Landstingsfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktige"

Transkript

1 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl och Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö 128 Landstingsfullmäktiges öppnande Enligt utfärdad kungörelse från den 10 oktober 2008, sammanträder landstingsfullmäktige denna dag på Konserthuset i Växjö. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 129 Upprop Upprop genomfördes av landstingsfullmäktiges ledamöter för mandatperioden vilka för innevarande period är: Förnamn Efternamn Partibeteckning Suzanne Frank m Anna Fransson s Paul Johansson c Olle Sandahl kd Karin Sjöblom fp Lennart Värmby v Michael Öberg mp Kent Alriksson m Rolf Andersson fp Marita Bengtsson mp Harald Bergström kd Britt-Louise Berndtsson c Rut Björkström kd Annelill Davidsson c Bruno Edgarsson c Sonja Emilsson m Agneta Eriksson v Yngve Filipsson fp Lena Wibroe m Stefan Fredriksson s Göran Giselsson m Kjell Gustafsson c Roland Johansson s RosMarie Jönsson Neckö s

2 2(20) Ann-Charlotte Kakoulidou s Janeric Kandenäs s Lena Karlsson c Kerstin Laakso Rungegård m Ragnar Lindberg s Vidar Lundbäck c Eva Löfquist s Marianne Nordin s Mayken Nilsson s Ester Petersson s Joakim Pohlman s Jan Sahlin m Ricardo Salsamendi s Margareta Schlee m Pernilla Sjöberg m Michael Sjöö s Ingemar Swalander m Gunilla Svensson s Tryggve Svensson v Rolf Sällryd kd Sten Wijkander s Vid uppropet var samtliga ordinarie ledamöter närvarande förutom Göran Giselsson, Roland Johansson, Eva Löfquist och Michael Sjöö. I deras ställe hade kallats in Karin Engström, Britta Croona, Camilla Håård-Andersson och Göran Borg. Karin Engström var närvarande Ingemar Swalander var närvarande Annelill Davidsson var närvarande Övriga närvarande var Arne Runehagen, Jonas Lundborg och Agneta Gustafsson 138 Revisorernas ordförande Sven-Åke Gustavsson Justering av protokollet Till att justera fullmäktiges protokoll jämte ordföranden utsågs Yngve Filipsson och Ragnar Lindberg. Fullmäktige bestämde att justeringen ska äga rum den 29 oktober, kl på Landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9 i Växjö. 131 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes.

3 3(20) 132 Interpellation angående akutverksamhet vid Ljungby lasarett Dnr LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Angående akutverksamhet vid Ljungby lasarett Vid ett flertal tillfällen har den moderatledda landstingsledningen i Kronoberg uttryckt önskemål om att förändra verksamheten inom länssjukvården, och främst vid Ljungby lasarett. I förra veckan hade de förtroendevalda i landstingsfullmäktige tillsammans med landstingets verksamhetschefer ett utvecklingsseminarium Landstinget Kronoberg Hela seminariet andades en önskan om att koncentrera verksamheten inom länssjukvården till mer planerad vård vid Ljungby lasarett och akut vård vid Växjö lasarett. Jag vill betona att Socialdemokraterna inte är emot att verksamheten inom de båda lasaretten samordnas på bästa och effektivaste sätt. Men vi ser med oro på att majoriteten kanske vill följa trenden, att minska antalet akutsjukhus i landet. Socialdemokraterna är övertygade om att Kronoberg behöver två akutsjukhus. Vi är oroliga för att den moderatledda ledningen av landstinget kommer att lägga ned akutsjukvården vid Ljungby lasarett för att istället använda sjukhuset för s.k. femdygnsvård och planerade operationer. Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor: 1. Vilka planer har den borgerliga majoriteten i landstinget för länssjukvården? 2. Pågår det ett arbete för att skapa förutsättningar för att lägga ned akutsjukvården vid Ljungby lasarett? 3. Hur ser du på fortsatt akutsjukvård vid Ljungby lasarett? Växjö den 2 oktober 2008 Anna Fransson Landstingsråd (s)

4 4(20) 133 Interpellation om att jämföra lasarettet i Gävle med Växjö och Ljungby lasarett Dnr LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande. Om att jämföra lasarettet i Gävle med Växjö och Ljungby lasarett. Landstinget Kronoberg anlitade ett konsultföretag Ledningsbolaget - för att få underlag för en genomgång av hur vården i Kronoberg fungerar. Konsulten jämför i sin rapport i huvudsak Växjö och Ljungby lasarett med lasarettet i Gävle. Motiveringen var att detta lasarett hade konsultföretaget god insyn i och kunskap om. I den genomgång som gjordes avdelning för avdelning används antalet vårdplatser och personalstyrkan i Gävle som norm. Detta görs utan att man kan avgöra med vilken rätt som just Gävle upphöjs till det lasarett som lyckats balansera vårdkvalitet med ekonomisk effektivitet. Vid landstingsstyrelsens möte i september beslutade den borgerliga majoriteten att gå vidare med nedskärningar och omorganisering med utgångspunkt i konsultrapporten och Gävle lasarett. Efter vad jag hört har en delegation med tjänstemän och fackliga företrädare varit på besök för att på ort och ställe se hur vården fungerar på Gävle lasarett. Mina frågor: 1. Finns det något belägg i form av oberoende utvärderingar av Gävle lasarett, som gör det till ett lämpligt föredöme och riktmärke för lasaretten i Växjö och Ljungby? 2. Vad har den delegation som besökte Gävle lasarett sagt i sin rapport? Finns det anledning att helt eller delvis omvärdera tidigare beslut? 3. De sparkrav som nu genomförs med Gävle som förebild är de realistiska och ger de en bättre vård? Växjö Lennart Värmby (v) Ledamot i landstinget Kronobergs fullmäktige

5 5(20) 134 Interpellation angående möjlighet till vård i rimlig tid Dnr LK/81260 Beslut Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Angående möjlighet till vård i rimlig tid I Landstinget Kronobergs delårsrapport för augusti 2008 finns mycket intressant fakta att läsa. Förutom det nedslående ekonomiska resultatet för verksamheten så kan vi konstatera att statistiken för vård- och behandlingsgarantin också pekar åt fel håll. Mer än 55 % av alla patienter som väntar på behandling har väntat mer än 90 dagar. Det totala antalet patienter som väntat på mottagning eller behandling mer än 90 dagar har sedan majoriteten tillträdde i januari 2007 fördubblats! (Från 1800 patienter till 3591.) Under våren 2008 fick länssjukvården stora påfrestningar på grund av de privatiseringsplaner som majoriteten hade för Ljungby lasarett. Dessa tog både tid och kraft från verksamheten. Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor: 4. Tror Landstingsstyrelsens ordförande att privatiseringsplanerna för Ljungby lasarett kan ha påverkat väntetiderna? 5. Vilka åtgärder planerar majoriteten för att alla patienter i Kronoberg ska få vård inom tiden för vård- och behandlingsgarantin? Växjö den 6 oktober 2008 Anna Fransson Landstingsråd (s) 135 Interpellation angående statens ekonomiska åtagande gentemot landstinget Dnr LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och 1:e vice ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige.

6 6(20) Interpellationen Interpellation av Landstingsstyrelsens vice ordförande Paul Johansson (C) Ang: Statens ekonomiska åtagande gentemot landstinget. I Smålänningen fredagen den 3 oktober uttalar sig Paul Johansson (C) om Landstinget Kronobergs ekonomiska situation. Enligt tidningsartikeln så anser Paul Johansson (C) att staten nu måste gå in och rädda Landstingen. Paul säger vidare som jag ser det måste staten ta ett ökat ansvar för Landstingens kostnader. Den 25 september överlämnade Infrastrukturmister Åsa Torstensson (C) proposition Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt till riksdagen. I denna proposition öppnar regeringen för medfinansiering i infrastruktur. Det står att regeringen ser positivt på ett ökat gemensamt ansvarstagande för åtgärder inom transportinfrastrukturen. Detta är ett sätt att regioner/kommuner och landsting kan bli tvungna att i framtiden medfinansiera angelägna infrastruktursatsningar för att inte bli omsprungna av andra regioner som medfinansierar. Jag vill att Paul svarar på följande frågor. 1. Med tanke på regeringens förslag till ökad medfinansiering inom infrastrukturen vad avser du att göra för att det inte blir ökade kostnader för Landstinget Kronoberg i framtiden? 2. Hur tänker du framföra till staten att de tar ett större ekonomiskt ansvar för Landstingens ekonomi, eller anser du att det räcker med en artikel i en lokaltidning? Joakim Pohlman (S) 136 Interpellation angående stigande läkemedel ett dilemma Dnr LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande

7 7(20) Stigande läkemedelskostnader ett dilemma Enligt en motion som undertecknad skrev till landstingsfullmäktige för ungefär ett år påtalade jag om behovet av tydliga strategier för en effektivare användning av läkemedel i landstinget. Som svar på motionen uppgavs bland annat att det skulle intensifieras ett arbete för att utveckla mått för uppföljning när det gäller följsamheten i förhållande till läkemedelskommittén, samt att dessa rekommendationer och riktlinjer delges föreskrivarna av läkemedel. Vad har gjorts hittills? Enligt delårsrapporten som presenterades på landstingsstyrelsens sammanträde under oktober månad visar på att kostnaderna för läkemedel i Kronobergs län ökat med 8, 2 procent jämfört med samma period förra året, vilket innebär ett överskridande av landstingets budget. För riksgenomsnittet är motsvarande ökning 5,4 procent. En stor del av dessa läkemedel är så kallat rekvisitionsläkemedel inom länssjukvården. Mina frågor till landstingsstyrelsens ordförande Vad beror det på att ökningstakten är högre inom Landstinget Kronoberg jämfört med riksgenomsnittet? Hur är följsamheten/tydligheten av läkemedelskommitténs arbete? Vad har gjorts hittills för att få en effektivare läkemedelsanvändning totalt sätt? Älmhult den 6 oktober 2008 Michael Öberg (mp) Gruppledare för Miljöpartiets landstingsgrupp 137 Interpellation angående ledningsbolagets rapport om länssjukvården Dnr LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen får ställas och ordföranden i landstingsstyrelsen kommer att besvara interpellationen under pågående landstingsfullmäktige. Interpellationen Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Ledningsbolagets rapport om länssjukvården Ledningsbolaget har genomfört en genomlysning av länssjukvården i Kronobergs län. Det handlar om en jämförande studie med Gävle sjukhus som referens/rekommendation, där varje verksamhetsområde presenterats detaljerat.

8 8(20) Enligt en artikel i Smålandsposten den 30/9 2008, som refererar till en konferens eller studiebesök som gjorts av personal inom länssjukvården till sjukhuset i Gävle. Enligt artikeln bedöms Gävle sjukhus som ett krissjukhus. Min fundering som förtroendevald landstingspolitiker gör att jag ställer mig följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande: Varför valdes Gävle sjukhus som referenssjukhus i Ledningsbolagets rapport/studie? Och på vilket sätt har rapporten varit till gagn för Landstinget Kronoberg? Vad har konferensen/besöket i Gävle haft för syfte och resultat? Älmhult den 6 oktober 2008 Michael Öberg Gruppledare för Miljöpartiets landstingsgrupp 138 Initiativ från barn- och ungdomsutskottet Sexuell hälsa i Kronoberg Barn- och ungdomsutskottets ordförande Bruno Edgarsson hälsade Arne Runehagen, Agneta Gustafsson och Jonas Lundborg välkomna och ställde följande frågor inför föredragningen: Hur har vi det i Kronobergs län? Hur arbetar vi i Kronobergs län? Smittskyddsläkare Arne Runehagen informerade om sexuellt överförbara sjukdomar och framförallt om klamydia som har ökat i antal fall. Han redogjorde för orsaker till ökningen, riskerna med sjukdomen, smittspårning samt antal tester som görs i länet. Han pekade också på fördelarna med det handlingsprogram för Sexuell hälsa i Kronoberg som fått många organisationer i samhället att jobba för samma sak. Handlingsprogrammet delades ut till fullmäktiges ledamöter. Från ungdomsmottagningen i Växjö deltog barnmorskan Agneta Gustafsson och sexologen Jonas Lundborg. De informerade om sitt uppdrag, att arbeta förebyggande med ungdomars fysiska och psykiska hälsa, mottagning med stor flexibilitet och hög tillgänglighet samt information i skolor. Agneta Gustafsson redogjorde också för antal ungdoms- och preventivmedelsmottagningar som finns i länet samt skillnaden mellan dessa mottagningar. Frågor ställdes av Pernilla Sjöberg, Annelill Davidsson, Ingemar Swalander, Britt-Louise Berndtsson, Kerstin Laakso-Rungegård, Harald Bergström, Agneta Eriksson, Joakim Pohlman, Lennart Värmby och Britta Croona. Landstingsfullmäktiges ordförande tackade för värdefull och upplysande information.

9 9(20) 139 Allmänhetens frågestund En länsinnevånare ställde frågor som besvarades. 140 Delårsrapport januari augusti 2008 LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt att godkänna delårsrapporten. Ärendet Landstingsdirektören överlämnar delårsrapport januari augusti Efter augusti månad redovisas ett negativ finansiellt resultat på 56,1 mkr och prognosen för 2008 pekar på ett överskridande med 106 mkr. Landstingets revisorer överlämnar i enlighet med kommunallagen sin bedömning av delårsrapport per augusti 2008 till fullmäktige. Föredragande Landstingsdirektör Börje Lindqvist föredrog delårsrapporten. Ordförande i landstingets revisorer Sven-Åke Gustavsson föredrog revisorernas bedömning. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , rekommenderat landstingsfullmäktige besluta att godkänna rapporten. Ledamöternas egna yrkanden Suzanne Frank, Ingemar Swalander, Paul Johansson, Harald Bergström och Britt-Louise Berndtsson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. Lennart Värmby yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag med följande tillägg samt att med anledning av den allvarliga ekonomiska situationen för Landstinget Kronoberg ge landstingsstyrelsen i uppdrag att till fullmäktiges sammanträde november föreslå en skattehöjning som ett led i att få ekonomin i balans Yttranden Anna Fransson, Lena Wibroe, Yngve Filipsson, Michael Öberg, Joakim Pohlman, Kent Alriksson och Ragnar Lindberg yttrade sig. Beslutsgång Landstingsfullmäktige beslöt godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens förslag till beslut 2. Lennart Värmbys yrkande om tillägg samt att med anledning "

10 10(20) Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Förslag 2 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige avslå Lennart Värmbys tilläggsyrkande. 141 Ajournering Fullmäktige beslöt att ajournera mötet för att återupptas igen efter lunch. 142 Ansökan om lån till Växjö Flygplats AB Dnr LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt att medge ett lån på kr till Växjö Flygplats AB under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Växjö kommun att lånet löper med en räntesats motsvarande den av Riksbanken fastställda referensräntan, f.n. 4,5 % + 0,5 %, räknat på 360 dagar per år. Lånet ska återbetalas på anmodan av landstinget. Ärendet Växjö Flygplats AB har inkommit med ansökan om att få låna 20 mkr från sina huvudägare, Växjö kommun och Landstinget Kronoberg. Pengarna behövs för att täcka nyligen genomförda investeringar i terminal och på parkering. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade, , föreslagit landstingsfullmäktige besluta att medge ett lån på kr till Växjö Flygplats AB under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Växjö kommun att lånet löper med en räntesats motsvarande den av Riksbanken fastställda referensräntan, f.n. 4,5 % + 0,5 %, räknat på 360 dagar per år. Lånet ska återbetalas på anmodan av landstinget. Ledamöternas egna yrkanden Michael Öberg och Marita Bengtsson yrkade avslag till lån. Suzanne Frank, Paul Johansson och Anna Fransson yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag.

11 11(20) Yttranden Joakim Pohlman och Lennart Värmby yttrade sig. Beslutsgång Landstingsfullmäktige beslöt godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens förslag 2. Michael Öberg och Marita Bengtssons yrkande om avslag till lån. Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Förslag 2 Efter genomförd röstning beslöt landstingsfullmäktige avslå Michael Öberg och Marita Bengtssons yrkande om avslag till lån. Reservation Michael Öberg och Marita Bengtsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Jäv På grund av jäv deltog inte Ingemar Swalander, Stefan Fredriksson, Camilla Håård-Andersson och Olle Sandahl i handläggningen. 143 Landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar och seminariedagar 2009 LK/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt att fastställa tider för landstingsfullmäktige för feb, 9 mars, 27 apr (årsredovisning), 15 juni (uppdragsbudget), 19 okt (delårsbokslut augusti), nov (finansplan) samt att landstingsfullmäktiges seminarier den 30 mars och 21 sep innebär att ett seminarium helt eller delvis kan omvandlas till sammanträde. Ärendet Ett tjänstemannaförslag om årsplan för 2009 har tagits fram som även presenterats för fullmäktiges presidium och organisationsutskottet. I landstingsfullmäktiges arbetsordning, avsnitt 3 punkt 2, ska fullmäktige varje år bestämma datum och tid för sina sammanträden. Beredande organs förslag Landstingsstyrelsen hade , rekommenderat fullmäktige fastställa tider för landstingsfullmäktige för 2009

12 12(20) 2 feb 9 mars 27 apr (årsredovisning) 15 juni (uppdragsbudget) 19 okt (delårsbokslut aug) nov (finansplan) Landstingsfullmäktiges seminarier den 30 mars och 21 sep innebär att ett seminarium helt eller delvis kan omvandlas till sammanträde. 144 Val av ledamöter Dnr LE/ Beslut Landstingsfullmäktige beslöt att godkänna valberedningens förslag enligt nedanstående Valberedningens förslag Valberedningen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att entlediga och utse nedanstående personer i följande organ under tiden som anges nedan. Val till nedanstående organ, tid Alvesta Samordningsförbund Skattekontoret Växjö Stiftelsen Musik i Kronoberg Ordinarie Avgående ledamot: Lars-Erik Gustafsson, Fuxvägen 40, Växjö (c) Ny ledamot: Karin Vernersson, Vegbyvägen Moheda (c) Avgående ledamot: Per-Inge Olsson, Transjö, Kosta (mp) Ny ledamot: Ingemar Ljungcrantz, Tävelsås Norra Backegård, Tävelsås (mp) Avgående ledamot: Anton V Härder, Stenbrohult, Diö (s) Ny ledamot: Ann-Charlotte Kakoulidou, Klintvägen 2, Alstermo (s) Ersättare

13 13(20) Ragnar Lindberg valberedningens tjg ordf Yngve Filipsson ledamot i valberedningen 145 Interpellationsdebatt Landstingsfullmäktige godkände att interpellationerna nr 2 Om att jämföra lasarettet i Gävle med Växjö och Ljungby lasarett och nr 6 Ledningsbolagets rapport om länssjukvården debatteras samtidigt. 146 Interpellationssvar till Anna Fransson angående akutverksamhet vid Ljungby lasarett Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande, Suzanne Frank, besvarade den under 132 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Landstinget arrangerade för en tid sedan ett utvecklingsseminarium Landstinget Kronoberg Enligt interpellanten andades hela seminariet en önskan om att koncentrera verksamheten inom länssjukvården och Fransson påstår sig vara orolig över vad ledningen kommer att göra med länssjukvården och ställer följande frågor; 1. Vilka planer har den borgliga majoriteten i landstinget för länssjukvården? 2. Pågår det ett arbete för att skapa förutsättningar för att lägga ned akutsjukvården vid Ljungby lasarett? 3. Hur ser du på fortsatt akutsjukvård vid Ljungby lasarett? Svar på fråga 1 Svensk sjukvård utvecklas i snabb takt och så också Landstinget Kronberg. För fem år sedan tog Landstinget Kronoberg det strategiska beslutet att slå samman våra två sjukhusorganisationer till en länsövergripande och sammanhållen organisation med en ledning och med ett gemensamt uppdrag. Då skapades förutsättningar för ett utökat och bättre samarbete i syfte att skapa en effektivare och mer ändamålsenlig organisation med inte minst bättre vårdflöden. Utvecklingen inom sjukvården går som bekant mot en ökad specialisering och vi måste möta framtidens krav och utmaningar genom att ta nästa steg för att utveckla vår länssjukvård. Därför har vi gett landstingsdirektören i uppdrag att utarbeta en långsiktig utvecklingsplan som skall ta sikte på hur samarbetet och samordningen ytterligare kan fördjupas våra två sjukhus emellan. Innan förslaget till utvecklingsplan är färdigt är jag försiktig med att uttala mig om på vilket sätt vi vill utveckla länssjukvården. Jag har dock länge varit tydlig med att jag vill utveckla och utöka den elektiva operationsverksamheten vid Ljungby lasarett, där finns det möjlighet till kapacitetshöjning. Svar på fråga 2 Nej något sådant arbete pågår inte.

14 14(20) Svar på fråga 3 Jag ser positivt på fortsatt akutsjukvård vid Ljungby lasarett. Vi skall nu såväl som i framtiden organisera oss på ett sådant vis att vi kan garantera en god vård, såväl akut som elektiv för hela länet. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 147 Interpellationssvar till Lennart Värmby angående att jämföra lasarettet i Gävle med Växjö och Ljungby lasarett Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande, Suzanne Frank, besvarade den under 133 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Lennart Värmby interpellerar om Ledningsbolagets rapport där länssjukvårdens två sjukhus har jämförts med bland annat sjukhuset i Gävle. Följande frågor ställs i interpellationen; 4. Finns det något belägg i form av oberoende utvärderingar av Gävle lasarett, som gör det till ett lämpligt föredöme och riktmärke för lasaretten i Växjö och Ljungby? 5. Vad har den delegation som besökte Gävle lasarett sagt i sin rapport? Finns det anledning att helt eller delvis omvärdera tidigare beslut? 6. De sparkrav som nu genomförs med Gävle som förebild är de realistiska och ger de en bättre vård? Svar på interpellationen Landstinget Kronoberg i sin helhet, våra vårdcentraler, sjukhus och enskilda kliniker deltar i ett stort antal register och jämförelser. Detta är nödvändigt för att vi skall kunna få en uppfattning av hur effektiv och hur kvalitativ vår verksamhet är. Ledningsbolaget valde att i stor utsträckning jämföra länssjukvårdens verksamhet med Landstinget Gävleborg i allmänhet och Gävle sjukhus i synnerhet. Anledningen till detta val var precis som interpellanten skriver bland annat att detta var ett sjukhus som bolaget hade stor kunskap om. Vidare är också länens och sjukhusens storlek likvärdiga vilket möjliggör en kvalitativ jämförelse. Verksamheten i Gävle har rationaliserats och man har uppnått en verksamhet som i förhållande till vår är mer kostnadseffektiv och det utan att kvalitén har blivit sämre. Därav finns det anledning att jämföra och studera verksamheten i Gävle men därmed inte sagt att sättet att organisera och bidriva sjukvård i Gävle utgör ett facit som vi skall rätta oss efter på alla punkter. Anledningen till varför en delegation från vårt landsting reste till Gävleborg var för att inhämta och utbyta kunskap. Den rapport som Ledningsbolaget på landstingets uppdrag framarbetet beskriver inte hur förändringsprocessen i

15 15(20) Gävle har gått till. Av den anledningen genomfördes studieresan då det självfallet är viktigt att studera verksamheten i Gävle även bortom statistik. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att sjukhuset i Gävle är ett exempel på hur verksamhet kan organiseras, inte ett absolut rättesnöre. Ledningsbolagets arbete har skett i samarbete med länssjukvården och utifrån de uppgifter som länssjukvården redovisat. Nu genomförs förändringarna utifrån den plan som är gjord och förankrad. Detta utifrån det uppdrag som landstingsdirektören har getts av styrelsen att stegvis genomföra lämpliga åtgärder i samverkan med länssjukvården. Detta arbete pågår och utgörs inte av en kopia av förändringarna i Gävle utan består av en väl genomarbetad plan för utveckling utifrån Kronobergs förutsättningar och där målet självfallet är att skapa en bättre vård. Detta ser jag som ett fullt realistiskt krav och mål. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 148 Interpellationssvar till Michael Öberg angående ledningsbolagets rapport om länssjukvården Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande, Suzanne Frank, besvarade den under 137 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Michael Öberg interpellerar med anledning av Ledningsbolagets rapport om länssjukvården och Smålandspostens artikel den 30 september som rör länssjukvårdens resa till Gävle sjukhus, samma sjukhus som ledningsbolaget jämfört Kronobergs länssjukvård med. Med anledning av artikel ställer interpellanten följande frågor; 1. Varför valdes Gävle sjukhus som referenssjukhus i ledningsbolagets rapport/studie? 2. På vilket sätt har rapporten varit till gagn för Landstinget Kronoberg? 3. Vad har konferensen/besöket i Gävle haft för syfte och resultat? Svar på fråga 1 Ledningsbolaget fick av landstinget uppdraget att genomföra en genomlysning av landstinget totala verksamheter (folktandvården undantaget). Under processen har Ledningsbolaget låtit jämföra vår verksam med andra landsting och andra sjukhus. Därigenom skapas en större förståelse om vår egen verksamhet. I den rapport som rör länssjukvården har sjukhusen i Gävleborg används och i slutsammanställning särskilt sjukhuset i Gävle. Frågan varför valet föll på Gävle sjukhus bör måhända snarare ställas till Ledningsbolaget än till undertecknad men jag skall likväl försöka besvara frågan. Ledningsbolaget har under flera år engagerats av landstinget i Gävleborg där man följt, genomlyst och dokumenterat konsumtions- och produktionsförändringar samt även delvis involverats i det operativa förändringsarbetet. Genom bolagets månggåriga engagemang har de fått en god kunskap om verksamheten vilket

16 16(20) underlättat en jämförelse av verksamheterna. Storleksmässigt är också Gävle sjukhus ett lämpligt sjukhus att använda vid jämförelse med företrädesvis Centrallasarettet Växjö. I de jämförelser som genomförts har sjukhuset i Gävle uppvisat en allt mer kostnadseffektiv verksamhet med en, relativt andra, hög produktivitet med lägre personalkostnad i förhållande till befolkningsunderlaget. Gävle sjukhus har effektiviserats i stor utsträckning och det utan att kvalitén har blivit sämre och därför är det intressant att använda sjukhuset vid jämförelser. Vi skall självfallet utforma vår organisation efter våra förutsättningar men vi skall ta intryck och lärdom från andra landsting och andra sjukhus, däribland Gävle sjukhus men självfallet också andra. Svar på fråga 2 Ledningsbolagets totala genomlysning utgör en viktig kunskapsmässig grund för det forstsatta utvecklingsarbetet av vårt landsting. För att kunna fatta bra och långsiktigt hållbara beslut behöver vi ha en god kunskap om vår egen verksamhet men också kunna betrakta den i jämförelse med andra. De resultat som Ledningsbolaget har arbetat fram i nära samarbete med vår verksamhet är av stor betydelse för vårt fortsatta arbete med att skapa ett kvalitetsstyrt landsting med en effektiv hälso- och sjukvård. Svar på fråga 3 Syftet med resan var självfallet att utbyta kunskap. Ledningsbolagets rapport är omfattande men beskriver inte hur förändringarna i Gävle har gått tillväga. Det är naturligtvis viktigt att också få en inblick i deras förändringsprocess för att dra lärdom av den. Därför reste en delegation till Gävle för att träffa ledning och personal och tog på plats del av deras erfarenheter, råd och idéer. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 149 Interpellationssvar till Anna Fransson angående möjlighet till vård i rimlig tid Dnr LK/ Landstingsstyrelsens ordförande, Suzanne Frank, besvarade den under 134 ställda interpellationen. Interpellationssvar Sammanfattning av interpellationen Anna Fransson interpellerar med anledning av det stora antalet patienter som får vänta längre än vad vårdgarantin föreskriver och hon ställer följande frågor; 7. Tror landstingsstyrelsens ordförande att privatiseringsplanerna för Ljungby lasarett kan ha påverkat väntetiderna? 8. Vilka åtgärder planerar majoriteten för att alla patienter i Kronoberg ska få vård inom tiden för vård- och behandlingsgarantin?

17 17(20) Svar på fråga 1 Nej jag tror inte att väntetiderna har påverkades vare sig negativt eller positivt av den process som pågick för att pröva möjligheten att lägga ut Ljungby lasarett på entreprenad. I interpellationen antyds att processen skulle ha tagit tid och kraft från verksamheten och att detta skulle ha påverkat väntetiderna negativt. Jag tycker att det är beklagligt att Fransson, därför att hon motsatte sig idén om att pröva en ny lösning för vårdens organisation i Landstinget Kronoberg, vill koppla samman problemen med tillgängligheten med den processen som arbetet kring Ljungby lasarett på entreprenad innebar. Min uppfattning är snarare att detta arbete på sikt kan få positiv effekt på väntetiderna. Under processens gång granskade vi vår egen organisation i sömmarna och den ökade kunskapen och de nya insikter som arbetet resulterade i är värdefulla i förbättringsarbetet kring vårdens tillgänglighet. Värt att nämna är också att även om antalet väntande över 90 dagar ökat i antal inom länssjukvården vilket är båda allvarlig och bekymmersamt så har likaså produktionen ökat. Detta trots den konflikt som störde verksamheten i maj. Svar på fråga 2 Vi inom alliansen inte bara planerar för åtgärder utan vi vidtar dem dessutom. Alliansen har sedan första dag i majoritet arbetat aktivt för att förbättra tillgängligheten. Bland annat på grund av ett ökat behov av vård och på grund av nya men mer tidskrävande operationsmetoder har dock inte väntetiderna blivit kortare. Därför fortsätter och intensifieras arbetet. Tidigt i mandatperioden togs initiativ till att utarbeta och arbeta efter en handlingsplan för vård- och behandlingsgarantin. Denna plan fastställdes av landstingsstyrelsen i början av året och nu pågår arbetet att implementera planens olika delar. Denna omfattande handlingsplan innehåller åtgärder inom de sex utvecklingsområden som har definierats i det nationella tillgänglighetsarbetet. Åtgärderna inom dessa sex områden skall tillsammans bidra till att tillgängligheten förbättras. Även alliansregeringen arbetar aktivt för att korta vårdköerna i Sverige. Regeringen satsar exempelvis 1 miljard nästa år för att stimulera landsting att bättre efterleva vård- och behandlingsgarantin. Suzanne Frank Landstingsstyrelsens ordförande 150 Interpellationssvar till Joakim Pohlman angående statens ekonomiska åtagande gentemot landstinget Dnr LK/ Landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande, Paul Johansson, besvarade den under 135 ställda interpellationen. Interpellationssvar Interpellanten ställer sammanfattningsvis följande frågor: 1. Med tanke på regeringens förslag till ökad medfinansiering inom infrastrukturen vad anser du att göra för att det inte blir ökade kostnader för Landstinget Kronoberg i framtiden?

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (11) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 19 april, kl. 13.30 14.30 Plats: Mobergsalen, Utvandrarnas hus i Växjö 60 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (19) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 21 juni, kl. 09.00 12.30, 13.30 18.50 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 75

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-06-05 Justerat 07-06-18 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 5 juni 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-09-15 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-01-29 JUSTERAT 08-02-11 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 januari 2008, kl.08.30 10.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga Sekreterare

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 PROTOKOLL 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-10-20 2008-10-07 FU7/08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-04-06 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet PROTOKOLL Justeringsdatum 2006-10-04 1 (5) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson 2006-09-20 VU 3/06 Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet Tid Onsdagen den 20 september kl. 9.00

Läs mer

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2004

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2004 1 (8) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LF 5/2004 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2004 Tid: Måndagen den 18 oktober 2004 kl. 09.00 17.00 Plats: Elite Stadshotellet, Växjö

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-12-18 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 18 december, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen, Ingrid Holmér 2005-08-30 ÄU 3/05. Tid Tisdagen den 30 augusti kl. 9.30-14.00. Olle Håkansson (mp), observatör

Kansliavdelningen, Ingrid Holmér 2005-08-30 ÄU 3/05. Tid Tisdagen den 30 augusti kl. 9.30-14.00. Olle Håkansson (mp), observatör PROTOKOLL Justeringsdatum 2005-09-08 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen, 2005-08-30 ÄU 3/05 Protokoll från sammanträde med äldreutskottet Tid Tisdagen den 30 augusti kl. 9.30-14.00 Plats Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-02-16 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 02/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 februari 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-12-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl. 9.00-11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingets kansli 2010-02-15 ÄU 1/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-02-25. Måndagen den 15 februari 2010 kl.12.00-16.

Landstingets kansli 2010-02-15 ÄU 1/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-02-25. Måndagen den 15 februari 2010 kl.12.00-16. 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-02-25 Äldreutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Måndagen den 15 februari 2010 kl.12.00-16.00

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 9.00 11.15 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige PROTOKOLL 1 (41) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 22 oktober 2007, kl.09.00 12.30, 13.30 19.45 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset

Läs mer

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-02-24 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2008-09-02 JUSTERAT 2008-09-11 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 september 2008, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Frånvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12. 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-03-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 7 december 2011 kl. 12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 oktober 2006, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (32) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 juni, kl. 09.00 12.30, 13.30 20.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 69 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (35) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 12 april, kl. 09.00 12.45, 13.45 17.10 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 32 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (24) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 14 februari, kl. 09.00 12.20, 13.30 15.35 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 1

Läs mer

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2005

Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2005 1 (12) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2005 Tid: Måndagen den 2 maj kl 09.00 16.00. Plats: Konserthuset i Växjö. 35 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (36) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 19 oktober, kl.09.00 12.30, 13.30 18.10 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige PROTOKOLL 1 (36) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 21 april, kl.09.00 12.30, 13.30 19.25 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2011-06-20 SB 3 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-06-27 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 juni 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-06-09 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 maj 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 3 april 2012 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-08-24 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet Kansliavdelningen/ 2005-04-05 BU 2/05 Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet Tid Tisdagen den 5 april kl. 14.00-17.00 Plats Närvarande ledamöter Ersättare Övriga närvarande Kronobergsrummet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (38) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 27 april, kl.09.00 12.30, 13.30 18.30 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö 20

Läs mer

Landstingsfullmäktige 80-99

Landstingsfullmäktige 80-99 PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 81. 80 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Tid Tisdagen den 18 maj 2010 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson

Tid Tisdagen den 18 maj 2010 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2010-05-28 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 18 maj 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-05-29 LSAU 5/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-06-05 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige PROTOKOLL 1 (19) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsfullmäktige Tid: måndagen den 23 april 2007, kl.09.00 12.40, 13.40 16.15. Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen på Konserthuset

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-10-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL NR 5/2009 1(5)

PROTOKOLL NR 5/2009 1(5) PROTOKOLL NR 5/2009 1(5) Sammanträdesdatum Diarienummer POLISSTYRELSEN 2009-12-18 APG 126-6719/09 Tid: Kl. 13.00-14.15. Plats: Närvarande ledamöter: Tjänstgörande suppleanter: Ej tjänstgörande suppleanter:

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-06-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 20 juni, 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 1(11) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2006. Tid Måndagen den 11 september 2006, kl 09.00 15.30

Protokoll 1(11) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2006. Tid Måndagen den 11 september 2006, kl 09.00 15.30 Protokoll 1(11) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2006 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 11 september 2006, kl 09.00 15.30 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers Övriga närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008. Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl , Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008. Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl , Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-05-12 1(10) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.30 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-04-10 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 10 april, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen, Ingelstadsvägen

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (42) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 23 oktober, kl. 09.00 12.40, 13.40 18.40 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 94

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-09-02 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2007-11-12 1(21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Tid Tisdagen den 13 maj 2008 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 13 maj 2008 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-05-23 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 13 maj 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (28) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 22 mars, kl. 09.00 12.30, 13.30 17.50 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 29

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Närvarande: Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) Eva Lundemo (C) Annika Nordin (S) Magnus Lagerqvist (S)

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsfullmäktige 57-79

Landstingsfullmäktige 57-79 PROTOKOLL 1(9) Diarienummer Plats: Missionskyrkan, Mullsjö Närvarande: Se upprop 58 och 65. 57 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 07-11-06 JUSTERAT 07-11-15 1 (6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 november 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer