Energi ger växtkraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energi ger växtkraft"

Transkript

1 ÖRESUNDSKRAFT 2005

2 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika sätt fått möjlighet att medverka till våra kunders och samarbetspartners utveckling. Ofta genom att göra det vi är bäst på: att leverera energi till rätt pris och med ett avtal som ger den trygghet som krävs för att våga växa. Ibland genom att bistå med idéer, kreativitet och kunskap, och fungera som en vägledande partner. I årets årsredovisning låter vi 24 personer från olika företag och organisationer dela med sig av sina tankar från det gångna året. Det handlar mycket om energi och kraft men också om människor, hälsa och en renare och vackrare miljö. Koncernchefen har ordet 5 Öresundskraft växer med kraft 8 MÄNNISKOR OCH MILJÖ 10 En vackrare stadsmiljö 12 Vinnaren i Öresundskrafts designtävling förvandlar Öresundskraftslagrets tak till ett annorlunda konstverk. Intervju med Anders Wilhelmson, arkitekt på Wilhelmson Arkitekter Renare bränslehantering 14 Öresundskraft och Västhamnsverket ersätter kol med träpellets, vilket får positiva konsekvenser för både närmiljön och Helsingborgs Hamn. Intervju med Per-Olof Jansson, VD på Helsingborgs Hamn Ökat flöde i Mörrumsån 16 Genom att öppna dammluckorna i Fridafors kraftverk något ökar flödet i Mörrumsån och lax och havsöring får en bättre lekplats. Intervju med Paul-Willy Ohlsson, driftansvarig på Fridafors Fritidscenter vid Mörrumsån Miljösmart fjärrvärme i Höganäs 18 Spillvärme från Höganäs AB blir till fjärrvärme i Höganäs kommun. Öresundskraft är delägare i det nya fjärrvärmebolaget och bistår med fjärrvärmekompetens. Intervju med Jarmo Nieminen, VD på Höganäshem, och Péter Kovács, kommunalråd i Höganäs Fordonsgas i kollektivtrafiken 20 Öresundskraft medverkar till en renare närmiljö genom att leverera fordonsgas till stadsbussarna via en gasledning till den nya bussdepån. Intervju med Niclas Blomqvist, driftchef på Arriva Hälsostrategi med växtkraft 22 Öresundskrafts hälsodiplomering främjar både medarbetarnas hälsa och företagets lönsamhet. Intervju med Per Lundqvist, konsult inom organisationsoch hälsoutveckling samt VD på Promeo Allt fler nöjda kunder 24 Under 2005 minskade antalet ärenden hos Öresundskrafts kundombud med 76 procent. Intervju med Mikael Ottermo, Öresundskrafts kundombud

3 VÄRME OCH GAS 42 EL 26 Konkurrenskraft med rätt elpris 28 Om ett samarbete där elpriset är en ömsesidig drivkraft för både leverantör och kund. Intervju med Ulf Holmqvist, Senior Vice President på Höganäs AB Elavtal sprider kraft i organisationen 30 Genom att säkra upp lite större elvolymer får Skanskas personal möjlighet att köpa in el för privat bruk till ett lägre pris. Intervju med Claes Rising, inköpschef för installation och service på Skanska Sverige Fast pris ger möjlighet till strategisk prissättning 32 Om hur ett samarbete baserat på förtroende och närhet kan ge långsiktig, affärsmässig trygghet. Intervju med Hans Zetterström, produktionschef på ScandStick Energisparande samarbete 34 Genom att göra en energimätning kan elräkningen sänkas rejält. Intervju med Mathias Bengtsson, förvaltningschef på Wihlborgs Fastigheter Preem 36 Att sälja en verksamhetsdel är som att överlåta en liten bit av sitt varumärke. När Preem sålde sin elverksamhet blev det Öresundskraft som fick förvalta detta förtroende. Intervju med Freddie Linder, marknadsdirektör på Preem Petroleum Avbrottsfri kraft med snabb insats 38 En vecka utan ström hade fått enorma konsekvenser. Öresundskrafts insats under stormen Gudrun räddade verksamheten på Trivselhus. Intervju med Johan Hansen, skapare och ägare av industrikoncernen Ittur samt ordförande i dotterbolaget Trivselhus Ljusare stad med dimrade lampor 40 Med reglerbar gatubelysning sparar Helsingborgs stad drygt en miljon kronor utan att ljusstyrkan upplevs som sämre. Intervju med Björn Johansson, elingenjör på Tekniska förvaltningen, Helsingborgs stad Grönare gas i växthuset 44 Den rena koldioxid som bildas vid förbränning av naturgas är guld för fotosyntesen och växtkraften i ett växthus. Intervju med Mats och Per Rudqvist, gurkodlare i Påarp Naturgas ger kraft till industrin 46 Öresundskraft fick under hösten 2005 förnyat förtroende som naturgasleverantör till Kemira. Intervju med Hanna Sjöberg, energiansvarig på Kemira Kemi Fjärrkyla för konstens skull 48 Ett jämnt och behagligt klimat är inte bara bra för människorna som vistas i en lokal, utan också för de konstföremål som förvaras där. Intervju med Finn Svensson, fastighetsansvarig på Dunkers Kulturhus, och Pia Christensson, konservator på Kulturmagasinet Fjärrvärmen når längre och längre 50 Under det gångna året blev den nya fjärrvärmeledningen mellan Helsingborg och Landskrona klar. En satsning som innebär minskad förbränning av fossila bränslen och renare luft i regionen. Intervju med Kåre Larsson, förvaltningschef på Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona kommun KOMMUNIKATION 52 Valfriheten växer i stadsnätet 54 Cirka av Helsingborgshems lägenheter är nu anslutna till stadsnätet och har stor valfrihet när det gäller såväl telefon, Internet och TV som komfortnivå. Intervju med Jananders Andersson, VD på Helsingborgshem Leverantörer som gör nätet starkare 56 En viktig milstolpe för stadsnätet är att de två största Internetoperatörerna i Sverige Telia och Tele2 nu går in som partners. Intervju med Bengt-Erik Eriksson, säljare stadsnät på TeliaSonera, Sverige Snabb kommunikation väger tungt 58 För ett företag som dagligen skickar och tar emot tunga dokument betyder stadsnätet allt. Intervju med Mats Winde, VD på EWE-repro Växtkraft ger resultat 60

4

5 Koncernchefen har ordet 2005 blev för Öresundskraft ett år med bra resultat i verksamheten, samtidigt som vi kunde glädja oss åt en kraftig utveckling av företagets regionala samarbete. Ett antal dramatiska händelser kunde hanteras så att företagets kunder och andra intressenter inte påverkades i någon nämnvärd utsträckning. Året kan för Öresundskrafts del karaktäriseras som stabilitet under utveckling och förändring. Öresundskrafts mission är att vara en vägledande partner som ur kundens perspektiv tar ett tydligt pris- och miljöansvar. Öresundskraft driver både konkurrensutsatta och inte konkurrensutsatta verksamheter. Vi försöker att ta vårt ansvar för detta och ha förståelse för våra kunders och andra intressenters synpunkter. Vi följer noga upp våra verksamheter från miljö- och kvalitetssynpunkt. För år 2005 kan vi redovisa goda värden, det vill säga få avbrott eller andra störningar i våra system, samt minskande miljöpåverkan av våra verksamheter. Det är mycket positivt att konstatera att vi samtidigt har uppfyllt de krav som våra ägare har formulerat för företaget. Leveransvolymerna ökade marginellt till GWh under år Både fjärrvärme- och gasleveranserna minskade medan elförsäljningen ökade med 8 procent till GWh. På fjärrvärmesidan märks en allt större medvetenhet hos kunderna om att hushålla med värmen. Öresundskraft medverkar aktivt genom rådgivning så att vår levererade energi används på ett så bra sätt som möjligt. Nedgången på gassidan hänger främst samman med lägre förbrukning hos en större industrikund. Öresundskraft har haft framgång beträffande elförsäljning till krävande företagskunder samtidigt som konkurrensen har ökat. På hushållsmarknaden kan man märka en tendens att allt fler kampanjer med kortsiktiga erbjudanden genomförs, där priserbjudandena ofta är svårförståeliga för kunderna. Öresundskraft är en långsiktig aktör med målsättningen att bygga kundrelationer genom förtroende, vilket inte minst kom till uttryck genom vår framgångsrika kampanj Rätt elpris. Under 2005 har Öresundskraft fortsatt att växa samtidigt som miljöfokus ökat och det regionala samarbetet kraftigt byggts ut. Öresundskrafts positiva växtkraft medverkar på olika sätt till att kunder och andra intressenter växer och har framgång i sin verksamhet. Trädet är en bra symbol för detta. 5

6 Debatten om elpriser och produktionsföretagens vinster har fortsatt under Vid årets början införde EU kravet på utsläppsrätter för fossil koldioxid. Trots att befintliga kraftverk fick sina utsläppsrätter utan kostnad, höjde de sina priser med vad rätterna skulle ha kostat i inköp. Detta innebar att hela elprisnivån på den nordiska elbörsen NordPool höjdes i motsvarande grad, med fantastiska vinster som följd för den i Norden dominerande utsläppsfria elproduktionen. Sannolikt är det nödvändigt med ett antal åtgärder för att återfå kundernas förtroende, som exempelvis översyn av NordPools marginalprissättning, skyldighet att bjuda in all elproduktion till NordPool Spot samt ny utformning av handelssystemet för koldioxid. Värt att notera är att Öresundskraft, som i första hand är ett elförsäljningsföretag, inte tjänar mer pengar på ett högt elpris än ett lågt, snarare tvärtom. Enligt min mening är det marknadsfunktionen och konkurrensen i produktionsledet som behöver diskuteras, inte konkurrensen i försäljningsledet där många aktörer mycket aktivt konkurrerar med varandra. Öresundskraft företräder kunden i denna debatt. Öresundskrafts ekonomiska omsättning 2005 uppgick till Mkr jämfört med året innan. Rörelseresultatet ökade med knappt två procent till 192,2 Mkr. Resultatet efter avskrivningar och finansnetto ökade till 179,4 Mkr för år Det är enligt min mening ett mycket bra resultat med tanke på flera extraordinära händelser under året. Stormen Gudrun drabbade exempelvis våra kunder endast i mindre utsträckning tack vare elnätets utformning. Andra händelser är ett större haveri hos en större spillvärmeleverantör, ekonomiska uppgörelser med några stora kunder till intresse- och dotterbolag samt stigande bränslepriser. Vi kan också konstatera att våra inte konkurrensutsatta verksamheter haft högst rimliga priser enligt nationella jämförelser och myndigheternas tillsynsbeslut. Öresundskraft har en längre tid arbetat för ett ökat regionalt energisamarbete i Nordvästra Skåne. Under 2005 togs flera betydelsefulla steg i utvecklingen av Öresundskraft som regionalt energiföretag. Invigningen av förbindelseledningen för fjärrvärme mellan Helsingborg och Landskrona innebar att ett nära samarbete etablerades mellan fjärrvärmeverksamheterna i de bägge städerna. Öresundskraft påbörjade byggandet av ett fjärrvärmesystem i Höganäs, baserat på spillvärme från Höganäs AB på uppdrag av Höganäs Fjärrvärme AB, där Öresundskraft äger 39 procent. I Ängelholms Energi AB förvärvades 49 procent av aktierna och ett ökat samarbete utvecklades. Öresundskraft har fått ett mycket positivt mottagande av detta ökade regionala arbete. Öresundskraft kan spela en ökande roll som regional energiaktör till gagn för såväl kunder som ägare. Vår storlek och vår starka balansräkning gör att vi kan genomföra omfattande investeringar, samtidigt som företaget är flexibelt och snabbt i beslutsprocess och kundhantering. Öresundskrafts stadsnätsmodell med ett öppet nät har bemötts mycket positivt. Med ett ökande antal tjänsteleverantörer låses slutkunden inte längre till nätägarens tjänsteleverantörsval. Under året har arbetet fortsatt med anslutning av Helsingborgshems alla fastigheter i Helsingborg till Öresundskrafts stadsnät. På detta sätt fortsätter Öresundskraft att tillhandahålla effektiv och konkurrenskraftig infrastruktur i Helsingborgsområdet. Under året har personalsatsningarna fortsatt genom framhållandet av helhetssyn på hälsa och arbete. Öresundskrafts medarbetare har en hög frisknärvaro, och medarbetarnas engagemang och deltagande i företagets verksamhet är mycket betydelsefulla för företagets framgång. Under året har naturgasmarknaden avreglerats för företagskunder, och samtidigt har vårt serviceutbud vidgats inom exempelvis fjärrkyle- och stadsnätsområdet. Detta har ställt ökade krav på operativ effektivitet, nytänkande och flexibelt kundbemötande. Temat växtkraft innebär att Öresundskraft kan och ska växa, i nära samverkan med kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter. Jag anser att vi har mycket goda förutsättningar att lyckas med detta. Jag bedömer att vårt resultat för år 2006 under normala förutsättningar bör bli i nivå med det för år Jag vill tacka kunder, medarbetare, ägarföreträdare och andra intressenter för allt engagemang i Öresundskraft under år 2005 och ser fram emot fortsatt utvecklande samarbete. Magnus Grill 6

7 Operativ organisation 2005 IS-chef Per Blidberg Koncernstab Ekonomi & Finans Ekonomi- och finanschef Urban Ottosson Koncernstab Personal Personalchef Barbro Norin Koncernchef Magnus Grill Vice koncernchef Bertil Sjöstedt Koncernstab Kommunikation Marknadschef Per Lundgren Informationschef Åsa Cullborn AO EL Chef Richard Sandström AO INFRATJÄNSTER Chef Stefan Schmidt AO NÄT Chef Håkan Axelsson AO KUNDSERVICE Chef Ulla Fick-Hansson AO PRODUKTION Chef Christer Olsson DISTRIBUTIONSSERVICE Chef Kjell Nilsson 7

8 Öresundskraft Öresundskraft är idag Sveriges femte största energibolag och har en ledarställning bland de mellanstora energiaktörerna på marknaden. En position som stämmer väl med Öresundskrafts ambition att vara tillräckligt stora för att erbjuda väl utvecklade produkter och tjänster, och ändå tillräckligt flexibla för att ha möjlighet att kundanpassa dem. Sedan avregleringen av elmarknaden för tio år sedan har Öresundskraft femdubblat sin elförsäljning. Genom ett målmedvetet arbete har försäljningen av el till krävande företagskunder ökat. Dotterbolaget Öresundskraft Energy Trading har byggt upp en mycket stark kompetens i hantering av risker och olika finansiella instrument. Genom tjänsten portföljförvaltning kan Öresundskraft därmed erbjuda större kunder mycket konkurrenskraftiga elpriser. Marknadsverksamheten har varit framgångsrik inom hela elförsäljningsområdet och Öresundskraft har byggt upp ett stort förtroende som en trovärdig aktör. Ett exempel är den transaktion som genomfördes under 2005 där Öresundskraft övertog en större kundstock från ett bensinbolag. Flera bensinbolag har sedan avregleringen försökt etablera en egen elförsäljningsverksamhet. Många av dessa har efter övervägande kommit fram till att den bästa lösningen är partnerskap eller överlåtelse av kunderna till en etablerad elaktör, i detta fall Öresundskraft. Öresundskraft växer med kraft och avsikten är att fortsätta den positiva utvecklingen genom att vara en stark, oberoende aktör som står på kundens sida. Starka rötter i regionen Nordvästra Skåne är en region med god ekonomisk tillväxt och ett dynamiskt näringsliv. Att vara en vägledande energipartner för de företag och privatpersoner som lever och verkar här är ett av Öresundskrafts viktigare mål. Det gångna året har Öresundskraft befäst sin ställning som en regional energiaktör genom en rad händelser: Den 16 kilometer långa fjärrvärmeledningen mellan Helsingborg och Landskrona invigdes. Ledningen möjliggör leveranser av fjärrvärme från Öresundskraft till Landskrona. Ett fjärrvärmesamarbete med Höganäs kommun startades och bolaget Höganäs Fjärrvärme AB bildades, med Öresundskraft som ägare till 39 procent. Höganäs Fjärrvärme AB uppdrog åt Öresundskraft att genomföra utbyggnad av distributionsnät samt svara för försäljningen. Öresundskraft äger sedan tidigare 50 procent av NVSH Energi AB, beläget i Bjuv. NVSH äger, i sin tur, 25 procent av elförsäljningsföretaget Kraftaktörerna. Under året fördjupades samarbetet genom gemensam utförarverksamhet för NVSH och Öresundskraft inom elnätsområdet. Öresundskraft stadsnät startade ett samarbete med Höganäs Energi i Höganäs och NVSH Energi i Bjuv. Samarbetet innebär att 8

9 växer med kraft Öresundskraft aktiverar anslutningen till det nät kommunerna själva äger, samt förmedlar tjänsteleverantörerna. Öresundskraft förvärvade Utfors fiberkanalisation till Ängelholm, vilket ger möjlighet att erbjuda gemensamma bred bandstjänster i Ängelholm och Helsingborg. SHS-gruppen (regionalt samarbetsorgan i Sydsverige) fortsatte att utveckla sitt samarbete inom elnätsområdet. Öresundskraft förvärvade 49 procent av Ängelholms Energi AB och ett omfattande samarbete har inletts mellan Öresundskraft och Ängelholms Energi AB. Ett samarbete till nytta för bägge företagen och deras kunder. En hållbar tillväxt Att söka plattformar för att medverka till en hållbar energiutveckling är en viktig del av Öresundskrafts verksamhet. Dels genom att delta aktivt i debatten kring viktiga energifrågor, dels via samarbete med svenska och europeiska branschorganisationer, exempelvis Svensk Energi. Öresundskraft bedriver på uppdrag energirådgivningsverksamhet i fyra kommuner: Bjuv, Helsingborg, Höganäs och Åstorp. På detta sätt kan Öresundskraft ta ett övergripande ansvar för att energin används på ett så bra och miljöriktigt sätt som möjligt. Under året utsågs Öresundskrafts koncernchef Magnus Grill av regeringen till att bli ordförande för Sveriges Miljöteknikråd. Detta är ett nybildat råd med uppdrag att främja utvecklingen av miljöteknik, miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport. Sverige bör ha en stor potential att utveckla denna verksamhet och ordförandeskapet bör kunna ge Öresundskraft impulser att ytterligare utvecklas inom miljöområdet. Ytterligare en gastankstation togs i drift i Helsingborg år Öresundskraft kunde även inviga den nya busstankningsanläggning som förser stadsbussarna i Helsingborg med gas. Två satsningar där Öresundskraft aktivt medverkar till att minska miljöpåverkan från fordonstrafiken i Helsingborgsområdet. Träd ger växtkraft Öresundskraft har under året medverkat i ett trädplanteringsprojekt med syfte att rena luften från koldioxid. Helsingborgs stads kampanj Bli trädgivare innebär att totalt 600 nya träd planteras av privatpersoner och företag. Öresundskraft bidrar med 100 av dessa träd och är därmed den enskilt största trädgivaren. Ett fullvuxet träd renar luften från sex ton koldioxid per år. Det är lika mycket som fem personbilar släpper ut under samma tid. Genom att plantera 100 träd renar Öresundskraft luften från den koldioxid som koncernens 130 och de anställdas cirka 370 bilar producerar. Öresundskraft medverkar på detta sätt till en bättre närmiljö och bidrar samtidigt till att försköna Helsingborg. 9

10 MÄNNISKOR och MILJÖ 10

11 som växtkraft

12 Människor och Miljö En vackrare stadsmiljö Solen, månen och stjärnorna tittar ner Intervju med Anders Wilhelmson, arkitekt på Wilhelmson Arkitekter Öresundskrafts tävling vanns av arkitekten Anders Wilhelmson som med konstverket Reflektion bokstavligen plockar ner himlen på jorden genom att placera en jättelik spegel på Öresundskraftslagrets tak. Anders Wilhelmson är arkitekt och professor i arkitektur vid Konsthögskolan i Stockholm. Han är verksam och bosatt i Stockholm sedan många år. I Helsingborg är Anders Wilhelmson kanske mest känd för radhusområdet Eos i Mariastaden som byggdes av HSB Nordvästra Skåne Konstverket Reflektion utgår från Helsingborgs unika läge vid havet. Det jättelika taket till Öresundskraftslagret vänder sig mot havet och himlen i nordväst. I den spegel som nu ska monteras på taket kommer spännande effekter att kunna beskådas. Vad vill du att helsingborgarna och de som besöker staden ska känna och uppleva när de ser de effekter som uppkommer? Anders Wilhelmson: Helsingborg har ett så otroligt fint läge, halva stan ligger ju vid vattnet. Ibland tror jag att helsingborgarna själva glömmer bort att se sig omkring och njuta, och det är en av mina tankar med konstverket. Jag vill att alla som bor i och besöker staden ska reflektera över molnen, havet och himlen. Som ett barn som lägger sig på rygg i gräset och låter fantasin skena iväg. Öresundskraftslagret har en optimal placering och vinkel för att solkatter ska uppträda i positiv bemärkelse. Risken för att de ska störa bil-, båtoch flygtrafik är minimal. En viktig tanke är att det ska kännas som att vi hade ritat hela byggnaden från början, att allt blir en helhet. Intrycket av en ful lagerbyggnad kommer att vara borta, istället kommer spegeln att bjuda på massor av magic moments då solen, stjärnorna, regnbågen, fullmånen eller mörka ovädersmoln skapar häftiga filmsekvenser som går att följa i realtid. Hur är det möjligt att få upp en så stor spegel på Öresundskraftlagrets tak? AW: Takkonstruktionen har varit en viktig förutsättning för designen. Taket har en yta nästan lika stor som en hel fotbollsplan och består av 12

13 korrugerad aluminiumplåt. Det vilar på en konstruktion av takstolar av limbalkar och enklare reglar av trä som bär upp plåten. Detta gör att taket inte kan belastas med någon större tyngd. Spegeln kommer därför att utföras i akrylglas som har fördelen att det är segare och lättare än vanligt glas. Akryl är lika väderbeständigt som glas och påverkas inte av UV-strålning. En viktig aspekt vid monteringen är brandfaran monteringen måste ske när byggnaden är tom. Konstverket Reflektion kommer därför att uppföras och invigas först under försommaren Jag kommer att följa monteringen med stort intresse. För mig är det här ett lyckosamt designprojekt och det ska bli riktigt spännande att se resultatet! Spegeln är med sin enkelhet en genial och poetisk lösning av uppgiften. Spegeln ger Öresundskraftlagrets tak en oändlig variation med oväntade effekter. Betraktaren kan ständigt uppleva nya intryck. Öresundskraft får en tidlös lösning som är energisnål och uppseendeväckande med naturen och himlen som utgångspunkt. Verket har en teknisk uppbyggnad som känns genomförbar och beständig. Juryns motivering Juryn bestod av: Magnus Grill, koncernchef, Öresundskraft AB, Christer Olsson, VD, Öresundskraft Produktion AB, Konrad Ek, stadsarkitekt, Helsingborg, och Magnus Jensner, Förste konstintendent, Dunkers Kulturhus, Helsingborg Ljuset på ett himlastormande konstverk på Öresundskraftlagrets tak 2005 var ett år då design hyllades i alla dess former. Designåret inspirerade även Öresundskraft att bidra till försköningen av Helsingborg. En tävling utlystes där vinnaren fick möjlighet att smycka det nordvästra taket på det jättelika Öresundskraftslagret i Helsingborgs hamn. Öresundskraftslagret används för att förvara de stora mängder biobränsle, pellets, som går åt för att producera el och fjärrvärme till Helsingborgs invånare. En nödvändig, men kanske inte så vacker byggnad, som på detta sätt kan bli en positiv del av stadens själ och hjärta. Tävlingen vanns av arkitekten Anders Wilhelmson som med konstverket Reflektion bokstavligen plockar ner himlen på jorden genom att placera en jättelik spegel på Öresundskraftlagrets lutande tak. Konstverket Reflektion kommer att uppföras och invigas först under försommaren

14 Människor och Miljö Renare bränslehantering En relation utöver det vanliga Intervju med Per-Olof Jansson, VD på Helsingborgs Hamn Helsingborgs hamn är Sveriges näst största containerhamn och en av de största färjehamnarna i världen. Två gånger har hamnen fått epitetet Port of the year, en utmärkelse som delas ut av brittiska Institute of Transport Management. Hamnen är känd för att ha en väl utbyggd infrastruktur och för att ligga långt framme när det gäller kundanpassade logistiksystem. Öresundskrafts övergång från kol till pellets medför att cirka ton träpellets varje år kommer att passera Helsingborgs hamn för vidare transport till Öresundskrafts pelletslager. Vad innebär det för er logistik? Per-Olof Jansson: Totalt är Öresundskrafts ökade bulkmängd positiv för hamnen. De ökade volymerna hanterar vi bland annat med hjälp av en ny mobilkran, en investering för oss på cirka 20 miljoner kronor. Vi har också investerat i en uppdatering av den bandanläggning som transporterar träpelletsarna från Västhamnen direkt till Öresundskrafts lager. När det gäller själva hanteringen så är träpellets på många sätt enklare än kol. Dammet från kol innebär större hälsorisker och kräver mer övervakning. Därför ser vi mycket positivt på övergången till pelletshanteringen. Öresundskraft och Helsingborgs Hamn ägs ju båda av kommunen. Vad betyder det för ert samarbete? POJ: Helsingborgs Hamn och Öresundskraft har ju flera fysiska kopplingar till varandra. I hamnen lossas och hanteras träpelletsarna och det är också vi som ser till att de kommer in i Öresundskrafts pelletslager. Den ström som produceras ger i sin tur kraft till Helsingborgs Hamn, så beroendet är ömsesidigt. Men vår relation bygger på mer än ett transportband och vårt gemensamma ägande. Öresundskraft och Helsingborgs Hamn har haft en stark koppling till varandra i många år, jag var till exempel med på den studieresa Öresundskraft gjorde till Georgia för att hämta in information om träpellets. Vårt partnerskap är en relation utöver det vanliga som jag tror att vi båda uppskattar. 14

15 Att vara en föregångare i miljöfrågor känns naturligt. Christer Olsson, VD på Öresundskraft Produktion AB Ljuset på träpellets som blir till guld Under 2005 eldades det sista kolet i Öresundskrafts kraftvärmeverk. Från årsskiftet 2005/2006 används istället träpellets till 100 procent. Bakgrunden är dels ett beslut från Miljödomstolen där Öresundskraft anmodas upphöra med användning av kol från den 1 juli 2006, dels en konsekvens av Öresundskrafts miljöpolicy. Övergången har skett successivt eldades de allra första träpelletsen i Västhamnsverkets panna. Redan 1998 minskade andelen kol i bränslemixen med hälften. Tester, mätningar och ombyggnadsarbeten har sedan pågått kontinuerligt för att möjliggöra en fullständig övergång. Eftersom träpellets har ett något lägre energiinnehåll än kol går det åt mer pellets för att producera samma mängd energi som tidigare. Trots det kommer mängden koldioxidutsläpp att minska radikalt. År 2005 var koldioxidemissionerna från Västhamnsverket uppe i ton (fossil koldioxid för fastbränslepannan). För 2006 beräknas utsläppen till 2000 ton. Västhamnsverkets bränsleanvändning och produktion, prognos för fastbränslepannan 2006 Energi in GWh Energi ut GWh Träpellet 900 El 250 Kol 0 Fjärrvärme 560 Olja 5 Naturgas 0 15

16 Människor och Miljö Ökat flöde i Mörrumsån Nu kan laxen, och våra gäster, leka utanför husknuten Intervju med Paul-Willy Ohlsson, driftansvarig på Fridafors Fritidscenter vid Mörrumsån På den ena sidan finns Mörrumsåns ursprungliga åfåra, på den andra den stensatta kanal som grävdes i samband med att Fridafors vattenkraftverk byggdes Mitt i strömmen ligger Fridafors FritidsCenter, en fritidsanläggning som sedan 1999 drivs av tre lokala idrottsföreningar. För driften svarar fem anställda, bland andra Paul-Willy Ohlsson som också sitter med i styrelsen för föreningen. Ungdomar, företag, föreningar, festsällskap och andra upplevelsetörstande grupper kommer till fritidscentret under hela året för att njuta av naturen och utmaningarna. Vad är Fridafors FritidsCenter och vad kan man göra hos er? Paul-Willy Ohlsson: Vi startade verksamheten i samband med att Fridafors bruk lades ner. Då blev också den lokala skytteföreningen utan övningslokaler, så allt började egentligen med att vi byggde upp en stor idrottshall med 15 skjutbanor, styrketräningslokal och så vidare. Idag kan vi erbjuda äventyrsläger, teambuilding, boule, fotboll, tennis, fiske och mycket mer. All verksamhet är handikappanpassad och det finns möjlighet till övernattning och konferens i byns gamla skola startade vi en egen tävling här som vi kallar Fridathlon, ungefär som Triathlon fast på vårt eget vis. I tävlingen ingår 400 meter simning i kraftverkets kanal, fyra mils cykling och en mils löpning. Det är en riktigt tuff tävling att simma medströms mot kraftverket är ju till exempel enkelt men när man vänder och ska tillbaka motströms, då är det tungt! Ni ligger ju mitt i strömmen, hur påverkas er verksamhet av att flödet har ökat? PWO: Vattnet i Mörrumsån är en förutsättning för en stor del av de aktiviteter vi erbjuder här. De senaste åren har det hänt mycket nedströms. Nya fiskvägar har byggts förbi de andra kraftverken, bland annat en ny laxtrappa. Sedan Öresundskraft ändrade dammluckorna i Fridafors kraftverk kan nu laxen komma ända upp till oss och leka, så snart kommer vi förmodligen att kunna erbjuda laxfiske och det känns ju jättekul. Det ökade flödet har gjort att vi nu kan utnyttja den gamla åfåran till aktiviteter, det kunde vi inte förr. Nu leker laxen på båda sidor om oss och det är ju en fantastisk naturupplevelse för dem som besöker oss. 16

17 Öresundskraft har bidragit till en bättre miljö för fisken i Mörrumsån, bland annat genom att vi ökat vattenflödet. Christer Olsson, VD på Öresundskraft Produktion AB Ljuset på stridare ström i Mörrumsån Sverige är ett land med nivåskillnader, tillräckligt stora för att vattenkraft ska löna sig. Flera av de kraftstationer som byggts i södra Sverige är över hundra år gamla och har bidragit till landets elproduktion i lika många år. Fridafors vattenkraftverk i Mörrumsån byggdes 1918 och drivs och ägs idag av Öresundskraft. Årsproduktionen av el ligger på GWh. Kraftstationen ingår i underlaget för Bra Miljöval El från Öresundskraft. Tack vare ett samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen och olika myndigheter har Öresundskraft bidragit till en bättre miljö för fisken i Mörrumsån. Genom att öppna dammluckorna i kraftverket något ökade flödet så att lax och havsöring lättare kan leka nedströms kraftverket. Åtgärden finansieras genom SNF:s miljöfond för att minska vattenkraftens negativa effekter i vattendragen. 17

18 Människor och Miljö Miljösmart fjärrvärme i Höganäs Låga hyreshöjningar värmer de boende och ger staden växtkraft Intervju med Péter Kovács, kommunalråd i Höganäs och Jarmo Nieminen, VD på Höganäshem Fjärrvärme är kanske det mest flexibla uppvärmningsalternativet på marknaden. Värmen produceras på en enda plats och leds via vatten ut till fastigheterna. Det finns inga begränsningar för hur och med vilket bränsle vattnet värms upp. Därför kan fjärrvärmen hela tiden utvecklas i takt med nya miljömål, nya önskemål och nya idéer. För Höganäs kommun var det just möjligheten att kunna utnyttja spillvärmen från Höganäs AB som gjorde fjärrvärme till ett alternativ. Kommunalrådet Péter Kovács är en av drivkrafterna bakom fjärrvärmeutbyggnaden. Han såg chansen att kunna erbjuda fastighetsägare och företag i kommunen billig värme. Att bygga upp ett fjärrvärmenät från noll är ju en ganska stor satsning. Vem är egentligen vinnare? Péter Kovács: Kilowattimmepriset på värmen kommer att sjunka betydligt, i vissa fall ner till hälften, och det betyder att företag och fastighetsägare blir stora vinnare. Kommunens fastigheter kommer att vara en stor kundgrupp och där vet vi att vi kommer att spara rätt så många miljoner i lägre driftskostnader. Genom att fånga in överskottsvärmen från Höganäs AB kan vi dessutom minska föroreningarna i luften även naturgas ger ju utsläpp av koldioxid som vi nu slipper. Ljuset på hur spilld energi blir miljösmart fjärrvärme Att utnyttja spillvärme från industrier till produktion av fjärrvärme är en lika enkel som miljösäker idé. Sedan trettio år tillbaka tillämpas detta av Öresundskraft i samarbete med Kemira Kemi, som varje år pumpar in cirka GWh spillvärme till Öresundskrafts fjärrvärmenät i Helsingborg. Under 2005 har ett liknande samarbete startat i Höganäs. Det nybildade bolaget Höganäs Fjärrvärme AB bygger ett nytt fjärrvärmenät som ska försörja centralorten med värme. Huvuddelen av fjärrvärmen, cirka 90 procent, kommer att utgöras av spillvärme från industriprocesserna i Höganäs AB. Resten av värmen produceras i en ny panncentral som drivs med olja eller gas. Höganäs Fjärrvärme AB investerar 120 miljoner i fjärrvärmeutbyggnaden, varav 17,8 miljoner utgörs av statligt stöd för klimatinvesteringar. I maj 2006 kommer de första leveranserna av fjärrvärme att komma igång. Och när fjärrvärmenätet står klart kommer utsläppen av koldioxid att ha minskat med cirka ton. Majoritetsägare i Höganäs Fjärrvärme AB är Höganäs kommun, medan Öresundskraft är minoritetsägare och svarar för fjärrvärmekompetensen inom produktionsanläggningen, distributionsnäten och försäljningen. 18

19 Allt detta gör att satsningen känns helt rätt, både för kommuninvånarna och för våra näringsidkare. Initiativet kom ju från kommunen. Hur har ni löst de tekniska frågorna kring fjärrvärmeutbyggnaden? PK: Vi har ett talesätt i kommunen: Ryggarna ihop så når vi mycket längre. Det här är ett perfekt exempel på det. Vi insåg direkt att vår kompetens inte räcker till för att driva ett fjärrvärmebolag, och sökte en partner. Efter några kontakter valde vi Öresundskraft som har stor erfarenhet av fjärrvärme och även av ny teknik, som att utnyttja spillvärme från industrier. Tillsammans med Höganäs AB och Öresundskraft har vi fått tillgång till den kunskap och kompetens som behövs. Jarmo Nieminen är VD på Höganäshem som är kommunens eget bostadsbolag med cirka hyreslägenheter, främst i centrala Höganäs men också i mindre samhällen runtomkring. Jarmo var en av de första att bli tillfrågad om att sitta med i styrelsen för det nybildade Höganäs Fjärrvärme AB. När kommunen tog beslutet att införa fjärrvärme i Höganäshems fastigheter ställde du dig helhjärtat bakom satsningen. Vad var det som övertygade dig? Jarmo Nieminen: Hela idén med att utnyttja spillvärme från produktionen på Höganäs AB känns miljömässigt helt rätt. Fjärrvärme är också enkelt att sköta och hantera i våra fastigheter. Men den största fördelen är förstås priset. Fram till nu har vi använt naturgas som värmekälla i fastigheterna. Ett hyfsat bra alternativ för miljön men prismässigt finns det inget som kan slå fjärrvärmen när den produceras så här. Vi kommer att betala ett betydligt lägre pris för fjärrvärmen än för naturgasen. De investeringar vi gör kommer vi att ha tjänat tillbaka om två till tre år. Hur påverkas Höganäshems hyresgäster av övergången till fjärrvärme? JN: På kort sikt kan det ju bli vissa praktiska störningar. Men eftersom vi samtidigt passar på att genomföra vissa underhållsåtgärder, som ändå är nödvändiga, blir störningarna inte mycket större än de ändå skulle ha varit. Och ser man på lång sikt ger fjärrvärmen bara fördelar, inte minst ekonomiskt. Hyresförhandlingarna är avslutade för 2006, och vi kommer att ligga på en betydligt lägre höjning i jämförelse med den rekommendation som Sabo gått ut med. Framöver bidrar övergången till fjärrvärme till minskade hyreshöjningar. I år har vi märkt av en stigande bostadskö och jag skulle tro att fjärrvärmeinvesteringen bidrar till att våra lägenheter blir ännu mer attraktiva. En positiv spiral som ger oss god lönsamhet och möjlighet att fortsätta med våra relativt låga årliga hyreshöjningar. 19

20 Människor och Miljö Fordonsgas i kollektivtrafiken För att klara miljömålen måste fler åka kollektivt Intervju med Niclas Blomqvist, driftchef på Arriva Att köra med gasdrivna bussar kostar lite mer än att välja dieseldrivna. När Skånetrafiken tog över busstrafiken i Helsingborg, med Arriva som entreprenör, var det kommunen som tog det ekonomiska beslutet att satsa på fordonsgas och renare luft för helsingborgarna. Den 12 juni kunde Arrivas driftchef Niclas Blomqvist dirigera ut 61 nya fordonsgasdrivna bussar i Helsingborg, vilket motsvarar all kollektivtrafik inom staden. Hur fungerar det här med fordonsgas egentligen? Niclas Blomqvist: Fordonsgasen kommer hit till bussdepån via en ledning och trycks ut med hjälp av kompressorer. Varje buss har sin egen tankstation på rampen. När bussen kommer tillbaka efter sin runda parkerar chauffören bussen på sin plats, kopplar på en slang och fyller på gas. I princip är det ingen skillnad mot att köra med diesel. En buss kan köra ungefär ett dygn med en tank, så det är ingen risk att gasen sinar. Öresundskraft kompletterar ju biogasen med naturgas vid behov, men det är inget som vi märker av. Biogasen är ju bättre för miljön eftersom den är producerad av avfall. Men för själva förbränningen spelar det ingen större roll. Våra bussar är klassade i högsta miljöklass oberoende av om vi kör med naturgas eller biogas. Vad innebär det att vara bussentreprenör i Helsingborg idag? NB: Det är en spännande utmaning för oss! Det här med biogas kommer mer och mer och det nära samarbete vi har med Skånetrafiken och Helsingborgs stad gör att vi lär oss enormt mycket. Det finns en vilja och ett gemensamt mål med satsningen och det känns jättebra att få bidra med sin kunskap. Utmaningen ligger förstås i stadens tillväxt hade vi 7,6 miljoner påstigande per år och år 2014 är målet satt till det dubbla, 15,2 miljoner påstigande. Det är ett tufft mål, men för att klara stadens tillväxtmål och samtidigt uppfylla miljömålen så måste fler välja det kollektiva alternativet. Och då måste vi se till att det blir möjligt. Framtida åtgärder är bland annat att öka genomsnittshastigheten för varje buss, från 18 km/h till 25 km/h och öka antalet bussar. År 2014 räknar vi med att ha ytterligare 24 bussar i trafik. 20

Delårsrapport Januari-juni 2006 Öresundskraftskoncernen

Delårsrapport Januari-juni 2006 Öresundskraftskoncernen Delårsrapport Januari-juni 2006 Öresundskraftskoncernen Koncernchefens kommentar Det har varit stort fokus på energibranschen under första halvåret 2006. Vintern 2005/2006 var den kallaste på mycket länge

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2005 Öresundskraft

Delårsrapport Januari-juni 2005 Öresundskraft Delårsrapport Januari-juni 2005 Öresundskraft Kommentar från koncernchefen Öresundskrafts verksamhet under första halvåret 2005 kännetecknades i stor utsträckning av affärer som har betydelse för det regionala

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Helsingborg och Ängelholm Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Företagspresentation. Mölndal Energi

Företagspresentation. Mölndal Energi Företagspresentation Mölndal Energi Mölndal energis verksamhetsområden Produktion Fjärrvärme Elhandel Nära och enkelt med passion för miljön El och värme är något vi tar för givet. Det ska bara fungera.

Läs mer

E.ON Värme. Med spillvärme

E.ON Värme. Med spillvärme E.ON Värme Med spillvärme 2 Spillvärme, överskottsvärme, restvärme, återvunnen energi kärt barn har många namn. Vad det handlar om är att ta tillvara värme som uppstår vid industriella processer och använda

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Den lokala kraften finns i vattnet

Den lokala kraften finns i vattnet Kundinformation från Nr 1, 2012 Den lokala kraften finns i vattnet Göran Karlsson, elnätschef och ansvarig för elproduktionen på Linde energi. Vi på Linde energi är glada och stolta över att ha kunnat

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Trelleborgs Energiförsäljning AB

Trelleborgs Energiförsäljning AB Trelleborgs Energiförsäljning AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet 15 december 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Bolagets övergripande målsättning

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Tillsammans. för Landskronas miljö

Tillsammans. för Landskronas miljö Tillsammans för Landskronas miljö Vår roll i det hållbara samhället En icke fungerande revolver som inspiration Knuten kallas Non CO 2 och är en tydlig symbol för både Landskrona och för verksamheten där

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Fordonsgas. Klimatresa. med miljön i tanken

Fordonsgas. Klimatresa. med miljön i tanken Fordonsgas Klimatresa med miljön i tanken E.ON Fordonsgas består av två produkter Biogas 50 och Biogas 100 Biogas 50 Minst hälften av den fordonsgas du tankar motsvaras av biogas. Biogas 50 tankar du på

Läs mer

Produktion med sikte på framtiden

Produktion med sikte på framtiden Produktion med sikte på framtiden Årligen producerar Öresundskraft 1 000 GWh fjärrvärme (i samarbete med våra spillvärmeleverantörer), 300 GWh el och 15 GWh fjärrkyla till kunder i och utanför Öresundsregionen.

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Agenda Välkomna - agenda Einar Bjarne Ekonomi & Miljö Einar Bjarne Marknad Cecilia Grundberg Kaffe och smörgås Energieffektivisering

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgruppen för hantering av energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgruppen för hantering av energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7 energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl. 15.00-17.00 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (s) Jan Bohlin (s) Åsa Johansson (s) Stellan Andersson (c) Leif Andersson (v) ÖVRIGA NÄRVARANDE

Läs mer

Kundträff Nöjesfabriken 2011-10-27

Kundträff Nöjesfabriken 2011-10-27 Kundträff Nöjesfabriken 2011-10-27 Martin Rosén, fjärrvärmesäljare på Karlstads Energi var dagens moderator och hälsade alla välkomna till årets kundmöte, både näringsidkare vid lunchtid och konsumenter

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Bioenergikombinat Status och Framtid

Bioenergikombinat Status och Framtid Bioenergikombinat Status och Framtid Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter Ingrid Nohlgren El Värme Värme- och Kraftkonferensen 2010-11-10

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Den avreglerade nordiska elmarknaden

Den avreglerade nordiska elmarknaden 2011-01-06 NAn Den avreglerade nordiska elmarknaden Varför avreglering av elmarknaden? EG:s vitbok om den inre marknaden 1985 och Produktivitetsdelegationen i Sverige (SOU1991:82) kom fram till att fri

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

Vägval för energi och klimat

Vägval för energi och klimat Vägval för energi och klimat Underlag för vägledande debatt i KF 2014-01-07 U N D E RL A G F Ö R V Ä G L E D A N D E D E B A T T I K F Vägval för energi och klimat Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer