Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle."

Transkript

1 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

2 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat.

3 3 Luleåborna köper ljus och värme till sina bostäder, upplysta gator och torg, underhållning och fakta via bredband. En möjlighet till ett behagligt och bekvämt liv.

4 4 Luleåföretagen köper också energi. Till sina uppvärmda kontor, datorer, industriprocesser och neonskyltar. Men vad de egentligen köper är konkurrenskraft.

5 5 Det är detta vi på Luleå Energi erbjuder våra kunder. Det är det vi menar med närhet och omtanke.

6 Logotyp

7 Moderbolaget Luleå Energi AB ägs till 70 procent av Luleå kommunföretag AB. Det innebär att alla Luleåbor är delägare i Luleå Energi. Resterande 30 procent ägs av Vattenfall AB.

8 Koncernen 1 I Luleå Energi ingår affärsområdena elhandel och fjärrvärme. Dotterbolagen Luleå Energi Elnät och BioEnergi, samt intressebolaget Lunet.

9 Koncernen 2 Verksamheten är i huvudsak koncentrerad till Luleå kommun, har 140 anställda och omsätter 800 mkr årligen.

10 Miljö Luleå Energi har en starkt uttalad miljöpolicy. Det dagliga miljöarbetet ska kontinuerligt förbättras med hänsyn till ny kunskap, teknisk utveckling och gällande lagar.

11 Affärsområden ELHANDEL FJÄRRVÄRME ELNÄT BREDBAND BIOENERGI Luleåborna gillar Luleå Energi. Över 90% har valt att köpa el av oss och vår kundservice ligger i topp i nationella mätningar. Luleåborna har Sveriges billigaste fjärrvärme. Det är också en miljöriktig produkt med nära 100% anslutning där vi byggt ut fjärrvärmenätet. Vi äger och driver elnätet i Luleå och har som strategi att hålla Sveriges lägsta avgifter och hög leveranssäkerhet till kunderna genom vårt helägda dotterbolag Luleå Energi Elnät. Snabb uppkoppling och fler tjänster blir allt viktigare. Vårt intressebolag Lunet levererar dagens och morgondagens bredbandstjänster. Efterfrågan på förnyelsebara energikällor växer. Ett affärsområde där vi opererar genom vårt dotterbolag BioEnergi. Ett område med stor potential i skenet av miljödebatten.

12 Elnät Ett effektivt nätbolag med hög säkerhet. Helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB svarar för drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elförbrukningen i Luleå kommun.

13 Elnät Vår strategi är att nyttja och fördela resurser av kapital, material och personal på ett bra sätt. Då kan vi hålla låga avgifter och hög leveranssäkerhet till våra kunder.

14 Elnät Den höga ambitionen har lett till att Luleå Energi Elnät har Sveriges effektivaste elnät enligt Energimyndighetens nätnyttomodell. Enligt Energimyndigheten är elnätsavgiften i Luleå 72,2 procent av vad man tycker är rimligt.

15 Elhandel Framgångsrik elhandel på en volatil marknad. Luleå Energi Elhandel erbjuder ett heltäckande urval av elhandelstjänster till såväl privat- som företagskunder och agerar framgångsrikt på en ytterst svårbedömd och konkurrensutsatt marknad med stora svängningar.

16 Elhandel Luleåborna gillar sitt lokala elbolag. Trots hård konkurrens på marknaden har över 90% valt att köpa el av oss och ungefär 95% av Luleå Energis elkunder finns i Luleå kommun. Luleå Energi Elhandel har också framgångsrikt tecknat större ramavtal med rikstäckande företag och kunder utanför regionen.

17 Elhandel Affärsområdet elhandel lägger ner ett omfattande arbete på att utveckla Luleå Energis kunderbjudanden och leverera ett större mervärde och ökad kundnytta. Ett exempel är energioptimeringstjänsten En timme i ditt hem.

18 Elhandel För närvarande kan vi erbjuda våra kunder fem elhandelsprodukter: Fastpris. Så vet du alltid hur mycket du betalar. BörsEl. Ger dig valfrihet med varierande risker. MixEl. Kombinerar trygghet med möjlighet till lågt pris. SommarEl. Köp el på sommaren. MiljöEl. Köp el som är miljömärkt.

19 Bredband Lunet. En framtida aktör inom bredbandstjänster. Teknikutvecklingen inom bredbandsområdet går fort framåt. En höghastighetsuppkoppling är för många privatpersoner och företag en självklarhet för att kunna nyttja ett allt mer varierat utbud av digitala tjänster.

20 Bredband Från och med den 1 juli 2007 agerar Luleå Energi genom intressebolaget Lunet AB som distributör av dagens och morgondagens informations- och underhållningstjänster.

21 Bredband Lunet tillhandahåller ett öppet stadsnät som består i grunden av en infrastruktur av markförlagd fiberoptisk kabel med kapacitet upp till 10 Gbit/s. Mindre byar ansluts via ADSL-teknik.

22 Bredband Lunet bygger stadsnätet med egen personal och har drift och underhåll 24 timmar om dygnet årets alla dagar hade ca 70% av Luleås invånare möjlighet att koppla upp sig till stadsnätet.

23 Fjärrvärme Luleåborna har Sveriges billigaste fjärrvärme. Affärsområdet fjärrvärme säljer och distribuerar värme till privatpersoner, företag och offentlig förvaltning i Luleå och Råneå. Till större kunder i stadskärnan kan vi dessutom leverera fjärrkyla för perfekt inomhusklimat även sommartid.

24 Fjärrvärme Fjärrvärme är en miljöriktig produkt med nära 100% anslutning där fjärrvärmenätet är utbyggt. Värmeenergin till Luleå nätet köps i huvudsak från SSAB genom kraftvärmeverket Lulekraft. Genom att ta hand om överskottsenergin från SSAB har uppvärmning av andra energislag ersatts motsvarande oljeeldade villapannor.

25 Fjärrvärme Luleås fjärrvärmenät når alla större bostads- och industriområden i tätorten. I Råneå finns ett lokalt nät som täcker de centrala delarna. Där baseras värmeproduktionen på flis och träpellets. Förtätning av fjärrvärmeområdena fortgår fram till och med 2010 med en beräknad anslutningsgrad upp emot 500 hushåll per år.

26 Fjärrvärme Fjärrkyla finns för närvarande tillgängligt för större fastigheter i centrum. Fjärrkylan baseras på frikyla från Luleå älv, kompletterad med kylmaskin. I takt med hårdare miljökrav och stigande ålder på kylanläggningar är fjärrkyla en mycket intressant produkt i ett framtida perspektiv.

27 Bioenergi Ett starkt kort i miljödebatten. Luleå Energis dotterbolag Bioenergi AB, med dess tillverkning av bränslepellet, är ett allt hetare affärsområde i takt med att efterfrågan på förnyelsebara energikällor växer. Råvaran kommer från skogs- och sågverksindustrin.

28 Bioenergi Bioenergi AB ägs gemensamt av Luleå Energi till 91% och SCA Skog AB till 9%. Produktionsanläggningen har en kapacitet av ton pellets per år. Den årliga produktionen räcker för uppvärmning av ca småhus, vilket motsvarar energimängden i m 3 villaolja.

29 Bioenergi I torkningsprocessen används en del av SSAB:s energiöverskott, vilket innebär att tillverkningen kan ske med begränsad miljöpåverkan.

30 Bioenergi De senaste årens starkt stigande olje- och elpriser samt restriktivare miljölagstiftning har gynnat utvecklingen för förnyelsebar energi. Kan råvarukostnaderna hållas på en rimlig nivå ser marknaden för bränsle pellets mycket god ut.

31 Service Alla produkter och tjänster vi på Luleå Energi erbjuder våra kunder är möjliga tack vare en enda anledning.

32 Service Bakom varje elavtal, bredbandstjänst, nätunderhåll, fjärrvärmeinstallation och pelletsleverans. Bakom varje telefonsamtal och kundkontakt finns en medarbetare på Luleå Energi.

33 Service Det är tack vare dessa 140 hängivna medarbetare som vi faktiskt kan leva upp till allt vi lovar. Det är de som är själva kärnan i vår devis, närhet och omtanke.

34 Logotyp

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

VITBOK FORUM. för en fungerande gemensam nordisk elmarknad FÖR GEMENSAM NORDISK ELMARKNAD

VITBOK FORUM. för en fungerande gemensam nordisk elmarknad FÖR GEMENSAM NORDISK ELMARKNAD 65 svenska elnäts- och elhandelsföretag har bildat Forum för gemensam nordisk elmarknad. Gemensamt för dessa små eller medelstora företag är att deras viktiga och samhällsnyttiga roll hotas. Beslut ska

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

Elreformen som gick snett?

Elreformen som gick snett? Elreformen som gick snett? Bättre konkurrens, billigare elpriser och mer kundinflytande. Det var målen med avregleringen av svensk elmarknad. Men dagens ägarkoncentration, höga elpriser och krångliga elräkningar

Läs mer

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats #1, 08 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Bra miljöval Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna fjärrvärmenätet växer Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal Gunnebo En ekologisk tummelplats

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

GärstadaNLäGGNINGEN ENErGI Ur avfall FÖr MILJÖNs skull

GärstadaNLäGGNINGEN ENErGI Ur avfall FÖr MILJÖNs skull GärstadANLÄGGNINGEN ENERGI UR AVFALL FÖR MILJÖNS SKULL Så gick det till 1954 Den första fjärrvärmeleveransen skedde i Linköpings kommun. Anslutningen till fjärrvärmenätet ökade i slutet av 50-talet och

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Särskilda spelregler för kommunala energibolag

Särskilda spelregler för kommunala energibolag KAPITEL 5 Särskilda spelregler för kommunala energibolag BOLAGEN PÅ DEN svenska energimarknaden möter olika spelregler till följd av att lagstiftningen ser olika ut beroende på vem som står som ägare.

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer