351 miljonprogramsbor har svarat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "351 miljonprogramsbor har svarat"

Transkript

1

2 351 miljonprogramsbor har svarat Bakgrund Sedan Gringo tillsammans med United minds genomförda Miljonprogramsrapporten 2006, har ingen undersökning om livet i miljonprogrammen gjorts. Nu, liksom då, ligger intresset i att få en indikation på miljonprogramsbons ekonomi, inflytande, attityd och livsstil. MIKLO Genom att prata om invånare i miljonprogrammen istället för invånare med annan etnisk bakgrund sätter MIKLO fokus på det verkliga behovet i Sveriges offentliga och privata sektor olikhet. Olikhet och kunskap om den olikhet som finns framförallt inom ramen för Sverige och inte världen. Det är bra att ha kunskap om andra länder om man vill nå ut internationellt, och det är bra att ha kunskap om miljonprogrammens 1,5 miljoner invånare om man vill nå ut till dessa. Metod Online-undersökning, genom Cint. Genomförd december Urval Kvinnor och män år boende i miljonprogram 351 respondenter Segmenterade efter Stockholms län, Västra Götalands län, Skåne län och Resten av Sverige

3 Färre heltidsarbetar, fler hyr bostad Miljonprogramsbon jämfört med genomsnittssvensken har Färre heltidarbetande, deltidsarbetande, egen företagare och föräldralediga men fler studerande, pensionärer/sjukpensionärer och arbetslösa (9,7% vs 7%) Fler lågutbildade (färre som studerat på högskola/universitet men fler som avslutat högskola/universitet 2 år och 3-årigt gymnasium) men också fler som studerar på högskola/universitet (25,1% vs 14,1%) Många jobbar OB-timmar, en dryg fjärdedel säger att minst en fjärdedel av deras arbetstimmar är på obekväm arbetstid Fler som jobbar inom privata sektorn (54,3% vs 38,7%) och statlig sektor (13% vs 7,4%) Markant fler som bor i hyresrätt (72,4% vs 30,1%) och fler som bor i bostadsrätt (23,4% vs 15,6%). Dessutom 41,3% som planerar att byta bostad under det närmaste året och då till annan hyrd lägenhet (53,1%), bostadsrätt (25,5%) eller egen villa/radhus (15,9%) 35 procent är födda utomlands, eller har en eller två föräldrar födda utomlands

4 Mindre inkomst god ekonomi Miljonprogramsbon har en lägre inkomst än genomsnittssvensken. Procent av miljonprogramsbor, 18- till 44-åriga genomsnittsvenskens svar anges i procent i parantes Personlig inkomst Har ingen inkomst: 6% (4%) Mindre än kr / månad (inkl ingen inkomst): 45,6% (34,7%) Hushållets inkomst Har ingen inkomst: 2,3% (0,9%) Mindre än kr / månad (inkl ingen inkomst): 32,5% (16,3%) Mindre än kr/ månad (inkl ingen inkomst): 47,6 % (26,7%) Mindre än kr / månad (inkl ingen inkomst): 56,4 % (33,8%) Samtidigt Så anger 49,9% att de tycker att de har en god ekonomi, 41% att brist på pengar är ett stort problem och 10,3 % att de är helt beroende av andra för sin försörjning Efter att räkningarna är betalda har en femtedel av miljonprogramsborna mer än 8000 kr över varje månad 23,4% har mindre än 2000 kr; 19,7% har kr, 17,7% har kr, 10,3 % har kr och 19,1 % över De flesta skulle, om de behövde en större summa pengar, gå till en bank och låna (26,5%), jobba extra (25,6%), fråga sina föräldrar om pengar (19,9%) eller sälja något de ägde (15,1%) 83,8% har inte tagit ett sms-lån, men 16,2 % har övervägt tanken varav 5,4% har tagit ett sms-lån vid flertalet tillfällen

5 Sparar och lånar mindre Miljonprogramsbon sparar, även om de sparar mindre än genomsnittsvensken. Procent av miljonprogramsbor, 18- till 44-åriga genomsnittsvenskens svar anges i procent i parantes Sparande per år (ej pensionssparande) Mindre än kr: 44,4 % (44,1 %) kr: 16,5 % (21,5 %) kr: 5,1 % (9,9 %) Mer än kr: 18,4 % (10 %) Vill ej svara: 23,9 % (6,1 %) Lån och krediter (ej bostadslån) kr: 17,4 % (13,6 %) kr: 2 % (0,5 %) Mer än kr: 0,6 % (0,2 %) Bostadslån kr: 8,0 % (10,2 %) kr: 9,7 % (12,7 %) Mer än kr: 2,6 % (17,8 %) Relationen till banker är aningen avvaktande Procent av andel som har uppgett instämmer helt och hållet Jag tycker inte att banker verkar särskilt intresserade av mig och mina pengar: 16,2 % Jag har knappt någon kontakt med banker: 14,5 % Jag planerar att snart ta ett banklån: 3,7 % Jag har en stabil och bra relation till en bank: 23, 6 %

6 Intressena är många och starka Miljonprogramsbon är främst intresserade av: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett haft ett mycket stort intresse. I de fall detta är överrepresenterat jämfört med 18- till 44-åriga genomsnittsvenskens svar på mycket stort intresse anges genomsnittssvensken procent i parantes* Musik: 37,9% (1,2%) Film: 35% (8,4%) Semestra utomlands: 31,6% (1,5%) Litteratur: 26,2% (1,1%) Träffa nya människor: 24,5% (15,4%) Semestra i Sverige: 21,1 % (4,4%) Vidareutbilda sig / Gå på kurser: 20,8 % (9,2 %) Spela dataspel: 20,2% (11,4%) Spela TV-spel: 18,5% (7%) Följa populära TV-serier: 18,5% (3,9%) Se på sport på TV / läsa om sport: 12 % (6,6%) Fotboll: 11,4 % Konst: 11,1% (0,9%) Teater: 10,8% Ungdomskultur: 9,4 % Ishockey: 8 % * Genomsnittsvensken har svarat på sjugradig skala Mycket ointresserad, Ganska ointresserad, Något ointresserad, Varken/eller, Något intresserad, Ganska intresserad, Mycket intresserad medan miljonprogramsbon svarat på femgradig skala Mycket stort, Ganska stort, Varken/Eller, Ganska litet, Mycket litet. Viss försiktighet ska därför iakttas vid tolkning av siffrorna

7 Miljöintresset är betydligt starkare Miljonprogramsbon är främst intresserade av följande sakfrågor: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett haft ett mycket stort intresse. I de fall detta är överrepresenterat jämfört med 18- till 44-åriga genomsnittsvenskens svar på mycket stort intresse anges genomsnittssvensken procent i parantes* Miljövårdsfrågor: 16,2% (5,8%) Jämställdhetsfrågor: 15,4% (12,7%) Privatekonomiska frågor: 12,5% (10,2%) Andra länders kultur: 12,5% (8,7%) Energisparande: 11,4% (9,6%) Utrikespolitik: 10,8% Föreningsverksamhet: 10,8% (5,7%) Religionsfrågor: 10% (5,4%) Skattefrågor: 7,4% Näringslivs-/Samhällsekonomi: 6,8% Fackliga frågor: 5,1% (4,3%) * Genomsnittsvensken har svarat på sjugradig skala Mycket ointresserad, Ganska ointresserad, Något ointresserad, Varken/eller, Något intresserad, Ganska intresserad, Mycket intresserad medan miljonprogramsbon svarat på femgradig skala Mycket stort, Ganska stort, Varken/Eller, Ganska litet, Mycket litet. Viss försiktighet ska därför iakttas vid tolkning av siffrorna

8 Internet mest trovärdiga källan Miljonprogramsbon läser följande tidningar regelbundet: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett läsa följande typer av tidningar regelbundet. I de fall detta är överrepresenterat jämfört med 18- till 44-åriga genomsnittsvenskens svar anges genomsnittssvensken procent i parantes Morgontidningar: 56,1% (14,7%) Kvällstidningar: 31,1% Fackförbunds-/Medlemstidningar: 21,4% (29,7%) Mat och dryck: 19,9% (0,5%) Läser inte något regelbundet: 17,7% (9,8%) Skönhet och mode: 16 % (13,9%) Följande läser de i större utsträckning än genomsnittssvensken: Populärvetenskap: 13,4% (7,2%) Ekonomi/Affärer/Aktier: 6,8% (4,3%) Tidningar om Barn/Föräldrar: 6,6% (1,5%) Ungdomstidningar: 3,1% (1,6%) Miljonprogramsbon värderar följande kanaler mest: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett att kanalen är mycket viktig på frågan när du söker information hur värderar du följande informationskanaler. I de fall detta är överrepresenterat jämfört med genomsnittsvensken år svar anges genomsnittssvensken procent i parantes* Internet: 30,7% (0,3 %) Brev från företag/myndigheter: 12,6% (0%) TV: 10,9% (0,2%) Fackpress: 8,9 % (0,2%) Text Tv: 8% (0,4%) Radio: 7,2 % (82,2%) Morgontidning: 6,9% (27,2%) Gratistidningar: 4,3% (0,2%) Direktreklam: 3,4% (0,1%) Miljonprogramsbons värdering av informationskanaler skiljer sig rätt mycket från genomsnittsvensken! De är lättare att nå ut trovärdigt via Internet, brev från företag/myndigheter, TV, fackpress, gratistidningar, direktreklam, kvällstidningar. Däremot är radio, morgontidningar och telefonkataloger helt fel väg att gå om man ska nå miljonprogramsbon de litar inte på dessa källor i samma utsträckning.

9 Fler använder internet hemma Miljonprogramsbons användningsfrekvens (antal) av Internet: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett att de använder internet flera gånger om dagen. I de fall detta är överrepresenterat jämfört med 18- till 44-åriga genomsnittsvenskens svar anges genomsnittssvensken procent i parantes Hemma: 72,6% (30,4%) På arbetet: 35% (63,7%) Annat (tex skolan): 21,7% (1,7%) Miljonprogramsbons användningsfrekvens (timmar) av Internet: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett över 5 timmar på hur lång tid sammanlagt är du inne på Internet en genomsnittlig vecka? I de fall detta avviker jämfört med genomsnittsvensken år svar anges genomsnittssvensken procent i parantes Hemma 5-10 timmar: 13,1% (17,6%) timmar: 29,3% (15,6%) Mer än 20 timmar: 39,9% (23,8%) På arbetet 5-10 timmar: 10% (5,6%) timmar: 8% (9,1%) Mer än 20 timmar: 14,8% (47,7%) Annat (t.ex skolan) 5-10 timmar: 4,8% (1,2%) timmar: 4% (1,4%) Mer än 20 timmar: 8,3% (1,8%) Det är fler som inte har tillgång till internet/ använder inte alls/sällan än snittet i Sverige. Men också fler som använder mycket. Lite, antingen använder man det inte alls eller så använder man det jättemycket!

10 Hälften ofta i sociala medier Miljonprogramsbon gör främst följande på Internet Procent av miljonprogramsbor som har uppgett ofta på frågan vad de gör på internet Använder e-post: 86,3% Använder sociala nätverk: 56,4% Lyssnar på musik online: 41,9% Chattar: 35,3% Sajter/communitys de besöker ofta är: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett Flera gånger om dagen Facebook: 35,9% MSN: 14,5% Spotify: 11,4% Youtube: 8,8% Wikipedia: 6,6% Twitter: 2,6%

11 Inställningen till livet Miljonprogramsbon inställning och attityd till livet: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett instämmer helt och hållet på olika påståenden om livet. I de fall de är överrepresenterade jämfört med 18- till 44-åriga genomsnittsvenskens svar anges genomsnittsvenskens procent i parantes Folk får acceptera mig som jag är: 48,4% (0,7%) Barn bör ha rätt att fritt uttrycka sin personlighet och sina önskningar: 48,1% (2,6%) Man måste fortsätta försöka, även om man har misslyckats tidigare: 47,3% (1%) Det är viktigt att vara välinformerad om saker och ting: 45,6% (1,5%) Vi bör sträva efter jämlikhet för alla i samhället: 38,5% (2,5%) Jag utnyttjar ofta rabatt- och extraerbjudanden: 36,5 % (8,6%) För mig är det viktigare hur jag utnyttjar min tid än hur mycket pengar jag tjänar: 26,5% (8,5%) Jag tycker om att ha gäster hemma: 25,1% (5,5%) Jag vill försöka nå så långt det är möjligt i min karriär: 23,1% (13,5%) Jag kan tänka mig att ställa upp för ett angeläget ändamål: 21,9% (3,7%) Jag frågar ofta andra om råd innan jag köper sådant jag inte köpt tidigare: 21,2% (7,1%) Jag är oroad för utsläpp och andra miljöeffekter orsakade av bilar: 17,1% (9,9%) Jag tycker det är viktigt att min familj tycker att det går bra för mig: 16,8% (7,6%) Jag tycker jag är en människa med själsligt och andligt djup: 16,5% (14,6%) Jag samtalar ofta med min omgivning om politik och samhällsfrågor: 16,5% Påståenden som miljonprogram håller med till mindre utsträckning än genomsnittssvensken år Vad man har för lön är det viktigaste måttet på att man är framgångsrik: 2 % (27,4%) Enligt mig är det kvinnan som bör ha huvudansvaret för hem och familj: 3,1% (19,6%) Jag bryr mig mest om det som händer i mitt lokalsamhället: 4,3 % (20,7%) Det är inte så mycket jag kan göra för att ändra mina livsförhållanden: 5,1% (33,1%) Jag har det bra och vill förändra mitt liv så lite som möjligt framöver: 6,6% (17,9%) Jag undviker helst storstan: 7,4% (22,4%) Att fullgöra sina plikter mot omgivningen är mer värt än att leva för det egna nöjet: 8,3% (20%) Sverige bör ta emot fler flyktingar än idag: 8,5% (17,6%) Det är viktigt att hålla fast vid traditionella vanor och uppfattningar: 9,1% (20,4%) Det finns en framåtsträvan i livet och i karriären och givmildhet i miljonprogrammen. Utåtblickande, sociala, nöjda med sitt liv och mindre traditionella än man kanske kan tro. Verkar också påverka varandra i större utsträckning när det gäller köp av produkter och liknande vilket gör målgruppen intressant de blir en hubb som är lättare för företag att nå via word of mouth exempelvis

12 Andra värderingar som är viktiga Miljonprogramsbons svar på hur viktiga är dessa saker för dig? Procent av miljonprogramsbor som har uppgett instämmer helt och hållet Att ha en god relation med dina föräldrar: 47,9 % Att ha en god utbildning: 27,6 % Att se bra ut: 12,5% Att tjäna mycket pengar / Att bo snyggt / Att vara vältränad: 9,7 % Att ha snygga kläder: 9,1 % Att ha en snygg bil: 3,1 % Miljonprogramsbons inställning och attityd till livet: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett instämmer helt och hållet på olika påståenden om livet. Jag vill jobba på en arbetsplats där det är jämställt mellan män och kvinnor: 33,3 % Jag tror jag kommer uppnå det jag vill i mitt liv: 20,2 % Jag är nästan alltid hemma: 19,9 % Jag dricker inte sprit: 17,7% Jag trivs med mitt liv: 16,5 %

13 V och MP större, högern mindre I riksdagsvalet röstade miljonprogramsbon på Centern 2,0% Folkpartiet 4,0% Kristdemokraterna 2,8% Miljöpartiet 15,4% Moderaterna 13,7% Piratpartiet 2,6% Socialdemokraterna 22,2% Sverigedemokraterna 5,7% Vänsterpartiet 10,5% Feministiskt Initiativ 1,4% Annat parti 1,1% Blank röst 0,9% Jag röstade inte 8,5% Vill inte uppge 9,1% Vi frågade också: Skulle du vilja bjuda en Sverigedemokrat på kaffe? Ja, mest för att förstå hur de tänker: 45,0% Ja, mest för att försöka få honom/henne att ändra sig: 7,1% Ja, mest för att jag tycker de verkar vettiga: 14,8% Nej: 33,0% 97,7 procent visste att de kunde förtidsrösta i valet

14 Inställningen till Sverige och samhället Miljonprogramsbon inställning och attityd till Sverige, invandring och svenska samhället Procent av miljonprogramsbor som har uppgett instämmer helt och hållet Jag känner mig svensk: 51,9 % Jag tycker Sverige är ett bra land att leva i: 32,5 % Jag tycker rasism är ett stort problem i Sverige: 23,9% Sverige borde låta färre människor invandra till Sverige: 23,9 % Skolan är ett ställe där man integreras i det svenska samhället: 18,2 % Jag tror att invandrare ofta blir diskriminerade på krogen: 14,5 % Att många invandrare är arbetslösa beror ofta på dem själva: 12,5 % Jag vill flytta så fort jag kan: 10,3 % Jag har kontakter i Sverige som är bra för min karriär: 10 % Att många invandrare är arbetslösa beror på diskriminering: 9,1 % Sverige borde låta fler människor invandra till Sverige: 7,7 % Jag tror att Sverige är ett land med ovanligt lite rasism och diskriminering: 6,3 % Jag känner mig inte alls svensk: 4,8 % Det är lätt för mig att starta eget: 4,3 % Jag har bättre chanser att göra karriär i ett annat land: 3,4 % Jag känner mig ofta diskriminerad: 2,8 % Jag tänker lämna Sverige så fort jag kan: 2,3 % De känner sig svenska, verkar tycka att Sverige är ett bra land att leva i, tycker att det finns viss diskriminering i samhället även om de själva inte känner sig diskriminerade.

15 Bäst och sämst i områdena Miljonprogramsbon inställning och attityd till området de bor i Procent av miljonprogramsbor som har uppgett instämmer helt och hållet Jag gillar mitt område: 17,9 % Det är coolt att bo där jag bor: 5,4 % Jag känner igen mig i de som bestämmer i min kommun: 3,1 % Medierna ger en rättvis bild av miljonprogrammen: 1,4 % De verkar tycka om sitt område, och ser det inte som en nackdel. Att se det som coolt är dock att dra det för långt. De identifierar sig inte med de som bestämmer i kommunen. Bäst i miljonprogrammen Procent av miljonprogramsbor som har uppgett att nedanstående är mycket bra i deras område Natur/grönområden: 50,4 % Vårdcentralen: 23,6 % Butiker: 21,1 % Sämst i miljonprogrammen Procent av miljonprogramsbor som har uppgett att nedanstående är mycket dåligt i deras område Politikerna: 14,2 % Arbetsförmedlingen: 10,8 % Centrum: 10,3 %

16

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år

www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år www.lio.se Om unga mellan 19 och 24 år FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna beskriver att alla människor ska kunna leva i fred och frihet. Ytterligare exempel är alla människors lika

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET. Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför om möjligt kryssen innanför rutorna. Kryssa så här: Kryssa ej så här:

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET. Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför om möjligt kryssen innanför rutorna. Kryssa så här: Kryssa ej så här: Här är ett exempel: SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET Fråga 1 Hur väl anser Du att påståendet I dag skiner solen stämmer? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt och ganska varken bra ganska inte hållet

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 LYCK SLANTEN Tema: Sveriges ekonomi Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: SVERIGES EKONOMI 3 000

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

BloggSverige 2. En undersökning av 700 svenska bloggare och bloggläsare. Augusti 2006. Hans Kullin, augusti 2006, Blogg: Media Culpa på www.kullin.

BloggSverige 2. En undersökning av 700 svenska bloggare och bloggläsare. Augusti 2006. Hans Kullin, augusti 2006, Blogg: Media Culpa på www.kullin. BloggSverige 2 En undersökning av 700 svenska bloggare och bloggläsare Augusti 2006 Hans Kullin, augusti 2006, Blogg: Media Culpa på www.kullin.net Hans Kullin, www.kullin.net, augusti 2006 - Some rights

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: 1093 st.

Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: 1093 st. Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Online-undersökning 20/09/12 25/10/12 Ungdomar i Sverige, 15-24 år 1093 st. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder

Läs mer