ASSISTANS I UPPFÖRSBACKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASSISTANS I UPPFÖRSBACKE"

Transkript

1 Ny tidning! ORIGINAL Stils tidning om Independent Living Nr Mars Följ med på Freedom Drive! 4 enkla steg så anordnar du en Marsch för tillgänglighet! ASSISTANS I UPPFÖRSBACKE Om kampen för Independent Living i Spanien Perfekt dans i stol Mati är IL- pionjär Stil-dagen 7 maj

2 LEDARE: EMMA JOHANSSON INGÅNG när Jag SkriVer det här är gatorna fyllda av snö och is och det känns långt till våren. Men det är viktigt att tänka framåt vi har ett år fyllt av viktiga saker framför oss. Marschen för tillgänglighet går i år den 4 juni och det är oerhört viktigt att vi demonstrerar, vi hoppas ju att det här blir den sista marschen! Hans Ytterbergs utredning har nu varit på remiss och integrationsminister Erik Ullenhag har efterfrågat funkisrörelsens stöd för att kunna genomdriva en lagändring i år. Vi måste ut och visa oss och kräva att en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering äntligen blir verklighet! INNEHÅLL Emma Johansson är ordförande i Stil. vaktningar och diskussioner med politiker och myndigheter försöker vi ständigt påverka ur ett Independent Living-perspektiv. en förändring som träder i kraft i år är att alla assistansanordnare måste söka tillstånd från Socialstyrelsen för att bedriva verksamhet. Vi kommer fortsättningsvis även att stå under tillsyn från myndigheten. Det innebär att det kommer att ställas nya krav kring till exempel hur assistansomkostnader redovisas. Vi kommer i styrelsen att under året arbeta intensivt med att genomlysa Vi befinner oss också i en tid när mycket pågår kring assistansreformen. I media har vi kunnat läsa om fusk och det är viktigt att Stil som organisation visar att vi är trovärdiga och tar detta på allvar. Under de år som den livsviktiga personliga assistansen har funnits som en rättighet har mycket förändrats kring regelverket. Stil bevakar noga den här utvecklingen och genom uppvår organisation och upprätta ännu mer tydliga riktlinjer. Det är viktigt att vi inte underskattar vad den här tillsynen i värsta fall skulle kunna medföra om vi inte lever upp till kraven riskerar vi att förlora vårt tillstånd, och i slutänden påverkar detta förstås assistansreformen negativt. Men vi vill från styrelsens sida vara positiva och istället lyfta fram att vårt utvecklingsarbete i slutänden kommer att gynna oss om Stil framstår som pålitliga kommer vi ha större chans att var med och förändra. alla Vi medlemmar utgör Stil. Tillsammans är vi en medborgarrättsrörelse och vi kämpar för ett samhälle tillgängligt för alla. För att bevara och utveckla assistansreformen behöver Stil vara med i sin tid, både vad gäller rutiner, omvärldsbevakning och att formulera tydliga budskap. Ett sådant budskap är att arbete och föräldraskap ska skrivas in i lagen som grund för personlig assistans. Ett annat att otillgänglighet banne mig ska bli klassat som diskriminering! Nu! Marschen för Tillgänglighet den 4 juni! FRAMåT MARSCh! Vi hoppas att 2011 blir sista året Marschen för tillgänglighet behövs! Hans Ytterbergs utredning Bortom fagert tal som föreslår att otillgänglighet klassas som diskriminering har nu varit ute på remiss. Låt oss tillsammans göra en insats den 4 juni och visa att otillgänglighet är diskriminering så att lagen äntligen blir verklighet! Vill du anordna en Marschen för tillgänglighet på din egen ort? Så här går det till: Storleken på er marsch har ingen betydelse tillsammans är vi många över hela landet som marscherar! Arrangera den lokala marschen lördagen den 4 juni 2011 och avgå kl Stäm av med andra organisationer på orten så att EN lokal marsch anordnas och inte flera. Det enda syftet med marschen ska vara kravet på att Sverige inför en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av människor med funktionsnedsättningar. Det är alltså inte ok att blanda in exempelvis den lokala färdtjänstfrågan. Stil är stolt huvudsponsor för Marschen för tillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! FOTO: BJÖRN ROTH Kritik riktas mot assistansboenden i Örebro. Nu kommer en anmälning till Statskontoret. INBLICK Sidan 4 Emil Erdtman besöker Barcelona och finner den spanska Independent Living-rörelsens rötter. FEATURE Sidan 6 En integrerad dansensemble bjuder in till en unik föreställning med både allvar och humor. KULTUR Sidan 9 Frossa i assistansens alla framoch baksidor! Så anmäler du dig till vårens lyxigaste temahelg. Sidan 10 I Original hittar du alltid det viktigaste du behöver veta om personlig assistans. FAKTA Sidan 12 Missa ingen av vårens kurser och aktiviteter på Stil. All information på ett ställe. KALENDARIUM Sidan 15 AKTUELLT Mårten Gudmundhs. Meddela Marschen för tillgänglighets nationella koordinator Mårten Gudmundhs, tel eller följande: Att ni bestämt er för att anordna en marsch (bör ske direkt när ni bestämt er). Namn, telefonnummer och e-postadress till en kontaktpersonen för er marsch. E-posten måste kontrolleras minst en gång/dag närmare marschdatum. Tid och plats för samling och tid för avmarsch. Beskrivning av marschväg. Eventuell övrig, mycket kortfattad information, exempelvis hemsideadress. Sök polistillstånd i god tid innan. Senaste dag för ansökan är 29 april Stil sponsrar ert lokala polistillstånd. Läs mer på 2 ORIGINAL ORIGINAL 3

3 INBLICK IL I SVERIGE DEBATT - IL I SVERIGE ASSISTANSBOENDEN ANMäLS TILL SOCIALSTYRELSEN Det assistansboende som byggts i Örebro av Vivida Assistans är att betrakta som en gruppbostad enligt Karl Grunewald som nu anmält detta till Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Personlig assistans infördes med syftet att befrämja individuellt boende menar han. Karl Grunewald, barnpsykiater och fd medicinalråd på Socialstyrelsens handikappbyrå har under sitt yrkesliv arbetat för rättigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras integrering i det vanliga samhället. Han är numera redaktör Karl Grunewald. för tidskriften Intra som ges ut av stiftelsen Utvecklingsstörda i fokus och reagerar starkt på att denna typ av boenden byggs för assistansberättigade. Det inte är tillåtet enligt Socialförsäkringsbalken 106 kap, 24 a att bevilja assistansersättning till personer som bor i en gruppbostad. Jag anmälde detta muntligt till både Socialstyrelsen och Försäkringskassan i Örebro, båda svarade senare att de har beslutat inleda en tillsyn. Karl Grunewald har även gjort en anmälan till Statskontoret som har ett regeringsuppdrag i att kontrollera Försäkringskassans kontroll av hur assistansersättning används. Det borde ligga i deras intresse att veta att assistansersättning beviljas till personer som bor i gruppbostäder, eftersom detta också innebär en övervältring av kostnader från kommunerna till staten. Vid sidan om LSS-insatsen personlig assistans finns LSS-insatsen bostad med särskild service, vilket kan vara en servicebostad eller en gruppbostad. I de förra får personalen utgöras av en personlig assistent, men ej i de senare. Totalt har personer bostad med särskild service, varav de flesta bor i gruppbostad. Karl Grunewald är inte motståndare till gruppbostäder, men det är inte tillåtet att assistenter arbetar där säger han. Jag vill erinra om att personlig assistans infördes just för att befrämja individuellt boende som en motvikt till gruppbostäder. Det är därför som personlig assistans är tillåtet i servicebostäder men inte i gruppbostäder. Vivida Assistans bygger assistansboende i Örebro. Vivida Assistans säger att även om det finns gemensamhetsutrymmen har alla som bor i boendet fortfarande sina egna personliga assistenter. Karl Grunewald anser dock att sannolikheten är stor att det i längden blir ett sluttande plan mot mer kollektiv personal. Kalles assistent kan ju få timmar godkända även för Per. Detta kan även förstärkas om Försäkringskassan drar ner på assistanstimmar eller av ekonomiska skäl hos assistansföretaget. Vivida säger att det finns en efterfrågan från anhöriga på sådana här boenden. Anhörigas önskemål om tryggheten för sina barn i ett gruppboende kan jag förstå, men deras val gäller inte om det ska vara personlig assistans eller vårdpersonal, säger Karl Grunewald. Text: Kenneth Westberg Läs mer på FOTO: ISTOCKPHOTO.COM handikapprörelsen: Ta våld mot kvinnor på allvar kvinnor med funktionsnedsättning är precis som kvinnor utan funktionsnedsättning utsatta för våld. På många sätt ser våldet till och med likadant ut, men det finns olikheter som att man slår där det gör ont. Exempel: Om en kvinna är rullstolsburen så kanske slagen riktas mot benen där det redan förväntas göra ont. Det finns tre faktorer som särskilt kännetecknar våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning. De är: Osynlighet, sårbarhet och beroende. Osynlighet för att våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är något som samhället inte riktigt har velat ta till sig och kännas vid. Vi har ett moraliskt ansvar och vi måste göra mer. Vi menar att frågan om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning inte kommer att vara löst förrän man från politiskt håll faktiskt förstår att vi är människor. En kvinna med funktionsnedsättning kan ha svårare att berätta om sin våldsutsatthet då hon till exempel kan vara beroende av den som utför våldet. Om hon inte kan kommunicera via tal och dessutom kanske hon saknar tecken och symboler för att berätta om våldet då riskerar våldet att bli osynligt. En kvinna som är utsatt för våld måste kanske fly från våldet. Om hon är beroende av att resa med färdtjänst när hon ska fly och färdtjänstväxeln har stängt för dagen så kan det faktiskt innebära att hon måste stanna kvar hos förövaren. Därför påstår vi att det i Sverige finns kvinnor som har husarrest och som samtidigt utsätts för våld. Vi har ett moraliskt ansvar och vi måste göra mer. Frågan om våld mot kvinnor måste hela tiden hållas vid liv och diskuteras flitigt. Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt har i uppdrag att öka kunskapen om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och att verka för att kvinnorna ska få det stöd de behöver och har rätt till. Ibland påstås att bristen på kunskap är orsak till att det ser ut som det gör. Kunskapen finns, men det är den sammanställda kunskapen som saknas. Det är rent av fegt, påstår vi, att skylla på och gömma sig bakom okunskap. Vi behöver samarbeta mer på alla fronter, sammanställa statistik från olika samhällsinstanser och få en bättre gemensam bild, men framför allt sätta ner foten och bli tydligare i vårt budskap om att våld i alla dess former är fel. Om en taxichaufför kränker, kommer med sexuella anspelningar eller på annat sätt förgriper sig på en kund ska taxilegitimationen kunna dras in. Det handlar om att främst unga kvinnor som är beroende av taxi/färdtjänst ibland upplever att chauffören tafsar, kommer med sexuella anspelningar eller på annat sätt kränker dem. Resultatet blir att en kvinna stannar hemma, för att hon inte vill utsätta sig för dessa kränkningar. När kvinnojourerna är otillgängliga ska Socialkontoren kunna ta emot utsatta kvinnor utan krav på registrering. Första steget för att komma ur sin våldssituation är att berätta om den för någon. För kvinnor som inte kommunicerar med vanligt tal var det här ett omöjligt steg att ta tills nu. Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt har inom ramen för sitt projekt tagit fram nya Pictogrambilder för ord som till exempel kvinnobröst och tafsa och det kan sägas ändå vara ett tecken i tiden. Andra saker pågår också. Bland annat jobbar Socialstyrelsen med att fram ett studiematerial om mäns våld mot kvinnor. Materialet riktar sig till personal som kommer Det är rent av fegt, påstår vi, att skylla på och gömma sig bakom okunskap. i kontakt med kvinnor med funktionsnedsättning. Det är bra. Det måste finnas stödinsatser att erbjuda för att orka se kvinnans våldsutsatta situation. Frågan om våld mot kvinnor måste synliggöras, vilket vi hoppas att vi gör nu. Sari nykvist Stil emma JohanSSon Ordförande Stil ingrid burman Ordförande Handikappförbunden helena SVenSSon Språkrör Förbundet Unga rörelsehindrade karin hjalmarson Ordförande Forum kvinnor och Funktionshinder kerstin kristensen Projektledare Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt 4 ORIGINAL ORIGINAL 5

4 FEATURE FEATURE Spanien har sedan 2006 en lag där personlig assistans ingår som en rättighet. Men lagen tillämpas inte. Det som finns är olika försöksprojekt. I Katalonien finns två sådana projekt, ett på regionnivå och ett som drivs av Independent Living-rörelsen inne i Barcelona stad. Av Emil Erdtman FOTO: INGER BLADH SPANSK KAMP FÖR ASSISTANS Independent Living-filosofin kom till Spanien i början av 2000-talet. År 2001 formades nätverket Foro de Vida Independiente på Internet och 2003 hölls en europeisk konferens på Teneriffa, med bland andra Adolf Ratzka som talare. I oktober 2010 träffar jag medlemmarna i Independent Livingnätverket i Barcelona. Mati Febrer, idag 57 år, berättar att hon först kom i kontakt med Independent Livingfilosofin genom sökningar på Internet. Hon blev så inspirerad att hon översatte boken The Rough Guide to Managing Personal Assistance av Sian Vasey till spanska. Mati bodde länge på institution, men opponerade sig på olika sätt redan under 1980-talet. Bland annat smugglade hon ut en video om missförhållandena på institutionen. Den nådde tv och skapade opinion, men också misstänksamhet från vissa av de andra som bodde på institutionen. Efter de olympiska spelen i Barcelona, år 1992, kämpade Mati Febrer för att få flytta in i de tillgängliga lägenheter som byggts inför Paralympics. Till slut blev det så, men den nödvändiga assistansen sköttes av ett vårdbolag. Kampen för att själv kontrollera sin assistans fortsatte. Nu ingår Mati Febrer i ett försöksprojekt med egenstyrd assistans. Men Mati Febrers boende är inte helt eget. Hon bor kvar i OS-byn, men eftersom lägenheterna har plats för två personer måste man enligt stadens bestämmelser dela den med någon annan. Det blir ganska jobbigt i längden, säger Mati. Det var år 2005 som Independent Livning-nätverket i Barcelona började träffas och skissa på ansökningar om pengar till att anlita egen assistans. Vi hade ingen erfarenhet av kommunala projekt, säger Nuria Gómez Jiménez som är en av de yn- gre i gruppen och idag fungerar som koordinatör för projektet. År 2006 fick de igenom sin ansökan hos Barcelona stad, efter att ha misslyckats hos regionparlamentet, la Generalitat. Samma år antog Spanien Lagen om självbestämmande för personer i beroendesituationer. Där ingår personlig assistans som en rättighet kom den katalanska tolkningen av lagen och tillämpningsregler inom området. Spaniens maxgräns på 833 euro per person och månad höjdes till 1300 euro i Katalonien. Omräknat i timmar blir det som mest cirka fem timmars assistans per dag. Bara de med allra mest kritiska funktionsnedsättningar kommer i fråga, sådant finns registrerat i Spanien. Plus att man måste studera eller ha arbete för att beviljas personlig assistans. Men det försöksprojekt som Independent Livingnätverket i Barcelona driver följer inte dessa regler utan var Mati Febrer har översatt Sian Vaseys bok om assistans till spanska. och en får den summa man begärt för sin assistans. Projektet har förlängts år från år. För att få projektet har IL-nätverket fått kompromissa med principen att inte bilda förening och agera med nollbudget. Idag är OVI, Oficina de Vida Independiente, ett slags kooperativ och en juridisk person som förhandlar direkt med staden. Vid en permanentning kommer det att bli ett ramavtal med staden. Vårt mål är att vi inom de ekonomiska villkor som gäller ska kunna få de timmar assistans var och en behöver, säger koordinatör Nuria Gómez Jiménez. Förutom ekonomin betonar ILnätverket stödet mellan likar, att stärka varandra till självständighet. Tidigare var vi inte så självständiga som individer, säger Nuria Gómez Jiménez. Och det var ju självständiget som var målet. Ett annat försöksprojekt med 52 deltagare drivs av rörelsehinderorganisationen ECOM, ungefär motsvarande DHR i Sverige. Det projektet 6 ORIGINAL ORIGINAL 7

5 FEATURE KULTUR fick finansiering av regionparlamentet i Katalonien. Det innebär att även personer på landsbygden finns med. Där är den fysiska miljön ofta otillgänglig och det förekommer ibland kritik från grannarna mot att främmande människor kommer in och gör det som familjen borde sköta enligt de traditionella värderingarna. María José Moya Olea har koordinerat ECOM:s assistansprojekt och ser den personliga utvecklingen hos deltagarna som den största vinsten. Assistansen har gjort att flera har kunnat flytta till eget boende, gifta sig, ta ett jobb eller börja studera, berättar hon. Plötsligt har det blivit möjligt att göra det man vill med sitt liv. Assistansprojektet har lärt oss att bli mer självständiga som individer, säger ordförande för ECOM, María José Vázquez Arias. De organisatoriska lärdomarna har också varit många. Ett misslyckat försök med direktbetalning till tio av användarna gjordes i början. Konflikter har uppstått och skadestånd har fått betalas ut till snabbt avskedade assistenter. I den omfattande utvärderingen från 2008 framgår också att så gott som alla assistenter är kvinnor (92,5 procent). De två försöksprojekten utvärderas också av Barcelona stads handikappinstitut IMD, Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. Att utvärdera detta är mycket komplicerat, suckar Roser Torrentó Sanjust, chef på IMD. I slutänden är frågan för staden om personlig assistans blir billigare än institutionsboende. Är det så är utgången given, men blir det dyrare med assistans har vi ett problem, säger hon. Roser Torrentó Sanjust menar att det är politiskt ohållbart att betala assistans åt alla som önskar. För personer mellan 30 och 50 som har jobb eller kan komma i arbete med assistans är det försvarbart, men för en person över 50 som inte har jobb är institutionsboende bättre, tycker hon. Den snävare hållningen återspeglas också i den senaste förordningen för personlig assistans i Katalonien. Där utesluts personer äldre än 64, barn och alla som har någon intellektuell funktionsnedsättning. Men läget är att inte ens de som verkligen tillhör personkretsen i den nationella lagen från 2006 har fått någon assistans. Trots att det egentligen är en tvingande rättighetslag precis som den svenska LSS. Det är en fryst lag, säger Antonio Centeno, som ingår i IL-nätverket och som till vardags är gymnasielärare i matematik. Återstår att driva detta i domstol, säger han. Han hänvisar till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där artikel 19 talar om självständigt liv i samhället. Rörelsen mot större mänskliga rättigheter går inte att stoppa, säger Antonio Centeno. Till slut kommer vi att segra. De kan stänga av kranen med pengar, men vår rörelse kan de inte stoppa, fyller Nurio Gómez Jiménez i. Kampviljan märks tydligt hos Independent Livinggänget. Den mer traditionella organisationen ECOM:s ordförande María José Vázquez Arias erkänner villigt att IL-nätverket i Barcelona är en förebild. De är mer medvetna och kunniga om sina rättigheter än vad våra medlemmar är, säger hon. Mati Febrer från Independent Living ser med viss skepsis på hur den etablerade handikapprörelsen använder begrepp som självständighet, självbestämmande och independent living. Ibland börjar man använda våra begrepp för assistans, medan innehållet förblir ett slags hemhjälp, bara en förlängning av familjen, säger hon. På det europeiska kontoret för Independent Livning, ENIL, som jag besöker i Valencia, hyser man liknande farhågor. Många vill kidnappa termen independent livning, säger Marisol Fojas Rojas på ENIL. Vi måste bli bättre på att skydda det vi själva har byggt upp. Nuri Gómez Jiménez. FOTO: INGER BLADH En föreställning utifrån olika upplevelsehorisonter: Dans: PERFECT or Join my picnic DanSföreStällningen PER- FECT görs av en integrerad ensemble, det vill säga dansare/ medverkande både med och utan funktionsnedsättning, under ledning av koreografen Christina Tingskog. Det ska bli en myllrande, humoristisk och flyktig upplevelse om hur vi befinner oss i världen. Man arbetar fram tre olika versioner för olika publikgrupper, barn, ungdomar och vuxna. Stils medarbetare Karin Delén är en av projektets sju dansare: Det känns helt fantastiskt att vara med. Det här är en helt ny upplevelse för mig, på alla horisonter, säger Karin Delén. Av oss sju är fem Recension: The king s speech här kommer ett råd till alla skådespelare som har siktet inställt på en Oscarstatyett: spela funkis. Bland annat Tom Hanks, Dustin Hoffman, Al Pacino, Daniel Day- Lewis och Jon Voight har tidigare gjort just detta och nu kan Colin Firth sälla sig till skaran. I The king s speech gör Firth titelrollen som kung Georg VI av Storbritannien. Han är son till Edvard VIII men är egentligen inte tronföljare och svårt hämmad av sin stamning i varje form av socialt möte. Att tala offentligt är en mardröm och vid alla tillfällen han tvingas tilltala sitt folk drabbas han av svåra kval. Han är en motvillig regent i ordets rätta betydelse. I filmens inledning tar kungens hustru Elizabeth, Helena Bonham Carter, kontakt med den självlärde och oortodoxa talterapeuten Li- professionella dansare och två av de professionella har egen funktionsnedsättning. Föreställningen kommer nog att ha det mesta i sig, allvar, humor och fart! 29 mars: Premiär på Berga Teater i Åkersberga Biljetter bokas på Ticnet. 1 april: Föreställningar på Fylkingen kl 16 med syntolkning kl 19 offentlig föreställning Biljetter bokas via fylkingen.se, eller tel: Läs mer om föreställningen på onel Logue, spelad av Geoffry Rush. Kungen är motvillig, ifrågasätter behandlingen och Logues metoder som innefattar att sjunga och svära fram orden. Mycket av filmen utspelas i terapeutens sjaskiga lokaler i 30-talets London och centreras kring samtalet mellan den oerhört välartikulerade Logue och kungen som kämpar med varje stavelse. FOTO: LAURIE SPARHAM Betyg: 3 av 5 Fokus ligger på kungens inre konflikter. Å ena sidan finns pliktkänsla, ansvarskänsla och folkets förväntningar. Å andra sidan skräcken inför att behöva tala offentligt och att bli förminskad och hånad. Filmen har en ambition att förmedla den klaustrofobiska känslan av att vara instängd av sin funktionsnedsättning, men lyckas bara delvis med detta. I sina bästa stunder problematiserar filmen det absurda i att ärva sitt yrke och belyser paradoxen mellan att vara en av världens mäktigaste män och samtidigt känna sig fullkomligt maktlös. Dessvärre känns inramningen bitvis väl tillrättalagd och Hollywoodifierad. Slutresultatet är en film som blir hyfsat medryckande och engagerande, tack vare starka rollprestationer, men inte lämnar något bestående intryck. FOTO: CHRISTINA TINGSKOG 8 ORIGINAL ORIGINAL 9

6 AKTUELLT PÅ STIL AKTUELLT PÅ STIL En helg på Almåsa konferens för dig som är assistansanvändare! Temahelg om din personliga assistans maj Freedom Drive september i Strasbourg Aktivister i Strasbourg under Freedom Drive Välkommen till en hel helg med fokus på personlig assistans där det ska frossas i assistansens alla fram- och baksidor! Du som deltagare ges möjligheten att möta andra som lever med personlig assistans och får chansen att utbyta erfarenheter. Under helgen varvas föreläsningar och diskussioner i små och större grupper. Diskussionerna kommer att beröra hur man kan få ut det optimala av sin assistans, de svårigheter man möter och hur det är att alltid vara beroende av en annan människa i sitt liv. Almåsa konferens där vi håller temahelgen är en 4-stjärnig konferens- och rekreationsanläggning som fått pris för sin tillgänglighet. Där finns bland annat en tillgänglig pool. Så här ANMäLER DU DIg: Vi som leder helgen heter Carina Fasth och Emma Johansson och vi har båda lång erfarenhet av att leva med personlig assistans. Begränsat antal platser - anmäl dig snarast och senast 7 april! Tid: maj (fredag kl söndag kl 12.00). Plats: Almåsa konferens, söder som Stockholm. Pris: Hela helgen inklusive helpension: Enkelrum 3200 kr/person Dubbelrum 3000 kr/person Dagdeltagande utan övernattning (inkl mat) 2500 kr/person Såväl dina som assistenternas kostnader bör kunna täckas av assistansersättningen. Anmäl dig via eller kom till StraSbourg och visa EU-parlamentet vad Independent Living betyder! Stils styrelse hoppas att vi blir många medlemmar som åker ner. För femte gången arrangerar ENIL, The European Network on Independent Living, en Freedom Drive som ger dig möjlighet att träffa både andra aktivister och ledamöterna i EU-par- lamentet. ENIL räknar med att vi med kommer att vara en grupp på Nothing about us without us! över 400 medlemmar som samlas i Strasbourg! Freedom Drive inleds den 13 september med en konferens om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Marschen slutar den 14 september vid EU-parlamentet där ENIL kommer att lämna över våra krav till parlamentets talman. Du som är Stil-medlem har möjlighet att få ekonomiskt bidrag till din resa och även stöd vid bokning av resa och övernattning. Kontakta snarast tel: om du vill veta mer! Träffa Stil på Leva & Fungera 6-7 april Stil finns på plats under mässan Leva & Fungera i Göteborg. Kom och träffa oss och prata om personlig assistans och Independent Living! Du hittar oss i monter E04:17. Missa inte Stildagen 7 maj! Välkommen på årsstämma, föreläsningar och fest på hotell Scandic Star i Sollentuna! Förhoppningen är att Stil-dagen ska ge påfyllning av både insikter, viktiga beslut och skratt så att vi gemensamt kan arbeta vidare mot ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Läs mer och anmäl dig via information du får hemskickad, eller via inloggning på Stils hemsida. Om du har frågor, kontakta tel: ORIGINAL ORIGINAL 11

7 ASSISTANSFAKTA ASSISTANSFAKTA Nytt tillståndskrav för anordnare av personlig assistans Alla assistansanordnare måste senast den 1 april ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen för att få anordna personlig assistans. I tillståndsansökan ska assistansanordnaren bland annat beskriva sin verksamhet, hur man ger den assistansberättigade möjlighet att påverka utformningen av assistansen och hur man hanterar assistansersättningen. Stil arbetar för fullt med sin ansökan, vilken kommer att bli omfattande. Socialstyrelsen kommer även att ha tillsynsansvaret för personlig assistans, vilket innebär att Stil kan bli granskade i framtiden. Välkomstpaket till nyanställda personliga assistenter Alla som nyanställs får från och med den 1 februari ett välkomstpaket från sin arbetsgivare Stil. Kuvertet innehåller: En kopia på den personliga assistentens anställningsavtal. En informationssida om skillnaden mellan arbetsgivare och arbetsledare, anställningsform, arbetstider och schemaläggning, sjukdom, semester och övrig frånvaro, friskvård, försäkringar och avslutande av anställning. En folder med sammanfattningar av Stils samtliga policys och rutiner. Viktigt 1! Skicka tillbaka din Räkning Assistansersättning med vändande post. Stil behöver den senast den sista i den månad du får den utskickad. Du kan alltså tyvärr inte längre skicka den tillsammans med tidrapporterna. LÖNEUTBETALNINgAR 2011 Lönerapport och Utbetalning tidsredovisning: sker då den: 7 mars 25 mars 5 april 21 april 5 maj 25 maj 7 juni 23 juni 5 juli 25 juli 5 aug 25 aug Viktigt 2! Det krävs nu ett utdrag ur polisregistret när någon ska börja jobba som personlig assistent hos en minderårig. Logga in på Stils hemsida och läs om hur du som förälder/medarbetsledare går tillväga. Eller kontakta din arbetsledarpartner. Du har väl inloggning till Stils hemsida? Som arbetsledare eller medarbetsledare kan du enkelt logga in på Stils hemsida och hitta viktigt material. Där finns alla blanketter du behöver för ditt ledarskap och även viktiga checklistor, till exempel om vad du bör ta upp i ett medarbetarsamtal. Saknar du inloggningsuppgifter? Hör av dig till marian. tel om du vill ha hjälp. En blankett för kontoanmälan till Swedbank och information om elektroniska lönebesked. En broschyr om att arbeta som personlig assistent i Stil. En gåva i form av ett nyckelband. Ny helgkurs 16 april: hantera stress i assistanssituationen. Den efterfrågade kursen om stresshantering erbjuds nu i Stockholm lördag den 16 april. Vad är stress? Hur påverkar den tankar, känslor och kroppen? Olika teorier presenteras och vi tar del av ny kunskap och forskning på området. Vilka situationer kan vara stressande för dig som lever med personlig assistans? Genom att dela erfarenheter lär vi oss av varandra. Efter en fikapaus provar vi även olika tekniker för stresshantering och problemlösning. Den här nya foldern ges till nyanställda personliga assistenter. Kursledare: Anna Carlsson, arbetsledarpartner på Stil Tid: lördag 16 april kl Plats: Stils kontor i Stockholm, Arenavägen 63 Anmälan: ORIGINAL ORIGINAL 13

8 KONTAKTA KONTORET KALENDARIUM Stils arbetsledarpartners Om du har frågor eller vill diskutera något som rör din personliga assistans kontakta din egen arbetsledarpartner! Mars 31 Torsdag April 13 Onsdag April 27 Onsdag Föreläsning: Assistans efter 65 vilka regler gäller? Stockholm, (Sundsvall via länk). Personlig assistent-utbildning: Fördjupningskurs. Stockholm. Ledarutbildning: Arbetsbeskrivning. Stockholm och Sundsvall. Anna Carlsson Carina Fasth Kicki Westerberg Mats Axedal Viktoria Wedin Arbetsledarpartner Norrland Carola Johansson Arbetsledarpartner Norrland Ekonomiavdelningen Om du vill veta hur ekonomin ligger till på ditt projekt eller hur många timmar du har gjort av med, kontakta ekonomiavdelningen. Maria Bredberg Ekonomichef Projektekonomi Katarina Bergwall Verksamhetsledare Gun-Britt Thorell Timredovisning Suzanne Elmqvist Chef för resursavdelningen Kerstin Kruse Timredovisning Arbetsledarnr Stils ledningsgrupp I ledningsgruppen ingår även Maria Bredberg och Hanna Eriksson. Nicoletta Zoannos Kommunikationschef Patrik Stare Assistansomkostnader Juridikavdelningen Vi hjälper dig med ansökningar, överklagan och förberedelser inför omprövning Karin Delén Jurist Hanna Eriksson Jurist ORIGINAL är en medlemstidning för Stils medlemmar som utkommer med 4 nummer/år. Redaktion: Herman Grafström, , herman. Marian Bergroth, , Foto: Sandra Qvist, omslag: Inger Bladh Ansvarig utgivare: Nicoletta Zoannos, , April 2 Lördag Halvdagskurs: Barn och personlig assistans i Västerås. April 5-7 Tisdag-Torsdag Träffa Stil på Leva och fungera-mässan i Göteborg. April 10 Söndag Ledarutbildning: SAMS. Stockholm. April 12 Tisdag Föreläsning: Inför omprövning, känn dina rättigheter. Stockholm. April 16 Lördag Halvdagskurs: Hantera stress i assistanssituationen. Stockholm. April 19 Tisdag Personlig assistent-utbildning: Grundkurs. Stockholm. April 20 Onsdag Personlig assistent-utbildning: Fördjupningskurs. Sundsvall. Maj 7 Lördag Stil-dagen och årsstämma, hotell Scandic Star i Sollentuna. Stil anordnar årsstämma, föreläsningar och fest! Läs mer och anmäl dig via information du fått hemskickad, eller via inloggning på Stils hemsida. Om du har frågor, kontakta se, tel: Maj Fredag-Söndag Temahelg för dig som är assistansanvändare, Almåsa konferens söder om Stockholm. Juni 4 Lördag Marschen för tillgänglighet. Runt om i Sverige. Kolla www. marschen.se för mer information. 14 ORIGINAL ORIGINAL 15

9 Barn Personlig assistans Är du förälder till ett barn med funktionsnedsättning? Vill du veta mer om personlig assistans? Hur går det till att söka personlig assistans? Juristen Hanna Eriksson visar och svarar på dina frågor. Att ha ett barn som lever med personlig assistans. Miriams mamma Katarina berättar utifrån sina egna erfarenheter. Lördag 2 april kl Västerås Scandic hotell, Pilgatan 33 Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika! Välkommen! Anmälan: eller

Personlig assistans är självbestämmande

Personlig assistans är självbestämmande DET HÄR ÄR STIL Personlig assistans är självbestämmande STIL bildades 1984 och var först med personlig assistans i Sverige. Det är tack vare STIL som vi har rätt till personlig assistans. STILs modell

Läs mer

Personlig assistans för att leva det liv du vill

Personlig assistans för att leva det liv du vill Personlig assistans för att leva det liv du vill Välkommen till STIL! Hos oss är det du och ditt liv som står i centrum. I den här foldern kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig och varför du ska välja

Läs mer

IfA-godkännande OP Assistans 2014

IfA-godkännande OP Assistans 2014 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg.

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. 6 september 2014 avmarsch från Gustav Adolfs torg kl 11.30. Vi finns på facebook, Tillgänglighetsmarschen i Helsingborg Varför

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

3tips på ORIGINAL. Vi är här för att kräva våra rättigheter. Erik & Aiai förenklar. Assistans för välfärd. Pimpa din rullstol.

3tips på ORIGINAL. Vi är här för att kräva våra rättigheter. Erik & Aiai förenklar. Assistans för välfärd. Pimpa din rullstol. ORIGINAL STILs tidning om Independent Living Nr 3 2011 Oktober FLYTT TILL FARSTA STIL byter adress Vi är här för att kräva våra rättigheter 200 IL-aktivister höjer rösten mot EU 3tips på coola kurser Erik

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning föreskriver Försäkringskassan i fråga om Riksförsäkringsverkets föreskrifter

Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning föreskriver Försäkringskassan i fråga om Riksförsäkringsverkets föreskrifter BILAGA 1 (6) Författningsförslag Förslag till föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Läs mer

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Utbildar INBJUDAN till Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Tema: Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada. Plats: Missionskyrkan i Uppsala. Tid: Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 9.00 17.00 (registrering

Läs mer

Utbildningar och evenemang 2016

Utbildningar och evenemang 2016 Utbildningar och evenemang 2016 GRUNDKURS - PERSONLIG ASSISTANS Vår grundläggande och obligatoriska grundkurs ger dig som personlig assistent en trygghet i din yrkesroll och dig som kund en trygghet

Läs mer

SÄNKNING AV SCHABLONEN

SÄNKNING AV SCHABLONEN ORIGINAL STILs tidning om Independent Living Nr 3 2013 Oktober let s dance! Vicki och Felix buggar Sidan 8 stil PÅ TURNé Sidan 5-7 PROTEST! HÖJ RÖSTEN MOT SÄNKNING AV SCHABLONEN Sidan 3 jonas franksson

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Kajsa Råhlander är vårt Rättsombud Se bifogad information med tips om vad ni kan få hjälp med

Kajsa Råhlander är vårt Rättsombud Se bifogad information med tips om vad ni kan få hjälp med Aktiviteter Vill du vara med och påverka? Vi vill starta en Kompisgrupp för personer med utvecklingsstörning Kom till vårt informationsmöte - Måndag den 20 januari kl 19 (se separat inbjudan) Vinterfest

Läs mer

Forskare: LSSreformen

Forskare: LSSreformen Forskare: LSSreformen har urholkats Regeringen måste återta makten över LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. En begränsande rättspraxis har urholkat LSS-reformen, skriver forskare

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07, 2015-11-23, 2015-12-23 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Projektet En hemlighet känd av många

Projektet En hemlighet känd av många Projektet En hemlighet känd av många Fredag 12/2 Helgen inleddes med presentation av daltagare efter middag på hotell Scandic Star i Sollentuna av kursledare Helena Svensson och Veronica Svensk. Deltagarna

Läs mer

UTBILDNINGAR UPPSALA 2016

UTBILDNINGAR UPPSALA 2016 UTBILDNINGAR UPPSALA 2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4-5 Sid 6 Sid 7 Sid 8-9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16-17 Sid 18 Sid 19 Sid 20-21 UTBILDNINGAR 2016 ÅRSPLAN INTRODUKTION ARBETSMILJÖ

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Utbildningsprogram 2013

Utbildningsprogram 2013 Utbildningsprogram 2013 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. GRUNDKURS - PERSONLIG ASSISTANS Vår grundläggande

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN

FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN FÖRSTA HJÄLPEN VID ORO FÖR ETT BARN Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men, vad kan man göra vid oro för att ett

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR DAGLIG VERKSAMHET

VANLIGA FRÅGOR DAGLIG VERKSAMHET VANLIGA FRÅGOR DAGLIG VERKSAMHET Personer med utvecklingsstörning har rätt till insatsen daglig. Daglig tillförsäkras personer som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig..

Läs mer

Förändringens vindar Om legala styrdokument LSS och andra lagar inför Göteborgs stadskansli, hans wrenne

Förändringens vindar Om legala styrdokument LSS och andra lagar inför Göteborgs stadskansli, hans wrenne Ledarforum Förändringens vindar Om legala styrdokument LSS och andra lagar inför 2011 Göteborgs stadskansli, hans wrenne 2010-11-17 Allt har sin historia 1944 Lag om utbildning för bildbara sinnesslöa

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT

JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT JOBBA SOM PERSONLIG ASSISTENT En bra assistent är mogen, känner sig själv och har respekt för gränser. Vad är personlig assistans? Som personlig assistent hjälper du en annan människa att leva sitt liv.

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande av LSS-kommittén från FUB Borlänge

Yttrande över slutbetänkande av LSS-kommittén från FUB Borlänge Socialdepartementet, 103 33 STOCKHOLM Yttrande över slutbetänkande av LSS-kommittén från FUB Borlänge SOU 2008:77 En övergripande känsla man får av utredningsförslaget är att det innehåller mycket lite

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas KURSKALAS! Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas Målgrupp: Medlemmar som vill öka sina kunskaper och sin kompetens för engagemang i det lokala eller regionala barnrättsarbetet. Mål för kurshelgen: Information,

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

KATALOG UTBILDNINGAR VÅREN 2016 1

KATALOG UTBILDNINGAR VÅREN 2016 1 KATALOG UTBILDNINGAR VÅREN 2016 1 ALLT ÄR FÖRÄNDRING! Vi lever i en föränderlig värld som ständigt förändras. Den ena dagen är inte den andra lik, liksom den ena arbetsledaren, assistansberättigade, assistenten

Läs mer

Personlig assistans 2018

Personlig assistans 2018 Personlig assistans 2018 för handläggare och chefer kunskap utveckling inspiration Erhåll kunskap om aktuella domar och riktlinjer och bli säkrare i din bedömning Försäkringskassans arbete med LSS-frågor

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

NYANSTÄLLD I GÄLLIVARE KOMMUN

NYANSTÄLLD I GÄLLIVARE KOMMUN NYANSTÄLLD I GÄLLIVARE KOMMUN VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN Vi vill med detta informationshäfte ge Dig en sammanfattning av det som vi tycker är av betydelse att känna till som anställd hos oss. Vi

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander I den här foldern hittar du information och kontaktuppgifter som gäller för Åland. Texten i foldern

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men vad kan du som vuxen göra om du är

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Personlig assistans dras in för funktionsnedsatta: Hela tillvaron kan raseras"

Personlig assistans dras in för funktionsnedsatta: Hela tillvaron kan raseras Personlig assistans dras in för funktionsnedsatta: Hela tillvaron kan raseras" Just nu pågår omprövning av beslut om personlig assistans för omsorgstagare i Borlänge. Vissa har fått avslag på fortsatt

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Visions- och Målprogram

Visions- och Målprogram Visions- och Målprogram VISIONSDOKUMENT MISSION Förbundet Unga Rörelsehindrade ska fungera som en motpol mot alla orättvisor och för att reagera å våra medlemmars vägnar. Även för att erbjuda möjlighet

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Om stöd och insatser enligt LSS. För dig som är vuxen med en funktionsnedsättning

Om stöd och insatser enligt LSS. För dig som är vuxen med en funktionsnedsättning Om stöd och insatser enligt LSS För dig som är vuxen med en funktionsnedsättning 1 Mötet med handläggaren Om du på grund av en funktionsnedsättning vill ha stöd behöver du träffa en handläggare. Om du

Läs mer

Utbildningsprogram 2012

Utbildningsprogram 2012 Utbildningsprogram 2012 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNGT ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. Förutom de kurser som finns beskrivna i denna

Läs mer