MJUKVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MJUKVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1)"

Transkript

1 MJUKVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) INNEHÅLL!" # $ # " % # % & ' ()# * " +, * - ""&".# / -# "(0 1-2" (25 6

2 Consafe Logistics erbjuder mjukvara enligt nedanstående specifikation. Astro Warehouse Management System Astro WMS är ett moduluppbyggt lagerhanteringsystem. I Astro WMS ingår fullt stöd för alla processer som normalt förekommer inom lager och distribution: godsmottagning, inläggning, transport / verksamhetsplanering, inventering, plockning, lastning och skeppning. Astro WMS kan därefter utökas efter varje verksamhets behov genom tilläggsmoduler för utökad funktionalitet. I dokument Astro WMS Application modules Functionality Checklist finns en beskrivning av ingående funktionalitet och möjliga tillägg till Astro WMS. Baserat på förfrågningsunderlaget offererar vi här de moduler vi anser nödvändiga för de krav som finns i nuläget: Astro WMS Grundmodul Astro WMS Gränssnitt hissautomater Astro WMS RetroSpect (Business Intelligence) 5 användare Pris omfattar licens för Astro WMS standard grundmodul för 20 samtidiga användare. RetroSpect Astro WMS RetroSpect är till för analys av information ur lagerhanteringssystemet Astro WMS. RetroSpect är en lösning för att analysera historisk data från Astro WMS och ger helt nya möjligheter att följa upp verksamheten. Verktyget är oerhört starkt! Syften är att ge användare av Astro WMS tillgång till paketerad kunskap hur man kan mäta och följa upp lager och distributionsverksamheten för bättre effektivitet Genom ett antal konkreta analyser och verktyg kan användare snabbt se vilka åtgärder som ger en bättre effektivitet. Nyckeltalsapplikationen innehåller speciellt analyser inom: 1

3 Effektivitet för helpallsrörelser Plockeffektivitet Ledtid och arbetsfördelning Utnyttjande av utrustning Användningen av lagerutrymmen och lagerplatser RetroSpect har ett unikt grafiskt användargränssnitt med fördefinierade vyer som inte kräver några förkunskaper hos användaren. I motsats till traditionella datawarehouselösningar krävs ingen omfattande installation och konstruktion av OLAP-kuber. RetroSpect analyserar Astrodata helt dimensionslöst, är i drift efter bara någon timmes installation och kan användas med mycket begränsad utbildning. RetroSpect ersätter ofta behovet av specialister för att ta fram data och kan även användas som en enkel dynamisk rapportgenerator. Astro WMS RetroSpect kan köras över intranet/internet och kräver ingen lokal installation. Det finns även möjlighet att med automatik distribuera rapporter till beslutsfattare eller som personligt underlag för exempelvis prestationsbaserade ersättningar. Användarlicenser Astro Licenspris per samtidig användare (sats PC eller Mobil utrustning) är basen för licensberäkningen Option Extern gränssnitts mjukvara hissautomater Astro kan via en tilläggsmodul kommunicera med andra hanteringsutrustningar t ex hissautomater. Specifikationen för detta gränssnitt, valet av gränssnitt (beroende på utrustning) kan göras i samband med förstudien. 2

4 Jeeves Enterprise Jeeves Enterprise är ett av marknadens modernaste affärssystem och erbjuder maximal flexibilitet och följsamhet. Ett system som gör det möjligt att ta vara på nya affärsmöjligheter och som snabbt kan anpassas till en ny marknadsstruktur. Ett system som alltid speglar organisationens krav på information och funktionalitet. Jeeves Enterprise grundkoncept är att vara ett modulärt standardsystem och samtidigt erbjuda en unik anpassningsbarhet, där alla anpassningar lagras i databasen och förblir intakta vid en uppgradering. Jeeves innehåller ett mycket kraftfullt makrospråk som är baserat på Pascalsyntax och SQL procedurer. Med hjälp av detta verktyg kan man göra kundunika anpassningar och utveckla nya funktioner i Jeeves Enterprise alla moduler. Med makrospråket kan du även automatisera integrationer mot andra system. Makrona kan startas av händelser i databasen eller av andra makron. SQL Servers tidsstyrning kan även starta makron. Jeeves Enterprise är ett modulärt affärssystem. Modulerna används som byggstenar för att skapa stommen till de processer som ska utföras i systemet. Systemet är utvecklat i Windowsplattformen med SQL Server som bas och kan köras som tunna klienter mot en eller flera Jeeves Business Servers, som i sin tur arbetar mot SQL Servern. Jeeves kan också köras som webbklient. Användare har initialt fullständiga rättigheter till all information i databasen och kan uteslutas från tillgång till vissa data. Detta är mycket lättare att administrera än att tvingas specificera rättigheterna för varje användare och tabell i databasen. Jeeves Enterprise har en mycket kraftfull rapportgenerator där t ex rapporter tvärs organisationen kan tas fram. Jeeves Enterprise hanterar ett obegränsat antal främmande valutor och håller reda på kurssättningsdatum. Jeeves Redovisning är helt EMU-anpassad, vilket gör att du kan använda Euro som jämbördig valuta med den nationella basvalutan. Jeeves finns idag installerat i över 20 länder på 14 språk. 3

5 Jeeves Enterprise Applikationer Licenskostnaden för Jeeves Enterprise baseras på val av moduler/applikationer samt antalet namngivna användare. På den sammanlagda licenskostnaden (nedan angiven under rubriken Licenskostnad ) kommer ett årligt underhållsavtal på 15% (nedan angiven under rubriken Underhåll/år ), som ger företaget rätt att använda Jeeves Enterprise och ger tillgång till nya versioner, rättningar etc. Programvarulicenser, Jeeves Generellt: - Behörighetssystem / DB Security Ekonomi: - Redovisning - Kundreskontra - Leverantörsreskontra Försäljning, Anskaffning & Logistik: - Inköp - Försäljning, Lager - Nettobehovsberäkning (ej produktion) - Jeeves Generell Integrationslicens - Jeeves2ASTRO koppling (inget underhåll ingår) Ovanstående gäller per bolag. För ytterligare bolag i koncern erhålls rabatt beroende på tillämpning. Övriga modulpriser redovisas i separat bilaga. Användarlicenser Jeeves Licenspris per namngiven användare är basen för licens beräkningen 4

6 FaxCore för Jeeves FaxCore är inkluderad. Med FaxCore kan kund- och leverantörsdokument skickas, direct från Jeevs, via fax eller . Hårdvara i form av faxkort tillkommer, liksom installation, uppsättning av mallar samt assistans. Programvarulicenser, Jeeves - Jeeves FacsCore <=50 användare - Kopplad dokumentmall, per mall i Jeeves (1 beställningsmall) Applikationslicens EDI Applikationer för fullt EDI-stöd är inkluderad Jeeves Integration Server är en programvara för att göra integrationer av olika slag enklare. Jeeves Integration Server, powered by Inobiz är en produktfamilj som i dagsläget innehåller tre olika produkter: M3, M8 och M12. Siffran avser antalet noder, dvs. totalt antal system/applikationer som Integration Server kommunicerar. Med M3 klarar man att hantera ex.vis sin egen applikation mot två externa parter, kanske en kund och en leverantör. Mellan två noder kan flera integrationer sättas upp. Vid behov köps fler noder till, vilket kan offereras separat. Programvarulicenser, Jeeves - Jeeves EDI, inkl nedan 4 specifika SFTI standardmeddelanden: - Order till Jeeves - Ordererkännande från Jeeves - Leveransavisering från Jeeves - Faktura från Jeeves - Tillägg ytterligare standardmeddelanden SFTI: - Beställning från Jeeves - Beställningserkännande till Jeeves - Faktura till Jeeves 5

7 - Jeeves Integration Server Inobiz M3 Tid för installation, anpassning, mappning av meddelanden samt assistans/ utbildning tillkommer löpande beroende på typ och antal meddelanden. Option - Elektronisk Fakturahantering / Jeeves eattest Jeeves eattest innehåller full funktionalitet för elektronisk fakturahantering med workflow enligt följande steg: 1. Import och godkännande (eller förkastande) av skannade och eventuellt tolkade fakturor (inlästa i egen regi eller utkontrakterat) till Jeeves leverantörsreskontra 2. Utskick av fakturorna för elektroniskt godkännande och attest (via workflow) 3. Attest av fakturorna via en webapplikation I priset för e-attest inkluderas följande Jeeves komponenter i syfte att distribuera, attestera och administrera leverantörsfakturor: Jeeves Workflow (inklusive färdiga distributionsprocesser) Jeeves EDM (för inskannade leverantörsfakturor) Jeeves Viewer Web applikation för attest av leverantörsfakturor Importfunktion för skannade och tolkade fakturadata Funktion för manuell registrering av skannade fakturor Program för granskning av importerade fakturor Pris för ovanstående följer en stafflad prislista beroende på antalet hanterade fakturor per år i systemet. 6

8 Notera att pris även kan erhållas per hanterad fakturatransaktion, inkluderande tjänst för skanning, tolkning och överföring till Jeeves. Offereras vid behov. Tid för installation och utbildning tillkommer. Option - Jeeves Workflow Med Jeeves Workflow kan fullt stöd för workflowbaserad hantering erhållas. Valfria arbetsflöden såsom exempelvis RMA (retur/reklamationshantering), ServiceOrder och Inköpsflöden sättas upp. För att själv utveckla och implementera workflows krävs en utvecklingslicens. Programvarulicenser, Jeeves Licenskostnad Underhåll/år - Workflow Utvecklingslicens Tid för installation, anpassning och utbildning tillkommer beroende på tillämpning och antal användare och kan ej uppskattas idag. Beroende på tillämpning kan användarlicens tillkomma för nyttjare av Workflow (se ovan). Option - QlikView / Management Dashboard Uppföljning kan göras på olika sätt. Med vår erfarenhet som grund har vi dock tagit fram ett centralt och effektivt hjälpmedel för uppföljning av verksamheten, som förutom att visa Jeeves-data kan hämta information från valfria datakällor. InfoCubes Management Dashboard är utvecklat i Business Intelligence-verktyget QlikView. Management Dashboard är en instrumentpanel med olika flikar för olika delar av verksamheten och innehåller det, vi av erfarenhet, vet är de vanligaste områdena för uppföljning såsom: Inköp, Försäljning, Lager& Distribution och Ekonomi. Management Dashboard kräver licenser av QlikView. QlikView används även som analysverktyg gentemot ASTRO i Retrospect, där ett antal användare finns med i offerten. Önskas fler användare kan detta offereras separat. 7

9 Programvarulicenser Licenskostnad - InfoCube Management Dashboard Std Option - Licenser Microsoft SQL Server Det finns flera olika typer av licenser för databashanteraren SQL Server och priserna varierar beroende på typ av licens och eventuella befintliga avtal med Microsoft. Vi har i detta avtal exkluderat denna licens eftersom det ofta är våra kunder som normalt levererar detta. Vi kan givetvis inkludera detta i anbudet. 8

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Produktnyheter i Jeeves ERP Version 4.0

Produktnyheter i Jeeves ERP Version 4.0 Produktnyheter i Jeeves ERP Version 4.0 1 Innehåll 1 PRODUKTNYHETER I JEEVES ERP VERSION 4.0 5 INNEHÅLL 7 HÖJDPUNKTER I VERSIONEN 9 JEEVES INSIGHT (WEBBKLIENT) 9 UTÖKADE RAPPORTMÖJLIGHETER 10 HIERARKISK

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång

Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång åke persson Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång Vi är inte som andra. I 40 år har vi hållit fast vid vår affärsidé att leverera ett affärssystem för tillverkande industri. Vår utveckling, support,

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION

2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION trimit konfigurator 2 BRANSCHKUNSKAP VI KAN KONFIGURATION av produkter BRANSCHKUNSKAP 3 Citatet ovan är känns säkert bekant trots dess motstridiga budskap. Ditt företag är kanske inte berört av allt ovan

Läs mer

PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015. Vill du uppleva skillnaden?

PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015. Vill du uppleva skillnaden? PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015 Vill du uppleva skillnaden? INDEX TIPS - navigera med hjälp av länkar i pdf Inledning Välkommen till Continia Software Sida 3 Differentierad prissättning baserad på antal

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem

Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem 1/11 Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem Besvarad av Evry HR Solutions AB i lämnat anbud 2013-05-13. 2/11 1 Krav på Personalsystem 1.1 Övergripande krav Personalsystemet ska minst innehålla funktioner

Läs mer

Bilaga 7 - Hypergene AB - Företagspresentation. Hypergene AB. Företagspresentation. Datum 2013-08-20 Utfärdat av. Hypergene AB

Bilaga 7 - Hypergene AB - Företagspresentation. Hypergene AB. Företagspresentation. Datum 2013-08-20 Utfärdat av. Hypergene AB Bilaga 7 - - Företagspresentation Företagspresentation Datum 2013-08-20 Utfärdat av Kund: Projekt: Företagspresentation Utfärdat av: Datum: 2013-08-20 Innehållsförteckning... 3 Om... 3 Idé och mission...

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

HUR VÄLJER MAN ETT EKONOMI- Mamut Enterprise OCH INFORMATIONSSYSTEM? Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1 50 anställda

HUR VÄLJER MAN ETT EKONOMI- Mamut Enterprise OCH INFORMATIONSSYSTEM? Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1 50 anställda Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2004 Mamut Business Software HUR VÄLJER MAN ETT EKONOMI- OCH INFORMATIONSSYSTEM? EN GUIDE FOR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Mamut Enterprise Kompletta ekonomi- och informationssystem

Läs mer

Syftet med detta White Paper är att förklara och visa hur Astrada4 används i de olika faserna av en lönsamhetsanalys.

Syftet med detta White Paper är att förklara och visa hur Astrada4 används i de olika faserna av en lönsamhetsanalys. Syftet med detta White Paper är att förklara och visa hur Astrada4 används i de olika faserna av en lönsamhetsanalys. Astradas Mission: Att förbättra våra kunders långsiktiga lönsamhet. Astrada hjälper

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

www.national-netforms.com Autoflow webkit

www.national-netforms.com Autoflow webkit www.national-netforms.com Autoflow webkit Vår specialitet är internet-distribuerade system för projekthantering med aktiviteter kopplade till elektroniska blanketter och dokument. National Netforms AB

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

FFU e-arkiv. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Presentation 2013-10-03. Rättsmedicinalverket. Jens Trosell X13-90103

FFU e-arkiv. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Presentation 2013-10-03. Rättsmedicinalverket. Jens Trosell X13-90103 Förfrågningsunderlag 2013-10-03 Upphandlande organisation Rättsmedicinalverket Upphandling e-arkiv Jens Trosell X13-90103 Sista anbudsdag: 2013-11-04 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

2 industrikunskap. vi kan möbler

2 industrikunskap. vi kan möbler trimit furniture 2 industrikunskap vi kan möbler industrikunskap 3 Citatet ovan känns säkert bekant trots dess motstridiga budskap. Ditt företag är kanske inte involverat i alla de nämnda områdena men

Läs mer

Affärssystemet för små och medelstora företag Översikt över lösningen

Affärssystemet för små och medelstora företag Översikt över lösningen Affärssystemet för små och medelstora företag Översikt över lösningen Inledning SAP hjälper företag av alla storlekar och inom alla branscher att fungera smidigare än någonsin. Från kontorslandskap till

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Koncept. Beslutsunderlag för nytt IT-system GK GOLF.SE

Koncept. Beslutsunderlag för nytt IT-system GK GOLF.SE Beslutsunderlag för nytt IT-system GK GOLF.SE Innehållsförteckning Bilaga 1 IT-beslut på Förbundsmötet 2000 och 2001 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Omvärlden Kundnyttoanalysen

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer