Kardex Remstar Shuttle XP Vertikala hissautomater för mycket kompakt lagring på begränsad golvyta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kardex Remstar Shuttle XP Vertikala hissautomater för mycket kompakt lagring på begränsad golvyta"

Transkript

1 Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP Vertikala hissautomater för mycket kompakt lagring på begränsad golvyta

2 Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP: Lagrar nästan allt Kostnadseffektivt och snabbtillgängligt Hissautomaten Shuttle XP är utvecklad för effektiv lagring och plockning. Den bidrar till att effektivisera processerna bl.a. inom produktion, plocklager, distribution och tredjepartslagring. Kombinationen av extremt kompakt lagring av godset, flexibla och effektiva strategier, ergonomi samt en mycket hög säkerhet gör Shuttle XP till en enastående lagerlösning. Principen Hissautomaten Shuttle XP är ett slutet system där hyllor är lagrade vertikalt på både fram- och baksidor om hiss-schaktet. I mitten sitter en extraktor som automatiskt transporterar hyllorna med artiklarna till plocköppningen. Hyllplanet kan hämtas bl.a. genom knapptryckning, avläsning av streckkod eller genom kommando från överordnat lagerstyrningssystem. Den modulbaserade konstruktionen i Shuttle XP gör att den kan enkelt anpassas i höjdled även efter installationen. Även antalet plocköppningar kan enkelt förändras efter installationen. Beroende på takhöjden kan man i jämförelse med vanliga hyllsystem normalt spara upp till 85 % av golvytan. Med hjälp av Optiflex-teknologin läses godshöjden på varje hyllplan av i 25 mm s steg vilket ger en extremt kompakt och flexibel lagring. Mer information: 2

3 Flexibel, effektiv lagerstrategi Shuttle XP:s modulkonstruktion ger nästan obegränsad flexibilitet för att passa in vid olika takhöjder. Shuttlens höjd kan väljas i 100-millimeterssteg vilket ger optimalt nyttjande av den fria takhöjden i lokalen. Vid förändringar av takhöjden eller flyttning av automaten kan moduler enkelt läggas till eller tas bort för att göra den högre eller lägre. Anpassad till byggnaden Shuttle XP kan placeras så den går genom flera våningar i ett hus. Upp till 6 hanteringsöppningar kan integreras på fler nivåer, både på fram och baksida. Detta kan också förändras i efterhand. Snabbport i varje plocköppning förhindrar drag och garanterar en säker och bra miljö både för personal och gods. Fördelarna i korthet: Snabbare tillgång till godset Högre omsättningshastighet Större lagringsutrymme på avsevärt mindre golvyta Exakt saldokontroll tack vare integrering med interna lagerhanteringssystem Högre säkerhet och skydd för användaren och lagrat gods Förbättrad ergonomi Modulär struktur Modulär struktur Förbättrad ergonomi användaren och lagrat gods Högre säkerhet och skydd för 3

4 Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP: Sju fördelar med konstruktionen konsekvent i toppklass Plocköppning med automatiska snabbdörrar Ökad säkerhet både för operatör och gods. Lägre ljudnivå. Möjlighet för automaten att förarbeta - Operatören plockar från ett hyllplan medan nästa hyllplan står förberett innanför dörrarna. Allt för att förkorta väntetiderna. Optiflex-Automatisk höjdoptimering Automatisk godshöjdavläsning ger optimalt volymutnyttjande. Maximal komprimering av lagret. Integrerad viktkontroll Kontrollerar och visar automatiskt, genom motståndsavkänning, vikten på hyllplan samt hela Shuttlen för att förhindra överbelastning. Kuggremsdrift Kuggremmen ger en hög körhastighet vilket dessutom resulterar i snabb tillgång till gods, låg ljudnivå och en högre driftsäkerhet. Hyllplan med olika belastningsklasser I en och samma Shuttle kan hyllplan med olika lastkapacitet hanteras På så sätt reduceras investeringen och garanteras en permanent och flexibel drift. Ergonomisk hanteringsöppning Konsolerna som är monterade i hanteringsöppningen möjliggör individuell inställning av arbetspositionen beroende på personalens längd. Dessutom kan två hyllplan tas emot samtidigt i en hanteringsöppning. Med hjälp av fördjupningen i golvnivå kan operatören komma närmare och arbeta ergonomiskt. Framtidssäkrad konstruktion Shuttlens höjd kan förändras snabbt och enkelt för att anpassas till nya förutsättningar. 4

5 Alla Kardex Remstar Shuttle XP kan konfigureras så att de optimeras för era lokaler och behov. Shuttle XP mm Tekniska data Shuttle XP 250/500 Tekniska data Yttermått Bredd till mm Djup till mm Höjd till mm Vertikalhastighet inställningsbar upp till 1,2 m/s Hyllplan till mm Yttermått Bredd Djup till mm 610 till mm Bredd till mm Lagerplatsavstånd 50 mm Djup Höjd till mm till mm Min. avstånd Belastning 100 mm upp till 725 kg till mm till mm Automatens höjd 100-mm-steg Hastigheter Vertikalhastighet inställningsbar upp till 2,0 m/s Horisontal hastighet inställningsbar upp till 0,7 m/s Bruttonyttolast max. 67/120 t Hyllplan Bredd till mm Djup 610 till mm Lagerplatsavstånd 25 mm Min. avstånd 75 mm Belastning upp till 560 kg Speciella tillval Kyl- och frysmiljö ned till 20 C ± 5K Värmeapplikationer upp till + 60 C Klass / ISO-klass 5 8 renrumapplikationer Torrluftapplikationer (5 % relativ luftfuktighet / 10 % relativ luftfuktighet) Brandskydd (vatten/gas) Automation Explosionsskydd Shuttle XP 1000 Tekniska data Yttermått Bredd till mm Djup till mm Höjd till mm Automatens höjd 100-mm-steg Hastigheter Vertikalhastighet inställbar upp till 0,75 m/s per bricka Max. total belastning 67/120 t Hyllplan Djup 610 till mm Bredd Belastning/hyllplan mm kg mm 900 kg mm 800 kg Alla mellanstorlekar möjliga i steg om 50 mm Extrautrustning: LED-/laserpekare Alfanumerisk eller matrixpositionsindikering Kvittenslist ESD-utförande Automatiskt hyllplansutdrag Manuellt hyllplansutdrag Transitvagn Svängarm för styrenhet Dubbla/flera öppningar Hyllplanslås Användaradministration Logicontrol 200 lagerplatssystem Fabriksmonterad kran Specialhyllor för pallförvaring Hyllplansutdrag för truckhantering Upp till sex hanteringsöppningar per enhet Truckhantering framför enheten Vertikala fotoceller för övervakning av hisschaktet Positionsindikering med LED Vario positionsindikering TIC-matrix Extrasystem Viktavkänning 5 Viktavkänning Ext trasystem TIC-matrix

6 Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP: Kompakt och säker lagring Tack vare många tillval, som kan integreras före eller efter monteringen ger Kardex Remstar Shuttle XP högsta möjliga flexibilitet: Automaten kan göras högre eller lägre, flyttas, förändras och kompletteras med utrustning för att leva upp till nya krav och förändringar i er verksamhet. Kardex Remstar Shuttle XP kan placeras i direkt anslutning till produktionen så att effektiviteten ökar och golvyta frigörs för produktion. Den kan dessutom byggas genom flera våningsplan eller t.o.m. byggas i ett torn på utsidan av befintlig byggnad. hantering genom öppningar i byggnadens vägg. Byggnation på utsidan Manuellt/automatiskt hyllplansutdrag Är takhöjden i befintlig fastighet för låg finns det möjlighet att bygga ett torn på utsidan som Shuttle XP n placeras i. Hål tas upp i väggen för att betjäna automaten från befintlig fastighet. För att underlätta hanteringen av tungt och skrymmande gods kan hyllplanet antingen manuellt eller automatiskt köras ut på utsidan av automaten. På så sätt kan tungt och skrymmande gods hanteras med t.ex. en transportvagn. Installation genom flera våningar Dual-Tray Hissautomaterna kan gå genom flera våningsplan och utrustas med upp till totalt sex plocköppningar fördelade på både fram och baksidan. Detta gör det möjligt att arbeta från flera hanteringsöppningar samtidigt. T.ex. inleverans i en öppning på en sida och plockning på den andra. Med hjälp av tillvalet Dual- Tray kan arbetet ske på två nivåer i plocköppningen: En hylla placeras på första arbetsnivån i plocköppningen, sedan stängs snabbporten. Medan användaren plockar eller fyller på hämtar extraktorn nästa hyllplan i plockserien och står på vänt med det. Efter kvittens av det första körs nästa fram. 6

7 Organisering av alla typer av gods: tillbehör och inredningar. Varje hyllplan kan med hjälp av fackdelare och delningsmaterial, lådor, behållare, boxar eller specialinredningar individuellt inredas så att de till hundra procent anpassas till dina speciella behov. En perfekt avstämning mellan gods och hyllplansstorlek ger en optimal lagerkomprimering, bättre överblick och snabbare plockning. Lådor och boxar Fackindelning Hållare och specialinredning Behållare, lådor och boxar kan skräddarsys för att exakt passa in på de olika hyllplansstorlekarna På så sätt utnyttjas varje milimenter av lageryta. De är flexibla och enkla att hantera vilket passar in i en dynamisk lösning. En lätt men ändå robust konstruktion gör det enklare och säkrare att transportera godset. Om ännu mindre lagringsplatser skulle behövas kan lådorna, behållarna och boxarna delas in ytterligare. För en snabbare och enklare plockning av artiklarna kan dessutom varje enskild lagerplats märkas tydligt med artikelinformation. Hyllindelningar hjälper dig att få en klar och tydlig blick över artiklarna och sparar dessutom ännu mer plats. Med hjälp av olika typer av avdelare bestämmer du själv hur många lagerplatser och vilka storlekar som ska skapas på varje hyllplan. Du kan skräddarsy varje lagerplats efter godset och märka varje lagerplats med benämning och artikelnummer för en snabbare identifiering. Lagerplatserna kan enkelt ändras i storlek och antal efterhand som volymer och sortiment förändras. Verktyg, formar och fixturer kan enkelt hanteras tack vare olika typer av specialinredningar. Dessa garanterar en smidig tillgänglighet och hantering. Dessutom kan godset lättare hanteras med lyfthjälpmedel när det automatiska eller manuella hyllplansutdraget används. I specialapplikationer kan hanteringsöppningen sänkas ända ned till golvnivå för hantering med truck. Användningsområden: Reservdelar Underhåll och reparation Verktyg och formar Hållare Fästanordningar Färdigvarulager Buffertlager 7 Buffertlager

8 Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP: 8 anledningar att välja Shuttle XP Fördel: spara golvyta/ utnyttja höjden Den nästan steglösa godshöjdavläsningen i 25 mm s steg med Optiflex-teknologi gör att du sparar upp till 85 % golvyta. Fördel: reducerade personalkostnader Önskad artikel kommer automatiskt till användaren man slipper både att gå och leta. Integrerade Pick-to-Light-system (LED) finns som tillval och visar var, vad och hur mycket ska plockas. På så sätt uppnås en mycket hög plockeffektivitet. Fördel: ergonomisk design Användaren behöver inte längre klättra, böja eller sträcka sig för att nå godset. Shuttle XP arbetar efter principen Gods till person : Artiklarna levereras automatiskt till den ergonomiskt utformade plocköppningen. Hanteringshöjden kan dessutom individuellt ställas in på operatörsnivå. Fördel: högre säkerhet Shuttle XP ger full kontroll på alla hyllplan. Man kan enkelt ange vem som ska ha tillgång till vilka hyllplan och dessutom följa upp vem som hanterat vilket hyllplan och när. Den automatiska snabbporten i bakkanten av plocköppningen skyddar godset från damm och smuts samt gör Shuttle XP till en av marknadens tystaste Lagerautomater. 8

9 Vi ger våra kunder avsevärt förhöjd produktivitet, frigjord golvyta samt optimal kontroll och hantering av saldon. 5 6 Fördel: precision Integrerade Pick-to-Light-system, streckkodsläsare och mjukvarugränssnitt ger maximal precision. Anslutningen till rullbanor, robotlösningar eller lyftanordningar ger många många möjligheter till bekväm hantering. Fördel: flexibilitet Varje hylla kan programmeras efter driftsparametrarna. De olika alternativen är långsam körning för känsligt gods, högfrekventa artiklar kan lagras nära plocköppningen i den Gyllene zonen, åtkomstbegränsning variabel för varje hyllplan, lagring av hyllplan med olika viktkapaciteter i en och samma automat och mycket mer. 7 Fördel: modulbaserad Tack vare den modulbaserade konstruktionen kan automatens höjd snabbt och rimligt anpassas till nya höjder och behov. 8 Fördel: tillförlitlighet Våra Shuttle XP hissautomater utmärker sig med mycket gods driftsstabilitet och visar hög tillgänglighet. Oavsett om det gäller design, tillverkning, montering eller service bevisar Shuttle XP varje dag varför den hör till de ledande produkterna inom sitt område. 9

10 Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP: Intelligent lagring på högsta nivå Shuttle XP ger högsta möjliga kapacitet på minimal golvyta tack vare att befintlig takhöjd utnyttjas maximalt och godset kan lagras med endast 25 millimeters mellanrum. Med hjälp av Optiflex-teknologin och en elektronisk höjdmätning kan varje enskilt hyllplan lagras mycket komprimerat. Denna teknologin gör det möjligt att effektivt lagra gods med olika höjder allt från minsta skruv till kartong eller pall i en och samma automat. För att ge personalen mesta möjliga säkerhet är automaten utrustad med ett antal säkerhetsdetaljer. Detta omfattar bl.a. fotoceller för personskydd och snabbport i plocköppningen. Fotocellerna övervakar hela plocköppningen för att ge maximal säkerhet. Extraktor Automatisk snabbport i plocköppningen Extraktorn hämtar med hög hastighet fram valt hyllplan till hanteringsöppningen samt transporterar tillbaka det till en ledig plats. Detta kan aktiveras antingen via knapptryckning, scanning av streckkod eller kommando från lagerförvaltningssystem. Automatiska snabbportar i plocköppningens bakkant är standard på Shuttle XP. Dessa fungerar som ett extra personskydd men reducerar även ljudnivån samt ser till att godset förvaras rent och dammskyddat. Hyllbärare i plocköppningen Hela plocköppningens sidoväggar är utrustade med L-profilerade hyllbärare. På så sätt kan flera hyllplan presenteras i plocköppningen (Double Access Handling) och presentationshöjden kan även ställas in beroende på operatörens längd. Personskydd - ljusridå Säkerhet för automat och operatör! Bryts säkerhetsljusridån stannar alla automatens rörelser omedelbart. 10

11 Förbättra er lönsamhet med integrerade teknologier! Kardex Remstar erbjuder otaliga integrationsmöjligheter! Från nyckelfärdiga enskilda automater till komplexa systemlösningar. Snabbt och effektivt. Man kan bekräfta hanteringen med streckkodsläsare eller andra styr- och kvittenssystem. Hissautomater från Kardex Remstar i kombination med lagerförvaltningssystemet Power Pick Global eller andra ERP-system hjälper användaren att arbeta med ännu högre precision. Streckkodsläsare Streckkodsläsare kan enkelt integreras för att identifiera order, plockad artikel samt kvittens. Shuttle XP har ett brett utbud av maskinvarugränssnitt. Detta omfattar streckkodsläsare, skrivare, Pick-To- Light-teknologier, andra dynamiska lagrings- och plockningssystem, automatstyrda fordon (AGV), RFIDteknologier och mycket mer. Rullbanor För en snabb plockning och för en bättre konsolideringen av ordrarna kan plockzonerna förbindas med transportbanor. Godset transporteras automatiskt till plocköppning, läggs direkt i emballage och transporteras till nästa zon eller direkt till avsändning. Lyfthjälpmedel Användningsområden: Plockning av artiklar Batchplockning Konsolidering Sortering Påfyllning Pick-to-Light Den enkla integrationen av lyftanordningar, kranar, gripare och robotar ger en ergonomisk hantering av godset. Påfyllning Sortering Konsolidering Batchplockning Plockning av artiklar För att öka produktivitet, plockhastighet och plocksäkerhet kan Kardex Remstar erbjuda olika integrerade Pick-to-Lightlösningar: Shuttle-XP kan utrustas med positionsindikator, laserpekare, LEDpekare och kvittenslist i plocköppningen. 11

12 Standard Solution Vertical Lift System Shuttle XP 1000: stronger, greater, further Tack vare tre nya applikationer klarar Shuttle XP 1000 enkelt ännu högre belastning, upp till kg. Extra kraftigt hyllplan Pallhantering Kranhantering Unikt kraftfull: vårt extra kraftiga hyllplan klarar 800 kg nyttolast på en effektiv bredd på mm, vilket gör den idealisk för plockning av medeltunga till tunga delar och sätter nya standarder när det gäller lastkapacitet. Med pallhanteringsapplikationen kan pallarna placeras direkt på pallhyllplanet med truck och lagras i positioneringsanläggningen. Detta sparar golvyta och reducerar behovet av höglyftanderuckar. Dessutom kan man hitta det lagrade godset mycket snabbare. Denna applikation hjälper till att dra ner på kostnaderna och öka produktiviteten och har även fördelar när det gäller säkerheten. Tungt gods kan flyttas otroligt enkelt med hjälp av den fabriksmonterade kranen. Den integrerade kranen, som alltid är tillgänglig, och ökad produktionstakt av gods till person innebär tidsbesparing och ekonomisk besparing. Avsevärt förbättrad ergonomi och ökad säkerhet är andra fördelar med den här applikationen och är viktiga aspekter för din personal. 12

13 Kardex Remstar Shuttle XPlus: Kombination av upp till fyra Shuttlemoduler ger hög lagerkapacitet Tekniska data Shuttle XPlus är ett idealt storkapacitetlager med upp till kvadratmeter lageryta på endast 20 kvadratmeter golvyta. Automaten har en maximal lastkapacitet på upp till 240 ton. En lyftbalk förbinder flera hissmoduler i en Shuttle XPlus. På lyftbalken åker en extraktor som hämtar det begärda hyllplanet till plocköppningen eller kör det tillbaka till en ledig plats. Extraktorn rör sig diagonalt mellan hissmodulerna och uppnår därmed en kortaste möjliga körtid. Fördelarna i korthet: Förutom fördelarna från Shuttle XP ger Shuttle XPlus dessutom dessa produktfördelar: Styrning av flera hissmoduler via endast en extraktorplattform Korta avstånd mellan plocköppningarna ger mindre gångtider för personalen Plocköppningarnas antal och placering kan väljas fritt Optimalt nyttjande av svårtillgängliga lagerytor, som t.ex. hörn och nischer I jämförelse med enskilda automater kan mer lagervolym hanteras med bibehållen körhastighet (lyftbalkteknik) Med en kombination av Shuttle XPlus och Shuttle XP uppnår man en ännu snabbare plockning Yttermått Bredd till mm Djup till mm Höjd till mm Automatens höjd 100-mm-steg Maskindata Körhastighet last 250 kg/500 kg Vertikalhastighet inställningsbar upp till 1,5 m/s Horisontal hastighet 0,62 m/s Diagonal hastighet inställningsbar upp till 1,3 m/s Bruttonyttolast 30 t per modul Hyllplan Bredd till mm Djup 813/864 mm Lagerplatsavstånd 25 mm Min. avstånd 75 mm Belastning upp till 545 kg 13 plockning uppnår man en ännun snabbare

14 Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XPmultiple: Två individuella modulbaserade lagerautomater i tandemutförande Shuttle XPmultiple är den ideala lösningen för byggnader där det inte går att placera två separat lagerautomater. Djupa och smala lokaler kan på detta sätt utnyttjas optimalt och transportvägar minimeras tack vare att det endast finns en plocköppning. Power Pick Global från Kardex Remstar: Begärd artikel hanteras och presenteras av den intelligenta mjukvara. Shuttle XPmultiple består av två oberoende hissautomater placerade bakom varandra. Transporten av hyllplan mellan automaterna sker med transferenheter. Önskad artikel presenteras endast i en plocköppning. Hyllplanen presenteras till plocköppningen snabbt och väntetiderna förkortas tack vare en intern förplockning. Lagerautomaten arbetar med lagerförvaltningsprogramvaran Fördelarna i korthet: Förutom fördelarna från Shuttle XP ger Shuttle XPmultiple även följande produktfördelar: Högre lagerkapacitet Automaten arbetar medan plockning görs: Operatören arbetar med plock från ett hyllplan medan nästa förbereds i automaten Lösning för speciella placeringar på ytor som annars är svåra att utnyttja och där modulerna kan placeras bakom varandra. T.ex. ett hörn eller en nisch.(exempel: buffertlager inom produktionen) Tekniska data Yttermått Bredd till mm Djup till mm Höjd till mm Automatens höjd in 100-mm-stegn Effektdata Vertikalhastighet inställningsbar upp till 2,0 m/s In-/utlagringshastighet inställningsbar upp till 0,7 m/s Bruttonyttolast 67/120 t per modul Hyllplan Bredd till mm Djup 610/813/ 864 mm Lagerplatsavstånd 25 mm Min. avstånd 75 mm Belastning upp till 560 kg Olika driftstyper för snabb hantering Minimerad gång och plockyta Kan användas som stand-alonelösning eller som del i ett system 14 eller del system ler som i ett s lösning

15 Software Solution Warehouse Management Software Kardex Remstar Power Pick Global: Lagerhanteringsprogramvara för lösningar inom internlogistik Power Pick Globals funktionsprincip Funktionell, användarvänlig och modulbaserad programvara för lagerförvaltning. Effektivitet Det finns många hjälpmedel för att säkerställa precisionen i arbetet. Från standardvalidering via scanning av streckkoder, viktkontroll till ett stort antal optiska användarstyrsystem såsom Pick-to-Light, Put-to-Light, laser-/ledpekare: Programvaran Power Pick Global från Kardex Remstar hjälper operatören att arbeta med större precision. Precision Power Pick Global hjälper dig att sänka hanteringstiden: Genom att integrera Pick-to-Light-system, optimera batcherna, multi-order-plockning och tidsoptimerad körning av lagersystemet (HoriOpt) minimeras plockfel och plocksäkerheten ökar upp till 99 %. Säkerhet Power Pick Global är konstruerat så att flera användare arbetar med systemet samtidigt och framför allt säkert. Användar- och gruppriktlinjer styr både åtkomsten till systemet och till de enskilda fackhyllorna och varje transaktion en användare utför registreras. Integreration Från enkel och mellanprogramvara till kundanpassade lösningar alla programvarulösningar från Power Pick Global baseras på senaste Windows -teknologin* och kan enkelt integreras med de flesta WMS och ERP-system. Moduluppbyggnad Från minsta lilla lager till komplexa distributionscentraler: Power Pick Global kan anpassas perfekt efter era behov inklusive investerings- och framtidssäkerhet. Power Pick Global vidareutvecklas och utvidgas kontinuerligt efterhand som nya krav och behov uppkommer. * Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation Kardex Remstar erbjuder ett stort brett utbud av programvara: programvaruapplikationer: Cleverstore 1000 Programvarulösning för enkel lagring och leverans Smartpick 6000 Programvarupaket för professionell plockning med hög plockfrekvens Smartpick 5200 Professionell plockning med hög plockfrekvens speciellt anpassad för elektronikindustrin för elektronikindustrin anpassad hög plockfrekvens speciellt Professionell plockning med Smartpick 5200 med hög plockfrekvens professionell plockning Programvarupaket för Smartpick 6000 enkel lagring och leverans Cleverstore Programvarulösning för

16 Kardex Remstar: Alltid nära dig Över hela världen Australien Belgien Cypern Danmark Finland Frankrike Holland Indien Irland Italien Kina Norge Österrike Polen Ryssland Schweiz Singapore Slovakien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Turkiet Tyskland Ungern USA 1108C-0214-SE-1301-MD Mer information: Standardleveransen innehåller inte alla tillval och utrustningsvarianter som beskrivs i prospektet. Konstruktions- eller formändringar, misstag och tryckfel förbehålles utan varsel under leveranstiden. Såvida inget annat anges är alla varumärken i denna broschyr registrerade av Kardex Group.

Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar

Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar: För maximal effektivitet

Läs mer

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater.

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Personal, läkemedel och lagerkapacitet är tre viktiga faktorer på apoteket. Så varför inte kombinera dessa resurser på bästa möjliga sätt. .B Effektivare

Läs mer

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM Den eleganta öppningslösningen för standardhörnskåp. Ergonomisk, bekväm och funktionell. www.grass.at Quaturis S HÖRNSKÅPSYSTEM Quaturis S: Varje hörna blir en kurva. Att utnyttja

Läs mer

IPN Paternoster lagerautomat för ekonomisk lagring och hantering. IPN - Paternoster MACHINES

IPN Paternoster lagerautomat för ekonomisk lagring och hantering. IPN - Paternoster MACHINES IPN Paternoster lagerautomat för ekonomisk lagring och hantering IPN - Paternoster MACHINES IPN tar fram godset till plockaren CONSTRUCTOR INDUSTRI PATERNOSTER, IPN ger mängder av fördelar: Snabb plockning

Läs mer

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Solutions Material Handling Tid och rum 2 Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Lösningar från Kardex Remstar:

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Lean produktion. -arbetsstationer och plockfasader. Vi gör ditt lager smartare!

Lean produktion. -arbetsstationer och plockfasader. Vi gör ditt lager smartare! Vi gör ditt lager smartare! Du får lägre lagringskostnader, högre säkerhet och bättre arbetsergonomi. Utdragsenheter för olika belastningskrav Plockfasader Rullistplan Lutande plan och pallutningsenheter

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120 Pallställ Pallställ CITY är det ideala lagringssättet. Pallhantering i Pallställ City ger stor flexibilitet och effektiv logistik vid godshantering i reservdelslagret, hos grossister eller inom verkstads-

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System).

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Att optimera materialflöden är komplext. Kostnadsoptimering, optimering av materialflöden, utökning av kapacitet, resursoptimering,

Läs mer

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR Kraftiga vagnar i absolut högsta kvalitet. Väl anpassade för tung och frekvent hantering av gods inom industri, lager, butik mm. Flexibel, välj utformning efter eget behov.

Läs mer

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton 2 2 modeller. Styr upp din produktivitet. Diesel- eller gasdriven Atlet Balance arbetshäst med precision Kraftfull, pålitlig

Läs mer

TERGO UFW Fyrvägstruck

TERGO UFW Fyrvägstruck TERGO UFW Fyrvägstruck 24/7 support worldwide network reach trucks UFW Fyrvägstrucken UFW 200/250 Maximal flexibilitet Nya UFW är flexibel och effektiv med långgods och även en fantastisk skjutstativtruck

Läs mer

Kompromisslös kompetens för höga krav

Kompromisslös kompetens för höga krav www.format-4-sweden.com Kompromisslös kompetens för höga krav Våra rådgivare hjälper er gärna med planering och sammanställning av er individuella maskin från Format-4. Rådgivning Utbildning Service Vi

Läs mer

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter.

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter. PLOCKHJÄLPMEDEL PloCkhjälPmEdEl Compact Hissautomater arbetar med stor precision och hög hastighet. Rätt utnyttjade bidrar hissautomaterna till effektiv och rationell lagerhantering. För att operatören

Läs mer

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Constructor Sverige AB Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Regionkontor Solna Torg 19 171 45 Solna Tel: 08-470 03 30 Fax: 08-83 40 06 Compactus Office

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Full kontroll över lager & logistik WMS

Full kontroll över lager & logistik WMS WMS Full kontroll över lager & logistik Bitlog WMS är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. Bitlog WMS rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen som hela order-

Läs mer

Lösningar för däckförvaring

Lösningar för däckförvaring A Member of the Constructor Group Lösningar för däckförvaring Hyllsystem Pallställ Förvaringsställ däck Våra förvaringslösningar för däck handlar om lagringseffektivitet, kvalitet och ergonomi Ökad lagereffektivitet

Läs mer

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Xerox Remote Services Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Bekräftelse av registreringen för automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Uppfyller kundens behov av större effektivitet

Läs mer

Full kontroll över logistik & produktion

Full kontroll över logistik & produktion LeanLog Production (modul) Full kontroll över logistik & produktion LeanLog är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. LeanLog rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen

Läs mer

Låsningssystemet iloq S10

Låsningssystemet iloq S10 Låsningssystemet iloq S10 iloq S10 Server (SaaS) iloq S10 Nyckeln till säkerhet Utmärkt låsning driven av kundens behov Den patenterade prisbelönta elektroniska låslösningen iloq S10 med integrerad modern

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Säkra sidlastare över hela världen

Säkra sidlastare över hela världen Säkra sidlastare över hela världen företag Modern, effektiv och säker teknik Varför välja en HAMMAR? Svaret är lika enkelt som självklart: Tid, säkerhet och kostnader. Varför välja en HAMMAR? Med snart

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Order: 08-630 53 10 order@partnersec.se PRODUKTKATALOG LOBBY TRACK BESÖKSSYSTEMET FÖR ALLA VERKSAMHETER

Order: 08-630 53 10 order@partnersec.se PRODUKTKATALOG LOBBY TRACK BESÖKSSYSTEMET FÖR ALLA VERKSAMHETER Order: 08-630 53 10 order@partnersec.se PRODUKTKATALOG LOBBY TRACK BESÖKSSYSTEMET FÖR ALLA VERKSAMHETER 08-630 53 10, order@partnersec.se ORDER BESÖKSSYSTEMET LOBBY TRACK Lobby Track passar alla verksamheter,

Läs mer

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER ANVÄNDArvänlig ENKLARE ÄN EN KOPIERINGSMASKIN MODULUPPBYGGD ANPASSAS enkelt EFTER DIN VERKSAMHET HÖG PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET LÅG LJUDNIVÅ PASSAR ALLA MILJÖER kräver INGA FÖRKUNSKAPER OMR-LÄSNING

Läs mer

Kaba evolo Grunden för en säker framtid

Kaba evolo Grunden för en säker framtid Kaba evolo Grunden för en säker framtid Framtidens elektroniska låssystem - idag Framtidens låssystem Förändringar i organisationen Dagens affärsliv kännetecknas av snabba förändringar och dynamisk utveckling-

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Klarar mer än en miljon skruvdragningar.

Klarar mer än en miljon skruvdragningar. BYGG Klarar mer än en miljon skruvdragningar. FEIN gipsskruvdragare med och utan sladd. Borstlös FEIN PowerDrive motor 1 Nytt från proffset för gipsdragning: FEIN ASCT 14 och 18. FEIN är specialisten för

Läs mer

A Member of the Constructor Group. P90 pallställsystem. Den mångsidiga lösningen för pallförvaring

A Member of the Constructor Group. P90 pallställsystem. Den mångsidiga lösningen för pallförvaring A Member of the Constructor Group P90 pallställsystem Den mångsidiga lösningen för pallförvaring P90 Pallställ P90 pallställsystem Tar kvalitet och effektivitet steget längre 02 Index Kvalitetssäkrade

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering RollerForks En revolution inom pallfri godshantering RollerForks Pallar är en nödvändighet för lagerhantering. Men tänk om du kunde spara tid och utrymme genom att skicka gods utan pallar. Nu finns MSE

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Flexibla lösningar för din arbetsplats

Flexibla lösningar för din arbetsplats Flexibla lösningar för din arbetsplats Produktkatalog Idema tillverkar produkter för arbetsplatsen. Produkterna är utformade efter våra kunders krav. Flexibilitet: Med profilsystem i aluminium är det enkelt

Läs mer

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland.

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. Berner Gruppen Hur allting började 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. hur det ser ut idag 9.000 Anställda 3 Separata koncerner 60 Företag > 25 Länder

Läs mer

Söker du rätt information för att effektivisera truckdriften?

Söker du rätt information för att effektivisera truckdriften? Söker du rätt information för att effektivisera truckdriften? Vi erbjuder ISM Online. Informationssystemet för truckhantering. 1 2 ISM Online hjälper dig att styra, analysera och optimera truckflottan

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Frihet att arbeta där du vill

Frihet att arbeta där du vill Frihet att arbeta där du vill Upptäck hur långt du kan gå med nya utvecklade GN 9120 Global innovatör inom headset Kommer du ihåg när du senast bara hade en sak att göra? Du arbetar hårt och vill gärna

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Paper, Can & Steel, the real deal...

Paper, Can & Steel, the real deal... Paper, Can & Steel, the real deal... PaperMax Teleskopering, kompakt design och oslagbara sikt kännetecknar PaperMax. Den utrymmessnåla Semax-trucken hanterar mer papper på mindre arbetsyta. Funktioner

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Ett kassaskåp för bilen

Ett kassaskåp för bilen Ett kassaskåp för bilen Lindfjällsvägen 18 S-439 31 Onsala bjorn.johanssonl@compactstoring.se Nat Tfn 0300-622 09 Mobil 070-516 97 16 Parkeringshus för personbilar Parkering av bilar kräver, förutom den

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

Modulärt sprutsystem utan kompromisser

Modulärt sprutsystem utan kompromisser TECHNOLOGY BY WAGNER Modulärt sprutsystem utan kompromisser FinishControl Lämplig för lösningmedelhaltiga och vattenbaserade material. Hög arbetshastighet tack vare Visco munstycke och Click & Paint. www.wagner-xvlp.com

Läs mer

Skruvpåle - av stål. PaaluPiste Oy

Skruvpåle - av stål. PaaluPiste Oy PaaluPiste Oy Skruvpåle - av stål Snabb installation - manuellt eller mekaniskt Ingen frostisolering eller dränering Stor bärighet Inga markarbeten Klar att använda - ingen torktid Sparar tid och pengar

Läs mer

People. Passion. Performance. Mobila dieselkompressorer Byggda för tillförlitlig drift

People. Passion. Performance. Mobila dieselkompressorer Byggda för tillförlitlig drift People. Passion. Performance. Mobila dieselkompressorer Byggda för tillförlitlig drift Kraft när du behöver det En mobil kompressor ska fylla en funktion: ge kraft på rätt plats, vid rätt tid. Chicago

Läs mer

Varje produkt är noga utformad för att understryka och bli en del av budskapet.

Varje produkt är noga utformad för att understryka och bli en del av budskapet. SPENNARE GUIDEN 1 jodå, spennare fortsätter att skapa en ny standard för portabla displaysystem. I den här broschyren hittar du nya tekniska lösningar som går hand i hand med prisbelönt design. Varje produkt

Läs mer

Nyhet: Enkel planering med CABMAX DYNALOG. Program för stomplanering och beslagsbeställning. www.blum.se

Nyhet: Enkel planering med CABMAX DYNALOG. Program för stomplanering och beslagsbeställning. www.blum.se Nyhet: Enkel planering med CABMAX DYNALOG Program för stomplanering och beslagsbeställning www.blum.se Varför ska just du installera DYNALOG? Planering av skåpstommar och mycket mer Tack vare enkel och

Läs mer

Lösningar med omtanke nu och i framtiden. Det unika skensystemet gör det möjligt att:

Lösningar med omtanke nu och i framtiden. Det unika skensystemet gör det möjligt att: Lösningar med omtanke nu och i framtiden Det unika skensystemet gör det möjligt att: Ställa in hjälpmedel på höjden och i sidled Anpassa inredningen även i små och dåligt inredda badrum skapa mer utrymme

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KARTONG

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KARTONG IDÉSIDOR - PACKSTATIONER/KARTONVIKARE M.M. Handfixturer FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KARTONG enkelt...ring Bloms! f ö r arbetsplatsfö rslag ring Bloms 033-15 70 75 19 IDÉSIDOR PACKSTATIONER, KARTONGVIKARE M.M.

Läs mer

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar NYHET! alpha-innotec sverige. Vi är unika. Våra värmepumpar med. värmepumpar En produkt många fördelar Så enkelt. Så bekvämt. En för allt Uppvärmning och varmvattenberedning i en och samma enhet. Värmecentralen

Läs mer

Hissautomater Vi specialutvecklar den lagerlösning som passar ditt företag 4. Lagerlösningen Lagra på höjden, det vinner du på i längden 6

Hissautomater Vi specialutvecklar den lagerlösning som passar ditt företag 4. Lagerlösningen Lagra på höjden, det vinner du på i längden 6 Hissautomater Innehåll Hissautomater Vi specialutvecklar den lagerlösning som passar ditt företag 4 Lagerlösningen Lagra på höjden, det vinner du på i längden 6 HELHETSLÖSNING Så här tar vi fram rätt

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplaneringen i kan man fördela företagets personalresurser i förhållande till verksamhetens produktions-, jobb- och aktivitetsbehov. IDENTIFIERING AV ARBETSUPPGIFTER SOM SKA UTFÖRAS OCH NÄR

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 MINI DESIGN XS4 MINI DESIGN : Modern och stilren design är SALTO:s varumärke. Med XS4 Mini

Läs mer

Entresolsystem ME 300 ENTRESOL ME300

Entresolsystem ME 300 ENTRESOL ME300 Entresolsystem ME 300 ENTRESOL ME300 ENTRESOL ME 300 kan vara lösningen i stället för en komplicerad och kostsam utbyggnad när behov föreligger av mer yta. Antingen det är fråga om lager-, produktions-

Läs mer

nya generationens skopa

nya generationens skopa More care. Built in. VOLVO KOMPAKTA GRÄVMASKINER nya generationens skopa Öka effektiviteten på platsen, gräv upp vinsten Den nya generationens Volvo-skopor hjälper dig att få ut bästa möjliga gräv- och

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring Två rengöringslägen (renovering eller underhåll) för bästa resultat (AX 410) Robust och driftsäker utan en massa finesser, enkel att använda (AX 310)

Läs mer

»SIDLASTARE MED ÖVERLÄGSEN LYFTKAPACITET«

»SIDLASTARE MED ÖVERLÄGSEN LYFTKAPACITET« »SIDLASTARE MED ÖVERLÄGSEN LYFTKAPACITET« FÖRETAG Modern, effektiv och säker teknik står det HAMMAR på din sidlastare är du trygg. År efter år. HAMMAR Twinlock ett exempel på vår patenterade teknik. HAMMAR

Läs mer

A Member of the Constructor Group SHUTTLE SYSTEM. Halvautomatisk och kompakt lagringslösning

A Member of the Constructor Group SHUTTLE SYSTEM. Halvautomatisk och kompakt lagringslösning A Member of the Constructor Group SHUTTLE SYSTEM Halvautomatisk och kompakt lagringslösning Shuttle System Om du önskar en kompakt lagerlösning är svaret vårt shuttle system 02 Huvudsakliga fördelar 130%

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

Full kontroll över logistikprocessen

Full kontroll över logistikprocessen Full kontroll över logistikprocessen LeanLog nästa generations innovativa logistiksystem är mer än enbart ett WMS-system. LeanLog effektiviserar inte bara den fysiska lagerhanteringen utan också hela orderprocessen.

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Hjul finns i flera olika varianter, bland annat för hårda och mjuka golv. Du kan också utrusta stolen med glidknappar istället för hjul.

Hjul finns i flera olika varianter, bland annat för hårda och mjuka golv. Du kan också utrusta stolen med glidknappar istället för hjul. RH Support RH Support är en serie stödstolar speciellt framtagna för dig som behöver extra avlastning för rygg och ben när du arbetar stående i olika höjder. Stolens sits- och ryggvinklar kan ställas in

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001 L &d Ergofokus Ergonomics in focus since 2001 Sara Ljunggren VD L Y F T V A G N A R för alla branscher www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I Ljunggren & daughters AB Backes väg 3 784 54

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

NOVA PRO utdragssystem

NOVA PRO utdragssystem NOVA PRO utdragssystem Det kompletta programmet för lådor med precision och individualitet. www.grass.eu NOVA PRO utdragssystem Nova Pro Originalet Klassikern som inspirerar även morgondagens design. Hur

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

Fastighetsboxar i skandinavisk toppklass

Fastighetsboxar i skandinavisk toppklass Fastighetsboxar i skandinavisk toppklass ÅRS KVALITETSGARANTI Design Ekonomi Funktion För den som ritar, bygger eller underhåller hus är varje detalj viktig. Därför har Flexbox utvecklat ett helt system

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

lång sikt Industry Fact Sheet Oktober 2013

lång sikt Industry Fact Sheet Oktober 2013 Hur rullfackssystem kan minska driftkostnaderna för pallför varing på lång sikt Industry Fact Sheet Oktober 2013 Hur rullfackssystem gör företagen mer konkurrenskraftiga Högre prestanda, lägre kostnad

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

Hiab Multilift Den lätta serien XR lastväxlare

Hiab Multilift Den lätta serien XR lastväxlare Hiab Multilift Den lätta serien XR lastväxlare Produktbroschyr Hiab Multilift XR ger dig ett enastående utförande Maximera din mångsidighet Montering av Hiab Multilift XR lätta lastväxlare på vilken lastbil

Läs mer

NYTT! SMARTARE & SÄKRARE

NYTT! SMARTARE & SÄKRARE PASSION IN CRANES PROSYSTEM Aluminium Lättlastsystem NYTT! SMARTARE & SÄKRARE Since 1912 PROSYSTEM Aluminium Lättlastsystem är den mest avancerade verkstadskranen i världen. Dess unika säkerhetsfunktioner

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Pressar NT 11-05 / SE-W

Pressar NT 11-05 / SE-W 11-05 / SE-W 2 Industriell takstolstillverkning med Randeks pressanläggningar Randeks pressanläggningar producerar takstolar med hjälp av C-bygelpressar, flyttbara magnetfixturer mot ett stålgolv och något

Läs mer

Animo ComBi-serien Professionell, modern och snabb

Animo ComBi-serien Professionell, modern och snabb Stora kaffe och tebryggare ComBi Animo ComBiserien Professionell, modern och snabb Varje dag njuter miljontals människor av den utsökta aromen och fylliga smaken hos en kopp nybryggt kaffe och te på olika

Läs mer

En truck för alla behov Ny låglyftande orderplocktruck N20/ N20/24HP. Linde Material Handling

En truck för alla behov Ny låglyftande orderplocktruck N20/ N20/24HP. Linde Material Handling En truck för alla behov Ny låglyftande orderplocktruck N20/ N20/24HP Linde Material Handling Nya N 20/24 orderplocktruck För att uppnå ökad plockhastighet måste man börja med att effektivisera arbetsflödet.

Läs mer

Paketpostlådor för dig som handlar på nätet. Vi tar hand om din post

Paketpostlådor för dig som handlar på nätet. Vi tar hand om din post Paketpostlådor för dig som handlar på nätet Vi tar hand om din post 1 En historia om dig En paketpostlåda är något av det första som dina gäster, grannar eller förbipasserande lägger märke till vid ditt

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

PJ-600 Mobila skrivare. www.brother.se

PJ-600 Mobila skrivare. www.brother.se PJ-600 Mobila skrivare Dessa kompakta mobila skrivare erbjuder en hållbar mobil utskriftslösning. Denna lösning kan användas ute på fältet av alla som arbetar med försäljning, service, logistik samt säkerhets-

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning Mobil för ökad produktivitet vid småserietillverkning Automation Summit 2013-09-06 Trender och dess effekter Kunder Frihet Snabbhet Konkurrens Miljö Sysselsättning En kedjeeffekt, mer svängningar längre

Läs mer