Forskning på Högskolan i Skövde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning på Högskolan i Skövde"

Transkript

1 D E N N A P R E S E N T A T I O N Ä R E T T U T D R A G F R Å N I N L E D A N D E W O R K S H O P I N O M P R O J E K T E T L E A N & G R E E N P R O D U C T I O N N A V I G A T O R. Forskning på Högskolan i Skövde Kontaktpersoner: Dan Högberg, Gunnar Bäckstrand, 8 september 2011 M E R I N F O R M A T I O N F I N N S P Å W W W. L E A N R E S A N. S E Bild 1

2 LEAN & GREEN PRODUCTION NAVIGATOR - STEP 2 FORSKNING PÅ HÖGSKOLAN I SKÖVDE Dan Högberg, Docent Gunnar Bäckstrand, PhD Bild 2

3 FORSKNINGSCENTRA Forskningscentrum för: - Informationsteknologi - Systembiologi - Virtuella system D A N H Ö G B E R G - A N V Ä N D A R C E N T R E R A D P R O D U K T F R A M T A G N I N G Bild 3

4 FORSKNINGSCENTRUM FÖR VIRTUELLA SYSTEM Forskningsgrupper: - Logistik - Materialmekanik - Intelligent Automation - User Centred Product/Workplace Design - UCPD D A N H Ö G B E R G - A N V Ä N D A R C E N T R E R A D P R O D U K T F R A M T A G N I N G Bild 4

5 UCPD HÖR TILL HUVUDÄMNET INTEGRERAD PRODUKTUTVECKLING Ämnet integrerad produktutveckling omfattar teknik, metoder, arbetssätt och arbetsorganisation för ökad effektivitet och lärande i produktutveckling. Forskargruppen UCPD: Forskningsgruppens verksamhetsområde är att generera kunskap kring hur man framgångsrikt kan designa och utveckla produkter och produktionsutrustning med hänsyn till människans förutsättningar och önskemål. D A N H Ö G B E R G - A N V Ä N D A R C E N T R E R A D P R O D U K T F R A M T A G N I N G Bild 5

6 PERSONER INOM UCPD Docent Dan Högberg (forskningsledare) Gästprof. Keith Case 25% (Loughborough University, UK) Dr. Sara Persson Dr. Gunnar Bäckstrand (Swerea IVF) Dr. Viktor Hiort af Ornäs Dr. Peter Thorvald Erik Bertilsson Doktorand, start 2010 (Chalmers) Anna Brolin Doktorand, start 2010 (Loughborough University) Ida-Märta Rhen Forskarassistent D A N H Ö G B E R G - A N V Ä N D A R C E N T R E R A D P R O D U K T F R A M T A G N I N G Bild 6

7 HUVUDSAKLIGA SAMVERKANPARTNERS AB Volvo FCC Fraunhofer-Chalmers Centre Loughborough University, UK Chalmers Saab Automobile Scania Swerea IVF Volvo Cars D A N H Ö G B E R G - A N V Ä N D A R C E N T R E R A D P R O D U K T F R A M T A G N I N G Bild 7

8 FORSKNINGSPROJEKT Pågående - FACECAR (Vinnova/FFI), oktober mars IMMA (SSF/ProViking), juli dec Lean & Green Production Navigator step 2 (Vinnova/FFI), juni dec Avslutade - Lean & Green Production Navigator step 1 (Vinnova/FFI), sept jan MyCar (EU FP6), maj april Digital Albert - Visualisering av brukarkaraktäristik vid produktutveckling inom fordons och hälsoindustrin (KK), jan - dec D Ergonomics (MERA/Vinnova), maj juni VERDI (Programrådet för fordonsforskning & KK), jan juni D A N H Ö G B E R G - A N V Ä N D A R C E N T R E R A D P R O D U K T F R A M T A G N I N G Bild 8

9 MYCAR Informationshantering i manuell montering Kognitiv ergonomi Mobila informations- enheter D A N H Ö G B E R G - A N V Ä N D A R C E N T R E R A D P R O D U K T F R A M T A G N I N G Bild 9

10 FACECAR Informationshantering i manuell montering Kognitiv ergonomi Kitting som informationsbärare D A N H Ö G B E R G - A N V Ä N D A R C E N T R E R A D P R O D U K T F R A M T A G N I N G Bild 10

11 ERGONOMISIMULERING (DHM - DIGITAL HUMAN MODELLING) Ger möjlighet att simulera människors arbete och proaktivt utvärdera ergonomiska förhållanden. DAN HÖGBERG - ANVÄNDARCENTRERAD PRODUKTFRAMTAGNING Bild 11

12 IMMA - INTELLIGENTLY MOVING MANIKINS D A N H Ö G B E R G - A N V Ä N D A R C E N T R E R A D P R O D U K T F R A M T A G N I N G Bild 12

13 IMMA - FORSKNINGSFOKUS INOM UCPD Antropometri Relation mellan ledcentrum och antropometriska landmärken för att få fram en biomekanisk modell. Analys av antropometriska databaser för att kunna skala om manikiner med hjälp av korrelationsanalys. Statistisk metod för att skapa manikinfamiljer för att få en god representation av önskad målgrupp. Biomekanisk utvärdering Begränsning av rörelseomfång hos kroppens olika leder Utvärdering av rörelser för att kunna minimera belastningsskador genom att utvärdera och utveckla en tidsberoende utvärderingsmetod. D A N H Ö G B E R G - A N V Ä N D A R C E N T R E R A D P R O D U K T F R A M T A G N I N G Bild 13

14 ANTROPOMETRISK VARIATION M3 100 Vikt (kg) K5 M5 K3 M1 M4 60 K1 K4 50 M2 40 K Kroppslängd (cm) D A N H Ö G B E R G - A N V Ä N D A R C E N T R E R A D P R O D U K T F R A M T A G N I N G Källa: Swedish anthropometrics for product and workplace design. L. Hanson et al. (2008) Bild 14

15 ANTROPOMETRISK VARIATION M5 M4 M3 M2 M1 K1 K2 K3 K4 K5 179 cm 78 kg 169 cm 48 kg 189 cm 107 kg 190 cm 74 kg 168 cm 81 kg 167 cm 65 kg 158 cm 42 kg 177 cm 88 kg 179 cm 60 kg 156 cm 69 kg D A N H Ö G B E R G - A N V Ä N D A R C E N T R E R A D P R O D U K T F R A M T A G N I N G Bild 15

16 ERGONOMISKA BEDÖMNINGSMETODER 35 Ledvinkel över tid Ledvinkel Tid D A N H Ö G B E R G - A N V Ä N D A R C E N T R E R A D P R O D U K T F R A M T A G N I N G Bild 16

17 APPLICERING VID MONTERINGSSIMULERING D A N H Ö G B E R G - A N V Ä N D A R C E N T R E R A D P R O D U K T F R A M T A G N I N G Bild 17

18 MER OM UCPD ca 80 st publikationer sedan 2002 Medlem av det nationella forskarnätverket Virtual Ergonomics Centre, D A N H Ö G B E R G - A N V Ä N D A R C E N T R E R A D P R O D U K T F R A M T A G N I N G Bild 18

19 KICK-OFF 8 SEP 2011 Hur ska vi få svar på våra forskningsfrågor? Vilken typ av fallstudier/industriinput behövs? Input till gruppdiskussioner kick-off? Aktivitetsplan Bild 19

20 RQ Scope: Study optimal workstation design employing a systems perspective, where the operator s conditions and requirements for successfully performing the work tasks are central. The workstation will here be regarded as a product that is consciously designed to fulfil specific requirements. This includes consideration of issues related to physical, cognitive and organisational ergonomics, quality output, productivity, safety and environmental issues. Research Questions RQ2.1 - What criteria need to be considered to optimize a workstation? RQ2.2 - How can workstation optimization be supported in ongoing development activities? RQ2.3 - Considering the workstation as a product how can established design methodologies be used to optimize workstation design? RQ2.4 - In what way does ergonomics simulation tools, and similar design tools, support a usercentred design approach when utilised for workstation design? Bild 20

21 HYPOTESER 1. Användarcentrering gynnar lönsamheten 2. En effektiv utvecklingsprocess gynnar användarcentrering vilket leder till en optimerad arbetsplats Bild 21

22 Design not build User Centred Design Virtual Manufacturing Deployment Optimal Workstation Bild 22

23 EXEMPEL, KONSEKVENS Lyckad/Misslyckad design? Finns det några problem, gällande designen? Kan vi förutse några ergo problem? Pictures presented with the permission from: Ole Broberg Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet Bild 23

24 Misslyckad design? Vad är problemet? Går det att undvika? Pictures presented with the permission from: Ole Broberg Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet Bild 24

25 RQ 2.1 RQ2.1 - What criteria need to be considered to optimize a workstation? Hur ser en bra arbetsplats ut? Vilka KPI:er ligger till grund för den utvärderingen? Säkerhet, Kvalitet, Leverans, TAK (OEE), 3M (Muri, Mura, Muda), Produktivitet, utvecklingstid samt utvecklingskost, modularitet, underhållskostnad etc. Om det finns bra arbetsplatser, hur ser då en dålig ut? Bild 25

26 RQ 2.1 RQ2.1 - What criteria need to be considered to optimize a workstation? Fallstudier/Industriinput: Nulägesanalys: Hur går det till på företagen? Vad säger standarden? Hur gör man egentligen? Hitta bra/dåliga arbetsplatser baserade på föregående KPI:er (ett urval alt. företags prioriterade). Försök att följa flödet bakåt i kedjan, från projektavslut via industrialisering till trigger för start av projekt. Vilka triggers/incitament finns det för att starta framtagandet av produkten arbetsplats? Litteraturstudie: Identifiera och studera goda exempel. Bild 26

27 RQ 2.2 AND 2.3 RQ2.2 - How can workstation optimization be supported in ongoing development activities? RQ2.3 - Considering the workstation as a product how can established design methodologies be used to optimize workstation design? Vart i utvecklingsprocessen skapas grunden för KPIutfallen. Detta ligger som grund till RQ 2.3. För att kunna optimera en arbetsplats så måste vi förstå vart i processen optimering skapas eller där grunden för framtida problem läggs Bild 27

28 RQ 2.2 AND 2.3 RQ2.2 - How can workstation optimization be supported in ongoing development activities? RQ2.3 - Considering the workstation as a product how can established design methodologies be used to optimize workstation design? Grundläggande fallstudier kopplade till RQ 2.1 bedöms i nuläget även fungera som input till RQ 2.2 samt 2.3. Dvs: Nulägesanalys Försök att följa flödet bakåt i kedjan, från projektavslut via industrialisering till trigger för start av projekt. Samt studera vart i utv.processen aktiveter styrande framtida KPI:er sätts. Bild 28

29 User Centered Design Bild 29

30 Design not build Methods Methods Methods Methods Tools Tools Tools Tools Tools Tools Tools Tools Tools Tools Tools Tools Methods Methods Methods Tools Tools Tools Tools Tools Tools Tools Tools Tools Bild 30

31 RQ 2.4 RQ2.2 - In what way does ergonomics simulation tools, and similar design tools, support a user-centred design approach when utilised for workstation design? Bild 31

32 Virtual Manufacturing Deployment Bild 32

33 INPUT TILL GRUPPDISKUSSIONER KICK- OFF Mäta: hur mäter vi effektivast? KPI:er: vilka ska ligga till grund för arbetsplatsanalys? Arbetsplatskostnad: LCC. Frågeställning: hur påverkar nuvarande projektledningsmetodik och dess verktyg kostnaden under hela produktens (arbetsplatsen) livslängd? Bild 33

34 AKTIVITETSPLAN Kick-off Workshop Workshop Workshop Workshop WP1 Mappa arbetssätt miljö, shop floor & uppströms Extern benchmark env. performance Sammanställning gröna PI Metoder o modeller som stödjer miljöfokus o. -prestanda på shop floor level Generisk modell integrera miljökrav uppströms WP2 Kravställning optimal arbetsplatsutformning Mappa arbetssätt arbetsplatsutformning uppströms Genomförande av fallstudier Analys o rapportering fallstudier Metodiker som stödjer arbetsplatsutformning: från kontinuerligt förbättrings perspektiv i aktiviteter uppströms WP3 Kommunikations plan Resultatspridning Guideline integrering miljö i XPS Input utbildningsmaterial Produktionslyftet och universitet Bild 34

Systemutveckling och Arbetsmiljö. Att förebygga hälso- och arbetsmiljöproblem vid datorstött arbete genom bättre systemutveckling.

Systemutveckling och Arbetsmiljö. Att förebygga hälso- och arbetsmiljöproblem vid datorstött arbete genom bättre systemutveckling. 229 Systemutveckling och Arbetsmiljö. Att förebygga hälso- och arbetsmiljöproblem vid datorstött arbete genom bättre systemutveckling. Åborg, Carl (1,2) Sandblad, Bengt (1), Gulliksen, Jan (1), Kavathatzopoulos,

Läs mer

Svensk Produktionsforskning 2020

Svensk Produktionsforskning 2020 Teknikföretagen produktionsforskning Svensk Produktionsforskning 2020 strategisk forskningsagenda Förord Produktion i världsklass är en förutsättning för att svensk tillverkningsindustri ska kunna konkurrera

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas

Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas Uppfattningar om ergonomi en studie av variation i hur ergonomi uppfattas CARINA RISLUND Department of product and production development Division of Design & Human Factors CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Effektiv miljötillsyn

Effektiv miljötillsyn Henrik Artman, Joel Brynielsson, Lena Edlund, Per Fallgren, Lars Forsberg, Gebrenegus Ghilagaber, Jonathan Gustavii, Mathias Herzing, Jonas Häckner, Adam Jacobsson, Eva-Maria Jacobsson, Håkan Källmén,

Läs mer

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion INNEHÅLL Nationell kraftsamling och innovation för produktion i Sverige...3 Produktion i Sverige 2030 en vision för svenskt välstånd...4

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #1 februari 2009 IMIT 30 år! sid 3 Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

Läs mer

Hantering av digitala verktygsmodeller

Hantering av digitala verktygsmodeller Hantering av digitala verktygsmodeller En studie av hur 3D-modeller av monteringsverktyg ska lagras, struktureras och geopositioneras på Scania CV AB inom Chassimontering Management of digital models A

Läs mer

Effektivisering av inköpsprocesser

Effektivisering av inköpsprocesser ISRN LUTMDN/TMTP--5615--SE Effektivisering av inköpsprocesser En studie på Rottneros AB Examensarbete: 5615/2007 Författare: Linda Andersson Alexander Widell Handledare: Robert Lindroth, LTH Roger Persson,

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Robusta energi- och klimatindikatorer för stålindustrin

Robusta energi- och klimatindikatorer för stålindustrin D 861 Robusta energi- och klimatindikatorer för stålindustrin Johannes Morfeldt, Semida Silveira, Tomas Hirsch, Susanne Lindqvist, Magnus Pettersson, Jan Pettersson och Alena Nordqvist Kommitté 98404 publicerad

Läs mer

HANTERING AV PROBLEM I

HANTERING AV PROBLEM I HANTERING AV PROBLEM I AGIL SYSTEMUTVECKLING EN FALLSTUDIE AV CGI Kandidatuppsats i Informatik Mike Pihel Christian Bartelius 2013KANI:02 Svensk titel: Hantering av problem i agil systemutveckling en fallstudie

Läs mer

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

`ÜêáëíáåÉ=_ êàéëëçå. Miljö och hållbart företagande Magisteruppsats 2006:7

`ÜêáëíáåÉ=_ êàéëëçå. Miljö och hållbart företagande Magisteruppsats 2006:7 eìã~å=êéëçìêåé=ã~å~öéãéåí=á= ãáäà ~êäéíéí= = = J=ÇÉëë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ ê=áãéäéãéåíéêáåö= çåü=ñ ê=~íí=å =ãáäà ã ëëáö= Ñê~ãÖ åö= = = = bå=ñ~ääëíìçáé=é =på~åçáå=eçíéäë=pîéêáöé= `ÜêáëíáåÉ=_ êàéëëçå Miljö och hållbart

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning TMT 2012:77 Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning ADI LINDOV ADNAN MASIC Examensarbete inom MASKINTEKNIK Industriell ekonomi och produktion Högskoleingenjör, 15 hp Södertälje, Sverige

Läs mer

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how?

Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? Workshop 2: CM Forum 2015 - what, when and how? The objective of the workshop is to set objectives for 2015 and produce a plan for 2015 that includes focus areas and workshop topics as well as practical

Läs mer

SR 866. Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp. Slutrapport. Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström

SR 866. Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp. Slutrapport. Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström SR 866 Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp Slutrapport Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström Juni 2014 Projektinformation Projekt påbörjat 2011-2013 Granskad av Karin Östergren,

Läs mer

Lean i kommun och myndigheter

Lean i kommun och myndigheter Lean i kommun och myndigheter en översikt över existerande empirisk forskningslitteratur Av Mikael Brännmark Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Innehåll Sammanfattning... 5 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov

Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov EXAMENSARBETE 2006:056 CIV Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov Ett framtidskoncept FRIDA LINDMARK ERIKA WESTLING CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Ergonomisk design och produktion

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING KUNDNÄRA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 april 2014 VÅRA TALARE Daniel Åhlström Technical Center Director Fredrik Christiansen Project Department Manager Ricoh Per Nordbrandt Product Development

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer