Sök jobb rätt. en vägledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sök jobb rätt. en vägledning"

Transkript

1 Sök jobb rätt en vägledning

2 2

3 Sök jobb rätt en vägledning Arbetsmarknaden är i dag skiftande över landet, för olika kategorier lärare och för studie- och yrkesvägledare. Att hitta drömjobbet är inte det enklaste men med kunskap och goda tips vill vi ge dig verktygen att lyckas. Att söka jobb rätt innebär att ha kunskap om, och förståelse för, hela anställningsprocessen från att söka jobbet tills du har anställningsavtalet i handen. Även om du saknar erfarenhet har inte arbetsgivaren rätt att ge dig oskäliga villkor eller arbetsuppgifter. Kontakta därför ditt fackliga ombud så fort du känner dig osäker på om allt gått rätt till. Innehåll Nio punkter att tänka på 4 Så hittar du jobbet 5 Arbetsansökan 7 Intervjutillfället 10 Exempel på intervjufrågor 11 Anställningsavtalet 15 Introduktionen 17 Om du blir arbetslös AEA 18 Medlemsjour och webbplats 20 Checklista för jobbsökare 21 Bilagor Exempel på arbetsansökan 22 Exempel på meritförteckning/cv 23 3

4 Nio punkter att tänka på 1 Börja i god tid! Vänta inte tills du tar examen. Sök jobbet redan innan så slipper du eventuellt en period av arbetslöshet. 6 Granska avtalet! Gå noga igenom anställningsavtalet innan du skriver på. 2 Sök genom flera kanaler! Det finns många ställen att söka jobb via, till exempel Arbetsförmedlingen, jobbsajter, tidningar, ditt kontaktnät och så vidare. 7 Se över dina rättigheter! Att börja sitt första jobb är en om tumlande upplevelse och många glömmer därför sina rättigheter. Gör inte det! 3 Slarva inte med din ansökan! Lägg ner stor möda på dina ansök ningsbrev och låt gärna andra läsa dem innan du skickar dem. 8 Använd ditt fack! Som medlem i Lärarnas Riksförbund har du tillgång till facklig service. 4 5 Ta inte första bästa! Om du har möjlighet, jämför mellan olika jobb innan du bestäm mer dig. Förbered dig på förhandlingen! Undersök i god tid de lokala förut sättningarna, lönestatistiken etcetera. 9 Be om en mentor! Lärarnas Riksförbund arbetar för att alla nyexaminerade ska få en god introduktion i yrket, bland annat genom att få en mentor. 4

5 Så hittar du jobbet När ska man egentligen börja söka jobb? Svaret är inte givet men ett gott tips är att börja med god framförhållning och starta i god tid innan du tar din examen. Varför är det så viktigt att vara ute i god tid? Anledningen är att det ofta är en utdragen process att söka arbete. Från det att du ser annonsen till din anställning börjar, kan det gå ganska lång tid. Du kanske heller inte får första jobbet du söker. Många söker samma jobb och populära tjänster har ofta väldigt många sökande. Låt dig därför inte nedslås om det tar ett tag innan du blir kallad till intervju. Var hittar man jobben? Det finns flera kanaler att välja mellan i jobbsökandet. Utnyttja så många som möjligt! Här är några tips: Anmäl dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande Detta är viktigt för att vid behov kunna ansöka om a- kassa. Tiden du varit inskriven på Arbetsförmedlingen tillgodoräknas om du skulle bli aktuell för att delta i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För den som arbetat innan studierna kan det också vara viktigt att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst. För mer information kontakta Försäkringskassan. Läs platsannonser i dags tidningar, branschtidning ar (till exempel Skolvärlden), på nätet och i Arbetsförmedlingens pu blikation, Platsjournalen. Utnyttja internet! Här finns en uppsjö databaser. Du kan också gå in på olika arbetsgivares egna hemsi dor. Arbetsförmedlingens Platsbanken är ypperlig för att söka efter lediga tjänster och ger ett flertal sökmöjligheter. Adressen är Uppsökande verksamhet kon takta själv arbetsplatser du fin ner intressanta. Lämna ditt CV och en intresseanmälan även om de inte söker någon för stunden. Universitetet/högskolan lärare och stu die- och yrkesvägledare har ofta tips om lediga arbeten. Många av dessa har också ett betydande kontaktnät inom arbetslivet. Arbetsmarknadsdagar Många högskolor och kommuner ar rangerar arbetsmarknadsdagar. Samtalen där kan ofta leda till värdefulla kontakter inför fram tiden. Använd ditt eget nätverk Lärare, handledare, stu diekamrater, vänner och bekan ta. Tala om för alla att du söker jobb. Det kan löna sig. 5

6 Sök många jobb Det lönar sig alltid att söka många jobb. Med dagens teknik är det hel ler inget större merarbete. Ett tips är att arbeta fram en bra ram för din ansökan och sedan anpassa den till den speciella tjänsten. Innan du kontaktar arbetsgivaren Bestäm dig för de frågor du vill ha besvarade: Arbetsuppgifter? Kvalifikationskrav? Något speciellt för tjänsten? Under samtalet Presentera dig själv Ställ relevanta frågor Beskriv dina egna kvalifikationer Fråga om speciella intyg krävs, etcetera Kontakta arbetsplatsen innan Ring gärna utsatt kontaktperson för den lediga tjänsten och skaffa information som gör det möjligt att skräddarsy din ansökan. Du kan på detta sätt också öka möjligheten att få komma på intervju. 6

7 Arbetsansökan Syftet med ett ansökningsbrev är att skilja dig från mängden så att just du blir kallad till anställningsin tervju. Ett ansökningsbrev består i vanliga fall av ett personligt brev, en meritförteckning/cv och eventuella bilagor. Personligt brev Det personliga brevet ska beskriva varför du söker arbetet, vem du är och varför arbetsgivaren ska välja just dig. Syftet är i första hand att få komma till en anställningsintervju. Du bör därför alltid skriva ett person ligt brev även om arbetsgivaren vill att du fyller i en blankett. För att skriva ett bra brev krävs självkännedom och insikt i vad den utlysta tjänsten handlar om. Brevet ska lyfta fram dina positiva egenska per men också fokusera på det sakliga. Hur ska man skriva? Detta är gi vetvis individuellt och det finns inte bara ett rätt sätt att skriva på. Det är viktigt att brevet inte blir för långt. En tumregel är maximalt en A4-sida, kanske helst en halv. Skriv personligt! Brevet ska i hu vudsak innehålla vem du är, varför du söker jobbet och varför de ska anställa just dig. Längre fram i denna broschyr finns exempel på ett personligt brev. Förbered dig väl så går det lättare. Du kan alltid börja ett brev med att du söker den utlysta tjänsten samtidigt som du refererar till ett telefonsamtal du haft med arbetsgivaren tidigare. Därefter be skriver du dig själv utifrån vad du vet om tjänsten och arbetsgivaren. Använd information från annonsen, skolans och eventuellt kommunens webbsidor samt dina samtal med arbetsgivaren. Tänk dock på att inte berätta allt för mycket i brevet, spara gärna något guldkorn till intervjun. Brevet kan avslutas med några rader om att du ser fram emot ett personligt samman träffande, vänliga hälsningar och underskrift. Skicka in ansökan till rätt person, vilket oftast framgår av annonsen eller samtalet. Vänta inte med att söka jobbet till sista ansökningsdagen utan lämna in din ansökan så fort som möjligt. Det är viktigt att arbetsgivaren ser ditt namn tidigt i anställningsprocessen. Låt gärna någon annan läsa igenom brevet innan du skickar i väg det då man lätt blir blind för sin egen text. Glöm inte eventuellt referensnummer för ansökan. 7

8 Moa Stenberg Meritförteckning/CV Tänk på att meritförteckningen är en förteckning över meriter och inte en innehållsförteckning på bilagor. Arbetsgivaren vill helst inte behöva bläddra i några bilagor i annat syfte än att kolla faktauppgifter. En meritförteckning i kronologisk ordning kallas CV vilket kommer från det latinska Curriculum Vitae (levnadsbeskrivning). Du bör börja med de senaste, de mest aktuella, och ta de äldsta meriterna sist. Undvik tidsluckor i sammanfattningen. Meritförteckningen bör innehålla uppgifter om vem du är och vad du gjort, lämpligen under följande rubriker: Utbildning Akademiska examina, gymnasieutbild ning etcetera. Tidpunkt för avslutade kurser. Yrkeserfarenhet Arbetsuppgifter och hur länge de varat. Övrigt Föreningsmeriter, militärtjänst, körkort, fritidsintressen med mera som kan vara meriterande för det arbete du söker. Referenser Referens betyder att du namnger en person som kan beskriva hur du är. Detta är ofta en viktig del av anställningsprocessen vars betydelse inte ska underskattas. Försök ange personer som inger förtroende och ansvarstagande. Ett tips är att namnge nuvarande eller tidigare chefer som haft en god insyn i ditt sätt att vara och arbeta. För nyexaminerade kan det vara svårt att hitta relevanta referenser. Då kan dina närmaste överordnade från feriear bete eller extrajobb gå bra. Du kan också ange någon tidigare lärare eller handledare som du haft ett bra samarbete med. Observera! Referera endast till personer som verkligen vet vem du är, hur du arbetar och hur du är som person. Tala om för den personen att du refererat till henne/honom. Fråga också gärna vilka referenser hon/han är beredd att ge. Glöm inte de formella person uppgifterna, det vill säga namn, adress, personnummer samt telefon- och e-postuppgifter. Datera och skriv under meritförteckningen. Det är inte nödvändigt att vidimera merit förteckningen. Var dock beredd att styrka uppgifter vid till exempel ett intervju tillfälle. 8

9 Följ upp din ansökan! Efter att ha skickat ansökan till rätt person, i rätt tid, i rätt frankerat kuvert (eller via e-post) följer du upp den genom att ringa och kolla om den kommit fram. Då måste arbetsgivaren bläddra igenom an sökningarna och ta fram din. Den kommer då förhoppningsvis överst i högen. Fråga hur långt de kommit i rekryteringsprocessen och om du kommer att bli kallad till intervju etcetera. Förbered dig väl inför samtalet och gör en lista med frågor du vill ha svar på. Ha också meritförteckningen framme tillsammans med listan över dina bra och dåliga egenskaper (se nästa kapitel). Försök att hålla dig kort och dra inte ut på samtalet i onödan. Efter samtalet skriver du upp de svar du fick och sparar till sammans med annonsen. Detta kan vara bra att ha med som förberedelse inför eventuell intervju. Vad ska jag begära i lön? Ofta frågar arbetsgivaren redan i samband med ansökan om lönekrav från den sökandes sida. För den nyexaminerade utan tidigare erfarenheter kan detta vara ett problem. Begär man avsevärt mer än förväntat ris kerar man att diskvalificera sig själv från start. Begär man å andra sidan mindre inställer sig automatiskt frågan om den sökande på något sätt är okvalificerad för uppgiften eller på annat sätt olämplig. Därför väntar många med att ange löneanspråk till ett senare tillfälle, till exempel vid en anställningsintervju. Observera att frågor som semester, arbetstider, friskvårdspeng, eventuellt subventionerad lunch, övertidsersättning och kompe tensutveckling etcetera måste beaktas vid en bedömning av lönen. Kontakta Lärarnas Riksförbund! Kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud i den kommun där du söker arbete för att få information om skolan och löneläget. Kontaktinformation hittar du på Gå in på Föreningar & ämnesforum och välj kommunförening i rullisten. Tänk även på att facklig företrädare ofta anges i den aktuella platsannonsen. Som medlem kan du också logga in på och gå in på Saco Lönesök, där rikstäckande statistik finns. 9

10 Intervjutillfället Arbetsgivarens syfte med anställ ningsintervjuer och tester är att hitta den mest lämpade att sköta de arbetsuppgifter man vill få utförda. För dig är det ett tillfälle att se om den aktuella tjänsten verkligen är något för dig. Anställningsintervjun Intervjun är ett ömsesidigt bedöm ningstillfälle för dig och arbetsgiva ren. Intervjun är kanske den vikti gaste delen av anställningsprocessen och är något som bör förberedas väl. Kom i tid, propert klädd, väl förberedd och jobbet kan bli ditt. Glöm inte att första intrycket liksom kroppsspråket kan spela stor roll i bedömningen av dig och din person lighet. Vad det gäller förberedelser är det bra att ha ringt och pratat med arbetsgivaren innan, så att du vet vad du ska förbereda dig på. Rätt tid att komma är ungefär 5 minuter innan så du hinner hänga av ytterkläderna och samla dig innan intervjun. Vilka du får träffa är beroende av arbetsgivarens policy. Det kan vara en person eller flera; närmaste chef, arbetskamrater, perso nalchef, fackliga representanter eller headhunters från någon konsult firma. Bestäm dig för vilken bild du vill ge av dig själv, glöm dock inte att ärlighet varar längst, det vill säga var alltid dig själv. Ta med originalhandlingar och eventuellt andra handlingar till intervjun. Det kan även vara bra att kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud på aktuell skola eller i aktuell kommun. Då kan du kan få information i förväg och få reda på rutiner för intervjun, vem eller vilka du kommer att få träffa och så vidare. Förbered svar och egna frågor Förbered dig att svara på frågor om dig själv, varför du söker tjänsten och varför de ska anställa just dig. Frågorna svarar du bäst på om du förberett dem genom att analysera dina bra och dåliga sidor, platsan nonsen samt telefonsamtalen du haft med arbetsgivaren. Skriv ner dina svar och diskutera gärna frågorna och svaren med någon du känner som redan varit på intervjuer. Frågor att ha färdiga svar på kan vara: Vad har du arbetat med tidigare? Hur arbetar du i lag samarbetar? Vad kan du tillföra vår arbetsplats? Hur ser din yrkeskar riär ut? När kan du börja? Vid sidan av att förbereda de egna svaren kan det vara värt att också förbereda egna frågor. Detta visar på engagemang från din sida och skapar också en dynamik i intervjun. Detta är också bra ur en psykologisk aspekt, då bollen går över till arbetsgivaren och du som intervjuad får ett andrum. Även här är det bra om du återknyter till de kunskaper du fått i tidigare samtal med arbetsgivaren och vad som fram kommit i platsannonsen. Exempel på frågor kan vara: Hur organiseras ar betet? Finns mentor? Finns det möj ligheter till kompetensutveckling? 10

11 Exempel på intervjufrågor Hur ser du på din roll som lärare? Har du några förebilder? Vad är det viktigaste för dig i läraryrket? Vad är du duktig på? Vilka svaga sidor har du? Beskriv en undervisningssituation som fungerat bra! Beskriv något som inte lyckades! Varför fungerade det inte? Hur skapar du relationer till eleverna? Vilken slags ledare vill du vara? På vilket sätt vill du samarbeta? Vad är en bra arbetsplats för dig? Du ställs inför den här konflikten, hur skulle du lösa den? 11

12 Dina egenskaper positiva och negativa En återkommande fråga som alltid är svår att besvara är vilka positiva och negativa egenskaper/sidor du har. Denna typ av frågor kan det alltså vara extra mycket värt att förbereda sig på. Exempel på positiva egenskaper kan vara: God förmåga till att arbeta såväl självständigt som i lag, har bra föräld rakontakt, gillar utmaningar (dock klyschvarning!), mångsidig, lyhörd, strukturerad med bra organisationsförmåga, ambitiös, lugn, tålmodig etcetera. Mindre bra egenskaper (som du törs nämna) kan vara: överambitiös, säger alltid vad jag tycker, tendens att skjuta på saker (men du blir alltid klar i tid), envis med mera. Kontakta dina referenser Meddela dina referenser att du blivit kallad till intervju. Berätta kort om arbetsgivaren och vem som eventu ellt kommer att ringa. Då kan refe renserna lyfta fram de egenskaper som passar för den aktuella tjänsten du söker. Efter intervjun Tänk på att varje intervjutillfälle är ett sätt att lära dig mer och att bli bättre till kommande intervjuer. Ta därför tillvara på de erfarenheter intervjuerna ger och spara därför gärna anteckningar, förberedelser med mera till andra tillfällen. Var beredd på att det kan ta lång tid innan du får svar från arbetsgivaren. Varför fick jag inte jobbet? Om du inte fick jobbet så var noga med att ta reda på vad som var fel. Du kan alltid ringa den som du träf fade på intervjun och åtminstone få besked om hur du låg till för tjäns ten. Ta fasta på eventuella synpunk ter till kommande tillfällen. Får du ingen hjälp så får du försöka ta reda på svaret själv. Ett sätt kan vara att svara på följande frågor: Hade du rätt bakgrund för tjäns ten? Utbildning, erfarenhet, med mera. Hur fungerade intervjun? Förberedelser, svar på frågor, trivsel med personerna som intervjuade, etcetera. Bli inte alltför nedslagen vid ett nej. En ar betsgivare som haft 100 sökande till en tjänst måste ju faktiskt säga Tack för visat intresse! till 99 stycken och anställa endast en. Av de 100 sökan den kanske 50 uppfyllde alla kraven men bara en kunde väljas. Valet av person kanske inte alltid är rationellt utan kan kanske bero på någon detalj hos den sökande. Många gånger handlar det om ren personkemi och hur man förväntas smälta in i en specifik grupp och inte enbart om formella meriter eller kompetens. Försök identifiera vad som gick bra eller eventuellt mindre bra under intervjun. Fundera över vad du kan förbättra inför nästa intervjutillfälle. 12

13 Lönen Lärarnas Riksförbunds medlemmar har indivi duell lön. Vid nyanställning bestäms lönen i en förhandling/överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Det gäller alltså för dig att åstadkomma bästa möjliga resultat i denna situation. Det finns mycket att tänka på i denna fråga som av många ofta underskattas, inte minst i samband med den första anställningen då det är lätt att känna sig tacksam för att man fått ett jobb och därför kanske nöjer sig med en lägre lön. Förberedelse inför löneförhandlingen Som i många andra sammanhang är förberedelse A och O för slutresulta tet. Samla in fakta med anknytning till lönen: Avtalet och arbetsgivarens all männa inställning Marknadsläget för din yrkeskate gori Det generella läget på avtalsom rådet och i samhällsekonomin Arbetsgivarens syn på lönepoli tik, arbetsmiljö, personalfrågor etcetera Skolans profil Alternativa arbetsgivare Vilka meriter du tänker åberopa Det optimala förhandlingstillfället inträder när du har möjligheten att ställa olika erbjudanden mot varan dra så att du inte blir beroende av en enskild arbetsgivare. Bestäm också kritiska gränser innan du går in i för handlingen så att du har en prutmån att spela på, liksom ett golv du inte gärna går under. En vanlig prutmån kan ligga mellan kronor. Förbered dina argument utifrån de fakta du samlat in. Vilka argument kommer att väga tyngst för arbetsgi varen? Vad talar för att anställa just dig? Ta fram de argument du tror är mest effektiva. Fundera också på möjliga motargument från arbets givarens sida. Hur ska du bemöta dessa? Stäm av dina meriter och argument mot vad som betonas i platsannonsen och det som kommit fram som viktigt i tidigare samtal/intervjun. Förhandlingen Ditt mål är att sälja dig själv till mot parten. Anpassa uppträdande, kläd sel och det du säger utifrån detta. Se vänlig och glad ut och ha gärna ögonkontakt. Försök vara dig själv. En förhandling består av ett gi vande och tagande. Var beredd att kompromissa! En lyckad förhandling är när bägge parter känner att de lämnar förhandlingsbordet som vin nare. Visa intresse för din motpart och det han/hon företräder. Ställ gärna frågor om skolans arbetssätt och arbetsformer. Att lyssna och iaktta är viktigt i en förhandling, gör 13

14 gärna anteckningar. Ibland är tystnad bättre än prat. Det är också viktigt att du inte visar dig alltför angelägen. Undvik konfrontationer, säg aldrig att motparten har fel, även om de har det. Hot av typen Får jag inte den lönen är jag inte intresserad kan ibland vara effektivt, men det gäller då att du står för vad du säger och inte ångrar dig strax efteråt. Presentera ditt bud och analysera förhandlingsklimatet och vilka argument arbetsgivaren använt sig av. Allting hänger på hur oumbärlig du som person är för tjäns ten. På vilka punkter kan du ge efter? Kan du få något i utbyte mot, en i ditt tycke, låg lön? Sälj aldrig ut något utan att få något i stället. Säg aldrig ja för tidigt, alla eftergifter ska verka dyra. Känn efter när du inte kommer längre. Då ska du göra upp, eller låta bli. Tänk på att anställningsavtal kan ingås muntligt och att du inte säger ja utan att verkligen mena det. Repetera och anteckna vad ni kom mit överens om och begär att få det skriftligt snarast möjligt, vilket brukar vara anställningsavtalet. Innan du accepterar en anställning ska du vara överens med arbetsgivaren om lönen. Timvikariat Om du inte får ett längre vikariat med månadslön, kan du i stället bli anställd som så kallad timvikarie ett begränsat antal timmar per dag eller per vecka. Det kan vara ett bra sätt att lära känna en skola och kanske öka dina chanser att få arbete där i framtiden. Det är mycket viktigt att du reder ut alla villkor innan du börjar som timvikarie. Lönenivån regleras inte i lagar eller avtal, utan är en överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren. Vanligtvis ska du förbereda och efterarbeta lektionen innan du vikarierar läsa instruktioner inför lektionen, planera själva lektionen, efteråt skriva ner vad ni gjort och föra in frånvaro etcetera. Det är då viktigt att ni diskuterar för hur många timmar du ska anställas utöver själva undervisninsgtiden för att hinna med för- och efterarbetet. Alternativt kan timersättningen vara så pass hög så för- och efterarbete kan anses ingå. Vissa skolor har rutiner då en vikarie alltid anställs för minst en halv dag, och för- och efterarbetet görs under denna tid. Du ska givetvis även ha timersättning för tid då du till exempel deltar i en konferens, är rastvakt eller dylikt. Prata gärna med Lärarnas Riksförbunds ombud i den kommun där du ska vikariera och fråga vilka rutiner som finns för timvikarier! 14

15 Anställningsavtalet Anställningsavtalet är det som formellt och juridiskt reglerar din an ställning. Det finns därför mycket att tänka på innan du skriver under. Innan du börjar arbeta Se till att ditt anställningsavtal inne håller följande: Arbetsgivarens namn och adress. Arbetsuppgifter, titel samt arbetsplats. Anställningens tillträdesdag. Varaktighet, det vill säga om det gäller en tillsvidareanställning eller någon form av tidsbegränsad anställ ning. Slutdag eller förutsättningar för anställningens upphörande vid fall av tidsbegränsad anställningstid. Vid tillsvidareanställning; vilken uppsägningstid som gäller. Begynnelselön och eventuella andra löneförmåner samt hur ofta lönen utbetalas. Uppgifter om semester och arbetstid. Uppgifter om kollektivavtal. Vid kommunal anställning ska det aktuella kollektivavtalet tillämpas. Vid privat an ställning finns ofta, men inte alltid, ett centralt kollektivavtal mellan arbetsgiva ren och Lärarnas Riksförbund. Detta kan du få tag på via vår webbplats eller via arbetsgivaren. Om kollektivavtal saknas bör du kontakta Lärarnas Riksförbunds kommunförening. Du kan även läsa mer på webbplat sen, och klicka vidare till avtal, som du når efter inloggning som medlem. I Lagen om anställningsskydd (LAS) finns i 6c en fullständig beskrivning av vilka uppgifter som ska finnas i ett anställningsavtal. Anställningsformer I huvudsak finns två anställnings former tillsvidareanställning och anställning för viss tid. De tidsbegränsade anställningar som är vanligast förekommande är allmän visstidsanställning, vikariat och provanställning. En allmän visstidsanställning, men även ett vikariat, övergår i en tillsvidareanställning när arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Detta förutsätter behörighet enligt skollagen. Vid vikariat hos samma arbetsgivare under sammanlagt 15

16 mer än två år under en femårsperiod, övergår vikariatet till en tillsvidareanställning. Detta förutsätter också behörighet enligt skollagen. Obehöriga får anställas på högst ett år i sänder. Detta gäller även för studie- och yrkesvägledare som inte har föreskriven utbildning. Arbetstid Lärare har vanligtvis anställning med antingen ferie- eller semestertjänst. Vid anställ ningstillfället är det viktigt att vara medveten om vilken anställning som är den ak tuella. Alla kollektivavtal för lärare utgår från att lärare har samma totala arbetstid per år som andra anställda. De flesta kommunalt anställda lärare och många privatanställda har en reglerad arbetstid om timmar per verksamhetsår. Om de timmarna fördelas jämnt över de 194 dagar som lärarna tjänstgör blir det cirka sju timmar per dag och en genomsnittlig femdagarsvecka omfattar således cirka 35 timmar. 35 timmar per vecka är dock enbart ett genomsnittsvärde och är ingen avtalsmässig reglering. De flesta lärare har en del av sin årsarbetstid som förtroendearbetstid. Förtroendearbetstiden gör du själv en professionell bedömning av vad den ska användas till, exempelvis visst för- och efterarbete, spontana föräldrakontakter med mera. Den reglerade arbetstiden samt förtroendearbetstiden utgör tillsammans lärarnas totala årsarbetstid. Semestertjänst innebär att läraren arbetar 40 timmar i veckan och med minst fem veckors semester. Studie- och yrkesvägledare är vanligtvis anställda på semestertjänst. 16

17 Introduktionen För den nyanställde är introduktionen av stor betydelse för hur han eller hon kommer att uppfatta och utvecklas i sitt arbete. Det gäller förstås alltid när du ny på jobbet men ännu mer om du också är ny i yrket. Lärarnas Riksförbund har länge arbetat för att alla nya lärare ska erbjudas en god introduktion i yrket och en viktig del i införandet av lärarlegitimation är just att nya lärare vid sin första anställning ska genomgå en introduktionsperiod med stöd av en mentor. Introduktionsår med tolv månaders provanställning För kommunalt anställda lärare finns i det gällande centrala kollektivavtalet möjlighet för arbetsgivaren och arbetstagaren att komma överens om en provanställning under de första tolv månaderna av anställningen. Denna provanställningsform ska bara användas inför en nyexaminerad lärares första tillsvidareanställning. Lärarnas Riksförbund har hela tiden ansett att den bör kopplas till ett gediget introduktionsprogram med mentorskap, kompetensutvecklingsplan med tillhörande resurser, tidsutrymme för samtal med mentorn och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra nyexaminerade. I och med den lagstiftade introduktionsperioden måste nu arbetsgivaren se till att den nya läraren får en mentor och det stöd som behövs i arbetet. Godkänd introduktionsperiod, ett krav för lärarlegitimation Nya lärare som har en examen daterad den 1 juli 2011 eller senare ska göra en introduktionsperiod om minst ett läsår på heltid eller motsvarande innan de kan ansöka om legitimation. Rektorn är ansvarig för planering av introduktionsperioden. Efter introduktionsperioden ska rektorn skriva under ett lämplighetsintyg som ska bifogas ansökan om legitimation. Introduktionsperioden ska göras inom undervisning som i huvudsak motsvarar lärarens eller förskollärarens examen. Syftet med introduktionsperioden är dels att genom en yrkesintroduktion med mentorsstöd ge de nya lärarna en god start på yrkeslivet, dels att bedöma deras lämplighet för yrket. Från den 1 juli 2012 krävs lärarlegitimation för att kunna få en tillsvidareanställning som lärare, du kan alltså inte vara tillsvidareanställd under introduktionsperioden. Efter provanställning och introduktionsperiod Provanställningen övergår vanligtvis i en tillsvidareanställning efter tolv månader, om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren önskar annat. Arbetsgivaren bör tidigt förbereda arbetstagaren i de undantagsfall då anställningen inte kommer att övergå i en tillsvidareanställning, det vill säga när arbetsgivaren har för avsikt att avsluta anställningen innan provanställningstiden gått ut. Om det inte rör sig om en introduktionsperiod kan provanställningen avtalas bort enskilt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Begär en ny löneförhandling i samband med att provanställningen övergår till en tillsvidareanställning. Studie- och yrkesvägledare som blir kommunalt anställda kan provanställas i sex månader enligt gällande kollektivavtal. För lärare och studie- och yrkesvägledare i privat sektor gäller antingen LAS regler om provanställning i högst sex månader eller det som fastställts i ett kollektivavtal. 17

18 Om du blir arbetslös AEA Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA Samtliga SACO-förbund, och även Vårdförbundet har en gemensam a-kassa, AEA. Är man medlem i Lärarnas Riksförbund ansluts man därmed till AEA när man anmäler sig till arbetslöshetskassan. Hur blir man ny medlem i AEA? Det är enkelt att bli medlem i a-kassan. Om du arbetar idag eller har arbetat tidigare kan du bli medlem i a-kassan. För att bli medlem måste du skriftligt söka medlemskap i AEA. Logga in på och gå vidare till dina uppgifter. Där finns en ansökan om att bli medlem i AEA. Hur byter man a-kassa till AEA? Är du redan medlem i någon annan a-kassa kan du byta a-kassa. Skicka in en ansökan om medlemskap i AEA där det framgår att du ska byta a-kassa. Ange även vilken a-kassa du redan är medlem i samt även om du vet vilket utträdesdatum du får. Byter du a-kassa bör du sända in ansökan samtidigt som du begär utträde ur din gamla a-kassa. Detta för att inte få avbrott i din medlemstid. När blir jag medlem i a-kassan? Du blir medlem tidigast från den 1:a i den månad ansökan kommer till Lärarnas Riksförbunds kansli. Kompletterande handlingar såsom intyg om arbete eller annat som behövs för att få en ansökan komplett kan skickas senare. Skicka därför in ansökan så fort som möjligt för att inte förlora medlemstid vid eventuell arbetslöshet. Medlemskap kan inte beviljas retroaktivt. Är du redan medlem i AEA? Om du redan är medlem i AEA räcker det med att du kontaktar Lärarnas Riksförbunds medlemsenhet. Medlemsenheten kan då se till att du är medlem i AEA via Lärarnas Riksförbund. Vad krävs för att få ersättning? Om du varit anställd och arbetat heltid under de senaste tolv månaderna samt att du varit medlem i AEA under samma tid, uppfyller du villkoren för inkomstrelaterad arbets löshetsersättning. Har du arbetat mindre kan du ändå ha rätt till samma ersättning. Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat minst sex månader under den senaste tolvmånadersperioden. Varje arbetad månad måste innehålla minst 80 arbetade timmar (huvudregeln). 18

19 Ersättningsperioden inleds med sju karensdagar. Är du helt arbetslös får du fem ersättningsdagar per vecka. Har du inte varit medlem i AEA i tolv månader när du blir arbetslös? Då kan du ändå ha rätt till a-kassa i form av grundbelopp. För aktuella ersättningsregler och belopp, läs mer på Studier Studier kan inte finansieras av arbetslöshetsförsäkring en. Ersättning kan enligt huvudregeln inte utgå under pågående utbildning. Studierna anses vara ett hinder för att ta arbete. Överhoppningsbar tid Har du varit förhindrad från att arbeta kan den tiden räknas som överhoppningsbar tid. Maximalt får sam manlagt fem år hoppas över. Exempel på överhopp ningsbar tid kan vara studier, föräldraledighet eller sjuk skrivning. Inkomstförsäkringen Alla medlemmar har i sitt medlemskap i förbundet en inkomstförsäkring. Denna försäkring ska garantera dig att få ersättning motsvarande 80 procent av din ordinarie lön vid arbetslöshet. För att få ersättning från inkomstförsäkringen krävs att du uppfyller a-kassans villkor för ersättning. Har du frågor om ersättning från arbetslöshetsförsäkringen kontakta AEA! AEA Box 3536, Stockholm Telefon: E-post: Har du frågor om medlemskap i AEA kontakta Lärarnas Riksförbunds medlemsenhet! Lärarnas Riksförbund Box 3529, Stockholm Telefon: E-post: 19

20 Medlemsjour och webbplats Har du frågor kring din yrkesroll? Gå då in på Här finns mycket matnyttigt att läsa! Du kan även ringa Lärarnas Riksförbunds medlemsjour som är öppen vardagar klockan , sommartid klockan Telefonnumret till medlemsjouren är Är du inte medlem i Lärarnas Riksförbund ännu? Bli medlem på Tips på användbara webbadresser A-kassan, AEA, Lärarnas Riksförbund, Lärarförsäkringar, Offentliga jobb, Platsbanken, Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, LR Stud, 20

- en handledning Fackligt arbete i Lärarnas Riksförbund

- en handledning Fackligt arbete i Lärarnas Riksförbund DAGS ATT SÖKA JOBB? - en handledning Fackligt arbete i Lärarnas Riksförbund 1 2 Dags att söka jobb? Arbetsmarknaden är skiftande över landet och även mellan kategorier av olika lärare och för studie- och

Läs mer

Dags att söka jobb? En handledning

Dags att söka jobb? En handledning Dags att söka jobb? En handledning 1 2 DAGS ATT SÖK A JOB B? Dags att söka jobb? En handledning Arbetsmarknaden är skiftande över landet, även mellan olika kategorier av lärare och för studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Hur fixar jag ett jobb?

Hur fixar jag ett jobb? Hur fixar jag ett jobb? 1 2 Hej då, gymnasium! Hej jobb! Nu börjar det Kommunal vill tipsa dig om hur du kan scanna arbetsmarknaden och hur du skriver bra ansökningar. Du får råd om hur du gör det bästa

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Allt detta får du som medlem

Allt detta får du som medlem Allt detta får du som medlem Fackligt stöd på din arbetsplats Om du får problem på arbetsplatsen kan du få stöd och råd av ditt lokala ombud. Det kan gälla allt från hjälp med löneförhandling till frågor

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Sida: 1 av 7 Ny på Arbetsförmedlingen (textversion av filmen ny.arbetsformedlingen.se) Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Lärarnas Riksförbund för dig som är. Studie- och yrkesvägledare

Lärarnas Riksförbund för dig som är. Studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund för dig som är Studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund! Lärarnas Riksförbund organiserar cirka 2 000 yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare. Vi i Studie-

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Chef? Konsult Starta eget Arbeta utomlands Glesbygd Industi Forska Klinik Skola Förtagsläkare vårdcentral Storstad En större mångfald

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Anställa eller anställas

Anställa eller anställas Anställa eller anställas är ett rollspel som syftar till att på ett lekfullt sätt få igång tankeprocesser om vägen till en anställning. Hur tänker de som intervjuar dig? Hur tänker du som söker Spelet

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning

Råd och tips vid varsel och uppsägning Råd och tips vid varsel och uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 5 Kollektivavtal din hjälp på vägen 12 Inkomstförsäkring en medlemsförmån 18 A-kassa 20 2 I tider av varsel och uppsägningar

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Lönesamtalet

Lönesamtalet www.lr.se Lönesamtalet Lönesamtalet Samtliga löneavtal för Lärarnas Riksförbunds medlemmar bygger på principen individuell och differentierad lön. Under de senaste åren finns en tydlig tendens att avtalen

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Moduler och handledarmanual

Moduler och handledarmanual Moduler och handledarmanual 28 MARS 2011 2010-03-04 Handledarmanual för Moduler inom Etableringskedjan Bevis för lärande kan se ut på olika sätt Ansökningshandlingar Utskrifter av dokument eller e-post

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Förändringar i skollagen (2010:800)

Förändringar i skollagen (2010:800) 2015-05-11 1 (6) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Johanna Read Hilmarsdottir Förändringar i skollagen (2010:800) Bestämmelserna i skollagen har kompletterats flera

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13.

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13. Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Redogörelsen omfattar Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 och gäller

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Första steget i karriären. Jobb och praktik i arkitektbranschen

Första steget i karriären. Jobb och praktik i arkitektbranschen Första steget i karriären Jobb och praktik i arkitektbranschen Vi är bäst på arkitekter Från studenttiden och genom hela karriären Sveriges Arkitekter är ett förbund för alla arkitekter, oavsett inriktning.

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS 1 2 Arbetsförmedlingen är till för alla som vill hitta ett nytt jobb. Vår uppgift är att föra samman dig som söker jobb med intressanta arbetsgivare på

Läs mer

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Lokalombud Lär känna dina medlemmar

Lokalombud Lär känna dina medlemmar Stockholm 6 oktober 2014 Lokalombud Lär känna dina medlemmar Bakgrund En mycket viktig uppgift för dig som lokalombud är att snabbt lära dig vem som är medlem i Lärarnas Riksförbund på din arbetsplats.

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om anställning av personal. För fristående skolor, fritidshem och skolor

KFOs lilla lathund. Om anställning av personal. För fristående skolor, fritidshem och skolor KFOs lilla lathund Om anställning av personal För fristående skolor, fritidshem och skolor Om anställning av personal 4 Ansvaret för anställningen 4 Allmänt om anställningsavtal 4 Befattningsbeskrivningar

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Cirkulärnr: 14:25 Diarienr: 14/3507 P-cirknr: 14-2:11 Nyckelord:

Cirkulärnr: 14:25 Diarienr: 14/3507 P-cirknr: 14-2:11 Nyckelord: Cirkulärnr: 14:25 Diarienr: 14/3507 P-cirknr: 14-2:11 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, rekrytering, avsked, hävning, skollagen, lärarbehörighet, LAS Arbetsgivarpolitiska

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2

Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2 www.svenskbensinhandel.se Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2 Anställningsbevis för arbetare I kollektivavtalet föreskrivs att arbetsgivaren gentemot arbetstagaren skrifligen skall

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord:

Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord: Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, tidsbegränsade anställningar, semesterlagen Christina

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Förändringar i skollagen (2010:800)

Förändringar i skollagen (2010:800) 2015-06-01 1 (5) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Johanna Read Hilmarsdottir Förändringar i skollagen (2010:800) Bestämmelserna i skollagen har kompletterats flera

Läs mer