ASTRO WHITE PAPER. Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM. White Paper. Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASTRO WHITE PAPER. Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM. White Paper. Version 1.0 2000-08-16"

Transkript

1 Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM White Paper Version

2 DEL A: SAMMANFATTNING En av de viktigaste faktorerna för system som hanterar försörjningskedjor, liksom för deras länkar till lagret, är information i realtid. Tillverkare och/eller grossister vill hela tiden kunna veta vad som händer med lager, produkter och utrustning. Astro är ett standard-wms (Warehouse Management System, dvs. lagerstyrningssystem) som arbetar enligt grundläggande logistiska principer, där det viktigaste konkurrensmedlet är tid. Med detta som utgångspunkt har systemet utformats och utvecklats av folk med kunskap och erfarenhet av lagerstyrning, logistik och hantering av försörjningskedjor. Astro hanterar och stödjer alla processer som används när verksamheten på ett lager skall hanteras. Astros centrala logik är baserad på grundläggande logistikprinciper som: Information i realtid möjliggör optimal kontroll Enkelhet möjliggör korta processtider med minimal ansträngning Kontroll av flödet spjutspetslogistik som möjliggör kontroll av flödet på lagret En annan allmän egenskap hos Astro är att systemet skapats för att ge ökad service åt kunderna. Kundernas behov och leveranstiden på en order styr verksamheten på lagret. Lagerprocesserna baseras på information som till 100 procent ges i realtid, och data som fångas upp on-line vid källan möjliggör kontroll. Effektiva processer kan planeras när arbetet utförs on-line via mobila truckdatorer. Nedan ges en översikt över några områden där Astro stödjer med funktionalitet: Arbete över webben. Detta innebär att Astro ger användare som befinner sig på annan ort tillgång till orderinformation och lagersaldon utan att det behövs något mer än en vanlig webbläsare. Synlighet genom försörjningskedjan, då leverantörer och kunder kan ges möjlighet att få insyn i valda delar av lagerverksamheten. Cross-docking. Med denna funktion kan inleveranser dirigeras direkt till lastbryggan för att fylla på utgående order. På så vis elimineras kostsam inläggning och plockning. Övervakning i realtid. Arbetsbelastningen, och antalet orderrader som finns kvar att plocka per lastbil/order eller per plockområde i lagret, övervakas i realtid. Kapacitet och individuell arbetsbelastning övervakas, liksom lagerutrymme och resursanvändning. Optimering i realtid. Oavsett när ordern registrerades plockas alltid den order som har högst prioritet först. Hög lagersaldoprecision. Inventeringen är inbyggd i de normala arbetsprocesserna, vilket ger ett säkert och pålitligt lagersaldo. 2

3 Optimering av plockning och packning. När order frisläpps för plockning optimerar Astro plockningen i kartonger eller helpallar med avseende på fyllnadsgrad och order. Detta gör att ingen ompackning behövs när plockningen är färdig. Etikettering. Astro har en inbyggd funktion för skräddarsydd etikettering på plockade kartonger eller helpallar. Dokument. Astro kan skapa en rad olika dokument, t.ex. lastdokument för allt som skall lastas på en lastbil Kommunikation med andra system och applikationer. Astro kan hantera och/eller skapa data som kan överföras till andra system, som t.ex. EDIapplikationer, transportoptimering, kranområden, paternosterverk m.m. Ett WMS (lagerstyrningssystem) är en strategisk applikation som hjälper till att förvandla lagren från kostnadsställen till intäktsskapande verksamheter av kritisk betydelse för hela försörjningskedjans effektivitet. De flesta företag implementerar inte ett lagersystem för att kunna reducera personalstyrkan, utan för att automatisera mottagning, lagring, plockning och skeppning och stödja avancerad lagerfunktionalitet som enkel tillverkning, genomflödesdistribution och VAS (Value Added Services, mervärdesskapande tjänster). De flesta fördelarna syns i mätbara områden som orderfyllnadsgrad, order- och lagersaldoprecision, lagerutnyttjande, order per timme och kostnad per order. Därtill förkortas ledtiderna tack vare att hanteringen blir snabbare. AMR Research anger exempel som 99% precision för order och lagersaldo, halverade orderledtider, 20% ökning av produktiviteten, och 6% minskning av personalkostnad per enhet. Men ofta är det de omätbara fördelarna, t.ex. nöjda kunder och lagervisibilitet, som gör att investeringen i en WMS-applikation betalar sig många gånger om. 3

4 INNEHÅLL DEL A: SAMMANFATTNING...2 INNEHÅLL...4 DEL B: PRODUKTÖVERSIKT...5 Astro kontrollerar flödet genom lagret...6 Astros logik...7 Fokus på realtid...8 Standardsystem...9 Teknik och kommunikation...9 DEL C: FÖRDELAR MED ASTRO...11 DEL D: FÖRKLARINGAR

5 DEL B: PRODUKTÖVERSIKT Astro är ett standard-wms (Warehouse Management System, dvs. lagerstyrningssystem) som arbetar enligt grundläggande logistiska principer, där det viktigaste konkurrensmedlet är tid. Lagerstyrningssystemet är en avgörande länk i försörjningskedjan. Systemet ger kontroll i realtid över resurser som behövs för att fylla order. Det hanterar lager, arbetskraft och utrustning från mottagning till skeppning. Astro kommunicerar till största delen med affärssystemet (ERP-systemet, av Enterprise Resource Planning). ERP-systemet överför orderinformation till Astro, och Astro behandlar och optimerar denna information på lagret (se bild 1). Det är också vanligt att Astro kommunicerar med andra applikationer, t.ex. transportplaneringssystem, EDI-applikationer, kranområden m.m. Information från andra system ERP Information till andra system Information/transaktioner Fysiska varor - IN ASTRO Fysiska varor - UT Bild 1. Kommunikation mellan Astro och ERP-systemet Information i realtid är avgörande för de system som hanterar försörjningskedjan och deras länkar till lagret. Tillverkare och grossister vill hela tiden kunna veta vad som händer med lagerutrymmet, produkterna och utrustningen. Astro hanterar och stöder alla processer som används för att styra verksamheten på ett lager. En allmän egenskap hos Astro är att det är ett realtidssystem: Astro arbetar i realtid med lagersaldo, kundorderplanering och generering/optimering av plockrundor. Det ger pålitliga och korta ledtider och gör det lättare att uppfylla kundens krav. 5

6 Astro är okänsligt för förändringar, t.ex. nyinkomna eller avbeställda order. Det beror på att order bearbetas i realtid och att inga varor reserveras för att plockas vid ett senare tillfälle. Astro är konstruerat för att användas med mobila truckdatorer. Astro är också konstruerat för att ge ökad kundservice. Det är kundens behov och leveranstiden för order som styr verksamheten på lagret: Order kan frisläppas automatiskt Korta ledtider och snabbt svar till kunder Cross-docking i realtid Kontroll över flödet på lagret Full spårbarhet och FIFO Planering sker i realtid och arbetet kan övervakas under tiden Astro optimerar flödet på lagret. Det gör det möjligt att minska verksamhetskostnaden för lagret. Astro ökar också kvaliteten på verksamheten, t.ex. spårbarhet, kontroll av FIFO-hantering, övervakning och ökad säkerhet i lagersaldot. När Astro implementeras kan tillverkare och grossister erbjuda sina kunder en utmärkt servicegrad genom att verksamheten på lagret förbättras enligt ovan. Astro kontrollerar flödet genom lagret Astro kopplar samman produktion, lager och distribution och kan därigenom kontrollera ett enda välorganiserat flöde. Kund- och plockorder överförs automatiskt från ERP-systemet till Astro. I lagersystemet planeras och styrs all plockning efter lastbilens avgångstider. Kundorder delas upp i helpallar och/eller plockorder, varefter Astro delar upp dem på olika uppdragsköer. Via Astro kan ledningen följa arbetet i realtid, dvs. samtidigt som det utförs. Varje avvikelse från planen kan snabbt rättas till. För att stödja varuflödet genom lagret har Astro ett antal funktioner som beskrivs nedan: Realtidsbaserad inläggningslogik. Påfyllning, cross-docking och inläggningsdestination bestäms i realtid när pallen/lådan scannas av. Automatisk transportplanering. Manuell omplanering är möjlig för sådan verksamhet som flyttning av en order till annan lastbil/leveransdag eller prioritetsbyte. Order som ska plockas och packas prioriteras i realtid. 6

7 Övervakning i realtid. Arbetsbelastningen, samt antalet orderrader som finns kvar att plocka på en viss lastbil eller ett visst plockområde, övervakas i realtid. Kapacitet och individuell arbetsbelastning övervakas. Optimering i realtid. Oavsett när den registrerades plockas alltid den högst prioriterade ordern först. Flexibel sammanställning av plockrundor. Plockrundan sammanställs i rätt följd enligt planerad tid för ordern och var på lagret varorna finns. Funktioner i plockningsprocessen. Systemet kan beräkna kartongstorlekar. Påfyllningsuppdrag genereras automatiskt och ställs i kön med hög prioritet. Snabb och effektiv inventering är inbyggd i plockningsprocessen. Lastning i realtid. Systemet övervakar i realtid hur långt arbetet har kommit och vilken statusen är. Med hjälp av verifikation via streckkodsscanning kan systemet kontrollera att allt som hör till en leverans har lastats och att rätt varor har lastats. Spårbarhet. Systemet vet precis vad som finns i varje kartong som lämnar lagret. Etikettering. Astro har en inbyggd funktion för att skapa skräddarsydda etiketter för kartonger och helpallar. Dokument. Astro kan skapa en rad dokument, t.ex. lastlistor för allt som ska lastas på en lastbil med information som t.ex. ID-nummer, pakettyp och placering.. Webbläsarmiljö. Astro körs i en webbläsarmiljö. Det ger synlighet genom hela försörjningskedjan, eftersom leverantörer och kunder kan ges möjlighet till insyn i delar av lagerverksamheten, t.ex. lagersaldo, ordersaldo m.m. Onlinekommunikation. Astro kommunicerar med ERP-systemet i realtid, vilket gör att flödet genom lagret blir snabbare. Astro använder dessutom standardsätt att kommunicera med t.ex. transportplaneringssystem, EDI-applikationer, kranområden m.m. Astros logik Huvudlogiken i Astro är baserad på grundläggande logistikprinciper, som t.ex.: Information i realtid Enkelhet Kontroll av flödet Dessa är de grundkrav som Astro konstruerats för att uppfylla. Några av grundprinciperna i Astro beskrivs och kommenteras i detta kapitel. När en pall ankommer till lagret dirigerar Astro den till det ställe där den för ögonblicket behövs mest. Vilket ställe som föreslås styrs av den logik som illustreras i 7

8 bild 2 nedan. Det första steg som kontrolleras är om pallen skall dirigeras till en annan lastbil som transit-/cross-dockingpall. Om så inte är fallet dirigeras pallen enligt följande prioritetsordning: plockområde, närliggande buffert eller lagringsyta Definitionen av transit är att det finns en order på kartongen/pallen, och definitionen på cross-docking är att det inte finns någon order på kartongen/pallen, dvs. informationen om kartongen/pallen är samlad på en etikett och/eller i lagerstyrningssystemet. Astro hanterar bådadera. max min Direkt till gate max min Plockområde Närliggande buffert Lagringsyta Pall 6 Alternativa områden Bild 2. Inläggningsprioritet i Astro När kundorder har överförts till Astro behandlar Astro dem i realtid för att optimera plockning och packning. När order frisläpps kan Astro beräkna storleken på den kartong/pall som behövs för plockning. Det gör att fyllnadsgraden blir så stor som möjligt samtidigt som ingen ompackning behövs. Eftersom packning kan rapporteras under plockrundan får man 100% kontroll över vilka objekt som hamnar i varje kartong/pall. Den högst prioriterade ordern plockas alltid först. Under plockningen kan man verifiera både platsen och kartongen. Under plockningen sker en snabb och effektiv inventering, t.ex. när pallar töms eller kvantiteten når en förinställd nivå. Detta är en av de faktorer som säkrar att lagersaldot är exakt hela tiden och uppdateras när detta behövs. Lastning av varor sker i realtid. Med hjälp av verifikation via streckkodsscanning kan systemet kontrollera att allt som hör till en leverans har lastats och att rätt varor har lastats. Man kan i realtid övervaka hur långt arbetet har kommit och vilken statusen är. Fokus på realtid Information i realtid innebär att informationen uppdateras så fort händelsen den gäller faktiskt inträffar, t.ex. när lagersaldot ändras eller någon åtgärd utförs på lagret. I 8

9 Astro bearbetas informationen i realtid. Truckarna kommunicerar med servern online via mobila truckdatorer. Lagerprocesser som baseras till 100% på information som erhålles i realtid ger, tillsammans med data som fångas upp online vid källan, möjlighet till kontroll. Det går att konstruera effektiva processer eftersom arbetet utförs online via mobila truckdatorer. Ett exempel är att inventeringen är inbyggd i de vanliga arbetsrutinerna, vilket ger ett mycket säkert och pålitligt lagersaldo. Arbetsprocesserna kan övervakas i realtid, vilket gör att fel kan rättas till i god tid. Standardsystem Grundprinciperna för lagerprocessen är desamma i de flesta typer av lagermiljöer, och man kan ta hänsyn till skillnaderna (t.ex. lokala krav, utrustning, utrymmesbegränsningar) genom att justera systeminställningarna. Astro är ett standard-wms som har konstruerats enligt denna filosofi, och som med framgång har implementerats i en mångfald olika lagermiljöer och branscher. En av grundidéerna med ett standardsystem är att använda funktioner och procedurer som ger beprövade resultat och är välutvecklade och stabila. Astro delar inte databaser med andra system. Det betyder att systemunderhåll, problemlösning och ansvarsbestämning förenklas. Endast plattformsoberoende standardprocedurer för kommunikation används. Ett omfattande utbildningspaket har utvecklats för Astro. Paketet består av olika utbildningsmoduler, som var och en täcker en systemkategori, t.ex. systemförvaltning, planering, truckkörning m.m. Standardsystemet förenklar supportaktiviteter. Varje medlem av supportorganisationen kan lösa ett kundproblem även om han/hon inte har haft något att göra med just den installationen. Detta höjer nivån på service och support till kunderna. Standardmodulerna i Astro uppgraderas ständigt. För att förenkla denna aktivitet och ge våra kunder bättre service och support distribueras uppgraderingarna som nya programversioner. Teknik och kommunikation Astro-systemet är baserat på en klient-serverlösning där man arbetar från sin egen PC. Astro kan köras på ett lokalt nätverk på plattformerna IBM RS/6000 (AIX) eller Windows NT Server. Astro-systemet körs på databassystemen Oracle eller Microsoft SQL Server. Astro-systemet är programmerat i språket C och har ett grafiskt användargränssnitt som är skrivet i Java och exekveras i en webbläsare. 9

10 För kommunikation med lokala ERP-system använder Astro standardsätt för kommunikation, t.ex. FTP eller Sockets. 10

11 DEL C: FÖRDELAR MED ASTRO Några typiska fördelar med att implementera Astro: Ökad kundservice, möjlighet att hantera större volymer, och ökade intäkter Sedan Astro tagits i drift kan tillverkare och grossister erbjuda kunderna en överlägsen servicenivå genom förbättrad tillgänglighet, minskade direkta kostnader och lagersaldon, samt minskade svarstider på förändringar. Det i sin tur betyder att försäljningen, och därmed intäkterna, kan öka. Ökad lagereffektivitet Ett av de viktiga målen med att ta ett WMS-system i drift är att öka effektiviteten på lagret. När Astro tagits i drift får man följande effekter: 1. Minskad ledtid 2. Minskad orderledtid 3. Ökat genomflöde 4. Minskad kapitalbindning i lagret 5. Minskade administrationskostnader 6. Ökat utnyttjande av lagerutrymmet 7. Bättre kontroll/utnyttjande av truckar 8. Minskade inventeringskostnader Ökad lagerkvalitet Ett annat viktigt mål är att öka kvaliteten på lagret. Nedan beskrivs de sätt på vilka Astro stöder detta: 1. Spårbarhet 2. Kontroll av FIFO-hantering 3. Övervakning och kontroll av resurser 4. Ökad lagerprecision 5. Ökad leveransprecision 11

12 DEL D: FÖRKLARINGAR Astro MA-systems lagerstyrningssystem Cross-docking transfer av varor genom lagret utan orderstruktur ERP affärssystem (Enterprise Resource Planning) FIFO First In First Out FTP File Transfer Protocol Transit transfer av varor genom lagret med orderstruktur VAS tjänster som ger mervärde (Value Added Services) WMS lagerstyrningssystem (Warehouse Management System) 12

Full kontroll över lager & logistik WMS

Full kontroll över lager & logistik WMS WMS Full kontroll över lager & logistik Bitlog WMS är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. Bitlog WMS rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen som hela order-

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet?

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? evry.com Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? och varuflöden är områden som ofta har god potential att effektiviseras med hjälp av IT.

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Bästa metoder för partners

Bästa metoder för partners T Bästa metoder för partners Bygga upp ett tjänsteerbjudande som levererar mervärde med hjälp av Cisco Smart Care Utkast 1.0 Cisco Huvudkontor 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

2 industrikunskap. vi kan möbler

2 industrikunskap. vi kan möbler trimit furniture 2 industrikunskap vi kan möbler industrikunskap 3 Citatet ovan känns säkert bekant trots dess motstridiga budskap. Ditt företag är kanske inte involverat i alla de nämnda områdena men

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis:

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Mika Sverige AB UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Adobe, FujiFilm, EFI, Océ, Sharp, International Data Group (IDG), SAAB, SEB, Ericsson, Moniér,

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete i datalogi

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

Strategisk tidrapportering

Strategisk tidrapportering Strategisk tidrapportering Håll koll på tiden och gå om konkurrenterna! När tid är pengar Eliminera gissningar och skapa bättre resultat Denna vitbok handlar om hur du kan få ut mesta möjliga av ditt företag

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation Mitel Solidus ecare Smart kommunikation för utmärkt kundservice En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation De företag som lyckas bäst är de sombäst förstår och tillgodoser kundernasbehov.

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer

Epicor Enterprise Resource Planning. Business without Barriers

Epicor Enterprise Resource Planning. Business without Barriers Epicor Enterprise Resource Planning Business without Barriers Nu lanserar vi Business without Barriers Business without barriers - det är konceptet bakom Epicors nästa generation affärssystem. Nu begränsas

Läs mer