Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård Specialisttandvård Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5"

Transkript

1

2 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7

3 Detta dokument är en sammanställning av vad Privattandläkarnas medlemmar som deltog på lokalavdelningskonferensen den 22 maj 2015 kom fram till. Grunden för sammanställningen är dels medlemmarnas egna anteckningar, dels kansliets anteckningar från gruppredovisningarna. Vilka framgångar har vi uppnått? Största vinsten är att varje patient kan välja fritt vilken tandläkare de vill gå till. Vi vill nå enklare administration, lägga ner mindre tid på administration. Nå en bättre tandhälsa med familjetandvård. Det är stora variationer mellan landstingen/regionerna. Dels när det gäller barn 0-2 år och hur länge man anses vara barn. I Västra Götaland är man barn även mellan Det är också stora skillnader i inrapporteringen. En lösning kan vara ett bättre anpassat IT-stöd som fungerar i alla län. En del har riskpott andra inte. Hur når vi dit? Vi eftersöker en tydlig jämförelse bland landstingen för att enkelt kunna se var vi behöver förändra mest. Det vore därför önskvärt att få en tydlig sammanställning i ett excelark med skillnaderna mellan landstingen, så att respektive lokalavdelning kan bedriva ett påverkansarbete där det behövs. Det kommer att underlätta påverkansarbetet. Man kan i så fall använda ett annat landsting som mall till beslutsfattare och myndighetspersoner. Exempelvis kan fem enkla frågor skickas ut till varje lokalavdelningsordförande att besvara, som sedan sammanställs av kansliet. Vi vill även få landstingen/regionerna att redovisa hur man har kommit fram till storleken på barnpengen. Hur stor är barnpengen i de olika landstingen/regionerna? Vi tror att ett tydligt excelark kan vara bra i det lokala påverkansarbetet för att visa så här ser det ut. Vi måste sammanfoga vårt nätverk över hela Sverige och nå ut med all information till alla. Verka för ökat engagemang och närvaro i våra officiella konton i sociala medier och på lokalavdelningarnas hemsidor. Vi behöver också få fler medlemmar att läsa mailutskicken som skickas ut centralt. Det finns en rapport som har tagits fram av kansliet som heter Landstingsfinansierad tandvård som bland annat behandlar barn- och ungdomstandvård. Den behöver spridas mer.

4 Vilka framgångar har vi uppnått? Det fria valet är en stor framgång men det omfattar inte alla områden, detta är ett mål och utmaning för Privattandläkarna. Det ser olika ut i olika landsting/regioner med stora skillnader i hur långt de har kommit. Privattandläkarna strävar efter konkurrensneutralitet inom specialisttandvården. Det finns en risk att detta blir en konkurrensfördel till Folktandvården om det enbart finns specialisttandläkare där. I Skåne och Stockholm råder det fritt val inom specialisttandvård för barn men i till exempel Västra Götaland råder det inte fritt val och det kan inte lämnas remisser till privata tandläkare. Det måste Privattandläkarna arbeta hårt för att förändra både centralt och lokalt. För att uppnå Vård på lika villkor behövs nischade tandläkare där det saknas. Vi kan inte utbilda fram specialister i tillräcklig omfattning men tandläkare med en speciell inriktning kan växa fram. Vi vill nå en ökad transparens hos samtliga landsting/regioner. Olika driftsform på Folktandvården i landstingen/regionerna gör att det är svårt att få en insyn i dess verksamhet. Några landsting har bolagiserat Folktandvården vilket är bra eftersom transparensen ökar. Det är en bra strategi för Privattandläkarna att verka för att fler landsting ska bolagiseras. En radikal idé är att skrota barnpengen och föra över hela barntandvårdspengen till Försäkringskassan. I region Skåne finns en bra redovisningsmodell enligt statskontorets mall. Hur når vi dit? Politiker och beslutsfattare måste hela tiden vara informerade och uppdaterade. Som lokalavdelningsengagerad kan du ta kontakt med din politiker och prata. Prata med politikerna en och en inte alla på en gång. Vi behöver även jobba centralt med den här frågan. Det behövs nationella riktlinjer om allmäntandvård, specialisttandvård och barntandvård. Privattandläkarnas landstingsenkät tar upp även denna fråga.

5 Vilka framgångar har vi uppnått? Det fria valet är återigen en stor framgång att lyfta fram. Det här ämnet diskuteras ofta just nu och dialogen med beslutsfattarna är relativt bra. En åldrande befolkning och bristande resurser är en het politisk fråga, vilket vi kan dra nytta av. Tandvården är underfinansierad som det ser ut i dag. Det vet samtliga inblandade. Möjligtvis brister informationen om detta till omsorgen (läkare, vård- och omsorgspersonal) i förlängningen till patienterna. Enklare administration behövs. Ökad satsning på digitalisering är önskvärt. Staten delar ut pengar till landstingen att fördela, men vi vet inte hur mycket pengar det rör sig om. Vi vill ha en adekvat kostnadstäckning. Det är dock viktigt att veta att från politiskt håll kommer vi inte få mer pengar, utan snarare kommer en finansiering ske från befintlig budget för tandvården. Hur når vi dit? Bjud in beslutsfattare till praktikerna och förklara och visa vad ditt arbete går ut på. Ha stort tålamod. Gå direkt på politikerna och bjud in dem. De brukar tycka att sådant är roligt. Det skapar ett bra klimat för långsiktig påverkan. Vi kan på ett konstruktivt sätt hjälpa landstingen att effektivisera de pengar som redan finns i systemet. I Skåne fanns till exempel en pott på 27 miljoner kronor till informationsinsatser. Ta kontakt med ditt landsting för att se om det finns liknande pengar att hämta där du är verksam. Privattandläkarna bör lyfta den här frågan i Almedalen och i samtal med myndigheter och politiker.

6 Vilka framgångar har vi uppnått? Det råder delade meningar om vilka framgångar vi har uppnått. Många av systemen i landsting och regioner upplevs som svåra och krångliga (till exempel Libretto i Stockholm). Det som är bra är att slippa papperssystem även om vissa vill ha kvar det ändå. Om man inte har många barn så lönar det sig inte att lära sig systemet. Att det ska finnas IT-stöd nationellt. Det känns dock som ett orealistiskt mål. Att det IT-stöd som finns ska moderniseras. Att de landsting/regioner som inte har IT-stöd ska moderniseras. Att bank-id skulle kunna fungera som legitimation så att man förenklar inloggningsprocessen. Stockholm har haft stora tekniska problem med lång telefonkö som följd. Telefontiderna är alltför dåliga. Support finns enbart på den tekniska biten. Önskvärt är att få support även på användardelen. Koppla patientdatasystemet till it-systemet. En del IT-system är anpassade för stora sjukhus och inte för småföretag och mindre praktiker. Bra om man kan få de som utvecklar att ta del av ett annat perspektiv. Hur når vi samordning av olika IT-stöd? Det är tråkigt att alla landsting ska uppfinna hjulet igen. Inom Privattandläkarna är det viktigt att vi drar nytta av varandra. Det finns många olika IT-stöd. I Östergötland använder man Munter som sägs vara enkelt och bra. Hur fungerar Symfoni? Kom gärna med synpunkter till Bodil Frankander som sitter med i en referensgrupp i Stockholm som verkar för förbättringar. Mail:

7 Vilka aktiviteter finns i lokalavdelningarna? Basaktiviteter: årsmöten, medlemsmöten Informationsaktiviteter: föreläsningar och talarkvällar Områdesträffar. I Skåne hade man möten på fyra olika ställen i regionen och träffade medlemmar. Mycket uppskattat. Nätverksträffar träffar med studenter och andra intressegrupper för att nå ut med vårt budskap. Lokala privattandläkardagar. Västra Götaland har en stor med mycket sponsorer. Vad kan man göra för att skapa ett ökat engagemang? Synliggör nya kollegor. Stötta, vägled, bjud in. Använd sociala medier som privatperson. Det vill säga tipsa och sprid det som läggs upp på Privattandläkarnas officiella konton. Det skapar ringar på vattnet. Sök upp nya tandläkare som ännu inte är medlemmar. Se till att synas. Använd Privattandläkarnas profilmaterial och ha medlemssymbolen tydligt på din praktik. Påminn kollegor och andra medlemmar om att göra detsamma. Använd den lokala webbsidan för att marknadsföra evenemang. Bilda samverkansgrupper där alla aktörer i landsting/regioner träffas regelbundet. Bjud in lokala journalister till evenemang som kan vara intressanta. Hitta svar på frågan vad tjänar jag på att bli medlem. Förklara värdet för varandra i den lokala styrelsen, därefter till medlemmarna både digitalt och i det fysiska mötet. Se till att lyfta specifika frågor för att engagera. Försök få in nya, unga.

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Februari 2011 Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande?

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare Make IT happen Produktion: Abeba+RÖD Foto: Mats Samuelsson, istockphoto, Karl-Johan Hjertström samt intervjuade personer. Tryck: Davidsons tryckeri, 2012 IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

från Framtidshopp till Nutidsresurs Tio tips för bättre ungdomsinflytande i amatörkulturorganisationer

från Framtidshopp till Nutidsresurs Tio tips för bättre ungdomsinflytande i amatörkulturorganisationer från Framtidshopp till Nutidsresurs Tio tips för bättre ungdomsinflytande i amatörkulturorganisationer 0 Innehåll Förord 2 Strukturen 3 1 För informationen i tiden 2 Storma Normen! 3 Före-under-efter Vitalisera

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter.

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter. Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter Henrik Björklund ISBN 978-91-87093-30-2 Nå framgång på LinkedIn TM Soderpalm

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Marknadsföring för nystartade modeföretag

Marknadsföring för nystartade modeföretag Högskoleexamen i textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning Textilhögskolan 2013-05-31 Rapportnr. 2013.10.17 Marknadsföring för nystartade modeföretag Moa Arnell, Emma Axgart, Moa

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer