ADHD och enures. ADHD - kärnsymtom. Mats Johnson Barnneuropsykiatri (BNK) Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADHD och enures. ADHD - kärnsymtom. Mats Johnson Barnneuropsykiatri (BNK) Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus"

Transkript

1 ADHD och enures Mats Johnson Barnneuropsykiatri (BNK) Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus ADHD - kärnsymtom Ouppmärksamhet Överaktivitet Impulsivitet

2 Kriterier för ADHD enligt DSM-IV DSM-IV American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 4th ed Uppmärksamhetsproblem minst 6 av 9 kriterier: är ofta ouppmärksam på detaljer har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten verkar ofta inte lyssna följer ofta inte instruktioner och misslyckas med att genomföra uppgifter har svårt att organisera undviker ofta uppgifter som kräver mental uthållighet tappar ofta bort saker är ofta lättdistraherad är ofta glömsk

3 Hyperaktivitet - impulsivitet minst 6 av 9 kriterier: har ofta svårt att vara stilla lämnar ofta sin plats springer ofta omkring (rastlös) har ofta svårt att leka lugnt verkar ofta gå på högvarv pratar ofta överdrivet mycket kastar ofta ur sig svar på frågor har ofta svårt vänta avbryter eller inkräktar ofta på andra Funktion Diskrepans Debut symtomen måste m innebära kliniskt betydelsefull (signifikant) funktionsnedsättning ttning (socialt, skola/inlärning, arbete) och finnas i minst 2 sammanhang symtomen skall vara större än man väntar v sig jämfj mfört med andra barn i samma ålder och med motsvarande begåvning vissa funktionshindrande symtom ska ha funnits före 7 års ålder

4 ADHD subtyper kombinerad (50-75%) huvudsakligen ouppmärksamhet (20-30%) huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv (<15%) Pojkar/flickor 2-4:1 Goldman, et al. JAMA. 1998;279: Barkley RA. Attention-deficit hyperactivity disorder. In: Mash EJ, Barkley RA, eds. Child Psychopathology : Prevalens ADHD 3-7% av alla barn i skolåldern har ADHD Av alla med ADHD har ca. 50% DCD (Kadesjö -98, Landgren -96, Barkley -98)

5 MTA Studien - Design 579 barn 7-9 år gamla Randomiserade till 4 grupper: Med management only (MedMgt) Behavioral treatment only (Beh) Behavioral + Med (Comb) Community Comparison (CC) Medicinering var Ritalin 3 doser per dag Behandlingstid 14 månader Symtomskattning vid start, 3, 9, och 14 månader

6 Samsjuklighet (MTA studien) Tics ADHD enbart 31% Conduct (uppförande störning rning) 14% 40% 11% ADHD 38% ODD (trots- syndrom) N = 579 Ångest/Dep Jensen P, et al. Archives of General Psychiatry,, MTA study; December, 1999 Behandlingseffekt i MTA studien Normalisation rate (%) Community treatment 34 Behavioural treatment MED MED + Behavioural treatment Swanson et al 2001 Overview Efficacy of interventions Psychoeducation Psychopharmacotherapy Behaviour modification Algorithm QA Conclusions

7 Multimodal behandling ADHD är ett biologiskt funktionshinder, en kemisk obalans i hjärnan, som medför ökad känslighet för miljöfaktorer - anpassa miljön och metoderna - en multimodal behandling med medicinering, anpassad miljö och stöd d ger bäst b effekt - medicinering är r en effektiv metod att korrigera den kemiska balansen, och ökar chansen att inlärning och träning av färdigheter f ska fungera ETIOLOGI: Dopamin och noradrenalin Neurokemi Teorier baserade på farmakoterapi Metylfenidat (Ritalin) blockerar dopamintransportör Prefrontala cortex dopamin noradrenalin Striatum dopamin Atomoxetine (Strattera) - blockerar noradrenalintransportör noradrenalin dopamin

8 FARMAKABEHANDLING Centralstimulantia Metylfenidat Amfetamin Noradrenalin - återupptagshämmare Atomoxetine (Strattera) Medicinering Långverkande stimulantia Ritalin kapslar Concerta depottabl. Equasym kapslar Medikinet kapslar En dos dagligen Effekten varar 8 12 timmar Effekterna jämförbara med kortverkande 2-3 doser/dag

9 FARMAKABEHANDLING Strattera (atomoxetine) Effekten brukar vara 24 timmar Doseras 1 eller 2 gånger/dag Effekt kan komma inom en vecka men kan ta upp till 8-12 veckor för full effekt. FARMAKABEHANDLING De vanligaste biverkningarna STIMULANTIA NORADRENERGA Nedsatt aptit Nedsatt aptit Viktnedgång Viktnedgång Huvudvärk Trötthet Sömnsvårigheter Illamående Magont Magont De flesta biverkningar är övergående Overview Efficacy of interventions Psychoeducation Psychopharmacotherapy Behaviour modification Algorithm QA Conclusions

10 Biverkningar, forts Blodtryck puls Hjärta Längdtillväxt Depression Irritabilitet Ökade tics Svårighet med självreglering vid ADHD (bristande self-monitoring ) Impulsivt, oförutsägbart beteende Kort stubin (ilska, häftiga humörsvängningar) Har svårt att ta kritik Har svårt att lära av misstag Glömmer lätt inlärt beteende ( det fastnar inte )

11 Träna självreglering och resilience (motståndskraft) Träna Self-monitoring med frekvent positiv feedback Låt barnet vara delaktig i problemlösning och i att finna strategier (t.ex. hantera ilska eller misstag) Bygg på intresse/talang - island of competence Träna organisation planering med stöd (coaching) Träna sociala färdigheter Behandlad ADHD minskad risk för associerade problem Ångest - stress Depression Kamratproblem Skola - Problem med inlärning - Läs- och skrivsvårigheter - Beteendeproblem/skolk Missbruk Asocialt beteende

12 ADHD och enures Finns det samband? Hur hjälper man barnen? Prevalens enures i olika åldrar 4 år 25% 7 år 10 % 8-11 år 4% Vuxen 1% Stor survey i USA (n=1136, 8-11 år) visade 2.9 ggr ökad förekomst av enures vid ADHD (Shreeram et al. JAACAP 2009) Fråga efter enures vid utredning av barn med ADHD

13 Orsaker till enures Nattlig polyuri, lågt vasopressin (Rittig S, et al. Abnormal diurnal rhythm of plasma vasopressin and urinary output in patients with enuresis. Am J Physiol 1989; 256: F664-71) Detrusoröveraktivitet (Watanabe H & Azuma Y. A proposal for a classification system of enuresis based on overnight simultaneous monitoring of electroencephalography and cystometry. Sleep 1989; 12: ) Djup sömn, svårväckt Diuresberoende enures Inga dagtida symtom, åtminstone inte inkontinens Sängen ofta sjöblöt Desmopressin hjälper, åtminstone delvis Larmet hjälper ibland

14 Detrusorberoende enures Ofta dagtida symtom, urgency Ofta vått flera gånger per natt Desmopressin hjälper inte ensamt Larmet hjälper ofta Antikolinergika hjälper ibland Koppling till förstoppning Basal behandling Bra rutiner! Kissa 5-6 ggr/dagligen Drick mycket på dagen och lite på kvällen Regelbunden avföring (dagligen) Låt barnet bestämma Skall nattvätan behandlas alls?

15 Enureslarm Hjälper i 50-70% av fallen Kan ha långsiktig effekt (bot) Ofarligt Billigt Nackdelar Krångligt, arbetskrävande Falsklarm (svett) Effekten dröjer Hjälper bara mot frekvent enures Desmopressin (Minirin ) Hjälper i 50-70% av fallen Snabb effekt Enkelt Nackdelar Botar sällan Risk (liten) för vattenintoxikation Dyrare

16 Svårbehandlad enures TNe -06 Svarar inte på varken larm eller desmopressin Upp till 25% av alla barn med enures Ofta samtidiga dagproblem Hyperaktiva/okoncentrerade barn överrepresenterade Noggrann daglig regim (kiss, bajs, dricka) + kombination av desmopressin och antikolinergika kan hjälpa Studier på barn med enures Enures hos barn över 7 års ålder ger ofta sänkt självförtroende (Theunis et al. European Urology 2002) Framgångsrik behandling av enures höjer självförtroendet hos barnen (Longstaffe et al. Pediatrics 2000, Theunis et al. European Urology 2002) Medicinering för ADHD kan förbättra enures, t.ex. med Strattera (Shatkin, Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 2004)

17 Studier på barn med ADHD och enures Barn med ADHD och enures hade generellt sämre effekt av enuresbehandling än barn utan ADHD Kisschema dagtid, antikolinergika, desmopressin hade relativt god effekt Enureslarm hade låg effekt (Crimmins et al. Journal of Urology 2003) Studier på barn med ADHD och enures 54 barn, ålder 8 år (medel), med ADHD och enures Alla fick daglig regim (kissa var 2-3 timme dagtid, avf dagl, lite dricka på kvällen) Två grupper: 1) Desmopressin + antikolinergika 2) Imipramin Grupp 1 bäst resultat Chertin et al. Journal of Urology 2007

18 Studier på barn med ADHD och enures Barn med ADHD har ofta dysfunktionell miktion (urgency, frequency, daginkontinens, nattenures) 75 barn (5-16 år) med ADHD och daginkontinens (87% hade också nattenures) fick välkontrollerad behandling med kisschema och daglig avföring (+belöningssystem) Om ej bra fick de även antikolinergika / biofeedback Resultat: 30% blev helt torra 54% fick > 50% reduktion av dag/nattväta (Kaye and Palmer, Journal of Urology 2010)

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD

Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Kognitiva svårigheter vid neuropsykiatriska diagnoser ADHD Marie Dalan Leg. psykolog/ leg. psykoterapeut VAD ÄR R ADHD? UPPMÄRKSAMHETSST RKSAMHETSSTÖRNING/ RNING/ KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER RIGHETER HYPERAKTIVITET/IMPULSIVITET

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11 Information från Läkemedelsverket Årgång 20 NummeR 1 februari 2009 ny rekommendation...11 Foto: Sjöberg Bild Läkemedelsbehandlingen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ska vara en del i

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala Län och Tyresö kommun Augusti 2006 Lisa B Thorell Institutionen för Psykologi

Läs mer

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen svenska DIVA 2.0 Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna J.J.S. Kooij, MD, PhD & M.H. Francken, MSc 2010,

Läs mer

Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn

Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2012 Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn - En enkätstudie riktad till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023

Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023 Farmakologisk behandling av ADHD Drogfocus 20141023 Per Woxler Specialist i Psykiatri Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Per Woxler,Specialist i psykiatri, per.woxler@lio.se 1 Disclosure

Läs mer

Information om sängvätning

Information om sängvätning Information om sängvätning Skriven av specialist i barnsjukdomar Pirjo Terho Åbo Utgivare Ferring Lääkkeet Oy Sängvätning är vanligt Sängvätning eller enures hör till de allra vanligaste besvären hos barn

Läs mer

ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica 20150325

ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica 20150325 ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Expo Medica 20150325 Per Woxler Specialist i Psykiatri Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Per Woxler,Specialist i psykiatri, per.woxler@lio.se 1 Disclosure

Läs mer

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie Anna Nylin & Elin Wesslander Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos:

Läs mer

Om psykiatrisk diagnos och behandling

Om psykiatrisk diagnos och behandling Om psykiatrisk diagnos och behandling En sammanställning av systematiska litteraturöversikter SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment Förord SBU:s

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

ADHD-medicinering 2013-03-22

ADHD-medicinering 2013-03-22 ADHD-medicinering 2013-03-22 Per Woxler Spec.Psykiatri/Öl Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Disclosure Principal Investigator i LAMBDA 1 och 2,Janssen-C (Concerta) Advisory Board Lilly (Strattera)

Läs mer

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303

Innehåll. Ledare: Socialmedicinsk tidskrift 3/2013 303 Innehåll Ledare: Tema: Förord: Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD Hanna Edebol och Torsten Norlander Vuxna med ADHD begick färre brott när de fick medicin Henrik Larsson och Paul Lichtenstein

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden.

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet, Vetenskapligt arbete HT 2010 Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Gabrielle Holmström

Läs mer

Bipolär sjukdom hos barn och tonåringar en diagnos under debatt

Bipolär sjukdom hos barn och tonåringar en diagnos under debatt Gunilla Olsson, dr med sci, leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, institutionen för neurovetenskap, barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet; överläkare, barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering ADHD hos flickor En inventering av det vetenskapliga underlaget November 2005 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.05 2015 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Som ett led i regeringsuppdraget att Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning anordnade Läkemedelsverket 2012 ett möte med representanter för barn-

Läs mer

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd A research environment at Jönköping University Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd Mats Granlund Hälsohögskolan Högskolan i Jönköping Förskolan skyddar och stödjer Barn

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet termin 6 Malin Pettersson Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD En intervjustudie

Läs mer

PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR

PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR kliniska riktlinjer för utredning och behandling Svenska Psykiatriska Föreningen Personlighetsstörningar kliniska riktlinjer för utredning och behandling är utarbetad av en arbetsgrupp

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer