Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet"

Transkript

1 Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska, lärande och skillnader i intressen.

2 vad är ett affärssystem? vem gör affärssystem för vem? vilken är produkten? vilken är marknaden? Affärssystem Stora integrerade administrativa datasystem som är heltäckande för ett företags behov av informationsförsörjning Lösningar för försäljning, marknad, produktion, ekonomi, inköp, personal, service, konstruktion, logistik, underhåll Används av många företag och utvecklas för att täcka många företags behov Ca. 75% av producerade svenska företag i en studie använde affärssystem.

3 Informationssystem IS kan bara förstås i förhållande till en verksamhet. Ett IS har ingen mening i sig. Det existerar för att tjäna en verksamhet. Insamling, bearbetning, lagring, överföring och presentation av information kan inte utföras på ett vettigt sätt om man inte känner till verksamheten och dess mål och uppgifter. (Andersen 1994) Affärssystem Ett stöd för företagets informationssystem Ger lösningar för informationsflödena i organisationen Realtids lösning allt blir uppdaterat direkt och datan är gemensam för alla Integration av tidigare fragmenterade informationsprocesser.

4 Affärssystem i verksamheter Nyckelbegreppen: Verksamhet input, verksamhet, output Affärssystem, informationssystem Verksamhetsförändring val, införande och användning Verksamhet Bruzelius & Skärvad 1989

5 Verksamhet Melin 2002 Verksamhet Kan beskrivas på många sätt värdekedjor, processer, input/output, arbetsfördelning av uppgifter och ansvar, marknadsposition, handlingsgrafer Men också som utveckling och lärande, sociala processer, intresseskillnader Viktiga aktörer kunder, leverantörer, anställda, konkurrenter, övriga intressenter Aktörer agerar interagerar och kommunicerar och använder AS

6 Affärssystem Enterprise Systems ERP system, Enterprise system, Business system, standardsystem, affärssystem ERP systems are large computer systems that integrate application programs in accounting, sales, manufacturing and other funtions in the firm. This integration is accomplished through a database shared by all the application programs. (Jacobs & Whybark, Why ERP?)

7 Affärsystem ett standardsystem Färdig programvara som efter viss anpassning kan utnyttjas i ett företags verksamhet. Det utgör ett redan existerande informationssystem som har utnyttjats tidigare på annat håll. Generella system och bygger vanligen på en bred erfarenhetsbas från olika tillämpningar. Ivy (( 7 h q r hy ((' Funktioner i verksamheter Olika typer av verksamheter - branscher Flera olika funktioner eller uppgifter Uppgifter som utförs av aktörer i verksamheten Uppgifter som förutsätter info från vissa aktörer och lämnar förutsättningar till andra Uppgifter rutiner - processer

8 Uppgifter t ex: Försäljning Order Fakturering Lagerstatus Tillverkning Returhanterig Inköp Kalkylering Redovisning Uppgifter och aktörer i verksamheten vilka? Aktörer t ex: Försäljare Ekonomiavdelning Produktion Kundservice Inköpare Distribution KWWSZZZLIVZRUOGFRP

9 Affärssystem applikationer Affärssystem flera skikt Presentation grafiskt gränssnitt Användning applikationer, personlig databehandling Databas, utvecklingsverktyg, kommunikation Operativsystem

10

11 Påverkan på organisationen Standardiserar processer och gör centralisering av information möjlig Kan ge stora effektiviseringsvinster men kan också representera stor fara Verksamheten måste ofta modifieras till affärssystemet AS tvingar på företagets strategier, kultur och organisation sin egen logik.

12 En management fråga AS är inte bara en teknisk fråga Hur stärker ett AS vår konkurrensförmåga hur undermineras den? Hur kommer As påverka kulturen/organisationen? Ska AS stödja alla processer eller bara några? Globalt eller lokala projekt? Finns det andra alternativ som skulle stödja oss bättre? Att få tekniken och organisationen att fungera ihop är en viktig management fråga arbetsmodell AS Strategi Förstudie Utveckling Förvaltning Projektarbete (Nilsson 1998)

13 val, införande, användning Förvaltningsstudie Genomförande Förvaltning Val Anpassning Införande Användning Drift Efterstudie Uppföljning Utveckling, anskaffning 09/11/2004 Val, Införande, Användning av Affärssystem Klas Gäre EIS/IDA Linköpings universitet (fritt efter Nilsson 1998) detta inverkar Företagsstrategi IT-strategi, projektkatalog Verksamhetsplaner, aktiviteter Förstudie affärsprocesser förändringsanalys Leverantörsrelationer Kundrelationer

14 strategi Lång sikt 3-5-(10) år framåt. Ledningens ansvar framtidsvision, affärsidé Ändrade förutsättningar, marknadsförändringar, kärnkompetens, effektivisering, produkter, verksamheten Definiera mätbara mål och nyckeltal. val argument till investering 2000 problematiken processförbättringar gammalt systemsstöd (robey et al, 2000) väljer ut med hjälp av knockout-faktorer mycket av valet går på känsla

15 Olika typer av IT-investeringar av AS Oumbärligt: ha kvar kunden! Rationalisering: Ökat antal order + kostnadsbesparing Beslutsstödjande: Rationellt materialflöde-> kapitalbindningen Konkurrensförändrande: Merförsäljning, framtida ny konkurrenssituation((falk/olve,,7vrpvwudwhjlvnuhvxuv1996) Effekter av IT-investeringar.RVWQDGVEHVSDULQJDU,QWlNWVVNDSDQGH,QGLUHNWD HIIHNWHU 6W UUH RUJDQLVDWLRQVI UlQGULQJDU 3DUWLHOOD IUDPJnQJDU 0LVVO\FNDQGH

16 Svårmätbara effekter.rqvxphqwi UGHODU 6W UUH PDUNQDGVDQGHODU 1\WW DUEHWVVlWW 9lVHQWOLJD VWUDWHJLVND I UGHODU Införande av AS i verksamheter Arbetskraftens kompetens IS-satsning (IS-införande) Organisatorisk struktur Verksamhetens förmåga till förändring Förändring i produktivitet Och oväntade förändringar 'RFKHUW\ 6W\PQHV PRGHOO YHU PHGLHUDQGHIDNWRUHU VRP LQWHUYHQHUDU PHOODQ,7VDWVQLQJ RFK GHVV UHVXOWDW

17 Konsekvenser av och för AS? 1\WWGDWDV\VWHPVNDSDUNDRVSn66$%L%RUOlQJH,)6V\VWHPOHGGHWLOOVWUHVV /2KnUGJUDQVNDUQ\DGDWDV\VWHPSnMREEHWRFKVlWWHU EHW\J,QYHVWHULQJPHGGROGDP MOLJKHWHU processutveckling, effektivisering,wdqylqgqlqjhqedud NDU handeln mellan företag via internet dubblas från 1,4 biljoner dollar i slutet av 2003 till 2,7 biljoner dollar 'DWD5HVHDUFK'38$% 'DWD5HVHDUFKI U'DWD3URGXNW 8WYlUGHULQJ $QYlQGDUQDVUDQNLQJDY SURJUDPYDUD$6 (53I U Stora organisationer Mellanstora organisationer Små organisationer Alla kategorier Office och tillägg Klient Operativsystem Utvecklingsverktyg anpassning 9HUNVDPKHWV GULYHQ affärssystemet 6\VWHP GULYHQ organisationen

18 införande.loodkwwszzzlqwhqwldfrp användning ett affärssystem lever i organisationen runt fem till tio år. det måste kunna förändras med organisationen och människorna en förvaltningsorganisation av affärssystemet måste byggas upp. det är en kontinuerlig lärande process att använda affärssystem.

19 Mycket lärande krävs AS kräver stor förståelse av sin egen verksamhet och kultur Individer måste också förstå logiken i affärssystemet För att kunna ställa in det För att kunna använda det För att kunna förändra det Stort kunnande krävs för att få logiken i AS att fungera i verksamheten och verksamheten i AS Politik - intresseskillnader Inte alltid (troligen aldrig) en entydig bild om hur verksamheten ser ut eller vad som behövs göras AS kan förändra maktstrukturer som skapar motsättningar i projektet AS kan användas för politisk agenda

20 AS livscykel Bostonmatris II AS livscykel Bostonmatris III

21 Tillgängliga källor bl a litteraturlistan, länkar: Allt om affärssystem: ITtoolbox ERP: Svenska användarutvärderingar av affärssystem: Dataföreningen i Sverige Leverantörernas websidor (finns som länkar på sajterna ovan)

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2004-05-24 Implementering av affärssystem i små och medelstora företag Abstrakt Tillväxten inom området affärssystem är idag störst

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

Affärssystem i små och medelstora företag

Affärssystem i små och medelstora företag Institutionen för Informatik Affärssystem i små och medelstora företag Konsekvenser av införande och användande av ett affärssystem Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd : juni,

Läs mer

AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN. Kandidatuppsats i Informatik. Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06

AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN. Kandidatuppsats i Informatik. Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06 AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN Kandidatuppsats i Informatik Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06 Förord Vi skulle först och främst vilja tacka vår handledare Jonas Hedman,

Läs mer

en ny generation affärssystem Microsoft Dynamics AX En global lösning för företag som vill utvecklas

en ny generation affärssystem Microsoft Dynamics AX En global lösning för företag som vill utvecklas en ny generation affärssystem Microsoft Dynamics AX En global lösning för företag som vill utvecklas 6411_A4Ledarskap.indd 1 06-09-11 10.58.05 Vad vill du uppnå med ditt företag? Om du vill lyckas på dagens

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

SISU DELPROGRAM 1995-1996. maj 1995. SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING. ~ SISU 10 I!lr~

SISU DELPROGRAM 1995-1996. maj 1995. SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING. ~ SISU 10 I!lr~ SISU DELPROGRAM 1995-1996 maj 1995 SVENSKA INSTITUfET FÖR SYSlEMUfVECKLING ~ SISU 10 I!lr~ Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU), verkar som ett opartiskt nationellt kompetenscentrum för forskning,

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Val av ERP-system för små företag

Val av ERP-system för små företag Val av ERP-system för små företag Christian Utter Examensarbete Förnamn Efternamn Företagsekonomi 2014 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer: 4383 Författare: Christian

Läs mer

Argument bakom valet av affärssystem

Argument bakom valet av affärssystem Institutionen för Informatik Kandidatuppsats April 2005 Argument bakom valet av affärssystem Handledare Erdogan Ucan Författare Erik Nilsson Annika Sundqvist Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att

Läs mer

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv Örebro universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats 15 HP Handledare: Johan Kask Examinator: Peter Langlott VT- 2014/2014-05- 30 Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv En fallstudie

Läs mer

Systemintegration på Vägverket

Systemintegration på Vägverket UPTEC STS07 020 Examensarbete 20 p Maj 2007 Systemintegration på Vägverket En studie från ett MDI-perspektiv Petter Midtsian Abstract Systemintegration på Vägverket Integration of information systems at

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. Seminariearbete i informatik C-nivå Göteborgs Universitet Vårterminen 1999-05-19 Handledare: Faramarz Agahi

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Webbaserade ERP-system Ramverk för utvärdering

Webbaserade ERP-system Ramverk för utvärdering Lunds universitet VT 2008 Informatik P. Bertilsson & C. Edlund / 2008-06-09 Webbaserade ERP-system Ramverk för utvärdering Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni, 2008 Författare:

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

E-faktura. Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI

E-faktura. Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN KANDIDATUPPSATS, 10 POÄNG HÖSTEN 2005 E-faktura Relationernas förändring mellan småföretag och storföretag vid införandet av EDI Författare: Jasmin

Läs mer

Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer

Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK15 i informatik 2 juni, 2015 Författare: Hasan Nerjovaj Mustafa Lazem Sonny Urbanski Handledare: Umberto

Läs mer

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412)

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Agneta Jacobsson (a98agnja@student.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i Skövde, Box 408 S-54128 Skövde, SWEDEN Examensarbete

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

IT-branschen en viktig bransch för Sverige

IT-branschen en viktig bransch för Sverige Om IT-branschen 2 ISBN: 978-91-7391-007-1 IT-branschen en viktig bransch för Sverige Sverige är en av världens mest avancerade IT-nationer med en stark industriell bas, hög användning av IT både inom offentlig

Läs mer

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Institutionen för ekonomi Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Magister (D-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer