THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning"

Transkript

1 THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion.

2

3

4 THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen kan digitalboxen uppgraderas med inspelningsfunktionen via USB. Denna bruksanvisning beskriver alla funktioner inklusive inspelningsfunktionen och kanske inte gäller om PVR-programvaran ännu inte har installerats. Licenses ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado U.S.A. THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ( AVC VIDEO ) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON- COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright by Dolby Laboratories. All rights reserved. This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited. P4

5 Innehåll 1.0 INLEDNING Säkerhetsinstruktioner Förvaring Inställning av utrustning Tillbehör Användning av externa USB-enheter* Din digitalbox Standardinställd PIN-kod: Frontpanel Bakpanel Fjärrkontroll Installera batterier Använda fjärrkontrollen ANSLUTNINGAR Anslutning med en HDMI-kabel Anslutning med en SCART-kabel Ansluta flera fasta LNB:s med en DiSEqC 1.0/1.1-omkopplare Ansluta till Ethernet GrundinstäLLNINGAR Installation Snabbguide för att använda din digitalbox HANTERING Byta kanal Informationsfält Val av ljudspråk Text-TV Undertexter EPG (Elektronisk Programguide) Favoritkanaler Direktinspelning* Timeshift* Huvudmeny Installation Kanal Multimedia* ProblemlöSNING SPECIFIKATIONER Oct :31 * Denna bruksanvisning beskriver alla funktioner inklusive inspelningsfunktionen och kanske inte gäller om PVR-programvaran ännu inte har installerats. THOMSON förklarar att denna produkt uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv CE 2004/108/ EC and 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC Med förbehåll för ändringar. Till följd av kontinuerlig forskning och utveckling av tekniska specifikationer kan utformning och utseende förändras. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör av Dolby Laboratories. Alla andra produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. THOMSON Alla rättigheter förbehållna. P5

6 1.0 Inledning 1.1 Säkerhetsinstruktioner INSTALLERA INTE DIN DIGITALBOX: I ett stängt eller dåligt ventilerat skåp, direkt ovanpå eller under någon annan utrustning, på en yta som kan blockera ventilationshålen. UTSÄTT INTE Digitalboxen ELLER DESS TILLBEHÖR FÖR: Direkt solljus eller någon annan utrustning som genererar värme, för regn eller intensiv fukt, för intensiv vibration och stötar som kan orsaka permanent skada på din digitalbox eller för magnetiska föremål, såsom högtalare, transformatorer, etc. Använd inte en skadad sladd. Det kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. Rör inte en sladd med våta händer. Det kan orsaka en elektrisk stöt. När digitalboxen inte kommer att användas under en längre tid bör du dra ut sladden ur vägguttaget. Använd inte alkohol eller ammoniakbaserade vätskor för att rengöra digitalboxen. Om du vill kan du rengöra din digitalbox med en mjuk lätt fuktad luddfri trasa och en mild tvållösning. Koppla ifrån strömförsörjningen innan rengöring. Se till att inga främmande föremål faller genom ventilationshålen eftersom detta kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. Placera inga föremål ovanpå digitalboxen eftersom detta kan förhindra ventilationen av komponenterna inuti. Säkerhetsföreskrifter Öppna aldrig digitalboxens lock. Det är farligt att röra insidan av digitalboxen på grund av hög strömspänning och eventuella elektriska faror. Din garanti blir ogiltig om du öppnar digitalboxen. Hänvisa allt underhåll eller service till kvalificerad personal. När du ansluter kablarna, var säker på att digitalboxen är frånkopplad från nätspänningen. Vänta några sekunder efter att du stängt av digitalboxen innan du flyttar digitalboxen eller kopplar bort någon utrustning. Det är nödvändigt att du endast använder godkända förlängningssladdar och kablar som passar den installerade utrustningens elektriska strömförbrukning. Se till att strömförsörjningen motsvarar spänningen på den elektriska typskylten på digitalboxens baksida. Om digitalboxen inte fungerar normalt även efter att du strikt följt instruktionerna i denna bruksanvisning rekommenderar vi dig att kontakta din återförsäljare. 1.2 Förvaring Din digitalbox och dess tillbehör sparas och levereras i en förpackning avsedd att skydda mot elektriska stötar och fukt. När du packar upp den, se till att alla delar finns med och håll förpackningen borta från barn. För transport av digitalboxen från en plats till en annan eller om du återlämnar den inom garantin, se till att packa ner digitalboxen i dess originalförpackning med tillbehör. Att underlåta att följa sådana förpackningsförfaranden kan upphäva garantin. 1.3 Inställning av utrustning Vi rekommenderar att du konsulterar en professionell installatör för att installera utrustningen. Annars följ instruktionerna nedan: Se bruksanvisningen för din TV och antenn. Kontrollera att SCART/HDMI-kabeln och utomhuskomponenterna är i gott skick och att SCART/ HDMI-anslutningarna är väl skyddade. Bruksanvisningen innehåller fullständiga instruktioner för att installera och använda digitalboxen. Följande symboler tjänar som följer. VARNING Anger varningsinformation. Tips Anger annan viktig eller nyttig information. P6 INLEDNING

7 MENU Gå till 1.4 Tillbehör 1x snabbinstallationsguide 1x fjärrkontroll 2x batterier (typ AAA) VARNING Motsvarar en knapp på fjärrkontrollen eller digitalboxen. (Fetstil) Motsvarar ett menyalternativ i ett fönster. (Kursiv stil) Batterierna bör inte laddas, demonteras, kortslutas, blandas eller användas med andra typer av batterier. Om laddningsbara batterier används istället rekommenderar vi att du använder typer med låg självurladdning för att säkerställa användning av fjärrkontrollen under längre tid (t.ex. NiMH). 1.5 Användning av externa USB-enheter* Det rekommenderas att använda USB 2.0-enheter. Om USB-enheten inte är kompatibel med USB 2.0-specifikationer kommer inspelning, uppspelning, Timeshift och andra multimediafunktioner inte fungera korrekt. Om du använder en extern USB-hårddisk så tänk på att kan du överväga att strömspecifikationerna kan överstiga de som stöds utgången på din receiver (5 V/500 ma). Om så är fallet, anslut USB-hårddisken till en passande extern nätadapter. THOMSON kan inte garantera kompatibilitet med alla typer av USB-enheter. Det rekommenderas att inte spara viktig information på USB-enheter som används tillsammans med digitalboxen. Gör alltid säkerhetskopior av data på din USB-enhet innan du använder den med digitalboxen. THOMSON ansvarar inte för förlust av information eller omständigheter som orsakas av förlust av information. THOMSON kan inte garantera uppspelning av alla filer, även om förlängningar är listade, eftersom det beror på filstorlek, codec, bithastighet och upplösning. Se till att antingen USB-enheten redan har formaterats med FAT/FAT32, eller formatera den via din digitalbox. Se kapitel 7.3 Multimedia för mer information. * Denna bruksanvisning beskriver alla funktioner inklusive inspelningsfunktionen och kanske inte gäller om PVR-programvaran ännu inte har installerats. 2.0 Din digitalbox 2.1 Standardinställd PIN-kod: Frontpanel 1. Standby/strömknapp: Sätter på digitalboxen eller växlar till standby-läge 2. P-/P+ Byta kanal utan fjärrkontroll 3. V-/V+ Ändra volym utan fjärrkontroll 4. Fjärrkontrollsensor: Tar emot signal från fjärrkontrollen 5. Standby-lampa: Visar digitalboxens strömläge Grön LED digitalboxen är påslagen Röd LED digitalboxen befinner sig i standby-läge 6. LED-display: Visar kanalnummer i drift och tid i standby 7. USB: För anslutning av externa USB-enheter Fig Bakpanel Fig Ethernet För att ansluta till en nätverksswitch, router eller modem P7 DIN DIGITALBOX

8 P8 2. SAT IN För att ansluta till LNB:n på din parabolantenn för mottagning av satellit sändningssignal 3. SAT OUT Loopa satellitsignalen till en annan digitalbox 4. S/PDIF Anslutning till en digital eller hemmabioförstärkare 5. USB För anslutning av en USB-enhet för uppgradering av programvara eller hårddisk för multimedia 6. HDMI Anslutning till HDMI-ingången på din TV med en HDMI-kabel av god kvalitet 7. TV SCART Anslutning till TV:n med SCART-kabel 8. Ström För att ansluta till den inkluderade originalhuvudströmadaptern (ingång 100 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz/utgång 12 V DC) 2.4 Fjärrkontroll Fig q Sätter på digitalboxen/standby-läge 2.! Sätter på eller stänger av ljudet 3. RÖD Flexibla funktioner i OSD-menyn och text-tv 4. GRÖN Flexibla funktioner i OSD-menyn och text-tv 5. GUL Flexibla funktioner i OSD-menyn och text-tv 6. BLÅ I visningsläge: Visar menyn för enkel inställning av timers, flexibla funktioner i OSD-menyn och text-tv 7. SUBTITLE För att välja ett av de tillgängliga undertextspråken för aktuell kanal 8. TEXT För att öppna text-tv om det tillgängligt på aktuell kanal 9. AUDIO Visar ljudvalsmenyn för att välja tillgängliga språk och ljudlägen 10. RECALL För att växla mellan de senast visade kanalerna Söker bakåt under uppspelning. Varje gång du trycker ökar hastigheten (x2 - x32) Söker framåt under uppspelning. Varje gång du trycker ökar hastigheten (x2 - x32) Hoppar till föregående fil under uppspelning Hoppar till nästa fil under uppspelning 15. u Startar/återupptar uppspelningen Fryser/återupptar uppspelning av multimediafiler Stoppar uppspelning av multimediafiler Startar inspelning av det aktuella programmet 19. MENU För att öppna huvudmenyn i visningsläge, eller för att gå ett steg tillbaka i menyn 20. EXIT För att gå tillbaka ett steg i menyn/inställa pågående process/gå ur huvudmenyn till visningsläge 21. pq Växlar till nästa/föregående kanal i visningsläge, växlar till nästa/ föregående sida i kanallistan eller flyttar markeringen upp/ner i menyn 22. OK Visningsläge: Visar kanallistan. Meny: aktiverar den markerade posten 23. tu Sänker/höjer volymen i visningsläge/navigerar i menyerna/ändrar värden för inställningar i en meny 24. EPG Visningsläge: Visar EPG (elektronisk programguide) 25. Tryck en gång för att visa kanalnummer/-namn och aktuell/ kommande information. Tryck två gånger för att visa detaljerad programinformation och information om transponder/signalstyrka. Tryck igen går tillbaka till visningsläge 26. V+/V- Höjer/sänker volymen in TV-läge DIN DIGITALBOX

9 27. FAV För att komma åt dina favoritkanaler. Växlar mellan tillgängliga favoritgrupper 28. GOTO I uppspelningsläge: öppnar tidsbannern för att välja moment att hoppa till 29. P+/P- Växlar 10 platser upp eller ner i kanallistan Kanalnummer och numeriska värden 31. OPT Ingen funktion 32. TV/RADIO Växlar mellan TV- och radioläge 2.5 Installera batterier Ta bort batterilocket från fjärrkontrollen och sätt 2x AAA batterier i facket. Diagrammet inuti batterifacket visar rätt sätt att installera batterierna på. 1. Öppna locket 2. Installera batterierna 3. Stäng locket NOTERA Batterierna får inte laddas, demonteras, kortslutas, blandas eller användas med andra typer av batterier. Fig Använda fjärrkontrollen Fig. 5 Rikta fjärrkontrollen mot digitalboxens framsida för att använda den. Fjärrkontrollen har en räckvidd på upp till 7 meter från digitalboxen, om den riktas korrekt mot frontpanelens IR-öga. Fjärrkontrollen fungerar inte om dess väg blockeras. Observera: Solljus eller mycket starkt ljus kan minska fjärrkontrollens reaktion Anslutningar För grundläggande inställningar med 1 parabolantenn + 1 LNB: Anslut satellitkabeln till SAT IN på digitalboxen. För avancerade parabolinställningar, se avsnitt Anslutning med en HDMI-kabel Fig. 6 A Anslut LNB:n på din satellitantenn till SAT IN på digitalboxen med en koaxialkabel av god kvalitet och passande F-kontakt -pluggar. B Anslut ena änden av en kvalitativ HDMI-kabel till HDMI-utgången på digitalboxen och den andra änden till HDMI-ingången på TV:n. C Anslut nätsladden till ett lämpligt vägguttag. 3.2 Anslutning med en SCART-kabel Fig. 7 A Anslut LNB:n på din satellitantenn till SAT IN på digitalboxen med en koaxialkabel av god kvalitet och passande F-kontakt -pluggar. B Anslut ena änden av en kvalitativ SCART-kabel till TV SCART-kontakten på digitalboxen och den andra änden till SCART-ingången på TV:n. C Anslut nätsladden till ett lämpligt vägguttag. 3.3 Ansluta flera fasta LNB:s med en DiSEqC 1.0/1.1-omkopplare A Anslut LNB:erna i din fasta antenn till ingången av en DiSEqC 1.0/1.1-omkopplare Fig. 8 P9 ANSLUTNINGAR

10 B C D Anslut utgången eller till digitalboxen -kontakten på DiSEqC 1.0/1.1-omkopplaren till SAT IN på din digitalbox. Se avsnitt 3.1 eller 3.2 för TV- och huvudanslutningar. Se avsnitt för satellitinställningar 3.4 Ansluta till Ethernet Fig.8 Anslut en CAT5E-kabel (eller högre kvalitet) till RJ45-kontakten på enheten och den andra änden till en befintlig switch, router eller modem. Standardinställningen är Auto (DHCP) för att automatiskt erhålla IP-adresser och DNS. Välj Manuell i Meny Nätverk -- Nätverksinställningar för att ange egna inställningar om det behövs. Om du ställer in manuellt måste du ange en unik IP-adress, nätmask, gateway och DNS för din digitalbox. Läs i bruksanvisningen för routern eller modemet för korrekt insallation. Du kan välja Ping-testet för att kontrollera din anslutning, när du utfört installationen på rätt sätt. 4.0 Grundinställningar Slå på TV:n efter anslutningarna gjorts och se till att digitalboxen är ansluten till elnätet. Om du använder digitalboxen för första gången eller har återställt standardinställningarna visas menyn Installation (Grundinställing). Använd knapparna tu för att välja det OSD Language (OSDspråk) du önskar. Country Välj land. Pre-installed List Vissa länder har en förinstallerad kanallista. Om den inte är tillgänglig för ditt land, kan objektet inte väljas. Video Output Välj den utgång som du vill använda. TV Format Välj mellan 16:9FIT. 16:9LB och 4:3LB or 4:3PS Start Search Om du valt den förinstallerade lista hoppar digitalboxen att hoppa till den första kanalen i lista. Om ingen förinstallerad lista finns visas sidan för satellitinställning. Notera Om tyska väljs som språk installeras tyska förinställda kanaler från ASTRA 19.2E. Den förinstallerade listan kommer att arbeta med en singel universell LNB (LO 9750/10600). Om en annan LNB används måste du instaollera LNB:n in menyn Installation Satellite Setting. Du kan fortsätta med installationsmenyn för att genomsöka och installera ytterligare kanaler enligt beskrivningen nedan eller gå direkt till visningsläge genom att trycka knappen EXIT två gånger. 4.1 Installation Val av satellit Tryck på pq för att markera den satellit som din parabolantenn är riktad mot. Om du använder en multifeed-antenn med mer än 1 LNB, välj satelliterna din antenn är justerad för genom att trycka på OK och ange lämplig DiSEqC-ingång för LNB:n. Astra 19.2E och Hotbird 13E är förvalda på DiSEqC 1 och 2. Alla markerade satelliter genomsöks. Obs: Om du har en icke-standard installation, se avsnitt i bruksanvisningen: Konfigurera antenninställningarna för vald satellit. P10 GRUNDINSTÄLLNINGAR

11 4.1.2 Justering av signal Med signalkvalitetsfältet på nedre delen av TV:n kan du finjustera din antenn för bästa mottagning. Justera din antenn för högsta möjliga signalkvalitet. Om signalen inte kan förbättras, fixera parabolen på denna position och tryck på den GRÖNA knappen Automatisk SAT-genomsökning Tryck på pq tu för att markera önskat alternativ och tryck på den GRÖNA knappen för att starta kanalsökningen. Standardinställningarna rekommenderas. Obs: För detaljer, se avsnitt i bruksanvisningen: Automatisk SAT-genomsökning Kanalsökning Din digitalbox kommer nu att utföra en automatisk kanalsökning. När processen är klar sparas alla funna kanaler och digitalboxen växlar till den första kanalen i kanallistan. Nu är du redo att njuta av din nya digitalbox. Obs Om inga kanaler hittats under den automatiska kanalsökningen återgår digitalboxen till menyn Installation. Välj ditt språk igen och se avsnitt 7.3 för vidare instruktioner. 5.0 Snabbguide för att använda din digitalbox Vi på THOMSON förstår att du inte kan vänta med att njuta av din nya HD-digitalbox. Genom följande sammanfattning kan du bekanta dig med den grundläggande hanteringen. Vi råder dig dock att läsa hela bruksanvisningen för att få bästa prestanda från din THOMSON HDdigitalbox. För att slå på digitalboxen eller ställa den i standby-läge, tryck på knappen q på fjärrkontrollen eller på frontpanelen. Välj önskad kanal med knapparna pq. Alternativt kan du slå in kanalnumret med knapparna 0 ~ 9 på fjärrkontrollen eller trycka på OK i visningsläge för att visa kanallistan. Volymen kan justeras med knapparna tu. 6.0 Hantering I visningsläget finns flera funktioner som gör TV-tittandet till ett sant nöje. I denna punkt beskrivs dessa funktioner. Läs även avsnitt 7 för att bekanta dig med menyn på din nya digitalbox. 6.1 Byta kanal Din nya digitalbox är utrustad med olika sätt att byta kanal. Via direktåtkomst Via kanallistan Via knapparna pq Via knappen RECALL Direktåtkomst För att komma åt en viss kanal direkt slår du helt enkelt in dess nummer med knapparna 0 ~ 9 på fjärrkontrollen. Ett kanalnummer kan vara upp till fyra siffror. Det är också möjligt att mata in ett tal med mindre än fyra siffror. Bara vänta några sekunder och digitalboxen byter till den valda kanalen Kanallista Tryck på OK i visningsläge för att visa kanallistan. Använd pq för att markera ditt kanalval och tryck på OK en gång för att välja den markerade kanalen. Kanallistan är utrustad med P11 SNABBGUIDE FÖR ATT ANVÄNDA DIN DIGITALBOX

12 funktionen Search (Sök) för att lättare hitta kanaler. Tryck på den GRÖNA knappen i kanallistan. Ett alfabetfält visas. Tryck på pq för att välja kanalens första bokstav (eller bokstäver). Tryck på EXIT för att lämna fönstret. Alla kanaler som börjar med den valda bokstaven visas nu. Välj kanal i den filtrerade listan. Följande knappar är tillgängliga i kanallistan och visningsläget: GRÖN: Öppnar alfabetfältet för att snabbt hitta en kanal TV/RADIO: BLÅ: FAV: Använda knapparna pq p byter till en högre kanal q byter till en lägre kanal Växlar mellan TV- och radiokanaler Hoppa till översta raden i kanallistan för att bläddra genom satellitlistan. I visningsläge: För att växla till en av de tillgängliga favoritlistorna Använda knappen RECALL Tryck på knappen RECALL för att växla mellan senast sedda kanaler. Se avsnitt 7.6 för mer detaljer. 6.2 Informationsfält Du kan trycka på när som helst i visningsläge för att få information om aktuell kanal och pågående och följande program*. Tryck på två gånger för att se detaljerad information om pågående och följande program. Tryck på tu för att visa information om pågående och nästa program. Tryck tre gånger för att visa tekniska detaljer om den aktuella kanalen. Tryck på igen eller EXIT för att stänga informationen. Du kan ändra tiden som fältet visas i menyn System. Se kapitel 7.5 för mer information. *Programinformation visas om tillgänglig. Tillgänglighet beror på sändning. 6.3 Val av ljudspråk Vissa kanaler stödjer ett urval av olika ljudformat och/eller -språk. För att välja ett annat ljudspår, tryck på AUDIO i visningsläge. En lista med tillgängliga ljudspår visas. Välj spår med pq och bekräfta med OK. Med knapparna tu kan du välja mellan mono vänster, mono höger eller stereoljud. 6.4 Text-TV Din digitalbox har en fullt utrustad Text-TV. För att komma åt Text-TV, tryck på knappen TEXT i visningsläge och sedan 0 ~ 9 eller pq för att välja numret på sidan du vill se. Undersidor (om de laddats och är tillgängliga) kan väljas med knapparna tu. Med de färgade knapparna på fjärrkontrollen kan du hoppa till valda sidor direkt vilket anges på botten av Text-TV. Tryck på TEXT igen eller EXIT för att gå tillbaka till visningsläge. 6.5 Undertexter Vissa program stöder ett urval av olika DVB-undertextspråk. Tryck på knappen SUBTITLE i visningsläge för att visa en lista över tillgängliga undertextspråk. Använd pq för att välja önskad textning och bekräfta med OK. 6.6 EPG (Elektronisk Programguide) Den elektroniska programguiden är en mycket användbar funktion som låter dig titta på programtablåer och information direkt på TV:n. Tryck på knappen EPG för att aktivera guiden (du kan gå in i EPG:n via menyn också). Använd pq tu för att välja önskad kanal och tryck på u för att flytta markeringen till programlistan. Tryck på pq i programlistan för att välja eller bläddra genom program och på tu för att visa programinformation för kommande eller P12 HANTERING

13 föregående dagar. Tryck på OK för att visa detaljerad information om det valda programmet. Tryck på tu för att bläddra om det finns mer än en sida med information. Tryck på MENU för att gå ett steg tillbaka och EXIT för att lämna programguiden. Notera Tillgång till EPG-data beror på sändningen. Boka ett program från programguiden Välj ett program som beskrivet ovan. Tryck sedan på den GULA knappen när du har valt ett program. Detta kommer att leda dig till menyn Timer (Schedule). Alla detaljer har redan fyllts i för dig. Spara timern genom att trycka på OK. För att visa listan över bokade program trycker du bara på den BLÅ knappen i programguidens kanallista eller i visningsläge. Se avsnitt för mer information. Tryck på den RÖDA eller GRÖNA knappen eller på P+/P- för att hoppa 10 platser i listan. Sammanlagt 32 program kan bokas. 6.7 Favoritkanaler Tryck på knappen FAV för att komma åt dina favoritkanaler och växla mellan tillgängliga favoritgrupper. Se avsnitt för information om att skapa favoritlistor. 6.8 Direktinspelning* Med din ny digitalbox kan du göra en direktnspelning av programmet du tittar på. Tryck bara på 4 och bekräfta med OK för att starta inspelningen. Standardinspelningstiden är satt till 2:00 timmar. Om du ändrar tiden för en inspelning, tryck på 4 och välj hur länge med tu. Under inspelningen visas ett inspelningstecken i kanallistan. För att stoppa inspelningen, tryck på 3 och tryck på OK igen för att stoppa inspelningen. * Denna bruksanvisning beskriver alla funktioner inklusive inspelningsfunktionen och kanske inte gäller om PVR-programvaran ännu inte har installerats. **Anslut en USB-lagringsenhet med tillräckligt mycket ledigt utrymme innan du startar en inspelning. 6.9 Timeshift* Med Timeshift kan du pausa TV-program och titta på dem senare. Tryck på 2 i visningsläge för att aktivera Timeshift enligt det inställda Timeshift-läget i menyn. En tidsbanner och paussymbol visas på TV:n. Bilden är nu fryst. Tryck på 2 för att återuppta den tidsförskjutna uppspelningen. Tryck 5 6 för snabbspolning bakåt/framåt. Tryck på 3 för att återgå till live-tv. *Denna bruksanvisning beskriver alla funktioner inklusive inspelningsfunktionen och kanske inte gäller om PVR-programvaran ännu inte har installerats. 7.0 Huvudmeny Huvudmenyn består av följande: Installation, Channel, Multimedia, System, Others och Network. 7.1 Installation Denna meny består av följande: Satellit Setting (satellitinställning), Automatic SAT Scan (automatisk SAT-genomsökning), Manual Scan (manuell sökning), Satellite Find (Hitta satellit), Information. Tryck på MENU och tu pq för att navigera i menyn Satellitinställning Tryck på pq för att markera satelliten din parabol visar mot. Dess antenninställningar visas på höger sida. Du kan nå den högra sidan med tu och återgå till satellitlistan med EXIT. Från menyn Satellite Setting kan du starta en genomsökning genom att trycka på den GRÖNA knappen efter att du utfört rätt inställningar eller redigera transpondrar genom att trycka på den RÖDA knappen. P13 HUVUDMENY

14 7.1.2 Konfigurera antenninställningarna för den valda satelliten Satellite Namnet på den valda satelliten visas här. LNB Inställningen är universell LNB (09750/10600) - den mest använda på marknaden. Transponder Välj en transponder som känd för att bära en signal. DiSEqC 1.0 Välj den typ av switch som ska användas. 4to1 (DiSEqC 1.0) eller 16to1 (DiSEqC 1.1). Välj Tone Burst om en Legacy 2to1 switch används. Uncommitted Om obekräftade DiSEqC switchar används, väljer du dem här. (Avancerad användning.) Tryck tu för att ställa in LNBströmmen. 13/18V är inställningen för en universell LNB. 22K Tone Auto: den här inställningen är automatisk. Polarity 13/18V, den här inställningen är automatisk. Motor Om du använder en motor, tryck tu för att välja DiSEqC1.2/ GOTOX. Tryck sedan på OK för att visa menyn där du kan ställa in din ort. DiSEqC1.2 Flytta motorn till rätt position för att låsa signalen som förklaras nedan. Move Continue (Fortsätt flytta): tryck tu för att flytta West/ East. Motorn rör sig så länge knappen hålls intryckt. Genom att trycka en gång rör den sig i 1 steg. Move Step (1) (Flytta Steg (1)): tryck tu för att flytta West/East i 0,3 steg. Store Position (Spara position): för att spara den aktuella motorpositionen för vald satellit. Go to Reference (Gå till referens): för att gå till referens 0 läget. GOTO X Välj GOTO X med tu. Tryck på den GRÖNA knappen för att ställa in dina koordinater. Ett popup- fönster visas där följande inställningar kan göras: Location (Ort): Tryck tu för att välja ett av de förinställda lägena. Välj den ort som är närmast dig. Om du vet koordinaterna för din bostadsort kan du välja Manual och göra följande extra justeringar: Longitude Direction (Riktning längdgrad): Välj East eller West. Longitud Angle (Vinkel längrgrad): Tryck på 0 ~ 9 knapparna för att ange koordinaterna. Latitude Direction (Riktning breddgrad): Välj North eller South. Latitude Angle (Vinkel breddgrad):tryck på 0 ~ 9 knapparna för att ange koordinaterna. När du utfört alla inställningar trycker du på EXIT för att spara och lämna fönstret.tryck OK för att gå in i GOTO X-menyn. Move Auto flyttar parabolen till den valda satelliten automatiskt. För Move Continue, Move Step (1) och Goto Reference: se förklaring ovan. SatCR Välj On om du använder en SatCR LNB, annars lämna på Off. När On valts trycker du på den GULA knappen (Setup SatCR) för att komma till satellitinställningarna. Position Välj LNB A eller LNB B. IF Channel Välj IF-kanalnummer enligt specifikationerna för din SatCR LNB. Obs: Alla SatCR LNB:S i kedjan behöver ett annat IFkanalnummer. Center Frequency Välj mittfrekvensen enligt specifikationerna för din SatCR LNB. Obs: Alla SatCR LNB i kedjan behöver en annan mittfrekvens. Tryck på spara-knappen för att slutföra inställningarna eller tryck på MENU eller EXIT för att lämna menyn utan att spara. P14 HUVUDMENY

15 7.1.3 Satellit och Transponder redigeringsalternativ I menyn Satellite Setting (satellitinställning) trycker du på den RÖDA knappen för att redigera satelliter och transpondrar. Använd tu för att växla mellan vänster och höger fönster. (Satellitlista och transponderlista.) Add (Lägg till): I satellitnamnlistan: Tryck på den GULA knappen för att lägga till en ny satellit. Skriv in satellitnamnet med tangentabellen i popupfönstret (tryck på u), välj ett tecken med hjälp av tu pq. Tryck OK för att välja bokstav. När du har skrivit in namnet, navigera till och tryck OK på fjärrkontrollen för att bekräfta det nya namnet. Välj satellitläge E för Öst och W för Väst. Längdgrad: Använd 0 ~ 9 för att ange satellitens längdgrad. Spara inställningarna med OK eller avbryt med EXIT. I transponderlistan: Tryck på den GULA knappen för att lägga till en ny transponder. Ange frekvens, symbolhastighet och polaritet för den nya transpondern i popupfönstret. Delete (Ta bort): I satellitnamnlistan: Tryck på den BLÅ knappen för att ta bort en satellit från listan. Tryck på den GRÖNA knappen för att ta bort den valda satelliten, tryck på den GULA knappen för att ta bort alla satelliter. Bekräfta med OK eller tryck på EXIT för att avbryta. I transponderlistan: Tryck på den BLÅ knappen för att ta bort en transponder från listan. Tryck på den GRÖNA knappen för att ta bort den valda transpondern, tryck på den GULA knappen för att ta bort alla transpondrar. Bekräfta med OK eller tryck på EXIT för att avbryta. Edit (Redigera): I satellitnamnlistan: Tryck på den RÖDA knappen för att gå till fönstret för redigering av en satellit. Välj satellitläge E för Öst och W för Väst. Längdgrad: Använd 0 ~ 9 för att ange satellitens längdgrad. Skriv in satellitnamnet med tangentabellen i popupfönstret (tryck på u), välj ett tecken med hjälp av tu pq. Tryck OK för att välja bokstav. När du har skrivit in namnet, navigera till och tryck OK på fjärrkontrollen för att bekräfta det nya namnet. Spara inställningarna med OK eller avbryt med EXIT. I transponderlistan: Tryck på den RÖDA knappen för att gå till fönstret för redigering av en transponder. Frekvens: Använd 0 ~ 9 för att mata in en känd frekvens av satellittranspondern. Symbolhastighet: Använd 0 ~ 9 för att gå in symbolhastigheten för satellittranspondern. Polaritet: Tryck tu för att välja den polarisering av satellittranspondern. V (vertikal) eller H (horisontal). När du matat in alla uppgifter trycker du på OK och bekräftar med OK eller på EXIT för att lämna utan att spara. Tryck på den GRÖNA knappen för att gå till fönstret för automatisk satellitsökning. Obs: Borttagna satelliter och transpondrar från de förinstallerade listorna kan endast återhämtas genom att utföra en fabriksåterställning Automatisk satellitsökning Välj det här alternativet om du vill utföra en automatisk genomsökning. Satellite Välj den satellit som du vill genomsöka (som tidigare inrättats i menyn Satellite Setting). P15 HUVUDMENY

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Evolution. Emotion. Passion. THS221 Digital HD Satellite Receiver

Evolution. Emotion. Passion. THS221 Digital HD Satellite Receiver THS221 Digital HD Satellite Receiver User Manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale d uso Manual de usuario Manual do Utilizador Användarmanual Uputstvo za upotrebu Evolution. Emotion. Passion.

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Digital HD Satellitmottagare

Digital HD Satellitmottagare Digital HD Satellitmottagare SRT 7007 Picture similar Snabbinstalltionsguide EPG 8 4000 channels Programme guide Subtitles support 8 timers Favourite lists Papper är en nödvändighet för vissa viktiga

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

THS220 Digital High Defi nition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS220 Digital High Defi nition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS220 Digital High Defi nition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Innehåll 1.0 Inledning 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring 2 1.3 Inställning av utrustning

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

TSR200 Digital satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR200 Digital satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR200 Digital satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net INNEHÅLL 1.0 Inledning 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring 2 1.3 Inställning av utrustning 2 1.4 Tillbehör

Läs mer

THT520 Digital Markbunden HD-Digitalbox. Evolution. Emotion. Passion. Bruksanvisning. www.thomsonstb.net

THT520 Digital Markbunden HD-Digitalbox. Evolution. Emotion. Passion. Bruksanvisning. www.thomsonstb.net THT520 Digital Markbunden HD-Digitalbox Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THOMSON is a trademark of TECHNICOLOR S.A. used under license to STRONG Europe Represented by STRONG

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER

SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Grundläggande karakteristik:

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

DT-800T2. HDMI FTA-mottagare. Med inspelningsfunktion (PVR)

DT-800T2. HDMI FTA-mottagare. Med inspelningsfunktion (PVR) 130516 50153 DT-800T2 HDMI FTA-mottagare Med inspelningsfunktion (PVR) Bruksanvisning DT-800T2 Läs denna bruksanvisning noggrant för att säkerställa korrekt användning av denna produkt. Spara denna manual

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Bruksanvisning till digitalbox

Bruksanvisning till digitalbox Bruksanvisning till digitalbox DVB-T2011 Läs noga igenom denna bruksanvisning för att försäkra dig om att du använder produkten på rätt sätt. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Innehållsförteckning

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 POLSKI -Förpackningens innehåll -Tekniska specifikationer -Installation av hårdvara -Garanti MULTIMEDIA PLAYER

Läs mer

DVBS-200HD. Digital HD-mottagare BRUKSANVISNING

DVBS-200HD. Digital HD-mottagare BRUKSANVISNING DVBS-200HD Digital HD-mottagare BRUKSANVISNING Viktiga säkerhetsinstruktioner 1) Läs dessa instruktioner. 2) Förvara dessa instruktioner. 3) Beakta alla varningar. 4) Följ alla anvisningar. 5) Använd inte

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 1 2 DIGIALITY VC-CI 304 Grundanvändning och Grundfunktioner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7 Fjärrkontroll Innehållsförteckning 1 Fjärrkontroll... 7 2 PVR / Inspelning... 7 2.1 Direktinspelning... 8 2.2 Programmera inspelning via EPG... 8 2.3 Direkt programmering (undermeny Timer)... 8 2.4 Timeshift

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista Nokia 9780 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Manuell mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-9 Personlig kanallista Sid 10 Resett av mottagarens

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD Bruksanvisning DILOG DC-230 HD INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 17 8 REDIGERA

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Free to Air digital markbox DVB-T

Free to Air digital markbox DVB-T Free to Air digital markbox DVB-T Svensk Bruksanvisning General Agent i Norden. Moon Radio AB Enbärsvägen 8 735 37 Surahammar Sverige www.moon.se Innehållsförteckning Sid. Säkerhet-------------------------------------------------------3

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Snabbguide 1) Huvudströmbrytare 2) Antenn Upp 3) Högtalare utgångar 4) Optiskt digitalt ljud (S/PDIF)

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg BeoVision 8 Ny programvara Tillägg Skärmmenyer Din TV har utrustats med ny programvara och eventuellt även hårdvara. Detta ger tillgång till nya funktioner som beskrivs i detta tillägg. Tillägget beskriver

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer