W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok"

Transkript

1 W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

2 Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens effektiva räckvidd... 7 Projektorns funktioner...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11 Kontrollpanel Fjärrkontroll Installera projektorn Välja placering...13 Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden...14 Hur du avgör projektorns placering för en given skärmstorlek Hur du avgör rekommenderad skärmstorlek för ett givet avstånd Projektionsmått Ansluta med videoutrustning Förberedelser Ansluta HDMI-enheter Ansluta komponentvideoenheter Ansluta S-video eller videoenheter Ansluta en dator Använda projektorn Sätta på projektorn...22 Välja en ingångskälla...23 Finjustera bildstorlek och skärpa...23 Använda menyerna...24 Säkra projektorn...24 Använda ett säkerhetskabellås Använda lösenordsfunktionen Justera den projicerade bilden...27 Justera projiceringsvinkeln Korrigera bildskevhet Använda lägena förinställning och användare...28 Finjustering av bildkvalitet Kontroller av avancerad bildkvalitet.. 30 Justera ljudet Välja bildförhållande Förstora och söka efter detaljer Användning vid hög höjd Se på 3D-innehåll Anpassa projektorns menyvisning Låsa kontrolltangenter Stänga av projektorn Skärmmenyer (OSD) Ytterligare information...44 Skötsel Information om lampan Ta reda på lamptimmar...45 Förlängt lampliv...45 Tidpunkt för byte av lampa...46 Byta lampa...46 Indikatorer Felsökning Specifikationer Information om garanti och copyright Innehåll

3 Tack för att du har köpt denna videoprojektor med hög kvalitet från BenQ! Den har utformats för att ge dig en trivsam hemmabioupplevelse. För bästa resultat, läs igenom denna manual noggrant eftersom det är din guide till kontrollmenyerna och hanteringen. Viktiga säkerhetsinstruktioner Projektorn är utformad och testad att uppfylla de senaste normerna för säkerhet för informationstekniska enheter. För att försäkra säkert bruk av denna produkt är det dock viktigt att följa de instruktioner som nämns i denna manual och som är märkta på produkten. 1. Läs den här handboken innan du använder projektorn. Förvara handboken på ett säkert ställe för framtida referens. 2. Placera alltid projektorn på en plan, horisontal yta vid användning. - Placera inte projektorn på en ostabil vagn, ställ eller bord då den kan falla och skadas; - Placera inte lättantändliga ämnen när projektorn; - Använd inte projektorn om den lutar mer än 10 grader åt vänster eller höger eller mer än 15 grader framåt eller bakåt. 4. Placera inte projektorn i någon av följande miljöer: - i trånga eller dåligt ventilerade utrymmen. Tillåt minst 50 cm fritt utrymme från väggar och fritt luftflöde runt projektorn; - platser där temperaturerna kan blir väldigt höga, såsom inuti en bil med alla fönster stängda; - platser med väldigt hög luftfuktighet, mycket damm eller cigarettrök kan förorena optiska komponenter, förkorta projektorns livslängd och göra skärmen mörk; 3. Förvara inte projektorn på högkant. Om du gör det kan den välta, vilket kan vålla kroppsskada eller andra skador. - platser nära brandlarm; - platser med en omgivande temperatur över 35 C/95 F; - platser som ligger högre än 1500 meter/ 4920 fot över havsnivå fot Viktiga säkerhetsinstruktioner 3

4 5. Blockera inte ventilationshålen när projektorn är igång (gäller även i standby-läge): - Täck inte över projektorn med något föremål; - Placera inte projektorn på en filt, säng eller annan mjuk yta. 9. Titta aldrig rakt in i projektorns lins medan den används. Din syn kan skadas. 6. I områden där nätspänningen varierar med ±10 volt bör du ansluta projektorn via en spänningsstabilisator, ett överspänningsskydd eller en enhet för strömförsörjning utan avbrott (UPS). 10. Du bör inte använda projektorlampan längre än angiven livslängd. Om du använder lampan längre än den angivna livslängden finns det en viss risk att den exploderar. 7. Kliv inte på projektorn och placera inte några föremål ovanpå den. 11. Lampan blir mycket varm när projektorn används. Låt projektorn kylas av under cirka 45 minuter innan du tar bort lampmonteringen för att byta lampa. 8. Placera inte vätska i närheten av projektorn. Garantin upphävs om du spiller vätska i projektorn. Om projektorn blir blöt drar du ut sladden ur vägguttaget och ringer till BenQ för att få den reparerad. 12. Med den här projektorn kan du visa omvända bilder för takmontering. Använd endast BenQ:s takmonteringssats för montering. 4 Viktiga säkerhetsinstruktioner

5 13. Försök aldrig byta lampmonteringen förrän projektorn har svalnat och du har dragit ut nätsladden ur vägguttaget. 14. Projektorn får endast lämnas in till en kvalificerad tekniker när den behöver servas eller repareras. 15. Försök inte plocka isär projektorn. På insidan finns högspänning som är livsfarlig om du råkar beröra ledande delar. Den enda komponent som kan servas av användaren är lampan som har en egen löstagbar lucka. Se sidan 46. Du får inte på några villkor lossa eller ta bort några andra höljen. Servicearbete får endast utföras av därtill kvalificerad servicepersonal. Fuktkondens Använd aldrig projektorn direkt efter att du flyttat den från en kall plats till en varm plats. När projektorn exponeras för en sådan temperaturförändring, kan fukt kondenseras på de kritiska inre delarna. För att förhindra projektorn från möjlig skada, ska den inte används på minst 2 timmar när det förekommer en plötslig temperaturförändring. Undvik flyktiga vätskor Använd inte flyktiga vätskor, t.ex. insektsmedel eller vissa sorters rengöringsmedel, nära projektorn. Låt inte gummi- eller plastprodukter vidröra projektorn under en längre tid. De kommer att lämna märken på ytan. Se till att följa säkerhetsinstruktionerna för rengöringsprodukten om du gör rent med ett kemiskt behandlat tyg. Kassering Denna produkt innehåller följande material som är skadliga för människokroppen och miljön. Bly, som finns i lödmetall. Kvicksilver, som används i lampan. För att kassera produkten eller använda lampor, rådfråga din lokala miljömyndighet för regler. Meddelande Behåll originalförpackningen för eventuella framtida transporter. Om du måste packa ner din projektor efter användning, justerar du projektorlinsen till en lämplig position, sätter på linsdynan runt linsen och fäster samman linsdynan och projektordynan för att förhindra skada vid transportering. Viktiga säkerhetsinstruktioner 5

6 Översikt Förpackningens innehåll Packa försiktigt upp innehållet och kontrollera att nedanstående finns i förpackningen. Vissa artiklar finns eventuellt inte tillgängliga beroende på var du köpt den. Hör med inköpsstället. En del tillbehör kan variera från plats till plats. Garantisedeln medföljer bara i vissa områden. Du kan få mer information av din återförsäljare. W750 W770ST Projektor Fjärrkontroll Batterier Garantisedel Cd-skiva med användarhandbok Snabbstartsguide Nätsladd VGA-kabel Bärväska (endast W770ST) 6 Översikt

7 Cirka +15 Cirka +15 Byta batterier i fjärrkontrollen 1. Öppna batteriluckan genom att vända fjärrkontrollen upp och ned, trycka ned luckan vid fingerförsänkningen och skjuta upp i pilens riktning som bilden visar. Luckan skjuts av. 2. Ta bort de gamla batterierna (om det satt några i) och sätt in två nya AAA-batterier. Lägg märke till batteripolerna, som det finns instruktioner för i botten av batterifacket. Positiv pol (+) ska kopplas till positiv och negativ pol (-) till negativ. 3. Sätt tillbaka luckan genom att rikta in den mot facket och skjuta tillbaka den i läge. När du hör ett klickljud sitter den på plats. Låt aldrig fjärrkontrollen och batterierna ligga i varma eller fuktiga miljöer, som kök, badrum, bastu, solarium eller i stängda bilar. Byt endast ut batteriet mot den typ eller motsvarande typ av batteri som rekommenderats av batteritillverkaren. Släng de använda batterierna i enlighet med batteritillverkarens instruktioner och med lokala miljö- och återvinningsföreskrifter. Kasta aldrig batterierna i öppen eld. Det finns risk att det kan explodera. Om batterierna är slut eller om du inte kommer att använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna för att förhindra batteriläckage som kan skada fjärrkontrollen. Fjärrkontrollens effektiva räckvidd Du måste hålla fjärrkontrollen i en vinkel inom 30 graders vinkel från projektorns IR-sensor(er) för att den ska fungera. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorn/sensorerna bör inte överstiga 8 meter (~ 26 fot). Kontrollera att det inte finns någonting mellan fjärrkontrollen och IR-sensorn/sensorerna på projektorn som kan blockera den infraröda strålen. Kontrollera projektorn från framsidan Kontrollera projektorn från baksidan Montera projektorn i taket Eftersom vi vill att du ska ha mycket nöje av din BenQ-projektor vill vi ta upp följande säkerhetsfråga för att undvika skada på personer och egendom. Om du tänker montera projektorn i taket rekommenderar vi starkt att du använder en takmonteringssats från BenQ och att du noga kontrollerar att den är ordentligt och säkert fastsatt. Översikt 7

8 Om du använder en takmonteringssats av annat märke än BenQ finns det en risk att projektorn kan ramla ned från taket pga. olämplig fastsättning med fel mått eller skruvlängd. Du kan köpa en takmonteringssats av märket BenQ från samma handlare som sålde dig din BenQprojektor. BenQ rekommenderar även att du anskaffar ett separat kensingtonlås med säkerhetskabel och fäster det i fästet för kensingtonlås på projektorn och till takmonteringsfästets bottenplatta. Detta fungerar då även som en hållare för projektorn om den skulle lossna från takfästet. 8 Översikt

9 Projektorns funktioner Hög bildkvalitet Projektorn ger utmärkt bildkvalitet på grund av dess höga upplösning, utmärka hemmabioljusstyrka, extremt hög kontrast, återgivning i livfull färg och rik gråskala. Hög ljusstyrka Projektorn har extremt hög ljusstyrka som möjliggör enastående bildkvalitet i omgivande ljusförhållanden och utklassar projektorer av standardtyp. Livfull färgåtergivning Projektorn har ett färghjul i 6 segment för att producera verklighetstroget färgdjup och -skala som är ouppnåeligt med färghjul med färre segment. Rik gråskala När du tittar i mörka miljöer ger den automatiska gammakontrollen en utmärkt gråskala som avslöjar detaljer i skuggor och på natten eller mörka scener. Brett utbud av ingångar och videoformat Projektorn stöder ett brett urval av ingångar för anslutning till din video och PC, inklusive komponentvideo, S-video och kompositvideo, samt dubbla HDMI-ingångar, PC och utgångsutlösare för anslutning till automatiserad skärm och system för omgivningsljus. 3D-funktion Om du vill se 3D-filmer, videor och idrottsevenemang på ett mer verklighetstroget sätt med bilddjup via HDMI. Inbyggda högtalare Inbyggd(a) högtalare som ger blandat monoljud när en ljudingång är inkopplad. Kort kastförhållande (W770ST) Projektionens låga kastförhållande ger en bildkvalitet i 1080p med ett kortare projiceringsavstånd. SmartEco Tekniken SmartEco minskar lampans strömförbrukning med upp till 70 % beroende på innehållets ljusstyrkenivå när läget SmartEco är valt. Översikt 9

10 Projektorns utsida Framsida och övresida W W770ST Baksida och undersida Se "Ansluta med videoutrustning" på sidan 19 för mer information om anslutning Kontrollpanel (se "Kontrollpanel" på sidan 11 för detaljer.) 2. Lamphölje 3. Ventilation (varmluftsutblås) 4. Justeringsknapp 5. Linsskydd 6. Fokus- och zoomningsring 7. Ventilation (kalluftsintag) 8. Högtalargaller 9. Främre IR-sensor 10. Projektorlins 11. HDMI-portar 12.Bakre IR-sensor 13.Komponentvideoingångar (RCA) giltiga videosignaler är Y/PB/PR eller Y/CB/CR 14.Mini-USB-port (Används vid underhåll) 15.Insignalsuttag för RGB (dator)/ komponentvideo (YPbPr/YCbCr) 16. RS-232-kontrollport Används som gränssnitt mot en dator eller ett system för hembiostyrning/ automatisering. 17.S-videoingång (mini-din med 4 stift) Kompositvideoingång (RCA) 18.Ljud- (L/R) ingångsuttag 19. Ljudingångsuttag Ljudutgångsuttag 20.Anslutning för nätsladd 21.Kensingtonlås 22.Fot för justering bak 23.Takmonteringshål Översikt

11 Kontroller och funktioner Kontrollpanel W W770ST Fokusring Justerar den projicerade bildens skärpa. 2. Zoomring Justerar bildstorleken. 3. MENU/EXIT Aktiverar skärmmenyn. Menyinställningarna avslutas och sparas och föregående skärm visas igen. 4. Knapparna Keystone/pil) ( / upp, / ned) Manuell korrigering av bildförvrängning som uppstår på grund av projiceringsvinkeln. När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna #4, #5 och #13 som riktningsknappar för att välja menyalternativ och göra justeringar. 5. Vänster/ Sänker projektorns ljudvolym. När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna #4, #5 och #13 som riktningsknappar för att välja menyalternativ och göra justeringar MODE/ENTER Väljer ett tillgängligt bildinställningsalternativ. Aktiverar det valda menyalternativet på skärmvisningsmenyn. 7. ECO BLANK Används för att göra skärmen tom. 8. LAMP (LAMPindikator) Anger lampans status. Tänds eller blinkar när det är problem med lampan. 9. TEMPeraturvarningslampa Lyser rött eller blinkar om projektorn blir för varm. 10.POWER (POWER-indikatorlampa) Tänds eller blinkar när projektorn är i gång. 11. AUTO Använder automatiskt bästa uppdateringsfrekvens för den bild som visas. 12. STRÖM Slår av och på vänteläget på projektorn. 13. Höger/ Höjer projektorns ljudvolym. När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna #4, #5 och #13 som riktningsknappar för att välja menyalternativ och göra justeringar. 14. SOURCE Fältet för val av källa visas. Översikt 11

12 Fjärrkontroll STRÖM Slår av och på vänteläget på projektorn. 2. Info Visar information om projektorns status. 3. MENU/EXIT Aktiverar skärmmenyn. Menyinställningarna avslutas och sparas och föregående skärm visas igen. 4. Vänster När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna #4, #7 och #14 som riktningsknappar för att välja menyalternativ och göra justeringar. 5. MODE/ENTER Väljer ett tillgängligt bildinställningsalternativ. Aktiverar det valda menyalternativet på skärmvisningsmenyn. 6. ECO BLANK Används för att göra skärmen tom. 7. Knapparna Keystone/pil) ( / upp, / ned) Manuell korrigering av bildförvrängning som uppstår på grund av projiceringsvinkeln. När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna #4, #7 och #14 som riktningsknappar för att välja menyalternativ och göra justeringar SmartEco Fältet för val av lampläge visas. (Normal/ ekonomiläge/smarteco) 9. Aspect Väljer det bildförhållande som ska användas för visning. 10.Digital Zoom (+, -) Förstorar eller förminskar den projicerade bilden. 11.Knappar för justering av bildkvalitet (Brightness, Contrast, Color, Tint) Visar inställningsribban för justering av lämpliga värden av bildkvalitet D Setting Ange 3D-inställningar direkt. 13.AUTO Använder automatiskt bästa uppdateringsfrekvens för den bild som visas. 14. Höger När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna #4, #7 och #14 som riktningsknappar för att välja menyalternativ och göra justeringar. 15.SOURCE Fältet för val av källa visas. 16.Volume +/- Justerar ljudnivån. 17.Mute Slår av och på projektorns ljud. 18. Freeze Fryser den projicerade bilden. 19.Test Visar testmönstret. 20.CC Visar videotermbeskrivning på skärmen för den som har nedsatt hörsel. 21.3D Invert Används för att slå av och på inverteringsfunktionen. 12 Översikt

13 Installera projektorn Välja placering Projektorn är utformad för att installeras på något av följande fyra sätt. Det är du själv eller storleken och formen på rummet som avgör vilken installation du väljer. Tänk på skärmens storlek och placering, var det finns ett lämpligt eluttag samt avståndet mellan projektorn och övrig utrustning. 1. Fram: Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn på t.ex. ett bord framför skärmen. Det här är den vanligaste placeringen, och den gör att det går snabbt att installera och plocka undan projektorn. 3. Bak: Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn på t.ex. ett bord bakom skärmen. Då behöver du en särskild skärm för bakprojicering. *Ställ in Bak efter att du har satt på projektorn. 2. Takmont. fram.: Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket framför skärmen. Om du vill fästa projektorn i taket kan du köpa en takmonteringssats från BenQ hos en återförsäljare. *Ställ in Takmont. fram. efter att du har satt på projektorn. 4. Takmont. bakom: Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket, bakom skärmen. För den här installationen behöver du en särskild skärm för bakprojicering och en takmonteringssats från BenQ. *Ställ in Takmont. bakom efter att du har satt på projektorn. *För att ställa in projektorposition: 1. Tryck MENU/EXIT på projektorn eller fjärrkontrollen och tryck sedan på / tills SYSTEMINSTÄLLNING : Enkelmenyn markeras. 2. Tryck på / för att markera Projektorplacering och tryck på / tills korrekt position är vald. Installera projektorn 13

14 Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden Storleken på den projicerade bilden påverkas av avståndet mellan projektorlinsen och skärmen, zoominställningen och videoformatet. Projektorn bör alltid placeras horisontalt (t.ex. platt på ett bord) och vinkelrätt (90 rät vinkel) mot skärmen. Detta förhindrar att bilden blir skev från vinklad projektion (eller projektion mot en vinklad yta). Om projektorn är monterad i taket, måste den monteras uppochner. Om projektorn flyttas längre bort från skärmen ökar den projekterade bildens storlek och den vertikala förskjutningen ökar också proportionerligt. När du avgör var du ska placera skärm och projektor måste du beakta både den projekterade bildstorleken och den vertikala förskjutningen, som är proportionerlig till projektionsavståndet. Hur du avgör projektorns placering för en given skärmstorlek 1. Hur avgör du om din skärm har bildförhållandet 16:9 eller 4:3? 2. Gå till tabellen och hitta den skärmstorlek som ligger närmast din egen i den vänstra kolumnen med namnet "Skärmdimensioner". När du hittat ditt värde söker du till höger på samma rad och hittar motsvarande genomsnittliga avstånd till skärmen i kolumnen benämnd "Medel" Detta är projiceringsavståndet. 3. Välj projektorns exakta position baserat på skärmens position och den justerbara linsförskjutningen. <Exempel> W750: Om du har en 120-tums skärm med bildförhållandet 4:3, se "Skärmens bildförhållande är 4:3 och den projicerade bilden är också 16:9". Det genomsnittliga projiceringsavståndet är 3512 mm. Hur du avgör rekommenderad skärmstorlek för ett givet avstånd Du kan använda den här metoden om du har köpt projektorn och skulle vilja veta vilken skärmstorlek som skulle passa för ditt rum. Den maximala skärmstorleken begränsas av det fysiska utrymmet i rummet. 1. Hur avgör du om din skärm har bildförhållandet 16:9 eller 4:3? 2. Mät upp avståndet mellan projektorn och den plats du vill ha skärmen. Detta är projiceringsavståndet. 3. Titta i tabellen och hitta det närmast överensstämmande avståndet för medelavstånd till skärmen i kolumnen "Medel". Kontrollera att ditt uppmätta avstånd också är inom de minsta och maximala avstånden som är listade på medelavståndets vardera sida. 4. Använd det här värdet och titta till vänster på samma rad så hittar du motsvarande skärmdiagonal. Detta är den projicerade bildens storlek när projektorn är på det avståndet. <Exempel> W750: Om du exempelvis har en skärm med bildförhållandet 16:9 och det uppmätta projiceringsavståndet är 4500 mm, se "Skärmens bildförhållande är 16:9 och den projicerade bilden är också 16:9". Det närmaste värdet i kolumnen "Medel" är 4464 mm. Om du tittar till höger på raden ser du att du behöver en skärm på 140 tum. Om du kontrollerar de minsta och maximala projiceringsavstånden i kolumnerna "Projiceringsavstånd <D> [mm]" på sidan 15 ser du att det uppmätta projiceringsavståndet på 4500 mm passar även för skärmarna på 130 och 150 tum. Projektorn kan justeras (med zoomverktyget) till att visa olika skärmstorlekar på det projiceringsavståndet. Var medveten om att dessa olika skärmstorlekar har olika förskjutningsvärden. Om du placerar projektorn i en annan position (än den rekommenderade) måste du luta den uppåt eller nedåt för att centrera bilden på skärmen. I sådana situationer uppstår bildförvrängning. Korrigera förvrängningen med hjälp av keystone-funktionen. Se "Korrigera bildskevhet" på sidan 27 för mer information. 14 Installera projektorn

15 Projektionsmått Installera en skärm med bildförhållandet 16:9 Installation på golvet Takmontering <A> <B> <F> <G> <A> <E> <B> <D> <C> <F>: Skärm <E> <D> <G>: Linsens mitt <C> <F>: Skärm <G> <F> <G>: Linsens mitt W750 Skärmens bildförhållande är 16:9 och den projicerade bilden är också 16:9 Diagonalt <A> [tum (mm)] Skärmdimensioner Höjd <B> [mm] Bredd <C> [mm] Projiceringsavstånd <D> [mm] Min. avstånd (med max. zoom) Medel Max. avstånd (med min. zoom) Vertikal förskjutning <E> [mm] 50 (1270) (1524) (1778) (2032) (2286) (2540) (2794) (3048) (3302) (3556) (3810) (4064) (4318) (4572) (4826) (5080) (5334) (5588) (5842) (6096) (6350) (6604) (6858) (7112) (7366) (7620) Siffrorna ovan är ungefärliga och kan skilja sig något från de verkliga mätvärdena. Endast rekommenderade skärmstorlekar är listade. Kontakta din återförsäljare för assistans om din skärmstorlek inte finns med i tabellen ovan. Installera projektorn 15

16 W770ST Skärmens bildförhållande är 16:9 och den projicerade bilden är också 16:9 Diagonalt <A> [tum (mm)] Skärmdimensioner Höjd <B> [mm] Bredd <C> [mm] Projiceringsavstånd <D> [mm] Min. avstånd (med max. zoom) Medel Max. avstånd (med min. zoom) Vertikal förskjutning <E> [mm] 40 (1016) (1270) (1524) (1778) (2032) (2286) (2540) (2794) (3048) (3302) (3556) (3810) (4064) (4318) (4572) (4826) (5080) (5334) (5588) (5842) (6096) (6350) (6604) (6858) (7112) (7366) (7620) Siffrorna ovan är ungefärliga och kan skilja sig något från de verkliga mätvärdena. Endast rekommenderade skärmstorlekar är listade. Kontakta din återförsäljare för assistans om din skärmstorlek inte finns med i tabellen ovan. 16 Installera projektorn

17 Installera en skärm med bildförhållandet 4:3 Installation på golvet Takmontering <A> <B> <H> <F> <A> <H> <E> <D> <G> <G> <F> <C> <E> <D> <C> <F>: Skärm <B> <G>: Linsens mitt W750 Skärmens bildförhållande är 4:3 och den projicerade bilden är också 16:9 Skärmdimensioner Projiceringsavstånd <D> [mm] Lägsta/ Diagonalt <A> [tum (mm)] Höjd <B> [mm] Bredd <C> [mm] Min. avstånd (med max. zoom) Medel Max. avstånd (med min. zoom) högsta linsposition <E> [mm] Bildens höjd <H> [mm] 50 (1270) (1524) (1778) (2032) (2286) (2540) (2794) (3048) (3302) (3556) (3810) (4064) (4318) (4572) (4826) (5080) (5334) (5588) (5842) (6096) (6350) (6604) (6858) (7112) (7366) (7620) Siffrorna ovan är ungefärliga och kan skilja sig något från de verkliga mätvärdena. Endast rekommenderade skärmstorlekar är listade. Kontakta din återförsäljare för assistans om din skärmstorlek inte finns med i tabellen ovan. Installera projektorn 17

18 W770ST Skärmens bildförhållande är 4:3 och den projicerade bilden är också 16:9 Skärmdimensioner Projiceringsavstånd <D> [mm] Lägsta/ högsta Diagonalt Höjd Bredd Min. avstånd Max. avstånd linsposition <A> <B> <C> (med max. Medel (med min. <E> [tum (mm)] [mm] [mm] zoom) zoom) [mm] Bildens höjd <H> [mm] 45 (1143) (1270) (1524) (1778) (2032) (2286) (2540) (2794) (3048) (3302) (3556) (3810) (4064) (4318) (4572) (4826) (5080) (5334) (5588) (5842) (6096) (6350) (6604) (6858) (7112) (7366) (7620) Siffrorna ovan är ungefärliga och kan skilja sig något från de verkliga mätvärdena. Endast rekommenderade skärmstorlekar är listade. Kontakta din återförsäljare för assistans om din skärmstorlek inte finns med i tabellen ovan. 18 Installera projektorn

19 Ansluta med videoutrustning Du kan ansluta projektorn till alla sorters videoutrustning, t.ex. en videobandspelare, dvd-spelare, Bluray-spelare, digital mottagare, kabel eller satellitdekoder, tv-spelkonsol eller digitalkamera. Du kan även ansluta den till en stationär eller bärbar dator eller ett Apple Macintosh-system. Det räcker om du kopplar projektorn till källenheten med ett av alternativen, men de olika alternativen har olika bildkvalitet. Den metod du väljer kommer antagligen att bero på möjligheten att matcha terminalerna på projektorn och videokällan enligt vad som beskrivs nedan: Uttagets namn Uttagets utseende Referens Bildkvalitet HDMI "Ansluta HDMI-enheter" på sidan 19 Bäst Komponentvideo S-Video Video "Ansluta komponentvideoenheter" på sidan 20 "Ansluta S-video eller videoenheter" på sidan 20 "Ansluta S-video eller videoenheter" på sidan 20 Bättre God Normal PC (D-SUB) "Ansluta en dator" på sidan 21 Bättre Förberedelser När du ansluter en signalkälla till projektorn måste du se till att: 1. stänga av all utrustning innan du gör några anslutningar. 2. Använd endast rätt sorts kablar till respektive källa med lämplig kontakt. 3. Se till att alla kabelkontakter sitter ordentligt i utrustningsuttagen. Observera att alla kablar som visas i följande anslutningsdiagram inte levereras med projektorn (se "Förpackningens innehåll" på sidan 6 för information). De flesta kablar finns att köpa i butiker som säljer elektronikutrustning. Ansluta HDMI-enheter HDMI (High-Definition Multimedia Interface) har stöd för okomprimerad dataöverföring mellan kompatibla enheter, t.ex. DTV-mottagare, DVD-spelare, Blu-ray-spelare och visningen sker med hjälp av en enda kabel. Den har en ren digital bild och rent ljud. Använd en HDMI-kabel när du gör anslutningar mellan projektorn och HDMI-enheter. HDMI-enhet: Dvd-spelare, digitalmottagare osv. Läs "HDMI-inställningar" på sidan 42 för att försäkra dig om att du väljer rätt sorts ingångskälla för HDMI-signalen. HDMI-kabel Ansluta med videoutrustning 19

20 Ansluta komponentvideoenheter Se till att matcha motsvarande färger mellan kablarna och terminalerna. Komponentvideokontakter av RCA-typ är avsedda för utgående anslutning till videovisningsenheter. Du bör också ansluta den separata ljudkabeln till en passande ljudförstärkare. AV-utrustning: Dvd-spelare, digitalmottagare osv. Från ljudingångskontakter Till ljudingångskontakter Komponentvideokabel Ansluta S-video eller videoenheter Du behöver bara ansluta antingen S-video- eller kompositvideokabeln från samma enhet, aldrig båda på samma gång. Du bör också ansluta den separata ljudkabeln till en passande ljudförstärkare. AV-utrustning Från ljudingångskontakter Till ljudingångskontakter S-videokabel eller Videokabel Om du redan har gjort en komponentvideoanslutning mellan projektorn och videokällan behöver du inte ansluta enheten med en S-video- eller kompositvideokabel eftersom det skulle utgöra en överflödig andra anslutning av sämre bildkvalitet. Du behöver bara ansluta med en kompositvideokabel om varken komponentvideo eller S-video finns på videokällan (t.ex. vissa analoga videokameror). Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. 20 Ansluta med videoutrustning

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande två omständigheter: (1) denna enhet

Läs mer

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok Modell Nr. VS14946/VS14935/VS14948/VS14950 Information om överensstämmelse FCC-uttalande Denna enhet uppfyller kraven enligt del 15 i

Läs mer

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8400 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13647

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PRO8300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4356968

Din manual VIEWSONIC PRO8300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4356968 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

Projektor U321H. Användarhandbok. Modell Nr. NP-U321H

Projektor U321H. Användarhandbok. Modell Nr. NP-U321H Projektor U321H Användarhandbok Modell Nr. NP-U321H Ver. 1 2/15 DLP, BrilliantColor och DLP Link är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör

Läs mer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alla rättigheter förbehålles. Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie

Läs mer

Digital projektor X56

Digital projektor X56 Digital projektor X56 Snabbguide Tack för att du har köpt denna projektor. Viktig anmärkning Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer för produkten. Se till att du läser

Läs mer

Meddelande om användningen... 2

Meddelande om användningen... 2 Innehållsförteckning Meddelande om användningen... 2 Säkerhetsinformation...2 Class B gränsvärden för utstrålning...2 Viktiga säkerhetsanvisningar...2 Säkerhetsföreskrifter...4 Varningar angående ögonsäkerhet...6

Läs mer

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation Bärbar projektor MT1075/MT1065 Bruksanvisning English Deutsch Français Italiano Español Svenska Viktig Information Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Läs mer