Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015"

Transkript

1 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att återställa marina ekosystem i områden där de har påverkats negativt osv. men vad innebär detta i praktiken? Det blir spännande föredrag med presentationer av intressant kunskap från en rad olika projekt. Dagarna syftar till utbyte av erfarenheter, att informera, inspirera och att bilda en plattform och ett forum för fortsatt samarbete. För vem Konferensen riktar sig till Länsstyrelser och kommuner (planerare och miljöhandläggare), forskare och andra aktörer med intresse för området. Tid Konferensen startar tisdagen den 3 februari kl 11:30 och slutar onsdagen den 4 februari kl 14:00. Plats Arken Hotel & Garden Spa, Göteborg. Logi och resa på egen bekostnad. Anmälan Anmälan senast den 7 januari Anmälningsformulär hittar du på webbplatsen för Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kontaktpersoner Ingela Isaksson Ingemar Andersson Länsstyrelsen i Västra Götaland Havs- och vattenmyndigheten Telefon: Telefon:

2 Havsmiljödirektivet: Uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön skydda och bevara den marina miljön, förhindra att den försämras eller, där det låter sig göras, återställa marina ekosystem i områden där de har påverkats negativt Vattendirektivet: skydda, förbättra och återställa alla ytvattenförekomster i syfte att uppnå en god ytvattenstatus förebygga en försämring av statusen Habitatdirektivet: bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus hos livsmiljöer samt arter Men vad innebär detta i praktiken?

3 Program tisdag 3 februari 11:30-12:00 Registrering 12: LUNCH 13:00-13:30 Öppnande av konferensen (10+20 min) Välkommen! Program, syfte och målsättning med dagen presenteras. Direktiven på hög går det ihop och kommer miljömålen att nås? XXX Länsstyrelsen Västra Götalands län tbc Björn Sjöberg, Avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten 13:30-15:00 Biologisk mångfald & samlade Erfarenheter (90 min) Marin restaurering i ett ekosystemperspektiv Ulf Bergström SLU Aqua (30 min) Internationellt och nationellt genomförda metoder för ekologisk restaurering och kompensation i kustvattenmiljö - Patrik Kraufvelin SLU Aqua (20 min) VALUES - ekosystemtjänster i förhållande till tre mänskliga påverkansfaktorer, övergödning, strandexploatering samt invasiva arter. tbc (20 min) Estimating policy-relevant economic values for the benefits provided by eelgrass beds on Sweden s West Coast. - Scott Cole, Göteborgs Universitet (20 min) :30 FIKA

4 15: Havsbottnens integritet - ekosystemens struktur & funktion samt övergödning en utmaning eller resurs? (90 min) Fruktstund Biologiska förutsättningar - bedömningsgrunder för hydromorfologiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och övergångszon. Johan Kling Havs- och vattenmyndigheten (15 min) Återställning av invallade, grunda havsvikar Ulf Lindahl, Länsstyrelsen Blekinge län (15 min) Restaurering av Ögonkorall Lophelia pertusa biogena rev. Lisbeth Jonsson, Göteborgs Universitet (20 min) BUCEFALOS - Filip Hvitlock, Region Skåne (20 min) Frågestund & diskussion (20 min) Populationer inom säkra biologiska gränser & marina näringsvävar (80 min) MIDDAG Åtgärdsprogram (ÅGP) och kunskapsuppbyggande program i marina miljöer - med fokus på arter och habitat Anna Karlsson, Havs- och vattenmyndigheten (20 min) CodS - interegprojekt om restaurering av lokala kustpopulationer av i Bohuslän Kerstin Johanesson, Göteborgs Universitet (20 min) Ger habitatrestaurering av våtmarker fler gäddor i Östersjön? Jonas Nilsson, Högskolan i Kalmar/ Linnéuniversitetet (20 min) Frågestund & diskussion (20 min)

5 Program onsdag 4 februari Inspiratör tbc Förutsättningar för genomförande (80 min) Ekologisk kompensation - grönt ljus för exploatering? (ålgräsekosystem juridik)- Lena Gipperth, Göteborgs Universitet (20 min) Handbok i ålgräsrestaurering Per-Olav Moksnes, Göteborgs Universitet (20 min) Finansieringsmöjligheter genom Havs- och fiskerifonden Fredrik Palm, Jordbruksverket (15 min) Finansieringsmöjligheter: Havs- och vattenmiljöanslaget 1:12, EU- Life/ Life+ och nationell medfinansiering - Daniel Isaksson Havs- och vattenmyndigheten (15 min) Frågestund & diskussion (10 min) Diskussion runt bordet (8 personer) FIKA (Tre viktiga steg för det fortsatta arbetet) Uppföljning av åtgärder (40 min) Databas åtgärder i vatten Henrik Lundqvist/ Daniel Isaksson, Länsstyrelsen Jönköpings län/havs- och vattenmyndigheten (15 min) tbc vem ersätter? Uppföljning enligt BA (CI)-design ex. The Blue Reef Project /Laesö Trindel Josianne Stöttrup DTU Aqua, Danmark (25 min)

6 Summering och diskussion Vad händer nu? Fredrik Nordwall, Enhetschef, Havs- och Vattenmyndigheten Vad har vi hört? Hur går vi vidare? Slutord LUNCH

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön

Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön Edgars Bojārs (Baltic Environmental Forum-Latvia, BEF-LV), med hjälp av Anda Ruskule (BEF-LV), Vivi Fleming-Lehtinen (Finnish Environment Institute, SYKE),

Läs mer

Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå

Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå Ekologisk kompensation nytt verktyg i Sverige? Välkommen till den första konferensen i Sverige om ekologisk kompensation. Konferensens syfte är att inleda en bred

Läs mer

ekologisk kompensation

ekologisk kompensation ekologisk kompensation STOCKHOLM 18-19 OKTOBER 2011 Ekologisk kompensation vägen vidare Konferens i Stockholm den 18 oktober med fältexkursion den 19 oktober Intresset för vår konferens om ekologisk kompensation

Läs mer

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter SLU.dha.2013.5.5.- 100 ArtDatabanken YTTRANDE 2013-12-06 Yttrande över remiss avseende redovisning av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havsoch vattenmyndigheten.

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Marint centrum arrangerar event under Östersjöveckan

Marint centrum arrangerar event under Östersjöveckan Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn Nr 2 2014 Foto: Region Gotland Marint centrum arrangerar event under Östersjöveckan I samarbete med Östersjöinitiativet kommer Marint centrum att arrangera ett seminarium

Läs mer

Nationell konferens. Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012. Arrangörer:

Nationell konferens. Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012. Arrangörer: Nationell konferens Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012 Arrangörer: Vi hälsar välkommen till Vatten Avlopp Kretslopp 2012! Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering

Läs mer

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.

Läs mer

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga

Läs mer

ett rikt växt- och djurliv

ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt- och djurliv Hur är det idag? Den biologiska mångfalden är grunden för allt mänskligt liv, den spelar en avgörande roll för människors överlevnad och välfärd och är därmed en förutsättning

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440

Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Nilsdotter 2013-05-03 KS 2013/0440 Kommunstyrelsens arbetsutskott Östersjöinitiativet Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer

Läs mer

Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter

Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter November 2011 Målet med denna sammanställning av bidrag är att underlätta för kommuner, vattenråd och andra

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Vattendagarna 2014. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar!

Vattendagarna 2014. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar! Svenska Föreningen för Limnologi i samverkan med Kristianstad kommun och KRINOVA inbjuder till Vattendagarna 2014 25-27 november, KRINOVA Science Park i Kristianstad Vatten och samhälle möjligheter och

Läs mer

Regionerna och omvärlden

Regionerna och omvärlden Inbjudan Regionerna och omvärlden tillväxtorienterad omvärldsbevakning och dess faktiska nytta 25 september i Stockholm System för lärande Nutek har i uppdrag att följa upp arbetet som bedrivs regionalt

Läs mer

Vattendagarna 2013. 5 november 7 november. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar!

Vattendagarna 2013. 5 november 7 november. Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar! Svenska Föreningen för Limnologi i samverkan med Kristianstad kommun inbjuder till Vattendagarna 2013 Årets tema: 5 november 7 november Vatten och samhälle möjligheter och utmaningar! Årets vattendagar

Läs mer

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten Samverkansplan för BSPA FRAMSIDA Höga Kusten -Remissversion- 1 Titel: Samverkansplan för BSPA Höga Kusten Huvudförfattare: Charlotta Nygård, Pia Renström, Bernt Persson, Andreas Gylling, Babette Marklund,

Läs mer

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 När: Den 4 december 2014, kl. 9.00 18.00 (20.00) Var: Marint centrum, Varvsgatan 4 i Simrishamn, lokal Skeppet. Busshållplats och tågstation finns på

Läs mer

INVENTERING AV UNDERVATTENSMILJÖER MED HJÄLP AV DROPVIDEO RAPPORT FRÅN WORKSHOP 23-24 SEPTEMBER 2013

INVENTERING AV UNDERVATTENSMILJÖER MED HJÄLP AV DROPVIDEO RAPPORT FRÅN WORKSHOP 23-24 SEPTEMBER 2013 Inventering av undervattensmiljöer med hjälp av dropvideo 1 GÖRAN SUNDBLAD, MARTIN ISAEUS, JENNY HERTZMAN, CHARLOTTE CARLSSON & ULF LINDAHL INVENTERING AV UNDERVATTENSMILJÖER MED HJÄLP AV DROPVIDEO RAPPORT

Läs mer

VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ 19 20 MARS

VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ 19 20 MARS VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ 19 20 MARS Miljöbalksdagarna 2015 Välkommen till Miljöbalksdagarna 2015 den stora arenan för information, konsultation, diskussion och dialog kring miljölagstiftningen

Läs mer

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Underlagsrapport för Sveriges inledande bedömning i havsmiljöförordningen Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:5 Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Läs mer

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp HANDBOK 2007:4 UTGÅVA

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Havet hot och möjligheter? Klimatanpassning av strandnära områden VARIA 615. Kustmöte 2010, Färjestaden 29 30 september

Havet hot och möjligheter? Klimatanpassning av strandnära områden VARIA 615. Kustmöte 2010, Färjestaden 29 30 september VARIA 615 Foto: SGI Foto: Mörbylånga kommun Havet hot och möjligheter? Klimatanpassning av strandnära områden Kustmöte 2010, Färjestaden 29 30 september SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION STATENS

Läs mer

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt?

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? RAPPORT Upprättad av Ulf Bjällås och Magnus Fröberg 29 mars 2013

Läs mer

Nationell konferens. Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala 7 8 april 2011. Arrangörer:

Nationell konferens. Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala 7 8 april 2011. Arrangörer: Nationell konferens Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala 7 8 april 2011 Arrangörer: Välkommen till konferensen Vatten, avlopp & kretslopp! Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering

Läs mer

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden KONFERENS 2-3 JUNI FINLANDSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

Välkommen till regionala El- och teleseminarier i Göteborg, Umeå, Malmö samt Stockholm våren 2013.

Välkommen till regionala El- och teleseminarier i Göteborg, Umeå, Malmö samt Stockholm våren 2013. Datum Vår referens Sida 2012-10-08 Enligt Sändlista Dnr: 12-6863-1 1(6) Välkommen till regionala El- och teleseminarier i Göteborg, Umeå, Malmö samt Stockholm våren 2013. Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs mer