Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera"

Transkript

1 Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar Felsökning Underhåll Bilaga För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i handboken "Read This First" innan du använder maskinen.

2

3 INNEHÅLL Inledning...6 Upphovsrätt på bilder...6 Viktigt...6 Information till användare som tittar på 3D-bilder... 6 Handböcker som medföljer projektorn...8 Handböcker för projektorn...8 Handbokens upplägg... 9 Symboler...9 Obs...9 Modellspecifik Information Förberedelser för användning av projektorn Huvudfunktioner Kontrollera tillbehören Projektorns delar och deras funktioner...15 Utsida...15 Portar på projektorn...16 Kontrollpanel...17 Fjärrkontrollens delar och dess funktioner...19 Använda fjärrkontrollen...22 Fjärrkontrollens effektiva räckvidd...22 Sätta i batterier i fjärrkontrollen Mata in text Styra en dator via fjärrkontrollen...24 Styra flera projektorer med fjärrkontrollen...25 Placera projektorn...27 Projiceringsläge Förhållande mellan projiceringsavstånd och skärmstorlek Ansluta utrustning till projektorn Ansluta en dator...31 Ansluta AV-utrustning...33 Ansluta en extern bildskärm...34 Ansluta en extern högtalare

4 2. Projicera en bild Försiktighetsåtgärder vid användning av projektorn...35 Grundläggande funktioner...37 Projicera en bild...37 Stänga av projektorn...39 Justera den projicerade bilden...41 Justera vinkeln för projektionen Ändra format på den projicerade bilden...41 Justera fokus Justera trapetsförvrängning (keystone) Åtgärder vid projicering av bilder Justera högtalarens volym...46 Förstora bilden Tillfälligt släcka skärmen och stänga av ljudet Frysa bilden...48 Ange lampinställningar Använda visningstimern Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Krav för att projicera bilder från en USB-enhet...51 Projicera bilder från ett USB-minne Ansluta USB-minnet Projicera bilder från en USB-minnesenhet Styra den projicerade bilden...54 Koppla från USB-minnet...55 Konvertera presentationsfiler till JPEG-filer med hjälp av JPEG Conversion Tool...56 Använda JPEG Conversion Tool...56 Konvertera presentationsfiler till JPEG-filer Använda projektorn via ett nätverk Innan du ansluter till ett nätverk...59 Ansluta en Ethernet-kabel...59 Försiktighetsåtgärder vid användning av trådlöst LAN Ansluta projektorn till ett nätverk

5 Öppna fönstret [Nätverksinstallationsguide]...63 Konfigurera inställningarna för kabelanslutet LAN...63 Konfigurera inställningarna för trådlöst LAN i infrastrukturläge Konfigurera inställningarna för trådlöst LAN i Ad Hoc-läge...67 Projicera en datorskärm via ett nätverk Så här använder du QuickProjection...68 Projicera bilder med hjälp av QuickProjection...69 Använda funktionen Projektionsserver...70 Konfigurera nätverksservern Konfigurera projektorn Projicera filer som finns lagrade på servern Ändra projektorns inställningar Visa menyskärmen Använda menyskärmen Återställa inställningar till standardinställningar Menyn Bildjustering Menyn Displayinställningar...81 Inställningar för energibesparing-meny Menyn Standardinställningar Menyn Standardinställningar USB-inställningar-meny Inställningar...91 Visa status Nätverksinställningar -meny...93 Kabelanslutet LAN Trådlöst LAN (endast RICOH PJ X3340N/PJ WX3340N/WX4240N) Gemensamt LAN...97 Projektor-ID...99 Installationsguide Visa status Inställningar för nätverksprogram-meny Administratörsverktyg Säkerhet

6 Server Uppdatering av firmware Visa status Visa status Felsökning Indikator visningslista Vanliga problem Öppna den nätbaserade kunskapsbasen Underhåll Driftsföreskrifter Rengöring av projektorn Rengöra linsen Rengöring av projektorn Byta lampa Hantera projektorn med hjälp avprojector Management Utility InstalleraProjector Management Utility Inställningar som krävs för användning av Projector Management Utility Starta Projector Management Utility Styra och övervaka projektorn med hjälp av Crestron RoomView Öppna Crestron WebUI Använda Crestron WebUI Förbrukningsartiklar Bilaga Specifikationer för projektorn Lista över kompatibla signaler Videosignaler Y/Pb/Pr-signaler Datorsignaler HDMI-signaler D-format Specifikationer för portar Port för datoranslutning 1 och port för datoranslutning 2/Bildskärmsutgång Styrport

7 Information Copyrights (Upphovsrätt) Uppdatera firmware Var kan man fråga Varumärken INDEX

8 Inledning Upphovsrätt på bilder När du visar bilder med projektorn, se till att inte inkräkta på upphovsrättsskyddat material. Följande är exempel på vad som anses inkräkta på upphovsrättsskyddat material. Att visa bilder och filmer i kommersiellt syfte. Att ändra bilder eller filmer genom t.ex. frys-, förstorings- eller zoom-funktioner för att sedan visa för publik eller i kommersiellt syfte. Att med hjälp av en funktion som ändrar skärmstorleken göra ändringar i bild- och filmformat för att kunna visa dessa för publik eller i kommersiellt syfte. Viktigt Under inga omständigheter kan företaget hållas ansvarigt för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som orsakats p.g.a. felaktigt handhavande av maskinen. Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller kostnader som uppstår till följd av användning av delar som inte är originaldelar tillsammans med era kontorsprodukter. Information till användare som tittar på 3D-bilder Uppmärksamma följande punkter när du använder projektorn för att titta på bilder med 3D-glasögon: Du behöver 3D-glasögon för att se 3D-bilder. Projektorn använder DLP Link-teknik för att synkronisera med 3D-glasögon. Du måste använda 3D-glasögonen (tillval) som stöder (RICOH PJ 3D Glasses Type 2). Hur 3D-bilder uppfattas kan vara individuellt. Använd inte 3D-glasögon till att titta på annat material än just 3D-bilder. Innan du tittar på 3D-bilder ska du läsa instruktionerna som medföljer dina 3D-glasögon och 3Dkompatibelt innehåll. Undvik att titta på 3D-bilder under lång tid. Ta en paus på 15 minuter efter en timmas tittande. Om du känner dig illamående när du tittar på 3D-bilder ska du avbryta. Om du inte känner dig bättre ska du rådfråga en läkare. Om du tittar på 3D-bilder i ett rum med LED-belysning eller lysrör kan det kännas som om ljuset i rummet flimrar. Om så är fallet ska du dimma belysningen tills du inte längre upplever något flimmer eller släcka belysningen helt. 6

9 Om du eller någon i din familj har en historia med ljuskänsliga anfall bör du rådfråga en läkare innan du tittar på 3D-bilder. När du tittar på 3D-bilder ska du sitta rakt framför skärmen med ögonen parallellt och i nivå med skärmen. Om man tittar på 3D-bilder utan tillräckligt avstånd från skärmen kan man bli trött i ögonen. Avståndet mellan skärm och tittare ska vara minst tre gånger skärmens höjd. För att barn ska kunna använda 3D-glasögon krävs vuxen uppsikt. Det rekommenderas inte att barn under 6 år ser på 3D. Det kan påverka deras synutveckling. Rådfråga en läkare innan du använder 3D-glasögon. 7

10 Handböcker som medföljer projektorn Handböcker för projektorn Läs noga igenom den här handboken innan du använder projektorn. Läs de handböcker som behandlar de arbetsuppgifter du vill utföra med projektorn. Handböckerna finns i olika format. Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader måste vara installerat om du vill läsa handböckerna som PDF-filer. Läs detta först Ger information om säker användning av projektorn. Läs noga igenom det avsnitt i denna handbok som har titeln Säkerhetsinformation för att förebygga personskador och skador på projektorn. Introduktionsguide Ger grundläggande information om hur man installerar projektorn och hur man projicerar bilder. Eftersom innehållet i den här handboken är en sammanställning av bruksanvisningen, se bruksanvisningen för mer information. Bruksanvisning Ger information om hur man installerar projektorn, hur man projicerar bilder med hjälp av projektorn och hur man konfigurerar projektorn. Den ger också information om felsökning och underhåll. CD-ROM-skivan innehåller endast den engelska handboken. Handböcker på övriga språk kan laddas ner fån webbplatsen. Följande programvaruprodukter benämns med sina allmänna namn: Produktnamn RICOH JPEG Conversion Tool Type A JPEG Conversion Tool Allmänt namn 8

11 Handbokens upplägg Symboler Den här handboken använder följande symboler: Visar sådant som du bör uppmärksamma när du använder projektorn. Visar ytterligare förklaringar till projektorns funktioner och anvisningar om hur du åtgärdar användarfel. [ ] Visar namnen på kontrollpanelens och fjärrkontrollens olika knappar. Visar även vilka olika poster som visas på menyerna. (främst Europa och Asien) (främst Nordamerika) Skillnader i funktionerna mellan region A och B-modeller indikeras med två symboler. Läs informationen som anges av den symbol som motsvarar regionen för den modell som du använder. För information om vilken symbol som motsvarar den modell du använder, se s.10 "Modellspecifik Information". Obs Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Två olika måttenheter används i den här handboken. Vissa illustrationer i handboken kan avvika något från din maskin. Vissa tillval kanske inte finns i en del länder. För uppgifter om detta, kontakta din återförsäljare. Beroende på i vilket land du befinner dig kan det hända att vissa funktioner är tillval. För uppgifter om detta, kontakta din återförsäljare. 9

12 Modellspecifik Information Detta avsnitt beskriver hur du tar reda på vilken region din projektor tillhör. Det finns en etikett på projektorns undersida, placerad enligt bilden som visas nedan. På etiketten finns uppgifter om vilken region din projektor tillhör. Läs etiketten. CUD107 Följande information är regionsspecifik. Läs informationen under regionssymbolen för din projektor. (främst Europa och Asien) Om etiketten innehåller följande är din projektor en region A-modell: KOD XXXX -27 (främst Nordamerika) Om etiketten innehåller följande är din projektor en region B-modell: KOD XXXX -17 Måtten i den här handboken anges i två enheter: meter och tum. Om din projektor hör till region A används metersystemet som måttenhet. Om din projektor hör till region B används tum som måttenhet. 10

13 1. Förberedelser för användning av projektorn I det här kapitlet beskrivs namn och funktioner på projektorns respektive fjärrkontrollens olika delar, samt hur du använder dem. Här beskrivs också hur projektorn ska placeras och hur du ansluter den till övrig utrustning. Huvudfunktioner Projektorn har följande funktioner. Automatisk miljöfunktion Projektorn växlar automatiskt lampeffekt genom att känna av ljusstyrkan vid projiceringsplatsen och i bildsignalerna. Den här funktionen är användbar för energibesparing. Snabbstart Även om projektorn står i vänteläge börjar den projicera bilder automatiskt om den får bildsignaler. Automatisk trapetskorrektion (Keystone) Projektorn justerar automatiskt formen på den projicerade bilden efter vinkeln som projektorn är placerad i. Automatisk fokusfunktion (endast RICOH PJ X3340N/WX3340N) Projektorn justerar automatiskt fokus när den slås på eller flyttas. AV Mute/Freeze Genom att trycka på knappen [AV Mute] stänger man av ljudet och släcker skärmen. Genom att trycka på knappen [Freeze] pausas bilden tillfälligt. Magnify/Zoom Genom att trycka på knappen [Magnify] förstoras den projicerade bilden. Genom att trycka på knappen [Zoom] förminskas den projierade bilden. Timerfunktion Tryck på knappen [Timer] för att visa nedräkningstimern på projektionsskärmen. På projektionsskärmen kan du även se hur lång tid som har gått. Färgläge, vägg Du kan justera bildens färgnyanser efter färgen på väggen där den projiceras. Inställning av lösenord/knapplås Du kan ange ett lösenord för projektorn och på så vis begränsa antalet användare. Knapparna på kontrollpanelen kan avaktiveras med hjälp av knapplåset för att förhindra felaktigt handhavande. 11

14 1. Förberedelser för användning av projektorn Administratörsautentisering Aktivera administratörsautentisering så att bara administratören kan ändra säkerhetsinställningarna. Det förbättrar projektorns säkerhet eftersom vanliga användare då inte kan ändra inställningarna. Logotyp-funktion När projektorn inte har någon signal eller när den startas kan den projicera en registrerad logotyp eller en annan bild. Presentationer utan dator Projektorn kan projicera JPEG- och MPEG-filer som finns lagrade på USB-minne eller digitalkamera. Med JPEG Conversion Tool kan man konvertera PowerPoint-material till JPEG-format och sedan projicera med hjälp av projektorn. Fjärrkontroll för muspekare (endast RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N) Med fjärrkontrollen som medföljer projektorn kan du styra muspekaren på en dator. QuickProjection QuickProjection är ett program som medföljer projektorn och används för att ansluta projektorn till en dator för att projicera bilder. 12

15 Kontrollera tillbehören Kontrollera tillbehören Följande tillbehör medföljer projektorn. Kontrollera att allt finns med i förpackningen. Om något saknas eller är skadat, kontakta din säljare eller servicetekniker. Läs detta först Introduktionsguide Fjärrkontroll AAA-batteri LR03 CD-ROM-skiva RGB-kabel Strömkabel Garantisedel Fjärrkontrollmottagare för muspekare (endast RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N) Bärväska (endast RICOH PJ X3340N/WX3340N) 13

16 1. Förberedelser för användning av projektorn Medföljande tillbehör kan variera beroende på var produkten köptes. De olika programmen finns på den medföljande CD-ROM-skivan För en beskrivning om hur man använder programmen, se s.56 "Använda JPEG Conversion Tool", s.68 "Så här använder du QuickProjection"och s.126 "Hantera projektorn med hjälp avprojector Management Utility". 14

17 Projektorns delar och deras funktioner Projektorns delar och deras funktioner Utsida På bilderna nedan ser du RICOH PJ X3340N/WX3340N CUD Lock för lampa Ta bort för att byta lampan. 2. Zoomreglage/Fokusreglage Zoomreglage (RICOH PJ X3340N/WX3340N) Justerar storleken på den projicerade bilden. Fokusreglage (RICOH PJ X4240N/WX4240N) Justerar skärpan på den projicerade bilden. 3. Belysningssensor Mäter ljusstyrkan vid projiceringsplatsen. 4. Kontrollpanel Se s.17 "Kontrollpanel". 5. Strömanslutning Anslut medföljande strömkablar här. 6. Luftutsläpp Släpper ut varm luft inifrån projektorn. 7. Lins Förstorar och projicerar bilden (ljus). 8. Fjärrmottagare Tar emot signalen från fjärrkontrollen. 15

18 1. Förberedelser för användning av projektorn 9. Justerbara fötter Justerar projiceringsvinkeln Justerbara fötter finns på projektorns vänstar och högra sida. 10. Luftintag Cirkulerar luft utifrån i avsikt att kyla ner projektorn. 11. LED-indikatorer Du kan kontrollera projektorns status genom att hänvisa till LED-indikatorerna. Den vänstra LED-indikatorn visar status för lampan, den högra LED-indikatorn visar temperaturen inuti projektorn. För mer information, se s.109 "Indikator visningslista". 12. Högtalare Matar ut ljudsignaler från en extern enhet. 13. Stöldskydd För anslutning av en stöldskyddskabel. 14. Säkerhetsbygel För anslutning av en stöldskyddskabel eller kedja. Vid leverans är projektorns ovansida täckt av en skyddsfilm. Ta bort denna skyddsfilm innan du använder projektorn. Portar på projektorn På bilderna nedan ser du RICOH PJ X3340N/WX3340N CUD Port för datoranslutning 1 (Y/Pb/Pr) Ingång för RGB-signal från en dator eller komponentvideosignal (Y/Pb/Pr) från en videobandspelare. 16

19 Projektorns delar och deras funktioner 2. Port för datoranslutning 2/Bildskärmsutgång Ingång för RGB-signaler eller utgång för bildsignaler som har matats in i "Port för datoranslutning 1" till en extern bildskärm. Du kan växla syftet med denna port i [Dator 2 terminal] under [Standardinställningar1]. 3. Port för videoanslutning Ingång för videosignaler från videobandspelare. 4. HDMI-port Ingång för HDMI-signaler från dator eller videobandspelare. 5. Audio-port Ingång för audiosignaler från dator eller videobandspelare. 6. Port för ljudutgång För sändning av ljudsignaler till en extern högtalare. 7. LAN-port För anslutning av Ethernet-kabel. 8. USB-port För anslutning av USB-minne eller USB-kabel. Kontrollpanel RICOH PJ X3340N/WX3340N RICOH PJ X4240N/WX4240N CUD Pilknappar Används för att navigera på menyskärmen och i värdefältet. Tangenterna [ ] och [ ] används för att justera trapetsförvrängningen. Tangenterna [ ] och [ ] används för att justera volymen. 2. [Enter]-knapp Öppnar valt objekt eller läge. 17

20 1. Förberedelser för användning av projektorn 3. [Menu]-knapp Visar menyfönstret. Tryck igen för att stänga menyfönstret. 4. [Input]-knapp Byter indatasignal. Indatasignalen ändras varje gång knappen trycks in. 5. [Power]-knapp Slår på och av projektorn. Indikatorn visar projektorns status. På: Strömmen är på. Av: Strömmen är av. Blinkar med 1 eller 3 sekunders mellanrum: Vänteläge. Blinkar med korta intervall: Uppstart eller kylning. 6. [Focus]-knapp/[Eco]-knapp [Focus]-knapp (RICOH PJ X3340N/WX3340N) För manuell justering av fokus. Tryck på knappen och justera sedan fokus med [ ] och [ ]. [Eco]-knapp (RICOH PJ X4240N/WX4240N) Visar skärmen [Inställningar för energibesparing]. På skärmen [Inställningar för energibesparing] kan du göra energibesparande inställningar för lampan. 7. [AV Mute]-knapp Släcker tillfälligt skärmen och stänger av ljudet. Knappen lyser blått när ljudet på projektorn är avstängt. 18

21 Fjärrkontrollens delar och dess funktioner Fjärrkontrollens delar och dess funktioner CUD [Menu]-knapp Visar menyfönstret. Tryck igen för att stänga menyfönstret. 2. [Input]-knapp Byter indatasignal. Indatasignalen ändras varje gång knappen trycks in. 3. [AV Mute]-knapp Släcker tillfälligt skärmen och stänger av ljudet. För mer information, se s.47 "Tillfälligt släcka skärmen och stänga av ljudet". 4. Pilknappar Används för att navigera på menyskärmen och i värdefältet. 5. Siffertangenter För inmatning av siffror. 6. [Power]-knapp Slår på och av projektorn. 7. [Freeze]-knapp Pausar tillfälligt bilden. För mer information, se s.48 "Frysa bilden". 8. [Magnify]-knapp Visar fältet för förstoringsgrad. Tryck på knappen och ange sedan förstoringsgraden med hjälp av [ ] och [ ]. För mer information, s.46 "Förstora bilden". 19

22 1. Förberedelser för användning av projektorn 9. [Enter]-knapp Öppnar valt objekt eller läge. 10. [Zoom]-knapp Visar det digitala zoomfältet. Tryck på knappen och justera sedan storleken på den projicerade bilden med hjälp av [ ] och [ ]. För mer information, se s.42 "Förminska den projicerade bilden". 11. [Focus]-knapp RICOH PJ X3340N/WX3340N För manuell justering av fokus. Tryck på knappen och justera sedan fokus med [ ] och [ ]. För mer information, se s.43 "Justera fokus på RICOH PJ X3340N/WX3340N". RICOH PJ X4240N/WX4240N Denna knapp används inte. 12. [Keystone]-knapp Visar fältet för trapetskorrektion. Tryck på knappen och justera sedan trapetskorrektionen med hjälp av [ ] och [ ]. För mer information, s.44 "Justera trapetsförvrängning (keystone)". 13. [Volume]-knapp Visar fältet för volymjustering. Tryck på knappen och justera sedan volymen på högtalaren med hjälp av [ ] och [ ]. För mer information, se s.46 "Justera högtalarens volym". 14. [Timer]-knapp Visar visningstimern. För mer information, se s.49 "Använda visningstimern". 15. [ID]-knapp Registrerar fjärrkontrollens ID. För mer information, se s.25 "Styra flera projektorer med fjärrkontrollen ". 16. [R-Click]-knapp RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N Används för att styra projektorn via fjärrkontrollen. Den fungerar på samma sätt som högerknappen på en mus. Den här knappen kan användas när fjärrkontrollmottagaren för muspekaren är ansluten till en dator. RICOH PJ X4240N 17. [Page]-knapp Denna knapp används inte. RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N Ändrar bilden medan den projiceras från en USB-enhet eller en projektionsserver. Tryck på [ ] för att gå till nästa bild. Tryck på [ ] för att gå till föregående bild. När fjärrkontrollmottagaren för muspekaren är ansluten till en dator kan dessa knappar användas för att växla bilder, t.ex. i en PowerPoint-presentation. RICOH PJ X4240N Ändrar bilden medan den projiceras från en USB-enhet eller en projektionsserver. Tryck på [ ] för att gå till nästa bild. Tryck på [ ] för att gå till föregående bild. 20

23 Fjärrkontrollens delar och dess funktioner 18. [ECO]-knapp Visar skärmen [Inställningar för energibesparing]. På skärmen [Inställningar för energibesparing] kan du göra energibesparande inställningar för lampan. För mer information, se s.48 "Ange lampinställningar". 21

24 1. Förberedelser för användning av projektorn Använda fjärrkontrollen Du kan använda fjärrkontrollen för att stänga av och sätta på projektorn, samt för att ändra signalen för den bild som matas in och projiceras. Du kan även förstora eller förminska bilden samt stänga av ljudet. Observera följande försiktighetsåtgärder när du använder fjärrkontrollen: Tappa inte och slå inte på fjärrkontrollen. Placera inte fjärrkontrollen på en plats med hög temperatur eller hög luftfuktighet. Se till att fjärrkontrollen inte blir våt. Placera den inte heller på något som är fuktigt. Plocka inte isär fjärrkontrollen. Fjärrkontrollens effektiva räckvidd För att använda fjärrkontrollen, rikta den mot fjärrkontrollmottagaren på projektorn. Fjärrkontrollens effektiva räckvidd är ca 5 meter (16,4 fot) från mottagaren och inom ca 15 graders vinkel från projektorns fjärrkontrollmottagare. 2 1 CUD Avstånd: upp till 5 meter (16,4 fot) 2. Vinkel: inom 15 grader Fjärrkontrollen kanske inte fungerar i vissa områden och under vissa förhållanden. Om detta inträffar, rikta fjärrkontrollen mot projektorn och försök igen. Fjärrkontrollen kan sluta fungera om projektorns fjärrkontrollmottagare utsätts för solljus alternativt fluorescerande eller starkt ljus. Du kan använda fjärrkontrollen från en plats bakom projektorn genom att låta skärmen reflektera signalen. Det effektiva intervallet ändras dock beroende på skärmens format och material. 22

25 Använda fjärrkontrollen Sätta i batterier i fjärrkontrollen För säker drift, följ varningarna nedan gällande fjärrkontrollens batterier. Felaktig användning av batterierna kan orsaka brand eller skada till följd av att batterierna läcker eller exploderar. Använd endast de batterier som anges. Blanda inte batterier av olika sort eller olika ålder. Sätt i batterierna enligt polaritet ( / ). Ladda inte icke-uppladdningsbara batterier. Utsätt inte batterierna för värme, eld eller vatten. Sammankoppla inte batteriets positiva och negativa poler med en ledare. Töm fjärrkontrollen på batterier som har passerat bäst-före-datum eller som är slut. Ta ut batterier som inte ska användas under en längre tid. Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Barn riskerar att svälja eller kvävas av batterier. Om det inträffar, kontakta omedelbart läkare CUD Ta bort batteriluckan från fjärrkontrollen. 2. Sätt i batterierna. Observera den positiva respektive negativa polriktningen när du sätter i batterierna. 3. Stäng batteriluckan. Byt ut batterierna om fjärrkontrollen inte fungerar som den ska eller om den effektiva räckvidden blir för smal. 23

26 1. Förberedelser för användning av projektorn Mata in text Använd skärmtangentbordet för att mata in text på skärmen för inställningar. 1. Använd knapparna [ ], [ ], [ ] och [ ] på fjärrkontrollen för att välja ett av de tecken som visas på skärmen. Det valda tecknet markeras med orange. 2. Tryck på [Enter]. Det valda tecknet visas i textområdet. 3. När teckeninmatningen är klar, välj [OK]. 4. Tryck på [Enter]. Texen matas in. Du kan även använda fjärrkontrollens siffertangenter för att mata in siffror. Styra en dator via fjärrkontrollen Du kan styra en dator med hjälp av projektorns fjärrkontroll. Funktionen kan användas när fjärrkontrollmottagaren för muspekaren är ansluten till en dator. Denna funktion är tillgänglig med RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N. En dator med en USB-port som stöder USB 2.0 kan användas. Operativsystem som stöds är Windows XP, Vista och 7. Anslut fjärrkontrollmottagaren för muspekaren till en dator endast när du styr datorn via fjärrkontrollen. När du styr projektorn med fjärrkontrollen och fjärrkontrollmottagaren för muspekaren är ansluten till datorn förflyttas muspekaren på datorskärmen enligt fjärrkontrollens knappfunktioner. 1. Anslut fjärrkontrollmottagaren för muspekaren till datorn. 24

27 Använda fjärrkontrollen 2. Rikta fjärrkontrollen mot muspekarens fjärrkontrollmottagare och tryck på knapparna CUD Piltangenter Förflyttar muspekaren. Tryck på knappen som motsvarar den riktning i vilken du vill flytta muspekaren. 2. [Enter]-knapp Vänster-klick. 3. [R-Click]-knapp Höger-klick. 4. [Page]-knappar Knapparna [ ] och [ ] växlar sida i en PowerPoint-presentation. Vissa datorer kan inte styras med hjälp av projektorns fjärrkontroll. Fjärrkontrollen kanske inte fungerar om muspekarens fjärrkontrollmottagare utsätts för solljus alternativt fluorescerande eller starkt ljus. Om det inträffar, ändra läge eller riktning på muspekarens fjärrkontrollmottagare. För att dra-och-släppa, håll [Enter] nedtryckt medan du förflyttar muspekaren med hjälp av piltangenterna. Släpp ENTER-tangenten när du har nått önskad placering. Styra flera projektorer med fjärrkontrollen Du kan styra flera projektorer med en enda fjärrkontroll. Det är möjligt att styra upp till fyra projektorer. I [Fjärrkontroll-ID] under [Standardinställningar2] måste du ange ett ID-nummer som ska tilldelas varje projektor i förväg. 25

28 1. Förberedelser för användning av projektorn 1. Tryck och håll nedtryckt [ID]-knappen och tryck sedan på en av sifferknapparna 1-4 under minst 3 sekunder. CUD086 Fjärrkontrollens ID-nummer ändras till det nummer som du tryckte på. 2. Styra projektorn. Om ett fjärrkontroll-id inte överensstämmer med det kontroll-id som har angetts i [Standardinställningar2], kan fjärrkontrollen inte styra projektorn. Det ID-nummer som har angetts i fjärrkontrollen är giltigt tills ett annat ID-nummer anges. Vir byte av batterier måste ID-numret i fjärrkontrollen anges på nytt. 26

29 Placera projektorn Placera projektorn När du placerar projektorn, se till att den står med objektivet vänt mot skärmen. Se till att projektorn och skärmen är parallella med varandra. Justera avståndet mellan projektorn och skärmen beroende på formatet på den projicerade bilden. För mer information, se s.28 "Förhållande mellan projiceringsavstånd och skärmstorlek". Projiceringsläge Om projektorn är felaktigt monterad på en vägg eller i taket kan den falla ned och orsaka skada. Kontakta din återförsäljare eller servicetekniker om du vill montera en projektor på en vägg eller i taket. Använd konsoler som är starka nog att bära projektorn. Projektorn väger ca 3,1 kg (6,9 lb.). Projektorn måste installeras på en plats som är robust nog att bära hela tyngden av projektorn och dess konsoler. Projektorn kan placeras på fyra olika sätt. Välj inställning beroende på projektorns placering i [Projiceringsläge] under [Stadardinställningar2]. För mer information, se s.89 "Menyn Standardinställningar2". 1. Standard 2. Bakifrån 3. Takmontage 4. Takmontage, bakifrån SV CUD Standard Projektorn kan placeras framför en skärm på vilken bilderna projiceras. 27

30 1. Förberedelser för användning av projektorn 2. Bakre Projektorn kan placeras bakom en skärm på vilken bilderna projiceras. 3. Tak Projektorn monteras i taket framför en skärm på vilken bilderna sedan projiceras. 4. Bakre tak Projektorn monteras i taket bakom en skärm på vilken bilderna sedan projiceras. Förhållande mellan projiceringsavstånd och skärmstorlek Storleken på den projicerade bilden varierar beroende på avståndet mellan projektorn och skärmen. Se följande tabeller för en lämplig placering a projektorn. Projiceringsformaten som visas i tabellerna avser en bild i fullformat utan trapetskorrektion. Projektionsavståndet blir som kortast när zoomreglaget är riktat mot den breda sidan, och som längst när zoomreglaget är riktat mot telesidan. b a CUD072 RICOH PJ X3340N Projiceringsformat a Projiceringsavstånd Kortast Längst b Projiceringshöjd 30 tum 0,68 m (2,22 fot) 1,05 m (3,45 fot) 4 cm (1 tum) 40 tum 0,92 m (3,02 fot) 1,41 m (4,64 fot) 5 cm (2 tum) 60 tum 1,40 m (4,58 fot) 2,13 m (6,99 fot) 7 cm (3 tum) 80 tum 1,87 m (6,12 fot) 2,86 m (9,38 fot) 10 cm (4 tum) 100 tum 2,34 m (7,68 fot) 3,58 m (11,75 fot) 12 cm (5 tum) 120 tum 2,82 m (9,24 fot) 4,31 m (14,12 fot) 14 cm (6 tum) 150 tum 3,54 m (11,60 fot) 5,39 m (17,67 fot) 18 cm (7 tum) 200 tum 4,73 m (15,50 fot) 7,20 m (23,61 fot) 24 cm (9 tum) 28

31 Placera projektorn RICOH PJ WX3340N Projiceringsformat a Projiceringsavstånd Kortast Längst b Projiceringshöjd 40 tum 0,77 m (2,53 fot) 1,20 m (3,94 fot) 3 cm (1 tum) 60 tum 1,18 m (3,87 fot) 1,80 m (5,92 fot) 5 cm (2 tum) 80 tum 1,58 m (5,18 fot) 2,42 m (7,92 fot) 6 cm (2 tum) 100 tum 1,98 m (6,50 fot) 3,03 m (9,94 fot) 8 cm (3 tum) 120 tum 2,39 m (7,84 fot) 3,65 m (11,98 fot) 9 cm (4 tum) 150 tum 2,99 m (9,81 fot) 4,57 m (14,98 fot) 11 cm (4 tum) 200 tum 4,00 m (13,12 fot) 6,10 m (20,01 fot) 15 cm (6 tum) 240 tum 4,81 m (15,79 fot) 7,33 m (24,06 fot) 18 cm (7 tum) RICOH PJ X4240N Projiceringsformat a Projiceringsavstånd b Projiceringshöjd 50 tum 0,59 m (1,94 fot) 6 cm (2 tum) 60 tum 0,72 m (2,36 fot) 7 cm (3 tum) 70 tum 0,85 m (2,78 fot) 8 cm (3 tum) 80 tum 0,97 m (3,20 fot) 10 cm (4 tum) 90 tum 1,10 m (3,62 fot) 11 cm (4 tum) 100 tum 1,23 m (4,04 fot) 12 cm (5 tum) 110 tum 1,36 m (4,46 fot) 13 cm (5 tum) 120 tum 1,49 m (4,88 fot) 14 cm (6 tum) 29

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem 4-456-335-11(1) (SE) Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem Användarinstruktioner BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W BDV-N7100W/BDV-N7100WL VARNING Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR66 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...0 Bruksanvisning Uppspelning...8 Avancerad användning...47

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer