans status. Tänds eller blinkar när det är problem med lampan. 7. Temperaturvarningslampa (Mer information finns i Indikatorer på sidan 49.) Blinkar rött om projektorn blir för varm. 8. Strömindikatorlampa (Mer information finns i Indikatorer på sidan 49.) Tänds eller blinkar när projektorn är i gång Vänster 10. Höger 4 (Mer information finns i Korrigera keystone på sidan 27.) När skärmmenyn inte är aktiverad fungerar 9 och 10 som Keystone -/+snabbtangenter. 4 8 Introduktion

13 11. 6Menu (meny) (Mer information finns i Använda menyerna på sidan 36.) Aktiverar menyn för inställningar Exit (avsluta) Avslutar och sparar menyinställningar. När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna 9 till 12 som riktningstangenter för att välja menyalternativ och göra justeringar. 13. Fokusring (Mer information finns i Finjustera bildstorlek och skärpa på sidan 27.) Justerar den projicerade bildens skärpa. 14. Zoomring (Mer information finns i Finjustera bildstorlek och skärpa på sidan 27.) Justerar bildstorleken. Rotera medsols för att förstora bilden, eller motsols för att minska bildstorleken. Introduktion 9

14 Fjärrkontroll: Ström (Mer information finns i Starta på sidan 23 och Stänga av projektorn på sidan 34.) Slår på och av projektorn. 2. Frys Fryser den projicerade bilden. Ikonen visas i skärmens nedre högra hörn. Om du vill stänga av funktionen trycker du på frysknappen igen. 3. 5Upp, 6 Ned 4. 3Vänster, Höger4 När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna 5upp, 6 ned, 3vänster och höger4 som riktningstangenter till att välja menyalternativ och göra justeringar. 5. Menu (meny) (Mer information finns i Använda menyerna på sidan 36.) Visar eller döljer skärmvisningsmenysystemet. 6. Keystone (På sid. Korrigera keystone på sidan 27 finns mer information.) Manuell korrigering av bildförvrängning som uppstår på grund av projiceringsvinkeln Timer On/Show (timer på/visa) (Mer information finns i Ställa in presentationstimern på sidan 33.) En flerfunktionell knapp som aktiverar, visar eller döljer timern på skärmen baserat på din egen timerinställning. 8. Timer Setup (timerkonfiguration) (Mer information finns i Ställa in presentationstimern på sidan 33.) Anger presentationstimerinställning direkt. 9. Auto (Mer information finns i Automatisk justering av bilden på sidan 27.) Bestämmer automatiskt bästa inställning för den bild som visas. 10. Source (källa) (Mer information finns i Byta ingångssignal på sidan 26.) Väljer ingångssignal stegvis mellan RGB, Komponentvideo, S-Video eller Video. 11. Blank (tom) (Mer information finns i Dölja bilden på sidan 30.) Används för att dölja skärmbilden. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen för att få tillbaka bilden. 12. Mode (läge) (Mer information finns i Välja bildläge på sidan 29.) Väljer stegvis en fördefinierad bildinställning som är tillgänglig för varje ingång. 10 Introduktion

15 Fjärrkontrollens effektiva räckvidd Infraröda (IR) sensorer för fjärrkontroll är placerade på projektorns fram- och baksida. Du måste hålla fjärrkontrollen i en vinkel inom 30 grader vinkelrätt mot projektorns IRsensorer för att den ska fungera. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorerna bör inte överstiga 6 meter. Kontrollera att det inte finns någonting mellan fjärrkontrollen och IR-sensorerna på projektorn som kan blockera den infraröda strålen. Kontrollera projektorn från framsidan Kontrollera projektorn från baksidan Ca 15 Ca 15 Byta batteri i fjärrkontrollen 1. Dra ut batterihållaren. Följ de illustrerade instruktionerna. Tryck in låsarmen medan du drar ut batterihållaren. 2. Sätt i det nya batteriet i hållaren. Kontrollera att pluspolen pekar utåt. 3. Tryck in hållaren i fjärrkontrollen. Undvik värme och fuktighet. Batteriet kan skadas om det sätts i felaktigt. Byt endast ut batteriet mot den typ eller motsvarande typ av batteri som rekommenderats av batteritillverkaren. Kassera använda batterier enligt tillverkarens instruktioner. Släng aldrig ett batteri i öppen eld. Det finns risk att det kan explodera. Om batteriet är slut eller om du inte kommer att använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batteriet för att inte riskera batteriläckage som skadar fjärrkontrollen. Introduktion 11

16 Installera projektorn Välja placering Projektorn är utformad för att installeras på något av följande fyra sätt: 1. På ett bord, framför skärmen. 2. I taket, framför skärmen. 3. På ett bord, bakom skärmen. 4. I taket, bakom skärmen. 1. Bordsplacering fram Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn på t.ex. ett bord framför skärmen. Det här är den vanligaste placeringen, och den gör att det går snabbt att installera och plocka undan projektorn. 2. Takmontering fram Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket, upp-och-ned, framför skärmen. Om du vill fästa projektorn i taket kan du köpa en takmonteringssats från BenQ hos en återförsäljare. Ställ in på menyn Avancerad > Spegling när du har satt på projektorn. 3. Bordsplacering bakom Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn på t.ex. ett bord bakom skärmen. Då behöver du en särskild skärm för bakprojicering. Ställ in på menyn Avancerad > Spegling när du har satt på projektorn. 4. Takmontering bakom Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket, upp-och-ned, bakom skärmen. För den här installationen behöver du en särskild skärm för bakprojicering och en takmonteringssats från BenQ. Ställ in på menyn Avancerad > Spegling när du har satt på projektorn. Det är du själv eller storleken och formen på rummet som avgör vilken installation du väljer. Tänk på skärmens storlek och placering, var det finns ett lämpligt eluttag samt avståndet mellan projektorn och övrig utrustning. 12 Installera projektorn

17 Säkerhetsinstruktioner för takmontering av projektorn Eftersom vi vill att du ska ha mycket nöje av din BenQ-projektor vill vi ta upp följande säkerhetsfråga för att undvika skada på personer och egendom. Om du tänker montera projektorn i taket rekommenderar vi starkt att du använder en takmonteringssats från BenQ och att du noga kontrollerar att den är ordentligt och säkert fastsatt. Om du använder en takmonteringssats av annat märke än BenQ finns det en risk att projektorn kan ramla ned från taket pga. olämplig fastsättning med fel mått eller skruvlängd. Du kan köpa en takmonteringssats av märket BenQ från samma handlare som sålde dig din BenQ-projektor. BenQ rekommenderar även att du anskaffar ett separat kensingtonlås med säkerhetskabel och fäster det i fästet för kensingtonlås på projektorn och till takmonteringsfästets bottenplatta. Detta fungerar då även som en hållare för projektorn om den skulle lossna från takfästet. Installera projektorn 13

18 Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden Storleken på den projicerade bilden påverkas av avståndet mellan projektorlinsen och skärmen, zoominställningen och videoformatet. Projektorns ursprungsläge upplösning är 800 x 600 pixlar, vilket ger ett bildförhållande på 4 mot 3 (skrivs som 4:3). För att kunna visa ett bildförhållande på 16:9 (bredbild) ändrar projektorn storleken och skalan på bilden så den passar projektorns upplösning. Detta resulterar i aningen mindre bildhöjd motsvarande ungefär 75 % av projektorns ursprungliga bildhöjd. Storleksförhållande 4:3 i ett 4:3 visningsområde Storleksförhållande 16:9 i ett 4:3 visningsområde Därmed kommer en bild på 16:9 att lämna 25 % av höjden på en 4:3-bild outnyttjad när du använder den här projektorn. Den delen kommer att visas som mörka (obelysta) fält upptill och nedtill (12,5 % av bildhöjden vardera) i 4:3-visningsområdet om en skalförändrad 16:9- bild visas i det vertikala mittområdet i ett 4:3-projektionsområde. När du bestämmer var du ska placera projektorn bör du beakta dess tänkta användning och ingångsignalernas bildförhållande. Alla ingångssignaler (förutom kompositvideo som sänds i 16:9-format) visas med bildformatet 4:3 (och kommer att kräva 33 % mer bildhöjd än en skalförändrad 16:9-visningsbild). VIKTIGT: Välj inte en permanent placering av projektorn baserat på bildvisningsformatet 16:9 om du någonsin kommer att behöva en annan ingångssignal (utöver kompositvideo som sänds i 16:9-format). Projektorn bör alltid förvaras horisontalt (t.ex. platt på ett bord) och vinkelrätt (90 rät vinkel) gentemot skärmens horisontala mitt. Detta förhindrar att bilden blir skev från vinklad projektion (eller projektion mot en vinklad yta). En modern digital projektor projicerar inte rakt framåt (som gamla tiders filmprojektorer gjorde). Istället har digitala projektorer designats att projicera bilden i en något uppåtgående vinkel ovanför projektorns horisontella placering. På det viset kan de placeras på ett bord och projicera framåt och uppåt på en skärm som är placerad på så sätt att skärmens nedre kant är ovanför bordets nivå (och alla i rummet kan se skärmbilden). Om projektorn monteras i taket måste den monteras upp-och-ned så att den projicerar i en något nedåtgående vinkel. Med den här typen av projektion blir den projicerade bildens nedre kant vertikalt förskjuten från projektorns horisontala plan. (Se sidan 16.) Ifall den är monterad i taket, gäller detta den projicerade bildens övre kant. Om projektorn flyttas längre bort från skärmen ökar den projicerade bildens storlek och den vertikala förskjutningen ökar också proportionerligt. När du avgör var du ska placera skärm och projektor måste du beakta både den projicerade bildstorleken och den vertikala förskjutningen, som är proportionerlig till projektionsavståndet. BenQ har inkluderat en tabell över skärmstorlekar i 4:3-bildförhållande som en hjälp för att hitta den idealiska placeringen för din projektor. Det finns två dimensioner som måste tas i beaktning, det vinkelräta horisontella avståndet från skärmens mitt (projiceringsavstånd) och den vertikala förskjutningen på höjden från skärmens horisontella kant (förskjutning). 14 Installera projektorn

19 Hur du avgör projektorns placering för en given skärmstorlek 1. Välj skärmstorlek. 2. Gå till tabellen och hitta den skärmstorlek som ligger närmast din egen i den vänstra kolumnen med namnet 4:3 Skärmdiagonal. När du hittat ditt värde söker du till höger på samma rad och hittar motsvarande genomsnittliga avstånd till skärmen i kolumnen benämnd Medel. Detta är projiceringsavståndet. 3. På samma rad tittar du till höger och noterar motsvarande värde i kolumnen Vertikal förskjutning i mm. Detta avgör projektorns slutgiltiga förskjutningsplacering i relation till skärmkanten. 4. Projektorns rekommenderade placering är vinkelrätt mot skärmens horisontella mitt med det avstånd som bestäms i steg 2 ovan och förskjutet enligt värdet från steg 3 ovan. Exempel: Om du har en skärmstorlek på 120 tum är det genomsnittliga projiceringsavståndet mm och du får en vertikal förskjutning på 183 mm. Om du placerar projektorn i en annan position (än den rekommenderade) måste du luta den uppåt eller nedåt för att centrera bilden på skärmen. I sådana situationer uppstår bildförvrängning. Korrigera förvrängningen med hjälp av keystone-funktionen. Se Korrigera keystone på sidan 27 för mer information. Hur du avgör rekommenderad skärmstorlek för ett givet avstånd Du kan använda den här metoden om du har köpt projektorn och skulle vilja veta vilken skärmstorlek som skulle passa för ditt rum. Den maximala skärmstorleken begränsas av det fysiska utrymmet i rummet. 1. Mät upp avståndet mellan projektorn och den plats där du vill ha skärmen. Detta är projiceringsavståndet. 2. Titta i tabellen och hitta det närmast matchande avståndet i kolumnen Medel för medelavstånd till skärmen. Kontrollera att ditt uppmätta avstånd också är inom de minsta och maximala avstånden som är listade på medelavståndets vardera sida. 3. Använd det här värdet och titta till vänster på samma rad så hittar du motsvarande skärmdiagonal. Detta är den projicerade bildens storlek när projektorn är på det avståndet. 4. På samma rad tittar du till höger och noterar motsvarande värde i kolumnen Vertikal förskjutning i mm. Detta avgör skärmens slutgiltiga placering i förhållande till projektorns horisontala nivå. Exempel: Om ditt uppmätta projiceringsavstånd var 4,5 m (4 500 mm) är det närmsta matchande avståndet i Medel-kolumnen mm. Om du sedan tittar till höger på raden ser du att du behöver en skärm på mm (3 m). Om du endast har tillgång till skärmar med engelska mått kan du se att skärmstorlekarna runt om 3-metersskärmen är på 9 eller 10 fot. Om du kontrollerar de minsta och maximala projiceringsavstånden för de skärmstorlekarna ser du att det uppmätta projiceringsavståndet på 4,5 m måste minskas för att passa 9-fotsskärmen eller ökas för att passa 10-fotsskärmen. Projektorn kan justeras (med zoomverktyget) till att visa olika skärmstorlekar på de avstånden. Var medveten om att dessa olika skärmstorlekar har olika förskjutningsvärden. Installera projektorn 15

20 Maximal zoomning Minimal zoomning Skärm Linsens mitt Förskjutning Projiceringsavstånd 4:3 Skärmdiagonal Avstånd från skärmen i mm Vertikal förskjutning i Fot Tum mm Min. avstånd (med maximal zoom) Medel Max. avstånd (med minimal zoom) mm På grund av variationer hos optiska komponenter finns det en marginal på 3 % för de här värdena. Om du tänker installera projektorn permanent bör du fysiskt testa projiceringsstorleken och -avståndet för projektorn på plats innan du installerar den permanent, så att du kan göra anpassningar enligt projektorns optiska egenskaper. På så sätt kan du välja det bästa monteringsläget i relation till installationsplatsen. 16 Installera projektorn

21 Anslutning När du ansluter en signalkälla till projektorn måste du se till att: 1. Stänga av all utrustning innan du gör några anslutningar. 2. Använda rätt signalkabel för respektive källa. 3. Se till att alla sladdar sitter i ordentligt. För anslutningarna nedan är det vissa kablar som inte levereras med projektorn (se Förpackningens innehåll på sidan 6). De finns att köpa i butiker som säljer elektronikutrustning. Ansluta en dator eller bildskärm Ansluta en dator Projektorn har ett VGA-ingångsuttag som du kan använda för att ansluta den till en bärbar eller stationär dator. Så här ansluter du projektorn till en bärbar eller stationär dator: 1. Anslut ena änden på den medföljande VGA-kabeln till D-Sub-kontakten på datorn. 2. Anslut VGA-kabelns andra ände till ingången märkt D-SUB/COMP IN på projektorn. 3. Om du vill använda projektorns högtalare (blandad mono) ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till datorns ljudutgångsuttag och den andra änden till projektorns ljuduttag. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: Bärbar eller stationär dator VGA-kabel Ljudsladd För vissa bärbara datorer aktiveras inte de externa videoportarna när de ansluts till en projektor. Vanligtvis kan du använda tangentkombinationen Fn + F3 eller CRT/LCD för att aktivera/avaktivera den externa skärmen. Leta upp en funktionstangent med texten CRT/LCD eller en funktionstangent med en bildskärmssymbol på den bärbara datorn. Tryck samtidigt på Fn och funktionstangenten. Mer information om den bärbara datorns tangentkombinationer finns i dokumentationen till datorn. Anslutning 17

22 Ansluta en bildskärm Om du vill titta på din presentation på nära håll via en bildskärm, samtidigt som den visas på skärmen, kan du ansluta projektorns RGB-utgång till en extern bildskärm med hjälp av en VGA-kabel enligt följande anvisningar: 1. Anslut projektorn till en dator enligt instruktionerna i Ansluta en dator på sidan Anslut ena änden av en lämplig VGA-kabel (endast en medföljer) till bildskärmens D-Sub-ingång. 3. Anslut den andra änden till uttaget märkt D-SUB OUT på projektorn. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: Bärbar eller stationär dator VGA-kabel VGA-kabel Utsignalen för D-SUB fungerar bara om projektorn har en lämplig insignal för D-SUB. 18 Anslutning

23 Ansluta videokällor Din projektor kan anslutas till olika videokällor som har en av följande utgångskontakter: Komponentvideo S-video Kompositvideo Det räcker om du kopplar projektorn till videokällan med ett av alternativen ovan, men de olika alternativen har olika bildkvalitet. Den metod du väljer kommer antagligen att bero på möjligheten att matcha terminalerna på projektorn och videokällan enligt vad som beskrivs nedan: Bäst bildkvalitet Bästa möjliga videoanslutning får man med komponentvideo (som inte ska misstas för kompositvideo). Digitala kanalväljare och DVD-spelare sänder en ursprunglig komponentvideosignal, så om dina enheter har den möjligheten är det att föredra över kompositvideo. Se Ansluta en komponentvideokälla på sidan 20 för mer information om hur man kopplar projektorn till en komponentvideokälla. Bättre bildkvalitet S-video har en bättre analog bildkvalitet än vanlig kompositvideo. Om du har uttag för både kompositvideo och S-video på din videokälla bör du välja S-video. Se Ansluta en S-videoenhet på sidan 21 för mer information om hur man kopplar projektorn till en S-videokälla. Bra bildkvalitet Kompositvideo är en analog videosignal som ger en acceptabel bild, men är inte det bästa din projektor kan åstadkomma. Det är den lägsta bildkvaliteten av de alternativ som beskrivs här. Se Ansluta en kompositvideokälla på sidan 22 för mer information om hur man kopplar projektorn till en kompositvideokälla. Ansluta ljud Projektorn har en inbyggd monohögtalare endast avsedd som grundläggande ljudfunktion för företagspresentationer av datafiler. Den är inte utformad eller tänkt som det stereoljud som man skulle förvänta sig i en hemmabiouppsättning. Allt stereoljud (om det finns) som tillförs kommer att blandas till ett monoljud i projektorns högtalare. Om du har en stereoanläggning kommer du troligtvis få ett bättre resultat om du ansluter videokällans ljudsignal till stereoanläggningen hellre än till projektorns monohögtalare. Ljudanslutningarna som beskrivs i följande avsnitt har endast informativt syfte. Du behöver inte koppla ljudet till projektorn om det finns ett annat ljudsystem tillgängligt eller om ljud inte behövs. Anslutning 19

24 Ansluta en komponentvideokälla Kontrollera att videokällan har en ledig uppsättning komponentvideoutgångar: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas till att ansluta enheten. Så här ansluter du projektorn till en komponentvideoenhet: 1. Ta den ände av adapterkabeln (valfritt tillval) för komponentvideo till VGA (D-Sub) med 3 RCA-kontakter och anslut den till komponentvideoutgångarna på videokällan. Matcha kontakternas färger till de på uttagen: grönt till grönt, blått till blått och rött till rött. 2. Anslut den andra änden av adapterkabeln för komponentvideon till VGA (D-Sub) (med en D-Sub-kontakt) till uttaget märkt D-SUB/COMP IN på projektorn. 3. Om du vill använda projektorns högtalare (blandad mono) ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till datorns ljudutgångsuttag och den andra änden till projektorns ljuduttag. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: Ljud-/videoenhet Adapterkabel för komponentvideo till VGA (D-Sub) Ljudkablar Följande standarder stöds om du kopplar projektorn till en kanalväljare för High Definition TV (HDTV): 480i 480p 576i 576p 720p (50/60 Hz) 1080i (50/60 Hz) Projektorn kan endast spela upp mixat monoljud, även om stereoljud kopplas in. Se Ansluta ljud på sidan 19 för mer information. Komponentvideo är den enda videosignalen som ger ett ursprungligt bildförhållande på 16:9. Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. 20 Anslutning

25 Ansluta en S-videoenhet Kontrollera att videokällan har en ledig S-videoutgång: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas till att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en S-videoenhet: 1. Anslut ena änden av en S-videokabel (medföljer inte) till S-videokontakten på videokällan. 2. Anslut S-videokabelns andra ände till uttaget märkt S-VIDEO på projektorn. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: Ljud-/videoenhet S-videokabel Ljudkablar Projektorn kan endast spela upp mixat monoljud, även om stereoljud kopplas in. Se Ansluta ljud på sidan 19 för mer information. Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. Om du redan har gjort en komponentvideoanslutning mellan projektorn och S-videokällan med komponentvideokablar behöver du inte ansluta enheten med en S-videokabel eftersom det skulle utgöra en överflödig andra anslutning av sämre bildkvalitet. Se Ansluta videokällor på sidan 19 för mer information. Anslutning 21

26 Ansluta en kompositvideokälla Kontrollera att videokällan har en ledig uppsättning kompositvideoutgångar: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas till att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en kompositvideoenhet: 1. Anslut ena änden av en videokabel (medföljer inte) till kompositvideokontakten på videokällan. 2. Anslut videokabelns andra ände till uttaget märkt VIDEO på projektorn. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: Ljud-/videoenhet Videokabel Ljudkablar Projektorn kan endast spela upp mixat monoljud, även om stereoljud kopplas in. Se Ansluta ljud på sidan 19 för mer information. Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. Du behöver bara ansluta enheten med kompositvideokablar om komponentvideo- eller S-videoanslutningar inte fanns tillgängliga. Se Ansluta videokällor på sidan 19 för mer information. 22 Anslutning

27 Användning Starta 1. Anslut nätsladden till projektorn och till ett vägguttag. Slå på vägguttaget (i tillämpliga fall). När du har satt på strömmen kontrollerar du att projektorns strömindikatorlampa lyser orange. 2. Ta bort linsskyddet. Om du inte tar bort det kan det bli deformerat av värmen från projektorlampan. 3. Håll ned strömbrytaren på projektorn eller fjärrkontrollen (i 2 sekunder) så startar projektorn. En påslagningston hörs. Strömindikatorlampan blinkar grönt och lyser med ett konstant grönt sken när projektorn är på. Startproceduren tar ca 30 sekunder. Mot slutet av startproceduren visas en startlogotyp. Om det behövs kan du vrida på fokusringen och ställa in skärpan i bilden. Om du inte vill aktivera på-/avslagningstonen kan du avaktivera den funktionen på skärmvisningsmenyn. Se Tyst (av) på sidan 40 för mer information. Om projektorn fortfarande är varm sedan du använde den sist går fläkten i ca 90 sekunder innan lampan tänds. 4. Om du får en uppmaning att ange ett lösenord använder du pilknapparna till att skriva ett fyrasiffrigt lösenord. Se Använda lösenordsfunktionen på sidan 24 för mer information. 5. Slå på all ansluten utrustning. Projektorn börjar söka efter ingångssignaler. Den ingångskälla som söks just nu visas på skärmens mitt. Sökmeddelandet visas tills en källsignal hittas. Du kan välja önskad ingångssignal genom att trycka på SOURCE (källa) på projektorn eller fjärrkontrollen. Se Byta ingångssignal på sidan 26 för mer information. Om frekvensen/upplösningen för ingångssignalen överstiger projektorns funktionsvidd visas meddelandet Utom räckhåll på en tom skärm. Användning 23

28 Använda lösenordsfunktionen Av säkerhetsskäl och för att förhindra olovlig användning finns det möjlighet att ställa in ett lösenord för projektorn. Du kan ange lösenordet på skärmmenyn. Mer information om hur du använder skärmmenyerna finns i Använda menyerna på sidan 36. VARNING: Det blir problem om du aktiverar lösenordsfunktionen och sedan glömmer bort lösenordet. Skriv ut den här handboken (om du inte har den utskriven) och skriv ned lösenordet i handboken. Förvara sedan handboken på ett särskilt ställe om du skulle behöva den. Ställa in ett lösenord Om du anger och aktiverar ett lösenord måste du ange det varje gång du sätter på projektorn. I annat fall går det inte att använda projektorn. 1. Öppna skärmmenyn och gå till Inställning > Lösenord. Välj På genom att trycka på vänster 3eller höger4. 2. När funktionen aktiveras för första gången visas ett meddelande på skärmen. 3. Som bilden till höger visar motsvarar de fyra pilknapparna (upp 5, höger4, ned 6, vänster Ange lösenord 3) fyra siffror (1, 2, 3, 4). Ange lösenordet med hjälp av pilknapparna. 4. När alla siffror skrivits in och lösenordet är färdigt bekräftar du genom att trycka på Auto. VIKTIGT: De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Skriv upp lösenordet här i handboken i förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle glömma det. Lösenord: Bekräfta Förvara handboken på ett säkert ställe. 5. Bekräfta lösenordet genom att ange det igen. 6. Genomför ett av följande tre steg. i. Fortsätt genom att trycka på Auto. Inställningen är klar när meddelandet Lösenord bytt visas. ii. Tryck på UPPÅT 5 om du vill rensa och skriva in fyra nya siffror. iii. Tryck på ned 6 så avbryts lösenordsinställningen och du återgår till skärmmenyn. För att avaktivera lösenordsfunktionen går du till Inställning > Lösenord när du öppnat skärmmenysystemet. Välj Av genom att trycka på vänster 3eller höger4. Tryck sedan på ned 6 för att bekräfta eller upp 5 för att avbryta. Även om du avaktiverar lösenordsfunktionen bör du ha det gamla lösenordet tillgängligt om du skulle behöva ändra lösenordet igen genom att ange det gamla lösenordet. Töm Avbryt Auto 24 Användning

29 Om du glömmer bort lösenordet Du kommer att bli ombedd att ange det Lösenordsfel fyrsiffriga lösenordet nästa gång du sätter på projektorn. Om du skriver in fel lösenord visas Försök igen meddelandet för fel lösenord. Du kan försöka igen genom att trycka på upp 5. Om du inte skrev upp lösenordet i handboken och absolut inte kan komma ihåg det kan du använda proceduren för återställning av lösenordet. Procedur för återställning av lösenordet Tryck på och håll ned höger4 på projektorn i tre sekunder. Projektorn visar fyra olika kodade nummer på skärmen. Skriv ned numret och stäng av projektorn. Be om hjälp att avkoda numret på ditt lokala BenQ-servicecenter. Du kan bli ombedd att visa upp köpekvittot på projektorn som bevis på att det är du som är ägaren. Ändra lösenordet 1. Öppna skärmmenyn och gå till Inställning > Ändra lösenord. 2. Tryck på vänster 3eller höger4. 3. Ange det gamla lösenordet. i. Om lösenordet är rätt kan du ange ett nytt lösenord. ii. Om det är fel lösenord visas meddelandet Lösenordsfel. Tryck på upp 5 och försök igen eller ned 6 för att avbryta. 4 Ange ett nytt lösenord. VIKTIGT: De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Skriv upp lösenordet här i handboken i förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle glömma det. Lösenord: Om du har glömt bort lösenordet läser du i användarhandboken Förvara handboken på ett säkert ställe. 5. Genomför ett av följande tre steg. i. Tryck på Auto för att bekräfta. ii. Tryck på upp 5 och försök igen. iii. Tryck på ned 6 så avbryts inställningen och du återgår till skärmmenyn. 6 Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen. 7. Genomför ett av följande tre steg. i. Avsluta genom att trycka på Auto. ii. Tryck på upp 5 och försök igen. iii. Tryck på ned 6 så avbryts inställningen och du återgår till skärmmenyn. Användning 25

30 Byta ingångssignal Projektorn kan anslutas till flera enheter samtidigt. Den kan emellertid bara visa en åt gången. När du trycker på SOURCE (källa) på projektorns kontrollpanel eller på fjärrkontrollen visas information om aktuell signal och upplösning i det nedre högra hörnet. Tryck på SOURCE (källa) igen för att visa ett fält för val av källa. Du kan välja signal manuellt genom att trycka på SOURCE (källa) upprepade gånger eller låta projektorn automatiskt söka efter tillgänglig signal. När källan hittats visas information för den valda källan längst ned till vänster i tre sekunder. Om det finns flera anslutna enheter kan du söka efter en till signal genom att trycka på knappen igen. Om du vill att projektorn automatiskt ska söka efter signalerna kontrollerar du att funktionen källsökning på menyn Avancerat är aktiverad. Mer information finns i Källsökning (på) på sidan 41. Den projicerade bildens ljusstyrka ändras också när du byter ingångskälla. PC, dvs. datapresentationer (grafik) från en dator som använder mest stillbilder är generellt ljusare än Video som visar mest rörliga bilder (filmer). Ingångstypen påverkar också vilka inställningar som är möjliga i programläget. Se Välja bildläge på sidan 29 för mer information. Justera den projicerade bilden Justera projiceringsvinkeln Projektorn är utrustad med en justerbar fot på framsidan och en på baksidan. Med hjälp av dessa kan du ändra bildhöjd och projiceringsvinkel. Så här justerar du projektorn: 1. Lyft upp projektorn och slutför justeringen genom att trycka på justeringsknappen. Justeringsknappen fästs på plats och låses. Titta inte in i linsen när lampan är på. Det starka ljuset från lampan kan skada ögonen. 2. Finjustera den horisontella vinkeln genom att skruva på den bakre justeringsfoten. Fäll in foten genom att hålla upp projektorn samtidigt som du trycker på justeringsknappen. Sätt sedan sakta ned projektorn. Skruva på den bakre foten i motsatt riktning. Om skärmen och projektorn inte står helt vinkelrätt i förhållande till varandra blir bilden vertikalt trapetsformad. Detta rättar du till genom att justera Keystone-värdet på menyn Bildinställningar, på projektorns kontrollpanel eller på fjärrkontrollen. Se Korrigera keystone på sidan 27 för mer information. 26 Användning

31 Automatisk justering av bilden I vissa fall kan du behöva justera för att få fram en optimal bildkvalitet. Det gör du genom att trycka på AUTO på projektorn eller fjärrkontrollen. Inom tre sekunder kommer den inbyggda intelligenta autojusteringsfunktionen att ställa om frekvensvärdena och klockan så att du får bästa möjliga bildkvalitet. Aktuell information om källan visas längst ned till höger på skärmen i tre sekunder. Medan autojusteringsfunktionen körs är skärmen tom. Finjustera bildstorlek och skärpa 1. Ställ in den storlek som du vill ha på den projicerade bilden med hjälp av zoomningsringen. 2. Sedan ställer du in skärpan genom att vrida på fokusringen. Korrigera keystone Keystone innebär att den projicerade bilden är märkbart bredare längst upp eller längst ned. Det inträffar när projektorn inte står vinkelrätt i förhållande till skärmen. Förutom genom att justera höjden på projektorn kan du korrigera det här manuellt med hjälp av något av följande steg. 1. Tryck på vänster3/höger 4 på projektorns kontrollpanel för att visa statusfältet Keystone. Korrigera keystone-förvrängning i den övre delen av bilden genom att trycka på vänster 3. Korrigera keystone-förvrängning i den nedre delen av bilden genom att trycka på höger4. 2. Visa statusfältet för keystone genom att trycka på / på fjärrkontrollen. Tryck sedan på om du vill korrigera keystone-förvrängning i den övre delen av bilden, eller på du vill korrigera keystone-förvrängning i den nedre delen av bilden. 3. Tryck på 6 Menu (meny) på projektorn eller Menu på fjärrkontrollen. Gå till Avancerade bildinställningar > Keystone och justera värdena genom att trycka på vänster 3/höger 4 på projektorn eller vänster 3/höger 4 på fjärrkontrollen. om Användning 27

32 Till exempel: 1. Tryck på vänster3på projektorn eller 2. Tryck på på fjärrkontrollen eller 3. Tryck på vänster3på projektorn eller 3 på fjärrkontrollen på menyn Bildinställningar --> Keystone. Keystone 0 Keystone Tryck på höger4på projektorn eller 2. Tryck på på fjärrkontrollen eller 3. Tryck på höger4på projektorn eller4på fjärrkontrollen när du har öppnat menyn Bildinställningar --> Keystone. Keystone 0 Keystone +6 Välja bildförhållande Bildförhållandet är förhållandet mellan bildbredd och -höjd. De flesta analoga tv-apparater och datorer har bildförhållandet 4:3, vilket är standard för den här projektorn, och digitaltv-apparater och dvd-spelare har vanligtvis bildförhållandet 16:9. Eftersom digitala signaler blir allt vanligare kan digitala visningsenheter som den här projektorn dynamiskt sträcka ut och skalförändra bilden till ett annat förhållande än det som kommer från indatakällan. Du kan ändra bildförhållandet (oberoende av källans bildförhållande) genom att öppna menyn Avancerade bildinställningar > Bildförhållande. Välj det bildförhållande som passar för videoinsignalens format och dina visningskrav. Det finns tre bildförhållanden att välja på: På bilderna nedan är inaktiva områden svarta och aktiva vita. 1. Ursprungligt: Bilden visas med den ursprungliga upplösningen, utan konvertering. Ingångssignaler med lägre upplösning kommer att projiceras i en mindre bild än om den hade förstorats till att fylla skärmen. Du kan också justera zoomen eller flytta projektorn närmare skärmen för att öka storleken om det är nödvändigt. Du kan behöva korrigera projektorns fokusering efter sådana justeringar. 2. 4:3: skalförändrar en bild så att den visas mitt på skärmen med bildförhållandet 4:3. Det här passar bäst för bilder i 4:3-format, till exempel datorskärmar, standard-tv-filmer och dvd-filmer i 4:3- format, eftersom bilden då visas utan förändring av bildförhållandet :9: Anpassar en bild så att den visas i mitten av skärmen med bildförhållandet 16:9. Det här passar bäst för bilder som redan har bildförhållandet 16:9, exempelvis högupplöst TV (HDTV), eftersom bilden då visas utan förändring av bildförhållandet. Bildförhållandet 16:9 kan bara tas från en komponentvideokälla som sänder en riktig 16:9-signal. Se Ansluta en komponentvideokälla på sidan 20 och Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden på sidan 14 för mer information. 28 Användning

33 Välja bildläge Projektorn kommer med ett flertal fabriksinställda programlägen så du kan välja ett som passar ditt rum och typ av videokälla. Välj ett användningsläge genom att trycka på MODE upprepade gånger tills det läge du vill använda är markerat. De tillgängliga bildlägena för olika typer av signaler visas nedan. Insignal från dator 1. Dynamiskt läge (standard): Maximerar den projicerade bildens ljusstyrka. Den här inställningen passar omgivningar där extra hög ljusstyrka krävs, t.ex. när man använder projektorn i väl upplysta rum. 2. Presentationsläge: Utformat för presentationer. Här har tonvikt lagts på ljusstyrkan så den ska matcha färgåtergivningen på dataskärmar eller bärbara datorer. 3. srgb-läge: Maximerar renheten hos RGB-färgerna och ger bilderna liv oavsett ljusstyrka. Det passar bäst till att se på bilder tagna med en srgb-kompatibel och riktigt kalibrerad kamera, och på datagrafikprogram som t.ex. AutoCAD. 4. Bioläge: Lämpligt för att se på färgglada filmer, videofilm från videokameror eller digital video från dator, i ett mörkt (nedsläckt) rum. 5. Läge för svart tavla: Utformat i utbildningssyfte. Bilder kan projiceras mot en mörk bakgrund, som en svart tavla istället för en normal skärm. Det passar för en välupplyst miljö med en mörk bakgrund för projicering. YPbPr-/S-Video-/Videosignalingång 1. Dynamiskt läge: Passar för spelkonsolbaserade dataspel i en normalt upplyst miljö. 2. Standardläge (standard): Lämpligt för att se på färgglada filmer, videofilm från videokameror eller digital video. 3. Bioläge: Passar för mörka filmer eller DVD-filmer som bäst ses i ett nedsläckt (väldigt lite ljus) hemmabio- eller vardagsrum. 4. Läge för svart tavla: Utformat i utbildningssyfte. Bilder kan projiceras mot en mörk bakgrund, som en svart tavla istället för en normal skärm. Det passar för en välupplyst miljö med en mörk bakgrund för projicering. Användning 29

34 Dölja bilden För att dra publikens fulla uppmärksamhet till presentatören kan du dölja skärmbilden med hjälp av knappen Blank (tom). Tryck på valfri knapp på kontrollpanelen för att få tillbaka bilden. Medan bilden är dold visas ordet BLANK (tom) längst ned till höger på skärmen. Om du aktiverar den här funktionen när en video-/s-video-signal är ansluten kan du fortfarande höra ljudet. Du kan göra inställningar för menyn Avancerad > Tomtid om du vill att projektorn ska återgå till bilden automatiskt efter en tidsperiod utan aktiviteter när skärmen är tom. Observera att så fort du har tryckt på BLANK sätts projektorn i ekonomiläge automatiskt. Blockera inte projektorns lins eftersom detta kan göra så att de blockerande föremålen blir överhettade, deformerade eller till och med börjar brinna. Skapa en egen startskärmbild funktionen Min startbild Som alternativ till att använda BenQ-logotypen eller en svart eller blå skärm som startskärmbild kan du skapa en egen startskärmbild genom att hämta bilder från datorn till projektorn. 1. Anslut projektorn till en stationär dator via RS232-kabeln (medföljer inte). Se Ansluta en dator på sidan Innan hämtningen startar ser du till att projektorn är i viloläge. Följ instruktionen nedan för att starta viloläget: i. Anslut till nätuttaget. Lysdioderna för ström, temperatur och lampa på projektorn blinkar med orangefärgat sken och slocknar samtidigt. ii. Strömlysdioden lyser sedan med ett fast orangefärgat sken. 3. Sätt i den medföljande CD-skivan i datorns CD-enhet. Klicka på Installera guiden Min startbild och följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta. Se till att du har tillräcklig behörighet för att installera programvaran. Programmet Min startbild kanske inte är kompatibelt med Windows 98/ME eller Windows Vi rekommenderar att du kör Min startbild med Windows XP. 4. Så här kör du Min startbild: i. När guiden MyScreen har installerats kör du verktyget MyScreen genom att Välkommen till guiden Min startbild! välja följande ikon via Den här guiden vägleder dig till en egen välkomstskärm i BenQ-projektorn. ii. Program. Klicka på Nästa. Fortsätt genom att klicka på Nästa Nästa 30 Användning

35 iii. Klicka på Nästa. Upprätta en anslutning till din BenQ-projektor Anslut din BenQ-projektor till en seriell port på datorn och se till att projektorn är i viloläge. Hittade BenQ-projektor på COM1 Konfigurera inställningar för seriell port... Fortsätt genom att klicka på Nästa Bakåt Nästa iv. Klicka på Bläddra och välj önskad bild. Klicka sedan på Nästa. Välj en bild att hämta till din BenQ-projektor Bläddra... Bakåt Nästa v. Starta hämtningen genom att klicka på Min startbild. Hämta till din BenQ-projektor Redo att hämta den nya bilden som din välkomstskärm? Klicka på Min startbild för att börja. Min startbild Bakåt vi. Klicka på Stäng när hämtningen är klar. Hämtningen av Min startbild slutförd! Slå på projektorn och ange sedan Min startbild som din standardvälkomstskärm. Stäng Användning 31

36 Det finns begränsningar för bildformaten. *.bmp-/*.jpg-/*.png-/*.gif-filer fungerar, men det finns ingen garanti för att varje bildfil kan hämtas. Det beror på filstorlek och färg. Om bildstorleken är för stor, som på bilden till höger, visas ett varningsmeddelande när hämtningen har startats. Klicka på Bakåt och välj en annan bild och försök igen. Välj en bild att hämta till din BenQ-projektor Bläddra... Fel: Bildstorleken är för stor. 1. Spara den som *.bmp-fil. 2. Filstorleken är mindre än 500 kb. Bakåt Dra inte ur RS232-kabeln eller stäng fönstret för guiden Min startbild medan du hämtar en bild. I så fall stängs projektorn och Min startbild genast. Om det händer drar du ur nätsladden och ansluter den igen för att starta om hämtningsprocessen. Aktivera panelknappslåset För att förebygga obehöriga ändringar i inställningarna eller att knappar trycks ned av misstag kan panelknappslåset aktiveras för att avaktivera alla panelknappsfunktioner förutom strömfunktionen. Gå till Inställning > Panelknappslås, och välj På genom att trycka på vänster3/ höger4 på projektorn eller fjärrkontrollen. En bekräftelse visas. Tryck på ned 6 för att bekräfta eller upp 5 för att avbryta. Om du vill låsa upp panelknappslåset trycker du och håller ned MENU6 på projektorn i fem sekunder, eller använder fjärrkontrollen för att gå till Inställning > Panelknappslås och trycker på vänster3/höger4 och väljer AV. En bekräftelse visas. Tryck på ned 6 för att bekräfta eller upp 5 för att avbryta. Knapparna på fjärrkontrollen används fortfarande när panelknappslåset är aktiverat. Om du trycker på strömbrytaren för att stänga av projektorn utan att avaktivera panelknappslåset är projektorn fortfarande låst när den slås på nästa gång. 32 Användning

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör...

Läs mer

MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Innehåll... 2 Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens

Läs mer

MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om eller lagras

Läs mer

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, kopieras, lagras

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok. Välkommen

PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok. Välkommen PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återskapas, överföras, återges,

Läs mer

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen SP920P Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller

Läs mer

MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen MW814ST digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller och

Läs mer

W1000+ Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1000+ Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1000+ Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör... 10 Valfria

Läs mer

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion...8 Projektorns funktioner...8 Förpackningens innehåll...9 Standardtillbehör...

Läs mer

MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W1060 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1060 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1060 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen SP840 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

ViewSonic. PJD5111 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD5111 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD5111 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - Model No. : VS12440

Läs mer

MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok

MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns

Läs mer

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Användarhandbok

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Användarhandbok Projektor CP-DX250/CP-DX300 Användarhandbok Tack för att du köpte denna produkt. Vi vill be dig läsa den här användarhandboken innan du använder projektorn. Spara den för framtida behov. Innehåll Viktiga

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5152 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3473794

Din manual VIEWSONIC PJD5152 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3473794 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MX660/MX615/MS614 digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MX660/MX615/MS614 digital projektor Användarhandbok. Välkommen MX660/MX615/MS614 digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 10 Kontroller

Läs mer

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

SH910 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

SH910 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen SH910 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok. Välkommen MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok

TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

TH682ST Digital projektor Användarhandbok

TH682ST Digital projektor Användarhandbok TH682ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

SX914 Digital projektor Användarhandbok

SX914 Digital projektor Användarhandbok SX914 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9

Läs mer

Digital projektor MW870UST. Användarhandbok

Digital projektor MW870UST. Användarhandbok Digital projektor MW870UST Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

W1300 Digital Projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1300 Digital Projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1300 Digital Projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Projektorns funktioner... 7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

GP30 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP30 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP30 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok

MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen

W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Översikt... 6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av

Läs mer

Digital projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Användarhandbok

Digital projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Användarhandbok Digital projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523 Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns egenskaper...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Placering av projektorn...15

Läs mer

W1070/W1080ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070/W1080ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070/W1080ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens

Läs mer

W7000/W7000+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W7000/W7000+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W7000/W7000+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7

Läs mer

Digital projektor MX766/MW767/MX822ST. Användarhandbok

Digital projektor MX766/MW767/MX822ST. Användarhandbok Digital projektor MX766/MW767/MX822ST Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

1 Förpackningen. Installationshandbok. LCD-färgskärm. Viktigt

1 Förpackningen. Installationshandbok. LCD-färgskärm. Viktigt Installationshandbok LCD-färgskärm Viktigt Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarmanualen som finns på CD-skivan noggrant så att du känner dig säker och får ett effektivt

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

MX661 Digital Projektor Användarhandbok

MX661 Digital Projektor Användarhandbok MX661 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduction... 7 Projektorns egenskaper...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Placering av projektorn... 15 Välja en

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok

MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

W1350 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1350 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1350 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Projektorns funktioner... 7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12 Placering

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens effektiva

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok

Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Användarhandbok PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Användarhandbok Modell Nr. VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Information om överensstämmelse FCC-uttalande Denna enhet uppfyller kraven enligt

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien)

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Den interaktiva fjärrkontrollen demonstrerar egenskaperna, funktionerna, inställningarna och de justerbara menyerna

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 2,4G 5G DINA PERSONLIGA INLOGGNINGSUPPGIFTER COM HEM WI-FI HUB C1 Ditt trådlösa nätverk (Wi-Fi-namn) Wi-Fi-namn (2,4 GHz): COMHEM_xxxxxx Wi-Fi-namn (5 GHz): COMHEM_xxxxxx-5G

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

SX912 Digitalni projektor Korisnički priručnik

SX912 Digitalni projektor Korisnički priručnik SX912 Digitalni projektor Korisnički priručnik Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

PX9210 Digital Projektor Användarhandbok

PX9210 Digital Projektor Användarhandbok PX9210 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

W1500 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1500 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1500 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Standardtillbehör... 6 Valfria tillbehör... 6 Byta batterier

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

SU964 Digital projektor Användarhandbok

SU964 Digital projektor Användarhandbok SU964 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7 Projektorns

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer