THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning"

Transkript

1 THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion.

2

3

4 THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen kan digitalboxen uppgraderas med inspelningsfunktionen via USB. Denna bruksanvisning beskriver alla funktioner inklusive inspelningsfunktionen och kanske inte gäller om PVR-programvaran ännu inte har installerats. Licenses ANY USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER OTHER THAN PERSONAL USE THAT COMPLIES WITH THE MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado U.S.A. THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ( AVC VIDEO ) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON- COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright by Dolby Laboratories. All rights reserved. This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited. P4

5 Innehåll 1.0 INLEDNING Säkerhetsinstruktioner Förvaring Inställning av utrustning Tillbehör Användning av externa USB-enheter* Din digitalbox Standardinställd PIN-kod: Frontpanel Bakpanel Fjärrkontroll Installera batterier Använda fjärrkontrollen ANSLUTNINGAR Anslutning med en HDMI-kabel Anslutning med en SCART-kabel Ansluta flera fasta LNB:s med en DiSEqC 1.0/1.1-omkopplare Ansluta till Ethernet GrundinstäLLNINGAR Installation Snabbguide för att använda din digitalbox HANTERING Byta kanal Informationsfält Val av ljudspråk Text-TV Undertexter EPG (Elektronisk Programguide) Favoritkanaler Direktinspelning* Timeshift* Huvudmeny Installation Kanal Multimedia* ProblemlöSNING SPECIFIKATIONER Oct :31 * Denna bruksanvisning beskriver alla funktioner inklusive inspelningsfunktionen och kanske inte gäller om PVR-programvaran ännu inte har installerats. THOMSON förklarar att denna produkt uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv CE 2004/108/ EC and 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC Med förbehåll för ändringar. Till följd av kontinuerlig forskning och utveckling av tekniska specifikationer kan utformning och utseende förändras. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör av Dolby Laboratories. Alla andra produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. THOMSON Alla rättigheter förbehållna. P5

6 1.0 Inledning 1.1 Säkerhetsinstruktioner INSTALLERA INTE DIN DIGITALBOX: I ett stängt eller dåligt ventilerat skåp, direkt ovanpå eller under någon annan utrustning, på en yta som kan blockera ventilationshålen. UTSÄTT INTE Digitalboxen ELLER DESS TILLBEHÖR FÖR: Direkt solljus eller någon annan utrustning som genererar värme, för regn eller intensiv fukt, för intensiv vibration och stötar som kan orsaka permanent skada på din digitalbox eller för magnetiska föremål, såsom högtalare, transformatorer, etc. Använd inte en skadad sladd. Det kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. Rör inte en sladd med våta händer. Det kan orsaka en elektrisk stöt. När digitalboxen inte kommer att användas under en längre tid bör du dra ut sladden ur vägguttaget. Använd inte alkohol eller ammoniakbaserade vätskor för att rengöra digitalboxen. Om du vill kan du rengöra din digitalbox med en mjuk lätt fuktad luddfri trasa och en mild tvållösning. Koppla ifrån strömförsörjningen innan rengöring. Se till att inga främmande föremål faller genom ventilationshålen eftersom detta kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. Placera inga föremål ovanpå digitalboxen eftersom detta kan förhindra ventilationen av komponenterna inuti. Säkerhetsföreskrifter Öppna aldrig digitalboxens lock. Det är farligt att röra insidan av digitalboxen på grund av hög strömspänning och eventuella elektriska faror. Din garanti blir ogiltig om du öppnar digitalboxen. Hänvisa allt underhåll eller service till kvalificerad personal. När du ansluter kablarna, var säker på att digitalboxen är frånkopplad från nätspänningen. Vänta några sekunder efter att du stängt av digitalboxen innan du flyttar digitalboxen eller kopplar bort någon utrustning. Det är nödvändigt att du endast använder godkända förlängningssladdar och kablar som passar den installerade utrustningens elektriska strömförbrukning. Se till att strömförsörjningen motsvarar spänningen på den elektriska typskylten på digitalboxens baksida. Om digitalboxen inte fungerar normalt även efter att du strikt följt instruktionerna i denna bruksanvisning rekommenderar vi dig att kontakta din återförsäljare. 1.2 Förvaring Din digitalbox och dess tillbehör sparas och levereras i en förpackning avsedd att skydda mot elektriska stötar och fukt. När du packar upp den, se till att alla delar finns med och håll förpackningen borta från barn. För transport av digitalboxen från en plats till en annan eller om du återlämnar den inom garantin, se till att packa ner digitalboxen i dess originalförpackning med tillbehör. Att underlåta att följa sådana förpackningsförfaranden kan upphäva garantin. 1.3 Inställning av utrustning Vi rekommenderar att du konsulterar en professionell installatör för att installera utrustningen. Annars följ instruktionerna nedan: Se bruksanvisningen för din TV och antenn. Kontrollera att SCART/HDMI-kabeln och utomhuskomponenterna är i gott skick och att SCART/ HDMI-anslutningarna är väl skyddade. Bruksanvisningen innehåller fullständiga instruktioner för att installera och använda digitalboxen. Följande symboler tjänar som följer. VARNING Anger varningsinformation. Tips Anger annan viktig eller nyttig information. P6 INLEDNING

7 MENU Gå till 1.4 Tillbehör 1x snabbinstallationsguide 1x fjärrkontroll 2x batterier (typ AAA) VARNING Motsvarar en knapp på fjärrkontrollen eller digitalboxen. (Fetstil) Motsvarar ett menyalternativ i ett fönster. (Kursiv stil) Batterierna bör inte laddas, demonteras, kortslutas, blandas eller användas med andra typer av batterier. Om laddningsbara batterier används istället rekommenderar vi att du använder typer med låg självurladdning för att säkerställa användning av fjärrkontrollen under längre tid (t.ex. NiMH). 1.5 Användning av externa USB-enheter* Det rekommenderas att använda USB 2.0-enheter. Om USB-enheten inte är kompatibel med USB 2.0-specifikationer kommer inspelning, uppspelning, Timeshift och andra multimediafunktioner inte fungera korrekt. Om du använder en extern USB-hårddisk så tänk på att kan du överväga att strömspecifikationerna kan överstiga de som stöds utgången på din receiver (5 V/500 ma). Om så är fallet, anslut USB-hårddisken till en passande extern nätadapter. THOMSON kan inte garantera kompatibilitet med alla typer av USB-enheter. Det rekommenderas att inte spara viktig information på USB-enheter som används tillsammans med digitalboxen. Gör alltid säkerhetskopior av data på din USB-enhet innan du använder den med digitalboxen. THOMSON ansvarar inte för förlust av information eller omständigheter som orsakas av förlust av information. THOMSON kan inte garantera uppspelning av alla filer, även om förlängningar är listade, eftersom det beror på filstorlek, codec, bithastighet och upplösning. Se till att antingen USB-enheten redan har formaterats med FAT/FAT32, eller formatera den via din digitalbox. Se kapitel 7.3 Multimedia för mer information. * Denna bruksanvisning beskriver alla funktioner inklusive inspelningsfunktionen och kanske inte gäller om PVR-programvaran ännu inte har installerats. 2.0 Din digitalbox 2.1 Standardinställd PIN-kod: Frontpanel 1. Standby/strömknapp: Sätter på digitalboxen eller växlar till standby-läge 2. P-/P+ Byta kanal utan fjärrkontroll 3. V-/V+ Ändra volym utan fjärrkontroll 4. Fjärrkontrollsensor: Tar emot signal från fjärrkontrollen 5. Standby-lampa: Visar digitalboxens strömläge Grön LED digitalboxen är påslagen Röd LED digitalboxen befinner sig i standby-läge 6. LED-display: Visar kanalnummer i drift och tid i standby 7. USB: För anslutning av externa USB-enheter Fig Bakpanel Fig Ethernet För att ansluta till en nätverksswitch, router eller modem P7 DIN DIGITALBOX

8 P8 2. SAT IN För att ansluta till LNB:n på din parabolantenn för mottagning av satellit sändningssignal 3. SAT OUT Loopa satellitsignalen till en annan digitalbox 4. S/PDIF Anslutning till en digital eller hemmabioförstärkare 5. USB För anslutning av en USB-enhet för uppgradering av programvara eller hårddisk för multimedia 6. HDMI Anslutning till HDMI-ingången på din TV med en HDMI-kabel av god kvalitet 7. TV SCART Anslutning till TV:n med SCART-kabel 8. Ström För att ansluta till den inkluderade originalhuvudströmadaptern (ingång 100 ~ 240 V 50 ~ 60 Hz/utgång 12 V DC) 2.4 Fjärrkontroll Fig q Sätter på digitalboxen/standby-läge 2.! Sätter på eller stänger av ljudet 3. RÖD Flexibla funktioner i OSD-menyn och text-tv 4. GRÖN Flexibla funktioner i OSD-menyn och text-tv 5. GUL Flexibla funktioner i OSD-menyn och text-tv 6. BLÅ I visningsläge: Visar menyn för enkel inställning av timers, flexibla funktioner i OSD-menyn och text-tv 7. SUBTITLE För att välja ett av de tillgängliga undertextspråken för aktuell kanal 8. TEXT För att öppna text-tv om det tillgängligt på aktuell kanal 9. AUDIO Visar ljudvalsmenyn för att välja tillgängliga språk och ljudlägen 10. RECALL För att växla mellan de senast visade kanalerna Söker bakåt under uppspelning. Varje gång du trycker ökar hastigheten (x2 - x32) Söker framåt under uppspelning. Varje gång du trycker ökar hastigheten (x2 - x32) Hoppar till föregående fil under uppspelning Hoppar till nästa fil under uppspelning 15. u Startar/återupptar uppspelningen Fryser/återupptar uppspelning av multimediafiler Stoppar uppspelning av multimediafiler Startar inspelning av det aktuella programmet 19. MENU För att öppna huvudmenyn i visningsläge, eller för att gå ett steg tillbaka i menyn 20. EXIT För att gå tillbaka ett steg i menyn/inställa pågående process/gå ur huvudmenyn till visningsläge 21. pq Växlar till nästa/föregående kanal i visningsläge, växlar till nästa/ föregående sida i kanallistan eller flyttar markeringen upp/ner i menyn 22. OK Visningsläge: Visar kanallistan. Meny: aktiverar den markerade posten 23. tu Sänker/höjer volymen i visningsläge/navigerar i menyerna/ändrar värden för inställningar i en meny 24. EPG Visningsläge: Visar EPG (elektronisk programguide) 25. Tryck en gång för att visa kanalnummer/-namn och aktuell/ kommande information. Tryck två gånger för att visa detaljerad programinformation och information om transponder/signalstyrka. Tryck igen går tillbaka till visningsläge 26. V+/V- Höjer/sänker volymen in TV-läge DIN DIGITALBOX

9 27. FAV För att komma åt dina favoritkanaler. Växlar mellan tillgängliga favoritgrupper 28. GOTO I uppspelningsläge: öppnar tidsbannern för att välja moment att hoppa till 29. P+/P- Växlar 10 platser upp eller ner i kanallistan Kanalnummer och numeriska värden 31. OPT Ingen funktion 32. TV/RADIO Växlar mellan TV- och radioläge 2.5 Installera batterier Ta bort batterilocket från fjärrkontrollen och sätt 2x AAA batterier i facket. Diagrammet inuti batterifacket visar rätt sätt att installera batterierna på. 1. Öppna locket 2. Installera batterierna 3. Stäng locket NOTERA Batterierna får inte laddas, demonteras, kortslutas, blandas eller användas med andra typer av batterier. Fig Använda fjärrkontrollen Fig. 5 Rikta fjärrkontrollen mot digitalboxens framsida för att använda den. Fjärrkontrollen har en räckvidd på upp till 7 meter från digitalboxen, om den riktas korrekt mot frontpanelens IR-öga. Fjärrkontrollen fungerar inte om dess väg blockeras. Observera: Solljus eller mycket starkt ljus kan minska fjärrkontrollens reaktion Anslutningar För grundläggande inställningar med 1 parabolantenn + 1 LNB: Anslut satellitkabeln till SAT IN på digitalboxen. För avancerade parabolinställningar, se avsnitt Anslutning med en HDMI-kabel Fig. 6 A Anslut LNB:n på din satellitantenn till SAT IN på digitalboxen med en koaxialkabel av god kvalitet och passande F-kontakt -pluggar. B Anslut ena änden av en kvalitativ HDMI-kabel till HDMI-utgången på digitalboxen och den andra änden till HDMI-ingången på TV:n. C Anslut nätsladden till ett lämpligt vägguttag. 3.2 Anslutning med en SCART-kabel Fig. 7 A Anslut LNB:n på din satellitantenn till SAT IN på digitalboxen med en koaxialkabel av god kvalitet och passande F-kontakt -pluggar. B Anslut ena änden av en kvalitativ SCART-kabel till TV SCART-kontakten på digitalboxen och den andra änden till SCART-ingången på TV:n. C Anslut nätsladden till ett lämpligt vägguttag. 3.3 Ansluta flera fasta LNB:s med en DiSEqC 1.0/1.1-omkopplare A Anslut LNB:erna i din fasta antenn till ingången av en DiSEqC 1.0/1.1-omkopplare Fig. 8 P9 ANSLUTNINGAR

10 B C D Anslut utgången eller till digitalboxen -kontakten på DiSEqC 1.0/1.1-omkopplaren till SAT IN på din digitalbox. Se avsnitt 3.1 eller 3.2 för TV- och huvudanslutningar. Se avsnitt för satellitinställningar 3.4 Ansluta till Ethernet Fig.8 Anslut en CAT5E-kabel (eller högre kvalitet) till RJ45-kontakten på enheten och den andra änden till en befintlig switch, router eller modem. Standardinställningen är Auto (DHCP) för att automatiskt erhålla IP-adresser och DNS. Välj Manuell i Meny Nätverk -- Nätverksinställningar för att ange egna inställningar om det behövs. Om du ställer in manuellt måste du ange en unik IP-adress, nätmask, gateway och DNS för din digitalbox. Läs i bruksanvisningen för routern eller modemet för korrekt insallation. Du kan välja Ping-testet för att kontrollera din anslutning, när du utfört installationen på rätt sätt. 4.0 Grundinställningar Slå på TV:n efter anslutningarna gjorts och se till att digitalboxen är ansluten till elnätet. Om du använder digitalboxen för första gången eller har återställt standardinställningarna visas menyn Installation (Grundinställing). Använd knapparna tu för att välja det OSD Language (OSDspråk) du önskar. Country Välj land. Pre-installed List Vissa länder har en förinstallerad kanallista. Om den inte är tillgänglig för ditt land, kan objektet inte väljas. Video Output Välj den utgång som du vill använda. TV Format Välj mellan 16:9FIT. 16:9LB och 4:3LB or 4:3PS Start Search Om du valt den förinstallerade lista hoppar digitalboxen att hoppa till den första kanalen i lista. Om ingen förinstallerad lista finns visas sidan för satellitinställning. Notera Om tyska väljs som språk installeras tyska förinställda kanaler från ASTRA 19.2E. Den förinstallerade listan kommer att arbeta med en singel universell LNB (LO 9750/10600). Om en annan LNB används måste du instaollera LNB:n in menyn Installation Satellite Setting. Du kan fortsätta med installationsmenyn för att genomsöka och installera ytterligare kanaler enligt beskrivningen nedan eller gå direkt till visningsläge genom att trycka knappen EXIT två gånger. 4.1 Installation Val av satellit Tryck på pq för att markera den satellit som din parabolantenn är riktad mot. Om du använder en multifeed-antenn med mer än 1 LNB, välj satelliterna din antenn är justerad för genom att trycka på OK och ange lämplig DiSEqC-ingång för LNB:n. Astra 19.2E och Hotbird 13E är förvalda på DiSEqC 1 och 2. Alla markerade satelliter genomsöks. Obs: Om du har en icke-standard installation, se avsnitt i bruksanvisningen: Konfigurera antenninställningarna för vald satellit. P10 GRUNDINSTÄLLNINGAR

11 4.1.2 Justering av signal Med signalkvalitetsfältet på nedre delen av TV:n kan du finjustera din antenn för bästa mottagning. Justera din antenn för högsta möjliga signalkvalitet. Om signalen inte kan förbättras, fixera parabolen på denna position och tryck på den GRÖNA knappen Automatisk SAT-genomsökning Tryck på pq tu för att markera önskat alternativ och tryck på den GRÖNA knappen för att starta kanalsökningen. Standardinställningarna rekommenderas. Obs: För detaljer, se avsnitt i bruksanvisningen: Automatisk SAT-genomsökning Kanalsökning Din digitalbox kommer nu att utföra en automatisk kanalsökning. När processen är klar sparas alla funna kanaler och digitalboxen växlar till den första kanalen i kanallistan. Nu är du redo att njuta av din nya digitalbox. Obs Om inga kanaler hittats under den automatiska kanalsökningen återgår digitalboxen till menyn Installation. Välj ditt språk igen och se avsnitt 7.3 för vidare instruktioner. 5.0 Snabbguide för att använda din digitalbox Vi på THOMSON förstår att du inte kan vänta med att njuta av din nya HD-digitalbox. Genom följande sammanfattning kan du bekanta dig med den grundläggande hanteringen. Vi råder dig dock att läsa hela bruksanvisningen för att få bästa prestanda från din THOMSON HDdigitalbox. För att slå på digitalboxen eller ställa den i standby-läge, tryck på knappen q på fjärrkontrollen eller på frontpanelen. Välj önskad kanal med knapparna pq. Alternativt kan du slå in kanalnumret med knapparna 0 ~ 9 på fjärrkontrollen eller trycka på OK i visningsläge för att visa kanallistan. Volymen kan justeras med knapparna tu. 6.0 Hantering I visningsläget finns flera funktioner som gör TV-tittandet till ett sant nöje. I denna punkt beskrivs dessa funktioner. Läs även avsnitt 7 för att bekanta dig med menyn på din nya digitalbox. 6.1 Byta kanal Din nya digitalbox är utrustad med olika sätt att byta kanal. Via direktåtkomst Via kanallistan Via knapparna pq Via knappen RECALL Direktåtkomst För att komma åt en viss kanal direkt slår du helt enkelt in dess nummer med knapparna 0 ~ 9 på fjärrkontrollen. Ett kanalnummer kan vara upp till fyra siffror. Det är också möjligt att mata in ett tal med mindre än fyra siffror. Bara vänta några sekunder och digitalboxen byter till den valda kanalen Kanallista Tryck på OK i visningsläge för att visa kanallistan. Använd pq för att markera ditt kanalval och tryck på OK en gång för att välja den markerade kanalen. Kanallistan är utrustad med P11 SNABBGUIDE FÖR ATT ANVÄNDA DIN DIGITALBOX

12 funktionen Search (Sök) för att lättare hitta kanaler. Tryck på den GRÖNA knappen i kanallistan. Ett alfabetfält visas. Tryck på pq för att välja kanalens första bokstav (eller bokstäver). Tryck på EXIT för att lämna fönstret. Alla kanaler som börjar med den valda bokstaven visas nu. Välj kanal i den filtrerade listan. Följande knappar är tillgängliga i kanallistan och visningsläget: GRÖN: Öppnar alfabetfältet för att snabbt hitta en kanal TV/RADIO: BLÅ: FAV: Använda knapparna pq p byter till en högre kanal q byter till en lägre kanal Växlar mellan TV- och radiokanaler Hoppa till översta raden i kanallistan för att bläddra genom satellitlistan. I visningsläge: För att växla till en av de tillgängliga favoritlistorna Använda knappen RECALL Tryck på knappen RECALL för att växla mellan senast sedda kanaler. Se avsnitt 7.6 för mer detaljer. 6.2 Informationsfält Du kan trycka på när som helst i visningsläge för att få information om aktuell kanal och pågående och följande program*. Tryck på två gånger för att se detaljerad information om pågående och följande program. Tryck på tu för att visa information om pågående och nästa program. Tryck tre gånger för att visa tekniska detaljer om den aktuella kanalen. Tryck på igen eller EXIT för att stänga informationen. Du kan ändra tiden som fältet visas i menyn System. Se kapitel 7.5 för mer information. *Programinformation visas om tillgänglig. Tillgänglighet beror på sändning. 6.3 Val av ljudspråk Vissa kanaler stödjer ett urval av olika ljudformat och/eller -språk. För att välja ett annat ljudspår, tryck på AUDIO i visningsläge. En lista med tillgängliga ljudspår visas. Välj spår med pq och bekräfta med OK. Med knapparna tu kan du välja mellan mono vänster, mono höger eller stereoljud. 6.4 Text-TV Din digitalbox har en fullt utrustad Text-TV. För att komma åt Text-TV, tryck på knappen TEXT i visningsläge och sedan 0 ~ 9 eller pq för att välja numret på sidan du vill se. Undersidor (om de laddats och är tillgängliga) kan väljas med knapparna tu. Med de färgade knapparna på fjärrkontrollen kan du hoppa till valda sidor direkt vilket anges på botten av Text-TV. Tryck på TEXT igen eller EXIT för att gå tillbaka till visningsläge. 6.5 Undertexter Vissa program stöder ett urval av olika DVB-undertextspråk. Tryck på knappen SUBTITLE i visningsläge för att visa en lista över tillgängliga undertextspråk. Använd pq för att välja önskad textning och bekräfta med OK. 6.6 EPG (Elektronisk Programguide) Den elektroniska programguiden är en mycket användbar funktion som låter dig titta på programtablåer och information direkt på TV:n. Tryck på knappen EPG för att aktivera guiden (du kan gå in i EPG:n via menyn också). Använd pq tu för att välja önskad kanal och tryck på u för att flytta markeringen till programlistan. Tryck på pq i programlistan för att välja eller bläddra genom program och på tu för att visa programinformation för kommande eller P12 HANTERING

13 föregående dagar. Tryck på OK för att visa detaljerad information om det valda programmet. Tryck på tu för att bläddra om det finns mer än en sida med information. Tryck på MENU för att gå ett steg tillbaka och EXIT för att lämna programguiden. Notera Tillgång till EPG-data beror på sändningen. Boka ett program från programguiden Välj ett program som beskrivet ovan. Tryck sedan på den GULA knappen när du har valt ett program. Detta kommer att leda dig till menyn Timer (Schedule). Alla detaljer har redan fyllts i för dig. Spara timern genom att trycka på OK. För att visa listan över bokade program trycker du bara på den BLÅ knappen i programguidens kanallista eller i visningsläge. Se avsnitt för mer information. Tryck på den RÖDA eller GRÖNA knappen eller på P+/P- för att hoppa 10 platser i listan. Sammanlagt 32 program kan bokas. 6.7 Favoritkanaler Tryck på knappen FAV för att komma åt dina favoritkanaler och växla mellan tillgängliga favoritgrupper. Se avsnitt för information om att skapa favoritlistor. 6.8 Direktinspelning* Med din ny digitalbox kan du göra en direktnspelning av programmet du tittar på. Tryck bara på 4 och bekräfta med OK för att starta inspelningen. Standardinspelningstiden är satt till 2:00 timmar. Om du ändrar tiden för en inspelning, tryck på 4 och välj hur länge med tu. Under inspelningen visas ett inspelningstecken i kanallistan. För att stoppa inspelningen, tryck på 3 och tryck på OK igen för att stoppa inspelningen. * Denna bruksanvisning beskriver alla funktioner inklusive inspelningsfunktionen och kanske inte gäller om PVR-programvaran ännu inte har installerats. **Anslut en USB-lagringsenhet med tillräckligt mycket ledigt utrymme innan du startar en inspelning. 6.9 Timeshift* Med Timeshift kan du pausa TV-program och titta på dem senare. Tryck på 2 i visningsläge för att aktivera Timeshift enligt det inställda Timeshift-läget i menyn. En tidsbanner och paussymbol visas på TV:n. Bilden är nu fryst. Tryck på 2 för att återuppta den tidsförskjutna uppspelningen. Tryck 5 6 för snabbspolning bakåt/framåt. Tryck på 3 för att återgå till live-tv. *Denna bruksanvisning beskriver alla funktioner inklusive inspelningsfunktionen och kanske inte gäller om PVR-programvaran ännu inte har installerats. 7.0 Huvudmeny Huvudmenyn består av följande: Installation, Channel, Multimedia, System, Others och Network. 7.1 Installation Denna meny består av följande: Satellit Setting (satellitinställning), Automatic SAT Scan (automatisk SAT-genomsökning), Manual Scan (manuell sökning), Satellite Find (Hitta satellit), Information. Tryck på MENU och tu pq för att navigera i menyn Satellitinställning Tryck på pq för att markera satelliten din parabol visar mot. Dess antenninställningar visas på höger sida. Du kan nå den högra sidan med tu och återgå till satellitlistan med EXIT. Från menyn Satellite Setting kan du starta en genomsökning genom att trycka på den GRÖNA knappen efter att du utfört rätt inställningar eller redigera transpondrar genom att trycka på den RÖDA knappen. P13 HUVUDMENY

14 7.1.2 Konfigurera antenninställningarna för den valda satelliten Satellite Namnet på den valda satelliten visas här. LNB Inställningen är universell LNB (09750/10600) - den mest använda på marknaden. Transponder Välj en transponder som känd för att bära en signal. DiSEqC 1.0 Välj den typ av switch som ska användas. 4to1 (DiSEqC 1.0) eller 16to1 (DiSEqC 1.1). Välj Tone Burst om en Legacy 2to1 switch används. Uncommitted Om obekräftade DiSEqC switchar används, väljer du dem här. (Avancerad användning.) Tryck tu för att ställa in LNBströmmen. 13/18V är inställningen för en universell LNB. 22K Tone Auto: den här inställningen är automatisk. Polarity 13/18V, den här inställningen är automatisk. Motor Om du använder en motor, tryck tu för att välja DiSEqC1.2/ GOTOX. Tryck sedan på OK för att visa menyn där du kan ställa in din ort. DiSEqC1.2 Flytta motorn till rätt position för att låsa signalen som förklaras nedan. Move Continue (Fortsätt flytta): tryck tu för att flytta West/ East. Motorn rör sig så länge knappen hålls intryckt. Genom att trycka en gång rör den sig i 1 steg. Move Step (1) (Flytta Steg (1)): tryck tu för att flytta West/East i 0,3 steg. Store Position (Spara position): för att spara den aktuella motorpositionen för vald satellit. Go to Reference (Gå till referens): för att gå till referens 0 läget. GOTO X Välj GOTO X med tu. Tryck på den GRÖNA knappen för att ställa in dina koordinater. Ett popup- fönster visas där följande inställningar kan göras: Location (Ort): Tryck tu för att välja ett av de förinställda lägena. Välj den ort som är närmast dig. Om du vet koordinaterna för din bostadsort kan du välja Manual och göra följande extra justeringar: Longitude Direction (Riktning längdgrad): Välj East eller West. Longitud Angle (Vinkel längrgrad): Tryck på 0 ~ 9 knapparna för att ange koordinaterna. Latitude Direction (Riktning breddgrad): Välj North eller South. Latitude Angle (Vinkel breddgrad):tryck på 0 ~ 9 knapparna för att ange koordinaterna. När du utfört alla inställningar trycker du på EXIT för att spara och lämna fönstret.tryck OK för att gå in i GOTO X-menyn. Move Auto flyttar parabolen till den valda satelliten automatiskt. För Move Continue, Move Step (1) och Goto Reference: se förklaring ovan. SatCR Välj On om du använder en SatCR LNB, annars lämna på Off. När On valts trycker du på den GULA knappen (Setup SatCR) för att komma till satellitinställningarna. Position Välj LNB A eller LNB B. IF Channel Välj IF-kanalnummer enligt specifikationerna för din SatCR LNB. Obs: Alla SatCR LNB:S i kedjan behöver ett annat IFkanalnummer. Center Frequency Välj mittfrekvensen enligt specifikationerna för din SatCR LNB. Obs: Alla SatCR LNB i kedjan behöver en annan mittfrekvens. Tryck på spara-knappen för att slutföra inställningarna eller tryck på MENU eller EXIT för att lämna menyn utan att spara. P14 HUVUDMENY

15 7.1.3 Satellit och Transponder redigeringsalternativ I menyn Satellite Setting (satellitinställning) trycker du på den RÖDA knappen för att redigera satelliter och transpondrar. Använd tu för att växla mellan vänster och höger fönster. (Satellitlista och transponderlista.) Add (Lägg till): I satellitnamnlistan: Tryck på den GULA knappen för att lägga till en ny satellit. Skriv in satellitnamnet med tangentabellen i popupfönstret (tryck på u), välj ett tecken med hjälp av tu pq. Tryck OK för att välja bokstav. När du har skrivit in namnet, navigera till och tryck OK på fjärrkontrollen för att bekräfta det nya namnet. Välj satellitläge E för Öst och W för Väst. Längdgrad: Använd 0 ~ 9 för att ange satellitens längdgrad. Spara inställningarna med OK eller avbryt med EXIT. I transponderlistan: Tryck på den GULA knappen för att lägga till en ny transponder. Ange frekvens, symbolhastighet och polaritet för den nya transpondern i popupfönstret. Delete (Ta bort): I satellitnamnlistan: Tryck på den BLÅ knappen för att ta bort en satellit från listan. Tryck på den GRÖNA knappen för att ta bort den valda satelliten, tryck på den GULA knappen för att ta bort alla satelliter. Bekräfta med OK eller tryck på EXIT för att avbryta. I transponderlistan: Tryck på den BLÅ knappen för att ta bort en transponder från listan. Tryck på den GRÖNA knappen för att ta bort den valda transpondern, tryck på den GULA knappen för att ta bort alla transpondrar. Bekräfta med OK eller tryck på EXIT för att avbryta. Edit (Redigera): I satellitnamnlistan: Tryck på den RÖDA knappen för att gå till fönstret för redigering av en satellit. Välj satellitläge E för Öst och W för Väst. Längdgrad: Använd 0 ~ 9 för att ange satellitens längdgrad. Skriv in satellitnamnet med tangentabellen i popupfönstret (tryck på u), välj ett tecken med hjälp av tu pq. Tryck OK för att välja bokstav. När du har skrivit in namnet, navigera till och tryck OK på fjärrkontrollen för att bekräfta det nya namnet. Spara inställningarna med OK eller avbryt med EXIT. I transponderlistan: Tryck på den RÖDA knappen för att gå till fönstret för redigering av en transponder. Frekvens: Använd 0 ~ 9 för att mata in en känd frekvens av satellittranspondern. Symbolhastighet: Använd 0 ~ 9 för att gå in symbolhastigheten för satellittranspondern. Polaritet: Tryck tu för att välja den polarisering av satellittranspondern. V (vertikal) eller H (horisontal). När du matat in alla uppgifter trycker du på OK och bekräftar med OK eller på EXIT för att lämna utan att spara. Tryck på den GRÖNA knappen för att gå till fönstret för automatisk satellitsökning. Obs: Borttagna satelliter och transpondrar från de förinstallerade listorna kan endast återhämtas genom att utföra en fabriksåterställning Automatisk satellitsökning Välj det här alternativet om du vill utföra en automatisk genomsökning. Satellite Välj den satellit som du vill genomsöka (som tidigare inrättats i menyn Satellite Setting). P15 HUVUDMENY

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5 / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904 BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904 Freecom MediaPlayer II Kära användare, Tack för att du valde Freecom MediaPlayer II en fullkomligt ny,

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer