MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen"

Transkript

1 MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen

2 Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om eller lagras i elektronisk form, eller översättas till något språk eller datorspråk, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från BenQ Corporation. Ansvarsfriskrivning BenQ Corporation ger inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, med hänseende till innehållet, och reserverar sig uttryckligen för garantier, säljbarhet eller lämplighet för specifika syften. Vidare förbehåller sig BenQ Corporation rätten att revidera publikationen och att när som helst ändra dess innehåll utan krav på att meddela någon om sådana revideringar eller ändringar. *DLP, Digital Micromirror Device och DMD är varumärken som tillhör Texas Instruments. Övriga varumärken tillhör respektive företag eller organisation.

3 Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion... 9 Projektorns funktioner... 9 Förpackningens innehåll Projektorns utsida Kontroller och funktioner Installera projektorn Välja placering Säkerhetsinstruktioner för takmontering av projektorn. 19 Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden Anslutning Trådlös anslutning (tillval) Göra anslutningar Användning Starta Använda lösenordsfunktionen Byta ingångssignal Justera den projicerade bilden Välja bildförhållande Optimera bilden Användning vid hög höjd Dölja bilden Använda PIP (Picture In Picture) Fjärrbläddring Frysa bilden Skapa en egen startskärmbild Anpassa projektorns menyvisning Stänga av projektorn Använda menyerna Innehåll 3

4 Underhåll Skötsel...54 Information om lampan...57 Felsökning Specifikationer Projektorspecifikationer...65 Frekvenstabell...66 Mått...67 Garanti Begränsad garanti...68 Information om bestämmelser FCC-information...69 EEG-information...69 MIC-information...69 WEEE-direktiv Innehåll

5 Viktiga säkerhetsanvisningar Din BenQ-projektor har utformats och testats för att uppfylla kraven i aktuella standarder beträffande säkerhet hos informationsteknikutrustning. För att du ska kunna använda produkten på ett säkert sätt är det dock viktigt att du följer instruktionerna i den här handboken samt dem som finns angivna på produkten. Säkerhetsinstruktioner 1. Läs den här handboken innan du använder projektorn. Spara den för framtida behov. 4. Glöm inte bort att alltid öppna linsslutaren eller ta bort linsskyddet när projektorlampan lyser. 2. Titta aldrig rakt in i projektorns lins medan den används. Det intensiva ljuset kan skada ögonen. 5. I vissa länder är inte nätspänningen stabil. Den här projektorn har utformats för att fungera säkert med nätspänningar på mellan 100 och 240 V växelström, men den kan sluta fungera vid elavbrott eller strömpulser på ±10 volt. I områden där nätspänningen varierar eller där det förekommer elavbrott bör du ansluta projektorn via en spänningsstabilisator, ett överspänningsskydd eller en enhet för strömförsörjning utan avbrott (UPS). 3. Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. 6. Blockera inte projektorlinsen med något föremål när projektorn används. Det kan leda till att föremålet överhettas och deformeras eller t.o.m. orsakar eldsvåda. Om du vill stänga av lampan tillfälligt trycker du på BLANK (tom) på projektorn eller fjärrkontrollen. Viktiga säkerhetsanvisningar 5

6 Säkerhetsinstruktioner (forts.) 7. Lampan blir mycket varm när projektorn används. Låt projektorn kylas av under cirka 45 minuter innan du tar bort lampmonteringen för att byta lampa. 10. Placera inte produkten på ostadigt underlag. Då kan den falla i golvet och gå sönder. 8. Du bör inte använda lampan längre än angiven livslängd. Om du använder lampan längre än den angivna livslängden finns det en viss risk att den exploderar. 11. Försök inte plocka isär projektorn. På insidan finns högspänning som är livsfarlig om du råkar beröra ledande delar. Den enda del som användaren får byta ut är lampan som har ett eget avtagbart hölje. Du får inte på några villkor lossa eller ta bort några andra höljen. Servicearbete får endast utföras av därtill kvalificerad servicepersonal. 9. Byt aldrig ut lampmonteringen eller elektroniska komponenter när projektorn är ansluten. 6 Viktiga säkerhetsanvisningar

7 Säkerhetsinstruktioner (forts.) 12. Placera inte projektorn i någon av följande miljöer. - I trånga eller dåligt ventilerade utrymmen. Se till att det är minst 50 cm avstånd från väggar och fritt luftflöde runt projektorn. - På platser där det kan bli mycket varmt, t.ex. i en bil med stängda rutor. - På platser med fukt, damm eller cigarettrök, som kan förstöra de optiska komponenterna, förkorta projektorns livslängd och göra visningen mörkare. 13. Blockera inte ventilationshålen. - Placera inte projektorn på en filt, ett täcke eller någon annan mjuk yta. - Täck inte över projektorn med tyg eller annat material. - Placera ingenting lättantändligt i närheten av projektorn. - Nära ett brandlarm - På platser med en omgivande temperatur över 40 C - På högre höjd än m. Om ventilationshålen är blockerade kan överhettning inuti projektorn orsaka brand. 14. Placera alltid projektorn på en plan yta när du använder den. - Använd inte projektorn om den lutar mer än 10 grader åt vänster eller höger eller mer än 15 grader framåt eller bakåt. Om projektorn inte står helt plant när du använder den kan det hända att lampan inte fungerar som den ska eller skadas meter 15. Ställ inte projektorn på högkant. Om du gör det kan den välta, vilket kan vålla kroppsskada eller skador på projektorn. Viktiga säkerhetsanvisningar 7

8 Säkerhetsinstruktioner (forts.) 16. Kliv inte på projektorn och placera inte några föremål ovanpå den. Förutom skador på projektorn kan det leda till olyckor och kroppsskada. 18. Med den här projektorn kan du visa omvända bilder för takmontering. Om du vill montera projektorn i taket bör du använda en takmonteringssats från BenQ och kontrollera att projektorn sitter ordentligt fast. 17. Placera inte vätska i närheten av projektorn. Om du spiller vätska i projektorn kan den gå sönder. Om projektorn blir blöt drar du ut sladden ur vägguttaget och ringer till BenQ som kan utföra underhåll. 19. När projektorn är i gång kan det komma varmluft och lukter från ventilationsgallret. Det är normalt och innebär inte att det är fel på projektorn. 8 Viktiga säkerhetsanvisningar

9 Introduktion Projektorns funktioner I den här projektorn förenas högkvalitativ optisk visning och en användarvänlig utformning som gör den pålitlig och lättanvänd. Projektorn har följande funktioner: Valfri funktion för lösenordsskydd Genom en särskild funktion kan du dra ur projektorns kontakt så snart den är avstängd Upp till 11 olika programlägen som passar för olika projiceringsändamål Trådlös modul som tillval så att flera datorer kan dela på en projektor via kabelanslutning eller trådlös anslutning Lins av hög kvalitet med manuell zoom Automatisk justering med en enda knapp för bästa bildkvalitet Digital tvåvägs-keystone-korrigering av förvrängda bilder Justerbar färgbalans för data-/videovisning Projektionslampa med ultrahög ljusstyrka Visar 16,7 miljoner färger Skärmmenyer på flera språk Möjlighet att växla mellan normalt läge och ekonomiläge för minskad strömförbrukning Inbyggd högtalare som ger blandat monoljud när en ljudkälla är inkopplad Kraftfull AV-funktion som ger en videobild med hög kvalitet Komponent-HDTV-kompatibel (YPbPr) Utbytbart dammfilter Den synbara ljusstyrkan i den projicerade bilden varierar beroende på ljusförhållandena och inställningarna för kontrast/ljusstyrka, och ljusstyrkan är proportionerlig till projektionsavståndet. Lampans ljusstyrka minskar med tiden och kan variera inom lamptillverkarens specifikation. Detta är normalt och förväntat. Introduktion 9

10 Förpackningens innehåll Projektorn levereras med de kablar som behövs för anslutning till dator eller videoutrustning. Packa försiktigt upp innehållet och kontrollera att du har allt som visas nedan. Om något saknas kontaktar du återförsäljaren. Standardtillbehör De medföljande tillbehören har anpassats för ditt geografiska område och kan skilja sig från de på bilden. Projektor Mjuk bärväska Fjärrkontroll med batterier Snabbstartsguide Cd-skiva med användarhandbok Användarhandbok Extra filter VGA-kabel USB-kabel Nätsladd Datorljudsladd Adapterkabel för komponentvideo till VGA (D-Sub) 10 Introduktion

11 Valfria tillbehör 1. Macintosh-adapter 2. Paket med reservlampa 3. Takmonteringssats Projektorns utsida Framsida/ovansida RS232-anslutning 5. Trådlös modul 1. Utvändig kontrollpanel (mer information finns i "Projektor" på sidan 12.) 2. Ventilation (varmluftsutblås) 3. Projektorlins 4. Justeringsknapp 5. Linsskydd 6. Fokusring och zoomningsring 7. IR-sensor för fjärrkontroll (framsida) Baksida Se "Anslutning" på sidan 23 för mer information Fot för justering bak 9. Anslutning för nätsladd 10. Filterfack 11. IR-sensor för fjärrkontroll (baksida) 12. USB-uttag 13. RS232-kontrollport 14. Utsignalsuttag för RGB 15. Insignalsuttag för RGB (dator)/ komponentvideo (YPbPr/YCbCr) 16. Insignalsuttag för DVI-I 17. Videoingångsuttag 18. S-videoingångsuttag 19. Ljudingångsuttag 20. Ljudutgångsuttag 21. Högtalargaller Introduktion 11

12 Undersida/sidovy Kontroller och funktioner Projektor 22. Justerbar fot 23. Lamphölje 24. Fot för justering bak 25. Fäste för kensingtonlås Fokusring Justerar den projicerade bildens skärpa. Se "Finjustera bildstorlek och skärpa" på sidan 36 för mer information. 2. Zoomring Justerar bildstorleken. Se "Finjustera bildstorlek och skärpa" på sidan 36 för mer information. 3. Strömindikatorlampa Tänds eller blinkar när projektorn är i gång. Se "Indikatorer" på sidan 61 för mer information. 4. MENU/BACK (meny/tillbaka) Aktiverar skärmvisningsmenyn Menyinställningarna avslutas och sparas och föregående skärm visas igen. Se "Använda menyerna" på sidan 47 för mer information. 5. II Ström Slå på projektorn eller sätt den i viloläge. När projektorn är i viloläge trycker du en gång på knappen så sätts projektorn på. När projektorn är på trycker du två gånger på knappen så sätts den i viloläge. Mer information finns i "Starta" på sidan 32 och "Stänga av projektorn" på sidan Introduktion

13 6. Keystone-/pilknappar ( / upp, / vänster, / ned, / höger) Manuell korrigering av bildförvrängning som uppstår på grund av projiceringsvinkeln. När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna som riktningstangenter till att välja menyalternativ och göra justeringar. Se "Korrigera keystone" på sidan 36 och "Använda menyerna" på sidan 47 för mer information. 7. MODE (läge) Ett bildinställningsalternativ väljs, beroende på vilken ingångssignal du har valt. Se "Programläge" på sidan 49 för mer information. Om du installerar en trådlös modul och menyn Trådlös anslutning visas kan du använda den här knappen till att växla mellan LAN, IEEE a och IEEE b/g. (Trådlösa moduler finns att köpa hos BenQåterförsäljare.) 8. BLANK (tom) Används för att dölja skärmbilden. Återställ bilden genom att trycka på valfri knapp (inte LASER) på projektorn eller fjärrkontrollen. Se "Dölja bilden" på sidan 41 för mer information. 9. ENTER Utför det menyalternativ som du har valt på skärmvisningsmenyn. Se "Använda menyerna" på sidan 47 för mer information. 10. Temperaturvarningslampa Lyser rött eller blinkar om projektorn blir för varm. Se "Indikatorer" på sidan 61 för mer information. 11. Lampindikator Anger lampans status. Tänds eller blinkar när det är problem med lampan. Se "Indikatorer" på sidan 61 för mer information. 12. AUTO Använd automatiskt bästa uppdateringsfrekvens för den bild som visas. Se "Automatisk justering av bilden" på sidan 36 för mer information. Om du installerar en trådlös modul och väljer IEEE a på menyn Trådlös anslutning kan du använda den här knappen till att söka efter en kanal. (Trådlösa moduler finns att köpa hos BenQ-återförsäljare.) 13. SOURCE (källa) Väljer ingångssignal stegvis mellan D-Sub (Analog RGB), Comp. (YPbPr), DVI-A, DVI-D, Video och S-Video. Se "Byta ingångssignal" på sidan 35 för mer information. Introduktion 13

14 Fjärrkontroll: II Ström Slå på projektorn eller sätt den i viloläge. När projektorn är i viloläge trycker du en gång på knappen så sätts projektorn på. När projektorn är på trycker du två gånger på knappen så sätts den i viloläge. Mer information finns i "Starta" på sidan 32 och "Stänga av projektorn" på sidan ASPECT (bildförhållande) Väljer det bildförhållande som ska användas för visning. Se "Välja bildförhållande" på sidan 38 för mer information. 3. WIRELESS (trådlöst) Aktiverar eller avaktiverar menyn för trådlös anslutning. Mer information finns i "Trådlös anslutning (tillval)" på sidan Keystone-/pilknappar ( / upp, / vänster, / ned, / höger) Manuell korrigering av bildförvrängning som uppstår på grund av projiceringsvinkeln. När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna som riktningstangenter till att välja menyalternativ och göra justeringar. Se "Korrigera keystone" på sidan 36 och "Använda menyerna" på sidan 47 för mer information. 5. MENU/BACK (meny/tillbaka) Aktiverar skärmvisningsmenyn Menyinställningarna avslutas och sparas och föregående skärm visas igen. Se "Använda menyerna" på sidan 47 för mer information. 6. BLANK (tom) Används för att dölja skärmbilden. Återställ bilden genom att trycka på valfri knapp (inte LASER) på projektorn eller fjärrkontrollen. Se "Dölja bilden" på sidan 41 för mer information. 7. ENTER Utför det menyalternativ som du har valt på skärmvisningsmenyn. Se "Använda menyerna" på sidan 47 för mer information. 8. CONTRAST (kontrast) Kontrastjusteringsfältet visas. Justera värdet genom att trycka på riktningsknapparna på projektorn eller fjärrkontrollen. 14 Introduktion

15 9. BRIGHTNESS (ljusstyrka) Justeringsfältet för ljusstyrka visas. Justera värdet genom att trycka på riktningsknapparna på projektorn eller fjärrkontrollen. 10. CAPTURE (fånga) Den projicerade bilden sparas som startskärmbild. Se "Skapa en egen startskärmbild" på sidan 43 för mer information. 11. PIP (bild i bild) Aktiverar eller avaktiverar PIP-fönstret. Se "Använda PIP (Picture In Picture)" på sidan 42 för mer information. 12. Lysdiodindikator Lyser rött när en knapp på fjärrkontrollen trycks ned. 13. MODE (läge) Ett bildinställningsalternativ väljs, beroende på vilken ingångssignal du har valt. Se "Programläge" på sidan 49 för mer information. Om du installerar en trådlös modul och menyn Trådlös anslutning visas kan du använda den här knappen till att växla mellan LAN, IEEE a och IEEE b/g. (Trådlösa moduler finns att köpa hos BenQ-återförsäljare.) 14. FREEZE (frys) Bilden fryses när frysknappen trycks ned. Avaktivera funktionen genom att trycka på valfri knapp (inte LASER) på projektorn eller fjärrkontrollen. Se "Frysa bilden" på sidan 43 för mer information. 15. MUTE (tyst) Slår av och på projektorns ljud. 16. AUTO Använd automatiskt bästa uppdateringsfrekvens för den bild som visas. Se "Automatisk justering av bilden" på sidan 36 för mer information. Om du installerar en trådlös modul och väljer IEEE a på menyn Trådlös anslutning kan du använda den här knappen till att söka efter en kanal. (Trådlösa moduler finns att köpa hos BenQ-återförsäljare.) 17. SOURCE (källa) Väljer ingångssignal stegvis mellan D-Sub (Analog RGB), Comp. (YPbPr), DVI-A, DVI-D, Video och S-Video. Se "Byta ingångssignal" på sidan 35 för mer information. 18. LASER Skickar ut en synlig laserpekarljusstråle för till exempel presentationer. Laserpekaren är ett presentationshjälpmedel för professionella användare. Den skickar ut en röd ljusstråle när du trycker på den och lysdioden lyser rött. Varning: Titta inte in i laserljusfönstret och rikta inte laserstrålen mot dig själv eller andra. Läs varningsmeddelandena på baksidan av fjärrkontrollen och den bifogade användarinformationen innan du använder den. 19. DIGITAL ZOOM (+, -) (knappar för digital zoom) Förstorar eller förminskar den projicerade bilden. 20. PAGE UP (sida upp) och PAGE DOWN (sida ned) Du kan styra visningsprogrammet (på en ansluten dator) om det har funktioner för att bläddra till nästa/föregående sida (till exempel Microsoft PowerPoint). Mer information finns i "Fjärrbläddring" på sidan 43. Introduktion 15

16 Varningsmeddelanden på baksidan av fjärrkontrollen Laserstrålen är synlig. Du måste hålla LASER nedtryckt för att laserljusstrålen ska sändas ut. Laserpekaren är ingen leksak. Om du är förälder bör du tänka på de faror som laserenergi medför och förvara fjärrkontrollen utom räckhåll för barn. På varningsetiketterna på baksidan av fjärrkontrollen finns anvisningar för säker användning av laserpekaren. Fjärrkontrollens effektiva räckvidd Infraröda (IR) sensorer för fjärrkontroll är placerade på projektorns fram- och baksida. Du måste hålla fjärrkontrollen i en vinkel inom 30 grader vinkelrätt mot projektorns IR-sensorer för att den ska fungera. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorerna bör inte överstiga 6 meter. Kontrollera att det inte finns någonting mellan fjärrkontrollen och IR-sensorerna på projektorn som kan blockera den infraröda strålen. Kontrollera projektorn från framsidan Kontrollera projektorn från baksidan Ca 15 Ca 15 Batterier till fjärrkontrollen 1. Öppna batteriluckan genom att vända fjärrkontrollen upp och ned, trycka ned luckan vid fingerförsänkningen och skjuta upp i pilens riktning som bilden visar. Luckan skjuts av. 2. Ta bort de gamla batterierna (om det satt några i) och sätt in två nya AAA-batterier. Lägg märke till batteripolerna, som det finns instruktioner för i botten av batterifacket. Positiv pol (+) ska kopplas till positiv och negativ pol (-) till negativ. 3. Sätt tillbaka luckan genom att rikta in den mot facket och skjuta tillbaka den i läge. När du hör ett klickljud sitter den på plats Introduktion

17 Låt aldrig fjärrkontrollen och batterierna ligga i varma eller fuktiga miljöer, som kök, badrum, bastu, solarium eller i stängda bilar. Byt endast ut batteriet mot den typ eller motsvarande typ av batteri som rekommenderats av batteritillverkaren. Släng de använda batterierna i enlighet med batteritillverkarens instruktioner och med lokala miljö- och återvinningsföreskrifter. Kasta aldrig batterierna i öppen eld. Det finns risk att det kan explodera. Om batterierna är slut eller om du inte kommer att använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna för att förhindra batteriläckage som kan skada fjärrkontrollen. Introduktion 17

18 Installera projektorn Välja placering Projektorn är utformad för att installeras på något av följande fyra sätt: 1. På ett bord, framför skärmen. 2. I taket, framför skärmen. 3. På ett bord, bakom skärmen. 4. I taket, bakom skärmen. 1. Bordsplacering fram Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn på t.ex. ett bord framför skärmen. Det här är den vanligaste placeringen, och den gör att det går snabbt att installera och plocka undan projektorn. 2. Takmontering fram Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket, upp-och-ned, framför skärmen. Om du vill fästa projektorn i taket kan du köpa en takmonteringssats från BenQ hos en återförsäljare. Ange Takmontering fram på menyn Systeminställning: Enkel > Projektorplacering efter att du satt på projektorn. 3. Bordsplacering bakom Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn på t.ex. ett bord bakom skärmen. Då behöver du en särskild skärm för bakprojicering. Ange Bordsplacering bakom på menyn Systeminställning: Enkel > Projektorplacering efter att du satt på projektorn. 4. Takmontering bakom Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket, upp-och-ned, bakom skärmen. För den här installationen behöver du en särskild skärm för bakprojicering och en takmonteringssats från BenQ. Ange Takmontering bakom på menyn Systeminställning: Enkel > Projektorplacering efter att du satt på projektorn. Det är du själv eller storleken och formen på rummet som avgör vilken installation du väljer. Tänk på skärmens storlek och placering, var det finns ett lämpligt eluttag samt avståndet mellan projektorn och övrig utrustning. 18 Installera projektorn

19 Om du använder projektorn med trådlös funktion behöver du inte tänka på kabelanslutningar. På så sätt kan du placera projektorn var som helst i rummet på upp till 20 m avstånd från den bärbara datorn och växla mellan presentationer på olika bärbara datorer direkt utan att behöva krångla med sladdar. Om du vill kunna använda den trådlösa funktionen måste du ansluta en trådlös modul från BenQ till projektorn och aktivera funktionen för trådlös anslutning på datorn. Se "Trådlös anslutning (tillval)" på sidan 23 för mer information. Säkerhetsinstruktioner för takmontering av projektorn Eftersom vi vill att du ska ha mycket nöje av din BenQ-projektor vill vi ta upp följande säkerhetsfråga för att undvika skada på personer och egendom. Om du tänker montera projektorn i taket rekommenderar vi starkt att du använder en takmonteringssats från BenQ och att du noga kontrollerar att den är ordentligt och säkert fastsatt. Om du använder en takmonteringssats av annat märke än BenQ finns det en risk att projektorn kan ramla ned från taket pga. olämplig fastsättning med fel mått eller skruvlängd. Du kan köpa en takmonteringssats av märket BenQ från samma handlare som sålde dig din BenQ-projektor. BenQ rekommenderar även att du anskaffar ett separat kensingtonlås med säkerhetskabel och fäster det i fästet för kensingtonlås på projektorn och till takmonteringsfästets bottenplatta. Detta fungerar då även som en hållare för projektorn om den skulle lossna från takfästet. Installera projektorn 19

20 Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden Storleken på den projicerade bilden påverkas av avståndet mellan projektorlinsen och skärmen, zoominställningen och videoformatet. Projektorns maximala (ursprungsläge) upplösning är x 768 pixlar, vilket ger ett bildförhållande på 4 mot 3 (skrivs som 4:3). För att kunna visa ett bildförhållande på 16:9 (bredbild) ändrar projektorn storleken och skalan på bilden så den passar projektorns upplösning. Detta resulterar i aningen mindre bildhöjd motsvarande ungefär 75 % av projektorns ursprungliga bildhöjd. 20 Storleksförhållande 4:3 i ett 4:3 visningsområde Därmed kommer en bild på 16:9 att lämna 25 % av höjden på en 4:3-bild outnyttjad när du använder den här projektorn. Den delen kommer att visas som mörka (obelysta) fält upptill och nedtill (12,5 % av bildhöjden vardera) i 4:3-visningsområdet om en skalförändrad 16:9- bild visas i det vertikala mittområdet i ett 4:3-projektionsområde. När du bestämmer var du ska placera projektorn bör du beakta dess tänkta användning och ingångsignalernas bildförhållande. Alla ingångssignaler (förutom kompositvideo som sänds i 16:9-format) visas med bildformatet 4:3 (och kommer att kräva 33 % mer bildhöjd än en skalförändrad 16:9-visningsbild). VIKTIGT: Välj inte en permanent placering av projektorn baserat på bildvisningsformatet 16:9 om du någonsin kommer att behöva en annan ingångssignal (utöver kompositvideo som sänds i 16:9-format). Projektorn bör alltid förvaras horisontalt (t.ex. platt på ett bord) och vinkelrätt (90 rät vinkel) gentemot skärmens horisontala mitt. Detta förhindrar att bilden blir skev från vinklad projektion (eller projektion mot en vinklad yta). En modern digital projektor projekterar inte rakt framåt (som gamla tiders filmprojektorer gjorde). Istället har digitala projektorer designats att projektera bilden i en något uppåtgående vinkel ovanför projektorns horisontella placering. På det viset kan de placeras på ett bord och projekterar framåt och uppåt på en skärm som är placerad på så sätt att skärmens nedre kant är ovanför bordets nivå (och alla i rummet kan se skärmbilden). Om projektorn monteras i taket måste den monteras upp-och-ned så att den projekterar i en något nedåtgående vinkel. Med den här typen av projektion blir den projicerade bildens nedre kant vertikalt förskjuten från projektorns horisontala plan. (Se sidan 22.) Ifall den är monterad i taket, gäller detta den projekterade bildens övre kant. Om projektorn flyttas längre bort från skärmen ökar den projekterade bildens storlek och den vertikala förskjutningen ökar också proportionerligt. När du avgör var du ska placera skärm och projektor måste du beakta både den projekterade bildstorleken och den vertikala förskjutningen, som är proportionerlig till projektionsavståndet. BenQ har inkluderat en tabell över skärmstorlekar i 4:3-bildförhållande som en hjälp för att hitta den idealiska placeringen för din projektor. Det finns två dimensioner som måste tas i beaktning, det vinkelräta horisontella avståndet från skärmens mitt (projiceringsavstånd) och den vertikala förskjutningen på höjden från skärmens horisontella kant (förskjutning). Installera projektorn Storleksförhållande 16:9 i ett 4:3 visningsområde

21 Hur du avgör projektorns placering för en given skärmstorlek 1. Välj skärmstorlek. 2. Gå till tabellen och hitta den skärmstorlek som ligger närmast din egen i den vänstra kolumnen med namnet "4:3 Skärmdiagonal". När du hittat ditt värde söker du till höger på samma rad och hittar motsvarande genomsnittliga avstånd till skärmen i kolumnen benämnd "Medel". Detta är projiceringsavståndet. 3. På samma rad tittar du till höger och noterar motsvarande värde i kolumnen "Vertikal förskjutning i mm". Detta avgör projektorns slutgiltiga förskjutningsplacering i relation till skärmkanten. 4. Projektorns rekommenderade placering är vinkelrätt mot skärmens horisontella mitt med det avstånd som bestäms i steg 2 ovan och förskjutet enligt värdet från steg 3 ovan. Exempel: Om du har en skärmstorlek på 120 tum är det genomsnittliga projiceringsavståndet mm och du får en vertikal förskjutning på 302 mm. Om du placerar projektorn i en annan position (än den rekommenderade) måste du luta den uppåt eller nedåt för att centrera bilden på skärmen. I sådana situationer uppstår bildförvrängning. Korrigera förvrängningen med hjälp av keystone-funktionen. Se "Korrigera keystone" på sidan 36 för mer information. Hur du avgör rekommenderad skärmstorlek för ett givet avstånd Du kan använda den här metoden om du har köpt projektorn och skulle vilja veta vilken skärmstorlek som skulle passa för ditt rum. Den maximala skärmstorleken begränsas av det fysiska utrymmet i rummet. 1. Mät upp avståndet mellan projektorn och den plats du vill ha skärmen. Detta är projiceringsavståndet. 2. Titta i tabellen och hitta det närmast matchande avståndet i kolumnen "Medel" för medelavstånd till skärmen. Kontrollera att ditt uppmätta avstånd också är inom de minsta och maximala avstånden som är listade på medelavståndets vardera sida. 3. Använd det här värdet och titta till vänster på samma rad så hittar du motsvarande skärmdiagonal. Detta är den projicerade bildens storlek när projektorn är på det avståndet. 4. På samma rad tittar du till höger och noterar motsvarande värde i kolumnen "Vertikal förskjutning i mm". Detta avgör skärmens slutgiltiga placering i förhållande till projektorns horisontala nivå. Exempel: Om ditt uppmätta projiceringsavstånd var 4,8 m (4 800 mm) är det närmsta matchande avståndet i Medel-kolumnen mm. Om du sedan tittar till höger på raden ser du att du behöver en skärm på mm (3,5 m). Om du endast har tillgång till skärmar med engelska mått kan du se att skärmstorlekarna runt om 3,5-metersskärmen är på 10 eller 12 fot. Om du kontrollerar de minsta och maximala projiceringsavstånden för de skärmstorlekarna ser du att det uppmätta projiceringsavståndet på 4,8 m måste minskas för att passa 10- fotsskärmen eller ökas för att passa 12-fotsskärmen. Projektorn kan justeras (med zoomverktyget) till att visa olika skärmstorlekar på de avstånden. Var medveten om att dessa olika skärmstorlekar har olika förskjutningsvärden. Installera projektorn 21

22 Projektormått Läs i "Mått" på sidan 67 för måtten för linsens mitt för den här projektorn innan du beräknar rätt placering. Maximal zoomning Minimal zoomning Skärm Linsens mitt Förskjutning Projiceringsavstånd 4:3 Skärmdiagonal Avstånd från skärmen i mm Vertikal förskjutning Fot Tum mm Min. avstånd (med maximal zoom) Medel Max. avstånd (med minimal zoom) i mm På grund av variationer hos optiska komponenter finns det en marginal på 3 % för de här värdena. Om du tänker installera projektorn permanent bör du fysiskt testa projiceringsstorleken och -avståndet för projektorn på plats innan du installerar den permanent, så att du kan göra anpassningar enligt projektorns optiska egenskaper. På så sätt kan du välja det bästa monteringsläget i relation till installationsplatsen. 22 Installera projektorn

23 Anslutning När du ansluter en signalkälla till projektorn måste du se till att: 1. Stänga av all utrustning innan du gör några anslutningar. 2. Använda rätt signalkabel för respektive källa. 3. Se till att alla sladdar sitter i ordentligt. För anslutningarna nedan är det vissa kablar som inte levereras med projektorn (se "Förpackningens innehåll" på sidan 10). De finns att köpa i butiker som säljer elektronikutrustning. Trådlös anslutning (tillval) Modulen för trådlös anslutning gör det möjligt att samtidigt ansluta flera datorer som har funktioner för trådlös användning trådlöst. Det innebär att du inte behöver flytta datakablar mellan projektorn och olika datorer under en presentation. Trådlös anslutning kommer till störst nytta i situationer där flera presentatörer med separata bärbara datorer vill kunna göra enskilda presentationer med smidiga övergångar mellan varandra, till exempel på möten, konferenser, föreläsningar och i klassrum. Du fäster den trådlösa modulen på projektorns baksida via DVI-I-uttaget. När modulen för trådlös anslutning är ansluten till projektorn kan du inte använda DVI-Iuttaget för DVI-kabelanslutningar. Även om projektorn har en trådlös anslutning krävs det fortfarande en fysisk anslutning till ett eluttag via nätsladden. Trådlösa BenQ-moduler finns att köpa hos BenQ-återförsäljare. Anslut den trådlösa modulen till projektorn innan du ansluter några andra sladdar. Anslutnings- och användningsanvisningar finns i användarhandboken som medföljer modulen för trådlös anslutning. Göra anslutningar Projektor med trådlös modul Ansluta en dator eller bildskärm Ansluta en dator Projektorn har VGA- och DVI-ingångsuttag som gör det möjligt att ansluta den till både Windows- och Mac OS-datorer. Om du vill ansluta till en Mac OS-dator av äldre modell behöver du en särskild adapter (medföljer inte). Dessutom kan du ansluta datorn till projektorn med en USB-kabel och göra förflytta dig mellan sidor i programmet på datorn. (Mer information finns i "Fjärrbläddring" på sidan 43). Anslutning 23

24 Så här ansluter du projektorn till en bärbar eller stationär dator (antingen med en VGA-kabel eller en VGA-DVI-A-kabel): Med VGA-kabel: Med VGA-DVI-A-kabel: 1. Anslut ena änden på den medföljande VGA-kabeln till D-Sub-kontakten på datorn. 2. Anslut den andra änden av VGAkabeln till insignalsuttaget D-SUB/ COMP. IN på projektorn. 1. Ta en VGA-DVI-kabel och anslut VGA-änden till D-Sub-kontakten på datorn. 2. Anslut DVI-änden på VGA-DVIkabeln till DVI-I-uttaget på projektorn. 3. Om du vill använda funktionen för sidbläddring med fjärrkontrollen (se "Fjärrbläddring" på sidan 43) ansluter du den medföljande USB-kabelns större ände till en USB-port på datorn och den mindre änden till projektorns USB-kontakt. 4. Om du vill använda projektorns högtalare (blandad mono) vid en presentation ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till datorns ljudutgångsuttag och den andra änden till projektorns AUDIO IN-uttag. 5. Om du vill kan du ansluta ena änden av en lämplig ljudkabel till AUDIO OUTuttaget på projektorn och den andra änden till dina externa högtalare (medföljer inte). Ljudet är en blandad monosignal. När anslutningen är gjord kan du kontrollera ljudet med fjärrkontrollen (MUTE, tyst) eller skärmmenyerna på projektorn. Se "Ljud-inställningar" på sidan 51 för mer information. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: bärbar eller stationär dator Högtalare Ljudsladd USB-kabel eller VGAkabel VGA-till- DVI-Akabel Ljudsladd En del bärbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar när de ansluts till en projektor. Vanligtvis kan du använda tangentkombinationen Fn + F3 eller CRT/LCD för att aktivera/avaktivera den externa skärmen. Leta upp en funktionstangent med texten CRT/ LCD eller en funktionstangent med en bildskärmssymbol på den bärbara datorn. Tryck samtidigt på Fn och funktionstangenten. Mer information om den bärbara datorns tangentkombinationer finns i dokumentationen till datorn. 24 Anslutning

25 Ansluta en bildskärm Om du vill titta på din presentation på nära håll via en bildskärm, samtidigt som den visas på skärmen, kan du ansluta projektorns D-SUB OUT-utgång till en extern bildskärm med hjälp av en VGA- eller VGA-DVI-A-kabel enligt följande anvisningar. Ansluta projektorn till en skärm (med VGA-kabel eller VGA-DVI-A-kabel): Med VGA-kabel: Med VGA-DVI-A-kabel: Obs! Skärmen måste vara utrustad med ett DVI-insignalsuttag. 1. Anslut projektorn till en dator enligt instruktionerna i "Ansluta en dator" på sidan 23. Utsignalen för D-SUB fungerar endast om projektorn har en lämplig insignal för D-SUB. Kontrollera att du har anslutit projektorn till datorn via D-SUB IN-uttaget och inte via DVI-I-uttaget. 2. Anslut ena änden av en lämplig VGAkabel (endast en medföljer) till bildskärmens D-Sub-ingång. 3. Anslut den andra änden till uttaget märkt D-SUB OUT på projektorn. 2. Anslut DVI-änden av en VGA-DVI- A-kabel till DVI-insignalsuttaget på bildskärmen. 3. Anslut VGA-änden av kabeln till D-SUB OUT-uttaget på projektorn. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: bärbar eller stationär dator (DVI) VGA-till-DVI-A-kabel (VGA) eller VGA-kabel VGA-kabel Anslutning 25

26 Ansluta videokällor I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter projektorn till videokällor med hjälp av videokablar. Anslutningar med videokablar rekommenderas för videopresentationer. Projektorn har även funktioner för trådlös datoranslutning (grafisk anslutning). Trådlös anslutning rekommenderas inte för videopresentationer. Se "Trådlös anslutning (tillval)" på sidan 23. Din projektor kan anslutas till olika videokällor som har en av följande utgångskontakter: DVI Komponentvideo S-video Kompositvideo Det räcker om du kopplar projektorn till videokällan med ett av alternativen ovan, men de olika alternativen har olika bildkvalitet. Den metod du väljer kommer antagligen att bero på möjligheten att matcha terminalerna på projektorn och videokällan enligt vad som beskrivs nedan: Bäst bildkvalitet Den bästa videoanslutningsmetoden är DVI, om din källutrustning har ett DVI-uttag. Beroende på vilken typ av DVI-kontakt du har kan du njuta av en digital eller en högklassig analog videokvalitet. Mer information om hur du bl.a. ansluter projektorn till en DVI-källa finns i "Ansluta DVI-källor" på sidan 27. Om du inte har tillgång till någon DVI-källa får du den näst bästa videosignalen genom att ansluta din källenhet till projektorn med en komponentvideokabel (ska inte förväxlas med kompositvideokabel). Digitala tv-mottagare och DVD-spelare har ursprungligen en komponentvideosignal, så om dina enheter har den möjligheten är det att föredra framför S-video eller kompositvideo. Mer information om hur du kopplar projektorn till en komponentvideoenhet finns i "Ansluta en komponentvideokälla" på sidan 28. Bättre bildkvalitet S-video har en bättre analog bildkvalitet än vanlig kompositvideo. Om du har uttag för både kompositvideo och S-video på din videokälla bör du välja S-video. Mer information om hur man kopplar projektorn till en S-video-enhet finns i "Ansluta en S- videoenhet" på sidan 30. Bra bildkvalitet Kompositvideo är en analog videosignal som ger en acceptabel bild, men är inte det bästa din projektor kan åstadkomma. Det är den lägsta bildkvaliteten av de alternativ som beskrivs här. Mer information om hur du kopplar projektorn till en kompositvideoenhet finns i "Ansluta en kompositvideokälla" på sidan Anslutning

27 Ansluta ljud Projektorn har en inbyggd monohögtalare endast avsedd som grundläggande ljudfunktion för företagspresentationer av datafiler. Den är inte utformad eller tänkt som det stereoljud som man skulle förvänta sig i en hemmabiouppsättning. Allt stereoljud (om det finns) som tillförs kommer att blandas till ett monoljud i projektorns högtalare. Om du vill kan du använda projektorns högtalare (blandad mono) vid presentationer och du kan även ansluta separata högtalare med förstärkare till Audio Out-uttaget på projektorn. Ljudutgången är en blandad monosignal som du kontrollerar med projektorns inställningar för Volym och Tyst. Om du har en stereoanläggning kommer du troligtvis få ett bättre resultat om du ansluter videokällans ljudsignal till stereoanläggningen hellre än till projektorns monohögtalare. Ljudanslutningarna som beskrivs i följande avsnitt har endast informativt syfte. Du behöver inte koppla ljudet till projektorn om det finns ett annat ljudsystem tillgängligt eller om ljud inte behövs. Ansluta DVI-källor Projektorn har ett DVI-I-uttag där du kan ansluta en DVI-källa som t.ex. en DVD-spelare, eller en VGA-enhet som t.ex. en bärbar eller stationär dator. Det finns tre typer av DVI-kontakter: DVI-A, DVI-D och DVI-I. DVI-I-uttaget är en integrerad kontakt som fungerar för båda formaten DVI-A och DVI-D. DVI-A-formatet används till att överföra DVI-signaler till en analog skärm (VGA) eller tvärtom. Även om en viss del av signalkvaliteten går förlorad i konverteringen överförs den ändå med högre bildkvalitet än i vanliga VGA-anslutningar. DVI-D-formatet används till att överföra digitala signaler direkt till en digital skärm utan konvertering av signalen. Den rent digitala anslutningen ger snabbare och högre bildkvalitet än en analog anslutning, tack vare det digitala formatets egenskaper. Formaten DVI-A och DVI-D är inte kompatibla. Det går inte att ansluta DVI-D-utrustning till en DVI-A-kontakt. Kontrollera vilket format du ska ha innan du köper en kabel. Du kan också välja att köpa en DVI-I-kabel, som kan användas för alla typer av DVI-anslutningar. Kontrollera om källenheten har ett oanvänt DVI- eller VGA-uttag (D-Sub): Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas till att ansluta enheten. Anslutning 27

28 Så här ansluter du projektorn till en DVI-källa eller dator: Information om hur du ansluter en DVI-källa till en dator med en VGA-DVI-A-kabel finns i "Ansluta en dator" på sidan Anslut den ena änden av DVI-kabeln (DVI-D or DVI-I) till DVI-uttaget på DVI-källan. 2. Anslut den andra änden till DVI-I-uttaget på projektorn. 3. Om du vill använda projektorns högtalare (blandad mono) ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till videoenhetens ljudutgångsuttag och den andra änden till AUDIO IN-uttaget på projektorn. 4. Om du vill kan du ansluta ena änden av en lämplig ljudkabel till AUDIO OUT-uttaget på projektorn och den andra änden till dina externa högtalare (medföljer inte). Ljudet är en blandad monosignal. När anslutningen är gjord kan du kontrollera ljudet med fjärrkontrollen (MUTE, tyst) eller skärmmenyerna på projektorn. Se "Ljudinställningar" på sidan 51 för mer information. AV-enhet DVI-D eller DVI-I-kabel Ljudsladd Ljudsladd Den här modellen stöder inte HDCP. När projektorn ansluts till en HDCP-kompatibel digital enhet (t.ex. en DVD-spelare) via DVI-ingången kan det hända att bilden inte visas, eller att ett meddelande om inkompatibilitet visas istället. I sådana fall kan du behöva använda en analog ingång istället (t.ex. komponentvideo, kompositvideo eller S-video) för att visa bilden. Ansluta en komponentvideokälla Kontrollera att videokällan har en ledig uppsättning komponentvideoutgångar: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas till att ansluta enheten. Så här ansluter du projektorn till en komponentvideokälla med en adapterkabel för komponentvideo till VGA (D-SUB): 1. Ta den ände av adapterkabeln för komponentvideo till VGA (D-Sub) som har tre RCA-kontakter och anslut den till komponentvideoutgångarna på videokällan. Matcha kontakternas färger till de på uttagen: grönt till grönt, blått till blått och rött till rött. 2. Anslut den andra änden av adapterkabeln för komponentvideon till VGA (D-Sub) (med en D-Sub-kontakt) till D-SUB/COMP. IN-uttaget på projektorn. 28 Anslutning

29 3. Om du vill använda projektorns högtalare (blandad mono) ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till videoenhetens ljudutgångsuttag och den andra änden till AUDIO IN-uttaget på projektorn. 4. Om du vill kan du ansluta ena änden av en lämplig ljudkabel till AUDIO OUT-uttaget på projektorn och den andra änden till dina externa högtalare (medföljer inte). Ljudet är en blandad monosignal. När anslutningen är gjord kan du kontrollera ljudet med fjärrkontrollen (MUTE, tyst) eller skärmmenyerna på projektorn. Se "Ljudinställningar" på sidan 51 för mer information. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: AV-enhet Högtalare Adapterkabel för komponentvideo till VGA (D-Sub) Ljudsladd Ljudsladd Följande standarder stöds om du kopplar projektorn till en kanalväljare för High Definition TV (HDTV): 480i 480p 576i 576p 720p (50/60 Hz) 1080i (50/60 Hz) Projektorn kan endast spela upp mixat monoljud, även om stereoljud kopplas in. Se "Ansluta ljud" på sidan 27 för mer information. Komponentvideo är den enda videosignalen som ger ett ursprungligt bildförhållande på 16:9. Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. Anslutning 29

30 Ansluta en S-videoenhet Kontrollera att videokällan har en ledig S-videoutgång: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas till att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en S-videoenhet: 1. Anslut ena änden av en S-videokabel till S-videokontakten på videokällan. 2. Anslut S-videokabelns andra ände till uttaget märkt S-VIDEO på projektorn. 3. Om du vill använda projektorns högtalare (blandad mono) ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till videoenhetens ljudutgångsuttag och den andra änden till AUDIO IN-uttaget på projektorn. 4. Om du vill kan du ansluta ena änden av en lämplig ljudkabel till AUDIO OUT-uttaget på projektorn och den andra änden till dina externa högtalare (medföljer inte). Ljudet är en blandad monosignal. När anslutningen är gjord kan du kontrollera ljudet med fjärrkontrollen (MUTE, tyst) eller skärmmenyerna på projektorn. Se "Ljudinställningar" på sidan 51 för mer information. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: AV-enhet S-videokabel Ljudkablar Projektorn kan endast spela upp mixat monoljud, även om stereoljud kopplas in. Se "Ansluta ljud" på sidan 27 för mer information. Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. Om du redan har gjort en komponentvideoanslutning mellan projektorn och S-videokällan med komponentvideokablar behöver du inte ansluta enheten med en S-videokabel eftersom det skulle utgöra en överflödig andra anslutning av sämre bildkvalitet. Se "Ansluta videokällor" på sidan 26 för mer information. 30 Anslutning

31 Ansluta en kompositvideokälla Kontrollera att videokällan har en ledig uppsättning kompositvideoutgångar: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du se över vilken metod som ska användas till att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en kompositvideoenhet: 1. Anslut ena änden av videokabeln till kompositvideokontakten på videokällan. 2. Anslut videokabelns andra ände till uttaget märkt VIDEO på projektorn. 3. Om du vill använda projektorns högtalare (blandad mono) ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till videoenhetens ljudutgångsuttag och den andra änden till AUDIO IN-uttaget på projektorn. 4. Om du vill kan du ansluta ena änden av en lämplig ljudkabel till AUDIO OUT-uttaget på projektorn och den andra änden till dina externa högtalare (medföljer inte). Ljudet är en blandad monosignal. När anslutningen är gjord kan du kontrollera ljudet med fjärrkontrollen (MUTE, tyst) eller skärmmenyerna på projektorn. Se "Ljud-inställningar" på sidan 51 för mer information. Uppkopplingen kommer att se ut som följande diagram: Ljud-/videoenhet Videokabel Ljudkablar Projektorn kan endast spela upp mixat monoljud, även om stereoljud kopplas in. Se "Ansluta ljud" på sidan 27 för mer information. Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. Du behöver bara ansluta enheten med kompositvideokablar om komponentvideo- eller S-videoanslutningar inte fanns tillgängliga. Se "Ansluta videokällor" på sidan 26 för mer information. Anslutning 31

32 Användning Starta 1. Anslut nätsladden till projektorn och till ett vägguttag. Slå på vägguttaget (i tillämpliga fall). När du har satt på strömmen kontrollerar du att projektorns strömindikatorlampa lyser orange. 2. Ta bort linsskyddet. Om du inte tar bort det kan det bli deformerat av värmen från projektionslampan. 3. Håll ned II strömbrytaren på projektorn eller fjärrkontrollen (i 2 sekunder) så startar projektorn. Strömindikatorlampan blinkar grönt och lyser med ett konstant grönt sken när projektorn är på. Startproceduren tar ca 30 sekunder efter att du har tryckt på II strömbrytaren. Mot slutet av startproceduren visas BenQ:s logotyp. Om det behövs kan du vrida på fokusringen och ställa in skärpan i bilden. Om projektorn fortfarande är varm sedan du använde den sist går fläkten i ca 90 sekunder innan lampan tänds. 4. Om du får en uppmaning att ange ett lösenord använder du pilknapparna till att skriva ett sexsiffrigt lösenord. Se "Använda lösenordsfunktionen" på sidan 33 för mer information. 5. Slå på all ansluten utrustning. 6. Projektorn börjar söka efter ingångssignaler. Den ingångskälla som söks visas i längst upp till vänster på skärmen. Om projektorn inte känner av någon giltig signal visas sökmeddelandet tills en källsignal hittas. Du kan också välja önskad ingångssignal genom att trycka på SOURCE (källa) på projektorn eller fjärrkontrollen. Se "Byta ingångssignal" på sidan 35 för mer information. Om frekvensen/upplösningen för ingångssignalen överstiger projektorns funktionsvidd visas meddelandet Utom räckhåll på en tom skärm. Byt till en insignal som är kompatibel med projektorns upplösning eller ange en insignal med en lägre inställning. Se "Frekvenstabell" på sidan 66 för mer information. 32 Användning

33 Använda lösenordsfunktionen Av säkerhetsskäl och för att förhindra olovlig användning finns det möjlighet att ställa in ett lösenord för projektorn. Du kan ange lösenordet på skärmmenyn. Mer information om hur du använder skärmmenyerna finns i "Använda menyerna" på sidan 47. VARNING: Det blir problem om du aktiverar lösenordsfunktionen och sedan glömmer bort lösenordet. Skriv ut den här handboken (om du inte har den utskriven) och skriv ned lösenordet i handboken. Förvara sedan handboken på ett särskilt ställe om du skulle behöva den. Ställa in ett lösenord Om du anger lösenord väl måste du ange det varje gång du sätter på projektorn. I annat fall går det inte att använda projektorn. 1. Öppna skärmmenyn och gå till SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Säkerhetsinställning. Tryck på ENTER. Markera Lösenord och välj På genom att trycka på vänster eller höger. 2. Ett meddelande visas på skärmen. 3. Som bilden till höger visar motsvarar de fyra Ange lösenord pilknapparna ( upp, höger, ned, vänster) fyra siffror (1, 2, 3, 4). Ange lösenordet med hjälp av pilknapparna. När du har angett lösenordet visas sidan Säkerhetsinställning igen. VIKTIGT: De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Skriv upp lösenordet här i handboken i förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle glömma det. Lösenord: Förvara handboken på ett säkert ställe. 4. Tryck på MENY/tillbaka så att skärmmenyn stängs. Om du glömmer bort lösenordet Om lösenordsfunktionen är aktiverad kommer en uppmaning om att ange det sexsiffriga lösenordet att visas varje gång du sätter på projektorn. Om du anger fel lösenord visas ett meddelande om fel lösenord (se bilden till höger) i tre sekunder följt av meddelandet Ange lösenord. Du kan försöka igen genom att ange ett nytt sexsiffrigt lösenord. Om du inte skrev upp Lösenordsfel Försök igen. lösenordet i handboken och inte kan komma ihåg det kan du återställa lösenordet. Se "Procedur för återställning av lösenordet" på sidan 34 för mer information. Om du anger ett felaktigt lösenord fem gånger i följd stängs projektorn automatiskt av efter en liten stund. Bakåt Användning 33

34 Procedur för återställning av lösenordet Håll ned AUTO på projektorn eller fjärrkontrollen i tre sekunder. Projektorn kommer att visa ett kodat nummer på skärmen. Skriv ned numret och stäng av projektorn. Be om hjälp att avkoda numret på ditt lokala BenQ-servicecenter. Du kan bli ombedd att visa upp köpekvittot på projektorn som bevis på att det är du som är ägaren. ÅTERSTÄLLA LÖSENORD Skriv ned återställningskoden och kontakta din lokala BenQ-kundtjänst. Återställningskod: Ändra lösenordet 1. Öppna skärmmenyn och gå till SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Säkerhetsinställning > Ändra lösenord. 2. Tryck på ENTER. Meddelandet ANGE AKTUELLT LÖSENORD visas. 3. Ange det gamla lösenordet. i. Om lösenordet stämmer visas meddelandet ANGE NYTT LÖSENORD. ii. Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord i tre sekunder följt av meddelandet ANGE AKTUELLT LÖSENORD och du kan försöka igen. Du kan avbryta ändringen genom att trycka på MENY/tillbaka eller göra ett nytt försök. 3. Ange ett nytt lösenord. VIKTIGT: De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Skriv upp lösenordet här i handboken i förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle glömma det. Lösenord: Förvara handboken på ett säkert ställe. 4. Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen. 5. Nu har du angett ett nytt lösenord för projektorn. Kom ihåg att ange det nya lösenordet nästa gång du startar projektorn. 6. Tryck på MENY/tillbaka så att skärmmenyn stängs. Lösenord ändrat Avaktivera lösenordsfunktionen Om du vill avaktivera lösenordsfunktionen går du tillbaka till menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Säkerhetsinställning > Lösenord när du öppnat skärmmenysystemet. Välj Av genom att trycka på vänster eller höger. Meddelandet ANGE LÖSENORD visas. Ange det aktuella lösenordet. i. Om lösenordet stämmer visas sidan Säkerhetsinställning igen och Av visas i raden för lösenord. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du sätter på projektorn. ii. Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord i tre sekunder följt av meddelandet ANGE LÖSENORD och du kan försöka igen. Du kan avbryta ändringen genom att trycka på MENY/tillbaka eller göra ett nytt försök. Även om du avaktiverar lösenordsfunktionen bör du ha det gamla lösenordet tillgängligt om du skulle behöva aktivera lösenordsfunktionen igen genom att ange det gamla lösenordet. Avsluta 34 Användning

35 Byta ingångssignal Projektorn kan anslutas till flera enheter samtidigt. Den kan emellertid endast visa en helskärm åt gången. Du kan växla mellan ingångskällorna genom att trycka på SOURCE (källa) på projektorn eller fjärrkontrollen. Ett fält för val av källa visas. Du kan välja signal manuellt genom att trycka på SOURCE (källa) upprepade gånger eller låta projektorn automatiskt söka efter tillgänglig signal. När källan hittats visas information för den valda källan längst upp till vänster i tre sekunder. Om det finns flera anslutna enheter kan du söka efter en till signal genom att trycka på knappen. Om du vill att projektorn automatiskt ska söka efter signalerna kontrollerar du att funktionen Autokälldetektering på menyn KÄLLA. Se "Auto-käll-detektering" på sidan 50 för mer information. Projektorn har en PIP-funktion som gör att två olika signaler kan visas samtidigt. Se "Använda PIP (Picture In Picture)" på sidan 42 för mer information. Den projicerade bildens ljusstyrka ändras också när du byter ingångskälla. "PC", dvs. datapresentationer (grafik) från en dator som använder mest stillbilder är generellt ljusare än "Video" som visar mest rörliga bilder (filmer). Typen av ingångssignal påverkar också vilka inställningar som är möjliga i programläget. Se "Välj programläge" på sidan 39 för mer information. Justera den projicerade bilden Justera projiceringsvinkeln Projektorn är utrustad med en justerbar fot på framsidan och en på baksidan. Med hjälp av dessa kan du ändra bildhöjd och projiceringsvinkel. Så här justerar du projektorn: 1. Tryck på justeringsknappen och lyft den främre delen av projektorn. När bilden är positionerad där du vill ha den släpper du justeringsknappen så låses foten i det läget. Titta inte in i linsen när lampan är på. Det starka ljuset från lampan kan skada ögonen. Var försiktig när du trycker på justeringsknappen, eftersom den sitter nära ventilationsgallret där det kommer ut varm luft. 2. Finjustera den horisontella vinkeln genom att skruva på den bakre justeringsfoten. Fäll in foten genom att hålla upp projektorn samtidigt som du trycker på justeringsknappen. Sätt sedan sakta ned projektorn. Skruva på den bakre foten i motsatt riktning. Om projektorn inte står på en plan yta eller om skärmen inte står vinkelrätt mot projektorn blir den projicerade bilden trapetsformad. Du kan åtgärda det genom att justera värdet för Keystone på menyn VISNING, på projektorns kontrollpanel eller på fjärrkontrollen. Se "Korrigera keystone" på sidan 36 för mer information. Användning 35

36 Automatisk justering av bilden I vissa fall kan du behöva justera för att få fram en optimal bildkvalitet. Det gör du genom att trycka på AUTO på projektorn eller fjärrkontrollen. Inom tre sekunder kommer den inbyggda intelligenta autojusteringsfunktionen att ställa om frekvensvärdena och klockan så att du får bästa möjliga bildkvalitet. Aktuell information om källan visas längst upp till vänster på skärmen i tre sekunder. Medan autojusteringsfunktionen körs är skärmen tom. Finjustera bildstorlek och skärpa 1. Ställ in den storlek som du vill ha på den projicerade bilden med hjälp av zoomningsringen. 2. Sedan ställer du in skärpan genom att vrida på fokusringen. Söka efter detaljer i den projicerade bilden Om du vill söka efter detaljer i den projicerade bilden trycker du på D. ZOOM + på fjärrkontrollen. Den mittersta delen av bilden förstoras. Om du trycker på knappen + igen förstoras bilden ytterligare. Förflytta dig bilden med hjälp av pilknapparna (,,, ) på projektorn eller fjärrkontrollen. Om du trycker på D. ZOOM - minskas storleken på bilden. Om du trycker på knappen - igen förminskas bilden ytterligare tills den har återställts till ursprunglig storlek. På menyn VISNING finns även funktionerna Digital zoom och Panorering. Korrigera keystone Keystone-förvrängning innebär att den projicerade bilden visas på något av följande sätt. Det inträffar när projektorn inte står vinkelrätt i förhållande till skärmen. Två parallella sidor (vänster och höger eller överkant och nederkant) men en sida av bilden är märkbart bredare än den andra. Inga parallella sidor. Korrigera bildens form med hjälp av följande anvisningar. 1. Justera projiceringsvinkeln. Placera projektorn mitt framför skärmen med undersidan av objektivet i nivå med den övre eller nedre kanten på skärmen. 36 Användning

37 2. Om bilden fortfarande är förvrängd, eller om du inte kan placera projektorn enligt beskrivningen ovan, kan du korrigera bilden manuellt genom att utföra ETT av följande steg. Tryck på en av keystone-/pilknapparna ( /, /, /, / ) på projektorn eller fjärrkontrollen så visas sidan för keystone-korrigering. Tryck på den knapp vars keystone-ikon liknar den projicerade bildens form. Fortsätt trycka på samma knapp eller tryck på andra knappar tills du är nöjd med formen. Tryck på knappen MENU/BACK (meny/tillbaka)) KEYSTONE på projektorn eller fjärrkontrollen. Öppna menyn VISNING > Keystone och tryck på ENTER så visas sidan för keystone-korrigering. Tryck på den av keystone-/pilknapparna ( /, /, /, / ), på projektorn eller fjärrkontrollen, vars keystone-ikon liknar den projicerade bildens form. Fortsätt trycka på samma knapp eller tryck på Bakåt andra knappar tills du är nöjd med formen. Värdena längst ned på sidan ändras när du trycker på knapparna. När du når de största eller minsta värdena avbryts justeringen av bildens form. Du kan inte justera bilden mer i den riktningen. Två parallella sidor (vänster och höger eller överkant och nederkant) men en sida av bilden är märkbart bredare än den andra Tryck på / eller Öppna menyn VISNING > Keystone. Öppna sidan för keystonekorrigering och tryck på / upprepade gånger tills bilden blir kvadratisk. Inga parallella sidor Tryck på / eller Öppna menyn Visning > Keystone. Öppna sidan för keystonekorrigering och tryck på / upprepade gånger tills bilden blir kvadratisk. 1. Tryck på / eller 2. Öppna menyn Visning > Keystone. Öppna sidan för keystone-korrigering och tryck på /. 3. Tryck på / upprepade gånger tills bilden blir kvadratisk. 4. Tryck på MENY/tillbaka när du vill avsluta och spara inställningarna. Användning 37

38 Välja bildförhållande Bildförhållandet är förhållandet mellan bildbredd och -höjd. De flesta analoga tv-apparater och datorer har bildförhållandet 4:3, vilket är standard för den här projektorn, och digitaltv-apparater och dvd-spelare har vanligtvis bildförhållandet 16:9. Eftersom digitala signaler blir allt vanligare kan digitala visningsenheter som den här projektorn dynamiskt sträcka ut och skalförändra bilden till ett annat förhållande än det som kommer från indatakällan. Du kan ändra bildförhållandet (oberoende av källans bildförhållande) genom att trycka på ASPECT (bildförhållande) på fjärrkontrollen eller på menyn VISNING > Bildförhållande. Välj det bildförhållande som passar för videoinsignalens format och dina visningskrav. Det finns fyra olika bildförhållanden: På bilderna nedan är inaktiva områden svarta och aktiva vita. 1. Auto: Anpassar en bild proportionellt efter projektorns ursprungliga upplösning i horisontell bredd. Det är lämpligt när den inkommande bilden varken har bildförhållandet 4:3 eller 16:9 och du vill utnyttja så mycket som möjligt av skärmen utan att ändra bildförhållandet för bilden. 2. Faktisk storlek: Bilden visas med den ursprungliga upplösningen, utan konvertering. Ingångssignaler med lägre upplösning kommer att projiceras i en mindre bild än om den hade förstorats till att fylla skärmen. Du kan också justera zoomen eller flytta projektorn närmare skärmen för att öka storleken om det är nödvändigt. Du kan behöva korrigera projektorns fokusering efter sådana justeringar. 3. 4:3: skalförändrar en bild så att den visas mitt på skärmen med bildförhållandet 4:3. Det här passar bäst för bilder i 4:3-format, till exempel datorskärmar, standard-tv-filmer och dvd-filmer i 4:3- format, eftersom bilden då visas utan förändring av bildförhållandet :9: Anpassar en bild så att den visas i mitten av skärmen med bildförhållandet 16:9. Det här passar bäst för bilder som redan har bildförhållandet 16:9, exempelvis högupplöst TV (HDTV), eftersom bilden då visas utan förändring av bildförhållandet. Bildförhållandet 16:9 kan bara tas från en komponentvideokälla som sänder en riktig 16:9-signal. Se "Ansluta en komponentvideokälla" på sidan 28 och "Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden" på sidan 20 för mer information. 38 Användning

39 Optimera bilden Välj programläge Projektorn kommer med ett flertal fabriksinställda programlägen så du kan välja ett som passar ditt rum och typ av videokälla. Välj ett användningsläge genom att trycka på MODE upprepade gånger tills det läge du vill använda är markerat. De tillgängliga bildlägena för olika typer av signaler visas nedan. Insignal från dator/dvi-a/dvi-d 1. Presentationsläge (standard): Utformat för presentationer. Här har tonvikt lagts på ljusstyrkan så den ska matcha färgåtergivningen på dataskärmar eller bärbara datorer. 2. Max ljusstyrka: Maximerar den projicerade bildens ljusstyrka. Den här inställningen passar omgivningar där extra hög ljusstyrka krävs, t.ex. när man använder projektorn i väl upplysta rum. 3. srgb/fotoläge: Maximerar renheten hos RGB-färgerna och ger bilderna liv oavsett ljusstyrka. Det passar bäst till att se på bilder tagna med en srgb-kompatibel och riktigt kalibrerad kamera, och på datagrafikprogram som t.ex. AutoCAD. 4. Spelläge: Passar för dataspel i ett ljust rum. 5. Videoläge: Lämpligt för att se på filmer, videofilm från videokameror eller digital video från dator, i ett mörkt (nedsläckt) rum. 6. Användare 1/Användare 2: Kommer ihåg de inställningar som anpassats baserat aktuella tillgängliga programlägen. Se "Ställa in läget Användare 1/Användare 2" på sidan 39 för mer information. 7. Minnesläge: Kommer ihåg inställningar som görs via knapparna BRIGHTNESS (ljusstyrka) och CONTRAST (kontrast) på fjärrkontrollen. Oavsett vilken justering du gör med hjälp av knapparna BRIGHTNESS och CONTRAST så ändras det aktuella programläget till Minnesläge. Insignal från YPbPr/S-Video/video 1. Bioläge: Passar för dvd-filmer som bäst ses i ett nedsläckt hemmabio- eller vardagsrum (ett rum med väldigt lite ljus). 2. Filmläge (standard): Passar för att se på färgstarka filmer och tv-program i ett halvmörkt (inte ljust) vardagsrum hemma. 3. Spelläge: Passar för spelkonsolbaserade dataspel i en normalt upplyst miljö. 4. Fotoläge: Är perfekt för digitala bilder tagna i dagsljus med en srgb-kompatibel rätt kalibrerad kamera, och för att titta på foto-cd-skivor. Färgmättnad och ljusstyrka är väl balanserade. 5. Användare 1/Användare 2: Kommer ihåg de inställningar som anpassats baserat aktuella tillgängliga programlägen. Se "Ställa in läget Användare 1/Användare 2" på sidan 39 för mer information. Ställa in läget Användare 1/Användare 2 Du kan välja mellan två användardefinierade lägen om de aktuella programlägena inte motsvarar dina behov. Du kan använda något av programlägena (utom Användare 1/2) som startpunkt och anpassa inställningarna. Användning 39

40 1. Tryck på MENY/tillbaka så skärmmenyn öppnas. 2. Öppna menyn BILDINSTÄLLNINGAR > Programläge. 3. Tryck på vänster/ höger och välj Användare 1 eller Användare Tryck på ned så att Referensläge väljs. 5. Tryck på vänster/ höger så att ett programläge som motsvarar dina behov väljs. 6. Tryck på ned så att det menyalternativ du vill ändra väljs och justera sedan värdet med hjälp av vänster/ höger. Mer information finns i Finjustera bildkvaliteten i användarlägen nedan. 7. När du är klar med alla inställningar väljer du Spara inställningar och trycker på ENTER så sparas inställningarna. 8. Bekräftelsemeddelandet Inställning sparad visas. Finjustera bildkvaliteten i användarlägen Beroende på vilken signaltyp som upptäckts finns det några användardefinierade funktioner tillgängliga när något av lägena Användare 1 eller Användare 2 är valt. Du kan justera de här funktionerna. Justera ljusstyrka Justera värdena genom att trycka på vänster/ höger på projektorn eller fjärrkontrollen. Ju högre värdet är, desto ljusare blir bilden. Ju lägre värdet är, desto mörkare blir bilden. Justera kontrollen så att svarta områden i bilden ser svarta ut och så att du kan se detaljer i de mörka områdena Justera kontrast Justera värdena genom att trycka på vänster/ höger på projektorn eller fjärrkontrollen. Ju högre värdet är, desto större blir kontrasten. Använd den här inställningen till att ställa in de vita nyanserna, men gör det efter att du har justerat ljusstyrkan efter din källa och omgivning Välja färgtemperatur Justera värdena genom att trycka på vänster/ höger på projektorn eller fjärrkontrollen. Det finns fyra möjliga inställningar för färgtemperatur*. 1. T1: I den högsta inställningen på färgtemperatur gör T1 att bilden verkar mer blåaktigt vit än de andra inställningarna. 2. T2: Ger en blåaktig bild. 3. T3: Bibehåller normala nyanser för vit. 4. T4: Ger en rödaktig bild. 40 Användning

41 *Om färgtemperaturer: Det finns många olika toner som av olika anledningar benämns som "vita". En vanlig benämning för vita nyanser är "färgtemperatur". En vit nyans med låg färgtemperatur blir rödaktig. En vit nyans med hög färgtemperatur ser ut att ha mera blått i sig. 4. Övriga justeringar Det finns fler alternativ för finjustering av bildkvaliteten på menyn BILDINSTÄLLNINGAR. Se "Menyn Bildinställningar" på sidan 49 för mer information. Användning vid hög höjd Du bör aktivera höghöjdsläget om du befinner dig på mer än 900 meter över havet eller om det är varmare än 40 C eller om projektorn kommer att användas under långa perioder (>10 timmar) utan att stängas av. Om du vill aktivera höghöjdsläget går du till SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Höghöjdsläge och väljer På genom att trycka på vänster/ höger på projektorn eller fjärrkontrollen. En bekräftelse visas. Välj Ja och tryck på ENTER. VARNING Höghöjdsläget används när du befinner dig högre upp än 900 meter, eller när temperaturen överstiger 40 C. Vill du aktivera höghöjdsläget? Ja Nej Vid användning i höghöjdsläget kan driftsljudet bli högre eftersom det krävs en ökad fläkthastighet för att öka nedkylningen och förbättra systemets prestanda. Om du använder den här projektorn under andra extrema förhållanden (förutom ovanstående) kan den automatiska avstängningen aktiveras, vilket skyddar projektorn mot överhettning. I så fall löser du problemet genom att växla till höghöjdsläget. Detta innebär emellertid inte att projektorn kan fungera under alla tänkbara svåra och extrema förhållanden. Dölja bilden För att dra publikens fulla uppmärksamhet till presentatören kan du dölja skärmbilden med hjälp av knappen BLANK (tom) på projektorn eller fjärrkontrollen. Återställ bilden genom att trycka på valfri knapp (inte LASER) på projektorn eller fjärrkontrollen. Medan bilden är dold visas ordet BLANK (tom) längst ned till höger på skärmen. Om du aktiverar den här funktionen när en ljudkälla är ansluten kan du fortfarande höra ljudet. Du kan ange en tidsperiod på menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Timer för tomutrymme om du vill stänga av projektorn när den tidsperioden förflutit och projektorn eller fjärrkontrollen inte har använts. Du kan ange en tidsperiod på mellan 5 och 30 minuter i steg om 5 minuter. Om du inte vill använda de förinställda tidsperioderna väljer du Avaktivera. Oavsett om Timer för tomutrymme är aktiverat eller avaktiverat kan du återställa bilden genom att trycka på valfri knapp (utom LASER). Användning 41

42 Blockera inte projektorns lins eftersom detta kan göra så att de blockerande föremålen blir överhettade, deformerade eller till och med börjar brinna. Använda PIP (Picture In Picture) Projektorn kan visa bilder från två olika källor samtidigt. Den här funktionen kan du använda till att förhöja din presentation på ett intressant sätt. PIP-funktionerna är tillgängliga endast när indatakällan är PC och PIP-källan är video eller s-video. 1. Kontrollera att både dator- och video- eller s-videosignalerna är anslutna till projektorn. 2. Visa datorbilden (analog RGB) på skärmen. 3. Om du vill visa PIP-fönstret trycker du på PIP på fjärrkontrollen eller öppnar menyn VISNING > PIP-inställningar > PIP och väljer På med hjälp av vänster/ höger. 4. Välj en PIP-källa som du vill visa genom att öppna menyn VISNING > PIPinställningar > Källa och trycka på vänster/ höger. 5. Om du vill ändra positionen för PIP-bilden trycker du på vänster/ höger upprepade gånger på menyn VISNING > PIP-inställningar > Position tills en lämplig position markeras. 6. Om du vill ändra storlek på PIP-bilden trycker du på vänster/ höger en eller två gånger på menyn VISNING > PIP-inställningar > Storlek för att ange liten respektive stor PIP-storlek. 7. Om du vill justera PIP-bildkvaliteten kan du trycka på vänster/ höger på menyn VISNING > PIP-inställningar > Mättnad eller Nyans. 8. Tryck på MENY/tillbaka så att skärmmenyn stängs. 42 Användning

43 Fjärrbläddring Anslut projektorn till din bärbara eller stationära dator med en USBkabel innan du använder funktionen för sidbläddring. Du kan styra ditt visningsprogram (på en ansluten dator) om det har en funktion för att bläddra till nästa/föregående sida (till exempel Microsoft PowerPoint) genom att trycka på knapparna Page Up (sida upp) och Page Down (sida ned) på fjärrkontrollen. Se "Ansluta en dator" på sidan 23 för mer information. Om funktionen för sidbläddring med fjärrkontrollen inte fungerar kontrollerar du att USB-anslutningen och att musdrivrutinen på datorn är uppdaterad till den senaste versionen. Frysa bilden Frys bilden genom att trycka på frysknappen på fjärrkontrollen. FREEZE (frys) kommer att visas i skärmens övre högra hörn. Avaktivera funktionen genom att trycka på valfri knapp (inte LASER) på projektorn eller fjärrkontrollen. Även om bilden på skärmen är frusen så fortsätter filmen på videokällan att rulla. Om den inkopplade enheten även sänder ut ljud kommer ljudet att höras även om bilden är frusen på skärmen. Skapa en egen startskärmbild Som alternativ till att använda BenQ-logotypen eller en svart eller blå skärm som startskärmbild kan du skapa en egen startskärmbild som är en projicerad bild från datorn eller en videokälla. 1. Projicera den bild du vill använda som startskärmbild från datorn eller en videokälla. 2. Tryck på CAPTURE (fånga) på fjärrkontrollen eller öppna menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Min startbild och tryck på ENTER. 3. En bekräftelse visas. Tryck på CAPTURE (fånga) eller ENTER igen. 4. Ett meddelande om att skärmbilden fångas visas medan bilden bearbetas. Vänta. 5. När åtgärden är slutförd visas ett meddelande om det på skärmen. Bilden sparas som Min startbild. 6. Om du vill att den fångade bilden ska visas som startskärmbild väljer du Min startbild på menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Välkomstskärm och startar om projektorn. Om det inte går att slutföra åtgärden ändrar du målbild. Användning 43

44 Anpassa projektorns menyvisning Skärmvisningsmenyerna kan ställas in enligt dina önskemål. Följande inställningar påverkar inte projektorns inställningar, drift eller prestanda. Med Menyvisning - tid på menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Menyinställningar anger du hur länge skärmvisningen ska vara aktiv efter det att du har tryckt på en knapp. Du kan ange en tidsperiod på mellan 5 och 30 sekunder i steg om 5 sekunder. Ange tidsperiod med hjälp av vänster/ höger. Med Menyplacering på menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Menyinställningar kan du välja mellan fem olika positioner för skärmmenyn. Välj position med hjälp av vänster/ höger. Med Språk på menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel anger du språk för skärmmenyerna. Välj språk med hjälp av vänster/ höger. Med Välkomstskärm på menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel anger du vad som ska visas på skärmen när projektorn startas. Välj en skärmbild med hjälp av vänster/ höger. Stänga av projektorn 1. Tryck på II strömbrytaren så visas ett bekräftelsemeddelande. Om du inte svarar inom några sekunder stängs meddelandet. 2. Tryck på II strömbrytaren en gång till. Strömindikatorlampan blinkar orange, projektorlampan slocknar och fläkten fortsätter att gå under ca 90 sekunder för att kyla ned projektorn. Det går inte att utföra några kommandon på projektorn medan den svalnar. Detta är till för att skydda lampan. 3. Strömindikatorlampan lyser med fast sken när nedkylningen är klar och fläkten stannar. 4. Ta ut nätsladden ur vägguttaget. För att spara tid kan du dra ur projektorns kontakt så snart den är avstängd utan att vänta på att den ska svalna. Projektorn kommer fortsätta att svalna också när kontakten är ur så du kan packa ihop den och gå. Om projektorn håller på att svalna utan att vara inkopplad kan du inte starta om den. 44 Användning

45 Använda menyerna Menysystem Observera att menyerna för skärmvisning varierar beroende på vilken signaltyp som är vald. Huvudmeny Undermeny Alternativ VISNING BILDIN- STÄLLNINGAR Bildförhållande Keystone Position Fas H- storlek Digital zoom Panorering PIP-inställningar Programläge Referens Ljusstyrka Kontrast Mättnad Nyans Skärpa PIP (bild i bild) Källa Position Storlek Mättnad Nyans Auto/Faktisk storlek/4:3/16:9 Av/på S-Video/Video Nederst till höger/nederst till vänster/överst till vänster/ Överst till höger Liten/Stor Datorkälla: Max. ljusstyrka/ Presentation/sRGB/Foto/Spel/ Video/Användare 1/Användare 2/Minne Videokälla: Bio/Film/Spel/Foto/ Användare 1/Användare 2 Datorkälla: Max. ljusstyrka/ Presentation/sRGB/Foto/Spel/ Video Videokälla: Bio/Film/Spel/Foto Brilliant Color TM Färgtemperatur Gamma Spara inställningar T1/T2/T3/T4 Gamma 1/Gamma 2/Gamma 3/ Gamma 4/Gamma 5/Gamma 6/ Gamma 7/Gamma 8/Gamma 9 Användning 45

46 KÄLLA SYSTEM-IN- STÄLL- NINGAR: Grundläggande SYSTEM- INSTÄLL- NINGAR: Avancerade Information Autokälldetektering Nätverk Språk Projektorplacering Auto. avstängning Timer för tomutrymme Välkomstskärm Min startbild Ljudinställningar Menyinställningar Tyst Volym Tid för menyvisning Menyplacering Snabbkylning Höghöjdsläge Lampläge Återställa Lampinställningar lamptimer Lamptimer Lösenord Säkerhetsinställn. Ändra lösenord Återst. alla inst. Källa Programläge Upplösning Färgsystem Lamptimer Av/på Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, ryska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, japanska, koreanska, svenska, holländska, turkiska, tjeckiska, portugisiska, thailändska, polska Bordsplacering fram/ Bordsplacering bakom/ Takmontering bakom/ Takmontering fram Avaktivera/5 min/10 min/15 min/20 min/25 min/30 min Avaktivera/5 min/10 min/15 min/20 min/25 min/30 min BenQ/Min startbild/svart/blå Av/på 5 sek/10 sek/15 sek/20 sek/ 25 sek/30 sek I mitten/överst till vänster/ Överst till höger/nederst till höger/nederst till vänster Av/på Av/på Normal-/ekonomiläge Återställ/Avbryt Av/på Menyalternativen är tillgängliga när det finns en giltig signal till projektorn. Om ingen utrustning är ansluten till projektorn eller om ingen signal upptäcks är ett begränsat antal menyalternativ tillgängliga. 46 Användning

47 Använda menyerna Projektorn är utrustad med skärmvisningsmenyer för inställning och justering. Det finns 17 olika menyspråk. Se "Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel" på sidan 51 för mer information. Nedan visas en översikt av skärmmenyn. Ikon på huvudmenyn Huvudmeny Markering Undermeny Status Aktuell ingångssignal Gå till föregående sida eller avsluta genom att trycka på MENY/tillbaka. I exemplet nedan beskrivs hur du justerar keystone-värdet med hjälp av skärmmenyerna. De justeringsmetoderna som beskrivs nedan gäller oavsett vilket språk du har angett. 1. Öppna skärmmenyn genom att trycka på MENU/back (meny/tillbaka) på projektorn eller fjärrkontrollen. 2. Öppna sidan för keystonekorrigering genom att trycka på ENTER. KEYSTONE 3. Välj menyn VISNING med hjälp av vänster/ höger. 4. Välj Keystone med hjälp av upp/ ned. Back 5. Baserat på den form bilden har på skärmen justerar du bilden så den blir rektangulär eller kvadratisk med hjälp av keystone-knapparna ( / upp, / vänster, / ned, / höger). 6. Stäng menyn och spara inställningarna genom att trycka två gånger* på MENU/back (meny/tillbaka) på projektorn eller fjärrkontrollen. *Första gången du trycker kommer du tillbaka till huvudmenyn och andra gången stängs skärmmenyn. Användning 47

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör...

Läs mer

PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok. Välkommen

PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok. Välkommen PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återskapas, överföras, återges,

Läs mer

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om eller lagras

Läs mer

MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Innehåll... 2 Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens

Läs mer

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, kopieras, lagras

Läs mer

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen SP920P Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller

Läs mer

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör... 10 Valfria

Läs mer

MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas

Läs mer

W1000+ Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1000+ Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1000+ Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen MW814ST digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller och

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion...8 Projektorns funktioner...8 Förpackningens innehåll...9 Standardtillbehör...

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen SP840 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W1060 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1060 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1060 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok

MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns

Läs mer

ViewSonic. PJD5111 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD5111 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD5111 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - Model No. : VS12440

Läs mer

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 10 Kontroller

Läs mer

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5152 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3473794

Din manual VIEWSONIC PJD5152 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3473794 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Användarhandbok

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Användarhandbok Projektor CP-DX250/CP-DX300 Användarhandbok Tack för att du köpte denna produkt. Vi vill be dig läsa den här användarhandboken innan du använder projektorn. Spara den för framtida behov. Innehåll Viktiga

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

SH910 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

SH910 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen SH910 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

TH682ST Digital projektor Användarhandbok

TH682ST Digital projektor Användarhandbok TH682ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok

TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MX660/MX615/MS614 digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MX660/MX615/MS614 digital projektor Användarhandbok. Välkommen MX660/MX615/MS614 digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok. Välkommen MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok

MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

SX914 Digital projektor Användarhandbok

SX914 Digital projektor Användarhandbok SX914 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

Digital projektor MW870UST. Användarhandbok

Digital projektor MW870UST. Användarhandbok Digital projektor MW870UST Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Digital projektor MX766/MW767/MX822ST. Användarhandbok

Digital projektor MX766/MW767/MX822ST. Användarhandbok Digital projektor MX766/MW767/MX822ST Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

GP30 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP30 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP30 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

W1070/W1080ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070/W1080ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070/W1080ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens

Läs mer

W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen

W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Översikt... 6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Användarhandbok PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Användarhandbok Modell Nr. VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Information om överensstämmelse FCC-uttalande Denna enhet uppfyller kraven enligt

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

SU964 Digital projektor Användarhandbok

SU964 Digital projektor Användarhandbok SU964 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7 Projektorns

Läs mer

W7000/W7000+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W7000/W7000+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W7000/W7000+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7

Läs mer

MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok

MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

W1300 Digital Projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1300 Digital Projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1300 Digital Projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Projektorns funktioner... 7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens effektiva

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

MX661 Digital Projektor Användarhandbok

MX661 Digital Projektor Användarhandbok MX661 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduction... 7 Projektorns egenskaper...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Placering av projektorn... 15 Välja en

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 SÄRSKILDA KOMMENTARER OM LCD-BILDSKÄRMAR...2 Paket innehåll...3 Installations instruktioner...3 Sätta ihop skärmen...3 Åter-förpacka skärmen...4 Justera tittande

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

Inkoppling av dator till projektor på Socialhögskolan

Inkoppling av dator till projektor på Socialhögskolan Inkoppling av dator till projektor på Socialhögskolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Edebalksalen och sal 22 Bärbar PC... 1 Stationär PC 3 Bärbar Mac. 4 Salarna 10, 11, 12, 14, 20, 21, 30, 31 och 32 Bärbar PC.

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

1 Förpackningen. Installationshandbok. LCD-färgskärm. Viktigt

1 Förpackningen. Installationshandbok. LCD-färgskärm. Viktigt Installationshandbok LCD-färgskärm Viktigt Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarmanualen som finns på CD-skivan noggrant så att du känner dig säker och får ett effektivt

Läs mer

Digital projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Användarhandbok

Digital projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Användarhandbok Digital projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523 Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns egenskaper...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Placering av projektorn...15

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok

Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen...

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen... Innehåll Förberedelser...2 Paketinnehåll...2 Installationsinstruktioner...3 Montering av bildskärm...3 Koppla ur bildskärmen...3 Granska vinkeljustering...3 Koppla...3 Slå på strömmen...4 Justera skärminställninar...5

Läs mer

SX912 Digitalni projektor Korisnički priručnik

SX912 Digitalni projektor Korisnički priručnik SX912 Digitalni projektor Korisnički priručnik Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

W1350 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1350 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1350 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Projektorns funktioner... 7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12 Placering

Läs mer

SH963 Digital projektor Användarhandbok

SH963 Digital projektor Användarhandbok SH963 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7 Projektorns

Läs mer

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide 1 Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. 2 Vad medföljer? Basstation Strömadapter till basstation Ethernet-kabel Magnetiska väggfästen Monteringsskruvar

Läs mer

SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP

SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP Specifikationer SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP Fysiska specifikationer Storlek 59,3 cm B 40,1 cm H 7,6 cm D 23 5/16 tum B 15 13/16 tum H 3 tum D Med det justerbara

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

W1500 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1500 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1500 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Standardtillbehör... 6 Valfria tillbehör... 6 Byta batterier

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning SE-1 021108 01210 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer