W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen"

Transkript

1 W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Välkommen

2 Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Översikt... 6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7 Projektorns funktioner...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10 Kontrollpanel...10 Fjärrkontroll...11 Installera projektorn Välja placering...12 Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden...13 Hur du avgör projektorns placering för en given skärmstorlek...13 Hur du avgör rekommenderad skärmstorlek för ett givet avstånd...13 Projektionsmått...14 Flytta projektorlinsen...16 Ansluta med videoutrustning Förberedelser...17 Ansluta HDMI-enheter...17 Ansluta komponentvideoenheter...18 Ansluta S-video eller videoenheter...18 Ansluta en dator...19 Använda projektorn Sätta på projektorn...20 Välja en ingångskälla...21 Finjustera bildstorlek och skärpa...21 Använda menyerna...22 Säkra projektorn...22 Använda ett säkerhetskabellås...22 Använda lösenordsfunktionen...23 Justera den projicerade bilden...25 Justera projiceringsvinkeln...25 Korrigera bildskevhet Använda lägena förinställning och användare...26 Finjustering av bildkvalitet...28 Kontroller av avancerad bildkvalitet..29 Välja bildförhållande...32 Användning vid hög höjd...34 Visa mer än en bildkälla samtidigt Anpassa projektorns menyvisning...36 Låsa kontrolltangenter...36 Stänga av projektorn...36 Skärmmenyer (OSD)...37 Ytterligare information...43 Skötsel...43 Information om lampan...44 Ta reda på lamptimmar Förlängt lampliv Tidpunkt för byte av lampa Byta lampa Indikatorer...48 Felsökning...49 Specifikationer...50 Information om garanti och copyright...54 Information om bestämmelser Innehåll

3 Tack för att du köpt denna videoprojektor med hög kvalitet från BenQ! Den har utformats för att ge dig en trivsam hemmabioupplevelse. För bästa resultat, läs igenom denna manual noggrant eftersom det är din guide genom kontrollmenyerna och hanteringen. Viktiga säkerhetsinstruktioner Projektorn är utformat och testad att uppfylla de senaste normerna för säkerhet för informationstekniska enheter. För att försäkra säkert bruk av denna produkt är det dock viktigt att följa de instruktioner som nämns i denna manual och som är märkta på produkten. 1. Läs den här handboken innan du använder projektorn. Förvara handboken på ett säkert ställe för framtida referens. 2. Placera alltid projektorn på en plan, horisontal yta vid användning. - Placera inte projektorn på en ostabil vagn, ställ eller bord då den kan falla och skadas; - Placera inte lättantändliga ämnen när projektorn; - Använd inte projektorn om den lutar mer än 10 grader åt vänster eller höger eller mer än 15 grader framåt eller bakåt. 4. Placera inte projektorn i någon av följande miljöer: - i trånga eller dåligt ventilerade utrymmen. Tillåt minst 50 cm fritt utrymme från väggar och fritt luftflöde runt projektorn; - platser där temperaturerna kan blir väldigt höga, såsom inuti en bil med alla fönster stängda; - platser med väldigt hög luftfuktighet, mycket damm eller cigarettrök kan förorena optiska komponenter, förkorta projektorns livslängd och göra skärmen mörk; 3. Förvara inte projektorn på högkant. Om du gör det kan den välta, vilket kan vålla kroppsskada eller andra skador. - platser nära brandlarm; - platser med en omgivande temperatur över 35 C/95 F; - platser som ligger högre än 1500 meter/ 4920 fot över havsnivå fot Viktiga säkerhetsinstruktioner 3

4 5. Blockera inte ventilationshålen när projektorn är igång (gäller även i standby-läge): - Täck inte över projektorn med något föremål; - Placera inte projektorn på en filt, sang eller annan mjuk yta. 9. Titta aldrig rakt in i projektorns lins medan den används. Din syn kan skadas. 6. I områden där nätspänningen varierar med ±10 volt bör du ansluta projektorn via en spänningsstabilisator, ett överspänningsskydd eller en enhet för strömförsörjning utan avbrott (UPS). 10. Du bör inte använda projektorlampan längre än angiven livslängd. Om du använder lampan längre än den angivna livslängden finns det en viss risk att den exploderar. 7. Kliv inte på projektorn och placera inte några föremål ovanpå den. 11. Lampan blir mycket varm när projektorn används. Låt projektorn kylas av under cirka 45 minuter innan du tar bort lampmonteringen för att byta lampa. 8. Placera inte vätska i närheten av projektorn. Garantin upphävs om du spiller vätska i projektorn. Om projektorn blir blöt drar du ut sladden ur vägguttaget och ringer till BenQ för att få den reparerad. 12. Med den här projektorn kan du visa omvända bilder för takmontering. Använd endast BenQ:s takmonteringssats för montering. 4 Viktiga säkerhetsinstruktioner

5 13. Försök aldrig byta lampmonteringen förrän projektorn har svalnat och du har dragit ut nätsladden ur vägguttaget. 14. Projektorn får endast lämnas in till en kvalificerad tekniker när den behöver servas eller repareras. 15. Försök inte plocka isär projektorn. På insidan finns högspänning som är livsfarlig om du råkar beröra ledande delar. Den enda komponent som kan servas av användaren är lampan som har en egen löstagbar lucka. Se sidan 45. Du får inte på några villkor lossa eller ta bort några andra höljen. Servicearbete får endast utföras av därtill kvalificerad servicepersonal. Fuktkondens Använd aldrig projektorn direkt efter att du flyttat den från en kall plats till en varm plats. När projektorn exponeras för en sådan temperaturförändring, kan fukt kondenseras på de kritiska inre delarna. För att förhindra projektorn från möjlig skada, ska den inte används på minst 2 timmar när det förekommer en plötslig temperaturförändring. Undvik flyktig vätska Använd inte flyktiga vätskor såsom insektsmedel eller en del typer av rengöringsmedel nära projektorn. Låt inte gummi- eller plastprodukter vidröra projektorn under en längre tid. De kommer att lämna märken på ytan. Se till att följa säkerhetsinstruktionerna för rengöringsprodukten om du gör rent med ett kemiskt behandlat tyg. Kassering Denna produkt innehåller följande material som är skadliga för människokroppen och miljön. Bly, som finns i lödmetall. Kvicksilver, som används i lampan. För att kassera produkten eller använda lampor, rådfråga din lokala miljömyndighet för regler. Meddelande Behåll originalförpackningen för eventuella framtida transporter. Om du måste packa ner din projektor efter användning, justerar du projektorlinsen till en lämplig position, sätter på linsdynan runt linsen och fäster samman linsdynan och projektordynan för att förhindra skada vid transportering. Viktiga säkerhetsinstruktioner 5

6 Översikt Förpackningens innehåll Packa försiktigt upp innehållet och kontrollera att nedanstående finns i förpackningen. Vissa artiklar finns eventuellt inte tillgängliga beroende på var du köpt den. Hör med inköpsstället. En del tillbehör kan variera från plats till plats. Garantisedeln medföljer bara i vissa områden. Du kan få mer information av din återförsäljare. Projektor Fjärrkontroll Batterier Komponentvideokabel Garantisedel Cd-skiva med användarhandbok Snabbstartsguide Nätsladd VGA-kabel 6 Översikt

7 Batterier till fjärrkontrollen 1. Öppna batteriluckan genom att vända fjärrkontrollen upp och ned, trycka ned luckan vid fingerförsänkningen och skjuta upp i pilens riktning som bilden visar. Luckan skjuts av. 2. Ta bort de gamla batterierna (om det satt några i) och sätt in två nya AAA-batterier. Lägg märke till batteripolerna, som det finns instruktioner för i botten av batterifacket. Positiv pol (+) ska kopplas till positiv och negativ pol (-) till negativ. 3. Sätt tillbaka luckan genom att rikta in den mot facket och skjuta tillbaka den i läge. När du hör ett klickljud sitter den på plats. Noteringar om hantering av batterier Blanda inte gamla och nya batterier och blanda inte olika sorters batterier. Låt aldrig fjärrkontrollen och batterierna ligga i varma eller fuktiga miljöer, som kök, badrum, bastu, solarium eller i stängda bilar. Släng de använda batterierna i enlighet med batteritillverkarens instruktioner och med lokala miljöoch återvinningsföreskrifter. Om du inte kommer att använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna för att förhindra batteriläckage som kan skada fjärrkontrollen. Manövrering av fjärrkontroll Se till att inget är placerat mellan fjärrkontrollen och de infraröda sensorerna (IR) på projektorn som kan hindra IR-strålen från fjärrkontrollen att nå projektorn. Den effektiva räckvidden för fjärrkontrollen är upp till 8 meter och vid en vinkel inom 45 grader på IR-strålen. Rikta alltid rakt mot projektorn, de flesta skärmar kommer dock att reflektera IR-strålen till projektorn. upp till 8 m Montera projektorn i taket Eftersom vi vill att du ska ha mycket nöje av din BenQ-projektor vill vi ta upp följande säkerhetsfråga för att undvika skada på personer och egendom. Om du tänker montera projektorn i taket rekommenderar vi starkt att du använder en takmonteringssats från BenQ och att du noga kontrollerar att den är ordentligt och säkert fastsatt. Om du använder en takmonteringssats av annat märke än BenQ finns det en risk att projektorn kan ramla ned från taket pga. olämplig fastsättning med fel mått eller skruvlängd. Du kan köpa en takmonteringssats av märket BenQ från samma handlare som sålde dig din BenQprojektor. BenQ rekommenderar även att du anskaffar ett separat kensingtonlås med säkerhetskabel och fäster det i fästet för kensingtonlås på projektorn och till takmonteringsfästets bottenplatta. Detta fungerar då även som en hållare för projektorn om den skulle lossna från takfästet. Översikt 7

8 Projektorns funktioner Helt HD-kompatibel Projektorn är kompatibel med formaten Standard Definition TV (SDTV) 480i, 480p, 576i, 576p och High Definition TV (HDTV) 720p, 1080i och 1080p med formatet 1080p som ger en äkta 1:1 bildåtergivning. Hög bildkvalitet Projektorn ger utmärkt bildkvalitet på grund av dess höga upplösning, utmärka hemmabioljusstyrka, mycket höga kontrastkvot, återgivning i livfull färg och rik gråskala. Hög ljusstyrka Projektorn har extremt hög ljusstyrka som möjliggör enastående bildkvalitet i omgivande ljusförhållanden och utklassar projektorer av standardtyp. Mycket hög kontrastkvot Denna projektor kontrollerar svartnivån dynamiskt för att uppnå extra hög kontrastkvot. Livfull färgåtergivning Denna projektor har ett färghjul i 6 segment för att producera verklighetstroget färgdjup och -skala som är ouppnåeligt med färghjul med färre segment. Rik gråskala När du tittar i mörka miljöer ger den automatiska gammakontrollen en utmärkt gråskala som avslöjar detaljer i skuggor och på natten eller mörka scener. Extra lågt brus Denna projektors unika kylsystem är utformat att förhindra onödigt brus från fläkten och är skattat till mindre än 32 db i normalt läge och låga 29 db i ekonomiläge. Intuitiv linsförskjutning Den intuitiva styrningen av linsförskjutningsspaken ger ökad flexibilitet vid installationen av projektorn. Brett utbud av ingångar och videoformat Projektorn stöder ett brett urval av ingångar för anslutning till din video och PC, inklusive komponentvideo, S-video och kompositvideo, samt dubbla HDMI-ingångar, PC och utgångsutlösare för anslutning till automatiserad skärm och system för omgivningsljus. ISF-certifierad kalibreringskontroll För att nå högre standard på prestandan, införlivar projektorn ISF NIGHT och ISF DAY på dess OSD-meny, vilka kräver professionell kalibreringsservice från auktoriserade ISF-installatörer. Kompatibel med Panamorph-linser Projektorn är kompatibel med Panamorph-linser som gör att du kan konvertera 16:9-projektorer till 2,35:1 bildförhållande. 8 Översikt

9 Projektorns utsida Framsida och övresida Kontrollpanel (se "Kontrollpanel" på sidan 10 för detaljer.) 2. Lamphölje 3. Främre IR-sensor 4. Ventilation (varmluftsutblås) 5. Projektorlins 6. Linsförskjutningsspak Baksida Se "Ansluta med videoutrustning" på sidan 17 för mer information om anslutning Vy av undersidan Anslutning för nätsladd 8. Bakre IR-sensor 9. HDMI-portar 10. Kompositvideoingång (RCA) 11. S-videoingång (mini-din med 4 stift) 12. USB-port 13. RS-232-kontrollport Används som gränssnitt mot en dator eller ett system för hembiostyrning/automatisering. 14. Likströmsuttag på 12 V Det används för att starta externa enheter som t.ex. en elektrisk skärm eller ljuskontroller. Kontakta din återförsäljare för information om hur du ansluter dessa enheter. 15. Komponentvideoingångar (RCA) giltiga videosignaler är Y/PB/PR eller Y/CB/CR 16. Insignalsuttag för RGB (dator)/ komponentvideo (YPbPr/YCbCr) 17. Kensingtonlås 18. Justerbara fötter 19. Takmonteringshål 18 Översikt 9

10 Kontroller och funktioner Kontrollpanel Fokusring Justerar den projicerade bildens skärpa. "Finjustera bildstorlek och skärpa" på sidan Zoomring Justerar storleken på projektorbilden. "Finjustera bildstorlek och skärpa" på sidan POWER (POWER-indikatorlampa) Tänds eller blinkar när projektorn är i gång. "Indikatorer" på sidan TEMP (TEMPeraturvarningslampa) Tänds eller blinkar om projektorn blir för varm. "Indikatorer" på sidan LAMP (LAMPindikator) Tänds eller blinkar när det är problem med projektorlampan. "Indikatorer" på sidan Mer information finns skriven bakom handtecknet. 6. Pilknappar/Keystoneknappar (vänster /, upp /, höger /, ner / ) Flyttar aktuell skärmvisningsmeny i samma riktning som den pil som trycks ner när skärmvisningsmenyn är aktiverad. Manuell korrigering av bildförvrängning som uppstår på grund av projiceringsvinkeln. "Använda menyerna" på sidan 22, "Korrigera bildskevhet" på sidan 25 II 7. STRÖM Utför samma åtgärder som POWER ON/OFF på fjärrkontrollen. Slå på projektorn eller sätt den i viloläge. "Sätta på projektorn" på sidan 20, "Stänga av projektorn" på sidan PRESET MODE Väljer sekventiellt en fördefinierad bildinställning som finns tillgänglig för varje insignal. "Välja förinställningsläge" på sidan SOURCE Utför samma åtgärd som knapparna för källval (COMP, VIDEO, S-VIDEO, HDMI1, HDMI2, PC) på fjärrkontrollen. Växlar sekventiellt genom ingångskällorna. "Välja en ingångskälla" på sidan EXIT Går tillbaka till föregående skärmmeny, avslutar och sparar eventuella ändringar som gjorts med hjälp av skärmmenyn. "Använda menyerna" på sidan ENTER Utför det menyalternativ som du har valt på skärmmenyn. 12. MENU Används för att av och på skärmmenyn. "Använda menyerna" på sidan Översikt

11 Fjärrkontroll POWER ON/OFF Slå på projektorn eller sätt den i viloläge. "Sätta på projektorn" på sidan 20, "Stänga av projektorn" på sidan Tangenter för källval (COMP, VIDEO, S-VIDEO, HDMI1, HDMI2, PC) Väljer en ingångskälla som ska visas. "Välja en ingångskälla" på sidan Knappar för bildförhållande (ANA, 4:3, LB, WIDE, REAL) Väljer det bildförhållande som ska användas för visning. "Välja bildförhållande" på sidan PRESET MODE Väljer sekventiellt en fördefinierad bildinställning som finns tillgänglig för varje insignal. "Välja förinställningsläge" på sidan MEMORY-knappar (USER 1, USER 2/ISF NIGHT, USER 3/ISF DAY och DEFAULT) Återställer bildinställningarna för den aktuella ingångskällan. "Ställa in läget Användare 1 /Användare 2 / Användare 3" på sidan Mer information finns skriven bakom handtecknet. 6. ENTER Utför det menyalternativ som du har valt på skärmmenyn. 7. Pilknappar/Keystoneknappar (vänster /, upp /, höger /, ner / ) Flyttar aktuell skärmvisningsmeny i samma riktning som den pil som trycks ner när skärmvisningsmenyn är aktiverad. Manuell korrigering av bildförvrängning som uppstår på grund av projiceringsvinkeln. "Använda menyerna" på sidan 22, "Korrigera bildskevhet" på sidan MENU Används för att av och på skärmmenyn. "Använda menyerna" på sidan EXIT Går tillbaka till föregående skärmmeny, avslutar och sparar eventuella ändringar som gjorts med hjälp av skärmmenyn. "Använda menyerna" på sidan Knappar för justering av bildkvalitet (BRIGHTNESS, CONTRAST, COLOR, TINT): Visar inställningsribban för justering av lämpliga värden av bildkvalitet. "Finjustering av bildkvalitet" på sidan Kontrollknappar i bildfönster (PIP, SIZE, POSITION, ACTIVE): Visar PIP-fönstren (picture in picture), växlar mellan huvudfönstret och underfönstret som ACTIVE och justerar storlek och position på aktuellt aktivt fönster med SIZE och POSITION. "Visa mer än en bildkälla samtidigt." på sidan TEST Visar testmönstret. "Testmönster" på sidan INFO Visar menyn Information. "Information meny" på sidan LIGHT Tänder bakgrundsljuset på fjärrkontrollen i cirka 10 sekunder. Om du trycker på någon annan knapp medan bakgrundsljuset är tänt hålls det tänt ytterligare 10 sekunder. Tryck på knappen igen om du vill släcka bakgrundsljuset. Översikt 11

12 Installera projektorn Välja placering Projektorn är utformad för att installeras på något av följande fyra sätt. Det är du själv eller storleken och formen på rummet som avgör vilken installation du väljer. Tänk på skärmens storlek och placering, var det finns ett lämpligt eluttag samt avståndet mellan projektorn och övrig utrustning. 1. På golvet, framför: Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn på t.ex. ett bord framför skärmen. Det här är den vanligaste placeringen, och den gör att det går snabbt att installera och plocka undan projektorn. 3. På golvet, bakom: Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn på t.ex. ett bord bakom skärmen. Då behöver du en särskild skärm för bakprojicering. *Ställ in På golvet, bakom efter att du har satt på projektorn. 2. I taket, framför: Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket framför skärmen. Om du vill fästa projektorn i taket kan du köpa en takmonteringssats från BenQ hos en återförsäljare. *Ställ in I taket, framför efter att du har satt på projektorn. 4. I taket, bakom: Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket, bakom skärmen. För den här installationen behöver du en särskild skärm för bakprojicering och en takmonteringssats från BenQ. *Ställ in I taket, bakom efter att du har satt på projektorn. *För att ställa in projektorposition: 1. Tryck MENU på projektorn eller fjärrkontrollen och tryck sedan på / tills Systeminställning-menyn markeras. Systeminställning Språk Välkomstskärm Projektorplacering BenQ På golvet, framför 2. Tryck på / för att markera Projektorplacering och tryck på / tills korrekt position är vald. Autoavstängning Viloläge Bakgrundsfärg Menyinställningar aktivera aktivera Blå Ingångskälla Automatisk källsökning på S-Video 12 Installera projektorn

13 Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden Storleken på den projicerade bilden påverkas av avståndet mellan projektorlinsen och skärmen, zoominställningen och videoformatet. Projektorn bör alltid placeras horisontalt (t.ex. platt på ett bord) och vinkelrätt (90 rät vinkel) mot skärmen. Detta förhindrar att bilden blir skev från vinklad projektion (eller projektion mot en vinklad yta). Om projektorn är monterad i taket, måste den monteras uppochner. Om projektorn flyttas längre bort från skärmen ökar den projekterade bildens storlek och den vertikala förskjutningen ökar också proportionerligt. När du avgör var du ska placera skärm och projektor måste du beakta både den projekterade bildstorleken och den vertikala förskjutningen, som är proportionerlig till projektionsavståndet. Denna projektor har en rörlig lins. Se "Flytta projektorlinsen" på sidan 16 för mer information. Du kan se diagram på sidan 14 och 15 för de vertikala avståndsvärdena i tabellen över storlekar som har mätts när linsen är helt förskjuten upp eller ner. Hur du avgör projektorns placering för en given skärmstorlek 1. Hur avgör du om din skärm har bildförhållandet 16:9 eller 4:3? 2. Gå till tabellen och hitta den skärmstorlek som ligger närmast din egen i den vänstra kolumnen med namnet "Skärmdimensioner". När du hittat ditt värde söker du till höger på samma rad och hittar motsvarande genomsnittliga avstånd till skärmen i kolumnen benämnd "Medel" Detta är projiceringsavståndet. 3. Välj projektorns exakta position baserat på skärmens position och den justerbara linsförskjutningen. Om du exempelvis har en 120-tums skärm med bildförhållandet 4:3 ska du titta i "Skärmens bildförhållande är 4:3 och den projicerade bilden är också 16:9". Det genomsnittliga projiceringsavståndet är 668 cm. Hur du avgör rekommenderad skärmstorlek för ett givet avstånd Du kan använda den här metoden om du har köpt projektorn och skulle vilja veta vilken skärmstorlek som skulle passa för ditt rum. Den maximala skärmstorleken begränsas av det fysiska utrymmet i rummet. 1. Hur avgör du om din skärm har bildförhållandet 16:9 eller 4:3? 2. Mät upp avståndet mellan projektorn och den plats du vill ha skärmen. Detta är projiceringsavståndet. 3. Titta i tabellen och hitta det närmast överensstämmande avståndet för medelavstånd till skärmen i kolumnen "Medel". Kontrollera att ditt uppmätta avstånd också är inom de minsta och maximala avstånden som är listade på medelavståndets vardera sida. 4. Använd det här värdet och titta till vänster på samma rad så hittar du motsvarande skärmdiagonal. Detta är den projicerade bildens storlek när projektorn är på det avståndet. Om du exempelvis har en skärm med bildförhållandet 16:9 och det uppmätta projiceringsavståndet är 4,5 m (450 cm) ska du titta i "Skärmens bildförhållande är 16:9 och den projicerade bilden är också 16:9". Den närmaste värdet i raden "Medel" är 455 cm. Om du tittar till höger på raden ser du att du behöver en skärm på 100 tum. Om du kontrollerar de minsta och maximala projiceringsavstånden i kolumnerna "Projiceringsavstånd <D> [cm]" på sidan 14 ser du att det uppmätta projiceringsavståndet på 4,5 meter passar även för skärmarna på 90 och 110 tum. Projektorn kan justeras (med zoomverktyget) till att visa olika skärmstorlekar på det projiceringsavståndet. Var medveten om att dessa olika skärmstorlekar har olika förskjutningsvärden. Installera projektorn 13

14 Om du placerar projektorn i en annan position (än den rekommenderade) måste du luta den uppåt eller nedåt för att centrera bilden på skärmen. I sådana situationer uppstår bildförvrängning. Korrigera förvrängningen med hjälp av keystone-funktionen. Se "Korrigera bildskevhet" på sidan 25 för mer information. Projektionsmått Installera en skärm med bildförhållandet 16:9 Installation på golvet Takmontering <A> <B> <F> <G> <A> <E> <B> <D> <C> <F>: Skärm <E> <D> <G>: Linsens mitt <C> <F>: Skärm <G> <F> <G>: Linsens mitt Skärmens bildförhållande är 16:9 och den projicerade bilden är också 16:9 Skärmdimensioner Projiceringsavstånd <D> [cm] Diagonalt <A> [tum (cm)] Höjd <B> [cm] Bredd <C> [cm] Min. avstånd (med max. zoom) Medel Max. avstånd (med min. zoom) Lägsta/högsta linsposition <E> [cm] 30 (76) ,7 40 (102) (127) (152) (178) (203) (229) (254) (279) (305) (330) (356) (381) (406) (432) (457) (483) (508) (635) (762) Siffrorna ovan är ungefärliga och kan skilja sig något från de verkliga mätvärdena. Endast rekommenderade skärmstorlekar är listade. Kontakta din återförsäljare för assistans om din skärmstorlek inte finns med i tabellen ovan. 14 Installera projektorn

15 Installera en skärm med bildförhållandet 4:3 Bilderna och tabellen nedan är för de användare som redan har skärmar med 4:3 bildförhållande eller avser att köpa sådana för att se projicerade bilder i förhållandet 16:9. Installation på golvet Takmontering <A> <B> <H> <F> <G> <A> <H> <E> <D> <G> <F>: Skärm <C> <E> <D> <G>: Linsens mitt <C> <F>: Skärm <F> <B> <G>: Linsens mitt Skärmens bildförhållande är 4:3 och den projicerade bilden är också 16:9 Skärmdimensioner Diagonalt <A> [tum (cm)] Höjd <B> [cm] Bredd <C> [cm] Projiceringsavstånd <D> [cm] Min. avstånd (med max. zoom) Medel Max. avstånd (med min. zoom) Lägsta/ högsta linsposition <E> [cm] Bildens höjd <H> [cm] 30 (76) , (102) , (127) , (152) , (178) , (203) , (229) , (254) , (279) , (305) , (330) , (356) , (381) , (406) , (432) , (457) , (483) , (508) , (635) , (762) ,9 343 Siffrorna ovan är ungefärliga och kan skilja sig något från de verkliga mätvärdena. Endast rekommenderade skärmstorlekar är listade. Kontakta din återförsäljare för assistans om din skärmstorlek inte finns med i tabellen ovan. Installera projektorn 15

16 Flytta projektorlinsen Kontrollen för linsförskjutning ger flexibilitet vid installation av din projektor. Den gör det möjligt att placera projektorn utanför skärmens mitt. Linsförskjutningen uttrycks som ett procenttal av den projicerade bildens höjd eller bredd. Den mäts som en förskjutning från den projicerade bildens vertikala eller horisontella mitt. Du kan använda spaken för att förskjuta projektionslinsen i valfri riktning inom det tillåtna området beroende på önskad bildposition. Använda linsförskjutningsspaken: 1. Vrid spaken moturs för att frigöra den. 2. Flytta spaken för att justera projiceringsbildens position. 3. Vrid spaken medurs för att låsa den. Vid fast skärmposition Projektor Skärm Placeringsområde Linsens mitt Vid fast projektorposition 100% 25% -25% -100% 41.3% 41.3% Dra inte åt spaken för hårt. Bildkvaliteten försämras inte av att justera linsförskjutningen. I sällsynta fall kan bilden bli förvrängd, se "Justera den projicerade bilden" på sidan 25 för mer information. 16 Installera projektorn

17 Ansluta med videoutrustning Du kan ansluta projektorn till alla sorters videoutrustning, t.ex. en videobandspelare, dvd-spelare, digital mottagare, kabel eller satellitdekoder, tv-spelkonsol eller digitalkamera. Du kan även ansluta den till en stationär eller bärbar dator eller ett Apple Macintosh-system. Det räcker om du kopplar projektorn till källenheten med ett av alternativen, men de olika alternativen har olika bildkvalitet. Den metod du väljer kommer antagligen att bero på möjligheten att matcha terminalerna på projektorn och videokällan enligt vad som beskrivs nedan: Uttagets namn Uttagets utseende Referens Bildkvalitet HDMI "Ansluta HDMI-enheter" på sidan 17 Bäst Komponentvideo COMPONENT "Ansluta komponentvideoenheter" på sidan 18 Bättre S-video "Ansluta S-video eller videoenheter" på sidan 18 God Video "Ansluta S-video eller videoenheter" på sidan 18 Normal PC (D-SUB) "Ansluta en dator" på sidan 19 Bättre PC Förberedelser När du ansluter en signalkälla till projektorn måste du se till att: 1. stänga av all utrustning innan du gör några anslutningar. 2. Använd endast rätt sorts kablar till respektive källa med lämplig kontakt. 3. Se till att alla kabelkontakter sitter ordentligt i utrustningsuttagen. Observera att alla kablar som visas i följande anslutningsdiagram inte levereras med projektorn (se "Förpackningens innehåll" på sidan 6 för information). De flesta kablar finns att köpa i butiker som säljer elektronikutrustning. Ansluta HDMI-enheter HDMI (High-Definition Multimedia Interface) har stöd för okomprimerad dataöverföring mellan kompatibla enheter, t.ex. DTV-mottagare, DVD-spelare och visningen sker med hjälp av en enda kabel. Den har en ren digital bild och rent ljud. Använd en HDMI-kabel när du gör anslutningar mellan projektorn och HDMI-enheter. HDMI-enhet: Dvd-spelare, digitalmottagare osv. Läs "HDMI-inställningar" på sidan 41 för att försäkra dig om att du väljer rätt sorts ingångskälla för HDMI-signalen. HDMI-kabel Ansluta med videoutrustning 17

18 Ansluta komponentvideoenheter Se till att matcha motsvarande färger mellan kablarna och terminalerna. Komponentvideokontakter av RCA-typ är avsedda för utgående anslutning till videovisningsenheter. Du bör också ansluta den separata ljudkabeln till en passande ljudförstärkare. AV-utrustning: Dvd-spelare, digitalmottagare osv. Från ljudingångskontakter Till ljudingångskontakter Komponentvideokabel Ansluta S-video eller videoenheter Du behöver bara ansluta antingen S-video- eller kompositvideokabeln från samma enhet, aldrig båda på samma gång. Du bör också ansluta den separata ljudkabeln till en passande ljudförstärkare. AV-utrustning Från ljudingångskontakter Till ljudingångskontakter S-videokabel eller Videokabel Om du redan har gjort en komponentvideoanslutning mellan projektorn och videokällan behöver du inte ansluta enheten med en S-video- eller kompositvideokabel eftersom det skulle utgöra en överflödig andra anslutning av sämre bildkvalitet. Du behöver bara ansluta med en kompositvideokabel om varken komponentvideo eller S-video finns på videokällan (t.ex. vissa analoga videokameror). Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. 18 Ansluta med videoutrustning

19 Ansluta en dator Ansluta projektorn till en dator med en VGA-kabel. Bärbar eller stationär dator Från ljudutgångskontakt Till ljudingångskontakter VGA-kabel En del bärbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar när de ansluts till en projektor. Vanligtvis kan du aktivera/avaktivera den externa skärmen med tangentkombinationen Fn + F3 eller CRT/LCD. Leta upp en funktionstangent med texten CRT/LCD eller en funktionstangent med en bildskärmssymbol på den bärbara datorn. Tryck samtidigt på Fn och funktionstangenten. Se din bärbara dators dokumentation för att ta reda på datorns tangentkombination. Ansluta med videoutrustning 19

20 Använda projektorn Förberedelser 1. Sätt i kontakten och sätt på all ansluten utrustning. 2. Om inte den medföljande elkabeln inte redan är isatt ska den sättas in i uttaget på baksidan av projektorn. 3. Sätt i elkabeln i ett eluttag och slå på väggströmbrytaren (i förekommande fall). Sätta på projektorn Följ stegen nedan. 1. Kontrollera att strömlampan lyser orange efter att strömmen har slagits på. 2. Tryck och håll nere POWER ON ( II ) på projektorn eller fjärrkontrollen för att sätta på projektorn. 3. Fläktarna börjar fungera och en startbild visas på skärmen under några sekunder medan den värms upp. Projektorn svarar inte på ytterligare kommandon medan den värms upp. 4. Om du får en uppmaning att ange ett lösenord använder du piltangenterna till att skriva ett sexsiffrigt lösenord. Se "Använda lösenordsfunktionen" på sidan 23 för mer information. 5. Sökning av källa kommer att visas på skärmen innan projektorn identifierar ingångskällan. Detta meddelande kommer att förbli på skärmen tills en giltig signal spåras. Se "Välja en ingångskälla" på sidan 21 för mer information. 6. Om den horisontella frekvensen på ingångskällan överstiger projektorns frekvensområde kommer meddelandet Ingen signal att visas på skärmen. Detta meddelande kommer vara kvar på skärmen tills du ändrar ingångskällan till en som stöds. 20 Använda projektorn

21 Välja en ingångskälla Projektorn kan anslutas till flera enheter samtidigt. När projektorn först sätts på kommer den att försöka återansluta med ingångskällan som användes när projektorn sist stängdes av. Att välja videokälla: Använda fjärrkontrollen eller projektorn Tryck på en av källknapparna på fjärrkontrollen, eller tryck på Källa på projektorn upprepade gånger tills önskad signal har valts. Använda skärmvisningsmenyn 1. Tryck MENU och tryck sedan / tills Systeminställning menyn är markerad. 2. Tryck på för att markera Ingångskälla och tryck på ENTER. Källvalsribban visas. 3. Tryck på / flera gånger tills önskad signal är vald och tryck på ENTER. När källan hittats visas information om den valda källan på skärmen i sekunder. Om det finns flera enheter anslutna till projektorn kan du gå tillbaka till källvalsribban igen för att söka efter andra signaler. Om du vill att projektorn söker efter signalerna automatiskt väljer du i Systeminställning > Automatisk källsökning menyn. Om du vill använda PIP-funktionen, se "Visa mer än en bildkälla samtidigt." på sidan 35 för mer information. Finjustera bildstorlek och skärpa Systeminställning Språk Välkomstskärm Projektorplacering Autoavstängning Viloläge Bakgrundsfärg Menyinställningar Ingångskälla Automatisk källsökning S-Video HDMI 1 HDMI 2 Video S-Video Komponent 1 Komponent 2 PC BenQ På golvet, framför aktivera aktivera Blå ENTER EXIT Tillb. OBS! Vid automatisk sökning efter en giltig ingångskälla söker projektorn igenom tillgängliga signaler i ordning uppifrån och ned som visas på fältet för val av källa. 1. Ställ in den storlek som du vill ha på den projicerade bilden med hjälp av zoomningsringen. 2. Ställ in bilden genom att vrida på fokusringen. Använda projektorn 21

22 Använda menyerna Projektorn är utrustad med flerspråkiga skärmmenyer för inställning och justering. Nedan visas en översikt av skärmmenyn. Ikon på huvudmenyn Huvudmeny Bild enkel Markering Bildläge Läs in inställningar från Bio Undermeny Ljusstyrka Kontrast Färg Status Färgton 0 Skärpa + 3 Aktuell ingångskälla Återställ bildinställningar Byt namn på användarläget S-Video EXIT Tillb. Gå tillbaka till föregående sida eller avsluta genom att trycka på EXIT. Ställ in skärmvisningsmenyn till önskat språk innan du börjar använda skärmvisningsmenyerna. 1. Öppna skärmmenyn genom att trycka på MENU på projektorn eller fjärrkontrollen. 3. Tryck på för att markera Språk och tryck på / för att välja önskat språk. Bild enkel Systeminställning Bildläge Bio Språk Läs in inställningar från Ljusstyrka + 50 Kontrast + 50 Färg + 50 Färgton 0 Skärpa + 3 Återställ bildinställningar Byt namn på användarläget Välkomstskärm Projektorplacering Autoavstängning Viloläge Bakgrundsfärg Menyinställningar Ingångskälla Automatisk källsökning BenQ På golvet, framför aktivera aktivera Blå på S-Video 2. Använd / för att markera menyn Systeminställning. Systeminställning Språk Välkomstskärm Projektorplacering Autoavstängning Viloläge Bakgrundsfärg Menyinställningar Ingångskälla Automatisk källsökning BenQ På golvet, framför aktivera aktivera Blå på S-Video 4. Tryck på MENU en gång eller EXIT två gånger* på projektorn eller fjärrkontrollen för att lämna och spara inställningarna. *Första tryckningen tar dig tillbaka till huvudmenyn och den andra stänger skärmmenyn. EXIT Tillb. S-Video EXIT Tillb. Säkra projektorn Använda ett säkerhetskabellås Projektorn måste installeras på en säker plats för att undvika att den stjäls. Om inte kan du köpa ett lås, t.ex. ett Kensingtonlås, för att säkra projektorn. Lokalisera öppningen för Kensingtonlås som finns på projektorn. Se punkt 17 på sidan 9 för information. En Kensington säkerhetskabel är vanligtvis en kombination av nyckel/nycklar och lås. En bruksanvisning ingår i dokumentationen som medföljer låset. 22 Använda projektorn

23 Använda lösenordsfunktionen säkerhetsskäl och för att förhindra olovlig användning finns det möjlighet att ställa in ett lösenord för projektorn. Du kan ange lösenordet på skärmmenyn. När lösenordet är inställt och funktionen aktiverad är projektorn lösenordsskyddad. Användare som inte vet det rätta lösenordet kan inte använda projektorn. Om du aktiverar lösenordsfunktionen och sedan glömmer bort lösenordet går det inte att använda projektorn. Skriv ut den här handboken (om du inte har den utskriven) och skriv ned lösenordet i handboken. Förvara sedan handboken på ett särskilt ställe om du skulle behöva den. Ställa in ett lösenord Om du ställer in ett lösenord och aktiverar det måste du ange det varje gång du sätter på projektorn. I annat fall går det inte att använda projektorn. 1. Tryck MENU på projektorn eller fjärrkontrollen och tryck sedan på / tills ancerade inställningar-menyn markeras. 2. Tryck på för att markera Lösenord och tryck på ENTER. Sidan Lösenord visas. 3. Markera Lösenord och tryck på / för att välja. Sidan Ange lösenord visas. 4. Såsom bilden anger, representerar de fyra piltangenterna (,,, ) 4 siffror (1, 2, 3, 4). Enligt det lösenord du vill ställa in, trycker du på piltangenterna på fjärrkontrollen eller projektorn för att ange sex siffror som lösenord. Om funktionen används för första gången anger du projektorns standardlösenord (1, 1, 1, 1, 1, 1) genom att trycka på pilknappen sex gånger. När du har angett lösenordet visas sidan Lösenord igen. VIKTIGT! De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Skriv upp lösenordet här i handboken i förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle glömma det. Lösenord: ancerade inställningar Lampinställningar HDMI-inställningar Dataöverföringshastighet Testmönster Höghöjdsläge på Lösenord ENTER Knapplås Återst. alla inst. ISF S-Video Lösenord Lösenord Ändra lösenord Ange lösenord 5. För att gå ur skärmmenyn trycker du på MENU. EXIT Radera Om du glömmer bort lösenordet Om lösenordsfunktionen är aktiverad kommer en uppmaning om att ange det sexsiffriga lösenordet att visas varje gång du sätter på projektorn. Om du anger fel lösenord visas ett meddelande om fel lösenord (se bilden till höger) i tre sekunder följt av meddelandet Ange lösenord. Du kan försöka igen genom att ange ett nytt sexsiffrigt lösenord. Om du inte skrev upp lösenordet i handboken och inte kan komma ihåg det kan du återställa lösenordet. Se "Procedur för återställning av lösenordet" på sidan 24 för mer information. Om du anger ett felaktigt lösenord fem gånger i följd stängs projektorn automatiskt av efter en liten stund. Lösenordsfel Försök igen. Använda projektorn 23

24 Procedur för återställning av lösenordet 1. Försäkra dig om att sidan Ange lösenord visas på skärmen. Håll ned PRESET MODE på projektorn eller fjärrkontrollen i tre sekunder. Projektorn kommer att visa ett kodat nummer på skärmen. 2. Skriv ned numret och stäng av projektorn. 3. Be om hjälp att avkoda numret på ditt lokala BenQ-servicecenter. Du kan bli ombedd att visa upp köpekvittot på projektorn som bevis på att det är du som är ägaren. Återställa lösenord Skriv ned återställningskoden, och kontakta BenQs kundtjänst. Återställningskod: EXIT Tillb. Ändra lösenordet 1. Tryck MENU på projektorn eller fjärrkontrollen och tryck sedan på / tills ancerade inställningar-menyn markeras. 2. Tryck på / för att markera Lösenord och tryck på ENTER. Sidan Lösenord visas. 3. Markera Ändra lösenord och tryck på ENTER. Sidan Ange aktuellt lösenord visas. 4. Ange det gamla lösenordet. Om lösenordet är korrekt, visas meddelandet "Ange nytt lösenord". Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord i tre sekunder följt av meddelandet "Ange aktuellt lösenord" och du kan försöka igen. Du kan antingen trycka på MENU för at avbryta ändringen eller försöka med ett annat lösenord. 5. Ange ett nytt lösenord. VIKTIGT! De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Skriv upp lösenordet här i handboken i förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle glömma det. Lösenord: Förvara handboken på ett säkert ställe. 6. Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen. 7. Nu har du angett ett nytt lösenord för projektorn. Kom ihåg att ange det nya lösenordet nästa gång du startar projektorn. 8. För att gå ur skärmmenyn trycker du på MENU. aktivera lösenordsfunktionen För att inaktivera lösenordskyddet går du tillbaka till menyn ancerade inställningar > Lösenord > Lösenord. Markera Lösenord och välj Pa genom att trycka på /. Meddelandet "Ange lösenord" visas. Ange det aktuella lösenordet. Lösenord Lösenord Ändra lösenord på Om lösenordet stämmer visas sidan Lösenord igen och "på" visas i raden för Lösenord. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du sätter på projektorn. Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord i tre sekunder följt av meddelandet "Ange lösenord" och du kan försöka igen. Du kan antingen trycka på MENU för at avbryta ändringen eller försöka med ett annat lösenord. Även om du avaktiverar lösenordsfunktionen bör du ha det gamla lösenordet tillgängligt om du skulle behöva aktivera lösenordsfunktionen igen genom att ange det gamla lösenordet. 24 Använda projektorn

25 Justera den projicerade bilden Justera projiceringsvinkeln Det finns fyra justeringsfötter undertill på projektorn. Dessa kan användas om du måste ändra projiceringsvinkeln. Skruva foten in eller ut efter behov för att rikta in och stabilisera projiceringsvinkeln. Om skärmen och projektorn inte är vinkelräta mot varandra blir den projicerade bilden vertikalt trapetsoid. Information om hur du åtgärdar detta problem finns i "Korrigera bildskevhet" på sidan 25. Korrigera bildskevhet Keystone-förvrängning inträffar när projektorn inte är vinkelrät mot skärmen och uppträder där den projicerade bilden visas som en trapetsoid form som något av följande: Två parallella sidor (vänster och höger eller överkant och nederkant) men en sida av bilden är märkbart bredare än den andra. Inga parallella sidor. Korrigera bildens form med hjälp av följande anvisningar. 1. Justera projiceringsvinkeln. Placera projektorn mitt framför skärmens mitt med mitten av objektivet i nivå med skärmen. 2. Om bilden fortfarande är förvrängd eller om projektorn inte kan placeras såsom beskrivits ovan, måste du korrigera bilden manuellt. Använda fjärrkontrollen eller projektorn i. Tryck på en av pilknapparna/keystone-knapparna på fjärrkontrollen eller projektorn (vänster / upp /, höger /, ned / ) för att visa sidan Keystone. ii. Se stegen iv nedan för vidare hantering. Använda skärmvisningsmenyn i. Tryck MENU och tryck sedan / tills Visning menyn är markerad. ii. Tryck på för att markera Keystone och tryck på ENTER. Sidan Keystone visas. iii. Markera 2D-keystone och tryck på ENTER. Korrigeringssidan för keystone visas. iv. Tryck på den tangent vars keystone-ikon har motsatt form jämfört med den projicerade bilden. Fortsätt trycka på samma tangent eller tryck på andra tangenter tills du är nöjd med formen. Värdena längst ned på sidan ändras när du trycker på knapparna. När du efter flera knapptryckningar når de största eller minsta värdena avbryts justeringen av bildens form. Du kan inte justera bilden mer i den riktningen. Visning Bildförhållande Keystone Position Justering av överskanning PIP Tuning dator och komponent S-Video Keystone 2D-keystone Keystone 0 Anamorfisk ENTER ENTER Två parallella sidor Tryck på /. Inga parallella sidor Tryck på /. 1 0 Tryck på /. Tryck på /. Använda projektorn 25

26 Använda lägena förinställning och användare Välja förinställningsläge Projektorn kommer med ett flertal fabriksinställda bildlägen så du kan välja ett som passar ditt rum och typ av videokälla. För att välja ett bildläge som passar dina behov: Använd fjärrkontrollen 1. Tryck upprepade gånger på PRESET MODE eller USER 1, USER 2/ISF NIGHT, USER 3/ISF DAY, DEFAULT på fjärrkontrollen eller på PRESET MODE på projektorn tills önskat läge har valts. Använda skärmvisningsmenyn 1. Tryck MENU och tryck sedan / tills Bild enkel menyn är markerad. 2. Tryck på för att markera Bildläge. 3. Tryck på / tills önskat läge har valts. Dessa lägen består av förinställda värden som passar olika projiceringssituationer enligt vad som beskrivs nedan: S-Video Bio: Den väl balanserade färgmättnaden och kontrasten i kombination med låg ljusstyrka är bäst lämpad för att se på filmer i en helt mörklagd miljö (som i en biosalong). Dynamiskt: Maximerar den projicerade bildens ljusstyrka. Den här inställningen passar omgivningar där extra hög ljusstyrka krävs, t.ex. när man använder projektorn i väl upplysta rum. Standard: Den är något ljusare än Bio och är lämplig för miljöer med begränsad belysning. Användare 1 /Användare 2 /Användare 3 : Kommer ihåg anpassade inställningar. Se "Ställa in läget Användare 1 /Användare 2 /Användare 3" på sidan 27 för mer information. Finjustera valt bildläge Bild enkel Bildläge Läs in inställningar från Ljusstyrka +50 Kontrast +50 Färg +50 Färgton 0 Skärpa + 3 Återställ bildinställningar Byt namn på användarläget De fördefinierade bildlägesinställningarna kan ändras via de tillgängliga föremålen som visas i menyerna Bild enkel och Bild avancerad. För att finjustera bildläget: 1. Tryck MENU och tryck sedan / tills menyn Bild enkel eller Bild avancerad är markerad. 2. Tryck på för att markera den post du vill justera och tryck på / för att ställa in önskat värde. Ditt val lagras automatiskt i projektorn och associeras med denna ingångskälla. Se "Finjustering av bildkvalitet" på sidan 28 och "Kontroller av avancerad bildkvalitet" på sidan 29 för mer information. Varje gång du ändrar bildläge, ändrar även projektorn inställningen till den som senast ställts in för detta speciella bildläge på denna speciella ingång. Om du ändrar ingångskälla, kommer senast använda bildläge och inställningar för denna ingång och upplösning lagras. Bio 26 Använda projektorn

27 Ställa in läget Användare 1 /Användare 2 /Användare 3 Du kan välja mellan tre användardefinierade lägen om de aktuella bildlägena inte motsvarar dina behov. Du kan använda ett av bildlägena (utom det valda användarläget) som en startpunk och anpassa inställningarna. 1. I menyn Bild enkel markerar du Bildläge och trycker / för att välja läget Användare 1, Användare 2, eller Användare Tryck för att markera Läs in inställningar från. Denna funktion är endast tillgänglig när läget Användare 1, Användare 2, eller Användare 3 väljs i Bildläge posten undermeny. 3. Tryck ENTER för att visa sidan Läs in inställningar från. 4. Tryck för att markera ett bildläge som är närmast det du vill ha och tryck ENTER och EXIT. 5. Tryck för att välja en undermenypost som ska ändras och justera värdet med /. Se "Finjustering av bildkvalitet" på sidan 28 och "Kontroller av avancerad bildkvalitet" på sidan 29 för mer information. 6. När alla inställningar har gjorts trycker du MENU för att spara och lämna inställningarna. Bild enkel Bildläge Läs in inställningar från Ljusstyrka +50 Kontrast +50 Färg +50 Färgton 0 Skärpa + 3 Återställ bildinställningar Byt namn på användarläget S-Video Läs in inställningar från Bio Läge Dynamiskt Läge Standard Läge Användare 1 Användare 2 Användare 3 Användare 1 ENTER ENTER Döpa om användarlägen Du kan ändra Användare 1, Användare 2 och Användare 3 till namn som är lätta att känna igen och förstå för de som använder denna projektor. Det nya namnet kan vara upp till 12 tecken inklusive engelska bokstäver (A-Z, a-z), siffror (0-9) och mellanrum (_). För att döpa om användalägen: 1. I menyn Bild enkel markerar du Byt namn på användarläget och trycker på ENTER för att visa sidan Byt namn på användarläget. 2. Tryck / för att markera den post du vill döpa om och tryck ENTER. Den första bokstaven kommer att markeras med en vit ruta. 3. Tryck / för att välja det första tecknet. 4. Tryck för att flytta tills det nya namnet är inställt och tryck på ENTER för att bekräfta. 5. Repetera stegen 2-4 om du vill ändra de andra namnen. Ställa om bildläget Alla justeringarna som du gjort i menyerna Bild enkel och Bild avancerad kan återställas till fabriksinställningar med ett tangenttryck på markerningen av Återst. För att återställa bildläget till förinställda fabriksvärden: 1. I menyn Bild enkel marekrar du Bildläge och trycker / för att välja det bildläge (inklusive Användare 1, Användare 2, eller Användare 3 ) som du vill återställa. 2. Tryck för att markera Återställ bildinställningar och tryck ENTER. Bekräftelsemeddelandet visas. 3. Tryck / för att markera Återst och tryck ENTER. Bildläget kommer att återgå till de förinställda fabriksinställningarna. 4. Repetera stegen 1-3 om du vill återställa andra bildlägen. Bland inte ihop funktionen Återställ bildinställningar här med Återst. alla inst. i menyn ancerade inställningar. Funktionen Återst. alla inst. återställer de flesta inställningarna till fabriksinställningar över hela systemet. Se "Återst. alla inst." på sidan 42 för mer information. Använda projektorn 27

28 Finjustering av bildkvalitet Oavsett vilket bildläge du har valt, kan du finjustera dess inställningar att passa alla presentationssyften. Dessa justeringar kommer att sparas i förinställningsläget du befinner dig vid när du går ur skärmvisningsmenyn. Justera Ljusstyrka Markera Ljusstyrka i menyn Bild enkel och justera värdena genom att trycka på / på projektorn eller fjärrkontrollen. Ju högre värdet är, desto ljusare blir bilden. Ju lägre värdet är, desto mörkare blir bilden. Justera kontrollen så att svarta områden i bilden ser svarta ut och så att du kan se detaljer i de mörka områdena. Justera Kontrast Markera Kontrast i menyn Bild enkel och justera värdena genom att trycka på / på projektorn eller fjärrkontrollen. Ju högre värdet är, desto större blir kontrasten. Använd den här inställningen till att ställa in de vita nyanserna, men gör det efter att du har justerat Ljusstyrka efter din källa och omgivning. Justera Färg Markera Färg i menyn Bild enkel och justera värdena genom att trycka på / på projektorn eller fjärrkontrollen. Med en lägre inställning blir färgerna mindre mättade och med det lägsta värdet blir bilden svartvit. Om inställningen är för hög blir färgerna i bilden för intensiva och bilden ser orealistisk ut. Justera Färgton Markera Färgton och justera värdena genom att trycka på / på projektorn eller fjärrkontrollen. Ju högre värdet är, desto rödare blir bilden. Ju lägre värdet är, desto grönare blir bilden Denna funktion är inte tillgänglig när Bildläge är inställd på ISF Night eller ISF Day. Justera Skärpa Markera Skärpa och justera värdena genom att trycka på / på projektorn eller fjärrkontrollen. Ju högre värdet är, desto skarpare blir bilden. Ju lägre värde, desto mjukare blir bilden Funktionerna Ljusstyrka, Färg, Kontrast, Färgton kan också kommas åt genom att trycka på BRIGHTNESS, COLOR, CONTRAST, TINT på fjärrkontrollen för att visa justeringsribban och sedan kan du trycka på / för att justera värdena. 28 Använda projektorn

29 Kontroller av avancerad bildkvalitet Det finns fler avancerad funktioner i menyn Bild avancerad som du kan justera enligt dina önskemål. För att spara inställningarna trycker du på MENU för att gå ur skärmvisningsmenyn. Inställning Svartnivå Markera Svartnivå och tryck på / på fjärrkontrollen för att välja 0 IRE eller 7.5 IRE. Videosignalen i gråskala mäts i IRE-enheter. I vissa områden som har NTSC TV-standarden mäts gråskalan från 7.5 IRE (svart) till 100 IRE (vitt). I andra områden som har PAL-utrustning eller japansk NTSCstandard mäts gråskalan från 0 IRE (svart) till 100 IRE (vitt). Vi rekommenderar att du kontrollerar om ingångskällan är 0 IRE eller 7.5 IRE och väljer därefter. Kontrollera bildklarhet Du kan få bilder som är statiska eller med störningar projicerade. För att få bättre bildkvalitet: 1. Markera Skärpekontroll och tryck på ENTER på projektorn eller fjärrkontrollen för att visa sidan Skärpekontroll. 2. Tryck på / för att välja den post du vill justera och tryck på / för att ställa in önskat värde. Brusreducering: Reducerar elektrisk bildstörning orsakad av olika mediaspelare. Ju högre inställning, desto mindre brus. Detaljförbättring: Skärper bilden. Ju högre inställning, desto detaljrikare blir bilden. Lumaöverföring (Förbättring av luminansöverföring): Förbättrar bildens ljusstyrka. Ju högre inställning, desto tydligare blir effekten. Kromaöverföring (Förbättring av kromaöverföring): Gör bilden mindre suddig. Ju högre inställning, desto tydligare blir effekten. Bild avancerad Svartnivå 0 IRE Skärpekontroll Färgtemperatur Normal Finjust. av färgtemperatur, användare_ Val av gamma 2.4 Brilliant Color Färghantering Film Mode 3D Comb Filter Dynamic Black S-Video Bild avancerad Svartnivå 0 IRE Skärpekontroll ENTER Färgtemperatur Normal Finjust. av färgtemperatur, användare_ Val av gamma 2.4 Brilliant Color Färghantering Film Mode 3D Comb Filter Dynamic Black S-Video Skärpekontroll Brusreducering Detaljförbättring Lumaöverföring Kromaöverföring Välja färgtemperatur* Markera Färgtemperatur och välj en föredragen inställning genom att trycka på / på projektorn eller fjärrkontrollen. Det finns flera möjliga inställningar för färgtemperatur. Bild avancerad Svartnivå 0 IRE Skärpekontroll Färgtemperatur Normal Finjust. av färgtemperatur, användare_ Val av gamma 2.4 Brilliant Color 1. Inbyggd lampa: Med lampans ursprungliga färgtemperatur och högre Färghantering Film Mode ljusstyrka. Denna inställning är lämplig för miljöer där hög ljusstyrka 3D Comb Filter Dynamic Black krävs, såsom vid projicering av bilder i ljusa rum. S-Video 2. Varm:Ger en rödaktig bild. 3. Normal:Bibehåller normala nyanser för vit. 4. Kall:Ger en blåaktig bild. 5. Användare 1/Användare 2/Användare 3: Kommer ihåg inställningarna som anpassats i menyn Finjust. av färgtemperatur, användare_. Se "Ställa in önskad färgtemperatur" på sidan 30 för mer information. *Om färgtemperaturer: Det finns många olika toner som av olika anledningar benämns som "vita". En vanlig benämning för vita nyanser är "färgtemperatur". En vit nyans med låg färgtemperatur blir rödaktig. En vit nyans med hög färgtemperatur ser ut att ha mera blått i sig. Använda projektorn 29

30 Ställa in önskad färgtemperatur Att ställa in en föredragen färgtemperatur: 1. Markera Färgtemperatur och välj Användare 1, Användare 2, eller Användare 3 genom att trycka på / på projektorn eller fjärrkontrollen. 2. Tryck på för att markera Finjust. av färgtemperatur, användare_ och tryck på ENTER. Sidan Finjust. av färgtemperatur, användare_ visas. Finjust. av färgtemperatur, användare1 Röd gain +50 Grön gain +50 Blå gain +50 Röd-förskjutning +50 Grön-förskjutning +50 Blå-förskjutning +50 Menynamnet "Användare_" hör till inställningen som valts i Färgtemperatur. 3. Tryck på / för att markera posten du vill ändra och justera värdena genom att trycka på /. Röd gain/grön gain/blå gain: Justerar kontrastnivån av rött, grönt och blått. Röd-förskjutning/Grön-förskjutning/Blå-förskjutning: Justerar ljusstyrkan av rött, grönt och blått. 4. För att spara och lämna inställningarna, trycker du på MENU en gång eller EXIT två gånger. Välja en gammainställning Markera Val av gamma och välj en föredragen inställning genom att trycka på / på projektorn eller fjärrkontrollen. Gamma avser relationen mellan ingångsgälla och bildens ljusstyrka. Gamma 1.6/1.8/2.0/BenQ1/BenQ2 Välj dessa värden enligt dina önskemål. Gamma 2.2 Ökar den genomsnittliga ljusstyrkan på bilden. Bäst för en upplyst miljö, mötesrum eller familjerum. Gamma 2.4/2.5 Bäst för att titta på filmer i en mörk miljö. Gamma 2.6/2.8 Bäst för visning av filmer som mest består av mörka scener. Bild avancerad Svartnivå 0 IRE Skärpekontroll Färgtemperatur Normal Finjust. av färgtemperatur, användare_ Val av gamma 2.4 Brilliant Color Färghantering Film Mode 3D Comb Filter Dynamic Black S-Video Hög ljusstyrka Låg kontrast Låg ljusstyrka Hög kontrast Justera Brilliant Color Denna funktion använder sig av en ny färgberedningsalgoritm och förbättringar i systemnivå för att möjliggöra högre ljusstyrka vid visning av verkligare, mer vibrerande färger i bilden. När den är inställd på "på", inaktiveras Brilliant Color. Bild avancerad Svartnivå 0 IRE Skärpekontroll Färgtemperatur Normal Finjust. av färgtemperatur, användare_ Val av gamma 2.4 Brilliant Color Färghantering Film Mode 3D Comb Filter Dynamic Black S-Video 30 Använda projektorn

31 Färghantering I de flesta installationssituationer är inte färghantering nödvändig, t.ex. i klassrum, sammanträdesrum eller sällskapsrum där ljuset förblir tänt, eller där det kommer in dagsljus genom fönstren. Färghantering bör endast användas vid permanenta installationer med styrda ljusnivåer, t.ex. i styrelserum, föreläsningssalar eller hemmabioanläggningar. Med färghantering kan du finjustera så att färgåtergivningen blir tydligare. Riktig färghantering kan endast uppnås vid kontrollerade och återgivningsbara visningsförhållanden. Du måste använda en kulörmätare och ange ett antal passande källbilder för att mäta färgåtergivningen. Dessa verktyg medföljer inte projektorn, men återförsäljaren av projektorn eller en kvalificerad installatör bör kunna hjälpa dig. Färghantering ger sex uppsättningar (RGBCMY) av färger som kan justeras till favoritfärger. När du ska välja färg kan du oberoende justera dess färgintervall och mättnad enligt önskemål. För att justera och lagra inställningarna: 1. I menyn Bild avancerad markerar du Färghantering och trycker på ENTER. Sidan Färghantering visas. 2. Markera Färg att justera och tryck på / för att välja en färg bland Röd, Gul, Grön, Cyan, Blå och Magenta. 3. Tryck på för att markera Intervall och tryck på / för att välja det färgintervall som du vill justera. Ju större intervall, desto fler proportioner av dess två angränsande färger innehåller färgen. Se bilden till höger för information om hur färgerna relaterar till varandra. Om du till exempel väljer Röd och ställer in dess intervall till 0, väljs endast ren röd. Genom att öka dess intervall kommer både den röda färgen angränsande till gult och till magenta inkluderas. Tryck på för att markera Mättnad och justera färgmättnaden genom att trycka på /. Om du väljer Röd och ställer in dess intervall till 0, kommer endast mättnaden av ren röd att påverkas. Mättnad är mängden av denna färg i en videobild. Lägre inställningar ger mindre mättade färger; en inställning på 0 tar helt bort färgen från bilden. Om mättnaden är för hög, kommer denna färg att bli dominant och orealistisk. 4. För att spara och lämna inställningarna, trycker du på MENU en gång eller EXIT två gånger. Inställning Film Mode Den här funktionen hjälper till att förbättra bildkvaliteten när du projicerar videobilden från en dvd-skiva med film. Bild avancerad Svartnivå Skärpekontroll Färgtemperatur Finjust. av färgtemperatur, användare_ Val av gamma Brilliant Color Färghantering Film Mode 3D Comb Filter Dynamic Black S-Video Färghantering Färg att justera Intervall Mättnad Röd Magenta Gul Blå Cyan Bild avancerad Svartnivå Skärpekontroll Färgtemperatur Finjust. av färgtemperatur, användare_ Val av gamma Brilliant Color Färghantering Film Mode 3D Comb Filter Dynamic Black 0 IRE Normal 2.4 ENTER Magenta Grön 0 IRE Normal 2.4 S-Video Använda projektorn 31

32 Inställning 3D Comb Filter Den här funktionen skiljer på kompositsignalen till signalerna Y (ljusstyrka) och C (färg) och kan hjälpa till att ge klarare och skarpare bilder med korrekta färger. Den här funktionen är bara tillgänglig när en Videosignal är vald. Välja bildförhållande Bild avancerad Svartnivå 0 IRE Skärpekontroll Färgtemperatur Normal Finjust. av färgtemperatur, användare_ Val av gamma 2.4 Brilliant Color Färghantering Film Mode 3D Comb Filter Dynamic Black S-Video Bildförhållandet är förhållandet mellan bildbredd och bildhöjd. Digital-TV har normalt förhållandet 16:9 som är standarden för denna projektor, och de flesta analoga TV-signaler och DVD har förhållandet 4:3. Eftersom digitala signaler blir allt vanligare kan digitala visningsenheter som den här projektorn dynamiskt sträcka ut och skalförändra bilden till ett annat förhållande än det som kommer från indatakällan. Bilder kan sträckas ut linjärt så att hela bilden sträcks ut jämnt eller icke-linjärt, vilket gör bilden skev. För att ändra det projicerade bildförhållandet (oavsett vilken bildkvot källan har): Använd fjärrkontrollen Tryck på en av knapparna för bildförhållande för att anpassa det till formatet på videosignalen och skärmens tillgängliga inställningar. Använda skärmvisningsmenyn 1. Tryck MENU och tryck sedan / tills Visning menyn är markerad. 2. Tryck på för att markera Bildförhållande. 3. Tryck på / för att välja det bildförhållande som passar för videoinsignalens format och dina visningskrav. Om bildförhållandet Visning Bildförhållande Keystone Position Justering av överskanning 0 PIP Tuning dator och komponent Anamorfisk 1. Anamorfisk (ANA): Anpassar en bild så att den visas i mitten av skärmen med bildförhållandet 16:9. Med inställningen sträcks bilden ut och ändrar storlek linjärt förutom att de vertikala och horisontala dimensionerna behandlas oberoende. Källbildens höjd sträcks ut tills den når full höjd och dess bredd sträcks ut tills den når full bredd. Detta kan förändra projektionsförhållandet beroende på källbildens ursprungliga förhållande. Anamorfisk passar bäst för bilder som redan har bildförhållandet 16:9, exempelvis högupplöst TV (HDTV), eftersom bilden då visas utan förändring av bildförhållandet. 2. 4:3: Anpassar en bild så att den visas i mitten av skärmen med bildförhållandet 4:3. Det här passar bäst för bilder i 4:3-format, till exempel datorskärmar, standard-tv-filmer och dvd-filmer i 4:3-format, eftersom bilden då visas utan förändring av bildförhållandet. S-Video 16:9-bild 4:3-bild 32 Använda projektorn

33 3. Brevlåda (LB): Anpassar en bild att passa till projektorns ursprungliga upplösning i dess horisontella bredd och återställer bildens höjd till 3/4 av projektorns bredd. Detta kan ge en bild som är för hög för att kunna visas så den försvinner (visas inte) utmed kanterna längst upp och längst ned. Det här passar för filmer som visas i brevlådeformat (med svarta fält längst upp och längst ned). 16:9-bild 4. Vidvinkel: Sträcker ut bilden horisontalt på ett icke-linjärt vis, d.v.s. kanterna på bilden sträcks mer än mitten av den för att förhindra skevhet av den centrala delen av bilden. Det här passar för tillfällen då du vill sträcka ut en bild i 4:3-formatet till 16:9-formatet. Höjden förändras inte. Vissa bredbildsfilmer har producerats med bildförhållandet nedpressat till 4:3-formatet och ses bäst när de sträcks ut till originalformatet med inställningen Vidvinkel. 5. Verklig: Denna inställning visar bilden i en exakt pixelavbildning utan att bilden förändras eller ändrar storlek i mitten av projiceringen. Detta passar bäst att användas med dator-ingångskällor. De svarta delarna är inaktiva områden och de vita delarna är aktiva områden. Skärmvisningsmenyer kan visas på de oanvända svarta områdena. Använda Panamorph-linser (valbart) Bild i brevlådeformat 4:3-bild 4:3-bild Panamorph-linser gör att du kan omvandla 16:9-projektorer till hela 2,35:1 i bildförhållande på de flesta större filmbilder och visa de bästa filmerna utan linjer längst upp och längst ner på bilderna medan upplösningen ökas med 33 % och ljusstyrkan med 20 %. Trycka LB på fjärrkontrollen Använda Panamorph-lins 2,35:1 bildförhållande 2,35:1 bildförhållande använder hela upplösningen av 16:9-skärmen 2,35:1 bildförhållande i ett 2,35:1 visningsområde Du kan behöva en 2,35:1-skärm för att visa 2,35:1-bilder. För ytterligare information, se eller kontakta inköpsplatsen för projektorn. Använda projektorn 33

34 Användning vid hög höjd Vi rekommenderar att du aktiverar Höghöjdsläge när du befinner dig högre än 1500 meter (runt 4920 fot) ovanför havsnivå, eller när projektorn kommer att användas under längre tidsperioder (>10 timmar) utan att stängas av. Att aktivera Höghöjdsläge: 1. Tryck MENU och tryck sedan / tills ancerade inställningar menyn är markerad. 2. Tryck på för att markera Höghöjdsläge. 3. Tryck på / för att välja. En bekräftelse visas. 4. Markera Ja och tryck på ENTER. Hantering i Höghöjdsläge kan orsaka högre decibel av brus eftersom ökad fläkthastighet krävs för att förbättra den genomsnittliga systemavkylning och prestandan. Om du använder den här projektorn under andra extrema förhållanden (förutom ovanstående) kan den automatiska avstängningen aktiveras, vilket skyddar projektorn mot överhettning. I sådana fall byter du till Höghöjdsläge för att bli av med symptomen. Detta innebär emellertid inte att projektorn kan fungera under alla tänkbara svåra och extrema förhållanden. ancerade inställningar Lampinställningar HDMI-inställningar Dataöverföringshastighet Testmönster Höghöjdsläge Lösenord Knapplås Återst. alla inst. ISF S-Video VARNING Höghöjdsläget ska användas när du befinner dig på högre höjd än 1500 meter. Vill du aktivera höghöjdsläget? Ja Nej Använda projektorn

35 Visa mer än en bildkälla samtidigt. Projektorn kan visa bilder från två olika källor samtidigt. Den här funktionen kan du använda till att förhöja din presentation på ett intressant sätt. Se till att signalerna du vill visa är korrekt anslutna till projektorn. För att visa PIP-fönstret: Använd fjärrkontrollen Tryck på PIP för att visa sidan PIP och utför justeringar genom följande steg, med start från steg 3 i avsnittet "Använda skärmvisningsmenyn" nedan. När PIP-fönstret är på, trycker du upprepade gånger på SIZE för att ändra PIP-fönstrets storlek tills önskad storlek har hittats. När PIP-fönstret är på, trycker du upprepade gånger på POSITION för att ändra PIP-fönstrets position tills önskad position har hittats. När PIP-fönstret är på, trycker du upprepade gånger på ACTIVE för att markera en av källorna och göra justeringar tills källan är vald. Använda skärmvisningsmenyn 1. Tryck MENU och tryck sedan / tills Visning menyn är markerad. 2. Tryck på för att markera PIP och tryck på ENTER. Sidan PIP visas. 3. Markera PIP och tryck på / för att välja. Projektorn kommer att välja två för närvarande aktiva signaler att visa och den sista visade bilden kommer att visas på skärmen som en huvudkälla. PIP-funktionen är effektiv vid nedanstående källkombination. Källa 2 Källa 1 CVBS S-video HDMI 1/2 V V Komponent 1/2 V V PC V V Visning Bildförhållande Keystone Position Justering av överskanning 0 PIP Tuning dator och komponent S-Video PIP PIP Huvudkälla andra källan Aktivt fönster Position Storlek Anamorfisk ENTER Huvudsaklig Överst till höger Stor 4. För att ändra Huvudkälla eller andra källan trycker du på för att markera Huvudkälla eller andra källan och trycker sedan på ENTER. Källvalsribban visas. 5. Använd / för att markera den källa du vill visa i huvudfönstret (det stora) eller det andra (det mindre) fönstret och tryck på ENTER för att spara inställningen och gå tillbaka till sidan PIP. 6. För att göra skärmvisningsinställningarna till en av de två källorna (huvud eller andra), markerar du Aktivt fönster och trycker på / för att välja den källa till vilken du vill göra justeringar. Inställningarna som har gjorts på skärmvisningsmenyn tillämpas bara på det fönster som är aktivt. Följande funktion i skärmvisningsmenyn kan inte tillämpas på de aktiva fönstren för PIP: Automatisk källsökning. 7. För att ändra position för den mindre bilden, markerar du Position och trycker upprepade gånger på / tills en lämplig position har valts. 8. För att återställa den mindre bilden marekrar du Storlek och trycker på / för att ställa in PIPstorlek bland Liten eller Stor. 9. För att spara inställningarna och gå ur skärmvisningsmenyn trycker du på MENU en gång eller EXIT upprepade gånger tills menyn försvinner. Använda projektorn 35

36 Anpassa projektorns menyvisning Skärmmenyerna kan ställas in enligt dina önskemål. Följande inställningar påverkar inte projektorns inställningar, drift eller prestanda. Byt namn på användarläget: Se "Döpa om användarlägen" på sidan 27 för mer information. Tid för menyvisning på menyn Systeminställning > Menyinställningar ställer in tidslängden som skärmvisningsmenyn kommer att vara aktiv efter din sista knapptryckning. Du kan ange en tidsperiod på mellan 5 och 30 sekunder i steg om 5 sekunder. Använd / för att välja en lämplig tidslängd. Menyplacering i menyn Systeminställning > Menyinställningar ställer in skärvisningens position på fem platser. Använd / för att välja en föredragen position. Språk i menyn Systeminställning ställer in ditt språk för skärmvisningsmenyerna (OSD). Se "Använda menyerna" på sidan 22 för mer information. Välkomstskärm i menyn Systeminställning ställer in en föredragen logotypskärm som visas under projektorns uppstartning. Låsa kontrolltangenter Med kontrolltangenterna på fjärrkontrollen och projektorn låst kan du förebygga att projektorns inställningar ändras oavsiktligt (av t.ex. barn). När Knapplåsär på, kommer inga kontrolltangenter på fjärrkontrollen och projektorn fungera utom POWER ON/OFF och EXIT. För att låsa tangenterna: 1. Tryck MENU och tryck sedan / tills ancerade inställningar menyn är markerad. 2. Tryck på för att markera Knapplås och tryck på ENTER. Kontrolltangenterna låses. För att låsa upp tangenterna trycker du och håller nere EXIT på projektorn eller fjärrkontrollen under 5 sekunder. Stänga av projektorn ancerade inställningar Lampinställningar HDMI-inställningar Dataöverföringshastighet Testmönster Höghöjdsläge på Lösenord Knapplås ENTER Återst. alla inst. ISF S-Video För att stänga av projektorn trycker du på POWER OFF på fjärrkontrollen om du vill stänga av projektorn direkt. Du kan också trycka på ( II ) på projektorn så visas ett varningsmeddelande. Tryck då på ( II ) igen. POWER (POWER-indikatorlampa) blinkar orange och fläktarna kör ungefär i två minuter för att kyla ner lampan. Projektorn kommer inte att svara på några kommandon förrän avkylningsprocessen är färdig. Sedan lyser POWER (POWER-indikatorlampa) med fast sken när nedkylningen är klar och fläkten stannar. När du inte tänker använda projektorn under en längre period ska du koppla ur elsladden från eluttaget. I syfte att skydda lampan reagerar projektorn inte på kommandon medan den svalnar. stängning Tryck igen för avstängn. br. genom att trycka på en knapp 36 Använda projektorn

37 Skärmmenyer (OSD) Skärmmenyernas struktur Observera att menyerna för skärmvisning varierar beroende på vilken signaltyp som är vald. Huvudmeny Undermeny Alternativ Bild enkel Bild avancerad Visning Bildläge Bio/Dynamiskt/Standard/Användare 1 /Användare 2 /Användare 3 Läs in inställningar från Ljusstyrka Kontrast Färg Färgton Skärpa 0 8 Återställ bildinställningar Byt namn på användarläget Svartnivå 0 IRE/7.5 IRE Brusreducering 0/1/2/3 Skärpekontroll Detaljförbättring 0-5 Lumaöverföring 0/1/2 Kromaöverföring 0/1/2 Färgtemperatur Normal/Kall/Inbyggd lampa/varm/användare 1/ Användare 2/Användare 3 Röd gain Grön gain Finjust. av Blå gain färgtemperatur, användare_ Röd-förskjutning Grön-förskjutning Blå-förskjutning Val av gamma 1.6/1.8/2.0/2.2/2.4/2.5/2.6/2.8/BenQ1/BenQ2 Brilliant Color /på Färg att justera Röd/Gul/Grön/Cyan/Blå/Magenta Färghantering Intervall Mättnad Film Mode /på 3D Comb Filter /på Dynamic Black /på Bildförhållande Anamorfisk/4:3/Brevlåda/Vidvinkel/Verklig Keystone 2D-keystone Position Justering av överskanning 0/1/2/3 PIP Tuning dator och komponent PIP /på Huvudkälla HDMI 1/HDMI 2/Video/S-Video/Komponent 1/ andra källan Komponent 2/PC Aktivt fönster Huvudsaklig/PIP Position Överst till höger/nederst till vänster/nederst till höger/överst till vänster Storlek Stor/Liten H- Storlek Fas Auto Använda projektorn 37

38 Språk Systeminställning ancerade inställningar Information Välkomstskärm BenQ/Blå/Svart Projektorplacering På golvet, framför/i taket, framför/på golvet, bakom/i taket, bakom Autoavstängning aktivera/5 min/10 min/15 min/20 min/ 25 min/30 min Viloläge aktivera/30 min/60 min/90 min/120 min /150 min/180 min Bakgrundsfärg Svart/Lila/Blå Tid för menyvisning 5 sek/10 sek/15 sek/20 sek/25 sek/30 sek Menyinställningar I mitten/överst till vänster/överst till höger/ Menyplacering Nederst till höger/nederst t vänster Ingångskälla HDMI 1/HDMI 2/Video/S-Video/Komponent 1/ Komponent 2/PC Automatisk källsökning /på Lampa på/av Normal/Ekonomiläge Lampinställningar Återställa lamptimer Motsvarande lamptimmar Auto HDMI-inställningar HDMI-format PC-signal Videosignal Dataöverföringshastig 2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/ het Testmönster Höghöjdsläge /på Lösenord Lösenord /på Ändra lösenord (anger aktuellt lösenord) Knapplås Återst. alla inst. ISF (anger aktuellt lösenord) Källa Bildläge Upplösning Motsvarande lamptimmar Fast programversion Menyalternativen är tillgängliga när det finns en giltig signal till projektorn. Om ingen utrustning är ansluten till projektorn eller om ingen signal upptäcks är ett begränsat antal menyalternativ tillgängliga. Standardvärdena som är listade i denna manual, speciellt på sidorna 39-41, är endast till för referens. De kan skilja sig mellan olika projektorer på grund av ständiga förbättringar på produkterna. 38 Använda projektorn

39 Bild enkel meny Funktion (fabriksinställning / värde) Bildläge (Standard) Läs in inställningar från Ljusstyrka (50) Kontrast (50) Färg (50) Färgton (0) Skärpa (beroende på den valda ingångskälla) Återställ bildinställningar Byt namn på användarläget Beskrivning Förinställda bildlägen som du kan använda till att optimera inställningarna för den projicerade bilden utifrån programtyp. Se "Välja förinställningsläge" på sidan 26 för mer information. Väljer ett förinställt läge som är bäst lämpat för dina behov för bildkvalitet och finjusterar vidare bilden baserad på valen listade nedan. Se "Ställa in läget Användare 1 /Användare 2 /Användare 3" på sidan 27 för mer information. Justerar bildens ljusstyrka. Se "Justera Ljusstyrka" på sidan 28 för mer information. Justerar kontrasten mellan ljus och mörker i bilden. Se "Justera Kontrast" på sidan 28 för mer information. Används för justering av färgmättnad - mängden färg för varje färg i en videobild. Se "Justera Färg" på sidan 28 för mer information. Används för justering av färgtonerna i bilden. Se "Justera Färgton" på sidan 28 för mer information. Justerar bilden så att den ser skarpare eller mjukare ut. Se "Justera Skärpa" på sidan 28 för mer information. Återställer alla inställningar i menyn Bild enkel och Bild avancerad till värden förinställda på fabriken. Se "Ställa om bildläget" på sidan 27 för mer information. Döper om Användare 1, Användare 2, eller Användare 3. Se "Döpa om användarlägen" på sidan 27 för mer information. Bild avancerad meny Funktion (fabriksinställning / värde) Svartnivå (0 IRE) Skärpekontroll Färgtemperatur (beror på valt Bildläge) Beskrivning Ställer in bildens gråskala som 0 IRE eller 7.5 IRE. Se "Inställning Svartnivå" på sidan 29 för mer information. Justerar bildens klarhet. Se "Kontrollera bildklarhet" på sidan 29 för mer information. Det finns flera möjliga inställningar för färgtemperatur. Se "Välja färgtemperatur*" på sidan 29 för mer information. Finjust. av färgtemperatur, användare_ Val av gamma (beror på valt Bildläge) Se "Ställa in önskad färgtemperatur" på sidan 30 för mer information. Se "Välja en gammainställning" på sidan 30 för mer information. Brilliant Color () Färghantering Film Mode () Se "Justera Brilliant Color" på sidan 30 för mer information. Se "Färghantering" på sidan 31 för mer information. Se "Inställning Film Mode" på sidan 31 för mer information. Använda projektorn 39

40 3D Comb Filter () Dynamic Black () Se "Inställning 3D Comb Filter" på sidan 32 för mer information. Ändrar automatiskt svartnivån i projiceringsbilden för att förstärka effekten av kontrastförhållandet. Visning meny Funktion (Fabriksinställning/värde) Bildförhållande (Anamorfisk) Keystone (0) Position (0) Justering av överskanning (beroende på den valda ingångskälla) PIP Tuning dator och komponent Beskrivning Det finns flera alternativ för att ställa in bildens bildförhållande beroende på din ingångskälla. Se "Välja bildförhållande" på sidan 32 för mer information. Korrigerar eventuell keystone-förvrängning i bilden. Se "Korrigera bildskevhet" på sidan 25 för mer information. Sidan för justering av position visas. För att flytta den projicerade bilden, använder du piltangenterna. De värden som visas längst ned på skärmen ändras varje gång du trycker på en knapp tills ett största eller minsta värde nås. Den här funktionen är bara tillgänglig när Komponent 1-, Komponent 2- eller PC-signal valts. Döljer dålig bildkvalitet i de fyra hörnen. Du kan även manuellt trycka på / för att avgöra hur mycket som ska döljas. Inställning 0 betyder att bilden visas till 100 %. Ju större värde, desto större del av bilden döljs medan skärmen förblir fylld och geometriskt korrekt. Sätter på eller stänger av PIP-fönstret och gör relaterade justeringar. Se "Visa mer än en bildkälla samtidigt." på sidan 35 för mer information. H- Storlek (0) Justerar den horisontella bredden på bilden. Fas (0) Med den här funktionen kan du justera klockfrekvensen för att minska bildförvrängningen. Auto Justerar fas och frekvens automatiskt Dessa funktioner är bara tillgängliga när Komponent 1-, Komponent 2- eller PC-signal valts. Systeminställning meny Funktion (Fabriksinställning/värde) Språk ( ) Välkomstskärm (BenQ-logotyp) Beskrivning Används för att ange språket för skärmmenyerna. Se "Använda menyerna" på sidan 22 för mer information. Här väljer du vilken skärmbild som ska visas när projektorn sätts på. Du kan välja skärmen med BenQ-logotypen, Blå skärm eller Svart skärm. Projektorplacering (På golvet, framför) Autoavstängning (aktivera) Viloläge (aktivera) Du kan installera projektorn i taket eller bakom en skärm, eller med en eller flera speglar. Se "Välja placering" på sidan 12 för mer information. Förhindrar onödig projektion när ingen signal spåras under en lång tid. Se "Inställning Autoavstängning" på sidan 44 för mer information. Används till att ställa in timer för automatisk avstängning. Timern kan ställas in på ett värde mellan 30 minuter och 3 timmar. 40 Använda projektorn

41 Bakgrundsfärg (Blå) Menyinställningar Ingångskälla Automatisk källsökning (på) Här kan du välja bakgrundsfärg på skärmen som visas när ingen ingångskälla upptäcks. Tid för menyvisning (10 sek.) Används för att ställa in hur länge skärmvisningen ska vara aktiv efter det att du har tryckt på en knapp. Du kan ange en tidsperiod på mellan 5 och 30 sekunder i steg om 5 sekunder. Menyplacering (Mitten) Används för att ange skärmmenyns placering. Väljer en ingångskälla som ska projiceras. Se "Välja en ingångskälla" på sidan 21 för mer information. Anger om projektorn automatiskt ska söka efter indatakällor. När funktionen källsökning är inställd på söker projektorn tills den tar emot en ingångskälla. Om funktionen inte är aktiverad används den senast använda ingångskällan. ancerade inställningar meny Funktion (Fabriksinställning/värde) Lampinställningar Lampa på/av (Normal) Beskrivning Väljer projektor lampa mellan lägena Normal och Ekonomiläge modes. Återställa lamptimer När du byter ut lampan återställer du lamptimern till "0" genom att trycka på Återst. Se "Ställa om lamptimern" på sidan 47 för mer information. Motsvarande lamptimmar HDMI-inställningar (Auto) Dataöverföringshastighet (115200) Testmönster Höghöjdsläge (på) Visar information om lamptimmar. Se "Ta reda på lamptimmar" på sidan 44 för mer information. Väljer typ av ingångskälla för HDMI-signalen. Auto är rekommenderad inställning och standardinställning. Du kan även välja källtypen manuellt. De olika källtyperna har olika standarder för ljusstyrka. Den här funktionen är bara tillgänglig när HDMI-signalen är vald. Väljer en baudhastighet som är identisk med din dator så att du kan ansluta projektorn med en passande RS-232-kabel och uppdatera eller hämta projektorns fasta program. Den här funktionen är avsedd för behörig servicepersonal. Visa rutnätstestmönstret genom att trycka på ENTER. Det hjälper dig att justera bildstorlek och fokus och kontrollera att den projicerade bilden är fri från störningar. Denna funktion är endast tillgänglig när projektorn inte upptäcker någon ingångssignal. Ett läge för användning vid hög höjd eller hög temperatur. Se "Användning vid hög höjd" på sidan 34 för mer information. Lösenord Lösenord (På) Endast de personer som känner till lösenordet kan använda projektorn. Se "Använda lösenordsfunktionen" på sidan 23 för mer information. Ändra lösenord Du måste ange det aktuella lösenordet innan du kan ändra till ett nytt. Se "Använda lösenordsfunktionen" på sidan 23 för mer information. Använda projektorn 41

42 Knapplås Återst. alla inst. ISF Låser tangenterna på projektorn och fjärrkontrollen utom POWER ON/OFF ( II ) och EXIT. Se "Låsa kontrolltangenter" på sidan 36 för mer information. Återställ alla inställningar till fabriksinställda värden. Följande inställningar ändras inte: namn på användarlägen, Keystone, Språk, Projektorplacering, Höghöjdsläge, Lösenord, Knapplås och ISF. Menyn för ISF-kalibrering är lösenordsskyddad och kan endast tillträdas av auktoriserade ISF-kalibratorer. ISF (Imaging Science Foundation) har utvecklat noggrant utformade erkända normer för optimal videoprestanda och har implementerat ett träningsprogram för tekniker och installatörer för att använda dessa normer för att uppnå optimal bildkvalitet från videovisningsenheter från BenQ. Således rekommenderar vi att inställning och kalibrering utförs av en ISFcertifierad installatör. För vidare information, besök eller kontakta den plats där du köpte projektorn. Information meny I den här menyn visas projektorns aktuella driftstatus. En del bildjusteringar kan endast göras när vissa ingångskällor används. De justeringar som inte kan göras visas inte på skärmen. Källa Funktion Beskrivning Här visas den aktuella signalkällan. Bildläge Upplösning Motsvarande lamptimmar Fast programversion Här visas det läge som du har valt på Bild enkel > Bildläge menyn. Här visas ingångskällans upplösning. Visar den totala använda lamptiden. Visar versionen av firmware (det fasta programmet) i projektorn. 42 Använda projektorn

43 Ytterligare information Skötsel Den här projektorn kräver inte mycket underhåll. Det enda du behöver göra regelbundet är att rengöra linsen. Ta aldrig bort någon annan av projektorns delar än lampan. Kontakta din återförsäljare eller lokala kundtjänst om projektorn inte fungerar som väntat. Rengöra linsen Du bör rengöra linsen när du märker att det finns smuts eller damm på den. Innan du börjar rengöra linsen ska du stänga på projektorn, dra ut nätsladden och låta den svalna helt. 1. Ta bort damm med hjälp av tryckluft. (Finns att köpa på byggvaruhus eller i fotoaffärer.) 2. Om det finns smuts eller fläckar som är svåra att ta bort kan du använda en riktig fotolinsborste eller fukta en ren mjuk linstrasa med linsrengöringsmedel och torka av linsens yta. 3. Använd aldrig någon typ av material med slipverkan, basiskt/surt rengöringsmedel, skurpulver eller flyktiga lösningsmedel som alkohol, bensin, thinner eller insektsdödande medel. Användning av sådana material eller långvarig kontakt med gummi eller vinylmaterial kan resultera i skada på projektorns yta och höljets material. Rör aldrig vid linsen med fingret och torka aldrig av linsen med något strävt eller slipande material. Till och med pappersdukar kan skada beläggningen på linsen. Använd endast en riktig linsborste, duk och rengöringslösning som är avsedd för fotoprodukter. Försök inte rengöra linsen medan projektorn är på eller fortfarande är varm. Rengöra höljet Innan du börjar rengöra höljet ska du stänga på projektorn, dra ut nätsladden och låta den svalna helt. 1. För att avlägsna smuts eller damm, torkar du höljet med en mjuk och torr trasa som inte fäller. 2. Om det rör sig om svårare fläckar kan du fukta en mjuk trasa med vatten och ett milt neutralt rengöringsmedel. Torka sedan av höljet. Använd aldrig vax, alkohol, bensin, thinner eller andra lösningsmedel. Det kan skada höljet. Förvaring Om projektorn ska förvaras under en längre tid ska du: 1. Se till att temperaturen och fuktigheten där du förvarar projektorn ligger inom rekommenderade gränser. För mer information om de gränserna, se sidan Spec. eller fråga din försäljare. 2. Fäll in justeringsfoten. 3. Ta ur batterierna ur fjärrkontrollen. 4. Packa ned projektorn i originalförpackningen eller motsvarande. Transport Om du vill frakta projektorn någonstans rekommenderar vi att du använder originalförpackningen eller motsvarande. Ytterligare information 43

44 Information om lampan Ta reda på lamptimmar När projektorn används beräknas den tid (i timmar) som den används automatiskt med hjälp av en inbyggd timer. Beräkningen av motsvarande lamptid beräknas på följande sätt: Motsvarande lamptimma = 1 (timmar använda i läget Ekonomiläge) + 3/2 (timmar använda i läget Normal) Se "Inställning Lampa på/av som Ekonomiläge" nedan för information om läget Ekonomiläge. ancerade inställningar Lampinställningar ENTER HDMI-inställningar Dataöverföringshastighet Testmönster Höghöjdsläge på Lösenord Knapplås Återst. alla inst. ISF För att skaffa information om lamptimmar: 1. Tryck MENU och tryck sedan / tills ancerade inställningar menyn är markerad. 2. Tryck på för att markera Lampinställningar och tryck på ENTER. Sidan Lampinställningar visas. 3. Informationen om lamptimmar visas i raden Motsvarande lamptimmar. 4. För att gå ur menyn trycker du på MENU. Förlängt lampliv S-Video Lampinställningar Lampa på/av Återställa lamptimer Motsvarande lamptimmar Ekonomiläge 50 timmar Projektionslampan är ett konsumtionsföremål som normalt vara upp till timmar vid korrekt bruk. Du kan göra följande inställningar via skärmmenyn för att lampan ska hålla så länge som möjligt. Inställning Lampa på/av som Ekonomiläge I läget Ekonomiläge minskas systembrus och strömförbrukning. Om du väljer läget Ekonomiläge blir ljusstyrkan mindre och den projicerade bilden mörkare. I läget Ekonomiläge förlängs även lampans livslängd. Om du vill ställa in läget Ekonomiläge går du till menyn ancerade inställningar > Lampinställningar > Lampa på/av och trycker på /. Inställning Autoavstängning Med den här funktionen stängs projektorn på automatiskt om den inte känner av någon inkälla under en viss tidsperiod. Systeminställning Språk Välkomstskärm Projektorplacering Autoavstängning BenQ På golvet, framför aktivera För att ställa in Autoavstängning går du till menyn Systeminställning > Autoavstängning och trycker på / för att välja en tidsperiod. Du kan ange en tidsperiod på mellan 5 och 30 minuter i steg om 5 minuter. Om du inte vill använda de förinställda tidsperioderna väljer du aktivera. Projektorn stängs inte av automatiskt efter en viss tidsperiod. Viloläge Bakgrundsfärg Menyinställningar Ingångskälla Automatisk källsökning S-Video aktivera Blå 44 Ytterligare information

45 Tidpunkt för byte av lampa När lampindikatorn lyser rött, eller ett meddelande visas om att det är dags att byta ut lampan, ska du installera en ny lampa eller kontakta din återförsäljare. Om en för gammal lampa används kan projektorn sluta fungera, och i vissa fall kan lampan explodera. Gå till för att skaffa en projektorlampa för utbyte. Om lampan blir för varm lyser lamp- och temperaturindikatorerna. Stäng på strömmen och låt projektorn svalna i 45 minuter. Om lamp- och temperaturindikatorerna fortfarande lyser efter att du har satt på strömmen igen, bör du kontakta din återförsäljare. Se "Indikatorer" på sidan 48 för mer information. Följande varningslampa visar att du bör byta ut lampan. Status Lampan har använts i 2000 timmar. Installera en ny lampa för optimal prestanda. Om projektorn normalt används i Ekonomiläge (läs "Ta reda på lamptimmar" på sidan 44) kan du fortsätta använda den tills varningen om användning under 2980 timmar visas. Tryck på ENTER för att ta bort meddelandet. Meddelande VARNING Obs! Beställ utbyteslampa Lampa > 2000hrs Beställ ny lampa på lamp.benq.com OK Lampan har använts i 2980 timmar. Vi rekommenderar starkt att du byter ut lampan i det här läget. Lampan är en förbrukningsartikel. Lampans ljusstyrka minskar ju längre den används. Det är normalt för en lampa. Du kan byta ut lampan när du lägger märke till att ljusstyrkan har försämrats påtagligt. Om lampan inte byts ut tidigare så bör den ersättas efter 2980 timmars användning. Tryck på ENTER för att ta bort meddelandet. Lampan har använts i 3000 timmar. Lampan MÅSTE bytas ut för att det ska gå att använda projektorn som vanligt. Tryck på ENTER för att ta bort meddelandet. VARNING VARNING Obs! Byt lampa Lampa > 2980hrs Beställ ny lampa på lamp.benq.com OK Obs! Byt lampa nu Lampa > 3000hrs Lampans användningstid överskriden Byt lampa (se användarhandboken) och återställ sedan lamptimern. Beställ ny lampa på lamp.benq.com OK Byta lampa För att undvika risken för elstötar ska du alltid stänga av projektorn och dra ur nätsladden innan du byter lampa. För att minska risken för allvarliga brännskador bör du låta projektorn svalna i minst 45 minuter innan du byter ut lampan. För att du inte ska skära dig i fingrarna eller skada interna komponenter bör du vara försiktig när du tar bort glassplitter från en trasig lampa. För att minska risken för skador på fingrar och/eller sämre bildkvalitet på grund av att du har vidrört linsen ska du inte röra vid det tomma lamputrymmet när lampan är borttagen. Den här lampan innehåller kvicksilver. I de lokala bestämmelserna för farligt avfall finns information om hur du kasserar lampan på rätt sätt. Ytterligare information 45

46 1. Stäng av strömmen och dra ut projektorns sladd ur vägguttaget. Stäng av all ansluten utrustning och dra ut alla övriga sladdar. Se "Stänga av projektorn" på sidan 36 för mer information. 2. Lyft upp projektorn lite. Lossa skruvarna på lamphöljet (placerat på vänster sida). Obs! Om du lyfter ur den för snabbt kan lampan gå sönder och då kan det komma glassplitter i projektorn. För att du inte ska skära dig i fingrarna eller skada interna komponenter bör du vara försiktig när du tar bort glassplitter från en trasig lampa. Lägg inte ifrån dig lampan på ett ställe där den kan komma i kontakt med vatten eller lättantändliga material eller där barn kan komma åt den. Stoppa inte in handen i projektorn efter att du har tagit bort lampan. Om du rör vid de optiska komponenterna inuti kan bilderna bli suddiga. 6. Sätt i den nya lampan. Se till att den är helt inskjuten och säkert på plats. 7. Dra åt skruvarna på lampdosan. 8. Kontrollera att handtaget är fixerat i läge. 3. Ta bort lamplocket. 4. Lossa skruvarna som håller fast lampan på projektorn. Om skruvarna inte lossas helt kan dina fingrar skadas. 5. Lyt upp handaget tills det är i rät vinkel till lampan. Dra lampan försiktigt ur projektorn med hjälp av handtaget. Obs! Var försiktig så att du inte drar åt skruvarna för hårt. Om skruvarna sitter löst kan de orsaka glapp, vilket kan leda till att projektorn inte fungerar som den ska. 9. Sätt tillbaka lamplocket. 10. Dra åt skruvarna på lamplocket. 11. Sätt i nätsladden igen och sätt igång projektorn igen. 46 Ytterligare information

47 Ställa om lamptimern Återställ inte lamptimern om du inte har bytt ut lampan. Det kan orsaka fel. 1. Efter uppstartningslogotypen trycker du på MENU och sedan på / tills menyn ancerade inställningar markeras. 2. Tryck på för att markera Lampinställningar och tryck på ENTER. Sidan Lampinställningar visas. 3. Markera Återställa lamptimer och tryck på ENTER. Ett varningsmeddelande visas där du får en uppmaning om att ange om du vill återställa lamptimern. Markera Återställ och tryck på ENTER. Lamptiden återställs till "0". ancerade inställningar Lampinställningar ENTER HDMI-inställningar Dataöverföringshastighet Testmönster Höghöjdsläge på Lösenord Knapplås Återst. alla inst. ISF S-Video Lampinställningar Lampa på/av Normal Återställa lamptimer ENTER Motsvarande lamptimmar VARNING Återställa lamptimer? Återst bryt Ytterligare information 47

W7000/W7000+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W7000/W7000+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W7000/W7000+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7

Läs mer

W1070/W1080ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070/W1080ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070/W1080ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens

Läs mer

SH963 Digital projektor Användarhandbok

SH963 Digital projektor Användarhandbok SH963 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7 Projektorns

Läs mer

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion...8 Projektorns funktioner...8 Förpackningens innehåll...9 Standardtillbehör...

Läs mer

SH940 Digital projektor Användarhandbok

SH940 Digital projektor Användarhandbok SH940 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7 Projektorns

Läs mer

SU964 Digital projektor Användarhandbok

SU964 Digital projektor Användarhandbok SU964 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7 Projektorns

Läs mer

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör...

Läs mer

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens effektiva

Läs mer

W1500 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1500 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1500 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Standardtillbehör... 6 Valfria tillbehör... 6 Byta batterier

Läs mer

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör... 10 Valfria

Läs mer

MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Innehåll... 2 Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens

Läs mer

W1000+ Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1000+ Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1000+ Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, kopieras, lagras

Läs mer

W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen MW814ST digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller och

Läs mer

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen SP920P Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller

Läs mer

MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W1060 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1060 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1060 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok. Välkommen

PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok. Välkommen PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återskapas, överföras, återges,

Läs mer

MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om eller lagras

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok

MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns

Läs mer

W1300 Digital Projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1300 Digital Projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1300 Digital Projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Projektorns funktioner... 7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok

TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen SP840 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

SH910 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

SH910 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen SH910 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

TH682ST Digital projektor Användarhandbok

TH682ST Digital projektor Användarhandbok TH682ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 10 Kontroller

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Användarhandbok

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Användarhandbok Projektor CP-DX250/CP-DX300 Användarhandbok Tack för att du köpte denna produkt. Vi vill be dig läsa den här användarhandboken innan du använder projektorn. Spara den för framtida behov. Innehåll Viktiga

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

W1350 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1350 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1350 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Projektorns funktioner... 7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12 Placering

Läs mer

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien)

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Den interaktiva fjärrkontrollen demonstrerar egenskaperna, funktionerna, inställningarna och de justerbara menyerna

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok. Välkommen MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

W10000/W9000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen

W10000/W9000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen W10000/W9000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om eller lagras

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

MX660/MX615/MS614 digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MX660/MX615/MS614 digital projektor Användarhandbok. Välkommen MX660/MX615/MS614 digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5152 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3473794

Din manual VIEWSONIC PJD5152 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3473794 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

SX914 Digital projektor Användarhandbok

SX914 Digital projektor Användarhandbok SX914 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide

PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide Innehållsförteckning Produktinformation... 3 Linsinformation... 3 Obs! (vid kantövergång)... 3 Produktinformation... 4 Linsförskjutningsområde...

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Digital projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Användarhandbok

Digital projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Användarhandbok Digital projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523 Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns egenskaper...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Placering av projektorn...15

Läs mer

ViewSonic. PJD5111 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD5111 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD5111 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - Model No. : VS12440

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok

MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

TOPAZ är utrustad med följande funtioner:

TOPAZ är utrustad med följande funtioner: Art Nr. 1-3068 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det rörliga X/Y bordet, ställ in den förstoring

Läs mer

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Digital projektor MW870UST. Användarhandbok

Digital projektor MW870UST. Användarhandbok Digital projektor MW870UST Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok

MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 2,4G 5G DINA PERSONLIGA INLOGGNINGSUPPGIFTER COM HEM WI-FI HUB C1 Ditt trådlösa nätverk (Wi-Fi-namn) Wi-Fi-namn (2,4 GHz): COMHEM_xxxxxx Wi-Fi-namn (5 GHz): COMHEM_xxxxxx-5G

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer