Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare"

Transkript

1 Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare

2 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC. Vi tar i detta fall inget ansvarmed avseende på användningen av informationen.

3 Inledning Tack för ditt köp av TOSHIBA digitala flerfunktionella färgsystem. Denna Snabbguide för användare beskriver användningsförberedelser, normal och avancerad användning av maskinen. Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Förvara bruksanvisningen på en lättillgänglig plats för framtida bruk. Varumärken Det officiella namnet på Windows 000 är Microsoft Windows 000 Operating System. Det officiella namnet på Windows XP är Microsoft Windows XP Operating System. Det officiella namnet på Windows Vista är Microsoft Windows Vista Operating System. Det officiella namnet på Windows 7 är Microsoft Windows 7 Operating System. Det officiella namnet på Windows Server 00 är Microsoft Windows Server 00 Operating System. Det officiella namnet på Windows Server 008 är Microsoft Windows Server 008 Operating System. Microsoft, Windows, Windows NT och varumärken och produktnamn på andra Microsoft-produkter är varumärken från Microsoft Corporation i USA och andra länder. Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, Mac OS, Safari och TrueType är varumärken från Apple Inc. i USA och andra länder. Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader och PostScript är varumärken från Adobe Systems Incorporated. Mozilla, Firefox och Firefox logos är varumärken från Mozilla Foundation i USA och andra länder. IBM, AT och AIX är varumärken från International Business Machines Corporation. NOVELL, NetWare och NDS är varumärken från Novell, Inc. i USA. TopAccess är ett varumärke från Toshiba Tec Corporation. Andra företags- och produktnamn i handboken är varumärken från de respektive företagen.

4 Lista över våra bruksanvisningar Vi tillhandahåller dessa bruksanvisningar över maskinen. Välj och läs den bruksanvisning som bäst passar dina behov. En del av dessa bruksanvisningar är utskrifter, andra finns som PDF-filer på CD-romskivan med användardokument. Utskrifter Snabbguide för användare (denna bruksanvisning) Denna Snabbguide för användare beskriver användningsförberedelser, normal och avancerad användning av maskinen. Säkerhetsinformation Häftet Säkerhetsinformation beskriver de försiktighetsåtgärder som erfordras vid användning av maskinen. Läs detta häfte innan du använder maskinen för att garantera din säkerhet. PDF-filer Handbok för kopieringsfunktioner Denna Handbok för kopieringsfunktioner beskriver användningen och inställningarna som aktiveras med knappen [KOPIERING] på kontrollpanelen. Scanning Guide Denna Scanning Guide beskriver användningen och inställningarna som aktiveras med knappen [SCANNING] på kontrollpanelen och de för internetfax. e-filing Guide Denna e-filing Guide beskriver e-filing funktionerna som aktiveras från maskinens kontrollpanel samt det webbaserade programmet e-filing. Administratörshandbok Denna Administratörshandbok beskriver användningen och inställningarna som aktiveras med knappen [ANVÄNDARFUNKTIONER] och knappen [RÄKNEVERK] på kontrollpanelen. Software Installation Guide Denna Software Installation Guide beskriver installationsprocedurerna för skrivardrivrutiner och program. Printing Guide Denna Printing Guide beskriver inställningarna av de skrivardrivrutiner som erfordras för att skriva ut på maskinen samt de olika utskriftsprocedurerna.

5 TopAccess Guide Denna TopAccess Guide beskriver procedurerna för inställning på distans och styrning av maskinen från det webbaserade programmet TopAccess. Handbok för felsökning Denna Handbok för felsökning förklarar hur felsökningen går till om det uppstår problem vid användningen av maskinen. Network Fax Guide Denna Network Fax Guide beskriver användningen av nätverksfaxdrivrutinen. Operator's Manual for Address Book Viewer Denna Operator's Manual for Address Book Viewer beskriver användningen av AddressBook Viewer. Backup/Restore Utility Operator's Manual Denna Backup/Restore Utility Operator's Manual beskriver användningen och inställningarna av Backup/Återskapa funktion. Operator s Manual for Remote Scan Driver Denna Operator s Manual for Remote Scan Driver beskriver användningen och inställningarna av Remote Scan Driver. TWAIN/FileDownloader Operator's Manual Denna TWAIN/FileDownloader Operator's Manual beskriver användningen och inställningarna av programmen TWAIN Driver och File Downloader som erfordras för att lagra data i maskinens e-filing. Läsning av bruksanvisningar i PDF-format (Portable Document Format) För att kunna läsa och skriva ut bruksanvisningar i PDF-format måste du installera Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader på din dator. Om Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader inte har installerats på din dator kan du ladda ned dem från hemsidan Adobe Systems Incorporated.

6 Korrekt läsning av bruksanvisningen Symboler i handboken I denna bruksanvisning föregås några viktiga textstycken av nedanstående symboler. Läs dessa textstycken innan du använder maskinen. VARNING OBSERVERA Obs Tips & Indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan orsaka dödsfall, allvarlig person- eller sakskada eller brand i maskinen eller kringutrustning. Indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan orsaka lindrig personskada, smärre skada på maskin eller kringutrustning eller att data går förlorade. Indikerar information som du skall vara uppmärksam på när du använder maskinen. Beskriver användbar information som är bra att känna till när du använder maskinen. Sidor som beskriver sådant som du gör för tillfället. Läs sidorna vid behov. Beskrivning av originalets/papperets riktning Papper eller original med A- eller B/LT-format kan placeras antingen stående eller liggande. I denna bruksanvisning läggs -R till pappersformatet när detta pappers- eller originalformat placeras liggande. Exempel på original med A/LT-format placerat på dokumentglaset Placerat stående: A/LT Placerat liggande: A-R/LT-R Papper eller original med A- eller B/LD- eller LG-format går endast att placera liggande. -R läggs därför inte till dessa format. Skärmbilder och användningsprocedurer I denna handbok beskrivs skärmbilderna och användningsprocedurerna för Windows Vista. Skärmbilderna kan skilja sig från de i verkligheten beroende på hur maskinen används, t.ex. status på de installerade tillvalen, operativsystemets version och applikationerna. Skärmbilderna i denna bruksanvisning förutsätter att du använder papper i A/B-format. Om du använder papper i LTformat kan displayen eller knapparnas ordningsföljd skilja sig från den på din maskin.

7 Installationsutrymme Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt systemet för att underlätta byte av delar, underhåll och åtgärd av pappersstopp. Om det inte finns tillräckligt med utrymme kan vissa moment som t.ex. lösbladsmatning vara svåra att utföra och de digitala flerfunktionella färgsystemen kan t.o.m. gå sönder. 0 cm 70 cm (0.") cm (9.") (.9") cm (.") 9 cm (.")

8 INNEHÅLL Inledning Lista över våra bruksanvisningar Korrekt läsning av bruksanvisningen Installationsutrymme Kapitel FÖRBEREDELSER Tillbehör som ingår i produkten CD-romskivor Klientmjukvara Beskrivning av maskinens delar Slå till/från strömmen Användning av avdelnings- eller användarkontroll Påfyllning av papper Kapitel GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING Grundläggande kopiering Grundläggande faxanvändning Grundläggande scanning Grundläggande e-filing Grundläggande utskrift Användning av startmeny Kapitel BYTE AV FÖRBRUKNINGSMATERIAL Byte av tonerkassett Byte av resttonerbehållare Påfyllning av häftklammer Kapitel AVANCERADE FUNKTIONER/FELSÖKNING Avancerade funktioner Meddelanden eller andra indikationer på touchpanelen Kapitel UNDERHÅLL OCH SPECIFIKATIONER Rutinunderhåll Specifikationer för maskinen Specifikationer för tillvalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

9 Kapitel FÖRBEREDELSER Tillbehör som ingår i produkten 8 CD-romskivor 9 Klientmjukvara 0 Beskrivning av maskinens delar Slå till/från strömmen Användning av avdelnings- eller användarkontroll Påfyllning av papper 0

10 Kapitel FÖRBEREDELSER Tillbehör som ingår i produkten Tillbehören som ingår i produkten visas nedan. Följande tillbehör ingår i e-studio0c/60c/60c digitala flerfunktionella färgsystem Kontrollera att du har alla tillbehör Tillbehör som ingår i produkten Snabbguide för användare (denna bruksanvisning) Säkerhetsinformation CD-romskiva med klientprogram CD-romskiva med användardokument Installationsrapport Ficka för bruksanvisning Rengöringsduk Tips Läs följande sida för detaljerad information om bruksanvisningen: &Sid. Lista över våra bruksanvisningar Läs följande sida för detaljerad information om CD-romskivorna: &Sid. 9 CD-romskivor 8

11 CD-romskivor CD-romskivor Mjukvaran som finns på CD-romskivan med klientprogram visas nedan. Följande klientmjukvara finns på CD-romskivan med klientprogram Klientmjukvara För Windows För Macintosh För UNIX/Linux Installationsprogram för klientmjukvara PCL6 skrivardrivrutin PS skrivardrivrutin XPS skrivardrivrutin TWAIN Driver File Downloader Nätverksfaxdrivrutin AddressBook Viewer Remote Scan Driver WIA Driver TOSHIBA NDPS Gateway e-filing Backup/Restore Utility PPD-fil för Mac OS X 0 till Mac OS X 0 x PPD-fil för Mac OS X 0 till Mac OS X 0 6 x Plugin-program för Mac OS X 0 till Mac OS X 0 6 x UNIX/Linux-filter (Solaris, HP-U, AIX, Linux, SCO) CUPS Tips Läs följande sida för detaljerad information om klientmjukvaran: &Sid. 0 Klientmjukvara Läs Software Installation Guide för detaljerad information. 9

12 Kapitel FÖRBEREDELSER Klientmjukvara Denna produkt förser dig med klientmjukvara för utskrift, scanning, e-filing, nätverkshantering och nätverksfaxfunktioner. Klientmjukvara för utskriftsfunktioner PCL6 skrivardrivrutin PS skrivardrivrutin XPS skrivardrivrutin TOSHIBA NDPS Gateway PPD-fil för Macintosh UNIX/Linux-filter CUPS Denna skrivardrivrutin gör att användare kan skriva ut dokument i färg eller svartvitt med True Type font från datorer med Windows Denna skrivardrivrutin gör att användare kan skriva ut dokument med PostScript font eller bilder från datorer med Windows Denna skrivardrivrutin används normalt XML Paper Specification (XPS) är ett sidbeskrivningsspråk som har utvecklats av Microsoft Denna skrivardrivrutin gör att användare kan skriva ut dokument från WPF-applikationerna som har skapats för Windows Vista TOSHIBA NDPS Gateway gör att användare kan konfigurera NDPS-objekt i servrar som kör NetWare med servicepaket 7 eller högre eller NetWare 6 0/6 Denna skrivardrivrutin gör att användare kan skriva ut dokument från Macintosh-datorer (Mac OS X0 till Mac OS X 0 6 x) UNIX/Linux-filter gör att användare kan skriva ut från UNIX/Linux-arbetsstationen över ett TCP/IPnätverk CUPS-filer gör att användare kan ställa in CUPS-utskriftssystemet från UNIX/Linux-arbetsstationer Läs Software Installation Guide och Printing Guide för detaljerad information. Klientmjukvara för scanningsfunktioner Remote Scan Driver WIA Driver Denna drivrutin gör att du kan erhålla scannade data i form av en bild i applikationer som stödjer datorer med TWAIN eller Windows över ett TCP/IP-nätverk genom att scanna dokumenten på distans Denna drivrutin gör att du kan erhålla scannade data i form av en bild i applikationer som stödjer WIA (Windows Imaging Acquisition) Scan Driver på datorer med Windows För detaljerad information, läs Software Installation Guide, Operator s Manual for Remote Scan Driver och Scanning Guide. Klientmjukvara för e-filing funktioner TWAIN Driver File Downloader Webbaserat program e- Filing e-filing Backup/Restore Utility Denna drivrutin gör att du kan erhålla dokument som finns lagrade i e-filing i form av en bild i applikationer som stödjer datorer med TWAIN eller Windows över ett TCP/IP-nätverk File Downloader gör att du kan erhålla dokument som finns lagrade i e-filing i form av en bild i dina datorer med Windows över ett TCP/IP-nätverk Detta program gör att du kan skapa boxar och mappar, flytta och radera dokument och hantera e- Filing med hjälp av en läsare på din dator Du kan också göra en backup och återskapa data i e-filing Detta program gör att du kan göra en backup och återskapa data i e-filing Läs Software Installation Guide, TWAIN/FileDownloader Operator's Manual, e-filing Guide och Backup/Restore Utility Operator's Manual för detaljerad information. 0

13 Klientmjukvara Klientmjukvara för nätverkshantering TopAccess TopAccess gör att du kan se information om maskinen, övervaka jobb, skapa mallar och hantera adressboken från dina datorer med hjälp av en läsare Enheten går att ställa in och använda med administratörsfunktionen från dina datorer med hjälp av en läsare Läs TopAccess Guide för detaljerad information. Mjukvara för nätverksfaxfunktioner Nätverksfaxdrivrutin AddressBook Viewer Med nätverksfaxdrivrutinen kan du skicka elektroniska dokument i form av fax eller internetfax från dina datorer till en eller flera kontakter eller grupper med denna maskin AddressBook Viewer gör att du kan hantera faxnummer och internetfaxadresser över kontakterna och ladda upp adressboken från datorer till denna maskin Kontakterna som hanteras med AddressBook Viewer går att använda för fax- och internetfaxöverföringar med nätverksfax Läs Software Installation Guide, Network Fax Guide och Operator s Manual for Address Book Viewer för detaljerad information.

14 Kapitel FÖRBEREDELSER Beskrivning av maskinens delar I detta avsnitt beskrivs delarnas och tillvalens namn och funktion. Framsida / Höger sida Automatisk dokumentmatare med vändfunktion Bunten med original scannas ett ark åt gången Det går att scanna originalens båda sidor Max 00 original (80 g/m eller 0 lb Bond) (eller bunthöjd 6 mm eller 0 6 ) går att fylla på samtidigt Max antal ark som går att ställa in kan variera beroende på originalens medietyp. Ficka för bruksanvisning (baksida) Förvara bruksanvisningen i denna ficka. Lucka till duplexenhet Öppna den vid ev pappersstopp i duplexenheten. Duplexenhet Denna enhet möjliggör utskrift på papperets båda sidor Öppna den vid ev pappersstopp. Fack för lösbladsmatning Använd detta för utskrift på speciella medietyper som t ex OH-film, vattenbeständigt papper o s v 6. Pappersmatningslucka Öppna luckan för att åtgärda pappersstopp i kassettens matningsområde 7. Indikator för pappersformat 8. Kassett Max 0 ark (80 g/m eller 0 lb Bond) eller 00 ark (0 g/m eller 8 lb Bond) med vanligt papper går att fylla på samtidigt 9. Frontlucka Öppna denna lucka för att byta ut tonerkassetten eller för att åtgärda pappersstopp i bryggenheten 0. Huvudströmbrytare Använd denna strömbrytare för att slå till/från strömmen till maskinen &Sid Slå till/från strömmen. USB-kontakt ( stift) Använd denna kontakt för att ansluta maskinen till en dator med en vanlig USB-kabel. Nätverkskontakt Använd denna kontakt när du ansluter maskinen till ett nätverk. Lucka till nätverkskontakt

15 Beskrivning av maskinens delar Vänster sida/insida Dokumentlockets undersida &Sid 60 Rutinunderhåll. Dokumentglas Använd detta för att kopiera tredimensionella original, böcker och specialpapper som t ex OH-film eller kalkerpapper, samt vanligt papper. Bryggenhet Öppna den vid ev pappersstopp. Resttonerbehållare &Sid Byte av resttonerbehållare. USB-port Använd denna port när du skriver ut filer som finns lagrade på ett USB-minne eller lagrar scannade data på USB-minnet 6. Mottagningsfack Utskrifter kommer ut i detta fack Kapaciteten är ca 00 ark (80 g/m eller 0 lb Bond) Detta kan variera beroende på papperets skick, t ex hur vågigt det är 7. Scanningsområde Data för original som transporteras från den automatiska dokumentmataren med vändfunktion scannas här &Sid 60 Rutinunderhåll 8. Originalskala Använd denna för att kontrollera formatet på originalet som har placerats på dokumentglaset 9. Touchpanel Använd denna för att ställa in och använda olika funktioner som t ex kopiering och fax &Sid 9 Touchpanel 0. Kontrollpanel Använd denna för att ställa in och använda olika funktioner som t ex kopiering och fax &Sid 6 Kontrollpanel. Arm för kontrollpanel Använd denna arm för att ställa in kontrollpanelens höjd &Sid 8 Inställning av kontrollpanelens höjd och vinkel. Svart tonerkassett. Cyan tonerkassett. Magenta tonerkassett. Gul tonerkassett &Sid Byte av tonerkassett

16 Kapitel FÖRBEREDELSER Konfiguration av tillval. Finisher med sadelhäftning (MJ-0) Finishern används för sadelhäftning utöver sortering/ gruppering och häftning Hålslagsenheten (tillval, MJ- 60) kan installeras i denna finisher. Finisher (MJ-0) Denna finisher används för sortering/gruppering och häftning Hålslagsenheten (tillval, MJ-60) kan installeras i denna finisher. Hålslagsenhet (MJ-60) Denna enhet används för att slå hål i utskrivna ark.. Externt stormagasin (MP-0) Det externa stormagasinet har kapacitet för upp till 00 ark (80 g/m eller 0 lb Bond) med A- eller LT-papper Övriga tillval enligt nedan Kontakta din servicetekniker eller Toshibas produktleverantörer för detaljerad information Faxenhet (GD-70) Denna enhet gör att maskinen kan användas som en faxmaskin Den installeras inuti maskinen Andra linje för faxenhet (GD-60) Denna enhet gör att du kan lägga till en linje till faxen så att den andra linjen blir ledig Den installeras inuti maskinen Faxenhet (tillval, GD-70) erfordras Trådlös LAN-modul (GN-00) Denna modul gör att maskinen kan användas i ett trådlöst LANnätverk Den installeras inuti maskinen Antenn (tillval, GN-00) erfordras Maskinen kan inte anslutas till trådlöst och fast LAN samtidigt Bluetooth-modul (GN-00) Denna modul medger Bluetooth-utskrift Den installeras inuti maskinen Antenn (tillval, GN-00) erfordras Antenn (GN-00) Denna används när den trådlösa LAN-modulen eller Bluetoothmodulen installeras e-bridge ID Gate (KP-00, KP-00) Du kan logga in och använda maskinen genom att hålla ICkortet över e-bridge ID Gate Det installeras på maskinens högra sida

17 Beskrivning av maskinens delar Enhet för dataöverskrivning (GP-070) Enheten raderar tillfälligt lagrade data i samband med kopiering, utskrift, scanning, fax, internetfax eller nätverksfax Den ersätter tillfälligt lagrade data med slumpmässiga data IPsec-modul (GP-080) Den aktiverar maskinens IPsec-funktion Meta Scan-modul (GS-00) Den aktiverar maskinens Meta Scan-funktion Modul med externt gränssnitt (GS-00) Den aktiverar maskinens EWB-funktion Glidskena för finisher (KN-0) Denna enhet används när maskinen är installerad på ett mjukt golvunderlag Den gör att du lätt kan frigöra eller installera en finisher (tillval) från resp på maskinen Kort för snabb bildlagring (GE-70) Detta kort möjliggör snabbare lagring av scannade data som en Slim PDF-fil

18 Kapitel FÖRBEREDELSER Kontrollpanel Använd knapparna på kontrollpanelen för maskinens olika funktioner och inställningar Lampa [PRINT DATA] [UTSKRIFTSDATA] Lampan tänds vid mottagning av data, t ex utskriftsdata. Lampa LARM Lampan tänds när det uppstår ett fel och maskinen kräver att det vidtas åtgärder. Lampa [MAIN POWER] [STRÖM] Lampan tänds när maskinens huvudströmbrytare är tillslagen. Lampa [ON/OFF] [PÅ/AV] Lampan tänds när strömmen till maskinen är tillslagen. Knapp [MAIN POWER] [STRÖM] Använd knappen för att slå från strömmen till maskinen 6. Knapp [ENERGY SAVER] [ENERGISPAR] Använd knappen för att sätta maskinen i energisparläge 7. Knapp [MENU] [MENY] Använd knappen för att visa de mallar som används ofta 8. Knapp [COPY] [KOPIERING] Använd knappen för att använda kopieringsfunktionen 9. Knapp [e-filing] [e-filing] Använd knappen för att komma åt lagrade bilddata 0. Knapp [SCAN] [SCANNING] Använd knappen för att använda scanningsfunktionen. Knapp [PRINT] [UTSKRIFT] Använd knappen för att använda maskinens utskriftsfunktioner t ex privat utskrift. Knapp [FAX] [FAX] Använd knappen för att använda fax-/ internetfaxfunktionen. Lampor [FAX MEMORY RX] [RX-MINNE/LINJE] Lamporna visar faxdatamottagningens och faxkommunikationens status Maskinen går att använda även när dessa lampor är tända. Knapp [FUNCTION CLEAR] [ÅTERSTÄLL] Använd knappen för att rensa alla valda funktioner och återgå till standardinställningarna Knappen blinkar om standardinställningen ändras på kontrollpanelen och det kopieras, scannas, skickas fax eller liknande. Knapp [STOP] [STOPP] Använd knappen för att stoppa pågående scannings- och kopieringsjobb 6. Knapp [START] [START] Använd knappen för att starta kopierings-, scannings- och faxjobb 6

19 Beskrivning av maskinens delar 7. Knapp [ACCESS] [ÅTKOMST] Använd knappen när avdelningskoden eller användaruppgifterna har matats in Om du trycker på knappen när du har kopierat och liknande, kan nästa användare bl a inte använda kopieringsfunktionerna utan att avdelningskoden eller användaruppgifterna matas in Läs Administratörshandbok för avdelnings- och användarkontroll 8. Knapp [CLEAR] [NOLLSTÄLL] Använd knappen för att ändra inmatade siffror, t ex antalet kopior 9. Sifferknappar Använd knapparna för att mata in siffror för antal kopior, telefonnummer eller lösenord 0. Knapp [COUNTER] [RÄKNEVERK] Använd knappen för att visa räkneverket. Knapp [INTERRUPT] [MELLANKOPIERING] Använd knappen för att avbryta utskriften och utföra ett kopieringsjobb Det avbrutna kopieringsjobbet återupptas när du återigen trycker på knappen. Knapp [USER FUNCTIONS] [ANVÄNDARFUNKTIONER] Använd knappen för inställning av pappersformat eller medietyp för kassetterna, registrering av kopian, scannings- och faxinställningar inklusive ändring av en standardinställning Läs Administratörshandbok för de funktioner som aktiveras med knappen. Touchpanel Använd touchpanelen för de olika inställningarna av kopierings-, scannings- och faxfunktionerna Touchpanelen indikerar även maskinens status, t ex när papperet är slut eller pappersstopp 7

20 Kapitel FÖRBEREDELSER Inställning av kontrollpanelens höjd och vinkel Inställning av kontrollpanelens höjd Kontrollpanelen går att ställa in på önskad höjd Inställning av kontrollpanelens vinkel Kontrollpanelen går att vinkla åt höger, vänster, uppåt eller nedåt 8

21 Beskrivning av maskinens delar Touchpanel Startmenyn över kopieringsfunktionerna visas på touchpanelen när strömmen slås till Även maskinens status visas på touchpanelen med meddelanden och figurer Den meny som visas när strömmen slås till går att ändra till en annan än den för kopieringsfunktioner, t ex faxfunktion Kontakta din servicetekniker för mer information 6. Funktionsdisplay Här visas den använda funktionen, t ex kopiering eller fax. Meddelandeområde Här visas meddelanden över användningen av maskinen eller aktuell status. Område för varningsmeddelanden Här visas varningsmeddelanden, t ex om att det är dags att byta tonerkassetter eller resttonerbehållare Meddelandedisplay. Datum och tid. Knapp [JOBBSTATUS] Den används för att bekräfta statusen hos kopierings-, faxscannings- eller utskriftsjobb och för att visa jobbhistoriken 6. Knapp [Hjälp] Den används för att visa förklaringen av varje funktion eller av knapparna på touchpanelen Följande information visas på touchpanelen: Maskinens status, användningsinstruktioner, varningsmeddelanden, reproduktionsförhållanden, antal kopior, pappersformat i vald kassett, mängd papper som finns kvar i vald kassett, datum och tid Touchknappar Tryck lätt på knapparna på touchpanelen för att ställa in olika funktioner 9

22 Kapitel FÖRBEREDELSER Rensning av valda funktioner När du trycker på den valda knappen rensas den valda funktionen I annat fall rensas den valda inställningen automatiskt av den automatiska funktionen rensa* när maskinen inte har använts under en viss tid * Automatisk återställning: Funktionen aktiveras när en viss tid har förflutit sedan den senaste pappersutmatningen eller den senaste knappanvändningen. Denna funktion återställer samtliga standardfunktionsinställningar utan att du behöver trycka på knappen [ÅTERSTÄLL]. När funktionen för avdelnings- och användarkontroll används, återgår displayen till inmatningsmenyn för avdelningskod eller användaruppgifter. När dessa funktioner inte används, återgår displayen till startmenyn för kopieringsfunktionen. Tiden fram till den automatiska återställningen ställs normalt in på sekunder vid installationen av maskinen Läs Administratörshandbok om du vill ändra inställningen Inställning av touchpanelens kontrast Du kan ställa in touchpanelens kontrast i menyn ANVÄNDARFUNKTIONER genom att trycka på knappen [ANVÄNDARFUNKTIONER] på kontrollpanelen Läs Administratörshandbok för detaljerad information 0

23 Beskrivning av maskinens delar Inmatning av bokstäver Följande meny visas när det erfordras inmatning av bokstäver för scanning, e-filing, mall och internetfax Använd knapparna på touchpanelen för att mata in bokstäver Använd sifferknapparna på kontrollpanelen för att mata in siffror Efter att du har matat in bokstäverna skall du trycka på knappen [OK] Menyn ändras Följande knappar används för inmatning av bokstäver [GRUNDMENY]: Tryck på den för att kunna använda grundknapparna [ÅÄÖ]: Tryck på den för att kunna använda specialknapparna [Caps Lock]: Tryck på den för att växla mellan versaler och gemener [Shift]: Tryck på den för att skriva med versaler [Mellanslag]: Tryck på den för att göra ett mellanslag [Back Space]: Tryck på den för att radera tecknet före markören [ ] [ ]:Tryck på dem för att flytta markören [RENSA]: Tryck på den för att radera alla de inmatade bokstäverna [AVBRYT]: [OK]: Tryck på den för att kunna använda specialknapparna Tryck på den för att bekräfta alla de inmatade bokstäverna

24 Kapitel FÖRBEREDELSER Slå till/från strömmen I detta avsnitt förklaras det hur du slår till/från strömmen. Slå till strömmen Om lampan STRÖM inte är tänd skall du öppna locket till huvudströmbrytaren och slå till strömmen med huvudströmbrytaren Om lampan STRÖM är tänd skall du trycka på knappen [STRÖM] tills lampan PÅ/AV tänds Maskinen börjar att värmas upp Meddelandet Vänta Uppvärmning pågår visas under uppvärmningen Du kan använda den automatiska jobbstartfunktionen under tiden som maskinen värms upp Läs Handbok för kopieringsfunktioner för detaljerad information Maskinen är klar för kopiering efter ca 80 sekunder Meddelandet KLAR visas När du slår från strömmen till maskinen skall du se till att maskinen stängs av med knappen [STRÖM] på kontrollpanelen (&Sid Slå från strömmen (avstängning)) Använd inte endast huvudströmbrytaren När meddelandet RADERAR DATA visas Meddelandet visas när enheten för dataöverskrivning (tillval) har installerats Det visas direkt när strömmen slås till eller efter att maskinen har använts Du kan använda maskinen även om meddelandet visas Tips När maskinens användning är underställd funktionen avdelnings- eller användarkontroll, måste du mata in avdelningskoden eller användaruppgifterna innan du börjar kopiera. Läs följande sida för detaljerad information: &Sid. 6 Användning av avdelnings- eller användarkontroll

25 Slå till/från strömmen Slå från strömmen (avstängning) Följ nedanstående procedur när du slår från strömmen till maskinen Kontrollera följande tre punkter före avstängningen Det skall inte finnas kvar jobb i listan över utskriftsjobb Ingen av lamporna UTSKRIFTSDATA, RX-MINNE och LINJE skall blinka. (Om maskinen stängs av när någon av dessa lampor blinkar, medför det att pågående jobb som t.ex. mottagning av fax avbryts.) Ingen dator skall vara uppkopplad till maskinen via nätverket. Obs Tryck på knappen [STRÖM] på kontrollpanelen för att slå från strömmen. Tryck inte endast på huvudströmbrytaren för att slå från strömmen. Lagrade data kan annars gå förlorade eller så kan hårddisken bli skadad. Om det pågår ett jobb när knappen [STRÖM] trycks in på kontrollpanelen visas Pågående jobb kommer att raderas. Är du säker på att du vill stänga av?. Om du trycker på [JA] raderas det pågående jobbet och maskinen stängs av. Tryck på [NEJ] om du inte vill stänga av maskinen. Tryck på knappen [STRÖM] tills ljudsignalen ljuder. Meddelandet Avstängning pågår visas i menyn. Efter en stund slås strömmen till maskinen från. Om du inte skall använda maskinen under en lång tid, skall du trycka på knappen [STRÖM] på kontrollpanelen för att stänga av maskinen Kontrollera att lampan PÅ/AV är släckt och slå sedan från strömmen med huvudströmbrytaren Huvudströmbrytarens lampa släcks när strömmen slås från med huvudströmbrytaren.

26 Kapitel FÖRBEREDELSER Energisparläge Maskinen har två energisparlägen: Automatiskt energisparläge och Viloläge Automatiskt energisparläge Maskinen övergår automatiskt till Automatiskt energisparläge en viss tid * efter att den användes senast I detta läge visas meddelandet Energisparläge - Tryck på START på touchpanelen Viloläge Maskinen övergår automatiskt till Viloläge efter en viss tid * efter att den användes senast I detta läge försvinner meddelandet från touchpanelen och knappen [ENERGISPAR] lyser grönt Dessa lägen annulleras automatiskt när det tas emot utskriftsdata, faxdata, internetfaxdata eller meddelanden Du kan också trycka på knappen [START] för att annullera dem * Standardinställningen av tiden är minuter för e-studio0c, minuter för e-studio60c och 0 minuter för e-studio60c. * Standardinställningen av tiden är 0 minuter. Läs Administratörshandbok för att ändra standardinställningen Obs För den europeiska versionen Kontakta din servicetekniker för att ändra standardinställningen. Maskinen kan även sättas i viloläge manuellt med hjälp av följande procedur I detta läge försvinner meddelandet från touchpanelen och knappen [ENERGISPAR] lyser grönt Tryck på knappen [ENERGISPAR] på kontrollpanelen. Annullering av energisparläget Tryck på knappen [START] på kontrollpanelen Viloläget annulleras och maskinen är klar för kopiering Viloläget går även att annullera genom att du trycker på någon av knapparna [ENERGISPAR], [KOPIERING], [e-filing], [SCANNING], [UTSKRIFT] och [FAX]

LÄS DETTA FÖRST. MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM Snabbguide för användare

LÄS DETTA FÖRST. MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM Snabbguide för användare LÄS DETTA FÖRST MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM Snabbguide för användare 009, 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken

Läs mer

Snabbguide för användare

Snabbguide för användare Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Lista över våra bruksanvisningar En del av dessa bruksanvisningar är utskrifter, andra finns som PDF-filer på CD-romskivan

Läs mer

Snabbguide för användare

Snabbguide för användare Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Lista över våra bruksanvisningar En del av dessa bruksanvisningar är utskrifter, andra finns som PDF-filer på CD-romskivan

Läs mer

Snabbguide för användare

Snabbguide för användare MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM Snabbguide för användare Läs denna handbok FÖRST Lista över våra bruksanvisningar En del av dessa bruksanvisningar är utskrifter, andra finns som PDF-filer på CD-romskivan

Läs mer

Snabbguide för användare

Snabbguide för användare Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Lista över våra bruksanvisningar En del av dessa bruksanvisningar är utskrifter, andra finns som PDF-filer på DVD-skivan

Läs mer

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Lista över våra bruksanvisningar En del av dessa bruksanvisningar är utskrifter, andra finns som PDF-filer på DVD-skivan

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för felsökning

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för felsökning MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM Handbok för felsökning 2009, 2010 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken får inte kopieras

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0-04 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Bruksanvisning för kopieringsfunktioner

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Bruksanvisning för kopieringsfunktioner DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Bruksanvisning för kopieringsfunktioner 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Administratörshandbok

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Administratörshandbok DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Administratörshandbok 2012-2014 TOSHIBA TEC CORPORATION Med ensamrätt Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Utskrift, skanning och kopiering - en guide för personal

Utskrift, skanning och kopiering - en guide för personal Utskrift, skanning och kopiering - en guide för personal Innehåll: Sidan: 1. Kortläsare och USB-kontakt - placering 2 2. Pekskärm och knappsats - personalmaskin 3 4. Inloggning och utloggning på maskin

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Snabbhandbok. WorkCentre 7132

Snabbhandbok. WorkCentre 7132 Snabbhandbok 701P44864 Maj 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network och Windows Server år antingen varumårken eller registrerade varumårken som tillhör Microsoft Corporation i USA

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen. SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Snabbhandbok. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles.

Snabbhandbok. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Översatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU GB 2008

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

GUprint. Utskrift, skanning och kopiering - en guide

GUprint. Utskrift, skanning och kopiering - en guide GUprint Utskrift, skanning och kopiering - en guide Innehåll: Sidan: 1. Kortläsare och USB-kontakt - placering 2 2. Pekskärm och knappsats 3 3. Inloggning och utloggning på maskin 4 4. Utskrift från GUprint-kön

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för kopieringsfunktioner

MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM. Handbok för kopieringsfunktioner MULTIFUNKTIONELLA DIGITALA SYSTEM Handbok för kopieringsfunktioner Inledning Tack för ditt köp av TOSHIBA digitala flerfunktionssystem. Vi tillhandahåller denna bruksanvisning över maskinen. Bruksanvisningen

Läs mer

GUprint. Utskrift, skanning och kopiering - en handledning för användare

GUprint. Utskrift, skanning och kopiering - en handledning för användare GUprint Utskrift, skanning och kopiering - en handledning för användare Innehåll: Sidan: 1. Kortläsare och USB-kontakt - placering 2 2. Pekskärm och knappsats 3 3. Inloggning och utloggning på maskin 4

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Unifaun Online 2013-04-25 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 6 4 Felsökning

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330 Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330 Det här dokumentet innehåller information om Fiery Print Controller AR-PE3 version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Välkommen. Mustek Systems, Inc.

Välkommen. Mustek Systems, Inc. Välkommen Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Användarmanual. Meetings app 1.7

Användarmanual. Meetings app 1.7 Användarmanual Meetings app 1.7 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: Meetings App 1.7 Datum: 2012-12-19 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (27) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 FÖRKRAV OCH

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 5 4 Felsökning

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning vid användning av skannerfunktionen Fylla

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM

DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM MODELL: MX-B38 DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Snabbstartsmanual Faxning Använda faxfunktionen. Ha den här manualen nära till hands som referens när det behövs. Faxning I det här avsnittet förklaras

Läs mer

Produktdelar Framsidan... 3 Baksida... 3 Inuti produkten... 4 Skannerdelar... 4 Kontrollpanel... 5

Produktdelar Framsidan... 3 Baksida... 3 Inuti produkten... 4 Skannerdelar... 4 Kontrollpanel... 5 Innehållsförteckning Produktdelar Framsidan.................................................................. 3 Baksida.................................................................... 3 Inuti produkten.............................................................

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV

Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV Om denna manual Denna manual är en förkortad version av Bruksanvisningen. Se tabellen nedan för information om innehållet i Bruksanvisningen och delarna

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

MX-FR44U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll

MX-FR44U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll MX-FR44U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING Innehåll Inledning...2 När datasäkerhetsprogrammet har installerats...4 Säkerhetsinställningar för datasäkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunktionen...4

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

DSm622/627/632. TEKNISK SPECIFIKATION DSm622/DSm627/DSm632 ENKLA, SÄKRA NÄTVERKSSKRIVARE - MED MULTIFUNKTIONALITET. Part of the NRG group

DSm622/627/632. TEKNISK SPECIFIKATION DSm622/DSm627/DSm632 ENKLA, SÄKRA NÄTVERKSSKRIVARE - MED MULTIFUNKTIONALITET. Part of the NRG group TEKNISK SPECIFIKATION DSm622/DSm627/DSm632 Kopieringsprocess Avläsning med dubbla laserstrålar, elektrofotografisk utskrift Gränssnitt Dubbelriktad höghastighetsport (enligt IEEE 1284) Ethernet 10 base-t/100

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=20609

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=20609 KRAV: 1. RDP-klient med stöd för fjärrskrivbordsprotokoll 7.0 eller senare. Kontrollera genom att: a. Klicka på Windowssymbolen längst ner till vänster. b. Välj Anslutning till fjärrskrivbord. c. Nu kommer

Läs mer

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt.

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt. Guide TIS-Compact TIS-Compact är ett verktyg för kopiering och utvärdering av data från alla digitala färdskrivare och förarkort. På förarkortet finns ca 28 dagar sparade och i färdskrivaren ca 365 dagar.

Läs mer