ASSISTANS I UPPFÖRSBACKE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASSISTANS I UPPFÖRSBACKE"

Transkript

1 Ny tidning! ORIGINAL Stils tidning om Independent Living Nr Mars Följ med på Freedom Drive! 4 enkla steg så anordnar du en Marsch för tillgänglighet! ASSISTANS I UPPFÖRSBACKE Om kampen för Independent Living i Spanien Perfekt dans i stol Mati är IL- pionjär Stil-dagen 7 maj

2 LEDARE: EMMA JOHANSSON INGÅNG när Jag SkriVer det här är gatorna fyllda av snö och is och det känns långt till våren. Men det är viktigt att tänka framåt vi har ett år fyllt av viktiga saker framför oss. Marschen för tillgänglighet går i år den 4 juni och det är oerhört viktigt att vi demonstrerar, vi hoppas ju att det här blir den sista marschen! Hans Ytterbergs utredning har nu varit på remiss och integrationsminister Erik Ullenhag har efterfrågat funkisrörelsens stöd för att kunna genomdriva en lagändring i år. Vi måste ut och visa oss och kräva att en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering äntligen blir verklighet! INNEHÅLL Emma Johansson är ordförande i Stil. vaktningar och diskussioner med politiker och myndigheter försöker vi ständigt påverka ur ett Independent Living-perspektiv. en förändring som träder i kraft i år är att alla assistansanordnare måste söka tillstånd från Socialstyrelsen för att bedriva verksamhet. Vi kommer fortsättningsvis även att stå under tillsyn från myndigheten. Det innebär att det kommer att ställas nya krav kring till exempel hur assistansomkostnader redovisas. Vi kommer i styrelsen att under året arbeta intensivt med att genomlysa Vi befinner oss också i en tid när mycket pågår kring assistansreformen. I media har vi kunnat läsa om fusk och det är viktigt att Stil som organisation visar att vi är trovärdiga och tar detta på allvar. Under de år som den livsviktiga personliga assistansen har funnits som en rättighet har mycket förändrats kring regelverket. Stil bevakar noga den här utvecklingen och genom uppvår organisation och upprätta ännu mer tydliga riktlinjer. Det är viktigt att vi inte underskattar vad den här tillsynen i värsta fall skulle kunna medföra om vi inte lever upp till kraven riskerar vi att förlora vårt tillstånd, och i slutänden påverkar detta förstås assistansreformen negativt. Men vi vill från styrelsens sida vara positiva och istället lyfta fram att vårt utvecklingsarbete i slutänden kommer att gynna oss om Stil framstår som pålitliga kommer vi ha större chans att var med och förändra. alla Vi medlemmar utgör Stil. Tillsammans är vi en medborgarrättsrörelse och vi kämpar för ett samhälle tillgängligt för alla. För att bevara och utveckla assistansreformen behöver Stil vara med i sin tid, både vad gäller rutiner, omvärldsbevakning och att formulera tydliga budskap. Ett sådant budskap är att arbete och föräldraskap ska skrivas in i lagen som grund för personlig assistans. Ett annat att otillgänglighet banne mig ska bli klassat som diskriminering! Nu! Marschen för Tillgänglighet den 4 juni! FRAMåT MARSCh! Vi hoppas att 2011 blir sista året Marschen för tillgänglighet behövs! Hans Ytterbergs utredning Bortom fagert tal som föreslår att otillgänglighet klassas som diskriminering har nu varit ute på remiss. Låt oss tillsammans göra en insats den 4 juni och visa att otillgänglighet är diskriminering så att lagen äntligen blir verklighet! Vill du anordna en Marschen för tillgänglighet på din egen ort? Så här går det till: Storleken på er marsch har ingen betydelse tillsammans är vi många över hela landet som marscherar! Arrangera den lokala marschen lördagen den 4 juni 2011 och avgå kl Stäm av med andra organisationer på orten så att EN lokal marsch anordnas och inte flera. Det enda syftet med marschen ska vara kravet på att Sverige inför en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av människor med funktionsnedsättningar. Det är alltså inte ok att blanda in exempelvis den lokala färdtjänstfrågan. Stil är stolt huvudsponsor för Marschen för tillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! FOTO: BJÖRN ROTH Kritik riktas mot assistansboenden i Örebro. Nu kommer en anmälning till Statskontoret. INBLICK Sidan 4 Emil Erdtman besöker Barcelona och finner den spanska Independent Living-rörelsens rötter. FEATURE Sidan 6 En integrerad dansensemble bjuder in till en unik föreställning med både allvar och humor. KULTUR Sidan 9 Frossa i assistansens alla framoch baksidor! Så anmäler du dig till vårens lyxigaste temahelg. Sidan 10 I Original hittar du alltid det viktigaste du behöver veta om personlig assistans. FAKTA Sidan 12 Missa ingen av vårens kurser och aktiviteter på Stil. All information på ett ställe. KALENDARIUM Sidan 15 AKTUELLT Mårten Gudmundhs. Meddela Marschen för tillgänglighets nationella koordinator Mårten Gudmundhs, tel eller följande: Att ni bestämt er för att anordna en marsch (bör ske direkt när ni bestämt er). Namn, telefonnummer och e-postadress till en kontaktpersonen för er marsch. E-posten måste kontrolleras minst en gång/dag närmare marschdatum. Tid och plats för samling och tid för avmarsch. Beskrivning av marschväg. Eventuell övrig, mycket kortfattad information, exempelvis hemsideadress. Sök polistillstånd i god tid innan. Senaste dag för ansökan är 29 april Stil sponsrar ert lokala polistillstånd. Läs mer på 2 ORIGINAL ORIGINAL 3

3 INBLICK IL I SVERIGE DEBATT - IL I SVERIGE ASSISTANSBOENDEN ANMäLS TILL SOCIALSTYRELSEN Det assistansboende som byggts i Örebro av Vivida Assistans är att betrakta som en gruppbostad enligt Karl Grunewald som nu anmält detta till Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Personlig assistans infördes med syftet att befrämja individuellt boende menar han. Karl Grunewald, barnpsykiater och fd medicinalråd på Socialstyrelsens handikappbyrå har under sitt yrkesliv arbetat för rättigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras integrering i det vanliga samhället. Han är numera redaktör Karl Grunewald. för tidskriften Intra som ges ut av stiftelsen Utvecklingsstörda i fokus och reagerar starkt på att denna typ av boenden byggs för assistansberättigade. Det inte är tillåtet enligt Socialförsäkringsbalken 106 kap, 24 a att bevilja assistansersättning till personer som bor i en gruppbostad. Jag anmälde detta muntligt till både Socialstyrelsen och Försäkringskassan i Örebro, båda svarade senare att de har beslutat inleda en tillsyn. Karl Grunewald har även gjort en anmälan till Statskontoret som har ett regeringsuppdrag i att kontrollera Försäkringskassans kontroll av hur assistansersättning används. Det borde ligga i deras intresse att veta att assistansersättning beviljas till personer som bor i gruppbostäder, eftersom detta också innebär en övervältring av kostnader från kommunerna till staten. Vid sidan om LSS-insatsen personlig assistans finns LSS-insatsen bostad med särskild service, vilket kan vara en servicebostad eller en gruppbostad. I de förra får personalen utgöras av en personlig assistent, men ej i de senare. Totalt har personer bostad med särskild service, varav de flesta bor i gruppbostad. Karl Grunewald är inte motståndare till gruppbostäder, men det är inte tillåtet att assistenter arbetar där säger han. Jag vill erinra om att personlig assistans infördes just för att befrämja individuellt boende som en motvikt till gruppbostäder. Det är därför som personlig assistans är tillåtet i servicebostäder men inte i gruppbostäder. Vivida Assistans bygger assistansboende i Örebro. Vivida Assistans säger att även om det finns gemensamhetsutrymmen har alla som bor i boendet fortfarande sina egna personliga assistenter. Karl Grunewald anser dock att sannolikheten är stor att det i längden blir ett sluttande plan mot mer kollektiv personal. Kalles assistent kan ju få timmar godkända även för Per. Detta kan även förstärkas om Försäkringskassan drar ner på assistanstimmar eller av ekonomiska skäl hos assistansföretaget. Vivida säger att det finns en efterfrågan från anhöriga på sådana här boenden. Anhörigas önskemål om tryggheten för sina barn i ett gruppboende kan jag förstå, men deras val gäller inte om det ska vara personlig assistans eller vårdpersonal, säger Karl Grunewald. Text: Kenneth Westberg Läs mer på FOTO: ISTOCKPHOTO.COM handikapprörelsen: Ta våld mot kvinnor på allvar kvinnor med funktionsnedsättning är precis som kvinnor utan funktionsnedsättning utsatta för våld. På många sätt ser våldet till och med likadant ut, men det finns olikheter som att man slår där det gör ont. Exempel: Om en kvinna är rullstolsburen så kanske slagen riktas mot benen där det redan förväntas göra ont. Det finns tre faktorer som särskilt kännetecknar våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning. De är: Osynlighet, sårbarhet och beroende. Osynlighet för att våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är något som samhället inte riktigt har velat ta till sig och kännas vid. Vi har ett moraliskt ansvar och vi måste göra mer. Vi menar att frågan om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning inte kommer att vara löst förrän man från politiskt håll faktiskt förstår att vi är människor. En kvinna med funktionsnedsättning kan ha svårare att berätta om sin våldsutsatthet då hon till exempel kan vara beroende av den som utför våldet. Om hon inte kan kommunicera via tal och dessutom kanske hon saknar tecken och symboler för att berätta om våldet då riskerar våldet att bli osynligt. En kvinna som är utsatt för våld måste kanske fly från våldet. Om hon är beroende av att resa med färdtjänst när hon ska fly och färdtjänstväxeln har stängt för dagen så kan det faktiskt innebära att hon måste stanna kvar hos förövaren. Därför påstår vi att det i Sverige finns kvinnor som har husarrest och som samtidigt utsätts för våld. Vi har ett moraliskt ansvar och vi måste göra mer. Frågan om våld mot kvinnor måste hela tiden hållas vid liv och diskuteras flitigt. Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt har i uppdrag att öka kunskapen om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och att verka för att kvinnorna ska få det stöd de behöver och har rätt till. Ibland påstås att bristen på kunskap är orsak till att det ser ut som det gör. Kunskapen finns, men det är den sammanställda kunskapen som saknas. Det är rent av fegt, påstår vi, att skylla på och gömma sig bakom okunskap. Vi behöver samarbeta mer på alla fronter, sammanställa statistik från olika samhällsinstanser och få en bättre gemensam bild, men framför allt sätta ner foten och bli tydligare i vårt budskap om att våld i alla dess former är fel. Om en taxichaufför kränker, kommer med sexuella anspelningar eller på annat sätt förgriper sig på en kund ska taxilegitimationen kunna dras in. Det handlar om att främst unga kvinnor som är beroende av taxi/färdtjänst ibland upplever att chauffören tafsar, kommer med sexuella anspelningar eller på annat sätt kränker dem. Resultatet blir att en kvinna stannar hemma, för att hon inte vill utsätta sig för dessa kränkningar. När kvinnojourerna är otillgängliga ska Socialkontoren kunna ta emot utsatta kvinnor utan krav på registrering. Första steget för att komma ur sin våldssituation är att berätta om den för någon. För kvinnor som inte kommunicerar med vanligt tal var det här ett omöjligt steg att ta tills nu. Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt har inom ramen för sitt projekt tagit fram nya Pictogrambilder för ord som till exempel kvinnobröst och tafsa och det kan sägas ändå vara ett tecken i tiden. Andra saker pågår också. Bland annat jobbar Socialstyrelsen med att fram ett studiematerial om mäns våld mot kvinnor. Materialet riktar sig till personal som kommer Det är rent av fegt, påstår vi, att skylla på och gömma sig bakom okunskap. i kontakt med kvinnor med funktionsnedsättning. Det är bra. Det måste finnas stödinsatser att erbjuda för att orka se kvinnans våldsutsatta situation. Frågan om våld mot kvinnor måste synliggöras, vilket vi hoppas att vi gör nu. Sari nykvist Stil emma JohanSSon Ordförande Stil ingrid burman Ordförande Handikappförbunden helena SVenSSon Språkrör Förbundet Unga rörelsehindrade karin hjalmarson Ordförande Forum kvinnor och Funktionshinder kerstin kristensen Projektledare Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt 4 ORIGINAL ORIGINAL 5

4 FEATURE FEATURE Spanien har sedan 2006 en lag där personlig assistans ingår som en rättighet. Men lagen tillämpas inte. Det som finns är olika försöksprojekt. I Katalonien finns två sådana projekt, ett på regionnivå och ett som drivs av Independent Living-rörelsen inne i Barcelona stad. Av Emil Erdtman FOTO: INGER BLADH SPANSK KAMP FÖR ASSISTANS Independent Living-filosofin kom till Spanien i början av 2000-talet. År 2001 formades nätverket Foro de Vida Independiente på Internet och 2003 hölls en europeisk konferens på Teneriffa, med bland andra Adolf Ratzka som talare. I oktober 2010 träffar jag medlemmarna i Independent Livingnätverket i Barcelona. Mati Febrer, idag 57 år, berättar att hon först kom i kontakt med Independent Livingfilosofin genom sökningar på Internet. Hon blev så inspirerad att hon översatte boken The Rough Guide to Managing Personal Assistance av Sian Vasey till spanska. Mati bodde länge på institution, men opponerade sig på olika sätt redan under 1980-talet. Bland annat smugglade hon ut en video om missförhållandena på institutionen. Den nådde tv och skapade opinion, men också misstänksamhet från vissa av de andra som bodde på institutionen. Efter de olympiska spelen i Barcelona, år 1992, kämpade Mati Febrer för att få flytta in i de tillgängliga lägenheter som byggts inför Paralympics. Till slut blev det så, men den nödvändiga assistansen sköttes av ett vårdbolag. Kampen för att själv kontrollera sin assistans fortsatte. Nu ingår Mati Febrer i ett försöksprojekt med egenstyrd assistans. Men Mati Febrers boende är inte helt eget. Hon bor kvar i OS-byn, men eftersom lägenheterna har plats för två personer måste man enligt stadens bestämmelser dela den med någon annan. Det blir ganska jobbigt i längden, säger Mati. Det var år 2005 som Independent Livning-nätverket i Barcelona började träffas och skissa på ansökningar om pengar till att anlita egen assistans. Vi hade ingen erfarenhet av kommunala projekt, säger Nuria Gómez Jiménez som är en av de yn- gre i gruppen och idag fungerar som koordinatör för projektet. År 2006 fick de igenom sin ansökan hos Barcelona stad, efter att ha misslyckats hos regionparlamentet, la Generalitat. Samma år antog Spanien Lagen om självbestämmande för personer i beroendesituationer. Där ingår personlig assistans som en rättighet kom den katalanska tolkningen av lagen och tillämpningsregler inom området. Spaniens maxgräns på 833 euro per person och månad höjdes till 1300 euro i Katalonien. Omräknat i timmar blir det som mest cirka fem timmars assistans per dag. Bara de med allra mest kritiska funktionsnedsättningar kommer i fråga, sådant finns registrerat i Spanien. Plus att man måste studera eller ha arbete för att beviljas personlig assistans. Men det försöksprojekt som Independent Livingnätverket i Barcelona driver följer inte dessa regler utan var Mati Febrer har översatt Sian Vaseys bok om assistans till spanska. och en får den summa man begärt för sin assistans. Projektet har förlängts år från år. För att få projektet har IL-nätverket fått kompromissa med principen att inte bilda förening och agera med nollbudget. Idag är OVI, Oficina de Vida Independiente, ett slags kooperativ och en juridisk person som förhandlar direkt med staden. Vid en permanentning kommer det att bli ett ramavtal med staden. Vårt mål är att vi inom de ekonomiska villkor som gäller ska kunna få de timmar assistans var och en behöver, säger koordinatör Nuria Gómez Jiménez. Förutom ekonomin betonar ILnätverket stödet mellan likar, att stärka varandra till självständighet. Tidigare var vi inte så självständiga som individer, säger Nuria Gómez Jiménez. Och det var ju självständiget som var målet. Ett annat försöksprojekt med 52 deltagare drivs av rörelsehinderorganisationen ECOM, ungefär motsvarande DHR i Sverige. Det projektet 6 ORIGINAL ORIGINAL 7

5 FEATURE KULTUR fick finansiering av regionparlamentet i Katalonien. Det innebär att även personer på landsbygden finns med. Där är den fysiska miljön ofta otillgänglig och det förekommer ibland kritik från grannarna mot att främmande människor kommer in och gör det som familjen borde sköta enligt de traditionella värderingarna. María José Moya Olea har koordinerat ECOM:s assistansprojekt och ser den personliga utvecklingen hos deltagarna som den största vinsten. Assistansen har gjort att flera har kunnat flytta till eget boende, gifta sig, ta ett jobb eller börja studera, berättar hon. Plötsligt har det blivit möjligt att göra det man vill med sitt liv. Assistansprojektet har lärt oss att bli mer självständiga som individer, säger ordförande för ECOM, María José Vázquez Arias. De organisatoriska lärdomarna har också varit många. Ett misslyckat försök med direktbetalning till tio av användarna gjordes i början. Konflikter har uppstått och skadestånd har fått betalas ut till snabbt avskedade assistenter. I den omfattande utvärderingen från 2008 framgår också att så gott som alla assistenter är kvinnor (92,5 procent). De två försöksprojekten utvärderas också av Barcelona stads handikappinstitut IMD, Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. Att utvärdera detta är mycket komplicerat, suckar Roser Torrentó Sanjust, chef på IMD. I slutänden är frågan för staden om personlig assistans blir billigare än institutionsboende. Är det så är utgången given, men blir det dyrare med assistans har vi ett problem, säger hon. Roser Torrentó Sanjust menar att det är politiskt ohållbart att betala assistans åt alla som önskar. För personer mellan 30 och 50 som har jobb eller kan komma i arbete med assistans är det försvarbart, men för en person över 50 som inte har jobb är institutionsboende bättre, tycker hon. Den snävare hållningen återspeglas också i den senaste förordningen för personlig assistans i Katalonien. Där utesluts personer äldre än 64, barn och alla som har någon intellektuell funktionsnedsättning. Men läget är att inte ens de som verkligen tillhör personkretsen i den nationella lagen från 2006 har fått någon assistans. Trots att det egentligen är en tvingande rättighetslag precis som den svenska LSS. Det är en fryst lag, säger Antonio Centeno, som ingår i IL-nätverket och som till vardags är gymnasielärare i matematik. Återstår att driva detta i domstol, säger han. Han hänvisar till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där artikel 19 talar om självständigt liv i samhället. Rörelsen mot större mänskliga rättigheter går inte att stoppa, säger Antonio Centeno. Till slut kommer vi att segra. De kan stänga av kranen med pengar, men vår rörelse kan de inte stoppa, fyller Nurio Gómez Jiménez i. Kampviljan märks tydligt hos Independent Livinggänget. Den mer traditionella organisationen ECOM:s ordförande María José Vázquez Arias erkänner villigt att IL-nätverket i Barcelona är en förebild. De är mer medvetna och kunniga om sina rättigheter än vad våra medlemmar är, säger hon. Mati Febrer från Independent Living ser med viss skepsis på hur den etablerade handikapprörelsen använder begrepp som självständighet, självbestämmande och independent living. Ibland börjar man använda våra begrepp för assistans, medan innehållet förblir ett slags hemhjälp, bara en förlängning av familjen, säger hon. På det europeiska kontoret för Independent Livning, ENIL, som jag besöker i Valencia, hyser man liknande farhågor. Många vill kidnappa termen independent livning, säger Marisol Fojas Rojas på ENIL. Vi måste bli bättre på att skydda det vi själva har byggt upp. Nuri Gómez Jiménez. FOTO: INGER BLADH En föreställning utifrån olika upplevelsehorisonter: Dans: PERFECT or Join my picnic DanSföreStällningen PER- FECT görs av en integrerad ensemble, det vill säga dansare/ medverkande både med och utan funktionsnedsättning, under ledning av koreografen Christina Tingskog. Det ska bli en myllrande, humoristisk och flyktig upplevelse om hur vi befinner oss i världen. Man arbetar fram tre olika versioner för olika publikgrupper, barn, ungdomar och vuxna. Stils medarbetare Karin Delén är en av projektets sju dansare: Det känns helt fantastiskt att vara med. Det här är en helt ny upplevelse för mig, på alla horisonter, säger Karin Delén. Av oss sju är fem Recension: The king s speech här kommer ett råd till alla skådespelare som har siktet inställt på en Oscarstatyett: spela funkis. Bland annat Tom Hanks, Dustin Hoffman, Al Pacino, Daniel Day- Lewis och Jon Voight har tidigare gjort just detta och nu kan Colin Firth sälla sig till skaran. I The king s speech gör Firth titelrollen som kung Georg VI av Storbritannien. Han är son till Edvard VIII men är egentligen inte tronföljare och svårt hämmad av sin stamning i varje form av socialt möte. Att tala offentligt är en mardröm och vid alla tillfällen han tvingas tilltala sitt folk drabbas han av svåra kval. Han är en motvillig regent i ordets rätta betydelse. I filmens inledning tar kungens hustru Elizabeth, Helena Bonham Carter, kontakt med den självlärde och oortodoxa talterapeuten Li- professionella dansare och två av de professionella har egen funktionsnedsättning. Föreställningen kommer nog att ha det mesta i sig, allvar, humor och fart! 29 mars: Premiär på Berga Teater i Åkersberga Biljetter bokas på Ticnet. 1 april: Föreställningar på Fylkingen kl 16 med syntolkning kl 19 offentlig föreställning Biljetter bokas via fylkingen.se, eller tel: Läs mer om föreställningen på onel Logue, spelad av Geoffry Rush. Kungen är motvillig, ifrågasätter behandlingen och Logues metoder som innefattar att sjunga och svära fram orden. Mycket av filmen utspelas i terapeutens sjaskiga lokaler i 30-talets London och centreras kring samtalet mellan den oerhört välartikulerade Logue och kungen som kämpar med varje stavelse. FOTO: LAURIE SPARHAM Betyg: 3 av 5 Fokus ligger på kungens inre konflikter. Å ena sidan finns pliktkänsla, ansvarskänsla och folkets förväntningar. Å andra sidan skräcken inför att behöva tala offentligt och att bli förminskad och hånad. Filmen har en ambition att förmedla den klaustrofobiska känslan av att vara instängd av sin funktionsnedsättning, men lyckas bara delvis med detta. I sina bästa stunder problematiserar filmen det absurda i att ärva sitt yrke och belyser paradoxen mellan att vara en av världens mäktigaste män och samtidigt känna sig fullkomligt maktlös. Dessvärre känns inramningen bitvis väl tillrättalagd och Hollywoodifierad. Slutresultatet är en film som blir hyfsat medryckande och engagerande, tack vare starka rollprestationer, men inte lämnar något bestående intryck. FOTO: CHRISTINA TINGSKOG 8 ORIGINAL ORIGINAL 9

6 AKTUELLT PÅ STIL AKTUELLT PÅ STIL En helg på Almåsa konferens för dig som är assistansanvändare! Temahelg om din personliga assistans maj Freedom Drive september i Strasbourg Aktivister i Strasbourg under Freedom Drive Välkommen till en hel helg med fokus på personlig assistans där det ska frossas i assistansens alla fram- och baksidor! Du som deltagare ges möjligheten att möta andra som lever med personlig assistans och får chansen att utbyta erfarenheter. Under helgen varvas föreläsningar och diskussioner i små och större grupper. Diskussionerna kommer att beröra hur man kan få ut det optimala av sin assistans, de svårigheter man möter och hur det är att alltid vara beroende av en annan människa i sitt liv. Almåsa konferens där vi håller temahelgen är en 4-stjärnig konferens- och rekreationsanläggning som fått pris för sin tillgänglighet. Där finns bland annat en tillgänglig pool. Så här ANMäLER DU DIg: Vi som leder helgen heter Carina Fasth och Emma Johansson och vi har båda lång erfarenhet av att leva med personlig assistans. Begränsat antal platser - anmäl dig snarast och senast 7 april! Tid: maj (fredag kl söndag kl 12.00). Plats: Almåsa konferens, söder som Stockholm. Pris: Hela helgen inklusive helpension: Enkelrum 3200 kr/person Dubbelrum 3000 kr/person Dagdeltagande utan övernattning (inkl mat) 2500 kr/person Såväl dina som assistenternas kostnader bör kunna täckas av assistansersättningen. Anmäl dig via eller kom till StraSbourg och visa EU-parlamentet vad Independent Living betyder! Stils styrelse hoppas att vi blir många medlemmar som åker ner. För femte gången arrangerar ENIL, The European Network on Independent Living, en Freedom Drive som ger dig möjlighet att träffa både andra aktivister och ledamöterna i EU-par- lamentet. ENIL räknar med att vi med kommer att vara en grupp på Nothing about us without us! över 400 medlemmar som samlas i Strasbourg! Freedom Drive inleds den 13 september med en konferens om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Marschen slutar den 14 september vid EU-parlamentet där ENIL kommer att lämna över våra krav till parlamentets talman. Du som är Stil-medlem har möjlighet att få ekonomiskt bidrag till din resa och även stöd vid bokning av resa och övernattning. Kontakta snarast tel: om du vill veta mer! Träffa Stil på Leva & Fungera 6-7 april Stil finns på plats under mässan Leva & Fungera i Göteborg. Kom och träffa oss och prata om personlig assistans och Independent Living! Du hittar oss i monter E04:17. Missa inte Stildagen 7 maj! Välkommen på årsstämma, föreläsningar och fest på hotell Scandic Star i Sollentuna! Förhoppningen är att Stil-dagen ska ge påfyllning av både insikter, viktiga beslut och skratt så att vi gemensamt kan arbeta vidare mot ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Läs mer och anmäl dig via information du får hemskickad, eller via inloggning på Stils hemsida. Om du har frågor, kontakta tel: ORIGINAL ORIGINAL 11

7 ASSISTANSFAKTA ASSISTANSFAKTA Nytt tillståndskrav för anordnare av personlig assistans Alla assistansanordnare måste senast den 1 april ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen för att få anordna personlig assistans. I tillståndsansökan ska assistansanordnaren bland annat beskriva sin verksamhet, hur man ger den assistansberättigade möjlighet att påverka utformningen av assistansen och hur man hanterar assistansersättningen. Stil arbetar för fullt med sin ansökan, vilken kommer att bli omfattande. Socialstyrelsen kommer även att ha tillsynsansvaret för personlig assistans, vilket innebär att Stil kan bli granskade i framtiden. Välkomstpaket till nyanställda personliga assistenter Alla som nyanställs får från och med den 1 februari ett välkomstpaket från sin arbetsgivare Stil. Kuvertet innehåller: En kopia på den personliga assistentens anställningsavtal. En informationssida om skillnaden mellan arbetsgivare och arbetsledare, anställningsform, arbetstider och schemaläggning, sjukdom, semester och övrig frånvaro, friskvård, försäkringar och avslutande av anställning. En folder med sammanfattningar av Stils samtliga policys och rutiner. Viktigt 1! Skicka tillbaka din Räkning Assistansersättning med vändande post. Stil behöver den senast den sista i den månad du får den utskickad. Du kan alltså tyvärr inte längre skicka den tillsammans med tidrapporterna. LÖNEUTBETALNINgAR 2011 Lönerapport och Utbetalning tidsredovisning: sker då den: 7 mars 25 mars 5 april 21 april 5 maj 25 maj 7 juni 23 juni 5 juli 25 juli 5 aug 25 aug Viktigt 2! Det krävs nu ett utdrag ur polisregistret när någon ska börja jobba som personlig assistent hos en minderårig. Logga in på Stils hemsida och läs om hur du som förälder/medarbetsledare går tillväga. Eller kontakta din arbetsledarpartner. Du har väl inloggning till Stils hemsida? Som arbetsledare eller medarbetsledare kan du enkelt logga in på Stils hemsida och hitta viktigt material. Där finns alla blanketter du behöver för ditt ledarskap och även viktiga checklistor, till exempel om vad du bör ta upp i ett medarbetarsamtal. Saknar du inloggningsuppgifter? Hör av dig till marian. tel om du vill ha hjälp. En blankett för kontoanmälan till Swedbank och information om elektroniska lönebesked. En broschyr om att arbeta som personlig assistent i Stil. En gåva i form av ett nyckelband. Ny helgkurs 16 april: hantera stress i assistanssituationen. Den efterfrågade kursen om stresshantering erbjuds nu i Stockholm lördag den 16 april. Vad är stress? Hur påverkar den tankar, känslor och kroppen? Olika teorier presenteras och vi tar del av ny kunskap och forskning på området. Vilka situationer kan vara stressande för dig som lever med personlig assistans? Genom att dela erfarenheter lär vi oss av varandra. Efter en fikapaus provar vi även olika tekniker för stresshantering och problemlösning. Den här nya foldern ges till nyanställda personliga assistenter. Kursledare: Anna Carlsson, arbetsledarpartner på Stil Tid: lördag 16 april kl Plats: Stils kontor i Stockholm, Arenavägen 63 Anmälan: ORIGINAL ORIGINAL 13

8 KONTAKTA KONTORET KALENDARIUM Stils arbetsledarpartners Om du har frågor eller vill diskutera något som rör din personliga assistans kontakta din egen arbetsledarpartner! Mars 31 Torsdag April 13 Onsdag April 27 Onsdag Föreläsning: Assistans efter 65 vilka regler gäller? Stockholm, (Sundsvall via länk). Personlig assistent-utbildning: Fördjupningskurs. Stockholm. Ledarutbildning: Arbetsbeskrivning. Stockholm och Sundsvall. Anna Carlsson Carina Fasth Kicki Westerberg Mats Axedal Viktoria Wedin Arbetsledarpartner Norrland Carola Johansson Arbetsledarpartner Norrland Ekonomiavdelningen Om du vill veta hur ekonomin ligger till på ditt projekt eller hur många timmar du har gjort av med, kontakta ekonomiavdelningen. Maria Bredberg Ekonomichef Projektekonomi Katarina Bergwall Verksamhetsledare Gun-Britt Thorell Timredovisning Suzanne Elmqvist Chef för resursavdelningen Kerstin Kruse Timredovisning Arbetsledarnr Stils ledningsgrupp I ledningsgruppen ingår även Maria Bredberg och Hanna Eriksson. Nicoletta Zoannos Kommunikationschef Patrik Stare Assistansomkostnader Juridikavdelningen Vi hjälper dig med ansökningar, överklagan och förberedelser inför omprövning Karin Delén Jurist Hanna Eriksson Jurist ORIGINAL är en medlemstidning för Stils medlemmar som utkommer med 4 nummer/år. Redaktion: Herman Grafström, , herman. Marian Bergroth, , Foto: Sandra Qvist, omslag: Inger Bladh Ansvarig utgivare: Nicoletta Zoannos, , April 2 Lördag Halvdagskurs: Barn och personlig assistans i Västerås. April 5-7 Tisdag-Torsdag Träffa Stil på Leva och fungera-mässan i Göteborg. April 10 Söndag Ledarutbildning: SAMS. Stockholm. April 12 Tisdag Föreläsning: Inför omprövning, känn dina rättigheter. Stockholm. April 16 Lördag Halvdagskurs: Hantera stress i assistanssituationen. Stockholm. April 19 Tisdag Personlig assistent-utbildning: Grundkurs. Stockholm. April 20 Onsdag Personlig assistent-utbildning: Fördjupningskurs. Sundsvall. Maj 7 Lördag Stil-dagen och årsstämma, hotell Scandic Star i Sollentuna. Stil anordnar årsstämma, föreläsningar och fest! Läs mer och anmäl dig via information du fått hemskickad, eller via inloggning på Stils hemsida. Om du har frågor, kontakta se, tel: Maj Fredag-Söndag Temahelg för dig som är assistansanvändare, Almåsa konferens söder om Stockholm. Juni 4 Lördag Marschen för tillgänglighet. Runt om i Sverige. Kolla www. marschen.se för mer information. 14 ORIGINAL ORIGINAL 15

9 Barn Personlig assistans Är du förälder till ett barn med funktionsnedsättning? Vill du veta mer om personlig assistans? Hur går det till att söka personlig assistans? Juristen Hanna Eriksson visar och svarar på dina frågor. Att ha ett barn som lever med personlig assistans. Miriams mamma Katarina berättar utifrån sina egna erfarenheter. Lördag 2 april kl Västerås Scandic hotell, Pilgatan 33 Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika! Välkommen! Anmälan: eller

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG Effekter av bristande personlig assistans på livsföring och medborgarskap INNEHÅLL 4 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE 10 KVALITATIV METOD VARFÖR DÅ? 12 RAPPORTENS METOD OCH

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 Ny sida för unga brottsoffer sidan 24 Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 lösnummerpris

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Mäns våld mot kvinnor och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Han älskar ju faktiskt mig Det är mitt fel att jag blir slagen Det är jag som inte sköter mig Det är inte honom

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer