W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok"

Transkript

1 W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

2 Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10 Kontrollpanel Fjärrkontroll Installation Välja placering...13 Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden...14 Projektionsmått Flytta projektorlinsen vertikalt (endast W1070+) Anslutning Ansluta med videoutrustning...17 Ansluta HDMI-enheter Ansluta smarta enheter Ansluta komponentvideoenheter Ansluta videoenheter Ansluta en dator Användning Starta projektorn...21 Stänga av projektorn...22 Säkra projektorn...23 Använda ett säkerhetskabellås Använda lösenordsfunktionen Välja en ingångskälla...26 Byta namn på en ingångskälla Justera den projicerade bilden...27 Justera projiceringsvinkeln Automatisk justering av bilden Finjustera bildstorlek och skärpa Korrigera keystone Menyfunktioner Om skärmvisningsmenyerna Använda skärmmenyn Grund Skärmmenyn Grund med ingångssignaler anslutna...31 Skärmmenyn Grund utan ingångssignaler anslutna...34 Använda skärmmenyn Avanc Menyn BILDINSTÄLLNINGAR...36 Menyn Ljudkonfig...40 Menyn Visning...41 Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel...43 Menyn SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad...44 Menyn Information...46 Skärmmenyn Avanc. s uppbyggnad...47 Underhåll...49 Skötsel Information om lampan Ta reda på lamptimmar...50 Förlängt lampliv...50 Tidpunkt för byte av lampa...51 Byta lampa...52 Indikatorer Felsökning Specifikationer Projektorspecifikationer...56 Mått...57 Takmontering...57 Frekvenstabell...58 Information om garanti och copyright...63 Garanti Copyright Ansvarsfriskrivning Innehåll

3 Viktiga säkerhetsanvisningar Projektorn är utformad och testad för att uppfylla de senaste säkerhetsnormerna för informationsteknisk utrustning. För att försäkra säkert bruk av denna produkt är det dock viktigt att följa instruktionerna i denna handbok och de som är märkta på produkten. 1. Läs den här handboken innan du använder projektorn. Förvara handboken på ett säkert ställe för framtida referens. 2. Placera alltid projektorn på en plan, horisontal yta vid användning. - Placera inte projektorn på en ostabil vagn, ställ eller bord då den kan falla och skadas. - Placera inget lättantändligt i närheten av projektorn. - Använd inte projektorn om den lutar mer än 10 grader åt vänster eller höger eller mer än 15 grader från fram- till bakdelen. 4. Placera inte projektorn i någon av följande miljöer: - I trånga eller dåligt ventilerade utrymmen. Se till att det är minst 50 cm avstånd från väggar och fritt luftflöde runt projektorn. - Där det finns risk för extremt höga temperaturer, t.ex. inuti en bil med alla fönster stängda. - Där mycket hög luftfuktighet, mycket damm eller cigarettrök kan förorena optiska komponenter, förkorta projektorns livslängd och göra skärmen mörk. 3. Förvara inte projektorn på högkant. Om du gör det kan den välta, vilket kan vålla kroppsskada eller andra skador. - Nära brandlarm. - Där den omgivande temperaturen är över 35 C/95 F. - På högre höjd än 3000 m (10000 fot) m (10000 fot) 0 m (0 fot) Viktiga säkerhetsanvisningar 3

4 5. Blockera inte ventilationshålen när projektorn är igång (gäller även i vänteläge). - Täck inte över projektorn med något föremål. - Placera inte projektorn på en filt, säng eller annan mjuk yta. 9. Titta aldrig rakt in i projektorns lins medan den används. Din syn kan skadas. 6. I områden där nätspänningen kan variera med ±10 volt bör du ansluta en spänningsstabilisator, ett överspänningsskydd eller en enhet för strömförsörjning utan avbrott (UPS) mellan projektorn och eluttaget. 10. Använd inte projektorlampan längre än angiven livslängd. Om du använder lampan längre än den angivna livslängden finns det en viss risk att den exploderar. 7. Kliv inte på projektorn och placera inte några föremål ovanpå den. 11. Lampan blir mycket varm när projektorn används. Låt projektorn kylas av under cirka 45 minuter innan du tar bort lampmonteringen för att byta lampa. 8. Placera inte vätska i närheten av projektorn. Garantin upphävs om du spiller vätska i projektorn. Om projektorn blir blöt kopplar du bort nätsladden från vägguttaget och ringer till BenQ för att få projektorn reparerad. 12. Försök aldrig att byta lampmonteringen förrän projektorn har svalnat och du har dragit ut nätsladden ur vägguttaget. 4 Viktiga säkerhetsanvisningar

5 13. Med den här projektorn kan du visa omvända bilder för takmontering. Använd endast BenQ:s takmonteringssats för montering. 15. Projektorn får endast lämnas in till en kvalificerad tekniker när den behöver servas eller repareras. Montera projektorn i taket Om du tänker montera projektorn i taket rekommenderar vi starkt att du använder en takmonteringssats från BenQ och noga försäkrar dig om att den är ordentligt och säkert fastsatt. Om du använder en takmonteringssats av annat märke än BenQ finns det en risk att projektorn kan ramla ned från taket pga. olämplig fastsättning med fel mått eller skruvlängd. Du kan köpa en takmonteringssats av märket BenQ från samma handlare som sålde dig din BenQprojektor. BenQ rekommenderar även att du anskaffar ett separat kensingtonlås med säkerhetskabel och fäster det i fästet för kensingtonlås på projektorn och till takmonteringsfästets bottenplatta. Detta fungerar då även som en hållare för projektorn om den skulle lossna från takfästet. 14. Försök inte plocka isär projektorn. Inuti apparaten finns högspänning som kan vara livsfarlig om du råkar beröra ledande delar. Den enda komponent som kan servas av användaren är lampan. Se sidan 52. Du får inte på några villkor lossa eller ta bort några andra höljen. Servicearbete får endast utföras av kvalificerad servicepersonal. Fuktkondens Använd aldrig projektorn direkt efter att du flyttat den från en kall plats till en varm plats. När projektorn exponeras för en sådan temperaturförändring, kan fukt kondenseras på de kritiska inre delarna. För att förhindra projektorn från möjlig skada, ska den inte användas på minst 2 timmar när det förekommer en plötslig temperaturförändring. Undvik flyktiga vätskor Använd inte flyktiga vätskor, t.ex. insektsmedel eller vissa sorters rengöringsmedel, nära projektorn. Låt inte gummi- eller plastprodukter vidröra projektorn under en längre tid. De kommer att lämna märken på ytan. Om rengöringen utförs med ett kemiskt behandlat tyg måste du följa säkerhetsanvisningarna för rengöringsprodukten. Kassering Denna produkt innehåller följande material som är skadliga för människokroppen och miljön. Bly, som finns i lödmetall. Kvicksilver, som används i lampan. Kontakta din lokala miljömyndighet för information om hur du ska kassera produkten eller uttjänta lampor. Behåll originalförpackningen för eventuella framtida transporter. Om du måste packa ner din projektor efter användning, justerar du projektorlinsen till en lämplig position, sätter linsdynan runt linsen och fäster samman linsdynan och projektordynan för att förhindra skada vid transportering. Viktiga säkerhetsanvisningar 5

6 Översikt Projektorns funktioner Full HD-kompatibel Projektorn är kompatibel med formaten Standard Definition TV (SDTV) 480i, 576i, Enhanced Definition television (EDTV) 480p, 576p och High Definition TV (HDTV) 720p, 1080i/p 60Hz, där formatet 1080p ger en äkta 1:1 bildåtergivning. Hög bildkvalitet Projektorn levererar utmärkt bildkvalitet på grund av den höga upplösningen, utmärka hemmabioljusstyrkan, extremt hög kontrast, återgivning i livfull färg och rik gråskala. Hög ljusstyrka Projektorn har extremt hög ljusstyrka som möjliggör enastående bildkvalitet i omgivande ljusförhållanden och utklassar projektorer av standardtyp. Livfull färgåtergivning Projektorn har ett färghjul i 6 segment för verklighetstroget färgdjup och färgskala, något som är ouppnåeligt med färghjul med färre segment. Rik gråskala När du tittar i mörka miljöer ger den automatiska gammakontrollen en utmärkt gråskala som avslöjar detaljer i skuggor och på natten eller i mörka scener. 2D-keystone Projektorn stöder horisontell (sida vid sida) keystone-korrigering, vilket möjliggör ett bredare område för projektorinstallation. När projektorn är placerad utanför centrum ger funktionen 2D-keystone-korrigering, som korrigerar trapetsförvrängning med hjälp av horisontella och vertikala justeringar, flexiblare projektorinstallationsmöjligheter. Två skärmmenyer Två slags skärmmenyer som är utformade för olika användarvanor: Skärmmenyn Grund är intuitiv och konsumentinriktad medan skärmmenyn Avanc. erbjuder mer traditionell användning. Brett utbud av ingångar och videoformat Projektorn stöder ett brett urval av ingångar för anslutning till din video, dator och smarta enheter, inklusive komponentvideo, kompositvideo, persondator (både Macintosh och Windows), HDMI-källa, smarta enheter som stöder MHL och utgångsutlösare för anslutning till automatiserade skärm- och belysningssystem. ISF-certifierad kalibreringskontroll För ökade prestanda finns lägesinställningarna ISF NIGHT och ISF DAY i skärmmenyn, vilka kräver professionell kalibreringsservice från auktoriserade ISF-installatörer. 3D-funktion Om du vill se 3D-filmer, videor och idrottsevenemang på ett mer verklighetstroget sätt med bilddjup via HDMI. Inbyggda kammarhögtalare Inbyggd(a) högtalare som ger blandat monoljud när en ljudingång är inkopplad. 6 Översikt

7 Intuitiv linsförskjutning (W1070+) Den intuitiva styrningen av linsförskjutningsspaken ger ökad flexibilitet vid installationen av projektorn. Kort kastförhållande (W1080ST+) Projektionens korta kastförhållande ger en bildkvalitet i 1080p med ett kortare projiceringsavstånd. SmartEco Tekniken SmartEco minskar lampans strömförbrukning med upp till 70 % beroende på innehållets ljusstyrkenivå när läget SmartEco är valt. Stöd för trådlös FHD-sats (valfritt tillbehör) Se utrustningens dokumentation för användaranvisningar. Översikt 7

8 Förpackningens innehåll Packa försiktigt upp innehållet och kontrollera att nedanstående finns i förpackningen. Vissa artiklar finns eventuellt inte tillgängliga beroende på var du köpt den. Hör med inköpsstället. Standardtillbehör En del tillbehör kan variera från plats till plats. W1070+ W1080ST+ Projektor Fjärrkontroll Batterier Garantikort* Cd-skiva med användarhandbok Snabbstartsguide Nätsladd *Garantikortet medföljer endast i vissa områden. Du kan få mer information av din återförsäljare. Valfria tillbehör Trådlös FHD-sats (WDP01) 8 Översikt

9 Projektorns utsida Framsida och ovansida W W1080ST Baksida och undersida Se Ansluta med videoutrustning för mer information om anslutningar Kontrollpanel (se Kontrollpanel för detaljer.) 2. Lamphölje 3. Ventilation (varmluftsutblås) 4. Justeringsknapp 5. Linsskydd 6. Linsförskjutningsspak 7. Fokus- och zoomningsring 8. Ventilation (kalluftsintag) 9. Högtalargaller 10. Främre IR-sensor 11. Projektorlins 12.HDMI-ingångsport 13. MHL/HDMI dual mode-port Kan även användas för att ladda den anslutna MHL-kompatibla smarta enheten så länge projektorn har ströminmatning. 14. Likströmsuttag på 12 V Det används för att starta externa enheter som t.ex. en elektrisk skärm eller ljuskontroller. Kontakta din återförsäljare för information om hur du ansluter dessa enheter. 15.USB-port av typ A Används för att ladda mottagarboxen i den trådlösa FHD-satsen (WDP01) (valfritt tillbehör). 16.Mini-USB-port Används vid underhåll. 17.Insignalsuttag för RGB (dator)/ komponentvideo (YPbPr/YCbCr) 18. RS-232-kontrollport Används som gränssnitt mot en dator eller ett system för hembiostyrning/ automatisering. 19.Komponentvideoingångar (RCA) giltiga videosignaler är Y/PB/PR eller Y/CB/CR 20. Videoingång 21.Ljud- (L/R) ingångar 22.Ljudingång 23. Ljudutgång 24.Anslutning för nätsladd 25.Fot för justering bak 26.Takmonteringshål 27.Monteringshål för trådlös FHD-sats 28.Kensingtonlås Översikt 9

10 Kontroller och funktioner Kontrollpanel Fokusring Justerar den projicerade bildens skärpa. 2. Zoomningsring Justerar bildstorleken. 3. POWER (POWER-indikatorlampa) Tänds eller blinkar när projektorn är i gång. 4. SOURCE Fältet för val av källa visas. 5. IR-sensor för fjärrkontroll (ovansida) 6. STRÖM Slår av och på vänteläget på projektorn. 7. Keystone-/pilknappar ( /, / ) Manuell korrigering av bildförvrängning som uppstår på grund av projiceringsvinkeln. När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna #7 och #12 som riktningstangenter för att välja önskade menyalternativ och göra justeringar. 8. BACK Menyinställningarna avslutas och sparas och föregående skärm visas igen. 9. TEMP (TEMPeraturvarningslampa) Lyser rött eller blinkar om projektorn blir för varm. 10.LAMP (LAMPindikator) Anger lampans status. Tänds eller blinkar när det är problem med lampan. 11.AUTO Använder automatiskt bästa uppdateringsfrekvens för den bild som visas. 12.Keystone-/pilknappar ( /, / ) Manuell korrigering av bildförvrängning som uppstår på grund av projiceringsvinkeln. När skärmmenyn är aktiverad kan du använda knapparna #7 och #12 som riktningstangenter för att välja önskade menyalternativ och göra justeringar. 13. OK/MODE Väljer ett tillgängligt bildläge. Bekräftar det valda menyalternativet på skärmmenyn. 14.MENU Öppnar skärmmenyn. Menyinställningarna avslutas och sparas och föregående skärm visas igen. 10 Översikt

11 Fjärrkontroll MENU Öppnar skärmmenyn. Menyinställningarna avslutas och sparas och föregående skärm visas igen. 7.,, Tyst: Slår av och på projektorns ljud. Sänk volymen: Sänker projektorns ljudvolym. Höj volymen: Höjer projektorns ljudvolym. 8. MHL-kontrollknappar ( Bakåt, Spela upp/paus, Framåt, Spola tillbaka, Stopp, Snabbspola framåt) Går till föregående fil/spelar upp/pausar/går till nästa fil/spolar tillbaka/stoppar/snabbspolar framåt under mediauppspelning. Endast tillgänglig när du styr din smarta enhet i MHL-läge. När du är i MHL-anslutningsläge och skärmmenyn är av är de här knapparna tillgängliga för att styra din smarta enhet: pilknappar, OK, BACK, och MHL-kontrollknappar. 9. KEYSTONE Öppnar fönstret 2D-keystone. Använd 1. ON, OFF pilknapparna för att manuellt korrigera Slår av och på projektorn. bildförvrängning som uppstår på grund av 2. 3D, INVERT projiceringsvinkeln. Öppnar menyn 3D och slår av respektive på 10. MODE inverteringsfunktionen (omvänd). Väljer ett tillgängligt bildläge. 3. Pilknappar ( Vänster, Höger, Upp, 11.LIGHT Ned) När du trycker på en knapp på fjärrkontrollen När skärmmenyn är aktiverad kan du använda tänds led-bakgrundsbelysningen i cirka de här knapparna som riktningstangenter för 30 sekunder. Om du trycker på någon annan att välja önskade menyalternativ och göra knapp inom dessa 10 sekunder stängs ledbakgrundsbelysningen av. justeringar. När skärmmenyn är av och du är i MHLanslutningsläge är pilknapparna tillgängliga för 12. AUTO Använder automatiskt bästa uppdateringsfrekvens att styra din smarta enhet. för den bild som visas. 4. OK 13. ECO BLANK Bekräftar det valda objektet i skärmmenyn. Används för att tömma skärmen. När skärmmenyn är av och du är under MHLanslutningsläge, använder du denna knapp för 14. SOURCE Fältet för val av källa visas. att bekräfta valet på skärmmenyn i din smarta enhet. 15. Knappar för justering av bildkvalitet 5. BACK Dessa funktionstangenter utför de funktioner som anges i skärmmenyn. Menyinställningarna avslutas och sparas och föregående skärm visas igen. 16.FINE TUNE När skärmmenyn är av och du är under MHLanslutningsläge, använder du denna knapp för Öppnar fönstret Finjustering av färgtemperatur. Se Finjustering av att återgå till eller stänga skärmmenyn i din färgtemperatur för mer information. smarta enhet. Knapparna PIP och SWAP är inte tillgängliga. Översikt 11

12 Cirka +30º Cirka +30º Sätta i/byta batterier i fjärrkontrollen 1. Tryck på batteriluckan och skjut den åt sidan så som visas på bilden. 2. Ta bort de gamla batterierna (om några finns) och sätt i två nya AAA-batterier. Försäkra dig om att plus- och minuspolerna är korrekt riktade som på bilden. 3. Skjut tillbaka batteriluckan tills den kommer på plats med ett klick. Låt aldrig fjärrkontrollen och batterierna ligga i varma eller fuktiga miljöer, som kök, badrum, bastu, solarium eller i stängda bilar. Byt endast ut batteriet mot den typ eller motsvarande typ av batteri som rekommenderats av batteritillverkaren. Släng de använda batterierna i enlighet med batteritillverkarens instruktioner och med lokala miljö- och återvinningsföreskrifter. Kasta aldrig batterierna i öppen eld. Det finns risk att det kan explodera. Om batterierna är slut eller om du inte kommer att använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna för att förhindra batteriläckage som kan skada fjärrkontrollen. Fjärrkontrollens effektiva räckvidd Du måste hålla fjärrkontrollen i en vinkel inom 30 graders vinkel från projektorns IR-sensor(er) för att den ska fungera. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorn/sensorerna bör inte överstiga 8 meter (~ 26 fot). Kontrollera att det inte finns någonting mellan fjärrkontrollen och IR-sensorn/sensorerna på projektorn. Kontrollera projektorn från framsidan Kontrollera projektorn från ovansidan 12 Översikt

13 Installation Välja placering Innan du väljer en plats att installera projektorn på ska du tänka på följande faktorer: Skärmens storlek och placering Eluttagens placering Placeringen och avståndet mellan projektorn och resten av utrustningen Du kan installera projektorn på följande sätt. 1. Fram: Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn nära golvet bakom skärmen. Det här är den vanligaste placeringen, och den gör att det går snabbt att installera och plocka undan projektorn. Sätt på projektorn och gör följande inställningar: MENU > Inställn eller SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Projektorplacering > Fram 2. Bak: Om du väljer den här placeringen ställer du projektorn nära golvet bakom skärmen. Sätt på projektorn och gör följande inställningar: MENU > Inställn eller SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Projektorplacering > Bak Då behöver du en särskild skärm för bakprojicering. 3. Takmont fram.: Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket framför skärmen. Sätt på projektorn och gör följande inställningar: MENU > Inställn eller SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Projektorplacering > Takmont fram. Om du vill fästa projektorn i taket kan du köpa en takmonteringssats från BenQ hos en återförsäljare. 4. Takmont bak: Om du väljer den här placeringen är projektorn fäst i taket, bakom skärmen. Sätt på projektorn och gör följande inställningar: MENU > Inställn eller SYSTEMINSTÄLLNING: Enkel > Projektorplacering > Takmont bak Du behöver en särskild skärm för bakprojicering och en takmonteringssats från BenQ. Installation 13

14 Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden Storleken på den projicerade bilden påverkas av avståndet mellan projektorlinsen och skärmen, zoominställningen och videoformatet. W1070+ är utrustad med flyttbar lins. Se Flytta projektorlinsen vertikalt (endast W1070+) för mer information. Projektionsmått Ta illustrationen och tabellerna nedan till hjälp för att fastställa projektionsavståndet. 16:9 Bildskärmsdiagonal H B Vertikal förskjutning Skärm Linsens mitt Projiceringsavstånd Skärmens bildförhållande är 16:9 och den projicerade bildens bildförhållande är också 16:9 W1070+ Skärmstorlek Projiceringsavstånd (mm) Vertikal Diagonalt Min. avstånd Max. avstånd förskjutning H (mm) B (mm) Medel Tum mm (max. zoom) (min. zoom) (mm) W1080ST+ Skärmstorlek Projiceringsavstånd (mm) Vertikal Diagonalt Min. avstånd Max. avstånd förskjutning H (mm) B (mm) Medel Tum mm (max. zoom) (min. zoom) (mm) Alla mätvärden är ungefärliga och kan skilja sig från de faktiska måtten. Om du siktar på en permanent installation av projektorn rekommenderar vi att du använder den faktiska projektorn för att fysiskt testa projiceringsstorlek, avstånd och projektorns optiska egenskaper före installationen. På så sätt kan du välja det mest exakta monteringsläget som bäst passar installationsplatsen. 14 Installation

15 UP Flytta projektorlinsen vertikalt (endast W1070+) Kontrollen för vertikal linsförskjutning ger flexibilitet vid installation av din projektor. Den gör att projektorn kan placeras något ovanför eller under överkanten på de projicerade bilderna. Linsförskjutningen uttrycks som ett procenttal av den projicerade bildens höjd. Den mäts som en förskjutning från den projicerade bildens vertikala mitt. Använd spaken för att förskjuta projektionslinsen uppåt eller nedåt inom det tillåtna området beroende på önskad bildposition. Använda linsförskjutningsspaken: 1. Vrid spaken moturs för att frigöra den. 2. Flytta spaken för att justera projiceringsbildens position. 3. Vrid spaken medurs för att låsa den. Vid fast skärmposition Skärm LENS SHIFT DOWN 100% 30% 10% Projektor Vid fast projektorposition 130% 120% UP LENS SHIFT DOWN 110% Dra inte åt spaken för hårt. Bildkvaliteten försämras inte av att justera linsförskjutningen. I sällsynta fall kan bilden bli förvrängd, se Justera den projicerade bilden för mer information. Installation 15

16 Anslutning När du ansluter en signalkälla till projektorn måste du se till att: 1. Stänga av all utrustning innan du gör några anslutningar. 2. Använda rätt signalkabel för respektive källa. 3. Se till att alla sladdar sitter i ordentligt. På anslutningsillustrationerna nedan finns vissa kablar som kanske inte ingår med projektorn (läs Förpackningens innehåll). De finns att köpa i butiker som säljer elektronikutrustning. Illustrationerna nedan är endast avsedda som referens. Anslutningsuttagen baktill på projektorn ser olika ut beroende på projektormodell. Bärbar eller stationär dator Ljud-/videoenhet Högtalare (VGA) Smartphone eller datorplatta VGA-kabel 2. USB-kabel* 3. HDMI-kabel *För uppdatering av fast program. 4. Videokabel 5. L/R-ljudkabel 6. Komponentvideokabel 7. Ljudkablar 8. HDMI-Micro USB-kabel 16 Anslutning

17 Ansluta med videoutrustning Det räcker om du kopplar projektorn till en videokällenhet med ett av anslutningsalternativen. Varje typ av videokälla erbjuder en egen bildkvalitet. Den metod du väljer beror antagligen på tillgängligheten av matchande terminaler på projektorn och videokällenheten enligt vad som beskrivs nedan: Uttagets namn Uttagets utseende Referens Bildkvalitet HDMI-1 HDMI-2/MHL Ansluta HDMI-enheter Ansluta smarta enheter Bäst COMPONENT Ansluta komponentvideoenheter Bättre VIDEO Ansluta videoenheter Normal Dator (D-SUB) Ansluta en dator Bättre På anslutningsillustrationerna nedan finns vissa kablar som kanske inte ingår med projektorn (läs Förpackningens innehåll). De finns att köpa i butiker som säljer elektronikutrustning. Ansluta HDMI-enheter HDMI (High-Definition Multimedia Interface) har stöd för okomprimerad dataöverföring mellan kompatibla enheter, t.ex. DTV-mottagare, DVD-spelare, Blu-ray-spelare och visningen sker med hjälp av en enda kabel. Använd en HDMI-kabel när du gör en anslutning mellan projektorn och HDMI-enheter. HDMI-enhet: Dvd-spelare, digitalmottagare osv. Läs HDMI-inställningar för att försäkra dig om att du väljer rätt sorts ingångskälla för HDMI-signalen. HDMI-kabel Anslutning 17

18 Ansluta smarta enheter Projektorn kan projicera innehållet direkt från en MHL-kompatibel smart enhet. Med en HDMI till Micro USB-kabel eller en HDMI till Micro USB-adapter kan du ansluta dina smarta enheter till projektorn och sedan njuta av ditt innehåll på en stor skärm. Vissa smarta enheter kanske inte är kompatibla med den sladd du använder. Fråga tillverkaren av din smarta enhet för mer detaljerad information. Använd en HDMI till Micro USB-kabel 1. Anslut ena änden av en HDMI till Micro USB-kabel och anslut en ände till HDMI ingångskontakten på projektorn. 2. Anslut den andra änden av HDMI till Micro USB-kabeln till Micro USB-utgången på din smarta enhet. 3. Växla till HDMI/MHL ingångskälla. För att växla ingångssignal, läs Välja en ingångskälla för detaljer. HDMI till Micro USB-kabel Använd en HDMI till Micro USB-adapter och en HDMI-kabel 1. Anslut ena änden av HDMI-kabeln och anslut en ände till HDMI ingångskontakten på projektorn. 2. Anslut den andra änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på adaptern. 3. Anslut den andra änden av adaptern till Micro USB-utgången på din smarta enhet. 4. Växla till HDMI/MHL ingångskälla. För att växla ingångssignal, läs Välja en ingångskälla för detaljer. HDMI-kabel Ström 18 Anslutning

19 Ansluta komponentvideoenheter Komponentvideokontakter av RCA-typ är avsedda för utgående anslutning till videovisningsenheter. Du bör också ansluta den separata ljudkabeln till en passande ljudförstärkare. AV-utrustning: Dvd-spelare, digitalmottagare osv. Från ljudutgångskontakter Till ljudingångskontakter Komponentvideokabel Ansluta videoenheter Anslut din videoenhet till projektorn med en kompositvideokabel. Du bör också ansluta den separata ljudkabeln till en passande ljudförstärkare. AV-utrustning Från ljudutgångskontakter Till ljudingångskontakter Videokabel Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du om videokällenheten är påslagen och fungerar som den ska. Anslutning 19

20 Ansluta en dator Ansluta projektorn till en dator med en VGA-kabel. Bärbar eller stationär dator Till ljudingångskontakter Från ljudutgångskontakt VGA-kabel En del bärbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar när de ansluts till en projektor. Vanligtvis kan du aktivera/avaktivera den externa skärmen med tangentkombinationen Fn + F3 eller CRT/LCD. Leta upp en funktionstangent med texten CRT/LCD eller en funktionstangent med en bildskärmssymbol på den bärbara datorn. Tryck samtidigt på Fn och funktionstangenten. Se din bärbara dators dokumentation för att ta reda på datorns tangentkombination. 20 Anslutning

21 Användning Starta projektorn 1. Anslut nätsladden till projektorn och till ett nätuttag. Slå på strömbrytaren till nätuttaget (i tillämpliga fall). När du har slagit på strömmen lyser projektorns POWER (POWERindikatorlampa) med orangefärgat sken. Använd den medföljande nätsladden för att undvika risker som t.ex. elektriska stötar och brand. 2. Tryck på på projektorn eller på fjärrkontrollen för att starta projektorn. Så snart som lampan tänds hörs en Strömbrytarton. POWER (POWER-indikatorlampa) blinkar med grönt sken och lyser med konstant grönt sken när projektorn är på. Fläktarna går igång och en startbild visas på skärmen under några sekunder medan projektorn värms upp. Projektorn svarar inte på ytterligare kommandon medan den värms upp. Se Signal för påslagning/avstängning för information om hur du slår av signalen. 3. Om det är första gången du startar projektorn visas installationsguiden som hjälper dig att ställa in projektorn för användning. Om du redan har gjort det kan du hoppa över detta steg och gå till steg 4. Använd pilknapparna ( / / / ) på projektorn eller fjärrkontrollen för att navigera igenom menyalternativen. Använd OK för att bekräfta det valda menyalternativet. Skärmbilderna i installationsguiden nedan är endast avsedda som referens och kan se annorlunda ut i verkligheten. Steg 1: Ange Projektorplacering. För mer information om projektorplacering, se Välja placering. Steg 2: Ange Språk för skärmmenyn. Användning 21

22 Steg 3: Ange 2D-keystone. Steg 4: Ange Autom.källa. Nu är du färdig med grundinställningarna. 4. Om du blir ombedd att ange lösenord använder du pilknapparna på projektorn eller fjärrkontrollen för att ange ett sexsiffrigt lösenord. Se Använda lösenordsfunktionen för mer information. 5. Sätt på de anslutna enheterna. 6. Projektorn börjar söka efter tillgängliga ingångssignaler. Den aktuella ingångssignalen som söks visas på skärmen. Om projektorn inte hittar en giltig signal visas meddelandet "Ingen signal". Du kan välja önskad ingångssignal genom att trycka på SOURCE på projektorn eller fjärrkontrollen. 7. Om den horisontella frekvensen på ingångskällan överstiger projektorns frekvensområde kommer meddelandet "Ingen signal" att visas på skärmen. Det finns kvar på skärmen tills du ändrar ingångskällan till en som stöds. Stänga av projektorn 1. Tryck på på projektorn eller på fjärrkontrollen. Projektorn visar ett bekräftelsemeddelande om avstängning. 2. Tryck på eller en gång till. POWER (POWERindikatorlampa) blinkar orange och fläktarna körs ungefär i två minuter för att kyla ner lampan. Projektorn svarar inte på några kommandon förrän avkylningsprocessen är färdig. 3. När avkylningsprocessen är färdig hörs en "Avstängningston" och POWER (POWER-indikatorlampa) lyser med stadigt orange sken. Se Signal för påslagning/avstängning för information om hur du slår av signalen. När du inte tänker använda projektorn under en längre period ska du koppla ur nätsladden från eluttaget. Sätt aldrig på projektorn direkt efter att du har stängt av den, eftersom extrem hetta kan förkorta lamptiden. Lamptiden kan variera beroende på olika miljöförhållanden och användning. 22 Användning

23 Säkra projektorn Använda ett säkerhetskabellås Projektorn måste installeras på en säker plats för att undvika att den stjäls. Om inte kan du köpa ett lås, t.ex. ett Kensingtonlås, för att säkra projektorn. Lokalisera öppningen för Kensingtonlås som finns på projektorn. Se punkt 28 på sidan 9 för information. Ett Kensington säkerhetskabelslås är vanligtvis en kombination av nyckel/nycklar och lås. Se låsets dokumentation för användaranvisningar. Använda lösenordsfunktionen I säkerhetssyfte och för att förhindra obehörig användning kan du ställa in ett lösenord via skärmmenyn. När lösenordet är inställt och funktionen aktiverad är projektorn lösenordsskyddad. Användare som inte vet det rätta lösenordet kan inte använda projektorn. Om du aktiverar lösenordsfunktionen men glömmer bort lösenordet går det inte att använda projektorn. Skriv ned lösenordet och spara det på ett säkert ställe för framtida bruk. Ställa in ett lösenord Om du ställer in ett lösenord och strömbrytarlåset är aktiverat kan projektorn inte användas om inte rätt lösenord anges varje gång projektorn sätts på. För att göra detta måste du först och främst öppna skärmmenyn Avanc. (se 30 för mer information). 1. Gå till SYSTEMINSTÄLLNING: Avancerad > Lösenord för att visa fönstret Lösenord. 2. Välj Ändra lösenord och tryck på OK för att visa fönstret Ange lösenord. Ange lösenord Tillb. 3. Som synes i fönstret representerar de fyra piltangenterna ( / / / ) 4 siffror (1, 2, 3, 4). Använd pilknapparna på projektorn eller fjärrkontrollen för att ställa in ett sexsiffrigt lösenord. Siffrorna visas som ****** när du skriver in dem. 4. Ange samma lösenord för att bekräfta och återgå till fönstret Lösenord. 5. Välj Strömbrytarlås och använd / för att välja På. 6. Ange det aktuella lösenordet för att aktivera funktionen. 7. Tryck på BACK för att spara ändringarna och avsluta. Användning 23

W1070/W1080ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070/W1080ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070/W1080ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens

Läs mer

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör...

Läs mer

W1350 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1350 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1350 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Projektorns funktioner... 7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12 Placering

Läs mer

W7000/W7000+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W7000/W7000+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W7000/W7000+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7

Läs mer

SU964 Digital projektor Användarhandbok

SU964 Digital projektor Användarhandbok SU964 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7 Projektorns

Läs mer

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen MW814ST digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller och

Läs mer

W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen

W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Översikt... 6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av

Läs mer

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens effektiva

Läs mer

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion...8 Projektorns funktioner...8 Förpackningens innehåll...9 Standardtillbehör...

Läs mer

W1500 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1500 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1500 Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Standardtillbehör... 6 Valfria tillbehör... 6 Byta batterier

Läs mer

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, kopieras, lagras

Läs mer

MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP612/MP612c/MP622/MP622c Digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Innehåll... 2 Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens

Läs mer

SH963 Digital projektor Användarhandbok

SH963 Digital projektor Användarhandbok SH963 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7 Projektorns

Läs mer

MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok

MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok MS527/MS517H/MS524A/MX528/ MX525A/MW529/TW529/MW526A Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns

Läs mer

MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP620p digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om eller lagras

Läs mer

SH940 Digital projektor Användarhandbok

SH940 Digital projektor Användarhandbok SH940 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av fjärrkontroll...7 Projektorns

Läs mer

W1000+ Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1000+ Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1000+ Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MP515 ST/MP525 ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W700 / W710ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok

TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok TH681/TH681+ Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen

SP920P Digital projektor. Användarhandbok. Välkommen SP920P Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

W1060 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1060 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1060 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

W1300 Digital Projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1300 Digital Projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1300 Digital Projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Projektorns funktioner... 7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

TH682ST Digital projektor Användarhandbok

TH682ST Digital projektor Användarhandbok TH682ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MS510/MX511 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen

SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok. Välkommen SP830/SP831 digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör... 10 Valfria

Läs mer

PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok. Välkommen

PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok. Välkommen PB8253/PB8263 digital projektor Installationserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återskapas, överföras, återges,

Läs mer

MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP611/MP611c digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok. Välkommen MS500H/TS513P digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MX660/MX615/MS614 digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MX660/MX615/MS614 digital projektor Användarhandbok. Välkommen MX660/MX615/MS614 digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

SX914 Digital projektor Användarhandbok

SX914 Digital projektor Användarhandbok SX914 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

SP840 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen SP840 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

SH910 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

SH910 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen SH910 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

GP30 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP30 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP30 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9

Läs mer

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor:

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor: Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Din BenQ-projektor stöder uppspelning av tredimensionellt (3D) innehåll som överförs via D-Sub, Component, HDMI, Video och S-Video. Dock behöver du de

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 10 Kontroller

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

Inkoppling av dator till projektor på Socialhögskolan

Inkoppling av dator till projektor på Socialhögskolan Inkoppling av dator till projektor på Socialhögskolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Edebalksalen och sal 22 Bärbar PC... 1 Stationär PC 3 Bärbar Mac. 4 Salarna 10, 11, 12, 14, 20, 21, 30, 31 och 32 Bärbar PC.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Användarhandbok

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Användarhandbok Projektor CP-DX250/CP-DX300 Användarhandbok Tack för att du köpte denna produkt. Vi vill be dig läsa den här användarhandboken innan du använder projektorn. Spara den för framtida behov. Innehåll Viktiga

Läs mer

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok

Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok Joybee GP2 Miniprojektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok

MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok MX854UST/MW855UST/MH856UST Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

W1210ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1210ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1210ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Standardtillbehör... 7 Valfria tillbehör...

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

ViewSonic. PJD5111 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD5111 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD5111 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - Model No. : VS12440

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 SÄRSKILDA KOMMENTARER OM LCD-BILDSKÄRMAR...2 Paket innehåll...3 Installations instruktioner...3 Sätta ihop skärmen...3 Åter-förpacka skärmen...4 Justera tittande

Läs mer