Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning"

Transkript

1 Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

2

3 INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som tittar på 3D-bilder...5 Handböcker som medföljer projektorn...7 Handböcker till projektorn...7 Förteckning över handböcker...7 Visa PDF-handboken som finns på CD-ROM-skivan...9 Handbokens upplägg...10 Symboler...10 Obs Förberedelser för användning av projektorn Huvudfunktioner...11 Kontrollera tillbehören...13 Projektorns delar och deras funktioner...15 Kontrollpanel(Ovanifrån)...15 Sedd framifrån och från vänster...16 Sedd bakifrån och från höger...17 Fjärrkontrollens delar och deras funktioner...18 Använda fjärrkontrollen...21 Fjärrkontrollens effektiva räckvidd...21 Sätta i batterier i fjärrkontrollen...22 Mata in text...23 Styra en dator via fjärrkontrollen...24 Styra flera projektorer med fjärrkontrollen...25 Placera projektorn...26 Förhållande mellan projiceringsavstånd och skärmstorlek...26 Ansluta utrustning till projektorn...28 Ansluta en dator...28 Ansluta AV-utrustning...29 Ansluta strömkabeln Projicera en bild Grundläggande funktioner

4 Slå på projektorn...34 Välja en indatasignal...35 Justera vinkeln för projektionen...36 Justera bilden...37 Justera högtalarens volym...40 Manipulera bilder med hjälp av fjärrkontrollen...40 Stänga av projektorn...44 Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera...46 Ansluta USB-minnet...46 Projicera stillbilder...47 Projicera videoklipp...48 Koppla från USB-minnet...49 Konvertera presentationsfiler till JPEG-filer Använda projektorn via ett nätverk Ansluta projektorn till ett nätverk...53 Ansluta med hjälp av en Ethernet-kabel...55 Ansluta med hjälp av trådslöst LAN...57 Arbetsflöde för Trådlös LAN-anslutning...57 Enkel konfiguration av trådlöst LAN...59 Projicera bilder med hjälp av Network Utility...61 Vad är Network Utility?...61 Simple 1:1 Connection...62 Network Connection...64 Inställningar vid användning av USB-minne...65 Använda funktionen Projektionsserver...68 Konfigurera nätverksservern...68 Konfigurera projektorn...69 Projicera filer som finns lagrade på servern Ändra projektorns inställningar Visa menyskärmen...71 Använda menyskärmen...73 Återställa inställningar till standardinställningar...77 Lista över menyposter

5 Menyn Bildjustering...83 Menyn Displayinställningar...87 Menyn Standardinställningar...90 Menyn Nätverks-/USB-inställningar...94 USB-inställningar...94 Nätverksinställningar...95 Inställningar för nätverksprogram Visa status Troubleshooting Indikator visningslista Vanliga problem Kunskapsbas Underhåll Driftsföreskrifter Rengöring av projektorn Rengöra projiceringsfönstret Rengöring av projektorn Byta lampa Hantera projektorn med hjälp avprojector Management Utility InstalleraProjector Management Utility Inställningar som krävs för användning av Projector Management Utility Starta Projector Management Utility Förbrukningsartiklar Bilaga Specifikationer Specifikationer för projektorn Lista över kompatibla signaler Datorsignaler Y/Pb/Pr-signaler Videosignaler HDMI-signaler Specifikationer för portar Datorport

6 Styrport Copyrights (Upphovsrätt) Uppdatera firmware Var kan man fråga Varumärken INDEX

7 Inledning Upphovsrätt på bilder När du visar bilder med projektorn, se till att inte inkräkta på upphovsrättsskyddat material. Följande är exempel på vad som anses inkräkta på upphovsrättsskyddat material. Att visa bilder och filmer i kommersiellt syfte. Att ändra bilder eller filmer genom t.ex. frys-, förstorings- eller zoom-funktioner för att sedan visa för publik eller i kommersiellt syfte. Att med hjälp av en funktion som ändrar skärmstorleken göra ändringar i bild- och filmformat för att kunna visa dessa för publik eller i kommersiellt syfte. Viktigt Under inga omständigheter kan företaget hållas ansvarigt för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som orsakats p.g.a. felaktigt handhavande av maskinen. Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller kostnader som uppstår till följd av användning av delar som inte är originaldelar tillsammans med era kontorsprodukter. Information till användare som tittar på 3D-bilder Uppmärksamma följande punkter när du använder projektorn för att titta på bilder med 3D-glasögon: Hur 3D-bilder uppfattas kan vara individuellt. Använd inte 3D-glasögon till att titta på annat material än just 3D-bilder. Innan du tittar på 3D-bilder ska du läsa instruktionerna som medföljer dina 3D-glasögon och 3Dkompatibelt innehåll. Undvik att titta på 3D-bilder under lång tid. Ta en paus på 15 minuter efter en timmas tittande. Om du känner dig illamående när du tittar på 3D-bilder ska du avbryta. Om du inte känner dig bättre ska du rådfråga en läkare. Om du tittar på 3D-bilder i ett rum med LED-belysning eller lysrör kan det kännas som om ljuset i rummet flimrar. Om så är fallet ska du dimma belysningen tills du inte längre upplever något flimmer eller släcka belysningen helt. Om du eller någon i din familj har en historia med ljuskänsliga anfall bör du rådfråga en läkare innan du tittar på 3D-bilder. När du tittar på 3D-bilder ska du sitta rakt framför skärmen med ögonen parallellt och i nivå med skärmen. 5

8 Om man tittar på 3D-bilder utan tillräckligt avstånd från skärmen kan man bli trött i ögonen. Avståndet mellan skärm och tittare ska vara minst tre gånger skärmens höjd. För att barn ska kunna använda 3D-glasögon krävs vuxen uppsikt. Det rekommenderas inte att barn under 6 år ser på 3D. Det kan påverka deras synutveckling. Rådfråga en läkare innan du använder 3D-glasögon. 6

9 Handböcker som medföljer projektorn Handböcker till projektorn Läs noga igenom den här handboken innan du använder projektorn. Läs de handböcker som behandlar de arbetsuppgifter du vill utföra med projektorn. Handböckerna finns i olika format. Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader måste vara installerat om du vill läsa handböckerna som PDF-filer. Säkerhetsinformation Ger information om säker användning av projektorn. Läs noga igenom Säkerhetsinformation för att förebygga personskador och skador på projektorn. Installationsguide Ger grundläggande information om hur man installerar projektorn. Eftersom innehållet i den här handboken är en sammanställning av bruksanvisningen, se bruksanvisningen för mer information. Bruksanvisning Ger information om hur man installerar projektorn, hur man projicerar bilder med hjälp av projektorn och hur man konfigurerar projektorn. Den ger också information om felsökning och underhåll. Följande programvaruprodukter benämns med sina allmänna namn: Produktnamn Allmänt namn RICOH PJ Network Utility Type A RICOH JPEG Conversion Tool Type A Network Utility JPEG Conversion Tool Förteckning över handböcker Handbokens titel Tryckta handböcker som medföljer PDF-handböcker som medföljer Säkerhetsinformation Ja Nej Installationsguide Ja Nej 7

10 Handbokens titel Tryckta handböcker som medföljer PDF-handböcker som medföljer Bruksanvisning Nej Ja 8

11 Visa PDF-handboken som finns på CD-ROMskivan I det här avsnittet beskrivs hur du läser PDF-handboken som finns på den medföljande CD-ROM-skivan. Filsökväg Handboken finns i följande mapp på CD-ROM-skivan: Manual\(language) 1. Sätt i CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten på din dator. 2. Ange ett språk. Startskärmen visas. 3. Klicka på [Läsa PDF-handböcker]. PDF-handboken visas på skärmen. För att kunna visa handböckerna som PDF-filer måste du ha installerat Adobe Acrobat Reader/ Adobe Reader på din dator. 9

12 Handbokens upplägg Symboler Den här handboken använder följande symboler: Visar sådant som du bör uppmärksamma när du använder projektorn. Visar ytterligare förklaringar till projektorns funktioner och anvisningar om hur du åtgärdar användarfel. [ ] Visar namnen på kontrollpanelens och fjärrkontrollens olika knappar. Visar även vilka olika poster som visas på menyerna. Obs Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Två olika måttenheter används i den här handboken. Vissa illustrationer i handboken kan avvika något från din maskin. Vissa tillval kanske inte finns i en del länder. För uppgifter om detta, kontakta din återförsäljare. Beroende på i vilket land du befinner dig kan det hända att vissa funktioner är tillval. För uppgifter om detta, kontakta din återförsäljare. 10

13 1. Förberedelser för användning av projektorn I det här kapitlet beskrivs namn och funktioner på projektorns respektive fjärrkontrollens olika delar, samt hur du använder dem. Här beskrivs också hur projektorn ska placeras och hur du ansluter den till övrig utrustning. Huvudfunktioner Projektorn har följande funktioner. Auto-funktion Om du trycker på knappen [Auto set] när projektorn är ansluten till en dator känner projektorn av signalen och justerar flimmer samt bildläge för den projicerade bilden. Automatisk trapetskorrektion (Keystone) Projektorn justerar automatiskt formen på den projicerade bilden efter vinkeln som projektorn är placerad i. AV Mute/Freeze Genom att trycka på knappen [AV Mute] stänger man av ljudet och släcker skärmen. Genom att trycka på knappen [Freeze] pausas bilden tillfälligt. Magnify/Zoom Genom att trycka på knappen [Magnify] förstoras den projicerade bilden. Genom att trycka på knappen [Zoom] förminskas den projierade bilden. Väggfärgskorrigering Du kan justera bildens färgnyanser efter färgen på väggen där den projiceras. Inställning av lösenord/knapplås Du kan ange ett lösenord för projektorn och på så vis begränsa antalet användare. Knapparna på kontrollpanelen kan avaktiveras med hjälp av knapplåset för att förhindra felaktigt handhavande. Administratörsautentisering Aktivera administratörsautentisering så att bara administratören kan ändra säkerhetsinställningarna. Det förbättrar projektorns säkerhet eftersom vanliga användare då inte kan ändra inställningarna. Logotyp-funktion När projektorn inte har någon signal eller när den startas kan den projicera en registrerad logotyp eller en annan bild. 11

14 1. Förberedelser för användning av projektorn Presentationer utan dator Projektorn kan projicera JPEG- eller MPEG-filer från ett anslutet USB-minne. Även JPEG-filer lagrade på en digitalkamera kan projiceras. Med JPEG Conversion Tool kan man konvertera PowerPoint-material till JPEG-format och sedan projicera med hjälp av projektorn. Fjärrkontroll för muspekare Med fjärrkontrollen som medföljer projektorn kan du styra muspekaren på en dator. Network Utility Network Utility är ett program som medföljer projektorn och används för att ansluta projektorn till en dator i syfte att projicera bilder. Du kan också enkelt ange inställningar för trådlöst LAN med hjälp av detta program. 12

15 Kontrollera tillbehören Kontrollera tillbehören Följande tillbehör medföljer projektorn. Kontrollera att allt finns med i förpackningen. Om något saknas eller är skadat, kontakta din säljare eller servicetekniker. Fjärrkontroll AAA-batteri LR03 (2 st) RGB-kabel (3 m) Strömkabel Fjärrkontrollmottagare för muspekare Bärväska Säkerhetsinformation Installationsguide CD-ROM-skiva Garantisedel 13

16 1. Förberedelser för användning av projektorn Medföljande tillbehör kan variera beroende på var produkten köptes. Använd endast den RGB-kabel som medföljer projektorn. Använd endast de strömkablar som medföljer projektorn. Bruksanvisning och olika program finns på den medföljande CD-ROM-skivan. För en beskrivning om hur man läser bruksanvisningen, se s.9 "Visa PDF-handboken som finns på CD-ROM-skivan". För en beskrivning om hur man använder programmen, se s.51 "Använda JPEG Conversion Tool", s.62 "Hur man använder Network Utility"och s.118 "Hantera projektorn med hjälp avprojector Management Utility". 14

17 Projektorns delar och deras funktioner Projektorns delar och deras funktioner Kontrollpanel(Ovanifrån) CLB [Power] Strömbrytare Slår på och av projektorn. Indikatorn visar projektorns status. På: Strömmen är på. Av: Strömmen är av. Blinkar med 1 eller 3 sekunders mellanrum: Vänteläge. Blinkar med korta intervall: Uppstart eller kylning. 2. [Input]-knapp Byter indatasignal. Indatasignalen ändras varje gång knappen trycks in. 3. [AV Mute]-knapp Släcker tillfälligt skärmen och stänger av ljudet. 4. [Menu]-knapp Visar menyfönstret. Tryck igen för att stänga menyfönstret. 5. [Enter] Öppnar det valda läget. 15

18 1. Förberedelser för användning av projektorn 6. Piltangenter Används för att navigera i menyfönstret. Tangenterna [ ] och [ ] används för att justera formatet på den projicerade bilden. Tangenterna [ ] och [ ] används för att justera volymen. 7. Projiceringsfönster Förstorar och projicerar bilden (ljus). Vid leverans är projektorns ovansida täckt av en skyddsfilm. Ta bort denna skyddsfilm innan du använder projektorn. Sedd framifrån och från vänster CLB Fjärrkontrollmottagare, LED-indikatorer Tar emot signalen från fjärrkontrollen. Du kan kontrollera projektorns status genom att hänvisa till LEDindikatorerna. Den vänstra LED-indikatorn visar status för lampan, den högra LED-indikatorn visar temperaturen inuti projektorn. För mer information, se s.105 "Indikator visningslista". 2. Högtalare Matar ut ljudsignaler från en extern enhet. 3. Fokusspak Justerar bildens skärpa. 4. Justerbara fötter Justerar projiceringsvinkeln 5. Luftutsläpp Släpper ut varm luft inifrån projektorn. 16

19 Projektorns delar och deras funktioner Sedd bakifrån och från höger CLB USB-port För anslutning av USB-minne eller USB-kabel. 2. HDMI-port För anslutning av HDMI-kabel (High-Definition Multimedia Interface). 3. LAN-port För anslutning av Ethernet-kabel. 4. Port för datoranslutning (Y/Pb/Pr) Ingång för RGB-signal från en dator eller komponentvideosignal (Y/Pb/Pr) från en videobandspelare. 5. Video-port Ingång för videosignaler från videobandspelare. 6. Audio-port Ingång för audiosignaler från dator eller videobandspelare. 7. Luftintag Cirkulerar luft utifrån i avsikt att kyla ner projektorn. 8. Strömanslutning Anslut medföljande strömkablar här. 9. Stöldskydd För anslutning av en stöldskyddskabel. 17

20 1. Förberedelser för användning av projektorn Fjärrkontrollens delar och deras funktioner CLB [Menu]-knapp Visar menyfönstret. Tryck igen för att stänga menyfönstret. 2. [Input]-knapp Byter indatasignal. Indatasignalen ändras varje gång knappen trycks in. 3. [Page]-knappar Byter bild, t.ex. i en PowerPoint-presentation. Tryck på [ ] för att gå till nästa bild. Tryck på [ ] för att gå till föregående bild. Dessa knappar kan användas när fjärrkontrollmottagaren för muspekaren är ansluten till en dator. 4. [Magnify]-knappar Förstorar bilden. Tryck på [ ]-knappen för att förstora bilden. Tryck på [ ]-knappen för att förminska bilden till dess ursprungliga storlek. 5. [Keystone]-knappar Justerar trapetsförvrängning. Tryck på knappen [ ] för att öka korrektionsvärdet. Tryck på knappen [ ] för att minska korrektionsvärdet. 6. [Power] Strömbrytare Slår på och av projektorn. 7. [Freeze]-knapp Pausar tillfälligt bilden. 8. [AV Mute]-knapp Släcker tillfälligt skärmen och stänger av ljudet. 18

21 Fjärrkontrollens delar och deras funktioner 9. [Enter] Öppnar valt objekt eller läge. 10. [Volume]-knappar Justerar högtalarens volym. Tryck på [ ]-knappen för att öka volymen. Tryck på [ ]-knappen för att minska volymen. 11. [Zoom]-knappar Förminskar bilden. Tryck på [ ]-knappen för att förminska bilden. Tryck på [ ]-knappen för att förstora bilden till dess ursprungliga storlek. 12. [HDMI]-knapp Växlar till HDMI-indataläge. 13. [Computer]-knapp Växlar till datorindataläge. Om endast Y/Pb/Pr-signalen matas in, visas Y/Pb/Pr-skärmen då du trycker på den här knappen. 14. Siffertangenter För inmatning av siffror. 15. [Auto set]-knapp Justerar automatiskt bilden för att matcha indatasignal från dator. 16. [Picture]-knapp Växlar skärmläge. 17. [Clear]-knapp Tar bort inmatade tecken. 18. [Network]-knapp Växlar till nätverksindataläge. 19. [USB]-knapp Växlar till USB-indataläge. 20. Piltangenter Används för att navigera i menyfönstret. 21. [R-Click]-knapp Används för att styra projektorn via fjärrkontrollen. Den fungerar på samma sätt som högerknappen på en mus. 22. [Guide]-knapp Visar bruksanvisning för bildspel. 23. [Aspect]-knapp Ändrar format på den projicerade bilden. 24. [Eco]-knapp Ändrar lampans effektnivå. 19

22 1. Förberedelser för användning av projektorn 25. [ID]-knapp Registrerar fjärrkontroll-id. 20

23 Använda fjärrkontrollen Använda fjärrkontrollen Du kan använda fjärrkontrollen för att stänga av och sätta på projektorn, samt för att ändra signalen för den bild som matas in och projiceras. Du kan även förstora eller förminska bilden samt stänga av ljudet. Observera följande försiktighetsåtgärder när du använder fjärrkontrollen: Tappa inte och slå inte på fjärrkontrollen. Placera inte fjärrkontrollen på en plats med hög temperatur eller hög luftfuktighet. Se till att fjärrkontrollen inte blir våt. Placera den inte heller på något som är fuktigt. Plocka inte isär fjärrkontrollen. Fjärrkontrollens effektiva räckvidd För att använda fjärrkontrollen, rikta den mot fjärrkontrollmottagaren på projektorn. Fjärrkontrollens effektiva räckvidd är ca 4,5 meter (14,7 fot) från mottagaren och inom ca 15 graders vinkel från projektorns fjärrkontrollmottagare. 2 1 CLB Avstånd: upp till 4,5 meter (14,7 fot) 2. Vinkel: inom 15 grader Fjärrkontrollen kanske inte fungerar i vissa områden och under vissa förhållanden. Om detta inträffar, rikta fjärrkontrollen mot projektorn och försök igen. Fjärrkontrollen kan sluta fungera om projektorns fjärrkontrollmottagare utsätts för solljus alternativt fluorescerande eller starkt ljus. 21

24 1. Förberedelser för användning av projektorn Sätta i batterier i fjärrkontrollen För säker drift, följ varningarna nedan gällande fjärrkontrollens batterier. Felaktig användning av batterierna kan orsaka brand eller skada till följd av att batterierna läcker eller exploderar. Använd endast de batterier som anges. Blanda inte batterier av olika sort eller olika ålder. Sätt i batterierna enligt polaritet ( / ). Ladda inte icke-uppladdningsbara batterier. Utsätt inte batterierna för värme, eld eller vatten. Sammankoppla inte batteriets positiva och negativa poler med en ledare. Töm fjärrkontrollen på batterier som har passerat bäst-före-datum eller som är slut. Ta ut batterier som inte ska användas under en längre tid. Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Barn riskerar att svälja eller kvävas av batterier. Om det inträffar, kontakta omedelbart läkare. 1. Ta bort batteriluckan från fjärrkontrollen. 2. Sätt i batterierna. CLB015 CLB016 22

25 Använda fjärrkontrollen Observera den positiva respektive negativa polriktningen när du sätter i batterierna. 3. Stäng batteriluckan. CLB017 Byt ut batterierna om fjärrkontrollen inte fungerar som den ska eller om den effektiva räckvidden blir för smal. Mata in text Använd skärmtangentbordet för att mata in text på skärmen för inställningar. 1. Använd knapparna [ ], [ ], [ ] och [ ] på fjärrkontrollen för att välja ett av de tecken som visas på skärmen. Det valda tecknet markeras med orange. 2. Tryck på [Enter]. Det valda tecknet visas i textområdet. 3. När teckeninmatningen är klar, välj [OK]. 4. Tryck på [Enter]. Texen matas in. Du kan även använda fjärrkontrollens siffertangenter för att mata in siffror. 23

26 1. Förberedelser för användning av projektorn Styra en dator via fjärrkontrollen Du kan styra en dator med hjälp av projektorns fjärrkontroll. Funktionen kan användas när fjärrkontrollmottagaren för muspekaren är ansluten till en dator. En dator med en USB-port som stöder USB 2.0 kan användas. Operativsystem som stöds är Windows XP, Vista och 7. Anslut fjärrkontrollmottagaren för muspekaren till en dator endast när du styr datorn via fjärrkontrollen. När du styr projektorn med fjärrkontrollen och fjärrkontrollmottagaren för muspekaren är ansluten till datorn förflyttas muspekaren på datorskärmen enligt fjärrkontrollens knappfunktioner CLB Piltangenter Förflyttar muspekaren. Tryck på knappen som motsvarar den riktning i vilken du vill flytta muspekaren. 2. [Enter] Vänster-klick. 3. [R-Click]-knapp Höger-klick. 4. [Page]-knapp Knapparna [ ] och [ ] växlar sida i en PowerPoint-presentation. 1. Anslut fjärrkontrollmottagaren för muspekaren till datorn. 2. Rikta fjärrkontrollen mot muspekarens fjärrkontrollmottagare och tryck på knapparna. Vissa datorer kan inte styras med hjälp av projektorns fjärrkontroll. Fjärrkontrollen kanske inte fungerar om muspekarens fjärrkontrollmottagare utsätts för solljus alternativt fluorescerande eller starkt ljus. Om det inträffar, ändra läge eller riktning på muspekarens fjärrkontrollmottagare. 24

27 Använda fjärrkontrollen För att dra-och-släppa, håll [Enter] nedtryckt medan du förflyttar muspekaren med hjälp av piltangenterna. Släpp ENTER-tangenten när du har nått önskad placering. Styra flera projektorer med fjärrkontrollen Du kan styra flera projektorer med en enda fjärrkontroll. Det är möjligt att styra upp till fyra projektorer. I [Fjärrkontroll-ID] under [Standardinställningar] måste du ange ett ID-nummer som ska tilldelas varje projektor i förväg. 1. Tryck på [ID]-knappen och sedan, i minst tre sekunder, på den sifferknapp som motsvarar ID-numret på projektorn som ska styras. CLB020 Fjärrkontrollens tilldelade ID-nummer har ändrats. 2. Styra projektorn. Om ett fjärrkontroll-id inte överensstämmer med det kontroll-id som har angetts i menyn för Standardinställningar, kan fjärrkontrollen inte styra projektorn. Det ID-nummer som har angetts i fjärrkontrollen är giltigt tills ett annat ID-nummer anges. Vir byte av batterier måste ID-numret i fjärrkontrollen anges på nytt. 25

28 1. Förberedelser för användning av projektorn Placera projektorn När du placerar projektorn, se till att den står med baksidan vänd mot skärmen. Se till att projektorn och skärmen är parallella med varandra. Justera avståndet mellan projektorn och skärmen beroende på formatet på den projicerade bilden. För mer information, se s.26 "Förhållande mellan projiceringsavstånd och skärmstorlek". Projiceringsläge Projektorn kan placeras på två olika sätt. Välj inställning beroende på projektorns placering i [Projiceringsläge] under [Stadardinställningar]. För mer information, se s.90 "Menyn Standardinställningar". Standard Projektorn kan placeras framför en skärm på vilken bilderna projiceras. Bakre CLB021 Projektorn kan placeras bakom en skärm på vilken bilderna projiceras. CLB022 Förhållande mellan projiceringsavstånd och skärmstorlek Storleken på den projicerade bilden varierar beroende på avståndet mellan projektorn och skärmen. Se följande tabell för en lämplig placering a projektorn. 26

29 Placera projektorn b a CLB023 Projiceringsstorlek *1 a Projiceringsavstånd b Projiceringshöjd 48 tum 12 cm (4,6 tum) 9 cm (3,7 tum) 60 tum 17 cm (6,5 tum) 12 cm (4,7 tum) 80 tum 25 cm (9,8 tum) 16 cm (6,2 tum) *1 Storlek på projicerade bilder avser fullskalig bild utan trapetskorrektion. 27

30 1. Förberedelser för användning av projektorn Ansluta utrustning till projektorn Placera inte strömkabeln och anslutningskabeln så att någon kan snubbla på dem. Produkten kan falla och orsaka skada. Det finns olika typer av utrustning som kan anslutas till projektorn. Stäng alltid av strömmen till utrustningen innan du ansluter den till projektorn. Innan du ansluter den aktuella utrustningen till projektorn, läs handboken noga. Ansluta en dator Anslut en RGB-kabel mellan projektorns port för datoranslutning och RGB-porten på en dator. För att mata in audiosignaler, anslut en audiokabel mellan audio-porten på projektorn och audioutgången på en dator. Om det finns ett HDMI-gränssnitt på den dator du vill använda, anslut en HDMI-kabel mellan HDMIportarna på projektorn och datorn CLB Till audioutgång 2. Till HDMI-port 3. Till RGB-utgång Vissa datorer kan inte anslutas till projektorn. Innan du ansluter en dator till projektorn, kontrollera utgångar och signalkompatibilitet. För att mata in en DVI-signal till projektorn, anslut en konverteringsadapter eller kabel till projektorns port för datoranslutning eller HDMI-port. Audio-porten används för utrustning som kopplas till porten för datoranslutning eller video-porten. 28

31 Ansluta utrustning till projektorn Ansluta AV-utrustning Använd en kabel som stödjer den signal som matas in vid ansltning av AV-utrustning. För att ansluta en DVD-brännare, anslut en BNC-stift-adapter till projektorns port för dotoranslutning och till Y/Pb/Pr-porten på brännaren. För att ansluta en videokamera eller en DVD-spelare, anslut en videokabel till projektorns video-port och till videoutgången på kameran eller DVD-spelaren. För att mata in ljudsignaler, anslut en audiokabel till projektorns audio-port och till audioutgången på DVD-brännaren eller DVD-spelaren. Om det finns ett HDMI-gränssnitt på den enhet du vill använda, anslut en HDMI-kabel mellan HDMIportarna på projektorn och enheten CLB Videospelare, DVD-spelare 2. DVD-brännare 3. Till audioutgång 4. Till videoutgång 5. Till HDMI-port 6. Till Y/Pb/Pr-utgång 7. Till audioutgång Audio-porten används för utrustning som kopplas till porten för datoranslutning eller video-porten. Vissa enheter kanske inte fungerar korrekt när de ansluts med HDMI. Använd endast en HDMI-kabel som har HDMI-logotypen. Vid inmatning av 1080p-bildsignaler, använd en höghastighets-hdmi-kabel. En vanlig HDMI-kabel kanske inte fungerar korrekt. 29

32 1. Förberedelser för användning av projektorn Ansluta strömkabeln Använd inte andra strömkällor än de som stämmer överens med specifikationerna. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Använd inte andra frekvenser än de som stämmer överens med specifikationerna. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Strömkabeln som leveras med maskinen är endast avsedd för denna maskin. Använd den inte med andra maskiner. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Det är farligt att röra elkabelns stickkontakt med blöta händer. Det kan leda till elektriska stötar. Placera inte strömkabeln och anslutningskabeln så att någon kan snubbla på dem. Produkten kan falla och orsaka skada. Tryck in stickkontakten hela vägen in i eluttaget. Använd inte ett eluttag med en lös anslutning. Det kan resultera i överhettning. Anslut strömkabeln till sockeln. Om strömkabeln inte ansluts korrekt kan det leda till rökbildning, brand eller elektriska stötar. Dra alltid i kontakten och inte i kabeln när du kopplar ur strömkabeln ur vägguttaget. Om du drar i sladden kan strömkabeln skadas. Att använda en skadad strömkabel utgör risk för brand eller elektriska stötar. 30

33 Ansluta strömkabeln 1. Sätt i strömkabelns kontakt i strömuttaget på projektorns högra sida. 2. Sätt in stickkontakten i ett eluttag. CLB028 Placera inte något i närheten av eluttaget. När [Metod för av-/påslagn.] i [Standardinställningar] är inställd på [Auto.] slås projektorn på så fort stickkontakten sätts in i ett vägguttag (direktpåslagning). 31

34 32 1. Förberedelser för användning av projektorn

35 2. Projicera en bild I det här kapitlet beskrivs hur du projicerar en bild. Grundläggande funktioner Titta inte in i projiceringsfönster eller ventilen när projektorn är påslagen. Det starka ljuset kan vara skadligt för dina ögon. Var extra försiktig om barn befinner sig i närheten. Placera inte material som är värmekänsliga i närheten av luftutsläppen. Luftutsläppen kan släppa ut varm luft som kan orska skada på produkten eller en olycka. Blockera inte projektionsljuset när det är på. Att göra så kan leda till att den del som blockerar projektionsljuset skadas, försämras alternativt orsakar brännskador eller brand. Det reflekterade ljuset kan hetta upp projektionsfönstret och leda till att projektorn inte fungerar korrekt. För att tillfälligt avbryta projektionen, välj mute-funktionen. För ett längre avbrott, stäng av projektorn. Koppla ur strömkabeln om projektorn inte ska användas under en längre tid. Om lampan används under en längre tid, kan det hända att den inte tänds eller att bilden blir mörk. Om det inträffar, byt lampa. I vissa sällsynta fall kan ljusstyrkan variera något beroende på lampans egenskaper. Projektorn stöder flera olika RGB-signaler, däremot expanderas eller komprimeras de signaler som inte är WXGA-signaler vilket leder till en något sämre bildkvalitet. Vi rekommenderar att ställa datorns utgång på WXGA för att få en bättre bildkvalitet. Bildrörelser i videor som projiceras med hjälp av DVD-programvaran på en dator kan verka onaturliga. Anslut projektorn och dess utrustning innan du använder projektorn. För mer information, se s.28 "Ansluta utrustning till projektorn". Om [Knapplås] i [Standardinställningar] står i läge [På], kan du inte styra projektorn från kontrollpanelen. Använd fjärrkontrollen. Om du trycker på en knapp som har inaktiverats hörs ett knappljud och en felmeddelande-ikon visas på skärmen. 33

36 2. Projicera en bild Om [Knappljud] i [Standardinställningar] står i läge [Av] hörs inget knappljud. Slå på projektorn Se till att stickkontakten sitter i ett vägguttag. För mer information, se s.30 "Ansluta strömkabeln". 1. Tryck på Strömbrytaren [Power]. CLB030 Projektorn piper till och indikatorn blinkar blått. Startskärmen visas. Se till att projektorn är placerad rakt framför skärmen. För mer information, se s.26 "Placera projektorn". Den första gången projektorn slås på efter att den inhandlats visas startmenyn. Ange displayspråk och lampans effekt. För mer information, se s.34 "När startmenyn visas". Skärmen för lösenordsinmatning visas om ett lösenord för projektorn har angetts i [Lösenord] under [Standardinställningar]. Ange ett lösenord. När [Metod för av-/påslagn.] i [Standardinställningar] är inställd på [Auto.] slås projektorn på så fort stickkontakten sätts in i ett vägguttag (direktpåslagning). Startskärmen stängs strax efter att den visats. Du kan ange att startskärmen inte ska visas i [Startskärm] under [Standardinställningar]. När startmenyn visas När du slår på projektorn för första gången ska du ange displayspråk och lampans effekt. 1. Välj displayspråk och tryck sedan på [Enter]. 2. Välj lampans effekt och tryck sedan på [Enter]. 34

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

Användarhandbok NPD5093-01 SV

Användarhandbok NPD5093-01 SV NPD5093-01 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer