Ombudsguiden din vägledning i det fackliga arbetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombudsguiden din vägledning i det fackliga arbetet"

Transkript

1 Ombudsguiden din vägledning i det fackliga arbetet

2 Innehåll Tillsammans är vi starka... 3 Förord... 4 Förväntningar på dig som ombud... 5 Du måste inte kunna allt från början... 6 Du får stöd och information... 9 Att hinna med Lagar bevakar dina rättigheter Avgränsa det fackliga arbetet Tydliga ramar Att vara förälder och ombud Tips för att frigöra tid Möten Några tips för effektiva möten Möten/utbildningar med övernattning Medlemsrekrytering en del av ombudsuppdraget Några goda skäl för medlemskap i Lärarnas Riksförbund Att välkomna nya på skolan! det här kan du göra som ombud Allmänna råd Att synas på sin skola/arbetsplats Därför ska du vara medlem i Lärarnas Riksförbund Gör Lärarnas Riksförbund synligt på din arbetsplats Ta hand om dina medlemmar 2

3 Tillsammans är vi starka Många tillsammans har möjlighet att påverka: lön, arbetsvillkor och yrkesutveckling. Att vara medlem i ett fackförbund ger trygghet. I den fackliga verksamheten utgör ombuden kärnan. Det är du som ombud som möter våra medlemmar i deras vardag och det är du som är Lärarnas Riksförbunds ansikte utåt. Att du blivit vald till ombud för Lärarnas Riksförbund visar också att medlemmarna har stort förtroende för dig! Tack för att du är ombud! Vår förhoppning är att du har många givande år i din roll och att Ombudsguiden ger dig vägledning i det fackliga arbetet. 3

4 Förord Att vara förtroendevald i en ideell förening medför en hel del arbete, men engagemanget ger också något tillbaka i form av nöjda medlemmar och en bättre fungerande arbetsplats. Som ombud har du en närhet till medlemmarna. Du blir delaktig i deras och arbetsplatsens glädjeämnen och problem. Gentemot verksamheten och arbetsgivaren får du insyn och inflytande och kan påverka de beslut som ska fattas. För att klara av ditt uppdrag får du en gedigen utbildning. Med tiden kommer du att få en bred kunskap kring lagar och kollektivavtal och lära dig grunderna för facklig argumentation. Förhoppningsvis upplever du också att rollen som ombud innebär personlig utveckling. Som ombud för Lärarnas Riksförbund kan du påverka såväl utbildnings- som professionsfrågorna. Genom ditt fackliga engagemang medverkar du också till att Lärarnas Riksförbund uppfattas som en professionell facklig organisation en organisation där lärare och studie- och yrkesvägledare väljer att bli medlemmar och stanna kvar under sitt yrkesverksamma liv. Som ombud ska du också vara medveten om att du då och då kommer att få kritik av missnöjda medlemmar det ligger i uppdragets natur. Att du har nära kontakt med arbetsgivaren och att du har kunskap om arbetsplatsens problem kan missuppfattas av medlemmarna. Det är alltid minst två parter i en förhandling vilket innebär att du får igenom dina krav i vissa frågor men måste ge med dig i andra. Som stöd till dig som nytt ombud får du därför en omsorgsfull introduktion i uppdraget som hjälper dig att hantera olika situationer. Därutöver erbjuds du fortlöpande tematiska utbildningar i fackliga frågor som till exempel yrkesetik, professionalitet, arbetstid och lön. Du har alltid stöd av sakkunniga. 4

5 Förväntningar på dig som ombud Vad som ligger i ombudsuppdraget följer av Lärarnas Riksförbunds stadgar: Facklig förtroendeman är vald av medlemmarna och representerar därmed förbundet. Lärarnas Riksförbunds fackliga förtroendemän ska även: värna medlemmarnas intressen dela Lärarnas Riksförbunds värderingar och policy förankra ställningstaganden hos medlemmarna hänvisa till rätt nivå i Lärarnas Riksförbund vara varsamma med medlemsuppgifter vara tillgängliga inom vissa gränser bemöda sig om gott samarbete inte i eget intresse utnyttja sin fackliga ställning utveckla sin kompetens rekrytera nya medlemmar till förbundet Som ombud är du representant och lokal talesperson för Lärarnas Riksförbund. Det ingår i ditt uppdrag att hålla dig uppdaterad om utbildnings- och skolpolitiken och vad Lärarnas Riksförbund tycker. Genom information, samtal och opinionsbildning hjälper du till att sprida förbundets ståndpunkter. Vad Lärarnas Riksförbund tycker i utbildnings- och skolpolitiska frågor kan du bland annat läsa om på vår webbplats. Det är viktigt att medlemmarna lätt kan nå dig som ombud. Se till att dina uppgifter i medlemregistret är aktuella. Både förbundet och medlemmarna räknar med att du regelbundet läser mejl du får till den e-postadress du uppgivit och att du svarar på inkomna frågor inom rimlig tid. 5

6 Du måste inte kunna allt från början Som nyvalt ombud för Lärarnas Riksförbund behöver du naturligtvis inte kunna allt från början. Vi ger dig utbildning och du lär dig med tiden. Genom att orientera dig i Lärarnas Riksförbunds utbildningsplan får du en överblick över vår fackliga grundutbildning. Våra fackliga grundutbildningar är påbyggnadsbara och utformade i tematiska kursmoment och block. Målsättningen för den fackliga utbildningsverksamheten är att ombud för Lärarnas Riksförbund ska känna samhörighet och delaktighet i förbundet och utveckla en etisk och professionell hållning i ombudsuppdraget. På vår webbplats finns en självstudiekurs för nya lokalombud/skyddsombud. Kursen ger dig omedelbart stöd i ditt fackliga arbete. Varje distrikt ordnar också Facklig grundkurs för nya ombud. Under den fackliga grundkursen kommer ombudsuppdraget och det fackliga arbetet att belysas ur olika perspektiv och du får möjlighet att reflektera och diskutera tillsammans med kurskamrater och kursledning. För den som väljs till kommunombud fördjupas kunskapen om ombudsuppdraget och fackliga arbetsområden i en kommunombudsutbildning som anordnas av vårt centrala kansli. introduktion Introduktion för nya ombud hittar du på Den bygger på självstudier och är utformad av Lärarnas Riksförbunds kansli. Riktar sig till nyvalda ombud och bygger på självstudier. Du hittar den på Facklig grundkurs Facklig grundkurs för nya lokalombud och skyddsombud anordnas av distrikten. Kansliet utformar kursmaterialet men distrikten beslutar om tidsåtgång och förläggning. Riktar sig till lokal- och skyddsombud. Anordnas av distrikten utifrån ett centralt utformat kursmaterial. Kommunombudsutbildning För nya kommunombud och biträdande kommunombud anordnar det centrala kansliet kommunombudsutbildning. Den är indelad i fyra block om vardera tre dagar. Riktar sig till nya kommunombud och biträdande kommunombud. Anordnas av det centrala kansliet i fyra block om vardera tre dagar. Vårt kansli utarbetar även utbildningsmaterial till dig när du själv ska utbilda ombud och medlemmar på arbetsplatsen/i kommunföreningen. Kansliet informerar och utbildar även medlemmarna direkt i till exempel avtalsfrågor. Sådan information sker oftast via webben eller genom utskick. 6

7 7

8 8

9 Du får stöd och information Mycket av den kunskap du behöver kommer du att få på ombudsutbildningar. Men de fackliga utbildningarna är bara en av Lärarnas Riksförbunds informationskanaler. Förutom Skolvärlden och får du ett elektroniskt nyhetsbrev för ombud. Du har också tillgång till ombudssidorna på vår webbplats, Du behöver aldrig känna dig ensam i det fackliga arbetet. Vid kurser och konferenser får du tillfälle att byta erfarenheter med andra ombud. I och med att lokal- och skyddsombud samarbetar på arbetsplatsen och lokal- och kommunombud arbetar tillsammans i kommunföreningens styrelse kan du ta emot och dela med dig av tips från andra ombud. Både nya och erfarna ombud hamnar till och från i situationer där samråd med andra är nödvändigt för att komma vidare och hitta konstruktiva vägar. Att hinna med Du har en laglig rätt att vara ledig utan löneavdrag för facklig utbildning och fackligt arbete på din arbetsplats och arbetsgivaren är skyldig att ordna ersättare för dig. Om du nyss valts till ombud kanske din företrädare kan hjälpa dig med vad som i övrigt kan ha avtalats mellan Lärarnas Riksförbund och arbetsgivaren på din arbetsplats eller i din kommun. Annars kan du alltid vända dig till kommunombudet. Lagar bevakar dina rättigheter Som fackliga förtroendemän omfattas Lärarnas Riksförbunds lokal-, kommun- och skyddsombud av lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, FML. Enligt FML får du inte ges sämre arbetsförhållanden eller sämre arbetsvillkor, till exempel vad gäller arbetstid, lön eller arbetsinnehåll, för att du har ett fackligt uppdrag. Är du skyddsombud får du, utöver reglerna i FML, också ditt skydd genom arbetsmiljölagen, AML. Skyddet i AML går dock längre eftersom det bland annat innebär att varken arbetsgivare eller arbetstagare får hindra dig att fullgöra ditt uppdrag. 1 En förutsättning för att du över huvud taget ska kunna verka i ditt ombudsuppdrag, och omfattas av de båda regelverkens skydd, är att du är utsedd till lokalombud eller kommunombud enligt Lärarnas Riksförbunds stadgar och till skyddsombud enligt arbetsmiljölagens bestämmelser. Du måste vara anmäld som ombud hos arbetsgivaren och Lärarnas Riksförbund behöver din anmälan för att kalla dig till utbildningar och ge dig stöd. En annan förutsättning är att din arbetsgivare har kollektivavtal med Lärarnas Riksförbund. Avgränsa det fackliga arbetet Ett viktigt stöd i arbetet som ombud är de andra ombuden. Ju fler som delar på uppdragen desto större är möjligheten att underlätta arbetet genom att stötta varandra. För att underlätta det fackliga arbetet är det också viktigt att ha arbetsformer som fungerar, skapar delaktighet och inte minst: gör det fackliga arbetet roligare. Tydliga ramar Som ombud är det viktigt att du har ett arbetstidsschema där tid för fackliga möten är avsatt i förväg. Ditt schema måste vara anpassat till det fackliga arbetets krav enligt flera olika lagar. 2 Det måste också vara möjligt för dig som både är ombud och förälder att nyttja din lagstadgade rätt att vara partiellt föräldraledig kapitlet 5 Arbetsmiljölagen. 2 Se bland annat 4 Förtroendemannalagen, där det står att facklig förtroendeman inte får ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor med anledning av sitt uppdrag. Samt 14 Föräldraledighetslagen, där det står att om överenskommelse inte kan nås om hur ledighet ska tas ut vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. 3 Se även 5 Jämställdhetslagen där det står att arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. 9

10 Vid arbetets organisation är det alltså viktigt att arbetsgivaren tar hänsyn till det fackliga uppdraget. Tid ska avsättas i schemat och ett kalendarium med fackliga möten och dylikt ska göras i god tid så att vikarier inte behöver tas in i onödan. I de fall det behövs vikarie ska arbetsgivaren ha väl utarbetade rutiner det ska inte vara en belastning att vara kollega med en lärare som är fackligt ombud. Som ombud ska du också, så långt det är möjligt, kunna delta i skolans ordinarie konferenser och kompetensutveckling. Att vara förälder och ombud Både läraryrket och det fackliga uppdraget är två till synes oändliga uppdrag. Inte sällan dyker oplanerade uppgifter upp som snabbt måste hanteras. Detta leder till ytterligare en dimension av problematiken med att få tiden att räcka till i rollen som både förälder och ombud. Föräldraskapet innebär att möjligheten till flexibilitet är begränsad. Ofta har man tider som måste passas. Möten på kvällstid är problematiskt. Det krävs en noggrann planering och prioritering av arbetsuppgifterna för att kunna genomföra arbetet inom arbetstidens ram. För att detta ska vara möjligt måste förutsättningarna vara kända och man måste ha tydliga i förväg uppsatta ramar. Om du deltidsarbetar för att kunna tillbringa mer tid med dina barn kan du uppleva att det är svårt att få ihop ett vettigt arbetstidsschema. Du kanske upplever att det är svårt att få acceptans och förståelse från kollegor, elever och arbetsgivare om du ofta måste vara borta från arbetet. Då kan du finna stöd i jämställdhetslagen för att tillvarata just dina rättigheter. 4 För vårt fortsatta fackliga arbete är det nödvändigt att finna former för att kombinera rollerna som lärare/studie- och yrkesvägledare, förälder och ombud. Det som underlättar för den som är både förälder och ombud, som smidiga kommunikationsvägar och effektiva möten, är också sådant som uppskattas av alla, oavsett familjesituation. 4 I 5 Jämställdhetslagen står det att arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Tips för att frigöra tid Utse fler ombud. Att utse fler ombud i lokalavdelningen (som biträdande lokal- och skyddsombud) och en lokal styrelse med fackligt förtroendevalda på större arbetsplatser, är ett sätt att dela på ansvaret. Då ökar chansen att det alltid finns ett ombud på plats på skolan. Att vara flera ombud på en arbetsplats ger också styrka och större legitimitet åt förbundet. För ombud som vill vara delvis föräldralediga kan det underlätta oerhört att veta att den lokala fackliga verksamheten kan fortgå på arbetsplatsen även om man som lokalombud arbetar deltid. Att vara flera förtroendevalda innebär också att återväxten av nya ombud säkras vill det lokala ombudet avgå finns en naturlig successionsordning. Därför är det också bra om kommunföreningen utser flera biträdande kommunombud. Ta till vara och upprätthåll kompetens. När förtroendevalda ombud lämnar arbetet för att vara helt föräldralediga måste en strategi finnas i lokalavdelningen/ kommunföreningen. Kom överens om vilken typ av kontakt man ska hålla med ombudet under föräldraledigheten, samt vem som är ansvarig för detta. Vilken roll har ombudet när han eller hon kommer tillbaka? Se till att inte förlora viktig kompetens! Att skola in nya ombud i kommunföreningen kan göras så att kommunombudet blir biträdande kommunombud den sista delen av sin mandatperiod för att kunna gå parallellt med det nya kommunombudet. Inventera på vilket sätt kommunföreningen kan använda tidigare och kanske även pensionerade ombuds kompetens. Kan dessa personer fungera som mentorer för nya ombud? Finns det nya medlemmar i kommunföreningen som varit ombud hos andra arbetsgivare? Se till att även ta tillvara dessa medlemmars kompetens och erfarenheter. 10

11 11

12 Möten För att underlätta arbetet i kommunföreningen och lokalavdelningen är det viktigt att ha diskuterat igenom vad som ska gälla vid möten och utbildningar. Att arbeta med möteskulturer gynnar alla och effektiviserar arbetet. Ett sätt att effektivisera möten och tidsanvändning kan vara att använda sig av alternativa mötesformer som telefonmöten, Skype, videokonferens, chatforum och mejlcirkel. För att mötet ska vara effektivt är det viktigt att alla har klart för sig vilket syfte det har. Att ha väl utarbetade rutiner och en god struktur på sina möten höjer kvaliteten och medför att fokus kan läggas på innehåll, diskussion och beslut. Det är tidsbesparande om rena informationspunkter så ofta det är möjligt förmedlas digitalt i stället för att tas upp vid möten. Även diskussioner kan föras genom till exempel en mejlcirkel men för att komma vidare är det viktigt att någon givits ansvar för att sammanfatta diskussionen inför eventuella beslut. I lokalavdelningen. Diskutera med arbetsgivaren om möjlighet att ha fackmöten under lärarnas ordinarie arbetstid. Det är till exempel enligt samverkansavtalet FAS 05 inom den kommunala sektorn väsentligt att fackliga representanter ges möjlighet till kommunikation med sina medlemmar. I de allra flesta fall behandlar mötet frågor som berör relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen, vilket gör det rimligt att möten hålls på arbetstid. I distriktet. Mötesformerna måste vara anpassade till distriktets storlek, geografiska spridning och läge. Målsättningen måste alltid vara att underlätta för alla att delta. TIPS VID DISKUSSIONSPUNKTER Skicka ut material i förväg så att alla kan ta ansvar för att vara förberedda Om gruppen är stor avsätt gärna tid för smågruppsdiskussion Om gruppen är liten kan det vara lämpligt att gå laget runt i frågor där det är viktigt att alla uttrycker sin åsikt I kommunföreningen. Försök att i möjligaste mån förlägga möten på dagtid. Ha en fastställd mötesplan för hela terminen som är känd i förväg. Ett möte i kommunföreningen har alltid syftet att vara en länk mellan lokalavdelningen och kommunföreningen inom Lärarnas Riksförbund. Mötet ska också vara en länk mellan kommunföreningarna och distriktet och mellan kommunföreningen och Lärarnas Riksförbund centralt. 12

13 Några tips för effektiva möten Dagordningen ska alltid skickas ut i god tid, gärna tio dagar före mötet. Alla punkter på dagordningen ska vara väl förberedda. Bestäm gärna i förväg vem som ska ansvara för redovisningen av varje punkt. Detta ger en bättre arbetsfördelning och en större känsla av delaktighet. Övriga frågor ska i möjligaste mån föranmälas. Ett sätt att effektivisera mötet kan vara att alltid inleda med att behandla övriga frågor. Balansera antalet punkter på dagordningen mot mötets längd. Skjut hellre upp en fråga till nästa möte än att pressa in för många punkter på dagordningen. Varje mötesdeltagare har ansvar för mötets kvalitet och alla säger aktivt ja eller nej till förslag innan beslut fattas. Tystnad innebär inte automatiskt medhåll utan kan vara ett sätt att slippa ta ställning. När beslut fattas på mötet utses alltid en person som är ansvarig för verkställande och informationsspridning. Respektera mötets start- och sluttid! Möten/utbildningar med övernattning När möten/utbildningar med övernattning och resa är aktuella måste först syftet fastslås, är syftet att få vara ostörda eller att svetsa samman gruppen och få gruppdeltagarna att lära känna varandra bättre kan det vara relevant att ha övernattning och resa, annars bör det övervägas att ha det på hemmaplan. Vid resor måste hänsyn tas till samtliga ombuds möjlighet att vara borta hemifrån, till exempel avseende resans längd eller om det finns möjlighet att ta sig hem och endast delta under dagtid. Vidare bör man tänka på hur ofta det är rimligt att anordna resor med övernattning. Att vara förälder och ombud kan vara en omöjlighet om det förväntas att man ska delta i många övernattningar men det finns också andra som uppskattar att antalet resor och övernattningar hålls nere. 13

14 Medlemsrekrytering en del av ombudsuppdraget Några goda skäl för medlemskap i Lärarnas Riksförbund I din roll som ombud ingår också att rekrytera nya medlemmar till förbundet. Under en lång tid har Lärarnas Riksförbund haft en stabil medlemstillväxt. Från endast ett hundratal medlemmar vid starten 1884 är vi nu cirka anslutna lärare och studie- och yrkesvägledare. Nu väntar dock stora utmaningar. Vi står inför en situation med stora pensionsavgångar kombinerat med en osäker arbetsmarknad. För den nya generationen lärare och studie- och yrkesvägledare är det inte heller lika självklart att bli medlem i facket. Som representant för Lärarnas Riksförbund ställs man ofta inför frågor som vad gör facket för nytta egentligen? eller varför ska jag vara med i Lärarnas Riksförbund?. Med den förändrade lärarutbildningen har gränserna dessutom suddats ut mellan Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets traditionella medlemsgrupper. Detta ökar kravet på att vi har de rätta argumenten för att vi, på ett övertygande sätt, ska kunna förklara varför just Lärarnas Riksförbund är det självklara valet för lärare och studie- och yrkesvägledare. Enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Lärare måste ha relevanta och gedigna ämneskunskaper och en bra pedagogisk utbildning. För Lärarnas Riksförbund är det en självklarhet att de som arbetar inom skolan också har adekvat utbildning. Ett yrkesförbund. Lärarnas Riksförbund är helt och hållet ett yrkesförbund och det betyder att vi inte organiserar arbetsgivare, det vill säga skolledare och rektorer. Med en homogen medlemsgrupp blir det lättare för oss att med kraft driva medlemmarnas frågor. Trygghet. Medlemmarna får experthjälp i situationer i arbetslivet då de behöver i form av rådgivning och förhandlingsstöd. Det kan röra sig om diskriminering, omplacering, avstängning, varning, uppsägning eller avsked. Den som inte är medlem kan behöva anlita juridisk hjälp på egen hand och det kan bli kostsamt. Möjlighet att påverka sina arbetsvillkor. De fackliga kärnfrågorna arbetstid och lön har förts ned till lokal nivå. Det innebär att arbetstagaren numera har direkt möjlighet att påverka dessa frågor. Genom medlemskap i Lärarnas Riksförbund ges möjlighet att till exempel påverka utformandet av kollektivavtalet och få större inflytande över sin arbetssituation. Den som inte är medlem måste följa kollektivavtalet, utan samma möjlighet att påverka dess innehåll. Råd och stöd vid löneförhandling. För att lyckas i sin löneförhandling krävs att man är förberedd och påläst, både vad gäller argument och lönestatistik. Lärarnas Riksförbund ger den information som behövs. Lärarnas Riksförbund bevakar också att våra medlemmar inte är felavlönade liksom att diskriminering inte förekommer. Råd inför anställningen. Det finns många saker som måste klargöras innan en anställning påbörjas. Till exempel måste lön, befattning och arbetsuppgifter specificeras. Regler och rättigheter är olika vid provanställning, visstidsanställning eller tillsvidareanställning. Lärarnas Riksförbund hjälper medlemmarna att reda ut dessa begrepp. Service OCH PERSONLIG RÅDGIVNING. Lärarnas Riksförbund har välutbildade och kunniga ombud som ger medlemmarna tillgång till facklig service. Förutom lokal- 14

15 ombudet på skolan och kommunombudet i kommunen finns 30 heltidsanställda regionala ombudsmän, som kan svara på frågor och bistå vid tvister. Den som inte är medlem i Lärarnas Riksförbund saknar tillgång till denna kunskap och service. Förbundet har också en medlemsjour som nås via mejl och telefon. Kompetensutveckling. Vi erbjuder kvalitativ kompetensutveckling för våra medlemmar genom våra seminarier och kurser. Några exempel på våra populära seminarier är: Betyg och bedömning Sociala medier i undervisningen Nya kursplaner för grundskolan Inkomstförsäkring. Försäkringen kompletterar ersättningen från a-kassan så att du får cirka 80 procent av din lön upp till kronor i 200 dagar. Detta ska jämföras med enbart a-kassa som ersätter maximalt 80 procent av kronor. Forum för yrkesfrågor. Forumens uppgift är att belysa respektive ämnesområde. Forumen är: forum för svenska, forum för humaniora och samhällsvetenskap, forum för matematik och naturvetenskap, forum för engelska och moderna språk, forum för kultur och kommunikation, forum för yrkesämnen, forum för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning, forum för idrott och hälsa och forum för studie- och yrkesvägledning. Att välkomna nya på skolan! det här kan du göra som ombud Som ombud är du en mycket viktig del av förbundets verksamhet och du är förbundets ansikte utåt. Det är dig dina kollegor på skolan associerar med Lärarnas Riksförbund. Det är ett ansvarsfullt och roligt uppdrag. Välkomna oorganiserade, nyanställda och lärarstudenter Presentera dig som kollega så fort som möjligt, helst första dagen. Fråga om personen fått all information som denna kan behöva. Visa intresse för personen och hans/hennes situation och presentera dig även som ombud för Lärarnas Riksförbund. Läs redan här av situationen, överös inte med information tänk på att den nye har mycket nytt omkring sig ändå. När skolan har nyanställda och lärarstudenter på VFU, vet du inte om de är medlemmar i Lärarnas Riksförbund eller inte. Alltså behöver du kontakta alla nyanställda. Till lärarstudenter används studerandeansökan. Det kan givetvis också finnas de behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare som ännu inte valt att 15 gå med i något fackförbund, dessa är också en viktig grupp att rekrytera till förbundet. Ge den anställde relevant informationsmaterial i form av broschyren Välkommen till Lärarnas Riksförbund!, gärna ett exemplar av Skolvärlden. Detta kan också beställas samlat i en Välkomstkasse. Ge gärna också lokalt material som ni tagit fram i kommunföreningen eller på skolan. Berätta hur Lärarnas Riksförbund fungerar i kommunen och på skolan, dela ut aktuell lokal information och berätta när nästa medlemsmöte äger rum. Påpeka att du vid behov gärna hjälper till med diverse praktiska frågor som skulle kunna uppstå, som exempelvis funderingar kring schemat, anställningsavtalet, löneförhandlingen eller mentorskapet. Framhåll att vi bara organiserar utbildade lärare (ej obehöriga) och att vi inte har rektorer som medlemmar.

16 Ha som mål att få den nyanställde att bli medlem. Fråga om han/hon skrivit under en medlemsansökan eller ändringsanmälan. Erbjud dig att ta hand om den och posta den, för att inte riskera att den blir liggande. Tala om att hon/han kommer att få hjälp med det som händer i anställningen under tiden för medlemskapet. Se till att få medverka på arbetsgivarens introduktionsmöte för de nyanställda. Vid frågor du inte kan svaret på, till exempel om a- kassan, ring till medlemsjouren, Du ska dock aldrig svara på frågor som bara handläggare på a-kassan får besvara (till exempel får jag stämpla om jag får ett deltidsjobb? ). Då hänvisar du medlemmen direkt till a-kassan, Allmänna råd Visa var Lärarnas Riksförbund har information på skolan (vanligtvis anslagstavla och/eller pärm) och påminn om nästa medlemsmöte. Se till att medlemmarna har din kontaktinformation. Uppdatera dig kontinuerligt om förbundets verksamhet på webbplatsen Undersök vilka frågor som medlemmarna är intresserade av att veta mer om och arrangera gärna föreläsningar, möten och debatter där dessa frågor behandlas. Tänk på att även befintliga medlemmar som varit med ett tag, uppskattar att bli ihågkomna och uppdaterade genom regelbunden aktuell information från förbundet, med inbjudan till eventuella aktiviteter. E-posten är ett snabbt och billigt distributionssätt. Att synas på sin skola/arbetsplats Det är viktigt att Lärarnas Riksförbund syns på arbetsplatsen. Vad kan man då göra för att synas som ombud? Först och främst är det viktigt att tänka på att vara synlig i de möten som skapas naturligt på den egna arbetsplatsen. Tveka aldrig att presentera dig själv som ombud för Lärarnas Riksförbund. Använd gärna den ombudsskylt som alla ombud får. Om rektorn/skolledaren kallar till ett möte med nyanställda, tveka inte att fråga om du får tio minuter för att berätta om förbundets verksamhet på arbetsplatsen. I arbetet med att synas underlättar det väsentligt om man har tillgång till förbundets informationsmaterial. Via förbundets webbplats kan du beställa sådant material. Du kan hitta material, produkter och annat på förbundets egen webbshop. Exempel på material kan vara: Affischer Anslagstavlor Broschyrer/foldrar: Välkommen till Lärarnas Riksförbund! och Reformerna som Lärarnas Riksförbund kämpat för! Rekryteringsmapp för ombud Välkomstkassen till medlemmar och presumtiva medlemmar Lycka till! 16

17 17

18 Därför ska du vara medlem i Lärarnas Riksförbund Lärarnas Riksförbund ansluter endast utbildade, behöriga lärare. Detta är ett krav som Lärarnas Riksförbund är ensamt om att framhålla, men är väldigt viktigt när det gäller att stärka lärarens yrkesroll och status. Att vara lärare eller studie- och yrkesvägledare innebär ett stort ansvar. För oss är det en självklarhet att de som arbetar inom skolan ska vara behöriga för det och därmed också att våra medlemmar ska vara det. Kravet på utbildning innebär också att förbundet samarbetar mycket med högskolorna runt om i landet. Tanken att som förbund finnas ute vid utbildningarna och prata om vikten av behöriga lärare i skolan samtidigt som man ansluter obehöriga inom förbundet, är för Lärarnas Riksförbund mycket främmande. Alla arbetstagare har inte samma intressen att bevaka. Vår organisation följer en yrkesförbundsmodell som innebär att vi endast ansluter lärare och studie- och yrkesvägledare. Yrkesförbundsmodellen innebär att vi inte ansluter alla som har skolan som arbetsplats, till exempel rektorer/ skolledare. Den betyder inte att vi inte samarbetar med de andra yrkesgrupperna inom skolan. Däremot anser vi att om medlemsgruppen är homogen så blir det lättare för oss att med kraft driva medlemmarnas frågor. Våra ombud blir experter på våra områden och splittras inte mellan helt olikartade arbetsområden. Som yrkesförbund ansluter vi endast lärare och studieoch yrkesvägledare och inte rektorer. I våra ögon skulle det vara helt ohållbart att företräda även skolledare vid en konflikt på arbetsplatsen. Som medlem i Lärarnas Riksförbund har man ett garanterat odelat och helhjärtat stöd i ryggen som lärare eller studie- och yrkesvägledare. Skolledarna/rektorerna inom Saco finns därför inte med i Lärarnas Riksförbund utan i Sveriges Skolledarförbund. Gör Lärarnas Riksförbund synligt på din arbetsplats Det är viktigt att Lärarnas Riksförbund syns på arbetsplatsen. Först och främst är det viktigt att vi syns i de naturliga möten som skapas på arbetsplatsen. Presentera dig själv som ombud för Lärarnas Riksförbund för de kollegor som inte känner till det. Använd gärna den ombudsskylt som du som ombud får. Om rektorn/skolledaren kallar till ett möte med nyanställda kan du fråga om du får tio minuter att berätta om Lärarnas Riksförbunds verksamhet på arbetsplatsen. Undersök vilka frågor som medlemmarna vill veta mer om och arrangera gärna föreläsningar, möten och debatter. Vi har föreläsare som gärna kommer till din arbetsplats läs mer på webben. Om du arrangerar en debatt, ett möte eller en föreläsning kan det vara en bra idé att bjuda in lokal media. I din kommunförening finns en pressansvarig, men du kan också etablera egna mediekontakter och skapa ett nätverk som du kan använda för att skapa opinion och intresse för Lärarnas Riksförbund. Du kan till exempel följa upp lokala nyheter och ge dina kommentarer genom insändare, debattartiklar eller direktkontakt med lokal media. För medlemmarna och blivande medlemmar är det alltid intressant om du lyckas föra ut förbundets budskap utifrån ett lokalt perspektiv. Du kan naturligtvis också se till att sprida information via kommunföreningens webbplats. Lärarnas Riksförbunds kansli kan också hjälpa dig med den lokala opinionsbildningen. Se till att information om dig och Lärarnas Riksförbund syns bra på din arbetsplats. Sätt upp en anslagstavla och/eller pärm med information och tid för nästa medlemsmöte. Använd det informationsmaterial som du kan beställa från oss. På webbplatsen kan du beställa trycksaker, affischer, profilprodukter (till exempel anslagstavlor, ombudsknappar, pennor och snoddmappar) med mera. Det finns även en språkguide för hur vi skriver när Lärarnas Riksförbund är avsändare, och en grafisk profil. 18

19 Ta hand om dina medlemmar Som ombud är du en mycket viktig del av förbundets verksamhet och du är förbundets ansikte utåt. Du är en representant för förbundet. För dina kollegor på skolan är du Lärarnas Riksförbund. Ett personligt bemötande är A och O i kontakten med nuvarande och blivande medlemmar. Genom att anpassa argumenten och föra en meningsfull dialog når du lättare fram till varje individ som har egna föreställningar och behov av det fackliga medlemskapet. Ta gärna upp frågan om förväntningar på ett medlemsmöte. Fråga gärna medlemmarna vilka förväntningar de har på dig som ombud. Lärarnas Riksförbunds organisation Lokalavdelningen Normalt utgör medlemmarna på en skola/arbetsplats en lokalavdelning. Medlemmarna i lokalavdelningen kan välja lokalombud, biträdande lokalombud och skyddsombud. Kommunföreningen Lokalavdelningarna bildar tillsammans en kommunförening. De som väljs till kommunombud och biträdande kommunombud företräder Lärarnas Riksförbund i frågor som rör både kommunala och fristående skolor inom en kommun. Kommunföreningen ingår i ett distrikt Kommunföreningarnas verksamhet samordnas inom våra distriktsföreningar. Kommunföreningarnas representanter ingår i styrelsen och arbetet leds av en vald distriktsordförande. Förbundsstyrelsen Ansvarar för ledningen av förbundets verksamhet. Styrelsen består av förbundsordförande, 1:e vice förbundsordförande, 2:e vice förbundsordförande samt tolv ledamöter och en studeranderepresentant. Mandattiden är fyra år och de ordinarie valen sker vid kongressen. Kongressen Är Lärarnas Riksförbunds högsta beslutande organ. Kongressen består av förbundsordförande, 1:e vice förbundsordförande och 2:e vice förbundsordförande, 125 ledamöter valda av distrikten samt högst elva ledamöter valda av studerandeföreningen. Mellan kongresserna möts varje år ett förbundsråd som består av hälften av kongressledamöterna. Inte bara förtroendevalda För att stödja medlemmar och förtroendevalda har Lärarnas Riksförbund också ett kansli. Merparten av de anställda arbetar på det centrala kansliet som ligger på Sveavägen 50 i Stockholm. Där finns specialister och olika servicefunktioner. Dessutom finns regionala ombudsmän spridda över landet. 19

20 Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Vi ansluter inte obehöriga eller skolledare/rektorer, vilket ger oss en unik förmåga att företräda de professionella lärarnas sak och intressen. Med våra drygt medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco. Form: Kommunikationsgruppen Lärarnas Riksförbund Tryck: Modintryckoffset Upplaga ex. Lärarnas Riksförbund, Box 3529, Sveavägen 50, Stockholm. Växel , e-post

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

Allt detta får du som medlem

Allt detta får du som medlem Allt detta får du som medlem Fackligt stöd på din arbetsplats Om du får problem på arbetsplatsen kan du få stöd och råd av ditt lokala ombud. Det kan gälla allt från hjälp med löneförhandling till frågor

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Lärarnas Riksförbund för dig som är. Studie- och yrkesvägledare

Lärarnas Riksförbund för dig som är. Studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund för dig som är Studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund! Lärarnas Riksförbund organiserar cirka 2 000 yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare. Vi i Studie-

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 91 92 Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 1 Innehåll Inledning

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

Lokalombud Lär känna dina medlemmar

Lokalombud Lär känna dina medlemmar Stockholm 6 oktober 2014 Lokalombud Lär känna dina medlemmar Bakgrund En mycket viktig uppgift för dig som lokalombud är att snabbt lära dig vem som är medlem i Lärarnas Riksförbund på din arbetsplats.

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Handbok för LSG-ombud

Handbok för LSG-ombud Handbok för LSG-ombud Välkommen som LSG-ombud för! Att vara Saco-representant i en lokal samverkansgrupp (LSG) är ett betydelsefullt förtroendeuppdrag. LSG-ombudets kännedom om institutionens/enhetens

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Lärarnas Riksförbund 2016 Gävle kommunförening

Lärarnas Riksförbund 2016 Gävle kommunförening Lärarnas Riksförbund 2016 Gävle kommunförening Kommunföreningarnas uppdrag är enligt kongressbeslut: Utbildning Rekrytering Samordning av den fackliga verksamheten Fullgörande av arbetsuppgifter som Lärarnas

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Kompetensutveckling under din föräldraledighet

Kompetensutveckling under din föräldraledighet Kompetensutveckling under din föräldraledighet NATURVETARNA INLEDNING Att få barn är något av det största som händer i en människas liv. Förutom den stora förändringen som föräldraskapet innebär för dig

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2017 LR Varberg

Verksamhetsplan med budget 2017 LR Varberg LÄRARNAS RIKSFÖRBUND KOMMUNFÖRENINGEN I VARBERG Verksamhetsplan med budget 2017 LR Varberg Budget för LR Varberg Inkomster Anslag från förbundet 102 276 Summa 102 276 Utgifter Rekrytering 18 000 Kurser

Läs mer

Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna

Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna 1 2 Facklig företrädare inom Lärarnas Riksförbund om arbetstiden, villkoren och bestämmelserna Den absoluta merparten

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Handlingskraft på plats

Handlingskraft på plats Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

DELEGERINGSORDNING. Vårdförbundet Avdelning Gävleborg

DELEGERINGSORDNING. Vårdförbundet Avdelning Gävleborg DELEGERINGSORDNING Vårdförbundet Avdelning Gävleborg Antagen av styrelsen den 15 december 2015 Skapad den Senast ändrad den Författare 2015-11-19 2015-12-17 Vinita Thyberg Förbundsombudsman Delegeringsordning

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Våra viktigaste frågor Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Skolledarlöner Sveriges Skolledarförbund anser att Sveriges viktigaste chefer skolledarna ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal

Råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal 3 Innan ni börjar Har tidigare samverkan utvärderats så att erfarenheter kan tas tillvara? Vad vill ni uppnå med ert FAS-avtal? Hur kan ni skapa

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg

Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg Handlingsplan för Västra Göteborg utifrån verksamhetsinriktning 2015-2018 för Lärarförbundets lokalavdelning i Göteborg Ett attraktivt yrke i utveckling Lärarförbundet ska arbeta för: Göra/Förbättra Förutsättning

Läs mer

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 2007-06-12 Dnr PA 10-2007/201 Ändring i avtal dnr PA 49-06/121, daterad 20060215. Beslutad i Centrala samverkansgruppen den 12 juni 2007 LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 1 Inledning

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet!

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet! Avdelning Östergötland Sid 1 (6) Val av förtroendevald på arbetsplatsen Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk

Läs mer