Energi ger växtkraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energi ger växtkraft"

Transkript

1 ÖRESUNDSKRAFT 2005

2 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika sätt fått möjlighet att medverka till våra kunders och samarbetspartners utveckling. Ofta genom att göra det vi är bäst på: att leverera energi till rätt pris och med ett avtal som ger den trygghet som krävs för att våga växa. Ibland genom att bistå med idéer, kreativitet och kunskap, och fungera som en vägledande partner. I årets årsredovisning låter vi 24 personer från olika företag och organisationer dela med sig av sina tankar från det gångna året. Det handlar mycket om energi och kraft men också om människor, hälsa och en renare och vackrare miljö. Koncernchefen har ordet 5 Öresundskraft växer med kraft 8 MÄNNISKOR OCH MILJÖ 10 En vackrare stadsmiljö 12 Vinnaren i Öresundskrafts designtävling förvandlar Öresundskraftslagrets tak till ett annorlunda konstverk. Intervju med Anders Wilhelmson, arkitekt på Wilhelmson Arkitekter Renare bränslehantering 14 Öresundskraft och Västhamnsverket ersätter kol med träpellets, vilket får positiva konsekvenser för både närmiljön och Helsingborgs Hamn. Intervju med Per-Olof Jansson, VD på Helsingborgs Hamn Ökat flöde i Mörrumsån 16 Genom att öppna dammluckorna i Fridafors kraftverk något ökar flödet i Mörrumsån och lax och havsöring får en bättre lekplats. Intervju med Paul-Willy Ohlsson, driftansvarig på Fridafors Fritidscenter vid Mörrumsån Miljösmart fjärrvärme i Höganäs 18 Spillvärme från Höganäs AB blir till fjärrvärme i Höganäs kommun. Öresundskraft är delägare i det nya fjärrvärmebolaget och bistår med fjärrvärmekompetens. Intervju med Jarmo Nieminen, VD på Höganäshem, och Péter Kovács, kommunalråd i Höganäs Fordonsgas i kollektivtrafiken 20 Öresundskraft medverkar till en renare närmiljö genom att leverera fordonsgas till stadsbussarna via en gasledning till den nya bussdepån. Intervju med Niclas Blomqvist, driftchef på Arriva Hälsostrategi med växtkraft 22 Öresundskrafts hälsodiplomering främjar både medarbetarnas hälsa och företagets lönsamhet. Intervju med Per Lundqvist, konsult inom organisationsoch hälsoutveckling samt VD på Promeo Allt fler nöjda kunder 24 Under 2005 minskade antalet ärenden hos Öresundskrafts kundombud med 76 procent. Intervju med Mikael Ottermo, Öresundskrafts kundombud

3 VÄRME OCH GAS 42 EL 26 Konkurrenskraft med rätt elpris 28 Om ett samarbete där elpriset är en ömsesidig drivkraft för både leverantör och kund. Intervju med Ulf Holmqvist, Senior Vice President på Höganäs AB Elavtal sprider kraft i organisationen 30 Genom att säkra upp lite större elvolymer får Skanskas personal möjlighet att köpa in el för privat bruk till ett lägre pris. Intervju med Claes Rising, inköpschef för installation och service på Skanska Sverige Fast pris ger möjlighet till strategisk prissättning 32 Om hur ett samarbete baserat på förtroende och närhet kan ge långsiktig, affärsmässig trygghet. Intervju med Hans Zetterström, produktionschef på ScandStick Energisparande samarbete 34 Genom att göra en energimätning kan elräkningen sänkas rejält. Intervju med Mathias Bengtsson, förvaltningschef på Wihlborgs Fastigheter Preem 36 Att sälja en verksamhetsdel är som att överlåta en liten bit av sitt varumärke. När Preem sålde sin elverksamhet blev det Öresundskraft som fick förvalta detta förtroende. Intervju med Freddie Linder, marknadsdirektör på Preem Petroleum Avbrottsfri kraft med snabb insats 38 En vecka utan ström hade fått enorma konsekvenser. Öresundskrafts insats under stormen Gudrun räddade verksamheten på Trivselhus. Intervju med Johan Hansen, skapare och ägare av industrikoncernen Ittur samt ordförande i dotterbolaget Trivselhus Ljusare stad med dimrade lampor 40 Med reglerbar gatubelysning sparar Helsingborgs stad drygt en miljon kronor utan att ljusstyrkan upplevs som sämre. Intervju med Björn Johansson, elingenjör på Tekniska förvaltningen, Helsingborgs stad Grönare gas i växthuset 44 Den rena koldioxid som bildas vid förbränning av naturgas är guld för fotosyntesen och växtkraften i ett växthus. Intervju med Mats och Per Rudqvist, gurkodlare i Påarp Naturgas ger kraft till industrin 46 Öresundskraft fick under hösten 2005 förnyat förtroende som naturgasleverantör till Kemira. Intervju med Hanna Sjöberg, energiansvarig på Kemira Kemi Fjärrkyla för konstens skull 48 Ett jämnt och behagligt klimat är inte bara bra för människorna som vistas i en lokal, utan också för de konstföremål som förvaras där. Intervju med Finn Svensson, fastighetsansvarig på Dunkers Kulturhus, och Pia Christensson, konservator på Kulturmagasinet Fjärrvärmen når längre och längre 50 Under det gångna året blev den nya fjärrvärmeledningen mellan Helsingborg och Landskrona klar. En satsning som innebär minskad förbränning av fossila bränslen och renare luft i regionen. Intervju med Kåre Larsson, förvaltningschef på Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona kommun KOMMUNIKATION 52 Valfriheten växer i stadsnätet 54 Cirka av Helsingborgshems lägenheter är nu anslutna till stadsnätet och har stor valfrihet när det gäller såväl telefon, Internet och TV som komfortnivå. Intervju med Jananders Andersson, VD på Helsingborgshem Leverantörer som gör nätet starkare 56 En viktig milstolpe för stadsnätet är att de två största Internetoperatörerna i Sverige Telia och Tele2 nu går in som partners. Intervju med Bengt-Erik Eriksson, säljare stadsnät på TeliaSonera, Sverige Snabb kommunikation väger tungt 58 För ett företag som dagligen skickar och tar emot tunga dokument betyder stadsnätet allt. Intervju med Mats Winde, VD på EWE-repro Växtkraft ger resultat 60

4

5 Koncernchefen har ordet 2005 blev för Öresundskraft ett år med bra resultat i verksamheten, samtidigt som vi kunde glädja oss åt en kraftig utveckling av företagets regionala samarbete. Ett antal dramatiska händelser kunde hanteras så att företagets kunder och andra intressenter inte påverkades i någon nämnvärd utsträckning. Året kan för Öresundskrafts del karaktäriseras som stabilitet under utveckling och förändring. Öresundskrafts mission är att vara en vägledande partner som ur kundens perspektiv tar ett tydligt pris- och miljöansvar. Öresundskraft driver både konkurrensutsatta och inte konkurrensutsatta verksamheter. Vi försöker att ta vårt ansvar för detta och ha förståelse för våra kunders och andra intressenters synpunkter. Vi följer noga upp våra verksamheter från miljö- och kvalitetssynpunkt. För år 2005 kan vi redovisa goda värden, det vill säga få avbrott eller andra störningar i våra system, samt minskande miljöpåverkan av våra verksamheter. Det är mycket positivt att konstatera att vi samtidigt har uppfyllt de krav som våra ägare har formulerat för företaget. Leveransvolymerna ökade marginellt till GWh under år Både fjärrvärme- och gasleveranserna minskade medan elförsäljningen ökade med 8 procent till GWh. På fjärrvärmesidan märks en allt större medvetenhet hos kunderna om att hushålla med värmen. Öresundskraft medverkar aktivt genom rådgivning så att vår levererade energi används på ett så bra sätt som möjligt. Nedgången på gassidan hänger främst samman med lägre förbrukning hos en större industrikund. Öresundskraft har haft framgång beträffande elförsäljning till krävande företagskunder samtidigt som konkurrensen har ökat. På hushållsmarknaden kan man märka en tendens att allt fler kampanjer med kortsiktiga erbjudanden genomförs, där priserbjudandena ofta är svårförståeliga för kunderna. Öresundskraft är en långsiktig aktör med målsättningen att bygga kundrelationer genom förtroende, vilket inte minst kom till uttryck genom vår framgångsrika kampanj Rätt elpris. Under 2005 har Öresundskraft fortsatt att växa samtidigt som miljöfokus ökat och det regionala samarbetet kraftigt byggts ut. Öresundskrafts positiva växtkraft medverkar på olika sätt till att kunder och andra intressenter växer och har framgång i sin verksamhet. Trädet är en bra symbol för detta. 5

6 Debatten om elpriser och produktionsföretagens vinster har fortsatt under Vid årets början införde EU kravet på utsläppsrätter för fossil koldioxid. Trots att befintliga kraftverk fick sina utsläppsrätter utan kostnad, höjde de sina priser med vad rätterna skulle ha kostat i inköp. Detta innebar att hela elprisnivån på den nordiska elbörsen NordPool höjdes i motsvarande grad, med fantastiska vinster som följd för den i Norden dominerande utsläppsfria elproduktionen. Sannolikt är det nödvändigt med ett antal åtgärder för att återfå kundernas förtroende, som exempelvis översyn av NordPools marginalprissättning, skyldighet att bjuda in all elproduktion till NordPool Spot samt ny utformning av handelssystemet för koldioxid. Värt att notera är att Öresundskraft, som i första hand är ett elförsäljningsföretag, inte tjänar mer pengar på ett högt elpris än ett lågt, snarare tvärtom. Enligt min mening är det marknadsfunktionen och konkurrensen i produktionsledet som behöver diskuteras, inte konkurrensen i försäljningsledet där många aktörer mycket aktivt konkurrerar med varandra. Öresundskraft företräder kunden i denna debatt. Öresundskrafts ekonomiska omsättning 2005 uppgick till Mkr jämfört med året innan. Rörelseresultatet ökade med knappt två procent till 192,2 Mkr. Resultatet efter avskrivningar och finansnetto ökade till 179,4 Mkr för år Det är enligt min mening ett mycket bra resultat med tanke på flera extraordinära händelser under året. Stormen Gudrun drabbade exempelvis våra kunder endast i mindre utsträckning tack vare elnätets utformning. Andra händelser är ett större haveri hos en större spillvärmeleverantör, ekonomiska uppgörelser med några stora kunder till intresse- och dotterbolag samt stigande bränslepriser. Vi kan också konstatera att våra inte konkurrensutsatta verksamheter haft högst rimliga priser enligt nationella jämförelser och myndigheternas tillsynsbeslut. Öresundskraft har en längre tid arbetat för ett ökat regionalt energisamarbete i Nordvästra Skåne. Under 2005 togs flera betydelsefulla steg i utvecklingen av Öresundskraft som regionalt energiföretag. Invigningen av förbindelseledningen för fjärrvärme mellan Helsingborg och Landskrona innebar att ett nära samarbete etablerades mellan fjärrvärmeverksamheterna i de bägge städerna. Öresundskraft påbörjade byggandet av ett fjärrvärmesystem i Höganäs, baserat på spillvärme från Höganäs AB på uppdrag av Höganäs Fjärrvärme AB, där Öresundskraft äger 39 procent. I Ängelholms Energi AB förvärvades 49 procent av aktierna och ett ökat samarbete utvecklades. Öresundskraft har fått ett mycket positivt mottagande av detta ökade regionala arbete. Öresundskraft kan spela en ökande roll som regional energiaktör till gagn för såväl kunder som ägare. Vår storlek och vår starka balansräkning gör att vi kan genomföra omfattande investeringar, samtidigt som företaget är flexibelt och snabbt i beslutsprocess och kundhantering. Öresundskrafts stadsnätsmodell med ett öppet nät har bemötts mycket positivt. Med ett ökande antal tjänsteleverantörer låses slutkunden inte längre till nätägarens tjänsteleverantörsval. Under året har arbetet fortsatt med anslutning av Helsingborgshems alla fastigheter i Helsingborg till Öresundskrafts stadsnät. På detta sätt fortsätter Öresundskraft att tillhandahålla effektiv och konkurrenskraftig infrastruktur i Helsingborgsområdet. Under året har personalsatsningarna fortsatt genom framhållandet av helhetssyn på hälsa och arbete. Öresundskrafts medarbetare har en hög frisknärvaro, och medarbetarnas engagemang och deltagande i företagets verksamhet är mycket betydelsefulla för företagets framgång. Under året har naturgasmarknaden avreglerats för företagskunder, och samtidigt har vårt serviceutbud vidgats inom exempelvis fjärrkyle- och stadsnätsområdet. Detta har ställt ökade krav på operativ effektivitet, nytänkande och flexibelt kundbemötande. Temat växtkraft innebär att Öresundskraft kan och ska växa, i nära samverkan med kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter. Jag anser att vi har mycket goda förutsättningar att lyckas med detta. Jag bedömer att vårt resultat för år 2006 under normala förutsättningar bör bli i nivå med det för år Jag vill tacka kunder, medarbetare, ägarföreträdare och andra intressenter för allt engagemang i Öresundskraft under år 2005 och ser fram emot fortsatt utvecklande samarbete. Magnus Grill 6

7 Operativ organisation 2005 IS-chef Per Blidberg Koncernstab Ekonomi & Finans Ekonomi- och finanschef Urban Ottosson Koncernstab Personal Personalchef Barbro Norin Koncernchef Magnus Grill Vice koncernchef Bertil Sjöstedt Koncernstab Kommunikation Marknadschef Per Lundgren Informationschef Åsa Cullborn AO EL Chef Richard Sandström AO INFRATJÄNSTER Chef Stefan Schmidt AO NÄT Chef Håkan Axelsson AO KUNDSERVICE Chef Ulla Fick-Hansson AO PRODUKTION Chef Christer Olsson DISTRIBUTIONSSERVICE Chef Kjell Nilsson 7

8 Öresundskraft Öresundskraft är idag Sveriges femte största energibolag och har en ledarställning bland de mellanstora energiaktörerna på marknaden. En position som stämmer väl med Öresundskrafts ambition att vara tillräckligt stora för att erbjuda väl utvecklade produkter och tjänster, och ändå tillräckligt flexibla för att ha möjlighet att kundanpassa dem. Sedan avregleringen av elmarknaden för tio år sedan har Öresundskraft femdubblat sin elförsäljning. Genom ett målmedvetet arbete har försäljningen av el till krävande företagskunder ökat. Dotterbolaget Öresundskraft Energy Trading har byggt upp en mycket stark kompetens i hantering av risker och olika finansiella instrument. Genom tjänsten portföljförvaltning kan Öresundskraft därmed erbjuda större kunder mycket konkurrenskraftiga elpriser. Marknadsverksamheten har varit framgångsrik inom hela elförsäljningsområdet och Öresundskraft har byggt upp ett stort förtroende som en trovärdig aktör. Ett exempel är den transaktion som genomfördes under 2005 där Öresundskraft övertog en större kundstock från ett bensinbolag. Flera bensinbolag har sedan avregleringen försökt etablera en egen elförsäljningsverksamhet. Många av dessa har efter övervägande kommit fram till att den bästa lösningen är partnerskap eller överlåtelse av kunderna till en etablerad elaktör, i detta fall Öresundskraft. Öresundskraft växer med kraft och avsikten är att fortsätta den positiva utvecklingen genom att vara en stark, oberoende aktör som står på kundens sida. Starka rötter i regionen Nordvästra Skåne är en region med god ekonomisk tillväxt och ett dynamiskt näringsliv. Att vara en vägledande energipartner för de företag och privatpersoner som lever och verkar här är ett av Öresundskrafts viktigare mål. Det gångna året har Öresundskraft befäst sin ställning som en regional energiaktör genom en rad händelser: Den 16 kilometer långa fjärrvärmeledningen mellan Helsingborg och Landskrona invigdes. Ledningen möjliggör leveranser av fjärrvärme från Öresundskraft till Landskrona. Ett fjärrvärmesamarbete med Höganäs kommun startades och bolaget Höganäs Fjärrvärme AB bildades, med Öresundskraft som ägare till 39 procent. Höganäs Fjärrvärme AB uppdrog åt Öresundskraft att genomföra utbyggnad av distributionsnät samt svara för försäljningen. Öresundskraft äger sedan tidigare 50 procent av NVSH Energi AB, beläget i Bjuv. NVSH äger, i sin tur, 25 procent av elförsäljningsföretaget Kraftaktörerna. Under året fördjupades samarbetet genom gemensam utförarverksamhet för NVSH och Öresundskraft inom elnätsområdet. Öresundskraft stadsnät startade ett samarbete med Höganäs Energi i Höganäs och NVSH Energi i Bjuv. Samarbetet innebär att 8

9 växer med kraft Öresundskraft aktiverar anslutningen till det nät kommunerna själva äger, samt förmedlar tjänsteleverantörerna. Öresundskraft förvärvade Utfors fiberkanalisation till Ängelholm, vilket ger möjlighet att erbjuda gemensamma bred bandstjänster i Ängelholm och Helsingborg. SHS-gruppen (regionalt samarbetsorgan i Sydsverige) fortsatte att utveckla sitt samarbete inom elnätsområdet. Öresundskraft förvärvade 49 procent av Ängelholms Energi AB och ett omfattande samarbete har inletts mellan Öresundskraft och Ängelholms Energi AB. Ett samarbete till nytta för bägge företagen och deras kunder. En hållbar tillväxt Att söka plattformar för att medverka till en hållbar energiutveckling är en viktig del av Öresundskrafts verksamhet. Dels genom att delta aktivt i debatten kring viktiga energifrågor, dels via samarbete med svenska och europeiska branschorganisationer, exempelvis Svensk Energi. Öresundskraft bedriver på uppdrag energirådgivningsverksamhet i fyra kommuner: Bjuv, Helsingborg, Höganäs och Åstorp. På detta sätt kan Öresundskraft ta ett övergripande ansvar för att energin används på ett så bra och miljöriktigt sätt som möjligt. Under året utsågs Öresundskrafts koncernchef Magnus Grill av regeringen till att bli ordförande för Sveriges Miljöteknikråd. Detta är ett nybildat råd med uppdrag att främja utvecklingen av miljöteknik, miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport. Sverige bör ha en stor potential att utveckla denna verksamhet och ordförandeskapet bör kunna ge Öresundskraft impulser att ytterligare utvecklas inom miljöområdet. Ytterligare en gastankstation togs i drift i Helsingborg år Öresundskraft kunde även inviga den nya busstankningsanläggning som förser stadsbussarna i Helsingborg med gas. Två satsningar där Öresundskraft aktivt medverkar till att minska miljöpåverkan från fordonstrafiken i Helsingborgsområdet. Träd ger växtkraft Öresundskraft har under året medverkat i ett trädplanteringsprojekt med syfte att rena luften från koldioxid. Helsingborgs stads kampanj Bli trädgivare innebär att totalt 600 nya träd planteras av privatpersoner och företag. Öresundskraft bidrar med 100 av dessa träd och är därmed den enskilt största trädgivaren. Ett fullvuxet träd renar luften från sex ton koldioxid per år. Det är lika mycket som fem personbilar släpper ut under samma tid. Genom att plantera 100 träd renar Öresundskraft luften från den koldioxid som koncernens 130 och de anställdas cirka 370 bilar producerar. Öresundskraft medverkar på detta sätt till en bättre närmiljö och bidrar samtidigt till att försköna Helsingborg. 9

10 MÄNNISKOR och MILJÖ 10

11 som växtkraft

12 Människor och Miljö En vackrare stadsmiljö Solen, månen och stjärnorna tittar ner Intervju med Anders Wilhelmson, arkitekt på Wilhelmson Arkitekter Öresundskrafts tävling vanns av arkitekten Anders Wilhelmson som med konstverket Reflektion bokstavligen plockar ner himlen på jorden genom att placera en jättelik spegel på Öresundskraftslagrets tak. Anders Wilhelmson är arkitekt och professor i arkitektur vid Konsthögskolan i Stockholm. Han är verksam och bosatt i Stockholm sedan många år. I Helsingborg är Anders Wilhelmson kanske mest känd för radhusområdet Eos i Mariastaden som byggdes av HSB Nordvästra Skåne Konstverket Reflektion utgår från Helsingborgs unika läge vid havet. Det jättelika taket till Öresundskraftslagret vänder sig mot havet och himlen i nordväst. I den spegel som nu ska monteras på taket kommer spännande effekter att kunna beskådas. Vad vill du att helsingborgarna och de som besöker staden ska känna och uppleva när de ser de effekter som uppkommer? Anders Wilhelmson: Helsingborg har ett så otroligt fint läge, halva stan ligger ju vid vattnet. Ibland tror jag att helsingborgarna själva glömmer bort att se sig omkring och njuta, och det är en av mina tankar med konstverket. Jag vill att alla som bor i och besöker staden ska reflektera över molnen, havet och himlen. Som ett barn som lägger sig på rygg i gräset och låter fantasin skena iväg. Öresundskraftslagret har en optimal placering och vinkel för att solkatter ska uppträda i positiv bemärkelse. Risken för att de ska störa bil-, båtoch flygtrafik är minimal. En viktig tanke är att det ska kännas som att vi hade ritat hela byggnaden från början, att allt blir en helhet. Intrycket av en ful lagerbyggnad kommer att vara borta, istället kommer spegeln att bjuda på massor av magic moments då solen, stjärnorna, regnbågen, fullmånen eller mörka ovädersmoln skapar häftiga filmsekvenser som går att följa i realtid. Hur är det möjligt att få upp en så stor spegel på Öresundskraftlagrets tak? AW: Takkonstruktionen har varit en viktig förutsättning för designen. Taket har en yta nästan lika stor som en hel fotbollsplan och består av 12

13 korrugerad aluminiumplåt. Det vilar på en konstruktion av takstolar av limbalkar och enklare reglar av trä som bär upp plåten. Detta gör att taket inte kan belastas med någon större tyngd. Spegeln kommer därför att utföras i akrylglas som har fördelen att det är segare och lättare än vanligt glas. Akryl är lika väderbeständigt som glas och påverkas inte av UV-strålning. En viktig aspekt vid monteringen är brandfaran monteringen måste ske när byggnaden är tom. Konstverket Reflektion kommer därför att uppföras och invigas först under försommaren Jag kommer att följa monteringen med stort intresse. För mig är det här ett lyckosamt designprojekt och det ska bli riktigt spännande att se resultatet! Spegeln är med sin enkelhet en genial och poetisk lösning av uppgiften. Spegeln ger Öresundskraftlagrets tak en oändlig variation med oväntade effekter. Betraktaren kan ständigt uppleva nya intryck. Öresundskraft får en tidlös lösning som är energisnål och uppseendeväckande med naturen och himlen som utgångspunkt. Verket har en teknisk uppbyggnad som känns genomförbar och beständig. Juryns motivering Juryn bestod av: Magnus Grill, koncernchef, Öresundskraft AB, Christer Olsson, VD, Öresundskraft Produktion AB, Konrad Ek, stadsarkitekt, Helsingborg, och Magnus Jensner, Förste konstintendent, Dunkers Kulturhus, Helsingborg Ljuset på ett himlastormande konstverk på Öresundskraftlagrets tak 2005 var ett år då design hyllades i alla dess former. Designåret inspirerade även Öresundskraft att bidra till försköningen av Helsingborg. En tävling utlystes där vinnaren fick möjlighet att smycka det nordvästra taket på det jättelika Öresundskraftslagret i Helsingborgs hamn. Öresundskraftslagret används för att förvara de stora mängder biobränsle, pellets, som går åt för att producera el och fjärrvärme till Helsingborgs invånare. En nödvändig, men kanske inte så vacker byggnad, som på detta sätt kan bli en positiv del av stadens själ och hjärta. Tävlingen vanns av arkitekten Anders Wilhelmson som med konstverket Reflektion bokstavligen plockar ner himlen på jorden genom att placera en jättelik spegel på Öresundskraftlagrets lutande tak. Konstverket Reflektion kommer att uppföras och invigas först under försommaren

14 Människor och Miljö Renare bränslehantering En relation utöver det vanliga Intervju med Per-Olof Jansson, VD på Helsingborgs Hamn Helsingborgs hamn är Sveriges näst största containerhamn och en av de största färjehamnarna i världen. Två gånger har hamnen fått epitetet Port of the year, en utmärkelse som delas ut av brittiska Institute of Transport Management. Hamnen är känd för att ha en väl utbyggd infrastruktur och för att ligga långt framme när det gäller kundanpassade logistiksystem. Öresundskrafts övergång från kol till pellets medför att cirka ton träpellets varje år kommer att passera Helsingborgs hamn för vidare transport till Öresundskrafts pelletslager. Vad innebär det för er logistik? Per-Olof Jansson: Totalt är Öresundskrafts ökade bulkmängd positiv för hamnen. De ökade volymerna hanterar vi bland annat med hjälp av en ny mobilkran, en investering för oss på cirka 20 miljoner kronor. Vi har också investerat i en uppdatering av den bandanläggning som transporterar träpelletsarna från Västhamnen direkt till Öresundskrafts lager. När det gäller själva hanteringen så är träpellets på många sätt enklare än kol. Dammet från kol innebär större hälsorisker och kräver mer övervakning. Därför ser vi mycket positivt på övergången till pelletshanteringen. Öresundskraft och Helsingborgs Hamn ägs ju båda av kommunen. Vad betyder det för ert samarbete? POJ: Helsingborgs Hamn och Öresundskraft har ju flera fysiska kopplingar till varandra. I hamnen lossas och hanteras träpelletsarna och det är också vi som ser till att de kommer in i Öresundskrafts pelletslager. Den ström som produceras ger i sin tur kraft till Helsingborgs Hamn, så beroendet är ömsesidigt. Men vår relation bygger på mer än ett transportband och vårt gemensamma ägande. Öresundskraft och Helsingborgs Hamn har haft en stark koppling till varandra i många år, jag var till exempel med på den studieresa Öresundskraft gjorde till Georgia för att hämta in information om träpellets. Vårt partnerskap är en relation utöver det vanliga som jag tror att vi båda uppskattar. 14

15 Att vara en föregångare i miljöfrågor känns naturligt. Christer Olsson, VD på Öresundskraft Produktion AB Ljuset på träpellets som blir till guld Under 2005 eldades det sista kolet i Öresundskrafts kraftvärmeverk. Från årsskiftet 2005/2006 används istället träpellets till 100 procent. Bakgrunden är dels ett beslut från Miljödomstolen där Öresundskraft anmodas upphöra med användning av kol från den 1 juli 2006, dels en konsekvens av Öresundskrafts miljöpolicy. Övergången har skett successivt eldades de allra första träpelletsen i Västhamnsverkets panna. Redan 1998 minskade andelen kol i bränslemixen med hälften. Tester, mätningar och ombyggnadsarbeten har sedan pågått kontinuerligt för att möjliggöra en fullständig övergång. Eftersom träpellets har ett något lägre energiinnehåll än kol går det åt mer pellets för att producera samma mängd energi som tidigare. Trots det kommer mängden koldioxidutsläpp att minska radikalt. År 2005 var koldioxidemissionerna från Västhamnsverket uppe i ton (fossil koldioxid för fastbränslepannan). För 2006 beräknas utsläppen till 2000 ton. Västhamnsverkets bränsleanvändning och produktion, prognos för fastbränslepannan 2006 Energi in GWh Energi ut GWh Träpellet 900 El 250 Kol 0 Fjärrvärme 560 Olja 5 Naturgas 0 15

16 Människor och Miljö Ökat flöde i Mörrumsån Nu kan laxen, och våra gäster, leka utanför husknuten Intervju med Paul-Willy Ohlsson, driftansvarig på Fridafors Fritidscenter vid Mörrumsån På den ena sidan finns Mörrumsåns ursprungliga åfåra, på den andra den stensatta kanal som grävdes i samband med att Fridafors vattenkraftverk byggdes Mitt i strömmen ligger Fridafors FritidsCenter, en fritidsanläggning som sedan 1999 drivs av tre lokala idrottsföreningar. För driften svarar fem anställda, bland andra Paul-Willy Ohlsson som också sitter med i styrelsen för föreningen. Ungdomar, företag, föreningar, festsällskap och andra upplevelsetörstande grupper kommer till fritidscentret under hela året för att njuta av naturen och utmaningarna. Vad är Fridafors FritidsCenter och vad kan man göra hos er? Paul-Willy Ohlsson: Vi startade verksamheten i samband med att Fridafors bruk lades ner. Då blev också den lokala skytteföreningen utan övningslokaler, så allt började egentligen med att vi byggde upp en stor idrottshall med 15 skjutbanor, styrketräningslokal och så vidare. Idag kan vi erbjuda äventyrsläger, teambuilding, boule, fotboll, tennis, fiske och mycket mer. All verksamhet är handikappanpassad och det finns möjlighet till övernattning och konferens i byns gamla skola startade vi en egen tävling här som vi kallar Fridathlon, ungefär som Triathlon fast på vårt eget vis. I tävlingen ingår 400 meter simning i kraftverkets kanal, fyra mils cykling och en mils löpning. Det är en riktigt tuff tävling att simma medströms mot kraftverket är ju till exempel enkelt men när man vänder och ska tillbaka motströms, då är det tungt! Ni ligger ju mitt i strömmen, hur påverkas er verksamhet av att flödet har ökat? PWO: Vattnet i Mörrumsån är en förutsättning för en stor del av de aktiviteter vi erbjuder här. De senaste åren har det hänt mycket nedströms. Nya fiskvägar har byggts förbi de andra kraftverken, bland annat en ny laxtrappa. Sedan Öresundskraft ändrade dammluckorna i Fridafors kraftverk kan nu laxen komma ända upp till oss och leka, så snart kommer vi förmodligen att kunna erbjuda laxfiske och det känns ju jättekul. Det ökade flödet har gjort att vi nu kan utnyttja den gamla åfåran till aktiviteter, det kunde vi inte förr. Nu leker laxen på båda sidor om oss och det är ju en fantastisk naturupplevelse för dem som besöker oss. 16

17 Öresundskraft har bidragit till en bättre miljö för fisken i Mörrumsån, bland annat genom att vi ökat vattenflödet. Christer Olsson, VD på Öresundskraft Produktion AB Ljuset på stridare ström i Mörrumsån Sverige är ett land med nivåskillnader, tillräckligt stora för att vattenkraft ska löna sig. Flera av de kraftstationer som byggts i södra Sverige är över hundra år gamla och har bidragit till landets elproduktion i lika många år. Fridafors vattenkraftverk i Mörrumsån byggdes 1918 och drivs och ägs idag av Öresundskraft. Årsproduktionen av el ligger på GWh. Kraftstationen ingår i underlaget för Bra Miljöval El från Öresundskraft. Tack vare ett samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen och olika myndigheter har Öresundskraft bidragit till en bättre miljö för fisken i Mörrumsån. Genom att öppna dammluckorna i kraftverket något ökade flödet så att lax och havsöring lättare kan leka nedströms kraftverket. Åtgärden finansieras genom SNF:s miljöfond för att minska vattenkraftens negativa effekter i vattendragen. 17

18 Människor och Miljö Miljösmart fjärrvärme i Höganäs Låga hyreshöjningar värmer de boende och ger staden växtkraft Intervju med Péter Kovács, kommunalråd i Höganäs och Jarmo Nieminen, VD på Höganäshem Fjärrvärme är kanske det mest flexibla uppvärmningsalternativet på marknaden. Värmen produceras på en enda plats och leds via vatten ut till fastigheterna. Det finns inga begränsningar för hur och med vilket bränsle vattnet värms upp. Därför kan fjärrvärmen hela tiden utvecklas i takt med nya miljömål, nya önskemål och nya idéer. För Höganäs kommun var det just möjligheten att kunna utnyttja spillvärmen från Höganäs AB som gjorde fjärrvärme till ett alternativ. Kommunalrådet Péter Kovács är en av drivkrafterna bakom fjärrvärmeutbyggnaden. Han såg chansen att kunna erbjuda fastighetsägare och företag i kommunen billig värme. Att bygga upp ett fjärrvärmenät från noll är ju en ganska stor satsning. Vem är egentligen vinnare? Péter Kovács: Kilowattimmepriset på värmen kommer att sjunka betydligt, i vissa fall ner till hälften, och det betyder att företag och fastighetsägare blir stora vinnare. Kommunens fastigheter kommer att vara en stor kundgrupp och där vet vi att vi kommer att spara rätt så många miljoner i lägre driftskostnader. Genom att fånga in överskottsvärmen från Höganäs AB kan vi dessutom minska föroreningarna i luften även naturgas ger ju utsläpp av koldioxid som vi nu slipper. Ljuset på hur spilld energi blir miljösmart fjärrvärme Att utnyttja spillvärme från industrier till produktion av fjärrvärme är en lika enkel som miljösäker idé. Sedan trettio år tillbaka tillämpas detta av Öresundskraft i samarbete med Kemira Kemi, som varje år pumpar in cirka GWh spillvärme till Öresundskrafts fjärrvärmenät i Helsingborg. Under 2005 har ett liknande samarbete startat i Höganäs. Det nybildade bolaget Höganäs Fjärrvärme AB bygger ett nytt fjärrvärmenät som ska försörja centralorten med värme. Huvuddelen av fjärrvärmen, cirka 90 procent, kommer att utgöras av spillvärme från industriprocesserna i Höganäs AB. Resten av värmen produceras i en ny panncentral som drivs med olja eller gas. Höganäs Fjärrvärme AB investerar 120 miljoner i fjärrvärmeutbyggnaden, varav 17,8 miljoner utgörs av statligt stöd för klimatinvesteringar. I maj 2006 kommer de första leveranserna av fjärrvärme att komma igång. Och när fjärrvärmenätet står klart kommer utsläppen av koldioxid att ha minskat med cirka ton. Majoritetsägare i Höganäs Fjärrvärme AB är Höganäs kommun, medan Öresundskraft är minoritetsägare och svarar för fjärrvärmekompetensen inom produktionsanläggningen, distributionsnäten och försäljningen. 18

19 Allt detta gör att satsningen känns helt rätt, både för kommuninvånarna och för våra näringsidkare. Initiativet kom ju från kommunen. Hur har ni löst de tekniska frågorna kring fjärrvärmeutbyggnaden? PK: Vi har ett talesätt i kommunen: Ryggarna ihop så når vi mycket längre. Det här är ett perfekt exempel på det. Vi insåg direkt att vår kompetens inte räcker till för att driva ett fjärrvärmebolag, och sökte en partner. Efter några kontakter valde vi Öresundskraft som har stor erfarenhet av fjärrvärme och även av ny teknik, som att utnyttja spillvärme från industrier. Tillsammans med Höganäs AB och Öresundskraft har vi fått tillgång till den kunskap och kompetens som behövs. Jarmo Nieminen är VD på Höganäshem som är kommunens eget bostadsbolag med cirka hyreslägenheter, främst i centrala Höganäs men också i mindre samhällen runtomkring. Jarmo var en av de första att bli tillfrågad om att sitta med i styrelsen för det nybildade Höganäs Fjärrvärme AB. När kommunen tog beslutet att införa fjärrvärme i Höganäshems fastigheter ställde du dig helhjärtat bakom satsningen. Vad var det som övertygade dig? Jarmo Nieminen: Hela idén med att utnyttja spillvärme från produktionen på Höganäs AB känns miljömässigt helt rätt. Fjärrvärme är också enkelt att sköta och hantera i våra fastigheter. Men den största fördelen är förstås priset. Fram till nu har vi använt naturgas som värmekälla i fastigheterna. Ett hyfsat bra alternativ för miljön men prismässigt finns det inget som kan slå fjärrvärmen när den produceras så här. Vi kommer att betala ett betydligt lägre pris för fjärrvärmen än för naturgasen. De investeringar vi gör kommer vi att ha tjänat tillbaka om två till tre år. Hur påverkas Höganäshems hyresgäster av övergången till fjärrvärme? JN: På kort sikt kan det ju bli vissa praktiska störningar. Men eftersom vi samtidigt passar på att genomföra vissa underhållsåtgärder, som ändå är nödvändiga, blir störningarna inte mycket större än de ändå skulle ha varit. Och ser man på lång sikt ger fjärrvärmen bara fördelar, inte minst ekonomiskt. Hyresförhandlingarna är avslutade för 2006, och vi kommer att ligga på en betydligt lägre höjning i jämförelse med den rekommendation som Sabo gått ut med. Framöver bidrar övergången till fjärrvärme till minskade hyreshöjningar. I år har vi märkt av en stigande bostadskö och jag skulle tro att fjärrvärmeinvesteringen bidrar till att våra lägenheter blir ännu mer attraktiva. En positiv spiral som ger oss god lönsamhet och möjlighet att fortsätta med våra relativt låga årliga hyreshöjningar. 19

20 Människor och Miljö Fordonsgas i kollektivtrafiken För att klara miljömålen måste fler åka kollektivt Intervju med Niclas Blomqvist, driftchef på Arriva Att köra med gasdrivna bussar kostar lite mer än att välja dieseldrivna. När Skånetrafiken tog över busstrafiken i Helsingborg, med Arriva som entreprenör, var det kommunen som tog det ekonomiska beslutet att satsa på fordonsgas och renare luft för helsingborgarna. Den 12 juni kunde Arrivas driftchef Niclas Blomqvist dirigera ut 61 nya fordonsgasdrivna bussar i Helsingborg, vilket motsvarar all kollektivtrafik inom staden. Hur fungerar det här med fordonsgas egentligen? Niclas Blomqvist: Fordonsgasen kommer hit till bussdepån via en ledning och trycks ut med hjälp av kompressorer. Varje buss har sin egen tankstation på rampen. När bussen kommer tillbaka efter sin runda parkerar chauffören bussen på sin plats, kopplar på en slang och fyller på gas. I princip är det ingen skillnad mot att köra med diesel. En buss kan köra ungefär ett dygn med en tank, så det är ingen risk att gasen sinar. Öresundskraft kompletterar ju biogasen med naturgas vid behov, men det är inget som vi märker av. Biogasen är ju bättre för miljön eftersom den är producerad av avfall. Men för själva förbränningen spelar det ingen större roll. Våra bussar är klassade i högsta miljöklass oberoende av om vi kör med naturgas eller biogas. Vad innebär det att vara bussentreprenör i Helsingborg idag? NB: Det är en spännande utmaning för oss! Det här med biogas kommer mer och mer och det nära samarbete vi har med Skånetrafiken och Helsingborgs stad gör att vi lär oss enormt mycket. Det finns en vilja och ett gemensamt mål med satsningen och det känns jättebra att få bidra med sin kunskap. Utmaningen ligger förstås i stadens tillväxt hade vi 7,6 miljoner påstigande per år och år 2014 är målet satt till det dubbla, 15,2 miljoner påstigande. Det är ett tufft mål, men för att klara stadens tillväxtmål och samtidigt uppfylla miljömålen så måste fler välja det kollektiva alternativet. Och då måste vi se till att det blir möjligt. Framtida åtgärder är bland annat att öka genomsnittshastigheten för varje buss, från 18 km/h till 25 km/h och öka antalet bussar. År 2014 räknar vi med att ha ytterligare 24 bussar i trafik. 20

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

roslagsvatten årsredovisning

roslagsvatten årsredovisning 2007 r o sl ag s vat t e n å r sr ed ov i sning Nina Johansson är 28 år. Hon är en av de nya unga VAprojektörerna på Roslagsvatten. Jag vill öka förståelsen för vattnets betydelse, säger Nina och blickar

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN Miljöspecial 2004 aktuellt på internet www.kristianstad.se 2 Heléne Svensson Kristianstad en miljökommun Kristianstad blir allt mer uppmärksammat som en

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer