Sök jobb rätt. en vägledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sök jobb rätt. en vägledning"

Transkript

1 Sök jobb rätt en vägledning

2 2

3 Sök jobb rätt en vägledning Arbetsmarknaden är i dag skiftande över landet, för olika kategorier lärare och för studie- och yrkesvägledare. Att hitta drömjobbet är inte det enklaste men med kunskap och goda tips vill vi ge dig verktygen att lyckas. Att söka jobb rätt innebär att ha kunskap om, och förståelse för, hela anställningsprocessen från att söka jobbet tills du har anställningsavtalet i handen. Även om du saknar erfarenhet har inte arbetsgivaren rätt att ge dig oskäliga villkor eller arbetsuppgifter. Kontakta därför ditt fackliga ombud så fort du känner dig osäker på om allt gått rätt till. Innehåll Nio punkter att tänka på 4 Så hittar du jobbet 5 Arbetsansökan 7 Intervjutillfället 10 Exempel på intervjufrågor 11 Anställningsavtalet 15 Introduktionen 17 Om du blir arbetslös AEA 18 Medlemsjour och webbplats 20 Checklista för jobbsökare 21 Bilagor Exempel på arbetsansökan 22 Exempel på meritförteckning/cv 23 3

4 Nio punkter att tänka på 1 Börja i god tid! Vänta inte tills du tar examen. Sök jobbet redan innan så slipper du eventuellt en period av arbetslöshet. 6 Granska avtalet! Gå noga igenom anställningsavtalet innan du skriver på. 2 Sök genom flera kanaler! Det finns många ställen att söka jobb via, till exempel Arbetsförmedlingen, jobbsajter, tidningar, ditt kontaktnät och så vidare. 7 Se över dina rättigheter! Att börja sitt första jobb är en om tumlande upplevelse och många glömmer därför sina rättigheter. Gör inte det! 3 Slarva inte med din ansökan! Lägg ner stor möda på dina ansök ningsbrev och låt gärna andra läsa dem innan du skickar dem. 8 Använd ditt fack! Som medlem i Lärarnas Riksförbund har du tillgång till facklig service. 4 5 Ta inte första bästa! Om du har möjlighet, jämför mellan olika jobb innan du bestäm mer dig. Förbered dig på förhandlingen! Undersök i god tid de lokala förut sättningarna, lönestatistiken etcetera. 9 Be om en mentor! Lärarnas Riksförbund arbetar för att alla nyexaminerade ska få en god introduktion i yrket, bland annat genom att få en mentor. 4

5 Så hittar du jobbet När ska man egentligen börja söka jobb? Svaret är inte givet men ett gott tips är att börja med god framförhållning och starta i god tid innan du tar din examen. Varför är det så viktigt att vara ute i god tid? Anledningen är att det ofta är en utdragen process att söka arbete. Från det att du ser annonsen till din anställning börjar, kan det gå ganska lång tid. Du kanske heller inte får första jobbet du söker. Många söker samma jobb och populära tjänster har ofta väldigt många sökande. Låt dig därför inte nedslås om det tar ett tag innan du blir kallad till intervju. Var hittar man jobben? Det finns flera kanaler att välja mellan i jobbsökandet. Utnyttja så många som möjligt! Här är några tips: Anmäl dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande Detta är viktigt för att vid behov kunna ansöka om a- kassa. Tiden du varit inskriven på Arbetsförmedlingen tillgodoräknas om du skulle bli aktuell för att delta i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För den som arbetat innan studierna kan det också vara viktigt att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst. För mer information kontakta Försäkringskassan. Läs platsannonser i dags tidningar, branschtidning ar (till exempel Skolvärlden), på nätet och i Arbetsförmedlingens pu blikation, Platsjournalen. Utnyttja internet! Här finns en uppsjö databaser. Du kan också gå in på olika arbetsgivares egna hemsi dor. Arbetsförmedlingens Platsbanken är ypperlig för att söka efter lediga tjänster och ger ett flertal sökmöjligheter. Adressen är Uppsökande verksamhet kon takta själv arbetsplatser du fin ner intressanta. Lämna ditt CV och en intresseanmälan även om de inte söker någon för stunden. Universitetet/högskolan lärare och stu die- och yrkesvägledare har ofta tips om lediga arbeten. Många av dessa har också ett betydande kontaktnät inom arbetslivet. Arbetsmarknadsdagar Många högskolor och kommuner ar rangerar arbetsmarknadsdagar. Samtalen där kan ofta leda till värdefulla kontakter inför fram tiden. Använd ditt eget nätverk Lärare, handledare, stu diekamrater, vänner och bekan ta. Tala om för alla att du söker jobb. Det kan löna sig. 5

6 Sök många jobb Det lönar sig alltid att söka många jobb. Med dagens teknik är det hel ler inget större merarbete. Ett tips är att arbeta fram en bra ram för din ansökan och sedan anpassa den till den speciella tjänsten. Innan du kontaktar arbetsgivaren Bestäm dig för de frågor du vill ha besvarade: Arbetsuppgifter? Kvalifikationskrav? Något speciellt för tjänsten? Under samtalet Presentera dig själv Ställ relevanta frågor Beskriv dina egna kvalifikationer Fråga om speciella intyg krävs, etcetera Kontakta arbetsplatsen innan Ring gärna utsatt kontaktperson för den lediga tjänsten och skaffa information som gör det möjligt att skräddarsy din ansökan. Du kan på detta sätt också öka möjligheten att få komma på intervju. 6

7 Arbetsansökan Syftet med ett ansökningsbrev är att skilja dig från mängden så att just du blir kallad till anställningsin tervju. Ett ansökningsbrev består i vanliga fall av ett personligt brev, en meritförteckning/cv och eventuella bilagor. Personligt brev Det personliga brevet ska beskriva varför du söker arbetet, vem du är och varför arbetsgivaren ska välja just dig. Syftet är i första hand att få komma till en anställningsintervju. Du bör därför alltid skriva ett person ligt brev även om arbetsgivaren vill att du fyller i en blankett. För att skriva ett bra brev krävs självkännedom och insikt i vad den utlysta tjänsten handlar om. Brevet ska lyfta fram dina positiva egenska per men också fokusera på det sakliga. Hur ska man skriva? Detta är gi vetvis individuellt och det finns inte bara ett rätt sätt att skriva på. Det är viktigt att brevet inte blir för långt. En tumregel är maximalt en A4-sida, kanske helst en halv. Skriv personligt! Brevet ska i hu vudsak innehålla vem du är, varför du söker jobbet och varför de ska anställa just dig. Längre fram i denna broschyr finns exempel på ett personligt brev. Förbered dig väl så går det lättare. Du kan alltid börja ett brev med att du söker den utlysta tjänsten samtidigt som du refererar till ett telefonsamtal du haft med arbetsgivaren tidigare. Därefter be skriver du dig själv utifrån vad du vet om tjänsten och arbetsgivaren. Använd information från annonsen, skolans och eventuellt kommunens webbsidor samt dina samtal med arbetsgivaren. Tänk dock på att inte berätta allt för mycket i brevet, spara gärna något guldkorn till intervjun. Brevet kan avslutas med några rader om att du ser fram emot ett personligt samman träffande, vänliga hälsningar och underskrift. Skicka in ansökan till rätt person, vilket oftast framgår av annonsen eller samtalet. Vänta inte med att söka jobbet till sista ansökningsdagen utan lämna in din ansökan så fort som möjligt. Det är viktigt att arbetsgivaren ser ditt namn tidigt i anställningsprocessen. Låt gärna någon annan läsa igenom brevet innan du skickar i väg det då man lätt blir blind för sin egen text. Glöm inte eventuellt referensnummer för ansökan. 7

8 Moa Stenberg Meritförteckning/CV Tänk på att meritförteckningen är en förteckning över meriter och inte en innehållsförteckning på bilagor. Arbetsgivaren vill helst inte behöva bläddra i några bilagor i annat syfte än att kolla faktauppgifter. En meritförteckning i kronologisk ordning kallas CV vilket kommer från det latinska Curriculum Vitae (levnadsbeskrivning). Du bör börja med de senaste, de mest aktuella, och ta de äldsta meriterna sist. Undvik tidsluckor i sammanfattningen. Meritförteckningen bör innehålla uppgifter om vem du är och vad du gjort, lämpligen under följande rubriker: Utbildning Akademiska examina, gymnasieutbild ning etcetera. Tidpunkt för avslutade kurser. Yrkeserfarenhet Arbetsuppgifter och hur länge de varat. Övrigt Föreningsmeriter, militärtjänst, körkort, fritidsintressen med mera som kan vara meriterande för det arbete du söker. Referenser Referens betyder att du namnger en person som kan beskriva hur du är. Detta är ofta en viktig del av anställningsprocessen vars betydelse inte ska underskattas. Försök ange personer som inger förtroende och ansvarstagande. Ett tips är att namnge nuvarande eller tidigare chefer som haft en god insyn i ditt sätt att vara och arbeta. För nyexaminerade kan det vara svårt att hitta relevanta referenser. Då kan dina närmaste överordnade från feriear bete eller extrajobb gå bra. Du kan också ange någon tidigare lärare eller handledare som du haft ett bra samarbete med. Observera! Referera endast till personer som verkligen vet vem du är, hur du arbetar och hur du är som person. Tala om för den personen att du refererat till henne/honom. Fråga också gärna vilka referenser hon/han är beredd att ge. Glöm inte de formella person uppgifterna, det vill säga namn, adress, personnummer samt telefon- och e-postuppgifter. Datera och skriv under meritförteckningen. Det är inte nödvändigt att vidimera merit förteckningen. Var dock beredd att styrka uppgifter vid till exempel ett intervju tillfälle. 8

9 Följ upp din ansökan! Efter att ha skickat ansökan till rätt person, i rätt tid, i rätt frankerat kuvert (eller via e-post) följer du upp den genom att ringa och kolla om den kommit fram. Då måste arbetsgivaren bläddra igenom an sökningarna och ta fram din. Den kommer då förhoppningsvis överst i högen. Fråga hur långt de kommit i rekryteringsprocessen och om du kommer att bli kallad till intervju etcetera. Förbered dig väl inför samtalet och gör en lista med frågor du vill ha svar på. Ha också meritförteckningen framme tillsammans med listan över dina bra och dåliga egenskaper (se nästa kapitel). Försök att hålla dig kort och dra inte ut på samtalet i onödan. Efter samtalet skriver du upp de svar du fick och sparar till sammans med annonsen. Detta kan vara bra att ha med som förberedelse inför eventuell intervju. Vad ska jag begära i lön? Ofta frågar arbetsgivaren redan i samband med ansökan om lönekrav från den sökandes sida. För den nyexaminerade utan tidigare erfarenheter kan detta vara ett problem. Begär man avsevärt mer än förväntat ris kerar man att diskvalificera sig själv från start. Begär man å andra sidan mindre inställer sig automatiskt frågan om den sökande på något sätt är okvalificerad för uppgiften eller på annat sätt olämplig. Därför väntar många med att ange löneanspråk till ett senare tillfälle, till exempel vid en anställningsintervju. Observera att frågor som semester, arbetstider, friskvårdspeng, eventuellt subventionerad lunch, övertidsersättning och kompe tensutveckling etcetera måste beaktas vid en bedömning av lönen. Kontakta Lärarnas Riksförbund! Kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud i den kommun där du söker arbete för att få information om skolan och löneläget. Kontaktinformation hittar du på Gå in på Föreningar & ämnesforum och välj kommunförening i rullisten. Tänk även på att facklig företrädare ofta anges i den aktuella platsannonsen. Som medlem kan du också logga in på och gå in på Saco Lönesök, där rikstäckande statistik finns. 9

10 Intervjutillfället Arbetsgivarens syfte med anställ ningsintervjuer och tester är att hitta den mest lämpade att sköta de arbetsuppgifter man vill få utförda. För dig är det ett tillfälle att se om den aktuella tjänsten verkligen är något för dig. Anställningsintervjun Intervjun är ett ömsesidigt bedöm ningstillfälle för dig och arbetsgiva ren. Intervjun är kanske den vikti gaste delen av anställningsprocessen och är något som bör förberedas väl. Kom i tid, propert klädd, väl förberedd och jobbet kan bli ditt. Glöm inte att första intrycket liksom kroppsspråket kan spela stor roll i bedömningen av dig och din person lighet. Vad det gäller förberedelser är det bra att ha ringt och pratat med arbetsgivaren innan, så att du vet vad du ska förbereda dig på. Rätt tid att komma är ungefär 5 minuter innan så du hinner hänga av ytterkläderna och samla dig innan intervjun. Vilka du får träffa är beroende av arbetsgivarens policy. Det kan vara en person eller flera; närmaste chef, arbetskamrater, perso nalchef, fackliga representanter eller headhunters från någon konsult firma. Bestäm dig för vilken bild du vill ge av dig själv, glöm dock inte att ärlighet varar längst, det vill säga var alltid dig själv. Ta med originalhandlingar och eventuellt andra handlingar till intervjun. Det kan även vara bra att kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud på aktuell skola eller i aktuell kommun. Då kan du kan få information i förväg och få reda på rutiner för intervjun, vem eller vilka du kommer att få träffa och så vidare. Förbered svar och egna frågor Förbered dig att svara på frågor om dig själv, varför du söker tjänsten och varför de ska anställa just dig. Frågorna svarar du bäst på om du förberett dem genom att analysera dina bra och dåliga sidor, platsan nonsen samt telefonsamtalen du haft med arbetsgivaren. Skriv ner dina svar och diskutera gärna frågorna och svaren med någon du känner som redan varit på intervjuer. Frågor att ha färdiga svar på kan vara: Vad har du arbetat med tidigare? Hur arbetar du i lag samarbetar? Vad kan du tillföra vår arbetsplats? Hur ser din yrkeskar riär ut? När kan du börja? Vid sidan av att förbereda de egna svaren kan det vara värt att också förbereda egna frågor. Detta visar på engagemang från din sida och skapar också en dynamik i intervjun. Detta är också bra ur en psykologisk aspekt, då bollen går över till arbetsgivaren och du som intervjuad får ett andrum. Även här är det bra om du återknyter till de kunskaper du fått i tidigare samtal med arbetsgivaren och vad som fram kommit i platsannonsen. Exempel på frågor kan vara: Hur organiseras ar betet? Finns mentor? Finns det möj ligheter till kompetensutveckling? 10

11 Exempel på intervjufrågor Hur ser du på din roll som lärare? Har du några förebilder? Vad är det viktigaste för dig i läraryrket? Vad är du duktig på? Vilka svaga sidor har du? Beskriv en undervisningssituation som fungerat bra! Beskriv något som inte lyckades! Varför fungerade det inte? Hur skapar du relationer till eleverna? Vilken slags ledare vill du vara? På vilket sätt vill du samarbeta? Vad är en bra arbetsplats för dig? Du ställs inför den här konflikten, hur skulle du lösa den? 11

12 Dina egenskaper positiva och negativa En återkommande fråga som alltid är svår att besvara är vilka positiva och negativa egenskaper/sidor du har. Denna typ av frågor kan det alltså vara extra mycket värt att förbereda sig på. Exempel på positiva egenskaper kan vara: God förmåga till att arbeta såväl självständigt som i lag, har bra föräld rakontakt, gillar utmaningar (dock klyschvarning!), mångsidig, lyhörd, strukturerad med bra organisationsförmåga, ambitiös, lugn, tålmodig etcetera. Mindre bra egenskaper (som du törs nämna) kan vara: överambitiös, säger alltid vad jag tycker, tendens att skjuta på saker (men du blir alltid klar i tid), envis med mera. Kontakta dina referenser Meddela dina referenser att du blivit kallad till intervju. Berätta kort om arbetsgivaren och vem som eventu ellt kommer att ringa. Då kan refe renserna lyfta fram de egenskaper som passar för den aktuella tjänsten du söker. Efter intervjun Tänk på att varje intervjutillfälle är ett sätt att lära dig mer och att bli bättre till kommande intervjuer. Ta därför tillvara på de erfarenheter intervjuerna ger och spara därför gärna anteckningar, förberedelser med mera till andra tillfällen. Var beredd på att det kan ta lång tid innan du får svar från arbetsgivaren. Varför fick jag inte jobbet? Om du inte fick jobbet så var noga med att ta reda på vad som var fel. Du kan alltid ringa den som du träf fade på intervjun och åtminstone få besked om hur du låg till för tjäns ten. Ta fasta på eventuella synpunk ter till kommande tillfällen. Får du ingen hjälp så får du försöka ta reda på svaret själv. Ett sätt kan vara att svara på följande frågor: Hade du rätt bakgrund för tjäns ten? Utbildning, erfarenhet, med mera. Hur fungerade intervjun? Förberedelser, svar på frågor, trivsel med personerna som intervjuade, etcetera. Bli inte alltför nedslagen vid ett nej. En ar betsgivare som haft 100 sökande till en tjänst måste ju faktiskt säga Tack för visat intresse! till 99 stycken och anställa endast en. Av de 100 sökan den kanske 50 uppfyllde alla kraven men bara en kunde väljas. Valet av person kanske inte alltid är rationellt utan kan kanske bero på någon detalj hos den sökande. Många gånger handlar det om ren personkemi och hur man förväntas smälta in i en specifik grupp och inte enbart om formella meriter eller kompetens. Försök identifiera vad som gick bra eller eventuellt mindre bra under intervjun. Fundera över vad du kan förbättra inför nästa intervjutillfälle. 12

13 Lönen Lärarnas Riksförbunds medlemmar har indivi duell lön. Vid nyanställning bestäms lönen i en förhandling/överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Det gäller alltså för dig att åstadkomma bästa möjliga resultat i denna situation. Det finns mycket att tänka på i denna fråga som av många ofta underskattas, inte minst i samband med den första anställningen då det är lätt att känna sig tacksam för att man fått ett jobb och därför kanske nöjer sig med en lägre lön. Förberedelse inför löneförhandlingen Som i många andra sammanhang är förberedelse A och O för slutresulta tet. Samla in fakta med anknytning till lönen: Avtalet och arbetsgivarens all männa inställning Marknadsläget för din yrkeskate gori Det generella läget på avtalsom rådet och i samhällsekonomin Arbetsgivarens syn på lönepoli tik, arbetsmiljö, personalfrågor etcetera Skolans profil Alternativa arbetsgivare Vilka meriter du tänker åberopa Det optimala förhandlingstillfället inträder när du har möjligheten att ställa olika erbjudanden mot varan dra så att du inte blir beroende av en enskild arbetsgivare. Bestäm också kritiska gränser innan du går in i för handlingen så att du har en prutmån att spela på, liksom ett golv du inte gärna går under. En vanlig prutmån kan ligga mellan kronor. Förbered dina argument utifrån de fakta du samlat in. Vilka argument kommer att väga tyngst för arbetsgi varen? Vad talar för att anställa just dig? Ta fram de argument du tror är mest effektiva. Fundera också på möjliga motargument från arbets givarens sida. Hur ska du bemöta dessa? Stäm av dina meriter och argument mot vad som betonas i platsannonsen och det som kommit fram som viktigt i tidigare samtal/intervjun. Förhandlingen Ditt mål är att sälja dig själv till mot parten. Anpassa uppträdande, kläd sel och det du säger utifrån detta. Se vänlig och glad ut och ha gärna ögonkontakt. Försök vara dig själv. En förhandling består av ett gi vande och tagande. Var beredd att kompromissa! En lyckad förhandling är när bägge parter känner att de lämnar förhandlingsbordet som vin nare. Visa intresse för din motpart och det han/hon företräder. Ställ gärna frågor om skolans arbetssätt och arbetsformer. Att lyssna och iaktta är viktigt i en förhandling, gör 13

14 gärna anteckningar. Ibland är tystnad bättre än prat. Det är också viktigt att du inte visar dig alltför angelägen. Undvik konfrontationer, säg aldrig att motparten har fel, även om de har det. Hot av typen Får jag inte den lönen är jag inte intresserad kan ibland vara effektivt, men det gäller då att du står för vad du säger och inte ångrar dig strax efteråt. Presentera ditt bud och analysera förhandlingsklimatet och vilka argument arbetsgivaren använt sig av. Allting hänger på hur oumbärlig du som person är för tjäns ten. På vilka punkter kan du ge efter? Kan du få något i utbyte mot, en i ditt tycke, låg lön? Sälj aldrig ut något utan att få något i stället. Säg aldrig ja för tidigt, alla eftergifter ska verka dyra. Känn efter när du inte kommer längre. Då ska du göra upp, eller låta bli. Tänk på att anställningsavtal kan ingås muntligt och att du inte säger ja utan att verkligen mena det. Repetera och anteckna vad ni kom mit överens om och begär att få det skriftligt snarast möjligt, vilket brukar vara anställningsavtalet. Innan du accepterar en anställning ska du vara överens med arbetsgivaren om lönen. Timvikariat Om du inte får ett längre vikariat med månadslön, kan du i stället bli anställd som så kallad timvikarie ett begränsat antal timmar per dag eller per vecka. Det kan vara ett bra sätt att lära känna en skola och kanske öka dina chanser att få arbete där i framtiden. Det är mycket viktigt att du reder ut alla villkor innan du börjar som timvikarie. Lönenivån regleras inte i lagar eller avtal, utan är en överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren. Vanligtvis ska du förbereda och efterarbeta lektionen innan du vikarierar läsa instruktioner inför lektionen, planera själva lektionen, efteråt skriva ner vad ni gjort och föra in frånvaro etcetera. Det är då viktigt att ni diskuterar för hur många timmar du ska anställas utöver själva undervisninsgtiden för att hinna med för- och efterarbetet. Alternativt kan timersättningen vara så pass hög så för- och efterarbete kan anses ingå. Vissa skolor har rutiner då en vikarie alltid anställs för minst en halv dag, och för- och efterarbetet görs under denna tid. Du ska givetvis även ha timersättning för tid då du till exempel deltar i en konferens, är rastvakt eller dylikt. Prata gärna med Lärarnas Riksförbunds ombud i den kommun där du ska vikariera och fråga vilka rutiner som finns för timvikarier! 14

15 Anställningsavtalet Anställningsavtalet är det som formellt och juridiskt reglerar din an ställning. Det finns därför mycket att tänka på innan du skriver under. Innan du börjar arbeta Se till att ditt anställningsavtal inne håller följande: Arbetsgivarens namn och adress. Arbetsuppgifter, titel samt arbetsplats. Anställningens tillträdesdag. Varaktighet, det vill säga om det gäller en tillsvidareanställning eller någon form av tidsbegränsad anställ ning. Slutdag eller förutsättningar för anställningens upphörande vid fall av tidsbegränsad anställningstid. Vid tillsvidareanställning; vilken uppsägningstid som gäller. Begynnelselön och eventuella andra löneförmåner samt hur ofta lönen utbetalas. Uppgifter om semester och arbetstid. Uppgifter om kollektivavtal. Vid kommunal anställning ska det aktuella kollektivavtalet tillämpas. Vid privat an ställning finns ofta, men inte alltid, ett centralt kollektivavtal mellan arbetsgiva ren och Lärarnas Riksförbund. Detta kan du få tag på via vår webbplats eller via arbetsgivaren. Om kollektivavtal saknas bör du kontakta Lärarnas Riksförbunds kommunförening. Du kan även läsa mer på webbplat sen, och klicka vidare till avtal, som du når efter inloggning som medlem. I Lagen om anställningsskydd (LAS) finns i 6c en fullständig beskrivning av vilka uppgifter som ska finnas i ett anställningsavtal. Anställningsformer I huvudsak finns två anställnings former tillsvidareanställning och anställning för viss tid. De tidsbegränsade anställningar som är vanligast förekommande är allmän visstidsanställning, vikariat och provanställning. En allmän visstidsanställning, men även ett vikariat, övergår i en tillsvidareanställning när arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Detta förutsätter behörighet enligt skollagen. Vid vikariat hos samma arbetsgivare under sammanlagt 15

16 mer än två år under en femårsperiod, övergår vikariatet till en tillsvidareanställning. Detta förutsätter också behörighet enligt skollagen. Obehöriga får anställas på högst ett år i sänder. Detta gäller även för studie- och yrkesvägledare som inte har föreskriven utbildning. Arbetstid Lärare har vanligtvis anställning med antingen ferie- eller semestertjänst. Vid anställ ningstillfället är det viktigt att vara medveten om vilken anställning som är den ak tuella. Alla kollektivavtal för lärare utgår från att lärare har samma totala arbetstid per år som andra anställda. De flesta kommunalt anställda lärare och många privatanställda har en reglerad arbetstid om timmar per verksamhetsår. Om de timmarna fördelas jämnt över de 194 dagar som lärarna tjänstgör blir det cirka sju timmar per dag och en genomsnittlig femdagarsvecka omfattar således cirka 35 timmar. 35 timmar per vecka är dock enbart ett genomsnittsvärde och är ingen avtalsmässig reglering. De flesta lärare har en del av sin årsarbetstid som förtroendearbetstid. Förtroendearbetstiden gör du själv en professionell bedömning av vad den ska användas till, exempelvis visst för- och efterarbete, spontana föräldrakontakter med mera. Den reglerade arbetstiden samt förtroendearbetstiden utgör tillsammans lärarnas totala årsarbetstid. Semestertjänst innebär att läraren arbetar 40 timmar i veckan och med minst fem veckors semester. Studie- och yrkesvägledare är vanligtvis anställda på semestertjänst. 16

17 Introduktionen För den nyanställde är introduktionen av stor betydelse för hur han eller hon kommer att uppfatta och utvecklas i sitt arbete. Det gäller förstås alltid när du ny på jobbet men ännu mer om du också är ny i yrket. Lärarnas Riksförbund har länge arbetat för att alla nya lärare ska erbjudas en god introduktion i yrket och en viktig del i införandet av lärarlegitimation är just att nya lärare vid sin första anställning ska genomgå en introduktionsperiod med stöd av en mentor. Introduktionsår med tolv månaders provanställning För kommunalt anställda lärare finns i det gällande centrala kollektivavtalet möjlighet för arbetsgivaren och arbetstagaren att komma överens om en provanställning under de första tolv månaderna av anställningen. Denna provanställningsform ska bara användas inför en nyexaminerad lärares första tillsvidareanställning. Lärarnas Riksförbund har hela tiden ansett att den bör kopplas till ett gediget introduktionsprogram med mentorskap, kompetensutvecklingsplan med tillhörande resurser, tidsutrymme för samtal med mentorn och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra nyexaminerade. I och med den lagstiftade introduktionsperioden måste nu arbetsgivaren se till att den nya läraren får en mentor och det stöd som behövs i arbetet. Godkänd introduktionsperiod, ett krav för lärarlegitimation Nya lärare som har en examen daterad den 1 juli 2011 eller senare ska göra en introduktionsperiod om minst ett läsår på heltid eller motsvarande innan de kan ansöka om legitimation. Rektorn är ansvarig för planering av introduktionsperioden. Efter introduktionsperioden ska rektorn skriva under ett lämplighetsintyg som ska bifogas ansökan om legitimation. Introduktionsperioden ska göras inom undervisning som i huvudsak motsvarar lärarens eller förskollärarens examen. Syftet med introduktionsperioden är dels att genom en yrkesintroduktion med mentorsstöd ge de nya lärarna en god start på yrkeslivet, dels att bedöma deras lämplighet för yrket. Från den 1 juli 2012 krävs lärarlegitimation för att kunna få en tillsvidareanställning som lärare, du kan alltså inte vara tillsvidareanställd under introduktionsperioden. Efter provanställning och introduktionsperiod Provanställningen övergår vanligtvis i en tillsvidareanställning efter tolv månader, om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren önskar annat. Arbetsgivaren bör tidigt förbereda arbetstagaren i de undantagsfall då anställningen inte kommer att övergå i en tillsvidareanställning, det vill säga när arbetsgivaren har för avsikt att avsluta anställningen innan provanställningstiden gått ut. Om det inte rör sig om en introduktionsperiod kan provanställningen avtalas bort enskilt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Begär en ny löneförhandling i samband med att provanställningen övergår till en tillsvidareanställning. Studie- och yrkesvägledare som blir kommunalt anställda kan provanställas i sex månader enligt gällande kollektivavtal. För lärare och studie- och yrkesvägledare i privat sektor gäller antingen LAS regler om provanställning i högst sex månader eller det som fastställts i ett kollektivavtal. 17

18 Om du blir arbetslös AEA Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA Samtliga SACO-förbund, och även Vårdförbundet har en gemensam a-kassa, AEA. Är man medlem i Lärarnas Riksförbund ansluts man därmed till AEA när man anmäler sig till arbetslöshetskassan. Hur blir man ny medlem i AEA? Det är enkelt att bli medlem i a-kassan. Om du arbetar idag eller har arbetat tidigare kan du bli medlem i a-kassan. För att bli medlem måste du skriftligt söka medlemskap i AEA. Logga in på och gå vidare till dina uppgifter. Där finns en ansökan om att bli medlem i AEA. Hur byter man a-kassa till AEA? Är du redan medlem i någon annan a-kassa kan du byta a-kassa. Skicka in en ansökan om medlemskap i AEA där det framgår att du ska byta a-kassa. Ange även vilken a-kassa du redan är medlem i samt även om du vet vilket utträdesdatum du får. Byter du a-kassa bör du sända in ansökan samtidigt som du begär utträde ur din gamla a-kassa. Detta för att inte få avbrott i din medlemstid. När blir jag medlem i a-kassan? Du blir medlem tidigast från den 1:a i den månad ansökan kommer till Lärarnas Riksförbunds kansli. Kompletterande handlingar såsom intyg om arbete eller annat som behövs för att få en ansökan komplett kan skickas senare. Skicka därför in ansökan så fort som möjligt för att inte förlora medlemstid vid eventuell arbetslöshet. Medlemskap kan inte beviljas retroaktivt. Är du redan medlem i AEA? Om du redan är medlem i AEA räcker det med att du kontaktar Lärarnas Riksförbunds medlemsenhet. Medlemsenheten kan då se till att du är medlem i AEA via Lärarnas Riksförbund. Vad krävs för att få ersättning? Om du varit anställd och arbetat heltid under de senaste tolv månaderna samt att du varit medlem i AEA under samma tid, uppfyller du villkoren för inkomstrelaterad arbets löshetsersättning. Har du arbetat mindre kan du ändå ha rätt till samma ersättning. Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat minst sex månader under den senaste tolvmånadersperioden. Varje arbetad månad måste innehålla minst 80 arbetade timmar (huvudregeln). 18

19 Ersättningsperioden inleds med sju karensdagar. Är du helt arbetslös får du fem ersättningsdagar per vecka. Har du inte varit medlem i AEA i tolv månader när du blir arbetslös? Då kan du ändå ha rätt till a-kassa i form av grundbelopp. För aktuella ersättningsregler och belopp, läs mer på Studier Studier kan inte finansieras av arbetslöshetsförsäkring en. Ersättning kan enligt huvudregeln inte utgå under pågående utbildning. Studierna anses vara ett hinder för att ta arbete. Överhoppningsbar tid Har du varit förhindrad från att arbeta kan den tiden räknas som överhoppningsbar tid. Maximalt får sam manlagt fem år hoppas över. Exempel på överhopp ningsbar tid kan vara studier, föräldraledighet eller sjuk skrivning. Inkomstförsäkringen Alla medlemmar har i sitt medlemskap i förbundet en inkomstförsäkring. Denna försäkring ska garantera dig att få ersättning motsvarande 80 procent av din ordinarie lön vid arbetslöshet. För att få ersättning från inkomstförsäkringen krävs att du uppfyller a-kassans villkor för ersättning. Har du frågor om ersättning från arbetslöshetsförsäkringen kontakta AEA! AEA Box 3536, Stockholm Telefon: E-post: Har du frågor om medlemskap i AEA kontakta Lärarnas Riksförbunds medlemsenhet! Lärarnas Riksförbund Box 3529, Stockholm Telefon: E-post: 19

20 Medlemsjour och webbplats Har du frågor kring din yrkesroll? Gå då in på Här finns mycket matnyttigt att läsa! Du kan även ringa Lärarnas Riksförbunds medlemsjour som är öppen vardagar klockan , sommartid klockan Telefonnumret till medlemsjouren är Är du inte medlem i Lärarnas Riksförbund ännu? Bli medlem på Tips på användbara webbadresser A-kassan, AEA, Lärarnas Riksförbund, Lärarförsäkringar, Offentliga jobb, Platsbanken, Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, LR Stud, 20

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA!

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! UT I ARBETSLIVET!!!! ATT JOBBA OCH TJÄNA PENGAR kan vara kul. Med några enkla kunskaper kan du undvika fallgroparna. Den här broschyren innehåller det

Läs mer

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter Rekryteringsprocessen Tredje upplagan Gävle kommunkoncern Säkerställer Gävles 90 000 invånare bor vid havet, på 80 minuters tågresa från Stockholm. Här finns en livlig högskola med 10 000 studenter och

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Vi kommer att höra av oss till dig...

Vi kommer att höra av oss till dig... Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat EES-land Europeiska kommissionen Vi kommer att höra av oss till dig... Vad du bör veta när du söker jobb i ett annat

Läs mer

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN Vägen till ditt nya arbete handbok och karriärguide för jobbsökare Övningar & bilagor

Läs mer

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC Allt vad du bör veta om arbetslivet Tjänstemannacentralorganisationen STTK besöksadress: Mikaelsgatan 8 A 00100 Helsingfors postadress: PB 421, 00100 Helsingfors

Läs mer