Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare"

Transkript

1 Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

2 Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare. Målsättningen med vårt arbete är att driva frågor så att du trivs och kan utföra ditt arbete så att alla elever får en kvalitativ och likvärdig utbildning. För att uppnå det krävs det goda arbetsvillkor. För Lärarnas Riksförbund är det en självklarhet att alla som arbetar inom skolan också har adekvat utbildning. Lärarnas Riksförbund anser att lärare måste ha relevanta och gedigna ämneskunskaper och en bra pedagogisk utbildning. Därför är Lärarnas Riksförbund helt och hållet ett yrkesförbund och det betyder att vi inte organiserar arbetsgivare, det vill säga skolledare och rektorer.

3 Innehåll Varför ska man vara med i ett fackförbund? 4 Så här har vi haft nytta av vårt medlemskap 9 Viktiga frågor som Lärarnas Riksförbund driver 13 Som medlem har du tillgång till flera medlemsförmåner 18 Vad kostar det? 22 3

4 Varför ska man vara med i ett fackförbund? Trygghet Det är viktigt att känna trygghet i sin anställning och veta att det finns stöd om man behöver. Som medlem i Lärarnas Riksförbund får du stöd och svar på frågor som rör din anställning, vid löneförhandlingar eller när du behöver någon att prata med om din arbetssituation. Vår utgångspunkt är att goda arbetsvillkor är en förutsättning för bra arbetsinsatser. Råd inför anställningen Vet du vilken anställning du förhandlar om? Har du koll på skillnaden mellan ferieanställning och semesteranställning? Vilken lön kan du begära? Lärarnas Riksförbund hjälper dig att reda ut dessa begrepp och stärker dig i förhandlingen med arbetsgivaren. 4

5 5

6 Råd och stöd vid löneförhandling För att du ska lyckas i din löneförhandling krävs att du är förberedd och påläst, både vad gäller argument och lönestatistik. Lärarnas Riksförbund hjälper dig att få den information du behöver. Lärarnas Riksförbund bevakar också att våra medlemmar inte är felavlönade och att diskriminering inte förekommer. Dina anställningsvillkor Väldigt mycket av det som vi i dag tar för givet, som till exempel ersättningsvillkor vid sjukdom, tjänstepension, ferier, övertidsersättning med mera, är reglerat i kollektivavtal. Lagstiftningen räcker sällan till på detta område, och som en stark facklig organisation med många anslutna medlemmar har vi förhandlat fram villkor som når längre än lagstiftningen förmår. Skulle vi inte vara många och starka, så skulle också dessa kollektivavtalade förmåner med stor sannolikhet försvinna eller urholkas. Medlemsservice Som medlem i Lärarnas Riksförbund får du hjälp och stöd snabbt. Förutom de välutbildade lokalombuden på din skola, förenings- och kommunombuden i din kommun finns flera heltidsanställda regionala 6

7 ombudsmän. Det är de regionala ombuden som svarar på dina frågor i medlemsjouren. De bistår dig även vid tvister och förhandlingar utöver det som förenings- och kommunombuden hjälper dig med. Utan medlemskapet i Lärarnas Riksförbund har du inte tillgång till denna kunskap och service. Behöver du svar snabbt vid till exempel en förhandling kan du alltid ringa medlemsjouren. Möjlighet att påverka dina arbetsvillkor Lön och arbetstid är två fackliga kärnfrågor som hanteras både centralt och lokalt. Det innebär att du som medlem har direkt möjlighet att påverka dessa frågor. Som medlem i Lärarnas Riksförbund har du möjlighet att till exempel påverka utformandet av det lokala kollektivavtalet, du får med andra ord inflytande över din arbetssituation. Om du inte är medlem omfattas du av kollektivavtalet men kan inte påverka dess innehåll. Opinionsbildning Fackets uppgift i dagens samhälle handlar till stor del om opinionsbildning och lobbyverksamhet. Lärarnas Riksförbund utgör en stark röst gentemot arbetsgivare, politiker och omvärld. Vi påverkar frågor så att beslut som fattas blir så bra som möjligt för lärare och studie- och 7

8 yrkesvägledare. Värdet av att vara fackligt ansluten är att du har möjlighet att påverka de frågor som i förlängningen kommer att påverka ditt arbete. Inkomstförsäkring Lärarnas Riksförbund har tecknat en kollektiv inkomstförsäkring som en förmån i ditt medlemskap. Avgiften för försäkringen ingår i medlemsavgiften. Kravet för att få ersättning från inkomstförsäkringen är att du uppbär ersättning från a-kassan. Inkomstförsäkringen innebär att den som uppfyller a-kassans krav nu blir garanterad 80 procent av hela sin lön upp till kronor i 200 dagar. Detta ska jämföras med enbart a-kassa som ersätter maximalt 80 procent av kronor. Kurser och seminarier Lärarnas Riksförbund anordnar seminarier och kurser i en mängd olika frågor som är relevanta för dig som lärare och studie- och yrkesvägledare. Utbudet av kurser och seminarier förnyas ständigt och har ofta lokala anknytningar till just din ort och skola. För att se vilka föreläsningar och seminarier som är aktuella, se kalendarium på 8

9 Så här har vi haft nytta av vårt medlemskap NINA & SARA För ett tag sedan nåddes Nina och Sara av skräckbeskedet: SFI-skolan i Malmö som de jobbar på skulle läggas ner. Det kändes självklart oroande, säger Nina. Både för mig och för familjen. Vart skulle jag ta vägen nu? Dessutom kändes det trist utifrån elevperspektivet, säger Sara. Vi jobbar med vuxna invandrarelever som i vissa fall vare sig kan läsa eller skriva. En utsatt målgrupp. Då är det ju självklart att vi som kan verksamheten och känner eleverna behövs. Lärarnas Riksförbunds regionala ombudsman reagerade blixtsnabbt. Det visade sig att verksamheten med stor säkerhet inte skulle läggas ner utan istället drivas vidare i annan regi. Då skulle det kunna vara fråga om en så kallad verksamhetsövergång, vilket i sin tur innebär att det inte kunde bli fråga om några uppsägningar. Sedan dess har turerna varit många, likaså ryktena, situationen har stundtals varit turbulent. 9

10 Hur har ni orkat arbeta vidare under rådande situation? Jag försöker alltid se till elevernas bästa, säger Sara. Det är ju trots allt för deras skull vi är på jobbet. I stället för att passivt avvakta på svar och kontringar från en eventuell ny arbetsgivare krävde Lärarnas Riksförbund nya förhandlingar. Nu står det klart att den tilltänkta arbetsgivaren tagit över Ninas och Saras anställningar. Och det oavsett vad som exakt händer med verksamheten. Det är självklart bra, säger Nina. Det känns verkligen som en enorm trygghet att facket backar upp oss. Att det finns någon som kan ta jobbiga diskussioner med arbetsgivaren och som kan lagarna och vet dina rättigheter. Det bästa är faktiskt att vi inte behövt göra någonting, säger Sara. Lärarnas Riksförbund har hela tiden legat steget före och kontaktat oss när det hänt nya saker. Och även efter olika förhandlingar och möten har Lärarnas Riksförbund informerat om läget. Vad vill ni säga till dem som hamnat i en liknande situation som ni? Ta hjälp av facket direkt och lita på att de gör jobbet! Det känns verkligen tryggt att ha ett förbund som Lärarnas Riksförbund i ryggen. Vi har verkligen känt att de jobbar för oss, säger Sara. Absolut, fyller Nina i. Det är uppenbart att Lärarnas Riksförbunds representanter besitter mycket kunskap. Självklart är det en stor trygghet. 10

11 JENNY Jenny är studie- och yrkesvägledare. Hon gick ursprungligen med i facket när hon studerade, men det var först när hon började jobba som hon verkligen började sätta sig in i de frågor som Lärarnas Riksförbund arbetar med. Som studie- och yrkesvägledare jobbar man ofta ensam i skolan i sin yrkeskategori. Genom att vara med i facket så blir man starkare, eftersom vi då är många fler som kan påverka, säger Jenny och fortsätter: Dessutom ger det trygghet om något händer och det finns alltid någon att ställa frågor till. Själv tycker hon att det är viktigt att facket jobbar med traditionella frågor som lön, arbetstid och liknande men framför allt att det ska finnas studie- och yrkesvägledare på alla skolor. Det är inte självklart i dag så det är jätteviktigt att strida för. Det är också viktigt att vi får mer tid per elev, hyfsade tjänster utan alltför mycket spring mellan olika skolor samt naturligtvis att det ska vara utbildade vägledare. Jenny ser också sitt medlemskap som ett sätt att nätverka och hålla sig uppdaterad om vad som händer inom yrkesrollen. Jag fick med mig hemifrån att det är bra att vara med i facket. Man kan inte stå bredvid och klaga på allt som är dåligt, utan man måste själv engagera sig och bidra till förändring genom att pröva de vägar som faktiskt står till buds. 11

12 PER-MARTIN Per-Martin, eller Pelle som han kallas, tillhör dem som efter sju år som lärare på heltid passade på att ta ett friår. När han skulle gå tillbaka till jobbet som 4-9-lärare i matematik och idrott konstaterade hans rektor dock att det bara kunde bli tal om 30 procents tjänst eftersom elevunderlaget hade minskat under hans bortavaro. Men eftersom jag är idrottslärare hade jag ganska bra koll på elevantalet och visste att det faktiskt hade ökat, säger Pelle. Eftersom det inte fanns något lokalt ombud på den fristående skola där han arbetar, tog han i stället kontakt med den regionala ombudsmannen och då började det hända saker, konstaterar Pelle. Det fackliga ombudet, rektorn och Pelle hade ett nytt möte och inför denna förhandling hade ombudet kunnat konstatera att elevantalet visst hade ökat, vilket rektorn då också var tvungen att erkänna. Det visade sig att jag var ett klockrent LAS-fall eftersom jag hade jobbat på samma skola i sju år, säger Pelle. De behövde ju faktiskt fylla min tjänst, så egentligen var det inte så mycket att diskutera. Jag hade en förhållandevis rätt bra lön och låg nog topp tre. De ville väl ha in någon ny och billigare Nu för tiden är Pelle själv lokalombud på skolan. Behovet fanns ju uppenbarligen. Själv har jag varit med i facket sedan lärarutbildningen. Då kändes det som en trygghet om något skulle hända och det visade sig ju stämma. Det hade varit tufft att förhandla själv. 12

13 Viktiga frågor som Lärarnas Riksförbund driver I Lärarnas Riksförbund är det du som medlem och dina förtroendevalda som formar förbundets policy. Era frågor och åsikter lyfts vid medlemsmöten på medlemmarnas skolor, i de särskilda föreningarna och i de kommunala föreningarna för att sedan tas vidare upp i distrikten och upp till den centrala styrelsen. Här följer en kort presentation av vad Lärarnas Riksförbund tycker i ett antal viktiga frågor som rör lärare och studie- och yrkesvägledare. Minska arbetsbelastningen Läraryrkets innehåll och karaktär har förändrats genom åren. En hel del arbetsuppgifter har tillkommit för lärarna vilket gör att det talas mycket om stress och arbetsmiljöproblem. Lärarnas Riksförbund ser 13

14 att de råder en obalans mellan förväntningar på lärarna och studieoch yrkesvägledarna och de resurser som ställs till deras förfogande. Vi anser därför att det är viktigt att lyfta dessa frågor och jobba för att ge lärarna känslan av balans mellan kraven som ställs och belöning. En god arbetsmiljö och en bra verksamhet hänger ihop. Om du har balans mellan ditt arbete och din fritid har du goda förutsättningar att trivas i ditt jobb och känna dig stolt över ditt arbete. Om du trivs blir du en bättre lärare och studie- och yrkesvägledare. Viktigt för din tillfredsställelse i yrket är också att du har möjligheter att utvecklas, att du har tillräckligt med utrymme för reflektion och återhämtning samt att du får återkoppling från din rektor och dina arbetskamrater. Lärarnas Riksförbund anser att läraruppdraget måste tydliggöras och administrativa uppgifter minskas. För studie- och yrkesvägledare innebär ofta det stora antalet elever per vägledare en orimlig arbetssituation. Höj lönen Det är viktigt att såväl läraryrket som studie- och yrkesvägledaryrket är attraktivt och kan locka till sig unga människor. Ett sätt att göra det är att se till att lönerna blir konkurrenskraftiga i alla avseenden. Lärarnas 14

15 15

16 16

17 Riksförbund arbetar aktivt för att lönerna ska svara mot utvecklingen av yrkets arbetsinnehåll och ansvar. Höj yrkets status En viktig fråga för Lärarnas Riksförbund och våra medlemmar är att höja läraryrkets status. Historiskt sett har lärare varit uppskattade och besuttit en hög status. Samhället har genom åren förändrats och därmed även synen på läraryrket. Därför har Lärarnas Riksförbund aktivt arbetat för att införa lärarlegitimation för lärarna och detta har nu blivit verklighet. Förbundet anser att läraryrket på så sätt åter kommer att bli erkänt som profession, likt advokat, revisor och psykolog. 17

18 Som medlem har du tillgång till flera medlemsförmåner Du har tillgång till facklig service lokalt och centralt. Lärarnas Riksförbund har välutbildade ombud som du i första hand vänder dig till för att få hjälp vid till exempel nyanställning, lönerådgivning, tolkning av avtal med mera. Medlemsjouren finns tillgänglig för medlemmarna. Medlemsjouren svarar på dina frågor och stödjer dig när du behöver svar snabbt. Du når medlemsjouren alla vardagar mellan klockan på

19 Du får utan kostnad förbundstidningen Skolvärlden. Du som är yrkesverksam kan ha rätt till rättshjälp i anställningsfrågor och frågor som ligger inom förbundets verksamhetsområde. Du som akademiker har möjlighet till medlemskap i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA. För närmare information om inträdesregler, kontakta vår medlemsenhet på eller Du kan påverka förbundets policy, till exempel vid lokalavdelningsmöten, på den egna arbetsplatsen. Du får information från lokalavdelningar, särskilda föreningar, kommunföreningar, distrikt samt från det centrala kansliet. 19

20 20

21 Du ansluts till ett förmånligt försäkringsskydd genom Lärarförsäkringar (med reservationsrätt) och kan anpassa detta försäkringsskydd efter dina behov. Alla som har betalat medlemsavgift har rätt till konfliktersättning vid arbetskonflikt. Du har möjlighet till fondsparande samt individuellt pensionssparande i Lärarfonder. Du har möjlighet att söka medlemslån hos Swedbank, SEB eller Nordea. Nya medlemsförmåner tillkommer löpande. Du hittar dem på 21

22 Vad kostar det? Ett medlemskap i Lärarnas Riksförbund är förmånligt. Medlemsavgiften är inkomstrelaterad. Ring oss på telefon så berättar vi vilken nivå det blir för din del, eller besök 22

23

24 form: kreatörreklam.se tryck: modintryckoffset upplaga: ex Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco. Sveavägen 50 Box 3529 SE Stockholm Telefon

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Sök jobb rätt. en vägledning

Sök jobb rätt. en vägledning Sök jobb rätt en vägledning 2 Sök jobb rätt en vägledning Arbetsmarknaden är i dag skiftande över landet, för olika kategorier lärare och för studie- och yrkesvägledare. Att hitta drömjobbet är inte det

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Tema : Den digitala skolan

Tema : Den digitala skolan 4 Nummer Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet APRIL 2013 Tema : Den digitala skolan Digital kompetens hos både lärare och elever gör klassrummet större. I det här numret sätter vi fokus

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt Nummer 1 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet JANUARI 2013 På rätt kurs med Lärarförbundet Våren 2013 bjuder Lärarförbundet på en mängd möjligheter till inspiration och kompetensutveckling

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer