Kardex Remstar Shuttle XP Vertikala hissautomater för mycket kompakt lagring på begränsad golvyta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kardex Remstar Shuttle XP Vertikala hissautomater för mycket kompakt lagring på begränsad golvyta"

Transkript

1 Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP Vertikala hissautomater för mycket kompakt lagring på begränsad golvyta

2 Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP: Lagrar nästan allt Kostnadseffektivt och snabbtillgängligt Hissautomaten Shuttle XP är utvecklad för effektiv lagring och plockning. Den bidrar till att effektivisera processerna bl.a. inom produktion, plocklager, distribution och tredjepartslagring. Kombinationen av extremt kompakt lagring av godset, flexibla och effektiva strategier, ergonomi samt en mycket hög säkerhet gör Shuttle XP till en enastående lagerlösning. Principen Hissautomaten Shuttle XP är ett slutet system där hyllor är lagrade vertikalt på både fram- och baksidor om hiss-schaktet. I mitten sitter en extraktor som automatiskt transporterar hyllorna med artiklarna till plocköppningen. Hyllplanet kan hämtas bl.a. genom knapptryckning, avläsning av streckkod eller genom kommando från överordnat lagerstyrningssystem. Den modulbaserade konstruktionen i Shuttle XP gör att den kan enkelt anpassas i höjdled även efter installationen. Även antalet plocköppningar kan enkelt förändras efter installationen. Beroende på takhöjden kan man i jämförelse med vanliga hyllsystem normalt spara upp till 85 % av golvytan. Med hjälp av Optiflex-teknologin läses godshöjden på varje hyllplan av i 25 mm s steg vilket ger en extremt kompakt och flexibel lagring. Mer information: 2

3 Flexibel, effektiv lagerstrategi Shuttle XP:s modulkonstruktion ger nästan obegränsad flexibilitet för att passa in vid olika takhöjder. Shuttlens höjd kan väljas i 100-millimeterssteg vilket ger optimalt nyttjande av den fria takhöjden i lokalen. Vid förändringar av takhöjden eller flyttning av automaten kan moduler enkelt läggas till eller tas bort för att göra den högre eller lägre. Anpassad till byggnaden Shuttle XP kan placeras så den går genom flera våningar i ett hus. Upp till 6 hanteringsöppningar kan integreras på fler nivåer, både på fram och baksida. Detta kan också förändras i efterhand. Snabbport i varje plocköppning förhindrar drag och garanterar en säker och bra miljö både för personal och gods. Fördelarna i korthet: Snabbare tillgång till godset Högre omsättningshastighet Större lagringsutrymme på avsevärt mindre golvyta Exakt saldokontroll tack vare integrering med interna lagerhanteringssystem Högre säkerhet och skydd för användaren och lagrat gods Förbättrad ergonomi Modulär struktur Modulär struktur Förbättrad ergonomi användaren och lagrat gods Högre säkerhet och skydd för 3

4 Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP: Sju fördelar med konstruktionen konsekvent i toppklass Plocköppning med automatiska snabbdörrar Ökad säkerhet både för operatör och gods. Lägre ljudnivå. Möjlighet för automaten att förarbeta - Operatören plockar från ett hyllplan medan nästa hyllplan står förberett innanför dörrarna. Allt för att förkorta väntetiderna. Optiflex-Automatisk höjdoptimering Automatisk godshöjdavläsning ger optimalt volymutnyttjande. Maximal komprimering av lagret. Integrerad viktkontroll Kontrollerar och visar automatiskt, genom motståndsavkänning, vikten på hyllplan samt hela Shuttlen för att förhindra överbelastning. Kuggremsdrift Kuggremmen ger en hög körhastighet vilket dessutom resulterar i snabb tillgång till gods, låg ljudnivå och en högre driftsäkerhet. Hyllplan med olika belastningsklasser I en och samma Shuttle kan hyllplan med olika lastkapacitet hanteras På så sätt reduceras investeringen och garanteras en permanent och flexibel drift. Ergonomisk hanteringsöppning Konsolerna som är monterade i hanteringsöppningen möjliggör individuell inställning av arbetspositionen beroende på personalens längd. Dessutom kan två hyllplan tas emot samtidigt i en hanteringsöppning. Med hjälp av fördjupningen i golvnivå kan operatören komma närmare och arbeta ergonomiskt. Framtidssäkrad konstruktion Shuttlens höjd kan förändras snabbt och enkelt för att anpassas till nya förutsättningar. 4

5 Alla Kardex Remstar Shuttle XP kan konfigureras så att de optimeras för era lokaler och behov. Shuttle XP mm Tekniska data Shuttle XP 250/500 Tekniska data Yttermått Bredd till mm Djup till mm Höjd till mm Vertikalhastighet inställningsbar upp till 1,2 m/s Hyllplan till mm Yttermått Bredd Djup till mm 610 till mm Bredd till mm Lagerplatsavstånd 50 mm Djup Höjd till mm till mm Min. avstånd Belastning 100 mm upp till 725 kg till mm till mm Automatens höjd 100-mm-steg Hastigheter Vertikalhastighet inställningsbar upp till 2,0 m/s Horisontal hastighet inställningsbar upp till 0,7 m/s Bruttonyttolast max. 67/120 t Hyllplan Bredd till mm Djup 610 till mm Lagerplatsavstånd 25 mm Min. avstånd 75 mm Belastning upp till 560 kg Speciella tillval Kyl- och frysmiljö ned till 20 C ± 5K Värmeapplikationer upp till + 60 C Klass / ISO-klass 5 8 renrumapplikationer Torrluftapplikationer (5 % relativ luftfuktighet / 10 % relativ luftfuktighet) Brandskydd (vatten/gas) Automation Explosionsskydd Shuttle XP 1000 Tekniska data Yttermått Bredd till mm Djup till mm Höjd till mm Automatens höjd 100-mm-steg Hastigheter Vertikalhastighet inställbar upp till 0,75 m/s per bricka Max. total belastning 67/120 t Hyllplan Djup 610 till mm Bredd Belastning/hyllplan mm kg mm 900 kg mm 800 kg Alla mellanstorlekar möjliga i steg om 50 mm Extrautrustning: LED-/laserpekare Alfanumerisk eller matrixpositionsindikering Kvittenslist ESD-utförande Automatiskt hyllplansutdrag Manuellt hyllplansutdrag Transitvagn Svängarm för styrenhet Dubbla/flera öppningar Hyllplanslås Användaradministration Logicontrol 200 lagerplatssystem Fabriksmonterad kran Specialhyllor för pallförvaring Hyllplansutdrag för truckhantering Upp till sex hanteringsöppningar per enhet Truckhantering framför enheten Vertikala fotoceller för övervakning av hisschaktet Positionsindikering med LED Vario positionsindikering TIC-matrix Extrasystem Viktavkänning 5 Viktavkänning Ext trasystem TIC-matrix

6 Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP: Kompakt och säker lagring Tack vare många tillval, som kan integreras före eller efter monteringen ger Kardex Remstar Shuttle XP högsta möjliga flexibilitet: Automaten kan göras högre eller lägre, flyttas, förändras och kompletteras med utrustning för att leva upp till nya krav och förändringar i er verksamhet. Kardex Remstar Shuttle XP kan placeras i direkt anslutning till produktionen så att effektiviteten ökar och golvyta frigörs för produktion. Den kan dessutom byggas genom flera våningsplan eller t.o.m. byggas i ett torn på utsidan av befintlig byggnad. hantering genom öppningar i byggnadens vägg. Byggnation på utsidan Manuellt/automatiskt hyllplansutdrag Är takhöjden i befintlig fastighet för låg finns det möjlighet att bygga ett torn på utsidan som Shuttle XP n placeras i. Hål tas upp i väggen för att betjäna automaten från befintlig fastighet. För att underlätta hanteringen av tungt och skrymmande gods kan hyllplanet antingen manuellt eller automatiskt köras ut på utsidan av automaten. På så sätt kan tungt och skrymmande gods hanteras med t.ex. en transportvagn. Installation genom flera våningar Dual-Tray Hissautomaterna kan gå genom flera våningsplan och utrustas med upp till totalt sex plocköppningar fördelade på både fram och baksidan. Detta gör det möjligt att arbeta från flera hanteringsöppningar samtidigt. T.ex. inleverans i en öppning på en sida och plockning på den andra. Med hjälp av tillvalet Dual- Tray kan arbetet ske på två nivåer i plocköppningen: En hylla placeras på första arbetsnivån i plocköppningen, sedan stängs snabbporten. Medan användaren plockar eller fyller på hämtar extraktorn nästa hyllplan i plockserien och står på vänt med det. Efter kvittens av det första körs nästa fram. 6

7 Organisering av alla typer av gods: tillbehör och inredningar. Varje hyllplan kan med hjälp av fackdelare och delningsmaterial, lådor, behållare, boxar eller specialinredningar individuellt inredas så att de till hundra procent anpassas till dina speciella behov. En perfekt avstämning mellan gods och hyllplansstorlek ger en optimal lagerkomprimering, bättre överblick och snabbare plockning. Lådor och boxar Fackindelning Hållare och specialinredning Behållare, lådor och boxar kan skräddarsys för att exakt passa in på de olika hyllplansstorlekarna På så sätt utnyttjas varje milimenter av lageryta. De är flexibla och enkla att hantera vilket passar in i en dynamisk lösning. En lätt men ändå robust konstruktion gör det enklare och säkrare att transportera godset. Om ännu mindre lagringsplatser skulle behövas kan lådorna, behållarna och boxarna delas in ytterligare. För en snabbare och enklare plockning av artiklarna kan dessutom varje enskild lagerplats märkas tydligt med artikelinformation. Hyllindelningar hjälper dig att få en klar och tydlig blick över artiklarna och sparar dessutom ännu mer plats. Med hjälp av olika typer av avdelare bestämmer du själv hur många lagerplatser och vilka storlekar som ska skapas på varje hyllplan. Du kan skräddarsy varje lagerplats efter godset och märka varje lagerplats med benämning och artikelnummer för en snabbare identifiering. Lagerplatserna kan enkelt ändras i storlek och antal efterhand som volymer och sortiment förändras. Verktyg, formar och fixturer kan enkelt hanteras tack vare olika typer av specialinredningar. Dessa garanterar en smidig tillgänglighet och hantering. Dessutom kan godset lättare hanteras med lyfthjälpmedel när det automatiska eller manuella hyllplansutdraget används. I specialapplikationer kan hanteringsöppningen sänkas ända ned till golvnivå för hantering med truck. Användningsområden: Reservdelar Underhåll och reparation Verktyg och formar Hållare Fästanordningar Färdigvarulager Buffertlager 7 Buffertlager

8 Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP: 8 anledningar att välja Shuttle XP Fördel: spara golvyta/ utnyttja höjden Den nästan steglösa godshöjdavläsningen i 25 mm s steg med Optiflex-teknologi gör att du sparar upp till 85 % golvyta. Fördel: reducerade personalkostnader Önskad artikel kommer automatiskt till användaren man slipper både att gå och leta. Integrerade Pick-to-Light-system (LED) finns som tillval och visar var, vad och hur mycket ska plockas. På så sätt uppnås en mycket hög plockeffektivitet. Fördel: ergonomisk design Användaren behöver inte längre klättra, böja eller sträcka sig för att nå godset. Shuttle XP arbetar efter principen Gods till person : Artiklarna levereras automatiskt till den ergonomiskt utformade plocköppningen. Hanteringshöjden kan dessutom individuellt ställas in på operatörsnivå. Fördel: högre säkerhet Shuttle XP ger full kontroll på alla hyllplan. Man kan enkelt ange vem som ska ha tillgång till vilka hyllplan och dessutom följa upp vem som hanterat vilket hyllplan och när. Den automatiska snabbporten i bakkanten av plocköppningen skyddar godset från damm och smuts samt gör Shuttle XP till en av marknadens tystaste Lagerautomater. 8

9 Vi ger våra kunder avsevärt förhöjd produktivitet, frigjord golvyta samt optimal kontroll och hantering av saldon. 5 6 Fördel: precision Integrerade Pick-to-Light-system, streckkodsläsare och mjukvarugränssnitt ger maximal precision. Anslutningen till rullbanor, robotlösningar eller lyftanordningar ger många många möjligheter till bekväm hantering. Fördel: flexibilitet Varje hylla kan programmeras efter driftsparametrarna. De olika alternativen är långsam körning för känsligt gods, högfrekventa artiklar kan lagras nära plocköppningen i den Gyllene zonen, åtkomstbegränsning variabel för varje hyllplan, lagring av hyllplan med olika viktkapaciteter i en och samma automat och mycket mer. 7 Fördel: modulbaserad Tack vare den modulbaserade konstruktionen kan automatens höjd snabbt och rimligt anpassas till nya höjder och behov. 8 Fördel: tillförlitlighet Våra Shuttle XP hissautomater utmärker sig med mycket gods driftsstabilitet och visar hög tillgänglighet. Oavsett om det gäller design, tillverkning, montering eller service bevisar Shuttle XP varje dag varför den hör till de ledande produkterna inom sitt område. 9

10 Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP: Intelligent lagring på högsta nivå Shuttle XP ger högsta möjliga kapacitet på minimal golvyta tack vare att befintlig takhöjd utnyttjas maximalt och godset kan lagras med endast 25 millimeters mellanrum. Med hjälp av Optiflex-teknologin och en elektronisk höjdmätning kan varje enskilt hyllplan lagras mycket komprimerat. Denna teknologin gör det möjligt att effektivt lagra gods med olika höjder allt från minsta skruv till kartong eller pall i en och samma automat. För att ge personalen mesta möjliga säkerhet är automaten utrustad med ett antal säkerhetsdetaljer. Detta omfattar bl.a. fotoceller för personskydd och snabbport i plocköppningen. Fotocellerna övervakar hela plocköppningen för att ge maximal säkerhet. Extraktor Automatisk snabbport i plocköppningen Extraktorn hämtar med hög hastighet fram valt hyllplan till hanteringsöppningen samt transporterar tillbaka det till en ledig plats. Detta kan aktiveras antingen via knapptryckning, scanning av streckkod eller kommando från lagerförvaltningssystem. Automatiska snabbportar i plocköppningens bakkant är standard på Shuttle XP. Dessa fungerar som ett extra personskydd men reducerar även ljudnivån samt ser till att godset förvaras rent och dammskyddat. Hyllbärare i plocköppningen Hela plocköppningens sidoväggar är utrustade med L-profilerade hyllbärare. På så sätt kan flera hyllplan presenteras i plocköppningen (Double Access Handling) och presentationshöjden kan även ställas in beroende på operatörens längd. Personskydd - ljusridå Säkerhet för automat och operatör! Bryts säkerhetsljusridån stannar alla automatens rörelser omedelbart. 10

11 Förbättra er lönsamhet med integrerade teknologier! Kardex Remstar erbjuder otaliga integrationsmöjligheter! Från nyckelfärdiga enskilda automater till komplexa systemlösningar. Snabbt och effektivt. Man kan bekräfta hanteringen med streckkodsläsare eller andra styr- och kvittenssystem. Hissautomater från Kardex Remstar i kombination med lagerförvaltningssystemet Power Pick Global eller andra ERP-system hjälper användaren att arbeta med ännu högre precision. Streckkodsläsare Streckkodsläsare kan enkelt integreras för att identifiera order, plockad artikel samt kvittens. Shuttle XP har ett brett utbud av maskinvarugränssnitt. Detta omfattar streckkodsläsare, skrivare, Pick-To- Light-teknologier, andra dynamiska lagrings- och plockningssystem, automatstyrda fordon (AGV), RFIDteknologier och mycket mer. Rullbanor För en snabb plockning och för en bättre konsolideringen av ordrarna kan plockzonerna förbindas med transportbanor. Godset transporteras automatiskt till plocköppning, läggs direkt i emballage och transporteras till nästa zon eller direkt till avsändning. Lyfthjälpmedel Användningsområden: Plockning av artiklar Batchplockning Konsolidering Sortering Påfyllning Pick-to-Light Den enkla integrationen av lyftanordningar, kranar, gripare och robotar ger en ergonomisk hantering av godset. Påfyllning Sortering Konsolidering Batchplockning Plockning av artiklar För att öka produktivitet, plockhastighet och plocksäkerhet kan Kardex Remstar erbjuda olika integrerade Pick-to-Lightlösningar: Shuttle-XP kan utrustas med positionsindikator, laserpekare, LEDpekare och kvittenslist i plocköppningen. 11

12 Standard Solution Vertical Lift System Shuttle XP 1000: stronger, greater, further Tack vare tre nya applikationer klarar Shuttle XP 1000 enkelt ännu högre belastning, upp till kg. Extra kraftigt hyllplan Pallhantering Kranhantering Unikt kraftfull: vårt extra kraftiga hyllplan klarar 800 kg nyttolast på en effektiv bredd på mm, vilket gör den idealisk för plockning av medeltunga till tunga delar och sätter nya standarder när det gäller lastkapacitet. Med pallhanteringsapplikationen kan pallarna placeras direkt på pallhyllplanet med truck och lagras i positioneringsanläggningen. Detta sparar golvyta och reducerar behovet av höglyftanderuckar. Dessutom kan man hitta det lagrade godset mycket snabbare. Denna applikation hjälper till att dra ner på kostnaderna och öka produktiviteten och har även fördelar när det gäller säkerheten. Tungt gods kan flyttas otroligt enkelt med hjälp av den fabriksmonterade kranen. Den integrerade kranen, som alltid är tillgänglig, och ökad produktionstakt av gods till person innebär tidsbesparing och ekonomisk besparing. Avsevärt förbättrad ergonomi och ökad säkerhet är andra fördelar med den här applikationen och är viktiga aspekter för din personal. 12

13 Kardex Remstar Shuttle XPlus: Kombination av upp till fyra Shuttlemoduler ger hög lagerkapacitet Tekniska data Shuttle XPlus är ett idealt storkapacitetlager med upp till kvadratmeter lageryta på endast 20 kvadratmeter golvyta. Automaten har en maximal lastkapacitet på upp till 240 ton. En lyftbalk förbinder flera hissmoduler i en Shuttle XPlus. På lyftbalken åker en extraktor som hämtar det begärda hyllplanet till plocköppningen eller kör det tillbaka till en ledig plats. Extraktorn rör sig diagonalt mellan hissmodulerna och uppnår därmed en kortaste möjliga körtid. Fördelarna i korthet: Förutom fördelarna från Shuttle XP ger Shuttle XPlus dessutom dessa produktfördelar: Styrning av flera hissmoduler via endast en extraktorplattform Korta avstånd mellan plocköppningarna ger mindre gångtider för personalen Plocköppningarnas antal och placering kan väljas fritt Optimalt nyttjande av svårtillgängliga lagerytor, som t.ex. hörn och nischer I jämförelse med enskilda automater kan mer lagervolym hanteras med bibehållen körhastighet (lyftbalkteknik) Med en kombination av Shuttle XPlus och Shuttle XP uppnår man en ännu snabbare plockning Yttermått Bredd till mm Djup till mm Höjd till mm Automatens höjd 100-mm-steg Maskindata Körhastighet last 250 kg/500 kg Vertikalhastighet inställningsbar upp till 1,5 m/s Horisontal hastighet 0,62 m/s Diagonal hastighet inställningsbar upp till 1,3 m/s Bruttonyttolast 30 t per modul Hyllplan Bredd till mm Djup 813/864 mm Lagerplatsavstånd 25 mm Min. avstånd 75 mm Belastning upp till 545 kg 13 plockning uppnår man en ännun snabbare

14 Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XPmultiple: Två individuella modulbaserade lagerautomater i tandemutförande Shuttle XPmultiple är den ideala lösningen för byggnader där det inte går att placera två separat lagerautomater. Djupa och smala lokaler kan på detta sätt utnyttjas optimalt och transportvägar minimeras tack vare att det endast finns en plocköppning. Power Pick Global från Kardex Remstar: Begärd artikel hanteras och presenteras av den intelligenta mjukvara. Shuttle XPmultiple består av två oberoende hissautomater placerade bakom varandra. Transporten av hyllplan mellan automaterna sker med transferenheter. Önskad artikel presenteras endast i en plocköppning. Hyllplanen presenteras till plocköppningen snabbt och väntetiderna förkortas tack vare en intern förplockning. Lagerautomaten arbetar med lagerförvaltningsprogramvaran Fördelarna i korthet: Förutom fördelarna från Shuttle XP ger Shuttle XPmultiple även följande produktfördelar: Högre lagerkapacitet Automaten arbetar medan plockning görs: Operatören arbetar med plock från ett hyllplan medan nästa förbereds i automaten Lösning för speciella placeringar på ytor som annars är svåra att utnyttja och där modulerna kan placeras bakom varandra. T.ex. ett hörn eller en nisch.(exempel: buffertlager inom produktionen) Tekniska data Yttermått Bredd till mm Djup till mm Höjd till mm Automatens höjd in 100-mm-stegn Effektdata Vertikalhastighet inställningsbar upp till 2,0 m/s In-/utlagringshastighet inställningsbar upp till 0,7 m/s Bruttonyttolast 67/120 t per modul Hyllplan Bredd till mm Djup 610/813/ 864 mm Lagerplatsavstånd 25 mm Min. avstånd 75 mm Belastning upp till 560 kg Olika driftstyper för snabb hantering Minimerad gång och plockyta Kan användas som stand-alonelösning eller som del i ett system 14 eller del system ler som i ett s lösning

15 Software Solution Warehouse Management Software Kardex Remstar Power Pick Global: Lagerhanteringsprogramvara för lösningar inom internlogistik Power Pick Globals funktionsprincip Funktionell, användarvänlig och modulbaserad programvara för lagerförvaltning. Effektivitet Det finns många hjälpmedel för att säkerställa precisionen i arbetet. Från standardvalidering via scanning av streckkoder, viktkontroll till ett stort antal optiska användarstyrsystem såsom Pick-to-Light, Put-to-Light, laser-/ledpekare: Programvaran Power Pick Global från Kardex Remstar hjälper operatören att arbeta med större precision. Precision Power Pick Global hjälper dig att sänka hanteringstiden: Genom att integrera Pick-to-Light-system, optimera batcherna, multi-order-plockning och tidsoptimerad körning av lagersystemet (HoriOpt) minimeras plockfel och plocksäkerheten ökar upp till 99 %. Säkerhet Power Pick Global är konstruerat så att flera användare arbetar med systemet samtidigt och framför allt säkert. Användar- och gruppriktlinjer styr både åtkomsten till systemet och till de enskilda fackhyllorna och varje transaktion en användare utför registreras. Integreration Från enkel och mellanprogramvara till kundanpassade lösningar alla programvarulösningar från Power Pick Global baseras på senaste Windows -teknologin* och kan enkelt integreras med de flesta WMS och ERP-system. Moduluppbyggnad Från minsta lilla lager till komplexa distributionscentraler: Power Pick Global kan anpassas perfekt efter era behov inklusive investerings- och framtidssäkerhet. Power Pick Global vidareutvecklas och utvidgas kontinuerligt efterhand som nya krav och behov uppkommer. * Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation Kardex Remstar erbjuder ett stort brett utbud av programvara: programvaruapplikationer: Cleverstore 1000 Programvarulösning för enkel lagring och leverans Smartpick 6000 Programvarupaket för professionell plockning med hög plockfrekvens Smartpick 5200 Professionell plockning med hög plockfrekvens speciellt anpassad för elektronikindustrin för elektronikindustrin anpassad hög plockfrekvens speciellt Professionell plockning med Smartpick 5200 med hög plockfrekvens professionell plockning Programvarupaket för Smartpick 6000 enkel lagring och leverans Cleverstore Programvarulösning för

16 Kardex Remstar: Alltid nära dig Över hela världen Australien Belgien Cypern Danmark Finland Frankrike Holland Indien Irland Italien Kina Norge Österrike Polen Ryssland Schweiz Singapore Slovakien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Turkiet Tyskland Ungern USA 1108C-0214-SE-1301-MD Mer information: Standardleveransen innehåller inte alla tillval och utrustningsvarianter som beskrivs i prospektet. Konstruktions- eller formändringar, misstag och tryckfel förbehålles utan varsel under leveranstiden. Såvida inget annat anges är alla varumärken i denna broschyr registrerade av Kardex Group.

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Solutions Material Handling Tid och rum 2 Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Lösningar från Kardex Remstar:

Läs mer

Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar

Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar: För maximal effektivitet

Läs mer

Hissautomater Vi specialutvecklar den lagerlösning som passar ditt företag 4. Lagerlösningen Lagra på höjden, det vinner du på i längden 6

Hissautomater Vi specialutvecklar den lagerlösning som passar ditt företag 4. Lagerlösningen Lagra på höjden, det vinner du på i längden 6 Hissautomater Innehåll Hissautomater Vi specialutvecklar den lagerlösning som passar ditt företag 4 Lagerlösningen Lagra på höjden, det vinner du på i längden 6 HELHETSLÖSNING Så här tar vi fram rätt

Läs mer

Full kontroll över lager & logistik WMS

Full kontroll över lager & logistik WMS WMS Full kontroll över lager & logistik Bitlog WMS är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. Bitlog WMS rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen som hela order-

Läs mer

Full kontroll över logistik & produktion

Full kontroll över logistik & produktion LeanLog Production (modul) Full kontroll över logistik & produktion LeanLog är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. LeanLog rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen

Läs mer

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Nr. 1 2014 / 23. Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer. 9 Unicef: Nav för internatio- hjälpinsatser

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Nr. 1 2014 / 23. Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer. 9 Unicef: Nav för internatio- hjälpinsatser Nr. 1 2014 / 23 Företagsmagasin Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer Salus: Exemplarisk branschlösning 4 Gerolsteiner: Dryckeslogistik 9 Unicef: Nav för internatio- 12 på en ny nivå nella hjälpinsatser

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

85-130 HKMF FRÅN MASSEY FERGUSON

85-130 HKMF FRÅN MASSEY FERGUSON 5600 85-130 HKMF FRÅN MASSEY FERGUSON 02 www.masseyferguson.com Innehåll Sidan 04 Konstruerad av oss, skapad för dig Sidan 06 Ren kraft och prestanda från Massey Ferguson Sidan 10 En ny kraftgeneration

Läs mer

Katalog. Vibrationsbaserade sidogrepp spontdrivare Markborrar Pålhammare Stålsponter Rörpålar H-balkar Träsponter

Katalog. Vibrationsbaserade sidogrepp spontdrivare Markborrar Pålhammare Stålsponter Rörpålar H-balkar Träsponter Katalog Vibrationsbaserade sidogrepp spontdrivare Markborrar Pålhammare Stålsponter Rörpålar H-balkar Träsponter Movax innovationsteknik FÖRBÄTTRA DIN AFFÄRSVERKSAMHET Movax är som gjord för att förbättra

Läs mer

Din manual MASSEY FERGUSON 6400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2875505

Din manual MASSEY FERGUSON 6400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2875505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MASSEY FERGUSON 6400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MF6400/7400. 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

MF6400/7400. 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG HK MF6400/7400 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG Oslagbar prestanda och mångsidighet De senaste mellanklassmodellerna

Läs mer

Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar

Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar Betydelsefullt för dig Som producent av utrustning för industriell automation vet du att det inte finns någon lösning som passar

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna

160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna HK MF 6400/7400 160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

Läs mer

E C N A R T N N E A E K A M

E C N A R T N N E A E K A M MAKE AN ENTRANCE Inledning ITAB Shop Products är ett tillverknings- och exportföretag specialiserat på att leverera butiksutrustning som entrésystem och köledarprodukter till detaljhandelskunder och andra

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

din prestandamässiga och miljömässiga fördel.

din prestandamässiga och miljömässiga fördel. New Holland CX8OOO CX8O4O CX8O5O CX8O7O CX8O8O CX8O9O 2 3 din prestandamässiga och miljömässiga fördel. Över 10 000 CX tröskor har tillverkats sedan introduktionen år 2001 och under tiden har de genomgått

Läs mer

En handbok om produktmärkning och spårbarhet

En handbok om produktmärkning och spårbarhet En handbok om produktmärkning och spårbarhet vi har lösningen till bättre lönsamhet En förpackning är så mycket mer än ett skyddande emballage. Märkning ger all viktig information om innehåll och ursprung.

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Novo Speed Solutions. Snabba funktionella rullportar

Novo Speed Solutions. Snabba funktionella rullportar Novo Speed Solutions Snabba funktionella rullportar Företag i Novofermkoncernen Novoferm Produktionsanläggningar Novoferm försäljningskontor Sverige Ryssland Danmark Litauen England Nederländerna Polen

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven.

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven. VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND Moelven Eurowand moelven.se WANDERWALL PRODUKTKATALOG Produceras av marknadsavdelningen på Moelven

Läs mer

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi En modell för varje jobb. Två grundmodeller New Holland erbjuder två modeller av fixkammarpressar, BR6080 och BR6090. Eftersom pressarna producerar balar med

Läs mer

Future och Future Plus

Future och Future Plus Future och Future Plus Kvalitetskylar och -frysar Energieffektiva med liten miljöpåverkan Kvalitetskylar och -frysar för professionella livsmedelsdetaljister och kök De mest konkreta kraven för alla användare

Läs mer

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner UTBYGGBART SNABB UPPSTART 2 2 40 MIN. ROTATION STRECKKODS- INMATNING AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt val! LÅNG

Läs mer

Dammsugare april 2009

Dammsugare april 2009 Dammsugare april 2009 003 Innehåll 004 Golvdammsugare 028 Batteridammsugare 038 Övriga produkter 050 Tillbehör 058 Tekniska data Golvdamm sugare anpassade för moderna hem med krav på ren luft och god

Läs mer

Användarvänlig teknologi. Bestående kvalitet.

Användarvänlig teknologi. Bestående kvalitet. JX 60-95 hk u Förarkomfort. Den fullt justerbara upraktisk teknologi i alla avseende. u förarstolen kan lätt ställas in för att ge dig en bekväm arbetsplats, även under besvärliga förhållanden. Som tillval

Läs mer