Tillsammans. för Landskronas miljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans. för Landskronas miljö"

Transkript

1 Tillsammans för Landskronas miljö

2 Vår roll i det hållbara samhället

3 En icke fungerande revolver som inspiration Knuten kallas Non CO 2 och är en tydlig symbol för både Landskrona och för verksamheten där den sitter kraftvärmeverket Energiknuten. Knuten är utformad av Carl Fredrik Reuterswärd och inspirerad av hans egna kända konstverk, Non- Violence en revolver med knuten revolverpipa. Inga kulor kan komma ur den pipan. Det ska heller inte komma någon CO 2 ur våra anläggningar. Ett väl fungerande samhälle Knuten symboliserar också Landskrona som en knutpunkt för samverkan mellan samarbetspartners även utanför Landskrona. Arbetet med det hållbara samhället måste vara gränsöverskridande och prestigelöst. Vi på Landskrona Energi är öppna mot omvärlden. Nya vägar och kreativa lösningar är ett måste för vårt löfte: tillsammans för Landskronas hållbara utveckling mot ett väl fungerande samhälle. Enklare och tryggare vardag Vårt dagliga arbete är att leverera energioch kommunikationslösningar. Men det betyder mer än att vara en passiv leverantör. Vår roll är att se till att vardagen för Landskronaborna blir lite enklare och tryggare samtidigt som vi arbetar för en hållbar framtid. Landskrona Energi är Landskronabornas eget bolag. I det ligger att vi har ett ansvar för att göra Landskrona till en attraktiv plats att bo och arbeta i. Framrutan är större än backspegeln För det krävs flera saker. Först och främst en grundläggande infrastruktur i form av el och värme via anläggningar som håller hög driftsäkerhet det gäller också i vårt stadsnät för fiberburet bredband. Men framför allt krävs det också ett kontinuerligt utvecklingsarbete, ofta baserat på en tät dialog med våra kunder och en förståelse för deras behov och önskningar. Här spelar våra medarbetare en central roll. Vår ambition är att locka medarbetare som uppskattar att arbeta i ett bolag som gör stor skillnad för många människor genom ett dynamiskt och progressivt sätt att arbeta. Visst kan man snegla i backspegeln, men framrutan är större.

4 En föränderlig värld

5 Den svåra ekvationen Energifrågan är vår tids stora ekvation att lösa. Alla, från stora världsorganisationer till politiker, från företag till den enskilda människan påverkas och berörs. Och alla måste förhålla sig till knäckfrågan: hur ska vi hantera en framtid med ett ökat energibehov samtidigt som den negativa påverkan på miljö och människa drastiskt minskas? Titta bortom horisonten I ekvationen ryms allt. Hur vi bor, hur vi bygger, hur vi producerar, hur vi transporterar oss och hur vi lever våra liv helt vanliga dagar. Det är lika mycket en global fråga som en lokal. Vi som är ett energibolag i en liten stad verkar av naturliga skäl på en begränsad geografisk marknad. Utsläpp däremot, har inga geografiska gränser och här gäller det att titta bortom horisonten. Det gör vi dels genom att producera energi utan att tillföra ett nettotillskott av växthusgaser. Dels gör vi det genom att samarbeta över kommungränserna. Vi bedriver också utvecklings projekt som syftar till att utveckla stadsmiljön i en positiv hållbar riktning. VÅR VISION Tillsammans för en bättre miljö i en föränderlig värld Vår vision grundar sig på några enkla men tydliga förutsättningar: bra kan alltid bli bättre och omvärlden är under konstant förändring. Det är de förutsättningarna som styr vår verksamhet. Oavsett om det gäller det befintliga elnätet eller att ytterligare bygga ut vårt redan snabba och uppskattade stadsnät för fiberbredband. Vårt bidrag till en hållbar framtid började egentligen tidigare än begreppet hållbarhet började användas på det sätt det görs idag. Vår roll har tidigt varit att ta ansvar för vår del i samhället. Säkert och tillförlitligt elnät till ett bra pris, utveckling av klimatanpassad uppvärmning och miljötekniska lösningar. Och ett väl utbyggt stadsnät för Landskronabornas möjlighet att möta en uppkopplad framtid på bästa sätt. Våra tre verksamhetsben visar att vi har planerat väl för att kunna möta en föränderlig värld.

6 Verksamhet med visioner

7 Vår verksamhet Landskrona Energi ägs till 100 % av Landskrona stad och ansvarar för verksamheterna: ELNÄT FJÄRRVÄRME STADSNÄT ELNÄT Vi distribuerar Landskrona Energi äger större delen av elnätet i tätorten Landskrona. Det innebär att vi har ansvar för att distribuera den el som Landskronaborna köper via sitt (eget valda) elhandelsföretag. Nätet är mycket stabilt med få avbrott. Vi ansvarar även för driften av gatubelysningen inom hela kommunen samt elförsörjningen av två trådbusslinjer inom själva tätorten. Grön el Sedan det nya kraftvärmeverket (Energiknuten) togs i drift 2012 producerar vi numera grön el. Den används bland annat till vår egen verksamhet. Överskottet distribueras vidare till den svenska elmarknaden. Vi är stolta över att kunna bidra med grön el i en region med stor brist på egen elproduktion. ANTAL KUNDER, CIRKA

8 FJÄRRVÄRME Klimatsmart uppvärmning Fjärrvärme är ett mycket bra sätt att värma upp bostäder och lokaler. Det är en klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform. Systemet kan också ta hand om restvärme som uppkommer vid el produktion och överskottsvärme från industrier. Även det gör vi i vårt kraftvärmeverk. Tack vare Energiknuten kan vi alltså ta tillvara resurser som annars hade gått till spillo. 400 FJÄRRVÄRMEN MOTSVARAR 400 OLJETANKBILAR PER ÅR 98% 98% FÖRNYBART BRÄNSLE ANTAL KUNDER, CIRKA EVITA ett västskånskt samarbete EVITA är arbetsnamnet för samarbetet kring en gemensam fjärrvärmeledning mellan Öresundskraft i Helsingborg, Landskrona Energi och Kraftringen Energi i Lund. En befintlig fjärrvärmeledning finns redan mellan Helsingborg och Landskrona sedan Hösten 2015 beräknas ytterligare 29 km ledning från Landskrona till Lund vara klar. Det blir då Sveriges längsta sammanhållna fjärrvärmenät. Genom att tre kommunalägda energibolag samordnar produktion, drift och inköp blir fjärrvärmedistributionen mer långsiktigt hållbar. Vi kan också säkerställa leveranstryggheten för våra kommuninvånare genom att bli mindre känsliga för omvärldsförändringar.

9 STADSNÄT Heltäckande fibernät Landskrona har idag ett heltäckande IT-nät för högeffektiva fasta bredbandsanslutningar. Nätet är öppet för konkurrens mellan olika tjänsteleverantörer. Utbyggnaden av fibernätet befinner sig i en kraftig expansiv fas och efterfrågan på snabb uppkoppling ökar i takt med att allt fler tjänster levereras via internet. ANTAL KUNDER, CIRKA Bättre än nationella målet Regeringen satte 2009 upp målet att år 2020 ska minst 90 % av Sveriges invånare ha tillgång till minst 100 Mbit/s och några år senare bättrade Region Skåne på målet till 95 % för länet. Det innebär att ca hushåll av i Landskrona ska ha möjlighet till en fiberanslutning ÖVER 70 % AV MÅLET ÄR UPPNÅTT

10 Tillbakablick

11 Även vår historia är framtid Landskrona var tidigt ute i informationssamhället. Redan 1991 lades den första fiberkabeln i marken, mellan stadshuset och det gamla elverket lanserades den digitala staden, med tjänster för telefoni, e-post och intranät. Sedan dess har den mesta av offentlig verksamhet, inklusive skolorna, och en stor del av näringslivet anslutit sig till det ständigt utbyggda fibernätet. En av anledningarna till att vi idag ligger så bra till med fiberbredband till alla är just att vi startade tidigt med satsningarna på framtiden. Det har gjort att vårt stadsnät nu rankas som ett av de bästa i landet och bäst i Skåne. Trådbussar Landskrona stad var tidigt ute med i stort sett alla energi- och kommunikationslösningar för en framtida hållbar stad. De populära trådbussarna introducerades Här är Landskrona Energi ensamma i landet om att sköta en matarstation och kontaktledning för trådbuss. De tre trådbussarna går på grön el från vind- och vattenkraft. Energiförbrukningen är 60 % av dagens dieselbussar. Bra tänkt redan 1908 Bilden på föregående sida föreställer det gamla elverket under uppförande. Det stod klart 1908 och ritades för att likna en borg. Den blev inte bara elegant, utan skulle även ge en känsla av styrka, stabilitet och trygghet värdeord som fungerar lika bra idag som då. I den gamla borgen har Landskrona Energi ett av sina kontor idag, där vi förvaltar det gamla arvet genom att tänka styrka, stabilitet och trygghet för dagens energi- och kommunikationslösningar.

12 Framåtblick

13 Den tysta revolutionen fortsätter Sedan 1980-talet har det pågått en tyst revolution under mark i Landskrona. De tidiga investeringarna för att utveckla fjärrvärmenätet har bidragit till att vi idag har ett väl fungerande nät som bidrar till en minskning av den negativa miljöpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt för att ytterligare minska vår miljöpåverkan, framförallt genom samverkan med andra. Basen i vår fjärrvärmeproduktion är restvärme från industrier och kraftvärme baserat på fraktioner som annars lagts på deponi. Framtiden byggs alltså med material som annars gått till spillo. Även stadsnätets utveckling fortsätter till Landskronabornas fromma. Det tysta arbetet under mark betyder mycket för hur det ser ut, och kommer att se ut, ovan mark. Den tysta revolutionen fortsätter. Green Hub Landskrona framtidens kunskapsnav Landskrona Energi är trots sin storlek mycket duktiga på att bana väg för nya förändringsprojekt. Ett exempel är Green Hub Landskrona, GHL. Litet men starkt företag Trots att vi är ett mindre bolag jobbar vi med de stora frågorna genom att driva en effektiv energi- och stadsnätsverksamhet i framkant och som gör stor skillnad för Landskronaborna. Vi jobbar hela tiden för att göra det bästa för Landskronaborna och för att öka Landskronas attraktivitet. VI HAR BLAND DE LÄGSTA PRISERNA PÅ ELNÄT OCH FJÄRRVÄRME GHL återspeglar vårt mångsidiga projekt inriktat mot hållbarhet. Projektkontoret är ett kombinerat kunskapscentrum och tankesmedja som utgör mittpunkten i ett miljonprogramsområde. Platsen är bas för hållbara tvärvetenskapliga utvecklingsprojekt. GHL binder samman våra projekt och informerar om pågående studier tillsammans med högskola och näringsliv. Här kopplas flera studenter med olika akademisk bakgrund samman för att skapa lösningar för ett mer hållbart samhälle. Ambitionen är att tillsammans med akademin och dess olika forskningsområden kunna hitta lösningar på ännu olösta problem. NÄSTAN LÄNGST FRAM VAD GÄLLER UTBYGGNAD AV STADSNÄT HÖG KUNDNÖJDHET HÖG LEVERANSSÄKERHET ENGAGERAD PERSONAL TÄNKER FRAMÅT VÅGAR TESTA NYTT OCH SAMARBETA

14

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehåll. Året i korthet

Innehåll. Året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Årets händelse invigningen av Energiknuten 3 Ökad samverkan till nytta för våra invånare 4 Kraftpaket för både el och värme 6 Krafttag för klimat och miljö 7 Regleringen central

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 Omslagsbild: Skorstenen på Västhamnsverket i Västhamnen, Helsingborg. I anläggningen eldas biobränslen och röken innehåller till största delen vattenånga. För detaljerad

Läs mer

Regional Energi en drivkraft även i framtiden?

Regional Energi en drivkraft även i framtiden? Regional Energi en drivkraft även i framtiden? En rapport om kommunägda energibolags betydelse för regional utveckling 1 2 Stor betydelse för den regionala ekonomin Kommunägda energibolag utgör ett viktigt

Läs mer

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden Solberg Foto: Mats Bengtsson Tryck: Göteborgstryckeriet Den främsta fjärrvärmestaden Göteborg har ett sammanhängande fjärrvärmenät, som är ett av de större i Europa En attraktiv arbetsplats Göteborg Energi

Läs mer

PRISER 2014. Fjärrvärme. Stadsnät. Elnät. Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se

PRISER 2014. Fjärrvärme. Stadsnät. Elnät. Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se PRISER 2014 Elnät Fjärrvärme Stadsnät Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se Din el färdas tryggt i våra kablar Att vi äger Landskronas centrala elnät innebär att vi har ansvar för att

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Stockholms öppna nät. Ett öppet stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt nät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Lindesbergs Stadsnät.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt nät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Lindesbergs Stadsnät. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt nät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Lindesbergs Stadsnät. Ett öppet Stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett supersnabbt

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

Bredbandsstrategi - förstudie

Bredbandsstrategi - förstudie Revisionskontoret PM NR 9/2014 Bredbandsstrategi - förstudie Fredrik Ljunggren Januari 2015 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Elnätet är en viktig samhällsbärare

Elnätet är en viktig samhällsbärare Nätrapport 2013 Elnätet är en viktig samhällsbärare Elnätet är en viktig samhällsbärare 1 Från eld till el på 100 år 2 Elmarknaden 4 Miljarder för att säkra elnäten 6 I storstad och på landsbygd 8 Fortum

Läs mer

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013 Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013 1 Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner Bredbandsutbyggnaden är en stor och viktig fråga för landets kommuner.

Läs mer

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010 ÖPPNA NÄT Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll Publicerad i juni 2010 Ansvarig utgivare: Mikael Ek (VD) Dokumentansvarig: Camilla Jönsson Citera gärna! Det är dock inte tillåtet att vidarebefordra

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Regeringen har satt upp ambitiösa mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

Stadsnät för allt och alla. Idén och människorna bakom framtidens kommunikation.

Stadsnät för allt och alla. Idén och människorna bakom framtidens kommunikation. Stadsnät för allt och alla Idén och människorna bakom framtidens kommunikation. 1 Välkommen till världens bästa Stadsnät Mälarenergi började tidigt bygga ett öppet stadsnät i Västerås. Det första som blev

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-09-05 140 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen Innehåll Kapitel Sida 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer