MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen"

Transkript

1 MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen

2 Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om eller lagras i elektronisk form, eller översättas till något språk eller datorspråk, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från BenQ Corporation. Ansvarsfriskrivning BenQ Corporation ger inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, med hänseende till innehållet, och reserverar sig uttryckligen för garantier, säljbarhet eller lämplighet för specifika syften. Vidare förbehåller sig BenQ Corporation rätten att revidera publikationen och att när som helst ändra dess innehåll utan krav på att meddela någon om sådana revideringar eller ändringar. *DLP, Digital Micromirror Device och DMD är varumärken som tillhör Texas Instruments. Övriga varumärken tillhör respektive företag eller organisation.

3 Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 1 Introduktion... 5 Projektorns funktioner... 5 Förpackningens innehåll... 6 Valfria tillbehör...6 Projektorns utsida... 7 Framsida/ovansida...7 Baksida...7 Undertill...7 Kontroller och funktioner... 8 Utvändig kontrollpanel...8 Fjärrkontroll:...9 Fjärrkontrollens effektiva räckvidd...10 Byta batteri i fjärrkontrollen...10 Installera projektorn Välja placering Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden Hur man avgör projektorns placering för en given skärmstorlek:...13 Hur man avgör rekommenderad skärmstorlek för ett givet avstånd:.13 Anslutning Ansluta en dator eller bildskärm Ansluta en dator...15 Ansluta en bildskärm...16 Ansluta videokällor Ansluta en komponentvideokälla...18 Ansluta en S-videoenhet...19 Ansluta en kompositvideokälla...20 Användning Starta Använda lösenordsfunktionen Ställa in ett lösenord:...21 Om du glömmer bort lösenordet:...22 Återställa lösenordet:...22 Ändra lösenord:...22 Justera höjden Automatisk justering av bilden Innehåll iii

4 Finjustera bildstorlek och skärpa...23 Korrigera keystone...24 Välj programläge...25 Byta ingångssignal...25 Dölja bilden...25 Fjärrbläddring...26 Frysa bilden...26 Stänga av...26 Använda menyerna...27 Menysystem Använda menyerna Menyn Bildinställningar Menyn Avancerade bildinställningar Menyn Inställning Menyn Avancerad Menyn Information Underhåll Skötsel...36 Rengöra linsen Rengöra höljet Förvaring Transport Information om lampan...37 Beräkna lamptid Varningsmeddelande Byta lampa Information om temperatur Indikatorer Säkerhetsinstruktioner för takmontering av BenQ-projektor Felsökning Specifikationer Projektorspecifikationer...45 Frekvenstabell...46 Giltig frekvens för PC-insignal Giltig frekvens för komponent-ypbpr -indata Giltig frekvens för video och S-video-indata Mått...47 Garanti Begränsad garanti...48 iv Innehåll

5 Information om bestämmelser FCC-information EEG-information MIC-information WEEE-direktivet Innehåll v

6 <Memo> vi Innehåll

7 Viktiga säkerhetsanvisningar Din BenQ-projektor har utformats och testats för att uppfylla kraven i aktuella standarder beträffande säkerhet hos informationsteknikutrustning. För att du ska kunna använda produkten på ett säkert sätt är det dock viktigt att du följer instruktionerna i den här handboken samt dem som finns angivna på produkten. Varning! Öppna inte höljet - risk för stötar. Det finns inga delar inuti apparaten som användaren själv kan åtgärda. Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Läs den här användarhandboken innan du använder projektorn. Spara användarhandboken för framtida behov. Glöm inte bort att alltid öppna linsslutaren eller ta bort linsskyddet när projektorlampan lyser. Titta aldrig rakt in i projektorns lins medan den används. Det intensiva ljuset kan skada ögonen. I vissa länder är inte nätspänningen stabil. Den här projektorn har utformats för att fungera säkert med nätspänningar på mellan 100 och 240 V växelström, men den kan sluta fungera vid elavbrott eller strömpulser på ±10 volt. I områden där nätspänningen varierar eller där det förekommer elavbrott bör du ansluta projektorn via en spänningsstabilisator, ett överspänningsskydd eller en enhet för strömförsörjning utan avbrott (UPS). Viktiga säkerhetsanvisningar 1

8 Säkerhetsinstruktioner 1. Lampan blir mycket varm när projektorn används. Låt projektorn kylas av under cirka 45 minuter innan du tar bort lampmonteringen för att byta lampa. 4. Placera inte produkten på ostadigt underlag. Då kan den falla i golvet och gå sönder. 2. Du bör inte använda lampan längre än angiven livslängd. Om du använder lampan längre än den angivna livslängden finns det en viss risk att den exploderar. 5. För att minska risken för elektriska stötar bör du låta bli att bli att plocka isär apparaten. När du behöver utföra underhåll eller reparation på apparaten bör du vända dig till en kvalificerad tekniker. Om projektorn monteras på fel sätt kan det uppstå tekniska fel vid användning och risken för elektriska stötar ökar. 3. Byt aldrig ut lampmonteringen eller elektroniska komponenter när projektorn är ansluten. 2 Viktiga säkerhetsanvisningar

9 Säkerhetsinstruktioner (forts.) 6. Placera inte projektorn i någon av följande miljöer. - På en trång eller dåligt ventilerad plats. Avståndet till väggen bör vara minst 50 cm och det bör finnas fritt utrymme även runt projektorn. - På platser där det kan bli mycket varmt, t.ex. i en bil med stängda rutor. - På platser med fukt, damm eller cigarettrök, som kan förstöra de optiska komponenterna, förkorta projektorns livslängd och göra visningen mörkare. 7. Blockera inte ventilationshålen. - Placera inte projektorn på en filt, ett täcke eller någon annan mjuk yta. - Täck inte över projektorn med tyg eller annat material. - Placera ingenting lättandtändligt i närheten av projektorn. Om ventileringshålen är blockerade kan överhettning inuti enheten orsaka brand. 8. Placera alltid projektorn på en plan yta när du använder den. - Använd inte projektorn om den lutar mer än 10 grader åt vänster eller höger eller mer än 15 grader framåt eller bakåt. Om projektorn inte står helt plant när du använder den kan det hända att den inte fungerar som den ska eller att det uppstår skador på lampan. - Nära ett brandlarm - På platser med en omgivande temperatur över 40 C - På högre höjd än m m 9. Ställ inte projektorn på högkant. Om du gör det kan den välta, vilket kan vålla kroppsskada eller skador på projektorn. Viktiga säkerhetsanvisningar 3

10 Säkerhetsinstruktioner (forts.) 10. Kliv inte på projektorn och placera inte några föremål ovanpå den. Förutom skador på projektorn kan det leda till olyckor och kroppsskada. 13. Med den här projektorn kan du visa omvända bilder för takmontering. Om du vill montera projektorn i taket bör du använda en takmonteringssats från BenQ och se till att projektorn är ordentligt installerad. 11. Blockera inte projektorlinsen med något föremål när projektorn används. Det kan leda till att föremålet överhettas och deformeras eller t.o.m. orsakar eldsvåda. Om du vill stänga av lampan tillfälligt trycker du på Blank (tom) på projektorn eller fjärrkontrollen. 12. Placera inte vätska i närheten av projektorn. Om du spiller vätska i projektorn kan den gå sönder. Om projektorn blir blöt drar du ut sladden ur vägguttaget och ringer till BenQ som kan utföra underhåll. 4 Viktiga säkerhetsanvisningar

11 Introduktion Projektorns funktioner I den här projektorn förenas högkvalitativ optisk visning och en användarvänlig utformning som gör den pålitlig och lättanvänd. Projektorn har följande funktioner: Valfri funktion för lösenordsskydd Kompakt, bärbar enhet Lins av hög kvalitet med manuell zoom Automatisk justering med en enda knapp för bästa bildkvalitet Digital keystone-korrigering av förvrängda bilder Justerbar färgbalans för data-/videovisning Projektionslampa med ultrahög ljusstyrka Visar 16,7 miljoner färger Skärmmenyer på flera språk Möjlighet att växla mellan normalt läge och ekonomiläge för minskad strömförbrukning Inbyggd högtalare som ger blandat monoljud när en ljudkälla är inkopplad Kraftfull AV-funktion som ger en AV-bild av hög kvalitet Komponent-HDTV-kompatibel (YPbPr) Den synbara ljusstyrkan i den projicerade bilden varierar beroende på ljusförhållandena och inställningarna för kontrast/ljusstyrka, och ljusstyrkan är proportionerlig till projektionsavståndet. Lampans ljusstyrka minskar med tiden och kan variera inom lamptillverkarens specifikation. Detta är normalt och förväntat. Introduktion 5

12 Förpackningens innehåll Med projektorn följer de kablar som behövs för anslutning till dator och videoutrustning. Packa försiktigt upp innehållet och kontrollera att du har allt som visas nedan. Om något saknas kontaktar du återförsäljaren. De medföljande tillbehören har anpassats för ditt geografiska område och kan skilja sig från de på bilden. Projektor Mjuk bärväska Användarhandbok Dra bort fliken innan du börjar använda fjärrkontrollen. Användarhandboks-CD Snabbstartsguide Fjärrkontroll med batteri VGA-kabel USB-kabel Nätsladd Rengöringstrasa Valfria tillbehör 1. Macintosh-adapter 2. Lampmodul, 200 W 3. Takmonteringssats 4. Adapterkabel för komponentvideo till VGA (D-sub) 5. RS232-anslutning 6 Introduktion

13 Projektorns utsida Framsida/ovansida Extern kontrollpanel (Se "Utvändig kontrollpanel" på sidan 8 för mer information.) 2. Ventilationsgaller 3. Projektorlins 4. Knapp för justering framtill 5. Linsskydd 6. Fokusring och zoomningsring 7. IR-sensor för fjärrkontroll (framsida) Baksida Se "Anslutning" på sidan 15 för mer information om hur du ansluter projektorn till annan utrustning Fot för justering bak 9. Anslutning för nätsladd 10. Fäste för kensingtonlås 11. IR-sensor 12. RS232-kontrollport 13. USB-uttag Undertill Insignaluttag för RGB (dator) / Komponentvideo (YPbPr/ YCbCr) 15. Utsignaluttag för RGB 16. Videouttag 17. S-Videouttag 18. Ljuduttag 19. Högtalare 20. Fot för justering framtill 21. Lamphölje 22. Fot för justering bak Introduktion 7

14 Kontroller och funktioner Utvändig kontrollpanel I 1. Power (ström) (Se "Starta" på sidan 21 och "Stänga av" på sidan 26 för mer information.) Slår på och av projektorn. 2. Blank (tom) (Se "Dölja bilden" på sidan 25 för mer information.) Används för att dölja skärmbilden. Bilden kommer tillbaka när du trycker vilken tangent på kontrollpanelen som helst. 3. Mode (läge) (Se "Programläge" på sidan 29 för mer information.) Det finns ett flertal bildinställningsalternativ att välja mellan, beroende på vilken ingångssignal som har valts. 4. Source (källa) (Se "Byta ingångssignal" på sidan 25 för mer information.) Väljer ingångssignal i tur och ordning mellan RGB, komponentvideo, S-Video eller video. 5. Auto (Se "Automatisk justering av bilden" på sidan 23 för mer information.) Bestämmer automatiskt bästa uppdateringsfrekvens för den bild som visas. 6. Indikeringslampa för projektorlampa (Se "Indikatorer" på sidan 41 för mer information.) Anger lampans status. Tänds eller blinkar när det är problem med lampan. 7. Temperaturvarningslampa (Se "Indikatorer" på sidan 41 för mer information.) Blinkar om projektorn blir för varm. 8. Power-lampa (Se "Indikatorer" på sidan 41 för mer information.) Tänds eller blinkar när projektorn är i gång Vänster 10. Höger 4(Se "Korrigera keystone" på sidan 24 för mer information.) När skärmmenyn inte är aktiverad fungerar 9 och 10 som snabbtangenter för Keystone-justering -/ Menu (meny) (Se "Använda menyerna" på sidan 28 för mer information.) Aktiverar menyn för inställningar Exit (avsluta) Avslutar och sparar menyinställningar Introduktion

15 När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna 9 till 12 som riktningstangenter för att välja menyalternativ och göra justeringar. 13. Fokusring (Se "Finjustera bildstorlek och skärpa" på sidan 23 för mer information.) Justerar den projicerade bildens skärpa. 14. Zoomningsring (Se "Finjustera bildstorlek och skärpa" på sidan 23 för mer information.) Justerar bildstorleken. Rotera den medsols om du vill förstora bilden eller motsols om du vill göra bilden mindre. Fjärrkontroll: IPower (ström) (Se "Starta" på sidan 21 och "Stänga av" på sidan 26 för mer information.) Slår på och av projektorn. 2. Freeze (frys) Bilden fryses om du trycker på Freeze (frys). Ikonen " " visas i skärmens nedre högra hörn. Om du vill stänga av funktionen trycker du på Freeze (frys) igen. 3. 5Upp, 6 Ned 4. 3Vänster, Höger4 När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna 5Upp, 6 Ned, 3Vänster och Höger4som riktningstangenter för att välja menyalternativ och göra justeringar. 5. Menu (meny) (Se "Använda menyerna" på sidan 28 för mer information.) Används för att välja önskat menyalternativ eller för att göra justeringar. 6. Keystone (Se "Korrigera keystone" på sidan 24 för mer information.) Manuell korrigering av bildförvrängning som uppstår på grund av projiceringsvinkeln. 7. Page Up (sida upp)/page Down (sida ned) (Se "Fjärrbläddring" på sidan 26 för mer information.) Du kan styra sådan programvara (på en ansluten dator) som har upp-/nedkommandon (t.ex. Microsoft PowerPoint) med de här knapparna. Introduktion 9

16 8. Auto (Se "Automatisk justering av bilden" på sidan 23 för mer information.) Bestämmer automatiskt bästa inställning för den bild som visas. 9. Source (källa) (Se "Byta ingångssignal" på sidan 25 för mer information.) Väljer ingångssignal i tur och ordning mellan RGB, komponentvideo, S-Video eller video. 10. Blank (tom) (Se "Dölja bilden" på sidan 25 för mer information.) Används för att dölja skärmbilden. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen för att få tillbaka bilden. 11. Mode (läge) (Se "Programläge" på sidan 29 för mer information.) Det finns ett flertal bildinställningsalternativ att välja mellan, beroende på vilken ingångssignal som har valts. Fjärrkontrollens effektiva räckvidd Infraröda (IR) sensorer för fjärrkontroll är placerade på projektorns fram- och baksida. För att fjärrkontrollen ska fungera måste du hålla den i en vinkel inom 30 grader mot projektorns IR-sensorer. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorerna bör inte överstiga 6 meter. ca. 6 m Kontrollera att det inte finns någonting mellan fjärrkontrollen och IR-sensorerna på projektorn som kan blockera den infraröda strålen. Byta batteri i fjärrkontrollen 1. Dra ut batterihållaren. 2. Sätt i det nya batteriet i hållaren. Kontrollera att pluspolen pekar utåt. 3. Skjut in hållaren i fjärrkontrollen. Undvik hög värme och fuktighet. Batteriet kan skadas om det inte byts ut på rätt sätt. Byt endast ut batteriet mot den typ eller motsvarande typ av batteri som rekommenderats av batteritillverkaren. Kassera använda batterier enligt tillverkarens instruktioner. Kasta aldrig ett batteri i elden. Det finns risk att det kan explodera. Om batteriet är slut eller om du inte kommer att använda batteriet på länge tar du ut batteriet och förebygger därmed batteriläckage som annars kan skada fjärrkontrollen. 10 Introduktion

17 Installera projektorn Välja placering Projektorn är utformad för att installeras på något av följande fyra sätt: 1. På golvet, framför skärmen. 2. I taket, framför skärmen. 3. På golvet, bakom skärmen. 4. I taket, bakom skärmen. Det är du själv eller storleken och formen på rummet som avgör vilken installation du väljer. Tänk på skärmens storlek och placering, var det finns ett lämpligt eluttag samt avståndet mellan projektorn och övrig utrustning. I. På golvet, framför Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn på t.ex. ett bord framför skärmen. Det här är den vanligaste placeringen, och den gör att det går snabbt att installera och plocka undan projektorn. II. I taket, framför Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket, upp-och-ned, framför skärmen. Om du vill fästa projektorn i taket kan du köpa en takmonteringssats från BenQ hos en återförsäljare. När du har satt på projektorn ställer du in Avancerad > Spegling. III. På golvet, bakom Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn på t.ex. ett bord bakom skärmen. Då behöver du en särskild skärm för bakprojicering. När du har satt på projektorn ställer du in Avancerad > Spegling. IV. I taket, bakom Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket, upp-och-ned, bakom skärmen. För den här installationen behöver du en särskild skärm för bakprojicering och en takmonteringssats från BenQ. i i När du har satt på projektorn ställer du in Avancerad > Spegling. i Installera projektorn 11

18 Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden Storleken på den projicerade bilden påverkas av avståndet mellan projektorlinsen och skärmen, zoominställningen och videoformatet. Projektorns maximala (ursprungsläge) upplösning är 1024 x 768 pixlar, vilket är ett bildförhållande om 4 mot 3 (skrivs som 4:3). För att kunna visa ett bildförhållande på 16:9 (bredbild) ändrar projektorn storleken och skalan på bilden så den passar projektorns upplösning. Detta resulterar i aningen mindre bildhöjd motsvarande ungefär 75 % av projektorns ursprungliga bildhöjd. 12 Därmed kommer en bild på 16:9 att lämna 25 % av höjden på en 4:3-bild outnyttjad när du använder den här projektorn. Den delen kommer att synas som mörka (obelysta) fält upptill och nertill (12,5 % av bildhöjden vardera) i 4:3-visningsområdet närhelst en skalad 16:9- bild visas i det vertikala centret på ett 4:3-projektionsområde. När du bestämmer var du ska placera projektorn bör du beakta dess tänkta användning och ingångsignalernas bildförhållande. Alla ingångssignaler (förutom kompositvideo som sänds i 16:9-format) visas i bildformatet 4:3 (och kommer att kräva 33 % mer bildhöjd än en skalad 16:9-visningsbild). VIKTIGT: Välj inte en permanent placering av projektorn baserat på bildvisningsformatet 16:9 om du någonsin kommer att behöva en annan ingångssignal (utöver kompositvideo som sänds i 16:9-format). Projektorn bör alltid förvaras horisontalt (t.ex. platt på ett bord) och vinkelrätt (90 rät vinkel) gentemot skärmens horisontala mitt. Detta förhindrar att bilden blir skev från vinklad projektion (eller projektion mot en vinklad yta). En modern digital projektor projekterar inte rakt framåt (som gamla tiders filmprojektorer gjorde). Istället har digitala projektorer designats att projektera bilden i en något uppåtgående vinkel ovanför projektorns horisontella placering. På det viset kan de placeras på ett bord och projekterar framåt och uppåt på en skärm som är placerad på så sätt att skärmens nedre kant är ovanför bordets nivå (och alla i rummet kan se skärmbilden). Om projektorn monteras i taket måste den monteras upp-och-ned så att den projekterar i en något nedåtgående vinkel. Med den här typen av projektion blir, som du ser i diagrammet, den projekterade bildens nedre kant vertikalt förskjuten från projektorns horisontala plan. Ifall den är monterad i taket, gäller detta den projekterade bildens övre kant. Om projektorn flyttas längre bort från skärmen ökar den projekterade bildens storlek och den vertikala förskjutningen ökar också proportionerligt. När du avgör var du ska placera skärm och projektor måste du beakta både den projekterade bildstorleken och den vertikala förskjutningen, som är proportionerlig till projektionsavståndet. BenQ har inkluderat en tabell över skärmstorlekar i 4:3-bildförhållande som en hjälp för att hitta den idealiska placeringen för din projektor. Det finns två dimensioner som måste tas i beaktning, det vinkelräta horisontella avståndet från skärmens mitt (projiceringsavstånd) och den vertikala förskjutningen på höjden från skärmens horisontella kant (förskjutning). Installera projektorn Storleksförhållande 4:3 i ett 4:3 visningsområde Storleksförhållande 16:9 i ett 4:3 visningsområde

19 Hur man avgör projektorns placering för en given skärmstorlek: 1. Välj skärmstorlek. 2. Gå till tabellen och hitta den skärmstorlek som är närmast din egen i kolumnen med namnet "Skärmstorlek i diameter". När du hittat ditt värde, söker du till höger på samma rad och hittar motsvarande avstånd till skärmen i kolumnen benämnd "Medel". Detta är projiceringsavståndet. 3. På samma rad tittar du till höger och noterar motsvarande värde i kolumnen benämnd "Vertikal förskjutning i mm". Detta avgör projektorns slutgiltiga förskjutningsplacering i relation till skärmkanten. 4. Projektorns rekommenderade placering är vinkelrätt mot skärmens horisontella mitt med det avstånd som bestäms i steg 2 ovan och förskjutet enligt värdet från steg 3 ovan. Exempel: om du har en skärmstorlek på 120 tum är ditt genomsnittliga projiceringsavstånd 4691 mm och du får en vertikal förskjutning på 46 mm. Om du placerar projektorn i en annan position (än den rekommenderade) måste du luta den uppåt eller nedåt för att centrera bilden på skärmen. I sådana situationer uppstår bildförvrängning. Korrigera förvrängningen med hjälp av keystone-funktionen. Se "Korrigera keystone" på sidan 24 för mer information om keystone-korrigering. Hur man avgör rekommenderad skärmstorlek för ett givet avstånd: Du kan använda den här metoden om du har köpt projektorn och skulle vilja veta vilken skärmstorlek som skulle passa för ditt rum. Den maximala skärmstorleken begränsas av det fysiska utrymmet i rummet. 1. Mät upp avståndet mellan projektorn och den plats du vill ha skärmen. Detta är projiceringsavståndet. 2. Titta i tabellen och hitta det närmast matchande avståndet under kolumnen för medelavstånd till skärmen, benämnd "Medel". Kontrollera att ditt uppmätta avstånd också är inom de minsta och maximala avstånden som är listade på medelavståndets vardera sida. 3. Använd det här värdet och titta till vänster på samma rad så hittar du motsvarande skärmstorlek i diameter. Detta är den projicerade bilden storlek när projektorn är på det avståndet. 4. På samma rad tittar du till höger och noterar motsvarande värde i kolumnen benämnd "Vertikal förskjutning i mm". Detta avgör skärmens slutgiltiga placering i förhållande till projektorns horisontala nivå. Exempel: om ditt uppmätta projiceringsavstånd var 4,5 m (4 500 mm) är det närmsta matchande avståndet i Medel-kolumnen mm. Tittar man på den här raden ser man att man behöver en skärm på mm (3 m). Utifall att du endast har tillgång till skärmar med engelska mått så ser du också att skärmstorleken omkring 3-meters skärmen är på 9 eller 10 fot. Om man kontrollerar de minsta och maximala projiceringsavstånden för de skärmstorlekarna så ser man att med ett avstånd på 4,5 m passar de skärmarna också. Projektorn kan justeras (med zoomverktyget) till att visa olika skärmstorlekar på det avståndet. Var medveten om att dessa olika skärmstorlekar har olika förskjutningsvärden. Installera projektorn 13

20 Maximal zoomning Minimal zoomning Skärm Linsens mitt Förskjutning Projiceringsavstånd Diagonalskärmförhållande 4:3 Avstånd från skärmen i mm Vertikal förskjutning i mm Fot Tum mm Min. avstånd (med maximal zoom) Medel Max. avstånd (med minimal zoom) På grund av variationer hos optiska komponenter ska en marginal på 3% tillåtas för de här värdena. 14 Installera projektorn

21 Anslutning När du ansluter en signalkälla till projektorn måste du se till att: 1. Stänga av all utrustning innan du gör några anslutningar. 2. Använda rätt signalkabel för respektive källa. 3. Se till att alla sladdar sitter i ordentligt. För anslutningarna nedan är det vissa kablar som inte levereras med projektorn (se "Förpackningens innehåll" på sidan 6). De finns att köpa i butiker som säljer elektronikutrustning. Ansluta en dator eller bildskärm Ansluta en dator Projektorn har en VGA-ingång som gör det möjligt att ansluta en bärbar eller stationär dator. Dessutom kan du ansluta datorn till projektorn med en USB-kabel och göra sidbläddring i programmet på datorn. (se "Fjärrbläddring" på sidan 26). Ansluta projektorn till en stationär eller bärbar dator: 1. Anslut ena änden på den medföljande VGA-kabeln till D-Sub-kontakten på datorn. 2. Anslut VGA-kabelns andra ände till ingången märkt D-SUB/COMP IN på projektorn. 3. Om du vill använda funktionen för sidbläddring med fjärrkontrollen (se "Fjärrbläddring" på sidan 26) ansluter du den medföljande USB-kabelns större ände till en USB-port på datorn och den mindre änden till projektorns USB-kontakt. 4. Anslut ena änden av en lämplig ljudkabel till ljudutgångskontakten på datorn och andra änden till kontakten märkt Audio på projektorn. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: Bärbar eller stationär dator USB-kabel VGA-kabel Ljudsladd Du kommer att behöva en Mac-adapter (ett valfritt tillval) om du vill ansluta Macintoshdatorer av äldre modell. Anslutning 15

22 En del bärbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar när de ansluts till en projektor. Vanligtvis kan du använda tangentkombinationen Fn + F3 eller CRT/LCD för att aktivera/avaktivera den externa skärmen. Leta upp funktionstangenten CRT/LCD eller en funktionstangent med en bildskärmssymbol på den bärbara datorn. Tryck samtidigt på Fn och funktionstangenten. Mer information om den bärbara datorns tangentkombinationer finns i dokumentationen till datorn. Ansluta en bildskärm Om du vill titta på din presentation på nära håll via en bildskärm, samtidigt som den visas på skärmen, kan du ansluta projektorns RGB-utgång till en extern bildskärm med hjälp av en VGA-kabel enligt följande anvisningar. 1. Anslut projektorn till en dator enligt instruktionerna i "Ansluta en dator" på sidan Anslut ena änden av en lämplig VGA-kabel (endast en medföljer) till bildskärmens D-Sub-ingång. 3. Anslut den andra änden till uttaget märkt D_SUB OUT på projektorn. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: Bärbar eller stationär dator VGA-kabel VGA-kabel Utsignalen för D-Sub fungerar bara om projektorn har en lämplig insignal för D-Sub. 16 Anslutning

23 Ansluta videokällor Din projektor kan anslutas till olika videokällor som har en av följande utgångskontakter: Komponentvideo S-video Kompositvideo Det räcker om du kopplar projektorn till videokällan med ett av alternativen ovan, men de olika alternativen har olika bildkvalitet. Den metod du väljer kommer antagligen att bero på möjligheten att matcha terminalerna på projektorn och videokällan enligt vad som beskrivs nedan: Bäst bildkvalitet Bästa möjliga videoanslutning får man med komponentvideo (som inte ska misstas för kompositvideo). Digitala kanalväljare och DVD-spelare sänder en ursprunglig komponentvideosignal, så om dina enheter har den möjligheten är det att föredra över kompositvideo. Se "Ansluta en komponentvideokälla" på sidan 18 för mer information om hur man kopplar projektorn till en komponentvideokälla. Bättre bildkvalitet S-video har en bättre analog bildkvalitet än vanlig kompositvideo. Om du har uttag för både kompositvideo och S-video på din videokälla bör du välja S-video. Se "Ansluta en S-videoenhet" på sidan 19 för mer information om hur man kopplar projektorn till en S-videokälla. Bra bildkvalitet Kompositvideo är en analog videosignal som ger en acceptabel bild, men är inte det bästa din projektor kan åstadkomma. Det är den lägsta bildkvaliteten av de alternativ som beskrivs här. Se "Ansluta en kompositvideokälla" på sidan 20 för mer information om hur man kopplar projektorn till en kompositvideokälla. Ansluta ljud Projektorn har en inbyggd monohögtalare endast avsedd som grundläggande ljudfunktion för företagspresentationer av datafiler. Den är inte utformad eller tänkt som det stereoljud som man skulle förvänta sig i en hemmabiouppsättning. Allt stereoljud (om det finns) som tillförs kommer att blandas till ett monoljud i projektorns högtalare. Om du har en stereoanläggning kommer du troligtvis få ett bättre resultat om du ansluter videokällans ljudsignal till stereoanläggningen hellre än till projektorns monohögtalare. Ljudanslutningarna som beskrivs i följande avsnitt har endast informativt syfte. Du behöver inte koppla ljudet till projektorn om det finns ett annat ljudsystem tillgängligt eller om ljud inte behövs. Anslutning 17

24 Ansluta en komponentvideokälla Kontrollera att videokällan har en ledig uppsättning komponentvideoutgångar: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas till att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en komponentvideoenhet: 1. Ta den ände av adapterkabeln (valfritt tillval) för komponentvideo till VGA (D-Sub) med 3 RCA-kontakter och anslut den till komponentvideoutgångarna på videokällan. Matcha kontakternas färger till de på uttagen; grönt på grönt, blått till blått och rött till rött. 2. Anslut den andra änden av adapterkabeln för komponentvideon till VGA (D-Sub) (med en D-Sub-kontakt) till uttaget märkt D-SUB/COMP IN på projektorn. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: Ljud-/videoenhet Ljudkablar Adapterkabel för komponentvideo till VGA (D-Sub) Projektorn kan endast spela upp mixat monoljud, även om stereoljud kopplas in. Se "Ansluta ljud" på sidan 17 för mer information. Komponentvideo är den enda videosignalen som ger ett ursprungligt bildförhållande på 16:9. Följande standarder stöds om du kopplar projektorn till en kanalväljare för High Definition TV (HDTV): 480i 480p 576i 576p 720p (50/60 Hz) 1080i (50/60 Hz) Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. 18 Anslutning

25 Ansluta en S-videoenhet Kontrollera att videokällan har en ledig S-videoutgång: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas till att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en S-videoenhet: 1. Anslut ena änden på S-videokabeln (valfritt tillval) till S-videokontakten på videokällan. 2. Anslut S-videokabelns andra ände till uttaget märkt S-VIDEO på projektorn. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: Ljud-/videoenhet Ljudkablar S-videokabel Projektorn kan endast spela upp mixat monoljud, även om stereoljud kopplas in. Se "Ansluta ljud" på sidan 17 för mer information. Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. Om du redan har gjort en komponentvideoanslutning mellan projektorn och S- videokällan med komponentvideokablar behöver du inte ansluta enheten med en S- videokabel eftersom det skulle utgöra en överflödig andra anslutning av sämre bildkvalitet. Se "Ansluta videokällor" på sidan 17 för mer information. Anslutning 19

26 Ansluta en kompositvideokälla Kontrollera att videokällan har en ledig uppsättning kompositvideoutgångar: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas till att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en kompositvideoenhet: 1. Anslut ena änden på videokabeln (valfritt tillval) till kompositvideokontakten på videokällan. 2. Anslut videokabelns andra ände till uttaget märkt VIDEO på projektorn. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: Ljud-/videoenhet Videokabel Ljudkablar Projektorn kan endast spela upp mixat monoljud, även om stereoljud kopplas in. Se "Ansluta ljud" på sidan 17 för mer information. Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. Du behöver bara ansluta enheten med kompositvideokablar om komponentvideo- eller S-videoanslutningar inte fanns tillgängliga. Se "Ansluta videokällor" på sidan 17 för mer information. 20 Anslutning

27 Användning Starta 1. Anslut nätsladden till projektorn och till ett vägguttag. Slå på vägguttaget (i tillämpliga fall). När du har satt på strömmen kontrollerar du att projektorns Powerlampa lyser orange. 2. Ta bort linsskyddet. Om du lämnar projektorn påslagen kan den bli deformerad på grund av överhettning. 3. Håll ned Power-knappen på fjärrkontrollen eller projektorn (i 2 sekunder) så startar den. Powerlampan blinkar grönt och lyser med ett konstant grönt sken när strömmen är på. Startproceduren tar ca 30 sekunder efter att du har tryckt på Power-knappen. Mot slutet av startproceduren visas BenQ:s logotyp. 4. Om du blir ombedd att ange ett lösenord använder du pilknapparna till att skriva det fyrsiffriga lösenordet. Tryck sedan på Auto. Se "Använda lösenordsfunktionen" på sidan 21 för mer information om lösenordsfunktionen. 5. Slå på all ansluten utrustning. 6. Projektorn börjar söka efter ingångssignaler. Den ingångskälla som söks just nu visas på skärmens mitt. Sökningen fortsätter tills en ingångskälla har upptäckts. Du kan också välja önskad indatasignal genom att trycka på Source (källa) på projektorn eller fjärrkontrollen. Se "Byta ingångssignal" på sidan 25 för mer information. Om frekvensen/upplösningen hos indatasignalen överstiger projektorns funktionsvidd visas meddelandet "Out of Range" (utanför funktionsvidd) på en tom skärm. Använda lösenordsfunktionen Av säkerhetsskäl och för att förhindra olovlig användning finns det möjlighet att ställa in ett lösenord för projektorn. Lösenordet kan ställas in via skärmmenyn. Se "Använda menyerna" på sidan 28 för mer information om hur man använder skärmmenyn. VARNING: Det kommer att orsaka besvär om du ställer aktiverar lösenordsfunktionen och sedan glömmer bort lösenordet. Skriv ut den här handboken (om du inte har den utskriven) och skriv ner lösenordet i handboken. Förvara sedan handboken på ett särskilt ställe om du skulle behöva den. Ställa in ett lösenord: VARNING: När ett lösenord väl är inställt måste det skrivas in varje gång projektorn sätts på. Annars kan inte projektorn användas. 1. Öppna skärmmenyn och gå till Inställning > Lösenord. Välj På genom att trycka på knapparna för Vänster 3eller Höger4. Användning 21

28 2. När funktionen aktiveras för första gången visas Password Setup ett meddelande på skärmen. Använd knapparna Enter Password Upp 5 eller Ned 6 till att välja siffror i lösenordet. Använd knapparna Vänster 3 och Press Auto to Confirm Höger4 till att flytta mellan lösenordets siffror. Press 5 or 6 to change number 3. När alla siffror skrivits in och lösenordet är färdigt bekräftar du genom att trycka på Auto. En bekräftelse visas. Press 3 or 4to move Lösenordet visas på skärmen utan att vara inskrivet. VIKTIGT: Skriv upp lösenordet här i handboken så det finns tillgängligt om du skulle glömma det. Lösenord: Förvara handboken på ett säkert ställe. 4. Genomför ett av följande tre steg. i. Tryck på Auto för att fortsätta. Inställningen är klar när meddelandet "Lösenord bytt" visas. ii. Tryck på Upp 5 om du vill gå Password Setup tillbaka till föregående skärm och Do you want to use as your password? ange fyra siffror på nytt. Yes Auto No 5 Cancel 6 iii. Tryck på Ned 6 så avbryts lösenordsinställningen och du återgår till skärmmenyn. Om du glömmer bort lösenordet: Du kommer att bli ombedd att ange det fyrsiffriga lösenordet nästa gång du sätter på projektorn. Om du skriver in fel lösenord visas meddelandet för fel lösenord. Du kan försöka igen genom att stänga av projektorn (tryck på Power) och sätta på den igen. Om du inte skrev upp lösenordet i handboken och absolut inte kan komma ihåg det, kan du använda proceduren för återställning av lösenordet. Återställa lösenordet: Tryck och håll ned Höger4 i fem sekunder. Projektorn kommer att visa ett kodat nummer på skärmen. Be om hjälp att avkoda numret på ditt lokala BenQ-servicecenter. Du kan bli ombedd att visa upp köpekvittot på projektorn som bevis på att det är du som är ägaren. Ändra lösenord: 1. Öppna skärmmenyn och gå till Inställning > Ändra lösenord. 2. Tryck på Vänster 3 eller Höger4. Meddelandet "Ändra lösenord" visas. 3. Ange det gamla lösenordet. i. Om lösenordet är rätt kan du ange ett nytt lösenord. VIKTIGT: Skriv upp lösenordet här i handboken så det finns tillgängligt om du skulle glömma det. Lösenord: Förvara handboken på ett säkert ställe. ii. Om det är fel lösenord visas meddelandet "Lösenordsfel". Försök igen genom att trycka på Upp 5 eller avbryt genom att trycka på Ned Användning

29 4. Kontrollera det nya lösenordet. i. Avsluta genom att trycka på Auto. ii. Tryck på Upp 5 om du vill försöka igen. iii. Tryck på Ned 6 så avbryts inställningen och du återgår till skärmmenyn. Justera höjden Projektorn är utrustad med en justerbar fot på framsidan och en på baksidan. Med hjälp av dessa kan du ändra bildhöjd och projiceringsvinkel. Så här justerar du projektorn: 1. Lyft projektorn och tryck på justeringsknappen för att frigöra justeringsfoten. Justeringsfoten faller på plats och låses i sitt läge. Titta inte in i linsen när lampan är på. Det starka ljuset från lampan kan skada ögonen. 2. Finjustera den horisontella vinkeln genom att skruva på den bakre justeringsfoten. Fäll in foten genom att hålla upp projektorn samtidigt som du trycker på den främre justeringsknappen, sätt sedan sakta ned projektorn. Skruva på den bakre foten i motsatt riktning. Om skärmen och projektorn inte står helt vinkelrätt i förhållande till varandra blir bilden vertikalt trapetsformad. Detta rättar du till genom att justera Keystone-värdet på menyn Bildinställningar, på projektorns kontrollpanel eller på fjärrkontrollen. Automatisk justering av bilden I vissa fall kan du behöva justera för att få fram en optimal bildkvalitet. Det gör du genom att trycka på Auto på projektorns kontrollpanel eller på fjärrkontrollen. Inom tre sekunder kommer den inbyggda intelligenta autojusteringsfunktionen att ställa om frekvensvärdena och klockan så att du får bästa möjliga bildkvalitet. Aktuell information om källan visas längst ned till höger på skärmen i 3 sekunder. Medan autojusteringsfunktionen körs är skärmen tom. Finjustera bildstorlek och skärpa 1. Ställ in den storlek som du vill ha på den projicerade bilden med hjälp av zoomningsringen. 2. Sedan ställer du in skärpan genom att vrida på fokusringen. Användning 23

30 Korrigera keystone Keystone innebär att den projicerade bilden är märkbart bredare längst upp eller längst ned. Det inträffar när projektorn inte står vinkelrätt i förhållande till skärmen. Förutom genom att justera projektorns höjd kan detta korrigeras manuellt med hjälp av ETT av följande steg. 1. Visa statusfältet för keystone genom att trycka på 3 Vänster/ Höger 4 på projektorns kontrollpanel. Korrigera keystone-förvrängning av den övre delen av bilden genom att trycka på Vänster 3. Korrigera keystone-förvrängning i nedre delen av bilden genom att trycka på Höger Visa statusfältet för keystone genom att trycka på / på fjärrkontrollen och tryck sedan på för att korrigera keystone-förvrängning i övre delen av bilden eller tryck på för att korrigera keystoneförvrängning i nedre delen av bilden. 3. Tryck på 6 Menu (meny) på projektorn eller Menu (meny) på fjärrkontrollen. Gå till Bildinställningar --> Keystone och justera värdena genom att trycka på Vänster 3/ Höger 4 på projektorn eller Vänster 3/ Höger 4på fjärrkontrollen. Till exempel: 1. Tryck på Vänster 3 på projektorn eller 2. Tryck på på fjärrkontrollen eller 3. Tryck på vänster 3på projektorn eller 3 på fjärrkontrollen när du är i menyn Bildinställningar --> Keystone. Keystone 0 Keystone Tryck på Höger 4 på projektorn eller 2. Tryck på på fjärrkontrollen eller 3. Tryck på Höger 4 på projektorn eller 4 på fjärrkontrollen när du är på menyn Bildinställningar --> Keystone. Keystone 0 Keystone Användning

31 Välj programläge Projektorn kommer med ett flertal fabriksinställda programlägen så du kan välja ett som passar ditt rum och typ av videokälla. Välj ett användningsläge som passar dina behov genom att trycka på Mode. De tillgängliga bildlägena för olika typer av signaler visas nedan. Se "Programläge" på sidan 29 för mer information. PC Signal Input (PC-insignal) Max ljusstyrka Presentation (standard) Byta ingångssignal Projektorn kan anslutas till flera enheter samtidigt. Den kan emellertid bara visa en åt gången. Du kan växla mellan ingångskällorna genom att trycka på Source (källa) på projektorns kontrollpanel eller på fjärrkontrollen. Den valda källans namn visas i skärmens mitt i 3 sekunder efter varje knapptryckning. Den projicerade bildens ljusstyrka ändras också när du byter ingångskälla. "PC", dvs. datapresentationer (grafik) från en dator som använder mest stillbilder är generellt ljusare än "Video" som visar mest rörliga bilder (filmer). Ingångskällan påverkar också vilka inställningar som är möjliga i programläget. Se "Välj programläge" på sidan 25 för mer information. Dölja bilden För att dra publikens fulla uppmärksamhet till presentatören kan du dölja skärmbilden med hjälp av knappen Blank (tom). Tryck på valfri knapp på kontrollpanelen för att få tillbaka bilden. Medan bilden är dold visas ordet "BLANK" (tom) längst ned i högra hörnet av skärmen. Om funktionen är aktiverad med en video- eller S-videokälla ansluten kan ljudet fortfarande höras. srgb/foto Spel Video YPbPr / S-Video / Video Signal Input (YPbPr-/s-video-/videoinsignal) Film (standard) Bio Spel Foto Du kan göra inställningar för menyn Avancerad --> Tomtid om du vill att projektorn ska återgå till bilden automatiskt efter en tidsperiod utan aktiviteter när skärmen är tom. Blockera inte projektorns lins eftersom detta kan göra så att de blockerande föremålen blir överhettade, deformerade eller till och med börjar brinna. Användning 25

32 Fjärrbläddring Du kan styra ditt visningsprogram (på en ansluten dator) om det har en funktion för att bläddra till nästa/föregående sida (t.ex. Microsoft PowerPoint) genom att trycka på knapparna Page Up och Page Down på fjärrkontrollen. Se "Ansluta en dator" på sidan 15 för mer information. Anslut projektorn till din bärbara eller stationära dator med en USBkabel innan du använder den här funktionen. Frysa bilden Frys bilden genom att trycka på knappen Freeze (frys) på fjärrkontrollen. Ikonen kommer att visas i skärmens nedre högra hörn. Släpp frysbilden genom att trycka på Freeze-knappen på fjärrkontrollen igen eller på knappen Source (källa) på projektorns kontrollpanel. Observera att om du trycker på knappen Source ändras även ingångskällan. Även om bilden på skärmen är frusen så fortsätter filmen på videokällan att rulla. Om den inkopplade enheten även utsänder ljud, kommer ljudet att höras även om bilden är frusen. Stänga av 1. Tryck på Power-knappen så visas ett meddelande. Stäng av projektorn genom att trycka på Power en gång till. 2. Power-lampan blinkar orange och projektorlampan slocknar medan fläkten fortsätter att gå under ca 90 sekunder för att kyla ned projektorn. Det går inte att utföra några kommandon på projektorn under det att den kyls ned. Detta är till för att skydda för lampan. Du kan korta ner kyltiden genom att aktivera snabbkylningsfunktionen. Se "Snabbkylning (av)" på sidan 32 för mer information. 3. Ta ut nätsladden ur vägguttaget. Dra inte ur sladden innan projektorns avstängningssekvens är avslutad eller under de 90 sekunder då projektorn kyls ned. Om projektorn inte har stängts av ordentligt, kommer först fläkten att gå under några minuter för att kyla ned projektorn och skydda lampan nästa gång du försöker starta den. Starta projektorn genom att trycka på Powerknappen igen efter att fläkten har slutat gå. 26 Användning

33 Använda menyerna Menysystem Observera att menyerna för skärmvisning varierar beroende på vilken signaltyp som är vald. Funktioner som finns tillgängliga för olika typer av signaltyper... Undermeny Dator Video / S-video Komponentvideo Bildinställningar Avancerade bildinställningar Inställning Avancerad Information Programläge Keystone Färgtemperatur Ljusstyrka Kontrast Ändra storlek automatiskt Bildförhållande H-läge V-läge Fas H- storlek Tyst Volym Skärmtid Snabbkylning Lösenord Ändra lösenord Återställ Spegling Tomtid Källsökning Språk Välkomstskärm Höghöjdsläge Autoavstängning Ekonomiläge Källa Upplösning Programläge Motsvarande lamptid Programläge Keystone Färgtemperatur Ljusstyrka Kontrast Färg Färgton* Ändra storlek automatiskt Bildförhållande Skärpa Källa System Programläge Motsvarande lamptid Källa Upplösning Programläge Motsvarande lamptid *När du ansluter en video- eller s-videosignal måste du välja NTSC-system för att kunna använda funktionen. Användning 27

34 Använda menyerna Projektorn är utrustad med skärmvisningsmenyer för inställning och justering. Det finns 17 olika menyspråk. (Se sidan "4. Menyn Avancerad" på sidan 33 för mer information.) I exemplet som följer beskrivs hur du justerar keystone-värdet. 1. Öppna skärmmenyn genom att trycka på 6 Menu (meny) på projektorn eller Menu (meny) på fjärrkontrollen. 4. Justera keystone-värdena genom att trycka på Vänster 3/ Höger 4på projektorn eller Vänster 3/ Höger 4 på fjärrkontrollen. 2. Med knapparna 3 Vänster/ Höger 4 på projektorn eller Vänster 3/ Höger 4på fjärrkontrollen väljer du menyn Bildinställningar. 3. Välj Keystone genom att trycka på 5Exit (avsluta) eller 6Menu (meny) på projektorn eller 6 /5 på fjärrkontrollen. 5. Du kan avsluta och spara inställningen genom att trycka på 5Exit (avsluta) på projektorn eller två gånger* på Menu (meny) på fjärrkontrollen. *Första gången du trycker kommer du tillbaka till undermenyn och andra gången stängs skärmmenyn. 28 Användning

35 1. Menyn Bildinställningar En del bildjusteringar kan endast göras när vissa ingångskällor används. De justeringar som inte kan göras visas inte på skärmen. FUNKTION (fabriksinställning / värde) BESKRIVNING Förinställda lägen som du kan använda till att optimera inställningarna för den projicerade bilden utifrån programtyp. Välj ett förinställt programläge med knappen "Mode" (läge) på fjärrkontrollen. Se "Välj programläge" på sidan 25 för mer information. Programläge (Dator: Presentationsläge; YPbPr/ S-video/ Video: Film) Keystone (0) Insignal från dator 1. Max ljusstyrka : Maximerar den projicerade bildens ljusstyrka. Den här inställningen passar omgivningar där extra hög ljusstyrka krävs, t.ex. när man använder projektorn i väl upplysta rum. 2. Presentationsläge (standard): Är utformat för presentationer. Här har tonvikt lagts på ljusstyrkan så den ska matcha färgåtergivningen på dataskärmar eller bärbara datorer. 3. srgb/-fotoläge: Maximerar renheten hos RGB-färgerna och ger bilderna liv oavsett ljusstyrka. Det passar bäst till att se på bilder tagna med en srgb-kompatibel och riktigt kalibrerad kamera, och på datagrafikprogram som t.ex. AutoCAD. 4. Spelläge: Passar för dataspel i ett ljust rum. 5. Videoläge: Lämpligt för att se på filmer, videofilm från videokameror eller digital video från dator, i ett mörkt (nedsläckt) rum. YPbPr-/S-video-/videoinsignal 1. Filmläge (standard): Passar för att se på färgstarka filmer och TV-program i ett halvmörkt (inte ljust) vardagsrum hemma. 2. Bioläge: Passar för DVD-filmer som bäst ses i ett nedsläckt (väldigt lite ljus) hemmabio- eller vardagsrum. 3. Spelläge: Passar för spelkonsolbaserade dataspel i en normalt upplyst miljö. 4. Fotoläge: Är perfekt för digitala bilder tagna i dagsljus med en srgb-kompatibel rätt kalibrerad kamera, och för att titta på foto-cd-skivor. Färgmättnad och ljusstyrka är väl balanserade. Korrigerar eventuell keystone-förvrängning i bilden. Se "Korrigera keystone" på sidan 24 för mer information. Användning 29

36 Färgtemperatur (beror på programläget) Ljusstyrka (beroende på den valda ingångskällan) Det finns fyra inställningar för färgtemperatur* tillgängliga. 1. T1: I den högsta inställningen på färgtemperatur gör T1 att bilden verkar mer blåaktigt vit än de andra inställningarna. 2. T2: Ger en blåaktig bild. 3. T3: Bibehåller normala nyanser för vit. 4. T4: Ger en rödaktig bild. *Om färgtemperaturer: Det finns många olika toner som av olika anledningar benämns som "vita". En vanlig benämning för vita nyanser är "färgtemperatur". En vit nyans med låg färgtemperatur blir rödaktig. En vit nyans med hög färgtemperatur ser ut att ha mera blått i sig. Justerar bildens ljusstyrka. Ju högre värdet är, desto ljusare blir bilden. Ju lägre värdet är, desto mörkare blir bilden. Justera kontrollen så att svarta områden i bilden ser svarta ut och så att du kan se detaljer i de mörka områdena. Kontrast (beroende på den valda ingångskällan) Justerar kontrasten mellan ljus och mörker i bilden. Ju högre värdet är, desto större blir kontrasten. Använd den här inställningen till att ställa in de vita nyanserna, men gör det efter att du har justerat ljusstyrkan efter din källa och omgivning Färg (beroende på den valda ingångskällan) Färgton (50) Ökar eller minskar bildens färgintensitet. Justerar bildens färgtoner. Ju högre värdet är, desto grönare blir bilden. Ju lägre värdet är, desto rödare blir bilden. Med en video- eller S-videosignal ansluten är funktionen endast tillgänglig i NTSC-systemet. 30 Användning

37 2. Menyn Avancerade bildinställningar En del bildjusteringar kan endast göras när vissa ingångskällor används. De justeringar som inte kan göras visas inte på skärmen. FUNKTION (fabriksinställning / värde) Ändra storlek automatiskt (på) Bildförhållande (4:3) BESKRIVNING Ändrar automatiskt ingångssignalens upplösning till projektorns ursprungliga upplösning. På: Ingångssignalens pixelupplösning konverteras till projektorns ursprungliga upplösning (1024 x 768). För de ingångssignaler med lägre upplösning fylls pixelglappen i automatiskt med interpolering innan den visas. Detta kan försämra bildens klarhet. Av: Bilden visas i sin ursprungliga upplösning, utan pixelkonvertering. Ingångssignaler med lägre upplösning kommer att projiceras i en mindre bild än om den hade förstorats till att fylla skärmen. Du kan också justera zoomen eller flytta projektorn närmare skärmen för att öka storleken om det är nödvändigt. Du kan behöva korrigera projektorns fokusering efter sådana justeringar. Det finns två inställningar för bildförhållande. 1. 4:3 (för en vanlig skärm) 2. 16:9 (för en bredbildsskärm) Bildförhållandet 16:9 kan bara tas från en komponentvideokälla som sänder en riktig 16:9-signal. Se "Ansluta en komponentvideokälla" på sidan 18 och "Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden" på sidan 12 för mer information. Justerar bildens vågräta position. H-läge (0) Justerar bildens lodräta position. V-läge (0) Fas (beroende på den valda ingångskällan) H-storlek (0) Med den här funktionen kan du justera klockfrekvensen för att minska bildförvrängningen. Justerar bildens horisontella bredd Skärpa (15) Justerar bilden så att den ser skarpare eller mjukare ut. Användning 31

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, kopieras, lagras

Läs mer

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör...

Läs mer

PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok. Välkommen

PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok. Välkommen PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återskapas, överföras, återges,

Läs mer

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W1000+ Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1000+ Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1000+ Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen MW814ST digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller och

Läs mer

MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok

MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns

Läs mer

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Innehåll... 2 Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok

MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien)

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Den interaktiva fjärrkontrollen demonstrerar egenskaperna, funktionerna, inställningarna och de justerbara menyerna

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas

Läs mer

Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok

Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör... 10 Valfria

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

SU964 Digital projektor Användarhandbok

SU964 Digital projektor Användarhandbok SU964 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7 Projektorns

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen SP920P Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion...8 Projektorns funktioner...8 Förpackningens innehåll...9 Standardtillbehör...

Läs mer

W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W1060 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1060 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1060 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.02 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från: Innehållsförteckning

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen SP840 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-M140/XJ-M145 * XJ-M150/XJ-M155 * XJ-M240/XJ-M245 * XJ-M250/XJ-M255 *

DATAPROJEKTOR XJ-M140/XJ-M145 * XJ-M150/XJ-M155 * XJ-M240/XJ-M245 * XJ-M250/XJ-M255 * Sw ATAPROJEKTOR XJ-M140/XJ-M145 * XJ-M150/XJ-M155 * XJ-M240/XJ-M245 * XJ-M250/XJ-M255 * * Modeller med USB-port Instruktionshäfte Se till att läsa försiktighetsåtgärderna i medföljande Installationshandbok.

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide

PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide Innehållsförteckning Produktinformation... 3 Linsinformation... 3 Obs! (vid kantövergång)... 3 Produktinformation... 4 Linsförskjutningsområde...

Läs mer

PJD5123/PJD5223 DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123/PJD5223 DLP Projektor Användarhandbok PJD5123/PJD5223 DLP Projektor Användarhandbok Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande två omständigheter: (1) denna

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5152 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3473794

Din manual VIEWSONIC PJD5152 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3473794 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

SmartView Synergy PI Version 140130

SmartView Synergy PI Version 140130 ' SmartView Synergy PI Version 140130 Polar Print SmartView Synergi PI Användarmanual Viktig säkerhetsinformation Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner som markerats på produkten.

Läs mer

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1 Solo HD Nordic SOLO manual version 20120808 1 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. SOLO HD från Nordiceye är ett flexibelt portabelt

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

NP60/NP50/NP40. Bärbar projektor. Bruksanvisning

NP60/NP50/NP40. Bärbar projektor. Bruksanvisning Bärbar projektor NP60/NP50/NP40 Bruksanvisning Projektorns modellnamn framgår av typskylten, som NP60, NP50, NP40, NP60G, NP50G respektive NP40G. Alla sexa modeller refereras till som NP60, NP50 och NP40

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics.

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics. DENVER SC-2 Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver.electronics.com VIKTIGASÄKERHETSÅTGÄDER FÖRE INSTALLATION 1 Gratulerar till din nya

Läs mer

ViewSonic. PJD5111 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD5111 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD5111 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - Model No. : VS12440

Läs mer

TOPAZ XL HD Förstoringskamera

TOPAZ XL HD Förstoringskamera TOPAZ XL HD Förstoringskamera Användarmanual Freedom Scientific Inc. December, 2011 Art Nr. 1-3304 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Ljusridå för pekning

Ljusridå för pekning Ljusridå för pekning Innehållsförteckning Information om användning... 2 Ljusridå för pekning... 3 Installation av ljusridå för pekning... 4 Steg 1: Projektorinstallation... 5 Steg 2: Konfiguration av

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL Grattis till den nya Wasco robotdammsugaren! Robotdammsugaren är framställd med mekanisk och elektronisk teknologi. Den kan komma åt ställen som kan vara svåra

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning EF50mm f/1.2l USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF50mm f/1,2l USM är ett normalobjektiv med höga prestanda och stor bländare för EOS-kameror som är utrustat

Läs mer

ClearView + Version 120626

ClearView + Version 120626 ClearView + Version 120626 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grattis till din ClearView+... 3 2 Säkerhet och underhåll... 4 3 Beskrivning av ClearView +... 5 4 Handhavande... 7 5 Felsökning... 11 6 Garantivillkor...

Läs mer

BLI EN DEL AV SPELET EPSONS SPELPROJEKTORER

BLI EN DEL AV SPELET EPSONS SPELPROJEKTORER BLI EN DEL AV SPELET EPSONS SPELPROJEKTORER DELA SPÄNNINGEN GÖR SPELET LEVANDE MED GRAFIK PÅ STOR DUK Dina favoritspel blir ännu mer spännande när du spelar på en stor duk. Gå upp i handlingen med otroligt

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

DAB Adapter 2+ Bästa kund

DAB Adapter 2+ Bästa kund Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Installationsanvisning - Spisvakt Prefi 2.2

Installationsanvisning - Spisvakt Prefi 2.2 Installationsanvisning - Spisvakt Prefi 2.2 Försäljning och support Rutab AB Tel: 0380-55 50 60 Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö order@rutab.se http://www.rutab.se Utvecklad och tillverkad av: Cabinova AB

Läs mer