Bruksanvisning. Förberedelser innan användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Förberedelser innan användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera"

Transkript

1 Bruksanvisning Förberedelser innan användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Användbara funktioner Använda projektorn via ett nätverk Använda den interaktiva funktionen (endast RICOH PJ WX4141NI) Ändra projektorns inställningar Felsökning Underhåll Bilaga Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning.

2

3 INNEHÅLL Inledning...7 Upphovsrätt på bilder...7 Viktigt...7 Information till användare som tittar på 3D-bilder... 7 Handböcker som medföljer projektorn...9 Handböcker till projektorn...9 Handbokens upplägg...11 Symboler Obs Modellspecifik Information Förberedelser innan användning av projektorn Försiktighetsåtgärder vid användning av projektorn...13 Huvudfunktioner Kontrollera tillbehören Projektorns delar och deras funktioner...18 Kontrollpanel (ovanifrån) Sedd framifrån och från vänster Sedd från höger och bakifrån Undersida Fjärrkontrollens delar och dess funktioner...22 Använda fjärrkontrollen...24 Fjärrkontrollens effektiva räckvidd...24 Sätta i batterier i fjärrkontrollen Mata in text Styra flera projektorer med fjärrkontrollen Placera projektorn...28 Projiceringsläge Förhållande mellan projiceringsavstånd och skärmstorlek Ansluta utrustning till projektorn Ansluta en dator...30 Ansluta AV-utrustning...32 Ansluta en extern högtalare

4 2. Projicera en bild Projektorns grundläggande funktioner Slå på projektorn Projicera en bild...36 Stänga av projektorn...38 Justera den projicerade bilden...39 Justera vinkeln för projektionen Justera fokus Justera trapetsförvrängning (keystone) Förminska den projicerade bilden...41 Åtgärder vid projicering av bilder Justera högtalarens volym...43 Ändra ljudkvaliteten...43 Förstora bilden Tillfälligt släcka skärmen och stänga av ljudet Frysa bilden...45 Växla lampläge...45 Använda visningstimern Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Krav för att projicera bilder från en USB-enhet...47 Projicera bilder från ett USB-minne Ansluta USB-minnet Projicera bilder från en USB-minnesenhet Styra den projicerade bilden...50 Koppla från USB-minnet Konvertera presentationsfiler till JPEG-filer med hjälp av JPEG Conversion Tool...52 Använda JPEG Conversion Tool...52 Konvertera presentationsfiler till JPEG-filer Användbara funktioner Projicera bilder i ett bildspel...55 Projicera ett bildspel vid en angiven tidpunkt...55 Anpassa ett bildspel...59 Ange ljudkvalitet

5 Ställa in ljudkvaliteten inför en presentation Ställa in ljudkvalitet för musik Använda projektorn via ett nätverk Innan du ansluter till ett nätverk...65 Ansluta en Ethernet-kabel...65 Försiktighetsåtgärder vid användning av trådlöst LAN Ansluta projektorn till ett nätverk...67 Öppna Nätverksinstallationsguide...68 Konfigurera inställningarna för kabelanslutet LAN...68 Konfigurera inställningarna för trådlöst LAN i infrastrukturläge Konfigurera inställningarna för trådlöst LAN i Ad Hoc-läge...71 Projicera en datorskärm via ett nätverk Så här använder du QuickProjection...73 Projicera en datorskärm med hjälp av QuickProjection Använda serverfunktionen...76 Använda projektionsserverfunktionen...77 Använda DLNA-serverfunktionen...79 Projicera filer som finns lagrade på servern Projicera bilder med DLNA-kompatibla enheter Förberedelser Projicera bilder från DLNA-kompatibla enheter Använda den interaktiva funktionen (endast RICOH PJ WX4141NI) Förberedelser för användning av den interaktiva funktionen...85 Aktivera Interaktivt läge...86 Registrera en USB-adapter till dator Ställa in projektorn så att den kan identifiera den elektroniska pennan Installera RICOH PJ Interactive Software...92 Använda den elektroniska pennan...94 Den elektroniska pennan och dess funktioner Så här använder du den elektroniska pennan Sätta i ett uppladdningsbart batteri i den elektroniska pennan Ladda den elektroniska pennan När du inte kan använda den interaktiva funktionen

6 När projektionsskärmen inte kan användas så som önskas Ändra projektorns inställningar Visa menyskärmen Ändra inställningarna Återställa alla inställningar till standardinställningarna Menyn Bildjustering Menyn Inställningar för display/ljud Inställningar för energibesparing-meny Menyn Standardinställningar Menyn Standardinställningar USB-inställningar-meny Inställningar Visa status Nätverksinställningar -meny Kabelanslutet LAN Trådlöst LAN Gemensamt LAN Projektor-ID Installationsguide Visa status Inställningar för nätverksprogram-meny Administratörsverktyg Säkerhet Server Uppdatering av firmware Visa status Visa status Felsökning Indikator visningslista Vanliga problem Öppna den nätbaserade kunskapsbasen Underhåll Driftsföreskrifter

7 Rengöring av projektorn Rengöra luftfiltret Rengöra projiceringsfönstret Rengöring av projektorn Byta lampa Hantera projektorn med hjälp avprojector Management Utility InstalleraProjector Management Utility Inställningar som krävs för användning av Projector Management Utility Starta Projector Management Utility Styra projektorn med hjälp av Web Image Monitor Visa Web Image Monitor Om Bläddringsläget och Redigeringsläget Logga in i Edit Mode (Redigeringsläge) Styra och övervaka projektorn med hjälp av Crestron RoomView Öppna Crestron WebUI Använda Crestron WebUI Förbrukningsartiklar Bilaga Specifikationer för projektorn Lista över kompatibla signaler Videosignaler Y/Pb/Pr-signaler Datorsignaler HDMI-signaler D-format Specifikationer för portar Datorport Styrport Information Copyrights (Upphovsrätt) Uppdatera firmware Var kan man fråga Varumärken

8 6 INDEX...185

9 Inledning Upphovsrätt på bilder När du visar bilder med projektorn, se till att inte inkräkta på upphovsrättsskyddat material. Följande är exempel på vad som anses inkräkta på upphovsrättsskyddat material. Att visa bilder och filmer i kommersiellt syfte. Att ändra bilder eller filmer genom t.ex. frys-, förstorings- eller zoom-funktioner för att sedan visa för publik eller i kommersiellt syfte. Att med hjälp av en funktion som ändrar skärmstorleken göra ändringar i bild- och filmformat för att kunna visa dessa för publik eller i kommersiellt syfte. Viktigt Under inga omständigheter kan företaget hållas ansvarigt för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som orsakats p.g.a. felaktigt handhavande av maskinen. Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller kostnader som uppstår till följd av användning av delar som inte är originaldelar tillsammans med era kontorsprodukter. Information till användare som tittar på 3D-bilder Uppmärksamma följande punkter när du använder projektorn för att titta på bilder med 3D-glasögon: Du behöver 3D-glasögon för att se 3D-bilder. Projektorn använder DLP Link-teknik för att synkronisera med 3D-glasögon. Du måste använda 3D-glasögonen (tillval) som stöder (PJ 3D Glasses Type 2). Hur 3D-bilder uppfattas kan vara individuellt. Använd inte 3D-glasögon till att titta på annat material än just 3D-bilder. Innan du tittar på 3D-bilder ska du läsa instruktionerna som medföljer dina 3D-glasögon och 3Dkompatibelt innehåll. Undvik att titta på 3D-bilder under lång tid. Ta en paus på 15 minuter efter en timmas tittande. Om du känner dig illamående när du tittar på 3D-bilder ska du avbryta. Om du inte känner dig bättre ska du rådfråga en läkare. Om du tittar på 3D-bilder i ett rum med LED-belysning eller lysrör kan det kännas som om ljuset i rummet flimrar. Om så är fallet ska du dimma belysningen tills du inte längre upplever något flimmer eller släcka belysningen helt. 7

10 Om du eller någon i din familj har en historia med ljuskänsliga anfall bör du rådfråga en läkare innan du tittar på 3D-bilder. När du tittar på 3D-bilder ska du sitta rakt framför skärmen med ögonen parallellt och i nivå med skärmen. Om man tittar på 3D-bilder utan tillräckligt avstånd från skärmen kan man bli trött i ögonen. Avståndet mellan skärm och tittare ska vara minst tre gånger skärmens höjd. För att barn ska kunna använda 3D-glasögon krävs vuxen uppsikt. Det rekommenderas inte att barn under 6 år ser på 3D. Det kan påverka deras synutveckling. Rådfråga en läkare innan du använder 3D-glasögon. 8

11 Handböcker som medföljer projektorn Handböcker till projektorn Läs noga igenom den här handboken innan du använder projektorn. Läs de handböcker som behandlar de arbetsuppgifter du vill utföra med projektorn. Handböckerna finns i olika format. Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader måste vara installerat om du vill läsa handböckerna som PDF-filer. Läs detta först Ger information om säker användning av projektorn. Läs noga igenom det avsnitt i denna handbok som har titeln Säkerhetsinformation för att undvika personskador och skador på projektorn. Installationsguide för projektor med kort projiceringsavstånd Ger grundläggande information om hur man installerar projektorn. Introduktionsguide Ger grundläggande information om hur man installerar projektorn och hur man projicerar bilder. Innehållet i denna handbok är en sammanfattning av bruksanvisningen. Introduktionsguide (interaktiv funktion) (endast RICOH PJ WX4141NI) Ger en översikt av den interaktiva funktionen och hur du installerar den innan användning. Innehållet i denna handbok är en sammanfattning av bruksanvisningen. Bruksanvisning Ger information om hur man installerar projektorn, hur man projicerar bilder med hjälp av projektorn och hur man konfigurerar projektorn. Den ger också information om felsökning och underhåll. Bruksanvisning (interaktiv funktion) (endast RICOH PJ WX4141NI only) Innehåller information om hur du använder RICOH PJ Interactive Software. CD-ROM-skivan innehåller endast den engelska handboken. Handböcker på övriga språk kan laddas ner fån webbplatsen. Följande programvaruprodukter benämns med sina allmänna namn: 9

12 Produktnamn RICOH JPEG Conversion Tool Type A JPEG Conversion Tool Allmänt namn 10

13 Handbokens upplägg Symboler Den här handboken använder följande symboler: Visar sådant som du bör uppmärksamma när du använder projektorn. Visar ytterligare förklaringar till projektorns funktioner och anvisningar om hur du åtgärdar användarfel. [ ] Visar namnen på kontrollpanelens och fjärrkontrollens olika knappar. Visar även vilka olika poster som visas på menyerna. (främst Europa och Asien) (främst Nordamerika) Skillnader i funktionerna mellan region A och B-modeller indikeras med två symboler. Läs informationen som anges av den symbol som motsvarar regionen för den modell som du använder. För mer information om vilken symbol som motsvarar den modell du använder, se s. 12 "Modellspecifik Information". Obs Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Två olika måttenheter används i den här handboken. Vissa illustrationer i handboken kan avvika något från din maskin. Vissa tillval kanske inte finns i en del länder. För uppgifter om detta, kontakta din återförsäljare. Beroende på i vilket land du befinner dig kan det hända att vissa funktioner är tillval. För uppgifter om detta, kontakta din återförsäljare. 11

14 Modellspecifik Information Detta avsnitt beskriver hur du tar reda på vilken region din projektor tillhör. Det finns en etikett på projektorns baksida, placerad enligt bilden nedan. På etiketten finns uppgifter om vilken region din projektor tillhör. Läs etiketten. CZE143 Följande information är regionsspecifik. Läs informationen under regionssymbolen för din projektor. (främst Europa och Asien) Om etiketten innehåller följande är din projektor en region A-modell: KOD XXXX -27 (främst Nordamerika) Om etiketten innehåller följande är din projektor en region B-modell: KOD XXXX -17 Måtten i den här handboken anges i två enheter: meter och tum. Om din projektor hör till region A används metersystemet som måttenhet. Om din projektor hör till region B används tum som måttenhet. 12

15 1. Förberedelser innan användning av projektorn I det här kapitlet beskrivs namn och funktioner på projektorns respektive fjärrkontrollens olika delar, samt hur du använder dem. Här beskrivs också hur projektorn ska placeras och hur du ansluter den till övrig utrustning. Försiktighetsåtgärder vid användning av projektorn Använd inte andra strömkällor än de som stämmer överens med specifikationerna i den här handboken. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Strömkabeln som leveras med maskinen är endast avsedd för denna maskin. Använd den inte med andra maskiner. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Det är farligt att röra elkabelns stickkontakt med blöta händer. Det kan leda till elektriska stötar. Titta inte in i projiceringsfönstret eller ventilen när maskinen är påslagen. Det starka ljuset kan vara skadligt för dina ögon. Var extra försiktig om barn befinner sig i närheten. Placera inte material som är värmekänsliga i närheten av maskinens luftventiler. Luftutsläppen kan släppa ut varm luft som kan orsaka skada på maskinenen eller en olycka. Placera inte strömkabeln och anslutningskabeln så att någon kan snubbla på dem. Maskinen kan välta och orsaka skada. 13

16 1. Förberedelser innan användning av projektorn Tryck in stickkontakten hela vägen in i eluttaget. Använd inte ett eluttag med en lös anslutning. Det kan resultera i överhettning. Anslut strömkabeln till sockeln. Om strömkabeln inte ansluts korrekt kan det leda till rökbildning, brand eller elektriska stötar. Dra alltid i kontakten och inte i kabeln när du kopplar ur strömkabeln ur vägguttaget. Om du drar i sladden kan strömkabeln skadas. Att använda en skadad strömkabel utgör risk för brand eller elektriska stötar. Blockera inte projektionsljuset när det är på. Att göra så kan leda till att den del som blockerar projektionsljuset skadas, försämras alternativt orsakar brännskador eller brand. Det reflekterade ljuset kan hetta upp projektionsfönstret och leda till att maskinen inte fungerar korrekt. För att tillfälligt avbryta projektionen, väljer du Mikrofon av-funktionen. För ett längre avbrott, stänger du av maskinen. Höj inte volymen om du inte lyssnar samtidigt. Sänk också volymen innan du stänger av strömmen eftersom ett högt ljud kan höras när du slår på strömmen och detta kan orsaka hörselskador. Strömförsörjning (främst Europa och Asien) V, 1,7 A eller mer, 50/60Hz (främst Nordamerika) 120 V, 3,7 A eller mer, 60Hz Se till att strömkabeln ansluts till en strömkälla av ovannämnd typ. 14

17 Huvudfunktioner Huvudfunktioner Projektorn har följande funktioner. Eco-bildfunktion Projektorn växlar automatiskt lampeffekt genom att känna av ljusstyrkan i bildsignalerna. Den här funktionen är användbar för energibesparing. Start vid inmatning av bildsignaler. Även om projektorn står i vänteläge börjar den projicera bilder automatiskt om den får bildsignaler. Automatisk trapetskorrektion (Keystone) Projektorn justerar automatiskt formen på den projicerade bilden efter vinkeln som projektorn är placerad i. AV Mute/Freeze Genom att trycka på knappen [AV Mute] stänger man av ljudet och släcker skärmen. Genom att trycka på knappen [Freeze] pausas bilden tillfälligt. Magnify/Zoom Genom att trycka på knappen [Magnify] förstoras den projicerade bilden. Genom att trycka på knappen [Zoom] förminskas den projierade bilden. Timerfunktion Tryck på knappen [Timer] för att visa nedräkningstimern på projektionsskärmen. På projektionsskärmen kan du även se hur lång tid som har gått. Färgläge, vägg Du kan justera bildens färgnyanser efter färgen på väggen där den projiceras. Inställning av lösenord/knapplås Du kan ange ett lösenord för projektorn och på så vis begränsa antalet användare. Knapparna på kontrollpanelen kan avaktiveras med hjälp av knapplåset för att förhindra felaktigt handhavande. Administratörsautentisering Aktivera administratörsautentisering så att bara administratören kan ändra säkerhetsinställningarna. Det förbättrar projektorns säkerhet eftersom vanliga användare då inte kan ändra inställningarna. Logotyp-funktion När projektorn inte har någon signal eller när den startas kan den projicera en registrerad logotyp eller en annan bild. Presentationer utan dator Projektorn kan projicera JPEG- och MPEG-filer som finns lagrade på USB-minne eller digitalkamera. 15

18 1. Förberedelser innan användning av projektorn Med JPEG Conversion Tool kan man konvertera PowerPoint-material till JPEG-format och sedan projicera med hjälp av projektorn. QuickProjection QuickProjection är ett program som medföljer projektorn och används för att ansluta projektorn till en dator för att projicera bilder. 16

19 Kontrollera tillbehören Kontrollera tillbehören Följande tillbehör medföljer projektorn. Kontrollera att allt finns med i förpackningen. Om något saknas eller är skadat, kontakta din säljare eller servicetekniker. Läs detta först Ultra Short Throw Projector Setting Guide (Installationsguide för projektor med kort projiceringsavstånd) Introduktionsguide Introduktionsguide (Interaktiv funktion) (endast RICOH PJ WX4141NI) Fjärrkontroll AAA-batteri LR03 2 CD-ROM-skiva RGB-kabel Strömkabel Garantisedel Bärväska USB-adapter för dator (endast RICOH PJ WX4141NI) Elektronisk penna (endast RICOH PJ WX4141NI) Laddsladd till den elektroniska pennan (endast RICOH PJ WX4141NI) AAA-Ni-MH-batteri 2 (endast RICOH PJ WX4141NI) Medföljande tillbehör kan variera beroende på var projektorn köptes. Använd endast den RGB-kabel, strömkabel, laddsladd till den elektroniska pennan och AAA Ni- MH-batterier som medföljer projektorn. De olika programmen finns på den medföljande CD-ROM-skivan För en beskrivning av hur man använder programmen, se s. 52 "Använda JPEG Conversion Tool", s. 73 "Så här använder du QuickProjection", s. 92 "Installera RICOH PJ Interactive Software" och s. 160 "Hantera projektorn med hjälp avprojector Management Utility". 17

20 1. Förberedelser innan användning av projektorn Projektorns delar och deras funktioner Kontrollpanel (ovanifrån) CZE [Power] Slår på och av projektorn. Indikatorn visar projektorns status. På: Strömmen är på. Av: Strömmen är av. Blinkar med långa intervall: Vänteläge. Blinkar med korta intervall: Uppstart eller kylning. 2. [Input] Byter indatasignal. För mer information om hur du byter indatasignal, se s. 36 "Projicera en bild". 3. [AV Mute] Släcker tillfälligt skärmen och stänger av ljudet 4. [Menu] Visar menyfönstret. Tryck igen för att stänga menyfönstret. 5. [Enter] Öppnar valt objekt eller läge. 18

21 Projektorns delar och deras funktioner 6. Piltangenter Tangenterna [ ] och [ ] används för att justera trapetsförvrängningen. Tangenterna [ ] och [ ] används för att justera volymen. Dessa tangenter används också för att manövrera menyskärmen och värdefältet. 7. Projiceringsfönster Förstorar och projicerar bilden. Vid leverans är projektorns ovansida täckt av en skyddsfilm. Ta bort denna skyddsfilm innan du använder projektorn. Sedd framifrån och från vänster Blockera inte maskinens ventiler. Det kan orsaka brand till följd av överhettade interna komponenter CZE Högtalare Matar ut ljudsignaler från en extern enhet. 2. Lampindikator Visar status för lampan. För mer information, se s. 143 "Indikator visningslista". 3. Temperaturindikator Visar status för temperaturen inuti projektorn. För mer information, se s. 143 "Indikator visningslista". 4. Fjärrmottagare Tar emot signalen från fjärrkontrollen. 19

22 1. Förberedelser innan användning av projektorn 5. Justerbara fötter Justerar projiceringsvinkeln 6. Fokusspak Justerar bildens skärpa. 7. Luftutsläpp Släpper ut varm luft inifrån projektorn. Sedd från höger och bakifrån Blockera inte maskinens ventiler. Det kan orsaka brand till följd av överhettade interna komponenter CZE USB-port För anslutning av USB-minne eller USB-kabel. 2. HDMI-port Ingång för HDMI-signaler från dator eller videobandspelare. 3. Port för videoanslutning Ingång för videosignaler från videobandspelare. 4. LAN-port För anslutning av Ethernet-kabel. 5. Port för datoranslutning(y/pb/pr) Ingång för RGB-signal från en dator eller komponentvideosignal (Y/Pb/Pr) från en videobandspelare. 20

23 Projektorns delar och deras funktioner 6. Port för ljudutgång För sändning av ljudsignaler till en extern högtalare. 7. Audio-port Ingång för audiosignaler från dator eller videobandspelare. 8. Luftintag Cirkulerar luft utifrån i avsikt att kyla ner projektorn. 9. Strömanslutning Anslut medföljande strömkablar här. 10. Stöldskydd (Kensingtonlås) För anslutning av en stöldskyddskabel. Undersida 1 CZE Lock för lampa Ta bort för att byta lampan. 21

24 1. Förberedelser innan användning av projektorn Fjärrkontrollens delar och dess funktioner CZE [Menu] Visar menyfönstret. Tryck igen för att stänga menyfönstret. 2. [Input] Byter indatasignal. För mer information om hur du byter indatasignal, se s. 36 "Projicera en bild". 3. [AV Mute] Släcker tillfälligt skärmen och stänger av ljudet. För mer information, se s. 45 "Tillfälligt släcka skärmen och stänga av ljudet". 4. Piltangenter Används för att navigera på menyskärmen och i värdefältet. 5. Siffertangenter För inmatning av siffror. 6. [Power] Slår på och av projektorn. 7. [Freeze] Pausar tillfälligt bilden. För mer information, se s. 45 "Frysa bilden". 8. [Magnify] Visar fältet för förstoringsgrad. Tryck på knappen och ange sedan förstoringsgraden med hjälp av [ ] och [ ]. För mer information, se s. 44 "Förstora bilden". 22

25 Fjärrkontrollens delar och dess funktioner 9. [Enter] Öppnar valt objekt eller läge. 10. [Zoom] Visar det digitala zoomfältet. Tryck på knappen och justera sedan storleken på den projicerade bilden med hjälp av [ ] och [ ]. För mer information, se s. 41 "Förminska den projicerade bilden". 11. [Sound] Visar inställningsskärmen för ljudkvalitet. Tryck på knappen och välj sedan ljudkvalitet med hjälp av [ ] och [ ]. För mer information, se s. 43 "Ändra ljudkvaliteten". 12. [Keystone] Visar fältet för trapetskorrektion. Tryck på knappen och justera sedan trapetskorrektionen med hjälp av [ ] och [ ]. För mer information, se s. 40 "Justera trapetsförvrängning (keystone)". 13. [Volume] Visar fältet för volymjustering. Tryck på knappen och justera sedan volymen på högtalaren med hjälp av [ ] och [ ]. För mer information, se s. 43 "Justera högtalarens volym". 14. [Timer] 15. [ID] Visar visningstimern. För mer information, se s. 46 "Använda visningstimern". Registrerar fjärrkontrollens ID. För mer information, se s. 26 "Styra flera projektorer med fjärrkontrollen". 16. [R-Click] Denna knapp används inte. 17. [Page] Ändrar bilden medan den projiceras från en USB-enhet eller en server. Tryck på [ ] för att gå till nästa bild. Tryck på [ ] för att gå till föregående bild. 18. [ECO] Ändrar lampans effektnivå. För mer information, se s. 45 "Växla lampläge". 23

26 1. Förberedelser innan användning av projektorn Använda fjärrkontrollen Du kan använda fjärrkontrollen för att stänga av och sätta på projektorn, samt för att ändra signalen för den bild som matas in och projiceras. Du kan även förstora eller förminska bilden samt stänga av ljudet. Observera följande försiktighetsåtgärder när du använder fjärrkontrollen: Tappa inte och slå inte på fjärrkontrollen. Placera inte fjärrkontrollen på en plats med hög temperatur eller hög luftfuktighet. Se till att fjärrkontrollen inte blir våt. Placera den inte heller på något som är fuktigt. Fjärrkontrollens effektiva räckvidd För att använda fjärrkontrollen, rikta den mot fjärrkontrollmottagaren på projektorn. Fjärrkontrollens effektiva räckvidd är ca 4,5 meter (14,7 fot) från mottagaren och inom ca 15 graders vinkel från projektorns fjärrkontrollmottagare. Fjärrkontrollen kanske inte fungerar i vissa områden och under vissa förhållanden. Om detta inträffar, rikta fjärrkontrollen mot projektorn och försök igen. Fjärrkontrollen kan sluta fungera om projektorns fjärrkontrollmottagare utsätts för solljus alternativt fluorescerande eller starkt ljus. 24

27 Använda fjärrkontrollen Sätta i batterier i fjärrkontrollen För trygg och säker användning bör du följa rekommendationerna angående batterier nedan. Felaktig användning av batterierna kan orsaka brand eller skada till följd av att batterierna läcker eller exploderar. Använd endast de batterier som anges. Blanda inte batterier av olika sort eller olika ålder. Sätt i batterierna enligt polaritet ( / ). Ladda inte icke-uppladdningsbara batterier. Utsätt inte batterierna för värme, eld eller vatten. Sammankoppla inte batteriets positiva och negativa poler med en ledare. Avlägsna batterier som är förbrukade eller äldre än den användningsperiod som anges. Ta ut batterier som inte ska användas under en längre tid. Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Barn riskerar att svälja eller kvävas av batterier. Om det inträffar, kontakta omedelbart läkare CUD Ta bort batteriluckan från fjärrkontrollen. 2. Sätt i batterierna. Observera den positiva respektive negativa polriktningen när du sätter i batterierna. 3. Stäng batteriluckan. Byt ut batterierna om fjärrkontrollen inte fungerar som den ska eller om den effektiva räckvidden blir för smal. 25

28 1. Förberedelser innan användning av projektorn Mata in text Använd skärmtangentbordet för att mata in text på skärmen för inställningar. 1. Välj ett tecken med hjälp av tangenterna [ ], [ ], [ ] och [ ]. Det valda tecknet markeras med orange. 2. Tryck på [Enter]. Det valda tecknet visas i textområdet. 3. När teckeninmatningen är klar, välj [OK]. 4. Tryck på [Enter]. Du kan även använda fjärrkontrollens siffertangenter för att mata in siffror. Styra flera projektorer med fjärrkontrollen Du kan styra flera projektorer med en enda fjärrkontroll. Det är möjligt att styra upp till fyra projektorer. För att styra projektorn med fjärrkontrollen måste du tilldela samma ID-nummer till projektorn som till fjärrkontrollen. Följande projektorer kan styras med fjärrkontrollen som medföljer projektorn: RICOH PJ WX4141/WX4141N/WX4141NI. Gör så här för att tilldela samma ID-nummer till projektorn som till fjärrkontrollen. Tilldela ett ID-nummer till projektorn För att styra flera projektorer med en enda fjärrkontroll tilldelar du olika ID-nummer till varje projektor. Använd tangenterna på kontrollpanelen och gör så som anges nedan. 1. Tryck på [Menu]. 2. Välj [Standardinställningar2] och tryck sedan på [ ]. 3. Välj [Fjärrkontroll-ID] och tryck sedan på [Enter]. 26

29 Använda fjärrkontrollen 4. Välj det ID-nummer som ska tilldelas projektorn och tryck sedan på [Enter]. CZE Välj [OK] i bekräftelseskärmen och tryck sedan på [Enter]. 6. Tryck på [Menu] för att stänga menyskärmen. Ändra fjärrkontrollens ID-nummer. Du kan byta fjärrkontrollens ID-nummer så att det matchar en projektors ID-nummer. Du kan kontrollera projektorers ID-nummer i [Fjärrkontroll-ID] under [Standardinställningar2]. 1. Tryck och håll nedtryckt [ID]-tangenten och tryck sedan på den siffertangent som motsvarar ID-numret för den projektor som du vill använda. Håll tangenten nedtryckt under minst tre sekunder. CZE109 När du har bytt fjärrkontrollens ID-nummer kan du styra projektorn med hjälp av fjärrkontrollen. 27

30 1. Förberedelser innan användning av projektorn Placera projektorn När du placerar projektorn, se till att den står med baksidan vänd mot skärmen. Se till att projektorn och skärmen är parallella med varandra. Justera avståndet mellan projektorn och skärmen beroende på formatet på den projicerade bilden. För mer information, se s. 29 "Förhållande mellan projiceringsavstånd och skärmstorlek". Projiceringsläge Om maskinen är felaktigt monterad på en vägg eller i taket kan den falla ner och orsaka skada. Kontakta din återförsäljare eller servicetekniker om du vill montera en maskin på en vägg eller i taket. Projektorn kan placeras på fyra olika sätt. Välj inställning beroende på projektorns placering i [Projiceringsläge] under [Stadardinställningar2]. För mer information, se s. 121 "Menyn Standardinställningar2". 1. Standard 2. Bakre 3. Tak 4. Bakre tak CZE Standard Projektorn kan placeras framför en skärm på vilken bilderna projiceras. 28

31 Placera projektorn 2. Bakre Projektorn kan placeras bakom en skärm på vilken bilderna projiceras. 3. Tak Projektorn monteras i taket framför en skärm på vilken bilderna sedan projiceras. 4. Bakre tak Projektorn monteras i taket bakom en skärm på vilken bilderna sedan projiceras. Förhållande mellan projiceringsavstånd och skärmstorlek Storleken på den projicerade bilden varierar beroende på avståndet mellan projektorn och skärmen. Se följande tabell för en lämplig placering a projektorn. Projiceringsskärmsformaten som visas i tabellen avser en bild i fullformat utan trapetskorrektion. b a CZE005 Storlek på projiceringsskärm Projiceringsavstånd (a) Projiceringshöjd (b) 48 tum 12 cm (4,6 tum) 9 cm (3,6 tum) 60 tum 17 cm (6,5 tum) 12 cm (4,5 tum) 80 tum 25 cm (9,8 tum) 16 cm (6,1 tum) 29

32 1. Förberedelser innan användning av projektorn Ansluta utrustning till projektorn Placera inte strömkabeln och anslutningskabeln så att någon kan snubbla på dem. Maskinen kan välta och orsaka skada. Det finns olika typer av utrustning som kan anslutas till projektorn. Stäng alltid av strömmen till utrustningen innan du ansluter den till projektorn. Innan du ansluter den aktuella utrustningen till projektorn, läs handboken noga. Ansluta en dator Vissa datorer kan inte anslutas till projektorn. Innan du ansluter en dator till projektorn, kontrollera utgångar och signalkompatibilitet. Ansluta till RGB-utgången Anslut en RGB-kabel mellan projektorns port för datoranslutning och RGB-utgången på en dator. För att få ljud från projektorns högtalare ansluter du en audiokabel mellan audio-porten på projektorn och audioutgången på en dator. CZE111 Använd RGB-kabeln som medföljde projektorn. Ansluta till HDMI-porten Anslut en HDMI-kabel till projektorns och datorns HDMI-portar. CZE112 30

33 Ansluta utrustning till projektorn Ansluta till DVI-utgången För att mata in en DVI-signal till projektorn ansluter du en DVI-till-HDMI-kabel till projektorns HDMI-port och till datorns DVI-utgång. För att få ljud från projektorns högtalare ansluter du en audiokabel mellan audio-porten på projektorn och audioutgången på en dator. CZE113 Du kan använda en DVI-till-HDMI-adapter istället för en DVI-till-HDMI-kabel. Ansluta via ett nätverk med hjälp av ett kabelanslutet LAN Anslut en Ethernet-kabel till LAN-porten på projektorn och till en nätverksenhet som t.ex. en hubb. För mer information om hur du ansluter en Ethernet-kabel, se s. 65 "Ansluta en Ethernet-kabel". För att använda projektorn via ett nätverk måste du ange inställningar, t.ex. IP-adress. För mer information, se s. 67 "Ansluta projektorn till ett nätverk". CZE114 Använd en Ethernet-kabel som är skärmad. Ansluta via ett nätverk med hjälp av ett trådlöst LAN Projektorn är utrustad med en trådlös uppkopplingsfunktion. Innan du använder ett trådlöst nätverk, se s. 66 "Försiktighetsåtgärder vid användning av trådlöst LAN". För att använda projektorn via ett nätverk måste du ange inställningar, t.ex. IP-adress. För mer information, se s. 67 "Ansluta projektorn till ett nätverk". CZE115 31

34 1. Förberedelser innan användning av projektorn Ansluta AV-utrustning Använd en kabel som stödjer den signal som matas in vid ansltning av AV-utrustning. Ansluta till HDMI-porten Anslut en HDMI-kabel till projektorns och AV-utrustningens HDMI-portar. CZE116 Vissa enheter kanske inte fungerar korrekt när de ansluts med HDMI. Använd endast en HDMI-kabel som har HDMI-logotypen. Vid inmatning av 1080p-bildsignaler, använd en höghastighets-hdmi-kabel. En vanlig HDMI-kabel kanske inte fungerar korrekt. Ansluta till videoutgången Anslut en videokabel till projektorns videoingång och till AV-utrustningens videoutgång. För att få ljud från projektorns högtalare ansluter du en audiokabel mellan projektorns audioingång och AVutrustningens audioutgång. CZE117 Ansluta till Y/Pb/Pr-utgången Anslut en D-sub till komponentvideokabel i porten för datoranslutning på projektorn och till AVutrustningens Y/Pb/Pr-utgång. För att få ljud från projektorns högtalare ansluter du en audiokabel mellan projektorns audioingång och AV-utrustningens audioutgång. CZE118 32

35 Ansluta utrustning till projektorn Ansluta en extern högtalare Du kan mata ut ljudsignalen till en extern högtalare. För att ansluta en extern högtalare ansluter du en ljudkabel till projektorns ljudutgång och till den externa högtalarens ljudingång. CZE119 När en extern högtalare är ansluten matas inget ljud ut från projektorns högtalare. Du kan justera ljudet från den externa högtalaren med hjälp av knappen [Volume]. 33

36 34 1. Förberedelser innan användning av projektorn

37 2. Projicera en bild I det här kapitlet beskrivs hur du projicerar en bild. Projektorns grundläggande funktioner Om [Knapplås] i [Standardinställningar2] står i läge [På], kan du inte styra projektorn från kontrollpanelen. Använd fjärrkontrollen. Om du trycker på en knapp som är inaktiverad piper projektorn och meddelandet "Ogiltig åtgärd. " eller "Funktionen kan inte utföras på denna produkt. " visas på skärmen. Om [Knappljud] i [Standardinställningar1] står i läge [Av] hörs inget knappljud. Slå på projektorn 1. Sätt i strömkabelns kontakt i strömuttaget på projektorn. 2. Sätt in stickkontakten i ett eluttag. CZE015 När [Metod för av-/påslagn.] i [Standardinställningar2] står i läge [Auto. ] slås projektorn på i detta steg. 3. Tryck på Strömbrytaren [Power]. Projektorn piper till och indikatorn blinkar blått. Startskärmen visas. För att projicera en bild från den anslutna utrustningen, se s. 36 "Projicera en bild". 35

38 2. Projicera en bild Den första gången projektorn slås på efter att den inhandlats visas startmenyn. Ange visningsspråk, lampans effektnivå och nätverksinställningar. För mer information, se s. 36 "När startmenyn visas". Skärmen för lösenordsinmatning visas om ett lösenord för projektorn har angetts i [Startlösenord] under [Standardinställningar2]. Ange ett lösenord. Startskärmen stängs strax efter att den visats. Du kan ange att startskärmen inte ska visas i [Startskärm] under [Standardinställningar1]. När startmenyn visas Den första gången projektorn slås på efter att den inhandlats anger du visningsspråk, lampans effektnivå och nätverksinställningar. 1. Välj displayspråk och tryck sedan på [Enter]. 2. Välj lampans effekt och tryck sedan på [Enter]. 3. Ange nätverksinställningarna i Nätverksinstallationsguide. Om du vill hoppa över nätverksinställningarna väljer du [Avbryt]. Mer information om hur man använder Nätverksinstallationsguide, se s. 67 "Ansluta projektorn till ett nätverk". Visningsspråket kan även ändras på menyskärmen. För mer information, se s. 121 "Menyn Standardinställningar2". Lampan effektnivå kan också ändras med hjälp av fjärrkontrollen. För mer information, se s. 45 "Växla lampläge". Du kan också öppna skärmen Nätverksinstallationsguide från menyskärmen. För mer information, se s. 68 "Öppna Nätverksinstallationsguide". Startmenyn visas bara den första gången projektorn används. Startmenyn visas också efter att du har tryckt på [Återställ alla] i [Standardinställningar2]. Projicera en bild 1. Slå på den utrustning som är ansluten till projektorn. För att projicera en bild från AV-utrustningen trycker du på AV-utrustningens play-knapp. För att projicera skärmen på en bärbar dator växlar du datorns bildutgång. För mer information, se s. 37 "Projicera skärmen på en bärbar dator". Indatasignalen känns av automatiskt och bilden projiceras. 2. Om en bild inte projiceras automatiskt trycker du på [Input]. 36

39 Projektorns grundläggande funktioner 3. Välj en en indatasignal och tryck sedan på [Enter]. Om [Visa indata med signal] i [Standardinställningar1] står i läge [På] kan du, genom att trycka på [Input] ändra så att indatan är en annan än den bildsignal som matas in. Om signalen försvinner eller om ingen signal tas emot från den anslutna utrustningen, visas väntelägesskärmen. Kontrollera att utrustningen är påslagen och korrekt ansluten till projektorn. Om projektorn inte stöder indatasignalen visas meddelandet "Signal stöds ej". Bildens ljusstyrka kan variera tillfälligt i och med att lampan justeras automatiskt för att bibehålla samma skick. Projicera skärmen på en bärbar dator När du ansluter en bärbar dator till projektorn ska du ändra datorns bildvisningsläge. I Windows operativsystem kan du växla bildvisningsläge med hjälp av en funktionsknapp. Håll [Fn]- tangenten nedtryck och tryck samtidigt på -knappen, -knappen eller LCD/VGAfunktionsknappen. Exempel på olika datorer Varumärke på dator MSI Everex, MITSUBISHI, NEC, Panasonic, SOTEC Gateway, HP acer, SHARP, SOTEC, TOSHIBA HITACHI, IBM, lenovo, SONY ASUS, DELL, EPSON, HITACHI FUJITSU Tangentkombination [Fn] + [F2] [Fn] + [F3] [Fn] + [F4] [Fn] + [F5] [Fn] + [F7] [Fn] + [F8] [Fn] + [F10] 37

40 2. Projicera en bild Beroende på dator kan det hända att bilden inte projiceras ordentligt om den visas på datorns LCD-skärm samtidigt som den projiceras på skärmen via projektorn. Om det inträffar, stäng av datorns LCD-skärm. För mer information om hur du stänger av skärmen, se handboken som medföljde datorn. Stänga av projektorn Koppla ur strömkabeln om projektorn inte ska användas under en längre tid. Efter att du har kopplat ur strömkabeln väntar du minst 1 sekund innan du kopplar in den igen. Att inte göra det kan leda till att projektorn inte fungerar som den ska. 1. Tryck på Strömbrytaren [Power]. Bekräftelseskärmen visas. 2. Tryck på Strömbrytaren [Power]. Projektorn piper och går in i vänteläge. 3. Dra ur strömkabeln. När du har slagit av lampan väntar du i cirka fem minuter så att lampan hinner svalna innan du slår på den igen. Om lampan är mycket varm kan det hända att den inte tänds. Projektorn stängs av så snart strömkabeln kopplas ur (direktavstängning). Du kan ange inställningar för energibesparing i vänteläge i [Inställningar för energibesparing]. För mer information, se s. 117 "Inställningar för energibesparing-meny". 38

41 Justera den projicerade bilden Justera den projicerade bilden Justera vinkeln för projektionen Om höjden på den projicerade bilden inte passar skärmen kan du justera höjden på fötterna och därmed projektorns vinkel. 1. Lyft projektorn. 2. Justera höjden på fötterna. Justera fötterna på båda sidor så att projektorn står rakt. Om projektorn lutar alltför mycket, uppstår ett fel och projiceringen kan inte utföras. CZE016 Du behöver inte justera projketorns vinkel med hjälp av de justerbara fötterna om projektorn är monterad på en vägg eller i ett tak. Projektorn utför automatisk trapetskorrektion enligt projiceringsvinkeln. Om [Auto trapetskorrektion] i [Inställningar för display/ljud] står i läge [Av] får du manuellt justera trapetsförvrängningen. För mer information, se s. 40 "Justera trapetsförvrängning (keystone)". Justera fokus Justerar den projicerade bildens skärpa. 39

42 2. Projicera en bild 1. Flytta fokusreglaget för att justera fokus. Den projicerade bilden förändras en aning i och med att fokusringen vrids. CZE018 Justera trapetsförvrängning (keystone) Om projektorn är placerad i vinkel leder det till att den projicerade bilden förvrängs. Detta kallas trapetsförvrängning. Om [Auto trapetskorrektion] i [Inställningar för display/ljud] står i läge [På] justerar projektorn automatiskt eventuell trapetskorrektion efter projiceringsvinkeln. Om inställningen står i läge [Av] justerar du eventuell trapetskorrektion så här: 1. Tryck på [Keystone]. Värdet visas längst ner på skärmen. 40

43 Justera den projicerade bilden 2. Justera trapetsförvrängningen med hjälp av [ ] och [ ]. CUD004 Tryck på [ ] för att minska bredden på den nedre delan av den projicerade bilden. Tryck på [ ] för att minska bredden på den övre delen av den projicerade bilden. Viss data kan gå förlorad eller bildkvaliteten kan försämras beroende på graden av trapetskorrektion och bildtyp. Du kan utföra manuell trapetskorrektion även om [Auto trapetskorrektion] står i läge [På]. Men om du ändrar projektorns vinkel justeras den automatiskt på nytt. Trapetskorrektionsnivån registreras även om projektorn är avstängd. Vi rekommenderar att du sätter [Auto trapetskorrektion] i läge [Av] om projektorn och skärmen är installerade permanent. Du kan också justera trapetsförvrängningen med hjälp av [ ] och [ ] på kontrollpanelen. Förminska den projicerade bilden Om den projicerade bilden är större än skärmen, förminska bildstorleken med hjälp av [Zoom]. Bilden kan minskas med % med hjälp av den digitala zoomfunktionen. 1. Tryck på [Zoom]-knappen. Värdet visas längst ner på skärmen. 2. Justera formatet på den projicerade bilden med hjälp av [ ] och [ ]. CUD046 Tryck på [ ] för att göra den projicerade bilden mindre. Tryck på [ ] för att göra den projicerade bilden större. Bilden förstoras tills den når ursprunglig storlek. 41

44 2. Projicera en bild Ibland kan störningar uppstå i bilden då den förminskas. 42

45 Åtgärder vid projicering av bilder Åtgärder vid projicering av bilder Justera högtalarens volym 1. Tryck på [Volume]-knappen. Värdet visas längst ner på skärmen. 2. Justera volymen med hjälp av [ ] och [ ]. CZE021 Tryck på [ ] för att sänka volymen. Tryck på [ ] för att höja volymen. Du kan också justera volymen på högtalaren med hjälp av [ ] och [ ] på kontrollpanelen. Ändra ljudkvaliteten Du kan välja ljudkvalitet på det ljud som spelas upp. 1. Tryck på [Sound]. Skärmen för val av ljudkvalitet visas längst ner på skärmen. 2. Välj ljudkvalitet med hjälp av [ ] och [ ]. Standard ( ): Dialog och musik är välbalanserat Narrativt ( ): Detta läge är lämpligt när man lyssnat till en dialog Musik ( ): Detta läge är lämpligt för att lyssna på musik Den här funktionen kan endast användas med projektorns inbyggda högtalare. Om du använder en extern högtalare kan du inte ändra ljudkvalitet med hjälp av denna funktion. Skärmen för val av ljudkvalitet visas också när du trycker på [ ] eller [ ] i kontrollpanelen eller på[volume]-tangenten på fjärrkontrollen. 43

46 2. Projicera en bild Förstora bilden Förstorar och visar en del av bilden. Bilden kan förstoras mellan 100 och 200 %. Den förstorade bilden blir grynig på grund av den digitala bearbetningen. 1. Tryck på [Magnify]-knappen. Värdet visas längst ner på skärmen. 2. Justera förstoringsgraden med hjälp av [ ] och [ ]. ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUV WXYZabcdefghijk lmnopqrstuvwxyz OPQRSTU YZabcdefg opqrstuvw CUD010 Tryck på [ ] för att minska förstoringsgraden. Tryck på [ ] för att öka förstoringsgraden. 3. Tryck på [Enter]. 4. Du kan flytta bilden med hjälp av knapparna [ ], [ ], [ ] och [ ]. ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUV WXYZabcdefghijk lmnopqrstuvwxyz CUD012 För att ändra förstoringsgraden trycker du på [Enter] och upprepar sedan steg För att avbryta funktionen, tryck på [Magnify]-knappen igen. Förstoringsfunktionen avbryts automatiskt om någon annan åtgärd utförs. 44

47 Åtgärder vid projicering av bilder Tillfälligt släcka skärmen och stänga av ljudet Släcker tillfälligt skärmen och stänger av ljudet. Detta är användbart när du projicerar bilder från en annan projektor eller från en overhead-projektor. 1. Tryck på [AV Mute]-knappen. Skärmen slocknar och ljudet stängs av. 2. För att avbryta funktionen, tryck på [AV Mute]-knappen igen. En ikon ( ) visas på skärmen när AV-mute används. AV-mute-funktionen avbryts automatiskt om man trycker på någon annan knapp på kontrollpanelen. Du kan även använda [AV Mute]-tangenten på projektorns kontrollpanel. Frysa bilden Fryser video eller rörlig bild som projiceras. 1. Tryck på [Freeze]-knappen. Bilden fryses. 2. För att fortsätta trycker du på [Freeze]-knappen igen. En ikon ( ) visas på skärmen när frysning används. FREEZE-funktionen avbryts automatiskt om någon annan åtgärd utförs. FREEZE-funktionen är till för att frysa den bild som projiceras på skärmen. För att pausa den anslutna utrustningens video använder du pausfunktionen. Växla lampläge Du kan växla lampläge. Spara energi genom att välja eco-läget. För att göra bilderna ljusare väljer du standardläge. 45

48 2. Projicera en bild 1. Tryck på [Eco]. Läget ändras varje gång knappen trycks in. Du kan också ändra lampinställningarna med hjälp av [Inställningar för energibesparing]. För mer information, se s. 117 "Inställningar för energibesparing-meny". Beroende på lampans egenskaper kan det hända att lampan flimrar om du väljer eco-läge. Om så sker väljer du standardläge. Använda visningstimern Visar timern på projektionsskärmen. Denna funktion är bra för tidsplanering när du ger en presentation. 1. Tryck på [Timer]. 2. Ange tidsperioden från 1 till 99 minuter med hjälp av sifferknapparna. Du kan också använda [ ] och [ ] för att ange tidsperioden. 3. Välj [Start (litet format)] eller [Start (stort format)] och tryck sedan på [Enter]. Du kan använda två typer av timer. Liten storlek: En liten timer visas i nere i projektionsskärmens högra hörn. Stor storlek: En stor timer visas mitt i projektionsskärmen. För att stoppa nedräkningen trycker du på [Timer] och sedan på [OK] på bekräftelseskärmen. När nedräkningen är klar visas ett meddelande och projektorn piper. Projektorn piper inte om [Knappljud] i [Standardinställningar1] står i läge [Av]. 46

49 3. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera I det här kapitlet beskrivs hur du projicerar bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera. Krav för att projicera bilder från en USB-enhet Det rekommenderas att säkerhetskopiera den data som sparas på en USB-enhet innan denna används. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella skador till följd av dataförlust. Koppla inte ur stickkontakten medan USB-enheten används. Det kan orsaka fel eller dataförlust. USB-enheterna måste stödja USB 2.0. Projektorn stöder USB-enheter i FAT16- eller FAT32-format. Andra former av USB-enheter är inte kompatibla. USB-minnen med lösenord kan inte användas. Projektorn kan projicera stillbilder och videoklipp som har sparats på ett USB-minne eller en digitalkamera. Följande stillbilder och videoklipp stöds av projektorn: Stillbilder Post Krav Filtillägg Filstorlek Antal pixlar Filformat jpg, jpeg, JPG, JPEG Mindre än 10 MB 2 2 till pixlar Baslinjeformat Videoklipp Filtillägg Filstorlek Antal pixlar Post Krav mpg, mpeg, MPG, MPEG, m2ts, m2t, M2TS, M2T, m2p, M2P Mindre än 2 GB (FAT16) eller 4 GB (FAT32) till pixlar Komprimerat videoformat MPEG2 47

50 3. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Post Komprimerat ljudformat Format på behållare Bildhastighet Bithastighet Krav MPEG1/2-Audio Layer2, Linear PCM MPEG2-PS, MPEG2-TS Mindre än 30 fps Mindre än 15 Mbps (rekommenderas) Det maximala antalet filer som kan visas i listan är 512 per mapp. För filnamn och mappnamn kan enkelbytetecken och siffror användas samt tecken specifika för det språk som angivits i [Language/Språk] under [Standardinställningar2]. Om tecken specifika för andra språk än det som har angivits används kommer fil- eller mappnamnet inte visas korrekt. Om det totala antalet tecken i filnamnet och sökvägen överskrider 255 kan filen inte visas i listan. Data i en mapp som lagras sex nivåer eller fler i en hierarki kan inte nås. Projektorn kanske inte kan projicera en fil som har ett lågt kompressionsförhållande. För mer information om vilka digitalkameror som kan användas tillsammans med projektorn, kontakta din säljare eller servicetekniker. 48

51 Projicera bilder från ett USB-minne Projicera bilder från ett USB-minne För grundläggande funktioner, t.ex. hur du slår på projektorn eller justerar fokus, se s. 35 "Projicera en bild". Ansluta USB-minnet Anslut USB-minnet eller digitalkameran till projektorn. 1. Anslut USB-enheten till USB-porten på projektorn. Kontrollera portens riktning innan anslutning. CZE121 Om projektorn inte känner igen USB-enheten när den ansluts, koppla ifrån och försök sedan ansluta igen. USB-hubbar kan inte anslutas. Om [Starta bildspel automatiskt] i [USB-inställningar] står i läge [På] startar bildspelet automatiskt med filerna i rotkatalogen så fort USB-enheten ansluts. Projicera bilder från en USB-minnesenhet 1. Slå på projektorn. 2. Tryck på [Input]-knappen för att växla insignalen till [USB-minne]. Filerna i rotkatalogen visas. 49

52 3. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera 3. Välj en fil [Bildspel] eller mapp och tryck sedan på [Enter]. När en fil har valts Om du väljer en JPEG-fil projiceras dess bild. Om du väljer en MPEG-fil spelas videon upp. När du har valt [Bildspel] Ett bildspel startar med filerna i den aktuella mappen. När en mapp har valts Fillistan i mappen visas. Upprepa detta steg tills den fil du vill projicera visas. Bilderna visas i nummerordning och alfabetisk ordning efter deras filnamn. Du kan ange hur ofta stillbilderna i ett bildspel ska växla [Visa intervall (sek.)] under [USBinställningar]. Om en videofil finns i en mapp som har valts för ett bildspel spelas hela videoklippet upp. När videoklippet är klart visas nästa fil. Du kan växla visningsformat i fillistan. Välj [Till Miniatyr] för att växla till miniatyrvisning, eller välj [Till visa lista] för att växla till visning av filnamnslista. Styra den projicerade bilden Så här styr du en stillbild [Enter]: Startar bildspelet från den projicerade bilden. Stoppar bildspelet som pågår. [ ]: Visar nästa bild. [ ]: Visar föregående bild. [ ]: Roterar bilden 90 åt höger. [ ]: Roterar bilden 90 åt vänster. [Menu]: Återgår till skärmen [Projektion från USB]. 50

53 Projicera bilder från ett USB-minne Styra ett videoklipp [Enter]: Pausar eller startar om videoklippet. [ ]: Snabbspolar framåt. Om ett videoklipp är pausat visas nästa bild. [ ]: Spolar tillbaka videoklippet. Om en video är pausad visas föregående bild. [ ]: Höjer volymen. [ ]: Sänker volymen. [Menu]: Återgår till skärmen [Projektion från USB]. Hastigheten på bakåt- och framåtspolning ökar tre nivåer varje gång knappen trycks in. För att minska hastigheten till ursprungsläget trycker du på [Enter]. Bildspelet stannar om någon annan åtgärd än volymjustering utförs under bildspelets gång. Koppla från USB-minnet 1. Tryck på [Menu] om en bild projiceras. Skärmen [Projektion från USB] visas. 2. Välj [Ta bort USB-minne ] på skärmen [Projektion från USB] och tryck sedan på [Enter]. Bekräftelseskärmen visas. 3. Välj [OK] och tryck sedan på [Enter]. 4. Koppla från USB-enheten En USB-enhet kan även kopplas ur genom att välja [Ta bort USB-minne] i [USB-inställningar]. 51

54 3. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Konvertera presentationsfiler till JPEG-filer med hjälp av JPEG Conversion Tool Microsoft PowerPoint-presentationsfiler kan konverteras till JPEG-filer som är kompatibla med projektorn. Genom att spara konverterade JPEG-filer till ett USB-minne och sedan visa dem med hjälp av projektorn, kan du hålla presentationer utan en dator. De konverterade filerna kan även överföras till en server. Använda JPEG Conversion Tool JPEG Conversion Tool hittar du på den medföljande CD-ROM-skivan. Driftmiljön för JPEG Conversion Tool beskrivs nedan. Operativsystem som stöds Windows XP Professional, Home Edition, SP3 eller senare (32-bitarsversion) Windows XP Professional x64 Edition SP2 eller senare (64-bitarsversion) Windows Vista Ultimate, Business, Home Premium, Home Basic, SP2 eller senare (32- och 64-bitarsversioner) Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise (32- och 64-bitarsversioner) Windows 8, Pro, Enterprise (32- och 64-bitarsversioner) 1. Sätt i CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten på din dator. Startskärmen visas. 2. Ange ett språk och modellnamn och klicka sedan på [Välj]. 3. Klicka på [JPEG Conversion Tool Type A]. 4. Ange en plats för att spara programmet. Mappen "RICOH JPEG Conversion Tool Type A" kopieras till datorn. 5. För att skapa en genväg på skrivbordet, klicka på [OK]. 6. Stäng fönstret. För att starta JPEG Conversion Tool, dubbelklicka på genvägen på skrivbordet eller på "RICOH JPEG Conversion Tool TypeA.exe" i mappen. Du kan också använda JPEG Conversion Tool genom att dra och släppa mappen "RICOH JPEG Conversion Tool Type A", som du hittar på den medföljande CD-ROM-skivans rotkatalog, på datorn. JPEG Conversion Tool kopieras till datorn. 52

55 Konvertera presentationsfiler till JPEG-filer med hjälp av JPEG Conversion Tool För att ta bort JPEG Conversion Tool, radera mappen JPEG Conversion Tool som kopierades till datorn. Konvertera presentationsfiler till JPEG-filer 1. Dubbelklicka på "JPEG Conversion Tool"-ikonen. JPEG Conversion Tool startar. 2. Dra och släpp den PowerPoint-fil som ska konverteras till dialogrutan för "JPEG Conversion Tool". För att manuellt ange filen, mata in filnamnet i [File Location:]. 3. Välj upplösning för den konverterade filen i rullgardinsmenyn [Resolution]. Om filens och projektorns upplösning matchar blir bildkvaliteten bättre. Vi rekommenderar att du väljer [WXGA (1280 x 800 pixels)]. 4. För att bibehålla bildformatet för den ursprungliga filen väljer du [Maintain Aspect Ratio of Conversion Source Image]. 5. Ange den plats där du vill spara den konverterade filen. För att spara till en dator väljer du [Local PC] och anger sedan var du vill spara filen. För att spara till en servcer, välj [Server] och välj sedan servern där du vill spara filen. 6. Klicka på [Convert&Save]. 7. Klicka på [OK]. För att konvertera PowerPoint-filer måste Microsoft PowerPoint 2003, 2007, 2010 eller 2013 vara installerat på datorn som du använder. JPEG Conversion Tool är kompatibelt med stillbilder med filtillägg ".ppt" eller ".pptx". Animationer och ljud är inte kompatibla. För att konvertera PowerPoint-filer med filtillägg ".pptx" måste Microsoft PowerPoint 2007 eller senare vara installerat på datorn som du använder. Antalet JPEG-filer som skapas motsvarar antalet bilder. Filnamnet efter konverteringen är "slide + Filnummer +.jpg". För inställningar när du sparar konverterade filer till servern, se hjälpavsnittet för JPEG Conversion Tool. 53

56 54 3. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

57 4. Användbara funktioner I det här kapitlet beskrivs användbara projektorfunktioner. Projicera bilder i ett bildspel Projicera ett bildspel vid en angiven tidpunkt. Du kan projicera ett bildspel med filer från en USB-enhet vid en viss tidpunkt. Den här funktionen är användbar om du t.ex. vill använda projektorn i ett skyltfönster och projicerade bilder under butikens öppettider. För att använda den här funktionen anger du följande två inställningar: Eltimer Använd den här inställningen för att ange veckodag och klockslag då bildspelet ska visas. Starta bildspel automatiskt Aktivera den här inställningen för att automatiskt starta ett bildspel med filer från en USB-enhet. Här beskrivs hur du t.ex. ställer in projektorn för att automatiskt visa ett bildspel med filer från en USBenhet från kl. 09:00 till 18:00 varje söndag. Specificera Eltimer 1. Tryck på [Menu]. 55

58 4. Användbara funktioner 2. Välj [Standardinställningar2] och tryck sedan på [ ]. CZE Välj [Eltimer] och tryck sedan på [Enter]. 4. Om [Aktuell klockslag] inte har specificerats, ange aktuell tidpunkt och veckodag. 5. Välj [Eltimer] och tryck sedan på [Enter]. 6. Välj [På] och tryck sedan på [Enter]. CZE Välj [Projicering, dag] och tryck sedan på [Enter]. 56

59 Projicera bilder i ett bildspel 8. Välj vilken dag bildspelet ska visas (söndag i det här exemplet), och tryck sedan på [Enter]. 9. Välj [OK] och tryck sedan på [Enter]. 10. Välj [Projicering, klockslag] och tryck sedan på [Enter]. 11. Ange starttiden (t.ex. 09:00) med hjälp av siffertangenterna. Du kan också använda [ ] och [ ] för att ange starttiden. 12. Ange stopptiden (t.ex. 18:00) med hjälp av siffertangenterna. Du kan också använda [ ] och [ ] för att ange stopptiden. 13. Tryck på [Enter]. 14. Tryck på [Menu] två gånger för att stänga menyskärmen. AktiveraStarta bildspel automatiskt 1. Tryck på [Menu]. 57

60 4. Användbara funktioner 2. Välj [Nätverks-/USB-inställningar] och tryck sedan på [ ]. CZE Välj [USB-inställningar] och tryck sedan på [Enter]. 4. Välj [Inställningar] och tryck sedan på [ ]. 5. Välj [Starta bildspel automatiskt] och tryck sedan på [Enter]. 6. Välj [På] och tryck sedan på [Enter]. CZE Tryck på [Menu]. 8. Välj [Reflektera] och tryck sedan på [Enter]. 9. Tryck på [Menu] för att stänga menyskärmen. Ansluta en USB-enhet som innehåller filer som ska projiceras 1. Spara de filer som ska projiceras i rotkatalogen på USB-enheten. 58

61 Projicera bilder i ett bildspel 2. Anslut USB-enheten till USB-porten på projektorn. Kontrollera portens riktning innan anslutning. 3. Tryck på Strömbrytaren [Power]. CZE121 Bekräftelseskärmen visas. 4. Tryck på Strömbrytaren [Power]. Projektorn piper och går in i vänteläge. För information om vilka USB-enheter och filer som stöds av projektorn, se s. 47 "Krav för att projicera bilder från en USB-enhet". Koppla inte från strömkabeln när du använder eltimer-funktionen. Projektorn kan inte starta om strömkabeln är frånkopplad. Anpassa ett bildspel Du kan anpassa visningseffekten och visningsintervallet för ett bildspel. Dessa funktioner är användbara för att dekorera skyltfönstret på ett mer effektivt sätt. Ändra visningseffekten för ett bildspel. Du kan ändra visningseffekten för ett bildspel. De tillgängliga visningseffekterna är följande: Tryck Den aktuella bilden trycks bort av nästa bild. 59

62 4. Användbara funktioner CZE163 Sudda Den aktuella bilden sveps bort av nästa bild. CZE164 Toning De aktuella bilden tonas ut och nästa bild tonas in. CZE Tryck på [Menu]. 2. Välj [Nätverks-/USB-inställningar] och tryck sedan på [ ]. CZE Välj [USB-inställningar] och tryck sedan på [Enter]. 4. Välj [Inställningar] och tryck sedan på [ ]. 5. Välj [Visa effekt] och tryck sedan på [Enter]. 60

63 Projicera bilder i ett bildspel 6. Välj en visningseffekt och tryck sedan på [Enter]. CZE Tryck på [Menu]. 8. Välj [Reflektera] och tryck sedan på [Enter]. 9. Tryck på [Menu] för att stänga menyskärmen. Justera bildspelets växlingsintervall Du kan justera bildspelets växlingsintervall från 5 till 999 sekunder. 1. Tryck på [Menu]. 2. Välj [Nätverks-/USB-inställningar] och tryck sedan på [ ]. CZE Välj [USB-inställningar] och tryck sedan på [Enter]. 4. Välj [Inställningar] och tryck sedan på [ ]. 61

64 4. Användbara funktioner 5. Välj [Visa intervall (sek.)] och tryck sedan på [Enter]. 6. Ange bildspelets växlingsintervall 7. Tryck på [Menu]. 8. Välj [Reflektera] och tryck sedan på [Enter]. 9. Tryck på [Menu] för att stänga menyskärmen. 62

65 Ange ljudkvalitet Ange ljudkvalitet Du kan välja en ljudkvalitet för den inbyggda högtalaren som är lämplig för det aktuella ljudet. Det gör det lättare att höra ljudet som spelas upp. Ställa in ljudkvaliteten inför en presentation Om du anger [Narrativt] som ljudkvalitet spelar projektorn upp en dialog på ett tydligt sätt. Detta läge är användbart när du t.ex. ger en presentation med hjälp av en mikrofon som är ansluten till projektorn. 1. Tryck på [Sound]. Skärmen för val av ljudkvalitet visas längst ner på skärmen. 2. Välj [Narrativt] ( ) med hjälp av [ ] och [ ]. Ställa in ljudkvalitet för musik Om du anger [Musik] som ljudkvalitet spelar projektorn upp musik på ett dynamiskt sätt. Det här läget är t.ex. användbart för musikvideor. Läget är också användbart om du vill dekorera ett skyltfönster med video och musik. 1. Tryck på [Sound]. Skärmen för val av ljudkvalitet visas längst ner på skärmen. 2. Välj [Musik] ( ) med hjälp av [ ] och [ ]. 63

66 64 4. Användbara funktioner

67 5. Använda projektorn via ett nätverk I det här kapitlet beskrivs inställningarna som krävs för att använda projektorn via ett nätverk. Här beskrivs även de funktioner som använder QuickProjection. Innan du ansluter till ett nätverk Ansluta en Ethernet-kabel Placera inte strömkabeln och anslutningskabeln så att någon kan snubbla på dem. Maskinen kan välta och orsaka skada. Projektorn är kompatibel med Ethernet-gränssnitten 10BASE-T, 100BASE-TX och 1000Base-T. Nätverksanslutningens status Du kan kontrollera nätverksanslutningens status genom att titta på de mönster som LEDindikatorerna på Ethernet-gränssnittet bildar. Om projektorn inte är ansluten till ett nätverk tänds inga LED-indikatorer CLB När 1000BASE-T är aktivt (orange och grön LED-indikator tänds) 2. När 100BASE-TX är aktivt (orange LED-indikator tänds) 3. När 10BASE-T är aktivt (grön LED-indikator tänds) 65

68 5. Använda projektorn via ett nätverk 1. Sätt i Ethernet-kabeln i LAN-porten. 2. Anslut Ethernet-kabelns andra ände till en nätverksenhet som t.ex. en hubb. CZE122 Använd en Ethernet-kabel som är skärmad. Försiktighetsåtgärder vid användning av trådlöst LAN Använd inte trådlöst LAN vid förekomst av elektromagnetiska störningar från annan utrustning. Det kan orsaka en olycka då den elektromagnetiska störningen kan hindra att utrustningen fungerar som den ska. Vid trådlös anslutning används radiovågor istället för en Ethernet-kabel för att utbyta information. Eftersom de trådlösa LAN-radiovågorna går igenom hinder som t.ex. väggar inom ett specifikt område, kan följande problem uppstå: Spridning av personlig information. Information som t.ex. ID-nummer, lösenord, kreditkortsnummer och e-postinnehåll kan stjälas av tredje part. Olaglig nätverksåtkomst Data och system kan skadas eller manipuleras av ett virus. En bedragare kan på illegal väg få tillgång till information. Konfidentiell information kan kommas åt illegalt. För att minimera risken för att dessa problem uppstår, rekommenderas du att kontrollera de trådlösa LAN-enheternas inbyggda funktioner som t.ex. projektorn och åtkomstpunkterna för trådlöst LAN samt att ange säkerhetsinställningar. 66

69 Ansluta projektorn till ett nätverk Ansluta projektorn till ett nätverk För att ansluta projektorn till ett nätverk måste du ange nätverksinställningar som t.ex. en IP-adress. Vilka inställningar som krävs varierar beroende på nätverksmiljön och hur du använder projektorn. Du kan enkelt konfigurera de inställningar som krävs genom att använda Nätverksinstallationsguide. För mer information om hur du öppnar Nätverksinstallationsguide, se s. 68 "Öppna Nätverksinstallationsguide". Att ansluta till ett trådlöst LAN Anslut en Ethernet-kabel till projektorn och konfigurera sedan nätverksinställningarna i [Kabelanslutet LAN] i Nätverksinstallationsguide. För mer information om hur du konfigurerar nätverksinställningarna för kabelanslutet LAN, se s. 68 "Konfigurera inställningarna för kabelanslutet LAN". Ansluta till trådlöst LAN i infrastrukturläge I infrastrukturläge kan projektorn kommunicera med nätverk där både trådlösa och kabelanslutna LAN-enheter är anslutna via en trådlös LAN-terminal. Det är nödvändigt att vidta större säkerhetsåtgärder eftersom all kommunikation sker via ett nätverk. Använd infrastrukturläget i miljöer där ett trådlöst nätverk redan har konfigurerats. Konfigurera nätverksinställningarna i [Trådlöst LAN (infrastruktur)] i Nätverksinstallationsguide. Inställningsmetoden varierar beroende på nätverksmiljön. Konfigurera inställningarna genom enkel anslutning av trådlöst LAN Om åtkomstpunkten är kompatibel med funktionen för enkel installation av trådlöst LAN kan du lätt konfigurera nätverksinställningarna. Denna funktion hämtar de trådlösa LANinställningar som finns registrerade i åtkomstpunkten och konfigurerar automatiskt dessa inställningar för projektorn. Du kan konfigurera inställningarna utan att ange SSID och nätverksnyckeln manuellt. För mer information, se s. 69 "Konfigurera inställningarna för enkel anslutning av trådlöst LAN". Konfigurera inställningarna manuellt Du kan konfigurera nätverksinställningarna genom att välja det nätverk som du vill ansluta till från listan över tillgängliga nätverk. Upp till 10 nätverk visas i listan, sorterade efter radioområdesintensitet. Om du vill ansluta till ett nätverk som inte visas i listan eller inte sänder sitt SSID anger du SSID manuellt. För mer information, se s. 70 "Konfigurera inställningarna manuellt". Ansluta till ett trådlöst LAN i ad hoc-läge I ad hoc-läget kan projektorn kommunicera med datorn direkt, utan en åtkomstpunkt. Ingen annan utrustning krävs, därför lämpar sig det här läget för platser som saknar nätverksmiljö. Eftersom radiovågornas räckvidd är begränsad, använd ett kontor eller konferensrum med god siktlinje. 67

70 5. Använda projektorn via ett nätverk Konfigurera nätverksinställningarna i [Trådlöst LAN (adhoc)] i Nätverksinstallationsguide. För mer information om hur du konfigurerar nätverksinställningarna för ett trådlöst LAN i ad hoc-läge, se s. 71 "Konfigurera inställningarna för trådlöst LAN i Ad Hoc-läge". Öppna Nätverksinstallationsguide Du kan också öppna fönstret Nätverksinstallationsguide från menyskärmen. 1. Tryck på [Menu]. 2. Välj [Nätverks-/USB-inställningar] och tryck sedan på [ ]. 3. Välj [Nätverksinställningar] och tryck sedan på [Enter]. 4. Välj [Installationsguide] och tryck sedan på [ ]. 5. Välj [Nätverksinstallationsguide] och tryck sedan på [Enter]. Nätverksinstallationsguide visas. Konfigurera inställningarna för kabelanslutet LAN Anslut en Ethernet-kabel till projektorn innan du konfigurerar inställningarna. Kontakta nätverksadministratören för den information som krävs för att konfigurera nätverksinställningar. 1. Välj [Kabelanslutet LAN] i Nätverksinstallationsguide och tryck sedan på [Enter]. 68

71 Ansluta projektorn till ett nätverk 2. Välj [Avaktivera DHCP (manuella inst)] eller [Aktivera DHCP (manuella inst)] och tryck sedan på [Enter]. Om du väljer [Aktivera DHCP (autoinställningar)] går du vidare till steg Ange projektorns IP-adress. 4. Ange subnätmasken. 5. Ange standard-gateway. 6. Välj [OK] i bekräftelseskärmen och tryck sedan på [Enter]. För att projicera en datorskärm, se s. 74 "Projicera en datorskärm med hjälp av QuickProjection". Konfigurera inställningarna för trådlöst LAN i infrastrukturläge Konfigurera inställningarna för enkel anslutning av trådlöst LAN Projektorn stöder följande metoder för enkel anslutning av trådlöst LAN Kontakta nätverksadministratören för tillgängliga metoder för enkel anslutning av trådlöst LAN och för den information som krävs för att konfigurera nätverksinställningar. Inställningsmetod Använda knappar Tryck på projektorns och åtkomstpunktens tangenter eller knappar för att få dem att ansluta till varandra och registrera inställningarna. Ange åtkomstpunktens PIN-kod i projektorn. Ange den PIN-kod som genererades av åtkomstpunken i projektorn för att få dem att ansluta till varandra och registrera inställningarna. Åtkomstpunktens PIN-kod måste vara registrerad i projektorns ruta för PIN-koder. 1. Välj [Trådlöst LAN (infrastruktur)] i Nätverksinstallationsguide och tryck sedan på [Enter]. 2. Välj [Utför enkel installation av trådlöst LAN] och tryck sedan på [Enter]. 3. Välj antingen [Anslut med PIN] eller [Anslut via Push] och tryck sedan på [Enter]. 69

72 5. Använda projektorn via ett nätverk 4. Om [Anslut med PIN] har valts, ange PIN-koden som genererades av åtkomstpunkten i projektorn och gå sedan vidare till steg 6. Du måste förkonfigurera åtkomstpunktens funktion för enkel konfiguration av trådlöst LAN. 5. Om [Anslut via Push] har valts, tryck på åtkomstpunktens knapp. 6. Välj [Avaktivera DHCP (manuella inst)] eller [Aktivera DHCP (manuella inst)] och tryck sedan på [Enter]. Om du väljer [Aktivera DHCP (autoinställningar)] går du vidare till steg Ange projektorns IP-adress. 8. Ange subnätmasken. 9. Ange standard-gateway. 10. Välj [OK] i bekräftelseskärmen och tryck sedan på [Enter]. Den trådlösa LAN-inställningen är slutförd. För att projicera en datorskärm, se s. 74 "Projicera en datorskärm med hjälp av QuickProjection". Konfigurera inställningarna manuellt Kontakta nätverksadministratören för den information som krävs för att konfigurera nätverksinställningar, t.ex. SSID och nätverksnyckeln. 1. Välj [Trådlöst LAN (infrastruktur)] i Nätverksinstallationsguide och tryck sedan på [Enter]. Listan över trådlösa nätverk som du kan ansluta till visas. 70

73 Ansluta projektorn till ett nätverk 2. Välj ett trådlöst LAN-nätverk eller [Ange SSID manuellt] och tryck sedan på [Enter]. 3. Om du väljer [Ange SSID manuellt] i steg 2 anger du SSID. 4. Ange nätverksnyckeln. När du ansluter till ett nätverk för vilken en nätverksnyckel inte har konfigurerats visas inte inmatningsskärmen för nätverksnyckeln. Gå vidare till steg Välj [Avaktivera DHCP (manuella inst)] eller [Aktivera DHCP (manuella inst)] och tryck sedan på [Enter]. Om du väljer [Aktivera DHCP (autoinställningar)] går du vidare till steg Ange projektorns IP-adress. 7. Ange subnätmasken. 8. Ange standard-gateway. 9. Välj [OK] i bekräftelseskärmen och tryck sedan på [Enter]. För att projicera en datorskärm, se s. 74 "Projicera en datorskärm med hjälp av QuickProjection". Konfigurera inställningarna för trådlöst LAN i Ad Hoc-läge 1. Välj [Trådlöst LAN (adhoc)] i Nätverksinstallationsguide och tryck sedan på [Enter]. Nätverksinställningarna konfigureras automatiskt. 71

74 5. Använda projektorn via ett nätverk 2. Välj [OK] i bekräftelseskärmen och tryck sedan på [Enter]. För att projicera en datorskärm, se s. 74 "Projicera en datorskärm med hjälp av QuickProjection". 72

75 Projicera en datorskärm via ett nätverk Projicera en datorskärm via ett nätverk Projektorn stöder inte Windows funktion för nätverksprojektor. Använd programmat QuickProjection som medföljer projektorn för att projicera en datorskärm via ett nätverk. Här beskrivs hur du använder QuickProjection i Windows. Driften är detsamma som för Mac OS. Så här använder du QuickProjection QuickProjection hittar du på den medföljande CD-ROM-skivan. Operativsystem för QuickProjection visas nedan. Operativsystem som stöds Windows XP Professional, Home Edition, SP3 eller senare (32-bitarsversion) Windows Vista Ultimate, Business, Home Premium, Home Basic, SP2 eller senare (32- och 64-bitarsversioner) Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise (32- och 64-bitarsversioner) Windows 8, Pro, Enterprise (32- och 64-bitarsversioner) Mac OS X Sätt i CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten på din dator. Startskärmen visas. 2. Ange ett språk och modellnamn och klicka sedan på [Välj]. 3. Klicka på [QuickProjection]. 4. Ange en plats för att spara programmet. "QuickProjection. exe" kopieras till datorn. 5. För att skapa en genväg på skrivbordet, klicka på [OK]. 6. Stäng fönstret. För att starta QuickProjection dubbelklickar du på genvägen på skrivbordet eller på "QuickProjection. exe". Det faktiska flödet kan variera beroende på vilket operativsystem som används. Följ instruktionerna på skärmen för att använda QuickProjection. Du kan hämta den senaste versionen av QuickProjection från vår webbplats. Gå till webbadressen som visas på skärmen i vänteläge för [Nätverks-PC]. Du kan också använda QuickProjection genom att dra och släppa "QuickProjection. exe" som finns i mappen "QuickProjection" på den medföljande CD-ROM-skivan. Dra och släpp filen på datorn eller till ett USB-minne. 73

76 5. Använda projektorn via ett nätverk För att ta bort QuickProjection raderar du "QuickProjection. exe" och mappen "QuickProjection" i "%appdata%\ricoh". För mer information om hur du tar bort QuickProjection, se hjälpavsnittet för QuickProjection. Två versioner av QuickProjection finns tillgängliga för Mac OS. En stöder ljud och den andra inte. Projicera en datorskärm med hjälp av QuickProjection För att projicera bilder via trådlös ad hoc-kommunikation loggar du in på datorn med administratörsbehörighet. Beroende på datorns inställningar visas skärmen för lösenordsinmatning när du startar QuickProjection. Ange administratörens lösenord. Innan en datorskärm kan projiceras med hjälp av QuickProjection måste projektorn anslutas till ett nätverk. För mer information om hur du ansluter projektorn till ett nätverk, se s. 67 "Ansluta projektorn till ett nätverk". För grundläggande funktioner, t.ex. hur du slår på projektorn eller justerar fokus, se s. 35 "Projicera en bild". 1. Slå på projektorn. 2. Tryck på [Input]-knappen för att växla indatasignalen till [Nätverks-PC]. Väntelägesskärmen för [Nätverks-PC]-indata visas. 3. Kontrollera det 4-siffriga numret (identifieringskod) på projektionsskärmen. CZE Dubbelklicka på ikonen "QuickProjection" på datorn. 74

77 Projicera en datorskärm via ett nätverk 5. Ange identifieringskoden i dialogrutan QuickProjection. Projektorns namn eller IP-adress kan anges i stället för identifieringskoden. 6. Klicka på [Projection]. Datorns skärm projiceras. Medan datorns skärm projiceras visas en liten QuickProjection nere i datorskärmens högra hörn. Om du vill pausa projektionen klickar du på. För att avbryta projektionen klickar du på [ ] och sedan på [OK]. För mer information om hur du använder QuickProjection, se hjälpavsnittet för QuickProjection. Om datorskärmens och projektorns skärmupplösning matchas blir bildkvaliteten bättre. Vi rekommenderar att du ställer in datorskärmens upplösning på : 75

78 5. Använda projektorn via ett nätverk Använda serverfunktionen Projektorn kommer åt projektionsservern och DLNA-kompatibla enheter via ett nätverk och kan projicera filer som har lagrats på dessa. Projektorn kan projicera stillbilder genom att använda server-funktionen. Projektorn kan också projicera videoklipp som är lagrade på DLNA-kompatibla enheter, förutsatt att DLNA-certifiering är avaktiverat. De filtyper som stöds av projektionsservern och DLNA-kompatibla enheter visas nedan: Stillbilder (projektionsserver/dlna-kompatibla enheter) Post Krav Filtillägg Filstorlek Antal pixlar Filformat jpg, jpeg, JPG, JPEG Mindre än 10 MB 2 2 till pixlar Baslinjeformat Videoklipp (DLNA-kompatibla enheter) Post Krav Filtillägg Antal pixlar Komprimerat videoformat Komprimerat ljudformat Format på behållare Bildhastighet Bithastighet mpg, mpeg, MPG, MPEG, m2ts, m2t, M2TS, M2T, m2p, M2P till pixlar MPEG2 MPEG1/2-Audio Layer2, Linear PCM MPEG2-PS, MPEG2-TS Mindre än 30 fps Mindre än 15 Mbps (rekommenderas) För att projicera en fil på servern måste du konfigurera nödvändiga inställningar för projektor och server. För mer information om inställningarna för projektionsserverfunktionen, se s. 77 "Använda projektionsserverfunktionen". För mer information om inställningarna för DLNA-serverfunktionen, se s. 79 "Använda DLNA-serverfunktionen". De videofiltyper som stöds är kompatibla med projektorns egna specifikationer. De är inte kompatibla med DLNA 1.5-riktlinjerna. Det maximala antalet filer som kan visas i listan är 512 per mapp. 76

79 Använda serverfunktionen För filnamn och mappnamn kan enkelbytetecken och siffror användas samt tecken specifika för det språk som angivits i [Language/Språk] under [Standardinställningar2]. Om tecken specifika för andra språk än det som har angivits används kommer fil- eller mappnamnet inte visas korrekt. Om det totala antalet tecken i filnamnet och sökvägen överskrider 255 kan filen inte visas i listan. Data i en mapp som lagras sex nivåer eller fler i en hierarki kan inte nås. Använda projektionsserverfunktionen Projektorn ansluter till nätverksservern för att projicera JPEG-filer som lagrats på servern. Du behöver inte släpa på minnesenheter eller datorer för att komma åt filer som ska användas. Därför är det bra att skydda informationen. Åtkomst till filer som ligger på servern kan kontrolleras genom att man registrerar ett åtkomstnummer. Konfigurera nätverksservern En nätverksserver med IIS (Internet Information Services) installerat kan användas som en projektionsserver. Projektionsserverfunktionens driftsmiljö beskrivs nedan: Windows Server 2003 R2 Standard (32-bitsversion) SP2 och IIS 6 IIS 6 medföljer inte en URL-konverteringsmodul. Använd en URL-konverteringsmodul från en tredjepartsleverantör. Windows Server 2008 R2 Standard (64-bitsversion) SP1 och IIS 7 Windows Server 2012 Standard och IIS8 Installera URL-konverteringsmodulen som kan hämtas från Microsofts Download Center. Om ASPmiljön (Active Server Pages) inte är tillgänglig på nätverksservern ska du installera ASP-modulen. Dessa inställningar krävs på nätverksservern som används som en projektionsserver: Skapa en virtuell katalog Skapa en katalog (en virtuell katalog) som projektorn ansluter till på nätverksservern. Registrera ett alias och en sökväg till den virtuella katalogen genom att följa dessa instruktioner. Ytterligare instruktioner finns på Microsofts webbplats. Alias Ett alias krävs när projektorn ansluter till den virtuella katalogen. Inställningarna måste konfigureras för [Inställningar för projiceringsserver] under [Inställningar för nätverksprogram]. För mer information, se s. 78 "Ansluta projektorn till projektionsservern". Katalogens sökväg 77

80 5. Använda projektorn via ett nätverk Detta är sökvägen till katalogen där filerna lagras, varifrån filerna projiceras av projektorn. Registrera katalogens sökväg för att lagra filer som konverterats av JPEG Conversion Tool på nätverksservern. För mer information, se hjälpen till JPEG Conversion Tool. Om du begränsar åtkomsten till projektionsservern med ett åtkomstnummer skapar du en mapp vars namn utgörs av åtkomstnumret. Sedan lagrar du filerna som ska projiceras i den mappen. För att skydda filer som lagrats i mappen krävs åtkomstnumret när du ansluter till projektionsservern. Lagra filen för mapphantering på projektionsservern Filen för mapphantering på projektionsservern finns i mappen "Projection Server" på den medföljande CD-ROM-skivan. Kopiera filen för mapphantering till den virtuella katalogen på nätverksservern. Registrera en URL-konverteringsregel Använd en URL-konverteringsmodul, registrera en regel för att konvertera "originaltecken" till "omskrivna (konverterade) tecken": Originaltecken: ^alias för den virtuella katalogen/(.*) Omskrivna tecken: /alias för den virtuella katalogen/namn på fil för mapphantering Om du använder IIS 7 och alias är "ABC" och namnet på filen för mapphantering är "xyz.asp" så blir tecknen det följande: Originaltecken: ^ABC/(.*) Omskrivna tecken: /ABC/xyz.asp Ansluta projektorn till projektionsservern Konfigurera inställningarna för projektionsservern i [Inställningar för projiceringsserver] under [Inställningar för nätverksprogram] på förhand. Server-URL Mata in projektionsserverns URL och alias för den virtuella katalogen i följande format: Projektionsserverns URL/alias/{n} Om projektionsserverns URL är "http://hostname" och alias är "document", ska du mata in "http://hostname/document". En IP-adress kan användas som projektionsserverns URL. Om du väljer [Åtkomstnr.] i [Typ av åtkomstbegränsning] ska du lägga till "/{n}" i slutet av serverns URL. Ange ytterligare inställningar under [Inställningar för projiceringsserver] vid behov. För att använda funktionen projektionsserver måste du först ange nätverksinställningarna. För mer information, se s. 67 "Ansluta projektorn till ett nätverk". 78

81 Använda serverfunktionen För mer information om hur du ändrar inställningarna, se s. 107 "Ändra inställningarna". För mer information om inställningsposterna, se s. 134 "Inställningar för nätverksprogram-meny". Använda DLNA-serverfunktionen Projektorn är kompatibel med DLNA. DLNA är riktlinjen för att dela innehåll på ett nätverk. Därför kan projektorn komma åt DLNA-kompatibla enheter, t.ex. filservrar, surfplattor eller smartphones, och projicera JPEG-filer som finns lagrade på dessa. För att komma åt DLNA-kompatibla enheter från projektorn måste både projektorn och de DLNAkompatibla enheterna vara anslutna till ett nätverk. För mer information om hur du ansluter projektorn till ett nätverk, se s. 67 "Ansluta projektorn till ett nätverk". För att projicera filer på den DLNA-kompatibla enheten måste du konfigurera enhetens fildelningsinställningar. För mer information om hur du använder DLNA-kompatibla enheter, se handböckerna som medföljer de DLNA-kompatibla enheterna. Projektorn är certifierad för stillbilder enligt DLNA 1.5-riktlinjer. Om [DLNA Certification Mode] i [Inställningar för nätverksprogram] står i läge [Aktivera] fungerar projektorn som en DLNAcertifierad enhet och videouppspelningsfunktionen är begränsad. Om inställningen står i läge [Avaktivera] kan projektorn också projicera MPEG-filer. Beroende på vilken enhet som används för denna funktion, kan du behöva installera ett DLNAprogram på enheten. Projicera filer som finns lagrade på servern För grundläggande funktioner, t.ex. hur du slår på projektorn eller justerar fokus, se s. 35 "Projicera en bild". Projicera filer 1. Slå på projektorn. 2. Tryck på [Input] för att växla indatasignalen till [Server]. Listan över projektionsservrar och DLNA-servrar visas. 3. Välj den server som innehåller de filer som ska projiceras. Listan över filer i rotkatalogen visas. 79

82 5. Använda projektorn via ett nätverk Om [Typ av åtkomstbegränsning] i [Inställningar för nätverksprogram] står i läge [Åtkomstnr.] visas skärmen för inmatning av åtkomstnummer efter att projektionsserver har valts. Kontakta serveradministratören för att få reda på ditt åtkomstnummer. Om [DLNA Certification Mode] i [Inställningar för nätverksprogram] står i läge [Aktivera] visas inte vissa videofiler i fillistan. För mer information, se s. 134 "Inställningar för nätverksprogram-meny". 4. Välj en fil [Bildspel] eller mapp och tryck sedan på [Enter]. När en fil har valts Om du väljer en JPEG-fil projiceras dess bild. Om du väljer en MPEG-fil spelas videon upp. När du har valt [Bildspel] Ett bildspel startar med filerna i den aktuella mappen. När en mapp har valts Fillistan i mappen visas. Upprepa detta steg tills den fil du vill projicera visas. Bilderna visas i nummerordning och alfabetisk ordning efter deras filnamn. Du kan ange hur ofta stillbilderna i ett bildspel ska växla i [Visa intervall (sek.)] i [Server] under [Inställningar för nätverksprogram]. Om en videofil finns i en mapp som har valts för ett bildspel spelas hela videoklippet upp. När videoklippet är klart visas nästa fil. Styra den projicerade bilden Så här styr du en stillbild [Enter]: Startar bildspelet från den projicerade bilden. Stoppar bildspelet som pågår. [ ]: Visar nästa bild. [ ]: Visar föregående bild. [ ]: Roterar bilden 90 åt höger. [ ]: Roterar bilden 90 åt vänster. [Menu]: Återgår till fillistan. Styra ett videoklipp [Enter]: Pausar eller startar om videoklippet. [ ]: Snabbspolar framåt. Om ett videoklipp är pausat visas nästa bild. [ ]: Spolar tillbaka videoklippet. Om en video är pausad visas föregående bild. [ ]: Höjer volymen. [ ]: Sänker volymen. [Menu]: Återgår till fillistan. 80

83 Använda serverfunktionen Hastigheten på bakåt- och framåtspolning ökar tre nivåer varje gång knappen trycks in. För att minska hastigheten till ursprungsläget trycker du på [Enter]. Bildspelet stannar om någon annan åtgärd än volymjustering utförs under bildspelets gång. 81

84 5. Använda projektorn via ett nätverk Projicera bilder med DLNA-kompatibla enheter Projektorn kan projicera stillbilder och videoklipp som överförs från DLNA-kompatibla enheter. För mer information om vilka filtyper som stöds för den här funktionen, se s. 76 "Använda serverfunktionen". Förberedelser För att projicera filer som överförs från DLNA-kompatibla enheter, ange följande inställningar: Anslut projektorn till ett nätverk via [Nätverksinställningar] Tryck på [Aktivera] i [Fjärrprojiceringskontroll] under [Inställningar för nätverksprogram] För mer information, se s. 126 "Nätverksinställningar -meny" och s. 134 "Inställningar för nätverksprogram-meny". DLNA-kompatibla enheter måste också vara anslutna till ett nätverk. För mer information om hur du använder DLNA-kompatibla enheter, se handböckerna som medföljer de DLNA-kompatibla enheterna. Beroende på vilken enhet som används för denna funktion, kan du behöva installera ett DLNAprogram på enheten. Projicera bilder från DLNA-kompatibla enheter För grundläggande funktioner, t.ex. hur du slår på projektorn eller justerar fokus, se s. 35 "Projicera en bild". Instruktionerna för den DLNA-kompatibla enhet som beskrivs nedan är en översikt av det grundläggande flödet. Den exakta processen varierar beroende på enhet och program. För mer information, se de handböcker som medföljer enhet och program. 1. Slå på projektorn. 2. Tryck på [Input]-knappen för att växla indatasignalen till [Nätverks-PC]. Väntelägesskärmen för [Nätverks-PC]-indata visas. 82

85 Projicera bilder med DLNA-kompatibla enheter 3. Kontrollera projektornamnet som står angivet på projektionsskärmen. CZE På den DLNA-kompatibla enheten väljer du det projektornamn som markerades i steg 3 som mottagarenhet. 5. På den DLNA-kompatibla enheten väljer du den fil du vill projicera. Den valda filen projiceras. För mer information om hur du manövrerar den projicerade bilden och avslutar projektion, se handböckerna som medföljer de DLNA-kompatibla enheterna och programmen. 83

86 84 5. Använda projektorn via ett nätverk

87 6. Använda den interaktiva funktionen (endast RICOH PJ WX4141NI) Detta kapitel beskriver hur du använder den interaktiva funktionen. Förberedelser för användning av den interaktiva funktionen För att använda den interaktiva funktionen måste du ha en RGB-kabel eller en HDMI-kabel. Med denna ansluter du projektorn till datorn. Du kan inte använda den interaktiva funktionen om en annan kabeltyp används. Den interaktiva funktionen kan inte användas när en skärm visas på Windows utökade skrivbord. Med den interaktiva funktionen kan du styra en dator som är ansluten till projektorn direkt från projektionsskärmen. Du kan också skriva och rita på projektionsskärmen med hjälp av den medföljande programvaran "RICOH PJ Interactive Software". För att använda den interaktiva funktionen måste du göra följande inställningar. CZE126 Steg Inställning Referens 1 Ställ Interaktivt läge i läge [På]. s. 86 "Aktivera Interaktivt läge" 2 Registrera datorns USB-adapter i projektorn. s. 88 "Registrera en USBadapter till dator" 85

88 6. Använda den interaktiva funktionen (endast RICOH PJ WX4141NI) Steg Inställning Referens 3 Aktivera projektorn så att den kan identifiera den elektroniska pennan. 4 Installera RICOH PJ Interactive Software på en dator. s. 90 "Ställa in projektorn så att den kan identifiera den elektroniska pennan" s. 92 "Installera RICOH PJ Interactive Software" Du behöver bara utföra steg 1 till 3 för att kunna använda den elektroniska pennan och manövrera datorn från dess projicerade bild. Du måste utföra steg 1 till 4 för att skriva och rita på skärmen. Aktivera Interaktivt läge I Interaktivt läge kan projektorn identifiera den elektroniska pennan och datorns USB-adapter. Vi rekommenderar att du avaktiverar trådlös LAN-kommunikation när du aktiverar Interaktivt läge. För att avaktivera den trådlösa LAN-kommunikationen väljer du [Kabelanslutet LAN] eller [Avaktivera] i [Nätverksgränssnitt] under [Nätverksinställningar]. För mer information, se s. 126 "Nätverksinställningar -meny". 1. Slå på projektorn för att projicera skärmen. För mer information om hur du slår på projektorn, se s. 35 "Slå på projektorn". 2. Tryck på [Menu]. 86

89 Förberedelser för användning av den interaktiva funktionen 3. Välj [Standardinställningar1] och tryck sedan på [ ]. CZE Välj [Interaktivt] och tryck sedan på [Enter]. 5. Välj [Interaktivt läge] och tryck sedan på [Enter]. 6. Välj [På] och tryck sedan på [Enter]. CZE Tryck på [Menu] två gånger för att stänga menyskärmen. För att registrera en USB-adapter till dator, se s. 88 "Registrera en USB-adapter till dator". 87

90 6. Använda den interaktiva funktionen (endast RICOH PJ WX4141NI) Registrera en USB-adapter till dator Håll datorns USB-adapter utom räckhåll för barn. Kontakta läkare omdelbart om ett barn råkar svälja en USB-adaptor. För att använda datorns USB-adapter i Interaktivt läge måste adaptern vara registrerad till projektorn. När datorns USB-adapter väl är registrerad till projektorn behöver du inte registrera den igen. Du kan använda datorns USB-adapter tillsammans med vilken dator som helst som är ansluten till projektorn. Följande driftsmiljö krävs för att använda datorns USB-adapter. Post Specifikationer Operativsystem USB-port Windows XP Windows 7 Windows 8 USB typ A Använd inte en USB-hubb. 1. Ha en USB-adapter till datorn tillgänglig. 2. Slå på projektorn. CWD002 För mer information om hur du slår på projektorn, se s. 35 "Slå på projektorn". 3. Ansluta datorn till projektorn med hjälp av en RGB-kabel eller en HDMI-kabel. För mer information om hur du ansluter datorn till projektorn, se s. 30 "Ansluta till RGB-utgången" och s. 30 "Ansluta till HDMI-porten". 4. Projicera datorskärmen på projektionsskärmen. Mer information om hur du projicerar datorskärmen, se s. 36 "Projicera en bild". 5. Tryck på [Menu]. 88

91 Förberedelser för användning av den interaktiva funktionen 6. Välj [Standardinställningar1] och tryck sedan på [ ]. CZE Välj [Interaktivt] och tryck sedan på [Enter]. 8. Kontrollera att [Interaktivt läge] står i läge [På]. För inställningsprocess, se s. 86 "Aktivera Interaktivt läge". 9. Välj [Registr. av PC-adapter] och tryck sedan på [Enter]. 10. Sätt i datorns USB-adapter i datorn. CZE042 Datorns USB-adapter blinkar nu två gånger var 0,5 sekund. 89

92 6. Använda den interaktiva funktionen (endast RICOH PJ WX4141NI) CWD013 Om registreringen lyckas Meddelandet "Registrering slutförd." visas. Datorns USB-adapter blinkar varannan sekund. Tryck på [Enter] för att stänga meddelandet. Om registreringen misslyckas Om det finns hinder mellan projektorn och datorn kommer registreringsförsöket att misslyckas. Registreringen bör vara klar på mindre än 2 minuter. Om den inte är klar efter 2 minuter tar du bort USB-adaptern från datorn och sätter sedan i den igen. 11. Tryck på [Menu] två gånger för att stänga menyskärmen. Registrera inte datorns USB-adaptrar på flera projektorer samtidigt. Datorns USB-adapter har kanske inte registrerats korrekt. Ställa in projektorn så att den kan identifiera den elektroniska pennan När projektorn har identifierat den elektroniska pennan kan du styra datorn direkt från projektionsskärmen. 1. Slå på projektorn. För mer information om hur du slår på projektorn, se s. 35 "Slå på projektorn". 2. Ansluta datorn till projektorn med hjälp av en RGB-kabel eller en HDMI-kabel. För mer information om hur du ansluter datorn till projektorn, se s. 30 "Ansluta till RGB-utgången" och s. 30 "Ansluta till HDMI-porten". 3. Projicera datorskärmen på projektionsskärmen. Mer information om hur du projicerar datorskärmen, se s. 36 "Projicera en bild". 90

93 Förberedelser för användning av den interaktiva funktionen 4. Sätt i datorns USB-adapter i datorn. CWD013 När datorns registrerade USB-adapter har satts in i datorn blinkar adaptern en gång var 0,5 sekund. När datorns USB-adapter har anslutits till projektorn blinkar adaptern en gång varannan sekund. Om adaptern blinkar två gånger var 0,5 sekund måste du registrera den på projektorn. För att registrera, se s. 88 "Registrera en USB-adapter till dator". 5. Ställ den elektroniska pennans strömbrytare i läge "På". CWD011 Den elektroniska pennans kommunikationsindikator kommer då att blinka. Om kommunikationsindikatorn inte blinkar kontrollerar du att det finns batteri i den elektroniska pennan. Om det finns ett batteri laddar du det. För mer information om den elektroniska pennan, se s. 94 "Använda den elektroniska pennan". 91

94 6. Använda den interaktiva funktionen (endast RICOH PJ WX4141NI) 6. Rikta pennspetsen mot projektionsskärmen. CZE028 Om registreringen lyckas Projektionsskärmens pekare rör sig efter den elektronisk pennans rörelser. Kommunikationsindikatorn på den elektronisk pennan lyser eller blinkar grönt och datorns USB-adapter tänds. Om registreringen misslyckas Kontrollera hur du håller den elektroniska pennan. Om du håller för långt upp eller för långt ner på pennan kan projektorn inte identifiera den elektroniska pennan på rätt sätt. För information om hur du håller den elektroniska pennan på ett korrekt sätt, se s. 95 "Så här använder du den elektroniska pennan". Kontrollera att pennspetsen inte pekar i ett område med skugga. Om pennspetsen pekar mot ett område med skugga eller om den inte pekar på skärmen kan projektorn inte identifiera den elektroniska pennan på rätt sätt. För mer information om hur du använder den elektroniska pennan på ett korrekt sätt, se s. 95 "Så här använder du den elektroniska pennan". Om den elektroniska pennan inte kan identifieras trots att du håller den på rätt sätt går du igenom processen som beskrivs i s. 101 "När du inte kan använda den interaktiva funktionen". Installera RICOH PJ Interactive Software RICOH PJ Interactive Software gör att du kan skriva och rita på en projektionsskärm. RICOH PJ Interactive Software ska installeras på en dator. För mer information om hur du använder RICOH PJ Interactive Software, se Bruksanvisningen (Interaktiv funktion). Följande driftsmiljö krävs för att använda RICOH PJ Interactive Software. 92

95 Förberedelser för användning av den interaktiva funktionen Post Processor Minne Hårddisk (HD) Operativsystem Specifikationer Intel Core TM 2 Duo 2 GHz eller mer rekommenderas (Minst : Intel Core Solo U1300) Windows XP: 2 GB eller mer rekommenderas (Minimum: 512 MB) Windows 7/8 (32 bit): 3 GB eller mer rekommenderas (Minimum: 1 GB) Windows 7/8 (64 bit): 4 GB eller mer rekommenderas (Minimum: 2 GB) 9 GB eller mer ledigt utrymme rekommenderas (Minimum: 2 GB) Windows XP Home/Professional SP3 eller senare (32 bit) Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise SP1 eller senare (32 bit/64 bit) Windows 8/Pro/Enterprise (32 bit/64 bit) För att installera RICOH PJ Interactive Software på en dator loggar du in som användare med administratörsbehörighet. 1. Sätt i CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten på din dator. 2. Ange ett språk och modellnamn och klicka sedan på [Välj]. 3. Klicka på [PJ Interactive Software]. 4. Välj språk för installationen och klicka sedan på [OK]. 5. Om.NET Framework 4 inte är installerat på din dator klickar du på [Installera]. Om.NET Framework 4 redan har installerats visas inte meddelandet [Installera]. Fortsätt till nästa steg. 6. Klicka på [Nästa]. 7. Välj "Jag accepterar villkoren i licensavtalet." och klicka sedan på [Nästa]. 8. Ange installationsmappen och klicka sedan på [Nästa]. 9. Klicka på [Installera]. 10. Klicka på [Slutför]. Om dialogrutan [Kontroll av användarkonto] visas under installationen klickar du på [Ja] eller [Fortsätt]. För att avinstallera RICOH PJ Interactive Software använder du programraderingsfunktionen via [Kontrollpanelen] för att ta bort "RICOH PJ Interactive Software". 93

96 6. Använda den interaktiva funktionen (endast RICOH PJ WX4141NI) Använda den elektroniska pennan Det här avsnittet presenterar namnen på den elektroniska pennans olika delar och förklarar hur man laddar pennan. När du har konfigurerat den interaktiva funktionen sätter du i USB-adaptern i datorn. Efter att datorn har identifierat den elektroniska pennan kan du använda den för att utföra åtägrder direkt på projektionsskärmen. För mer information om den elektroniska pennan, se s. 90 "Ställa in projektorn så att den kan identifiera den elektroniska pennan". Kommunikationen mellan den elektroniska pennan, projektorn och datorns USB-adapter sker trådlöst. Blockera inte området mellan den elektroniska pennan, projektorn och datorn. Använd inte heller trådlösa enheter i närheten av den elektroniska pennan. Om du gör det kommer den elektroniska pennans läge inte kunna identifieras på rätt sätt. Den elektroniska pennan och dess funktioner CWD Pennspets Används för att skriva, rita, och välja åtgärder på projektionsskärmen. Pennspetsen fungerar på samma sätt som den vänstra knappen på en datormus. 2. Vänsterknapp Liknar den vänstra knappen på en datormus. 3. Högerknapp Liknar den högra knappen på en datormus 4. Punktjusteringsknapp Används för att justera punktpositionen när pennan hålls på ett annat sätt. Punktens standardposition är mitten av pennan. Punkten förflyttas varje gång den här knappen trycks in. Punkten förflyttas i följande ordning: upp, ner, mot mitten. 5. Batteriindikator Visar den elektroniska pennans batteristatus. Batteriindikatorn blinkar medan pennan laddas och släcks när laddningen är klar. 6. Kommunikationsindikator Anger den elektroniska pennans kommunikationsstatus. 94

97 Använda den elektroniska pennan Denna indikator blinkar rött tills projektorn har identifierat den elektroniska pennan. När projektorn har identifierat den elektroniska pennan lyser den grönt eller blinkar snabbt. 7. USB-kontakt Används för att ansluta laddsladden till den elektroniska pennan. Se s. 100 "Ladda den elektroniska pennan". 8. Strömbrytare Stänger på och av den elektroniska pennan. Så här använder du den elektroniska pennan När pennspetsen riktas mot den skärm projektorn projicerar i Interaktivt läge identifieras den elektroniska pennan, och punkten på den projicerade datorskärmen kan styras med den elektroniska pennan. Se s. 90 "Ställa in projektorn så att den kan identifiera den elektroniska pennan". Du kan styra projektionsskärmen genom att röra vid den med pennspetsen. Du kan t.ex. välja en ikon eller en meny, eller skriva och rita på skärmen. Du kan också använda pennan för att "dubbelklicka", genom att peka med pennspetsen två gånger på samma punkt på skärmen. Håll den elektroniska pennan så att pennspetsen inte befinner sig i ett skuggat område. När projektorn står på ett bord eller på golvet Håll den elektroniska pennan så som visas nedan. Om du håller längst upp eller längst ner på pennan kommer den elektroniska pennans position inte identifieras på rätt sätt. CWD014 95

98 6. Använda den interaktiva funktionen (endast RICOH PJ WX4141NI) CZD017 För att rikta in den elektroniska pennspetsens punktjustering efter pennspetsen, och inte efter pennans mitt, använder du punktjusteringsknappen för att flytta punkten uppåt. CWD030 När projektorn är monterad på en vägg eller i taket När projektorn hänger på väggen eller i taket ska du hålla den elektroniska pennan upp och ner för att undvika att skuggor visas på skärmen. CWD024 För att rikta in den elektroniska pennspetsens punktjustering när du håller pennan upp och ner, använder du punktjusteringsknappen för att flytta punkten nedåt. 96

99 Använda den elektroniska pennan CWD032 Använda den elektroniska pennan på distans Du kan också använda skärmen på distans. När du står en bit bort från skärmen använder du den elektroniska pennans musknapp. CZE127 Den elektroniska pennan kan endast användas när projektorn är i Interaktivt läge. För mer information om hur projektorn ska konfigureras, se s. 86 "Aktivera Interaktivt läge". 97

100 6. Använda den interaktiva funktionen (endast RICOH PJ WX4141NI) Sätta i ett uppladdningsbart batteri i den elektroniska pennan För trygg och säker användning bör du följa rekommendationerna angående batterier nedan. Felaktig användning av batterierna kan orsaka brand eller skada till följd av att batterierna läcker eller exploderar. Använd endast de batterier som anges. Blanda inte batterier av olika sort eller olika ålder. Sätt i batterierna enligt polaritet ( / ). Ladda inte icke-uppladdningsbara batterier. Utsätt inte batterierna för värme, eld eller vatten. Sammankoppla inte batteriets positiva och negativa poler med en ledare. Avlägsna batterier som är förbrukade eller äldre än den användningsperiod som anges. Ta ut batterier som inte ska användas under en längre tid. Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Barn riskerar att svälja eller kvävas av batterier. Om det inträffar, kontakta omedelbart läkare. 1. Kontrollera att den elektroniska pennan står i läge "Av". CWD029 98

101 Använda den elektroniska pennan 2. Tryck ner A och skjut upp batteriluckan. A 3. Sätt i ett batteri. CWD025 Kontrollera att batteriet har lagts i åt rätt håll. 4. Skjut tillbaka batteriluckan. CWD026 CWD027 För mer information om vad du ska göra om ett batteri har läckt, se s. 151 "Driftsföreskrifter". 99

102 6. Använda den interaktiva funktionen (endast RICOH PJ WX4141NI) Ladda den elektroniska pennan Sätt i en laddsladd i datorns USB-port och anslut den elektroniska pennan. CWD009 Batteriindikatorn blinkar medan pennan laddas och släcks när laddningen är klar. 100

103 När du inte kan använda den interaktiva funktionen När du inte kan använda den interaktiva funktionen Om du inte kan använda den interaktiva funktion följer du stegen nedan i angiven ordning för att felsöka problemet. Steg Kontrollera posterna Lösningar 1 Se till att projektorn är påslagen. 2 Kontrollera att projektorn står i Interaktivt läge. 3 Kontrollera om datorns USBadapter är ansluten till datorn. 4 Kontrollera om USBadaptern som sitter i datorn har registrerats för projektorn. 5 Se till att datorn är ansluten till projektorn med hjälp av RGB-kablar eller en HDMIkabel. 6 Kontrollera att datorskärmen projiceras på projektionsskärmen. Om projektorn inte är påslagen kontrollerar du att strömkabeln är korrekt ansluten och slår sedan på strömmen. För mer information om hur du ansluter strömkabeln och slår på strömmen, se s. 35 "Slå på projektorn". Om Interaktivt läge är [Av] växlar du till [På]. För mer information om hur du kontrollerar att projektorn står i Interaktivt läge, samt hur du anger läget, se s. 86 "Aktivera Interaktivt läge". Om datorns USB-kontakt inte är ansluten ansluter du den till en av USB-portarna på datorn. När datorns USB-adapter har registrerats blinkar den en gång var 0,5 sekund. När projektorn och datorns USBadapter har identifierats blinkar adaptern varannan sekund. Om adaptern blinkar två gånger var 0,5 sekund måste projektorn registreras. För information om hur du registrerar projektorn på rätt sätt, se s. 88 "Registrera en USB-adapter till dator". Den interaktiva funktionen kan endast användas om RGBkablar eller en HDMI-kabel används. För information om hur du ansluter dessa på rätt sätt, se s. 30 "Ansluta till RGB-utgången" eller s. 30 "Ansluta till HDMI-porten". Den elektroniska pennan identifieras inte såvida inte datorskärmen projiceras. För mer information om hur du projicerar skärmen på rätt sätt, se s. 36 "Projicera en bild". 101

104 6. Använda den interaktiva funktionen (endast RICOH PJ WX4141NI) Steg Kontrollera posterna Lösningar 7 Kontrollera om den elektroniska pennans strömbrytare står i läge "På" 8 Kontrollera om den elektroniska pennans batteri är helt urladdat. 9 Rikta den elektroniska pennans spets mot projektionsskärmen och kontrollera om projektorn har identifierat den elektroniska pennan. Om den elektroniska pennans strömbrytare står i läge "Av" sätter du den i läge "På". För mer information om var den elektroniska pennans strömbrytare sitter, se s. 94 "Den elektroniska pennan och dess funktioner". När den elektroniska pennan står i läge "På" blinkar kommunikationsindikatorn. Om indikatorn inte blinkar kontrollerar du att det finns ett batteri i den elektroniska pennan. Om det finns ett uppladdningsbart batteri i pennan laddar du det. För mer information, se s. 98 "Sätta i ett uppladdningsbart batteri i den elektroniska pennan" och s. 100 "Ladda den elektroniska pennan". Om den elektroniska pennan har identifierats på rätt sätt kommer pekaren på projektionsskärmen röra sig unisont med den elektroniska pennan. För mer information om hur du får projektorn att identifiera den elektronisk pennan, se s. 90 "Ställa in projektorn så att den kan identifiera den elektroniska pennan". För mer information om problem med själva projektorn, t.ex. att den inte startar projektorn eller att den inte projicerar datorskärmar, se s. 143 "Felsökning". Om du inte kan lösa problemen själv kontaktar du en servicetekniker. 102

105 När projektionsskärmen inte kan användas så som önskas När projektionsskärmen inte kan användas så som önskas I det här avsnittet beskrivs vad du ska göra när den projicerade skärmen inte kan styras som önskas. Problem Den plats där pennspetsen pekar överensstämmer inte med vad som visas på skärmen. Lösningar Ändra bildskärmsinställningarna med hjälp av datorns grafikkortsdrivrutin för att se till att skärmen som projiceras inte skalas av datorn. (Exempel: Display > Allmänna inställningar > Skalning > Behåll displayskalning) Ändra datorns utmatningsinställningar så att endast projektorskärmen visas. För mer information om inställningar, se bruksanvisningen till datorn. 103

106 Använda den interaktiva funktionen (endast RICOH PJ WX4141NI)

107 7. Ändra projektorns inställningar I det här kapitlet beskrivs menyinställningarna och hur du ändrar dessa. Visa menyskärmen CZE Menyfliken Bildjustering Här justerar du inställningarna för den projicerade bilden, t.ex. kontrast och ljusstyrka. För menyinställningar gällande Bildjustering, se s. 110 "Menyn Bildjustering". 2. Menyfliken Inställningar för display/ljud Anger inställningarna för bildvisning och ljud, t.ex. automatisk trapetskorrektion och ljudkvalitet. För menyinställningar gällande Inställningar för display/ljud, se s. 114 "Menyn Inställningar för display/ ljud". 3. Menyfliken Inställningar för energibesparing Här anger du inställningarna för energibesparing. Mer information om Inställningar för energibesparing, finns här s. 117 "Inställningar för energibesparingmeny". 105

108 7. Ändra projektorns inställningar 4. Menyfliken Standardinställningar1 Här anger du inställningarna för ljudsignal, användarlogotyp, etc. För menyinställningar gällande Standardinställningar1, se s. 119 "Menyn Standardinställningar1". 5. Menyfliken Standardinställningar2 Här anger du inställningarna för displayspråk, startlösenord, etc. För menyinställningar gällande Standardinställningar2, se s. 121 "Menyn Standardinställningar2". 6. Menyfliken Nätverks-/USB-inställningar På menyfliken Nätverks-/USB-inställningar hittar du menyn USB-inställningar, menyn Nätverksinställningar och menyn Inställningar för nätverksprogram. Menyn USB-inställningar Här anger du inställningarna för projektion från USB. För menyinställningar gällande USB-inställningar, se s. 124 "USB-inställningar-meny". Menyn Nätverksinställningar Här anger du nätverksinställningarna, t.ex. en IP-adress. För menyinställningar gällande Nätverksinställningar, se s. 126 "Nätverksinställningar -meny". Menyn Inställningar för nätverksprogram Här anger du inställningarna för PJLink, projektionsserver, etc. För menyinställningar gällande Inställningar för nätverksprogram, se s. 134 "Inställningar för nätverksprogram-meny". 7. Fliken Visa status Aktiverar information som ska visas, t.ex. indatasignaler och lampans användningstid. För mer information om vilka poster som kan visas, se s. 140 "Visa status". 8. Inställningar Varje menys inställningar och information kan visas. 106

109 Ändra inställningarna Ändra inställningarna 1. Tryck på [Menu]. 2. Välj menyfliken med knapparna [ ] och [ ]. Om du väljer fliken Visa status kan du kontrollera informationen i detta steg. 3. Tryck på knappen [ ]. 4. Välj det objekt som ska ändras med hjälp av knapparna [ ] och [ ]. 5. Tryck på [Enter]. Om [Till inst.] visas till höger, har objektet en undermeny. Välj ett objekt på undermenyn och tryck sedan på [Enter]. Om [Verkställ] visas till höger om det valda objektet, verkställs funktionen i detta steg. 6. Ändra inställningar. Justera värden med hjälp av värdefältet. Ändra värdet med hjälp av knapparna [ ] och [ ] och tryck sedan på [Enter]. Välja värdet från en lista. Ändra värdet med hjälp av knapparna [ ], [ ], [ ] och [ ] och tryck sedan på [Enter]. 107

110 7. Ändra projektorns inställningar Mata in siffror Använd siffertangenterna på fjärrkontollen för att mata in siffror. Mata in text Använd tangentbordet som visas på skärmen för att mata in text. Du kan även använda fjärrkontrollens siffertangenter för att mata in siffror. 7. Om en bekräftelseskärm visas väljer du [OK] och trycker sedan på [Enter]. 8. Tryck på [Menu]. 9. Om en bekräftelseskärm visas väljer du [Reflektera] och trycker sedan på [Enter]. På menyfliken Nätverks-/USB-inställningar hittar du menyn USB-inställningar, menyn Nätverksinställningar och menyn Inställningar för nätverksprogram. Öppna menyn för de inställningar som du vill ändra, gå sedan till steg 2 för att ändra inställningarna. Menyskärmen stängs automatiskt trettio sekunder efter den sista åtgärden. Ändringar i inställningarna tillämpas automatiskt när du stänger menyskärmen. Du behöver inte trycka på [Enter]. Inställningar i menyn Nätverks-/USB-inställningar tillämpas inte förrän du väljer [Reflektera] (återspegla) på bekräftelseskärmen. Menyskärmen visas inte om du projicerar bilder från ett USB-minne eller en server. Sluta projicera bilderna för att öppna menyskärmen. 108

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Ändra projektorns inställningar. Felsökning. Underhåll.

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Ändra projektorns inställningar. Felsökning. Underhåll. Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Ändra projektorns inställningar Felsökning Underhåll Bilaga För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...4 Upphovsrätt på bilder...4 Viktigt...4 Information till användare som

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser innan användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser innan användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser innan användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Användbara funktioner Använda projektorn via ett nätverk Använda

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser innan användning av projektorn. Projicera en bild. Användbara funktioner. Ändra projektorns inställningar.

Bruksanvisning. Förberedelser innan användning av projektorn. Projicera en bild. Användbara funktioner. Ändra projektorns inställningar. Bruksanvisning Förberedelser innan användning av projektorn Projicera en bild Användbara funktioner Ändra projektorns inställningar Felsökning Underhåll Bilaga Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden Message Broadcasting Message Broadcasting är ett plugin-program för EasyMP Monitor. Administratörer kan sända meddelanden till en eller flera projektorer eller alla projektorer i nätverket med plugin-programmet.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien)

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Den interaktiva fjärrkontrollen demonstrerar egenskaperna, funktionerna, inställningarna och de justerbara menyerna

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 2,4G 5G DINA PERSONLIGA INLOGGNINGSUPPGIFTER COM HEM WI-FI HUB C1 Ditt trådlösa nätverk (Wi-Fi-namn) Wi-Fi-namn (2,4 GHz): COMHEM_xxxxxx Wi-Fi-namn (5 GHz): COMHEM_xxxxxx-5G

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Användarguide för SMART GoWire Meeting Pro

Användarguide för SMART GoWire Meeting Pro Användarguide för SMART GoWire Meeting Pro Med SMART GoWire så behöver man inte ha några mjukvaror eller drivrutiner på sin dator som behövs för att använda en SMART Board. Allt finns på GoWire-kabeln.

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e 1 Introduktion Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur det ska se ut när du har

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Interaktivt golv för Förskolan

Interaktivt golv för Förskolan Användarmanual NetBoard Portable Interaktivt golv för Förskolan www.wikona.se/kontakt Sida 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Introduktion... 3 Vad är NetBoard Portable?... 3 Visa på 4 olika

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 *

DATAPROJEKTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * Sw DATAPROJEKTOR XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * * Modeller med USB-port Instruktionshäfte Se till att läsa försiktighetsåtgärderna i medföljande Installationshandbok. Förvara all

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Podium View... 3 4. Anslutning av Hårdvaran... 5 5. Börja använda

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor:

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor: Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Din BenQ-projektor stöder uppspelning av tredimensionellt (3D) innehåll som överförs via D-Sub, Component, HDMI, Video och S-Video. Dock behöver du de

Läs mer

Installationsguide. Viktigt meddelande. Om den här handboken. Om den här maskinen (About This Machine) Enheter som krävs

Installationsguide. Viktigt meddelande. Om den här handboken. Om den här maskinen (About This Machine) Enheter som krävs Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. För säker och korrekt användning ska du läsa säkerhetsinformationen i "Läs detta först" innan du använder

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar.

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar. Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara boken i närheten av maskinen för att snabbt kunna komma åt den. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650 XJ-ST145/XJ-ST155

DATAPROJEKTOR XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650 XJ-ST145/XJ-ST155 DATAPROJEKTOR XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650 XJ-ST145/XJ-ST155 Dataprojektor Funktionsguide för USB Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer