Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning"

Transkript

1 Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

2

3 INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som tittar på 3D-bilder...5 Handböcker som medföljer projektorn...7 Handböcker till projektorn...7 Förteckning över handböcker...7 Visa PDF-handboken som finns på CD-ROM-skivan...9 Handbokens upplägg...10 Symboler...10 Obs Förberedelser för användning av projektorn Huvudfunktioner...11 Kontrollera tillbehören...13 Projektorns delar och deras funktioner...15 Kontrollpanel(Ovanifrån)...15 Sedd framifrån och från vänster...16 Sedd bakifrån och från höger...17 Fjärrkontrollens delar och deras funktioner...18 Använda fjärrkontrollen...21 Fjärrkontrollens effektiva räckvidd...21 Sätta i batterier i fjärrkontrollen...22 Mata in text...23 Styra en dator via fjärrkontrollen...24 Styra flera projektorer med fjärrkontrollen...25 Placera projektorn...26 Förhållande mellan projiceringsavstånd och skärmstorlek...26 Ansluta utrustning till projektorn...28 Ansluta en dator...28 Ansluta AV-utrustning...29 Ansluta strömkabeln Projicera en bild Grundläggande funktioner

4 Slå på projektorn...34 Välja en indatasignal...35 Justera vinkeln för projektionen...36 Justera bilden...37 Justera högtalarens volym...40 Manipulera bilder med hjälp av fjärrkontrollen...40 Stänga av projektorn...44 Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera...46 Ansluta USB-minnet...46 Projicera stillbilder...47 Projicera videoklipp...48 Koppla från USB-minnet...49 Konvertera presentationsfiler till JPEG-filer Använda projektorn via ett nätverk Ansluta projektorn till ett nätverk...53 Ansluta med hjälp av en Ethernet-kabel...55 Ansluta med hjälp av trådslöst LAN...57 Arbetsflöde för Trådlös LAN-anslutning...57 Enkel konfiguration av trådlöst LAN...59 Projicera bilder med hjälp av Network Utility...61 Vad är Network Utility?...61 Simple 1:1 Connection...62 Network Connection...64 Inställningar vid användning av USB-minne...65 Använda funktionen Projektionsserver...68 Konfigurera nätverksservern...68 Konfigurera projektorn...69 Projicera filer som finns lagrade på servern Ändra projektorns inställningar Visa menyskärmen...71 Använda menyskärmen...73 Återställa inställningar till standardinställningar...77 Lista över menyposter

5 Menyn Bildjustering...83 Menyn Displayinställningar...87 Menyn Standardinställningar...90 Menyn Nätverks-/USB-inställningar...94 USB-inställningar...94 Nätverksinställningar...95 Inställningar för nätverksprogram Visa status Troubleshooting Indikator visningslista Vanliga problem Kunskapsbas Underhåll Driftsföreskrifter Rengöring av projektorn Rengöra projiceringsfönstret Rengöring av projektorn Byta lampa Hantera projektorn med hjälp avprojector Management Utility InstalleraProjector Management Utility Inställningar som krävs för användning av Projector Management Utility Starta Projector Management Utility Förbrukningsartiklar Bilaga Specifikationer Specifikationer för projektorn Lista över kompatibla signaler Datorsignaler Y/Pb/Pr-signaler Videosignaler HDMI-signaler Specifikationer för portar Datorport

6 Styrport Copyrights (Upphovsrätt) Uppdatera firmware Var kan man fråga Varumärken INDEX

7 Inledning Upphovsrätt på bilder När du visar bilder med projektorn, se till att inte inkräkta på upphovsrättsskyddat material. Följande är exempel på vad som anses inkräkta på upphovsrättsskyddat material. Att visa bilder och filmer i kommersiellt syfte. Att ändra bilder eller filmer genom t.ex. frys-, förstorings- eller zoom-funktioner för att sedan visa för publik eller i kommersiellt syfte. Att med hjälp av en funktion som ändrar skärmstorleken göra ändringar i bild- och filmformat för att kunna visa dessa för publik eller i kommersiellt syfte. Viktigt Under inga omständigheter kan företaget hållas ansvarigt för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som orsakats p.g.a. felaktigt handhavande av maskinen. Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller kostnader som uppstår till följd av användning av delar som inte är originaldelar tillsammans med era kontorsprodukter. Information till användare som tittar på 3D-bilder Uppmärksamma följande punkter när du använder projektorn för att titta på bilder med 3D-glasögon: Hur 3D-bilder uppfattas kan vara individuellt. Använd inte 3D-glasögon till att titta på annat material än just 3D-bilder. Innan du tittar på 3D-bilder ska du läsa instruktionerna som medföljer dina 3D-glasögon och 3Dkompatibelt innehåll. Undvik att titta på 3D-bilder under lång tid. Ta en paus på 15 minuter efter en timmas tittande. Om du känner dig illamående när du tittar på 3D-bilder ska du avbryta. Om du inte känner dig bättre ska du rådfråga en läkare. Om du tittar på 3D-bilder i ett rum med LED-belysning eller lysrör kan det kännas som om ljuset i rummet flimrar. Om så är fallet ska du dimma belysningen tills du inte längre upplever något flimmer eller släcka belysningen helt. Om du eller någon i din familj har en historia med ljuskänsliga anfall bör du rådfråga en läkare innan du tittar på 3D-bilder. När du tittar på 3D-bilder ska du sitta rakt framför skärmen med ögonen parallellt och i nivå med skärmen. 5

8 Om man tittar på 3D-bilder utan tillräckligt avstånd från skärmen kan man bli trött i ögonen. Avståndet mellan skärm och tittare ska vara minst tre gånger skärmens höjd. För att barn ska kunna använda 3D-glasögon krävs vuxen uppsikt. Det rekommenderas inte att barn under 6 år ser på 3D. Det kan påverka deras synutveckling. Rådfråga en läkare innan du använder 3D-glasögon. 6

9 Handböcker som medföljer projektorn Handböcker till projektorn Läs noga igenom den här handboken innan du använder projektorn. Läs de handböcker som behandlar de arbetsuppgifter du vill utföra med projektorn. Handböckerna finns i olika format. Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader måste vara installerat om du vill läsa handböckerna som PDF-filer. Säkerhetsinformation Ger information om säker användning av projektorn. Läs noga igenom Säkerhetsinformation för att förebygga personskador och skador på projektorn. Installationsguide Ger grundläggande information om hur man installerar projektorn. Eftersom innehållet i den här handboken är en sammanställning av bruksanvisningen, se bruksanvisningen för mer information. Bruksanvisning Ger information om hur man installerar projektorn, hur man projicerar bilder med hjälp av projektorn och hur man konfigurerar projektorn. Den ger också information om felsökning och underhåll. Följande programvaruprodukter benämns med sina allmänna namn: Produktnamn Allmänt namn RICOH PJ Network Utility Type A RICOH JPEG Conversion Tool Type A Network Utility JPEG Conversion Tool Förteckning över handböcker Handbokens titel Tryckta handböcker som medföljer PDF-handböcker som medföljer Säkerhetsinformation Ja Nej Installationsguide Ja Nej 7

10 Handbokens titel Tryckta handböcker som medföljer PDF-handböcker som medföljer Bruksanvisning Nej Ja 8

11 Visa PDF-handboken som finns på CD-ROMskivan I det här avsnittet beskrivs hur du läser PDF-handboken som finns på den medföljande CD-ROM-skivan. Filsökväg Handboken finns i följande mapp på CD-ROM-skivan: Manual\(language) 1. Sätt i CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten på din dator. 2. Ange ett språk. Startskärmen visas. 3. Klicka på [Läsa PDF-handböcker]. PDF-handboken visas på skärmen. För att kunna visa handböckerna som PDF-filer måste du ha installerat Adobe Acrobat Reader/ Adobe Reader på din dator. 9

12 Handbokens upplägg Symboler Den här handboken använder följande symboler: Visar sådant som du bör uppmärksamma när du använder projektorn. Visar ytterligare förklaringar till projektorns funktioner och anvisningar om hur du åtgärdar användarfel. [ ] Visar namnen på kontrollpanelens och fjärrkontrollens olika knappar. Visar även vilka olika poster som visas på menyerna. Obs Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Två olika måttenheter används i den här handboken. Vissa illustrationer i handboken kan avvika något från din maskin. Vissa tillval kanske inte finns i en del länder. För uppgifter om detta, kontakta din återförsäljare. Beroende på i vilket land du befinner dig kan det hända att vissa funktioner är tillval. För uppgifter om detta, kontakta din återförsäljare. 10

13 1. Förberedelser för användning av projektorn I det här kapitlet beskrivs namn och funktioner på projektorns respektive fjärrkontrollens olika delar, samt hur du använder dem. Här beskrivs också hur projektorn ska placeras och hur du ansluter den till övrig utrustning. Huvudfunktioner Projektorn har följande funktioner. Auto-funktion Om du trycker på knappen [Auto set] när projektorn är ansluten till en dator känner projektorn av signalen och justerar flimmer samt bildläge för den projicerade bilden. Automatisk trapetskorrektion (Keystone) Projektorn justerar automatiskt formen på den projicerade bilden efter vinkeln som projektorn är placerad i. AV Mute/Freeze Genom att trycka på knappen [AV Mute] stänger man av ljudet och släcker skärmen. Genom att trycka på knappen [Freeze] pausas bilden tillfälligt. Magnify/Zoom Genom att trycka på knappen [Magnify] förstoras den projicerade bilden. Genom att trycka på knappen [Zoom] förminskas den projierade bilden. Väggfärgskorrigering Du kan justera bildens färgnyanser efter färgen på väggen där den projiceras. Inställning av lösenord/knapplås Du kan ange ett lösenord för projektorn och på så vis begränsa antalet användare. Knapparna på kontrollpanelen kan avaktiveras med hjälp av knapplåset för att förhindra felaktigt handhavande. Administratörsautentisering Aktivera administratörsautentisering så att bara administratören kan ändra säkerhetsinställningarna. Det förbättrar projektorns säkerhet eftersom vanliga användare då inte kan ändra inställningarna. Logotyp-funktion När projektorn inte har någon signal eller när den startas kan den projicera en registrerad logotyp eller en annan bild. 11

14 1. Förberedelser för användning av projektorn Presentationer utan dator Projektorn kan projicera JPEG- eller MPEG-filer från ett anslutet USB-minne. Även JPEG-filer lagrade på en digitalkamera kan projiceras. Med JPEG Conversion Tool kan man konvertera PowerPoint-material till JPEG-format och sedan projicera med hjälp av projektorn. Fjärrkontroll för muspekare Med fjärrkontrollen som medföljer projektorn kan du styra muspekaren på en dator. Network Utility Network Utility är ett program som medföljer projektorn och används för att ansluta projektorn till en dator i syfte att projicera bilder. Du kan också enkelt ange inställningar för trådlöst LAN med hjälp av detta program. 12

15 Kontrollera tillbehören Kontrollera tillbehören Följande tillbehör medföljer projektorn. Kontrollera att allt finns med i förpackningen. Om något saknas eller är skadat, kontakta din säljare eller servicetekniker. Fjärrkontroll AAA-batteri LR03 (2 st) RGB-kabel (3 m) Strömkabel Fjärrkontrollmottagare för muspekare Bärväska Säkerhetsinformation Installationsguide CD-ROM-skiva Garantisedel 13

16 1. Förberedelser för användning av projektorn Medföljande tillbehör kan variera beroende på var produkten köptes. Använd endast den RGB-kabel som medföljer projektorn. Använd endast de strömkablar som medföljer projektorn. Bruksanvisning och olika program finns på den medföljande CD-ROM-skivan. För en beskrivning om hur man läser bruksanvisningen, se s.9 "Visa PDF-handboken som finns på CD-ROM-skivan". För en beskrivning om hur man använder programmen, se s.51 "Använda JPEG Conversion Tool", s.62 "Hur man använder Network Utility"och s.118 "Hantera projektorn med hjälp avprojector Management Utility". 14

17 Projektorns delar och deras funktioner Projektorns delar och deras funktioner Kontrollpanel(Ovanifrån) CLB [Power] Strömbrytare Slår på och av projektorn. Indikatorn visar projektorns status. På: Strömmen är på. Av: Strömmen är av. Blinkar med 1 eller 3 sekunders mellanrum: Vänteläge. Blinkar med korta intervall: Uppstart eller kylning. 2. [Input]-knapp Byter indatasignal. Indatasignalen ändras varje gång knappen trycks in. 3. [AV Mute]-knapp Släcker tillfälligt skärmen och stänger av ljudet. 4. [Menu]-knapp Visar menyfönstret. Tryck igen för att stänga menyfönstret. 5. [Enter] Öppnar det valda läget. 15

18 1. Förberedelser för användning av projektorn 6. Piltangenter Används för att navigera i menyfönstret. Tangenterna [ ] och [ ] används för att justera formatet på den projicerade bilden. Tangenterna [ ] och [ ] används för att justera volymen. 7. Projiceringsfönster Förstorar och projicerar bilden (ljus). Vid leverans är projektorns ovansida täckt av en skyddsfilm. Ta bort denna skyddsfilm innan du använder projektorn. Sedd framifrån och från vänster CLB Fjärrkontrollmottagare, LED-indikatorer Tar emot signalen från fjärrkontrollen. Du kan kontrollera projektorns status genom att hänvisa till LEDindikatorerna. Den vänstra LED-indikatorn visar status för lampan, den högra LED-indikatorn visar temperaturen inuti projektorn. För mer information, se s.105 "Indikator visningslista". 2. Högtalare Matar ut ljudsignaler från en extern enhet. 3. Fokusspak Justerar bildens skärpa. 4. Justerbara fötter Justerar projiceringsvinkeln 5. Luftutsläpp Släpper ut varm luft inifrån projektorn. 16

19 Projektorns delar och deras funktioner Sedd bakifrån och från höger CLB USB-port För anslutning av USB-minne eller USB-kabel. 2. HDMI-port För anslutning av HDMI-kabel (High-Definition Multimedia Interface). 3. LAN-port För anslutning av Ethernet-kabel. 4. Port för datoranslutning (Y/Pb/Pr) Ingång för RGB-signal från en dator eller komponentvideosignal (Y/Pb/Pr) från en videobandspelare. 5. Video-port Ingång för videosignaler från videobandspelare. 6. Audio-port Ingång för audiosignaler från dator eller videobandspelare. 7. Luftintag Cirkulerar luft utifrån i avsikt att kyla ner projektorn. 8. Strömanslutning Anslut medföljande strömkablar här. 9. Stöldskydd För anslutning av en stöldskyddskabel. 17

20 1. Förberedelser för användning av projektorn Fjärrkontrollens delar och deras funktioner CLB [Menu]-knapp Visar menyfönstret. Tryck igen för att stänga menyfönstret. 2. [Input]-knapp Byter indatasignal. Indatasignalen ändras varje gång knappen trycks in. 3. [Page]-knappar Byter bild, t.ex. i en PowerPoint-presentation. Tryck på [ ] för att gå till nästa bild. Tryck på [ ] för att gå till föregående bild. Dessa knappar kan användas när fjärrkontrollmottagaren för muspekaren är ansluten till en dator. 4. [Magnify]-knappar Förstorar bilden. Tryck på [ ]-knappen för att förstora bilden. Tryck på [ ]-knappen för att förminska bilden till dess ursprungliga storlek. 5. [Keystone]-knappar Justerar trapetsförvrängning. Tryck på knappen [ ] för att öka korrektionsvärdet. Tryck på knappen [ ] för att minska korrektionsvärdet. 6. [Power] Strömbrytare Slår på och av projektorn. 7. [Freeze]-knapp Pausar tillfälligt bilden. 8. [AV Mute]-knapp Släcker tillfälligt skärmen och stänger av ljudet. 18

21 Fjärrkontrollens delar och deras funktioner 9. [Enter] Öppnar valt objekt eller läge. 10. [Volume]-knappar Justerar högtalarens volym. Tryck på [ ]-knappen för att öka volymen. Tryck på [ ]-knappen för att minska volymen. 11. [Zoom]-knappar Förminskar bilden. Tryck på [ ]-knappen för att förminska bilden. Tryck på [ ]-knappen för att förstora bilden till dess ursprungliga storlek. 12. [HDMI]-knapp Växlar till HDMI-indataläge. 13. [Computer]-knapp Växlar till datorindataläge. Om endast Y/Pb/Pr-signalen matas in, visas Y/Pb/Pr-skärmen då du trycker på den här knappen. 14. Siffertangenter För inmatning av siffror. 15. [Auto set]-knapp Justerar automatiskt bilden för att matcha indatasignal från dator. 16. [Picture]-knapp Växlar skärmläge. 17. [Clear]-knapp Tar bort inmatade tecken. 18. [Network]-knapp Växlar till nätverksindataläge. 19. [USB]-knapp Växlar till USB-indataläge. 20. Piltangenter Används för att navigera i menyfönstret. 21. [R-Click]-knapp Används för att styra projektorn via fjärrkontrollen. Den fungerar på samma sätt som högerknappen på en mus. 22. [Guide]-knapp Visar bruksanvisning för bildspel. 23. [Aspect]-knapp Ändrar format på den projicerade bilden. 24. [Eco]-knapp Ändrar lampans effektnivå. 19

22 1. Förberedelser för användning av projektorn 25. [ID]-knapp Registrerar fjärrkontroll-id. 20

23 Använda fjärrkontrollen Använda fjärrkontrollen Du kan använda fjärrkontrollen för att stänga av och sätta på projektorn, samt för att ändra signalen för den bild som matas in och projiceras. Du kan även förstora eller förminska bilden samt stänga av ljudet. Observera följande försiktighetsåtgärder när du använder fjärrkontrollen: Tappa inte och slå inte på fjärrkontrollen. Placera inte fjärrkontrollen på en plats med hög temperatur eller hög luftfuktighet. Se till att fjärrkontrollen inte blir våt. Placera den inte heller på något som är fuktigt. Plocka inte isär fjärrkontrollen. Fjärrkontrollens effektiva räckvidd För att använda fjärrkontrollen, rikta den mot fjärrkontrollmottagaren på projektorn. Fjärrkontrollens effektiva räckvidd är ca 4,5 meter (14,7 fot) från mottagaren och inom ca 15 graders vinkel från projektorns fjärrkontrollmottagare. 2 1 CLB Avstånd: upp till 4,5 meter (14,7 fot) 2. Vinkel: inom 15 grader Fjärrkontrollen kanske inte fungerar i vissa områden och under vissa förhållanden. Om detta inträffar, rikta fjärrkontrollen mot projektorn och försök igen. Fjärrkontrollen kan sluta fungera om projektorns fjärrkontrollmottagare utsätts för solljus alternativt fluorescerande eller starkt ljus. 21

24 1. Förberedelser för användning av projektorn Sätta i batterier i fjärrkontrollen För säker drift, följ varningarna nedan gällande fjärrkontrollens batterier. Felaktig användning av batterierna kan orsaka brand eller skada till följd av att batterierna läcker eller exploderar. Använd endast de batterier som anges. Blanda inte batterier av olika sort eller olika ålder. Sätt i batterierna enligt polaritet ( / ). Ladda inte icke-uppladdningsbara batterier. Utsätt inte batterierna för värme, eld eller vatten. Sammankoppla inte batteriets positiva och negativa poler med en ledare. Töm fjärrkontrollen på batterier som har passerat bäst-före-datum eller som är slut. Ta ut batterier som inte ska användas under en längre tid. Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Barn riskerar att svälja eller kvävas av batterier. Om det inträffar, kontakta omedelbart läkare. 1. Ta bort batteriluckan från fjärrkontrollen. 2. Sätt i batterierna. CLB015 CLB016 22

25 Använda fjärrkontrollen Observera den positiva respektive negativa polriktningen när du sätter i batterierna. 3. Stäng batteriluckan. CLB017 Byt ut batterierna om fjärrkontrollen inte fungerar som den ska eller om den effektiva räckvidden blir för smal. Mata in text Använd skärmtangentbordet för att mata in text på skärmen för inställningar. 1. Använd knapparna [ ], [ ], [ ] och [ ] på fjärrkontrollen för att välja ett av de tecken som visas på skärmen. Det valda tecknet markeras med orange. 2. Tryck på [Enter]. Det valda tecknet visas i textområdet. 3. När teckeninmatningen är klar, välj [OK]. 4. Tryck på [Enter]. Texen matas in. Du kan även använda fjärrkontrollens siffertangenter för att mata in siffror. 23

26 1. Förberedelser för användning av projektorn Styra en dator via fjärrkontrollen Du kan styra en dator med hjälp av projektorns fjärrkontroll. Funktionen kan användas när fjärrkontrollmottagaren för muspekaren är ansluten till en dator. En dator med en USB-port som stöder USB 2.0 kan användas. Operativsystem som stöds är Windows XP, Vista och 7. Anslut fjärrkontrollmottagaren för muspekaren till en dator endast när du styr datorn via fjärrkontrollen. När du styr projektorn med fjärrkontrollen och fjärrkontrollmottagaren för muspekaren är ansluten till datorn förflyttas muspekaren på datorskärmen enligt fjärrkontrollens knappfunktioner CLB Piltangenter Förflyttar muspekaren. Tryck på knappen som motsvarar den riktning i vilken du vill flytta muspekaren. 2. [Enter] Vänster-klick. 3. [R-Click]-knapp Höger-klick. 4. [Page]-knapp Knapparna [ ] och [ ] växlar sida i en PowerPoint-presentation. 1. Anslut fjärrkontrollmottagaren för muspekaren till datorn. 2. Rikta fjärrkontrollen mot muspekarens fjärrkontrollmottagare och tryck på knapparna. Vissa datorer kan inte styras med hjälp av projektorns fjärrkontroll. Fjärrkontrollen kanske inte fungerar om muspekarens fjärrkontrollmottagare utsätts för solljus alternativt fluorescerande eller starkt ljus. Om det inträffar, ändra läge eller riktning på muspekarens fjärrkontrollmottagare. 24

27 Använda fjärrkontrollen För att dra-och-släppa, håll [Enter] nedtryckt medan du förflyttar muspekaren med hjälp av piltangenterna. Släpp ENTER-tangenten när du har nått önskad placering. Styra flera projektorer med fjärrkontrollen Du kan styra flera projektorer med en enda fjärrkontroll. Det är möjligt att styra upp till fyra projektorer. I [Fjärrkontroll-ID] under [Standardinställningar] måste du ange ett ID-nummer som ska tilldelas varje projektor i förväg. 1. Tryck på [ID]-knappen och sedan, i minst tre sekunder, på den sifferknapp som motsvarar ID-numret på projektorn som ska styras. CLB020 Fjärrkontrollens tilldelade ID-nummer har ändrats. 2. Styra projektorn. Om ett fjärrkontroll-id inte överensstämmer med det kontroll-id som har angetts i menyn för Standardinställningar, kan fjärrkontrollen inte styra projektorn. Det ID-nummer som har angetts i fjärrkontrollen är giltigt tills ett annat ID-nummer anges. Vir byte av batterier måste ID-numret i fjärrkontrollen anges på nytt. 25

28 1. Förberedelser för användning av projektorn Placera projektorn När du placerar projektorn, se till att den står med baksidan vänd mot skärmen. Se till att projektorn och skärmen är parallella med varandra. Justera avståndet mellan projektorn och skärmen beroende på formatet på den projicerade bilden. För mer information, se s.26 "Förhållande mellan projiceringsavstånd och skärmstorlek". Projiceringsläge Projektorn kan placeras på två olika sätt. Välj inställning beroende på projektorns placering i [Projiceringsläge] under [Stadardinställningar]. För mer information, se s.90 "Menyn Standardinställningar". Standard Projektorn kan placeras framför en skärm på vilken bilderna projiceras. Bakre CLB021 Projektorn kan placeras bakom en skärm på vilken bilderna projiceras. CLB022 Förhållande mellan projiceringsavstånd och skärmstorlek Storleken på den projicerade bilden varierar beroende på avståndet mellan projektorn och skärmen. Se följande tabell för en lämplig placering a projektorn. 26

29 Placera projektorn b a CLB023 Projiceringsstorlek *1 a Projiceringsavstånd b Projiceringshöjd 48 tum 12 cm (4,6 tum) 9 cm (3,7 tum) 60 tum 17 cm (6,5 tum) 12 cm (4,7 tum) 80 tum 25 cm (9,8 tum) 16 cm (6,2 tum) *1 Storlek på projicerade bilder avser fullskalig bild utan trapetskorrektion. 27

30 1. Förberedelser för användning av projektorn Ansluta utrustning till projektorn Placera inte strömkabeln och anslutningskabeln så att någon kan snubbla på dem. Produkten kan falla och orsaka skada. Det finns olika typer av utrustning som kan anslutas till projektorn. Stäng alltid av strömmen till utrustningen innan du ansluter den till projektorn. Innan du ansluter den aktuella utrustningen till projektorn, läs handboken noga. Ansluta en dator Anslut en RGB-kabel mellan projektorns port för datoranslutning och RGB-porten på en dator. För att mata in audiosignaler, anslut en audiokabel mellan audio-porten på projektorn och audioutgången på en dator. Om det finns ett HDMI-gränssnitt på den dator du vill använda, anslut en HDMI-kabel mellan HDMIportarna på projektorn och datorn CLB Till audioutgång 2. Till HDMI-port 3. Till RGB-utgång Vissa datorer kan inte anslutas till projektorn. Innan du ansluter en dator till projektorn, kontrollera utgångar och signalkompatibilitet. För att mata in en DVI-signal till projektorn, anslut en konverteringsadapter eller kabel till projektorns port för datoranslutning eller HDMI-port. Audio-porten används för utrustning som kopplas till porten för datoranslutning eller video-porten. 28

31 Ansluta utrustning till projektorn Ansluta AV-utrustning Använd en kabel som stödjer den signal som matas in vid ansltning av AV-utrustning. För att ansluta en DVD-brännare, anslut en BNC-stift-adapter till projektorns port för dotoranslutning och till Y/Pb/Pr-porten på brännaren. För att ansluta en videokamera eller en DVD-spelare, anslut en videokabel till projektorns video-port och till videoutgången på kameran eller DVD-spelaren. För att mata in ljudsignaler, anslut en audiokabel till projektorns audio-port och till audioutgången på DVD-brännaren eller DVD-spelaren. Om det finns ett HDMI-gränssnitt på den enhet du vill använda, anslut en HDMI-kabel mellan HDMIportarna på projektorn och enheten CLB Videospelare, DVD-spelare 2. DVD-brännare 3. Till audioutgång 4. Till videoutgång 5. Till HDMI-port 6. Till Y/Pb/Pr-utgång 7. Till audioutgång Audio-porten används för utrustning som kopplas till porten för datoranslutning eller video-porten. Vissa enheter kanske inte fungerar korrekt när de ansluts med HDMI. Använd endast en HDMI-kabel som har HDMI-logotypen. Vid inmatning av 1080p-bildsignaler, använd en höghastighets-hdmi-kabel. En vanlig HDMI-kabel kanske inte fungerar korrekt. 29

32 1. Förberedelser för användning av projektorn Ansluta strömkabeln Använd inte andra strömkällor än de som stämmer överens med specifikationerna. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Använd inte andra frekvenser än de som stämmer överens med specifikationerna. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Strömkabeln som leveras med maskinen är endast avsedd för denna maskin. Använd den inte med andra maskiner. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Det är farligt att röra elkabelns stickkontakt med blöta händer. Det kan leda till elektriska stötar. Placera inte strömkabeln och anslutningskabeln så att någon kan snubbla på dem. Produkten kan falla och orsaka skada. Tryck in stickkontakten hela vägen in i eluttaget. Använd inte ett eluttag med en lös anslutning. Det kan resultera i överhettning. Anslut strömkabeln till sockeln. Om strömkabeln inte ansluts korrekt kan det leda till rökbildning, brand eller elektriska stötar. Dra alltid i kontakten och inte i kabeln när du kopplar ur strömkabeln ur vägguttaget. Om du drar i sladden kan strömkabeln skadas. Att använda en skadad strömkabel utgör risk för brand eller elektriska stötar. 30

33 Ansluta strömkabeln 1. Sätt i strömkabelns kontakt i strömuttaget på projektorns högra sida. 2. Sätt in stickkontakten i ett eluttag. CLB028 Placera inte något i närheten av eluttaget. När [Metod för av-/påslagn.] i [Standardinställningar] är inställd på [Auto.] slås projektorn på så fort stickkontakten sätts in i ett vägguttag (direktpåslagning). 31

34 32 1. Förberedelser för användning av projektorn

35 2. Projicera en bild I det här kapitlet beskrivs hur du projicerar en bild. Grundläggande funktioner Titta inte in i projiceringsfönster eller ventilen när projektorn är påslagen. Det starka ljuset kan vara skadligt för dina ögon. Var extra försiktig om barn befinner sig i närheten. Placera inte material som är värmekänsliga i närheten av luftutsläppen. Luftutsläppen kan släppa ut varm luft som kan orska skada på produkten eller en olycka. Blockera inte projektionsljuset när det är på. Att göra så kan leda till att den del som blockerar projektionsljuset skadas, försämras alternativt orsakar brännskador eller brand. Det reflekterade ljuset kan hetta upp projektionsfönstret och leda till att projektorn inte fungerar korrekt. För att tillfälligt avbryta projektionen, välj mute-funktionen. För ett längre avbrott, stäng av projektorn. Koppla ur strömkabeln om projektorn inte ska användas under en längre tid. Om lampan används under en längre tid, kan det hända att den inte tänds eller att bilden blir mörk. Om det inträffar, byt lampa. I vissa sällsynta fall kan ljusstyrkan variera något beroende på lampans egenskaper. Projektorn stöder flera olika RGB-signaler, däremot expanderas eller komprimeras de signaler som inte är WXGA-signaler vilket leder till en något sämre bildkvalitet. Vi rekommenderar att ställa datorns utgång på WXGA för att få en bättre bildkvalitet. Bildrörelser i videor som projiceras med hjälp av DVD-programvaran på en dator kan verka onaturliga. Anslut projektorn och dess utrustning innan du använder projektorn. För mer information, se s.28 "Ansluta utrustning till projektorn". Om [Knapplås] i [Standardinställningar] står i läge [På], kan du inte styra projektorn från kontrollpanelen. Använd fjärrkontrollen. Om du trycker på en knapp som har inaktiverats hörs ett knappljud och en felmeddelande-ikon visas på skärmen. 33

36 2. Projicera en bild Om [Knappljud] i [Standardinställningar] står i läge [Av] hörs inget knappljud. Slå på projektorn Se till att stickkontakten sitter i ett vägguttag. För mer information, se s.30 "Ansluta strömkabeln". 1. Tryck på Strömbrytaren [Power]. CLB030 Projektorn piper till och indikatorn blinkar blått. Startskärmen visas. Se till att projektorn är placerad rakt framför skärmen. För mer information, se s.26 "Placera projektorn". Den första gången projektorn slås på efter att den inhandlats visas startmenyn. Ange displayspråk och lampans effekt. För mer information, se s.34 "När startmenyn visas". Skärmen för lösenordsinmatning visas om ett lösenord för projektorn har angetts i [Lösenord] under [Standardinställningar]. Ange ett lösenord. När [Metod för av-/påslagn.] i [Standardinställningar] är inställd på [Auto.] slås projektorn på så fort stickkontakten sätts in i ett vägguttag (direktpåslagning). Startskärmen stängs strax efter att den visats. Du kan ange att startskärmen inte ska visas i [Startskärm] under [Standardinställningar]. När startmenyn visas När du slår på projektorn för första gången ska du ange displayspråk och lampans effekt. 1. Välj displayspråk och tryck sedan på [Enter]. 2. Välj lampans effekt och tryck sedan på [Enter]. 34

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...4 Upphovsrätt på bilder...4 Viktigt...4 Information till användare som

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser innan användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser innan användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser innan användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Användbara funktioner Använda projektorn via ett nätverk Använda

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Ändra projektorns inställningar. Felsökning. Underhåll.

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Ändra projektorns inställningar. Felsökning. Underhåll. Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Ändra projektorns inställningar Felsökning Underhåll Bilaga För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Installationsguide. Viktigt meddelande. Om den här handboken. Om den här maskinen (About This Machine) Enheter som krävs

Installationsguide. Viktigt meddelande. Om den här handboken. Om den här maskinen (About This Machine) Enheter som krävs Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. För säker och korrekt användning ska du läsa säkerhetsinformationen i "Läs detta först" innan du använder

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 2,4G 5G DINA PERSONLIGA INLOGGNINGSUPPGIFTER COM HEM WI-FI HUB C1 Ditt trådlösa nätverk (Wi-Fi-namn) Wi-Fi-namn (2,4 GHz): COMHEM_xxxxxx Wi-Fi-namn (5 GHz): COMHEM_xxxxxx-5G

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser innan användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser innan användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser innan användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Användbara funktioner Använda projektorn via ett nätverk Använda

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien)

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Den interaktiva fjärrkontrollen demonstrerar egenskaperna, funktionerna, inställningarna och de justerbara menyerna

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e 1 Introduktion Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur det ska se ut när du har

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

MINIX NEO A1+ Användar Manual

MINIX NEO A1+ Användar Manual MINIX NEO A1+ Användar Manual 1 Produkt information Tack för att du har köpt en MINIX NEO A1+ MINIX NEO A1+ är en trådlös air mouse + tangentbord som kombinerar alla de kapaciteter av en vanlig mus och

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden Message Broadcasting Message Broadcasting är ett plugin-program för EasyMP Monitor. Administratörer kan sända meddelanden till en eller flera projektorer eller alla projektorer i nätverket med plugin-programmet.

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

Installationsguide Bredband + Telefoni

Installationsguide Bredband + Telefoni Installationsguide Bredband + Telefoni (Netgear EVG 2000) Startboxen innehåller följande utrustning: Gateway Nätverkskabel Testplugg Mellanpropp Strömkabel (adapter) Telefonkabel 2 st fötter till din gateway

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PJ X3241N PJ WX3231N DATA-PROJEKTOR

PJ X3241N PJ WX3231N DATA-PROJEKTOR PJ X3241N PJ WX3231N DATA-PROJEKTOR ÄGARENS MANUAL Före användning Förberedelser Användning För säker och korrekt användning ska du läsa Före användning innan du använder maskinen. Anteckna på raden nedan

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar.

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar. Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara boken i närheten av maskinen för att snabbt kunna komma åt den. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer