Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera"

Transkript

1 Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar Felsökning Underhåll Bilaga För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i handboken "Read This First" innan du använder maskinen.

2

3 INNEHÅLL Inledning...6 Upphovsrätt på bilder...6 Viktigt...6 Information till användare som tittar på 3D-bilder... 6 Handböcker som medföljer projektorn...8 Handböcker för projektorn...8 Handbokens upplägg... 9 Symboler...9 Obs...9 Modellspecifik Information Förberedelser för användning av projektorn Huvudfunktioner Kontrollera tillbehören Projektorns delar och deras funktioner...15 Utsida...15 Portar på projektorn...16 Kontrollpanel...17 Fjärrkontrollens delar och dess funktioner...19 Använda fjärrkontrollen...22 Fjärrkontrollens effektiva räckvidd...22 Sätta i batterier i fjärrkontrollen Mata in text Styra en dator via fjärrkontrollen...24 Styra flera projektorer med fjärrkontrollen...25 Placera projektorn...27 Projiceringsläge Förhållande mellan projiceringsavstånd och skärmstorlek Ansluta utrustning till projektorn Ansluta en dator...31 Ansluta AV-utrustning...33 Ansluta en extern bildskärm...34 Ansluta en extern högtalare

4 2. Projicera en bild Försiktighetsåtgärder vid användning av projektorn...35 Grundläggande funktioner...37 Projicera en bild...37 Stänga av projektorn...39 Justera den projicerade bilden...41 Justera vinkeln för projektionen Ändra format på den projicerade bilden...41 Justera fokus Justera trapetsförvrängning (keystone) Åtgärder vid projicering av bilder Justera högtalarens volym...46 Förstora bilden Tillfälligt släcka skärmen och stänga av ljudet Frysa bilden...48 Ange lampinställningar Använda visningstimern Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Krav för att projicera bilder från en USB-enhet...51 Projicera bilder från ett USB-minne Ansluta USB-minnet Projicera bilder från en USB-minnesenhet Styra den projicerade bilden...54 Koppla från USB-minnet...55 Konvertera presentationsfiler till JPEG-filer med hjälp av JPEG Conversion Tool...56 Använda JPEG Conversion Tool...56 Konvertera presentationsfiler till JPEG-filer Använda projektorn via ett nätverk Innan du ansluter till ett nätverk...59 Ansluta en Ethernet-kabel...59 Försiktighetsåtgärder vid användning av trådlöst LAN Ansluta projektorn till ett nätverk

5 Öppna fönstret [Nätverksinstallationsguide]...63 Konfigurera inställningarna för kabelanslutet LAN...63 Konfigurera inställningarna för trådlöst LAN i infrastrukturläge Konfigurera inställningarna för trådlöst LAN i Ad Hoc-läge...67 Projicera en datorskärm via ett nätverk Så här använder du QuickProjection...68 Projicera bilder med hjälp av QuickProjection...69 Använda funktionen Projektionsserver...70 Konfigurera nätverksservern Konfigurera projektorn Projicera filer som finns lagrade på servern Ändra projektorns inställningar Visa menyskärmen Använda menyskärmen Återställa inställningar till standardinställningar Menyn Bildjustering Menyn Displayinställningar...81 Inställningar för energibesparing-meny Menyn Standardinställningar Menyn Standardinställningar USB-inställningar-meny Inställningar...91 Visa status Nätverksinställningar -meny...93 Kabelanslutet LAN Trådlöst LAN (endast RICOH PJ X3340N/PJ WX3340N/WX4240N) Gemensamt LAN...97 Projektor-ID...99 Installationsguide Visa status Inställningar för nätverksprogram-meny Administratörsverktyg Säkerhet

6 Server Uppdatering av firmware Visa status Visa status Felsökning Indikator visningslista Vanliga problem Öppna den nätbaserade kunskapsbasen Underhåll Driftsföreskrifter Rengöring av projektorn Rengöra linsen Rengöring av projektorn Byta lampa Hantera projektorn med hjälp avprojector Management Utility InstalleraProjector Management Utility Inställningar som krävs för användning av Projector Management Utility Starta Projector Management Utility Styra och övervaka projektorn med hjälp av Crestron RoomView Öppna Crestron WebUI Använda Crestron WebUI Förbrukningsartiklar Bilaga Specifikationer för projektorn Lista över kompatibla signaler Videosignaler Y/Pb/Pr-signaler Datorsignaler HDMI-signaler D-format Specifikationer för portar Port för datoranslutning 1 och port för datoranslutning 2/Bildskärmsutgång Styrport

7 Information Copyrights (Upphovsrätt) Uppdatera firmware Var kan man fråga Varumärken INDEX

8 Inledning Upphovsrätt på bilder När du visar bilder med projektorn, se till att inte inkräkta på upphovsrättsskyddat material. Följande är exempel på vad som anses inkräkta på upphovsrättsskyddat material. Att visa bilder och filmer i kommersiellt syfte. Att ändra bilder eller filmer genom t.ex. frys-, förstorings- eller zoom-funktioner för att sedan visa för publik eller i kommersiellt syfte. Att med hjälp av en funktion som ändrar skärmstorleken göra ändringar i bild- och filmformat för att kunna visa dessa för publik eller i kommersiellt syfte. Viktigt Under inga omständigheter kan företaget hållas ansvarigt för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som orsakats p.g.a. felaktigt handhavande av maskinen. Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller kostnader som uppstår till följd av användning av delar som inte är originaldelar tillsammans med era kontorsprodukter. Information till användare som tittar på 3D-bilder Uppmärksamma följande punkter när du använder projektorn för att titta på bilder med 3D-glasögon: Du behöver 3D-glasögon för att se 3D-bilder. Projektorn använder DLP Link-teknik för att synkronisera med 3D-glasögon. Du måste använda 3D-glasögonen (tillval) som stöder (RICOH PJ 3D Glasses Type 2). Hur 3D-bilder uppfattas kan vara individuellt. Använd inte 3D-glasögon till att titta på annat material än just 3D-bilder. Innan du tittar på 3D-bilder ska du läsa instruktionerna som medföljer dina 3D-glasögon och 3Dkompatibelt innehåll. Undvik att titta på 3D-bilder under lång tid. Ta en paus på 15 minuter efter en timmas tittande. Om du känner dig illamående när du tittar på 3D-bilder ska du avbryta. Om du inte känner dig bättre ska du rådfråga en läkare. Om du tittar på 3D-bilder i ett rum med LED-belysning eller lysrör kan det kännas som om ljuset i rummet flimrar. Om så är fallet ska du dimma belysningen tills du inte längre upplever något flimmer eller släcka belysningen helt. 6

9 Om du eller någon i din familj har en historia med ljuskänsliga anfall bör du rådfråga en läkare innan du tittar på 3D-bilder. När du tittar på 3D-bilder ska du sitta rakt framför skärmen med ögonen parallellt och i nivå med skärmen. Om man tittar på 3D-bilder utan tillräckligt avstånd från skärmen kan man bli trött i ögonen. Avståndet mellan skärm och tittare ska vara minst tre gånger skärmens höjd. För att barn ska kunna använda 3D-glasögon krävs vuxen uppsikt. Det rekommenderas inte att barn under 6 år ser på 3D. Det kan påverka deras synutveckling. Rådfråga en läkare innan du använder 3D-glasögon. 7

10 Handböcker som medföljer projektorn Handböcker för projektorn Läs noga igenom den här handboken innan du använder projektorn. Läs de handböcker som behandlar de arbetsuppgifter du vill utföra med projektorn. Handböckerna finns i olika format. Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader måste vara installerat om du vill läsa handböckerna som PDF-filer. Läs detta först Ger information om säker användning av projektorn. Läs noga igenom det avsnitt i denna handbok som har titeln Säkerhetsinformation för att förebygga personskador och skador på projektorn. Introduktionsguide Ger grundläggande information om hur man installerar projektorn och hur man projicerar bilder. Eftersom innehållet i den här handboken är en sammanställning av bruksanvisningen, se bruksanvisningen för mer information. Bruksanvisning Ger information om hur man installerar projektorn, hur man projicerar bilder med hjälp av projektorn och hur man konfigurerar projektorn. Den ger också information om felsökning och underhåll. CD-ROM-skivan innehåller endast den engelska handboken. Handböcker på övriga språk kan laddas ner fån webbplatsen. Följande programvaruprodukter benämns med sina allmänna namn: Produktnamn RICOH JPEG Conversion Tool Type A JPEG Conversion Tool Allmänt namn 8

11 Handbokens upplägg Symboler Den här handboken använder följande symboler: Visar sådant som du bör uppmärksamma när du använder projektorn. Visar ytterligare förklaringar till projektorns funktioner och anvisningar om hur du åtgärdar användarfel. [ ] Visar namnen på kontrollpanelens och fjärrkontrollens olika knappar. Visar även vilka olika poster som visas på menyerna. (främst Europa och Asien) (främst Nordamerika) Skillnader i funktionerna mellan region A och B-modeller indikeras med två symboler. Läs informationen som anges av den symbol som motsvarar regionen för den modell som du använder. För information om vilken symbol som motsvarar den modell du använder, se s.10 "Modellspecifik Information". Obs Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Två olika måttenheter används i den här handboken. Vissa illustrationer i handboken kan avvika något från din maskin. Vissa tillval kanske inte finns i en del länder. För uppgifter om detta, kontakta din återförsäljare. Beroende på i vilket land du befinner dig kan det hända att vissa funktioner är tillval. För uppgifter om detta, kontakta din återförsäljare. 9

12 Modellspecifik Information Detta avsnitt beskriver hur du tar reda på vilken region din projektor tillhör. Det finns en etikett på projektorns undersida, placerad enligt bilden som visas nedan. På etiketten finns uppgifter om vilken region din projektor tillhör. Läs etiketten. CUD107 Följande information är regionsspecifik. Läs informationen under regionssymbolen för din projektor. (främst Europa och Asien) Om etiketten innehåller följande är din projektor en region A-modell: KOD XXXX -27 (främst Nordamerika) Om etiketten innehåller följande är din projektor en region B-modell: KOD XXXX -17 Måtten i den här handboken anges i två enheter: meter och tum. Om din projektor hör till region A används metersystemet som måttenhet. Om din projektor hör till region B används tum som måttenhet. 10

13 1. Förberedelser för användning av projektorn I det här kapitlet beskrivs namn och funktioner på projektorns respektive fjärrkontrollens olika delar, samt hur du använder dem. Här beskrivs också hur projektorn ska placeras och hur du ansluter den till övrig utrustning. Huvudfunktioner Projektorn har följande funktioner. Automatisk miljöfunktion Projektorn växlar automatiskt lampeffekt genom att känna av ljusstyrkan vid projiceringsplatsen och i bildsignalerna. Den här funktionen är användbar för energibesparing. Snabbstart Även om projektorn står i vänteläge börjar den projicera bilder automatiskt om den får bildsignaler. Automatisk trapetskorrektion (Keystone) Projektorn justerar automatiskt formen på den projicerade bilden efter vinkeln som projektorn är placerad i. Automatisk fokusfunktion (endast RICOH PJ X3340N/WX3340N) Projektorn justerar automatiskt fokus när den slås på eller flyttas. AV Mute/Freeze Genom att trycka på knappen [AV Mute] stänger man av ljudet och släcker skärmen. Genom att trycka på knappen [Freeze] pausas bilden tillfälligt. Magnify/Zoom Genom att trycka på knappen [Magnify] förstoras den projicerade bilden. Genom att trycka på knappen [Zoom] förminskas den projierade bilden. Timerfunktion Tryck på knappen [Timer] för att visa nedräkningstimern på projektionsskärmen. På projektionsskärmen kan du även se hur lång tid som har gått. Färgläge, vägg Du kan justera bildens färgnyanser efter färgen på väggen där den projiceras. Inställning av lösenord/knapplås Du kan ange ett lösenord för projektorn och på så vis begränsa antalet användare. Knapparna på kontrollpanelen kan avaktiveras med hjälp av knapplåset för att förhindra felaktigt handhavande. 11

14 1. Förberedelser för användning av projektorn Administratörsautentisering Aktivera administratörsautentisering så att bara administratören kan ändra säkerhetsinställningarna. Det förbättrar projektorns säkerhet eftersom vanliga användare då inte kan ändra inställningarna. Logotyp-funktion När projektorn inte har någon signal eller när den startas kan den projicera en registrerad logotyp eller en annan bild. Presentationer utan dator Projektorn kan projicera JPEG- och MPEG-filer som finns lagrade på USB-minne eller digitalkamera. Med JPEG Conversion Tool kan man konvertera PowerPoint-material till JPEG-format och sedan projicera med hjälp av projektorn. Fjärrkontroll för muspekare (endast RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N) Med fjärrkontrollen som medföljer projektorn kan du styra muspekaren på en dator. QuickProjection QuickProjection är ett program som medföljer projektorn och används för att ansluta projektorn till en dator för att projicera bilder. 12

15 Kontrollera tillbehören Kontrollera tillbehören Följande tillbehör medföljer projektorn. Kontrollera att allt finns med i förpackningen. Om något saknas eller är skadat, kontakta din säljare eller servicetekniker. Läs detta först Introduktionsguide Fjärrkontroll AAA-batteri LR03 CD-ROM-skiva RGB-kabel Strömkabel Garantisedel Fjärrkontrollmottagare för muspekare (endast RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N) Bärväska (endast RICOH PJ X3340N/WX3340N) 13

16 1. Förberedelser för användning av projektorn Medföljande tillbehör kan variera beroende på var produkten köptes. De olika programmen finns på den medföljande CD-ROM-skivan För en beskrivning om hur man använder programmen, se s.56 "Använda JPEG Conversion Tool", s.68 "Så här använder du QuickProjection"och s.126 "Hantera projektorn med hjälp avprojector Management Utility". 14

17 Projektorns delar och deras funktioner Projektorns delar och deras funktioner Utsida På bilderna nedan ser du RICOH PJ X3340N/WX3340N CUD Lock för lampa Ta bort för att byta lampan. 2. Zoomreglage/Fokusreglage Zoomreglage (RICOH PJ X3340N/WX3340N) Justerar storleken på den projicerade bilden. Fokusreglage (RICOH PJ X4240N/WX4240N) Justerar skärpan på den projicerade bilden. 3. Belysningssensor Mäter ljusstyrkan vid projiceringsplatsen. 4. Kontrollpanel Se s.17 "Kontrollpanel". 5. Strömanslutning Anslut medföljande strömkablar här. 6. Luftutsläpp Släpper ut varm luft inifrån projektorn. 7. Lins Förstorar och projicerar bilden (ljus). 8. Fjärrmottagare Tar emot signalen från fjärrkontrollen. 15

18 1. Förberedelser för användning av projektorn 9. Justerbara fötter Justerar projiceringsvinkeln Justerbara fötter finns på projektorns vänstar och högra sida. 10. Luftintag Cirkulerar luft utifrån i avsikt att kyla ner projektorn. 11. LED-indikatorer Du kan kontrollera projektorns status genom att hänvisa till LED-indikatorerna. Den vänstra LED-indikatorn visar status för lampan, den högra LED-indikatorn visar temperaturen inuti projektorn. För mer information, se s.109 "Indikator visningslista". 12. Högtalare Matar ut ljudsignaler från en extern enhet. 13. Stöldskydd För anslutning av en stöldskyddskabel. 14. Säkerhetsbygel För anslutning av en stöldskyddskabel eller kedja. Vid leverans är projektorns ovansida täckt av en skyddsfilm. Ta bort denna skyddsfilm innan du använder projektorn. Portar på projektorn På bilderna nedan ser du RICOH PJ X3340N/WX3340N CUD Port för datoranslutning 1 (Y/Pb/Pr) Ingång för RGB-signal från en dator eller komponentvideosignal (Y/Pb/Pr) från en videobandspelare. 16

19 Projektorns delar och deras funktioner 2. Port för datoranslutning 2/Bildskärmsutgång Ingång för RGB-signaler eller utgång för bildsignaler som har matats in i "Port för datoranslutning 1" till en extern bildskärm. Du kan växla syftet med denna port i [Dator 2 terminal] under [Standardinställningar1]. 3. Port för videoanslutning Ingång för videosignaler från videobandspelare. 4. HDMI-port Ingång för HDMI-signaler från dator eller videobandspelare. 5. Audio-port Ingång för audiosignaler från dator eller videobandspelare. 6. Port för ljudutgång För sändning av ljudsignaler till en extern högtalare. 7. LAN-port För anslutning av Ethernet-kabel. 8. USB-port För anslutning av USB-minne eller USB-kabel. Kontrollpanel RICOH PJ X3340N/WX3340N RICOH PJ X4240N/WX4240N CUD Pilknappar Används för att navigera på menyskärmen och i värdefältet. Tangenterna [ ] och [ ] används för att justera trapetsförvrängningen. Tangenterna [ ] och [ ] används för att justera volymen. 2. [Enter]-knapp Öppnar valt objekt eller läge. 17

20 1. Förberedelser för användning av projektorn 3. [Menu]-knapp Visar menyfönstret. Tryck igen för att stänga menyfönstret. 4. [Input]-knapp Byter indatasignal. Indatasignalen ändras varje gång knappen trycks in. 5. [Power]-knapp Slår på och av projektorn. Indikatorn visar projektorns status. På: Strömmen är på. Av: Strömmen är av. Blinkar med 1 eller 3 sekunders mellanrum: Vänteläge. Blinkar med korta intervall: Uppstart eller kylning. 6. [Focus]-knapp/[Eco]-knapp [Focus]-knapp (RICOH PJ X3340N/WX3340N) För manuell justering av fokus. Tryck på knappen och justera sedan fokus med [ ] och [ ]. [Eco]-knapp (RICOH PJ X4240N/WX4240N) Visar skärmen [Inställningar för energibesparing]. På skärmen [Inställningar för energibesparing] kan du göra energibesparande inställningar för lampan. 7. [AV Mute]-knapp Släcker tillfälligt skärmen och stänger av ljudet. Knappen lyser blått när ljudet på projektorn är avstängt. 18

21 Fjärrkontrollens delar och dess funktioner Fjärrkontrollens delar och dess funktioner CUD [Menu]-knapp Visar menyfönstret. Tryck igen för att stänga menyfönstret. 2. [Input]-knapp Byter indatasignal. Indatasignalen ändras varje gång knappen trycks in. 3. [AV Mute]-knapp Släcker tillfälligt skärmen och stänger av ljudet. För mer information, se s.47 "Tillfälligt släcka skärmen och stänga av ljudet". 4. Pilknappar Används för att navigera på menyskärmen och i värdefältet. 5. Siffertangenter För inmatning av siffror. 6. [Power]-knapp Slår på och av projektorn. 7. [Freeze]-knapp Pausar tillfälligt bilden. För mer information, se s.48 "Frysa bilden". 8. [Magnify]-knapp Visar fältet för förstoringsgrad. Tryck på knappen och ange sedan förstoringsgraden med hjälp av [ ] och [ ]. För mer information, s.46 "Förstora bilden". 19

22 1. Förberedelser för användning av projektorn 9. [Enter]-knapp Öppnar valt objekt eller läge. 10. [Zoom]-knapp Visar det digitala zoomfältet. Tryck på knappen och justera sedan storleken på den projicerade bilden med hjälp av [ ] och [ ]. För mer information, se s.42 "Förminska den projicerade bilden". 11. [Focus]-knapp RICOH PJ X3340N/WX3340N För manuell justering av fokus. Tryck på knappen och justera sedan fokus med [ ] och [ ]. För mer information, se s.43 "Justera fokus på RICOH PJ X3340N/WX3340N". RICOH PJ X4240N/WX4240N Denna knapp används inte. 12. [Keystone]-knapp Visar fältet för trapetskorrektion. Tryck på knappen och justera sedan trapetskorrektionen med hjälp av [ ] och [ ]. För mer information, s.44 "Justera trapetsförvrängning (keystone)". 13. [Volume]-knapp Visar fältet för volymjustering. Tryck på knappen och justera sedan volymen på högtalaren med hjälp av [ ] och [ ]. För mer information, se s.46 "Justera högtalarens volym". 14. [Timer]-knapp Visar visningstimern. För mer information, se s.49 "Använda visningstimern". 15. [ID]-knapp Registrerar fjärrkontrollens ID. För mer information, se s.25 "Styra flera projektorer med fjärrkontrollen ". 16. [R-Click]-knapp RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N Används för att styra projektorn via fjärrkontrollen. Den fungerar på samma sätt som högerknappen på en mus. Den här knappen kan användas när fjärrkontrollmottagaren för muspekaren är ansluten till en dator. RICOH PJ X4240N 17. [Page]-knapp Denna knapp används inte. RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N Ändrar bilden medan den projiceras från en USB-enhet eller en projektionsserver. Tryck på [ ] för att gå till nästa bild. Tryck på [ ] för att gå till föregående bild. När fjärrkontrollmottagaren för muspekaren är ansluten till en dator kan dessa knappar användas för att växla bilder, t.ex. i en PowerPoint-presentation. RICOH PJ X4240N Ändrar bilden medan den projiceras från en USB-enhet eller en projektionsserver. Tryck på [ ] för att gå till nästa bild. Tryck på [ ] för att gå till föregående bild. 20

23 Fjärrkontrollens delar och dess funktioner 18. [ECO]-knapp Visar skärmen [Inställningar för energibesparing]. På skärmen [Inställningar för energibesparing] kan du göra energibesparande inställningar för lampan. För mer information, se s.48 "Ange lampinställningar". 21

24 1. Förberedelser för användning av projektorn Använda fjärrkontrollen Du kan använda fjärrkontrollen för att stänga av och sätta på projektorn, samt för att ändra signalen för den bild som matas in och projiceras. Du kan även förstora eller förminska bilden samt stänga av ljudet. Observera följande försiktighetsåtgärder när du använder fjärrkontrollen: Tappa inte och slå inte på fjärrkontrollen. Placera inte fjärrkontrollen på en plats med hög temperatur eller hög luftfuktighet. Se till att fjärrkontrollen inte blir våt. Placera den inte heller på något som är fuktigt. Plocka inte isär fjärrkontrollen. Fjärrkontrollens effektiva räckvidd För att använda fjärrkontrollen, rikta den mot fjärrkontrollmottagaren på projektorn. Fjärrkontrollens effektiva räckvidd är ca 5 meter (16,4 fot) från mottagaren och inom ca 15 graders vinkel från projektorns fjärrkontrollmottagare. 2 1 CUD Avstånd: upp till 5 meter (16,4 fot) 2. Vinkel: inom 15 grader Fjärrkontrollen kanske inte fungerar i vissa områden och under vissa förhållanden. Om detta inträffar, rikta fjärrkontrollen mot projektorn och försök igen. Fjärrkontrollen kan sluta fungera om projektorns fjärrkontrollmottagare utsätts för solljus alternativt fluorescerande eller starkt ljus. Du kan använda fjärrkontrollen från en plats bakom projektorn genom att låta skärmen reflektera signalen. Det effektiva intervallet ändras dock beroende på skärmens format och material. 22

25 Använda fjärrkontrollen Sätta i batterier i fjärrkontrollen För säker drift, följ varningarna nedan gällande fjärrkontrollens batterier. Felaktig användning av batterierna kan orsaka brand eller skada till följd av att batterierna läcker eller exploderar. Använd endast de batterier som anges. Blanda inte batterier av olika sort eller olika ålder. Sätt i batterierna enligt polaritet ( / ). Ladda inte icke-uppladdningsbara batterier. Utsätt inte batterierna för värme, eld eller vatten. Sammankoppla inte batteriets positiva och negativa poler med en ledare. Töm fjärrkontrollen på batterier som har passerat bäst-före-datum eller som är slut. Ta ut batterier som inte ska användas under en längre tid. Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Barn riskerar att svälja eller kvävas av batterier. Om det inträffar, kontakta omedelbart läkare CUD Ta bort batteriluckan från fjärrkontrollen. 2. Sätt i batterierna. Observera den positiva respektive negativa polriktningen när du sätter i batterierna. 3. Stäng batteriluckan. Byt ut batterierna om fjärrkontrollen inte fungerar som den ska eller om den effektiva räckvidden blir för smal. 23

26 1. Förberedelser för användning av projektorn Mata in text Använd skärmtangentbordet för att mata in text på skärmen för inställningar. 1. Använd knapparna [ ], [ ], [ ] och [ ] på fjärrkontrollen för att välja ett av de tecken som visas på skärmen. Det valda tecknet markeras med orange. 2. Tryck på [Enter]. Det valda tecknet visas i textområdet. 3. När teckeninmatningen är klar, välj [OK]. 4. Tryck på [Enter]. Texen matas in. Du kan även använda fjärrkontrollens siffertangenter för att mata in siffror. Styra en dator via fjärrkontrollen Du kan styra en dator med hjälp av projektorns fjärrkontroll. Funktionen kan användas när fjärrkontrollmottagaren för muspekaren är ansluten till en dator. Denna funktion är tillgänglig med RICOH PJ X3340N/WX3340N/WX4240N. En dator med en USB-port som stöder USB 2.0 kan användas. Operativsystem som stöds är Windows XP, Vista och 7. Anslut fjärrkontrollmottagaren för muspekaren till en dator endast när du styr datorn via fjärrkontrollen. När du styr projektorn med fjärrkontrollen och fjärrkontrollmottagaren för muspekaren är ansluten till datorn förflyttas muspekaren på datorskärmen enligt fjärrkontrollens knappfunktioner. 1. Anslut fjärrkontrollmottagaren för muspekaren till datorn. 24

27 Använda fjärrkontrollen 2. Rikta fjärrkontrollen mot muspekarens fjärrkontrollmottagare och tryck på knapparna CUD Piltangenter Förflyttar muspekaren. Tryck på knappen som motsvarar den riktning i vilken du vill flytta muspekaren. 2. [Enter]-knapp Vänster-klick. 3. [R-Click]-knapp Höger-klick. 4. [Page]-knappar Knapparna [ ] och [ ] växlar sida i en PowerPoint-presentation. Vissa datorer kan inte styras med hjälp av projektorns fjärrkontroll. Fjärrkontrollen kanske inte fungerar om muspekarens fjärrkontrollmottagare utsätts för solljus alternativt fluorescerande eller starkt ljus. Om det inträffar, ändra läge eller riktning på muspekarens fjärrkontrollmottagare. För att dra-och-släppa, håll [Enter] nedtryckt medan du förflyttar muspekaren med hjälp av piltangenterna. Släpp ENTER-tangenten när du har nått önskad placering. Styra flera projektorer med fjärrkontrollen Du kan styra flera projektorer med en enda fjärrkontroll. Det är möjligt att styra upp till fyra projektorer. I [Fjärrkontroll-ID] under [Standardinställningar2] måste du ange ett ID-nummer som ska tilldelas varje projektor i förväg. 25

28 1. Förberedelser för användning av projektorn 1. Tryck och håll nedtryckt [ID]-knappen och tryck sedan på en av sifferknapparna 1-4 under minst 3 sekunder. CUD086 Fjärrkontrollens ID-nummer ändras till det nummer som du tryckte på. 2. Styra projektorn. Om ett fjärrkontroll-id inte överensstämmer med det kontroll-id som har angetts i [Standardinställningar2], kan fjärrkontrollen inte styra projektorn. Det ID-nummer som har angetts i fjärrkontrollen är giltigt tills ett annat ID-nummer anges. Vir byte av batterier måste ID-numret i fjärrkontrollen anges på nytt. 26

29 Placera projektorn Placera projektorn När du placerar projektorn, se till att den står med objektivet vänt mot skärmen. Se till att projektorn och skärmen är parallella med varandra. Justera avståndet mellan projektorn och skärmen beroende på formatet på den projicerade bilden. För mer information, se s.28 "Förhållande mellan projiceringsavstånd och skärmstorlek". Projiceringsläge Om projektorn är felaktigt monterad på en vägg eller i taket kan den falla ned och orsaka skada. Kontakta din återförsäljare eller servicetekniker om du vill montera en projektor på en vägg eller i taket. Använd konsoler som är starka nog att bära projektorn. Projektorn väger ca 3,1 kg (6,9 lb.). Projektorn måste installeras på en plats som är robust nog att bära hela tyngden av projektorn och dess konsoler. Projektorn kan placeras på fyra olika sätt. Välj inställning beroende på projektorns placering i [Projiceringsläge] under [Stadardinställningar2]. För mer information, se s.89 "Menyn Standardinställningar2". 1. Standard 2. Bakifrån 3. Takmontage 4. Takmontage, bakifrån SV CUD Standard Projektorn kan placeras framför en skärm på vilken bilderna projiceras. 27

30 1. Förberedelser för användning av projektorn 2. Bakre Projektorn kan placeras bakom en skärm på vilken bilderna projiceras. 3. Tak Projektorn monteras i taket framför en skärm på vilken bilderna sedan projiceras. 4. Bakre tak Projektorn monteras i taket bakom en skärm på vilken bilderna sedan projiceras. Förhållande mellan projiceringsavstånd och skärmstorlek Storleken på den projicerade bilden varierar beroende på avståndet mellan projektorn och skärmen. Se följande tabeller för en lämplig placering a projektorn. Projiceringsformaten som visas i tabellerna avser en bild i fullformat utan trapetskorrektion. Projektionsavståndet blir som kortast när zoomreglaget är riktat mot den breda sidan, och som längst när zoomreglaget är riktat mot telesidan. b a CUD072 RICOH PJ X3340N Projiceringsformat a Projiceringsavstånd Kortast Längst b Projiceringshöjd 30 tum 0,68 m (2,22 fot) 1,05 m (3,45 fot) 4 cm (1 tum) 40 tum 0,92 m (3,02 fot) 1,41 m (4,64 fot) 5 cm (2 tum) 60 tum 1,40 m (4,58 fot) 2,13 m (6,99 fot) 7 cm (3 tum) 80 tum 1,87 m (6,12 fot) 2,86 m (9,38 fot) 10 cm (4 tum) 100 tum 2,34 m (7,68 fot) 3,58 m (11,75 fot) 12 cm (5 tum) 120 tum 2,82 m (9,24 fot) 4,31 m (14,12 fot) 14 cm (6 tum) 150 tum 3,54 m (11,60 fot) 5,39 m (17,67 fot) 18 cm (7 tum) 200 tum 4,73 m (15,50 fot) 7,20 m (23,61 fot) 24 cm (9 tum) 28

31 Placera projektorn RICOH PJ WX3340N Projiceringsformat a Projiceringsavstånd Kortast Längst b Projiceringshöjd 40 tum 0,77 m (2,53 fot) 1,20 m (3,94 fot) 3 cm (1 tum) 60 tum 1,18 m (3,87 fot) 1,80 m (5,92 fot) 5 cm (2 tum) 80 tum 1,58 m (5,18 fot) 2,42 m (7,92 fot) 6 cm (2 tum) 100 tum 1,98 m (6,50 fot) 3,03 m (9,94 fot) 8 cm (3 tum) 120 tum 2,39 m (7,84 fot) 3,65 m (11,98 fot) 9 cm (4 tum) 150 tum 2,99 m (9,81 fot) 4,57 m (14,98 fot) 11 cm (4 tum) 200 tum 4,00 m (13,12 fot) 6,10 m (20,01 fot) 15 cm (6 tum) 240 tum 4,81 m (15,79 fot) 7,33 m (24,06 fot) 18 cm (7 tum) RICOH PJ X4240N Projiceringsformat a Projiceringsavstånd b Projiceringshöjd 50 tum 0,59 m (1,94 fot) 6 cm (2 tum) 60 tum 0,72 m (2,36 fot) 7 cm (3 tum) 70 tum 0,85 m (2,78 fot) 8 cm (3 tum) 80 tum 0,97 m (3,20 fot) 10 cm (4 tum) 90 tum 1,10 m (3,62 fot) 11 cm (4 tum) 100 tum 1,23 m (4,04 fot) 12 cm (5 tum) 110 tum 1,36 m (4,46 fot) 13 cm (5 tum) 120 tum 1,49 m (4,88 fot) 14 cm (6 tum) 29

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Ändra projektorns inställningar. Felsökning. Underhåll.

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Ändra projektorns inställningar. Felsökning. Underhåll. Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Ändra projektorns inställningar Felsökning Underhåll Bilaga För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser innan användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser innan användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser innan användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Användbara funktioner Använda projektorn via ett nätverk Använda

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...4 Upphovsrätt på bilder...4 Viktigt...4 Information till användare som

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser innan användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser innan användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser innan användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Användbara funktioner Använda projektorn via ett nätverk Använda

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser innan användning av projektorn. Projicera en bild. Användbara funktioner. Ändra projektorns inställningar.

Bruksanvisning. Förberedelser innan användning av projektorn. Projicera en bild. Användbara funktioner. Ändra projektorns inställningar. Bruksanvisning Förberedelser innan användning av projektorn Projicera en bild Användbara funktioner Ändra projektorns inställningar Felsökning Underhåll Bilaga Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien)

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Den interaktiva fjärrkontrollen demonstrerar egenskaperna, funktionerna, inställningarna och de justerbara menyerna

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden Message Broadcasting Message Broadcasting är ett plugin-program för EasyMP Monitor. Administratörer kan sända meddelanden till en eller flera projektorer eller alla projektorer i nätverket med plugin-programmet.

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 2,4G 5G DINA PERSONLIGA INLOGGNINGSUPPGIFTER COM HEM WI-FI HUB C1 Ditt trådlösa nätverk (Wi-Fi-namn) Wi-Fi-namn (2,4 GHz): COMHEM_xxxxxx Wi-Fi-namn (5 GHz): COMHEM_xxxxxx-5G

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e 1 Introduktion Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur det ska se ut när du har

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

PJ X3241N PJ WX3231N DATA-PROJEKTOR

PJ X3241N PJ WX3231N DATA-PROJEKTOR PJ X3241N PJ WX3231N DATA-PROJEKTOR ÄGARENS MANUAL Före användning Förberedelser Användning För säker och korrekt användning ska du läsa Före användning innan du använder maskinen. Anteckna på raden nedan

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Installationsguide. Viktigt meddelande. Om den här handboken. Om den här maskinen (About This Machine) Enheter som krävs

Installationsguide. Viktigt meddelande. Om den här handboken. Om den här maskinen (About This Machine) Enheter som krävs Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. För säker och korrekt användning ska du läsa säkerhetsinformationen i "Läs detta först" innan du använder

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor:

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor: Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Din BenQ-projektor stöder uppspelning av tredimensionellt (3D) innehåll som överförs via D-Sub, Component, HDMI, Video och S-Video. Dock behöver du de

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Inkoppling av dator till projektor på Socialhögskolan

Inkoppling av dator till projektor på Socialhögskolan Inkoppling av dator till projektor på Socialhögskolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Edebalksalen och sal 22 Bärbar PC... 1 Stationär PC 3 Bärbar Mac. 4 Salarna 10, 11, 12, 14, 20, 21, 30, 31 och 32 Bärbar PC.

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar.

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar. Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara boken i närheten av maskinen för att snabbt kunna komma åt den. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer