Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2008"

Transkript

1 Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2008 Verksamhets- och Förvaltningsberättelse

2 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen 8 Sammanträden 8 Klubbar, medlemmar, statistik 9 Speciella händelser under året 10 Speciella beslut under, året kansli 11 Deltagande i årsmöten, stämmor, representation, ingångna avtal 12 Gratulationer och avtackningar 13 Sammanfattning från träffar och konferenser 15 Deltagande i Utbildningstillfällen 16 Sektionernas uppdrag och samlade verksamhet 17 Verksamhetsplan Avstämning mot verksamhetsplan 24 Verksamhetsberättelse Distriktsungdomssektionen 26 Verksamhetsberättelse, Tävlingssektionen 35 DM-resultat 39 Serier och cuper 40 Kurser och träffar 42 Förvaltningsberättelse 2

3 Ordförande har ordet Tack för i år och välkomna till ett nytt verksamhetsår. Innan vi lämnar 2008 finns det anledning att låta tankarna glida tillbaka och minnas året som gått. Den största händelsen för mig var naturligtvis årsmötet i Falköping. Att efterträda Hans Forsman är en utmaning. Innan jag går vidare i tankarna kring 2008 vill jag stanna upp och från hela Västgötadistriktet än en gång tacka Hans för det gedigna arbete Du gjorde under Dina ordförandeår i distriktet. Tack alla andra i distriktet och dess klubbar som i skilda positioner engagerat/arbetat för ridsporten i distriktet. Vikten av detta arbete kan inte nog honoreras, här ligger hela vår grundpelare för ridsportens framtid. Självfallet vore det ett enormt formfel av mig att inte tacka Mariana och Anna. Utan Ert strålande, kunniga och självuppoffrande arbete så hade distriktet inte stått på så gedigen grund som vi idag gör. Tillbaka till den grå arbetsdagen med de glädjeämnen men även bekymmer som ett arbetsår medför. Vi står i år framför en av de större utmaningarna som mig veterligen distriktet inte tidigare stått inför. Vara Horse Arena. När vi håller vårt distrikts årsmöte i Vara den 18 mars har kommunfullmäktiges ordförande ej slagit klubban i bordet beträffande framtiden för arenan. Den 30 mars tas det definitiva beslutet om arenans vara eller inte vara. Ett negativt beslut betyder troligen att projektet i sin helhet faller. Ett gynnsamt beslut startar en process med omfattande arbete främst på utredningsnivå för att om möjligt nå en byggstart Låt oss hoppas på ett positivt beslut den 30 mars i Vara kommun. En lokalisering av ett så omfattande projekt kommer självfallet att ge inte bara nya arbetstillfällen på landsbygden utan också kompetenshöjning inom ridsportens område. Vad vår roll kommer att bli får visa sig i det kommande arbetet. Nu önskar jag Er alla i Västgötadistriktet lycka till i arbetet för ridsporten under Stig Lagergren DS ordförande. 3

4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt Demokrati Kompetens Resurser Samarbete/samordning Distriktens roll / Distriktens idé Klubbarna är såväl distriktens som förbundets uppdragsgivare. Uppdragen sköts i vissa fall på central nivå och i vissa fall på distriktsnivå. Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt. Att ta till vara klubbarnas intresse i samhället. Att distriktet tar hänsyn till de behov som finns hos klubbarna. Att distrikten är flexibla och anpassar sin verksamhet efter behovet. Att distriktet genom utbildning, stöd och rådgivning ger klubbarna verktyg så att de kan bedriva en bra verksamhet för klubbens medlemmar. Närhet till medlemmarna (klubbarna) dvs lokalkännedom är en viktig förutsättning för en god kontakt med klubbarna. Uppgifter för distriktet basutbud Utbildning inom följande områden: Fortbildning för verksamma instruktörer i distriktet Ledarutbildning ULK, fortbildning för dem. Ridledarutbildning, fortbildning för dem. Ledarutbildning i barn- och ungdomsfrågor. Klubbstyrelseutbildning Utbildning i Hästhållning och hästkunskap Clinics i de olika ridsportgrenarna Tävlingsfunktionärsutbildning upp till och med regionalnivå inom alla grenar. Handikappledarutbildning Utbildning i Ridskoleadministration och utvecklingsfrågor Uppsökande verksamhet: Besöka klubbar och ridskolor i distriktet Egentillsyn Anslutningsärenden Ge klubbar och ridskolor råd och stöd 4

5 Administration / service Att administrera verksamheten i distriktet Att registrera medlemsuppgifter tas över av klubb online Kunskapsförmedling Ha kunskap om, samt förmedla var klubbarna kan få spetskompetens inom olika områden på nationell nivå. Samordning av distriktets resurser (kompetenser). Kommun och landstingskontakter Skapa ekonomiska förutsättningar i det egna distriktet. Organisations kontakter Kontakter med idrottsförbundet och SISU. Information Att genom hemsida, uppsökande verksamhet, träffar och utskick informera klubbarna i distriktet. Tävling Att samordna tävlingsverksamheten i distriktet upp till och med regionalnivå. Granskning av propositioner Tävlingsterminer Att utbilda, stödja och engagera tävlingsarrangörer Att sammanställa regler för DM, cuper och allsvenskan Träningar i de olika ridsportgrenarna, där behov finns Ungdom Stödja klubbarnas ungdomssektioner Att bevaka ungdomarnas rätt och möjligheter att påverka verksamhet och aktiviteter på alla nivåer. Planera och genomföra aktiviteter för ungdomar i distriktet Barn- och ungdomsverksamhet Verka för att barn- och ungdomsverksamheten på ridskolor/klubbar skall bedrivas enligt de riktlinjer som finns. Ridsporten vill 5

6 16 Åligganden Distriktsstyrelsen skall: 1. Verkställa distriktsårsmötets beslut 2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen samt hästhållningen i denna 3. handha ridsporten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för ridsportens utveckling samt i övrigt tillvarata ridsportens intressen 4. föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och Ridsportförbundets bestämmelse samt godkänna DM-rekord 5. handha och ansvara för distriktets medel 6. bereda ärenden, som skall föreläggas distriktsårsmötet 7. förelägga distriktsårsmötet förslag till verksamhetsplan 8. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagår Riksidrottsstyrelsen (RS), Riksidrottsnämndens (RN) Ridsportförbundets Styrelse och RF-distriktets styrelse med upplysningar och yttranden 9. bestämma om organisationen av tjänster vid distriktets kansli samt i förekommande fall anställa distriktets arbetstagare 10. föra protokoll och erforderliga böcker m.m samt sköta löpande ärenden i övrigt Bilden från Billingehushelgen Foto: Mariana Fransén 6

7 Distriktsstyrelse 2008 Ordförande Vice ordförande Stig Lagergren Synnöve Carlsson Ledamöter Uno Bohman Besöksgruppansvarig Sjunne Andersson Annica Burman Kajsa Ekedahl Madlen Johansson Tony Karlsson Lisbet Sandgren Anna Joutasniemi DUS-representant Ersättare Sabina Blomgren 1:a ersättare Carina Dannevik 2:a ersättare Karolina Peterson DUS, personlig ersättare Adjungerad Mariana Fransén Sekreterare & kassör Revisorer Ritva Hedman Ordinarie Magdalena Trönnberg Ersättare Valberedning Lennart Jonasson Sammankallande Michael Hollessen Annika Lewerin Anna Nyberg Annika Teibl Besöksgruppen Uno Bohman Besöksansvarig Petra Wirtberg Sekreterare (vt) Anna Reilly Sekreterare (ht) Arbetsutskott Stig Lagergren Sammankallande Sjunne Andersson Synnöve Carlsson Mariana Fransén Adjungerad FF Styrgrupp Ekonomi Anna Reilly Sjunne Andersson Carina Dannevik Kristina Edsberg Anki Modig Synnöve Carlsson Tony Karlsson 7

8 Sammanträden Årsmöte Distriktets årsmöte avhölls på Hotel Falköping den 15 :e mars dit ett 70-tal medlemmar och ombud infann sig DUS-årsmöte Distriktsungdomssektionens årsmöte avhölls på Vara Folkhögskola Söndagen den 1:a mars. Konst. möte Höstmöte Hölls den 15:e mars i Falköping samt bordlades vissa frågor till den 8:e april i Vara Distriktets höstmöte avhölls på Vara Folkhögskola den 26:e oktober dit ett 50-tal medlemmar och ombud infann sig. Höstmötet samordnades med planering av 2009 års tävlingstermin. Styrelsemöten Styrelsen har haft 7 ordinarie protokollförda sammanträde. Datum för dessa är: 12:e jan, 19:e feb, 8:e apr, 3:e jun, 23:e sep, 26:e okt samt 6:e dec. Övriga möten AU-möten Valberedningen har haft möten inför års- och höstmöte. AU har haft 6 ordinarie protokollförda möten. Datum för dessa är: 3:e jan, 11:e feb, 3:e apr, 19:e maj, 27:e aug, 5:e nov, KLUBBFÖRÄNDRINGAR UNDER ÅRET Sjuhäradskuskarna, beviljats utträde Billingens SRK, beviljats inträde Vårgårda RF, beviljats utträde Ljuslingsbackens FTF, beviljats inträde Rommele RF, uteslutning STATISTIK Antal medlemmar under st ( föreg. år) Antal anslutna föreningar vid årsskiftet 87 st (88 föreningar föreg. år) Antal ridskolor vid årsskiftet 43 st (43 st föregående år) 8

9 Speciella händelser under året RIKSFINAL I SERIEKÖRNING Västergötlands Ridsportförbund fick möjlighet att vara värdar för Riksfinalen i Seriekörning. Ett bidrag om kr ur verksamhetsfonden beviljades från DS. Det skedde genom ett ganska unikt samarbete mellan sju körklubbar. Vartofta Rid och Körsällskap Billingens Distansridklubb Tranemoryttarna Älvsborgsstjärnorna Bergs Hästklubb Töreboda Hästklubb Körsällskapet Nordhallänningarna Seriekörning är en lättare klass, där nybörjare och andra lite mer vana, både kuskar och hästar, har chans att prova på körningens alla tre delmoment: dressyr, maraton och precision. Deltävlingar med flera lag har genomfört ute i distrikten och vinnarna har gått till Riksfinal Tävlingen hölls på Backavallen i Vartofta och kunde genomföras under perfekta förhållande med uppehåll och växlande molnighet. 27 ekipage kom till start och dom representerade 6 klubbar från lika många distrikt. Villvattnets Körsällskap hade åkt längst. 120 mil enkel resa från Burträsk till Vartofta. Även lag ifrån Eskilstuna, Johannesberg, Åkerbo, Vinslöv och Billingen deltog. Segrade gjorde Vinslövs RF som nu har hand om vandringspriset under ett år. På andra plats kom Eskilstunaortens Ryttarförening och på tredje plats Billingens Distansridklubb. Resultat Riksfinal Seriekörning Klass Ponny Enbet och par 1. Ia Johansson, Åkerbo Rid& körsällskap 2. Hanna Gilbert, Körsällskapet Nordhallänningarna 3. Sofia Pettersen, Vartofta Rid och Körsällskap Dessa tre ekipage deltog inte i Lagseriefinalen utan tävlade endast individuellt Klass Häst Enbet 1. Monica Andreasson-Lysell, Vinslövs RF 2. Stefan Eriksson, Eskiltunaortens Ryttarförening Klass Kallblod Enbet 1. Sara Andersson, Åkerbo Rid&Körsällskap 1. Sigvard Gustavsson, Vinslövs RF 9

10 Speciella beslut under året Ramavtal för sponsorer 2008 Personalförändring under året Stipendieansökningar Idrottslyftet, distriktsmöjlighet Vår framförhållning två år framåt i tiden Motion till SvRF:s stämma 2009 Idag finns ett ramavtal för annonsering på vår hemsida, med tre olika nivåer. Anna Reilly anställdes som konsulent från och med Grevillis fond: Vi sökte och erhöll kr till Marita Mattsson, HK, för hennes stora ideella engagemang inom HK-sektionen. Stipendiet delades ut i samband med VIF:s årsstämma i apri. Under året erbjöds distrikten Verksamhetsutvecklingsmedel till distrikts- eller regionala satsningar. Vi erhöll kr för projektet Tillväxt, ekonomi och säkerhet. Denna fråga kommer att vara huvudtema vid kommande Distriktskonferens under våren En konferens som skall genomföras med stöd av SISU Idrottsutbildarna och SDF-utvecklingsmedel. Utredning om licenser. DS beslutar sända motionen till stämman Införande av licens för alla uppsuttna samt förändring av medlemsavgiften till förbund och distrikt. DS beslutar sända motionen till stämman Ärende vid Distriktshöstmötet Tiokronan skall läggas fram som DS förslag att behandlas vid höstmötet. Anställda, uppdragstagare och praktikanter Marian Fransén, anställd konsulent Anna Reilly, anställd konsulent Nadia Moreno-Rodriguez Heltid 80 % tom 30:e augusti, heltid från och med 1:a sep Köp av tjänst, lokalvård Petra Wirtberg, besöksadministratör Uppdrag vårterminen 2008 Alexzandra Forssén Maria Håkansson Arbetsträning 3 månader under våren Praktik 3 månader under sommaren 10

11 Deltagande i årsmöten/stämmor Distriktet har genom förtroendevalda och anställda representerats vid följande tillfällen: VIF: Dialog kring framtida stöd och organisation Västergötlands Idrottsförbund årsmöte tillsammans med Sisu Idrottsutbildarna Västergötland Hasse Forssman: 12:e mars i Skövde. Här förs en dialog med distriktets SDF-ordförande kring hur stödfunktionerna på bästa sätt kan organiseras i distriktet. Stig Lagergren, Karolina Peterson, Kajsa Ekedahl och Mariana Fransén deltog. Bilden från Västergötlands Idrottsförbunds årsmöte Marita Mattsson som på distriktets nominering just erhållit stipendie ur Grevillies fond, samt till höger Åke Dahlgren, som erhöll Idrottsförbundets förtjänstnål. I mitten distriktsordförande Stig Lagergren. Västsvenska Idrottsförbundets årsmöte samt Sisu Idrottsutbildarna Västsvenska Karolina Peterson deltog. Representation Vara Horse Arena Hasse Forssman tom mars 2008, Kajsa Ekedahl sep. tom okt 2008, samt Stig Lagergren från och med 26:e oktober. Regionala Inriktningsrådet för Västra Götalandsregionens naurbruksgymnasier Stig Lagergren Under året gällande avtal Folksam Försäkring kronor, huvudsponsor Hööks Hästsport AB kronor, samarbetspartner Sponsad.se kronor, samarbetspartner 11

12 Gratulationer och avtackningar Västergötlands Idrottsförbunds 100-årsjubileum Uno Bohman och Mariana Fransén med make representerade distriktet Västsvenska Idrottsförbundet 100-årsjubileum Uppvaktades med en gåva om kr (motsvarar 100 kr per klubb inom dess område) Stig Lagergren och Mariana Fransén representerade distriktet. Hubert Säll och Hasse Forssman avtackades med blommor och minnesgåva för sina många år som tävlingsfunktionärer i samband med distriktsårsmötet 2008 Hasse Forssman distriktsordförande avtackades med teaterkväll för två i samband med distriktsårsmötet 2008 Gertrud Gustafsson distriktsgrenledare dressyr avtackades med blommor i samband med Julbord 6:e december Petra Wirtberg, 40 år 7:e mars, uppvaktades med blommor och kort. Claes Hansen 50 år 18:e mars uppvaktades med blommor och kort Kondoleans Fd förbundsordförande Sven Tolling jordfästning 8:e januari Gåva om kr till den minnesfond som upprättats av SvRF distriktet representerades av Hasse Forssman, Mariana Fransén samt Elisabeth Fransén 12

13 Sammanfattning från träffar och konferenser Distriktet har genom förtroendevalda och anställda representerats vid följande evenemang: Distriktsgrenledarmöten Distriktets grenledare har varit på ett antal centrala träffar. Framgår i tävlingssektionens redovisning. Ridinstruktörernas Dag 24 april Fokus låg på Ledarskap, förhållningssätt, attityder och hur processen fungerar Föreläsare Andreas Hagström. På plats Mariana Fransén och Anna Reilly Hästkunskapsdagar Besöksansvariga Hästkunskapsdagar och mässa 2008 Västerås. Här fanns ett stort utbud av föreläsningar att gå på. Vi Mariana Fransén och Anna Reilly lyssnade på följande. Safety Tour krishantering. Vem bär ansvaret om olyckan är framme? Inför Hong Kong Vägen till framgång och medaljer. Hästen i samhället. Grannfejd eller hästidyll? Det går att bygga samhällen där hästar får plats. Konferens för besöksansvariga april i Eskilstuna På lördagen åkte vi runt och gjorde studiebesök på anläggningar runt Eskilstuna. Efter det så diskuterade vi följande frågor. Besöksverksamhetens uppdrag. Vad betyder ny lagstiftning för besöksverksamheten? Var ska vår kravnivå ligga i framtiden? Genomgång gällande bestämmelser för skyltmärkning. Hur följer distrikten upp märkningen Utbildad personal Vilket anläggningsbehov har ridsporten i framtiden? Erfarenheter i ridbaneunderlag. Vilka råd ger vi kommunen vid ny och ombyggnation? Vilken rådgivning behöver ridskolor idag vad gäller driften? Utbyte av erfarenheter. Västergötlands representant Anna Reilly. Ungdomsting SDF-samverkankonferens VIF-VSIF sep Erika Bruto och Karolina Peterson deltog. Fredagen den 21 nov till Lördagen den 22:a november i Vänersborg. Synnöve Carlsson, Lisbeth Sandgren, Karolina Peterson och Mariana Fransén deltog. I programmet fanns bl a en föreläsning med Susanna Eklund, Hur ser SDF-stödet ut idag, Verksamhet kring ledare i idrotten, samt trevlig samvaro på kvällen. 13

14 SDF-konferens VIF Vara Horse Arena Ridsportforum 2008 Måndagen den 3:e november i Falköping. Kajsa Ekedahl och Mariana Fransén deltog. På programmet stod bl Idrottslyftet, Unga ledare, Elitidrottsstöd, Administrativt stöd och service, Social ekonomi och idrottpolitiskt arbete/samhällskontakter. Träff med företrädare för VHA i Vara 23:e nov. Träffen gällde att utifrån vårt kunnande studera och ge förslag på arenans disposition, logistik, antal ridhus, ridvägar, ytor för träning mm, samt att ge en bild på hur möjligheterna ser ut att inom respektive disciplin förlägga tävlingar, träningar, clinics på vardagar, kvällar och helger. Från distriktet deltog tävlingssektionen samt Mariana Fransén. Ridsportforum oktober på Aronsborg Bålsta Syfte: Ge förutsättningar för samsyn, satsningar och utveckling på förbunds, regional och lokalnivå. Konferensen inleddes med Bo Helander. Efter det var det föreläsning med Kjell Enhager. En fantastisk föreläsning om valda sanningar och hur vi lyckas göra det omöjliga möjligt. Utmärkt uppstart för att se möjligheterna i svåra frågor. Gruppdiskussioner följde upp föreläsningen och vi jobbade med olika frågor som ex. Framtidens ledare och funktionär- vem är det? Vad menar vi med idealitet- vad innebär det för oss? Lördagen var det diskussioner i caféform. Frågorna som diskuterades var följande. Hur avgränsar vi det ideella uppdraget? När är man ideell och vem är det? Rekrytera eller behålla vad är viktigast och varför? Hur får vi nya krafter till utbildning och sport? Vad attraherar unga och/eller nya aktiva? Hur utvecklar vi våra ideella ledare och när är det dags att avsluta sitt ideella uppdrag? Hur hanterar vi säkerhetsfrågor? Varför fungerar det inte i alla delar av verksamheten? Hur ser framtidens drift av ridskola ut och vilka krav ställer vi? Häst och stalljobb; ideell eller utnyttjad? Vem är framtidens tävlingsarrangör och vilka krav ställer vi? Hur säkerställer vi tävlingssystemet på alla nivåer över hela landet? Tävlingsfunktionär-domare och banbyggare. Hur ska vi göra utbildningssystemet bättre och säkra återväxten? På söndagen återkopplade från arbetet fredag och lördagen. Ridsporten i framtiden Vilka utmaningar och möjligheter har framtidens ridsport. Vi som representerade Västergötland var Stig Lagergren, Synnöve Carlsson, Sjunne Andersson, Tony Carlsson, Carina Dannevik, Mariana Fransén och Anna Reilly. 14

15 Deltagande i utbildningstillfällen och personalträffar Kurs för Ungdomsledar-utbildare Syfte: obligatorisk fortbildning för ULK-utbildare. Från distriktet deltog Anna Reilly, Elisabeth Fransén, Jenny Keller- Christensen, Kristina Engberg. Konsulentträffar SDF-anställda, träffar Ledarskapsforum In design grund Powerpoint, fortsättning Photoshop grund Exel, grund Powerpoint, grund Nya Webben Idrottslyftet år 2. Med syfte att ge konsulenterna information om Idrottslyftet och dess möjligheter. Mariana Fransén deltog. Falköping 26:e mars, Mariana Fransén deltog. Framtidens Förening. Borås 8:e december. Hur anpassar vi föreningslivet till nya tider och nytt tänk? Kommer det att finnas några eldsjälar kvar? Hur ser barn och ungdomar på framtida föreningsliv. Var hittar vi de nya ledarna. Frågorna var många och spännande. Mariana Fransén och Anna Reilly deltog. Mariana Fransén Mariana Fransén Mariana Fransén Anna Reilly Anna Reilly Utbildningsdag, Mariana Fransén deltog Distriktskansliet på Staveredsgatan i Trollhättan. Vi finns på våning 3, tornrummet och rummet till vänster därom. Foto: Mariana Fransén 15

16 Sektionernas uppdrag och samlade verksamhet Sektionsmöten Distriktets Tävlings-, Utbildnings-, och Ungdoms- och Handikappsektioner har haft ett varierat antal protokollförda möten under året. Här är forum för respektive sektions verksamhet att tillsammans med kansliet planera för och följa upp verksamhet. Tävlingssektionen Planering av serier och cuper, genomgång av överdomarrapporter, DMarrangemang, regelverk för distriktets interna serier, grenledarträffar mm Initiera till utbildningsinsatser. I uppdraget ingår också arrangörsstöd samt utbildningsinsats ute på klubb. Utbildningssektionen Planera för och genomföra distriktets kurser, på samtliga sektioners uppdrag. Ungdomssektionen Planera och genomföra Ponnyryttarträff, BUS-enkelt med Globenresa, Vi i Stallet-finalen, samt delta i arrangemanget av Ungdomsledarkursen. Handikappsektionen Är uppdelade i tre kommittéer: Tävling, Utbildning och Läger. Har ansvar för seriedressyren, handikappledarkurs I, samt lägerverksamheten. Besöksgruppen Ansvara för att egentillsyn av ridskoleanläggningar sker enligt stadgar och beslut samt därvidlag även upprätta besöksprotokoll. Tillsammans med företrädare för respektive ridskola genomföra egentillsyn. Respektive kommuns miljö- och hälsoskyddsförvaltning samt fritidsförvaltning inbjuds att medverka vid besöket. Uppföljning av besöksgruppens föreslagna åtgärder. Handlägga klubbansökningar för Svenska Ridsportförbundets kvalitetsskylt 1, 2 och 3. Fördjupad rapport från besöksgruppen i separat dokument Bilden tagen i samband med tävlingsterminsplaneringen

17 Verksamhetsplan 2008 Fastställd vid årsmöte Utbildningssektionen Tävlingssektionen Utbildningsansvarigträffar Ridskolekonferens Föreningskvällar Riksmästerskap för ridskoleelever Fortbildning för förtroendevalda Föreläsningar Ridprov till ridledarkursen Ridledarkurs Fortbildning för verksamma ridinstruktörer Lunchmöten för ridskolechefer Kurs för timanställda extrainstruktörer Introduktionskurs för stallpersonal Ungdomsledarkurs på Gymnasieskolor som har Specialidrott på schemat Ungdomsledarkurs på Naturbruksgymnasium Mentorprojekt för Ridskolorna (under förutsättning att sökta bidrag till projektet beviljas) Tävlingsarrangörsutbildning Rep.kurs tävlingsfunktionärer hoppning Rep.kurs tävlingsfunktionärer dressyr Tävlingsterminsplanering TS-konferens Upptaktsmöte serier Grenledarträffar Clinics Future Factory Föreläsningar Serier, cuper Distriktsmästerskap Träningstillfällen Distriktsårsmöte Ungdomssektionen Ungdomsledarkurs i tre steg Fortsättningskurs på ULK i samverkan med Svenska Ridsportförbundet BUS-enkelt Vi i Stallet, Distriktsfinal Ponnyryttarträff Globenresa (DUS) Handikappsektionen Handikappledarkurs steg I Lägerledarkurs Ridläger för ryttare med funktionshinder Teckenspråkskurs Seriedressyr inklusive Distriktsmästerskap Årsmöte Höstmöte Sektionsmöten Ridsportdag Besöksverksamhet Övrigt 17

18 Avstämning mot verksamhetsplanen Ridskolekonferens Vänder sig till yrkesverksamma ridskolechefer/instruktörer inom distriktets ridskolor samt till klubbordförande. Mål med konferensen: att ges tillfälle att utbyta erfarenheter med kollegor runt omkring i vårt stora distrikt, samtidigt som tillfälle till utbildning/fortbildning ges. Genomfört enligt plan med 14 deltagare, (40 föreg. år) Kursledare Peter Härnstam Föreningskvällar Har genomförts i Skövde där vi presenterad Idrottslyfte och mentorprojektet. Inbjudan till träffar i Borås och Färgelanda fick ställas in pga för få anmälda. Utöver denna dag har distriktets konsulenter gjort ett flertal klubb-besök och visat på de möjligheter som finns via Idrottslyftet. Distriktsfinalen av AGRIA ridskolemästerskap Ponny Segraren till höger - Hanna Wennersten Runaway, Borås FK Till vänster från Lilla Edet, Filippa Haaga, Meg I mitten står segrarens supporterskara med bl a hennes tränare Dennis Rybell och stildomaren Carine Svensson Distriktsfinalen avgjordes i år på Ale Jennylunds RK i samband med lokala ponny- och hästtävlingar, Ryttarna bedömdes av Carine Svensson. Häst Till häst segraren Angelika Ström på Tonic, Lilla Edets RK. Framför henne tv Josefin Malmgren, Ale-Jennylunds RK och Karolina Pettersson Borås FK 18

19 Föreläsningar Vi hade bjudit in Lars Leiram i samband med distriktets årsmöte med 20- talet FF-ungdomar som åhörare samt cirka 50 ombud från distriktsårsmötet. Vände sig till tränare, styrelseledamot, lagledare mm Ridprov till ridledarkursen Vänder sig till blivande ridledarelever, för att i möjligaste mån avgöra den sökandes möjligheter att tillgodogöra sig ridledarkurs, med betyg godkänt eller högre. I ridprovet ingår en praktisk och en teoretisk del, genomförs som endagskurs. Genomfört enligt plan med 15 deltagare, kursledare Cecilia Rahn (16 föreg. år) Ridledarkurs Instruktörsfortbildning Lunchmöten för ridinstruktörer Mentorprojekt för ridskolor Vänder sig till de som avser att söka vidare i ridinstruktörs-utbildningen. Utbildningsmål: Eleven skall efter genomgången kurs under handledare kunna leda elementära lektioner i ridning och i teoretiska ämnen som följer upp ridningen samt bör ha personlig färdighet i ridning och teoretiska kunskaper i ridning och hästkunskap som motsvarar godkänt prov för Bronsmärke, dvs LB dressyr och 1.00-hoppning samt terrängmärke. Kursen genomförs som en treveckorskurs, med betoning på ridlära /instruktörskunskap, samt stalltjänst och hästkunskap. Genomfört med 9 deltagare, kursledare Cecilia Rahn (10 deltagare föreg. år) Vänder sig till yrkesverksamma ridskolechefer/instruktörer inom distriktets ridskolor. Mål med kurserna: att både med praktiska övningar och teoretiska pass ge uppslag till goda lektionsidéer. Genomfört enligt plan vid 7 tillfällen jämnt fördelade över året, med i snitt 22 deltagare per tillfälle. Kursledare: Peter Härnstam, Sten Lindgren, Cecilia Rahn, Britt Hammar, Gästföreläsare: Ridskoleambassadör Ann-Margret Andersson Ett Frukostmöte har hållits med 20 deltagare, samt som gästföreläsare Ulrika Pernler som skrivit boken Tio i manegen Informationsdag anordnades tillsammans med Hallands och Göteborg&Bohusläns Rsf.Plats: Ullevi konferens 20:e sep. Vi hade 11 som deltog från vårt distrikt. Vi informerade även om Idrottslyftet, och här deltog Lillemor Lindell och Gisela Löfstrand från Svenska Ridsportförbundet. Tävlingsarrangörsutbildning Vänder sig till tävlingsfunktionärer i distriktets klubbar. Mål med kursen: Kursen innefattar grundläggande teori Att arrangera en tävling samt arbete med alla de praktiska detaljer som skall genomföras vid en tävling. Genomfört med 45 st deltagare, (61 föreg. år) Kursledare Jenny Blomqvist, Carl Håman och Ragnar Olsson. 19

20 Repetitionskurs för Tävlingsfunktionärer (Överdomare, hoppdomare och banbyggare Tävlingsterminsplanering Grenledarträffar Hoppdomarkurs steg 3 Dressyrdomarkurs lätt A Handikappledarkurs steg I Lägerledarkurs Vänder sig till aktiva domare och banbyggare, genomförs en gång per år. Kursen är både teoretisk och praktisk. 41 deltagare, (32 föreg. år) Kursledare Bengt Rosberg, Bengt Sånesson och medhjälpare Claes Hansen. Gästföreläsare Eduard Petrovic och Ragnar Olsson Har hållits enligt plan den 26:e oktober i Vara. Här planeras hela nästkommande års tävlingstermin för lokala och regionala tävlingar inom disciplinerna hopp och dressyr. Här ges även tillfälle att diskutera / sätta regler för kommande års serier och cuper. Träffen samlade drygt 60 deltagare från cirka 30 av distriktets klubbar. Genomfördes i Vara den 20:e augusti med 50-talet deltagare. På programmet stod Regler 2008 som processades i grupparbeten. Nytt för året: Samtliga höstens arrangörer av DM och serier var kallade till träffen för genomgång av årets regler, samt uthämtning av lagpriser till sin tävling. Vänder sig till blivande B-hoppdomare. I kursen ingår provskrivning inför godkännande. Kursen har hållits enligt plan, med 30 deltagare. Kursledare Margareta Wetterberg Vänder sig till aktiva domare, genomförs två ggr per år, varav en kurs är tvådagarskurs. I kursen ingår såväl praktisk bedömningsövning som efterföljande diskussion. Kurserna har hållits enligt plan, med cirka deltagare vid varje tillfälle. Kursledare: Britt Hammar Vänder sig till ledare på ridskolan, personal vid handikappridning, personliga assistenter med flera. Målet med kursen är att skapa intresse, nyfikenhet och en önskan om att få mer kunskap om ridning för ryttare med handikapp, samt att verka för en positiv attitydutveckling inför människor med handikapp Ämnen som ingår är Attityder, rollspel och diskussion, Hästens beteende och handhavande, Orientering om olika handikapp, Pröva på att rida med handikapp och hjälpmedel (tåhätta, handtag, tygel), Bär- och lyftteknik, förflyttning. Genomfört med 12 deltagare, kursledare Marita Mattsson (14 föreg. år) Vänder sig till ledare vid sommarens ridläger för ryttare med funktionshinder Mål med kursen: att förbereda och informera ledarna om olika handikapp och funktionshinder. Kursen har hållits enligt plan, med 11 deltagare. (9 föreg. år) 20

21 Ridläger på Sämsholm, för ryttare med funktionshinder Vänder sig till ryttare med funktionshinder. Mål med lägren: att erbjuda ungdomar och vuxna ryttare med funktionshinder möjlighet att delta i ridläger, där allt är anpassat för dem. Innehåll: Häst- stall- och persedelvård, Ridning, körning, teori, märkestagning, bad, båtturer, lägerbål, tävling, disco mm. Lägren har hållits enligt plan, cirka 20 deltagare som tillsammans med sina personliga assistenter, 9 ideella ledare och två instruktörer hade fantastiska dagar på Sämsholms Gård. Konsulent Anna Reilly var ny i sammanhanget, och skrev så här efter lägren: Vilken otroligt vacker plats underbar natur med mjuka ridstigar vi en sjö. Där finns allt en ryttare kan önska sig manege, utebanor,terrängbana, stora hagar. Vi bodde i en byggnad som var inredd i jakt tema, där hängde uppstoppade älghuvuden, rådjurshuvuden och mängder av horn. Vi sov två till fyra stycken i varje rum,det finns TV rum, stort kök, allrum med eldstad så det var gott om utrymme. Alla rider två pass om dagen en uteritt och ett pass i paddocken. Vi tränade sitsen, vägar, balans, galoppfattningar, avsaktningar, halter, hoppning m.m. Mellan ridpassen lekte vi lekar och sjöng sånger. Sista kvällen hade vi disco och en av våra deltagare var Christer Sjögren och hade bejublad konsert för oss andra som försökte att bugga. Under Maritas läger så var Alingsås-tidningen där och gjorde ett reportage. Detta läger är för många av deltagarna den största höjdpunkten på året. Vi hade jätte roligt! Anna Reilly Distriktsmästerskap för ryttare med funkt.hinder TS-konferens Handikappsektionen har tillsammans med fyra klubbar i distriktet arrangerat årets serie, med fyra deltävlingar. Distriktets Tävlingssektion har varje år en tvådagars konferens, till vilken man samlar på sig frågor som uppstår under hela året, och som av olika skäl inte kan hanteras under pågående år. Till sådana frågor hör förändring av regelverk, införande av nya serier och cuper, borttagande av serier och cuper. Här diskuteras även utbildningsbehov samt sker uppföljning av överdomarrapporter. Årets regelverk för kommande serier, cuper och DM bestäms här, vilket är en lång process. Målet är att likrikta så långt det är möjligt. Här tas även inkomna förslag upp till diskussion, och man försöker så långt det är möjligt att tillgodose allas önskemål. Upptaktsmöte Serier Clinics Future Factory Körserien har haft sitt årliga upptaktsmöte. Här bestäms arrangörer för årets serier, samt vilka klasser som skall ingå. Dressyrclinic på Trollhättans Fältrittklubb med Elisabeth Lundholm. Drygt 50 åhörare på läktaren. Redovisas under tävlingssektionen 21

22 Serier och cuper Distriktsmästerskap Distriktsårsmöte, DUS Tävlingssektionen har i samverkan med klubbar i distriktet arrangerat ett stort antal serier och cuper, för både häst och ponny, i grenarna Dressyr, Hoppning, Fälttävlan och Körning samt distriktsfinalen i Ridskolemästerskapet. Redovisas under Tävlingssektionen Arrangerades enligt stadgar den 1:e mars i Vara, i samband med Ungdomsledarkurs steg III. Ungdomsledarkurs Ungdomsledarkurs på gymnasieskolor Ungdomsledarkurs på naturbruksgymnasie Fortsättningskurs ULK Vi i Stallet, Distriktsfinal Vänder sig till alla i föreningen som arbetar som ledare med den stora barn- och ungdomsverksamheten som finns i våra klubbar. Ämnen som ingått är ledarskap, hästkunskap, ungdomsverksamhet, barn & ungdomars utveckling, föreningskunskap, organisationskunskap, aktivitetsplanering samt en hel del hemuppgifter, inklusive att starta en studiecirkel. Vid varje steg har man haft någon form av kvällsaktivitet, ex dans, innebandy, bowling mm. Utan tvekan en av distriktets kärnkurser, som varje år tillför distriktets klubbar välutbildade unga ledare. Genomfört vårens steg II och III med 37 deltagare, samt höstens steg I med 38 deltagare. Kursledare: Elisabeth Fransén, Anna Johansson, Jenny Keller-Christensen, Kristina Engberg, Marita Mattsson och Mariana Fransén. DUS-styrelsen har deltagit vid varje kurstillfälle och haft vissa block. Distriktet har genomfört komprimerade ULK-kurser på Stenungsunds Gymnasium med 18 deltagare. Kursledare: Anna Johansson, Elisabeth Fransén, Jenny Keller Christenson och Mariana Fransén Distriktet har genomfört komprimerade ULK-kurser på Nuntorp Naturbruksgymnasium med 10 deltagare. Kursledare: Anna Johansson, Elisabeth Fransén, Jenny Keller Christenson och Mariana Fransén. Genomfördes enligt plan på Vara Folkhögskola. Dagen samlade ungefär 90 ungdomar, i lag och hejaklack. Globenresa Genomfördes den 29:e nov med drygt 30 deltagare mot planerade 50. Denna aktivitet måste omprövas inför 2009, då det var svårare än vanligt att få med ungdomarna. Distriktsårsmöte Distriktshöstmöte Arrangerades Söndagen den 15:e mars i Falköping. Avgående tävlingsfunktionärer uppmärksammades med gåva, som tack för sina många år i idrottens tecken. Förtjänsttecken utdelades. Utöver sedvanliga förhandlingar hade arrangerats föreläsning med Lars Leiram Årsmötet samlade drygt 70 deltagare från 28 av distriktets klubbar. (samma antal deltagare som föregående år) Har hållits enligt plan 26:e oktober i samband med tävlingsterminsplaneringen. Mötet samlade drygt 50-tal deltagare från distriktets klubbar. 22

23 Verksamhet som tillkommit under året Överdomarkurs i dressyr Handikappledarkurs steg I för BYS RS Strömsholms Road Show Arrangerades den 16:e feb på Vara Folkhögskola, med 10 deltagare från hela Västra Götaland. Kursledare var Eleonor Westin Genomfört med 14 deltagare. Kursledare: Marita Mattsson Genomfördes på Trollhättans Fältrittklubb med 70-talet åhörare på läktaren. Planerad, ej genomförd verksamhet 2008 Fortbildning för förtroendevalda Ridsportens Dag Ej genomförts. Trollhättan: Arrangeras endast udda år i samverkan med SISU Idrottsutbildarna. Borås: skall arrangeras i samverkan med SISU Idrottsutbildarna udda år. Skövde: skall arrangeras jämna år. Träffar för utb.ansvarig Kurs för extra-anställda timavlönade instruktörer Introduktionskurs för stallpersonal BUS-enkelt Ponnyryttarträff Teckenspråkskurs Ej genomförts, ej märkbart behov just nu. Ej genomförts. Kommer att genomföras under 2009 vid två tillfällen, med Anna Reilly som kursledare. Ej genomförts. Behov av kurs för denna målgrupp skall diskuteras i samband med en instruktörsfortbildning. Vänder sig till US-ledamöter i distriktets klubbar. Målet är att hjälpa Ungdomssektionerna att komma igång, bli effektivare, få nya idéer och skapa nätverk mellan ungdomssektionerna i Västergötlands Ridsportförbund. Pga få amälda flyttades kursen fram en månad, men kunde trots detta ej genomföras. Ej genomförts Ej genomförts. 23

24 Verksamhetsberättelse Distriktsungdomssektionen arrangerad av ridsporten och hade därför fokus på DUS STYRELSEN just det. Ordförande Anna Juotasniemi Vice ordf. Louise Bergström Sekreterare Hanna Östman anläggning samt en visning om hur man behandlar Vice sekr. Johanna Andersson mindre skador hos hästen. Kassör Camilla Bergström Under helgen besöktes också Strömsholms djursjukhus där det blev guidad tur runt dess VERKSAMHETSPLAN 2008 Övriga Ledamöter Fastställd vid årsmötet den 1 mars 2008 Karolina Peterson Årsmöte Jessica Johansson Suppleanter Ungdomsledarkurs 1: a Erika Bruto Vi i Stallet Distriktsfinal 2:a Rikard Silverhagen Ta täten BUS-enkelt UPPDRAG OCH SAMLADE VERKSAMHET Globenresa Planera och genomföra BUS-enkelt med Globenresa, Vi i Stall finalen samt deltaga i AVSTÄMNING MOT VERKSAMHETSPLAN arrangemanget av Ungdomsledarkurs DUS årsmöte SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET Arrangerades enligt stadgar den 1:a mars på Vara 15 mars, 18 maj, 10 aug, & 23 aug, Folkhögskola i samband med Ungdomsledarkurs steg III. Cirka 33 ombud var samlade. DELTAGANDE I UTBILDNINGSTILLFÄLLEN Ungdomsting på Strömsholm september Från vårat distrikt deltog Karolina Peterson och Erika Bruto. Till denna träff kom ungdomar från rid-, trav- och galoppsporten och nästan varje distrikt i Sverige var representerat. Ungdomstinget är inriktat på att få insikt i de tre olika sportgrenarna och öka samarbetet mellan dem. Detta års träff var Samla ett huvudlag på kortast tid 24

25 Ungdomsledarkurs Vänder sig till alla i föreningen som arbetar som ledare inom den stora barn- och ungdomsverksamheten som finns i alla våra klubbar. Deltagarna har fått kunskap i: ledarskap hästkunskap barn- och ungdoms utveckling, metodik och pedagogik föreningsteknik organisationskunskap aktivitetsplanering friskvård säkerhet med häst första hjälpen handikappverksamhet inklusive en hel del hemuppgifter och att starta en egen studiecirkel. Vid varje varje steg har man också haft någon form av kvällsaktivitet om lördagarna som ex, bowling, innebandy eller dans. ULK en är utan tvekan en av distriktets kärnkurser, som varje år tillför utbildade ungdomsledare till våra klubbar runt om i distriktet. Höstens Steg I genomfördes med 38 st deltagare (40 förg. år), och vårens Steg II med 37 st (32 förg. år) och steg III med 38 st deltagare (32 förg. år). Kursledare var Elisabeth Fransén, Anna Johansson och Jenny Keller- Christensen, med DUS som deltagit vid varje kurs tillfälle. Vi i Stallet Distrikts final Genom fördes enligt planer på Vara Folkhögskola den 20:e april med 8 klubbar och det segrande laget var Varaortens Ryttarförening i ämnet Krya Kusar. Ta täten Målet för utbildningen är att man som ungdomsledare skall utvecklas i sitt eget ledarskap och utbildningen fokuserar på den egna personliga utvecklingen som ledare. Kursen innehåller bland annat: Psykologiska behov och drivkrafter. Stress och försvarsmekanismer. Personlighetstyper och temperament. Hur kommunicerar jag i presentationer retorik och presentationsteknik. Pga. av för få anmälningar har det planerade Ta tätet projektet fått skjutas upp till ett annat tillfälle. Bus-enkelt Bus vänder sig till ledamöter i klubbens Ungdomssektioner i distriktet. Målet är att hjälpa US att komma igång, bli effektivare, få nya idéer och skapa nätverk mellan US i Västergötlands Ridsportsförbund. Tyvärr fick årets kurs ställas in pga. för lågt deltagarantal. Globenresa Resan till Globen Horse Show är en årligt återkommande aktivitet som riktar sig mot alla ungdomar i distriktet. Årets resa arrangerades den 29/11 och lockade 35 deltagare (36 förg. år). I Globen tittade vi på två föreställningar med både show och tävling. 25

26 Verksamhetsberättelse Tävlingssektionen Tävlingssektionen har under 2008 bestått av Ordförande Grenledare Hoppnng häst Grenledare Hoppning ponny Grenledare Dressyr häst (from hösten) Grenledare Dressyr ponny Grenledare Distans Grenledare Körning Grenledare Handikap Grenledare Fälttävlan ponny Grenledare Fälttävlan häst Grenledare Voltige Grenledare gymkhana Kristina Edsberg Annki Modig Ulrika Bergh Gertrud Gustafsson Johanna Ahlqvist Carina Dannevik Gitz Johansson Annika Lundqvist Marita Mattsson Lotta Palm Karlsson Gunilla Forsberg Vakant Vakant Möten under året 25/26 januari uppstartsmöte i Skövde 31 mars sektionsmöte i Falköping 2 juni sektionsmöte i Vara 29 september sektionsmöte i Trollhättan. 20 oktober sektionsmöte i Vara 26 oktober tävlingsterminsmöte för hoppning och dressyr. 6 december sektionsmöte i Skara i samband med distriktets Julbord Dessutom har det varit 2 Future Factory-möten plus en FF-samling och ytterligare två telefonmöten Vi har deltagit på distriktets ordinarie höstmöte i Vara 26 oktober med tävlingsterminsläggning. Vid distriktets höstmöte valdes Johanna Ahlqvist in i TS, och har övertagit uppgiften som grenledare för Häst Dressyr. Gertrud Gustafsson har under senhösten lämnat över till Johanna, förutom ansvaret för fortbildning av dressyrdomare som hon har kvar, så som adjungerad i TS. Vi har under året reviderat styrdokument och verksamhetsplan inför 2009 Distriktsgemensamma aktiviteter För första året arrangerades Future Factory i samarrangemang med Smålands och Skånes RsF. Satsningen vänder sig till seriöst satsande ungdomar mellan år samt deras föräldrar. Under ett år får dessa ta del av uppsuttna träningar, avsuttna föreläsningar och dessutom träffas bakom kulisserna på stora Ridsportevent. Målsättningen är att under ett år ge dessa ungdomar med föräldrar de bästa verktyg som vårt förbund gemensamt kan erbjuda i form av kunskap, kompetens och nätverk. Smålands, Västergötlands och Skånes ridsportförbund kommer att ta ut 30-talet ungdomar som får ingå i 2008-års trupp. Deltagarna från Västergötlands Ridsportförbund är Louise Lund, Nadia Lyxell, Malin Jonsson, Kajsa Nohlås, Christina Ericsson, Amanda Larsson, Julia Leijon, Frida Lindgren, Wendela Lindgren och Karin Sköld. 26

27 Aktivitetskalender FF För vem Datum Aktivitet Plats Leds av D + H feb Kick-off och Bosön, Stockholm Projektansvariga D+H 15 mars Föreläsning Falköping Lars Leiram H 7 april Hoppning Billdal Jump club H 10 april Hoppning Loo Fredrik Gustavsson D+H 25 april Backstage Scandinavium Thomas Torgesson D 30 april - 1 maj Dressyr uppsutten Gislaved Ann-Charlotte D 5 maj Dressyr clinic Loo Elisabeth Lundholm D 12 maj Dressyr uppsutten Loo Bo Tibblin D+H 16 maj Mentalträning Vårgårda Johan Fyrberg H 22 maj Hoppning Loo Fredrik Gustavsson H+D juli Hoppning dressyr uppsutten. Foder föreläsning TR föreläsning Banbyggnad Falsterbo, Vellinge Fredrik Gustavsson Lasse Berglund Minna Telde Annette Franzén Malin Higård Christel Wiberg Bengt Sånesson Bengt Rosberg H 3 nov Hoppning uppsutten. H+D 4 nov Hur marknadsför man sig själv. Och hur möter man och uppfattas man av media. Loo Vara Fredrik Gustavsson Rober Solin Anna Nyberg H+D 12 nov Sjukdomslära Skara Åsa Johansson H+D 17 nov Mentalträning Vårgårda Johan Fyrberg H+D 19 nov Hästens tänder Skara Ylva Rubin H+D 21 nov Hästkunskap och gemensam avslutning. Strömsholm Jonas Jonasson D 24 nov Dressyr uppsutten Loo Lottie Mattsson H+D 27 nov Hovlära Skara Göran Åkerström D 29 nov Backstagepass på Globen horse show.. Stockholm Maria Holmqvist D 15 dec Uppsutten dressyr Loo Lottie Mattsson 27

28 Hoppning: Häst Började året med repetitions kurs för domare mm i Skövde mitten av januari. Slutet av januari hade vi vårt årliga tvådagars TS möte också i Skövde. I början av året startades även Future Factory upp där vi varit med och tagit ut deltagarna i hoppning och dressyr. Uttagningen skedde på Uddetorp den 15 februari. Distriktets årsmöte avhölls i Falköping den 15 mars, vi försökte att få igenom 5 kronan, vilket röstades ned. Gota Cupen för häst har ridits på våren med tre omgångar. Trettiotvå lag anmälda fördelat på tre serier. Endast 16 lag red sista omgången. Skultorps RS, Lidköpings RK och Ale Jenny Lunds RK blev vinnare i de olika serierna. Har gått överdomarkurs i dressyr, så numera är jag även överdomare i den grenen också. Deltagit i Säkerhetskväll hos Vartofta RKS, där jag satt i panelen som överdomare. Vi har genomfört distriktsfinal i Lamicell cup. Den hölls hos Essunga RF i juni. Tyvärr är inte intresset så stort bland ryttarna. Under hösten har det ridits div II hoppning, med 23 lag anmälda totalt, fördelat på två serier. Falbygdens HF & Marks RK blev segrare i dessa två serier. Här red 12 lag sista omgången. Årets DM reds hos Svenljunga RK och följande blev DM-mästare Junior: Karin Martinsen- Juicy Fruit Nääs RF Senior: Susanne Karlsson Alisheea Nääs RF Vi har haft en regelträff med klubbarna angående våra serieregler. Denna träff avhölls i Vara, med många bra tankar och diskussioner. Terminsläggningen i oktober gick bra och det som är lite tråkigt är att det är svårt att få arrangörer till våra serier. Efter terminsläggningen så var det höstmöte och förslag om att ta ut 10:-/ start from 1 januari, klubbades igenom. Under året har vi godkänt propositioner, stöttat klubbarna, klubb besök, grönt kort utbildning på klubbarna, satt ihop serier varit ute på domaruppdrag. Utöver detta så har vi haft TS möten. Hoppning: Ponny Gotacupen har genomförts under våren med stort deltagarantal, en populär cup som vänder sig till de orutinerade i början av sin tävlingskarriär. Div 1 har också genomförts under våren, dock är inte deltagarantalet på långa vägar så stort och jag ser tyvärr en tråkig tendens att många lag stryker sig inför tredje omgången som går i LA. Det blev ingen Mountain Horse Pony Cup i vårat distrikt då intresset att arrangera var mkt litet. Hoppas på bättre uppslutning nästa år! Div 2 genomfördes på hösten med ett förvånansvärt lågt antal deltagande lag! Kan det bero på nya reglerna eller kommer det inte upp tillräckligt med ekipage underifrån? Har intresset för att rida lag mattats av? Något att fundera på inför nästa år. Möte med intresserade arrangörer genomfördes i Vara under hösten, där diskuterades regler och annat av intresse, var mkt välbesökt och uppskattat! Tävlingsterminsläggning med fastställande av regler, även det i Vara och även det välbesökt. Årets DM-mästare är Kat B: Karin Andrén på Carmensita VI, tävlar för Skaraborgs Ponnysällskap Kat C: Nicolina Eklund på Sharon, tävlar för Trollhättans Sportryttare Kat D: Sandra Alexandersson på Poetic Moonlight, tävlar för Borås FK 28

29 Kurser och möten Dressyr: Häst Den januari åkte Carina Dannevik och Johanna Ahlqvist till Såstaholm i norra Stockholm på ett Distriktsgrenledarmöte som var mycket givande. Grenledare från 9 distrikt var närvarade. Västergötlands Tävlingssektion (TS) med grenledarna i de olika disciplinerna har haft ett upptaktsmöte på Billinge Hotell i Skövde jan. Lördag den 16 och söndag den 17 februari genomfördes en ÖD-kurs i dressyr för både nya och som repetition för tidigare godkända, på Vara Folkhögskola med domarutbildare Eleonor Westin. Jag var med på lördagen. Jag var med på en repetitionskurs för MsvB-dressyrdomarkurs i Katrineholm den 17 februari, vi åkte 4 domare ifrån Västergötland i en bil. Den feb arrangerade jag med Britt Hammar som kursledare, en repetitionskurs för LA-dressyr-domare på Lagmansholm, utanför Vårgårda. Det var 14 domare närvarande. Den 15 mars genomfördes Distriktsårsmötet i Medborgarhuset i Falköping. Den 2 juni hade TS möte på Vara Folkhögskola. Den 14 augusti hade TS möte per telefon, där vi diskuterade uppläggningen av kommande träff med klubbarna. Hade en träff den 20 augusti på Vara Folkhögskola med klubbarna, där vi diskuterade serieregler bla. Var en givande träff där många åsikter ventilerades. Den 29 september hade TS möte på distriktets kansli i Trollhättan, var i första hand för dressyr och hopp. Diskuterade serieregler och inför tävlingstermin år Den 26 oktober hade TS ordnat en tävlingsterminsträff för klubbarna, hopp, dressyr och handikapp på Vara Folkhögskola. Den 23 november arrangerade vi med Britt Hammar som kursledare, en repetitionskurs för LA-dressyrdomare på Uddetorps Naturbruksskola, Skara, söndagen den 23 nov. Det var 11 domare närvarande Den 6 december har TS ett möte som avslutas med julbord på Kråks Värdshus i Skara. Västergötlands Dressyrallsvenska Vi har genomfört 3 olika divisioner, 3 olika svårhetsgrader, i Västergötland under år Vi har haft från svårhetsgrad LC - MsvB. Ett stort intresse att få vara med har funnits, vilket gjorde att vi i div 3 utökade med en grupp. Div I, den svåraste, gick i juni med 1 zon, 3 omgångar. Segrande lag blev Borås Fältrittklubb lag 1. Div II gick i april-maj med 3 zoner, 3 omgångar. Zon X (södra), segrande lag blev Borås Fältrittklubb. Zon Y (västra), segrande lag blev Loo Ryttarförening. Zon Z (östra), segrande lag blev Vartofta Rid och Körsällskap. Div III gick i augusti - september med 4 grupper, 3 omgångar. Zon Å (södra) segrande lag blev Sämsholms Ryttarförening Zon Ä (östra) segrande lag blev Grevagårdens Ryttarförening Zon Ö (västra) segrande lag blev Norra Älvsborgs Ryttarklubb Zon ÖÖ (mitt/nord) segrande lag blev Skaraortens Ryttarförening Resultatet från dessa serier visar att Västergötland har många dressyrryttare till häst, det lovar gott för framtiden. 29

30 DM Distriktet hade den 7 september DM för hästdressyren på Gäsene Ryttarnas ridanläggning. DM för juniorer reds i LA: och i LA:4 2008, segrare blev Kajsa Nohlås, Fia, Bollebygds RK. DM för seniorer reds i MsvB: och i MsvB:4 2003, Segrare blev Jonas Pettersson, Barbie, Skaraortens RF. Dressyr: Ponny Detta har skett inom ponnydressyren i Västergötland under Det har varit lågt deltagarantal i distriktets olika serier detta år. Vissa serier har vi inte kunnat fylla utan varit tvungna att ställa in, vilket gjort att deltagarna fått lite långt att åka vissa gånger. Div. 1 reds under våren. Där var 9 lag anmälda i år men bara 7 kom till start. Vann gjorde Mariestads Ridklubb. Div. 2 gick av stapeln under hösten. Där hade vi tyvärr endast 11 anmälda denna gång och 10 lag startade. Detta gjorde att vi blev tvungna att stryka en serie och allt reds i en enda serie. Vinnare blev även här Mariestads Ridklubb. Div. 3 avgjordes även den under våren. Vi anordnade 3 serier med 29 anmälda och 27 deltagande lag. Deltagandet i denna division var tillfredsställande och här fick även reserver plats att delta. Segrande lag i de olika serierna blev Föreningen Gäsene Ryttarna, Binnebergs Ryttarsällskap och Ale-Jennylunds Ridklubb. DM hölls hos Föreningen Gäsene Ryttarna och DM-mästare i de olika kategorierna blev: kat. B Esther Kaså, Alingsås RS på Särkens William, kat. C Terry Larsson, Borås FRK på Katitzi och kat D Mathilda Nolåker, Trollhättans SR på Sörgårns Gulliver. Från vårt distrikt deltog följande i ponny-sm: I kat. B Esther Kaså, Alingsås RS på Särkens William och Annie Nilsson, Mariestads RK på Lagmanshaga Stardust och kat. C Terry Larsson, Borås FRK på Katitzie och Anna Nord, Grevagårdens RF på Sun Rise. Det var bara Esther Kaså som deltog i finalen. I mitt distriktsgrenledaruppdrag har jag deltagit i följande centrala träffar: Dressyrgrenledarträff i Stockholm i januari. Ridsportforum i Bålsta Tävlingsterminsläggningen genomfördes och grenledarträff i augusti. Har dessutom deltagit i ett tiotal möten i Tävlingssektionen Esther Kaså, DM-bild 30

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och Vision: vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och tävlingsutövare. Vi skall ligga i framkant i vår utbildningsverksamhet och verka

Läs mer

Annika Hillström. Måndag kväll den 14:e mars Anmälda föreningar Alingsås RS

Annika Hillström. Måndag kväll den 14:e mars Anmälda föreningar Alingsås RS Anmälda föreningar Alingsås RS Bollebygds RK Essunga RF För. Gäseneryttarna Falbygdens HSF Floby Ryttare Götene RK Grevagårdens RF Herrljunga RK Hjo HSK Mölltorps RS Susanne Andersson Nathalie Ivestig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Styrelsen 5 Verksamhetsplan 2014 med avstämning 6 Nedslag i verksamheten 8

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07 Personinformation Distriktsstyrelsen Foto: Mittsvenska Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola.

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND. Verksamhetsberättelse 2010

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND. Verksamhetsberättelse 2010 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2010 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 3 Åliggande, ur stadgan 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Distriktsstyrelsen 7

Läs mer

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland.

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. 3:e november i Vara Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. Distriktshöstmöte med val till våra sektioner mm Tävlingstermin våren 2016, planering

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag efter att ha haft diskussioner om kompetens, geografisk spridning etc. hos de ledamöter

Läs mer

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2008

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2008 VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2008 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄLKOMMEN TILL RIDSKOLAN Att rida är att må bra i både kropp och själ. Ridning är kul motion och fin avkoppling från vardagsstressen.

Läs mer

Distriktsårsmötet inleddes med anförande av Gabriella Bragée, ledamot i Svenska Ridsportförbundets styrelse

Distriktsårsmötet inleddes med anförande av Gabriella Bragée, ledamot i Svenska Ridsportförbundets styrelse ART Protokoll fört vid Västergötlands Ridsportförbunds distriktsårsmöte 2016 TID Fredagen den 18:a Mars kl 18.00 19.30 PLATS NÄRVARANDE Billingehus, Skövde Ca 70 personer representerande 31 av distriktets

Läs mer

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov.

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov. Dalarnas Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Distriktens roll/distriktens idé (från basutbud för distrikten) Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt. Att ta till vara klubbarnas intresse

Läs mer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Organisation Inom Hallands Ridsportförbund finns följande sektoner och kommittéer: Ungdomssektionen (DUS) Utbildning Tävlingssektionen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE Styrelsen har år 2015 bestått av nio personer från olika klubbar i Värmland: Ordförande: Elin Fridlund Vice ordförande: Lisa Värnefors

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Informationsblad och inbjudan till Körmöte i Vartofta den 20/10 2012 Efter bollracet. Här med inbjuds alla kuskar och groomar till en höst träff där vi tackar för året som

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhets berättelse för 2010 Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010. Ändamålet är att främja och utveckla

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012 VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Besöksgruppens funktion Besöksgruppen fungerar som en rådgivande, inspekterande och kontrollerande resurs till distriktets anslutna

Läs mer

Verksamhetsoch. Förvaltningsberättelse 2004 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

Verksamhetsoch. Förvaltningsberättelse 2004 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhetsoch Förvaltningsberättelse 2004 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Innehållsförteckning Västergötlands Ridsportförbunds Årsberättelse 2004 2 Ordförande har ordet 3 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2010 Tävlingssektionen Lag SM vinnarna fälttävlan kom från vårt distrikt. Det var Skaraborgs Fältritt- klubb och de var representerade av Ludvig Olsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 1 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

TDB 2015. Dressyr Hoppning Falbygdens Hästsportförening Hä Po Hä Lokal tävling i hoppning ridhäst. Övr. Serier. L 90 cm, 100 cm, 110 cm

TDB 2015. Dressyr Hoppning Falbygdens Hästsportförening Hä Po Hä Lokal tävling i hoppning ridhäst. Övr. Serier. L 90 cm, 100 cm, 110 cm v4 2015-01-24 (1) Falbygdens Hästsportförening Hä Po Hä okal tävling i hoppning ridhäst 90 cm, 100 cm, 110 cm v4 2015-01-25 (1) Falbygdens Hästsportförening okal tävling i hoppning ponny 85 cm, 90 cm,

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. Närvarande: Representanter från följande klubbar; Björbäcks Ryttarförening, Caprifolens Volitigeklubb, Eksätra Ryttarsällskap,

Läs mer

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Styrelsen Protokoll Protokoll 11/12 Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad:

Läs mer

Vecka Datum Dagar Klubb Status Gren Hästtyp Anteckningar v Färgelanda Ridklubb Nat/Reg/Lok Dre P Fel datum

Vecka Datum Dagar Klubb Status Gren Hästtyp Anteckningar v Färgelanda Ridklubb Nat/Reg/Lok Dre P Fel datum Vecka Datum Dagar Klubb Status Gren Hästtyp Anteckningar v1 2018-01-01 2 Färgelanda Ridklubb Nat/Reg/Lok Dre P Fel datum v4 2018-01-27 2 Alingsås Ryttarsällskap Reg/Lok Hop H v4 2018-01-28 1 Borås Fältrittklubb

Läs mer

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010 Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på Mål och vision Nivå Västmanlands två Ridsportförbund 2011-01-18 Nivå fyra Fastställd av distriktsstyrelsen 11 1 Klicka här för Innehåll

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Allmän information Medlemsantal Kvinnor Män 0-6 år 7 3 7-12 år 60 7 13-20 år 95 6 21-40 år 67 13 40 > 50 26 279 55 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Övriga

Läs mer

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11 Regelverk 2011 Senast ändrad 2011-02-11 Idrottens Hus Box 384 831 25 ÖSTERSUND 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Då är det nytt år och med det lite nya

Läs mer

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 1 Styrelse:... Anställda under året:... Ridskola och anläggning:... Hästar:... Investeringar och förbättringar som gjorts under året:... 2 Styrelsen Ordförande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion Verksamhetsberättelse 2012 Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion 2012 har varit ett händelserikt år med några nyförvärv i DUS styrelse, många aktiviteter och inspirerande träffar/utbyten. Nedan följer

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet 1 STADGAR 2 STADGAR FÖR VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND (VRF) Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Västmanlands Ridsportförbund (VRF) är en ideell förening, och ska arbeta som Svenska Ridsportförbundets

Läs mer

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Sida 1 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Fastställda av förbundsstyrelsen 2015-01-23 Sida 2 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag. Till valberedningen har endast fyra nomineringar inkommit och därför finns det i dagsläget

Läs mer

Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte

Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte Ämne: Mötesordförande: Ordförande: Ridhus Chef: Årsmöte Borås Fältrittklubb Pia Kilbo Nanette Espinasse Sara Eriksson Datum: 2016-02-28 Plats: Borås Fältrittklubb,

Läs mer

Aktivietetsrapport från SvRF körkommitté (KK),

Aktivietetsrapport från SvRF körkommitté (KK), Aktivietetsrapport från SvRF körkommitté (KK), 201208 Nu börjar vi närma oss slutet av säsongen, men det finns ännu ca 10 tävlingar som skall genomföras innan höstmörkret sänker sig på riktigt.jag hoppas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Nordmalings Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet,

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset.

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Närvarande: 25 deltagare. 1. Årsmötets öppnande Ordförande Robin Gustavsson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Styrelsen. Utbildning DUS. Verksamhets- och förvaltningsberättelse. första priset.

Styrelsen. Utbildning DUS. Verksamhets- och förvaltningsberättelse. första priset. Verksamhetsberättelse 2014 - första priset. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2014 Annat exempel är Hästkampen som genomfördes i samarbete med Kvinnerstaskolan med kesbergs Hästsportförenings

Läs mer

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare.

Strategi 2024 WE. Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Strategi 2024 WE Allmänt: Få in WE på Strömsholms och Flyinges utbildningar. Ge en introduktion till blivande ridlärare. Grupp1 : Anna N, Ulrika P, Gabriella P, Malin B, Åsa T, Ingela H Delmål för 2016/2017

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Förbundsutveckling Göteborg, 25-26/3-05

Förbundsutveckling Göteborg, 25-26/3-05 Förbundsutveckling Göteborg, 25-26/3-05 Närvarande: Styrelsen, Sandra Olofsson, Jan-Olof Ericsson, Christina Larsson, Ulf Almbladh, Anna-Lena Fransson och Ulf Henrikson Tävlingssektionen, Bertil Wilén

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

PROTOKOLL. Årsmöte 2012. Tid: 1 Mars 2012. Vindelngallerian, Vindeln. 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet.

PROTOKOLL. Årsmöte 2012. Tid: 1 Mars 2012. Vindelngallerian, Vindeln. 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. PROTOKOLL Årsmöte 2012 Tid: 1 Mars 2012 Plats: Vindelngallerian, Vindeln 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat. SvRF representerades

Läs mer

Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2014

Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2014 Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 8 1. Klubben Alleby Ridklubb är en ideell förening som är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Klubben är belägen i Torslanda, Göteborgs

Läs mer

Ponnyallsvenskan 2010

Ponnyallsvenskan 2010 Regler Ponnyallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Elitserien i

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och Elitserierna

Läs mer

1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman öppnat.

1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman öppnat. Protokoll PROTOKOLL Årsstämman 2013 Tid: 17 Mars 2013 Plats: Ansia konferens, Lycksele 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

Serieplan 2014, version 2, tilldelade omgångar

Serieplan 2014, version 2, tilldelade omgångar Grundförutsättningar i denna veckoplan Hopp Vi kör Ponny Div I hoppning och Gota ponny och häst samma helg rakt igenom Det förutsättera att Gota häst körs samma dag som Po Ho div I, och Gota ponny den

Läs mer

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr 2010 Version 100125 Ändringar från 2009 markeras med rött Häst Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund 415 82 Göteborg 031-726 61 21 ridsport.goteborg@vsif.o.se

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Vår vision Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda marknadens bästa ridskola. Övergripande mål 2013 Attraktiv anläggning där alla grupper

Läs mer

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund. Stadgar för Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund Fastställda vid ordinarie SDF-möte den 24 april 2010. Förklaringar: Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) Specialdistriktsförbund (SDF) = Jämtland-Härjedalens

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

VERK SAM HETS BERÄT TELSE

VERK SAM HETS BERÄT TELSE VERK SAM HETS BERÄT TELSE 1 2012 ÖREBRO LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 verksamheten Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed lämna berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2014

Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland och Västmanland för året 2014 Södermanlands Ridsportförbund Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte 1 Kallelse Härmed kallas du till årsmöte för Täby galopps ponnyklubb i klubbrummet på Stall Lilla Rörby Söndagen den 14 februari 2016, kl 13.00 Dagordning

Läs mer

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet PROGRAM Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Distriktets ordförande Gudrun Orava Presentation av Svenska Ridsportförbundet Ulf Brömster (SvRF) 18:35 En perfekt match? Samspel mellan häst och människa.

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt. för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt. för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Fastslagen vid årsmötet 18 mars 2010 Bakgrund Styrelsen för Upplands Ridsportförbund har under 2008 och 2009 arbetat med

Läs mer

Guiden till Grönt kort

Guiden till Grönt kort Guiden till Grönt kort Alla som tävlar, från lokal tävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort. Det gäller oavsett om du är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör, och oavsett i vilken gren du tävlar.

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2017

Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Elitserien arrangeras av SvRF.

Läs mer

Har du idéer, önskemål eller frågor så kontakta grenledaren så försöker vi hjälpas åt. Saknas någon utbildning så kontakta Kicki Jakobsson.

Har du idéer, önskemål eller frågor så kontakta grenledaren så försöker vi hjälpas åt. Saknas någon utbildning så kontakta Kicki Jakobsson. Hej! Då var det vår och aktiviteterna börjar komma igång lite runt om på ön. Då är det dags för lite uppdatering på vad som är på gång i klubben också. Lite förändringar i styrelsen har det blivit så här

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 A. Gemensamma bestämmelser B. Grenspecifika hoppserier C. Grenspecifika dressyrserier A. 1. Deltagare Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING Punkt Ärende Hänvisning mm. 10.00 Välkomstanförande Medaljörerna hedras Stämmans öppnande Svenska Ridsportförbundets ordförande Anders Mellberg Öppningsanförande

Läs mer

Verksamhetsplan & Mål 2016

Verksamhetsplan & Mål 2016 Verksamhetsplan & Mål 2016 Dressyrkommittén Verksamhet Dressyrkommitténs uppdrag är att främja och vidareutveckla dressyren från bredd till topp. Genom ett enhetligt och så långt som möjligt förutsebart

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Ridsportallsvenskan 2010

Ridsportallsvenskan 2010 Regler Ridsportallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Div I Hoppning

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer