Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar"

Transkript

1 Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar

2 Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar: För maximal effektivitet i era inlagrings och plockprocesser Snabb och precis orderhantering är ert företags nyckel till framgång och har en positiv effekt på era kunders tillfredställelse. Plockning och inlagring är väldigt personalkrävande aktiviteter och står för en stor del av de fasta kostnaderna. Lagerautomater reducerar avsevärt tiden som används för orderhantering och ökar samtidigt produktiviteten och plocksäkerheten. En ytterligare fördel, ni kan optimera utnyttjandet av era lokaler och dessutom, ge era kunder bättre service. Kardex Remstar är en av världens ledande tillverkare av automatiserade orderhanteringslösningar. Varje system är specifikt designat för att göra era arbetsprocesser mer produktiva och effektiva genom att med beprövade teknologier integrera ekonomiskt effektiva och välutrustade koncept. Våra lösningar ökar er lagringskapacitet medan de på samma gång reducerar hanteringskostnaderna. Automationsnivån kan anpassas för att passa in i era specifika processer, t.ex. vad gäller investeringsstorlek, flexibilitet och risk. Våra lösningar tar också hänsyn till er personals arbetssituation. Stress, ergonomi och motivation är viktiga faktorer att ta hänsyn till för er personals välbefinnande. 2

3 Modulär struktur och en smart orderplockningsprincip den dubbla fördelen av mer flexibilitet och lagerplats. Kardex Remstar Shuttle XP Godshantering med flexibilitet. Kardex Remstar Shuttle XPlus En snabb lagergigant med flera torn. Kardex Remstar Shuttle XPmultiple Optimerat volymutnyttjande på liten golvyta. Kardex Remstar Megamat RS Paternosterverk för smågodshantering. Kardex Remstar Horisontalkaruseller Högfrekvent plockning för lager och distribution. Kardex Orderhanteringslösningar är baserade på modulär design och kund specifika koncept. Kardex Remstar har avsiktligen valt standardisering av logistikprosesser i kombination med olika typer av lagerautomater för att enkelt ha möjlighet att ge dessa fördelar. I sammarbete med er vidareutvecklar vi hela tiden, från olika standardmoduler, den plocklösning som passar er verksamhet bäst. Många företag med orderhantering inom hemelektronik, e-handel, dagligvaruhandel, medicin- och sjukhuslogistik har redan fokuserat på de uppenbara fördelarna med våra orderhanteringslösningar. Låt oss få hjälpa er också med att öka produktivitet, kapacitet och säkerhet med orderhanteringslösningar från Kardex! Följande sidor visar mer i detalj några av Kardex Orderhanteringslösningar. Era fördelar i korta drag: Kostnadseffektiva lösningar baserade på våra standard produkter och processer Ökad plocksäkerhet Flexibel lagerlayout och enkelt utbyggbar Minimierad risk tack vare reducerad systemkomplexitet 3

4 Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar: Intelligenta, flexibla, modulära Orderplockning på högsta nivån 4

5 5

6 Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar: Vi tar väl hand om dig och dina produkter Kardex Orderhanteringslösningar ger möjlighet att genomföra komplex orderhantering mycket snabbt och med hög tillförlitlighet även under dagens/ säsongens ordertoppar. Allt för att garantera er maximal produktivitet och optimalt flöde på ert lager. Våra modulära Lagerautomater kan kombineras på många sätt och är idealiskt anpassade för er dagliga verksamhet. Varje automat tillåter plock och inlagring i en eller flera zoner. En arbetsstation kan motsvara en zon, en order per station kan motsvara en back. Godset presenteras automatiskt och plockas manuellt från automatens plocköppning. Operatören lägger godset i en back som transporteras till nästa station eller direkt till avsändning. Skalbar Ekonomisk Säker Snabb, säker och processorienterad plockning och inlagring Optimala expansionsmöjligheter tack vare modulär struktur Automatisk saldokontroll Integrerad påfyllnadsprocess 1,000 till 50,000 orderrader per dag Hög effektivitet genom gods-till-operatören-principen Hög produktivitet, kvalitet och säkerhet även under plockintensiva toppar Mindre bemanningsbehov för plockning och inlagringar Optimierat utnyttjande av lagrets kapacitet tack vare bättre lagerplatsutnyttjande Artiklarna är skyddade mot otillåten åtkomst Allokering av plockat gods på operatörsnivå Slutna automater ger skydd mot yttre påverkan på gods Luftkonditionerade, renrums och brandskyddade lösningar 6

7 Från A till Ö hjälper vi er skapa ekonomiskt effektiva lösningar för högt ställda krav. Hela vägen från den första dialogen till en praktiskt genomförd användarutbildning för operatörerna och en löpande underhållsservice på era lagerautomater, finns alltid Kardex Remstars utbildade och certifierade personal till ert förfogande. Från första steget då vi i nära samarbete med er analyserar och planerar era arbetsprocesser fram tills vi i slutändan utformat den färdiga lösningen. Vi är med er hela vägen för att uppnå den optimala integreringen som kan förväntas av Kardex Orderhaneringslösningar. Vi följer ert projekt från A till Ö: En första konsultation Lösningsförslag Systemval Verkställande Idrifttagning Service Uppdrag och mål Definiering av vinstfördelar Fakta och begränsningar Insamling av data samt analyser Idéförslag samt utvärdering Lösningsförslag (hanteringsteknik, inlagring / plock-processer, investering) Presentation av alternativ samt för och nackdelar Specification av flöde och funktioner Utvärdering av valda alternativ och sedan beslut Uppstartsmöte Planering Projektledning Testfas och slutlig acceptans Stöd vid igångkörning Utbildning Support efter igångkörning 7

8 Kardex Orderhanteringslösningar Lösningförslag 1: Optimerat utnyttjande av lagerutrymme på minimal golvyta Plockprocess Alla order för zonen finns tillgängliga i pappersformat. En plockvagn förbereds med tomma boxar. Antalet boxar beror på orderstorlek och tillgängliga order. Operatören scannar den första orderstreckkoden och lägger plocklistan i första boxen. Detta upprepas tills alla boxarna fått en plocklista eller det inte finns flera plocklistor. Avslutningsvis bekräftas att batchen är komplett och automaterna hämtar fram första artiklarna. Lösningsförslag En zon består av: 3 Shuttlar eller Paternosterverk 1 operatör och en plockvagn 1 PC med skärm och en handscanner Kapacitet 1 operatör kan normalt hantera mellan 80 och 200 orderrader per timme En idealorder innehåller 3-5 artiklar Lagerautomaternas displayer visar vilken artikel och kvantitet som ska plockas. En positionsvisare visar varifrån plocket sker och boxens position på vagnen visar var artikeln ska läggas. Detta repeteras tills operatören får ett meddelande om att batchen är färdigplockad. Plockvagnen körs sedan till nästa zon eller direkt till packplats. 8

9 Påfyllnadsprocess Varje påfyllnadsbox innehåller endast ett artikelnummer och kan för lättare identifiering ha en egen färg för att särskilja från plockning. Expansionsmöjligheter Uppgradera plockvagnen med pick-to-light displayer Påfyllnadsbackarna placeras vid arbetsstationen. Oftast blandas inte påfyllnad och plockning. Operatören scannar varje box streckkod för att skapa en påfyllnadsbatch. När alla boxar scannats bekräftas att batchen är klar och automaterna startar och hämtar fram lagerplatser. Displayen på lagerautomaten visar från vilken box påfyllnad ska ske samt på vilken lagerplats i automaten de ska lagras in. Inlagringen bekräftas på automaten. Dessa steg upprepas tills alla boxar är tömda och ett meddelande visar att bacthen är färdig. Vagnen med de tomma boxarna transporteras nu tillbaka för skapande av ny påfyllnadsvagn. Era fördelar i korthet: Optimalt utnyttjande av lagerkapacitet Enkla användarvänliga plock och inlagringsprocesser Automatiska processer Snabb integration 9

10 Kardex Orderhanteringslösningar Lösningsförslag 2: Orderhanteringslösning för högfrekvent plockning Plockprocess Antalet plock och inlagringsstationer med tillhörande pick-by-light displayer är kundspecifikt. Urskrivna plocklistor samt tomma boxar finns redan tillgängliga i zonen. Operatören placerar tomma boxar på plockstationerna, scannar steckkoden på boxen samt plocklistan och placerar plocklistan i boxen. Repeterar detta tills alla stationer är fyllda och bekräftar sedan att batchen är färdig. Lösningsförslag En zon består av: 3 Horisontalkaruseller 1 operatör Multipla hanteringsöppningar med pick-by-light displayer 1 transportbana som försörjer och transporterar iväg boxar 1 plats för tomma boxar 1 PC med skärm och handscanner Kapacitet 1 operatör kan normalt hantera mellan 200 och 400 orderrader per timme En idealorder innehåller 3-5 artiklar och en batch 5-10 order Karusellerna startar nu och presenterar första plockpositionerna. Operatören följer plockinformationen på displayen och plockar artikel samt visad kvantitet och bekräftar detta. Pick-to-light displayerna vid plockstationerna visar nu vilken box artikeln ska läggas i. Artikeln läggs i boxen och detta bekräftas med knapp på pick-tolight displayen. 10

11 Om boxen blir full kan operatören ta en extra box från bufferten. Operatören scannar den fulla boxen och sedan den tomma. När en order är färdigplockad flyttas den ut på transportbanan. Detta bekräftas också på pick-to-light displayen. Nu transporteras backen antingen vidare till nästa zon för komplettering eller direkt till packplats. Era fördelar i korthet: Hög lagringskapacitet i lokaler med låg takhöjd Flexibla omstruktureringsmöjligheter Hög plocksäkerhet tack vare flera verifieringsalternativ Automatiserade plockprocesser Påfyllnadsprocess Varje påfyllnadsbox innehåller endast ett artikelnummer samt inleveransdokument med streckkod. Boxarna kan för lättare identifiering ha en egen färg för att särskilja från plockning. Oftast blandas inte påfyllnad och plockning. Operatören placerar boxarna, som transporterats manuellt, på plockstationerna. Därefter scannas alla inleveransdokument tills alla boxar är registerade. Avlsutningsvis bekräftas att batchen är formad och karusellerna startar. Pick-by-light displayerna visar operatören vilka artiklar som ska hanteras. På karusellen visar displayer vilken artikel, kvantitet samt var den ska lagras in. På karusellen bekräftas att den är lagd på plats och sedan upprepas processen tills alla artiklarna är inlagda och boxarna tömda. De tomma boxarna kan sedan antingen samlas som box-buffert vid plockstationerna eller transporteras tillbaka till godsmottagningen. Utveklingsmöjligheter Automatisk försörjning, via transportbanor, av tomma boxar samt påfyllnadsboxar 11

12 Kardex Orderhanteringslösningar Lösningsförslag 3: Allting flyter Internlogistiklösning från En källa Lösningsförslag En zon består av: 3 Shuttlar 1 operatör Två transportbanesektioner båda som drivna banor Sektion 1 är en buffert för plock / inlagringbsboxar Sektion 2 består av flera plock / inlagrings-stationer, var och en utrustade med pick-to-light displayer Transportbanor som förser och transporterar bort plock / inlagringsboxar 1 Transportbana som buffert för tomma boxar 1 PC med skärm och scanner Kapacitet 1 operatör kan normalt hantera mellan 100 och 250 orderrader per timme En idealorder innehåller 3-20 artiklar Plockprocess Denna lösningen arbetar helt papperslöst. Alla plockordrar är tillgängliga online och alla boxarna är redan kopplade till ordrarna. 12

13 Antalet plock och inlagringsstationer med tillhörande pick-by-light displayer är kundspecifikt. Efter en automatisk scanning av boxarna kör transportbanan boxarna till resp. zon där de buffras upp. När bufferten är full och plockstationerna är tomma förflyttas boxarna automatsikt vidare till plockposition. Här skapas batchen automatiskt och pick-to-light displayerna aktiveras. Med en knapptryckning kan operatören vid behov när som helst få fram buffertboxar. På så sätt kan mindre batcher med störred ordrar hanteras. I detta fallet kopplar operatören den extra boxen och pick-to-light displayen med hjälp av en handscanner. transportbanan och scanner streckkoderna på den fulla resp. tomma boxen. När ordrarna är färdigplockade flyttas boxarna ut på transportbanan. Processen avslutas med kvittens på pick-to-light displayerna. Boxarna transporteras vidare till nästa zon eller packning/ konsolidering. Påfyllnadsprocess Påfyllnadsboxarna är sorterade per artikel och är redan kopplade till påfyllnadsuppdrag. Vanligen görs påfyllning inte på samma gång som plockning. Genom att boxarna transporteras till stationerna enligt samma process som vid plockning genereras en inlagringsbatch. Pick-by-light displayerna visar från vilken, box artikel ska tas och automatens display och positionsvisning visar vad och vilken kvantitet som ska in var. Operatören bekräftar inlagringen på automaten. Proceduren upprepas tills alla artiklar är inlagda och systemet meddelar då också att batchen är färdig. De tomma boxarna kan nu flyttas ut på transportbandet eller placerade på den övre delen av buffertbanan. Operatören plockar artikel och kvantitet från positionen Shuttlen visar och bekräftar detta på automaten. Pick-tolight displayen visar vilken box artikel och kvantitet ska placeras i. Processen bekräftas med kvittens på knapp på pick-to-light displayen. Om ytterligare en tom box behövs för att ta hand om ordern tar operatören en från Era fördelar i korthet: Papperslös plockning och inlagring Hög plocksäkerhet tack vare flera verifieringsalternativ Automatiserade processer Expansionsmöjligheter 13

14 Kardex Group Kardex Group: Din pålitliga partner för dynamiska lager- och plocksystem Kardex Group är en av världens ledande tillverkare av automatiserade logistiklösningar för lager och kontor. Vår organisation är specialiserad på utveckling av innovativa produkter, service och lösningsrådgivning till våra kunder. I nära samarbete med våra kunder arbetar vi för att förstärka er konkurrenskraft evsevärt genom att nå över era förväntningar och krav. Genom den lyckade implementationen av vår hanteringslösningar ger vi er personal en verktygslåda full av möjligheter att skapa en utmanande och lyckad karriär. 14

15 Kardex Remstar är en av världens ledande tillverkare av olika typer lagerautomater. Sedan 1973 har vi installerat över 140,000 automater inom bl.a. segment som kontor, lager och produktion. Varje produkt har utveklats med ändamålet att öka er produktivitet och förbättra effektiviteten i era arbetsprocesser. Våra skräddarsydda lösningar ger er möjlighet att få ut bäst användning av era lagerutrymmen. Mlog Logistics GmbH, med huvudkontor i Neuenstadt am Kocher, är en av de ledande leverantörerna av automatiserade lager och materialförsörjningssystem. Sedan Maj 2010 ingår Mlog i Kardex Group och har över 40 års erfarenhet inom planering, implementering samt service av fullautomatiserade logistiklösningar. Oavsett om det gäller modernisering eller installation av ett helt nytt nyckelfärdigt lager har Kardex Mlog ett optimalt logistikkoncept för ert höglager. Tack vare innovativa och beprövade produkter och kompletta logistikkoncept baserade på mer än 800 lyckat implementerade projekt, kan Kardex Mlog leva upp till era förväntningar snabbt och flexibelt. 15

16 Kardex Remstar: Alltid nära dig Över hela världen Australien Belgien Cypern Danmark Finland Frankrike Indien Irland Italien Kina Nederländerna Norge Österrike Polen Ryssland Singapore Slovakien Spanien Storbritannien Sverige Schweiz Tjeckien Turkiet Tyskland Ungern USA 1109B-0214-SE-1301-HT För mer information: Produktfotografi erna i denna broschyr är landsspecifi ka och vissa detaljer kan avvika från utrustningen som levereras. Vi förbehåller oss rätten att utföra modifi eringar av konstruktionen och att rätta fel eller skrivfel under leveranstiden utan att informera om detta i förväg. Om inget annat anges är alla varumärken som fi nns med i denna broschyr registrerade varumärken som tillhör Kardex AG.

Kardex Plocklösningar

Kardex Plocklösningar Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar ny MODUL ÄR INDIVIDUELL FLE XIBEL Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar:

Läs mer

Kardex Remstar Megamat RS Automatiska paternosterverk för effektiv, skräddarsydd lagring och uthämtning

Kardex Remstar Megamat RS Automatiska paternosterverk för effektiv, skräddarsydd lagring och uthämtning Standard Solution Vertical Carousel Kardex Remstar Megamat RS Automatiska paternosterverk för effektiv, skräddarsydd lagring och uthämtning Standard Solution Vertical Carousel Kardex Remstar Megamat RS:

Läs mer

Kardex Remstar Horizontal En effektiv lösning för extremt snabb plockning och lagring

Kardex Remstar Horizontal En effektiv lösning för extremt snabb plockning och lagring Standard Solutions Horizontal Carousel Kardex Remstar Horizontal En effektiv lösning för extremt snabb plockning och lagring Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal: Spara tid tack vare snabb,

Läs mer

NYHET. NYHET: Megamat RS LÄTTGÅENDE SKJUTDÖRR. PATERNOSTERVERK Ett kompaktlager, som spar utrymme, tid och pengar! AUTOMATISK KEDJESPÄNNARE

NYHET. NYHET: Megamat RS LÄTTGÅENDE SKJUTDÖRR. PATERNOSTERVERK Ett kompaktlager, som spar utrymme, tid och pengar! AUTOMATISK KEDJESPÄNNARE Standard Solutions Vertical Carousel NYHET: Megamat RS PATERNOSTERVERK Ett kompaktlager, som spar utrymme, tid och pengar! NYHET MODERN DESIGN AUTOMATISK KEDJESPÄNNARE LÅG ENERGI- FÖRBRUKNING LÄTTGÅENDE

Läs mer

Effektiv lagring och orderplockning av smådelar

Effektiv lagring och orderplockning av smådelar Lagerautomat LOGIMAT Effektiv lagring och orderplockning av smådelar Fördelar Lagerautomat LogiMat Ergonomiskt och kraftfullt system för lagring och plockning av smådelar Fördelar: LogiMat är en automatiserad

Läs mer

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater.

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Personal, läkemedel och lagerkapacitet är tre viktiga faktorer på apoteket. Så varför inte kombinera dessa resurser på bästa möjliga sätt. .B Effektivare

Läs mer

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Xerox Remote Services Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Bekräftelse av registreringen för automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Uppfyller kundens behov av större effektivitet

Läs mer

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikala hissautomater för mycket kompakt lagring på begränsad golvyta

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikala hissautomater för mycket kompakt lagring på begränsad golvyta Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP Vertikala hissautomater för mycket kompakt lagring på begränsad golvyta Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP:

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

LAGERAUTOMAT LOGIMAT. Effektiv lagring och orderplock av smådelar

LAGERAUTOMAT LOGIMAT. Effektiv lagring och orderplock av smådelar ogimat Effektiv lagring och orderplock av smådelar LAGERAUTOMAT LOGIMAT Fördelar Lagerautomat LogiMat Ergonomiskt och kraftfullt system för lagring och plock av smådelar Fördelar: LogiMat är en automatiserad

Läs mer

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 73555 6,8%

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 123161 5,7% 66188 5646391

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet En ny generation med utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Nederman introducerar en ny generation med utsugsarmar för

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala 1 R-C-län Uppsala län C-län Uppsala Uppsala 9 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 - +/-% +/- 214 Stockholms

Läs mer

Mjukvarulösningar för intralogistiska processer

Mjukvarulösningar för intralogistiska processer Software Solution Mjukvarulösningar för intralogistiska processer Från den flexibela gateway-lösningen till komplex lagerhantering: JMIF, Kardex Drive Power Pick Global Software Solution Warehouse Management

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

The Presona Waste Extraction Systems

The Presona Waste Extraction Systems SE The Presona Waste Extraction Systems Rationell spillhantering med Presona Presona erbjuder den totala lösningen för rationell och problemfri hantering av pappersspill och makulatur inom grafisk industri,

Läs mer

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System).

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Att optimera materialflöden är komplext. Kostnadsoptimering, optimering av materialflöden, utökning av kapacitet, resursoptimering,

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Uppsala kommun Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/-

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Dec

Läs mer

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Solutions Material Handling Tid och rum 2 Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Lösningar från Kardex Remstar:

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Full kontroll över logistikprocessen

Full kontroll över logistikprocessen Full kontroll över logistikprocessen LeanLog nästa generations innovativa logistiksystem är mer än enbart ett WMS-system. LeanLog effektiviserar inte bara den fysiska lagerhanteringen utan också hela orderprocessen.

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Rumsreglering. Effektivitet och flexibilitet i alla miljöer med SAUTER EY-modulo.

Rumsreglering. Effektivitet och flexibilitet i alla miljöer med SAUTER EY-modulo. Rumsreglering Effektivitet och flexibilitet i alla miljöer med SAUTER EY-modulo. Smart SAUTER-rumshantering ger individuell komfort med maximal energieffektivitet i rum som verkligen lever. SAUTER för

Läs mer

Hjullistställage - lösningen för lagring och plockning av smågods SELECTAFLO HJULLIST

Hjullistställage - lösningen för lagring och plockning av smågods SELECTAFLO HJULLIST Hjullistställage - lösningen för lagring och plockning av smågods SELECTAFLO HJULLIST Kompakt lagersystem för effektivt plock till så många detaljer som möjligt samtidigt. Kort avstånd innebär tids- och

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Effektiv internlogistik Anpassad för framtiden tack vare innovativa lösningar

Effektiv internlogistik Anpassad för framtiden tack vare innovativa lösningar Product Portfolio Effektiv internlogistik Anpassad för framtiden tack vare innovativa lösningar Lösningar från Kardex Remstar: dynamiska, smarta, ekonomiska för mer effektivitet och plats inom produktion

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Sheet Metalworking Our Passion, Your Solution

Sheet Metalworking Our Passion, Your Solution Sheet Metalworking Our Passion, Your Solution BOCKNING STANSNING LASERSKÄRNING KLIPPNING KANTPRESS VERKTYG INTEGRERBAR MJUKVARA BOCKNING STANSNING LASERSKÄRNING LASERSYSTEM LASERSYSTEM Lasersystem Med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Sandgjutet Aluminiumgjutgods

Sandgjutet Aluminiumgjutgods Sandgjutet Aluminiumgjutgods Om oss: GAP är ett företag som erbjuder full kundservice; från design och utveckling av detaljen som ska gjutas, till leverans av färdigt bearbetade, målade och testade artiklar.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C- Län C-län Kommun kommun Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen.

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen. Tunstalls erbjudande Vi ger dig plattformen för den moderna vården och omsorgen! Med Tunstall som din samarbetspartner får du en stark leverantör som erbjuder marknadens mest kompletta helhetslösning för

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

Effektivisera dina hjärtlungundersökningar

Effektivisera dina hjärtlungundersökningar Effektivisera dina hjärtlungundersökningar Welch Allyns hjärtlungsortiment Ett flexibelt och journalkompatibelt hjärtlungsortim Effektivisera din praktik utan att förändra ditt arbetssätt. Nu kan du välja

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

BE STRONGER WITH BE.

BE STRONGER WITH BE. BE STRONGER WITH BE. BE GROUP LÖSER DINA BEHOV Världens stål- och metalltillverkare genomgår sedan fl era år en stark förändring. Konsolidering, storskalig produktion och standardisering av produkter medför

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 MINI DESIGN XS4 MINI DESIGN : Modern och stilren design är SALTO:s varumärke. Med XS4 Mini

Läs mer

Agenda. Övergripande syfte och mål. Välkomna till Logistikanalys Verktyg och Modeller, TETS32. Erik Sandberg. Om kursen Om praktisk lagerlogistik

Agenda. Övergripande syfte och mål. Välkomna till Logistikanalys Verktyg och Modeller, TETS32. Erik Sandberg. Om kursen Om praktisk lagerlogistik Välkomna till Logistikanalys Verktyg och Modeller, TETS32 Erik Sandberg Agenda Om kursen Om praktisk lagerlogistik Arbetet i ett lager Design av ett lager 2012-03-12 Sid 2 Linköpings universitet Övergripande

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar.

hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar. hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar. FAMA hyllsystem maximal flexibilitet för maximal effektivitet Willach Pharmacy Solutions hör till världens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 1999:1040 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27 DIGIAIR Version 2.0 Bruksanvisning Rev. A 2005-06-27 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 3 1.1 Ström PÅ/AV... 3 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 3 1.3 Hur man ansluter... 3 1.3.1 Handhavande och

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Företaget finns representerat i...

Företaget finns representerat i... Vår kundservice... I samarbete med HERZ Armaturen GmbH, med filialer i alla Europas länder, med våra samarbetspartners och företasrepresentation kan vi alltid ta hand om våra kunder på ett optimalt och

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

E D G E T E C H N O L O G Y A B Människor som gör skillnad

E D G E T E C H N O L O G Y A B Människor som gör skillnad E D G E T E C H N O L O G Y A B Människor som gör skillnad Vi skapar tid och rum Edge Technology AB är en ledande leverantör av produktivitetshöjande system i Sverige. Mer än 700 företag från norr till

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Optimering av industriell nätbyggnad DEVICENET

Optimering av industriell nätbyggnad DEVICENET Advanced Industrial Automation Optimering av industriell nätbyggnad DEVICENET för smidiga automationslösningar DeviceNet är ett innovativt nätverkssystem för industrin med ett stort urvalav enheter som

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C- Län C-län Kommun kommun Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-

Läs mer

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Sweden A Flash number FL A B Landskod FL B C Intervjunummer (löpnummer) FL C NACE NACE-kod (sample-information)

Läs mer

Matematiken i PISA

Matematiken i PISA Matematiken i PISA 2003-2012 Matematiken i PISA 2003-2012 Matematikbiennalen 6-7 februari 2014 Anita Wester Skolverket Samuel Sollerman Stockholms universitet Vad är PISA? OECD:s Programme for International

Läs mer

IPN Paternoster lagerautomat för ekonomisk lagring och hantering. IPN - Paternoster MACHINES

IPN Paternoster lagerautomat för ekonomisk lagring och hantering. IPN - Paternoster MACHINES IPN Paternoster lagerautomat för ekonomisk lagring och hantering IPN - Paternoster MACHINES IPN tar fram godset till plockaren CONSTRUCTOR INDUSTRI PATERNOSTER, IPN ger mängder av fördelar: Snabb plockning

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C- Län C-län Kommun kommun Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-Jan

Läs mer

Uppvärmning med pellets. 10-60 kw

Uppvärmning med pellets. 10-60 kw Uppvärmning med pellets 10-60 kw Kompetens är vår framgång Fakta om HERZ: 22 Bolag Koncernens huvudkontor finns i Österrike. Forskning & utveckling i Österrikiskt. Österrikiska ägare 1600 anställda i mer

Läs mer

Trapper. Väger fasta och flytande ämnen på järnväg. Tamtron rälsvåg för exakt vägning. tamton.se

Trapper. Väger fasta och flytande ämnen på järnväg. Tamtron rälsvåg för exakt vägning. tamton.se Trapper Väger fasta och flytande ämnen på järnväg Tamtron rälsvåg för exakt vägning Tamtron Trapper -vågsystem är konstruerade för att ge tillförlitlig och snabb information om godsflödet. annan. Systemen

Läs mer

MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMPLIG LAST

MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMPLIG LAST MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMLIG LAST LÖSNINGEN FÖR ICK-US,VANS OCH ERSONBILAR Som professionell användare ställer du säkert höga krav på effektivitet under din arbetsdag och ofta ingår

Läs mer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you Innehåll Om oss sid 04 Kvalitet sid 06 Miljö sid 08 PRODUKTION sid 10 PRODUKTER FÖR RETAIL sid 12 PRODUKTER FÖR INDUSTRI sid 13 VAD STENQVIST STÅR FÖR sid 14 Kontakt sid

Läs mer

Materialtåg, ett verktyg med dolda möjligheter för att effektivisera Intralogistiken

Materialtåg, ett verktyg med dolda möjligheter för att effektivisera Intralogistiken 1 Materialtåg, ett verktyg med dolda möjligheter för att effektivisera Intralogistiken Jan Henricsson, Logimatic Logistikutveckling AB 2 Vårt uppdrag * Logimatic Logistikutveckling AB är logistikkonsultföretag

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr TranSpOrT TJänSTEr LaGEr BäSta VäGeN Vårt MåL... Matthias Gödecke (VD Gödecke eurotrans Gmbh) 2 GÖDECKE LOGISTIK FILOSOFI GÖDeCke LoGiStik står för kvalitet och säkerhet. i över 60 år har vi varit transport-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER ANVÄNDArvänlig ENKLARE ÄN EN KOPIERINGSMASKIN MODULUPPBYGGD ANPASSAS enkelt EFTER DIN VERKSAMHET HÖG PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET LÅG LJUDNIVÅ PASSAR ALLA MILJÖER kräver INGA FÖRKUNSKAPER OMR-LÄSNING

Läs mer

New figures for Sweden

New figures for Sweden New figures for Sweden FKG 2013-10-10 Anders Rune New figures for Sweden Bokslut 2012 Aktuellt om konjunkturen Strukturella förändringar Konkurrensförutsättningarna i Sverige Utsikter i Sverige och internationellt

Läs mer

PlusFlex IT-Concepts. Automatisering och effektivisering av processerna. Highlights:

PlusFlex IT-Concepts. Automatisering och effektivisering av processerna. Highlights: PlusFlex IT-Concepts Automatisering och effektivisering av processerna Highlights: Flexibelt, anpassningsbart system Webbaserad standard Enkel datadistribution till operatörer Användarvänligt operatörsgränssnitt

Läs mer