Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar"

Transkript

1 Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar

2 Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar: För maximal effektivitet i era inlagrings och plockprocesser Snabb och precis orderhantering är ert företags nyckel till framgång och har en positiv effekt på era kunders tillfredställelse. Plockning och inlagring är väldigt personalkrävande aktiviteter och står för en stor del av de fasta kostnaderna. Lagerautomater reducerar avsevärt tiden som används för orderhantering och ökar samtidigt produktiviteten och plocksäkerheten. En ytterligare fördel, ni kan optimera utnyttjandet av era lokaler och dessutom, ge era kunder bättre service. Kardex Remstar är en av världens ledande tillverkare av automatiserade orderhanteringslösningar. Varje system är specifikt designat för att göra era arbetsprocesser mer produktiva och effektiva genom att med beprövade teknologier integrera ekonomiskt effektiva och välutrustade koncept. Våra lösningar ökar er lagringskapacitet medan de på samma gång reducerar hanteringskostnaderna. Automationsnivån kan anpassas för att passa in i era specifika processer, t.ex. vad gäller investeringsstorlek, flexibilitet och risk. Våra lösningar tar också hänsyn till er personals arbetssituation. Stress, ergonomi och motivation är viktiga faktorer att ta hänsyn till för er personals välbefinnande. 2

3 Modulär struktur och en smart orderplockningsprincip den dubbla fördelen av mer flexibilitet och lagerplats. Kardex Remstar Shuttle XP Godshantering med flexibilitet. Kardex Remstar Shuttle XPlus En snabb lagergigant med flera torn. Kardex Remstar Shuttle XPmultiple Optimerat volymutnyttjande på liten golvyta. Kardex Remstar Megamat RS Paternosterverk för smågodshantering. Kardex Remstar Horisontalkaruseller Högfrekvent plockning för lager och distribution. Kardex Orderhanteringslösningar är baserade på modulär design och kund specifika koncept. Kardex Remstar har avsiktligen valt standardisering av logistikprosesser i kombination med olika typer av lagerautomater för att enkelt ha möjlighet att ge dessa fördelar. I sammarbete med er vidareutvecklar vi hela tiden, från olika standardmoduler, den plocklösning som passar er verksamhet bäst. Många företag med orderhantering inom hemelektronik, e-handel, dagligvaruhandel, medicin- och sjukhuslogistik har redan fokuserat på de uppenbara fördelarna med våra orderhanteringslösningar. Låt oss få hjälpa er också med att öka produktivitet, kapacitet och säkerhet med orderhanteringslösningar från Kardex! Följande sidor visar mer i detalj några av Kardex Orderhanteringslösningar. Era fördelar i korta drag: Kostnadseffektiva lösningar baserade på våra standard produkter och processer Ökad plocksäkerhet Flexibel lagerlayout och enkelt utbyggbar Minimierad risk tack vare reducerad systemkomplexitet 3

4 Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar: Intelligenta, flexibla, modulära Orderplockning på högsta nivån 4

5 5

6 Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar: Vi tar väl hand om dig och dina produkter Kardex Orderhanteringslösningar ger möjlighet att genomföra komplex orderhantering mycket snabbt och med hög tillförlitlighet även under dagens/ säsongens ordertoppar. Allt för att garantera er maximal produktivitet och optimalt flöde på ert lager. Våra modulära Lagerautomater kan kombineras på många sätt och är idealiskt anpassade för er dagliga verksamhet. Varje automat tillåter plock och inlagring i en eller flera zoner. En arbetsstation kan motsvara en zon, en order per station kan motsvara en back. Godset presenteras automatiskt och plockas manuellt från automatens plocköppning. Operatören lägger godset i en back som transporteras till nästa station eller direkt till avsändning. Skalbar Ekonomisk Säker Snabb, säker och processorienterad plockning och inlagring Optimala expansionsmöjligheter tack vare modulär struktur Automatisk saldokontroll Integrerad påfyllnadsprocess 1,000 till 50,000 orderrader per dag Hög effektivitet genom gods-till-operatören-principen Hög produktivitet, kvalitet och säkerhet även under plockintensiva toppar Mindre bemanningsbehov för plockning och inlagringar Optimierat utnyttjande av lagrets kapacitet tack vare bättre lagerplatsutnyttjande Artiklarna är skyddade mot otillåten åtkomst Allokering av plockat gods på operatörsnivå Slutna automater ger skydd mot yttre påverkan på gods Luftkonditionerade, renrums och brandskyddade lösningar 6

7 Från A till Ö hjälper vi er skapa ekonomiskt effektiva lösningar för högt ställda krav. Hela vägen från den första dialogen till en praktiskt genomförd användarutbildning för operatörerna och en löpande underhållsservice på era lagerautomater, finns alltid Kardex Remstars utbildade och certifierade personal till ert förfogande. Från första steget då vi i nära samarbete med er analyserar och planerar era arbetsprocesser fram tills vi i slutändan utformat den färdiga lösningen. Vi är med er hela vägen för att uppnå den optimala integreringen som kan förväntas av Kardex Orderhaneringslösningar. Vi följer ert projekt från A till Ö: En första konsultation Lösningsförslag Systemval Verkställande Idrifttagning Service Uppdrag och mål Definiering av vinstfördelar Fakta och begränsningar Insamling av data samt analyser Idéförslag samt utvärdering Lösningsförslag (hanteringsteknik, inlagring / plock-processer, investering) Presentation av alternativ samt för och nackdelar Specification av flöde och funktioner Utvärdering av valda alternativ och sedan beslut Uppstartsmöte Planering Projektledning Testfas och slutlig acceptans Stöd vid igångkörning Utbildning Support efter igångkörning 7

8 Kardex Orderhanteringslösningar Lösningförslag 1: Optimerat utnyttjande av lagerutrymme på minimal golvyta Plockprocess Alla order för zonen finns tillgängliga i pappersformat. En plockvagn förbereds med tomma boxar. Antalet boxar beror på orderstorlek och tillgängliga order. Operatören scannar den första orderstreckkoden och lägger plocklistan i första boxen. Detta upprepas tills alla boxarna fått en plocklista eller det inte finns flera plocklistor. Avslutningsvis bekräftas att batchen är komplett och automaterna hämtar fram första artiklarna. Lösningsförslag En zon består av: 3 Shuttlar eller Paternosterverk 1 operatör och en plockvagn 1 PC med skärm och en handscanner Kapacitet 1 operatör kan normalt hantera mellan 80 och 200 orderrader per timme En idealorder innehåller 3-5 artiklar Lagerautomaternas displayer visar vilken artikel och kvantitet som ska plockas. En positionsvisare visar varifrån plocket sker och boxens position på vagnen visar var artikeln ska läggas. Detta repeteras tills operatören får ett meddelande om att batchen är färdigplockad. Plockvagnen körs sedan till nästa zon eller direkt till packplats. 8

9 Påfyllnadsprocess Varje påfyllnadsbox innehåller endast ett artikelnummer och kan för lättare identifiering ha en egen färg för att särskilja från plockning. Expansionsmöjligheter Uppgradera plockvagnen med pick-to-light displayer Påfyllnadsbackarna placeras vid arbetsstationen. Oftast blandas inte påfyllnad och plockning. Operatören scannar varje box streckkod för att skapa en påfyllnadsbatch. När alla boxar scannats bekräftas att batchen är klar och automaterna startar och hämtar fram lagerplatser. Displayen på lagerautomaten visar från vilken box påfyllnad ska ske samt på vilken lagerplats i automaten de ska lagras in. Inlagringen bekräftas på automaten. Dessa steg upprepas tills alla boxar är tömda och ett meddelande visar att bacthen är färdig. Vagnen med de tomma boxarna transporteras nu tillbaka för skapande av ny påfyllnadsvagn. Era fördelar i korthet: Optimalt utnyttjande av lagerkapacitet Enkla användarvänliga plock och inlagringsprocesser Automatiska processer Snabb integration 9

10 Kardex Orderhanteringslösningar Lösningsförslag 2: Orderhanteringslösning för högfrekvent plockning Plockprocess Antalet plock och inlagringsstationer med tillhörande pick-by-light displayer är kundspecifikt. Urskrivna plocklistor samt tomma boxar finns redan tillgängliga i zonen. Operatören placerar tomma boxar på plockstationerna, scannar steckkoden på boxen samt plocklistan och placerar plocklistan i boxen. Repeterar detta tills alla stationer är fyllda och bekräftar sedan att batchen är färdig. Lösningsförslag En zon består av: 3 Horisontalkaruseller 1 operatör Multipla hanteringsöppningar med pick-by-light displayer 1 transportbana som försörjer och transporterar iväg boxar 1 plats för tomma boxar 1 PC med skärm och handscanner Kapacitet 1 operatör kan normalt hantera mellan 200 och 400 orderrader per timme En idealorder innehåller 3-5 artiklar och en batch 5-10 order Karusellerna startar nu och presenterar första plockpositionerna. Operatören följer plockinformationen på displayen och plockar artikel samt visad kvantitet och bekräftar detta. Pick-to-light displayerna vid plockstationerna visar nu vilken box artikeln ska läggas i. Artikeln läggs i boxen och detta bekräftas med knapp på pick-tolight displayen. 10

11 Om boxen blir full kan operatören ta en extra box från bufferten. Operatören scannar den fulla boxen och sedan den tomma. När en order är färdigplockad flyttas den ut på transportbanan. Detta bekräftas också på pick-to-light displayen. Nu transporteras backen antingen vidare till nästa zon för komplettering eller direkt till packplats. Era fördelar i korthet: Hög lagringskapacitet i lokaler med låg takhöjd Flexibla omstruktureringsmöjligheter Hög plocksäkerhet tack vare flera verifieringsalternativ Automatiserade plockprocesser Påfyllnadsprocess Varje påfyllnadsbox innehåller endast ett artikelnummer samt inleveransdokument med streckkod. Boxarna kan för lättare identifiering ha en egen färg för att särskilja från plockning. Oftast blandas inte påfyllnad och plockning. Operatören placerar boxarna, som transporterats manuellt, på plockstationerna. Därefter scannas alla inleveransdokument tills alla boxar är registerade. Avlsutningsvis bekräftas att batchen är formad och karusellerna startar. Pick-by-light displayerna visar operatören vilka artiklar som ska hanteras. På karusellen visar displayer vilken artikel, kvantitet samt var den ska lagras in. På karusellen bekräftas att den är lagd på plats och sedan upprepas processen tills alla artiklarna är inlagda och boxarna tömda. De tomma boxarna kan sedan antingen samlas som box-buffert vid plockstationerna eller transporteras tillbaka till godsmottagningen. Utveklingsmöjligheter Automatisk försörjning, via transportbanor, av tomma boxar samt påfyllnadsboxar 11

12 Kardex Orderhanteringslösningar Lösningsförslag 3: Allting flyter Internlogistiklösning från En källa Lösningsförslag En zon består av: 3 Shuttlar 1 operatör Två transportbanesektioner båda som drivna banor Sektion 1 är en buffert för plock / inlagringbsboxar Sektion 2 består av flera plock / inlagrings-stationer, var och en utrustade med pick-to-light displayer Transportbanor som förser och transporterar bort plock / inlagringsboxar 1 Transportbana som buffert för tomma boxar 1 PC med skärm och scanner Kapacitet 1 operatör kan normalt hantera mellan 100 och 250 orderrader per timme En idealorder innehåller 3-20 artiklar Plockprocess Denna lösningen arbetar helt papperslöst. Alla plockordrar är tillgängliga online och alla boxarna är redan kopplade till ordrarna. 12

13 Antalet plock och inlagringsstationer med tillhörande pick-by-light displayer är kundspecifikt. Efter en automatisk scanning av boxarna kör transportbanan boxarna till resp. zon där de buffras upp. När bufferten är full och plockstationerna är tomma förflyttas boxarna automatsikt vidare till plockposition. Här skapas batchen automatiskt och pick-to-light displayerna aktiveras. Med en knapptryckning kan operatören vid behov när som helst få fram buffertboxar. På så sätt kan mindre batcher med störred ordrar hanteras. I detta fallet kopplar operatören den extra boxen och pick-to-light displayen med hjälp av en handscanner. transportbanan och scanner streckkoderna på den fulla resp. tomma boxen. När ordrarna är färdigplockade flyttas boxarna ut på transportbanan. Processen avslutas med kvittens på pick-to-light displayerna. Boxarna transporteras vidare till nästa zon eller packning/ konsolidering. Påfyllnadsprocess Påfyllnadsboxarna är sorterade per artikel och är redan kopplade till påfyllnadsuppdrag. Vanligen görs påfyllning inte på samma gång som plockning. Genom att boxarna transporteras till stationerna enligt samma process som vid plockning genereras en inlagringsbatch. Pick-by-light displayerna visar från vilken, box artikel ska tas och automatens display och positionsvisning visar vad och vilken kvantitet som ska in var. Operatören bekräftar inlagringen på automaten. Proceduren upprepas tills alla artiklar är inlagda och systemet meddelar då också att batchen är färdig. De tomma boxarna kan nu flyttas ut på transportbandet eller placerade på den övre delen av buffertbanan. Operatören plockar artikel och kvantitet från positionen Shuttlen visar och bekräftar detta på automaten. Pick-tolight displayen visar vilken box artikel och kvantitet ska placeras i. Processen bekräftas med kvittens på knapp på pick-to-light displayen. Om ytterligare en tom box behövs för att ta hand om ordern tar operatören en från Era fördelar i korthet: Papperslös plockning och inlagring Hög plocksäkerhet tack vare flera verifieringsalternativ Automatiserade processer Expansionsmöjligheter 13

14 Kardex Group Kardex Group: Din pålitliga partner för dynamiska lager- och plocksystem Kardex Group är en av världens ledande tillverkare av automatiserade logistiklösningar för lager och kontor. Vår organisation är specialiserad på utveckling av innovativa produkter, service och lösningsrådgivning till våra kunder. I nära samarbete med våra kunder arbetar vi för att förstärka er konkurrenskraft evsevärt genom att nå över era förväntningar och krav. Genom den lyckade implementationen av vår hanteringslösningar ger vi er personal en verktygslåda full av möjligheter att skapa en utmanande och lyckad karriär. 14

15 Kardex Remstar är en av världens ledande tillverkare av olika typer lagerautomater. Sedan 1973 har vi installerat över 140,000 automater inom bl.a. segment som kontor, lager och produktion. Varje produkt har utveklats med ändamålet att öka er produktivitet och förbättra effektiviteten i era arbetsprocesser. Våra skräddarsydda lösningar ger er möjlighet att få ut bäst användning av era lagerutrymmen. Mlog Logistics GmbH, med huvudkontor i Neuenstadt am Kocher, är en av de ledande leverantörerna av automatiserade lager och materialförsörjningssystem. Sedan Maj 2010 ingår Mlog i Kardex Group och har över 40 års erfarenhet inom planering, implementering samt service av fullautomatiserade logistiklösningar. Oavsett om det gäller modernisering eller installation av ett helt nytt nyckelfärdigt lager har Kardex Mlog ett optimalt logistikkoncept för ert höglager. Tack vare innovativa och beprövade produkter och kompletta logistikkoncept baserade på mer än 800 lyckat implementerade projekt, kan Kardex Mlog leva upp till era förväntningar snabbt och flexibelt. 15

16 Kardex Remstar: Alltid nära dig Över hela världen Australien Belgien Cypern Danmark Finland Frankrike Indien Irland Italien Kina Nederländerna Norge Österrike Polen Ryssland Singapore Slovakien Spanien Storbritannien Sverige Schweiz Tjeckien Turkiet Tyskland Ungern USA 1109B-0214-SE-1301-HT För mer information: Produktfotografi erna i denna broschyr är landsspecifi ka och vissa detaljer kan avvika från utrustningen som levereras. Vi förbehåller oss rätten att utföra modifi eringar av konstruktionen och att rätta fel eller skrivfel under leveranstiden utan att informera om detta i förväg. Om inget annat anges är alla varumärken som fi nns med i denna broschyr registrerade varumärken som tillhör Kardex AG.

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Solutions Material Handling Tid och rum 2 Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Lösningar från Kardex Remstar:

Läs mer

Full kontroll över logistik & produktion

Full kontroll över logistik & produktion LeanLog Production (modul) Full kontroll över logistik & produktion LeanLog är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. LeanLog rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen

Läs mer

Full kontroll över lager & logistik WMS

Full kontroll över lager & logistik WMS WMS Full kontroll över lager & logistik Bitlog WMS är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. Bitlog WMS rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen som hela order-

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

ASTRO WHITE PAPER. Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM. White Paper. Version 1.0 2000-08-16

ASTRO WHITE PAPER. Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM. White Paper. Version 1.0 2000-08-16 Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM White Paper Version 1.0 2000-08-16 1 DEL A: SAMMANFATTNING En av de viktigaste faktorerna för system som hanterar försörjningskedjor, liksom för deras länkar till lagret, är

Läs mer

Hissautomater Vi specialutvecklar den lagerlösning som passar ditt företag 4. Lagerlösningen Lagra på höjden, det vinner du på i längden 6

Hissautomater Vi specialutvecklar den lagerlösning som passar ditt företag 4. Lagerlösningen Lagra på höjden, det vinner du på i längden 6 Hissautomater Innehåll Hissautomater Vi specialutvecklar den lagerlösning som passar ditt företag 4 Lagerlösningen Lagra på höjden, det vinner du på i längden 6 HELHETSLÖSNING Så här tar vi fram rätt

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Smarta lösningar för smarta fastigheter

Smarta lösningar för smarta fastigheter Smarta lösningar för smarta fastigheter Intelligenta infrastrukturlösningar som erbjuder ökad komfort, energieffektivitet och säkerhet för dina byggnader. siemens.se/buildingtechnologies Answers for infrastructure.

Läs mer

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Nr. 1 2014 / 23. Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer. 9 Unicef: Nav för internatio- hjälpinsatser

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Nr. 1 2014 / 23. Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer. 9 Unicef: Nav för internatio- hjälpinsatser Nr. 1 2014 / 23 Företagsmagasin Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer Salus: Exemplarisk branschlösning 4 Gerolsteiner: Dryckeslogistik 9 Unicef: Nav för internatio- 12 på en ny nivå nella hjälpinsatser

Läs mer

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt avance Magazine Nummer 2 Maj 2014 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET Avance Bransch TIPS OCH MODULER FÖR DEN TILLVERKANDE INDUSTRIN Nylansering av FDT Invoice EFFEKTIVISERAD FAKTURAHANTERING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Sidrubrik EFFEKTIVASTE SÄTTET ATT HANTERA FÖRSÄNDELSER. UNIFAUN / MEMNON Logistikaktörerna Memnon Networks AB och Unifaun AB har gått samman SID.

Sidrubrik EFFEKTIVASTE SÄTTET ATT HANTERA FÖRSÄNDELSER. UNIFAUN / MEMNON Logistikaktörerna Memnon Networks AB och Unifaun AB har gått samman SID. Sidrubrik REFERENSTIDNING NUMMER 1-2015 EFFEKTIVASTE SÄTTET ATT HANTERA FÖRSÄNDELSER UNIFAUN / MEMNON Logistikaktörerna Memnon Networks AB och Unifaun AB har gått samman SID. 2 UNIFAUNS PRODUKTER Unifaun

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

Swep Städsystem. Bäst har blivit ännu bättre

Swep Städsystem. Bäst har blivit ännu bättre Swep Städsystem Bäst har blivit ännu bättre Inget slår Swep! Mer än 40 års framgång är ingen slump. Redan när Swep lanserades var succén omedelbar, och marknadens första för-preparerade moppsystem satte

Läs mer

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering.

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Februari 2013 Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Detta som en del av GSK:s löpande policy att kontinuerligt förbättra effektivitet och service (för såväl kunder som leverantörer). För att

Läs mer

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform.

Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. Engagera dina kunder. Öka och optimera dina Affärer online. Leverera kraftfulla kundupplevelser i flera kanaler från en gemensam plattform. En plattform för hela din digitala värld För att vinna kunder

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

Du behöver bara egain forecasting

Du behöver bara egain forecasting Spara energi Bättre miljö Jämnt inomhusklimat Lägre värmekostnad Effektivare drift Molnbaserad teknik Svårt att välja? Du måste inte. Du behöver bara egain forecasting egain Med över 30 års erfarenhet

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

BAT64. Ta Kontrollen över. dina affärer med BAT 64

BAT64. Ta Kontrollen över. dina affärer med BAT 64 Ta Kontrollen över dina affärer med BAT64 Case management, en modul i BAT64 after sale system. Systemet som enkelt anpassas till Dina behov. På ett ögonblick är Du på spåret med full kontroll. Bygg ditt

Läs mer

Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet

Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet s Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin En partner En helhet ger ökad produktivitet insikt Globaliseringen av pappers- och massaindustrin skapar stark konkurrens i branschen. Koncernerna blir

Läs mer

Test- och mätsystem för kärnkraftverk.

Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Test- och mätsystem för kärnkraftverk. Ovärderlig hjälp att analysera och förebygga driftstörningar. Redan i början av 1990-talet utvecklade vi på Cactus, tillsammans med Forsmarks kärnkraftverk, ett specialanpassat

Läs mer

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på VI HJÄLPER SVERIGES BYGGARE ATT UTFÖRA SITT JOBB ÄNNU BÄTTRE Würth hela vägen bygg Vi ser till att du får TID ÖVER till att göra det du är bäst på Bra, Bättre, Bäst betala för den kvalitet du behöver Rätt

Läs mer