Sammanfattning av kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25"

Transkript

1 Sammanfattning av kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk Välkomstord från avdelningschef Niclas Purfürst, Presentation av deltagarna vid mötet. Deltagarlista (anmälningar) sist i detta dokument. Information om strategin för Svensk vattenbruk, den fleråriga strategiska nationella planen för vattenbruket till EU-kommissionen och dess koppling till den nya havs-och fiskerifonden, tekniskt underlag till denna. Se separat kopia på Malins presentation! Den 6 nov blir det en hearing på landsbygdsdepartementet om de politiska prioriteringarna som ligger till grund för det nya havs- och fiskeriprogrammet och -fonden Information om hur arbetet i projektet kommer gå till med presentation av beställare, styrgrupp och projektledare samt de fem arbetsgrupperna. kommer att vara huvudkanalen för information kring arbetet med strategi och handlingsplan. Samma organisation kan vara delaktig i flera arbetsgrupper. Styrgruppen ska tillse att arbetsgrupperna får en väl avvägd sammansättning. Arbetsgrupperna ska ha hållbarhetsperspektivet i åtanke, d.v.s. vad är det som ska vara långsiktigt hållbart och hur? Åtgärder framtagna i en arbetsgrupp ska skickas till de andra arbetsgrupperna för synpunkter (horisontell förankring) innan de skickas på remiss till referensgruppen samt till styrgruppen för synpunkter. Beslut om åtgärder fattas av styrgruppen. Under eftermiddagen hölls en workshop om vilka konkreta åtgärder man vill se för att uppnå de olika målen i vattenbruksstrategin. Detta arbete gjordes i grupper i två steg och alla förslag (som skrevs på post-it lappar) samlades in för att utgöra ett startmaterial för de blivande arbetsgrupperna. I det första steget var grupperna slumpvis sammansatta och i det andra fick deltagarna välja grupp efter främsta intresse av de fem inriktningarna för de blivande arbetsgrupperna. Varje intressegrupp fick de post-it lappar som rörde de mål som den arbetsgruppen kommer att arbeta med och fick bearbeta dessa vidare och sammanfatta dem. Sammanfattning av grupperna Näringslivsutveckling, sammanfattning: Företagen måste tala om för forskningen inom vilka områden som forskning behövs. Behovet av forskning bör bollas via VRF. Bankerna är ovilliga att ge lån till brukarna, därför finns det ett behov av ge bankerna information om vattenbruk.. Behövs duktiga ekonomer som ger finansieringsmodeller. Kanske omvandla bidragen till en fond eller allmänlån till vattenbruk för att minskar riskerna för bankerna. Nationellt fånga upp potentiella investerare till våra möten här i gruppen. Ta fram goda exempel på bra affärer och olika delar av vattenbruket att presentera för intresserade investerare. Lånegaranti?

2 Produktionen av sättfisk är idag det en flaskhals. Det finns idag en brist på sättfisk och sättfiskproduktionen måste öka för att kunna försörja för ökande matfiskodling. Det behövs ett avelsprogram för samtliga odlingsbara arter. Frågan blir hur ska avelsprogrammen finansieras och vem ska driva dessa? Ska det vara företagen eller staten? Skattepengarna måste användas på rätt sätt. Vad ska skattepengarna användas till (sättfisk?) Det går att försäkra men det är skitdyrt. I Norge och England är det möjligt att försäkra med motkrav enligt kravspecifikationslistor. Attitydförändring hos allmänheten, uppdrag för nationella krafter. Det är en uppgift som bör läggas på alla aktörer. Sprida rätt kunskap till allmänheten från myndigheter och forskning som ger stöd åt fiskodlingarna. Hjälp till bemötande av kritik från myndigheter. Djurvälfärd och smittskydd, sammanfattning: Genetikinformation inom avelsarbetet som på sikt blir krediterat. Satsningar på nya sättfiskanläggningar. Utbildning av veterinär personal och andra myndighetspersoner. Vi bör söka ett nordiskt samarbete kring avel. Någon person/organisation behöver ikläda sig den roll som Ulf-Peter Wichardt hade. Vi behöver fortsätta att utveckla fiskhälsokontrollen. Vattenbrukscentrum bör ta fram forskningsmedel för avel på fisk. Det är näringens efterfrågan som bör styra avelsarbetet. Nya odlingstekniker är nödvändigt för att ge stöd hos Norrlands befolkning. Vi behöver definiera vad etisk produktion är samt öka informationen kring nyttan med etisk produktion. Optimerad fiskhållning för minskade fenskador. ABP-bestämmelserna slår idag väldigt hårt mot odlarna och dessa behöver till viss underlättas under en övergångsperiod. Undantag och dispens för blodvatten. Miljömässigt hållbar utveckling, sammanfattning: Utvärdera och kommunicera i relation till annan produktion. Avfallshanteringen ska underlättas, ta fram riktlinjer för ett hållbart vattenbruk. Teknikutveckling för minskat utsläpp i befintliga vattenbruk och kommande. Livscykeltänkande koldioxid, energi osv. Satsa på kretsloppsproduktion såsom akvaponi, användning av avfall.

3 Forskning och utbildning, sammanfattning: Skapa sammanhållning mellan näring, forskning och myndigheter. Det finns idag plattformar för detta och dessa behöver stärkas, bl.a. genom medel. Det finns också centrumbildningar som främjar forskning och utbildning och dessa fungerar som en länk mellan intressenterna. Det behövs tydliga uppdrag och tillräckliga medel för att dessa ska upprätthållas. Hemsida om teknik och nya rön inom vattenbruk finns, men behöver fortsätta utvecklas. Riktade nyhetsbrev med forskningsnyheter mot kommun, näringen, myndigheter m.fl. Mer information som är riktade till näringen om odlingsarter och ekonomi. Arrangera olika forskningsseminarier. Det finns en vattenbrukskonferens idag, det går att göra mycket mer. SJV bör utreda behovet av utbildning kring vattenbruket, särskilt för myndigheterna såsom länsstyrelsen och kommunerna. Öka näringens existens inom de olika forskningsråden och andra institutioner som beslutar om forskningsmedel. Satsa på modellanläggningar med nationella medel. Sådana modellanläggningar skulle kunna utgöra en bas initialt för sättfisk till matproduktion. Regional utveckling, sammanfattning Planering och strategier för lokalisering av vattenbruk. Likartad bedömning vid tillsyn, kompetensfråga för lika behandling. Kommunikation och information är viktigt för att politiska krafter ska tro på näringen. Fokusering på avkastning och sysselsättning. Problemen lyfts oftare vilket måste motarbetas med korrekt information. Lyfta viktiga saker inom politiken med genomslag i stödutdelningen. Låt politikerna få erfara konsekvenser av sina beslut, både positiva och negativa. Skydda produkter Kalix löjrom, produktplacering.

4 Deltagaralista kickoff för handlingsplanarbetet i svenskt vattenbruk 25 sept 2013 Namn Andersson Magnus Beikmohammadi Shabnam Bergman Ulrika Bruno Ellen Carlsson Ulf Ekegerd Martin Elvingsson Pontus Emilsson Mats Fredrik Larsson Fredriksson Charlie Frostell Björn Futter Martyn Gabrielsson Sara Gelin Curt Hammar Henrik Hansen Wenche Hjelm Thomas Järnmark Lotta Karlsson Olof Kähäri Jussi Lindegarth Susanne Melin Daniel Norman Halldén Anna Nygren Josef Oliviusson Bjärn Olsson Leif Olsson Ulla Olstorpe Matilda Purfürst Niclas Rydberg Lisa Rydström Thomas Saedén Leena Segebo Anders Siv Sundström Sjögenbo Dag Sjögenbo Kerstin Skog Malin Sundell Kristina Snuttan Tjärnlund Elisabet Troell Max Organisation/motsvarande Naturskyddsföreningen Vattenbrukscentrum Norr AB Livsmedelsverket Vattenbrukscentrum Ost Länsstyrelsen Västra Götaland Jämttrolling sportfiskeklubb Kungliga tekniska högskolan Sveriges Lantbruksuniversitet Scandinavian Silver Eel AB Vattenbrukarnas Riksförbund Länsstyrelsen Västernorrland Fiskeområdesgrupp + Utposten WWF Världsnaturfonden Ålands Fiskförädling AB Brightwater Fish AB Vattenbrukscentrum Väst + Göteborgs Universitet Nationellt kompetenscentrum för vattenbruket + Sveriges Lantbruksuniversitet Umlax AB Chalmers + Haninge kommun Naturskyddsföreningen Västernorrland Fiskekommunerna + Lysekils kommun Vattenbrukscentrum Ost + Sveriges Lantbruksuniversitet Landsbygdsdepartementet Hushållningssällskapet + Svensk Fjällröding Kramfors kommun Vattenbrukscentrum Väst + Göteborgs Universitet Yrkeshögskolan (odlarkort) Kungliga vetenskapsakademien + Stockholm resilience centre

5 Westring Gustav Vigren Nils-Erik Öberg Ola Fiskeområdesgrupp + Kustlandet Svensk Fiskodling AB

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Vägen mot ett tillgängligare samhälle

Vägen mot ett tillgängligare samhälle EN RAPPORT FRÅN HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vägen mot ett tillgängligare samhälle Projekt Tillgänglighetsgranskning Handikappförbundens samarbetsorgan 43 handikappförbund i samverkan Handikappförbundens

Läs mer

Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012

Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012 Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012 Grenoble - Aix en Provence Marseille Sammanställt av Kristina Söderlund Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 3 Deltagare... 3 Lärande besök... 4 1.

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer