Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare"

Transkript

1 Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare

2 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC. Vi tar i detta fall inget ansvarmed avseende på användningen av informationen.

3 Inledning Tack för ditt köp av TOSHIBA digitala flerfunktionella färgsystem. Denna Snabbguide för användare beskriver användningsförberedelser, normal och avancerad användning av maskinen. Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Förvara bruksanvisningen på en lättillgänglig plats för framtida bruk. Varumärken Det officiella namnet på Windows 000 är Microsoft Windows 000 Operating System. Det officiella namnet på Windows XP är Microsoft Windows XP Operating System. Det officiella namnet på Windows Vista är Microsoft Windows Vista Operating System. Det officiella namnet på Windows 7 är Microsoft Windows 7 Operating System. Det officiella namnet på Windows Server 00 är Microsoft Windows Server 00 Operating System. Det officiella namnet på Windows Server 008 är Microsoft Windows Server 008 Operating System. Microsoft, Windows, Windows NT och varumärken och produktnamn på andra Microsoft-produkter är varumärken från Microsoft Corporation i USA och andra länder. Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, Mac OS, Safari och TrueType är varumärken från Apple Inc. i USA och andra länder. Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader och PostScript är varumärken från Adobe Systems Incorporated. Mozilla, Firefox och Firefox logos är varumärken från Mozilla Foundation i USA och andra länder. IBM, AT och AIX är varumärken från International Business Machines Corporation. NOVELL, NetWare och NDS är varumärken från Novell, Inc. i USA. TopAccess är ett varumärke från Toshiba Tec Corporation. Andra företags- och produktnamn i handboken är varumärken från de respektive företagen.

4 Lista över våra bruksanvisningar Vi tillhandahåller dessa bruksanvisningar över maskinen. Välj och läs den bruksanvisning som bäst passar dina behov. En del av dessa bruksanvisningar är utskrifter, andra finns som PDF-filer på CD-romskivan med användardokument. Utskrifter Snabbguide för användare (denna bruksanvisning) Denna Snabbguide för användare beskriver användningsförberedelser, normal och avancerad användning av maskinen. Säkerhetsinformation Häftet Säkerhetsinformation beskriver de försiktighetsåtgärder som erfordras vid användning av maskinen. Läs detta häfte innan du använder maskinen för att garantera din säkerhet. PDF-filer Handbok för kopieringsfunktioner Denna Handbok för kopieringsfunktioner beskriver användningen och inställningarna som aktiveras med knappen [KOPIERING] på kontrollpanelen. Scanning Guide Denna Scanning Guide beskriver användningen och inställningarna som aktiveras med knappen [SCANNING] på kontrollpanelen och de för internetfax. e-filing Guide Denna e-filing Guide beskriver e-filing funktionerna som aktiveras från maskinens kontrollpanel samt det webbaserade programmet e-filing. Administratörshandbok Denna Administratörshandbok beskriver användningen och inställningarna som aktiveras med knappen [ANVÄNDARFUNKTIONER] och knappen [RÄKNEVERK] på kontrollpanelen. Software Installation Guide Denna Software Installation Guide beskriver installationsprocedurerna för skrivardrivrutiner och program. Printing Guide Denna Printing Guide beskriver inställningarna av de skrivardrivrutiner som erfordras för att skriva ut på maskinen samt de olika utskriftsprocedurerna.

5 TopAccess Guide Denna TopAccess Guide beskriver procedurerna för inställning på distans och styrning av maskinen från det webbaserade programmet TopAccess. Handbok för felsökning Denna Handbok för felsökning förklarar hur felsökningen går till om det uppstår problem vid användningen av maskinen. Network Fax Guide Denna Network Fax Guide beskriver användningen av nätverksfaxdrivrutinen. Operator's Manual for Address Book Viewer Denna Operator's Manual for Address Book Viewer beskriver användningen av AddressBook Viewer. Backup/Restore Utility Operator's Manual Denna Backup/Restore Utility Operator's Manual beskriver användningen och inställningarna av Backup/Återskapa funktion. Operator s Manual for Remote Scan Driver Denna Operator s Manual for Remote Scan Driver beskriver användningen och inställningarna av Remote Scan Driver. TWAIN/FileDownloader Operator's Manual Denna TWAIN/FileDownloader Operator's Manual beskriver användningen och inställningarna av programmen TWAIN Driver och File Downloader som erfordras för att lagra data i maskinens e-filing. Läsning av bruksanvisningar i PDF-format (Portable Document Format) För att kunna läsa och skriva ut bruksanvisningar i PDF-format måste du installera Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader på din dator. Om Adobe Reader eller Adobe Acrobat Reader inte har installerats på din dator kan du ladda ned dem från hemsidan Adobe Systems Incorporated.

6 Korrekt läsning av bruksanvisningen Symboler i handboken I denna bruksanvisning föregås några viktiga textstycken av nedanstående symboler. Läs dessa textstycken innan du använder maskinen. VARNING OBSERVERA Obs Tips & Indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan orsaka dödsfall, allvarlig person- eller sakskada eller brand i maskinen eller kringutrustning. Indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan orsaka lindrig personskada, smärre skada på maskin eller kringutrustning eller att data går förlorade. Indikerar information som du skall vara uppmärksam på när du använder maskinen. Beskriver användbar information som är bra att känna till när du använder maskinen. Sidor som beskriver sådant som du gör för tillfället. Läs sidorna vid behov. Beskrivning av originalets/papperets riktning Papper eller original med A- eller B/LT-format kan placeras antingen stående eller liggande. I denna bruksanvisning läggs -R till pappersformatet när detta pappers- eller originalformat placeras liggande. Exempel på original med A/LT-format placerat på dokumentglaset Placerat stående: A/LT Placerat liggande: A-R/LT-R Papper eller original med A- eller B/LD- eller LG-format går endast att placera liggande. -R läggs därför inte till dessa format. Skärmbilder och användningsprocedurer I denna handbok beskrivs skärmbilderna och användningsprocedurerna för Windows Vista. Skärmbilderna kan skilja sig från de i verkligheten beroende på hur maskinen används, t.ex. status på de installerade tillvalen, operativsystemets version och applikationerna. Skärmbilderna i denna bruksanvisning förutsätter att du använder papper i A/B-format. Om du använder papper i LTformat kan displayen eller knapparnas ordningsföljd skilja sig från den på din maskin.

7 Installationsutrymme Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt systemet för att underlätta byte av delar, underhåll och åtgärd av pappersstopp. Om det inte finns tillräckligt med utrymme kan vissa moment som t.ex. lösbladsmatning vara svåra att utföra och de digitala flerfunktionella färgsystemen kan t.o.m. gå sönder. 0 cm 70 cm (0.") cm (9.") (.9") cm (.") 9 cm (.")

8 INNEHÅLL Inledning Lista över våra bruksanvisningar Korrekt läsning av bruksanvisningen Installationsutrymme Kapitel FÖRBEREDELSER Tillbehör som ingår i produkten CD-romskivor Klientmjukvara Beskrivning av maskinens delar Slå till/från strömmen Användning av avdelnings- eller användarkontroll Påfyllning av papper Kapitel GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING Grundläggande kopiering Grundläggande faxanvändning Grundläggande scanning Grundläggande e-filing Grundläggande utskrift Användning av startmeny Kapitel BYTE AV FÖRBRUKNINGSMATERIAL Byte av tonerkassett Byte av resttonerbehållare Påfyllning av häftklammer Kapitel AVANCERADE FUNKTIONER/FELSÖKNING Avancerade funktioner Meddelanden eller andra indikationer på touchpanelen Kapitel UNDERHÅLL OCH SPECIFIKATIONER Rutinunderhåll Specifikationer för maskinen Specifikationer för tillvalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

9 Kapitel FÖRBEREDELSER Tillbehör som ingår i produkten 8 CD-romskivor 9 Klientmjukvara 0 Beskrivning av maskinens delar Slå till/från strömmen Användning av avdelnings- eller användarkontroll Påfyllning av papper 0

10 Kapitel FÖRBEREDELSER Tillbehör som ingår i produkten Tillbehören som ingår i produkten visas nedan. Följande tillbehör ingår i e-studio0c/60c/60c digitala flerfunktionella färgsystem Kontrollera att du har alla tillbehör Tillbehör som ingår i produkten Snabbguide för användare (denna bruksanvisning) Säkerhetsinformation CD-romskiva med klientprogram CD-romskiva med användardokument Installationsrapport Ficka för bruksanvisning Rengöringsduk Tips Läs följande sida för detaljerad information om bruksanvisningen: &Sid. Lista över våra bruksanvisningar Läs följande sida för detaljerad information om CD-romskivorna: &Sid. 9 CD-romskivor 8

11 CD-romskivor CD-romskivor Mjukvaran som finns på CD-romskivan med klientprogram visas nedan. Följande klientmjukvara finns på CD-romskivan med klientprogram Klientmjukvara För Windows För Macintosh För UNIX/Linux Installationsprogram för klientmjukvara PCL6 skrivardrivrutin PS skrivardrivrutin XPS skrivardrivrutin TWAIN Driver File Downloader Nätverksfaxdrivrutin AddressBook Viewer Remote Scan Driver WIA Driver TOSHIBA NDPS Gateway e-filing Backup/Restore Utility PPD-fil för Mac OS X 0 till Mac OS X 0 x PPD-fil för Mac OS X 0 till Mac OS X 0 6 x Plugin-program för Mac OS X 0 till Mac OS X 0 6 x UNIX/Linux-filter (Solaris, HP-U, AIX, Linux, SCO) CUPS Tips Läs följande sida för detaljerad information om klientmjukvaran: &Sid. 0 Klientmjukvara Läs Software Installation Guide för detaljerad information. 9

12 Kapitel FÖRBEREDELSER Klientmjukvara Denna produkt förser dig med klientmjukvara för utskrift, scanning, e-filing, nätverkshantering och nätverksfaxfunktioner. Klientmjukvara för utskriftsfunktioner PCL6 skrivardrivrutin PS skrivardrivrutin XPS skrivardrivrutin TOSHIBA NDPS Gateway PPD-fil för Macintosh UNIX/Linux-filter CUPS Denna skrivardrivrutin gör att användare kan skriva ut dokument i färg eller svartvitt med True Type font från datorer med Windows Denna skrivardrivrutin gör att användare kan skriva ut dokument med PostScript font eller bilder från datorer med Windows Denna skrivardrivrutin används normalt XML Paper Specification (XPS) är ett sidbeskrivningsspråk som har utvecklats av Microsoft Denna skrivardrivrutin gör att användare kan skriva ut dokument från WPF-applikationerna som har skapats för Windows Vista TOSHIBA NDPS Gateway gör att användare kan konfigurera NDPS-objekt i servrar som kör NetWare med servicepaket 7 eller högre eller NetWare 6 0/6 Denna skrivardrivrutin gör att användare kan skriva ut dokument från Macintosh-datorer (Mac OS X0 till Mac OS X 0 6 x) UNIX/Linux-filter gör att användare kan skriva ut från UNIX/Linux-arbetsstationen över ett TCP/IPnätverk CUPS-filer gör att användare kan ställa in CUPS-utskriftssystemet från UNIX/Linux-arbetsstationer Läs Software Installation Guide och Printing Guide för detaljerad information. Klientmjukvara för scanningsfunktioner Remote Scan Driver WIA Driver Denna drivrutin gör att du kan erhålla scannade data i form av en bild i applikationer som stödjer datorer med TWAIN eller Windows över ett TCP/IP-nätverk genom att scanna dokumenten på distans Denna drivrutin gör att du kan erhålla scannade data i form av en bild i applikationer som stödjer WIA (Windows Imaging Acquisition) Scan Driver på datorer med Windows För detaljerad information, läs Software Installation Guide, Operator s Manual for Remote Scan Driver och Scanning Guide. Klientmjukvara för e-filing funktioner TWAIN Driver File Downloader Webbaserat program e- Filing e-filing Backup/Restore Utility Denna drivrutin gör att du kan erhålla dokument som finns lagrade i e-filing i form av en bild i applikationer som stödjer datorer med TWAIN eller Windows över ett TCP/IP-nätverk File Downloader gör att du kan erhålla dokument som finns lagrade i e-filing i form av en bild i dina datorer med Windows över ett TCP/IP-nätverk Detta program gör att du kan skapa boxar och mappar, flytta och radera dokument och hantera e- Filing med hjälp av en läsare på din dator Du kan också göra en backup och återskapa data i e-filing Detta program gör att du kan göra en backup och återskapa data i e-filing Läs Software Installation Guide, TWAIN/FileDownloader Operator's Manual, e-filing Guide och Backup/Restore Utility Operator's Manual för detaljerad information. 0

13 Klientmjukvara Klientmjukvara för nätverkshantering TopAccess TopAccess gör att du kan se information om maskinen, övervaka jobb, skapa mallar och hantera adressboken från dina datorer med hjälp av en läsare Enheten går att ställa in och använda med administratörsfunktionen från dina datorer med hjälp av en läsare Läs TopAccess Guide för detaljerad information. Mjukvara för nätverksfaxfunktioner Nätverksfaxdrivrutin AddressBook Viewer Med nätverksfaxdrivrutinen kan du skicka elektroniska dokument i form av fax eller internetfax från dina datorer till en eller flera kontakter eller grupper med denna maskin AddressBook Viewer gör att du kan hantera faxnummer och internetfaxadresser över kontakterna och ladda upp adressboken från datorer till denna maskin Kontakterna som hanteras med AddressBook Viewer går att använda för fax- och internetfaxöverföringar med nätverksfax Läs Software Installation Guide, Network Fax Guide och Operator s Manual for Address Book Viewer för detaljerad information.

14 Kapitel FÖRBEREDELSER Beskrivning av maskinens delar I detta avsnitt beskrivs delarnas och tillvalens namn och funktion. Framsida / Höger sida Automatisk dokumentmatare med vändfunktion Bunten med original scannas ett ark åt gången Det går att scanna originalens båda sidor Max 00 original (80 g/m eller 0 lb Bond) (eller bunthöjd 6 mm eller 0 6 ) går att fylla på samtidigt Max antal ark som går att ställa in kan variera beroende på originalens medietyp. Ficka för bruksanvisning (baksida) Förvara bruksanvisningen i denna ficka. Lucka till duplexenhet Öppna den vid ev pappersstopp i duplexenheten. Duplexenhet Denna enhet möjliggör utskrift på papperets båda sidor Öppna den vid ev pappersstopp. Fack för lösbladsmatning Använd detta för utskrift på speciella medietyper som t ex OH-film, vattenbeständigt papper o s v 6. Pappersmatningslucka Öppna luckan för att åtgärda pappersstopp i kassettens matningsområde 7. Indikator för pappersformat 8. Kassett Max 0 ark (80 g/m eller 0 lb Bond) eller 00 ark (0 g/m eller 8 lb Bond) med vanligt papper går att fylla på samtidigt 9. Frontlucka Öppna denna lucka för att byta ut tonerkassetten eller för att åtgärda pappersstopp i bryggenheten 0. Huvudströmbrytare Använd denna strömbrytare för att slå till/från strömmen till maskinen &Sid Slå till/från strömmen. USB-kontakt ( stift) Använd denna kontakt för att ansluta maskinen till en dator med en vanlig USB-kabel. Nätverkskontakt Använd denna kontakt när du ansluter maskinen till ett nätverk. Lucka till nätverkskontakt

15 Beskrivning av maskinens delar Vänster sida/insida Dokumentlockets undersida &Sid 60 Rutinunderhåll. Dokumentglas Använd detta för att kopiera tredimensionella original, böcker och specialpapper som t ex OH-film eller kalkerpapper, samt vanligt papper. Bryggenhet Öppna den vid ev pappersstopp. Resttonerbehållare &Sid Byte av resttonerbehållare. USB-port Använd denna port när du skriver ut filer som finns lagrade på ett USB-minne eller lagrar scannade data på USB-minnet 6. Mottagningsfack Utskrifter kommer ut i detta fack Kapaciteten är ca 00 ark (80 g/m eller 0 lb Bond) Detta kan variera beroende på papperets skick, t ex hur vågigt det är 7. Scanningsområde Data för original som transporteras från den automatiska dokumentmataren med vändfunktion scannas här &Sid 60 Rutinunderhåll 8. Originalskala Använd denna för att kontrollera formatet på originalet som har placerats på dokumentglaset 9. Touchpanel Använd denna för att ställa in och använda olika funktioner som t ex kopiering och fax &Sid 9 Touchpanel 0. Kontrollpanel Använd denna för att ställa in och använda olika funktioner som t ex kopiering och fax &Sid 6 Kontrollpanel. Arm för kontrollpanel Använd denna arm för att ställa in kontrollpanelens höjd &Sid 8 Inställning av kontrollpanelens höjd och vinkel. Svart tonerkassett. Cyan tonerkassett. Magenta tonerkassett. Gul tonerkassett &Sid Byte av tonerkassett

16 Kapitel FÖRBEREDELSER Konfiguration av tillval. Finisher med sadelhäftning (MJ-0) Finishern används för sadelhäftning utöver sortering/ gruppering och häftning Hålslagsenheten (tillval, MJ- 60) kan installeras i denna finisher. Finisher (MJ-0) Denna finisher används för sortering/gruppering och häftning Hålslagsenheten (tillval, MJ-60) kan installeras i denna finisher. Hålslagsenhet (MJ-60) Denna enhet används för att slå hål i utskrivna ark.. Externt stormagasin (MP-0) Det externa stormagasinet har kapacitet för upp till 00 ark (80 g/m eller 0 lb Bond) med A- eller LT-papper Övriga tillval enligt nedan Kontakta din servicetekniker eller Toshibas produktleverantörer för detaljerad information Faxenhet (GD-70) Denna enhet gör att maskinen kan användas som en faxmaskin Den installeras inuti maskinen Andra linje för faxenhet (GD-60) Denna enhet gör att du kan lägga till en linje till faxen så att den andra linjen blir ledig Den installeras inuti maskinen Faxenhet (tillval, GD-70) erfordras Trådlös LAN-modul (GN-00) Denna modul gör att maskinen kan användas i ett trådlöst LANnätverk Den installeras inuti maskinen Antenn (tillval, GN-00) erfordras Maskinen kan inte anslutas till trådlöst och fast LAN samtidigt Bluetooth-modul (GN-00) Denna modul medger Bluetooth-utskrift Den installeras inuti maskinen Antenn (tillval, GN-00) erfordras Antenn (GN-00) Denna används när den trådlösa LAN-modulen eller Bluetoothmodulen installeras e-bridge ID Gate (KP-00, KP-00) Du kan logga in och använda maskinen genom att hålla ICkortet över e-bridge ID Gate Det installeras på maskinens högra sida

17 Beskrivning av maskinens delar Enhet för dataöverskrivning (GP-070) Enheten raderar tillfälligt lagrade data i samband med kopiering, utskrift, scanning, fax, internetfax eller nätverksfax Den ersätter tillfälligt lagrade data med slumpmässiga data IPsec-modul (GP-080) Den aktiverar maskinens IPsec-funktion Meta Scan-modul (GS-00) Den aktiverar maskinens Meta Scan-funktion Modul med externt gränssnitt (GS-00) Den aktiverar maskinens EWB-funktion Glidskena för finisher (KN-0) Denna enhet används när maskinen är installerad på ett mjukt golvunderlag Den gör att du lätt kan frigöra eller installera en finisher (tillval) från resp på maskinen Kort för snabb bildlagring (GE-70) Detta kort möjliggör snabbare lagring av scannade data som en Slim PDF-fil

18 Kapitel FÖRBEREDELSER Kontrollpanel Använd knapparna på kontrollpanelen för maskinens olika funktioner och inställningar Lampa [PRINT DATA] [UTSKRIFTSDATA] Lampan tänds vid mottagning av data, t ex utskriftsdata. Lampa LARM Lampan tänds när det uppstår ett fel och maskinen kräver att det vidtas åtgärder. Lampa [MAIN POWER] [STRÖM] Lampan tänds när maskinens huvudströmbrytare är tillslagen. Lampa [ON/OFF] [PÅ/AV] Lampan tänds när strömmen till maskinen är tillslagen. Knapp [MAIN POWER] [STRÖM] Använd knappen för att slå från strömmen till maskinen 6. Knapp [ENERGY SAVER] [ENERGISPAR] Använd knappen för att sätta maskinen i energisparläge 7. Knapp [MENU] [MENY] Använd knappen för att visa de mallar som används ofta 8. Knapp [COPY] [KOPIERING] Använd knappen för att använda kopieringsfunktionen 9. Knapp [e-filing] [e-filing] Använd knappen för att komma åt lagrade bilddata 0. Knapp [SCAN] [SCANNING] Använd knappen för att använda scanningsfunktionen. Knapp [PRINT] [UTSKRIFT] Använd knappen för att använda maskinens utskriftsfunktioner t ex privat utskrift. Knapp [FAX] [FAX] Använd knappen för att använda fax-/ internetfaxfunktionen. Lampor [FAX MEMORY RX] [RX-MINNE/LINJE] Lamporna visar faxdatamottagningens och faxkommunikationens status Maskinen går att använda även när dessa lampor är tända. Knapp [FUNCTION CLEAR] [ÅTERSTÄLL] Använd knappen för att rensa alla valda funktioner och återgå till standardinställningarna Knappen blinkar om standardinställningen ändras på kontrollpanelen och det kopieras, scannas, skickas fax eller liknande. Knapp [STOP] [STOPP] Använd knappen för att stoppa pågående scannings- och kopieringsjobb 6. Knapp [START] [START] Använd knappen för att starta kopierings-, scannings- och faxjobb 6

19 Beskrivning av maskinens delar 7. Knapp [ACCESS] [ÅTKOMST] Använd knappen när avdelningskoden eller användaruppgifterna har matats in Om du trycker på knappen när du har kopierat och liknande, kan nästa användare bl a inte använda kopieringsfunktionerna utan att avdelningskoden eller användaruppgifterna matas in Läs Administratörshandbok för avdelnings- och användarkontroll 8. Knapp [CLEAR] [NOLLSTÄLL] Använd knappen för att ändra inmatade siffror, t ex antalet kopior 9. Sifferknappar Använd knapparna för att mata in siffror för antal kopior, telefonnummer eller lösenord 0. Knapp [COUNTER] [RÄKNEVERK] Använd knappen för att visa räkneverket. Knapp [INTERRUPT] [MELLANKOPIERING] Använd knappen för att avbryta utskriften och utföra ett kopieringsjobb Det avbrutna kopieringsjobbet återupptas när du återigen trycker på knappen. Knapp [USER FUNCTIONS] [ANVÄNDARFUNKTIONER] Använd knappen för inställning av pappersformat eller medietyp för kassetterna, registrering av kopian, scannings- och faxinställningar inklusive ändring av en standardinställning Läs Administratörshandbok för de funktioner som aktiveras med knappen. Touchpanel Använd touchpanelen för de olika inställningarna av kopierings-, scannings- och faxfunktionerna Touchpanelen indikerar även maskinens status, t ex när papperet är slut eller pappersstopp 7

20 Kapitel FÖRBEREDELSER Inställning av kontrollpanelens höjd och vinkel Inställning av kontrollpanelens höjd Kontrollpanelen går att ställa in på önskad höjd Inställning av kontrollpanelens vinkel Kontrollpanelen går att vinkla åt höger, vänster, uppåt eller nedåt 8

21 Beskrivning av maskinens delar Touchpanel Startmenyn över kopieringsfunktionerna visas på touchpanelen när strömmen slås till Även maskinens status visas på touchpanelen med meddelanden och figurer Den meny som visas när strömmen slås till går att ändra till en annan än den för kopieringsfunktioner, t ex faxfunktion Kontakta din servicetekniker för mer information 6. Funktionsdisplay Här visas den använda funktionen, t ex kopiering eller fax. Meddelandeområde Här visas meddelanden över användningen av maskinen eller aktuell status. Område för varningsmeddelanden Här visas varningsmeddelanden, t ex om att det är dags att byta tonerkassetter eller resttonerbehållare Meddelandedisplay. Datum och tid. Knapp [JOBBSTATUS] Den används för att bekräfta statusen hos kopierings-, faxscannings- eller utskriftsjobb och för att visa jobbhistoriken 6. Knapp [Hjälp] Den används för att visa förklaringen av varje funktion eller av knapparna på touchpanelen Följande information visas på touchpanelen: Maskinens status, användningsinstruktioner, varningsmeddelanden, reproduktionsförhållanden, antal kopior, pappersformat i vald kassett, mängd papper som finns kvar i vald kassett, datum och tid Touchknappar Tryck lätt på knapparna på touchpanelen för att ställa in olika funktioner 9

22 Kapitel FÖRBEREDELSER Rensning av valda funktioner När du trycker på den valda knappen rensas den valda funktionen I annat fall rensas den valda inställningen automatiskt av den automatiska funktionen rensa* när maskinen inte har använts under en viss tid * Automatisk återställning: Funktionen aktiveras när en viss tid har förflutit sedan den senaste pappersutmatningen eller den senaste knappanvändningen. Denna funktion återställer samtliga standardfunktionsinställningar utan att du behöver trycka på knappen [ÅTERSTÄLL]. När funktionen för avdelnings- och användarkontroll används, återgår displayen till inmatningsmenyn för avdelningskod eller användaruppgifter. När dessa funktioner inte används, återgår displayen till startmenyn för kopieringsfunktionen. Tiden fram till den automatiska återställningen ställs normalt in på sekunder vid installationen av maskinen Läs Administratörshandbok om du vill ändra inställningen Inställning av touchpanelens kontrast Du kan ställa in touchpanelens kontrast i menyn ANVÄNDARFUNKTIONER genom att trycka på knappen [ANVÄNDARFUNKTIONER] på kontrollpanelen Läs Administratörshandbok för detaljerad information 0

23 Beskrivning av maskinens delar Inmatning av bokstäver Följande meny visas när det erfordras inmatning av bokstäver för scanning, e-filing, mall och internetfax Använd knapparna på touchpanelen för att mata in bokstäver Använd sifferknapparna på kontrollpanelen för att mata in siffror Efter att du har matat in bokstäverna skall du trycka på knappen [OK] Menyn ändras Följande knappar används för inmatning av bokstäver [GRUNDMENY]: Tryck på den för att kunna använda grundknapparna [ÅÄÖ]: Tryck på den för att kunna använda specialknapparna [Caps Lock]: Tryck på den för att växla mellan versaler och gemener [Shift]: Tryck på den för att skriva med versaler [Mellanslag]: Tryck på den för att göra ett mellanslag [Back Space]: Tryck på den för att radera tecknet före markören [ ] [ ]:Tryck på dem för att flytta markören [RENSA]: Tryck på den för att radera alla de inmatade bokstäverna [AVBRYT]: [OK]: Tryck på den för att kunna använda specialknapparna Tryck på den för att bekräfta alla de inmatade bokstäverna

24 Kapitel FÖRBEREDELSER Slå till/från strömmen I detta avsnitt förklaras det hur du slår till/från strömmen. Slå till strömmen Om lampan STRÖM inte är tänd skall du öppna locket till huvudströmbrytaren och slå till strömmen med huvudströmbrytaren Om lampan STRÖM är tänd skall du trycka på knappen [STRÖM] tills lampan PÅ/AV tänds Maskinen börjar att värmas upp Meddelandet Vänta Uppvärmning pågår visas under uppvärmningen Du kan använda den automatiska jobbstartfunktionen under tiden som maskinen värms upp Läs Handbok för kopieringsfunktioner för detaljerad information Maskinen är klar för kopiering efter ca 80 sekunder Meddelandet KLAR visas När du slår från strömmen till maskinen skall du se till att maskinen stängs av med knappen [STRÖM] på kontrollpanelen (&Sid Slå från strömmen (avstängning)) Använd inte endast huvudströmbrytaren När meddelandet RADERAR DATA visas Meddelandet visas när enheten för dataöverskrivning (tillval) har installerats Det visas direkt när strömmen slås till eller efter att maskinen har använts Du kan använda maskinen även om meddelandet visas Tips När maskinens användning är underställd funktionen avdelnings- eller användarkontroll, måste du mata in avdelningskoden eller användaruppgifterna innan du börjar kopiera. Läs följande sida för detaljerad information: &Sid. 6 Användning av avdelnings- eller användarkontroll

25 Slå till/från strömmen Slå från strömmen (avstängning) Följ nedanstående procedur när du slår från strömmen till maskinen Kontrollera följande tre punkter före avstängningen Det skall inte finnas kvar jobb i listan över utskriftsjobb Ingen av lamporna UTSKRIFTSDATA, RX-MINNE och LINJE skall blinka. (Om maskinen stängs av när någon av dessa lampor blinkar, medför det att pågående jobb som t.ex. mottagning av fax avbryts.) Ingen dator skall vara uppkopplad till maskinen via nätverket. Obs Tryck på knappen [STRÖM] på kontrollpanelen för att slå från strömmen. Tryck inte endast på huvudströmbrytaren för att slå från strömmen. Lagrade data kan annars gå förlorade eller så kan hårddisken bli skadad. Om det pågår ett jobb när knappen [STRÖM] trycks in på kontrollpanelen visas Pågående jobb kommer att raderas. Är du säker på att du vill stänga av?. Om du trycker på [JA] raderas det pågående jobbet och maskinen stängs av. Tryck på [NEJ] om du inte vill stänga av maskinen. Tryck på knappen [STRÖM] tills ljudsignalen ljuder. Meddelandet Avstängning pågår visas i menyn. Efter en stund slås strömmen till maskinen från. Om du inte skall använda maskinen under en lång tid, skall du trycka på knappen [STRÖM] på kontrollpanelen för att stänga av maskinen Kontrollera att lampan PÅ/AV är släckt och slå sedan från strömmen med huvudströmbrytaren Huvudströmbrytarens lampa släcks när strömmen slås från med huvudströmbrytaren.

26 Kapitel FÖRBEREDELSER Energisparläge Maskinen har två energisparlägen: Automatiskt energisparläge och Viloläge Automatiskt energisparläge Maskinen övergår automatiskt till Automatiskt energisparläge en viss tid * efter att den användes senast I detta läge visas meddelandet Energisparläge - Tryck på START på touchpanelen Viloläge Maskinen övergår automatiskt till Viloläge efter en viss tid * efter att den användes senast I detta läge försvinner meddelandet från touchpanelen och knappen [ENERGISPAR] lyser grönt Dessa lägen annulleras automatiskt när det tas emot utskriftsdata, faxdata, internetfaxdata eller meddelanden Du kan också trycka på knappen [START] för att annullera dem * Standardinställningen av tiden är minuter för e-studio0c, minuter för e-studio60c och 0 minuter för e-studio60c. * Standardinställningen av tiden är 0 minuter. Läs Administratörshandbok för att ändra standardinställningen Obs För den europeiska versionen Kontakta din servicetekniker för att ändra standardinställningen. Maskinen kan även sättas i viloläge manuellt med hjälp av följande procedur I detta läge försvinner meddelandet från touchpanelen och knappen [ENERGISPAR] lyser grönt Tryck på knappen [ENERGISPAR] på kontrollpanelen. Annullering av energisparläget Tryck på knappen [START] på kontrollpanelen Viloläget annulleras och maskinen är klar för kopiering Viloläget går även att annullera genom att du trycker på någon av knapparna [ENERGISPAR], [KOPIERING], [e-filing], [SCANNING], [UTSKRIFT] och [FAX]

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

AR-M150/AR-M155 Online-manual

AR-M150/AR-M155 Online-manual AR-M150/AR-M155 Online-manual Med monterad RSPF/SPF Start Klicka på "Start". Inledning Denna manual beskriver skrivar- och skannerfunktionerna i det digitala multifunktionella systemet AR-M150/AR-M155.

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

X850e, X852e och X854e

X850e, X852e och X854e X850e, X852e och X854e Meny- och meddelandeguide Januari 2006 Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder. 2006 Lexmark International,

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

BRUKSANVISNING MF 5591DN

BRUKSANVISNING MF 5591DN BRUKSANVISNING MF 5591DN INTRODUKTION BÄSTE KUND Brand Variabel Vid köpet av denna apparat har du valt en kvalitetsprodukt från Sagemcom. Den uppfyller en mängd krav som rör privat användning, kontoret

Läs mer

Användarhandbok NPD5093-01 SV

Användarhandbok NPD5093-01 SV NPD5093-01 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059342 15

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning Brother Laserskrivare Serie HL-7050 Bruksanvisning För användare med nedsatt synförmåga Se de två HTML-filerna, index_win.html och index_mac.html, på den medföljande CD-ROMskivan. Dessa filer kan läsas

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL LM390 MK9-USB SVENSKA

ANVÄNDARMANUAL LM390 MK9-USB SVENSKA ANVÄNDARMANUAL LM390 MK9-USB SVENSKA LÄS DETTA 1 LÄS DETTA 1.1 INTRODUKTION Tack för att du köpt en MK9-USB skrivare. Den här skrivaren har flera bra funktioner som är speciellt framtagna för att kunna

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

GUprint. Utskrift, skanning och kopiering - en guide

GUprint. Utskrift, skanning och kopiering - en guide GUprint Utskrift, skanning och kopiering - en guide Innehåll: Sidan: 1. Kortläsare och USB-kontakt - placering 2 2. Pekskärm och knappsats 3 3. Inloggning och utloggning på maskin 4 4. Utskrift från GUprint-kön

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer