Koncentrationssvårigheter. Luckan , Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening"

Transkript

1 Koncentrationssvårigheter Luckan , Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

2 Struktur 1. Koncentrationssvårigheter vad är det? 2. Olika typer av koncentrationssvårigheter 3. Typiska problem bland barn med koncentrationsproblem 4. Svåra situationer 5. Terminologi, Frekvens och Orsaker 6. Tillkommande svårigheter och samtidiga problem 7. Hur stöda barn med koncentrationssvårigheter? 8. Arbetet i förskola och skola

3 Koncentrationssvårighter bör tas på allvar! Inverkar på barnets hela utveckling och uppväxthistoria Utveckla och behålla kamratrelationer (Gruppaktiviteter) Intressen, hobbyer Inlärningen Konflikter självkänslan Det moderna samhället: barn bombarderas av intryck De vuxnas uppgift: att stöda och hjälpa barnet

4 Koncentrationssvårighetervad är det? Vad innebär det att vara koncentrerad? Ta in, rikta sin uppmärksmhet, hålla fast, skifta fokus, utesluta, komma igång, granska och avsluta Selektiv uppmärksamhet Flexibel uppmärksamhet Delad uppmärksamhet Uthållighet

5 Vad inverkar på koncentrationen? Vad som upptas bestäms till stor del av: tidigare erfarenheter, känslolivet, motivationen (belöning) Ett möte mellan uppgift, individ och situation

6 Olika typer av koncentrationssvårigheter Primära: brister i de hjärnfunktioner som krävs för uppmärksamhet och koncentration - varaktiga Sekundära: psykosociala orsaker, påfrestande uppväxtmiljö Situationsbundna: t.ex. vid läs- och skrivsvårigheter Kombinationer av ovannämnda

7 Typiska problem hos barn med koncentrationssvårigheter Drag finns hos oss alla avgörande är svårighetsgrad, omfattning och påverkan på vardagen 1. Uppmärksamhetsstörning bibehålla, sortera och utesluta. Följd:missar helheten 2. Impulsivitet - väga konsekvenserna av egna handlandet. Följd: oförståelse, kritik, bestraffning 3. Ouppmärksamhet passiva dagdrömmare. Följd: kräver mycket uppmuntran och stimulans

8 Andra typiska drag Oförutsägbarhet goda och dåliga dagar (timmar, veckor..) Beroende av motivation svår att väcka och kräver mer Bristande förmåga till självgranskning svårt att se händelseförloppet Rastlös otillfredsställelse

9 Svåra situationer Att vänta inställda på nuet Förändringar Valsituationer Hur kan vi vuxna hjälpa barnet?

10 Terminologi, Frekvens och Orsaker MBD DAMP ADHD MBD = Minimal Brain Dysfunction DAMP = Deficits in Attention, Motor control and Perception ADHD, AD/HD = Attention Deficit/Hyperactivity Disorder ADD = Attention Deficit Disorder

11 ADHD Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Hyperaktivititetssyndrom med uppmärksamhetsstörning, dvs 1) Uppmärksamhetsstörning 2) Impulsivitet 3) Överaktivitet

12 ADHD DSM-IV Två olika delar: 1) Ouppmärksamhet 2) Hyperaktivitet impulsivitet Under varje kategori finns 9 symptom, varav 6 skall vara uppfyllda, ha förekommit i minst 6 månader och debuterat före 7 års ålder. Symptomen skall förekomma i minst 2 olika miljöer och skall ha en signifikant inverkan på barnets utveckling och inlärning.

13 ADHD - Ouppmärksamhet Är ofta ouppmärksam på detaljer Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter och lekar Verkar ofta inte lyssna på tilltal Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete Har svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet Tappar ofta bort saker Är lättdistraherad Är ofta glömsk i det dagliga livet, dagdrömmer

14 ADHD - Hyperaktivitet Har ofta svårt att vara stilla Är ofta uppe och rör på sig Springer ofta omkring, klänger och klättrar (hos ungdomar kan det vara en subjektiv känsla av rastlöshet) Har ofta svårt att leka lungt Verkar ofta vara på språng eller gå på högvarv Pratar ofta överdrivet mycket

15 ADHD - Impulsivitet Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågan avslutats Har ofta svårt att vänta på sin tur Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras lekar och samtal)

16 ADD Attention Deficit Disorder Uppmärksamhetsstörning stora uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter i vardagen Ingen hyperaktivitetsproblematik, snarare tvärtom Svårt att komma i gång, passiv, drömmande

17 DAMP Deficits in Attention, Motor control and Perception Dysfunktion i avledbarhet, motorik och perception Jämfört med ADHD: Större svårigheter socialt, ofta mer inlärningssvårigheter

18 Förekomst av ADHD Ca 3-7% av alla barn i skolåldern Ytterligare 3-5% har sekundära svårigheter som påminner om ADHD 2-3 ggr vanligare hos pojkar och bland dem som kommer till utredning 3-5 gånger vanligare

19 ADHD hos flickor Ofta mindre överaktivitet, oftare enbart uppmärksamhetssvårighet Flickor ofta mindre utagerande, aggressiva Kompisrelationerna svåra Osynliga, kommer inte till utredningar Hyperaktivitet hos flickor = rastlös, pratar, rörlig, pillar, klottar, skriver, överdrivet uppmärksamhet på omgivningen och andras angelägenheter

20 Orsaker till ADHD Biologiskt betingad neuropsykologisk funktionsstörning trots att man inte riktigt vet orsakerna Funktionella och strukturella avvikelser i hjärnan Ärftlighet Graviditet och förlossning Toxiner (tobak, alkohol, droger, tillsatser) Psykosociala riskfaktorer Dopaminer Medicinering

21 Vad inverkar arv och miljö? Generna och miljön bidrar oberoende av varandra Generna kontrollerar känsligheten för miljön (gifter, uppfostringsmönster) Miljön bestämmer hur genetiken kommer till uttryck t.ex. lindriga medfödda problem kan bli betydelsefulla om skolan/vardagen är ostrukturerad

22 Förklaringsmodell: Exekutiva funktioner Centrala kontrollprocesser som avsvarar för planeringen och utförandet av målmedvetet beteende 1. Sätta upp mål 2. Strategiplan 3. Utföra uppgiften 4. Evaluera

23 ADHD Prognos och Medicinering Ca 65% har ADHD även i vuxen ålder Vuxna har liknande symptom som barn, men ofta mindre hyperaktivitet Många vuxna blir medvetna om sina egna svårigheter då deras barn diagnostiseras Goda resultat av medicinering, 2/3 barn får hjälp och når ifatt utvecklingen, andra resultat inte så goda.. Ritalin, Concerta, Medikinet ej beroendeframkallade

24 Tillkommande svårigheter och samtidiga problem Omogen motorik: rörelserna dåligt planerade Spåkliga svårigheter Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi Depression: ca 50% av alla ADHD barn vid någon tidpunkt Sociala- och beteendesvårigheter

25 Å andra sidan Kreativa Aktiva Energiska Musikaliska Konstnärliga Sociala Öppna och utåtriktade Med rätt stöd

26 Stödåtgärder: vad kan vi vuxna göra för att hjälpa? Minska konflikten mellan förväntningar och förmågan anpassa kraven och miljön Struktur och rytm i vardagen förutsägbar vardag Tydliga gränser men inte nödvändigtvis begränsningar Ramar, men inte staket Belöning och Feedback - omedelbar

27 Läs igenom uppgiften Planera vad skall jag göra och hur? Utför och kontrollera

28 TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET!

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Marie Dalan Leg. psykolog/ leg. psykoterapeut VAD ÄR R ADHD? UPPMÄRKSAMHETSST RKSAMHETSSTÖRNING/ RNING/ KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER RIGHETER HYPERAKTIVITET/IMPULSIVITET

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen svenska DIVA 2.0 Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna J.J.S. Kooij, MD, PhD & M.H. Francken, MSc 2010,

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie Anna Nylin & Elin Wesslander Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos:

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

Klarar alla barn skolans mål?

Klarar alla barn skolans mål? Klarar alla barn skolans mål? 2014-10-29/Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus, Mariestad Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Gillbergcentrum Barn och ungdomscentrum

Läs mer

Att vara förälder till barn med ADHD

Att vara förälder till barn med ADHD AGNETA HELLSTRÖM Att vara förälder till barn med ADHD Så kan du underlätta vardagen för ditt barn Innehåll Vad innebär barnens svårigheter? 2 Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem 2 Passiva

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA INSATSER FÖR BARN MED AGGRESSIONSPROBLEM

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA INSATSER FÖR BARN MED AGGRESSIONSPROBLEM Barn och ungdomspsykiatriska verksamheten* BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA INSATSER FÖR BARN MED AGGRESSIONSPROBLEM En brukarundersökning avseende bråkiga barn och unga Sverker Arver* och Kjell Ellert* 2001

Läs mer

Örat hör hjärnan lyssnar

Örat hör hjärnan lyssnar Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa Örat hör hjärnan lyssnar En metod för förbättring av barns koncentration i Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning

Läs mer

behov Hjälpmedel för arbets- och individuell träning

behov Hjälpmedel för arbets- och individuell träning Träning av elever med särskilda behov Hjälpmedel för arbets- och individuell träning Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. 2009 HANDLÄGGARE Koskinen, Karoliina Hautaluoma, Marja Erilaisuudesta erilaiseen

Läs mer

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering ADHD hos flickor En inventering av det vetenskapliga underlaget November 2005 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Sker mobbning i förskolan?

Sker mobbning i förskolan? Sker mobbning i förskolan? En kvalitativ studie om förskollärares syn på mobbning. Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh VT 2012 Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet

Läs mer

Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. BRÅ-rapport 2001:15

Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. BRÅ-rapport 2001:15 Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser BRÅ-rapport 2001:15 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE

NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE 5 1 5 NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE Detta formulär belyser på ett detaljerat sätt en rad färdigheter och beteenden hos barn. Barn är olika. Det innebär att deras förmågor

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Barbro. Lindquist. Margareta. Strinnholm

Barbro. Lindquist. Margareta. Strinnholm Föreningen Sveriges Habiliteringscheferr Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Kognition vid ryggmärgsbråck en kunskapsöversikt Barbro Lindquist Helén Jacobsson Marie Peny-Dahlstrand

Läs mer

tar tid ifrån dem som sitter fint

tar tid ifrån dem som sitter fint tar tid ifrån dem som sitter fint - En kvalitativ studie kring lärarens bemötande av elever med koncentrationssvårigheter. Lärarutbildningen, ht 2010 Examensarbete, 15 hp (Avancerad nivå) Författare: Emma

Läs mer

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med ADHD Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och Riksförbundet Attention Fotografer: Jonas Arneson,

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Tonåringars upplevelser av att leva med ett syskon som har ADHD

Tonåringars upplevelser av att leva med ett syskon som har ADHD Insitutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet Tonåringars upplevelser av att leva med ett syskon som har ADHD Petra Larsson Psykoterapeutexamensuppsats VT 2012 Handledare: Eva Brodin Tack! Jag vill

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer