Borreliainfektioner. Anna J Henningsson Klinisk mikrobiologi Infektionsmedicin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borreliainfektioner. Anna J Henningsson Klinisk mikrobiologi Infektionsmedicin"

Transkript

1 Borreliainfektioner Anna J Henningsson Klinisk mikrobiologi Infektionsmedicin

2 Humanpatogener i fästingar Borrelia spp Lyme borrelios TBEV tick-borne encephalitis Anaplasma phagocytophilum Rickettsia helvetica Francisella tularensis Babesia divergens Neoehrlichia mikurensis

3 Fästingen som vektor Drygt 10 arter i Norden. Ixodes ricinus vanligast. Fyra stadier: ägg, larv, nymf, adult. Aktiva vid 4-5 o C.

4

5 Lätt att missa!

6 Borrelia i fästingar Fästingarna infekteras ffa via harar, små gnagare och fåglar (=reservoarer) 5-30% av fästingarna bärare Överföring från fästing till människa tar timmar

7 Ökar risken för borrelios? Temperaturhöjning Fästingområdet går längre norrut Fästingsäsongen blir längre Fästingen kan behöva 2 blodmål per säsong Fästingbett ökar i antal Storlek på värddjursstammar Rådjur mfl blodvärd för fästingar Stort antal fästingar når människors närmiljö

8 Incidence/ inh./year Ökar risken för borrelios? Antalet fall av neuroborrelios (NB) ökade i Jkpg län under perioden p= Henningsson et al, Clin Microbiol Infect, Year TBE ökar (anmälningspliktigt)

9 Patientfall Patienten söker på mottagningen för ett fästingbett Vad gör du?

10 Fästingbett Den bitne tar bort sin fästing själv Pincett eller fästingborttagare (apoteket) Dra rakt upp Främmandekroppsreaktion om rester finns kvar Observera bettstället en månad Sök sjukvård om hudutslag

11 Ungefär hur stor är risken att drabbas av borrelios efter ett fästingbett? 1. 20% % 3. 5% 4. 1% 5. 0,1%

12 Ungefär hur stor är risken att drabbas av borrelios efter ett fästingbett? 1. 20% % 3. 5% 4. 1% 5. 0,1% 1/150 bett enligt Läkemedelsverket, 2009

13 STING studien Sverige och Åland >20% hade haft Lyme borrelios tidigare 1568 fästingbitna personer 28% (428/1568) blev bitna av Borreliainfekterad fästing 7,5% utvecklade tecken på borrelios: 3,7% klinisk diagnos (EM, NB, lymfocytom) 3,7% utvecklade endast serologiskt svar Tid innan fästingen tas bort avgör Ej serokonverterade: 29 h (median) Serokonverterade: 58 h Totalt: 1% risk att bli sjuk efter ett fästingbett

14 STING studien Analysera fästing eller inte efter fästingbett? Risk att få symtom på borrelios om fästingen är Borrelia-infekterad: 3,7% I gruppen som lämnat in Borrelia-negativa fästingar utvecklade 3,5% (39/1118) tecken på borrelios

15 STING studien och 2009 Fästingbett och månad 2009 Region Jkpg län: grön kurva

16 STING studien Fästingbett Ta bort fästingen inom 24 timmar Inspektion av hela huden (dagligen efter vistelse i naturen)

17 Berglund et al, N Engl J Med, 1995 Head/neck: 2% Head/neck: 49%

18 Skyddstips Undvik att bli biten! Täckande klädsel (långa ärmar, byxben instoppade i strumpor/stövlar) Vanliga myggmedel (tex MyggA) ger visst skydd Klipp gräs och håll undan sly Håll rådjuren borta

19 Epidemiologi Läkemedelsverket: fall/år. Berglund 1995: 69/ inv/år. EUCALB: 80/ inv/år. Barn och äldre. Berglund, 1995 April oktober.

20 Dermatoborrelios Erythema migrans 77% dagar-veckor Lymfocytom 3% veckor-månader Acrodermatitis chronica atrophicans 3% månader-år Courtesy of the Department of Dermatology, County Hospital Ryhov, Jönköping

21 Neuroborrelios 16% 4-6 v (1-12 v) Meningit Radikulit, ofta perifer facialispares Smärta Ibland associerade symtom som trötthet, aptitlöshet, viktnedgång, kräkningar

22 Muskuloskelettal borrelios Mono- eller oligoartrit, oftast knä 7% veckor-månader Kardit, oftast AV-block <1% veckor-månader

23 Patientfall Sjuksköterskan på mottagningen kallar in dig för att titta på ett hudutslag och du funderar på om det skulle kunna vara borrelios. Vad gör du?

24 Kronologisk och karakteristisk symtomutveckling Sjukdomshistoria Klinisk bild Fästingexposition Fästingbett Hudutslag Nackvärk/huvudvärk Ritzopatier Bettreaktion Erytema migrans Lymfocytom Facialispares Radikulit Artrit Acrodermatit

25 Erythema migrans Klinisk diagnos (ingen serologi) Kardinalsymtom för borrelios Identifiera och behandla med PcV!! Behandling 0% neuroborrelios Obehandlat EM 8-17% neuroborrelios

26 Borrelia-diagnostik idag EM: klinisk bild serologi ej indicerat Lymfocytom: klinisk bild serologi i osäkra fall (70% har ak) histologi (DD=malignitet) Acrodermatit: serologi (100% har ak) histologi i oklara fall

27 Borrelia-diagnostik idag Neuroborrelios: Hög klinisk misstanke: lumbalpunktion! samtidig ak-analys i serum och CSF ev PCR på CSF? Låg klinisk misstanke och ringa symtom: parade serumprov 4-6 veckors mellanrum

28 Borrelia-diagnostik idag Typiska CSF-fynd vid NB: - Mononukleär pleocytos - Förhöjd albuminkvot (~80%) - Laktat normalt el lätt förhöjt - Glukos normalt % utvecklar ak i CSF före serum

29 Borrelia-diagnostik idag Artrit: ledpunktion (viktigt utesluta annan bakteriell genes) serologi (100% har IgG) PCR på ledvätska i oklara fall Kardit: serologi EKG visar retledningsrubbningar andra orsaker uteslutna

30 Borrelia burgdorferi (sensu lato) Samlingsnamn för flera Borrelia-arter B. afzelii B. valaisiana B. garinii B. lusitaniae B. burgdorferi sensu stricto B. miyamotoi-like B. spielmanii B. bissettii m.fl. Tillhör familjen Spirochaetaceae liksom Treponema pallidum syfilis Gram-negativ Växer långsamt generationstid 7-20 h

31 Varför fungerar inte odling och PCR? Odling: växer långsamt, inkubering 12 v! kräver specialmedium låga bakterietal låg sensitivitet PCR: låga bakterietal i serum/csf sensitivitet 70% i synovialvätska, hudbiopsi CSF vid tidig NB?

32 Serologi Detektera antikroppar Indirekt påvisning av en infektion Ofta baserat på EIA-teknik (enzyme immunoassay)

33 Serologi En del laboratorier använder Western blot för att konfirmera EIA-resultat IgM IgG EBV, CMV ledsjukdomar, positiv RF autoimmuna sjukdomar syfilis

34 Serologi Begränsningar: Det tar tid att bilda antikroppar Antikroppar kan finnas kvar långt efter infektionen Ospecifika antikropps-antigenbindningar i testet (ffa IgM och större problem i serum än i CSF)

35 Borrelia-serologi 1:a generationen EIA: sonikerade Borrelia- bakterier 2:a generationen EIA: renade Borrelia- antigen (flagellin) 3:e generationen EIA: paneler av syntetiska Ökande specificitet Ökande sensitivitet Möjlighet att skilja mellan aktuell och tidigare infektion? och rekombinanta antigen

36 Tolkning av serologi alltid i relation till klinisk bild! Tidsaspekten är viktig! Kort symtomduration (dagar ~2 v): ak saknas ofta Efter 8 veckor har alla utvecklat ak i serum Tidigt insatt antibiotika kan möjligen påverka akutvecklingen

37 Tolkning av serologi Positiv serologi är inte detsamma som aktuell infektion! I endemiska områden är förekomst av ak utan sjukdomstecken vanligt! Ak kvarstår länge efter infektionen gäller även intrathekalt ak-index! IgM: veckor-månader IgG: åratal-livslångt Stor intraindividuell variation serologi kan ej användas som mått på terapisvar!

38 Tolkning av serologi Serum: Enbart måttligt förhöjt IgM: ofta ospecifikt (annan infektion, autoimmun sjd, idiopatiskt) Enbart IgG: ofta tidigare infektion, ej aktuell Både IgG och IgM: talar för aktuell infektion Uppföljande serologi ofta av värde!

39 Tolkning av serologi CSF Betydligt mindre risk för ospecifika fynd Även IgM har betydligt större dignitet då det påvisas i CSF Falskt pos IgM kan dock ses vid andra CNSinfektioner

40 Serologi ej indicerat: Fästingbett/exponering utan symtom Erythema migrans Diffusa besvär såsom långdragen trötthet (det prediktiva värdet alltför lågt) Behandlingskontroll (ak kan kvarstå flera år efter utläkt infektion)

41 Sammanfattning diagnostik Diagnosbeslut är en sammanvägning av -klinisk bild, anamnes, serologi -signifikant titerutveckling över tid -serokonversion (IgM IgG alt neg pos) -vid NB pos CSF/serumindex och pleocytos Om serologin är neg efter > 2 mån symtomduration är borrelios osannolikt Om serologin är neg eller oförändrad vid 2 provtillfällen med 4-6 v mellanrum är aktuell borrelios osannolikt

42 Borreliaserologi kan endast användas för att stärka en klinisk misstanke på borreliainfektion!

43 Serologisk diagnostik När? Om du MISSTÄNKER Serum multipla EM, lymfocytom, artrit, ACA Spinalvätska + serum neuroborrelios Serum positivt efter 6-8 v med neurologiska symtom

44 Blå och gul kurva är prov från ledvätska från ett fall med ledinflammation. Hud och spinalvätska kan också analyseras. Ny borrelia diagnostik PCR (16S rdna real-tids PCR) påvisning av Borrelia-DNA

45 PCR diagnostik När? Hudbiopsi atypiska EM, ACA ~75% Synovialvätska/biopsi Lyme artrit ~75% (CSF tidig NB 10-30%)

46 Patientfall Det kommer en patient som beskriver trötthet och sjukdomskänsla sedan ett halvår tillbaka. Borreliaserologin är negativ men patienten tror att han har borrelios. Vad gör du?

47 Saknar vetenskapligt stöd CD57 LTT (lymfocyt-transformationstest) Mikroskopi på blod, CSF

48 SMI rapport 2013 (numera Folkhälsomyndigheten) Laboratoriediagnostik av borrelios Genomgång av alla metoder som används Serologi med ELISA/EIA I vissa fall stöd av PCR Behov av fortsatt utveckling av diagnostik

49 Behandling Single EM EM + fever Multiple EM Adults: Pregnancy: Pc allergy: Children: Pc allergy: Adults: Pregnancy: Children: < 8 y: Pc allergy, < 8 y: PcV PcV Doxycycline Azithromycin PcV Azithromycin Doxycycline Ceftriaxone Doxycycline Amoxicillin Azithromycin 1 g x 3 for 10 days 2 g x 3 for 10 days 100 mg x 2 for 10 days* 500 mg x 1 day 1 and 250 mg x 1 day mg/kg x 3 for 10 days 10 mg/kg x 1 day 1 and 5 mg/kg x 1 day mg x 2 for 10 days 2 g x 1 IV for 10 days 4 mg/kg x 1 for 14 days 15 mg/kg x 3 for 14 days 10 mg/kg x 1 day 1 and 5 mg/kg x 1 day 2-5 Läkemedelsverket, Lymphocytoma Adults: Pregnancy: Pc allergy: Children: < 8 y: Pc allergy, < 8 y: PcV PcV Doxycycline Azithromycin Doxycycline Amoxicillin Azithromycin 1 g x 3 for 14 days 2 g x 3 for 14 days 100 mg x 2 for 14 days* 500 mg x 1 day 1 and 250 mg x 1 day mg/kg x 1 for 14 days 15 mg/kg x 3 for 14 days 10 mg/kg x 1 day 1 and 5 mg/kg x 1 day 2-5 ACA Adults: Doxycycline or PcV Neuroborreliosis Adults: Pregnancy: Doxycycline or Ceftriaxone Ceftriaxone 100 mg x 2 for 21 days* 2 g x 3 for 21 days 200 mg x 1 for 14 days or 200 mg x 2 for 10 days 2 g x 1 IV for 14 days 2 g x 1 IV for 14 days Children: < 8 y: Doxycycline Ceftriaxone 4 mg/kg x 1 for 10 days mg/kg x 1 for 10 days Lyme arthritis Adults: Pregnancy: Doxycycline or Ceftriaxone Ceftriaxone 100 mg x 2 for 14 days 2 g x 1 IV for 14 days 2 g x 1 IV for 14 days Lyme carditis Children: < 8 y: Adults: Pregnancy: Doxycycline Amoxicillin Doxycycline Ceftriaxone Ceftriaxone 4 mg/kg x 1 for 21 days 15 mg/kg x 3 for 21 days 100 mg x 2 for 14 days 2 g x 1 IV for 14 days 2 g x 1 IV for 14 days

50 Behandling Grundprincip PcV 1 g x 3 i 10 dgr vid EM. Doxycyklin 100 mg 2 x 1-2 i dagar vid disseminerad infektion. Undantag: ålder < 8 år, graviditet, allergi.

51 Patientfall Det kommer en patient som har besvär efter genomförd antibiotikabehandling. Vad gör du?

52 Prognos God effekt av beh - ej resistensutv. Olika lång tid till utläkning (veckor mån). Resttillstånd förekommer. Upprepad/långvarig antibiotika inte visat ngn effekt dock biverkningar! Ej immunitet, reinfektioner förekommer.

53 SBU rapport 2013 Behandlingstid vid borreliainfektion Genomgång av vetenskapliga studier Inga belägg för längre tids antibiotikabehandling Långtidsbehandling av borrelia är förknippat med allvariga risker i form av biverkningar och kateterinfektioner Behov av fortsatta behandlingsstudier

54 Patientfall Det kommer en patient som har besvär efter genomförd antibiotikabehandling. Vad gör du? 1. Rekommenderad beh och dos? 2. Nyligen beh (v-mån): lugnande besked, info, avvakta 3. Beh längre tillbaka (mån-år): ny bedömning ny exponering/nytt bett/nya symtom/ev ny serologi 4. OBS!!! Överväg andra diagnoser!

55 Länkar Svenska nationella referenser för diagnostik och behandling Läkemedelsverket 2009 Behandlingsrekommendationer borrelia rekommendationer/behandlingsrekommendation---listan/borrelia/ SBU rapport 2013 Behandlingstid vid borreliainfektion SMI rapport 2013 Laboratoriediagnostik av borrelia (numera Folkhälsomyndigheten) STING-studien fästingburna infektioner Tips för patienterna!

Borrelios och anaplasmos klinik, diagnostik och behandling

Borrelios och anaplasmos klinik, diagnostik och behandling Borrelios och anaplasmos klinik, diagnostik och behandling Anna J Henningsson Överläkare klinisk mikrobiologi Specialistläkare infektionsmedicin Humanpatogener i fästingar: Borrelia spp Lyme borrelios

Läs mer

Lyme artrit hos barn

Lyme artrit hos barn Lyme artrit hos barn Höstmöte Svensk Barnreumatologisk föreningen Sigtunastiftelsen 151109 Katharina Ornstein Infektionsläkare Innovation Diagnostik av borreliainfektion Läkemedelsverket 2009 Behandlingsrekommendationer

Läs mer

Borreliadiagnostik - Tabell till stöd för tolkning av borreliaserologi, vid en förstagångs provtagning.

Borreliadiagnostik - Tabell till stöd för tolkning av borreliaserologi, vid en förstagångs provtagning. s.1 Borreliadiagnostik - Tabell till stöd för tolkning av borreliaserologi, vid en förstagångs provtagning. Varje kombination av resultat i IgM och IgG ger ett nummer. Leta upp ditt nummer i tabellen,

Läs mer

Borrelia infektion. Volkan Özenci, Överläkare, Docent Klinisk Mikrobiologi,Karolinska Universitetslaboratoriet

Borrelia infektion. Volkan Özenci, Överläkare, Docent Klinisk Mikrobiologi,Karolinska Universitetslaboratoriet Borrelia infektion Volkan Özenci, Överläkare, Docent Klinisk Mikrobiologi,Karolinska Universitetslaboratoriet Borrelia burgdorferi (sensu lato) Spirocheter cystform och L-form Rörlig (endoflagella) Willy

Läs mer

Torbjörn Kjerstadius Karolinska universitetslaboratoriet, Solna Klinisk mikrobiologi

Torbjörn Kjerstadius Karolinska universitetslaboratoriet, Solna Klinisk mikrobiologi Torbjörn Kjerstadius Karolinska universitetslaboratoriet, Solna Klinisk mikrobiologi Fästingburna infektioner i Sverige Borrelios vanligast. TBE (Tick-borne encephalitis/fästingburen hjärninflammation)

Läs mer

BORRELIAINFEKTIONER. Dokumenttyp: Medicinskt PM Giltig fr o m: Giltigt t o m: Diarienummer: BKC

BORRELIAINFEKTIONER. Dokumenttyp: Medicinskt PM Giltig fr o m: Giltigt t o m: Diarienummer: BKC - och kvinnocentrum, verksamhetschef, bitr verksamhetschef BORRELIAINFEKTIONER Bakgrund Borreliaspiroketen överföres till människan genom bett av fästing, som är den enda kända vektorn. Risken att drabbas

Läs mer

BORRELIA. En uppföljande studie efter byte av serologisk analysmetod. Johanna Karlsson ST-läkare Infektionskliniken Uddevalla Klinisk Mikrobiologi SÄS

BORRELIA. En uppföljande studie efter byte av serologisk analysmetod. Johanna Karlsson ST-läkare Infektionskliniken Uddevalla Klinisk Mikrobiologi SÄS BORRELIA En uppföljande studie efter byte av serologisk analysmetod Johanna Karlsson ST-läkare Infektionskliniken Uddevalla Klinisk Mikrobiologi SÄS Bakgrund Borrelia en av de mest frekventa serologierna

Läs mer

Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Barn- och ungdomskliniken i Norrköping. Borreliainfektioner 1(5)

Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Barn- och ungdomskliniken i Norrköping. Borreliainfektioner 1(5) Barn- och ungdoms Borreliainfektioner 1(5) Maria Nordwall, Överläkare Norrköping Barn- och ungdoms i BORRELIAINFEKTIONER Bakgrund Borreliaspiroketen överföres till människan genom bett av fästing, som

Läs mer

Fästingburna infektioner hos barn

Fästingburna infektioner hos barn Fästingburna infektioner hos barn med fokus påp Borrelia och TBE Barbro Hedin Skogman Barnläkare i Falun Forskare vid CKF Dessa blodsugna kryp. Vad ska jag prata om? Fästingbiologi Olika smittämnen Fästingöverförda

Läs mer

Neuroborrelios och sinuit

Neuroborrelios och sinuit Neuroborrelios och sinuit Överdiagnostik och överbehandling 4 februari 2015 Gunnar Jacobsson Terapigrupp Infektion Spiralformad bakterie, Borrelia burgdorferi sensu lato, Sprids med fästingar mars november

Läs mer

Söker akutmottagning 29/7 pga svår huvudvärk, nackvärk och feber. Symtomen började 6 dagar tidigare och har tilltagit successivt.

Söker akutmottagning 29/7 pga svår huvudvärk, nackvärk och feber. Symtomen började 6 dagar tidigare och har tilltagit successivt. Söker akutmottagning 29/7 pga svår huvudvärk, nackvärk och feber. Symtomen började 6 dagar tidigare och har tilltagit successivt. Tidigare sjd: Väsentligen frisk Cholecystektomi 16 år sedan Gastric by-pass

Läs mer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Borrelia-Artrit 1. VAD ÄR BORRELIA-ARTRIT 1.1 Vad är det? Borrelia-artrit är en av de sjukdomar som orsakas av bakterien Borrelia och som överförs genom bett

Läs mer

Borreliaserologi på vårdcentralen: följer vi Läkemedelsverkets rekommendationer för provtagning?

Borreliaserologi på vårdcentralen: följer vi Läkemedelsverkets rekommendationer för provtagning? Borreliaserologi på vårdcentralen: följer vi Läkemedelsverkets rekommendationer för provtagning? En Kvantitativ journalstudie på Gnesta Vårdcentral under period 100101 120831. Elena Pustozerova ST läkare

Läs mer

Läkemedelsbehandling av borreliainfektion

Läkemedelsbehandling av borreliainfektion Läkemedelsbehandling av borreliainfektion ny rekommendation Sammanfattning I mars 2009 arrangerade en två dagar lång workshop om diagnostik och behandling av borreliainfektion hos vuxna och barn. Klinisk

Läs mer

Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar. Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år? 60% av djurbett från hund, 10-20 % från katt.

Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar. Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år? 60% av djurbett från hund, 10-20 % från katt. DJURBETT Hur stort är problemet? Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år? 60% av djurbett från hund, 10-20 % från katt. Hundbett vanligare i armen,

Läs mer

Aktuellt om borrelia. TBE Borreliainfektion - flera subtyper. Candidatus Neoehrlichia mikurensis. Borrelios mer än en infektion

Aktuellt om borrelia. TBE Borreliainfektion - flera subtyper. Candidatus Neoehrlichia mikurensis. Borrelios mer än en infektion Fästingöverförda humaninfektioner i Sverige Aktuellt om borrelia och några n andra fästingf stingöverförda rda infektioner TBE Borreliainfektion - flera subtyper Babesios ( Betesfeber ) Anaplasmos (=Ehrlichios,

Läs mer

Så undviks överdiagnostik och överbehandling vid borrelia

Så undviks överdiagnostik och överbehandling vid borrelia Så undviks överdiagnostik och överbehandling vid borrelia REK-dagen 2 februari 2017 Gunnar Jacobsson TG Infektion 1 2 3 »ett fall af Erythema migrans till följd af bett af fästing (Ixodes ricinus); pat.

Läs mer

Fästingar ett ämne som bitit sig fast. Johan Berglund Professor, MD, PhD

Fästingar ett ämne som bitit sig fast. Johan Berglund Professor, MD, PhD Fästingar ett ämne som bitit sig fast. Johan Berglund Professor, MD, PhD Vilket spektrum av symtom kan man se vid borrelios? Differentialdiagnoser? Köns- och åldersskillnader? Hur tolkar man serologisvaret?

Läs mer

Borrelia något att fästa sig vid? Johan Berglund Professor, MD, PhD

Borrelia något att fästa sig vid? Johan Berglund Professor, MD, PhD Borrelia något att fästa sig vid? Johan Berglund Professor, MD, PhD Vilket spektrum av symtom kan man se vid borrelios? Differentialdiagnoser? Köns- och åldersskillnader? Hur tolkar man serologisvaret?

Läs mer

Behandling av och profylax mot fästingöverförda infektioner - behandlingsrekommendationer

Behandling av och profylax mot fästingöverförda infektioner - behandlingsrekommendationer Behandlingsrekommendation Behandling av och profylax mot fästingöverförda infektioner - behandlingsrekommendationer Tillsammans med Statens Legemiddelkontroll i Norge genomförde Läkemedelsverket den 10-11

Läs mer

Borrelia Allmänläkarutbildning

Borrelia Allmänläkarutbildning Borrelia Allmänläkarutbildning 180904 Jesper Ericsson Överläkare Inf klin/strama Danderyds sjukhus lera bilder är skamlöst lånade från nätet. Ev kontroversiella åsikter är mina egna Högeligen aktuellt

Läs mer

Fästingen har fyra utvecklingsstadier; ägg, larv, nymf och vuxen. Larver, nymfer och vuxna honor kan suga blod.

Fästingen har fyra utvecklingsstadier; ägg, larv, nymf och vuxen. Larver, nymfer och vuxna honor kan suga blod. VAD ÄR EN FÄSTING? Fästingar är spindeldjur som lever av att suga blod från däggdjur, fåglar och kräldjur. I hela världen känner man till 900 olika arter av fästingar. I Norden är Ixodes ricinus den vanligaste

Läs mer

Syfilis - diagnostik och fallbeskrivning Owe Källman, överläkare Specialistläkare i klinisk bakteriologi, klinisk virologi och infektionssjukdomar

Syfilis - diagnostik och fallbeskrivning Owe Källman, överläkare Specialistläkare i klinisk bakteriologi, klinisk virologi och infektionssjukdomar Syfilis - diagnostik och fallbeskrivning Owe Källman, överläkare Specialistläkare i klinisk bakteriologi, klinisk virologi och infektionssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Innehåll Epidemiologi

Läs mer

Fästingburna infektioner - Borrelia & TBE -en sommarångest för envar Södra nätverket 2014 04 23 Per Hedman

Fästingburna infektioner - Borrelia & TBE -en sommarångest för envar Södra nätverket 2014 04 23 Per Hedman Fästingburna infektioner - Borrelia & TBE -en sommarångest för envar Södra nätverket 2014 04 23 Per Hedman B R man född 1940 : Väsentligen frisk förut. Debut bukvärk 7/8. 10/8 insatt aciklovir pga misstanke

Läs mer

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7 Fall 2: Karin, 45 år Du är jourhavande på infektionsakuten 090830. Du tar emot patient Karin 45 år. Patienten är tidigare frisk, ingen kronisk medicinering, inga allergier. Patienten insjuknade initialt

Läs mer

DJURBETT. Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar. Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år?

DJURBETT. Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar. Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år? DJURBETT Hur stort är problemet? Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år? 60% av djurbett från hund, 10-20 % från katt. 1 Hundbett vanligare i armen,

Läs mer

Förebyggning av smitte. Louise Stjernberg, Dr med vet, Chef Sektionen för hälsa, BTH Phone: 0046 733 727170 E-mail: louise.stjernberg@bth.

Förebyggning av smitte. Louise Stjernberg, Dr med vet, Chef Sektionen för hälsa, BTH Phone: 0046 733 727170 E-mail: louise.stjernberg@bth. Förebyggning av smitte Louise Stjernberg, Dr med vet, Chef Sektionen för hälsa, BTH Phone: 0046 733 727170 E-mail: louise.stjernberg@bth.se Begrepp Reservoar Där smittämnet alltid finns. Reservoaren kan

Läs mer

Fästingar ett aktuellt medicinskt intresseområde som bitit sig fast

Fästingar ett aktuellt medicinskt intresseområde som bitit sig fast Fästingar ett aktuellt medicinskt intresseområde som bitit sig fast Fästingar igenkänns numera av snart sagt varje svensk. Sverige är ett av de fästingtätaste länderna i världen, och incidensen av borreliainfektion

Läs mer

Lyme-borrelios riktlinjer för diagnos och behandling på Åland Version maj 2010

Lyme-borrelios riktlinjer för diagnos och behandling på Åland Version maj 2010 Lyme-borrelios riktlinjer för diagnos och behandling på Åland Version maj 2010 Dag Nyman och Peter Wahlberg Borreliagruppen på Åland (Sten-Anders Carlsson, Hans Granlund, Christian Jansson, Christian Johansson,

Läs mer

Vaksiner og framtidens diagnostikk. Johan Berglund Professor, MD, PhD

Vaksiner og framtidens diagnostikk. Johan Berglund Professor, MD, PhD Vaksiner og framtidens diagnostikk Johan Berglund Professor, MD, PhD Vaccin Ingen behandling Vaccin Vaccin mot fästingburen virusencefalit (TBE), Baxter Encepur, Chiron Grundimmunisering Frekvent boostring

Läs mer

TBE. Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm 2015-11-19. Mona Insulander. www.smittskyddstockholm.se

TBE. Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm 2015-11-19. Mona Insulander. www.smittskyddstockholm.se TBE Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Vaccinationstäckningsstudie SLL 2013 53% vaccinerade totalt, fått minst en dos TBE-vaccin 63% av de med högrisk exposition vaccinerade, varav

Läs mer

Evidens bakom antibiotikabehandling vid. Erythema Migrans

Evidens bakom antibiotikabehandling vid. Erythema Migrans Evidens bakom antibiotikabehandling vid Erythema Migrans Zina Alhilali, ST-läkare Familjeläkarna Bålsta vårdcentral Zina.hameed.alhilali@privat.regionuppsala.se Handledare Allmänläkare, docent Malin André

Läs mer

Syfilis (lues) orsakas av syfilisspiroketen (Treponema pallidum). Vid syfilis bildas olika antikroppar mot den infekterande

Syfilis (lues) orsakas av syfilisspiroketen (Treponema pallidum). Vid syfilis bildas olika antikroppar mot den infekterande Syfilis - serologi Bakgrundsinformation Syfilis (lues) orsakas av syfilisspiroketen (Treponema pallidum). Vid syfilis bildas olika antikroppar mot den infekterande mikroorganismen. Dessa antikroppar kan

Läs mer

Perifer facialispares vid neuroborrelios diagnostik och klinik

Perifer facialispares vid neuroborrelios diagnostik och klinik Perifer facialispares vid neuroborrelios diagnostik och klinik Författare: Sara Hagström ST-läkare Infektionskliniken, NÄL, Trollhättan Rapport 2018: 18 Foto: Richard Bartz, Eget arbete, CC BY-SA 2.5,

Läs mer

Bensår. Ett symtom som ofta på felaktiga grunder behandlas med upprepade och ibland långa antibiotikakurer

Bensår. Ett symtom som ofta på felaktiga grunder behandlas med upprepade och ibland långa antibiotikakurer Svea 82 år Hypertoni Haft en stroke, måttlig pares vänster arm Svullna ben av varierande grad sedan lång tid Bensår medialt ovan malleolen sedan 5 mån, mäter 3x3 cm Nu värk, rodnad, svullnad 2 cm ut från

Läs mer

Syfilis (lues) Eva Björnelius Överläkare Hud/Sesam Karolinska Huddinge

Syfilis (lues) Eva Björnelius Överläkare Hud/Sesam Karolinska Huddinge Syfilis (lues) 2016-10-18 Eva Björnelius Överläkare Hud/Sesam Karolinska Huddinge Syfilis Ovanligt - men ökar! Syfilis = Stor imitatör Tänk tanken!! Fråga alltid om oskyddat sex om någon har ett sår genitalt

Läs mer

Virala CNS-infektioner

Virala CNS-infektioner Godkänt den: 2018-02-10 Ansvarig: Fredrik Sund Gäller för: Infektionssjukdomar Definitioner...2 Sannolik encefalit...2 Sannolik aseptisk meningit...2 Sannolik myelit...2 Initial handläggning vid misstanke

Läs mer

BORRELIA, EN UTMANING FÖR

BORRELIA, EN UTMANING FÖR 2012-10-30 VESTA- PROJEKT 2012 SÖDRA BORRELIA, EN UTMANING FÖR SKÄRGÅRDSDOKTORN! PROGRAMET Klinisk symtombild, serologisk diagnostik och följsamhet till riktlinjer vid utredning av borreliainfektion på

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Workshop 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Sidan 1 Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005

Läs mer

Är behandling med doxycyklin motiverat vid borreliainfektion?

Är behandling med doxycyklin motiverat vid borreliainfektion? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Är behandling med doxycyklin motiverat vid borreliainfektion? Daniel Wööras Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2015:F25 Är doxycyklin motiverat

Läs mer

Fästingar och fästingburna sjukdomar

Fästingar och fästingburna sjukdomar Fästingar och fästingburna sjukdomar Giulio Grandi, leg vet, dipl EVPC Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Uppsala Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar. Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år? 60% av djurbett från hund, 10-20 % från katt.

Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar. Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år? 60% av djurbett från hund, 10-20 % från katt. DJURBETT Hur stort är problemet? Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år? 60% av djurbett från hund, 10-20 % från katt. Hundbett vanligare i armen,

Läs mer

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Detektion av Borrelia burgdorferi IgG med hjälp av ELISA Årskull: Laborationsrapport i immunologi termin 3 Laborationsdatum: Inlämnad: Godkänd: Handledare:

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

Kronisk fästingburen borrelios

Kronisk fästingburen borrelios Kronisk fästingburen borrelios Sven Bergström Professor i mikrobiologi I denna presentation kommer jag att redogöra för ihärdiga infektioner som är relaterade till Borrelia-bakterier, dvs. kronisk fästingburen

Läs mer

Borrelios fakta och fiktion?

Borrelios fakta och fiktion? Borrelios fakta och fiktion? Julia Rask och Jukka Hytönen Lyme-borrelios är ett aktuellt ämne som väcker mycket debatt bland såväl hälsovårdspersonal som lekmän. I antalet sjukdomsfall ses en jämnt stigande

Läs mer

Läkemedelsbehandling av borreliainfektion bakgrundsdokumentation

Läkemedelsbehandling av borreliainfektion bakgrundsdokumentation Läkemedelsbehandling av borreliainfektion bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför inte alltid

Läs mer

Seroprevalens av borrelia i Kalmar län. Marcus Johansson Klinisk mikrobiologi Länssjukhuset Kalmar

Seroprevalens av borrelia i Kalmar län. Marcus Johansson Klinisk mikrobiologi Länssjukhuset Kalmar Marcus Johansson Klinisk mikrobiologi Länssjukhuset Kalmar Mest frekventa fästingburna infektionen på norra halvklotet (Stanek and Strle, 2003, Wormser et al., 2006). Stora variationer avseende incidens

Läs mer

www.smittskyddstockholm.se DET ÄR FRAMFÖR ALLT två smittämnen som kan spridas med fästingar, dels ett virus som orsakar fästingöverförd hjärninflammation eller TBE, dels en bakterie som orsakar Borrelia-infektion.

Läs mer

Information Läkemedelskommittén. Terapirekommendationer nyheter Rekommenderade läkemedel Egenvårdsriktlinje Blir du sömnlös av Zopiklon-situationen?

Information Läkemedelskommittén. Terapirekommendationer nyheter Rekommenderade läkemedel Egenvårdsriktlinje Blir du sömnlös av Zopiklon-situationen? Information Läkemedelskommittén Terapirekommendationer nyheter Rekommenderade läkemedel Egenvårdsriktlinje Blir du sömnlös av Zopiklon-situationen? vardgivare.regionhalland.se/terapirek Digitala Terapirekommendationer

Läs mer

Ett fästingbett kan räcka. Vaccin skyddar dig mot TBE. Fakta om fästingar och fästingöverförda infektioner. www.fasting.nu

Ett fästingbett kan räcka. Vaccin skyddar dig mot TBE. Fakta om fästingar och fästingöverförda infektioner. www.fasting.nu Ett fästingbett kan räcka. Vaccin skyddar dig mot TBE. Fakta om fästingar och fästingöverförda infektioner. www.fasting.nu Du är väl vaccinerad mot TBE? Fästingöverförd hjärninflammation är det svenska

Läs mer

Kommer du att stöta på fästingar i sommar?

Kommer du att stöta på fästingar i sommar? FAKTA OM FÄSTINGAR OCH FÄSTINGÖVERFÖRDA INFEKTIONER Kommer du att stöta på fästingar i sommar? FÄSTINGAR KAN SPRIDA TBE Nu kan du snabbvaccineras mot TBE-virus med FSME-IMMUN för att snabbt få ett skydd

Läs mer

Julia Rask BORRELIOS VAD ÄR FAKTA OCH FIKTION?

Julia Rask BORRELIOS VAD ÄR FAKTA OCH FIKTION? Julia Rask BORRELIOS VAD ÄR FAKTA OCH FIKTION? Syventävien opintojen kirjallinen työ Syyslukukausi 2018 Julia Rask BORRELIOS VAD ÄR FAKTA OCH FIKTION? Kliinisen mikrobiologian laitos Syyslukukausi 2018

Läs mer

Behandlingstid vid borreliainfektion

Behandlingstid vid borreliainfektion Behandlingstid vid borreliainfektion sbu alert-rapport nr 2013-05 2013-12-06 www.sbu.se/alert Sammanfattning och slutsatser SBU:s bedömning av kunskapsläget Borrelia är den vanligaste fästingburna infektionen

Läs mer

Fästingar och fästingöverförda infektioner

Fästingar och fästingöverförda infektioner Fästingar och fästingöverförda infektioner www.smittskyddsenheten.nu DET ÄR FRAMFÖR ALLT två smittämnen som kan spridas med fästingar, dels ett virus som orsakar fästingöverförd hjärninflammation eller

Läs mer

TBE fästingburen hjärninflammation

TBE fästingburen hjärninflammation TBE fästingburen hjärninflammation Peter Nolskog Bitr. smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen 1 mars 2019 1 Vektor: Ixodes ricinus Vanliga fästingen, fårfästingen Fyra stadier Ägg Larv Nymf Adult/vuxen:

Läs mer

Fästingar och fästingöverförda infektioner

Fästingar och fästingöverförda infektioner Fästingar och fästingöverförda infektioner www.smittupp.nu Förlagan till denna broschyr kommer från Smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting. DET ÄR FRAMFÖR ALLT två smittämnen som kan spridas med

Läs mer

Zoonoser. med fokus på fästingburna zoonoser. Ingvar Eliasson, klinisk bakteriolog Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin NU-sjukvården

Zoonoser. med fokus på fästingburna zoonoser. Ingvar Eliasson, klinisk bakteriolog Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin NU-sjukvården Zoonoser med fokus på fästingburna zoonoser Ingvar Eliasson, klinisk bakteriolog Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin NU-sjukvården Människan ett sentida djur bland andra 10 000 år sedan jägare och

Läs mer

Laboratoriediagnostik av Lyme neuroborrelios

Laboratoriediagnostik av Lyme neuroborrelios Laboratoriediagnostik av Lyme neuroborrelios En jämförelse mellan tre CSV anti-borrelia antikroppstester Malin Lager Biomedicinsk analytiker / Doktorand Forskning och utvecklingsenheten, Laboratoriemedicin,

Läs mer

Om hepatit C-behandling Välkomna + Grundfakta hepatit C

Om hepatit C-behandling Välkomna + Grundfakta hepatit C Om hepatit C-behandling Välkomna + Grundfakta hepatit C MD, Ph.D Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Välkomna dagens program Aktörer i smittskydd Lokalt Sjukhus/ kommun Primärvård Vårdhygien Infektion

Läs mer

Malaria och Babesia Likheter och skillnader. Kristina E M Persson Region Skåne Lunds Universitet kristina.persson@med.lu.se

Malaria och Babesia Likheter och skillnader. Kristina E M Persson Region Skåne Lunds Universitet kristina.persson@med.lu.se Malaria och Babesia Likheter och skillnader Kristina E M Persson Region Skåne Lunds Universitet kristina.persson@med.lu.se Malaria och Babesia Gathany Krisp Parasiter som bor inuti röda blodkroppar K Persson

Läs mer

Sticktillbud Höstmötet 2016

Sticktillbud Höstmötet 2016 Sticktillbud Höstmötet 2016 MD, PhD bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Upplägg Kort om blodsmittor: hiv, hepatit C och hepatit B Rekommenderade åtgärder vid tillbud Att ta med hem Första frågan:

Läs mer

TBE fästingburen hjärninflammation. Peter Nolskog Bitr. smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen april 2016

TBE fästingburen hjärninflammation. Peter Nolskog Bitr. smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen april 2016 TBE fästingburen hjärninflammation Peter Nolskog Bitr. smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen april 2016 Ixodes ricinus (fårfästingen) Fästingens stadier Ägg Larv Blodmål Vuxen hona Blodmål Nymf Blodmål

Läs mer

Genital Herpes HSV 1 & 2. Anders Strand M.D. Ph.D. Department of Medical Sciences University Hospital Uppsala - Sweden

Genital Herpes HSV 1 & 2. Anders Strand M.D. Ph.D. Department of Medical Sciences University Hospital Uppsala - Sweden Genital Herpes HSV 1 & 2 Anders Strand M.D. Ph.D. Department of Medical Sciences University Hospital Uppsala - Sweden Herpes prevalens och incidens Genital herpes är den vanligaste STI» Data från USA

Läs mer

Delexam 4 Infektion Nr. Facit. Kortsvarsfrågor Sida 1 av (5)

Delexam 4 Infektion Nr. Facit. Kortsvarsfrågor Sida 1 av (5) Kortsvarsfrågor 2016-02-26 Sida 1 av (5) (max 41 p) 1)Definiera begreppen svår sepsis respektive septisk chock. (3p) Svar: Svår sepsis sepsis med organdysfunktion, hypoperfusion eller hypotension (2p vid

Läs mer

Presentation. Den vardagliga reumatologin Srood Dilan. Allmän presentation Kliniska frågor. Hur sätter man en reumatisk diagnos

Presentation. Den vardagliga reumatologin Srood Dilan. Allmän presentation Kliniska frågor. Hur sätter man en reumatisk diagnos Den vardagliga reumatologin Presentation Srood Dilan Allmän presentation Kliniska frågor Hur sätter man en reumatisk diagnos Anamnes (subjektiv) använd kriterier, andra orsaker till led och mjukdelsbesvär

Läs mer

FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik

FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik FilmArray - helautomatiserad multiplex likvordiagnostik Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD David Nestor, Sara Thulin Hedberg, Paula Mölling & Martin Sundqvist Laboratoriemedicinska Länskliniken,

Läs mer

TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2013

TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2013 DIARIENR TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2013 TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal Sidan 1(6) Information om TBE till hälso- och sjukvårdspersonal i Sörmland Bakgrund

Läs mer

Septisk artrit. Bertil Christensson Stockholm 2012

Septisk artrit. Bertil Christensson Stockholm 2012 Septisk artrit Bertil Christensson Stockholm 2012 Ortopediskt fall Maria Löfgren Infektionskliniken Halmstad 2012 Allmänna kommentarer 90% av artriterna orsakas av stafylokocker eller streptokocker Polyartrit:

Läs mer

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna?

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Brommaplans vårdcentral okt-nov 2009 Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Journalgenomgång av barn mellan 2-15 år med akut mediaotit på Brommaplans Vårdcentral 2008 Lovisa Moberg ST- Läkare Brommaplans

Läs mer

Rest DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR

Rest DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Dugganummer 1 (5) Rest DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 11 maj 2010, kl 09.00 11.30 För er som gör omdugga: Gick kursen år mån Skrivningen består av 10 kortsvarsfrågor.

Läs mer

STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna

STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna Jonas Hedlund Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Ämnesområden Pneumoni hos vuxna revision jämfört vårdprogram 1997 Influensa hos vuxna,

Läs mer

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk? Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?...eller vem har nytta av att komma för bedömning Malin André, allmänläkare Uppsala Vart är vi på väg? Svårigheter med prognos Sjukdomsförlopp Sjukhusvård Läkarbedömning

Läs mer

Hepatit grundkurs nov 2017

Hepatit grundkurs nov 2017 Hepatit grundkurs nov 2017 MD, PhD bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hepatit: Provta flera, vaccinera, remittera! A: vaccinera barn inför resa till föräldrars ursprungsländer A+B: vaccinera MSM

Läs mer

Information från venereologen

Information från venereologen Information från venereologen Margareta Clasborn, ansvarig sköterska Karin Sanner, ansvarig överläkare Eva Lejelind, kurator Venereologmottagningen, hudkliniken Akademiska sjukhuset Mars 2018 Klamydia

Läs mer

Zika klinik. Zika-symposium 4 oktober 2016 Charlotta Rydgård Infektionskliniken Karolinska

Zika klinik. Zika-symposium 4 oktober 2016 Charlotta Rydgård Infektionskliniken Karolinska Zika klinik Zika-symposium 4 oktober 2016 Charlotta Rydgård Infektionskliniken Karolinska Zika det kliniska dilemmat (i Sverige) Är detta Zikavirus-infektion? Differential diagnoser Har det någon betydelse

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE

Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE Syfilis Klinik och Behandling VENHÄLSAN, SÖDERSJUKHUSET ANDERS BLAXHULT, ÖVERLÄKARE Historia Spreds i Europa på 1500-talet (Columbus?) Stor spridning i Sverige på 1800-talet 1905 påvisades Treponoma Pallidum

Läs mer

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

TBE. Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Mona Insulander.

TBE. Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Mona Insulander. TBE Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm TBE, tick-borne encephalitis, fästingöverförd hjärninflamation Inkubationstid: 1-2 (4) veckor Symtom: huvudvärk, muskelvärk, trötthet, feber

Läs mer

Överdiagnostik av penicillinallergi. Gunnar Jacobsson Infektionsläkare

Överdiagnostik av penicillinallergi. Gunnar Jacobsson Infektionsläkare Överdiagnostik av penicillinallergi Gunnar Jacobsson Infektionsläkare 20181113 Penicillinallergi - hur många av uppgivna reaktioner kan inte verifieras med testning? 1. 30 % 2. 50 % 3. 75 % 4. 90 % Vanligt

Läs mer

Njut av sommaren skydda dig mot fästingar

Njut av sommaren skydda dig mot fästingar Njut av sommaren skydda dig mot fästingar Fästingen är vanlig i hela Finland ända upp till de sydligaste delarna av Lappland. Det bästa sättet att skydda sig mot de sjukdomar som fästingen sprider är att

Läs mer

TBE-information till allmänheten i Västra Götaland 2014

TBE-information till allmänheten i Västra Götaland 2014 Smittskydd Västra Götaland PM Dnr: 00018-2014 2014-06-26 M 2014 Information om fästingburen hjärninflammation (TBE) TBE (engelskans "tick borne encephalitis") är en virusorsakad hjärn- och hjärnhinneinflammation

Läs mer

ÖREBRO COUNTY COUNCIL TULAREMI

ÖREBRO COUNTY COUNCIL TULAREMI TULAREMI 160 Fall per år 1997-2012 140 120 100 80 60 40 20 0 1997 2000 1000 Tularemi i Sverige 1930-September 2003 2 739 750 500 250 0 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 HARPEST orsakas av bakterien

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Handläggning av antibiotikaallergi

Handläggning av antibiotikaallergi VO INFEKTIONSSJUKDOMAR Dokumenttyp: Medicinskt PM Titel: Antibiotikaallergi Dokumentansvarig: Simon Werner, Malmö Malin Inghammar, Lund Godkänt av: Peter Lanbeck Publicerat av: Irene Silfver Reviderad

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Dyspepsi-handläggning av outredd dyspepsi, okomplicerade duodenaloch ventrikelsår samt funktionell dyspepsi. Ett uppdrag för SGF och SFAM

Dyspepsi-handläggning av outredd dyspepsi, okomplicerade duodenaloch ventrikelsår samt funktionell dyspepsi. Ett uppdrag för SGF och SFAM Sammanfattning Dyspepsi-handläggning av outredd dyspepsi, okomplicerade duodenaloch ventrikelsår samt funktionell dyspepsi. Ett uppdrag för SGF och SFAM Ett omfattande bakgrundsdokument med samma titel

Läs mer

Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Mikrobiologisk provtagning av patient med misstänkt Brucellainfektion

Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Mikrobiologisk provtagning av patient med misstänkt Brucellainfektion Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version 2016-10-26 Utfärdad av: Helena Hammarström, specialistläkare, Infektion Godkänd av: Christina Welinder-Ohlsson, verksamhetschef Klinisk Mikrobiologi, SU

Läs mer

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner.

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. There are no translations available. BAKGRUND/ORSAKER Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. Klamydier är små gramnegativa strikt intracellulära bakterier,

Läs mer

Chlamydophila pneumoniaeantikroppar

Chlamydophila pneumoniaeantikroppar Luftvägar och urin Chlamydophila pneumoniaeantikroppar Resultaten är bättre än vid 2015 års utskick. Det föreligger en fortsatt variation framför allt vad gäller IgM, men även för IgG, mellan de olika

Läs mer

Allergi mot Betalaktamantibiotika

Allergi mot Betalaktamantibiotika Allergi mot Betalaktamantibiotika Simon Werner Infektionsläkare Skånes Universitetssjukhus Jag tål inte penicillin Hur gör vi? Vad behöver vi ta reda på (Anamnes?) (När allergiutreda?) Vilka antibiotika

Läs mer

PLATELIA LYME IgG 72952 96 TEST

PLATELIA LYME IgG 72952 96 TEST PLATELIA LYME IgG 72952 96 TEST KVALITATIV DETEKTION AV IgG-ANTIKROPPAR MOT BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO I HUMANT SERUM, PLASMA ELLER CEREBROSPINALVÄTSKA GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läs mer

fråga pat HUR hen reagerade! DOKUMENTERA

fråga pat HUR hen reagerade! DOKUMENTERA Luftvägsinfektioner Varning Om allergi finns angiven: fråga pat HUR hen reagerade! Om pat får misstänkt allergisk reaktion DOKUMENTERA substans, symtom och förlopp i journalen! Tips: kolla gamla recept!

Läs mer

Kortsvarsfrågor Sida 1 av (6) (max 45 poäng)

Kortsvarsfrågor Sida 1 av (6) (max 45 poäng) Kortsvarsfrågor 2016-10-07 Sida 1 av (6) 1. Vid septisk chock ses allvarlig hypotension. Förklara kortfattat fysiologiskt varför dessa patienter drabbas av hypotension. (3p) Svar: Vasodilatation, ökad

Läs mer

Öroninflammation Svante Hugosson

Öroninflammation Svante Hugosson Öroninflammation Svante Hugosson Man kan ej sätta likhetstecken mellan öronsmärta och akut öroninflammation. Troligen har cirka hälften av barnen med öronsmärta denna åkomma. Överdiagnostik av akut öroninflammation

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre Urinvägsinfektioner Malin André, allmänläkare Uppsala nedre och övre UVI-antibiotika i olika åldrar Recept/1000 invånare/år 700 600 500 Urinvägsantibiotika Annan antibiotika 400 300 200 100 0 0-6 år 7-19

Läs mer

Equalis kvalitetssäkringsprogram 2018

Equalis kvalitetssäkringsprogram 2018 Equalis kvalitetssäkringsprogram 2018 HIV/HTLV-diagnostik, HIV-antigen, Blodsmitta Margareta Nordin Equalis användarmöte 12 mars 2019 HIV/HTLV-diagnostik (screening och konfirmation) (58) 2018 Förväntat

Läs mer

Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Infektion 2013-10-24

Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Infektion 2013-10-24 Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Infektion 2013-10-24 Utfärdad av: Magnus Brink, överläkare, Lars Hagberg, överläkare, Marie Studahl, överläkare Godkänd av: Rune Wejstål, verksamhetschef Revisionsansvarig:

Läs mer