GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok"

Transkript

1 GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

2 Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9 Korrekt placering av projektorn Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden...14 Anslutning Ansluta strömmen...16 Ansluta DVD-spelaren...16 Ansluta en dator...17 Ansluta videokällor...19 Ansluta en HDMI-källenhet...20 Ansluta en komponentvideokällenhet...21 Ansluta en kompositvideokälla...22 Ansluta en extern högtalare...23 Ansluta till en extern minnesenhet...24 Spela upp ljud genom projektorn...25 Användning Starta projektorn...26 Byta ingångssignal...26 Justera den projicerade bilden...27 Dölja bilden...28 Säkra projektorn...29 Uppgradering av inbyggd programvara...31 Välja bildförhållande...31 Optimera bilden Användning i höghöjdsmiljö Justera ljudet Visa bilder med dator- och videokällenheter Använda dator-/videopop-upmenyer Visar filer med internminne, USB-minne och SD-kort Använda USB-strömning Trådlös direktvisning Använda inställningsmenyn Stänga av projektorn Underhåll Skötsel Felsökning Specifikationer Projektorspecifikationer Mått Frekvenstabell Information om garanti och copyright Innehåll

3 Viktiga säkerhetsanvisningar Projektorn är utformad och testad att uppfylla de senaste normerna för säkerhet för informationstekniska enheter. För att försäkra säkert bruk av denna produkt är det dock viktigt att följa de instruktioner som nämns i denna manual och som är märkta på produkten. Säkerhetsinstruktioner 1. Läs den här handboken innan du använder projektorn. Spara den för framtida behov. 2. Titta aldrig rakt in i projektorns lins medan den används. Det intensiva ljuset kan skada ögonen. 4. I vissa länder är inte nätspänningen stabil. Den här projektorn har utformats för att fungera säkert med nätspänningar inom 19 V växelström, men den kan sluta fungera vid elavbrott eller strömpulser på ±10 volt. I områden där nätspänningen varierar eller där det förekommer elavbrott bör du ansluta projektorn via en spänningsstabilisator, ett överspänningsskydd eller en enhet för strömförsörjning utan avbrott (UPS). 3. Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. 5. Blockera inte projektorlinsen med något föremål när projektorn används. Det kan leda till att föremålet överhettas och deformeras eller t.o.m. orsakar eldsvåda. Viktiga säkerhetsanvisningar 3

4 Säkerhetsinstruktioner (forts.) 6. Byt aldrig ut elektroniska komponenter när projektorn är ansluten. 7. Placera inte produkten på ostadigt underlag. Då kan den falla i golvet och gå sönder. 9. När projektorn är i gång kan det komma varmluft och lukter från ventilationsgallret. Det är normalt och innebär inte att det är fel på projektorn. 10. Placera inte projektorn i någon av följande miljöer. - I trånga eller dåligt ventilerade utrymmen. Se till att det är minst 50 cm avstånd från väggar och fritt luftflöde runt projektorn. - På platser där det kan bli mycket varmt, t.ex. i en bil med stängda rutor. - Platser med mycket hög luftfuktighet, damm eller cigarettrök som kan förorena de optiska komponenterna och förkorta projektorns livslängd och göra visningen mörkare. 8. Försök inte plocka isär projektorn. På insidan finns högspänning som är livsfarlig om du råkar beröra ledande delar. Servicearbete får endast utföras av därtill kvalificerad servicepersonal. 4 Viktiga säkerhetsanvisningar

5 Säkerhetsinstruktioner (forts.) - Nära ett brandlarm - På platser med en omgivande temperatur över 40 C / 104 F - På högre höjd än 3000 m. 13. Ställ inte projektorn på högkant. Om du gör det kan den välta, vilket kan vålla kroppsskada eller skador på projektorn m (10000 fot) 0 m (0 fot) 11. Blockera inte ventilationshålen. - Placera inte projektorn på en filt, ett täcke eller någon annan mjuk yta. - Täck inte över projektorn med tyg eller annat material. - Placera ingenting lättantändligt i närheten av projektorn. 14. Kliv inte på projektorn och placera inte några föremål ovanpå den. Förutom skador på projektorn kan det leda till olyckor och kroppsskada. Om ventilationshålen är blockerade kan överhettning inuti projektorn orsaka brand. 12. Placera alltid projektorn på en plan, horisontal yta vid användning. 15. Placera inte vätska i närheten av projektorn. Om du spiller vätska i projektorn kan den gå sönder. Om projektorn blir blöt drar du ut sladden ur nätuttaget och ringer till BenQ som kan utföra underhåll. Viktiga säkerhetsanvisningar 5

6 Inledning Projektorns funktioner I den här projektorn förenas högkvalitativ optisk visning och en användarvänlig utformning som gör den pålitlig och lättanvänd. Projektorn har följande funktioner: Avancerad LED-ljuskälla Hållbara lysdioder har en längre livslängd än traditionella lampor. Optisk motor med DLP-tekniker WXGA-upplösning och en klar bild. Diverse praktiska funktioner Stöder iphone/ipad-spelare, multimediaspelare, dokumentvisare, internminne, SD-kort, USB-minne och USB-visning. Lätt att bära Projektorn är liten och lätt vilket är praktiskt på affärsresor och fritidsaktiviteter. Du kan visa dokument, videor och foton överallt. Flera ingångsportar Flera ingångsportar inklusive PC, AV, HDMI, USB och SD-kort ger flexibel anslutning med kringutrustning. Ljudinmatning och ljudutmatning Utrustad med 3 W x 2 högtalare med RCA- och mini-uttagsingångsportar och telefonuttagsport. Praktiska menyposter Användarvänliga menyer används för alla sorters inmatningar, vilket gör att projektorn är lättanvänd. Den synbara ljusstyrkan i den projicerade bilden varierar beroende på ljusförhållandena och inställningarna för kontrast/ljusstyrka, och ljusstyrkan är proportionerlig till projektionsavståndet. Lampans ljusstyrka minskar med tiden och kan variera inom lamptillverkarens specifikation. Detta är normalt och förväntat. 6 Inledning

7 Förpackningens innehåll Packa försiktigt upp innehållet och kontrollera att du har allt som visas nedan. Om något saknas kontaktar du återförsäljaren. Standardtillbehör De medföljande tillbehören har anpassats för ditt geografiska område och kan skilja sig från dem på bilden. *Garantikortet medföljer endast i vissa områden. Du kan få mer information av din återförsäljare. Projektor Nätsladd VGA-kabel Joybee GP2 Mini Projector User Manual Snabbstartguide Garantikort* Bärväska till projektorn Dra i fliken innan du använder fjärrkontrollen. Fjärrkontroll med batteri Wi-Fi-dongel Handboken finns lagrad i projektorenhetens internminne. Du kan visa användarhandboken direkt under "Startskärmen/Internt minne/dokument" via projektorn eller använda en USBkabel för att länka till din bärbara/stationära dator och välja "Startskärmen/USBdirektuppspelning/USB-filöverföring". Då behandlas projektorenheten som en extern lagringsenhet och du kan komma åt handboken via din stationära/bärbara PC. Valfria tillbehör DVD-spelare Inledning 7

8 Projektorns utsida Framsida/ovansida Baksida/undersida Ventilation (kalluftsintag) 2. Interna högtalare 3. Ventilation (varmluftsutblås) 4. IR-sensor för fjärrkontroll (framsida) 5. Projektorlins 6. Linsskydd 7. Utvändig kontrollpanel (Mer information hittar du i "Projektor" på sidan 9.) 8. Fokusring 9. Nätuttag 10. SD-kortplats 11. USB-uttag av A-typ 12. USB-uttag av mini B-typ 13. HDMI-ingångsuttag 14. Insignalsuttag för RGB (dator)/ komponentvideo (YPbPr/YCbCr) 15. Videoingångsuttag 16. Ljudingångsuttag 17. Ljudutgångsuttag 18. Fäste för kensingtonlås 19. Justera fötter 20. Stativuttag Blockera inte ventilationsöppningarna. Om ventilationsöppningarna blockeras kan det orsaka att projektorn överhettas och går sönder. 8 Inledning

9 Kontroller och funktioner Projektor 1. POWER (Luz indicadora POWER) Tänds eller blinkar när projektorn är i gång. 2. II Ström Slår av och på standbyläget på projektorn. Se "Starta projektorn" på sidan 26 och "Stänga av projektorn" på sidan 65 för mer information. 3. Upp/Volym upp-knappen När skärmmenyn är på: - Gå uppåt för att välja önskade menyposter. - Gör justeringar. (t.ex. manuell keystone...) När skärmmenyn är avstängd: (Gäller endast SD-kort, internminne och USB-minne) - Ökar ljudvolymen Vänster tangent När skärmmenyn är på: - Gå till vänster för att välja önskade menyposter. - Gör justeringar. (t.ex. ljusstyrka, kontrast...) När skärmmenyn är avstängd: (Gäller endast SD-kort, internminne och USB-minne) - Spela upp föregående video- och ljudfil. - Håll in för att spola tillbaka video- och ljudfilen. 5. OK/Blank Tryck kort: - Bekräftar att en funktions valts när en meny visas. - Spelar upp eller pausar en video-, musik- och fotobildspel. (Gäller endast SD-kort, internminne och USB-minne) Långt tryck (3 sekunder): Växlar till tom skärm. 6. Menu Aktiverar pop-up-inställningsmenyn. 7. Ner/Volym ner-knappen: När skärmmenyn är på: - Gå nedåt för att välja önskade menyposter. - Gör justeringar. (t.ex. manuell keystone...) När skärmmenyn är avstängd: (Gäller endast SD-kort, internminne och USB-minne) - Sänker ljudvolymen. Inledning 9

10 8. TEMP (Temperaturindikatorlampa) Lyser rött eller blinkar om projektorn blir för varm. 9. LED-indikatorlampa Anger ljuskällans status. Tänds eller blinkar när det är problem med ljuskällan. 10. Start Återgår direkt till startskärmen från nedre skärmmenynivå. Avslutar program/pop-up-meddelandet och återgår till startskärmen direkt. 11. Höger knapp När skärmmenyn är på: - Gå till höger för att välja önskade menyposter. - Gör justeringar. (t.ex. ljusstyrka, kontrast...) När skärmmenyn är avstängd: (Gäller endast SD-kort, internminne och USB-minne) - Spela upp nästa video- och ljudfil. - Håll in för att snabbspola framåt videooch ljudfilen. 12. Tillbaka Menyinställningarna avslutas och sparas och föregående skärm visas igen. 10 Inledning

11 Fjärrkontrollen 4. Vänster knapp När skärmmenyn är på: Gå till vänster för att välja önskade 2 9 menyposter. 3 - Gör justeringar. (t.ex. ljusstyrka, kontrast...) 4 10 När skärmmenyn är avstängd: 11 5 (Gäller endast SD-kort, internminne och USB-minne) Spela upp föregående video- och ljudfil. - Håll in för att spola tillbaka video- och ljudfilen. 5. Ner/Volym ner-knappen: När skärmmenyn är på: - Gå nedåt för att välja önskade menyposter. - Gör justeringar. (t.ex. manuell 1. II STRÖM keystone...) Slår av och på standbyläget på projektorn. När skärmmenyn är avstängd: Se "Starta projektorn" på sidan 26 och (Gäller endast SD-kort, internminne och "Stänga av projektorn" på sidan 65 för USB-minne) mer information. - Sänker ljudvolymen. 2. Blank 6. Bakåt Växlar mellan Tom skärm på och av. Se "Dölja bilden" på sidan 28 för mer information. Återgår till skärmmenyns övre nivå. Stänger pop-up-inställningsmenyn. Lämna aktuellt program i skärmmenyn. 3. Upp/Volym upp-knappen När skärmmenyn är på: - Gå uppåt för att välja önskade menyposter. - Gör justeringar. (t.ex. manuell 7. Start Återgår direkt till startskärmen från nedre skärmmenynivå. Avslutar program/pop-up-meddelandet och återgår till startskärmen direkt. keystone...) När skärmmenyn är avstängd: 8. Tyst Slår av och på projektorns ljud. (Gäller endast SD-kort, internminne och USB-minne) - Ökar ljudvolymen. 9. Auto Använder automatiskt bästa uppdateringsfrekvens för den datorbild som visas. Se "Automatisk justering av bilden" på sidan 27 för mer information. Inledning 11

12 10. Höger knapp När skärmmenyn är på: - Gå till höger för att välja önskade menyposter. - Gör justeringar. (t.ex. ljusstyrka, kontrast...) När skärmmenyn är avstängd: (Gäller endast SD-kort, internminne och USB-minne) - Spela upp nästa video- och ljudfil. - Håll in för att snabbspola framåt videooch ljudfilen. 11. OK Bekräftar att en funktions valts när en meny visas. Spelar upp eller pausar en video-, musikoch fotobildspel. (Gäller endast SD-kort, internminne och USB-minne) 12. Meny Aktiverar pop-up-inställningsmenyn. 12 Inledning

13 Fjärrkontrollens effektiva räckvidd Infraröda (IR) sensorer för fjärrkontroll är placerade på projektorns framsida. Du måste hålla fjärrkontrollen i en vinkel inom 15 grader vinkelrätt mot projektorns IR-sensor för att den ska fungera. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorn bör inte överstiga 7 meter (~ 23 fot). Kontrollera att det inte finns någonting mellan fjärrkontrollen och IR-sensorn på projektorn som kan blockera den infraröda strålen. Cirka 15 Byta batteri i fjärrkontrollen 1. Dra ut batterihållaren. Följ anvisningarna på illustrationerna. Tryck och håll ned låsarmen medan du drar ut batterihållaren. 2. Sätt i det nya batteriet i hållaren. Observera att pluspolen ska vara riktad utåt. 3. Tryck in hållaren i fjärrkontrollen. Undvik värme och fuktighet. Om batteriet byts ut felaktigt kan det skadas. Byt endast ut batteriet mot den typ eller motsvarande typ av batteri som rekommenderats av batteritillverkaren. Uttjänta batterier ska tas om hand enligt batteritillverkarens anvisningar. Kasta aldrig ett batteri i öppen eld. Det finns risk att det kan explodera. Om batteriet är slut eller om du inte kommer att använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batteriet för att förhindra batteriläckage som kan skada fjärrkontrollen. Inledning 13

14 Korrekt placering av projektorn Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden Storleken på den projicerade bilden påverkas av avståndet mellan projektorlinsen och skärmen, zoominställningen (i förekommande fall) och videoformatet. 16:10 är det ursprungliga bildförhållandet för den här projektorn. Storleksförhållande 16:10 i ett 4:3 visningsområde Projektorn bör alltid förvaras horisontalt (t.ex. platt på ett bord) och vinkelrätt (90 rät vinkel) gentemot skärmens horisontala mitt. Detta förhindrar att bilden blir skev från vinklad projektion (eller projektion mot en vinklad yta). Moderna digitalprojektorer projicerar inte direkt framåt (som äldre projektorer av rullfilmstyp gjorde). Istället är digitalprojektorer utformade för att projicera i en aningen uppåtriktad vinkel ovanför projektorns horisontella plan. Anledningen är att de då lätt kan placeras på ett bord och projicerar framåt och uppåt på en skärm som är placerad så att den nedre kanten av skärmen befinner sig ovanför bordet (och alla i rummet kan se skärmen). Om projektorn flyttas längre bort från skärmen ökar den projekterade bildens storlek och den vertikala förskjutningen ökar också proportionerligt. När du avgör var du ska placera skärm och projektor måste du beakta både den projekterade bildstorleken och den vertikala förskjutningen, som är proportionerlig till projektionsavståndet. BenQ har tagit fram ett bord av skärmstorlek för att göra det lättare att hitta den perfekta platsen för projektorn. Se "Projiceringsmått" på sidan 15 under din projektormodell. Det finns två dimensioner att överväga, det vinkelräta horisontella avståndet från skärmens mitt (projiceringsavstånd) och den vertikala förskjutningen på höjden från den horisontella kanten av skärmen (förskjutning). 14 Korrekt placering av projektorn

15 Projiceringsmått Se "Mått" på sidan 70 för mitten av linsmåtten på denna projektor innan du beräknar rätt läge. 1280:800 skärmdiagonal Skärm Linsens mitt Projiceringsavstånd Skärmstorlek Diagonalt Projiceringsavstånd i mm B (mm) H (mm) Tum mm Alla mätvärden är ungefärliga och kan skilja sig från de faktiska måtten. BenQ rekommenderar att om du tänker installera projektorn permanent bör du fysiskt testa projiceringsstorleken och -avståndet för projektorn på plats innan du installerar den permanent, så att du kan göra anpassningar enligt projektorns optiska egenskaper. På så sätt kan du välja det bästa monteringsläget i relation till installationsplatsen. Korrekt placering av projektorn 15

16 Anslutning För anslutningarna nedan är det vissa kablar som inte levereras med projektorn (läs "Förpackningens innehåll" på sidan 7). De finns att köpa i butiker som säljer elektronikutrustning. Ansluta strömmen 1. Sätt in ena änden av den medföljande nätsladden i AC IN-uttaget. 2. Anslut kontakten på nätsladden till ett vägguttag. Kontrollera att lysdioden på projektorn lyser med orangefärgat sken när nätadaptern används. Ansluta DVD-spelaren 1. Ta DVD-spelaren (tillval) och anslut den till projektorn enligt bilden nedan. 2. Anslut strömmen och sätt i skivan. 3. Slå på projektorn och tryck på / för att välja DVD och tryck på OK för att ansluta. 4. Använd fjärrkontrollen till DVD-spelaren för att använda DVD-spelaren. 5. Koppla från DVD-spelaren genom att ta ut skivan. Tryck och håll kvar knappen framtill på DVDspelaren samtidigt som du tar ut DVD-spelaren ur projektorn. Projektorn startar automatiskt skivan när den sätts i. DVD-spelaren har stöd för hotplug-funktionen. Du kan ansluta eller koppla från DVDspelaren medan projektorn slås på. 16 Anslutning

17 Ansluta en dator Projektorn har ett VGA-ingångsuttag som gör att den kan anslutas både till IBM - kompatibla och Macintosh -datorer. Om du vill ansluta till en Macintosh-dator av äldre modell behöver du en Mac-adapter. Ansluta projektorn till en bärbar eller stationär dator: Använda en VGA-kabel 1. Anslut ena änden på den medföljande VGA-kabeln till D-Sub-kontakten på datorn. 2. Anslut VGA-kabelns andra ände till uttaget märkt COMPUTER på projektorn. 3. Om du vill använda projektorns högtalare ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till datorns ljudutgångsuttag och den andra änden till projektoruttaget. Bärbar eller stationär dator Ljudkabel VGA-kabel En del bärbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar när de ansluts till en projektor. Vanligtvis kan du använda tangentkombinationen Fn + F3 eller CRT/LCD för att aktivera/ avaktivera den externa skärmen. Leta upp en funktionstangent med texten CRT/LCD eller en funktionstangent med en bildskärmssymbol på den bärbara datorn. Tryck samtidigt på Fn och funktionstangenten. Mer information om den bärbara datorns tangentkombinationer finns i dokumentationen till datorn. Anslutning 17

18 Använda en HDMI-kabel 1. Anslut ena änden av en HDMI-kabel till HDMI-uttaget på datorn. 2. Anslut HDMI-kabelns andra ände till HDMI-uttaget på projektorn. Använda en USB-kabel 1. Anslut typ A-änden av en USB-kabel till USB-uttaget på datorn. 2. Anslut HDMI-kabelns ände av typen mini-b till mini-b USB-uttaget på projektorn. När du ansluter projektorn till en dator kan du visa datorns bild eller överföra filer från din dator till internminnet på projektorn. 3. Om du väljer USB-visning förljer du meddelandet på skärmen för att först installera USB-drivrutinen i datorn. 4. Om du väljer USB-filöverföring går du till Den här datorn eller Windows Utforskaren för att komma åt projektorns filer. Projektorn visas som en flyttbar disk. Överför filerna från datorn till projektorn genom att dra och släppa eller kopiera och klistra in. Koppla från projektorn från en dator: i. Klicka på i Windows aktivitetsfält. ii. Klicka på pop-up-meddelandet. iii. Koppla från USB-kabeln först när meddelandet säger att det är säkert att ta bort maskinvaran. 18 Anslutning

19 Koppla inte från USB-kabeln medan filerna kopieras eftersom följden kan bli att data förloras eller projektorn skadas. Anslutningen upphör inte om du har projektorfiler öppna på datorn. Stäng alla projektorfiler och försök igen. Andra versions av Windows fungerar likadant. Följ rätt procedur för att ta loss ett USBminne från datorn på ett säkert sätt för din Windows-version. Ansluta videokällor Det räcker om du kopplar projektorn till videokällan med ett av anslutningsalternativen ovan, men de olika anslutningarna ger olika bildkvalitet. Den metod du väljer kommer antagligen att grunda sig på om projektorn och videokällan har matchande terminaler enligt vad som beskrivs nedan: Uttagets namn Uttagets utseende Bildkvalitet HDMI HDMI Bäst Komponentvideo VGA Bättre Video Video God Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit signalkablarna på rätt sätt. Anslutning 19

20 Ansluta en HDMI-källenhet Projektorn har ett HDMI-ingångsuttag med vilket du kan ansluta den till en HDMI - källenhet som t.ex. en Blu-Ray-spelare, en DTV-mottagare eller en bildskärm. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) har stöd för okomprimerad dataöverföring mellan kompatibla enheter, t.ex. DTV-mottagare, Blu-Ray-spelare och visningen sker med hjälp av en enda kabel. Den har en ren digital bild och rent ljud. Kontrollera att videokällan har en ledig uppsättning HDMI-utgångar: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du välja en annan metod för att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en HDMI-källenhet: 1. Anslut ena änden av en HDMI-kabel till HDMI-uttaget på HDMI-källenheten. 2. Anslut HDMI-kabelns andra ände till HDMI-uttaget till. HDMI-uttaget på projektorn. HDMI-kabeln (visas i det här exemplet) som ansluter videoutgångsenheten ingår inte som standardtillbehör. Apples digitala AV-adapter finns att köpa på 20 Anslutning

21 Ansluta en komponentvideokällenhet Kontrollera att videokällan har en ledig uppsättning komponentvideoutgångar: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du välja en annan metod för att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en komponentvideoenhet: 1. Ta den ände av adapterkabeln för komponentvideo till VGA (D-Sub) som har tre RCA-kontakter och anslut den till komponentvideoutgångarna på videokällan. Matcha kontakternas färger till de på uttagen: grönt till grönt, blått till blått och rött till rött. 2. Anslut den andra änden till uttaget märkt COMPUTER på projektorn. 3. Om du vill använda projektorns högtalare ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till videokällenhetens ljudutgångsuttag och den andra änden till projektorns ingångsuttag. AV-enhet Ljudkablar Adapterkabel för komponentvideo till VGA (D-Sub) När ljudutgångsuttaget är anslutet med hörlur eller extern högtalare kommer ljudet inte ut ur projektorns högtalare. Inget ljud kommer ut ur högtalaren eller ljudutgångsuttaget om videosignalerna inte matas in. Ljudet kan dessutom inte justeras. Anslutning 21

22 Ansluta en kompositvideokälla Kontrollera att videokällan har en ledig uppsättning kompositvideoutgångar: Om den har det kan du fortsätta. Om inte måste du välja en annan metod för att ansluta enheten. Ansluta projektorn till en kompositvideokälla: 1. Anslut ena änden av en videokabel till kompositvideokontakten på videokällan. 2. Anslut videokabelns andra ände till videouttaget märkt på projektorn. 3. Om du vill använda projektorns högtalare ansluter du ena änden av en lämplig ljudkabel till videokällenhetens ljudutgångsuttag och den andra änden till projektorns ingångsuttag. AV-enhet Ljudkablar Videokabel Du behöver bara ansluta enheten med kompositvideokablar om komponentvideoanslutningar inte fanns tillgängliga. Se "Ansluta videokällor" på sidan 19 för mer information. 22 Anslutning

23 Ansluta en extern högtalare Du kan lyssna på ljud genom en extern högtalare istället för de interna högtalarna som är inbyggda i projektorn. Ansluta projektorn till en extern högtalarkällenhet: 1. Anslut en lämplig stereokabel till den externa högtalaren och ljudutgångs uttaget på projektorn. När ljudkabeln är ansluten till ljudutgångsuttaget kommer det inte ut något ljud ur den interna högtalaren. Anslutning 23

24 Ansluta till en extern minnesenhet Ansluta ett SD-kort Ansluta projektorn till ett SD-kort: 1. Anslut ett SD-kort till SD-kortplatsen på projektorn. Maximal minneskapacitet som stöds för ett SD(HC)-kort är 32 GB. (Maximal kapacitet som stöds för externt minne baseras på vårt fabrikstest. Din erfarenhet kan skilja sig åt beroende på minnesenhetens tillverkare.) Projektorn är eventuellt inte kompatibel med vissa SD-kort. Ansluta ett USB-minne Ansluta projektorn till ett USB-minne: 1. Anslut USB-minnet till ett USB-uttag av typen A. USB-minne Denna produkt stöder USB-minnen och hårddiskar. Endast den senaste av partitionerna kommer att monteras. (Maximal kapacitet som stöds för externt minne baseras på vårt fabrikstest. Din erfarenhet kan skilja sig åt beroende på minnesenhetens tillverkare.) USB-uttaget av A-typ levererar upp till 500 ma strömstyrka till hårddiskar som är anslutna till projektorn. Om projektorn misslyckas med att läsa in en hårddisk med stor lagringskapacitet kan orsaken vara strömbrist. Anslut i så fall hårddisken till en extern strömkälla med en USB-kabel av Y-typ för att förse hårddisken med mera ström. Den här produkten stöder inte flerkortläsare. Den här produkten fungerar inte om USB-minnet anslutits via en USB-HUB. Vissa produkter som inte uppfyller standardspecifikationerna för USB fungerar eventuellt inte normalt. 24 Anslutning

25 Ett USB-minne med ett automatiskt igenkänningsprogram eller dess egna drivrutin fungerar eventuellt inte normalt. Ett USB-minne som använder endast en avsedd drivrutin känns eventuellt inte igen. Igenkänningshastighet för USB-minnet kan variera mellan enheter. Stäng inte av produkten och dra inte ut USB-minnet medan USB-minnet används. Om du gör det kan USB-minnet eller den sparade filen skadas. Använd ett USB-minne som innehåller normala filer. Onormala filer kan orsaka att filerna fungerar på fel sätt eller kanske inte går att spela upp. USB-minnen måste formateras i FAT16/FAT32/NTFS. FAT32 och NTFS rekommenderas för hårddiskar. Eftersom data i USB-minnet kan skadas är det viktigt att säkerhetskopiera viktiga data för att undvika dataförlust. Användaren är ansvarig för datahantering. BenQ ansvarar inte för någon dataförlust. Filträdet i USB-minnet ska vara så enkelt som möjligt. För många mappar eller för många lager med mappar gör att det tar längre tid att öppna dem. Om en extern minnesenhet inte fungerar efter att du har anslutit den till projektorn kan du försöka att ansluta den till en dator. Om den fortfarande inte fungerar normalt bör du kontakta serviceenheten eller tillhörande kundtjänst för minnesenhetens tillverkare. Spela upp ljud genom projektorn Du kan använda projektorns högtalare vid presentationer och dessutom ansluta fristående högtalare med förstärkning till uttaget på projektorn. I tabellen nedan beskrivs anslutningsmetoderna för olika enheter och var ljudet kommer ifrån. Enhet Dator/komponentvideo Video Ljudingångsuttag Ljudingång (L/R) AUDIO-IN Ljudingång (L/R) Projektorn kan spela upp Ljudingång (L/R) ljudet från... AUDIO-IN Ljudingång (L/R) Ljudutgångsuttag Vald ingångssignal avgör vilket ljud som projektorhögtalaren spelar upp och vilket ljud som kommer ut från projektorn när ljudutgångsuttaget är anslutet. Man behöver inte ansluta till ett ljudingångsuttag eftersom projektorn kan spela upp ljudet från en HDMI-, extern minnes- och iphone/ipad-källenhet. Du kan ansluta den till en extern enhet för att spela upp ljudet. USB-visning stöder inte ljudfunktionen. Anslutning 25

26 Användning Starta projektorn 1. Anslut strömmen med nätsladden. Strömlampan lyser orange. 2. Tryck på II Ström på projektorn eller fjärrkontrollen för att starta fjärrkontrollen. Strömlampan lyser grönt när projektorn är på. Startproceduren tar flera sekunder. Mot slutet av startproceduren visas en startlogotyp. Om det behövs kan du vrida på fokusringen och ställa in skärpan i bilden. 3. Om projektorn aktiveras för första gången väljer du skärmmenyspråk genom att följa instruktionerna på skärmen. 4. Om du får en uppmaning att ange ett lösenord använder du piltangenterna för att skriva in ett sexsiffrigt lösenord. Se "Använda lösenordsfunktionen" på sidan 29 för mer information. 5. Slå på all ansluten utrustning. 6. Projektorn visar startskärmen. Om frekvensen/upplösningen i ingångssignalen är högre än vad projektorn klarar att visa så visas meddelandet 'Utom räckhåll' på en tom skärm. Byt till en insignal som är kompatibel med den upplösningsnivå som projektorn stöder eller ställ in insignalen på en lägre upplösning eller annan frekvens. Se "Frekvenstabell" på sidan 71 för mer information. Byta ingångssignal Projektorn kan anslutas till flera enheter samtidigt. Den kan emellertid endast visa en helskärm åt gången. Du kan också välja önskad ingångssignal genom att trycka på / på projektorn eller fjärrkontrollen. Ingångssignalens typ påverkar vilka alternativ som är tillgängliga för Bildläge. Se "Välja bildläge" på sidan 32 för mer information. Projektorns ursprungliga visningsupplösning är bildförhållandet 16:10. Du bör välja och använda en ingångssignal som matar ut med den här upplösningen för att få bästa resultat vid bildvisning. Alla andra upplösningar skalförändras av projektorn beroende på inställningen av bildförhållandet, vilket kan orsaka förvrängning eller sämre bildskärpa. Se "Välja bildförhållande" på sidan 31 för mer information. 26 Användning

27 Justera den projicerade bilden Justera bildens höjd Projektorn är utrustand med 2 justerbara fötter. Dessa justerbara fötter ändrar bildens höjd. Så här justerar du projektorn: 1. Justera bildens höjd genom att skruva på justeringsfötterna. Skruva de bakre justeringsfötterna i motsatt riktning för att dra tillbaka fötterna. Om projektorn inte står på en plan yta eller om skärmen inte står vinkelrätt mot projektorn blir den projicerade bilden trapetsformad. Information om hur du åtgärdar detta finns i "Korrigera keystone" på sidan 28. Titta inte in i linsen när lampan är på. Det starka ljuset från lampan kan skada ögonen. Var försiktig när du skruvar på den justerbara foten, eftersom den sitter nära ventilationsgallret där det kommer ut varm luft. Finjustera bildens skärpa 1. Ställ in skärpan genom att vrida på fokusringen. Automatisk justering av bilden I vissa fall kan du behöva justera för att få fram en optimal bildkvalitet. Använd fjärrkontrollen Tryck på AUTO. Inom tre sekunder kommer den inbyggda intelligenta autojusteringsfunktionen att ställa om frekvensvärdena och klockan så att du får bästa möjliga bildkvalitet. Aktuell information om källan visas längst upp till vänster på skärmen i tre sekunder. Den här funktionen är endast tillgänglig när datorsignalen (analog RGB) valts. Användning 27

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer