W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok"

Transkript

1 W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

2 Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10 Kontrollpanel Fjärrkontroll Installation Välja placering...13 Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden...14 Projektionsmått Flytta projektorlinsen vertikalt (endast W1070+) Anslutning Ansluta med videoutrustning...17 Ansluta HDMI-enheter Ansluta smarta enheter Ansluta komponentvideoenheter Ansluta videoenheter Ansluta en dator Användning Starta projektorn...21 Stänga av projektorn...22 Säkra projektorn...23 Använda ett säkerhetskabellås Använda lösenordsfunktionen Välja en ingångskälla...26 Byta namn på en ingångskälla Justera den projicerade bilden...27 Justera projiceringsvinkeln Automatisk justering av bilden Finjustera bildstorlek och skärpa Korrigera keystone Menyfunktioner Om skärmvisningsmenyerna Använda skärmmenyn Grund Skärmmenyn Grund med ingångssignaler anslutna...31 Skärmmenyn Grund utan ingångssignaler anslutna...34 Använda skärmmenyn Avanc Menyn BILDINSTÄLLNINGAR...36 Menyn Ljudkonfig...40 Menyn Visning...41 Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel...43 Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad...44 Menyn Information...46 Skärmmenyn Avanc. s uppbyggnad...47 Underhåll...49 Skötsel Information om lampan Ta reda på lamptimmar...50 Förlängt lampliv...50 Tidpunkt för byte av lampa...51 Byta lampa...52 Indikatorer Felsökning Specifikationer Projektorspecifikationer...56 Mått...57 Takmontering...57 Frekvenstabell...58 Information om garanti och copyright...63 Garanti Copyright Ansvarsfriskrivning Innehåll

3 Viktiga säkerhetsanvisningar Projektorn är utformad och testad för att uppfylla de senaste säkerhetsnormerna för informationsteknisk utrustning. För att försäkra säkert bruk av denna produkt är det dock viktigt att följa instruktionerna i denna handbok och de som är märkta på produkten. 1. Läs den här handboken innan du använder projektorn. Förvara handboken på ett säkert ställe för framtida referens. 2. Placera alltid projektorn på en plan, horisontal yta vid användning. - Placera inte projektorn på en ostabil vagn, ställ eller bord då den kan falla och skadas. - Placera inget lättantändligt i närheten av projektorn. - Använd inte projektorn om den lutar mer än 10 grader åt vänster eller höger eller mer än 15 grader från fram- till bakdelen. 4. Placera inte projektorn i någon av följande miljöer: - I trånga eller dåligt ventilerade utrymmen. Se till att det är minst 50 cm avstånd från väggar och fritt luftflöde runt projektorn. - Där det finns risk för extremt höga temperaturer, t.ex. inuti en bil med alla fönster stängda. - Där mycket hög luftfuktighet, mycket damm eller cigarettrök kan förorena optiska komponenter, förkorta projektorns livslängd och göra skärmen mörk. 3. Förvara inte projektorn på högkant. Om du gör det kan den välta, vilket kan vålla kroppsskada eller andra skador. - Nära brandlarm. - Där den omgivande temperaturen är över 35 C/95 F. - På högre höjd än 3000 m (10000 fot) m (10000 fot) 0 m (0 fot) Viktiga säkerhetsanvisningar 3

4 5. Blockera inte ventilationshålen när projektorn är igång (gäller även i vänteläge). - Täck inte över projektorn med något föremål. - Placera inte projektorn på en filt, säng eller annan mjuk yta. 9. Titta aldrig rakt in i projektorns lins medan den används. Din syn kan skadas. 6. I områden där nätspänningen kan variera med ±10 volt bör du ansluta en spänningsstabilisator, ett överspänningsskydd eller en enhet för strömförsörjning utan avbrott (UPS) mellan projektorn och eluttaget. 10. Använd inte projektorlampan längre än angiven livslängd. Om du använder lampan längre än den angivna livslängden finns det en viss risk att den exploderar. 7. Kliv inte på projektorn och placera inte några föremål ovanpå den. 11. Lampan blir mycket varm när projektorn används. Låt projektorn kylas av under cirka 45 minuter innan du tar bort lampmonteringen för att byta lampa. 8. Placera inte vätska i närheten av projektorn. Garantin upphävs om du spiller vätska i projektorn. Om projektorn blir blöt kopplar du bort nätsladden från vägguttaget och ringer till BenQ för att få projektorn reparerad. 12. Försök aldrig att byta lampmonteringen förrän projektorn har svalnat och du har dragit ut nätsladden ur vägguttaget. 4 Viktiga säkerhetsanvisningar

5 13. Med den här projektorn kan du visa omvända bilder för takmontering. Använd endast BenQ:s takmonteringssats för montering. 15. Projektorn får endast lämnas in till en kvalificerad tekniker när den behöver servas eller repareras. Montera projektorn i taket Om du tänker montera projektorn i taket rekommenderar vi starkt att du använder en takmonteringssats från BenQ och noga försäkrar dig om att den är ordentligt och säkert fastsatt. Om du använder en takmonteringssats av annat märke än BenQ finns det en risk att projektorn kan ramla ned från taket pga. olämplig fastsättning med fel mått eller skruvlängd. Du kan köpa en takmonteringssats av märket BenQ från samma handlare som sålde dig din BenQprojektor. BenQ rekommenderar även att du anskaffar ett separat kensingtonlås med säkerhetskabel och fäster det i fästet för kensingtonlås på projektorn och till takmonteringsfästets bottenplatta. Detta fungerar då även som en hållare för projektorn om den skulle lossna från takfästet. 14. Försök inte plocka isär projektorn. Inuti apparaten finns högspänning som kan vara livsfarlig om du råkar beröra ledande delar. Den enda komponent som kan servas av användaren är lampan. Se sidan 52. Du får inte på några villkor lossa eller ta bort några andra höljen. Servicearbete får endast utföras av kvalificerad servicepersonal. Fuktkondens Använd aldrig projektorn direkt efter att du flyttat den från en kall plats till en varm plats. När projektorn exponeras för en sådan temperaturförändring, kan fukt kondenseras på de kritiska inre delarna. För att förhindra projektorn från möjlig skada, ska den inte användas på minst 2 timmar när det förekommer en plötslig temperaturförändring. Undvik flyktiga vätskor Använd inte flyktiga vätskor, t.ex. insektsmedel eller vissa sorters rengöringsmedel, nära projektorn. Låt inte gummi- eller plastprodukter vidröra projektorn under en längre tid. De kommer att lämna märken på ytan. Om rengöringen utförs med ett kemiskt behandlat tyg måste du följa säkerhetsanvisningarna för rengöringsprodukten. Kassering Denna produkt innehåller följande material som är skadliga för människokroppen och miljön. Bly, som finns i lödmetall. Kvicksilver, som används i lampan. Kontakta din lokala miljömyndighet för information om hur du ska kassera produkten eller uttjänta lampor. Behåll originalförpackningen för eventuella framtida transporter. Om du måste packa ner din projektor efter användning, justerar du projektorlinsen till en lämplig position, sätter linsdynan runt linsen och fäster samman linsdynan och projektordynan för att förhindra skada vid transportering. Viktiga säkerhetsanvisningar 5

6 Översikt Projektorns funktioner Full HD-kompatibel Projektorn är kompatibel med formaten Standard Definition TV (SDTV) 480i, 576i, Enhanced Definition television (EDTV) 480p, 576p och High Definition TV (HDTV) 720p, 1080i/p 60Hz, där formatet 1080p ger en äkta 1:1 bildåtergivning. Hög bildkvalitet Projektorn levererar utmärkt bildkvalitet på grund av den höga upplösningen, utmärka hemmabioljusstyrkan, extremt hög kontrast, återgivning i livfull färg och rik gråskala. Hög ljusstyrka Projektorn har extremt hög ljusstyrka som möjliggör enastående bildkvalitet i omgivande ljusförhållanden och utklassar projektorer av standardtyp. Livfull färgåtergivning Projektorn har ett färghjul i 6 segment för verklighetstroget färgdjup och färgskala, något som är ouppnåeligt med färghjul med färre segment. Rik gråskala När du tittar i mörka miljöer ger den automatiska gammakontrollen en utmärkt gråskala som avslöjar detaljer i skuggor och på natten eller i mörka scener. 2D-keystone Projektorn stöder horisontell (sida vid sida) keystone-korrigering, vilket möjliggör ett bredare område för projektorinstallation. När projektorn är placerad utanför centrum ger funktionen 2D-keystone-korrigering, som korrigerar trapetsförvrängning med hjälp av horisontella och vertikala justeringar, flexiblare projektorinstallationsmöjligheter. Två skärmmenyer Två slags skärmmenyer som är utformade för olika användarvanor: Skärmmenyn Grund är intuitiv och konsumentinriktad medan skärmmenyn Avanc. erbjuder mer traditionell användning. Brett utbud av ingångar och videoformat Projektorn stöder ett brett urval av ingångar för anslutning till din video, dator och smarta enheter, inklusive komponentvideo, kompositvideo, persondator (både Macintosh och Windows), HDMI-källa, smarta enheter som stöder MHL och utgångsutlösare för anslutning till automatiserade skärm- och belysningssystem. ISF-certifierad kalibreringskontroll För ökade prestanda finns lägesinställningarna ISF NIGHT och ISF DAY i skärmmenyn, vilka kräver professionell kalibreringsservice från auktoriserade ISF-installatörer. 3D-funktion Om du vill se 3D-filmer, videor och idrottsevenemang på ett mer verklighetstroget sätt med bilddjup via HDMI. Inbyggda kammarhögtalare Inbyggd(a) högtalare som ger blandat monoljud när en ljudingång är inkopplad. 6 Översikt

7 Intuitiv linsförskjutning (W1070+) Den intuitiva styrningen av linsförskjutningsspaken ger ökad flexibilitet vid installationen av projektorn. Kort kastförhållande (W1080ST+) Projektionens korta kastförhållande ger en bildkvalitet i 1080p med ett kortare projiceringsavstånd. SmartEco Tekniken SmartEco minskar lampans strömförbrukning med upp till 70 % beroende på innehållets ljusstyrkenivå när läget SmartEco är valt. Stöd för trådlös FHD-sats (valfritt tillbehör) Se utrustningens dokumentation för användaranvisningar. Översikt 7

8 Förpackningens innehåll Packa försiktigt upp innehållet och kontrollera att nedanstående finns i förpackningen. Vissa artiklar finns eventuellt inte tillgängliga beroende på var du köpt den. Hör med inköpsstället. Standardtillbehör En del tillbehör kan variera från plats till plats. W1070+ W1080ST+ Projektor Fjärrkontroll Batterier Garantikort* Cd-skiva med användarhandbok Snabbstartsguide Nätsladd *Garantikortet medföljer endast i vissa områden. Du kan få mer information av din återförsäljare. Valfria tillbehör Trådlös FHD-sats (WDP01) 8 Översikt

9 Projektorns utsida Framsida och ovansida W W1080ST Baksida och undersida Se Ansluta med videoutrustning för mer information om anslutningar Kontrollpanel (se Kontrollpanel för detaljer.) 2. Lamphölje 3. Ventilation (varmluftsutblås) 4. Justeringsknapp 5. Linsskydd 6. Linsförskjutningsspak 7. Fokus- och zoomningsring 8. Ventilation (kalluftsintag) 9. Högtalargaller 10. Främre IR-sensor 11. Projektorlins 12.HDMI-ingångsport 13. MHL/HDMI dual mode-port Kan även användas för att ladda den anslutna MHL-kompatibla smarta enheten så länge projektorn har ströminmatning. 14. Likströmsuttag på 12 V Det används för att starta externa enheter som t.ex. en elektrisk skärm eller ljuskontroller. Kontakta din återförsäljare för information om hur du ansluter dessa enheter. 15.USB-port av typ A Används för att ladda mottagarboxen i den trådlösa FHD-satsen (WDP01) (valfritt tillbehör). 16.Mini-USB-port Används vid underhåll. 17.Insignalsuttag för RGB (dator)/ komponentvideo (YPbPr/YCbCr) 18. RS-232-kontrollport Används som gränssnitt mot en dator eller ett system för hembiostyrning/ automatisering. 19.Komponentvideoingångar (RCA) giltiga videosignaler är Y/PB/PR eller Y/CB/CR 20. Videoingång 21.Ljud- (L/R) ingångar 22.Ljudingång 23. Ljudutgång 24.Anslutning för nätsladd 25.Fot för justering bak 26.Takmonteringshål 27.Monteringshål för trådlös FHD-sats 28.Kensingtonlås Översikt 9

10 Kontroller och funktioner Kontrollpanel Fokusring Justerar den projicerade bildens skärpa. 2. Zoomningsring Justerar bildstorleken. 3. POWER (POWER-indikatorlampa) Tänds eller blinkar när projektorn är i gång. 4. SOURCE Fältet för val av källa visas. 5. IR-sensor för fjärrkontroll (ovansida) 6. STRÖM Slår av och på vänteläget på projektorn. 7. Keystone-/pilknappar ( /, / ) Manuell korrigering av bildförvrängning som uppstår på grund av projiceringsvinkeln. När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna #7 och #12 som riktningstangenter för att välja önskade menyalternativ och göra justeringar. 8. BACK Menyinställningarna avslutas och sparas och föregående skärm visas igen. 9. TEMP (TEMPeraturvarningslampa) Lyser rött eller blinkar om projektorn blir för varm. 10.LAMP (LAMPindikator) Anger lampans status. Tänds eller blinkar när det är problem med lampan. 11.AUTO Använder automatiskt bästa uppdateringsfrekvens för den bild som visas. 12.Keystone-/pilknappar ( /, / ) Manuell korrigering av bildförvrängning som uppstår på grund av projiceringsvinkeln. När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna #7 och #12 som riktningstangenter för att välja önskade menyalternativ och göra justeringar. 13. OK/MODE Väljer ett tillgängligt bildläge. Bekräftar det valda menyalternativet på skärmmenyn. 14.MENU Öppnar skärmmenyn. Menyinställningarna avslutas och sparas och föregående skärm visas igen. 10 Översikt

11 Fjärrkontroll MENU Öppnar skärmmenyn. Menyinställningarna avslutas och sparas och föregående skärm visas igen. 7.,, Tyst: Slår av och på projektorns ljud. Sänk volymen: Sänker projektorns ljudvolym. Höj volymen: Höjer projektorns ljudvolym. 8. MHL-kontrollknappar ( Bakåt, Spela upp/paus, Framåt, Spola tillbaka, Stopp, Snabbspola framåt) Går till föregående fil/spelar upp/pausar/går till nästa fil/spolar tillbaka/stoppar/snabbspolar framåt under mediauppspelning. Endast tillgänglig när du styr din smarta enhet i MHL-läge. När du är i MHL-anslutningsläge och skärmmenyn är av är de här knapparna tillgängliga för att styra din smarta enhet: pilknappar, OK, BACK, och MHL-kontrollknappar. 9. KEYSTONE Öppnar fönstret 2D-keystone. Använd 1. ON, OFF pilknapparna för att manuellt korrigera Slår av och på projektorn. bildförvrängning som uppstår på grund av 2. 3D, INVERT projiceringsvinkeln. Öppnar menyn 3D och slår av respektive på 10. MODE inverteringsfunktionen (omvänd). Väljer ett tillgängligt bildläge. 3. Pilknappar ( Vänster, Höger, Upp, 11.LIGHT Ned) När du trycker på en knapp på fjärrkontrollen När skärmmenyn är aktiverad kan du använda tänds led-bakgrundsbelysningen i cirka de här knapparna som riktningstangenter för 30 sekunder. Om du trycker på någon annan att välja önskade menyalternativ och göra knapp inom dessa 10 sekunder stängs ledbakgrundsbelysningen av. justeringar. När skärmmenyn är av och du är i MHLanslutningsläge är pilknapparna tillgängliga för 12. AUTO Använder automatiskt bästa uppdateringsfrekvens att styra din smarta enhet. för den bild som visas. 4. OK 13. ECO BLANK Bekräftar det valda objektet i skärmmenyn. Används för att tömma skärmen. När skärmmenyn är av och du är under MHLanslutningsläge, använder du denna knapp för 14. SOURCE Fältet för val av källa visas. att bekräfta valet på skärmmenyn i din smarta enhet. 15. Knappar för justering av bildkvalitet 5. BACK Dessa funktionstangenter utför de funktioner som anges i skärmmenyn. Menyinställningarna avslutas och sparas och föregående skärm visas igen. 16.FINE TUNE När skärmmenyn är av och du är under MHLanslutningsläge, använder du denna knapp för Öppnar fönstret Finjustering av färgtemperatur. Se Finjustering av att återgå till eller stänga skärmmenyn i din färgtemperatur för mer information. smarta enhet. Knapparna PIP och SWAP är inte tillgängliga. Översikt 11

12 Cirka +30º Cirka +30º Sätta i/byta batterier i fjärrkontrollen 1. Tryck på batteriluckan och skjut den åt sidan så som visas på bilden. 2. Ta bort de gamla batterierna (om några finns) och sätt i två nya AAA-batterier. Försäkra dig om att plus- och minuspolerna är korrekt riktade som på bilden. 3. Skjut tillbaka batteriluckan tills den kommer på plats med ett klick. Låt aldrig fjärrkontrollen och batterierna ligga i varma eller fuktiga miljöer, som kök, badrum, bastu, solarium eller i stängda bilar. Byt endast ut batteriet mot den typ eller motsvarande typ av batteri som rekommenderats av batteritillverkaren. Släng de använda batterierna i enlighet med batteritillverkarens instruktioner och med lokala miljö- och återvinningsföreskrifter. Kasta aldrig batterierna i öppen eld. Det finns risk att det kan explodera. Om batterierna är slut eller om du inte kommer att använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna för att förhindra batteriläckage som kan skada fjärrkontrollen. Fjärrkontrollens effektiva räckvidd Du måste hålla fjärrkontrollen i en vinkel inom 30 graders vinkel från projektorns IR-sensor(er) för att den ska fungera. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorn/sensorerna bör inte överstiga 8 meter (~ 26 fot). Kontrollera att det inte finns någonting mellan fjärrkontrollen och IR-sensorn/sensorerna på projektorn. Kontrollera projektorn från framsidan Kontrollera projektorn från ovansidan 12 Översikt

13 Installation Välja placering Innan du väljer en plats att installera projektorn på ska du tänka på följande faktorer: Skärmens storlek och placering Eluttagens placering Placeringen och avståndet mellan projektorn och resten av utrustningen Du kan installera projektorn på följande sätt. 1. Fram: Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn nära golvet bakom skärmen. Det här är den vanligaste placeringen, och den gör att det går snabbt att installera och plocka undan projektorn. Sätt på projektorn och gör följande inställningar: MENU > Inställn eller SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Projektorplacering > Fram 2. Bak: Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn nära golvet bakom skärmen. Sätt på projektorn och gör följande inställningar: MENU > Inställn eller SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Projektorplacering > Bak Då behöver du en särskild skärm för bakprojicering. 3. Takmont fram.: Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket framför skärmen. Sätt på projektorn och gör följande inställningar: MENU > Inställn eller SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Projektorplacering > Takmont fram. Om du vill fästa projektorn i taket kan du köpa en takmonteringssats från BenQ hos en återförsäljare. 4. Takmont bak: Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket, bakom skärmen. Sätt på projektorn och gör följande inställningar: MENU > Inställn eller SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Projektorplacering > Takmont bak Du behöver en särskild skärm för bakprojicering och en takmonteringssats från BenQ. Installation 13

14 Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden Storleken på den projicerade bilden påverkas av avståndet mellan projektorlinsen och skärmen, zoominställningen och videoformatet. W1070+ är utrustad med flyttbar lins. Se Flytta projektorlinsen vertikalt (endast W1070+) för mer information. Projektionsmått Ta illustrationen och tabellerna nedan till hjälp för att fastställa projektionsavståndet. 16:9 Bildskärmsdiagonal H B Vertikal förskjutning Skärm Linsens mitt Projiceringsavstånd Skärmens bildförhållande är 16:9 och den projicerade bildens bildförhållande är också 16:9 W1070+ Skärmstorlek Projiceringsavstånd (mm) Vertikal Diagonalt Min. avstånd Max. avstånd förskjutning H (mm) B (mm) Medel Tum mm (max. zoom) (min. zoom) (mm) W1080ST+ Skärmstorlek Projiceringsavstånd (mm) Vertikal Diagonalt Min. avstånd Max. avstånd förskjutning H (mm) B (mm) Medel Tum mm (max. zoom) (min. zoom) (mm) Alla mätvärden är ungefärliga och kan skilja sig från de faktiska måtten. Om du siktar på en permanent installation av projektorn rekommenderar vi att du använder den faktiska projektorn för att fysiskt testa projiceringsstorlek, avstånd och projektorns optiska egenskaper före installationen. På så sätt kan du välja det mest exakta monteringsläget som bäst passar installationsplatsen. 14 Installation

15 UP Flytta projektorlinsen vertikalt (endast W1070+) Kontrollen för vertikal linsförskjutning ger flexibilitet vid installation av din projektor. Den gör att projektorn kan placeras något ovanför eller under överkanten på de projicerade bilderna. Linsförskjutningen uttrycks som ett procenttal av den projicerade bildens höjd. Den mäts som en förskjutning från den projicerade bildens vertikala mitt. Använd spaken för att förskjuta projektionslinsen uppåt eller nedåt inom det tillåtna området beroende på önskad bildposition. Använda linsförskjutningsspaken: 1. Vrid spaken moturs för att frigöra den. 2. Flytta spaken för att justera projiceringsbildens position. 3. Vrid spaken medurs för att låsa den. Vid fast skärmposition Skärm LENS SHIFT DOWN 100% 30% 10% Projektor Vid fast projektorposition 130% 120% UP LENS SHIFT DOWN 110% Dra inte åt spaken för hårt. Bildkvaliteten försämras inte av att justera linsförskjutningen. I sällsynta fall kan bilden bli förvrängd, se Justera den projicerade bilden för mer information. Installation 15

16 Anslutning När du ansluter en signalkälla till projektorn måste du se till att: 1. Stänga av all utrustning innan du gör några anslutningar. 2. Använda rätt signalkabel för respektive källa. 3. Se till att alla sladdar sitter i ordentligt. På anslutningsillustrationerna nedan finns vissa kablar som kanske inte ingår med projektorn (läs Förpackningens innehåll). De finns att köpa i butiker som säljer elektronikutrustning. Illustrationerna nedan är endast avsedda som referens. Anslutningsuttagen baktill på projektorn ser olika ut beroende på projektormodell. Bärbar eller stationär dator Ljud-/videoenhet Högtalare (VGA) Smartphone eller datorplatta VGA-kabel 2. USB-kabel* 3. HDMI-kabel *För uppdatering av fast program. 4. Videokabel 5. L/R-ljudkabel 6. Komponentvideokabel 7. Ljudkablar 8. HDMI-Micro USB-kabel 16 Anslutning

17 Ansluta med videoutrustning Det räcker om du kopplar projektorn till en videokällenhet med ett av anslutningsalternativen. Varje typ av videokälla erbjuder en egen bildkvalitet. Den metod du väljer beror antagligen på tillgängligheten av matchande terminaler på projektorn och videokällenheten enligt vad som beskrivs nedan: Uttagets namn Uttagets utseende Referens Bildkvalitet HDMI-1 HDMI-2/MHL Ansluta HDMI-enheter Ansluta smarta enheter Bäst COMPONENT Ansluta komponentvideoenheter Bättre VIDEO Ansluta videoenheter Normal Dator (D-SUB) Ansluta en dator Bättre På anslutningsillustrationerna nedan finns vissa kablar som kanske inte ingår med projektorn (läs Förpackningens innehåll). De finns att köpa i butiker som säljer elektronikutrustning. Ansluta HDMI-enheter HDMI (High-Definition Multimedia Interface) har stöd för okomprimerad dataöverföring mellan kompatibla enheter, t.ex. DTV-mottagare, DVD-spelare, Blu-ray-spelare och visningen sker med hjälp av en enda kabel. Använd en HDMI-kabel när du gör en anslutning mellan projektorn och HDMI-enheter. HDMI-enhet: Dvd-spelare, digitalmottagare osv. Läs HDMI-inställningar för att försäkra dig om att du väljer rätt sorts ingångskälla för HDMI-signalen. HDMI-kabel Anslutning 17

18 Ansluta smarta enheter Projektorn kan projicera innehållet direkt från en MHL-kompatibel smart enhet. Med en HDMI till Micro USB-kabel eller en HDMI till Micro USB-adapter kan du ansluta dina smarta enheter till projektorn och sedan njuta av ditt innehåll på en stor skärm. Vissa smarta enheter kanske inte är kompatibla med den sladd du använder. Fråga tillverkaren av din smarta enhet för mer detaljerad information. Använd en HDMI till Micro USB-kabel 1. Anslut ena änden av en HDMI till Micro USB-kabel och anslut en ände till HDMI ingångskontakten på projektorn. 2. Anslut den andra änden av HDMI till Micro USB-kabeln till Micro USB-utgången på din smarta enhet. 3. Växla till HDMI/MHL ingångskälla. För att växla ingångssignal, läs Välja en ingångskälla för detaljer. HDMI till Micro USB-kabel Använd en HDMI till Micro USB-adapter och en HDMI-kabel 1. Anslut ena änden av HDMI-kabeln och anslut en ände till HDMI ingångskontakten på projektorn. 2. Anslut den andra änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på adaptern. 3. Anslut den andra änden av adaptern till Micro USB-utgången på din smarta enhet. 4. Växla till HDMI/MHL ingångskälla. För att växla ingångssignal, läs Välja en ingångskälla för detaljer. HDMI-kabel Ström 18 Anslutning

19 Ansluta komponentvideoenheter Komponentvideokontakter av RCA-typ är avsedda för utgående anslutning till videovisningsenheter. Du bör också ansluta den separata ljudkabeln till en passande ljudförstärkare. AV-utrustning: Dvd-spelare, digitalmottagare osv. Från ljudutgångskontakter Till ljudingångskontakter Komponentvideokabel Ansluta videoenheter Anslut din videoenhet till projektorn med en kompositvideokabel. Du bör också ansluta den separata ljudkabeln till en passande ljudförstärkare. AV-utrustning Från ljudutgångskontakter Till ljudingångskontakter Videokabel Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du om videokällenheten är påslagen och fungerar som den ska. Anslutning 19

20 Ansluta en dator Ansluta projektorn till en dator med en VGA-kabel. Bärbar eller stationär dator Till ljudingångskontakter Från ljudutgångskontakt VGA-kabel En del bärbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar när de ansluts till en projektor. Vanligtvis kan du aktivera/avaktivera den externa skärmen med tangentkombinationen Fn + F3 eller CRT/LCD. Leta upp en funktionstangent med texten CRT/LCD eller en funktionstangent med en bildskärmssymbol på den bärbara datorn. Tryck samtidigt på Fn och funktionstangenten. Se din bärbara dators dokumentation för att ta reda på datorns tangentkombination. 20 Anslutning

21 Användning Starta projektorn 1. Anslut nätsladden till projektorn och till ett nätuttag. Slå på strömbrytaren till nätuttaget (i tillämpliga fall). När du har slagit på strömmen lyser projektorns POWER (POWERindikatorlampa) med orangefärgat sken. Använd den medföljande nätsladden för att undvika risker som t.ex. elektriska stötar och brand. 2. Tryck på på projektorn eller på fjärrkontrollen för att starta projektorn. Så snart som lampan tänds hörs en Strömbrytarton. POWER (POWER-indikatorlampa) blinkar med grönt sken och lyser med konstant grönt sken när projektorn är på. Fläktarna går igång och en startbild visas på skärmen under några sekunder medan projektorn värms upp. Projektorn svarar inte på ytterligare kommandon medan den värms upp. Se Signal för påslagning/avstängning för information om hur du slår av signalen. 3. Om det är första gången du startar projektorn visas installationsguiden som hjälper dig att ställa in projektorn för användning. Om du redan har gjort det kan du hoppa över detta steg och gå till steg 4. Använd pilknapparna ( / / / ) på projektorn eller fjärrkontrollen för att navigera igenom menyalternativen. Använd OK för att bekräfta det valda menyalternativet. Skärmbilderna i installationsguiden nedan är endast avsedda som referens och kan se annorlunda ut i verkligheten. Steg 1: Ange Projektorplacering. För mer information om projektorplacering, se Välja placering. Steg 2: Ange Språk för skärmmenyn. Användning 21

22 Steg 3: Ange 2D-keystone. Steg 4: Ange Autom.källa. Nu är du färdig med grundinställningarna. 4. Om du blir ombedd att ange lösenord använder du pilknapparna på projektorn eller fjärrkontrollen för att ange ett sexsiffrigt lösenord. Se Använda lösenordsfunktionen för mer information. 5. Sätt på de anslutna enheterna. 6. Projektorn börjar söka efter tillgängliga ingångssignaler. Den aktuella ingångssignalen som söks visas på skärmen. Om projektorn inte hittar en giltig signal visas meddelandet "Ingen signal". Du kan välja önskad ingångssignal genom att trycka på SOURCE på projektorn eller fjärrkontrollen. 7. Om den horisontella frekvensen på ingångskällan överstiger projektorns frekvensområde kommer meddelandet "Ingen signal" att visas på skärmen. Det finns kvar på skärmen tills du ändrar ingångskällan till en som stöds. Stänga av projektorn 1. Tryck på på projektorn eller på fjärrkontrollen. Projektorn visar ett bekräftelsemeddelande om avstängning. 2. Tryck på eller en gång till. POWER (POWERindikatorlampa) blinkar orange och fläktarna körs ungefär i två minuter för att kyla ner lampan. Projektorn svarar inte på några kommandon förrän avkylningsprocessen är färdig. 3. När avkylningsprocessen är färdig hörs en "Avstängningston" och POWER (POWER-indikatorlampa) lyser med stadigt orange sken. Se Signal för påslagning/avstängning för information om hur du slår av signalen. När du inte tänker använda projektorn under en längre period ska du koppla ur nätsladden från eluttaget. Sätt aldrig på projektorn direkt efter att du har stängt av den, eftersom extrem hetta kan förkorta lamptiden. Lamptiden kan variera beroende på olika miljöförhållanden och användning. 22 Användning

23 Säkra projektorn Använda ett säkerhetskabellås Projektorn måste installeras på en säker plats för att undvika att den stjäls. Om inte kan du köpa ett lås, t.ex. ett Kensingtonlås, för att säkra projektorn. Lokalisera öppningen för Kensingtonlås som finns på projektorn. Se punkt 28 på sidan 9 för information. Ett Kensington säkerhetskabelslås är vanligtvis en kombination av nyckel/nycklar och lås. Se låsets dokumentation för användaranvisningar. Använda lösenordsfunktionen I säkerhetssyfte och för att förhindra obehörig användning kan du ställa in ett lösenord via skärmmenyn. När lösenordet är inställt och funktionen aktiverad är projektorn lösenordsskyddad. Användare som inte vet det rätta lösenordet kan inte använda projektorn. Om du aktiverar lösenordsfunktionen men glömmer bort lösenordet går det inte att använda projektorn. Skriv ned lösenordet och spara det på ett säkert ställe för framtida bruk. Ställa in ett lösenord Om du ställer in ett lösenord och strömbrytarlåset är aktiverat kan projektorn inte användas om inte rätt lösenord anges varje gång projektorn sätts på. För att göra detta måste du först och främst öppna skärmmenyn Avanc. (se 30 för mer information). 1. Gå till SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Lösenord för att visa fönstret Lösenord. 2. Välj Ändra lösenord och tryck på OK för att visa fönstret Ange lösenord. Ange lösenord Tillb. 3. Som synes i fönstret representerar de fyra piltangenterna ( / / / ) 4 siffror (1, 2, 3, 4). Använd pilknapparna på projektorn eller fjärrkontrollen för att ställa in ett sexsiffrigt lösenord. Siffrorna visas som ****** när du skriver in dem. 4. Ange samma lösenord för att bekräfta och återgå till fönstret Lösenord. 5. Välj Strömbrytarlås och använd / för att välja På. 6. Ange det aktuella lösenordet för att aktivera funktionen. 7. Tryck på BACK för att spara ändringarna och avsluta. Användning 23

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok BL-serien LCD-skärm Användarhandbok Copyright Copyright 2014 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alla rättigheter förbehålles. Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation Bärbar projektor MT1065/MT1060/MT860 Bruksanvisning English Deutsch Français Italiano Español Svenska Viktig Information Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning noggrant innan

Läs mer

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg Välkommen Copyright Copyright 2009 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas,

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W

NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W LCD-projektor NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W Bruksanvisning NEC Display Solutions, Ltd. 2007-2008 4:e upplagan, februari 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning TA300 LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning Tack för att du har valt den här Samsung-produkten. För en mer komplett kundtjänst, registrera din produkt på adressen www.samsung.com/register Siffror och bilder

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-SE (1) Data Projector Bruksanvisning Läs denna handbok och den medföljande Snabbreferensen noggrant innan du börjar använda enheten och förvara dem sedan på en lättåtkomlig plats för framtida

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Svenska. E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok. Välkommen

Svenska. E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok. Välkommen E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok Välkommen Ansvarsfriskrivning BenQ Corporation utfäster inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, vad gäller innehållet i detta dokument. BenQ

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S MODELL LC-70LE740E LC-70LE740RU LC-70LE741E LC-70LE741S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe)

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Digital-TV-meddelande. Användaranvisningar

Digital-TV-meddelande. Användaranvisningar Siffror och bilder i den här bruksanvisningen är endast för referens och kan skilja sig från den verkliga produkten. Produktdesign och -specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Digital-TV-meddelande

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer