Preliminärrapport för provningsjämförelse Preliminary Report for Proficiency Test

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminärrapport för provningsjämförelse Preliminary Report for Proficiency Test"

Transkript

1 Stockholm, 6 november Jonbalans, Hårdhet (CaMg och dh), ph, CODMn, TOC, Konduktivitet, Turbiditet och Färg XBAR Stdev Range CV% Outl. Figurerna som visas är: Preliminärrapport för provningsjämförelse -5 Proverna i testet utgjordes av ett humöst recipientvatten (Del A) och ett dricksvattenlikt recipientvatten (Del B). I preliminärrapporten är resultaten bara redovisade i figur- och tabellform här följer några förklaringar för tabellrubrikerna: medelvärde standardavvikelse område (max - min) variationskoefficient utliggare (= uteslutna) Slutrapport publiceras senast vecka, 5, på Youdendiagram där analysresultaten representeras av värdepar PROV+PROV. Talparens placering visar ifall resultaten innehåller systematiska eller slumpmässiga avvikelser. Ett cirkelformat spridningsmönster indikerar en slumpmässig fördelning utan påtagliga systematiska fel. Är spridningsmönstret däremot samlat ovalt utefter 5 linjen är materialet behäftat med systematiska avvikelser. Histogram (eller frekvensdiagram) där antalet fall i ett intervall (t.ex. x µg/l stort eller diagramstaplarnas bredd) är avsatt mot halterna i intervallet. En jämn och symmetrisk fördelning med högsta antalet fall i närheten av medelvärdet, tyder på ett normalt beteende hos det statistiska materialet. En asymmetrisk fördelning eller ett histogram med flera tydliga maxima tyder däremot på komplikationer t.ex. metodproblem, homogenitetsproblem eller dylikt. Vänligen, meddela oss om du upptäcker misstag vi kan ha gjort i preliminärrapporten så vi kan rätta till dem i slutrapporten. The samples in this test round were a humic recipient (Part A) and a potable recipient (Part B). Results in the preliminary report are shown only in tables and charts. Explanations for the abbreviations used in the table heads and translations for some key words: Prov Metod XBAR (n) Stdev Range CV% Outl. The figures in the report are: Preliminary Report for Proficiency Test -5 Sample Method, analysis code average of the measured concentration number of values used in the statistical calculations standard deviation max - min coefficient of variation outliers, number of excluded values Stockholm, 6 November Ion Balance, Hardness (CaMg and dh), ph, CODMn, TOC, Conductivity, Turbidity and Color The final report will be published by week, 5, at Youden diagrams where the results are represented as value pairs Sample+Sample (PROV+PROV). The position of the value pairs reveals both systematic and random errors. Data scattered circularly around the centre are randomly distributed with no specific systematic errors; whereas data gathered along the 5 axis indicate the presence of systematic errors. Histograms (or frequency diagrams) where the result range is divided into equal intervals along the x-axis and each bar represents the number of results in that interval. A normal statistical material is characterised by an even, symmetrical distribution with the majority of data centred around the mean. An asymmetric distribution or more than one obvious maximum indicates complications, for example problems with the method, homogeneity or such. Kindly inform us of errors we may have made in the preliminary report so we can correct them in the final report. ITM s Proficiency Tests Stockholm University SE-6 9 Stockholm Website: Marsha Hanson Marcus Sundbom

2

3 Preliminär Rapport Provningsjämförelse / Proficiency Test -5 Jonbalans / Ion Balance Marsha Hanson Marcus Sundbom

4 Innehåll / Table of Contents Abs Färg (absorbans) / Color (absorbance)... Färg Färg (Pt) / Color (Pt)... 8 Kond Konduktivitet / Conductivity... 5 ph... Turb Turbiditet / Turbidity... 9 Alk Alkalinitet / Alkalinity... 6 CaMg Kalcium+Magnesium / Calcium+Magnesium... Hard Hårdhet (dh) / Hardness (dh)... 8 Ca Kalcium / Calcium K Kalium / Potassium... 6 Mg Magnesium Na Natrium / Sodium Cl Klorid / Chloride... 8 F Fluorid / Fluoride... 9 SO Sulfat / Sulphate SAnj Summa anjoner / Sum Anions... SKatj Summa katjoner / Sum Cations... 6 CODMn Kemisk syreförbrukning / Chemical Oxygen Demand.. TOC Organiskt kol / Organic Carbon... 6 Provmatriser / Sample matrices A B Humös recipient / Humic recipient Dricksvattenlik recipient / Potable recipient

5 Abs Färg (Absorbans) / Color (Absorbance) Analyskoder & metoder ABS-DFB ABSORBANS FILTRERAT SPEKTROFOTOMETER Absorbans. Filtrerat (.5 µm membranfilter). Spektrofotometrisk -7 nm. Kyvett - mm. SS-EN ISO 7887 ABS-NF ABSORBANS OFILTRERAT SPEKTROFOTOMETER Absorbans. Ofiltrerat. Spektrofotometrisk bestämning vid - 7 nm. Kyvettlängd - mm. SS-EN ISO 7887 Analysis codes & methods ABS-DFB ABSORBANCE FILTERED SPECTROPHOTOMETER Absorbance. Filtered (.5 µm membrane filter). Spectrophotometric determination at -7 nm. - mm cuvettes. SS-EN ISO 7887 ABS-NF ABSORBANCE UNFILTERED SPECTROPHOTOMETER Absorbance. Unfiltered. Spectrophotometric determination at - 7 nm. - mm cuvettes. SS-EN ISO 7887

6 Färg (Absorbans) / Color (Absorbance) Del A / Part A ABS Prov abs-koeff Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total DFB NF Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 7 (DFB) (DFB) (NF) (NF) (DFB) (DFB) (NF).5.77 (DFB) (DFB) (DFB).75.9 ABS Prov abs-koeff Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total DFB NF Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 7 (DFB) (DFB) (NF) (NF) (DFB) (DFB) (NF)..85 (DFB) (DFB) (DFB).55.5 ABS Prov/Sample ABS Prov/Sample abs-koeff abs-koeff

7 7 (DFB) 7 (DFB) (DFB) 76 (DFB) 7 (DFB) 55 (DFB) (NF) 7 (NF) 8 (DFB) 8 (NF) Z-Score for ABS Prov/Sample abs-koeff Färg (Absorbans) / Color (Absorbance) Del A / Part A. ABS, Youdendiagram Prov/Sample & % confidence Medel/Mean Medel/Mean 5º DFB NF Prov/Sample abs-koeff Z-Score Sample Z-Score Sample Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method) 5

8 Färg (Absorbans) / Color (Absorbance) Del B / Part B ABS Prov abs-koeff Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total DFB NF Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. (DFB) (DFB) (DFB).75. (NF) (DFB) (DFB) (NF) (DFB) (DFB) (NF).575. ABS Prov abs-koeff Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total DFB NF Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. (DFB) (DFB) (DFB)..7 (NF) (DFB) (DFB) (NF) (DFB) (DFB) (NF).5. ABS Prov/Sample ABS Prov/Sample abs-koeff abs-koeff 6

9 (DFB) 7 (DFB) 7 (DFB) 76 (DFB) 7 (DFB) 55 (DFB) 8 (DFB) 8 (NF) 7 (NF) (NF) Z-Score for ABS Prov/Sample abs-koeff Färg (Absorbans) / Color (Absorbance) Del B / Part B. ABS, Youdendiagram Prov/Sample & % confidence Medel/Mean Medel/Mean 5º DFB NF Prov/Sample abs-koeff Z-Score Sample Z-Score Sample Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method) 7

10 Färg Färg (Pt) / Color (Pt) Analyskoder & metoder COLOR-BER FÄRGTAL (Pt) BERÄKNAT Färgtal. Beräknat till Pt/l från absorbans med empirisk omräkningsfaktor, t.ex. 5 COLOR-DFB FÄRGTAL (Pt) FILTRERAT SPEKTROFOTOMETER Färgtal. Filtrerat. Spektrofotometrisk bestämning. Mäts i filterfotometer i -7 nm. SS-EN ISO 7887; HACH 85 COLOR-DK FÄRGTAL (Pt) FILTRERAT KOMPARATOR Färgtal. Filtrerat. Komparator. Delprov filtreras eller centrifugeras. Visuell jämförelse av den klara lösningen i Nessler-rör eller liknande med färgade glasplattor som kalibrerats mot standardlösning. SS-EN ISO 7887; (SS 8) COLOR-NF FÄRGTAL (Pt) OFILTRERAT SPEKTROFOTOMETER Färgtal. Ofiltrerat. Spektrofotometrisk bestämning. Mät vid vågländ -7 nm. SS-EN ISO 7887 COLOR-NK FÄRGTAL (Pt) OFILTRERAT KOMPARATOR Färgtal. Ofiltrerat. Komparator. Visuell jämförelse i Nessler-rör eller liknande med färgade glasplattor som kalibrerats mot standardlösning. SS-EN ISO 7887; (SS 8) COLOR-XXD FÄRGTAL (Pt) FILTRERAT EGEN METOD Analysis codes & methods COLOR-BER COLOR (Pt) CALCULATED Color. Converted to Pt/l from absorbance using an empirical conversion factor (e.g. 5). COLOR-DFB COLOR (Pt) FILTERED SPECTROPHOTOMETER Color. Filtrered. Spectrophotometric determination. Measured at -7 nm. SS-EN ISO 7887; HACH 85 COLOR-DK COLOR (Pt) FILTERED COMPARATOR Color. Filtered. Comparator. Filtered or centrifuged subsample. Clear solution transferred to Nessler or similar tubes. Visual comparison with calibrated colored glass plates. SS-EN ISO 7887; (SS 8) COLOR-NF COLOR (Pt) UNFILTERED SPECTROPHOTOMETER Color. Unfiltered. Spectrophotometric determination. Measured at -7 nm. SS-EN ISO 7887 COLOR-NK COLOR (Pt) UNFILTERED COMPARATOR Color. Unfiltered. Comparator. Subsample transferred to Nessler or similar tubes. Visual comparison with calibrated colored glass plates. SS-EN ISO 7887; (SS 8) COLOR-XXD COLOR (Pt) FILTERED OTHER METHOD 8

11 Färg (Pt) / Color (Pt) Del A / Part A COLOR Prov mg Pt/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total BER DFB DK NF NK XXD Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 9 (NK) X (NK) (NK) (NK) (DK) 5 -. (NK) (NK) (BER) (NF) (XXD) (DFB) (NF) (DFB) (DFB) (DFB) (BER) (DK) (NK) (XXD) (NF) (DK) (DFB) (NK) (NF) 7..7 (NF) (NK) (DFB) (BER) (NK) (DFB) 6.8. (NK) 7.75 (NF) X 7 (NK) (NK) 65. (NK) COLOR Prov/Sample mg Pt/l 9

12 Färg (Pt) / Color (Pt) Del A / Part A COLOR Prov mg Pt/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total BER DFB DK NF NK XXD Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 9 (NK) 5-5. X (NK) (DFB) (NK) (DK) (NK) (DFB) (NK) 7.86 (DK) (NK) (NK) (NF) (NF) (DFB) (NK) (NF) (DFB) (NK) (NK) (NF) (XXD) (DFB) (DFB) (BER) (NF) (DFB) (BER) (BER) (DK) (NK) (XXD) (NF) 9 6. X 8 (NK) (NK) 6 -. (NK) COLOR Prov/Sample mg Pt/l

13 9 (NK) 55 (DK) 5 (NF) 7 (DFB) (DK) (NF) 7 (XXD) 8 (DK) 8 (NK) (NK) (NK) 7 (NK) 7 (DFB) 7 (NK) 7 (DFB) 75 (NK) 66 (NK) 56 (DFB) 99 (NK) 9 (NK) 59 (NK) 55 (DFB) 57 (DFB) 7 (XXD) 65 (DFB) (NK) 8 (BER) (NK) 7 (NK) 6 (NF) 76 (NF) 8 (BER) 56 (NF) 9 (BER) (NF) Z-Score for COLOR Prov/Sample mg Pt/l Färg (Pt) / Color (Pt) Del A / Part A 9 COLOR, Youdendiagram Prov/Sample & % confidence Medel/Mean Medel/Mean 5º BER DFB DK NF NK XXD Prov/Sample mg Pt/l Z-Score Sample Z-Score Sample Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method)

14 Färg (Pt) / Color (Pt) Del B / Part B COLOR Prov mg Pt/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total BER DFB DK.... NF NK XXD Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 56 (NK) (NK) (BER) (NK) (DFB) (XXD) (NF) (NK) (DK) (DFB).9 -. (NK) (DFB) 6.97 (DK) (DFB) (NK) (XXD) (DK) -.89 (NK) -.7 (NK) (NF) (NK) (DFB) (NK) (BER)..8 7 (NK) (DFB) (NK) 5.66 (NK) (DFB) (NK) (NK) -.89 (XXD).5 (NK) COLOR Prov/Sample 5 mg Pt/l

15 Färg (Pt) / Color (Pt) Del B / Part B COLOR Prov mg Pt/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total BER DFB DK NF NK XXD Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 56 (NK) (NK) (NK).9 75 (NK) (DFB) (NK) (BER) (XXD) (DK) (DFB) (DK) (DFB) 7. (DK) (XXD) (NF) (XXD) 7. 8 (NK) (DFB) (NK) (BER) (NK) (DFB). -. (NK) (NF)..5 (NK) (DFB) (NK) (NK) (DFB).5. (NK) (NK) -.9 (NK).9 75 (NK) COLOR Prov/Sample 5 mg Pt/l

16 56 (NK) 7 (DFB) 8 (DK) (DK) 8 (NK) 7 (NK) (NK) 9 (NK) 7 (NK) (NK) 7 (XXD) 55 (DFB) 56 (DFB) 7 (DFB) 65 (DFB) 55 (DK) 6 (NK) 57 (DFB) 8 (BER) (NK) 66 (NK) 76 (NF) 7 (NK) (NK) 7 (NK) (NK) 75 (NK) 75 (NK) (XXD) 5 (DFB) 7 (XXD) 8 (BER) 56 (NF) Z-Score for COLOR Prov/Sample mg Pt/l Färg (Pt) / Color (Pt) Del B / Part B COLOR, Youdendiagram Prov/Sample & % confidence Medel/Mean Medel/Mean 5º BER DFB DK NF NK XXD Prov/Sample mg Pt/l Z-Score Sample Z-Score Sample Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method)

17 Kond Konduktivitet / Conductivity Analyskoder & metoder KOND- LEDNINGSFÖRMÅGA (KONDUKTIVITET) vid C Ledningsförmåga vid grader C. SS-EN 7888; ISO 7888:985 KOND-5 LEDNINGSFÖRMÅGA (KONDUKTIVITET) vid 5C Ledningsförmåga vid 5 grader C. SIS 8; SS-EN 7888; ISO 7888:985 KOND-5T LEDNINGSFÖRMÅGA (KONDUKTIVITET) TITRO vid 5C Ledningsförmåga vid 5 grader C titroprocessor. SIS 8; SS-EN 7888; ISO 7888:985 KOND-K LEDNINGSFÖRMÅGA (KONDUKTIVITET) KONTINUERLIG Ledningsförmåga mätt kontinuerligt, med temperaturkorrigering. Analysis codes & methods KOND- CONDUCTIVITY C Conductivity at degrees C. SS-EN 7888; ISO 7888:985 KOND-5 CONDUCTIVITY 5C Conductivity at 5 degrees C. SIS 8; SS-EN 7888; ISO 7888:985 KOND-5T CONDUCTIVITY TITROPROCESSOR 5C Conductivity at 5 degrees C titroprocessor. SIS 8; SS-EN 7888; ISO 7888:985 KOND-K CONDUCTIVITY CONTINUOUS Conductivity. Continuous determination with temperature correction. 5

18 Konduktivitet / Conductivity Del A / Part A KOND Prov ms/m Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total T K Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. () (5) (5) (5) (5T) (5) (5).5. (5) (K) (5) (5).5. 7 (5T).77.6 (5) (K) (5) (5) (5T) (5) (5) (5) (5T) (5). -.7 (5).5. (5) (5) (5). -.7 (5T).5.9 (5). 75 (5). -.8 (5) (5T) (5) X 7 (5T) (5T) (K) (K) X 6 (5) (5) (5) (5) X 9 (5) ().5. 7 (5) KOND Prov/Sample 5 ms/m 6

19 Konduktivitet / Conductivity Del A / Part A KOND Prov ms/m Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total T K Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. () (K) (5).9. 6 (K) (5T) (5) (5).9. 8 (5) (5T) (5) (5).9. 7 (5) (5T) (5) (5).9. 9 (5) (5) (5T) (5).9.6 (5).8 96 (5) (5T) (5T).9. (5T).. 89 () (5T) (5).9.8 (5).8.6 (5) (K) (5).9. 7 (5). 6.7 X 6 (5) (5) (5) (5). 5.7 X (5) (5) (5) (K) X 9 (5) (5).9. (5) KOND Prov/Sample 5 ms/m 7

20 () 7 (5T) 7 (5T) 76 (5T) 75 (5) (5) 59 (K) 6 (5) (5) 9 (5) 7 (K) 9 (5) 7 (5T) 7 (5) 89 () 8 (5) 55 (5) (5) (5) (5T) 66 (5) 99 (5) 7 (5) 65 (5) 5 (5) 96 (5) (5T) 55 (5) 56 (5) (5) (5T) 6 (K) 57 (5) (5) 7 (5T) 7 (5) 9 (5) (5) (5) 7 (5) 9 (5) 5 (K) 9 (5) Z-Score for KOND Prov/Sample ms/m Konduktivitet / Conductivity Del A / Part A.6 KOND, Youdendiagram Prov/Sample &.. 95% confidence..8.6 Medel/Mean Medel/Mean 5º 5 5T K Prov/Sample ms/m Z-Score Sample Z-Score Sample Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method) 8

21 Konduktivitet / Conductivity Del B / Part B KOND Prov ms/m Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total T K Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 7 (5T) (5) (5).. 56 (5)..7 (5) (5) (5).. 65 (5)..7 7 (5T) (5) (5T).. (5) (5T) (5) (5)..8 (5) (K) (5T) (5).. (5) (5) (K). -.9 (5T) (5) (5) (5).8 -. (5T) (5) (5) (5).. 57 (5)..8 9 (5)..7 7 (5T) (5).. 7 (5T).. 5 (K) X 89 () (5).. 55 (5) KOND Prov/Sample ms/m 9

22 Konduktivitet / Conductivity Del B / Part B KOND Prov ms/m Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total T K Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 7 (5T) (5) (5) (5)..8 7 (K) (5) (5)..8 (5T)..8 7 (5) (5T) (5)..8 (5)..7 9 (5) () (5)..6 (5) (5) (5) -. 7 (5T) (5) (5T) (5) (5) (5)..6 (5) (K) (5)..67 (5) (5) (5T) (5) (5)..6 X 7 (5T) (5)..8 (5) (K) X 7 (5T) (5)..8 (5T) KOND Prov/Sample ms/m

23 7 (5T) 7 (K) (5) 76 (5T) 7 (5) 9 (5) 7 (5T) 75 (5) 7 (5T) 75 (5) 89 () (5) 8 (5) (5T) 7 (5) 7 (K) 6 (5T) 58 (5) (5) 66 (5) 56 (5) 9 (5) 7 (5) 7 (5) 7 (5T) 57 (5) (5) (5T) (5T) 55 (5) 65 (5) (5) (5) 56 (5) 9 (5) 95 (5) (5) 88 (5) 5 (K) Z-Score for KOND Prov/Sample ms/m Konduktivitet / Conductivity Del B / Part B. KOND, Youdendiagram Prov/Sample & % confidence Medel/Mean Medel/Mean 5º 5 5T K Prov/Sample ms/m Z-Score Sample Z-Score Sample Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method)

24 ph ph Analyskoder & metoder PH- ph vid grader C ph. Elektrometrisk bestämning vid grader C. SS 8 mod.; SS-EN ISO 5: PH-5 ph vid 5 grader C ph. Elektrometrisk bestämning vid 5 grader C. SS 8; SS-EN ISO 5: PH-5T ph TITROPROCESSOR vid 5 grader C ph. Titroprocessor. Elektrometrisk bestämning vid 5 grader C. SS 8; SS-EN ISO 5: PH-K ph KONTINUERLIG MÄTNING TEMP KOMPENSATION ph. Kontinuerlig mätning, elektrometrisk, temperaturkompenserad. SS 8; SS-EN ISO 5: PH-R ph RUMSTEMP ph. Elektrometrisk bestämning vid rumstemperatur. SS-EN ISO 5: PH-XX ph EGEN METOD Analysis codes & methods PH- ph C ph. Electrometric measuring at degrees C. SS 8 mod.; SS-EN ISO 5: PH-5 ph 5 C ph. Electrometric measuring at 5 degrees C. SS 8; SS-EN ISO 5: PH-5T ph TITRO PROCESSOR 5 C ph. Titroprocessor. Electrometric measuring at 5 degrees C. SS 8; SS-EN ISO 5: PH-K ph CONTINUOUS MEASUREMENT TEMP COMPENSATION ph. Continuous measurement, electrometric, temp compensation. SS 8; SS-EN ISO 5: PH-R ph ROOM TEMP ph. Electrometric detection at room temperature. SS-EN ISO 5: PH-XX ph OTHER METHOD

25 ph Del A / Part A ph Prov Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total T K R XX 7. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 9 (5) (5) (K) 7.. (5T) (5) (5) (R) (K) 7.. () () (5) (R) (5) (5) (R) (5) (5) (5) (5) (5) (K) (5) (5) (K) (5) (5) (5) (5T) (5) (K) (5) (5) 7.7. (5T) (5) () (5) (5) (5T) (5) (5) (K) (K) (R) (R) (5) (XX) (5) (R) (5) (5) (5) ph Prov/Sample 6 5

26 ph Del A / Part A ph Prov Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total T K R XX 7.9 Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 9 (5) (5) (5) (5T) (5) () (5) (K) (K) (5) (5) 7.. (5) (5) (5) (R) (K) (K) (5) (5) 7.. (5) (5) (5) (R) (R) (5) (5) (K) (5) 7.. () (5) (5) (5T) 7.. (5T) (5) (5) (5) (5) (5T) (5) (R) (5) (XX) (5) (5) (5) (K) (R) (R) (5) (K) () ph Prov/Sample 6 5

27 9 (5) 7 (5) 89 (K) 99 (5) () 5 (K) 77 (5) 55 (5) 9 (5) 7 (5) (5T) 9 (5) 5 (5) 96 (5) 9 () 7 (5) 5 (5) (5) (5) (5) (5T) 6 (K) (XX) 59 (K) 65 (5) (5) (5) (R) 55 (K) (5) 9 (5) 7 (5) 7 (5) 76 (R) 66 (R) 75 (5) (5) 7 () 8 (5) (5T) 7 (K) (5) 7 (R) 7 (K) 6 (5) (5) 7 (5T) 56 (5) 9 (5) 56 (R) 57 (R) Z-Score for ph Prov/Sample ph Del A / Part A 7.9 ph, Youdendiagram Prov/Sample & % confidence Medel/Mean Medel/Mean 5º 5 5T K R XX Prov/Sample Z-Score Sample Z-Score Sample Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method) 5

28 ph Del B / Part B ph Prov Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total T K R XX 7.5 Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 7 (K) (5T) (K) (K) (K) (5) (R) (5) (5) (5) (5) (K) (5) (5) (R) 7.7. (5T) (5) (5) (5) (K) (5) (5) (5) (R) () (R) (R) (5) (XX) () (R) (R) 7.8. (5) (5) (5) (5T) (5) (5) (5) (R) (K) (5T) () (5) (5) (5) (5) (5) (5) ph Prov/Sample 6

29 ph Del B / Part B ph Prov Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total T K R XX 7.65 Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 7 (5) (5) (R) (R) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (K) (5) (5) () (R) (K) (5) (5) (5) (5T) (5) (5) (5) (5T) (K) (5) (5) (K) () (5) (5) (5) (K) (5) (R) (R) (5T) (5) (R) (R) (5) (5) (K) (R) (5T) () (XX) (K) (5) ph Prov/Sample 7

30 9 (5) 5 (K) 7 (5) (5) 77 (5) 5 (5) 56 () 7 (K) 89 (K) (XX) 8 (5) (5T) 75 (5) (5) 9 (R) 7 (5) 9 (5) (5) 8 () 7 (5) (5) 95 (5) 65 (5) (5) (5T) 9 (5) 5 (5) 55 (K) (R) 6 (R) (5) 58 (5) 7 (5) 7 (5) 75 (5) 76 (R) 66 (R) 7 () 9 (K) 5 (5) 56 (5) 7 (K) 56 (R) (5T) 7 (K) 7 (5T) 88 (5) 7 (R) 57 (R) Z-Score for ph Prov/Sample ph Del B / Part B 8. ph, Youdendiagram Prov/Sample & % confidence Medel/Mean Medel/Mean 5º 5 5T K R XX Prov/Sample Z-Score Sample Z-Score Sample Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method) 8

31 Turb Turbiditet / Turbidity Analyskoder & metoder TURB-FNU GRUMLIGHET (TURBIDITET) NEFELOMETRISK Grumlighet. Nefelometrisk. FNU = FTU = NTU = JTU. SS 85 (utgåva ); SS-EN ISO 77 TURB-FNUH GRUMLIGHET (TURBIDITET) HACH Grumlighet. Bestämning enligt Hach. SS-EN 77 Analysis codes & methods TURB-FNU TURBIDITY NEPHELOMETRIC Turbidity. Nephelometric. FNU = FTU = NTU = JTU. SS 85 (utgåva ); SS-EN ISO 77 TURB-FNUH TURBIDITY NEPHELOMETRIC HACH Turbidity. Method according to Hach. SS-EN 77 9

32 Turbiditet / Turbidity Del A / Part A TURB Prov FNU Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total FNU FNUH Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 7 (FNU) (FNUH) (FNU).5. 9 (FNU) (FNU) (FNU) (FNU).5. (FNU) (FNU) (FNU) (FNUH) (FNU) (FNU) (FNUH) (FNU) (FNU) (FNUH) (FNU). -. (FNU).5. (FNU).7. 8 (FNU) (FNU) (FNU) (FNU). (<).86 7 (FNU) (FNU) (FNU).55.7 (FNU)..8 X 55 (FNU) (FNU) (FNU) TURB Prov/Sample 6 5 FNU

33 Turbiditet / Turbidity Del A / Part A TURB Prov FNU Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total FNU FNUH Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 7 (FNU) X 7 (FNUH) (FNU) (FNU) (FNU) (FNUH) (FNU) (FNU) (FNU). -.9 (FNU) (FNU).56.5 (FNU) (FNU) (FNUH) (FNU).6. (FNU).75.9 (FNU) (FNU). -.5 (FNU) (FNU) (FNU) (FNU) (FNU) (FNU). (<).5 9 (FNU) (FNU).8 -. (FNU).6. 9 (FNU) (FNU) (FNUH) (FNU) TURB Prov/Sample 6 5 FNU

34 7 (FNU) 76 (FNU) 7 (FNU) 7 (FNU) 9 (FNU) 65 (FNU) 55 (FNU) 7 (FNUH) 8 (FNU) (FNU) 56 (FNUH) 55 (FNUH) (FNU) 7 (FNU) 7 (FNU) 57 (FNUH) 7 (FNU) (FNU) 7 (FNU) 75 (FNU) (FNU) 7 (FNU) 66 (FNU) 9 (FNU) (FNU) (FNU) 9 (FNU) 89 (FNU) 9 (FNU) (FNU) 99 (FNU) Z-Score for TURB Prov/Sample FNU Turbiditet / Turbidity Del A / Part A. TURB, Youdendiagram Prov/Sample & % confidence Medel/Mean Medel/Mean 5º FNU FNUH Prov/Sample FNU Z-Score Sample Z-Score Sample Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method)

35 Turbiditet / Turbidity Del B / Part B TURB Prov FNU Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total FNU FNUH Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 56 (FNU) (FNUH) (FNU) (FNU) (FNU) (FNUH) (FNU) (FNU) (FNU) (FNU).7 -. (FNU).8. 6 (FNU) (FNU) (FNUH) (FNU).8.6 (FNU).. 8 (FNU) (FNU) (FNU) (FNU) (FNU) (FNU) (FNU).8. (FNU) (FNU) (FNUH).7 -. (FNU) (FNU)..9 (FNU) (FNU) (FNUH) (FNU).. 6 TURB Prov/Sample 5 FNU

36 Turbiditet / Turbidity Del B / Part B TURB Prov FNU Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total FNU FNUH Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 7 (FNU) (FNU) (FNU) (FNU)..7 7 (FNUH) (FNU) (FNU) (FNU) (FNU) (FNU) (FNU).89.5 (FNU) (FNU) (FNUH) (FNU) (FNU) (FNU) (FNU) (FNU).9. (FNU) (FNU) (FNUH) (FNUH) (FNU) (FNUH) (FNU) (FNU) (FNU) (FNU) (FNU) (FNU) (FNU).. 6 TURB Prov/Sample 5 FNU

37 7 (FNU) 7 (FNU) 56 (FNU) 76 (FNU) 7 (FNUH) 8 (FNU) 7 (FNU) (FNU) 65 (FNU) 55 (FNUH) 9 (FNU) 56 (FNUH) 57 (FNUH) (FNU) 75 (FNU) 7 (FNU) (FNU) 55 (FNU) 58 (FNU) 7 (FNU) (FNU) 7 (FNU) 6 (FNUH) 7 (FNU) (FNU) 6 (FNU) 66 (FNU) (FNU) (FNU) 75 (FNU) 89 (FNU) 9 (FNU) Z-Score for TURB Prov/Sample FNU Turbiditet / Turbidity Del B / Part B. TURB, Youdendiagram Prov/Sample & % confidence Medel/Mean Medel/Mean 5º FNU FNUH Prov/Sample FNU Z-Score Sample Z-Score Sample Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method) 5

38 Alk Alkalinitet / Alkalinity Analyskoder & metoder ALK-HACH ALKALINITET ENLIGT HACH eller liknande metod Alkalinitet. Bestämt enligt HACH eller liknande metod. HACH 8 ALK-NN ALKALINITET HCO OFILTRERAT INDIKATOR ph.5 Titrimetrisk bestämning av alkalinitet. Slutpunkt ph.5. Slutpunktsbestämning med indikator. Standard Methods B ALK-NN5 ALKALINITET HCO OFILTRERAT INDIKATOR ph 5. Titrimetrisk bestämning av alkalinitet. Slutpunkt ph 5.. Slutpunktsbestämning med indikator. SS-EN ISO 996-; (SS 89) ALK-NP ALKALINITET HCO OFILTRERAT ph-meter ph.5 Titrimetrisk bestämning av alkalinitet. Slutpunkt ph.5. Slutpunktsbestämning potentiometriskt med ph-meter eller liknande. Standard Methods B ALK-NP5 ALKALINITET HCO OFILTRERAT ph-meter ph 5. Titrimetrisk bestämning av alkalinitet. Slutpunkt ph 5.. Slutpunktsbestämning potentiometriskt med ph-meter eller liknande. SS-EN ISO 996-; (SS 89) Analysis codes & methods ALK-HACH ALKALINITY HACH or similar method Alkalinity. Procedure according to HACH or equivalent method. HACH 8 ALK-NN ALKALINITY HCO UNFILTERED INDICATOR ph.5 Titrimetric determination of alkalinity. Endpoint.5. End point determination with indicator. Standard Methods B ALK-NN5 ALKALINITY HCO UNFILTERED INDICATOR ph 5. Titrimetric determination of alkalinity. Endpoint ph 5.. End point determination with indicator. SS-EN ISO 996-; (SS 89) ALK-NP ALKALINITY HCO UNFILTERED ph-meter ph.5 Titrimetric determination of alkalinity. Endpoint.5. Potentiometric endpoint determination with ph-meter or equivalent. Standard Methods B ALK-NP5 ALKALINITY HCO UNFILTERED ph-meter ph 5. Titrimetric determination of alkalinity. Endpoint 5.. Potentiometric endpoint determination with PH-meter or equivalent. SS-EN ISO 996-; (SS 89) 6

39 Alkalinitet / Alkalinity Del A / Part A ALK Prov mmol/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total NN.676 NN NP NP Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. (NP5) X 6 (NP5) (NN5).8 -. (NN5) (NN5).5 -. (NP5).8 -. (NP5) (NP) (NP5) (NP5) (NN5) (NP) (NN5) (NP5) (NP) (NN) (NP5) (NN5) (NP5) (NN5).5. X 75 (NN5) (NP5) (NP5) (NP5) X 7 (NP5) (NP5) (NN5).5. (NP5) (NP5) (NN5) ALK Prov/Sample mmol/l 7

40 Alkalinitet / Alkalinity Del A / Part A ALK Prov mmol/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total NN.686 NN NP NP Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. (NP5). -.5 X (NP5) (NN5) (NN5) (NN5) (NP5).5 -. (NP5) (NP).5. (NP5) (NN5) (NP5) (NP) (NN5) (NP5) (NP5) (NN) (NP5) (NP5) (NN5) (NN5).5. X 5 (NP5) (NP5) (NN5) (NP5) X 75 (NN5) (NP5) (NN5).5. 7 (NP5) (NP5) (NP) ALK Prov/Sample mmol/l 8

41 (NP5) 59 (NN5) 5 (NP5) 8 (NN5) (NP5) 7 (NP5) 75 (NN5) 7 (NP5) (NP5) 76 (NP5) 9 (NN5) 6 (NP5) (NP5) (NP5) (NP5) (NP5) 99 (NN5) (NP5) 7 (NP5) 65 (NN5) 7 (NP5) 56 (NP) 55 (NN5) 66 (NN5) (NN5) 57 (NP) 7 (NP) 89 (NN) 9 (NN5) 7 (NP5) Z-Score for ALK Prov/Sample mmol/l Alkalinitet / Alkalinity Del A / Part A.7 ALK, Youdendiagram Prov/Sample & % confidence Medel/Mean Medel/Mean 5º NN NN5 NP NP Prov/Sample mmol/l Z-Score Sample Z-Score Sample Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method) 9

42 Alkalinitet / Alkalinity Del B / Part B ALK Prov mmol/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total HACH NN.9 NN NP NP Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 56 (NN5) X (NP5) (NP5) (NN5) (HACH) (NP5). -. (NP5) (NP).7.9 (NP5) (NP5). -. (NP5).5. 7 (NP5) (NN5) (NP5) (NN5).55. (NN5) (NP5) (HACH) (NP5) (NP).. 75 (NN5) (NP5).7 -. (NP5) (NN5).6. 7 (NP5) (NN5).5. (NP5) (NN) (NN5) (NP).5. (NN5).6. 7 (NP5) X (NP5) (NP5) (NN5) ALK Prov/Sample mmol/l

43 Alkalinitet / Alkalinity Del B / Part B ALK Prov mmol/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total HACH NN.7 NN NP NP Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 56 (NN5) X (NP5) (NP5).5.9 (NP5) (HACH) (HACH). -.9 (NP5).5.6 (NN5) (NP) (NP5) (NP5) (NP5) (NN5) (NN5) (NP5) (NN5) (NP5) (NP). -. (NP5).55. (NN5).9. 7 (NP5) (NP5) (NN5) (NN5) (NP5) (NP5) (NN5) (NN) (NN5) (NP5) (NP).6. 7 (NP5) X 6 (NN5). -.6 (NP5).5.9 (NP5) ALK Prov/Sample mmol/l

44 56 (NN5) 56 (HACH) 8 (NN5) 7 (NP5) (NP5) 7 (NP5) 9 (NP) 75 (NN5) 5 (NP5) 6 (NN5) (NP5) 5 (HACH) (NP5) 7 (NP5) 6 (NP5) 65 (NN5) 56 (NP) 75 (NP5) (NP5) 76 (NP5) (NP5) (NP5) 7 (NP5) (NP5) 9 (NN5) (NP5) 55 (NN5) 57 (NP) (NN5) 66 (NN5) 7 (NP5) (NN5) 88 (NN5) 89 (NN) 7 (NP5) Z-Score for ALK Prov/Sample mmol/l Alkalinitet / Alkalinity Del B / Part B. ALK, Youdendiagram Prov/Sample & % confidence Medel/Mean Medel/Mean 5º HACH NN NN5 NP NP Prov/Sample mmol/l Z-Score Sample Z-Score Sample Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method)

45 CaMg Kalcium+Magnesium / Calcium+Magnesium Analyskoder & metoder CAMG-BER KALCIUM MAGNESIUM BERÄKNAT Kalcium och magnesium. Beräknat. CAMG-DT KALCIUM MAGNESIUM LÖST TITRIMETRISKT Kalcium och magnesium. Löst. Titrimetrisk bestämning med EDTA och eriokromsvart T som indikator. SS 8 CAMG-NI KALCIUM MAGNESIUM OFILTRERAT ICP-AES Kalcium och magnesium. Ofiltrerat. ICP-AES. Beräkning av hårdhet uttryckt som mg Ca/l. Deutsche Einheitsverfahren E CAMG-NT KALCIUM MAGNESIUM OFILTRERAT TITRIMETRISKT Kalcium och magnesium. Ofiltrerat. Titrimetrisk bestämning med EDTA och eriokromsvart T som indikator. SS 8 Analysis codes & methods CAMG-BER CALCIUM MAGNESIUM CALCULATED Calculated calcium and magnesium. CAMG-DT CALCIUM MAGNESIUM DISSOLVED TITRATING Calcium. Magnesium. Dissolved. Titrimetric determination with EDTA and Eriochrome Black T as indicator. SS 8 CAMG-NI CALCIUM MAGNESIUM UNFILTERED ICP-AES as Ca Calcium and Magnesium. Unfiltered. ICP-AES. Hardness calculated as mg Ca/l. Deutsche Einheitsverfahren E CAMG-NT CALCIUM MAGNESIUM UNFILTERED TITRATING Calcium and Magnesium. Unfiltered. Titrimetric determination with EDTA and Eriochrome Black T as indicator. SS 8

46 Kalcium+Magnesium / Calcium+Magnesium Del A / Part A CaMg Prov mg/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total BER DT 5. NI NT Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 76 (NI) (NT). -. (NT) (NT)..7 (NI) (NT) (NT)..5 (DT) (BER) (BER).7. 9 (NT)..5 9 (DT) X CaMg Prov mg/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total BER DT 6. NI NT Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. (NI) (NT) (NT) (NT) (NI) (BER) (NT).6. (DT) (BER) (NT).. 8 (NT) (DT) X CaMg Prov/Sample CaMg Prov/Sample mg/l mg/l

47 76 (NI) (NI) 7 (BER) 7 (NT) 56 (NT) (BER) (NT) 9 (NT) 8 (NT) 55 (NT) (DT) 9 (DT) Z-Score for CaMg Prov/Sample mg/l Kalcium+Magnesium / Calcium+Magnesium Del A / Part A 8 CaMg, Youdendiagram Prov/Sample & % confidence Medel/Mean Medel/Mean 5º BER DT NI NT Prov/Sample mg/l Z-Score Sample Z-Score Sample Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method) 5

48 Kalcium+Magnesium / Calcium+Magnesium Del B / Part B CaMg Prov mg/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total BER NI NT Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. (NI) (NT) (NI) (NT) (BER) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) 7.8. (BER) (NT) (BER) (NT) 8.. (NT) CaMg Prov mg/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total BER NI NT Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. (NI) (NT) (NT) (NT) (BER) (NT) (NT) (NT) (NT) (NT) (BER) (NT) (BER) (NI) (NT) CaMg Prov/Sample CaMg Prov/Sample mg/l mg/l 6

49 (NI) 6 (BER) 56 (NT) 7 (BER) 7 (NT) 75 (NT) (NT) 56 (NT) 76 (NI) 88 (NT) (BER) (NT) 55 (NT) 9 (NT) 8 (NT) Z-Score for CaMg Prov/Sample mg/l Kalcium+Magnesium / Calcium+Magnesium Del B / Part B.5 CaMg, Youdendiagram Prov/Sample & % confidence Medel/Mean Medel/Mean 5º BER NI NT Prov/Sample mg/l Z-Score Sample Z-Score Sample Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method) 7

50 Hard Hårdhet ( dh) / Hardness ( dh) Analyskoder & metoder HARD-DT HÅRDHET dh LÖST TITRIMETRISKT Hårdhet dh. Löst. Titrimetrisk bestämning med EDTA och eriokromsvart T som indikator. SS 8 HARD-NI HÅRDHET dh OFILTRERAT ICP-AES BERÄKNAT Hårdhet dh. Ofiltrerat. Kalcium och magnesium bestämda med ICP-AES. Omräknat till dh. SS-EN ISO 885; ÅF 985 HARD-NK HÅRDHET dh OFILTRERAT ICP-MS BERÄKNAT Hårdhet dh. Ofiltrerat. Kalcium och magnesium bestämda med ICP-MS. Omräknat till dh. SS-EN ISO 79; EPA.7 HARD-NT HÅRDHET dh OFILTRERAT TITRIMETRISKT Hårdhet dh. Ofiltrerat. Titrimetrisk bestämning med EDTA och eriokromsvart T som indikator. SS 8 HARD-XX HÅRDHET dh Hårdhet dh. Annan method. Ange standard eller beskriv metoden. Analysis codes & methods HARD-DT HARDNESS dh DISSOLVED TITRATION Hardness dh. Dissolved. Titrimetric determination with EDTA and Eriochrome Black T as indicator. SS 8 HARD-NI HARDNESS dh UNFILTERED ICP-AES CALCULATED Hardness dh. Unfiltered. Calcium and magnesium determined by ICP-AES. Recalculated to dh. SS-EN ISO 885; ÅF 985 HARD-NK HARDNESS dh UNFILTERED ICP-MS CALCULATED Hardness dh. Unfiltered. Calcium and magnesium determined by ICP-MS. Recalculated to dh. SS-EN ISO 79; EPA.7 HARD-NT HARDNESS dh UNFILTERED TITRATION Hardness dh. Unfiltered. Titrimetric determination with EDTA and Eriochrome Black T as indicator. SS 8 HARD-XX HARDNESS dh Hardness dh. Other method. Specify standard or describe method. 8

51 Hårdhet (dh) / Hardness (dh) Del A / Part A HARD Prov dh Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total DT NI NT XX Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 76 (XX) (NT) (NT) (XX) (NI) (XX) (NT).96.8 (XX)..6 (NI) (NI) (XX) (XX).77. X 56 (NT) (NT) (NT) (DT). 6.7 X 6 HARD Prov/Sample 5 dh 9

52 Hårdhet (dh) / Hardness (dh) Del A / Part A HARD Prov dh Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total DT NI NT XX Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 76 (XX) (XX) (NT).. 7 (XX) (NI) (NT) (NT).. (XX).. (NI) (NT).. 8 (NT) (XX).859. X (NT) (NI).. 55 (XX) (DT).. X 6 HARD Prov/Sample 5 dh 5

53 76 (XX) 99 (NI) (NI) 56 (NT) (NT) (XX) 9 (NI) (NT) 9 (NT) 9 (NT) 8 (NT) 55 (XX) 7 (XX) (XX) 6 (XX) 9 (DT) Z-Score for HARD Prov/Sample dh Hårdhet (dh) / Hardness (dh) Del A / Part A. HARD, Youdendiagram Prov/Sample & % confidence Medel/Mean Medel/Mean 5º NI NT XX Prov/Sample dh Z-Score Sample Z-Score Sample Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method) 5

54 Hårdhet (dh) / Hardness (dh) Del B / Part B HARD Prov dh Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total NI.9 NT XX Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 56 (XX) (XX) (NT).. 8 (NT)..6 (NI) (XX) (XX).. 9 (NT) (NT) (NT) (NT) (XX) (NT) (XX).. 9 (NT) (NT) (NT).. 55 (XX) HARD Prov/Sample 5 dh 5

55 Hårdhet (dh) / Hardness (dh) Del B / Part B HARD Prov dh Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total NI.9 NT XX Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 6 (XX) (NI).9 -. (XX) (NT) (XX) (NT).9 -. (NT) (NT) (NT) (XX) (XX) (XX)..7 (XX) (NT).9. 9 (NT)..5 5 (NT) (NT) (NT)..6 6 HARD Prov/Sample 5 dh 5

56 6 (XX) 56 (XX) 75 (NT) 5 (NT) (XX) (NI) 56 (NT) 76 (XX) 88 (NT) (NT) (XX) (NT) 9 (NT) 55 (XX) 7 (NT) 8 (NT) 9 (NT) 7 (XX) Z-Score for HARD Prov/Sample dh Hårdhet (dh) / Hardness (dh) Del B / Part B.5 HARD, Youdendiagram Prov/Sample & % confidence Medel/Mean Medel/Mean 5º NI NT XX Prov/Sample dh Z-Score Sample Z-Score Sample Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method) 5

57 Ca Kalcium / Calcium Analyskoder & metoder CA-AI KALCIUM SYRALÖSLIGT ICP-AES HNO Kalcium. Syralösligt. Uppslutning med HNO (7M). ICP-AES. Deutsche Einheitsverfahren; SS-EN ISO 885 CA-DJ KALCIUM LÖST JONKROMATOGRAFISKT Kalcium. Löst (.5 µm filter). Jonkromatografisk bestämning. SS-EN ISO 9 CA-NF KALCIUM OFILTRERAT FLAMMA Kalcium. Ofiltrerat. Atomabsorption. Flamma. Direkt injicering. SS 86, SS 85 CA-NI KALCIUM OFILTRERAT ICP-AES Kalcium. Ofiltrerat. ICP-AES. Direkt injicering. Deutsche Einheitsverfahren; SS-EN ISO 885 CA-NK KALCIUM OFILTRERAT ICP-MS Kalcium. Ofiltrerat. ICP-MS. Direkt injicering. CA-NT KALCIUM OFILTRERAT TITRIMETRISKT Kalcium. Ofiltrerat. Titrimetrisk. EDTA med calconkarbonsyra som indikator. SIS 89 Analysis codes & methods CA-AI CALCIUM DISSOLVED IN ACID ICP-AES HNO Calcium. Dissolved in acid. Digestion in HNO (7M). ICP-AES. Deutsche Einheitsverfahren; SS-EN ISO 885 CA-DJ CALCIUM DISSOLVED ION CHROMATOGRAPH Calcium. Dissolved (.5 µm filter). Ion chromatographic determination. SS-EN ISO 9 CA-NF CALCIUM UNFILTERED FLAME Calcium. Unfiltered. Atomic absorption. Flame. Direct injection. SS 86, SS 85 CA-NI CALCIUM UNFILTERED ICP-AES Calcium. Unfiltered. ICP-AES. Direct injection. Deutsche Einheitsverfahren; SS-EN ISO 885 CA-NK CALCIUM UNFILTERED ICP-MS Calcium. Unfiltered. ICP-MS. Direct injection. CA-NT CALCIUM UNFILTERED TITRATION Calcium. Unfiltered. Titrimetric determination with EDTA with calconcarboxylic acid as indicator. SIS 89 55

58 Kalcium / Calcium Del A / Part A Ca Prov mg/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total AI DJ NF NI NK. NT Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 76 (NI) (NF) (AI) (NT) (NI) (NI) (DJ) (NT).. 8 (NF) (NI) (AI) (NI) (NF) (NI) (NI) (DJ).6. 9 (NF) (NK). -. (NF) (NT)..75 X (NI) (NI).5. 7 (NI) Ca Prov/Sample mg/l 56

59 Kalcium / Calcium Del A / Part A Ca Prov mg/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total AI DJ NF NI NK.8 NT Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 8 (NF) (NI) (NF) (NI) (NI) (NI) (DJ) (NI) (NI) (AI) (NI) (DJ) (NF) (NI) (AI).5. 9 (NF).. 9 (NF) (NI) (NT).. 9 (NT)..79 X 7 (NI). -.5 (NK) (NT) Ca Prov/Sample mg/l 57

60 76 (NI) 8 (NF) 99 (NI) 66 (NF) 9 (NF) 7 (NI) (NI) 7 (NI) 6 (NI) (NK) (NI) 96 (AI) 55 (DJ) 7 (NI) 89 (AI) (NF) 55 (NT) 9 (NF) 7 (NI) 9 (NT) 6 (NI) 99 (DJ) 9 (NT) Z-Score for Ca Prov/Sample mg/l Kalcium / Calcium Del A / Part A Ca, Youdendiagram Prov/Sample & 9 95% confidence Medel/Mean Medel/Mean 5º AI DJ NF NI NK NT Prov/Sample mg/l Z-Score Sample Z-Score Sample Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method) 58

61 Kalcium / Calcium Del B / Part B Ca Prov mg/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total AI. DJ.5 NF NI NK NT Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 8 (NF) (NI).8 -. (NK) (NT)..69 (NI) (AI) (NI)..7 9 (NF) X (NI) (NI) (NT) (NF) (DJ) (NT).7. 6 (NK) (NI) (NI).. Ca Prov/Sample mg/l 59

62 Kalcium / Calcium Del B / Part B Ca Prov mg/l Metod XBAR Median Stdev Range CV% (n) Outl. Total AI. DJ. NF NI NK NT Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. Lab (Metod) Prov Z-Score utl. 8 (NF) (NI) (NK).. 9 (NT).7.98 (NI) (DJ) (NT)..6 9 (NF) X 66 (NF) (NI) (NI)..8 6 (NK) (NI) (NT).5.97 (NI) (AI) (NI)..8 Ca Prov/Sample mg/l 6

63 8 (NF) (NI) 66 (NF) (NI) 6 (NK) 76 (NI) 7 (NI) 7 (NI) 89 (AI) 55 (DJ) (NK) 7 (NI) 55 (NT) 7 (NT) 7 (NI) 9 (NT) 9 (NF) Z-Score for Ca Prov/Sample mg/l Kalcium / Calcium Del B / Part B 5 Ca, Youdendiagram Prov/Sample & 95% confidence Medel/Mean Medel/Mean 5º AI DJ NF NI NK NT Prov/Sample mg/l Z-Score Sample Z-Score Sample Questionable Unsatisfactory Lab Code (Method) 6

64 K Kalium / Potassium Analyskoder & metoder K-AI KALIUM SYRALÖSLIGT ICP-AES HNO Kalium. Syralösligt. ICP-AES. Uppslutning med HNO (7M). Direkt injicering. Deutsche Einheitsverfahren; SS 85 K-DJ KALIUM LÖST JONKROMATOGRAF Kalium. Löst (.5 µm filter). Jonkromatografisk bestämning. SS-EN ISO 9 K-NE KALIUM OFILTRERAT EMMISSION Kalium. Ofiltrerat. Atomemission. Flamma. Direkt injicering. SNV (SEPA) K-NF KALIUM OFILTRERAT FLAMMA Kalium. Ofiltrerat. Atomabsorption. Flamma. Direkt injicering. SS 86 K-NI KALIUM OFILTRERAT ICP-AES Kalium. Ofiltrerat. ICP-AES. Direkt injicering. Deutsche Einheitsverfahren K-NK KALIUM OFILTRERAT ICP-MS Kalium. Ofiltrerat. ICP-MS. Direkt injicering. Analysis codes & methods K-AI POTASSIUM DISSOLVED IN ACID ICP-AES HNO Potassium. Dissolved in acid. ICP-AES. Digestion in HNO (7M). Direct injection. Deutsche Einheitsverfahren; SS 85 K-DJ POTASSIUM DISSOLVED ION CHROMATOGRAPH Potassium. Dissolved (.5 µm filter). Ion chromatographic determination. SS-EN ISO 9 K-NE POTASSIUM UNFILTERED EMMISSION Potassium. Unfiltered. Atomic emission. Flame. Direct injection. SNV (SEPA) K-NF POTASSIUM UNFILTERED FLAME Potassium. Unfiltered. Atomic absorption. Flame. Direct injection. SS 86 K-NI POTASSIUM UNFILTERED ICP-AES Potassium. Unfiltered. ICP-AES. Direct injection. Deutsche Einheitsverfahren K-NK POTASSIUM UNFILTERED ICP-MS Potassium. Unfiltered. ICP-MS. Direct injection. 6

Preliminärrapport för provningsjämförelse Preliminary Report for Proficiency Test

Preliminärrapport för provningsjämförelse Preliminary Report for Proficiency Test Stockholm, 5 October 5 Preliminärrapport för provningsjämförelse 5- BOD 7, COD Cr, COD Mn, TOC, Na, ph, konduktivitet och AOX Proverna i denna omgång var ett kommunalt avloppsvatten (del A) och två olika

Läs mer

Preliminärrapport för provningsjämförelse

Preliminärrapport för provningsjämförelse Preliminärrapport för provningsjämförelse 7- Stockholm, april 7 Del A Utgående kommunalt avloppsvatten, spikat Suspenderade ämnen, Glödrest Del B Utgående skogsindustriellt avloppsvatten, spikat Suspenderade

Läs mer

Preliminärrapport för provningsjämförelse

Preliminärrapport för provningsjämförelse Stockholm, april 6 Preliminärrapport för provningsjämförelse 6- Suspenderade ämnen, Glödrest, Grova partiklar (Susp7/Vira) Proverna i denna omgång var ett spikat kommunalt avloppsvatten (Del A) och ett

Läs mer

Provningsjämförelse / Proficiency Test

Provningsjämförelse / Proficiency Test ITM-rapport Provningsjämförelse / Proficiency Test - Jonbalans Ion Balance Marsha Hanson Marcus Sundbom Institutionen för tillämpad miljövetenskap Department of Applied Environmental Science ITMs provningsjämförelser

Läs mer

PROVNINGSJÄMFÖRELSE. Institutionen för tillämpad miljövetenskap. Department of Applied Environmental Science. ITM-rapport 170

PROVNINGSJÄMFÖRELSE. Institutionen för tillämpad miljövetenskap. Department of Applied Environmental Science. ITM-rapport 170 ITM-rapport 17 PROVNINGSJÄMFÖRELSE 27-1 Jonbalans Färg ph Konduktivitet Turbiditet Eva Sköld Marcus Sundbom Institutionen för tillämpad miljövetenskap Department of Applied Environmental Science ITMs provningsjämförelser

Läs mer

Provningsjämförelse Jonbalans. Proficiency Test Ion Balance. Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES RAPPORT 20

Provningsjämförelse Jonbalans. Proficiency Test Ion Balance. Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES RAPPORT 20 ACES RAPPORT Provningsjämförelse 7- Jonbalans Proficiency Test 7- Ion Balance Marsha Hanson Marcus Sundbom Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES Rapport Nr Institutionen för miljövetenskap

Läs mer

Preliminärrapport för provningsjämförelse

Preliminärrapport för provningsjämförelse Preliminärrapport för provningsjämförelse 6- Stockholm, 9 mars 6 Ag, Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Tl, U, V, Zn och Cr6 Proverna i denna omgång var ett spikat recipient

Läs mer

PROVNINGSJÄMFÖRELSE

PROVNINGSJÄMFÖRELSE ITM-rapport 99 PROVNINGSJÄMFÖRELSE 21-6 Jonbalans Färg Konduktivitet ph Bo Lagerman Eva Sköld Institutet för tillämpad miljöforskning Institute of Applied Environmental Research PROVNINGSJÄMFÖRELSE 21

Läs mer

Provningsjämförelse 2015-5 Proficiency Test 2015-5. Jonbalans och Klorofyll a Ion Balance and Chlorophyll a

Provningsjämförelse 2015-5 Proficiency Test 2015-5. Jonbalans och Klorofyll a Ion Balance and Chlorophyll a ACES RAPPORT 6 Provningsjämförelse 5-5 Proficiency Test 5-5 Jonbalans och Klorofyll a Ion Balance and Chlorophyll a Marsha Hanson Marcus Sundbom Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES

Läs mer

PROVNINGSJÄMFÖRELSE. Institutet för tillämpad miljöforskning. Institute of Applied Environmental Research. ITM-rapport 135. Jonbalans.

PROVNINGSJÄMFÖRELSE. Institutet för tillämpad miljöforskning. Institute of Applied Environmental Research. ITM-rapport 135. Jonbalans. ITM-rapport 135 PROVNINGSJÄMFÖRELSE 24-3 Jonbalans Bo Lagerman Eva Sköld Institutet för tillämpad miljöforskning Institute of Applied Environmental Research TOM SIDA 6 PROVNINGSJÄMFÖRELSE 24 3 Jonbalans

Läs mer

PROVNINGSJÄMFÖRELSE. Institutionen för tillämpad miljövetenskap. Department of Applied Environmental Science. ITM-rapport 174

PROVNINGSJÄMFÖRELSE. Institutionen för tillämpad miljövetenskap. Department of Applied Environmental Science. ITM-rapport 174 ITM-rapport 174 PROVNINGSJÄMFÖRELSE 28-2 Jonbalans Färg ph Konduktivitet Turbiditet Corg/TOC Eva Sköld Marcus Sundbom Institutionen för tillämpad miljövetenskap Department of Applied Environmental Science

Läs mer

PROVNINGSJÄMFÖRELSE. Institutionen för tillämpad miljövetenskap. Department of Applied Environmental Science. ITM-rapport 145

PROVNINGSJÄMFÖRELSE. Institutionen för tillämpad miljövetenskap. Department of Applied Environmental Science. ITM-rapport 145 ITM-rapport 145 PROVNINGSJÄMFÖRELSE 25-3 Jonbalans färg ph konduktivitet BOD 7 COD Cr Eva Sköld Marcus Sundbom Agneta Göthberg Institutionen för tillämpad miljövetenskap Department of Applied Environmental

Läs mer

Provningsjämförelse / Proficiency Test

Provningsjämförelse / Proficiency Test ITM-rapport Provningsjämförelse / Proficiency Test - Jonbalans Färg COD Mn C org /TOC ph Konduktivitet Turb Ionic Balance Color COD Mn C org /TOC ph Conductivity Turb Eva Sköld Marsha Hanson Marcus Sundbom

Läs mer

Provningsjämförelse Proficiency Test Metaller och spårämnen / Metals and Trace Elements

Provningsjämförelse Proficiency Test Metaller och spårämnen / Metals and Trace Elements ACES RAPPORT Provningsjämförelse 5- Proficiency Test 5- Metaller och spårämnen / Metals and Trace Elements Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES Rapport Nr Institutionen för miljövetenskap

Läs mer

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2012-4

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2012-4 ITM-rapport Provningsjämförelse / Proficiency Test - Organiska parametrar och Susp Organic Parameters and Suspended Solids Marsha Hanson Marcus Sundbom Eva Sköld Institutionen för tillämpad miljövetenskap

Läs mer

Provningsjämförelse Proficiency Test Kommunalt och Skogindustriellt avlopp Municipal and Paper industry wastewater

Provningsjämförelse Proficiency Test Kommunalt och Skogindustriellt avlopp Municipal and Paper industry wastewater ACES RAPPORT 5 Provningsjämförelse 5- Proficiency Test 5- Kommunalt och Skogindustriellt avlopp Municipal and Paper industry wastewater Marsha Hanson Marcus Sundbom Institutionen för miljövetenskap och

Läs mer

Provningsjämförelse

Provningsjämförelse ITM-rapport 9 Provningsjämförelse 9- AOX BOD 7 COD Cr COD Mn C org /TOC Na Konduktivitet ph Susp AOX BOD 7 COD Cr COD Mn C org /TOC Na Conductivity ph Suspended solids Marcus Sundbom & Eva Sköld Institutionen

Läs mer

Preliminärrapport för provningsjämförelse Preliminary Report for Proficiency Test

Preliminärrapport för provningsjämförelse Preliminary Report for Proficiency Test Stockholm, Mar Ag, Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Tl, U, V & Zn XBAR STDEV RAN CV% UTL Figurerna som visas är: medelvärde standardavvikelse (range) område (max -

Läs mer

Provningsjämförelse 2009-2

Provningsjämförelse 2009-2 ITM-rapport 19 Provningsjämförelse 9- Närsalter ph Konduktivitet Färg Nutrients ph Conductivity Color Marcus Sundbom & Eva Sköld Institutionen för tillämpad miljövetenskap Department of Applied Environmental

Läs mer

Provningsjämförelse / Proficiency Test

Provningsjämförelse / Proficiency Test ITM-rapport 99 Provningsjämförelse / Proficiency Test - Metaller, Spårämnen & Cr (VI) / Metals, Trace Elements & Cr (VI) Eva Sköld Marsha Hanson Marcus Sundbom Institutet för tillämpad miljöforskning Institute

Läs mer

Provningsjämförelse / Proficiency Test

Provningsjämförelse / Proficiency Test ITM-rapport Provningsjämförelse / Proficiency Test 11- AOX, BOD7, CODCr, CODMn, Corg/TOC, Na, ph, Konduktivitet & Susp AOX, BOD7, CODCr, CODMn, Corg/TOC, Na, ph, Conductivity & Suspended Matter Marsha

Läs mer

PROVNINGSJÄMFÖRELSE 2003-2

PROVNINGSJÄMFÖRELSE 2003-2 ITM-rapport 113 PROVNINGSJÄMFÖRELSE 3 - Metaller i vatten Bo Lagerman Eva Sköld Institutet för tillämpad miljöforskning Institute of Applied Environmental Research PROVNINGSJÄMFÖRELSE 3 Metaller i Vatten

Läs mer

PROVNINGSJÄMFÖRELSE. Institutionen för tillämpad miljövetenskap. Department of Applied Environmental Science. ITM-rapport 173

PROVNINGSJÄMFÖRELSE. Institutionen för tillämpad miljövetenskap. Department of Applied Environmental Science. ITM-rapport 173 ITM-rapport 73 PROVNINGSJÄMFÖRELSE 8 - Metaller / spårämnen i vatten och kondensat Eva Sköld Marcus Sundbom Institutionen för tillämpad miljövetenskap Department of Applied Environmental Science ITMs provningsjämförelser

Läs mer

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM)

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Bakgrund: Under år 2000 ska alla ackrediterade laboratorier uppge

Läs mer

PROVNINGSJÄMFÖRELSE. Institutionen för tillämpad miljövetenskap. Department of Applied Environmental Science. ITM-rapport 152

PROVNINGSJÄMFÖRELSE. Institutionen för tillämpad miljövetenskap. Department of Applied Environmental Science. ITM-rapport 152 ITM-rapport 152 PROVNINGSJÄMFÖRELSE 26-2 AOX BOD7 CODCr CODMn Corg/TOC ph konduktivitet SUSP (SFR) SUSP (STR) Eva Sköld Carina Johansson Marcus Sundbom Institutionen för tillämpad miljövetenskap Department

Läs mer

PROVNINGSJÄMFÖRELSE

PROVNINGSJÄMFÖRELSE ITM-rapport 122 PROVNINGSJÄMFÖRELSE 2003-4 AOX BOD7 CODCr CODMn TOC ph Konduktivitet Suspenderat material Bo Lagerman Eva Sköld Institutet för tillämpad miljöforskning Institute of Applied Environmental

Läs mer

Provningsjämförelse Suspenderade ämnen. Proficiency Test Suspended Solids. Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Provningsjämförelse Suspenderade ämnen. Proficiency Test Suspended Solids. Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES RAPPORT 8 Provningsjämförelse 016- Suspenderade ämnen Proficiency Test 016- Suspended Solids Marsha Hanson Marcus Sundbom Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES Rapport Nr 8 Institutionen

Läs mer

PROVNINGSJÄMFÖRELSE

PROVNINGSJÄMFÖRELSE ITM-rapport 8 PROVNINGSJÄMFÖRELSE 9 - Metaller / Spårämnen i vatten - Metals / Trace elements in water Eva Sköld Marcus Sundbom Institutionen för tillämpad miljövetenskap Department of Applied Environmental

Läs mer

PROVNINGSJÄMFÖRELSE. Institutionen för tillämpad miljövetenskap. Department of Applied Environmental Science. ITM-rapport 146

PROVNINGSJÄMFÖRELSE. Institutionen för tillämpad miljövetenskap. Department of Applied Environmental Science. ITM-rapport 146 ITM-rapport 16 PROVNINGSJÄMFÖRELSE 5 - Metaller i slam & Cr(VI) i vatten Eva Sköld Marcus Sundbom Agneta Göthberg Institutionen för tillämpad miljövetenskap Department of Applied Environmental Science

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS EN ISO 9963, del 2, utg. 1, 4 6 500 mg/l Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4 0,04 0,2 mg/l Ammonium som kväve SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4

Läs mer

PROVNINGSJÄMFÖRELSE 2000 2

PROVNINGSJÄMFÖRELSE 2000 2 PROVNINGSJÄMFÖRELSE Metaller i vatten Ag Al As Cd Co Cr Cu Fe Hg Mn Mo Ni Pb Sb U V Zn Bo Lagerman Eva Sköld - 1 ISSN 113-341 Tryckeri:ITM, 1-1-1 ISRN SU-ITM-R-86-SE - 4 ITMs och Naturvårdsverkets provningsjämförelser

Läs mer

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A Ackrediterings omfattning Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltning Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A000101-006 Kemisk analys Provtagning Älvar och vattdrag, provtagning

Läs mer

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104 Kemisk analys- Vattenanalys Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Titrering Ammonium SS-EN ISO 14911:1998 Jonkromatografi Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005, mod Flödesanalys/Spektrometri Biokemisk

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 13226656 Sida 1 (2) : Fyrbrunn Provtagningstidpunkt : 1030 : Bo Lundgren SS-EN IS 7027-3 Turbiditet FNU 0.34 ±0.05 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art

Läs mer

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2014-2

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2014-2 ITM-rapport 224 Provningsjämförelse / Proficiency Test 2014-2 Suspenderat material Suspended Solids Marsha Hanson Marcus Sundbom Institutionen för tillämpad miljövetenskap Department of Applied Environmental

Läs mer

PROVNINGSJÄMFÖRELSE

PROVNINGSJÄMFÖRELSE PROVNINGSJÄMFÖRELSE 2000 1 AOX BOD7 CODCr CODMn TOC Suspenderat material Bo Lagerman Eva Sköld - ISSN 1 1103-341 Tryckeri:ITM, 2000-06-16 ISRN SU-ITM-R-83-SE ITMs och Naturvårdsverkets provningsjämförelser

Läs mer

PROVNINGSJÄMFÖRELSE

PROVNINGSJÄMFÖRELSE ITM-rapport 177 PROVNINGSJÄMFÖRELSE 28-3 Närsalter ph färg Nutrient salts ph color Eva Sköld Marcus Sundbom Institutionen för tillämpad miljövetenskap Department of Applied Environmental Science ITMs provningsjämförelser

Läs mer

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

PROVNINGSJÄMFÖRELSE

PROVNINGSJÄMFÖRELSE PROVNINGSJÄMFÖRELSE 1999 4 Närsalter lågt ph Bo Lagerman Eva Sköld - ISSN 1 1103-341 Tryckeri:ITM, 00-05-24 ISRN SU-ITM-R-82-SE ITMs och Naturvårdsverkets provningsjämförelser SNV-NR ÅR PARAMETER (ANM)

Läs mer

Provningsjämförelse / Proficiency Test

Provningsjämförelse / Proficiency Test ITM-rapport Provningsjämförelse / Proficiency Test 11 - Närsalter / Nutrients Marsha Hanson Eva Sköld Marcus Sundbom Institution för tillämpad miljövetenskap Department of Applied Environmental Science

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045 Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrimetri 1:1, 2, 4 0,01 4 mmol/l Aluminium SS 028210, utg 1 Fotometri 1:1, 2, 4 0,02 0,40 mg/l Ammonium som kväve Biokemisk syreförbrukning (BOD7) Extinktion SS-EN

Läs mer

PROVNINGSJÄMFÖRELSE

PROVNINGSJÄMFÖRELSE ITM-rapport 98 PROVNINGSJÄMFÖRELSE 1-5 Metaller Ag Al As Cd Co Cr Cu Fe Hg Mn Mo Ni Pb Sb U V Zn Bo Lagerman Eva Sköld Institutet för tillämpad miljöforskning Institute of Applied Environmental Research

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Laboratoriebyte ett hot mot en effektiv miljöövervakning?

Laboratoriebyte ett hot mot en effektiv miljöövervakning? Laboratoriebyte ett hot mot en effektiv miljöövervakning? Analytiska kemister vet att varje analysresultat är behäftat med en mätosäkerhet. Mätosäkerheten har sitt ursprung i fel som förekommit vid analystillfället,

Läs mer

Nyttiga verktyg vid kalkning? ph okalk Alk okalk ph

Nyttiga verktyg vid kalkning? ph okalk Alk okalk ph Nyttiga verktyg vid kalkning? ph okalk Alk okalk ph Nyttiga verktyg vid kalkning Till vad kan dom användas? Hur används dom? Kan man lita på dem? Kan dom göras säkrare? Okalkat ph (ph okalk ) Bedöma om

Läs mer

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 0.17 ±0.03 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) : Bärmö : Se märkning Nej=0 Ja=1 : 1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU

Läs mer

Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet)

Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet) Innehåll Vattenkemiska analyser (mätområde/mätosäkerhet)... 2 Vattenanalyser FIAstar 5000 system (mätområde/mätosäkerhet)... 3 Vattenanalyser SEAL (mätområde/mätosäkerhet)... 4 Sedimentkemiska analyser

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Rapport Nr 16073641 Sida 1 (1) : utg VV Björnö S 104 : Mikrobiologisk Provtagningstidpunkt : 1005 Temperatur vid provtagning : 9 C : S104 VV=0 Anv=1 Nät=2 : 0 Ansättningsdatum : 2016-05-25 SS-EN ISO 6222-1

Läs mer

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron Norsbron. Vattenanalyserna är utförda både vid vattenverk och hos. I tabellen anges Livsmedelsverkets gränsvärden, dricksvattnets normala variation ** "tjänligt med anmärkning", vilket betyder att dricksvattnet

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.10 FNU +/-20% SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS ENISO 7887:2012 Met.C Färg vid 405 nm

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) paket : SS-EN ISO 7027, utg 3 Turbiditet FNU 0.13 ±0.01 FNU SLV 1990-01-01 Metod I Lukt ingen SLV Lukt, art - SS-EN ISO 7887 metod D Färg

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3 Analysrapport Utskriven: Av: Databas: 2016-11-10 6 LIMS_PROD ProvId: 7,00 9001 ( ANV-P_205-161024-1 ) Provtaget: 2016-10-24 12:35 12,9 C Kund: Sigtuna Kommun 8 Mottaget: 2016-10-24 14:32 14,2 C Sigtuna

Läs mer

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES Enheterna för biogeokemi och miljöföroreningars kemi Stockholm Ackrediteringsnummer 1295 A000046-001

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Vattenlaboratoriet vid LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Sid 1 av 6 Innehållsförteckning: Varför vattenanalys... 2 Definitionen på s.k. enskild brunn

Läs mer

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag Fakta 2014:21 Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag 1998 2012 Publiceringsdatum 2014-12-17 Kontaktpersoner Jonas Hagström Enheten för miljöanalys Telefon: 010-223 10 00 jonas.hagstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable ALLMÄNNA KRAV FR YTBEHANDLING GENERAL REQUIREMENTS FOR SURFACE TREATMENT Granskad av Reviewed by Lars Åke Nilsson Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik

Tentamen i matematisk statistik Sid 1 (9) i matematisk statistik Statistik och kvalitetsteknik 7,5 hp Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare. Studenterna får behålla tentamensuppgifterna. Skrivtid: 9.00-12.00 ger maximalt 24 poäng. Betygsgränser:

Läs mer

Provtagningar i Igelbäcken 2006

Provtagningar i Igelbäcken 2006 Provtagningar i Igelbäcken 6 Christer Lännergren/LU Stockholm Vatten Telefon 8 5 5 christer.lannergren@stockholmvatten.se 7-5-7 Provtagningar i Igelbäcken 6 Igelbäcken rinner från Säbysjön till Edsviken.

Läs mer

Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012

Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012 Fakta 2013:9 Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012 Publiceringsdatum 2013-11-30 Sedan 1998 har Länsstyrelsen och Tyresåns Vattenvårdsförbund bedrivit vattenkemisk provtagning i Tyresåns mynning. Resultaten

Läs mer

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter.

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Diarie INK-13-0004 Namn Laboratorietjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 28 August 2014, 08:00-12:00. English Version

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 28 August 2014, 08:00-12:00. English Version Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 28 August 2014, 08:00-12:00 Examinator/Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 2234765) a. You are permitted to bring: a calculator; formel -och tabellsamling i matematisk statistik

Läs mer

Eskilstunaåns avrinningsområde

Eskilstunaåns avrinningsområde HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Eskilstunaåns avrinningsområde Recipientkontroll 2015 Bilagor Institutionen för vatten och miljö, SLU Rapport 2016:4 Bilaga A Provtagningsstationer och metodförteckning 2015

Läs mer

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten Uppdragsnr: 10137017-Sörfjärden VA utredning 1 (5) PM- Vattenanalyser Följande PM är en bedömning av analysresultaten från vattenprovtagning vid Sörfjärden 2010-07-12 och 2010-08-11. De numeriska analysresultaten

Läs mer

Kurskod: TAMS28 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TEN1 08 June 2015, 14:00-18:00. English Version

Kurskod: TAMS28 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TEN1 08 June 2015, 14:00-18:00. English Version Kurskod: TAMS28 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TEN1 08 June 2015, 14:00-18:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 2234765). Please answer in ENGLISH if you can. a. You are allowed to use a calculator, the

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Kyvett-test LCK 327 Vattnets hårdhetsgrad Kalcium/Magnesium

Kyvett-test LCK 327 Vattnets hårdhetsgrad Kalcium/Magnesium Kyvett-test Princip Kalcium- och magnesiumjoner bildar med metallftalein ett violett färgkomplex som mäts i fotometer. Användningsområde Rå- och dricksvatten, ytvatten, pannvatten, processkontroll Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3 Telge Närmiljö 26-11-2 Page 1 of 23 Promemoria angående fortsatt och utökad verksamhet vid Tveta Återvinningsanläggning i Södertälje Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter 21-25. Mätpunkt

Läs mer

PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01

PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01 GÖRVÄLNVERKETS LABORATORIUM ACKREDITERAT LABORATORIUM FÖR MILJÖ- OCH DRICKSVATTENANALYSER PROVTAGNING PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01 Om inte annat överenskommits tas proven av kunden. Provtagningskärl

Läs mer

Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun

Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun Förslag till program för recipientkontroll i Trollhättans kommun Rapport 2006:4 Omslagsfoto: Jörgen Olsson Rapport 2006:4 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan Tel: 0520-49

Läs mer

Om dricksvattenkvalitet

Om dricksvattenkvalitet Om dricksvattenkvalitet Vad är dricksvattenkvalitet? Eller, enklare uttryckt, när är ett dricksvatten bra? Dricksvatten skall vara hälsosamt och rent, skriver Livsmedelsverket i sina dricksvattenföreskrifter

Läs mer

Calculate check digits according to the modulus-11 method

Calculate check digits according to the modulus-11 method 2016-12-01 Beräkning av kontrollsiffra 11-modulen Calculate check digits according to the modulus-11 method Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 www.bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013-2016 AVSEENDE ÅR 2016 Förslag april 2016 Mätstationer och provtagningspunkter 2013-2016 Mörlandaån GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Program för vattendragskontroll

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde Kemisk vattenanalys Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1, mod. Titrering 1:1,2, 4 0,01 4 mekv/l Ammonium som kväve TrAAcs 800 Meth. No J-001-88-B CFA 1:1,2,4 10 750 g/l Biokemisk

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

2.1 Minitab-introduktion

2.1 Minitab-introduktion 2.1 Minitab-introduktion Betrakta följande mätvärden (observationer): 9.07 11.83 9.56 7.85 10.44 12.69 9.39 10.36 11.90 10.15 9.35 10.11 11.31 8.88 10.94 10.37 11.52 8.26 11.91 11.61 10.72 9.84 11.89 7.46

Läs mer

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN FÖRKLARING TILL ANALYSRESULTATEN Karlskrona kommuns laboratorium Riksvägen 48 371 62 LYCKEBY tel. 0455-30 33 18 e-post: va-lab@karlskrona.se - 1 - INLEDNING Detta dokument

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK 2007-08-29

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK 2007-08-29 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för matematik och matematisk statistik Statistik för Teknologer, 5 poäng (TNK, ET, BTG) Peter Anton, Per Arnqvist Anton Grafström TENTAMEN 7-8-9 LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 17 August 2015, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 17 August 2015, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 17 August 2015, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 2234765). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

English Version. 1 x 4x 3 dx = 0.8. = P (N(0, 1) < 3.47) = =

English Version. 1 x 4x 3 dx = 0.8. = P (N(0, 1) < 3.47) = = TAMS11: Probability and Statistics Provkod: TENB 11 June 2015, 14:00-18:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 2234765). Please answer in ENGLISH if you can. a. You are allowed to use: a calculator; formel

Läs mer

4.3 Stokastiska variabler (slumpmässiga variabler) 4.4 Väntevärde och varians till stokastiska variabler

4.3 Stokastiska variabler (slumpmässiga variabler) 4.4 Väntevärde och varians till stokastiska variabler Föreläsning 2 4.3 Stokastiska variabler (slumpmässiga variabler) 4.4 Väntevärde och varians till stokastiska variabler Stokastiskavariabler Stokastisk variabel (eng: random variable) En variabel vars värde

Läs mer

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2012

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2012 Produktionsrapport Vattenkvalitet 2012 I tabellform redovisas vattenkvalitet för både råvatten och dricksvatten för år 2012. Vissa andra uppgifter såsom levererade mängder, personalstyrka och kemikalieförbrukning

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Utloppsbäcken från Hulta Golfklubb. Medins Biologi AB Mölnlycke 2009-03-25 Mats Medin Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Råvatten- och dricksvattenkvalitet likheter och skillnader

Råvatten- och dricksvattenkvalitet likheter och skillnader - och dricksvattenkvalitet likheter och skillnader Bo Thunholm Lars-Ove Lång, Lena Maxe, Liselotte Tunemar, Helena Whitlock, Robin Djursäter Nationella konferensen 15 april 2015 Nationella konferensen,

Läs mer

2. Lära sig beskriva en variabel numeriskt med "proc univariate" 4. Lära sig rita diagram med avseende på en annan variabel

2. Lära sig beskriva en variabel numeriskt med proc univariate 4. Lära sig rita diagram med avseende på en annan variabel Datorövning 1 Statistikens Grunder 2 Syfte 1. Lära sig göra betingade frekvenstabeller 2. Lära sig beskriva en variabel numeriskt med "proc univariate" 3. Lära sig rita histogram 4. Lära sig rita diagram

Läs mer

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: ÅRSRAPPORT Saleboda vattenverk

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: ÅRSRAPPORT Saleboda vattenverk Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2015 Saleboda vattenverk Årsrapport för år: 2015 Vattenverk / Karlskrona kommun Saleboda vattenverk A ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Huvudman Namn: Adress:

Läs mer

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS ÖVRIGA TAXOR 2016 gäller fr o m 2016-01-01 om inget annat anges under taxepunkten

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS ÖVRIGA TAXOR 2016 gäller fr o m 2016-01-01 om inget annat anges under taxepunkten 1 DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS ÖVRIGA TAXOR 2016 gäller fr o m 2016-01-01 om inget annat anges under taxepunkten Innehållsförteckning sida Övriga taxor 13.Taxa dispenser tunga och/eller breda och/eller långa

Läs mer

P--Kreatinin. Arne Mårtensson

P--Kreatinin. Arne Mårtensson P--Kreatinin Arne Mårtensson Fredag 14 oktober 2011 Rapporterat S-Kreatinin (µmol/l) Result on creatinine free serum Resultat kreatininfritt serum grupperade efter metod 35 30 25 20 15 10 5 0 Total 77

Läs mer

I vår laboration kom vi fram till att kroppstemperaturen påverkar hjärtfrekvensen enligt

I vår laboration kom vi fram till att kroppstemperaturen påverkar hjärtfrekvensen enligt Introduktion Vi har fått ta del av 13 mätningar av kroppstemperatur och hjärtfrekvens, varav på hälften män, hälften kvinnor, samt en studie på 77 olika flingsorters hyllplaceringar och sockerhalter. Vi

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 31 May 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 31 May 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 31 May 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

Beräkningar och diagram i EQUALIS resultatsammanställningar. P016 v

Beräkningar och diagram i EQUALIS resultatsammanställningar. P016 v Innehåll Introduktion... 2 EQUALIS resultatsammanställningar... 3 Diagram i EQUALIS resultatrapporter... 4 Statistiska grundbegrepp... 6 Referenser... 7 Introduktion EQUALIS arrangerar program för extern

Läs mer

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2015

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2015 Produktionsrapport Vattenkvalitet 2015 I tabellform redovisas vattenkvalitet för både råvatten och dricksvatten för år 2015. Vissa andra uppgifter såsom levererade mängder, personalstyrka och kemikalieförbrukning

Läs mer