servicejournalen Spara tid och resurser med videokonferens gas tar hand om administrationen en väg in till support med kundtjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "servicejournalen Spara tid och resurser med videokonferens gas tar hand om administrationen en väg in till support med kundtjänst"

Transkript

1 servicejournalen Spara tid och resurser med videokonferens en väg in till support med kundtjänst gas tar hand om administrationen få helhetstänk med ny inhousebyrå 2 / september 2014

2 Vi ger dig effektivt stöd med kvalitet genom att se hela bilden Servicejournalen har nu utkommit med ett nytt nummer det tredje i ordningen. Den levererades till dig efter det att sommarsemesterperioden är över för den här gången och jag hoppas att din semester var behaglig, rogivande, inspirerande och minnesvärd. I de föregående utgåvorna har vi berättat om hur vår verksamhet har vuxit och utvecklats, att den blivit allt mer kunskapsintensiv och att vi sett många exempel på hur de nya utbuden allt oftare är av mer administrativ karaktär. I det här numret av vår kundtidning kommer vi att berätta om exempel på etablerade verksamheter som stödjer vår syn på och strävan efter kundnytta i utbudet och ett effektivt stöd för våra kunder. Vår ambition är erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar alltid Vi har sedan slutet av förra året och även fortsättningsvis under det här året driftsatt verksamheter som stödjer vår strävan att erbjuda en effektivare väg för er kunder till vårt utbud av service och administrativa tjänster. Den nyligen etablerade avdelningen Kommunikationsservice är Regionens interna profilerings- och marknadsföringsavdelning, kommer i huvudsak bistå regionen med grafiskformgivning och mediaproduktion samt vara behjälpliga med projekt- och produktionsledning inom kommunikation. Avdelningen har hittills varit delaktig bland annat i framtagandet av Region Hallands årsredovisning för 2013 och har även tagit fram den symbol som illustrerar Hallands sjukhus Halmstads 100- årsjubileum. För att nämna några uppdrag. Och för första gången produceras den här kundtidningen av regionens egen personal och det är vi på Regionservice särskilt glada för. Gemensam administrativ service, driftstartade i slutet av april och är den nya regiongemensamma supportfunktionen inom ekonomi och personaladministration som ska effektivisera och underlätta vardagen för både chefer och medarbetare. Dessa utbud är exempel på hur Regionservice kan erbjuda effektiva helhetslösningar med kundnytta, där målet är att spara pengar åt regionen inte att tjäna pengar. IT är ett område som mycket av vår vardag kretsar kring, det är helt ofrånkomligt att vi är beroende av en fungerande IT-verksamhet och att den är i ständig utveckling. Inte minst viktigt är detta inom vårdsektorn där det finns mycket vital utrustning med tillhörande programvaror som ska fungera dygnet runt, året om. I det här numret belyser vi även hur vårt IT-utbud anpassas efter den ständigt pågående utvecklingen inom IT-området. Så härmed önskar jag en trevlig läsning av Servicejournalen. tommy thorbjörnsson kundansvarig ansvarig utgivare: Erik Möller, förvaltningschef Regionservice redaktör: Tommy Thorbjörnsson, kundansvarig Regionservice grafisk form: Kommunikationsservice text: Martin Ådahl foto: Magnus Andersson, Stina Olsson, Bosse Håkansson, John Wasden, Shutterstock, istockphoto tryck: Tryckservice i Ängelholm, september 2014

3 gas en helhetslösning för regionens administration Nu hanterar Gemensam administrativ service (GAS) den ekonomi-, personal-, och löneadministration som tidigare sköttes ute i förvaltningarna. GAS ger avlastning för verksamheterna som nu kan fokusera på andra frågor. Martin Hansson, områdeschef GAS Det frigör resurser, vilket innebär att man ute på förvaltningarna kan vara ett bättre stöd, exempelvis i arbetsrättsliga frågor inom HR eller stöd inom analyser och uppföljningsarbete inom ekonomi, säger Martin Hansson chef för GAS. Det har saknats ett gemensamt arbetssätt inom regionen, samtidigt som den ekonomiska situationen har varit besvärlig. Bildandet av GAS är en del i att få en mer kostnadseffektiv administration. Det har gått över förväntan. Det tar naturligtvis tid att komma in i nya arbetsuppgifter, men alla kämpar på fantastiskt bra. Responsen har varit väldigt positiv från verksamheterna, säger Martin Hansson. Med GAS support är det inte längre avhängigt en viss person i verksamheten. Fler kan ge support, kompetensen delas och det är inte lika sårbart. Oavsett vilken fråga du har kommer du fram till rätt person, säger Martin Hansson. Kontakta GAS: Telefon (010-45) eller lägg ett ärende via formuläret på intranätet, där du även hittar rutiner och processer. Kurs och konferens höstens kurser Höst 2014 Affektiva syndrom och psykoser hos barn och unga 30 okt Kommunallagen 8 9 sep Lyft Näringslivet! 3 nov Arbete på väg Nivå sep Läsa sin journal via nätet? Boka sina egna tider? hur ska det bli? 5 nov LSS-konferens sep Hjälpmedelskonferens i Stockholm 6 nov Att skriva i tjänsten svenska skrivregler 27 sep Stickningsdag på Katrineberg 11 nov Inspirationsdag anhörigstöd 1 2 oct Arbete på väg Nivå 3A nov Entreprenadrätt för Plan Bygg 1 okt Seminarie Skolverket 13 nov Skoljuridik med Lars Werner 8 okt Fettavskiljare, utbildning 14 nov Kultur för Äldre Inspirationsdag okt METIS, Barnpsykiatrisk bedömning och diagnostik 17 nov Äldrekonferens okt Aktualitetsdagar särskolans skolledare 18 nov Författardag i Hässleholm samarbete sydlänen Höst 2014 Strokecertifiering 24 nov Kultur i förskolan läsning 17 okt Kustvattenråd Halland och Båstad 27 nov Trygghetsmässa Höst 2014 Grundkurs i Motiverande samtal för tandvården 28 nov Att leda in i framtiden 21 okt Prio-dialog 1 2 dec Kognet, nationell konferens Höst 2014 Projektledarutbildning för kommun För mera information se servicejournalen 2 /

4 RGS hjälper dig att jobba smart med resor och möten Resor till möten kan ta tid och bli kostsamt för ekonomin, miljön och dig själv. Regionservice kan hjälpa dig att göra smarta val med olika tjänster. Ett exempel är videokonferenser, något som Sabine Hansson och Jakob Kleist på Hallands sjukhus använder regelbundet i arbetet. Du ser vinsten direkt - det är bara att räkna i tid: ett möte i Halmstad på 1,5 timme tar en hel förmiddag om man räknar in restiden från Varberg. Tiden och miljön hänger ihop. Du får dessutom bättre säkerhet om du slipper åka bil. Jag kan använda min tid bättre jämfört med om jag sitter i en bil i två timmar, säger Sabine Hansson, driftnämndssekreterare, ledningskansliet, Hallands sjukhus Varberg. Videokonferens ett naturligt inslag i arbetet Möten via videokonferens är ett helt naturligt inslag på ledningskansliet. När de började med det för några år sedan tyckte somliga att det var bättre att träffas fysiskt, men inställningen har ändrats. Vi har vant oss och det hörs numera sällan sådana kommentarer. Fast det är klart, ska man ha möte i 3-4 timmar, då kanske det är en idé att träffas fysiskt. Men för kortare möten är videokonferens alldeles ypperligt, säger Sabine Hansson. Hon har även webbkamera på sin dator och med den kan hon koppla in sig på videokonferenser vid behov. Ger bättre tillgänglighet och kvalitet inom vården Inom Hallands sjukhus används videokonferenser flitigt både för kontakt mellan de olika sjukhusen och med andra landsting/regioner. Ett exempel är Urologikliniken, som har använt videokonferens i mer än två år, i synnerhet för att få snabb handläggning och samstämmig bedömning av patienter med avancerad cancer. Det behövs multidisciplinär hantering där specialist (onkolog) från annan region deltar på distans. Det är mycket värdefullt och har varit ett klart tillskott i verksamheten, både behandlingsmässigt för patienterna och tidsmässigt för att komma till beslut. Vi höjer också nivån på kunskapen och behandlingarna genom att kommunicera regelbundet mellan sjukhusen, säger Jakob Kleist, överläkare urologikliniken vid Hallands sjukhus. Videokonferenser har ökat med 21 procent Sedan Region Halland började med videokonferenser 2007 (då med fyra utrustningar) har användandet ökat markant. Idag finns 65 anläggningar, som ägs av verksamheterna. Utöver det finns cirka 200 webbkameror som är kompatibla med systemet. Under 2013 ökade antalet uppkopplingar via videokonferenser med 21 procent till tillfällen jämfört med 2012 (alla uppkopplingar kortare än fem minuter har räknats bort). Det är allt fler som börjar använda detta. Vissa dagar går det 30 konferenser på videolänk, ibland ända upp till 40 stycken. Nyttan och värdet överstiger kostnaderna enligt alla kända beräkningssätt, men lokaler och utrustning skulle kunna utnyttjas mer, säger Jan Olesen, IT-ingenjör, IT Service. Videokonferens + Lync = SANT Under 2014 är målsättningen att tjänsterna videokonferens och Lync ska kopplas ihop, under förutsättning att teknisk kvalitet kan bibehållas. Detta sker som ett led i projektet Resfria möten som pågått sedan förra året på initiativ av Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna och regionen. Målet är att underlätta för kommunikation och möten utan resor inom och utom länet. Ny tjänst för telefonkonferenser Om du vill hålla ett telefonmöte kan du använda tjänsten Confy Meetingzone, som Region Halland nyttjar. Information om hur du använder tjänsten hittar du på intranätet under Stöd och service: Telefoni. 4 servicejournalen 2 / 2014

5 TIPS INFÖR MÖTET: Videokonferens rekommenderas för kortare möten på 1-2 timmar, helst med personer som har träffats tidigare. Exempel: enklare för avstämningar, rena informationsmöten och arbetsmöten, fungerar mindre bra för kreativa möten Kräver mötesdisciplin med tydlig agenda och mötesledning Prata bara när det är din tur Tänk på hur du ser ut på skärmen du kommunicerar även visuellt Ny bilbokningstjänst hjälper dig till rätt val Under hösten lanseras det nya bilbokningssystemet Zenit som ska hjälpa dig att hitta rätt transportmedel. Tanken är att du får förslag på alternativa lösningar, till exempel telefon- eller videokonferens, eller bokning av cykel innan du kommer fram till att boka en bil. Om du till slut gör en bilbokning får du automatiskt förslag på personer som du kan samåka med. Om det är möjligt bokas i första hand elbilar, vilket beror på sträckan. Innan årets slut kommer vi att ha åtta elbilar i drift med full komfort och femstjärnig krocksäkerhet. Laddningsstationer kommer att finnas i Halmstad och Varberg, säger Roderic Eliasson, områdeschef Logistikservice. Boka en elcykel för korta sträckor I dagsläget finns det elcyklar och vanliga cyklar utplacerade i de olika verksamheterna. Roderic Eliasson ser gärna att även dessa ska kunna bokas via Zenit. Information på intranätet om resfria möten Det pågår ett arbete med att samla information på intranätet kring möten och resor i tjänsten för att du som arbetar inom Region Halland lättare ska kunna göra miljömedvetna val som även sparar tid och pengar. Nyfiken på videokonferens? Vill du boka en videokonferens? Boka in något av de befintliga konferensrum där det finns utrustning. På intranätet finns en lista på detta under Stöd och service: IT-stöd och system. Vill du beställa egen utrustning? Eller har du allmänna funderingar kring Lyncintegration? Kontakta IT-service. Extranätet vägen in för privata vårdgivare På extranätet finns information och tjänster som riktar sig till externa samarbetspartners: nyheter, vårdriktlinjer, rutiner, blanketter samt digitala samarbetsplatser/projektplatser för att dela dokument med mera. I den första versionen får privata vårdgivare som har avtal med Region Halland åtkomst till extranätet, det vill säga de som tidigare kom in på Lina. Alla medarbetare inom Region Halland har full åtkomst till extranätet. Under hösten kommer även andra externa samarbetspartners att få tillgång. Medarbetare i regionen hittar den information de behöver från intranätet. Externa samarbetspartners använder extranätet som utgångspunkt för att hitta information. Adressen till extranätet är https://extra.regionhalland.se. Lina kan från 1 juli inte längre användas som utgångspunkt när du söker information. Tänk på att du själv måste ändra om du har lagt personliga favoriter eller länkar från datorns skrivbord till information på Lina. Information om inloggning för privata vårdgivare hittar du på: Har du frågor? Inloggning: kontakta IT Servicedesk: Innehåll: kontakta Intranätservice: servicejournalen 2 /

6 Tillsammans uppnår vi den bästa kommunikationen Behöver ni hjälp med annonser, trycksaker, kampanjer eller en generell översyn av er kommunikation? Kommunikations- service, regionens nya operativa stöd för kommunikation, hjälper er att satsa på rätt form av kommunikation ur ett helhetsperspektiv på lång sikt. Ett operativt uppdrag inom profilering och marknadsföring Kommunikationsservice skapades på Regionkontorets uppdrag. Eftersom Regionkontoret har fokus på strategiskt stöd till politik och ledning har arbetet med kommunikation delats i tre delar: en strategisk avdelning på staben, en projektstödjande del och Kommunikationsservice, som hanterar grafisk formgivning, mediaproduktion och projekt- och produktionsledning inom kommunikation. Sedan april finns Kommunikationsservice på plats på Fiskaregatan 2 för att ta fram kommunikationsmaterial i samarbete med förvaltningar och nämnder. Den nya avdelningen arbetar just nu tillsammans med den centrala Kommunikationsavdelningen med att bland annat se över Region Hallands värdegrund, varumärket och våra grund dokument. Ett bollplank med helhetssyn kring kommunikation Vi vill upplevas som ett bra kommunikationsstöd ute hos förvaltningar och nämnder och att man där ser fördelen med en Regionövergripande helhetssyn, säger Krister Neiling, avdelningschef. Avdelningen är rollsatt med specialister som har bakgrund inom reklambranschen för att säkra upp en smidig och snabb produktion med hög kvalitet. Kundtjänst samlar support för regionen Tidigare behövde du ringa olika nummer för att boka bil, beställa teknisk service eller boka en lokal. Nu är det ett nummer som gäller. Nya RGS Kundtjänst har tagit ett helhetsgrepp och under våren stegvis samlat allt fler supportfunktioner för service under samma tak. Vi hade över 30 bemannade telefonnummer för vårt serviceutbud, vilket var svårt för kunden att hålla reda på och innebar risk för ojämn kvalitet och skiftande tillgänglighet. Dessutom var våra utbud ofta beroende av en enda person. Nu blir det inte lika sårbart eftersom vi sprider kunskapen inom Kundtjänst, säger Tommy Thorbjörnsson, avdelningschef för RGS Kundtjänst. De etablerade supportfunktionerna IT-Service, Teleservice helpdesk och Gemensam administrativ service fortsätter att fungera som tidigare. Däremot har Tommy Thorbjörnsson en vision om ett ännu mer resurseffektivt användande och utbyte med övriga supportfunktioner. Kontakta Kundtjänst: Beställningar läggs i första hand i Weblord, kontakta Kundtjänst (010-47) eller mejla Stegvis lansering för att underlätta Under våren tog Kundservice över bilpoolsärenden, teknisk service och Varbergsärenden. Utbud som är på väg in framöver är transporter, städ och vaktmästeritjänster. 6 servicejournalen 2 / 2014

7 Spara miljön och få ditt lönebesked digitalt Du vet väl om att du kan få ditt lönebesked digitalt? På det lönebesked som du får hem i brevlådan står det kortfattad information om hur du ersätter ditt besked via papper med ett e-lönebesked. Tjänsten hittar du genom att gå in på se/edokument. Du behöver någon form av e-legitimation för att logga in och aktivera funktionen. Dina lönebesked kan du även hitta inne i Självservice under rubriken Lönelista, när du är ansluten till regionens nät. nya lokaler för skanning i halmstad Skanning har flyttat till nya lokaler på Vapnöhöjden i Halmstad. Varje dag levereras som mest dokument från hela Region Halland. Journalerna skannas samma dag som de ankommer och tolkas för att kunna vara läsbara i vården samt kontrolleras så att alla dokument finns i VAS/E-arkiv. Idag arbetar sex personer på avdelningen som sedan starten 2008 har skannat över 20 miljoner dokument. Skanning, som tillhör Teleservice, delar lokal med och arbetar gemensamt med sjukhusarkivet som övergick till Skanningen i september Ombyggnationer och försäljning av fastigheter I området i och omkring akuten på sjukhuset i Halmstad startar flera byggprojekt samtidigt. Tillbyggnaden av Klockhuset, östra flygeln, kommer att rivas, norra flygeln (072) ska byggas om och akutmottagningen ska moderniseras. Det innebär att ambulanstransporter till och från akuten kommer att köra en annan sträcka. Vissa cykelparkeringar flyttas tillfälligt och parkeringsplatserna framför akuten omlokaliseras. I Falkenberg startar troligtvis rivning av närsjukvårdens administrationsbyggnad sent i höst. Nybyhemmet kommer att gå till försäljning enligt uppdrag från fullmäktige. Fastigheten i Torup, som inrymmer vårdcentralen kommer också att gå till försäljning. servicejournalen 2 /

8 Drömmen om det perfekta IT-systemet SÖKES: det felfria och självinstruerande IT-systemet, som alltid gör vad du vill och aldrig krånglar. FINNES: en komplex verklighet där man i upphandling och införande av IT-system aldrig kan garantera att ett system fungerar felfritt och att alla är nöjda. Låt oss illustrera med exemplet NCS Läkemedelsmodul: Systemet, som är integrerat med journalsystemet VAS och infördes under detta och föregående år, har skapat viss irritation hos användarna. Men merparten är faktiskt nöjda med produkten och det är ett system som har mycket möjligheter, säger Bertil Alvén, avdelningschef IT Applikation. Avvikelser kring arbetssätt och krångligt system Många av de avvikelser som har kommit in relaterar till att personalen har fått ändra beteende och rutiner i arbetet. Vissa avvikelser hänger ihop med att personal inte fått tillräcklig utbildning, menar Bertil Alvén. Andra avvikelser pekar på att systemet upplevs som krångligt. Det är viktigt att tänka konstruktivt och fråga - hur får vi det att fungera så bra som möjligt med existerande medel? Det viktigt att förstå hela bilden kring hur ett IT-system införs och hanteras, säger Bertil Alvén. VAS (som används tillsammans med Norrbottens läns landsting) har en inbyggd funktion för läkemedel, som inte ansågs tillräcklig. Därför upphandlades ett separat system med krav från vården och IT. I slutändan var funktionen för vården det primära snarare än de IT-tekniska kraven. Valet föll på NCS Läkemedelsmodul, ett system som nu delas med fem andra landsting/regioner. Vården valde detta system och det har varit en lång process att införa det. Vi har försökt att få det att fungera på bästa möjliga sätt. I alla delar har det inte varit helt enkelt. Vi sköter en teknisk lösning som är så komplicerad att det alltid finns risk för driftstörningar och problem. Leverantören äger produkten, som tar lång tid att utveckla och där det gäller att nå konsensusbeslut kring vad som ska utvecklas, säger Bertil Alvén. Rikta energin åt rätt håll Bertil Alvén är positiv till att man hör av sig om man stöter på problem med systemet. Det är tråkigt att en del är besvikna. Systemet är ganska bra, men har sina brister. Tycker man att funktionen är dålig kan man framföra det till en systemspecialist. Kanske använder man systemet på fel sätt? Då kan man få hjälp och stöd från IT-service med det, säger Bertil Alvén. 8 servicejournalen 2 / 2014

Kulturchefen nöjd med Regionfastigheters proffsiga arbete

Kulturchefen nöjd med Regionfastigheters proffsiga arbete 1 / maj 2013 Kulturchefen nöjd med Regionfastigheters proffsiga arbete smarta it-stöd gör medarbetarna mer självgående det våras för nya chefer inhousebyrå lanseras inom kort 2 servicejournalen 1 / 2013

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling 1 / september 2012 Från ord till handling rätt läkemedel, till rätt ställe, i rätt tid! internationell utmaning för kurs & konferens smartare materialhantering kan spara miljoner bättre service med nytt

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

Din kompletta guide för tjänsteresor

Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Kommer du att göra resor i tjänsten? Vi har satt ihop det viktigaste du behöver för att se till att ditt resande blir både hållbart

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Driftnämnden Regionservice lokalbehovsinventering (DNLBI)

Driftnämnden Regionservice lokalbehovsinventering (DNLBI) 01054 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Monica Liljeroth, Ekonomichef 2013-08-27 DNRGS130015 Stab, Regionservice 035-16 24 58 Monica.liljeroth@regionhalland.se Till Regionstyrelsen Driftnämnden Regionservice

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7 Detta dokument

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Utmaningar med att införa ett uppgiftsoch medarbetarstyrt intranät. Martina Törnell, intranätansvarig martina.tornell@regionhalland.

Utmaningar med att införa ett uppgiftsoch medarbetarstyrt intranät. Martina Törnell, intranätansvarig martina.tornell@regionhalland. Utmaningar med att införa ett uppgiftsoch medarbetarstyrt intranät Martina Törnell, intranätansvarig martina.tornell@regionhalland.se Halland Alingsås Göteborg Borås Jönköping Kungsbacka Varberg Falkenberg

Läs mer

Lathund för Lyncanvändare

Lathund för Lyncanvändare Lathund för Lyncanvändare Sida 1 Innehållsförteckning Ytterligare hjälp?... 3 Support... 3 Microsoft Lync 2010... 4 Starta Microsoft Lync:... 4 Knappöversikt... 5 Konfigurera ljud och video... 5 Ljudenhet...

Läs mer

Syfte... 2. Behörig. in... 3. Logga 1(6)

Syfte... 2. Behörig. in... 3. Logga 1(6) RUTIN: BEHÖRIGHETER OCH ÅTKOMST TILL IT-SYSTEM... 2 Syfte... 2 Ansvar... 2 Behörig och inte behörig... 2 Varbergs kommuns nät... 2 Lösenord... 3 Patientjournalsystem... 3 1. Behovs- och riskanalyser...

Läs mer

2014-05-16. 191 vårdplatser 1329 vårdplaneringar 2013 Medelålder ca 85 år

2014-05-16. 191 vårdplatser 1329 vårdplaneringar 2013 Medelålder ca 85 år -5- Verksamhetsområde Medicin/Geriatrik/Akutmottagning, SDF Västra Hisingen, Närhälsan Torslanda vårdcentral 9 vårdplatser 9 vårdplaneringar Medelålder ca 5 år -5- Testa om det är praktiskt möjligt att

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer

Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer 1(1) Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer Tid: Kl. 13-15 Plats: Böcklingen, Regionens hus Närvarande: Kristina Karlsson, ordf. HNH Rose-Marie Henriksson, vice ordf.

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport

Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport Inledning Regeringen har begärt månatlig rapportering om de åtgärder Försäkringskassan vidtar för att säkerställa

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Falkenbergsnämnden [Reviderad 2014-10-15 ]

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Falkenbergsnämnden [Reviderad 2014-10-15 ] Aktivitets- och internplan 2014 - Falkenbergs [Reviderad 2014-10-15 ] Aktivitets- och internplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndplan. I nämndplanen framgår de inriktningar och målsättningar

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - nämnden Ärende 6 - bilaga Lokala nämndens plan för internkontroll Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården

Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården Vad är Apodos? Apodos är Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel. Men Apodos är betydligt mer än bara påsar med

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-03-02] Lokala nämndens uppdrag Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync 1 GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION 49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync Sammanställning från

Läs mer

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle.

Division Länsteknik. Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Division Vision: Tillgänglig, säker och användbar teknik vid varje tillfälle. Mål: Landstingets självklara partner för att säkerställa de bästa, säkraste och mest effektiva IT- och Medicintekniska lösningar.

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

IT forum - kommuner och landsting i Stockholmsregionen

IT forum - kommuner och landsting i Stockholmsregionen IT forum - kommuner och landsting i Stockholmsregionen Seminarium 5:2 Föreläsare Karin Bengtsson, projektledare Nacka kommun/it-forum karin.bengtsson@nacka.se En väg in till Vård och omsorg IT forum -

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 UTBILDNINGSKATALOG NK 1(13) Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 Innehåll Allmänna villkor för utbildning inom NK Kommunikation...2...2 Anmälan...2 Pris...2 Kurslokal...2 Kursledare...2 Kursöversikt

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-13 Driftnämnden Regionservice Tid: Måndagen den 13 april 2015, kl 13:30 ca kl 16:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Agenda. 17.30 Välkomna! Om SBAB. Ansvar. Räntetro. Carl Lindståhl, Göran Skott SBAB. Charles Arbro Wistrand Advokatbyrå.

Agenda. 17.30 Välkomna! Om SBAB. Ansvar. Räntetro. Carl Lindståhl, Göran Skott SBAB. Charles Arbro Wistrand Advokatbyrå. Välkomna! Välkomna! Agenda 17.30 Välkomna! Om SBAB Ansvar Carl Lindståhl, Göran Skott SBAB Räntetro Charles Arbro Wistrand Advokatbyrå Tor Borg, SBAB Ca 19.00 Mat och mingel Den 14 augusti 2014 tillträdde

Läs mer

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Plan för IT- utveckling 2013-2015 Innehåll BAKGRUND...2

Läs mer

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER LÖN En jämförelse mellan LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA I förra numret av Konsulten tog vi pulsen på programvaruleverantörerna när det gäller redovisningsprogram.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Jenny Sjöberg September 2013 Dnr Son 2013/658 2013-09-11 1 (8) Innehåll 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATTFRID I JÄRFÄLLA...

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac

Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac Upplägget av utbildning i Lync för Mac Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för ljud- och videoenheter Lyncsamtal,

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Lite om lanseringstankar

Lite om lanseringstankar Lite om lanseringstankar Carina Asplund Informationsstrateg (internkommunikation) och projektledare för nytt intranät Björn Hagström Systemintegratör (webb) och projektmedlem i intranätprojektet med speciellt

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) 1 (5) YTTRANDE 2011-05-25 Dnr SU 10-0096-11 Handläggare: Svante Fjelkner Controller Planeringsenheten Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Stockholm-Gotlands Boxningsförbund 1(5) 2(5) Innehåll Introduktion... 3 Syfte... 3 Legitimitet... 3 Dokumentstruktur... 3 Vision... 3 Fokusområden... 4 Media... 4 Tävlingsverksamhet...

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Skaffa en digital brevlåda och tjänsten Mina meddelanden och få post digitalt från bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra.

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Ta kontrollen över affärsresan! Travellink det moderna alternativet Vår främsta ambition är att våra kunder total kontroll över hela resehanteringen. Enkelhet

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Användningsforum. Strategisk dialog kring tillgänglighet och användbarhet i it

Användningsforum. Strategisk dialog kring tillgänglighet och användbarhet i it Användningsforum Strategisk dialog kring tillgänglighet och användbarhet i it Uppdrag: Användare, 2015-04-14 Andreas Richter, projektledare för Användningsforums kansli Vad är Användningsforum? Regeringens

Läs mer

Program för serviceförvaltningens mässa 2013

Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Tid Fullmäktige Enköping Fjärdhundra Lagunda Trögd Åsunda SEF IT-SERVICE LÖNE-SERVICE 8.30 SEF 1: Intern service i Enköpings kommun 09.00 SEF 2: IT uppbyggnad

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Bakgrund I dagens samhälle krävs det att alla har en hög kompetens när det gäller kommunikation och informationshantering. Enligt IT-strategin

Läs mer

IT och e-utveckling i Region Skåne

IT och e-utveckling i Region Skåne IT och e-utveckling i Region Skåne 5/2011 Nyhetsbrevet för dig som är intresserad av IT- och verksamhetsutveckling i Region Skåne VGI närmar sig införandestart Sedan en vecka tillbaka är vårt gemensamma

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer EBITS 2012-01-09 Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 1 Syfte Syftet med detta dokument är att belysa de risker som finns med olika former av virtuella möten.

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden för företag säker digital post från myndigheter och kommuner Med tjänsten Mina meddelanden kan ditt företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner istället för på papper.

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning]

Hyltenämndens aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] s aktiviteter 2012 utifrån uppdraget [samt riskbedömning] Lokala s uppdrag De lokala nämndernas uppdrag är att vara befolkningsföreträdare. ska säkerställa att befolkningens totala behov av hälso- och

Läs mer

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Sekundärutbildningsplanen är ett viktigt dokument, som styr den viktiga slutanvändarutbildningen i varje kommun. De har varit obligatoriskt att lämna in en sådan

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner 1 Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner Presentation för nätverket Uppdrag Hälsa 2015-05-20 Ulf-Johan Olson Utvecklingspartner i Stockholm 1:a mer omfattande och systematiska

Läs mer

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer