Full kontroll över logistik & produktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Full kontroll över logistik & produktion"

Transkript

1 LeanLog Production (modul) Full kontroll över logistik & produktion LeanLog är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. LeanLog rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen som hela order- och produktionsprocessen, vilket resulterar i lägre kostnader och ökad effektivitet. Skalbarhet, flexibel parameterstyrning och enkel installation/användning gör LeanLog till ett optimalt system för att effektivisera driften av företag inom handel/distribution samt tillverkning. LeanLog används idag av hundratals brukare, och av företag från 10 till över 1000 anställda, på flera kontinenter. Mer än bara ett WMS-/produktionssystem Jämfört med traditionella WMS-/handdatorsystem har LeanLog fler funktioner. Traditionella WMS-system fokuserar på handhavandet på lagret (plockprocesser, handdatorinterface mm). LeanLog är givetvis utrustat med dessa funktioner, men också med många andra, och tar därför ett bredare grepp om distributions- och tillverkningsprocessen: systemet optimerar inte bara lagerhantering och produktion, utan allokerar även uppdrag samt effektiviserar den totala order- och leveransprocessen. Med LeanLog får du en effektivare produktion, minskade kostnader och nöjdare kunder. Effektivisera ditt företag Automatisk sampackning av order, automatisk hantering av fasta leveransdagar, minskat antal restleveranser, bättre överblick av orderflödet, smidig fördelning av produkter vid bristsituationer samt användarvänliga klienter. Detta är bara några av alla funktioner i LeanLog Distribution Planning. Med tillvalsmodulen LeanLog Production uppnås ökad effektivitet även i tillverkning. Systemet ser till att rätt material finns tillgängligt, på rätt plats och vid rätt tillfälle, med hjälp av automatiska påfyllnadsuppdrag. Tid kan rapporteras enkelt, vilket ger korrekta efterkalkyler. Tack vare att LeanLog tar ett helhetsgrepp över allt från inleverans och produktion till utleverans uppnås väsentligt ökad effektivitet. Det finns exempel på kunder som har hämtat hem sin investering på så kort tid som tre månader. Skalbart standardsystem Oavsett om ni är ett mindre företag med 10 medarbetare eller en koncern med 1000-tals anställda finns det alltid en LeanLog-version för just er! Systemet är mycket skalbart samt enkelt att installera, och tack vare flexibel parametersättning kan LeanLog driftsättas på mycket kort tid. Systemet kan användas med eller utan handdatorer (LeanLog stöder både ipod/ipad och Windows Mobile). Senaste tekniken Teknikutveckling är för oss inget självändamål, men teknisk innovation genererar högre kundnytta till lägre kostnad, och leder dessutom till mer användarvänliga programvaror. LeanLog har nu kompletterats med skräddarsydda appar för ipad, vilket ger kraftfulla mobila klienter på lagret. Det här är ett exempel på teknikutveckling som leder till ökad effektivitet och enklare hantering för lagerarbetarna. På serversidan erbjuder vi ett flertal färdiga integrationer mot de vanligaste affärssystemen. Om en integration saknas kan vi i de flesta fall ta fram denna. Bitlog AB

2 Lagerprocesser Inleverans Med LeanLog kan du ta emot godset direkt när det anländer till kajen. Pallar och artiklar kan även märkas med tillhörande streckkoder. Används pallhantering håller systemet reda på vilken kvantitet som skall placeras per pall för att underlätta för användaren. Saldot kan göras tillgängligt för plock direkt vid inleverans, alternativt används även ankomstkontroll och inlagringsfunktionen. Automatisk utskrift av märketiketter kan göras i samband med inleverans. Ankomstkontroll och inlagring Vid ankomstkontroll görs en manuell kontroll av inkommande gods, därefter sker inleveransen till lagret. Systemet kan även, om pallhantering används, föreslå placering av pallar efter olika palltyper som är inlevererade till inlagringsytan. Systemet håller då automatiskt kontroll på lediga platser och kan lagra in pallen på bästa tänkbara plats enligt parameterstyrda inställningar. Allt för att minimera onödiga arbetsmoment och skapa en så effektiv lagerhantering som möjligt. Påfyllnadshantering Med påfyllnadshantering håller systemet automatiskt reda på vilket antal varor som skall vara tillgängligt på plockplatserna. Om nivån understiger inställningen skapas ett påfyllnadsuppdrag per automatik. Dessutom prioriteras påfyllnadsuppdragen för att minimera risken att plockplatsens kvantitet inte räcker till kundorderplock. Kundorderplock Automatisk sampackning av order till samma mottagare är standard i LeanLog. Systemet hanterar även plockzoner, plockområden och annat som effektiviserar plockflödet. Vid handdatorplock får man dessutom kontroll på exakt vilken produkt som är placerad i vilken kartong. En annan funktion är att systemet kan föreslå plock från bästa tänkbara plats. Systemet stöder FIFO-plock, prioriterat plock från standardplats samt automatisk dirigering till buffert vid stora kvantiteter. Det går också att skapa batchplock (funktion att plocka flera liknande kundorder samtidigt). Pallplock är mycket användbart vid frekventa palleveranser. Om en hel pall ska plockas till kund föreslår systemet automatiskt pallplock. Med pallplock uppnås även full spårbarhet från inleverans till kundorder. Utskeppning Frakthandlingar kan genereras direkt från systemet, detta görs genom att skapa underlag till externt frakthandlingsprogram som genererar utskriften på skrivaren. Olika sätt kan användas för att snabbt bekräfta ett plock på bästa sätt. Följesedel genereras per automatik av LeanLog och PDF-kopia sparas på servern för arkivering. Inventering Inventeringsunderlag skapas enkelt i Manager-klienten och tilldelas inventerarna. Inventeringen kan sedan följas löpande i Manager varefter lagret räknas. Man kan sedan enkelt räkna om differenser och uppdatera affärssystemet med inventeringsresultatet. 2

3 Funktionsspecifikation Lagerhantering Lagerplatser Systemet hanterar flera lagerplatser, dessa kan även grupperas som plocksiter. En plocksite kan innehålla en eller flera lagerplatser och används för att gruppera ihop flera lagerplatser till ett och samma fysiska lager. Varje lagerplats kan sedan hantera hyllplatser, en hyllplats kan vara ett pallställ eller en hylla där man placerar produkter. Plockzoner Plockzoner används inom en lagerplats och används för att automatiskt dela upp plockförslag per specifika produkter eller, till exempel, ett säkerhetslager. Plockområden Plockområden är ett sätt att enkelt sortera plocklistans rader per hyllplatser. Denna funktion används även när man vill integrera med exempelvis plockautomater. Plock Många typer av plock stöds, till exempel plock av enskilda plockförslag eller batchplock av flera plockförslag samtidigt. Inleverans Stöd för ankomstkontroll. Möjlighet att ge förslag på placering av produkt. Inventering Skapa dina inventeringsunderlag baserat på produkt eller hyllplatsintervall. Lagerflytt Flytta dina produkter inom lager mellan hyllplatser eller mellan olika fysiska lager. Flytande lager Varje inleverans kan placeras på valfri hyllplats, systemet håller sedan reda på hur många som ligger på vilken hyllplats. Stöder även FIFO-plock. Pallhantering Vid inleverans håller systemet automatiskt reda på lediga pallplatser och föreslår placering av pallen beroende på palltyp och ledig plats. Även i plockfunktionen kan pallar hanteras. Systemet känner då av den mest optimala plocksituationen för en specifik order. Är det en kvantitet som finns i en pall föreslås automatiskt hela pallen i plockförslaget. Kombineras ofta med plock av mindre kvantiteter från standardplatser. Pallhantering i kombination med påfyllnadsfunktionen ger en mycket effektiv och tidsbesparande lagerhantering. Plockplatser med påfyllnad En artikel kan ha en fast plockplats och flytande lager i buffert. Påfyllnad: Man anger enkelt påfyllnadsnivå och systemet kan sedan automatiskt föreslå påfyllnadsuppdrag så att plockplatsen bibehåller plockbart antal. Systemet prioriterar även påfyllnadsuppdragen så att de med akut brist på plockplatsen prioriteras högst. 3

4 Funktionsspecifikation Säljorderoptimering Med LeanLog får du även följande funktioner (funktioner som oftast saknas i traditionella WMS-system): Automatisk ledtidsberäkning Systemet beräknar per automatik leveranstider på samtliga inneliggande kundorder baserat på parameterinställning, och tar automatiskt hänsyn till förändringar som görs på inköpsorder eller tillverkningsorder. Full kontroll över orderstocken Förutom automatisk ledtidsberäkning statusflaggar LeanLog samtliga säljorderrader med mer än 10 leveranstatusar. Man kan t.ex. per orderrad se om order plockas, väntar på plockning eller inväntar samleverans. Automatisk fraktdebitering Frakttariffer och fraktfrinivåer kan enkelt läggas på kunder och kundkategorier. Frakten räknas sedan ut automatisk och läggs på kundordern vid utleverans. Minska antalet små restleveranser Låt små restleveranser vänta in nästa beställning på kund: kommer ingen ny inleverans in till lagret levereras ordern efter ett par dagar per automatik. Denna funktion är mycket flexibel och ställs enkelt in i systemet. Detta gör att arbetstoppar vid restorder minskar och fraktkostnaden kan sänkas då färre leveranser skickas till kund. Användarvänliga klienter ger rätt information I Manager-klienten får användarna snabbt rätt information om var en order är i leveranskedjan. Man kan exempelvis få en översikt över alla orderrader för en viss kund med exakt information om varför inte ordern är skickad med beräknade leveransdatum. Det går även enkelt att se leveranshistorik där detaljerad information finns om varje leverans, som till exempel leveranstider och följesedelsinformation. Informationen kan även enkelt exporteras till Excel för vidaresändning till kund. om man har begränsad tillgång av en produkt men vill se till att många kunder får några få produkter, istället för att få kunder får stora kvantiteter. Detta löses enkelt i LeanLog, fördelningen kan till och med göras innan inleveransen är gjord. Det går även att knyta ihop en säljorderrad med en specifik inköpsorderrad. Automatisk hantering av fasta leveransdagar Ställ enkelt in per kund eller leveransvillkor vilka veckodagar som leverans skall ske till kund. Därefter hanterar systemet detta automatiskt så att plock sker på rätt dag oavsett hur säljordern har registrerats i affärssystemet. Enterprise-funktionalitet För en koncern med multipla fysiska lager och säljbolag i flera länder finns en Enterprise-version av LeanLog som stöder: Multipla bolag Stöd för flera fysiska lager (med olika inställningar per lager) och flera olika bolag. Centrallagerfunktionalitet Har ni behov av att leverera produkter från centrallager i ett eller flera länder? Detta stöds i LeanLog. Med centrallagerfunktionaliteten får man bland annat automatisk ledtidsberäkning mellan bolagens säljorder. Reservera produkter till säljbolag och kunder Med den avancerade bokningsfunktionaliteten kan ni reservera produkter till säljbolag eller specifika kunder. LeanLog övervakar att rätt säljbolag får rätt kvantitet, säljbolaget kan i sin tur fördela produkter till specifika kunder och på så sätt säkerställa hög servicegrad. Fördela produkter enkelt vid bristsituation Normalt tilldelas produkter säljordrarna enligt FIFOmodellen, så att de som har lagt sin order först skall få sin kvantitet. Det är ju logiskt, men problem kan uppstå 4

5 p r o d u c t d e s c r i p t i o n LeanLog Production (module) LeanLog Production för tillverkande företag Förenkla tillverkningsprocessen LeanLog Production (LeanProd) är en integrerad modul i logistikverktyget. Genom att utveckla stöd för tillverkningsprocessen och samtidigt införa en avancerad tidsuppföljningsfunktion, uppnås en väsentligt ökad effektivitet inom produktionsprocessen. Allt detta är färdigintegrerat med ert affärssystem vilket leder till kort implementationstid och säker drift. Rätt material på rätt plats vid rätt tid LeanProd styr materialförsörjningen per produktionsplats: genom enkla inställningar övervakar systemet att material som behövs för produktionsprocessen fylls på vid behov. Detta minskar risken för materialbrist vid produktion, vilket höjer effektiviteten. Exempel: När operatören startar en tillverkningsorder kontrollerar systemet att material finns vid produktionsplatsen och om det saknas material skickas automatiskt en signal till lagerpersonalen om påfyllning. Dessutom ser operatören på skärmen exakt hur mycket som ska och kan produceras under dagen, vilket minskar behovet av tidsödande intern kommunikation. Detta leder till att produktionspersonalen kan fokusera på det som de kan bäst att producera! Tidsbesparande återrapportering I LeanProd finns ett inbyggt stöd för att stämpla in och ut på tillverkningsorder. Detta kan även integreras med tidrapporteringssystemet för att öka effektiviteten ytterligare. Genom den förenklade hanteringen av tidrapportering ökar möjligheten att göra korrekta efterkalkyler utan tidskrävande manuella administrationsinsatser. Exempel: När en operation startas stämplar en person eller en grupp in på tillverkningsordern. Därefter återrapporteras produktionsmängden löpande och systemet håller reda på hur mycket tid som läggs ned på respektive tillverkningsorder. Det är även möjligt att arbeta med flera tillverkningsorder samtidigt, systemet håller då reda på och fördelar tiden på respektive tillverkningsorder. Bättre överblick LeanProd beräknar löpande vad, och hur mycket, som kan tillverkas baserat på tillgängligt material. Detta presenteras i en översiktsbild, vilket innebär att produktionspersonal och planerare ser direkt hur mycket som kan tillverkas per tillverkningsgrupp. Igångsättning och rapportering av tillverkningsordern sker i ett användarvänligt gränssnitt, vilket bland annat minskar utbildningstiden för ny personal. Avancerad ledtidsberäkning Genom att LeanProd kontinuerligt beräknar vad som kan tillverkas, kan samma information användas för att beräkna leveransdatum på kundorder. Systemet räknar ut det totala flödet, från inköp/tillverkning och ända fram till kundorder, vilket leder till automatik i leveransdatumsberäkningen. Ett försenat inköp kan resultera i förseningar i produktionen, vilket i sin tur kan orsaka leveransproblem. Genom att få bättre överblick ökar kundnöjdheten och effektiviteten. Några av fördelarna med LeanLog Production: Tidsbesparande återrapportering av tid och material allt görs on-line på ett enkelt och säkert sätt. Tydlig överblick se hela körplanen för en maskin eller enbart de operationer som har material tillgängligt. Minskad pappershantering se på skärmen vad som ska göras. Flexibel in- och utstämpling en eller flera operationer per person eller lag. Rätt material på rätt plats automatiskt genererade uppdrag för flytt av material till produktionsplatsen. Användarvänligt gränssnitt enkla och få knapptryckningar. Helt integrerat med affärssystemet och kom och gå -systemet. Aktuell och korrekt information ingen dubbellagring av data eller batch-körning. 5

6 LeanLog Production (modul) leanlog fungerar med: Versionsmatris Funktioner i LeanLog Integrera mot valfritt affärssystem Stöd för flera företag och centrallagerhantering mellan dessa Stöd för ett fysiskt lager flera lagerplatser LeanLog LeanLog LeanLog LeanLog Enterprise Advanced Standard Production Stöd för flera fysiska lager Stöd för anpassningar i användarklienter (plugins) Plockzoner inom ett lager Plockområden inom ett lager Inleverans av produkter Inventering Lagerflytt Flytande lager FIFO-plock och batchhantering Pallhantering Påfyllnad av plockplatser Plock från fasta plockplatser Lagerhantering med handdator (Apple eller Microsoft) Säljorderoptimering Automatisk ledtidsberäkning Full kontroll över orderstocken Automatisk fraktdebitering Automatisk sampackning av order till samma adress Fördela produkter vid bristsituation Gruppera säljorderplock i köer Reservera produkter till säljbolag och kunder Produktionsoptimering Tidsbesparande återrapportering av material och tid Påfyllnad av material till produktionsplatser Automatisk loggning av tid på individ- eller lagnivå per operation Produktionsoptimering med hänsyn till tillgängligt material Vissa avvikelser kan förekomma beroende på vilket affärssystem som används. Kontakta oss för mer information. Bitlog AB

Full kontroll över lager & logistik WMS

Full kontroll över lager & logistik WMS WMS Full kontroll över lager & logistik Bitlog WMS är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. Bitlog WMS rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen som hela order-

Läs mer

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av:

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av: Tillverkning med tidredovisning Distribution Planning/LeanLog med LeanTime Epicor iscala höstmöte 2012 Presenteras av: Ingemar Ohlsson Om Distribution Planning/LeanLog Ett av få system som optimerar hela

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION trimit konfigurator 2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION av produkter BRANSCHKUNSKAP 3 Citatet ovan är känns säkert bekant trots dess motstridiga budskap. Ditt företag är kanske inte berört av allt ovan

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

ASTRO WHITE PAPER. Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM. White Paper. Version 1.0 2000-08-16

ASTRO WHITE PAPER. Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM. White Paper. Version 1.0 2000-08-16 Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM White Paper Version 1.0 2000-08-16 1 DEL A: SAMMANFATTNING En av de viktigaste faktorerna för system som hanterar försörjningskedjor, liksom för deras länkar till lagret, är

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Lösningar för alla behov myschenker e-business EDI TA-system Vad passar för dig? Kundreferenser Utveckla Planera Följa upp Beställa Kund Schenker Bevaka

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc..

Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc.. Användarstudio Skräddarsy Pyramid för dina behov Pyramid Användarstudio finns i två nivåer: Användarstudion och Konsultstudion. Pyramid Användarstudio är ett suveränt verktyg för att göra egna förändringar

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

ett affärssystem för verklighet och vision!

ett affärssystem för verklighet och vision! ett affärssystem för verklighet och vision! Ett nytt sätt att arbeta När du väljer nytt affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt avance Magazine Nummer 2 Maj 2014 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET Avance Bransch TIPS OCH MODULER FÖR DEN TILLVERKANDE INDUSTRIN Nylansering av FDT Invoice EFFEKTIVISERAD FAKTURAHANTERING

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

2 industrikunskap. vi kan möbler

2 industrikunskap. vi kan möbler trimit furniture 2 industrikunskap vi kan möbler industrikunskap 3 Citatet ovan känns säkert bekant trots dess motstridiga budskap. Ditt företag är kanske inte involverat i alla de nämnda områdena men

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

LOGTRADE 2.0 MARKNADENS MODERNASTE MOLNSYSTEM FÖR TRANSPORTADMINISTRATION

LOGTRADE 2.0 MARKNADENS MODERNASTE MOLNSYSTEM FÖR TRANSPORTADMINISTRATION LOGTRADE 2.0 MARKNADENS MODERNASTE MOLNSYSTEM FÖR TRANSPORTADMINISTRATION PRODUKTINFORMATION 2015 INNEHÅLL Byggd för att vara inbyggd... 3 LogTrade 2.0 i korthet... 4 BYGGD FÖR ATT VARA INBYGGD Tio skäl

Läs mer

Pyramid MPS. Handbok, version 3.40. Andra utgåvan - Februari 2006

Pyramid MPS. Handbok, version 3.40. Andra utgåvan - Februari 2006 Pyramid MPS Handbok, version 3.40 Andra utgåvan - Februari 2006 Handbok för Pyramid affärssystem, för användning med Microsoft Windows. Handboken är en idéhandbok för användning av programmets tillvalsmodul

Läs mer

Hur ökar du din - genom att ha

Hur ökar du din - genom att ha Hur ökar du din - genom att ha Att bygga upp en bra relation med sin kund, så att kunden kommer tillbaka för nya affärer, är en utmärkt investering. Arbetsinsatsen och kostnaden för att sälja till en redan

Läs mer

Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor

Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor TM Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor integrerad flexibilitet MediusFlow integreras med Ert

Läs mer

Pyramid MPS. Handbok, version 3.41A. Tredje utgåvan - augusti 2011

Pyramid MPS. Handbok, version 3.41A. Tredje utgåvan - augusti 2011 Pyramid MPS Handbok, version 3.41A Tredje utgåvan - augusti 2011 Handbok för Pyramid affärssystem, för användning med Microsoft Windows. Handboken är en idéhandbok för användning av programmets modul MPL/MPS,

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Ett smartare sätt att arbeta Illustration: Robert Hilmersson Nu gör vi livet ännu enklare för dig som är företagare! Webbkontoret, som nu fått ny funktionalitet,

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

Pyramid CRM - Customer Relationship Management

Pyramid CRM - Customer Relationship Management Pyramid CRM - Customer Relationship Management Informationen är navet i din verksamhet! Pyramid CRM är inte bara en lösning för säljstöd utan ett brett verksamhetsstöd för alla på företaget. Pyramid CRM

Läs mer

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet?

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? evry.com Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? och varuflöden är områden som ofta har god potential att effektiviseras med hjälp av IT.

Läs mer