NPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar."

Transkript

1 NPF Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

2 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har många gånger svårt att få vardagen att fungera, vilket ökar risken av att också drabbas av psykiska problem sås exempelvis ångest eller depression. 2

3 Asperger syndrom VID AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND har individen en grundläggande svårighet med social kommunikation och en begränsad förmåga till socialt samspel. Svårigheten att etablera och bibehålla relationer till andra leder ofta till en känsla av utanförskap, ensamhet och ibland social isolering. VIDARE SES begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. Behovet av specialintressen består i regel hela livet, men intressena kan under åren växla och bytas ut mot andra. Fixering vid ett fåtal begränsade intressen kan å ena sidan skapa möjligheter till umgänge med andra som delar samma intresse men kan också ytterligare försvåra det sociala samspelet och skapa irritation hos omgivningen. MENTALISERING HANDLAR om vår förmåga att förstå andra människors tankar, känslor och handlingar, något som en person med Asperger syndrom ofta har svårt med. Missförstånd och misslyckanden i det sociala samspelet och i relationer ökar risken att drabbas av ensamhet, depression och ångest. DET ÄR vanligt att personer med Asperger syndrom har en annorlunda perception. Man kan vara extremt känslig för olika intryck som exempelvis ljus, ljud och beröring. Man kan också ha svårt att bearbeta flera sinnesintryck samtidigt. SAMSPELSSVÅRIGHETERNA INNEBÄR även brister i förståelsen av underförstådda/outtalade regler. De oskrivna sociala reglerna reglerar stora delar av vår sociala samvaro. Individen har ofta svårt att tänka kring vad som sker eller håller på att ske i det sociala sammanhanget. Beträffande språket finns en svårighet att förstå att ett ord kan ha flera olika betydelser beroende på sammanhanget. Det som sägs tolkas ofta bokstavligt. Ironier, ordvitsar och metaforer kan bli obegripliga. Underliggande budskap som kan finnas i blickar, mimik och kroppsspråk kan också vara mycket svårt att förstå och läsa av. 3

4 ADHD/ADD KÄRNSYMTOMEN VID ADHD är svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och hyperaktivitet. Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. Vid ADD ligger tyngdpunkten på uppmärksamhetsproblem och svårigheter med hyperaktivitet ses inte på samma uttalade sätt som vid ADHD. UPPMÄRKSAMHETSPROBLEMEN HANDLAR om koncentrations- och uthållighetssvårigheter. Många blir lätt uttråkade och har svårt att avsluta saker som upplevs ointressanta. Det kan vara svårt att uppfatta instruktioner, man kan verka splittrad och disträ och ha lätt att glömma och tappa bort saker. En del är lättdistraherade av det som händer i omgivningen och har svårt att avskärma sig. Andra upplever ett behov av stimulans för att kompensera för att de så lätt tröttnar och blir uttråkade. Gemensamt är att man har svårt att rikta uppmärksamheten mot det som är väsentligt och sålla bort ovidkommande information. SVÅRIGHETERNA MED impulsivitet kan bland annat visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner med bristande förmåga att lyssna på andra. Man har ofta svårt att hantera motgångar och allt detta påverkar självklart samspelet med andra. Många med ADHD får problem i sina relationer. Deras intensitet sliter ut en del relationer och risken är stor att feedbacken från omgivningen blir negativ och/ eller undandragande, vilket undergräver individens självkänsla. Depressions- och ångestproblematik är vanligt. HYPERAKTIVITETEN HANDLAR om svårigheten att reglera sin aktivitetsnivå, som antingen är för hög eller låg. Det är till exempelv vanligt med svårigheter att sitta stilla, en känsla av rastlöshet varvat med extrem passivitet och utmattning. Bristande uthållighet och svårigheter att mobilisera energi för att genomföra/slutföra en uppgift i synnerhet om den upplevs som tråkig kan leda till stora svårigheter att få vardagen att fungera. Motivationen har avgörande betydelse för om man klarar en uppgift eller inte. EXEKUTIV FUNKTION har med vårt målinriktade beteende att göra, det vill säga förmågan att planera, organisera och övervaka det man gör. Brister i exekutiv funktion kan bland annat innebära svårigheter att lära sig av tidigare erfarenheter och att varje situation upplevs som unik och särskild från andra. Exekutiva svårigheter kan även innebära att man rent praktiskt får svårt att få vardagen att fungera, exempelvis vad gäller tvätt, städ, ekonomi, matinköp och tillagning. 4

5 Behandling DE NEUROPSYKIATRISKA funktionsnedsättningarna är kroniska och därför är det viktigt att stödet ges kontinuerligt i vardagen, där problemen uppstår. Forskning visar att kunskapen om sin funktionsnedsättning avseende styrkor/resurser och svårigheter underlättar samspelet med omgivningen. Eftersom det kan se så olika ut, vad man har svårt med trots samma diagnos, krävs praktiska och individanpassade lösningar. ATT GENOM behandling förstå beteenden och hur de uppstår skapar ökad trygghet och säkerhet i sociala situationer. Ett viktigt mål är att individen kan se vad han/hon gör för lite av respektive för mycket av. Detta utgör ett bra underlag för personliga behandlingsmål. Vidare är det viktigt att lära ut en modell för problemlösning i vardagen samt att träna på att se konsekvenser av olika beteenden vilket på sikt kan motverka att individen agerar på impulser. 5

6 Kognics erbjudande Vi erbjuder en fullständig NPF-behandling, med alla delar i en stödjande miljö. Vi ger klienten möjlighet att lära sig och träna nya färdigheter i vardagen med närhet och stöd från erfaren personal. På sätt kan klienten utvecklas till en mer självständig människa. Inskrivning Ankomstsamtal Presentation av Kognic och dess närområde Kontaktman utses Schema upprättas efter klientens behov och intressen Genomförandeplan upprättas och ställningstagande till vilken behandlingsform klienten är i behov av Behandling genomförs samtidigt som klienten har ett strukturerat schema för att möjliggöra största möjliga självständighet Om behov finns har klienten nu möjlighet att påbörja studier eller arbetsträning i reell miljö 6

7 Fakta om Kognic AB Målgrupper Män 18 år - Kvinnor 18 år - Borderline / Personlighetsstörningar Psykoser Särskilt vårdkrävande Neuropsykiatriska funktionshinder Insats/Vårdform DBT-program KBT-program ESL-program Neuropsykiatriska utredningar Komvux-möjligheter. Möjlighet till arbetsträning i reell miljö. Tillstånd Hem för vård eller boende, HVB LVM 27 LPT-permission LRV-permission Kontakta oss för ytterligare information Behandlingen är i sin slutfas och planering görs för att klienten skall flytta tillbaka till sin hemkommun. En utslussning planeras för att säkerställa att det blir tryggt och med ökad självständighet för klienten Klienten skrivs ut från Kognic i samråd med klient, läkare, personal på Kognic samt handläggare Mikael Andersson Verksamhetschef Åsa Heine Föreståndare

8 Klassons Mediabyrå & Interweave Mediadesign, Sävsjö Kognic AB Box SÄVSJÖ

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

adhd Kort om hos barn och ungdomar

adhd Kort om hos barn och ungdomar Kort om adhd hos barn och ungdomar Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information till föräldrar

Läs mer

adhd Kort om hos vuxna

adhd Kort om hos vuxna Kort om adhd hos vuxna Socialstyrelsen Läkemedelsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Statens beredning för medicinsk utvärdering Folkhälsomyndigheten Kort information om adhd hos vuxna Den här

Läs mer

Skapat den: 2010-02-15

Skapat den: 2010-02-15 Skapat den: 2010-02-15 Ver. 2.1 1 Barn med inlärningssvårigheter med inriktning på barn med ADHD Ha struktur och förutsägbarhet i ditt handlande. Det du gör skall följa vissa mönster samt vara självklart

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD. Utarbetad av 2013-03-12

HANDLINGSPLAN. för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD. Utarbetad av 2013-03-12 2013-03-12 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Enheten för elevstöd Kjell Olsson HANDLINGSPLAN för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD Utarbetad av Kurator Helena Hagström Psykolog

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Jönköping 18 november Föreläsare: Marie Adolfsson och Johan Bysell www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska

Läs mer

Aspergers syndrom. Vad är det?

Aspergers syndrom. Vad är det? Aspergers syndrom Vad är det? Aspergers syndrom är en form av autism där personer med en begåvning inom normalområdet har: Begränsad förmåga till socialt umgänge Begränsade intressen och begränsad föreställningsförmåga

Läs mer

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Marie Dalan Leg. psykolog/ leg. psykoterapeut VAD ÄR R ADHD? UPPMÄRKSAMHETSST RKSAMHETSSTÖRNING/ RNING/ KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER RIGHETER HYPERAKTIVITET/IMPULSIVITET

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Om Tydliggörande pedagogik

Om Tydliggörande pedagogik Om Tydliggörande pedagogik Tydlighet innebär enligt Svensk synonymordbok att något är lätt att uppfatta, förnimma, inse. Det kan också betyda klarlägga, åskådliggöra. För oss människor innebär tydlighet

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

Att vara förälder till barn med ADHD

Att vara förälder till barn med ADHD AGNETA HELLSTRÖM Att vara förälder till barn med ADHD Så kan du underlätta vardagen för ditt barn Innehåll Vad innebär barnens svårigheter? 2 Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem 2 Passiva

Läs mer

Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690

Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690 Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690 Disposition Neuropsykiatriska diagnoser Orsaker förekomst

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Barn och ungdomar med ADHD ur ett genusperspektiv Gällivare kommun

Barn och ungdomar med ADHD ur ett genusperspektiv Gällivare kommun Revisionsrapport Barn och ungdomar med ADHD ur ett genusperspektiv Gällivare kommun Augusti 2010 Andreas O. Jönsson Lars-Börje Sehlberg 2010-08-30 Lars-Börje Sehlberg, projektledare Hans Forsström, uppdragsledare

Läs mer

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet STÖD VID MÖTEN Om det här materialet Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet "Stöd vid möten", som på ett

Läs mer

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten

Läs mer

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET Kompendium sammanställt av Berit Lagerheim till föreläsning 3 oktober 2006 Kungsporten, Huskvarna "Barn som väcker oro" handlar om att sätta på sig rätt

Läs mer

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring.

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Funktionsnedsättningen innebär bland annat begränsningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. Ofta är autism förenat med utvecklingsstörning

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

Barn med ADHD i tandvården

Barn med ADHD i tandvården Barn med ADHD i tandvården MY BLOMQVIST Neuropsykiatriska funktionshinder är vanligt förekommande hos barn i skolåldern, och det vanligaste neuropsykiatriska funktionshindret är attention deficit hyperactivity

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser Revisionsrapport Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser Inklusive samverkansgranskning Barn och ungdomar med ADHD - ur ett genusperspektiv Övertorneå kommun September 2010 Andreas O. Jönsson

Läs mer

Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv

Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv Att som vuxen leva med ADHD medför en rad konsekvenser. I denna skrift ger Agneta Hellström, beteendevetare, en överblick över problem och tillkortakommanden

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer