ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se"

Transkript

1 ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP

2 ADHD I Uppsala län ca barn Prevalens ADHD 4 % = barn 2008 Pojkar:Flickor 5:1 (2-3:1) ADHD hos barn och vuxna. Kunskapsöversikt. Socialstyrelsen; 2002

3 ADHD Genes? (stort forskningsutrymme ) -Ärftligt i viss mån -Prenatalt: Liten för tiden, EtOH -Perinatalt: Förlossningskomplikationer -Postnatalt: Sjukdomar under nyföddhetsperioden (hjärnhinneinflammation)

4 ADHD Hypotesen är att dopaminbalansen i hjärnan är påverkad. Underbyggs av studier som hittat genetiska avvikelser på dopamintransportörer. Dock, andra studier tyder på att det inte är transportörerna som fallerar utan mindre producerad mängd dopamin.

5 ADHD Och varför inte även noradrenalinbalansen; styrks inte minst av att läkemedel som påverkar noradrenalinmängden har så god effekt på ADHD; centralstimulantia och Strattera. Både och?

6 ADHD Som förälder kan man fråga sig när man ska söka hjälp för psykiska symtom hos sitt barn? Ett enkelt och rimligt svar är att man borde söka när man är orolig för sitt barns beteende och särskilt när man tycker att barnets beteende avviker från det som verkar vanligt för åldern.

7 ADHD Indelning: Enbart uppmärksamhetsstörning (ADD) Enbart hyperaktivitet/impulsivitet ADHD av kombinerad typ (Sluggish Cognitive Tempo) SCT

8 ADHD, DSM IV Ouppmärksamhet (a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra aktiviteter (b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar (c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal (d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna)

9 ADHD, DSM IV Ouppmärksamhet, forts (e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter (f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. skolarbete eller läxor) (g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) (h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli (i) är ofta glömsk i det dagliga livet

10 ADHD, DSM IV Hyperaktivitet (a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still (b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund (c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet)

11 ADHD, DSM IV Hyperaktivitet, forts (d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla (e) verkar ofta vara på språng eller gå på högvarv (f) pratar ofta överdrivet mycket

12 ADHD, DSM IV Impulsivitet, forts (g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt (h) har ofta svårt att vänta på sin tur (i) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar)

13 ADHD, DSM IV B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet förelåg före sju års ålder.

14 ADHD, DSM IV B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet förelåg före sju års ålder. C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet).

15 ADHD, DSM IV B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet förelåg före sju års ålder. C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller studier.

16 ADHD, DSM IV B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet förelåg före sju års ålder. C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller studier. E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i utvecklingen, schizofreni eller annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre med någon annan psykisk störning (t.ex. förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt syndrom eller personlighetsstörning).

17 ADHD, DSM IV B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet förelåg före sju års ålder. C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller studier. E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i utvecklingen, schizofreni eller annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre med någon annan psykisk störning (t.ex. förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt syndrom eller personlighetsstörning).

18 ADHD Skillnad tjejer/killar? Killar: Upptäcks tidigt. Mer problem i skolan än hemma. Tjejer: Upptäcks sent, mellanstadiet. Mer problem hemma än i skolan. Girls with social and/or attention impairments. Kopp S ADHD hos flickor En inventering av det vetenskapliga underlaget, SBU 2005

19 ADHD Utredningsunderlag Anamnes från barn, föräldrar och skola Begåvningsbedömning Status (psyk + som) Skattningsformulär (5-15, SNAP IV)

20 ADHD Differentialdiagnostik Ångest Depression Inlärningssvårigheter Autismspektrumstörning Bipolaritet Psykosociala förhållanden Annat; sköldkörtel, anemi

21 ADHD Komorbiditet (70-80 %) Ångest Depression Inlärningssvårigheter Autismspektrumstörning Trots/uppförandestörning Bipolaritet Tics/Tourette

22 ADHD Behandlingsalternativ Psykosociala insatser: a)anpassning i skolan b)föräldrautbildning

23 ADHD Behandlingsalternativ 1.Centralstimulantia; metylfenidat 2.Atomoxetin 3.Centralstimulantia; amfetamin 4.Andra farmaka Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation ADHD, 2009

24 ADHD Centralstimulantia Metylfenidat (MPH): -Ritalin -Concerta -Medikinet -Equasym Men även amfetamin!

25 ADHD MPH hindrar upptag av dopamin och noradrenalin i synapsklyftan. Det medför att en ökad mängd av dessa ämnen finns tillgängliga för mottagande nervcell. Amfetamin frisätter dessutom dopamin och noradrenalin.

26 ADHD Första dokumenterade användningen 1937, Dr Charles Bradley. Benzedrin, amfetamin, användes för att hantera den huvudvärk barnen fått genom att de blivit tappade på ryggmärgsvätska. Effekten var spektakulär hos 14 av 30 barn. THE BEHAVIOR OF CHILDREN RECEIVING BENZEDRINE Bradley Am J Psychiatry.1937; 94:

27 ADHD Metylfenidat syntetiserades första gången 1944 av Leandro Panizzon. Hans hustru, Marguerite hade lågt blodtryck och tog metylfenidat innan hon spelade tennis. Panizzon döpte substansen till Ritalin(e) efter hustruns smeknamn - Rita

28 MPH vs Amfetamin 70 % svarar på endera Ytterligare 10 % svarar vid skifte ADD (SCT) betydligt sämre; % på MPH Elia J. NEJM 340, 1999

29 Metylfenidat Riktvärde för MPH-behandling ca 0,5-1,2 mg/kg/dygn. Stora individuella variationer. Lägre doser för ADD

30 MPH, biverkningar 1) Aptitpåverkan, ofta uttalad 2) Längdtillväxten hämmad 3) Sömnpåverkan, kan dock förbättras 4) Huvudvärk, övergående 5) Ökade tics, 5-10 %, reversibelt 6) Puls- och blodtrycksstegring, inte ovanligt 7) Nedstämdhet? Blödighet?

31 Metylfenidat Vad monitoreras under behandlingen: 1) Puls och bt; hjärtauskultation och ev hereditet hjärta/kärl innan behandling 2) Vikt och längd

32 Atomoxetin NRI - (Selective Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Gör så att det stannar kvar noradrenalin i synapsklyftan. Samma förfarande vid insättning map hjärta/blodtryck/puls Vikt och längd följs Dosering: Vecka 1: 0,5 mg/kg/dygn. Vecka 2: 1,2-1,8 mg/kg/dygn

33 Atomoxetin Utvecklades initialt, 1982, för att vara ett antidepressivt läkemedel, men hade mycket beskedliga resultat. Andra Lm med noradrenerg effekt användes vid ADHD-behandling, varför kliniska prövningar inleddes och visade utomordentliga resultat.

34 Atomoxetin Fördelar: 24-h effekt Ingen aptitpåverkan Förbättrad sömn Inga ökade tics Ev stabiliserande effekt på ångest/depression

35 Atomoxetin Nackdelar: Får vänta länge på effekt (dimmereffekt) Inte fullt ut lika god effekt vid ADD? Illamående (mat i magen) Alldeles för trött (dos på kvällen + höj dos)

36 Andra läkemedell Bupropion Klonidin Modafinil Omega 3 Melatonin

37 DDD/1000/dag Försäljningsstatistik DDD/1000 inv/dag Metylfenidat 5-19 år Atomoxetin 5-19 år Amfetamin 5-19 år

38 Diskussionsunderlag Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller studier. ADHD-simplex: Genomgripande behandlingseffekt. Mycket tolerabla läkemedel. Primärvården BUP Långtidsuppföljning Biederman J. Pediatrics 124, 2009 Molina B. JAACAP 48, 2009

39 Att läsal Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation ADHD, 2009 ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. SBU 2005 ADHD hos barn och vuxna. Kunskapsöversikt. Stockholm: Socialstyrelsen; 2002

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11 Information från Läkemedelsverket Årgång 20 NummeR 1 februari 2009 ny rekommendation...11 Foto: Sjöberg Bild Läkemedelsbehandlingen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ska vara en del i

Läs mer

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen svenska DIVA 2.0 Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna J.J.S. Kooij, MD, PhD & M.H. Francken, MSc 2010,

Läs mer

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Marie Dalan Leg. psykolog/ leg. psykoterapeut VAD ÄR R ADHD? UPPMÄRKSAMHETSST RKSAMHETSSTÖRNING/ RNING/ KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER RIGHETER HYPERAKTIVITET/IMPULSIVITET

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala Län och Tyresö kommun Augusti 2006 Lisa B Thorell Institutionen för Psykologi

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie Anna Nylin & Elin Wesslander Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos:

Läs mer

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Skrifter från Barn- och Ungdomspsykiatrin nummer

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader Läkemedelsbehandling vid adhd Aspekter av behandling och regionala skillnader Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE

NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE 5 1 5 NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS UTVECKLING OCH BETEENDE Detta formulär belyser på ett detaljerat sätt en rad färdigheter och beteenden hos barn. Barn är olika. Det innebär att deras förmågor

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering ADHD hos flickor En inventering av det vetenskapliga underlaget November 2005 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Som ett led i regeringsuppdraget att Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning anordnade Läkemedelsverket 2012 ett möte med representanter för barn-

Läs mer

En jämförande studie av två föräldraträningsprogram för barn med allvarliga beteendeproblem

En jämförande studie av två föräldraträningsprogram för barn med allvarliga beteendeproblem UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats HT -07 En jämförande studie av två föräldraträningsprogram för barn med allvarliga beteendeproblem Piret Kams och Gabriella Seppälä

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med ADHD Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och Riksförbundet Attention Fotografer: Jonas Arneson,

Läs mer

Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023

Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023 Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023 Per Woxler Specialist i Psykiatri Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Per Woxler,Specialist i psykiatri, per.woxler@lio.se 1 Disclosure

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer