DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Administratörshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Administratörshandbok"

Transkript

1 DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Administratörshandbok

2 TOSHIBA TEC CORPORATION Med ensamrätt Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

3 Förord Tack för ditt köp av TOSHIBA digitala flerfunktionssystem eller digitala flerfunktionella färgsystem. Denna handbok beskriver inställning och hantering av det digitala flerfunktionssystemet eller det digitala flerfunktionella färgsystemet för administratörer. Läs handboken innan du använder ditt digitala flerfunktionssystem eller digitala flerfunktionella färgsystem. Ha handboken nära till hands. Använd den för att konfigurera en miljö som bäst tar tillvara e-studio funktionerna. e-studio456-serien och e-studio856-serien har scanning/utskriftsfunktion som tillval. På en del modeller har emellertid scanning/utskriftsfunktionen redan installerats. Hur du läser bruksanvisningen Symboler i bruksanvisningen I denna handbok föregås några viktiga textstycken av nedanstående symboler. Läs dessa textstycken innan du använder maskinen. FARA VARNING Obs! Indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan orsaka dödsfall, allvarlig person- eller sakskada eller brand i maskinen eller kringutrustning. Indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan orsaka lindrig personskada, smärre skada på maskin eller kringutrustning eller att data går förlorade. Indikerar information som du ska vara uppmärksam på när du använder maskinen. Förutom ovanstående, markerar handboken även information som kan vara användbar vid användningen av maskinen och som föregås av följande symboler: Beskriver användbar information som är bra att känna till när du använder maskinen. Sidor som beskriver sådant som du gör för tillfället. Läs sidorna vid behov. Modell- och serienamn i denna handbok I denna handbok ersätts varje modellnamn med serienamnet enligt nedan. e-studio5540c/6540c/6550c Modellnamn e-studio2040c/2540c/3040c/3540c/4540c e-studio206l/256/306/356/456/506, e-studio256se/306se/356se/456se/506se e-studio556/656/756/856, e-studio556se/656se/756se/856se e-studio2050c/2550c e-studio2051c/2551c e-studio2555c/3055c/3555c/4555c/5055c, e-studio2555cse/3055cse/3555cse/4555cse/5055cse e-studio306lp e-studio5560c/6560c/6570c e-studio207l/257/307/357/457/507 e-studio557/657/757/857 Serienamn i denna handbok e-studio6550c-serien e-studio4540c-serien e-studio456-serien e-studio856-serien e-studio2550c-serien e-studio2551c-serien e-studio5055c-serien e-studio306lp e-studio6570c-serien e-studio507-serien e-studio857-serien Förord 1

4 Tillval Se "Tillval" i din maskinens Snabbguide för användare för tillgängliga tillval. Förklaring av kontroll- och touchpanel Illustrationerna som används i handboken för kontroll- och touchpanelen gäller e-studio2550c-serien. Utformning och placering av vissa knappar på kontrollpanelen samt touchpanelens dimensioner på de andra modellerna skiljer sig åt beroende på modell. Knapparnas och delarnas namn och funktioner är dock desamma. Touchpanelens meny kan variera beroende på arbetsmiljön, t.ex. om tillval är installerade. De illustrerade skärmbilderna i denna handbok gäller papper i A/B-format. I illustrationerna kan skärmbilden eller knapparnas ordningsföljd skilja sig från hur det ser ut på din maskin, om du använder papper i LT-format. Varumärken Det officiella namnet på Windows XP är Microsoft Windows XP Operating System. Det officiella namnet på Windows Vista är Microsoft Windows Vista Operating System. Det officiella namnet på Windows 7 är Microsofts operativsystem Windows 7. Det officiella namnet på Windows 8 är Microsofts operativsystem Windows 8. Det officiella namnet på Windows Server 2003 är Microsoft Windows Server 2003 Operating System. Det officiella namnet på Windows Server 2008 är Microsoft Windows Server 2008 Operating System. Det officiella namnet på Windows Server 2012 är Microsofts operativsystem Windows Server Microsoft, Windows, Windows NT och varumärken och produktnamn på andra Microsoft-produkter är varumärken från Microsoft Corporation i USA och andra länder. Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, Mac OS, Safari, iphone, ipod touch och TrueType är varumärken från Apple Inc. i USA och andra länder. AirPrint, AirPrint logo och ipad är varumärken från Apple Inc. IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens. Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader och PostScript är varumärken från Adobe Systems Incorporated. Mozilla, Firefox och Firefox logo är varumärken eller registrerade varumärken från Mozilla Foundation i USA och andra länder. IBM, AT och AIX är varumärken från International Business Machines Corporation. NOVELL, NetWare och NDS är varumärken från Novell, Inc. TopAccess är ett varumärke från Toshiba Tec Corporation. Företags- och produktnamn som förekommer i bruksanvisningen eller visas i mjukvaran kan vara varumärken från de respektive företagen. 2 Förord

5 INNEHÅLL Förord... 1 Kapitel 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) Gå till användarmenyn... 8 ALLMÄNT... 9 Byta displayspråk... 9 Inställning av inverterad display Justera displayinställning Inställning av autokalibrering Inställning av kalibrering Inställning av registrering KOPIOR FAX SCAN E-FILING LISTOR KASSETT ADRESS Hantera kontakter i adressboken Hantera grupper i adressboken HÄMTA UTSKRIFT BYT ANVÄNDARLÖSENORD Kapitel 2 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ADMIN) Gå till menyn Admin ALLMÄNT Inställning av enhetsinformation Inställning av meddelande Byte av administratörslösenordet och återställning av servicelösenordet Ställa in klockan Inställning av energisparlägen Inställning av behörighetsnivån för kalibrering och registrering Inställning av kalibrering Ändra utskriftens jämnhet Inställning av registrering Inställning av statusmeddelande Inställning av automatisk återställning Kontroll av tillvalslicenser...62 Lägga till eller ta bort displayspråk Uppdatering av systemet Skapa eller installera klonfiler Inställning av panelkalibrering Exportera loggar Inställning av hoppa över jobb Ändring av tangentbordslayout Rengöring av huvudcoronor och LED-skrivarhuvuden INNEHÅLL 3

6 Inställning av pop-up-meddelanden Ställa in ADF brusreducering Inställning av tillval NÄTVERK Inställning av TCP/IP-protokoll (IPv4) Inställning av TCP/IP-protokoll (IPv6) Inställning av IPX/SPX-protokoll Inställning av NetWare-inställningar Inställning av SMB-protokoll Inställning av AppleTalk-protokoll Inställning av HTTP-nätverkstjänst Inställning av Ethernet-hastighet Ställa in LDAP-tjänster, filtreringsfunktioner och nedkopplingsupptäckt Inställning av IPsec (IP-säkerhet) Kontroll av nätverket KOPIOR FAX Inställning av utskriftsalternativet utelämna eller förminska fax-utskriften LAGRING INTERNETFAX SÄKERHET Administrera certifikat Inställning av PDF-säkerhet Utförande av integritetskontroll LISTOR/RAPPORT Inställning av rapport Utskrift av listor UTSKRIFT/e-FILING TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR BYT ANVÄNDARLÖSENORD X INSTÄLLNINGAR Inställning av IEEE 802.1X-autentisering Felmeddelanden GRUNDINSTÄLLNING Kapitel 3 HANTERING AV RÄKNEVERK (MENYN RÄKNEVERK) TOTALRÄKNEVERK SKRIV UT TOTALRÄKNEVERK AVDELNINGSRÄKNEVERK AVDELNINGSKONTROLL Logga in som administratör Skriva ut listan med avdelningskoder Aktivera avdelningskoder Registrera en ny avdelningskod Redigera avdelningskoder Radera avdelningskoder INNEHÅLL

7 Nollställa räkneverket för varje avdelning Inställning av utskriftsbegränsningar för alla avdelningar Ställa in funktionen Ingen gräns för svart Ställa in registrerad kvot Nollställa alla avdelningsräkneverk Radera alla avdelningskoder Kapitel 4 BILAGA Inmatning av bokstäver Displayens tangentbord Displayens numeriska tangentbord Utskriftsformat för listor LISTA ÖVER TOTALRÄKNEVERK LISTA MED AVDELNINGSKODER ADRESSBOKSINFORMATION GRUPPNUMMERINFORMATION FUNKTIONSLISTA (Användare) NIC-konfigurationssida FUNKTIONSLISTA (Administratör) PS3-fontlista PCL-fontlista INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLL 5

8 6 INNEHÅLL

9 1.INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) Gå till användarmenyn... 8 ALLMÄNT... 9 Byta displayspråk...9 Inställning av inverterad display...10 Justera displayinställning...10 Inställning av autokalibrering...10 Inställning av kalibrering...10 Inställning av registrering...11 KOPIOR FAX SCAN E-FILING LISTOR KASSETT ADRESS Hantera kontakter i adressboken...21 Hantera grupper i adressboken...31 HÄMTA UTSKRIFT BYT ANVÄNDARLÖSENORD... 45

10 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) Gå till användarmenyn Följ stegen nedan för att gå till menyn ANVÄNDARE på skärmen ANVÄNDARFUNKTIONER Tryck på knappen [ANVÄNDARFUNKTIONER] på kontrollpanelen för att gå till menyn ANVÄNDARFUNKTIONER. Tryck på fliken [ANVÄNDARE]. Menyn ANVÄNDARE visas. Fortsätt med den användarinställning som du vill utföra. På skärmen ANVÄNDARFUNKTIONER finns följande knappar. Läs följande sida för detaljerad information om alla knappar. Sid.9 ALLMÄNT Sid.18 LISTOR Sid.12 KOPIOR Sid.19 KASSETT Sid.14 FAX Sid.21 ADRESS Sid.15 SCAN Sid.43 HÄMTA Sid.17 E-FILING Sid.44 UTSKRIFT Sid.45 BYT ANVÄNDARLÖSENORD Obs! Knappar som visas varierar beroende på modell. [BYT ANVÄNDARLÖSENORD] är endast tillgängligt om den lokala autentiseringen för multifunktionsskrivare har aktiverats. När användarkontrollfunktionen har aktiverats är fliken [ADMIN] inte tillgänglig för användare som loggar in på multifunktionsskrivaren utan administratörsbehörighet. [E-FILING] visas endast på färgmodeller med hårddisk installerad. 8 Gå till användarmenyn

11 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) ALLMÄNT Du kan ändra maskinens standardinställningar. Läs följande sida för anvisningar om hur du visar menyn ALLMÄNT: Sid.8 Gå till användarmenyn I denna meny kan du utföra följande moment: Sid.9 Byta displayspråk Sid.10 Inställning av autokalibrering Sid.10 Inställning av inverterad display Sid.10 Inställning av kalibrering Sid.10 Justera displayinställning Sid.11 Inställning av registrering Obs! Knappar som visas varierar beroende på modell. Byta displayspråk Du kan byta det språk som används på touckpanelen till ett annat. Genom att välja önskat displayspråk och trycka på [OK] byter du till detta på displayen. Läs följande sida för anvisningar om hur du lägger till ett displayspråk. Sid.65 Lägga till eller ta bort displayspråk ALLMÄNT 9

12 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) Inställning av inverterad display Om normal display är för ljus för dig, eller om du vill se den tydligare, kan du visa touchpanelen inverterad. Tryck på [PÅ] för att aktivera den inverterade displayen eller [AV] för att avaktivera den. Skärm i inverterat display-läge Justera displayinställning Du kan justera touchpanelens ljushet. Justera ljushet genom att trycka på eller på skärmen DISPLAYINSTÄLLNING. Tryck på [STANDARD] för att återställa displayinställning till standardinställning. Inställning av autokalibrering Du kan kalibrera färgskalan automatiskt om färgtoner och skiftningar inte återges korrekt av maskinen i de scannade bilderna. Följ anvisningarna på skärmen för att kalibrera. Denna meny finns endast tillgänglig på vissa modeller. Använd KALIBRERING för att justera färgtoner och skiftningar mer exakt. Inställning av kalibrering Du kan kalibrera färgskalan automatiskt om färgtoner och skiftningar inte återges korrekt av maskinen i de scannade bilderna. Med denna funktion kan du göra mer exakta justeringar än med AUTOKALIBRERING. Anvisningarna för att utföra kalibrering är desamma som när de görs i menyn ADMIN. Läs följande sida: Sid.60 Inställning av kalibrering Obs! [KALIBRERING] visas i endast i menyn ANVÄNDARE när [KALIBRERING] i skärmbilden BEHÖRIGHETSNIVÅ i menyn ANVÄNDARE är inställd på [ANVÄNDARE]. Läs följande sida för anvisningar om hur du ändrar behörighetsnivå: Sid.60 Inställning av behörighetsnivån för kalibrering och registrering 10 ALLMÄNT

13 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 1.INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) Inställning av registrering När felaktig färgregistrering sker, kan du ställa in positionen för varje färg. Denna knapp finns endast tillgänglig på vissa modeller. Anvisningarna för att utföra registrering är desamma som när de görs i menyn ADMIN. Läs följande sida: Sid.62 Inställning av registrering Obs! [REGISTRERING] visas i endast i menyn ANVÄNDARE när [REGISTRERING] i skärmbilden BEHÖRIGHETSNIVÅ i menyn ANVÄNDARE är inställd på [ANVÄNDARE]. Läs följande sida för anvisningar om hur du ändrar behörighetsnivå: Sid.60 Inställning av behörighetsnivån för kalibrering och registrering ALLMÄNT 11

14 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) KOPIOR Du kan ändra standardinställningarna för kopieringsjobben. Antalet sidor och alternativ som visas på skärmbilden KOPIOR varierar beroende på modell. Läs följande sida för anvisningar om hur du visar skärmbilden KOPIOR: Sid.8 Gå till användarmenyn Läs Bruksanvisning för kopieringsfunktioner för information om kopieringsfunktioner. Skärmbilden består av flera sidor. Tryck på eller för att bläddra mellan sidorna. Alternativ EXPONERING EXPONERING FÖR FÄRG EXPONERING FÖR SVARTVIT FÄRGLÄGE BILDRIKTNING LÖSBLADSMATN. ORIGINALLÄGE ORIGINALLÄGE FÖR FÄRG ORIGINALLÄGE FÖR SVART INBLADNINGSENH ET/VÄND PÅ BAKRE OMSLAG FLIKMARGINAL ORIGINALLÄGE FÖR AUTOFÄRG Ett inställningsalternativ för monokromatiska modeller. Välj önskad exponering för kopieringsjobb. AUTO Tryck på denna knapp för att ställa in kontrast automatiskt efter originalet. MANUELL Tryck på denna knapp för att ställa in kontrasten manuellt. Ett inställningsalternativ för färgmodeller. Välj önskad exponering för färgkopior. AUTO Tryck på denna knapp för att ställa in kontrast automatiskt efter originalet. MANUELL Tryck på denna knapp för att ställa in kontrasten manuellt. Ett inställningsalternativ för färgmodeller. Välj önskad exponering för svart/vita kopior. AUTO Tryck på denna knapp för att ställa in kontrast automatiskt efter originalet. MANUELL Tryck på denna knapp för att ställa in kontrasten manuellt. Ett inställningsalternativ för färgmodeller. Tryck på knappen för önskat färgläge för kopieringsjobb. Endast [SVART] kan väljas när funktionen Ingen gräns för svart ( Sid.152) har aktiverats. Välj om du vill använda funktionen för BILDRIKTNING. AKTIVERA Tryck på denna knapp för att använda funktionen. AVAKTIVERA Tryck på denna knapp för att avaktivera funktionen. Tryck på knappen för önskad papperstyp för lösbladsmatning. För att kopiera på baksidan av pappret väljer du papperstyp och trycker sedan på [UTSKRIVET] under "BAKSIDE UTSKR". Papperstyper som visas varierar beroende på modell. För mer information om papperstyper, se Bruksanvisning för kopieringsfunktioner "Kapitel 1: INNAN MASKINEN ANVÄNDS". Ett inställningsalternativ för monokromatiska modeller. Tryck på knappen för önskat originalläge. Ett inställningsalternativ för färgmodeller. Tryck på knappen för önskat originalläge för kopieringsjobb. Ett inställningsalternativ för färgmodeller. Tryck på knappen för önskat originalläge för svart/vita kopior. När den är inställd på [PÅ] matas det bakre omslaget, infogat från inbladningsenheten, ut omvänt, vilket är bra när du använder papper med olika fram- och baksidor för främre och bakre omslag. Detta inställningsalternativ gör det möjligt att ställa in flikförlängningen på flikpappret som är placerat i lösbladsmataren. Alternativet gör det även möjligt att ange förskjutningsmarginal för att flytta kopieringsbilden till önskat läge på flikförlängningen. Ett inställningsalternativ för färgmodeller. Tryck på knappen för önskat originalläge för kopieringsjobb. 12 KOPIOR

15 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) Alternativ JUSTERING UTESLUT BLANK SIDA ACS-JUSTERING Välj önskad känslighet mellan 7 nivåer för att känna av och radera blanka sidor från scannade original i ett kopieringsjobb. Ju högre nivån ställs in genom att trycka på, desto större sannolikhet att maskinen känner av blanka sidor. För information om funktionen, se Bruksanvisning för kopieringsfunktioner "Kapitel 4: REDIGERINGSFUNKTIONER". Ett inställningsalternativ för färgmodeller. Välj mellan 7 nivåer för önskad känslighet för att känna av om scannat original i kopieringsläget autofärg är i färg eller svart/vitt. Ju högre nivån ställs in genom att trycka på, desto större sannolikhet att maskinen känner av scannade data som ett färgdokument. Ju högre nivån ställs in genom att trycka på, desto större sannolikhet att maskinen känner av scannade data som ett dokument i svart/vitt. KOPIOR 13

16 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) FAX Du kan ändra standardinställningarna för fax- och internetfaxjobben. För att skicka och ta emot fax måste faxenheten installeras. Om faxenheten inte har installerats kan du endast ställa in [UPPLÖSNING], [ORIGINALLÄGE], [EXPONERING], [FÖRHANDSGRANSKNING] och [1:A TYP AV FÖRHANDSGRANSKNING]. För information om andra inställningsalternativ, läs Operator's Manual for FAX Unit "Chapter 6: SETTING ITEMS. Om faxenheten inte har installerats är alternativen i denna meny inställda på internetfaxöverföringsjobb. Beroende på modell är [FAX] endast tillgänglig när Scanner-kit eller Skrivare/Scanner-kit har installerats. Läs följande sida för anvisningar om hur du visar skärmbilden FAX: Sid.8 Gå till användarmenyn Skärmbilden består av flera sidor. Tryck på eller för att bläddra mellan sidorna. Alternativ UPPLÖSNING ORIGINALLÄGE EXPONERING FÖRHANDS- GRANSKNING 1:A TYP AV FÖRHANDS- GRANSKNING Välj upplösning med hänsyn tagen till originalets skärpa. STANDARD Detta alternativ passar för ett original med vanlig textstorlek. FIN Detta alternativ passar för ett original med liten textstorlek och små illustrationer. U-FIN Detta alternativ passar för ett original med liten textstorlek och detaljerade illustrationer. Välj scanningsläget utifrån typen av original. TEXT Detta alternativ passar för ett original med text och enkla bilder. TEXT/FOTO Detta alternativ passar för ett original med en blandning av text och foto. FOTO Detta alternativ passar för ett original med foton. Välj önskad exponering för originalet. När du ställer in kontrasten manuellt, tryck på eller för att ställa in önskad kontrast. När du ställer in konstrasten automatsikt utifrån originalet, tryck på [AUTO]. Genom att aktivera funktionen förhandsgranskning kan du förhandsgranska den scannade bilden innan du överför fax-/internetfax-jobbet. PÅ Tryck på denna knapp för att aktivera funktionen. AV Tryck på denna knapp för att avaktivera funktionen. Välj displayläge för skärmbilden förhandsgranskning. Tillgängliga alternativ är: [SIDANPASSN.] och [BREDDANPASSN.] Obs! [FÖRHANDSGRANSKNING] och [1:A TYP AV FÖRHANDSGRANSKNING].finns endast tillgängliga för vissa modeller. 14 FAX

17 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) SCAN Du kan ändra standardinställningarna för scanningsjobben. Beroende på modell är [SCANNING] endast tillgänglig när Scanner-kit eller Skrivare/Scanner-kit har installerats. Läs följande sida för anvisningar om hur du visar skärmbilden SCAN: Sid.8 Gå till användarmenyn Skärmbilden består av flera sidor. Tryck på eller för att bläddra mellan sidorna. Alternativ FÄRGLÄGE KOMPRIMERING ENKEL-/ DUBBELSIDIG SCAN ROTATION FÖRHANDS- GRANSKNING 1:A TYP AV FÖRHANDSGRAN SKNING JUSTERING UTESLUT BLANK SIDA ACS-JUSTERING Tryck på knappen för önskat funktionsläge. Tryck på knappen för önskat funktionsläge som skall användas för scanningsfunktionerna i färglägena gråskala, fullfärg eller autofärg. Tryck på knappen för önskat funktionsläge. ENKEL Tryck på denna knapp för att ställa in enkelsidig scanning som standardläge. BOK Tryck på denna knapp för att ställa in bokscanning som standardläge. Med denna funktion scannas originalets båda sidor i samma riktning. BLOCK Tryck på denna knapp för att ställa in blockscanning som standardläge. Med denna funktion scannas framsidor i normal riktning och baksidor scannas i motsatt riktning. Tryck på knappen för önskat funktionsläge. Välj detta alternativ för att scanna original utan att ändra deras riktning. Välj detta alternativ för att rotera dina scanningar med 90 grader medurs. Välj detta alternativ för att rotera dina scanningar med 180 grader. Välj detta alternativ för att rotera dina scanningar med 90 grader moturs. Genom att aktivera funktionen förhandsgranska kan du förhandsgranska scannade bilder innan du sparar eller skickar dem via . PÅ Tryck på denna knapp för att aktivera funktionen. AV Tryck på denna knapp för att avaktivera funktionen. Välj displayläge för skärmbilden förhandsgranskning. Tillgängliga alternativ är: [SIDANPASSN.] och [BREDDANPASSN.] Välj önskad känslighet mellan 7 nivåer för att känna av och radera blanka sidor från scannade original i ett scanningsjobb. Ju högre nivån ställs in genom att trycka på, desto större sannolikhet att maskinen känner av blanka sidor. För information om funktionen Uteslut blanka sidor, se Scanning Guide Chapter 3: USEFUL FUNCTIONS. Välj mellan 7 nivåer för önskad känslighet för att känna av om scannat original i läget autofärg är i färg eller svart/vitt. Ju högre nivån ställs in genom att trycka på, desto större sannolikhet att maskinen känner av scannade data som ett färgdokument. Ju högre nivån ställs in genom att trycka på, desto större sannolikhet att maskinen känner av scannade data som ett dokument i svart/vitt. SCAN 15

18 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) Alternativ BILDKVALITET FÖR SVART I ACS SVART/VIT JUSTERING FÖR STANDARD Tryck på knappen för önskat bildkvalitetsläge för scanning av svart/vita original i läget autofärg. Tillgängliga alternativ är: [STANDARD] och [HÖG KVALITET]. Välj exponering för scanning av svart/vita original i läget autofärg. Ju högre exponering som ställs in genom att trycka på, desto ljusare blir scanningen av svart/vitt i ett original. Ju lägre exponering som ställs in genom att trycka på, desto mörkare blir scanningen av svart/vitt i ett original. Obs! [FÖRHANDSGRANSKNING] och [1:A TYP AV FÖRHANDSGRANSKNING].finns endast tillgängliga för vissa modeller. Ställ in följande alternativ för varje färgläge (fullfärg/autofärg, gråskala eller svart läge). Alternativ UPPLÖSNING ORIGINALLÄGE EXPONERING BAKGRUNDS- JUSTERING Tryck på knappen för önskad upplösning (dpi) för scanning. Tryck på knappen för önskat läge för scanning. ([ORIGINALLÄGE] är inte tillgängligt i läget gråskala.) Välj önskad exponering för scanning. För att ställa in kontrasten manuellt, tryck på eller och ställ in önskad konstrastnivå. Ställ in konstrasten automatsikt utifrån originalet genom att trycka på [AUTO]. Välj önskad bakgrundsexponering för scanning. Ju högre exponeringen ställs in genom att trycka på, desto ljusare bakgrundsfärg. Ju lägre exponeringen ställs in genom att trycka på, desto mörkare bakgrundsfärg. 16 SCAN

19 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) E-FILING Du kan ställa in bildkvaliteten för utskrift av färgdokument som har lagrats med hjälp av Scanna till e-filing. Obs! Funktionen e-filing finns endast tillgänglig när hårddisken har installerats på maskinen. Läs följande sida för anvisningar om hur du visar skärmbilden E-FILING: Sid.8 Gå till användarmenyn Alternativ ALLMÄNT FOTO PRESENTATION ENKLA BILDER Tryck på denna knapp för korrekt färgkvalitet vid utskrift av ett allmänt färgdokument. Tryck på denna knapp för korrekt färgkvalitet vid utskrift av foton. Tryck på denna knapp för korrekt färgkvalitet vid utskrift av presentationsmaterial. Tryck på denna knapp för korrekt färgkvalitet vid utskrift av ett dokument som består av många tecken eller enkla bilder. E-FILING 17

20 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) LISTOR Du kan skriva ut nedanstående listor. Läs följande sida för anvisningar om hur du visar skärmbilden LISTOR: Sid.8 Gå till användarmenyn Listan skrivs ut på papperet som matas från kassetten med papper av LT-R- eller A4-R-format och matas ut till utmatningsfacket. Alternativ ADRESSBOK GRUPPNUMMER FUNKTION Tryck på denna knapp för att skriva ut ADRESSBOKSINFORMATION som visar alla registrerade kontakter i maskinen. ID SORT Tryck på denna knapp för att skriva ut ADRESSBOKSINFORMATION sorterad efter ID-nummer. NAMNSORT Tryck på denna knapp för att skriva ut ADRESSBOKSINFORMATION sorterad efter efternamn. Läs följande sida för ett exempel på utskrift av ADRESSBOKSINFORMATION: Sid.162 ADRESSBOKSINFORMATION Tryck på denna knapp för att skriva ut GRUPPNUMMERINFORMATION som visar alla registrerade grupper och medlemmar i maskinen. Läs följande sida för ett exempel på utskrift av GRUPPNUMMERINFORMATION: Sid.163 GRUPPNUMMERINFORMATION Tryck på denna knapp för att skriva ut FUNKTIONSLISTA (användare). Läs följande sida för ett exempel på utskrift av FUNKTIONSLISTAN: Sid.164 FUNKTIONSLISTA (Användare) Om avdelningskontrollfunktionen är aktiverad visas skärmbilden för inmatning av avdelningskoden. Mata in avdelningskoden och tryck sedan på [OK] för att skriva ut varje lista. När funktionen Ingen gräns för svart ( Sid.152) är aktiverad skrivs varje lista ut utan att skärmbilden för inmatning av avdelningskoden visas. 18 LISTOR

21 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) KASSETT Du kan ställa in papperstyp och pappersformat för varje kassett. Läs följande sida för anvisningar om hur du visar skärmbilden KASSETT: Sid.8 Gå till användarmenyn 1 På skärmbilden KASSETT trycker du på den del av bilden som motsvarar den kassett du vill ändra pappersformat för, och tryck på knappen för önskat pappersformat. På modeller som automatiskt kan känna av pappersstorlek kan du välja [AUTO (mm)] eller [AUTO (inch)] istället för knappen för pappersstorlek så kan du automatiskt ställa in formatet på det papper som placerats i kassetten. Välj [AUTO (mm)] när du använder A/B-pappersformat som A3 och A4, och [AUTO (inch)] när du använder LT-pappersformat som LD och LT. Obs! Knappar som visas varierar beroende på modell. Det kan hända att maskinen misslyckas med att känna av pappersformatet och visar symbolen "!" om LT-pappersformat fylls på i kassetten där [AUTO(mm)] är inställt och vice versa. Korrigera i så fall vald knapp. Om du vill ändra papperstyp från vanligt papper till annat eller ange användningsområdet för pappret i kassetten trycker du på [PAPPERSTYP] och går vidare till steg 2. Om du inte behöver ställa in papperstyp trycker du på [OK] och avslutar momentet. KASSETT 19

22 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 2 Tryck på den delen i bilden som motsvarar kassetten vars papperstyp du vill ändra och tryck på knappen för önskad typ. Tryck sedan på [OK] för att spara inställningarna. Skärmbilden PAPPERSTYP består av två delar: TJOCKLEK och ATTRIBUT. Ställ in TJOCKLEK när du använder tjockt och återvunnet papper. Ställ in ATTRIBUT när du använder papper i kassetten för ett särskilt ändamål. Om du till exempel väljer [INBLAD] för en kassett används alltid papperet i kassetten för insticksblad. Obs! Knappar som visas varierar beroende på modell. För mer information om papperstyper, se Bruksanvisning för kopieringsfunktioner "Kapitel 1: INNAN MASKINEN ANVÄNDS". Papper som fylls på i en kassett med annan TJOCKLEK än [VANLIGT] eller [ÅTERV PAPPER], eller papper som fylls på i en kassett med annan ATTRIBUT än [INGEN] ligger utanför automatiskt pappersval (APS) för kopieringsjobb. För information om APS, se Bruksanvisning för kopieringsfunktioner "Kapitel 3: GRUNDLÄGGANDE KOPIERINGSFUNKTIONER. När ett annat attribut än [INGEN] ställs in för en kassett ligger pappret som fylls på den kassetten utanför funktionen för automatiskt byte av papperskälla. Läs följande sida för detaljerad information om denna funktion: Sid.102 KOPIOR 20 KASSETT

23 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) ADRESS I denna meny kan du utföra följande moment: Sid.21 Hantera kontakter i adressboken Sid.31 Hantera grupper i adressboken Läs följande sida för anvisningar om hur du visar menyn ADRESSBOK: Sid.8 Gå till användarmenyn Hantera kontakter i adressboken Kontakter som är registrerade i adressboken kan listas från skärmen som visas när du trycker på knappen [FAX] på kontrollpanelen till exempel. När du sänder ett fax eller internetfax kan du enkelt ange mottagare genom att välja från adressbokslistan. Vidare kan adressboken även användas för att ange adresser för scanna till . I adressboken kan du registrera upp till kontakter (upp till 400 kontakter om inte hårddisken har installerats på maskinen) som kan omfatta faxnummer, adress, eller båda. Om en faxenhet installeras kan du dessutom specificera inställningar för faxöverföringen för varje kontakt, som t.ex. överföringstyp, ECM, överföringskvalitet, välja linje och underadresser. Obs! För att skicka och ta emot fax måste faxenheten installeras. Beroende på modell kan du använda adresser registrerade i adressboken som destinationer för Scanna till eller Internet fax endast när Scanner-kit eller Skrivare/Scanner-kit har installerats. På fliken [ENKEL] i menyn ADRESSBOKEN kan du utföra följande moment för att hantera kontakter. Sid.22 Skapa nya kontakter Sid.26 Redigera eller radera kontakter Sid.28 Sökning efter kontakter Du kan importera och exportera data från adressboken i läge TopAccess Administrator. För information, se TopAccess Guide "Chapter 8: [Administration] Tab Page. ADRESS 21

24 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) Skapa nya kontakter Du kan skapa nya kontakter i adressboken. Följande två metoder finns för att skapa nya kontakter. Sid.22 Registrera kontakter med knappen [ADRESS] från [ANVÄNDARFUNKTIONER] Sid.24 Registrera kontakter från logglistor Registrera kontakter med knappen [ADRESS] från [ANVÄNDARFUNKTIONER] 1 Tryck på en odefinierad knapp för att registrera en ny kontakt och sedan på [INMATNING]. Skärmbilden ADRESSBOK REGISTRERA visas. 2 Om touchpanelen inte visar en odefinierad knapp trycker du på för att visa nästa sida. Tryck på varje knapp på touchpanelen för att mata in följande kontaktinformation. 22 ADRESS

25 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 1.INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) Alternativ FÖRNAMN EFTERNAMN FAXNR Tryck på denna knapp för att mata in kontaktens förnamn. Detta namn visas i adressbokslistan på touchpanelen. Du kna mata in upp till 32 tecken. Tryck på denna knapp för att mata in kontaktens efternamn. Detta namn visas i adressbokslistan på touchpanelen. Du kna mata in upp till 32 tecken. Tryck på denna knapp för att mata in kontaktens faxnummer. Du kan mata in ett nummer med upp till 128 siffror. 2:A FAX Tryck på denna knapp för att mata in kontaktens andra faxnummer. (Vid upprepade misslyckade försök att ansluta till [FAXNR] sänds faxet till [2:A FAX] om sådan har registrerats.) Du kan mata in ett nummer med upp till 128 siffror. Tryck på denna knapp för att mata in kontaktens adress. Du kan ange en adress med upp till 192 alfanumeriska tecken. FÖRETAG Tryck på denna knapp för att mata in kontaktens företagsnamn. Du kan mata in upp till 64 tecken. AVD. Tryck på denna knapp för att mata in kontaktens avdelningsnamn. Du kan mata in upp till 64 tecken. NYCKELORD Tryck på denna knapp för att mata in ett nyckelord för kontakten. Detta nyckelord kan användas för att söka efter denna kontakt. Du kan mata in upp till 256 tecken. Obs! [FÖRNAMN] eller [EFTERNAMN] och [FAX NR.] eller [ ] är obligatoriska punkter. Kontakten registreras inte om någon av dessa saknas. 3 4 När du trycker på någon annan knapp än [FAX NR.] och [2:a FAX] visas displayens tangentbord. Läs följande sida för detaljerad information om displayens tangentbord: Sid.158 Displayens tangentbord När du trycker på någon annan knapp än [FAX NR.] och [2:a FAX] visas displayens numeriska tangentbord. Läs följande sida för detaljerad information om displayens numeriska tangentbord: Sid.159 Displayens numeriska tangentbord Tryck på [VAL] för att specificera standardinställningarna för en faxöverföring. Obs! Detta steg finns endast om faxenheten har installerats. För information om alternativ för faxöverföring, läs Operator's Manual for FAX Unit "Chapter 6: SETTING ITEMS. Tryck på [OK] för att registrera kontakten. Kontakten registreras i adressboken. ADRESS 23

26 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) Registrera kontakter från logglistor Du kan registrera information som t.ex. fjärrfaxnummer och adresser i adressboken från sändnings-/ mottagningsloggens skärmbild. Följande information kan registreras från sändningsloggen: Fjärrfaxnummer som har slagits direkt med sifferknapparna eller som du har sökt efter i LDAP-servern. adresser som har matats in manuellt eller som du har sökt efter i LDAP-servern. Följande information kan registreras från mottagningsloggen: Fjärrfaxnummer som har slagits direkt med sifferknapparna eller som du har sökt efter i LDAP-servern för en pollingmottagning. Avsändarens adress Följande information kan registreras från scanningsloggen: adresser som har matats in manuellt 1 2 Tryck på [JOBBSTATUS] på touchpanelen. Tryck på fliken [LOGGAR] och sedan på [SÄND] (eller [MOTTAGN] eller [SCANNA]). 3 Logglistan för SÄNDNING (eller MOTTAGNING eller SCANNING) visas. Välj jobbet med det faxnummer eller den adress som du vill registrera i adressboken och tryck på [INMATNING]. Obs! För att registrera adresser specificerade som BCC-kontakter i adressboken från scanningsloggen är det nödvändigt att aktivera alternativet [Visa BCC-adress] från menyn i TopAccess. Om alternativet [Visa BCC-adress] är avaktiverat, visas beskrivningen [BCC-adress] istället för en adress på skärmbilden för scanningsloggen. [INMATNING] avaktiveras i så fall, även om du väljer beskrivningen [BCC-adress]. För anvisningar om hur du aktiverar [Visa BCCadress], se TopAccess Guide Chapter 8: SETTING ITEMS. 24 ADRESS

27 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 1.INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 4 Redigera in kontaktinformationen. 5 6 För beskrivningen av varje punkt, se steg 2 i följande moment: Sid.22 Registrera kontakter med knappen [ADRESS] från [ANVÄNDARFUNKTIONER] Tryck på [VAL] för att specificera standardinställningarna för en faxöverföring. Obs! Detta steg finns endast om faxenheten har installerats. För information om alternativ för faxöverföring, läs Operator's Manual for FAX Unit "Chapter 6: SETTING ITEMS. Tryck på [OK] för att registrera kontakten. Kontakten registreras i adressboken. ADRESS 25

28 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) Redigera eller radera kontakter Du kan redigera (eller radera) kontaktinformation registrerad i adressboken. 1 På skärmbilden ADRESSBOK trycker du på kontakten som du vill redigera och sedan på [REDIGERA]. Skärmbilden ADRESSBOK REDIGERA visas. Obs! Om touchpanelen inte visar den kontakt som du vill redigera skall du trycka på för att visa nästa sida. Med sökfunktionen kan du snabbt hitta den kontakt du vill redigera. Läs följande sida för anvisningar om hur du söker efter en kontakt: Sid.28 Sökning efter kontakter För att radera trycker du på kontakten som du vill radera och sedan på [TA BORT]. Meddelandet Ta bort? visas på skärmbilden OBS. 2 Tryck på [JA] för att radera kontakten. Redigera in kontaktinformationen. För beskrivningen av varje punkt, se steg 2 i följande moment: Sid.22 Registrera kontakter med knappen [ADRESS] från [ANVÄNDARFUNKTIONER] 26 ADRESS

29 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 1.INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 3 4 Tryck på [VAL] för att specificera standardinställningarna för en faxöverföring. Obs! Detta steg finns endast om faxenheten har installerats. För information om alternativ för faxöverföring, läs Operator's Manual for FAX Unit "Chapter 6: SETTING ITEMS. Tryck på [OK] för att spara kontakten. Redigerad kontaktinformation sparas. ADRESS 27

30 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) Sökning efter kontakter Följande två metoder kan användas för att söka efter kontakter i adressboken. Denna funktion är bra när du söker efter specifika kontakter. Sid.28 Sökning efter kontakter med hjälp av ID-nummer Sid.29 Sökning efter kontakter genom att mata in en söksträng Sökning efter kontakter med hjälp av ID-nummer 1 På skärmbilden ADRESSBOK, tryck på [KÄNT ID]. 2 Skärmbilden KÄNT ID visas. Mata in ID-numret med sifferknapparna och tryck sedan på [OK]. 3 Touchpanelen visar den hittade kontakten. Tryck på önskad kontakt och sedan på [REDIGERA] för att redigera kontaktinformationen. Eller tryck på [TA BORT] för att radera kontakten. Läs följande sida för anvisningar om hur du redigerar eller redigerar kontakter: Sid.26 Redigera eller radera kontakter 28 ADRESS

31 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 1.INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) Sökning efter kontakter genom att mata in en söksträng 1 På skärmbilden ADRESSBOK, tryck på [SÖK]. 2 Skärmbilden ADRESSÖKNING visas. Tryck på knappen för sökningens mål. När du trycker på någon annan knapp än [FAX NR] visas displayens tangentbord. Läs följande sida för detaljerad information om displayens tangentbord: Sid.158 Displayens tangentbord När du trycker på någon annan knapp än [FAX NR] visas displayens numeriska tangentbord. Läs följande sida för detaljerad information om displayens numeriska tangentbord: Sid.159 Displayens numeriska tangentbord 3 4 Kontakter som innehåller söksträngen som har angetts hittas. Mata in söksträngen och tryck sedan på [OK]. Specificera söksträngen i önskade fält och tryck på [SÖK]. Tryck på [NOLLSTÄLL] för att rensa söksträngarna som du har matat in. ADRESS 29

32 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 5 Touchpanelen visar de hittade kontakterna. Tryck på önskad kontakt och sedan på [OK] för att redigera kontaktinformationen. Läs följande sida för anvisningar om hur du redigerar kontakter: Sid.26 Redigera eller radera kontakter Tryck på eller för att visa de hittade kontakterna på olika sidor om en sida inte räcker till för att visa dem. Genom att trycka på eller kan du hoppa över 5 sidor. Om du vill ändra sökresultatet trycker du på [SÖKNING]. Då kommer du tillbaka till skärmbilden Steg 2, där anger du söksträngen på nytt. 30 ADRESS

33 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 1.INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) Hantera grupper i adressboken På så sätt kan du skapa grupper med flera kontakter så du kan ange grupper i stället för varje enskild mottagare vid Scanna till eller fax-/internetfaxöverföringar. Du kan registrera upp till 200 grupper i adressboken (upp till 40 grupper om hårddisken inte har installerats på maskinen) och var och en kan innehålla upp till 400 medlemmar (upp till 80 medlemmar om hårddisken inte har installerats på maskinen). Obs! Ett faxnummer eller en adress räknas som en mottagare. Om du väljer en kontakt som innehåller både ett faxnummer och en adress blir det därför två mottagare i gruppen. För att skicka och ta emot fax måste faxenheten installeras. På fliken GRUPP i menyn ADRESSBOK kan du utföra följande moment för att hantera kontakter. Sid.31 Skapa nya grupper Sid.34 Redigera eller radera grupper Sid.40 Sökning efter grupper Skapa nya grupper Du kan skapa nya grupper i adressboken. 1 På skärmbilden ADRESSBOK, tryck på en odefinierad knapp för att registrera en ny grupp och sedan på [INMATNING]. Skärmbilden GRUPPNUMMER REGISTRERA visas. Om touchpanelen inte visar en odefinierad knapp trycker du på för att visa nästa sida. ADRESS 31

34 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 2 Tryck på [GRUPPNAMN]. 3 4 Displayens tangentbord visas. Läs följande sida för detaljerad information om displayens tangentbord: Sid.158 Displayens tangentbord Mata in gruppnamnet och tryck sedan på [OK]. Tryck på [OK]. 5 Skärmbilden KONTROLL AV GRUPPMEDLEM visas. Välj de kontakter som du vill lägga till gruppen och tryck sedan på [OK]. Läs följande sida för anvisningar om hur du lägger till kontakter genom att välja varje kontakt manuellt: Sid.36 Lägga till eller ta bort kontakter Läs följande sida för anvisningar om hur du söker efter kontakter med hjälp av ID-nummer: Sid.37 Lägga till eller ta bort kontakter genom att söka på ID-nummer Läs följande sida för anvisningar om hur du lägger till kontakter genom att söka efter dem med hjälp av en söksträng: Sid.38 Lägga till eller ta bort kontakter genom att söka med hjälp av en söksträng 32 ADRESS

35 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 1.INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 6 Den nya gruppen har skapats och visas på touchpanelen. ADRESS 33

36 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) Redigera eller radera grupper Du kan redigera och radera grupper registrerade i adressboken såväl som lägga till och ta bort kontakter i en grupp. Obs! Radera en grupp innebär inte att kontakterna raderas från fliken [ENKEL]. Men om du raderar en kontakt från fliken [ENKEL] så raderas kontakten från den grupp som den är registrerad i. 1 På skärmbilden ADRESSBOK trycker du på gruppen som du vill redigera och sedan på [REDIGERA]. Skärmbilden GRUPPNUMMER REDIGERA visas. Om touchpanelen inte visar den grupp som du vill redigera skall du trycka på för att visa nästa sida. Följande två metoder kan du använda för att hitta den grupp som du vill redigera. Sid.40 Sökning efter grupper med hjälp av ID-nummer Sid.41 Sökning efter grupper med hjälp av gruppnamn För att radera trycker du på gruppen som du vill radera och sedan på [TA BORT]. Meddelandet Ta bort? visas på skärmbilden OBS. Tryck på [JA] för att radera gruppen. 34 ADRESS

37 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 1.INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 2 Tryck på [GRUPPNAMN]. 3 4 Displayens tangentbord visas. Läs följande sida för detaljerad information om displayens tangentbord: Sid.158 Displayens tangentbord Om du inte behöver redigera gruppnamnet skall du gå vidare till steg 4. Mata in gruppnamnet och tryck sedan på [OK]. Tryck på [OK]. Skärmbilden KONTROLL AV GRUPPMEDLEM visas. Om du inte behöver ändra medlemmarna i en grupp skall du gå vidare till nästa steg. Läs följande sidor för anvisningar om hur du gör om du behöver ändra medlemmarna i en grupp: - Lägga till eller ta bort kontakter genom att välja varje kontakt manuellt Sid.36 Lägga till eller ta bort kontakter - Lägga till eller ta bort kontakter genom att söka efter dem med hjälp av ID-nummer Sid.37 Lägga till eller ta bort kontakter genom att söka på ID-nummer - Lägga till eller ta bort kontakter genom att söka efter dem med hjälp av en söksträng Sid.38 Lägga till eller ta bort kontakter genom att söka med hjälp av en söksträng De markerade kontakterna är de som registrerats i gruppen. ADRESS 35

38 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 5 Tryck på [OK]. Redigerad information sparas. Lägga till eller ta bort kontakter 1 För att lägga till en kontakt i gruppen trycker du på en icke-markerad kontakt så att den markeras. För att ta bort en kontakt från gruppen tar du bort dess markering. Tryck på [OK] när du är klar med att lägga till och ta bort kontakter. För att lägga till/ta bort både faxnummer och adress för en kontakt till/från gruppen skall du trycka på kontaktnamnet. För att lägga till/ta bort endast faxnumret för en kontakt till/från gruppen skall du trycka på i kontaktinformationen. För att lägga till/ta bort endast adressen för en kontakt till/från gruppen skall du trycka på i kontakten. Tryck på eller för att visa kontakterna på olika sidor. Du kan ta bort alla kontakter genom att trycka på [RENSA]. 36 ADRESS

39 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 1.INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) Lägga till eller ta bort kontakter genom att söka på ID-nummer 1 På skärmbilden KONTROLL AV GRUPPMEDLEM, tryck på [KÄNT ID]. 2 Skärmbilden KÄNT ID visas. Mata in ID-numret med sifferknapparna och tryck sedan på [OK]. 3 Touchpanelen visar de hittade kontakterna. För att lägga till en kontakt i gruppen trycker du på kontakten så att den markeras. För att ta bort en kontakt från gruppen tar du bort dess markering. Tryck på [OK] när du är klar med att lägga till och ta bort kontakter. För att lägga till/ta bort både faxnummer och adress för en kontakt till/från gruppen skall du trycka på kontaktnamnet. För att lägga till/ta bort endast faxnumret för en kontakt till/från gruppen skall du trycka på i kontaktinformationen. För att lägga till/ta bort endast adressen för en kontakt till/från gruppen skall du trycka på i kontakten. ADRESS 37

40 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) Lägga till eller ta bort kontakter genom att söka med hjälp av en söksträng 1 På skärmbilden KONTROLL AV GRUPPMEDLEM, tryck på [SÖK]. 2 Skärmbilden ADRESSÖKNING visas. Tryck på knappen för sökningens mål. När du trycker på någon annan knapp än [FAX NR] visas displayens tangentbord. Läs följande sida för detaljerad information om displayens tangentbord: Sid.158 Displayens tangentbord När du trycker på någon annan knapp än [FAX NR] visas displayens numeriska tangentbord. Läs följande sida för detaljerad information om displayens numeriska tangentbord: Sid.159 Displayens numeriska tangentbord 3 4 Kontakter som innehåller söksträngen som har angetts hittas. Mata in söksträngen och tryck sedan på [OK]. Specificera söksträngen i önskade fält och tryck på [SÖK]. Tryck på [NOLLSTÄLL] för att rensa söksträngarna som du har matat in. 38 ADRESS

41 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 1.INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 5 Touchpanelen visar de hittade kontakterna. Tryck på den kontakt du vill lägga till gruppen så att den markeras. För att ta bort en kontakt från gruppen tar du bort dess markering. Tryck på [OK] när du är klar med att lägga till och ta bort kontakter. För att lägga till/ta bort både faxnummer och adress för en kontakt till/från gruppen skall du trycka på kontaktnamnet. För att lägga till/ta bort endast faxnumret för en kontakt till/från gruppen skall du trycka på kontaktinformationen. För att lägga till/ta bort endast adressen för en kontakt till/från gruppen skall du trycka på i kontakten. i Tryck på eller för att visa de hittade kontakterna på olika sidor om en sida inte räcker till för att visa dem. Genom att trycka på eller kan du hoppa över 5 sidor. Om du vill ändra sökresultatet trycker du på [SÖKNING]. Då kommer du tillbaka till skärmbilden Steg 2, där anger du söksträngen på nytt. ADRESS 39

42 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) Sökning efter grupper Följande två metoder kan användas för att söka efter grupper i adressboken. Denna funktion är bra när du söker efter specifika grupper. Sid.40 Sökning efter grupper med hjälp av ID-nummer Sid.41 Sökning efter grupper med hjälp av gruppnamn Sökning efter grupper med hjälp av ID-nummer 1 På skärmbilden ADRESSBOK, tryck på [KÄNT ID]. 2 Skärmbilden KÄNT ID visas. Mata in ID-numret med sifferknapparna och tryck sedan på [OK]. 3 Touchpanelen visar de hittade grupperna. Tryck på knappen för önskad grupp och gå vidare till redigera eller ta bort. Läs följande sida för anvisningar om hur du redigerar eller raderar grupper: Sid.34 Redigera eller radera grupper 40 ADRESS

43 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 1.INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) Sökning efter grupper med hjälp av gruppnamn 1 På skärmbilden ADRESSBOK, tryck på [SÖK]. 2 Skärmbilden GRUPPSÖKNING visas. Tryck på [GRUPPNAMN]. 3 4 Displayens tangentbord visas. Läs följande sida för detaljerad information om displayens tangentbord: Sid.158 Displayens tangentbord Mata in söksträngen och tryck sedan på [OK]. Tryck på [SÖK]. ADRESS 41

44 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) 5 Touchpanelen visar de hittade grupperna. Tryck på önskad grupp och sedan på [OK] för att redigera gruppinformationen. Läs följande sida för anvisningar om hur du redigerar eller raderar grupper: Sid.34 Redigera eller radera grupper Kontroll av kontakterna i en grupp Du kan kontrollera vilka kontakter som är registrerade i en grupp. 1 På skärmbilden ADRESSBOK, tryck på [INNEHÅLL] för den grupp vars medlemmar du vill kontrollera. Kontakterna som är registrerade i gruppen visas. På skärmbilden INNEHÅLL är alla faxnummer listade först och därefter kommer alla adresser. 42 ADRESS

45 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) HÄMTA Du kan kontrollera om det har kommit nya (internetfax) på POP3-servern. Om det finns ett nytt på POP3-servern, skriver maskinen automatiskt ut data när de har hämtats från POP3-servern. Obs! För att göra detta måste POP3-servern konfigureras med TopAccess. För anvisningar om hur POP3- servern konfigureras, se TopAccess Guide "Chapter 8: [Administration] Tab Page. Läs följande sida för anvisningar om hur du visar skärmbilden HÄMTA Sid.8 Gå till användarmenyn Maskinen kan även automatiskt kontrollera om det har kommit nya (internetfax) på POP3- servern. HÄMTA 43

46 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) UTSKRIFT Från denna meny kan du ändra grundinställningarna för färgutskriftsläget i USB direktutskrift. 44 UTSKRIFT

47 1 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ANVÄNDARE) BYT ANVÄNDARLÖSENORD När den lokala autentiseringen för multifunktionsskrivare har aktiverats kan användare byta sina autentiseringslösenord som har matats in på skärmbilden för autentisering från denna meny. [BYT ANVÄNDARLÖSENORD] är endast tillgängligt om den lokala autentiseringen för multifunktionsskrivare har aktiverats. Läs följande sida för anvisningar om hur du visar skärmbilden BYT ANVÄNDARLÖSENORD: Sid.8 Gå till användarmenyn 1 Byt lösenordet. 1) Tryck på [GAMMALT LÖSENORD] för att mata in det aktuella lösenordet. 2) Tryck på [NYTT LÖSENORD] för att mata in det nya lösenordet. 3) Tryck på [BEKRÄFTA NYTT LÖSENORD] för att mata in det nya lösenordet igen. 4) Tryck på [OK] för att spara det nya lösenordet. Skärmbilden menyn ANVÄNDARE visas igen. När du trycker på [GAMMALT LÖSENORD], [NYTT LÖSENORD] eller [BEKRÄFTA NYTT LÖSENORD] visas displayens tangentbord. Läs följande sida för detaljerad information om displayens tangentbord: Sid.158 Displayens tangentbord Det inmatade lösenordet visas som asterisker (*) i fälten [GAMMALT LÖSENORD], [NYTT LÖSENORD] och [BEKRÄFTA NYTT LÖSENORD]. BYT ANVÄNDARLÖSENORD 45

48

49 2.INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ADMIN) Gå till menyn Admin ALLMÄNT Inställning av enhetsinformation...52 Inställning av meddelande...53 Byte av administratörslösenordet och återställning av servicelösenordet...54 Ställa in klockan...55 Inställning av energisparlägen...57 Inställning av behörighetsnivån för kalibrering och registrering...60 Inställning av kalibrering...60 Ändra utskriftens jämnhet...61 Inställning av registrering...62 Inställning av statusmeddelande...62 Inställning av automatisk återställning...62 Kontroll av tillvalslicenser...62 Lägga till eller ta bort displayspråk...65 Uppdatering av systemet...70 Skapa eller installera klonfiler...72 Inställning av panelkalibrering...77 Exportera loggar...77 Inställning av hoppa över jobb...78 Ändring av tangentbordslayout...79 Rengöring av huvudcoronor och LED-skrivarhuvuden...80 Inställning av pop-up-meddelanden...80 Inställning av tillval...81 NÄTVERK Inställning av TCP/IP-protokoll (IPv4)...83 Inställning av TCP/IP-protokoll (IPv6)...84 Inställning av IPX/SPX-protokoll...92 Inställning av NetWare-inställningar...93 Inställning av SMB-protokoll...94 Inställning av AppleTalk-protokoll...95 Inställning av HTTP-nätverkstjänst...96 Inställning av Ethernet-hastighet...97 Ställa in LDAP-tjänster, filtreringsfunktioner och nedkopplingsupptäckt...98 Inställning av IPsec (IP-säkerhet)...99 Kontroll av nätverket KOPIOR FAX Inställning av utskriftsalternativet utelämna eller förminska fax-utskriften LAGRING

50 INTERNETFAX SÄKERHET Administrera certifikat Inställning av PDF-säkerhet Utförande av integritetskontroll LISTOR/RAPPORT Inställning av rapport Utförande av integritetskontroll UTSKRIFT/e-FILING TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR BYT ANVÄNDARLÖSENORD X INSTÄLLNINGAR Inställning av IEEE 802.1X-autentisering Felmeddelanden GRUNDINSTÄLLNING

51 2 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ADMIN) Gå till menyn Admin Följ nedanstående steg för att visa menyn ADMIN på skärmbilden ANVÄNDARFUNKTIONER. 1 2 Tryck på knappen [ANVÄNDARFUNKTIONER] på kontrollpanelen för att gå till menyn ANVÄNDARFUNKTIONER. Tryck på fliken [ADMIN]. När användarkontrollfunktionen är avaktiverad måste du ange administratörslösenordet. Gå vidare till nästa steg. När användarkontrollfunktionen är aktiverad måste du logga in på multifunktionsskrivaren som användare med administratörsbehörighet. När du trycker på fliken [ADMIN] visas menyn ADMIN. Gå vidare till steg 5. 3 Obs! Om du loggar in på multifunktionsskrivaren som användare utan administratörsbehörighet kommer du inte åt fliken [ADMIN]. Inställning av rolldata gör att du kan dela ut behörighet till användare. För information om rolldata, se TopAccess Guide "Chapter 7: [User Management] Tab Page. Tryck på [LÖSENORD]. 4 Displayens tangentbord visas. Läs följande sida för detaljerad information om displayens tangentbord: Sid.158 Displayens tangentbord Mata in administratörlösenordet och tryck sedan på [OK]. Menyn ADMIN visas. Om administratörslösenordet inte har bytts tidigare skall du mata in standardadministratörslösenordet Det inmatade lösenordet visas som asterisker (*). Gå till menyn Admin 49

52 2 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ADMIN) 5 Fortsätt med det administrativa moment som du vill utföra. Om du trycker på menyn ADMIN (1/2) visas menyn ADMIN (2/2). Menyn ADMIN (1/2) Menyn ADMIN (2/2) På skärmen ANVÄNDARFUNKTIONER finns följande knappar. Läs följande sida för detaljerad information om alla knappar. Sid.51 ALLMÄNT Sid.109 SÄKERHET Sid.82 NÄTVERK Sid.118 LISTOR/RAPPORT Sid.102 KOPIOR Sid.123 UTSKRIFT/e-FILING Sid.104 FAX Sid.125 TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR Sid.105 LAGRING Sid.131 GRUNDINSTÄLLNING Sid.106 Sid.108 INTERNETFAX Sid.126 BYT ANVÄNDARLÖSENORD Sid X INSTÄLLNINGAR 50 Gå till menyn Admin

53 2 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ADMIN) ALLMÄNT Du kan ändra maskinens standardinställningar. Läs följande sida för anvisningar om hur du visar menyn ALLMÄNT: Sid.49 Gå till menyn Admin Om du trycker på menyn ALLMÄNT (1/2) visas menyn ALLMÄNT (2/2). Menyn ALLMÄNT (1/2) Menyn ALLMÄNT (2/2) I denna meny kan du utföra följande moment: Sid.52 Inställning av enhetsinformation Sid.62 Inställning av registrering Sid.53 Inställning av meddelande Sid.62 Inställning av statusmeddelande Sid.54 Byte av administratörslösenordet och återställning av servicelösenordet Sid.55 Ställa in klockan Sid.62 Inställning av automatisk återställning Sid.62 Kontroll av tillvalslicenser Sid.57 Inställning av energisparlägen Sid.65 Lägga till eller ta bort displayspråk Sid.60 Inställning av behörighetsnivån för kalibrering och registrering Sid.60 Inställning av kalibrering Sid.70 Uppdatering av systemet Sid.72 Skapa eller installera klonfiler Sid.61 Ändra utskriftens jämnhet Sid.77 Inställning av panelkalibrering ALLMÄNT 51

54 2 INSTÄLLNINGSALTERNATIV (ADMIN) Sid.77 Exportera loggar Sid.80 Inställning av pop-upmeddelanden Sid.78 Inställning av hoppa över jobb Sid.81 Ställa in ADF brusreducering Sid.79 Ändring av tangentbordslayout Sid.81 Inställning av tillval Sid.80 Rengöring av huvudcoronor och LED-skrivarhuvuden Obs! Knappar som visas varierar beroende på modell. Inställning av enhetsinformation Du kan ställa in enhetsinformation för maskinen. Dessa alternativ visas på enhetssidan för TopAccess, som är ett webbaserat program för enhetshantering. Alternativ PLACERING SERVICETELNR KONTAKTINFO ADMIN. MEDDELANDE Tryck på denna knapp för att ange platsen för maskinen. Du kan mata in upp till 64 tecken. Tryck på denna knapp för att mata in servicetelefonnumret. Du kan mata in ett nummer med upp till 32 siffror. Tryck på denna knapp för att mata in namnet på serviceteknikern. Du kan mata in upp till 64 tecken. Tryck på denna knapp för att mata in ett meddelande från administratören. Du kan mata in upp till 20 tecken. När du trycker på någon annan knapp än [SERVICETELNR] visas displayens tangentbord. Läs följande sida för detaljerad information om displayens tangentbord: Sid.158 Displayens tangentbord När du trycker på någon annan knapp än [SERVICETELNR] visas displayens numeriska tangentbord. Läs följande sida för detaljerad information om displayens numeriska tangentbord: Sid.159 Displayens numeriska tangentbord 52 ALLMÄNT

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

AR-M150/AR-M155 Online-manual

AR-M150/AR-M155 Online-manual AR-M150/AR-M155 Online-manual Med monterad RSPF/SPF Start Klicka på "Start". Inledning Denna manual beskriver skrivar- och skannerfunktionerna i det digitala multifunktionella systemet AR-M150/AR-M155.

Läs mer

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader.

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Bruksanvisning Brother-laserskrivare HL-L8250CDN HL-L8350CDW För användare med nedsatt synförmåga Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns

Läs mer

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok Juli 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Xerox och Xerox and Design är registrerade varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Phaser, CentreWare,

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E http://sv.yourpdfguides.com/dref/589156

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E http://sv.yourpdfguides.com/dref/589156 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA

Läs mer

HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Faxhandbok till tillbehöret för analog fax 500

HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Faxhandbok till tillbehöret för analog fax 500 HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Faxhandbok till tillbehöret för analog fax 500 Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra

Läs mer

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN För användare med nedsatt synförmåga Denna bruksanvisning kan läsas av texttill-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda skrivaren måste

Läs mer

Installationsguiden innehåller information om hur du installerar skrivaren och dess tillval.

Installationsguiden innehåller information om hur du installerar skrivaren och dess tillval. Hjälpguide Sidan 1 av 1 Hjälpguide Snabbreferenssidorna Övriga tillgängliga snabbreferenssidor är: Guide för färgkvalitet Guide för utskrift Guide för anslutning Guide för utskriftsmedia Guide för att

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik Användarhandbok

Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik Användarhandbok Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik 2013 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Rättigheterna till opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer:FAX-1840C och MFC-3240C (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

Océ Användarhandbok. Océ TCS500 Användarhandbok

Océ Användarhandbok. Océ TCS500 Användarhandbok Océ Användarhandbok Océ TCS500 Användarhandbok Océ-Technologies B.V. Océ-Technologies B.V. Upphovsrätt 2006, Océ-Technologies B.V. Venlo, The Netherlands. Med ensamrätt. Ingen del av det här arbetet får

Läs mer

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER MODEL: MX-2600N MX-3100N DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM Säkerhetsmanual Innan du installerar denna produkt ber vi er läsa igenom avsnitten "FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER" och "KRAV FÖR INSTALLATION".

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059342 15

Läs mer

FAX-8360P BRUKSANVISNING

FAX-8360P BRUKSANVISNING FAX-8360P BRUKSANVISNING Version B DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother varnar

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-620CN

BRUKSANVISNING MFC-620CN BRUKSANVISNING MFC-620CN Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-620CN (Markera ditt modellnummer) Serienummer:* Inköpsdatum:

Läs mer

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual 2013 ABBYY Production LLC. Med ensamrätt. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och innebär inget åtagande från ABBYY. Den programvara

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer