Vad vi menar med närhet och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad vi menar med närhet och"

Transkript

1 Vad vi menar med närhet och Berättelsen om vår ambition att vara en drivkraft för kund och samhälle omtanke

2 Enstor del av vår framgång som energibolag bottnar i att vi försöker hålla Sveriges lägsta priser och att vi hjälper våra kunder att spara energi. Det bevisar att kundmaximera skapar mer affärsnytta än att vinstmaximera.

3 s v e r i g e s n ö j d a s t e k u n d e r 1 I många år har vi legat i toppen bland de energibolag som har Sveriges mest nöjda kunder. Och vår strävan är att stå överst på prispallen varje år. Tack alla kvinnor, män, sörlänningar, norrlänningar, Luleåbor och utsocknes: Vi hade inte kunnat göra det utan er! Att våra kunder gett oss högsta betyg av alla energibolag när det gäller kundnöjdhet, gör oss sprickfärdiga av glädje och stolthet. Återigen, tack! Varje år levererar Svenskt Kvalitetsindex, SKI, en oberoende mätning om vad landets energikunder egentligen tycker om sitt energibolag. Så även om vi är i elitserien när det gäller att leverera vad kunderna förväntar sig, så finns det alltid förbättringar att göra. Vi får aldrig slå oss till ro och tro att vi nått vårt mål för att vi klivit längst upp på prispallen. För det är våra kunder som bestämmer om vi ska hålla oss kvar på första plats. Och vägen till vår framgång som energibolag går genom kundens upplevelse av oss som bolag och de produkter och tjänster vi erbjuder. Därför måste vi alltid fortsätta att anpassa oss efter kundens behov, skapa erbjudanden som ger verklig effekt i plånbok samt vara lättillgängliga och nåbara. Vi ska utveckla vår kundservice så den blir ännu bättre och komma ännu närmre varje enskild kund. Vi ska också fortsätta att ta fram produkter och tjänster som är lätta att förstå och som ger direkt och omedelbar kundnytta. Det är våra kunder som sporrar oss att bli ännu bättre från år till år. Det är tack vare dem vi är bäst i Sverige.

4 s v e r i g e s l ä g s t a e n e r g i p r i s e r Luleå Energi är egentligen som vilket annat energibolag som helst fast ändå inte. Det som skiljer oss åt jämfört med andra energibolag är att vi hellre skapar kundnytta som genererar affärer än tvärt om. Kundens behov sätts i första rummet och kundnytta är den utgångspunkt som hela vår affärsverksamhet bygger på. Kan vi hjälpa våra kunder att köpa mindre energi av oss så gör vi det även om det innebär mindre försäljning. Kan vi hålla nere priset på fjärrvärme, så gör vi det även om genomsnittspriset i branschen är högre. Och så länge vi kan garantera hög service och leveranssäkerhet i vårt elnät, finns det heller ingen anledning att höja priset även om våra nätavgifter ligger långt under riksgenomsnittet. Att vi på Luleå Energi sätter våra kunder främst har vi faktiskt också papper på. I den årliga avgiftsundersökningen, Nils Holgersson, slår HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna fast att Luleå kommun har Sveriges lägsta boendeavgifter. Sju år i rad, dessutom. Skillnaden beror främst på att Luleå Energi har så låga priser på fjärrvärme och elnät. Låga priser som vi satt för att vi tycker det är viktigare att våra kunder får rimliga kostnader istället för att vi som energibolag ska tjäna orimligt mycket pengar. Det riktigt fina i kråksången är att vi trots låga priser till våra kunder ändå kan hålla kvalitet och service på toppnivå och samtidigt vara ett vinstgenererande, affärsmässigt företag. Vi har nämligen märkt att när våra kunder mår bra, då mår också Luleå Energi som bolag bra. Det är det vi menar med närhet och omtanke. 2 Vi agerar affärsmässigt, ändå har vi låga priser från år till år. Det finns inga hemligheter bakom Sveriges lägsta energipriser. Bara en vilja att sätta kundens behov först

5 f j ä r r v ä r m e Luleå Energis fjärrvärme är troligen den mest utbyggda i Sverige. Fjärrvärmen produceras i huvudsak i kraftvärmeverket Lulekraft AB, som tar tillvara på brännbar överskottsgas från SSAB:s ståltillverkning. Kraftvärmeverket har en kapacitet på 200 MW värme och närmare 100 MW el. 3 Många undrar hur Luleåborna kan ha Sveriges billigaste fjärrvärme år efter år. Sanningen är att vi vill vara en drivkraft för kund och samhälle, så enkelt är det. Tack vare ett gott samarbete och långsiktiga avtal med SSAB, kan vi hålla ett stabilt fjärrvärmepris över långa perioder. Och trots att vi betalar marknadsanpassade priser för energin kan vi erbjuda våra kunder Sveriges billigaste fjärrvärme. Anledningen är att vår ägare, Luleå kommun, vill att det låga fjärrvärmepriset ska främja utvecklingen i regionen och vara en drivkraft för näringsliv och samhälle. Naturligtvis ska vi på Luleå Energi hålla marknadsmässiga priser och tjäna pengar som vilket affärsdrivande företag som helst. Och det har vi gjort. Men om något annat energibolag skulle leverera fjärrvärme i stället för oss, skulle fjärrvärmen i Luleå vara i genomsnitt 40 procent dyrare. På Luleå Energi tycker vi att det är viktigare med nöjda kunder och att skapa för utsättningar för livskvalitet och konkurrenskraft, för privatpersoner och företag. Det tjänar alla på.

6 e l n ä t Sveriges elkunder kan välja elleverantör, men inte av vem elströmmen ska levereras. Ägaren av elnätet där man bor kan ganska fritt ställa villkoren för hur mycket det ska kosta att ansluta sig och få strömmen distribuerad i nätet. Skillnaderna i olika delar av landet och mellan olika bolag är stora. Luleå Energi äger ett av landets effektivaste, billigaste och mest välskötta elnät. Detta framgår av flera oberoende undersökningar. I jämförelse med andra likvärdiga elnät, håller Luleå Energi en prisnivå som är 20 till 40 procent lägre än branschgenomsnittet i Sverige. Att elnätsavgiften är låg, betyder inte att säkerheten i Luleå Energis elnät är sämre, tvärtom är leveranssäkerheten mycket hög. Vi har istället valt att låta mer pengar av överskottet gå tillbaka till utveckling och underhåll. Den låga nätavgiften visar också att vi på Luleå Energi är duktiga på att hushålla med våra kunders pengar. Att vi kan nyttja kapital, material och personal på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi lägger ner mångmiljonbelopp på att göra ledningsnätet ännu säkrare. Varje år byts ca 40 km gamla ledningar ut mot nya, som är både kraftigare och isolerade. En åtgärd som gör att risken avbrott minskar drastiskt. I en monopolsituation ställs 4 ännu högre krav på att vi ger valuta för kundernas pengar. En elnätskund kan inte välja leverantör. Därför är vår elnätsavgift bland de billigaste i landet.

7 b i o e n e r g i Att erbjuda energilösningar med mervärde är Luleå Energis uppgift och mångfalden är vår styrka. Det finns en tjänst eller produkt för alla. Kan du inte få Sveriges billigaste fjärrvärme? Nåväl, då erbjuder vi dig ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ. 5 Att torka träpellets med återvunnen processenergi från SSAB är inte bara energieffektivt och klimatsmart. Det gör också att vi kan garantera energivärdet i våra pellets Vårt dotterbolag Bioenergi tillverkar klimatsmarta träpellets med garanterat energivärde. En hög och jämn kvalitet som gjort Bioenergis pellets till testvinnare. Det innebär att våra pelletskunder alltid vet exakt hur mycket värme de får för varje krona. Vi kan sätta garantistämpel på våra pellets tack vare noggrannheten i produktionen. Varenda leverans kan spåras i vårt datasystem och prover tas i produktionen varannan timme för att pelletskvaliteten ska bli så jämn som möjligt. Pelletseldning ger en nästan helt automatiserad värmekälla och perfekt förbränning till en låg kostnad. Dessutom är pellets ett bra miljöval som genererar förnyelsebar värmeenergi. Våra pellets levereras direkt till kund i bulk eller i säckar. Tillverkningen och företrädelsevis även försäljningen sker i Norrbotten, vilket innebär föredömligt korta transporter med mindre klimatpåverkan. Bioenergi AB ägs gemensamt av Luleå Energi till 91 procent och SCA Skog AB till 9 procent. Produktionsanläggningen har en kapacitet av ton pellets per år. Den årliga produktionen motsvarar en energimängd av m 3 villaolja.

8 e l h a n d e l Nio av tio Luleåbor köper el av Luleå Energi. En del köper el av oss för att de tycker vi är en trygg leverantör att lita på, andra för att de tycker det är bra att stötta lokala företag. Och en del köper helt enkelt el av oss för att vi ger god service och har bra elpriser. Vår styrka är att vi alltid kan erbjuda konkurrenskraftiga och bra produkter till våra kunder. Om du dessutom räknar in att Luleå Energi ger dig Sveriges lägsta nätavgift, ja då har du som Luleåbo bland de lägsta elkostnaderna i landet. Men det är inte bara Luleåborna som har upptäckt fördelarna med Luleå Energi. Även kunder på andra håll i Sverige upplever oss som raka och okomplicerade att ha att göra med och att vi ger dem valuta för sin elkrona. Vi på Luleå Energi tror inte att lönsamhet måste ske på bekostnad av samhällsnytta och kundvärde. Vårt viktigaste mål är att kundmaximera istället för att vinstmaximera. Vi vill ge dig ett elbolag att lita på. Därför utvecklar vi ständigt nya produkter och erbjudanden och hjälper dig att hitta en elhandelsprodukt som är trygg och passar dina behov över tiden. Ingen kund som köper el är 6 den andra lik. Vi anstränger oss verkligen att erbjuda valmöjligheter, erfarenhet och kunskap. Det har gett oss Sveriges mest nöjda kunder

9 b r e d b a n d Aldrig tidigare har världen varit så liten och samtidigt så ofantlig. Människor som sitter flera tusen mil från varandra träffas över internet på ett ögonblick. Samtidigt har världen vuxit när mängden tillgänglig information och åsikter ökar i samma hastighet som ljuspulserna i det digitala fibernätet. 7 Vi vill vara en drivkraft på det regionala planet. Därför gräver vi ner fiber tillsammans med fjärrvärmen, så Luleåborna kan delta i den digitala utvecklingen. Med en internetuppkoppling kan hela världen ta plats i ditt hem, prydligt digitalt förpackat. E-posta, surfa på internet, träffa vänner över MSN, blogga, chatta och delta i diskussionsgrupper. Hyr en film, ring ett telefonsamtal med IP-telefon eller få hem hela världens television med digital-tv. Den digitala revolutionen är inte mer än något decennium gammalt, men Luleå Energi började bygga upp Luleås stadsnät och gräva ner fiber redan 1997 i samband med fjärrvärmeutbyggnaden. För närvarande har drygt 70 procent av Luleåborna möjlighet att koppla upp sig mot stadsnätet. Stadsnätet driftas av bredbandsbolaget Lunet, som ägs av Luleå Energi och bostadsföretaget Lulebo till hälften vardera. Lunet är ett öppet stadsnät där alla aktörer på marknaden kan etablera sig. Bolaget bygger infrastrukturen med egen personal och har drift och underhåll 24 timmar om dygnet årets alla dagar. Bolaget verkar för en livskraftig bredbandsutveckling i Luleåregionen och öppnar upp för fler tjänster och större utbud för Luleåregionens bredbandskunder.

10 m i l j ö Luleå Energi satsar miljoner på egna kraftverk för förnyelsebar energi. Idag äger vi 27 procent i Kalix Vindkraft, och vi projekterar uppförandet av sju egna vindkraftverk på industritomten Playa Plannja. I framtiden förväntas Luleå tillföra upp till 40 miljoner miljövänliga kwh i det nordiska energisystemet. Som energibolag erbjuder vi produkter och tjänster som minskar trycket på vår miljö, och som i många fall även hjälper våra kunder att spara pengar. För en blygsam summa av ett halvt öre per kwh kan våra kunder exempelvis köpa 100 procent koldioxidneutral vattenkraft från Luleälven. Vi erbjuder energispartjänster som kan innebära enskilda kundbesparingar på tiotusentals kronor per år. Att erbjuda produkter och tjänster med mindre miljöbelastning, och att satsa pengar i förnyelsebar energi är vårt sätt att ta ansvar. Inte bara för vår miljö, utan även för våra kunder och för svensk elmarknad. Med mer vindkraft i energisystemet kan produktionen av el från kol och olja minskas. Mer förnyelsebar energi på marknaden ger både lägre elpriser och bromsar växthuseffekten. Tillförseln av förnyelsebar energi gör oss till vinnare även ur ett bredare perspektiv: Privat finansiering av alternativa energikällor stimuleras, jobb skapas och tillväxten i vår egen region ökar. Dessutom lägger vi grunden för en framtid även för våra barn och barnbarn. Den största vinsten av alla. Det diskuteras mycket om 8 kostnaden för att hejda den globala uppvärmningen. Vår /copyplattform/ Vi bygger bilden av Luleå giam zzrilla adio ex et, consed tie diametuer augueriure feuismod tet, coreril. consectem väg är istället att försöka skapa Energi som ett affärsmässigt företag med en iriuscilit acin hent incilit iure tio dignis atie dolore velendrem et acipisc ipisi. Lore el lite ovanlig agenda: vi sätter miljövänliga våra kunder i tat. Vullutem energilösningar zzriusto dolore magnim quip diat augueriureuismod tet, coreril. endrem första rummet det är ju det vi menar med erilis nullaorper si. Aci tion ulput velestrud et acipisc ipisi. Lore el diat augueriure som gör alla till vinnare närhet och omtanke! Ett exempel på detta är att Luleå sju gånger blivit rankad som den stad som har Sveriges lägsta boendeavgifter av avgiftsundersökningen Nils Holgersson. Tonen är rak och pedagogisk: det finns inga hemligheter, bara en god vilja från ett ärligt energibolag. Vullutem facidius lore Cipis nullaor tincilla augiamet, susto do ea aut praessis euisl eros adip ex eu faciduis del diametuer sis ea faci bla conullutet non hendiam amcommolummy numsan ero eu- et praesto odipit wisim ea feuguerit landre velit, susto od ming estrud enit vel exer Vullutem facidius lore Pisismo dolesto consequam num at. Wis ea consendipit augait venim zzriuscin vendio consed et lum aliscilit ing esto od duismodolor irit adit wis nulla consectem dolore vezzriuscin vendio nsed et lum aliscilit ing esto od duismodolor ir adit wis nulla consectem dolore velendrem et acipisc ipisi. Lore el diat augueriureuismod tet, coreril. endrem et acipisc ipisi. Lore el diat feuismod tet, coreril. praessis euisl eros adip ex eu faciduis del diametuer sis ea faci bla conullutet non hendiam amcommolummy numsan ero eugiam zzrilla adio ex et, consed tie diametuer iriuscilit acin hent incilit iure tio dignis atie tat. Vullutem zzriusto dolore magnim quip erilis nullaorper si. Aci tion ulput velestrud et praesto odipit wisim ea feuguerit landre velit, susto od ming estrud enit vel exer

11 Luleå Energi AB är helägt av Luleå Kommunföretag AB. Det innebär att alla Luleåbor är delägare i Luleå Energi. I koncernen ingår affärsområdena elhandel och fjärrvärme, det helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB, samt dotterbolagen Bioenergi AB och Lunet AB. Luleå Energi har ett ägardirektiv att vara en drivande kraft för samhälle och näringsliv, för vår gemensamma välfärd. Det är det vi menar när vi säger att vi står för närhet och omtanke. Skeppsbrogatan 32. Box Luleå. Telefon

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats #1, 08 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Bra miljöval Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna fjärrvärmenätet växer Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal Gunnebo En ekologisk tummelplats

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Elreformen som gick snett?

Elreformen som gick snett? Elreformen som gick snett? Bättre konkurrens, billigare elpriser och mer kundinflytande. Det var målen med avregleringen av svensk elmarknad. Men dagens ägarkoncentration, höga elpriser och krångliga elräkningar

Läs mer

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Compricer i samarbete med Newsfactory AB ANNONS DistribuerasiExpressenseptember2009 Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 Börja

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar.

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Kundtidning Nr 2 2006 Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Läs mer på sidan 2 Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Läs mer på sidan

Läs mer

VITBOK FORUM. för en fungerande gemensam nordisk elmarknad FÖR GEMENSAM NORDISK ELMARKNAD

VITBOK FORUM. för en fungerande gemensam nordisk elmarknad FÖR GEMENSAM NORDISK ELMARKNAD 65 svenska elnäts- och elhandelsföretag har bildat Forum för gemensam nordisk elmarknad. Gemensamt för dessa små eller medelstora företag är att deras viktiga och samhällsnyttiga roll hotas. Beslut ska

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

teckna avtal sänk din elkostnad!

teckna avtal sänk din elkostnad! MedlemsEl LO verkar för ett rättvisare samhälle och vill därför förbättra villkoren för så många människor som möjligt. MedlemsEl är det elavtal som LO-förbundens medlemmar kan ansluta sig till för att

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer