Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland"

Transkript

1 Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare

2 Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

3 25 gånger mer biogas till 2020! Västra Götalandsregionens politiker vill öka produktionen och användningen av biogas som fordonsbränsle med 25 gånger, från nuvarande 0,1 TWh/år till 2,4 TWh/år till år 2020.

4 Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Miljönämnden i Västra Götalandsregionen har antagit ett program för biogasutveckling Totalt satsas 24 miljoner kronor under tre år. Genomförs i samarbete med Länsstyrelsens Landsbygdsprogram och Trafikverket. Alla biogasaktörer i Västra Götaland som ingår i nätverket bidrar till arbetet i programmet och kommer att agera inom sina företag och organisationer för att nå målen. Programmet går under det inarbetade namnet.

5 Programområden 1. Öka samverkan för biogasutveckling. 2. Verka för tydligare nationella mål och ökat nationellt stöd. 3. Sprida kunskap och information om biogasutvecklingen i hela Västra Götaland. 4. Bidra till att fler aktörer använder upphandling som verktyg. 5. Förverkliga att kollektivtrafiken drivs med biogas. 6. Stödja en hemmamarknad som även leder till en exportmarknad t ex a. Förverkliga rötnings- resp. förgasningspotentialen b. Stödja demonstrationsprojekt och nya företag 7. Utveckla den regionala infrastrukturen för biogas. 8. Främja forskning och kompetensförsörjning. 9. Utöka samarbetet med andra regioner.

6 Organisation Processtöd Finansierar plattformen Bollplank för processledaren Träffas regelbundet Miljönämnden Leder kraftsamlingen Koordinerar viktiga åtgärder Avsätter resurser Processledning och koordinering Plattform för samverkan, kommunikation och kraftsamling Programrådet Bidrar med kompetens och resurser Föreslår och deltar i insatser Öppet för alla Arbetsgrupper Öppnas/stängs Arbetsgrupper Arbetsgrupper efter behov Öppnas/stängs Öppnas/stängs Sammansättning efter efter behov utifrån behov Sammansättning Sammansättning intressen och utifrån kompetens utifrån intressen intressen och och kompetens kompetens

7 Programrådet idag öppet för fler Västra Götalandsregionen Business Region Göteborg Fyrbodals kommunalförbund Skaraborgs kommunalförbund Sjuhärads kommunalförbund Länsstyrelsen Trafikverket Göteborg Energi Borås Energi och Miljö Trollhättan Energi Chalmers SP Västtrafik LRF Hushållningssällskapen Innovatum FordonsGas Sverige Renova Energigården Föreningar av lantbruksföretag

8 Arbetsgrupper igång Nationell påverkan Bernt Svensén, BRG Lars Holmqvist, Göteborg Energi Tula Ekengren, Fordonsgas Lennart Pettersson, LRF Peter Eriksson, Innovatum Anna-Karin Schön, Borås E&M Lars Thulin, Renova Karin Stenlund, Trollhättan Energi Utmaningar för lantbruket Lars-Gunnar Johansson, LRF Olle Markgren, Hush.Väst Janne Pettersson, Hush.Sjuhärad Per-Ove Persson, Hush.Skaraborg Håkan Carlsson, Göteborg Energi Kent-Olof Söderqvist, Energigården Helena Ingvarsson, Länsstyrelsen Peter Eriksson, Innovatum Mer biogas i kollektivtrafiken Leif Magnusson, Västtrafik Hans Larsson, BRG Hans Johansson, Fordonsgas Peter Eriksson, Innovatum Frida Karlge, Trafikkontoret

9 Vad har hänt sedan förra programrådsmötet 1 mars? Och vad är på gång?

10 1.Ökad samverkan för biogasutveckling Vad har hänt och vad är på gång? Besök hos biogasaktörer runt om i regionen Samarbetet med Länsstyrelsen och Trafikverket etablerat Processtödgrupp formad och igång Tre arbetsgrupper har startat Utmaningar: Tillsammans med programrådet arbeta fram detaljerat och tidsrelaterat åtgärdsprogram för hur målen 2020 ska nås. Dedikerat möte i höst.

11 2. Påverkansarbete för nationella mål och ökat nationellt stöd Vad har hänt och vad är på gång? Arbetsgrupp bildad. Två möten hittills. Påbörjat plan för påverkansarbetet inom Remissvar på föreslagen nationell biogasstrategi Extra inspel till Näringsdepartementet Seminarium i Almedalen 6 juli kl Politisk vilja nyckeln till biogasutveckling?

12 3. Sprida kunskap och information om biogasutvecklingen i hela Västra Götaland Vad har hänt och vad är på gång? Kommunikationsplan. Övergripande mål: 1. Förstärka marknadsföringen av Västra Götaland som en ledande biogasregion 2. Samla, visa upp och sprida information om de olika projekt och aktiviteter som pågår runt om i Västra Götaland 3. Underlätta kunskapsöverföringen mellan olika biogasaktörer i Västra Götaland 4. Driva påverkansarbete för tydligare nationella mål och ökat nationellt stöd till utvecklingen inom biogasområdet

13 3. Sprida kunskap och information om biogasutvecklingen i hela Västra Götaland Vad har hänt och vad är på gång? Kommunikationsplan Rekryterar kommunikatör (40-50 %) Webbsidan Utmaningar: Hur kommunicera och visualisera allt som sker inom biogas i regionen? Vilken information/kunskap/erfarenhet finns det störst behov av att sprida?

14 4. Bidra till att fler aktörer använder upphandling som verktyg Vad har hänt och vad är på gång? Smart Energi: inbjudan till regionen och samtliga kommuner om samordnad upphandling av fordon 2013 Internt VGR: Handlingsplan för fossiloberoende 2020 Utmaningar: Hur påverkar vi upphandlingen av transporttjänster? Tillgången på tunga fordon

15 5. Förverkliga att kollektivtrafiken drivs med biogas Vad har hänt och vad är på gång? Arbetsgrupp bildad. Utredning beställd: Kommande upphandlingar av kollektivtrafik och dess konsekvenser för biogasutvecklingen Utmaningar: Biogasdrift vs energieffektivitet Flera förändringar på gång som påverkar kollektivtrafiken

16 6. Stödja en hemmamarknad - Förverkliga rötningspotentialen Vad har hänt och vad är på gång? Arbetsgrupp bildad; Utmaningar för lantbruket Substratmarknadsanalys genomförd Utmaningar: Avvaktan på 20-öringen Regelverk och tillståndsprocessen Få fler kommuner att sortera ut vått avfall

17

18 7. Utveckla den regionala infrastrukturen för biogas Vad har hänt och vad är på gång? Studie om regional infrastruktur håller på att avslutas. Workshop 18 april. Som nästa steg sammankallar kommunalförbunden för dialog om lämplig strategi i frågan. Utmaningar: Hur ska processen drivas? På vilken nivå? Vem ska betala?

19 8. Främja forskning och kompetensförsörjning Vad har hänt och vad är på gång? Samarbete med Kompetensplattformen i Västra Götaland, delprojektet Bioenergi från primärproduktion till kund Inventera kompetensbehov, arbetskraftsutbud och utbud av utbildning Skapa branschråd Tidplan: 1 juni-31 dec 2011 Projektledare: Roland Annerquist, Gullspång kommun

20 8. Främja forskning och kompetensförsörjning Vad har hänt och vad är på gång? Samarbete med Kompetensplattformen i Västra Götaland, delprojektet Bioenergi från primärproduktion till kund Tar initiativ tillsammans med SP till arbetsgrupp kring regional forskningsstrategi och kompetens. Första möte efter sommaren. Utmaningar: Är regionen en lämplig nivå när dessa frågor diskuteras?

21 9. Utökat samarbete med andra regioner Vad har hänt och vad är på gång? Deltar i väderstreckssamarbete Medlem i Energigas Sveriges biogassektion Almedalen - gemensamt seminarium 6 juli Gasdagarna okt - fokus på de regionala biogassamarbetenas roll Utmaningar: Hur kan vi utnyttja dessa samarbeten på bästa sätt?

22 Sammanfattning av mina tre första månader på jobbet: Kommunikation och nätverkande kreativa möten och engagerade människor

23 Kontakta oss om projekt och idéer! Har ni projekt på gång som kan bidra till att uppnå målet 25 gånger mer biogas till 2020? Har ni idéer om var en ökad samverkan inom biogasområdet kan göra störst nytta? Välkommen att kontakta mig för att diskutera möjliga samarbeten och ansökningar. Hanna Jönsson, Processledare Tel: E-post:

24 Tack för uppmärksamheten!